Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger"

Transkript

1 Nr. 9 - november årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

2 Indhold nr Gardehusarregimentet vandt bygningspræmie...3 Danmarksmesterskaberne i svømning...4 Danmarksmesterskaberne i militærfemkamp...5 Det er så yndigt at følges ad...6 Information fra SNGI...6 Danmarksmesterskaberne i skydning...7 Vi takker...7 Forsidebilled: Borgmester Lis Tribler, Jan Rasmussen fra Forsvarets bygningstjeneste, arkitekt Chr. P. Skjoldborg og stabschef ved Gardehusarregimentet, oberstløjtnant Kaare Pedersen efter modtagelsen af check, bronzeplade og diplomer Se side 3. Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da - ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Danmarksmesterskaber i udendørs fodbold...8 Nyindretning af munderingsdepotet...10 Endnu en milepæl i optimeringsprojektet nået! Let Opklaringseskadron på øvelse BISON PREPARE...12 Navnenyt...15 Danske Gardehusarforeninger...16 Sjællandske Livregiment...22 Billederne til venstre, fortæller lidt om alle de Danmarksmesterskaber, der har været afholdt i denne måned Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets offi cielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing Bladet udkommer 10 gange årligt Hesteskadronens aktiviteter 31. oktober Åbent hus Kastellet 17. november Gardehusarregimentets 390 års fødselsedag Antvorskov kaserne november Gardehusarregimentets 390 års fødselsedag Antvorskov kaserne Annoncetegning: Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30. oktober 2004.

3 bronzeplade til at sætte op på huset, hvilket naturligvis ikke vil få husets værdi ud i et frit fald. Borgmester Lis Tribler, Jan Rasmussen fra Forsvarets bygningstjeneste, arkitekt Chr. P. Skjoldborg og stabschef ved Gardehusarregimentet, oberstløjtnant Kaare Pedersen efter modtagelsen af check, bronzeplade og diplomer Gardehusarregimentet vandt bygningspræmie Af: Bent Helslev, journalist Sjællands Tidende Ialt var seks bygninger nomineret i 2004, men der var ingen tvivl om vinderne. Borgmester Lis Tribler måtte på scenen på Nytorv for at overrække checks og bronzeplader nye hestestalde på Antvorskov Kaserne den anden. De to vindere er udpeget af et dommerpanel bestående af eksperter og lægfolk (især politikere). Til hver af vinderne var der et diplom og kr. til bygherren, et diplom til arkitekten og en Små penge Lis Tribler begrundede i sin tale, hvorfor valget var faldet på de nye stalde på Kasernen. - I forbindelse med hesteskadronens flytning til Slagelse blev der udarbejdet en lokalplan, hvor hovedretningslinjerne for anlægget blev fastlagt. Anlægget var samtidig underlagt Forsvarets Bygningstjenestes stramme økonomi, endvidere fortalte hun at ved den anviste løsning er der anvendt betonelementer samt bølgeeternit på taget. Udearealerne er disponeret nærmest til paradebrug som store flader, hvor der foretages rideøvelser m.v. Området er fuldt beplantet, men virker dog stadig noget åben indtil den i øvrigt omfattende beplantning får indrammet de forskellige rum i bebyggelsen. Bebyggelsen udmærker sig ved det store flotte anslag i den symmetriske bebyggelsesplan og beplantningsplan, hvor de nærmest anonyme staldbebyggelser underlægger sig det overordnede funktionelle indhold. En enkel bygning - ridehuset - skal nævnes som et smukt eksempel på en markant og enkel bygningsarkitektur. Stabschef ved Gardehusarregimentet, oberstløjtnant Kaare Pedersen, blev udstyret med en check på kr. og en bronzeplade, mens der var diplom til divisionschef Jan Rasmussen fra Forsvarets Bygningstjeneste og til arkitekt Chr. P. Skjoldborg. Efter at Gardehusarregimentets Hesteskadron havde åbnet Sct. Michaels kulturnat fredag aften blev det fra scenen på Nytorv afsløret, hvem af de seks nominerede bygninger og bygherrer, der skulle have Danske Banks bygningspræmie anno Borgmester Lis Tribler (S) foretog afsløringen for åben mikrofon - og der var præmier til to af de nominerede seks bygninger. Overlæge Steen Vadstrups nye énfamiliehus på Herthalund var den ene vinder, Gardehusarregimentets Husarerne fik en lille fadøl og hestene fik gulerødder som tak for deltagelsen i kuturnatten 9/2004 3

4 Trommevej 6 - Slagelse Værksted Valbyvej 23 C Starten gik uden tyvstart Danmarksmesterskaberne i svømning Af: Overkonstabel af 1. grad N.E. Sørensen, Uddannelsessektionen yngste hold, men det eneste hold regimentet kunne stille. Fredag den 24. september var vi fire friske medarbejdere, fra Gardehusarregimentet der kl kørte mod Vojens, for at deltage i DMI svømning. Deltagerne var overkonstabel af 1. grad G. Holmbjerg, overkonstabel af 1. grad A. Nielsen, overkonstabel af 1. grad N.E. Sørensen og overassistent C. Pedersen, ikke just det Vi havde en dejlig tur til trods for, at de tre af os fik lammetæv. Det var kun overkonstabel af 1. grad G. Holmbjerg der formåede at marker sig og det gjorde hun til gengæld i mere end en disciplin. Guld i 50 m. brystsvømning Guld i 50 m. rygcrawl Sølv i 50 m. fri svømning Sergentklubben ved Gardehusarregimentet afholder gallamiddag i forbindelse med regimentets 390 års fødselsdag den 19. november kl Program: Velkomstdrink Middag Kaffe m. Cognac/likør Musikeren spiller op til dans Pris: Medlem Ikke medlem Singel: kr kr Par: kr kr Håber vi ses til en hyggelig aften Bestyrelsen 4 9/2004

5 Danmarksmesterskaberne i militærfemkamp Af: Sergent Morten Østfeldt, Lærerpuljen Så har undertegnede været af sted til endnu et stævne. Denne gang gjaldt det danmarksmesterskaberne i militærfemkamp. Det kneb med deltagere Holdet der drog til Sjælsmark kaserne tirsdag d. 31. august, var ikke så stort som det normalt er når vi tager til femkamp. Dette skyldes forskellige ting. Ikke så mange værnepligtige på kasernen da flere og flere vælger at stoppe, 4/I GHR på skydelejr i Jægerspris og prioritet på uddannelsen fra andre. Derfor måtte der kigges medlemslister fra Slagelse Næstved Garnisions Idrætsforening (SNGI) igennem, for at kunne stille med et hold i senior rækken. En civil der var værnepligtig sidste år, en konstabel af reserven, en sergent af reserven, en sergent der skal til at starte på Hærens Officersskole samt undertegnede der er tjenestegørende i lærerpuljen ved regimentet udgjorde senior holdet. Derud over deltog én værnepligtig gardehusar samt én værnepligtig sergent i kvinderækken. Så syv friske femkæmpere kunne det blive til. Friendship Through Sport Stævnet blev afholdt i en god Kasper Hansen i gang med skydningen atmosfære, hvor deltagerne fra de forskellige idrætsforeninger, fik hyggesnakket en del mellem de fem discipliner. Som de fleste andre stævner i Forsvaret og Dansk Militært Idrætsforbund, lægger man meget vægt på Friendship Through Sport som det så fint hedder. I alt 53 deltagere fordelt på 10 idrætsforeninger deltog i stævnet på og omkring Sjælsmark Kaserne. En tangering af den danske rekord Resultatmæssigt blev det ikke den store høst, som vi er vant til. Individuelt blev det til tre fjerdepladser, i henholdsvis A (Morten Østfeldt), B (Kasper Hansen) og D-rækken (Anders Andersen). For hold blev det til en flot tredjeplads i A-B-Crækken. Holdet bestod af Morten Østfeldt, Kasper Hansen, Anders Juul Jensen og Kenneth Thorsgaard. Ud af de fem discipliner bør nævnes at Morten Østfeldt skød sig ind i rekordbøgerne med en tangering af den danske rekord. Sergent Morten Østfeldt i gang med sidste diciplin, 4 km. terrænløb De ti skud på ti minutter samt ti skud på et minut, blev affyret med den største præcision. 20 ti ere blev det til. 200 point ud af 200 mulige på 200 meters afstand. På den 50 meter lange svømmeforhindringsbane, svømmede Kasper Hansen 25,8 sek. hvilket rakte til en tredje plads. Kun overgået af to af verdens absolut bedste svømmere: Europamester Brian Dåsbjerg (25,0) og DK s i øjeblikket bedste marinefemkæmper Klaus Hjort-Mamsen (25,3). Kontakt for interesserede Sæsonen i Danmark er nu overstået. Kun VM i Chile er tilbage for landsholdskæmperne. Men derfor kan man godt allerede nu, begynde at træne frem mod næste sæson, hvor SNGI skal afholde de danske mesterskaber sidst i august. Er man i tvivl om hvad præcis man skal gå i gang med, for at deltage i militær femkamp, er man meget velkommen til at kontakte SG Morten Østfeldt der som tidligere skrevet gør tjeneste i Lærerpuljen (tlf.: ). Vi skulle gerne stille det største hold på hjemmebane næste år. 9/2004 5

6 kun 179,- Espenhein s Eftf. A/S Som det er tradition til bryllupper fik bruden et dask i bagdelen. Her er det major P. Thuesen der med et smil på læben udfører sin pligt Det er så yndigt at følges ad Lørdag den 28. august 2004 drog 8 kække husarer mod Vemmelev for at danne spalier for dette smukke brudepar. Reserve tandlæge-2 Dorte E. Njor- Larsen og Niels Olesen også kaldet smeden fra Korsør blev viet i Vemmelev kirke. Efter vielsen blev der budt på champagne, hvorefter brudeparret i karet med ponyeskorte blev kørt til bopælen, hvor der var indbudt til bryllupsfest. Information fra Slagelse/ Næstved Garnisions Idrætsforening SNGI har mistet sin formand kaptajn S. Wegener, da han er blevet beordret ind på Hærens officerskole som lærer, seniorsergent M. Rosenbæk har overtaget formandsposten frem til generalforsamlingen. Vi har også mistet udvalgsformanden for volleyball og udvalgsformanden for fodbold. Skulle der være interesserede til de to udvalg høre vi gerne fra jer. Det er utrolig vigtigt, at der er formænd for de forskellige udvalg, da det er dem der har ansvaret for at sætte hold til stævner og stå for træning. 6 9/2004

7 OKS-1 Einer Laursen får overrakt vandrepokalen for sin første plads af DMI udsending Danmarksmesterskaberne i skydning Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Mandag den 27. september forlod 7 søvnige skytter Antvorskov Kaserne og satte kursen mod Holstebro, for at deltage i Danmarksmesterskaberne i skydning. Dagen startede lidt kaotisk med forsinkelser, så gudskelov at der kun skulle skydes med pistol den første dag, så vi ville ikke ødelægge tidsplanen selv med lidt forsinkelse. Efter times kørsel ankom vi til Ulfbjerg skyttecenter ca. 20 min. fra Holstebro. Vi fik ordnet det fornødne, sat hold og så var det tid til de første skytter at gøre klar. For ikke at jokke i det, så var det ikke den bedste dag for nogen af os, men der var forbedringer at spore hos et par stykker i forhold til HOK mesterskaberne 2 uger tidligere. Aftenen blev tilbragt med en gang bowling og spareribs. Tirsdag morgen var det så tid til gevær skydning med enten M/75 el. M/95 & M/95 uden optiske sigtemidler. Første del af skydningen består af 5 skud afgivet fra knælende skydestilling og de sidste 10 skud afgivet fra liggende skydestilling, så en lille pause for at gøre klar til hurtigskydningen. Der var nogle der udtrykte stor utilfredshed med skiverne, idet skytter der normalt skyder rimeligt godt, lige pludseligt kastede deres skud rundt i hele skiven og ved det at der ikke var noget vind at give skylden, så måtte det være det elektroniske der var noget galt med, hvilket undertegnede kunne bakke op. Men gudskelov var det ikke alle skiver der opførte sig underligt, for da hele skydningen var overstået kunne vi se at SNGI s OKS-1 Einer Laursen havde skudt sig ind som en ny Danmarksmester med 240 point og så var der igen glade ansigter at finde i den lille SNGI lejr. Efter den normale skydning var det så tid til dagens sidste del af programmet nemlig feltskydning, den sværeste, men også sjoveste skydning. Man medbringer sin pistol, gevær og den fastsatte ammunition, følger en fastlagt rute fra station til station. Ved hver enkelt station er der en skriftlig instruktion, den skal gennemlæses grundigt inden skydningen starter og der ligger også til besigtigelse, den størrelse mål man skal skyde efter. Man går op på standpladsen med den fastsatte ammunition og der ser man først afstandene til de enkelte mål. De tre pistolskydninger og 4 geværskydninger kræver afstandsbedømmelse, tanke for skuddets bane og præcision, fordi der også er på tidsbegrænsningen at tage hensyn til. Det gik også OK, idet OKS-1 Anker Sewohl fik skudt sig ind på en tredje plads med 334. Dagen efter skulle der skydes grovpistol, sportspistol og standardgevær, men i skrivende stund er resultaterne ikke nået undertegnede. Vi takker Serviceassistent eleverne fra hold 1 takker vores praktik lærere, for en god praktik periode på Antvorskov Kaserne. På billedet fra venstre: serviceassistent eleverne Anni, Hanne; Anette M., Henny, Anette S., Bodil, Dorthe, Irene og Solvej, desværre manglede der Jette, Helene, Christiana, Søs og Birthe som også er en del af hold 1. Nederst fra venstre praktik lærerne: Berit, Lis og Gitte 9/2004 7

8 Han sparker som en hest kunne man fristes til at sige og der er noget om snakken, for senere på aftenen vandt SSG P. Møllebro suverænt sparkekonkurrencen, ved at kanonere bolden i mål med 104 km i timen Danmarksmesterskaber i udendørs fodbold Af: Sergent B. Land Nielsen og overkonstabel af 1. grad K. Frandsen, Stabseskadronen I/GHR Onsdag og torsdag i uge 39 blev der afholdt DMI i udendørs fodbold for kvinder og ældre oldboys i Ledøje-Smørum. En noget blandet flok Udtagelsen til dette stævne, betød at jeg fik muligheden for at få børstet støvet af fodboldstøvlerne, og få spillet noget bold igen. Det var kun med nød og næppe, at vi kunne stille et 7-mandshold, og da et par af os først var blevet head-hunted i sidste time, var det en noget blandet flok, der mødte op i cafeteriet onsdag morgen. Et par stykker havde spillet i mange år - hænger naturligvis også sammen med deres alder, og så var der os andre, som mest havde stiftet bekendtskab med fodbold på fritidsplan. Men en ting var der bred enighed om, DM-guldet fra sidste år skulle forsvares med sjæl og hjerte, men samtidig skulle vi også have en fornøjelig tur og så måtte vi se hvor langt det kunne føre os. Fidusbamse Vi startede med at spise fælles morgenmad (Ældre Oldboys og så os piger) og samtidig blev der sat navne og ansigter på de folk man nu skulle være sammen med de næste to dage. Efter morgenmad vendte vi næsen mod Nordsjælland nærmere betegnet Ledøje- Smørum, klar til at udfolde vores talenter. Ingen fodbold tur uden en fidusbamse til den spiller der nu udmærkede sig på den ene eller anden måde. Så derfor gik turen forbi Fætter BR i Smørum centeret, hvor det lykkedes vores holdleder/ træner OKS-1 Kenneth Frandsen at finde et tøjdyr, der var så grimt, at man kun kunne holde af det, den gik iøvrigt hen og blev en særdeles populær underholdning. Vi ankom omkring middagstid, mødtes med de 2 spillere (Bente og Helle - 2 rutinerede fodboldspillere vi havde lånt fra Karup). Karup kunne ikke stille hold selv, så de var utroligt glade for at få lov til at spille med på vores hold, og for os var det bestemt ikke nogen dårlig handel. Efter samling af tropperne gik vi til banerne, for at varme op inden den første og eneste kamp den dag. Kampen tabte vi desværre, O-1 til Fredericia (FAGI), på et Fra venstre: MG E. L. Kristensen, OKS-1 M.C. Mortensen, SG B.L. Nielsen, B. Serritslev, Helle, (lånt fra Karup) Holdlederen OKS-1 K. Frandsen, OS J.U. Ramsing, CIV D. Egekjær, KS Y. Iwanczuk og KS A. Kisum (Viborg) Fra venstre: SSG P. Møllebro, SSG J.V. Nielsen, SSG P. Venzel, OS N. Stausholm, SSG J. Sørensen, OKS-1 K.T. Madsen, OKS-1 L. Onstrup, SSG E.T. Kristensen og OKS-1 S. Andersen ( ) 8 9/2004

9 lidt uheldigt mål, scoret allerede i kampens første minutter. Det var rigtigt ærgerligt, for selv om vi ikke kendte hinanden så godt, så sad vi faktisk rigtigt godt på resten af kampen. Efter den første kamp skulle vi stemme på kampens spiller og med fem stemmer fik Bente Serritslev fidusbamsen, det skulle senere vise sig, at hun med tre stemmer dagen efter, endte med at få den med hjem. Ældre oldboys De ældre drenge fik heller ikke meget ud af førstedagen, de tabte begge deres kampe - og Per Wenzel blev skadet. Iøvrigt gik det dem ikke meget bedre på andendagen, men det blev trods alt til 1 sejr, tror de må ud og træne lidt mere - kondition, teknik, skud på mål og den slags. Nå, vi kan jo ikke alle vinde metal, det vigtigste må vel trods alt også være, at man kan sige man har været med, eller?! 104 km. i timen Onsdag aften stod som sædvanlig i fællesskabets ånd, med rigtig god mad og drikke, samt konkurrencer, blandt andet en sparke konkurrence hvor SSG P. Møllebro satte alle på plads, ved at kanonere bolden i mål med 104 km i timen. Bente Serritslev fra Karup og fidusbamsen, som hun fik til evigt eje, med sammenlagt otte stemmer SSG J.V. Nielsen og SSG E.T. Kristensen hygger sig med en øl efter kampen, eller er I i gang med at måle mave størrelse? Herefter»næsten«fri bar i Jonstruplejrens messe. Kenneth blev tilbage og forlod som den sidste fra Slagelse messen, vist nok lige for at kontrollere at alle SNGI spillere kom sikkert tilbage i seng (hed det sig). Så var vi klar Efter en lang og god nats søvn, gik det løs igen og vi var klar til at indtage banen og vende den forgående dags skuffende nederlag til sejr, det gik således ud over Skive (ISG) som vi bankede 2-0. Herefter var det Dragonernes (JDR) tur, dem klapsede vi 3-0 og så var 2. pladsen hjemme, men som OS Ramsing sagde vi vandt ikke andenpladsen, vi tabte førstepladsen. Men taget i betragtning at vi ikke havde haft mulighed for at træne sammen, inden stævnet, mener jeg nu godt at vi kan være tilfredse med resultatet og vi havde det kanon sjovt, så jeg børster gerne støvet af støvlerne en anden gang og stiller op. Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag: Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: Lukket Miljøpladsen: Mandag - Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Kasernedepot Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 9/2004 9

10 Taxa en kører, når I be r om det! HUSKLISTE: Er I flere end 4 personer, skal I have en stor vogn. Fredag & lørdag, samt ved helligdage, kan der opstå ventetid i telefonen. Oplys venligst betalingsform inden start: Kontant, konto eller taxabon SLAGELSE Materielassistenterne P.V. Jensen (t.h.) og J. Lund er ved at få skruet de nye hylder sammen Nyindretning af munderingsdepotet TØMRERMESTER Af: Major E.B. Sørensen, Logistiksektionen Der er i de senere år kommet flere og flere nye dele til vores uniformssystemer ny felthue, flere forskellige slags støvler, kortærmede skjorter m.v. og i øvrigt helt nye uniformssystemer ørkenuniformen og sommeruniform hvilket jo naturligvis kræver mere og mere plads. Disse kendsgerninger har været stærkt medvirkende til, at Logistiksektionen har valgt at nyindrette munderingsdepotet primært for at kunderne kan betjenes bedre og hurtigere, men også for at materielassistenterne lettere og hurtigere kan finde og levere varerne. Størstedelen af denne nyindretning blev gennemført i tiden september, hvor depotet var lukket de sidste ændringer, herunder ny disk og bedre belysning, forventes etableret i løbet af oktober og november måned i år. Som en del af dette projekt har Munderingsdepotet fået et nyt og mere tidssvarende reolsystem, der tillader, at den eksisterende plads på depotet bliver udnyttet langt bedre end det var muligt med de gamle. På billedet ses en smilende materielassistent P.C.A. Legind og materielassistent T.L. Petersen, der er ved at kaste sig over opgaverne 10 9/2004

11 Den 10. september stod seks glade kasernearbejder klar til at modtage deres svendebrev for en vel gennemført uddannelse og bestået svendeprøve. Bagerst fra venstre: H.U. Rasmussen, T.H. Bøgelund, I. Ploumann, M.R. Hansen, H.B. Mortensen og J.T. Moskal Endnu en milepæl i optimeringsprojektet nået! Af: Civiluddannelsesrådgiver seniorsergent Jonny Sørensen Den 10. september 2004 var for nogle en almindelig fredag, men for den første halvdel af kasernearbejderne fra kaserne elementet var det en stor dag. Ros Ved en flot ceremoni på Københavns Tekniske Skole, blev deres anstrengelser igennem hele 2004, belønnet med et svendebrev, der dokumenterede at de har gennemført uddannelsen og bestået svendeprøven, nogle endda med megen ROS. Næsten færdig De mangler nu blot praktikperioden resten af 2004 så er de færdig udlært og kan så kalde sig ejendomsserviceteknikere. Det var en tydeligt stolt flok, der af repræsentanter fra faget, organisationerne, skolen, Forsvarets Rådgivning og Omstilling (FRO) og ikke mindst fra regimentet, modtog taler med masser af anerkendelse sammen med blomster og gaver. Snart et nyt hold klar Den anden halvdel af kasernearbejderne skal til svendeprøve i uge Fra regimentet deltog projektleder oberstløjtnant J. Spliid og civiluddannelsesrådgiver seniorsergent Jonny Sørensen. Karl Stampe fra det lokale uddannelsesudvalg overrækker T.H. Bøgelund sit velfortjente svendebrevet Fløjtespil og reception Den Kongelige Livgarde bød på fløjtespil, ved det at de også havde elever med på denne uddannelse og derfor havde valgt, at sætte lidt stemning på ceremonien. Efterfølgende var der hyggeligt samvær, ved den af skolen, flot gennemførte reception. Den Kongelige Livgarde bød på fløjtespil 9/

12 Enhedsuddannelse, kampeksercits med brug af laserduelsystem 1 Let Opklaringseskadron på øvelse BISON PREPARE Af: Premierløjtnant J.M. Holst, delingsfører 2, 1/III/GHR 1 LOPKESK og NRF Den 14. januar 2005 skal 1 Let Opklaringseskadron/III Gardehusarregimentet (1/III/GHR) indgå som en enhed under den hollandske 43. Mekaniserede Brigade (43 MECH BDE). Dette har givet eskadronen (ESK) unikke muligheder for at deltage i øvelser og skydelejre rundt om i Europa mhp., at kunne blive certificeret som brigadens opklaringseskadron. Brigaden skal samlet indgå i Nato Response Force 4 (NRF) fra januar måned, løbende seks måneder frem. Øvelsens formål var at træne brigadens dispositionsenheder i at arbejde sammen for første gang. Brigaden var af NATO indsat som en NRF enhed i en uroplaget provins. Her skulle NRF genoprette international ro og orden med alle midler. De deltagende nationer var Holland, Tyskland, Frankrig, Norge og Danmark. Øvelsen varede i to uger og var delt i to. Først en Command Post Excercise (CPX) og derefter en Field Training Excercise (FTX). Under første del af øvelsen skulle eskadronsledelsen i kamp, samtidigt var resterende dele af eskadronen i skydelejr. Bergen-Hohne øvelses- og skydelejr Terrænet omkring Bergen har en historie, der går tilbage fra tiden før 2. Verdens Krig. I 1934 besluttede den daværende statsleder, at beboerne i området skulle forlade dette. 24 landsbyer blev lukket og hen ved 4000 bønder skulle finde et nyt sted at bo. Fra 1936 var det muligt at foretage skarpskydning i området. Hele terrænet blev åbnet for øvelser fra den 1. august 1938, hvor det samtidigt udvidedes mod vest, således at det har en begrænsning langs motorvej A7. Hver skydebane havde sit eget formål, nogle var til infanteriet, andre til artilleri og luftforsvar og da der samtidig blev bygget store barakker i tilknytning til terrænet, kunne soldater træne samtidigt i området. Efter krigen overtog englænderne området og samtidigt husede de østlige barakker overlevende fra koncentrationslejren Bergen-Belsen i op til to år efter krigen. Området blev udvidet indtil 1952 og i 1957 fik de første tyske enheder igen lov til at bruge terrænet. I 1958 blev området overdraget til den tyske hær og har siden da, været kendt under betegnelsen NATO Øvelsesområde Bergen-Hohne. I dag er området hektar stort og der er plads til, at to brigader kan have skydeøvelse samtidigt på banerne. Der er 22 baner for kampvogns- og infanterikampkøretøjer, ni af disse baner kan bruges til affyring af panserværnsraketter. Banerne kan også bruges af afsiddet personel. Desuden er der 14 artilleristillinger, seks af disse udenfor selve øvelsesterrænet. Der er fem baner udelukkende til håndvåben og tre baner til pansernærbekæmpelses våben. Bergen-Hohne er fast bemandet med en engelsk pansret brigade samt andre mindre enheder. Store dele af øvelsesterrænet er dækket af skov og der er, udover skydebaner, mulighed for at træne bykamp, angreb over større vandløb, samt mulighed for at etablere luftforsvarsinstallationer. Det meste af weekenden omkring den 28. august gik med deployering af hele eskadronen samt oprettelse af lejr. De første egentlige opgaver lå mandag d. 30. august, hvor dels skydeperioden og dels CPX startede. Command Post Excercise Formålet med hele den første uge var, at det skulle være muligt at Observationsstade i forbindelse med overvågningslinie 12 9/2004

13 kommunikere gennem TITAN et krypterings system, der gør at man kan kommunikere i klart sprog over telefonen og ISIS som er et computerbaseret føringssystem der giver både BDE og dens dispostionsenheder et overblik over egne og fjendtlige positioner. Første opgave for ESK/HQ var opstilling af TITAN/ISIS udstyr. HQ fik tildelt en TITAN/ISIS enhed fra Holland, som skulle hjælpe med opstarten, samt stå for videreformidling af den elektroniske kommunikation. HQ skulle indeholde 5 stk. ISIS Stationer og dertilhørende TITAN telefoner. Selve opstillings fasen forløb planmæssigt og ESK var online som den første enhed. I den første uge modtog HQ undervisning i rapportering, samt generel undervisning i ISIS/ TITAN. HQ gennemførte derefter 3 detaljerede opgaver, hvor både EC, samt ISIS operatørerne, fik prøvet deres nyindlærte kundskaber. Et yderst lærerigt forløb, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til ISIS/TITAN instruktørerne, samt komme med forbedringsforslag til opsætning m.m. Den første uge var forudsætningsdannende for FTX, da al føring på højere niveau foregik over de to systemer. Skydeperiode De tre spejderdelinger (SPJDEL) og kommandodelingen (KDO- DEL) var blevet tildelt skydebaner af den hollandske koordinerende sikkerhedsofficer, der blev dog til dels taget hensyn til ESK ønsker og DEL kunne således gennemføre kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang i både dagslys og mørke. Der blev herudover gennemført SPJGRP under vejopklaring og kamp fra stilling. KDODEL skød bl.a. skydningen "kamp fra stilling" i forbindelse med nærforsvar. Udover dette var der også tid til enhedsuddannelse i form af indøvelse af diverse kampeksercitser med brug af laserduelsystem (LDS). Field Training Excercise Der skulle som nævnt genoprettes ro og orden i en provins, kendt som Warrendale. Hér var styrker fra et sydligere liggende land gået over grænsen mhp., at sætte sig i besiddelse af olie og gasfelter i området. Invasionsstyrkerne havde desuden stærke sympatisører i området. Styrkerne var trængt langt mod nord og befandt sig spredt i hele terrænet. ESK havde til opgave at etablere overvågningslinie syd for BDE opmarchområde mhp. at give BDE et varsel om fjenden syd for dette. Desuden havde ESK til opgave at opklare forud for BDE angreb fra nord mod syd og til sidst gå i ny overvågningslinie længst mod syd, mhp. at monitere fjendtlige bevægelser/tilførsel af reserver fra syd mod nord. Øvelsen skulle starte fredag den 3. september om aftenen, så det var kun KDODEL, der var på skydebanen denne dag. SPJDEL lagde ud med en 10 kilometers løbetur om morgenen og resten af dagen gik med at klargøre til øvelsen. DEL havde fået befaling og øvelsen skulle starte med, at ESK gik i en overvågningslinie mhp. at konstatere al fjendtlig bevægelse over denne. Dette var i øvrigt en direkte forlængelse af CPX. Linien skulle fastholdes indtil næste dag, hvor eskadronen skulle afløses af 43. MECH BDE fra Holland. ESK løste opgaven, som den skulle og blev trukket ud af kampen mhp. reorganisering i BSO. Den efterfølgende nat skulle de tre SPJDEL infiltrere ad tre ruter mhp. at nå det af EC tildelte rum. Det var i denne fase ekstremt vigtigt, at SPJDEL ikke blev opdaget, da dette kunne få evt. fjendtligtsindede enheder i området til at fastholde, såfremt de følte, at de ikke havde andre muligheder. Formålet med det forestående angreb var, at presse så mange enheder ud af området som muligt og ikke nødvendigvis kæmpe med dem. Infiltrationen blev gennemført i de tidlige morgentimer i ly af mørket og var en succes. SPJDEL kom alle ind fra overraskende retninger, og to DEL kunne iværksætte vejopklaring (VEJOPK) fra første lys mhp. at finde mulige angrebsakser for de angribende BTN. Begge DEL begyndte deres VEJOPK fra syd mod nord og kunne efter endt opgaveløsning, iværksætte rumopklaring (RUMOPK) fra nord mod syd med formålet at konstatere placering af FJ, minefelter, samt passabilitet af overgange og TN. Til brug for dette havde en DEL fået tilgang af et hollandsk IG-RECCE team, hvilket selvfølgelig gav gode muligheder for at udveksle erfaringer, samt diskutere standardprocedurer (SOP). Den sidste DEL havde fået til opgave at overvåge hele den sydlige del af TN, dels gennem patruljer og dels gennem oprettelse af observationsstader. Der gik ikke lang tid før DEL fik føling, eftersom området var dækket af adskillige minefelter. Der blev meldt om disse og DEL fortsatte opgaveløsningen, der bød på både føling med minerede broer, klargjort til sprængning, fjendtlige paramilitære enheder, samt syge/ sårede. Alt i alt erkendte ESK stort set alle FJ bevægelser og minefelter, og RECCE samtidigt for alternative angrebsakser. I løbet af dagen, fik flere grupper (GRP) føling med KVG DEL, faglige installationer, samt kommandostationer (KSN), hvilket gjorde, at DEL etablerede overvågningslinie ved mørkefald jf. befaling. I løbet af søndag den 5. september fastholdte ESK altså sine positioner, alt imens BDE forberedte sit angreb på baggrund af vores observationer og den 6. september tidligt om morgenen, kunne BDE iværksætte over udgangslinien med en norsk telemark bataljon (TMBTN), bl.a. udrustet med KVG ( ) 9/

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Indhold nr. 9 HOKs hjemmeside gav tryghed...3 Danmarksmesterskaberne i skydning...5 Gardehusarregimentet gik til angreb iført fodboldstøvler...6 Forsidebillede:

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 8 - oktober 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 8 2004 Jubilarstævne og forældredag

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør.

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør. I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund inviterer idræts- foreningerne i København og Nordsjælland til De Danske Politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb i Nordsjælland den 29. 30. april og

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til:

Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til: Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til: Gardehusarregimentets 400-års mesterskab i 4-kamp og DM i moderne femkamp på Gardehusarkasernen Charlottendal Allé 4 4200 Slagelse Den 4. og

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Giiiiiiiv agt! På trrre geledder.. ..til Generalforsamling i Skyttelauget onsdag den 28. april.. .. til 300 m aftenstævner hen over hele sommeren..

Giiiiiiiv agt! På trrre geledder.. ..til Generalforsamling i Skyttelauget onsdag den 28. april.. .. til 300 m aftenstævner hen over hele sommeren.. 49. Årgang April 2010 Nr. 2 Giiiiiiiv agt! På trrre geledder....til Generalforsamling i Skyttelauget onsdag den 28. april.... til 300 m aftenstævner hen over hele sommeren.... og til 200 m sommerskydning....trrrææææd

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

50 m banen på stadion er lukket indtil videre

50 m banen på stadion er lukket indtil videre Nr. 1. januar kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 50 m banen på stadion er lukket indtil videre Der er fundet skimmelsvamp på banen. Læs mere side 3! Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Næste afdelingsmøde Arbejdsglæde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste afdelingsmøde d. 12. oktober 2011 ARBEJDSGLÆDE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq.

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. AQISSEQ - Nyheder Peqatigiiffimmit nutaarsiassat nr. 3 juni 2007 ukiut 12. årg Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. Kingumut aasartorsuanngormat tamatta

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Infanterister i Afrika. Af oversergent Henrik Camuch Rasmussen

Infanterister i Afrika. Af oversergent Henrik Camuch Rasmussen Infanterister i Afrika Af oversergent Henrik Camuch Rasmussen På baggrund af en officiel invitation fra South African National Defence Forces blev 1. Brigade bedt om at stille et hold med henblik på deltagelse

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere