Nexø Kajakklub. Starten. Klubhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nexø Kajakklub. Starten. Klubhuset"

Transkript

1 Nexø Kajakklub Et historisk tilbageblik i anlednings af klubbens 20 års jubilæum d. 4. juli 2010 af Hans Ketil Starten Lørdag den 4. juli 1990 blev der afholdt stiftende generalforsamling for Nexø Kajakklub. Initiativet blev taget af lærer Jens-Erik Hald, lærer Birger Møller, lærer Jens Peter Hausted Schmidt, slagtermester og frue Troels og Marianne Pytta Pedersen. Den første bestyrelse kom til at bestå af Troels E. B. Pedersen, formand, Marianne Pedersen, næstformand, og Jens Peter Hausted Schmidt, kasserer. Søndag den 5. august blev klubben officielt indviet ved en åben reception, som blev dækket af TV2 Bornholm og Bornholms Tidende. Samtidig blev klubben optaget i Dansk Kano- og Kajakforbunds Københavnskreds og dermed i Danmarks Idræts Forbund. Klubben rådede fra starten over tre turkajakker. Pengene til disse var fremskaffet dels ved gaver, dels ved indskud fra medlemmerne. I klubbens første år betalte man som nyt medlem et indskud sammen med det første kontingent. Kajakkerne var af typen TIKI en fintvejrs turkajak, som nogle medlemmer stadig bruger af og til, selvom den som type har sin begrænsning i forhold til Østersøens til tider barske forhold. Efter forslag fra klubbens kasserer blev bådenes navne hentet fra tegneserien Asterix. Tilholdssted I de første år holdt klubben til på Nexø Campingplads, som Birger Møller dengang bestyrede. Smed Poulsen havde fremstillet et stativ til 6 kajakker, som stod oven for campingpladsens lille bro. Kajakkerne var sikrede med lænker og hængelåse. Grejet blev opbevaret i en tidligere telefonboks, og vi benyttede pladsens omklædnings- og badefaciliteter. Da sæsonen 1995 startede, blev vi tilbudt plads i Nexø Roklubs hus på Stenbrudsvej 2 mod en rimelig husleje. Vi tog imod tilbuddet, flyttede vores stativ og grej indendøre og nød godt af faciliteterne. 6 år senere, i 2001, blev Nexø Roklub opløst. Det brugbare grej blev flyttet til Rønne Roklub, og Nexø Kajakklub overtog efter aftale klubhuset for 1 kr. Klubhuset Stativet med 3 TIKI er ved Nexø Campingplads. Kasserer Jens Peter Hausted Schmidt (tv) og formand Troels E. B. Pedersen (th). Huset og området har sin egen historie. Før krigen gik havet helt ind til Nordre Strandvej og Stenbrudsvej, og bugten gik under navnet Ålehavet. Da man skulle rydde op i byen efter russernes bombardement i 1945, fyldte man Ålehavet op med nedrivningsmaterialer fra den sønderskudte by. Nexø Roklub, som blev stiftet i 1937, havde haft skiftende tilholdssteder. Først i nederste etage af Nexø Pakhusforenings hus, der lå, hvor restauranten Tre Søstre ligger i dag. Senere i lodshuset på Nexø havn, hvor BAF nu har sine siloer. Begge bygninger blev ødelagt under bombardementet. Man kan kun beundre den daværende roklub for overhovedet at have overlevet krigen ikke mindst da den tyske besættelsesmagt indførte restriktioner for klubbens udfoldelser: Der blev udstedt bådpas for den enkelte båd. Bådene skulle være aflåst, når de ikke var på havet. Man måtte kun ro i farvandet mellem Halleklippen og restaurant Balka Søbad og højst i en afstand af 500 meter fra kysten alt sammen for at forhindre sejlads til Sverige. I 1947 anviste Nexø kommune en byggegrund på det nye opfyldningsområde, og her opførte daværende medlemmer af Nexø Roklub deres klubhus under ledelse af ingeniørerne Leif Fæster og Svend Hansen. Huset blev bygget af gen-

2 brugsmaterialer fra to halvtagsbarakker fra Kronstrøms stenhuggeri. Huset blev indviet 3. maj Det ligger indenfor kystzonelinjen og har en vis historisk værdi, dog uden at være egentlig fredet, men det er underlagt visse restriktioner mht. om- og tilbygning. Da Nexø Kajakklub overtog huset i 2001 havde det visse mangler pga. manglende vedligeholdelse. Frostskader havde forårsaget utætheder i vandrør og centralvarmesystem, hvilket medførte et vandspild på 34 m 3 det første år. Taget var Klubhuset under Seachallenge Bornholm 2009 utæt, og regnvand trængte ned i værkstedet og omklædningsrummene, så situationen var lidt uoverskuelig det første år. De værste skader blev løst midlertidigt, og i 2003 lykkedes det at skaffe midler nok til at få lagt nyt tag og udskiftet alle døre, porte og vinduer, ligesom vi selv malede huset udvendigt. Dermed blev huset sikret mod vejrliget, og siden har vi brugt kræfterne indvendigt på istandsættelse og indretning af rummene efter vores specifikke behov, ønsker og muligheder. Netop i år er vi travlt beskæftiget med at renovere damernes omklædningsrum. Området omkring huset, slisken og betonmolen bliver vedligeholdt af kommunen. Ikke mindst renholdelsen af slisken er en stadig kamp mod naturens kræfter, idet havet hver vinter kaster en meterhøj bræmme af løse sandsten op langs vandlinjen, hvilket betyder, at kommunen hvert forår må afsætte 2 mand, en gummiged og en traktor med vogn en dags tid for at rydde slisken for sten før sæsonstart. Vi har gennem alle årene ofret tid og tanker på vores problemer omkring optagnings- og isætningsforholdene, men endnu har vi ikke fundet den endelige løsning. Broen vores smertensbarn For lidt vand for meget vand for meget is og sne for mange sten Instruktion Instruktionen var gratis de første mange år og bestod i al sin enkelthed og uforsvarlighed i et par prøveture i fint vejr og efterfølgende redningsøvelser i Nexø skoles svømmebassin. Til vores undskyldning skal siges, at vi ikke vidste bedre. I 2003 var 10 medlemmer på instruktørkursus, hvilket medførte en fuldstændig omlægning af instruktionsforløbet, så vi nu starter med en informationsaften for svællingerne - de kommende roere - allerede omkring 1. april. Så følger vandtilvænning og redningsøvelser i Rønne svømmehal i april måned. Derefter et weekendarrangement med roteknik i vores kravlegård, den lille stenbrudssø bag konservesfabrikken. Så først går vi på havet en ugentligt aften i 6-7 uger og slutter af med redningsøvelser på havet. Efter et instruktørkursus under Havkajaksamrådets retningslinjer i 2007 blev instruktionsforløbet yderligere struktureret og sikkerhedsorienteret, så kurset nu lever op til Havkajaksamrådets krav til havkajakroere, svarende til det europæiske EPP 2 niveau og DGI s niveau 1 for havkajakroere. Man kan sige, at de sidst uddannede medlemmer har fået en langt bedre uddannelse end de første medlemmer. Det opvejes dog langt hen ad vejen af erfaringen fra mange timer på havet, og så længe man bruger sin fornuft og erfaring, vedligeholder sine roteknikker og ikke mindst redningsøvelser, vil sikkerheden være optimal.

3 Tilhørsforhold Klubben var de første 10 år medlem af Dansk Kano og Kajakforbund (DKKF), men pga. vores meget lille medlemstal, var det dyrt forholdsvist for os, idet man betaler et temmelig stort grundbeløb på 1000 kr. som klub og derudover 100 kr. pr. medlem. Vi syntes heller ikke, vi havde så megen glæde af medlemskabet, idet DKKF primært støtter elite og konkurrence sport, mens vi prioriterer motion og naturoplevelse. Vi meldte os derfor ud i år 2000, selvom det i mange sammenhænge kan være en fordel at være tilknyttet en paraply organisation. Året efter inviterede vi konsulent Torsten Sørensen fra Dansk Gymnastik og Idrætsforbund (DGI) til et informationsmøde for at høre, hvad de kunne tilbyde. Det vi hørte faldt meget bedre sammen med vores koncept og kostede kun 5 kr. pr. medlem, hvorfor vi meldte os ind i 2001, og det har vi aldrig fortrudt. Dels har forbundet kontor her på øen, hvilket gør kommunikationen lettere, og dels har vi gennem årene fået en lang række kurser her til øen, som har haft stor betydning for klubben, ligesom DGI har stået for nogle fælles arrangementer og kurser, som øens nu 3 kajakklubber har kunnet mødes om. Først i 2002 søgte vi som klub om kommunal godkendelse som tilskudsberettiget forening under folkeoplysningsloven. Ansøgningen blev imødekommet og betyder et årligt medlems- og lokaletilskud. Klubliv og aktiviteter Som nystartet klub har man jo ingen traditioner, og eftersom vi i starten heller ikke havde et samlingssted, som vi kunne kalde vores, var der de første mange år ikke noget egentlig klubliv. Man mødtes tilfældigt ved molen og så ellers kun hinanden til standerhejsning og strygning og til generalforsamlingen. Først da vi kom under tag i roklubben, var grobunden til stede for et spirende klubliv. Langt den største aktivitet er fortsat den individuelle roning, og sådan skal det da også være. Kajakken giver netop en enestående mulighed for at dyrke sporten, når man selv har tid og lyst og vejret ellers tillader det. Men gennem årene er der gradvist vokset nogle faste klub arrangementer frem, som giver mulighed for nogle fælles oplevelser. Den årlige generalforsamling er jo fortsat obligatorisk, og selvom der er medlemmer, der ror året rundt, har vi valgt at fastholde standerhejsning og strygning for at markere hhv. sommer- og vintersæsonen. Som start og slut på sæsonen har vi en årrække haft en fællestur med overnatning, hhv. en påsketur og en løvfaldstur i efterårsferien. I sommerhalvåret er der fælles roning hver onsdag aften og søndag formiddag, og siden anskaffelsen af traileren i august 2001 har vi haft en månedlig fællestur, hvor vi pakker traileren for at aflægge besøg langs andre kyststrækninger. Vi afslutter instruktionsforløbet med en grill aften for nye og gamle medlemmer. I sommerens løb tager forskellige grupper på langture med telt og stormkøkken. Det mest nærliggende er Bornholm rundt og Christiansø retur, men vi har også medlemmer, som har roet i det sydfynske øhav, den svenske skærgård, Norge, Spanien, Tyrkiet og Grønland. Om vinteren har vi haft hjertestarterkursus, 1. hjælps kursus og rullekurser. I december løber julefrokosten af stablen, og i januar og februar afholder vi som regel 2 medlemsmøder, gerne med billeder fra et Påsketur 2009 Grillaften med levende musik eller flere af medlemmernes ture. I 2001 begyndte vi på vintersvømning i Rønne svømmehal, de

4 første 3 år om fredagen i den offentlige åbningstid, men i 2004 kom vi under gebyrordningen dvs. vi fik en fast tid til en favorabel klubpris i begyndelsen mandag eftermiddag. De sidste år har vi haft tid mandag aften kl Som klub har vi været involveret som aktivitetspost ved afviklingen af DGI adventure Race, Island explorer og Seachallenge Bornholm. I samarbejde med Rønne Roklub og Hammerodde Kajakklub er der blevet afholdt kurser her på øen, ligesom man i fællesskab har afviklet en årlig workshop i Rønne Svømmehal. Endelig er det ved at trække på samme hammel lykkedes at få etableret 4 kystnære lejrpladser langs Bornholms kyst, og visionen er at få etableret et sammenhængende netværk af pladser øen rundt, bl.a. i forbindelse med de små havne, hvor man på lang sigt vil arbejde på at etablere gode isætnings- og optagningsforhold for kajakker samt overnatningsmuligheder. Medlemstal De første mange år lå medlemstallet på aktive. For at gøre et medlemsfremstød holdt vi i juli måned 2000 åbent hus og annoncerede arrangementet gennem opslag rundt i kommunen samt i avis og radio. De eneste, der mødte frem i løbet af eftermiddagen, var 5 turister, som helt tilfældigt så vores skilt ude ved vejen. De fik så en prøvetur, men det fik vi altså ikke flere medlemmer af. Gennem den sidste årrække har interessen for havkajakken boomet både på lands- og verdensplan, og dette har også smittet af på de bornholmske klubber. Siden årtusindskiftet har medlemstallet i Nexø været støt stigende, og vi nærmer os i dag 50 medlemmer. Vi behøver ikke længere at lave reklamefremstød, idet folk nu selv henvender sig, og vi har de sidste år måttet skrive interesserede på venteliste. Antallet af mandlige og kvindelige medlemmer fordeler sig næsten ligeligt. Man skulle umiddelbart tro, at sporten i større udstrækning ville tiltrække yngre mennesker, men selvom medlemmernes alder spænder fra 20 til 70 år, er gennemsnitsalderen 52, så flertallet af medlemmerne må siges at tilhøre den modne alder. Grejet Som tidligere nævnt blev der anskaffet 3 turkajakker af typen TIKI ved klubbens start. Ved egne midler og hjælp fra fonde udbyggede man løbende klubbens flåde, som i løbet af de første 10 år kom til at bestå af 8 TIKI er, 1 Zenith og 2 børnekajakker. Den første havkajak, en Hasle Explorer, blev anskaffet i 2001 ved hjælp af en gave fra Tuborgfonden. Efter instruktørkurset i 2003 blev det besluttet at sadle helt om til havkajakker. Indtil da havde kun Kim Tørnstrøm haft sin egen havkajak, men fra det tidspunkt begyndte flere og flere medlemmer at købe deres egen havkajak. I dag råder klubben over 10 havkajakker med tilhørende skørter, En repræsentant fra Tuborg overdrager Hugin og Munin, to Seayak er fra Prijon cockpitdækkener og svømmesveste, pumper m.m., og der er ca. 30 kajakker i privat eje, så hvis man medtager TIKI erne skulle alle aktive medlemmer i princippet kunne komme på havet samtidig. Ud over kajakker og tilhørende grej råder klubben over en trailer (2001) til 16 kajakker samt 2 telte og stormkøkkener til brug for friluftsliv i forbindelse med kajakture. På sidste generalforsamling blev det besluttet at sælge en del af TIKI erne, som nu kun sjældent bliver brugt, og anvende pengene til mere brugbart grej. Ledelse og administration Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Derudover er der 2 suppleanter, som så vidt muligt deltager i møderne, der er åbne for alle medlemmer. Bestyrelsen mødes en gang om måneden, bortset fra de-

5 cember og juli. Generalforsamlingen afholdes senest 1. maj ifølge vedtægterne, som regel i marts måned. Vedtægterne reguleres løbende, så de til enhver tid genspejler virkeligheden. Udover vedtægterne har klubben også udarbejdet et reglement, som indeholder bestemmelser af praktisk og holdningsmæssig art. Formænd: : Troels Pedersen Kasserere: : Jens Peter Hausted Schmidt : Poul Kristensen : Kim Tørnstrøm : Troels Pedersen : Hans Ketil En stor tak Klubbens udvikling skyldes selvfølgelig først og fremmest medlemmernes interesse og arbejdsindsats og klubbens egne midler fra kontingentindbetalingerne, men vi havde slet ikke været, hvor vi er i dag, hvis vi ikke havde mødt stor imødekommenhed og fået økonomisk støtte fra såvel kommunen som diverse fonde. Gennem årene har vores ansøgninger udmøntet sig i et samlet tilskud på mere end kr. Vi vil derfor gerne sige tak til følgende fonde og instanser (anført i kronologisk rækkefølge): Gunnar Nu Fonden Tuborgfonden Friluftsrådet Simon Spies Fonden Sparekassen Bornholms Fond TrygFonden Dansk Idræts Forbund Dansk Handicap Idræts Forbund DGI Dansk Kano og Kajakforbund Lions Club Bornholms regionskommune Tidligere Nexø kommune Lokale- og anlægsfonden Brdr. Larsens legat

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT Indholdsfortegnelse FORMANDENS KLUMME... 3 HISTORIEN OM HORSENS DAME ROKLUB... 4 HORSENS ROKLUB 125 ÅR, 1890-2015... 7 LANGTUR: Sechers bekendelser... 27

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Side 2 www.silkeborg-kajakklub.org Nr. 1, April 2015 Indhold Side Formanden har ordet 4 Årets Idrætsleder 6 Årets Talent 6 Nyt fra bådpladsudvalget 8 Husk at betale dit kontigent

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere