INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk."

Transkript

1 A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr Læs og følg alle instruktionerne før montering og være opmærksom på de beskrevne advarsler, når du bruger produktet, og gem denne vejledning til senere brug. Read and follow all the instructions for assembly and pay attention to the warnings when using, and save it for future reference.

2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Holder til 3 cykler - monteres på anhængertræk Kan hurtigt og nemt foldes ned så bagklap kan åbnes Enkelt låsesystem med ét-grebs håndtag Trailerlys med 7-polet stik - E4 mærket Max belastning 60 kg Passer til cykler med 20"-29" hjul x 1 stk. ; x 6 stk. = x 6 stk. % x 2 stk. & x 10 stk. ( x 10 stk. ) x 4 stk. + x 1 stk. x 2 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. x 2 stk. $ x 1 stk. x 2 stk. x 4 stk. x 2 stk. OVERSIGTSBILLEDE: Afstanden kan justeres efter cykelstørrelse. Disse komponenter er nødvendige for følgende trin: 2 1 stk. 6 stk 2 stk 6 stk 6 stk 1 stk 4 stk 2 stk 2 stk 2 stk 3

3 Disse komponenter er nødvendige for følgende trin: 6 stk. Disse komponenter er nødvendige for følgende trin: 2 stk. 4 4 stk 4 stk. 4 stk. 5

4 You can fit the bike rack onto the two ball following the phases below. Cykelholderen monteres på anhængertrækket på én af følgerne måder. 1 stk. 2 stk 2 stk 2 stk 6 7

5 ADVARSEL: Afhængig af dit produktkøb, vælg metode A eller B ved montering af cykelholderen. HVORDAN MAN FASTSPÆNDER EN CYKEL PÅ HOLDEREN: Løsn dækbælterne. Placer cyklerne på U-formen med styrene i forskellige retninger. Fastspænd dækbælterne. Ø29 Fig.D Fastspænd cyklerne igen med dækbælterne. FIG D. Produkt B er designet med en tyverisikring. Husk at fjerne nøgler efter montering af cykelholderen. 8 9

6 Fastspænd cyklerne og U-formen med en strop. Sikkerhed Saml og benyt kun cykelholderen ved brug af følgende sikkerhedsanbefalinger: OBS: Læs sikkerhedsanbefalingerne før brug. Advarsel: Vær sikker på at bilens tilladte trækvægt er overholdt når cyklerne er monteret. Vægten af cykelholderen er 15 kg. Advarsel: Tjek at den maksimale bærevægt er tilladt cykelholdren. Maksimal bærevægt: 60 kg. 1 cykler (2-3 cylker) med total maksimum vægt 45 kg kan transporteres. OBS: Bilen skal være udstyret med en type godkendt anhængertræk med en maksimal bæreevne på mindst 50 kg. - minimumskravet er type ST 52-3 eller GGG 52. OBS: Når cykelholderen er monteret på bilen skal den være udstyret med nummerplade (bilens egen nummerplade vil være skjult). Teknisk sikkerhed under kørsel. Hastighed: kør aldrig hurtigere end den tilladte hastighed. Derudover bør hastigheden ikke overstige 120 km/t når der transporteres cykler på holderen. Åbne-mekanismen: Vær sikker på at åbne-mekanismen er lukket og fastgjort. Tekniske sikkerheder under bremsning, accelerering og kørsel i sving: - Undgå at bremse eller accelerere hårdt. - Undgå skarpe sving. Vær sikker på at hastigheden er under 40 km/t i sving. - Undgå at overstige 40 km/t hvis vejen er dårlig. Inspektion af cykelholderen: Når cykelholderen er samlet første gang tjekkes alle fastspændte dele (skruer, bælter, bolte). Efter en kort køretur tjekkes delene igen, derefter med jævne intervaller. Advarsel: Ved parkering bør håndbremsen trækkes. Vær opmærksom på at monterede cykler øger den totale længde og vægt af bilen. For at sikre produktets levetid bør cykelholden rengøres med et vådt håndklæde eller sprit efter brug. Spændingsdelene bør vedligeholdes med smørelse af syrefri olie. Undgå brug af ætsende midler når holderen rengøres. Vi forbeholder os retten til at forbedre vores produkt, både design og udseende uden varsel. BEMÆRK: Dette produkt er godkendt til kørsel i Danmark. Køres der med cykelholderen uden for Danmarks grænser, undersøg da altid de gældende regler i det pågældende land. Hvordan bagagerummet kan åbnes: Støt cykelholderen med én hånd og træk i vippe mekanismen med den anden, hvorefter at holderen kan vippes bagover. Genplacer cykelholderen i original stilling før kørsel. Importør: Agk Nordic A/S Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Trykt og udgivet af Agk Nordic A/S Undertegnede Agk Nordic A/S erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

7 TECHNICAL SPECIFICATION: Holder for 3 bikes - tow ball mounting Folds down easily and quickly - rear door can be opened while holder is mounted Simple handle locking system Trailer lights with 7-pin plug - E4 marked Max loading 60kg Can hold bikes with wheel size 20"-29 PART x 1 pc. ; x 6 pc. = x 6 pc. % x 2 pc. & x 10 pc. ( x 10 pc. ) x 4 pc. + x 1 pc. x 2 pc. / x 2 pc. : x 2 pc. x 2 pc. $ x 1 pc. x 2 pc. x 4 pc. x 2 pc. EXPLODED VIEW: The distance is adjustable to the size of the bike The following components are required for the phase: 12 1 pc 6 pc 2 pc 6 pc 6 pc 1 pc 4 pc 2 pc 2 pc 2 pc 13

8 The following components are required for the phase: 6 pc The following components are required for the phase: 2 pc 14 4 pc 4 pc 4 pc 15

9 You can fit the bike rack onto the two ball following the phases below: The biker rack is fitted on the tow hook in various different phases. 1 pc 2 pc 2 pc 2 pc 16 17

10 WARNING: Depending on the product you purchase, choose method A or B to install the bike rack. HOW TO FIT THE BIKE ON THE BIKE RACK? Release the tyre retainer belt. Fit the three bikes to the U-bracket with bearing arm in alternating directions. Fasten the tyre retainers. Ø29 Fig.D Fix all the bikes again with the tyre retainer belts Fig D. The product in B is designed with anti-theft feature. Remember to remove the keys after locking the bike rack

11 Tie the bikes and the U-tube with a strap tightly. SAFETY Strictly comply with the following safety recommendations when assembling and using this bike carrier: Note: carefully read all these instructions beginning to assemble the bike carrier! Comply with the safety recommendations in particular! Warning: check the vehicle's tolerated axial load, it must not be exceeded when the bikes are loaded! The tare weight of the bike carrier is 15 kg! Warning: check the maximum bearing load tolerated by the two bar attachment. Maximum bearing load>60kg: in this case, 1 bike (2 or 3 bikes) weighing up to 45 kg can be transported! Note: the vehicle must be equipped with a type-approved tow hook with a maximum bearing load of at least 50kg - must be at least type ST 52-3 or GGG 52. Note: when assembled, the bike carrier must be equipped with a license plate (the vehicle's license plate remains hidden). Technical safety when driving. Driving speed: never drive faster than the speed prescribed by the Highway Code. Regardless this, you should never exceed a cruising speed of 120 kph when transporting bikes on this bike carrier. Opening mechanism: always make sure that the opening mechanism is closed and fastened. Technical safety when driving Braking, accelerating, driving round bends: Do not brake or accelerate sharply! Do not make sharp turns! Make sure the speed is under 40 km/h. Make sure the speed is under 40 km/h when in bad situation on the road. Inspection of the bike carrier: after having assembled the bike carrier for the first time, check all the fastening mechanisms on it(screw, straps, nuts) after having driven for a short way. after this, these fastening mechanisms must be checked again at regular intervals (more often if the roads are in bad condition). Warning: when the bike carrier is fitted on to the vehicle's two hook, switch off the engine, turn the ignition key to the off position and apply the hand brake! Back up and parking: when the bike carrier is mounted, the total width of the vehicle increased. The same bikes can increase the width and the total height of the vehicle. Be careful in back ward motion. To ensure the duty life of the products, please use a wet towel or industrial alcohol to wipe them up after use; For the screw parts, please daub with lubricating oil or rust-proof oil, and then preserve them in a dry place; when you wash your car, please take the carrier off and it is forbidden to touch any corrosive solvent or with corrosive cleaning wash. We reserve the right o the improvment of the product apperance and the designing, without any notice, if there is something different with the instruction, please make no worry about this situation. Importer Agk Nordic A/S How to open the boot? Support the bike rack with one hand, pull the lever of the opeingmechainsm with the other and allow the bike rack to slowly oepn. Set the bike rack in position before driving again. Copyright All rights reserved Printed and published by Agk Nordic A/S Hereby, Agk Nordic A/S, declares that this is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015 POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 1 POWERTEX Trolley PGT-S1 and PPT-S1 0,5 10 ton Mounting / Instruction for use (GB) (Original instructions)

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

VIBRO INJECTOR. Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing

VIBRO INJECTOR. Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing VIBRO INJECTOR Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing DK Denne brugsanvisning er beregnet for Kongskilde Vibro Injector. Vedrørende brug og vedligeholdelse af fordeleren og hydraulikmotoren,

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Can be used with SafeHome Wireless Alarm System Please save this manual for future use. The package includes Smoke detector with mounting plate Screws

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere