Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger"

Transkript

1 Nr. 9 - november årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

2 Indhold nr Gardehusarregimentet vandt bygningspræmie...3 Danmarksmesterskaberne i svømning...4 Danmarksmesterskaberne i militærfemkamp...5 Det er så yndigt at følges ad...6 Information fra SNGI...6 Danmarksmesterskaberne i skydning...7 Vi takker...7 Forsidebilled: Borgmester Lis Tribler, Jan Rasmussen fra Forsvarets bygningstjeneste, arkitekt Chr. P. Skjoldborg og stabschef ved Gardehusarregimentet, oberstløjtnant Kaare Pedersen efter modtagelsen af check, bronzeplade og diplomer Se side 3. Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da - ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Danmarksmesterskaber i udendørs fodbold...8 Nyindretning af munderingsdepotet...10 Endnu en milepæl i optimeringsprojektet nået! Let Opklaringseskadron på øvelse BISON PREPARE...12 Navnenyt...15 Danske Gardehusarforeninger...16 Sjællandske Livregiment...22 Billederne til venstre, fortæller lidt om alle de Danmarksmesterskaber, der har været afholdt i denne måned Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets offi cielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing Bladet udkommer 10 gange årligt Hesteskadronens aktiviteter 31. oktober Åbent hus Kastellet 17. november Gardehusarregimentets 390 års fødselsedag Antvorskov kaserne november Gardehusarregimentets 390 års fødselsedag Antvorskov kaserne Annoncetegning: Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30. oktober 2004.

3 bronzeplade til at sætte op på huset, hvilket naturligvis ikke vil få husets værdi ud i et frit fald. Borgmester Lis Tribler, Jan Rasmussen fra Forsvarets bygningstjeneste, arkitekt Chr. P. Skjoldborg og stabschef ved Gardehusarregimentet, oberstløjtnant Kaare Pedersen efter modtagelsen af check, bronzeplade og diplomer Gardehusarregimentet vandt bygningspræmie Af: Bent Helslev, journalist Sjællands Tidende Ialt var seks bygninger nomineret i 2004, men der var ingen tvivl om vinderne. Borgmester Lis Tribler måtte på scenen på Nytorv for at overrække checks og bronzeplader nye hestestalde på Antvorskov Kaserne den anden. De to vindere er udpeget af et dommerpanel bestående af eksperter og lægfolk (især politikere). Til hver af vinderne var der et diplom og kr. til bygherren, et diplom til arkitekten og en Små penge Lis Tribler begrundede i sin tale, hvorfor valget var faldet på de nye stalde på Kasernen. - I forbindelse med hesteskadronens flytning til Slagelse blev der udarbejdet en lokalplan, hvor hovedretningslinjerne for anlægget blev fastlagt. Anlægget var samtidig underlagt Forsvarets Bygningstjenestes stramme økonomi, endvidere fortalte hun at ved den anviste løsning er der anvendt betonelementer samt bølgeeternit på taget. Udearealerne er disponeret nærmest til paradebrug som store flader, hvor der foretages rideøvelser m.v. Området er fuldt beplantet, men virker dog stadig noget åben indtil den i øvrigt omfattende beplantning får indrammet de forskellige rum i bebyggelsen. Bebyggelsen udmærker sig ved det store flotte anslag i den symmetriske bebyggelsesplan og beplantningsplan, hvor de nærmest anonyme staldbebyggelser underlægger sig det overordnede funktionelle indhold. En enkel bygning - ridehuset - skal nævnes som et smukt eksempel på en markant og enkel bygningsarkitektur. Stabschef ved Gardehusarregimentet, oberstløjtnant Kaare Pedersen, blev udstyret med en check på kr. og en bronzeplade, mens der var diplom til divisionschef Jan Rasmussen fra Forsvarets Bygningstjeneste og til arkitekt Chr. P. Skjoldborg. Efter at Gardehusarregimentets Hesteskadron havde åbnet Sct. Michaels kulturnat fredag aften blev det fra scenen på Nytorv afsløret, hvem af de seks nominerede bygninger og bygherrer, der skulle have Danske Banks bygningspræmie anno Borgmester Lis Tribler (S) foretog afsløringen for åben mikrofon - og der var præmier til to af de nominerede seks bygninger. Overlæge Steen Vadstrups nye énfamiliehus på Herthalund var den ene vinder, Gardehusarregimentets Husarerne fik en lille fadøl og hestene fik gulerødder som tak for deltagelsen i kuturnatten 9/2004 3

4 Trommevej 6 - Slagelse Værksted Valbyvej 23 C Starten gik uden tyvstart Danmarksmesterskaberne i svømning Af: Overkonstabel af 1. grad N.E. Sørensen, Uddannelsessektionen yngste hold, men det eneste hold regimentet kunne stille. Fredag den 24. september var vi fire friske medarbejdere, fra Gardehusarregimentet der kl kørte mod Vojens, for at deltage i DMI svømning. Deltagerne var overkonstabel af 1. grad G. Holmbjerg, overkonstabel af 1. grad A. Nielsen, overkonstabel af 1. grad N.E. Sørensen og overassistent C. Pedersen, ikke just det Vi havde en dejlig tur til trods for, at de tre af os fik lammetæv. Det var kun overkonstabel af 1. grad G. Holmbjerg der formåede at marker sig og det gjorde hun til gengæld i mere end en disciplin. Guld i 50 m. brystsvømning Guld i 50 m. rygcrawl Sølv i 50 m. fri svømning Sergentklubben ved Gardehusarregimentet afholder gallamiddag i forbindelse med regimentets 390 års fødselsdag den 19. november kl Program: Velkomstdrink Middag Kaffe m. Cognac/likør Musikeren spiller op til dans Pris: Medlem Ikke medlem Singel: kr kr Par: kr kr Håber vi ses til en hyggelig aften Bestyrelsen 4 9/2004

5 Danmarksmesterskaberne i militærfemkamp Af: Sergent Morten Østfeldt, Lærerpuljen Så har undertegnede været af sted til endnu et stævne. Denne gang gjaldt det danmarksmesterskaberne i militærfemkamp. Det kneb med deltagere Holdet der drog til Sjælsmark kaserne tirsdag d. 31. august, var ikke så stort som det normalt er når vi tager til femkamp. Dette skyldes forskellige ting. Ikke så mange værnepligtige på kasernen da flere og flere vælger at stoppe, 4/I GHR på skydelejr i Jægerspris og prioritet på uddannelsen fra andre. Derfor måtte der kigges medlemslister fra Slagelse Næstved Garnisions Idrætsforening (SNGI) igennem, for at kunne stille med et hold i senior rækken. En civil der var værnepligtig sidste år, en konstabel af reserven, en sergent af reserven, en sergent der skal til at starte på Hærens Officersskole samt undertegnede der er tjenestegørende i lærerpuljen ved regimentet udgjorde senior holdet. Derud over deltog én værnepligtig gardehusar samt én værnepligtig sergent i kvinderækken. Så syv friske femkæmpere kunne det blive til. Friendship Through Sport Stævnet blev afholdt i en god Kasper Hansen i gang med skydningen atmosfære, hvor deltagerne fra de forskellige idrætsforeninger, fik hyggesnakket en del mellem de fem discipliner. Som de fleste andre stævner i Forsvaret og Dansk Militært Idrætsforbund, lægger man meget vægt på Friendship Through Sport som det så fint hedder. I alt 53 deltagere fordelt på 10 idrætsforeninger deltog i stævnet på og omkring Sjælsmark Kaserne. En tangering af den danske rekord Resultatmæssigt blev det ikke den store høst, som vi er vant til. Individuelt blev det til tre fjerdepladser, i henholdsvis A (Morten Østfeldt), B (Kasper Hansen) og D-rækken (Anders Andersen). For hold blev det til en flot tredjeplads i A-B-Crækken. Holdet bestod af Morten Østfeldt, Kasper Hansen, Anders Juul Jensen og Kenneth Thorsgaard. Ud af de fem discipliner bør nævnes at Morten Østfeldt skød sig ind i rekordbøgerne med en tangering af den danske rekord. Sergent Morten Østfeldt i gang med sidste diciplin, 4 km. terrænløb De ti skud på ti minutter samt ti skud på et minut, blev affyret med den største præcision. 20 ti ere blev det til. 200 point ud af 200 mulige på 200 meters afstand. På den 50 meter lange svømmeforhindringsbane, svømmede Kasper Hansen 25,8 sek. hvilket rakte til en tredje plads. Kun overgået af to af verdens absolut bedste svømmere: Europamester Brian Dåsbjerg (25,0) og DK s i øjeblikket bedste marinefemkæmper Klaus Hjort-Mamsen (25,3). Kontakt for interesserede Sæsonen i Danmark er nu overstået. Kun VM i Chile er tilbage for landsholdskæmperne. Men derfor kan man godt allerede nu, begynde at træne frem mod næste sæson, hvor SNGI skal afholde de danske mesterskaber sidst i august. Er man i tvivl om hvad præcis man skal gå i gang med, for at deltage i militær femkamp, er man meget velkommen til at kontakte SG Morten Østfeldt der som tidligere skrevet gør tjeneste i Lærerpuljen (tlf.: ). Vi skulle gerne stille det største hold på hjemmebane næste år. 9/2004 5

6 kun 179,- Espenhein s Eftf. A/S Som det er tradition til bryllupper fik bruden et dask i bagdelen. Her er det major P. Thuesen der med et smil på læben udfører sin pligt Det er så yndigt at følges ad Lørdag den 28. august 2004 drog 8 kække husarer mod Vemmelev for at danne spalier for dette smukke brudepar. Reserve tandlæge-2 Dorte E. Njor- Larsen og Niels Olesen også kaldet smeden fra Korsør blev viet i Vemmelev kirke. Efter vielsen blev der budt på champagne, hvorefter brudeparret i karet med ponyeskorte blev kørt til bopælen, hvor der var indbudt til bryllupsfest. Information fra Slagelse/ Næstved Garnisions Idrætsforening SNGI har mistet sin formand kaptajn S. Wegener, da han er blevet beordret ind på Hærens officerskole som lærer, seniorsergent M. Rosenbæk har overtaget formandsposten frem til generalforsamlingen. Vi har også mistet udvalgsformanden for volleyball og udvalgsformanden for fodbold. Skulle der være interesserede til de to udvalg høre vi gerne fra jer. Det er utrolig vigtigt, at der er formænd for de forskellige udvalg, da det er dem der har ansvaret for at sætte hold til stævner og stå for træning. 6 9/2004

7 OKS-1 Einer Laursen får overrakt vandrepokalen for sin første plads af DMI udsending Danmarksmesterskaberne i skydning Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Mandag den 27. september forlod 7 søvnige skytter Antvorskov Kaserne og satte kursen mod Holstebro, for at deltage i Danmarksmesterskaberne i skydning. Dagen startede lidt kaotisk med forsinkelser, så gudskelov at der kun skulle skydes med pistol den første dag, så vi ville ikke ødelægge tidsplanen selv med lidt forsinkelse. Efter times kørsel ankom vi til Ulfbjerg skyttecenter ca. 20 min. fra Holstebro. Vi fik ordnet det fornødne, sat hold og så var det tid til de første skytter at gøre klar. For ikke at jokke i det, så var det ikke den bedste dag for nogen af os, men der var forbedringer at spore hos et par stykker i forhold til HOK mesterskaberne 2 uger tidligere. Aftenen blev tilbragt med en gang bowling og spareribs. Tirsdag morgen var det så tid til gevær skydning med enten M/75 el. M/95 & M/95 uden optiske sigtemidler. Første del af skydningen består af 5 skud afgivet fra knælende skydestilling og de sidste 10 skud afgivet fra liggende skydestilling, så en lille pause for at gøre klar til hurtigskydningen. Der var nogle der udtrykte stor utilfredshed med skiverne, idet skytter der normalt skyder rimeligt godt, lige pludseligt kastede deres skud rundt i hele skiven og ved det at der ikke var noget vind at give skylden, så måtte det være det elektroniske der var noget galt med, hvilket undertegnede kunne bakke op. Men gudskelov var det ikke alle skiver der opførte sig underligt, for da hele skydningen var overstået kunne vi se at SNGI s OKS-1 Einer Laursen havde skudt sig ind som en ny Danmarksmester med 240 point og så var der igen glade ansigter at finde i den lille SNGI lejr. Efter den normale skydning var det så tid til dagens sidste del af programmet nemlig feltskydning, den sværeste, men også sjoveste skydning. Man medbringer sin pistol, gevær og den fastsatte ammunition, følger en fastlagt rute fra station til station. Ved hver enkelt station er der en skriftlig instruktion, den skal gennemlæses grundigt inden skydningen starter og der ligger også til besigtigelse, den størrelse mål man skal skyde efter. Man går op på standpladsen med den fastsatte ammunition og der ser man først afstandene til de enkelte mål. De tre pistolskydninger og 4 geværskydninger kræver afstandsbedømmelse, tanke for skuddets bane og præcision, fordi der også er på tidsbegrænsningen at tage hensyn til. Det gik også OK, idet OKS-1 Anker Sewohl fik skudt sig ind på en tredje plads med 334. Dagen efter skulle der skydes grovpistol, sportspistol og standardgevær, men i skrivende stund er resultaterne ikke nået undertegnede. Vi takker Serviceassistent eleverne fra hold 1 takker vores praktik lærere, for en god praktik periode på Antvorskov Kaserne. På billedet fra venstre: serviceassistent eleverne Anni, Hanne; Anette M., Henny, Anette S., Bodil, Dorthe, Irene og Solvej, desværre manglede der Jette, Helene, Christiana, Søs og Birthe som også er en del af hold 1. Nederst fra venstre praktik lærerne: Berit, Lis og Gitte 9/2004 7

8 Han sparker som en hest kunne man fristes til at sige og der er noget om snakken, for senere på aftenen vandt SSG P. Møllebro suverænt sparkekonkurrencen, ved at kanonere bolden i mål med 104 km i timen Danmarksmesterskaber i udendørs fodbold Af: Sergent B. Land Nielsen og overkonstabel af 1. grad K. Frandsen, Stabseskadronen I/GHR Onsdag og torsdag i uge 39 blev der afholdt DMI i udendørs fodbold for kvinder og ældre oldboys i Ledøje-Smørum. En noget blandet flok Udtagelsen til dette stævne, betød at jeg fik muligheden for at få børstet støvet af fodboldstøvlerne, og få spillet noget bold igen. Det var kun med nød og næppe, at vi kunne stille et 7-mandshold, og da et par af os først var blevet head-hunted i sidste time, var det en noget blandet flok, der mødte op i cafeteriet onsdag morgen. Et par stykker havde spillet i mange år - hænger naturligvis også sammen med deres alder, og så var der os andre, som mest havde stiftet bekendtskab med fodbold på fritidsplan. Men en ting var der bred enighed om, DM-guldet fra sidste år skulle forsvares med sjæl og hjerte, men samtidig skulle vi også have en fornøjelig tur og så måtte vi se hvor langt det kunne føre os. Fidusbamse Vi startede med at spise fælles morgenmad (Ældre Oldboys og så os piger) og samtidig blev der sat navne og ansigter på de folk man nu skulle være sammen med de næste to dage. Efter morgenmad vendte vi næsen mod Nordsjælland nærmere betegnet Ledøje- Smørum, klar til at udfolde vores talenter. Ingen fodbold tur uden en fidusbamse til den spiller der nu udmærkede sig på den ene eller anden måde. Så derfor gik turen forbi Fætter BR i Smørum centeret, hvor det lykkedes vores holdleder/ træner OKS-1 Kenneth Frandsen at finde et tøjdyr, der var så grimt, at man kun kunne holde af det, den gik iøvrigt hen og blev en særdeles populær underholdning. Vi ankom omkring middagstid, mødtes med de 2 spillere (Bente og Helle - 2 rutinerede fodboldspillere vi havde lånt fra Karup). Karup kunne ikke stille hold selv, så de var utroligt glade for at få lov til at spille med på vores hold, og for os var det bestemt ikke nogen dårlig handel. Efter samling af tropperne gik vi til banerne, for at varme op inden den første og eneste kamp den dag. Kampen tabte vi desværre, O-1 til Fredericia (FAGI), på et Fra venstre: MG E. L. Kristensen, OKS-1 M.C. Mortensen, SG B.L. Nielsen, B. Serritslev, Helle, (lånt fra Karup) Holdlederen OKS-1 K. Frandsen, OS J.U. Ramsing, CIV D. Egekjær, KS Y. Iwanczuk og KS A. Kisum (Viborg) Fra venstre: SSG P. Møllebro, SSG J.V. Nielsen, SSG P. Venzel, OS N. Stausholm, SSG J. Sørensen, OKS-1 K.T. Madsen, OKS-1 L. Onstrup, SSG E.T. Kristensen og OKS-1 S. Andersen ( ) 8 9/2004

9 lidt uheldigt mål, scoret allerede i kampens første minutter. Det var rigtigt ærgerligt, for selv om vi ikke kendte hinanden så godt, så sad vi faktisk rigtigt godt på resten af kampen. Efter den første kamp skulle vi stemme på kampens spiller og med fem stemmer fik Bente Serritslev fidusbamsen, det skulle senere vise sig, at hun med tre stemmer dagen efter, endte med at få den med hjem. Ældre oldboys De ældre drenge fik heller ikke meget ud af førstedagen, de tabte begge deres kampe - og Per Wenzel blev skadet. Iøvrigt gik det dem ikke meget bedre på andendagen, men det blev trods alt til 1 sejr, tror de må ud og træne lidt mere - kondition, teknik, skud på mål og den slags. Nå, vi kan jo ikke alle vinde metal, det vigtigste må vel trods alt også være, at man kan sige man har været med, eller?! 104 km. i timen Onsdag aften stod som sædvanlig i fællesskabets ånd, med rigtig god mad og drikke, samt konkurrencer, blandt andet en sparke konkurrence hvor SSG P. Møllebro satte alle på plads, ved at kanonere bolden i mål med 104 km i timen. Bente Serritslev fra Karup og fidusbamsen, som hun fik til evigt eje, med sammenlagt otte stemmer SSG J.V. Nielsen og SSG E.T. Kristensen hygger sig med en øl efter kampen, eller er I i gang med at måle mave størrelse? Herefter»næsten«fri bar i Jonstruplejrens messe. Kenneth blev tilbage og forlod som den sidste fra Slagelse messen, vist nok lige for at kontrollere at alle SNGI spillere kom sikkert tilbage i seng (hed det sig). Så var vi klar Efter en lang og god nats søvn, gik det løs igen og vi var klar til at indtage banen og vende den forgående dags skuffende nederlag til sejr, det gik således ud over Skive (ISG) som vi bankede 2-0. Herefter var det Dragonernes (JDR) tur, dem klapsede vi 3-0 og så var 2. pladsen hjemme, men som OS Ramsing sagde vi vandt ikke andenpladsen, vi tabte førstepladsen. Men taget i betragtning at vi ikke havde haft mulighed for at træne sammen, inden stævnet, mener jeg nu godt at vi kan være tilfredse med resultatet og vi havde det kanon sjovt, så jeg børster gerne støvet af støvlerne en anden gang og stiller op. Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag: Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: Lukket Miljøpladsen: Mandag - Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Kasernedepot Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 9/2004 9

10 Taxa en kører, når I be r om det! HUSKLISTE: Er I flere end 4 personer, skal I have en stor vogn. Fredag & lørdag, samt ved helligdage, kan der opstå ventetid i telefonen. Oplys venligst betalingsform inden start: Kontant, konto eller taxabon SLAGELSE Materielassistenterne P.V. Jensen (t.h.) og J. Lund er ved at få skruet de nye hylder sammen Nyindretning af munderingsdepotet TØMRERMESTER Af: Major E.B. Sørensen, Logistiksektionen Der er i de senere år kommet flere og flere nye dele til vores uniformssystemer ny felthue, flere forskellige slags støvler, kortærmede skjorter m.v. og i øvrigt helt nye uniformssystemer ørkenuniformen og sommeruniform hvilket jo naturligvis kræver mere og mere plads. Disse kendsgerninger har været stærkt medvirkende til, at Logistiksektionen har valgt at nyindrette munderingsdepotet primært for at kunderne kan betjenes bedre og hurtigere, men også for at materielassistenterne lettere og hurtigere kan finde og levere varerne. Størstedelen af denne nyindretning blev gennemført i tiden september, hvor depotet var lukket de sidste ændringer, herunder ny disk og bedre belysning, forventes etableret i løbet af oktober og november måned i år. Som en del af dette projekt har Munderingsdepotet fået et nyt og mere tidssvarende reolsystem, der tillader, at den eksisterende plads på depotet bliver udnyttet langt bedre end det var muligt med de gamle. På billedet ses en smilende materielassistent P.C.A. Legind og materielassistent T.L. Petersen, der er ved at kaste sig over opgaverne 10 9/2004

11 Den 10. september stod seks glade kasernearbejder klar til at modtage deres svendebrev for en vel gennemført uddannelse og bestået svendeprøve. Bagerst fra venstre: H.U. Rasmussen, T.H. Bøgelund, I. Ploumann, M.R. Hansen, H.B. Mortensen og J.T. Moskal Endnu en milepæl i optimeringsprojektet nået! Af: Civiluddannelsesrådgiver seniorsergent Jonny Sørensen Den 10. september 2004 var for nogle en almindelig fredag, men for den første halvdel af kasernearbejderne fra kaserne elementet var det en stor dag. Ros Ved en flot ceremoni på Københavns Tekniske Skole, blev deres anstrengelser igennem hele 2004, belønnet med et svendebrev, der dokumenterede at de har gennemført uddannelsen og bestået svendeprøven, nogle endda med megen ROS. Næsten færdig De mangler nu blot praktikperioden resten af 2004 så er de færdig udlært og kan så kalde sig ejendomsserviceteknikere. Det var en tydeligt stolt flok, der af repræsentanter fra faget, organisationerne, skolen, Forsvarets Rådgivning og Omstilling (FRO) og ikke mindst fra regimentet, modtog taler med masser af anerkendelse sammen med blomster og gaver. Snart et nyt hold klar Den anden halvdel af kasernearbejderne skal til svendeprøve i uge Fra regimentet deltog projektleder oberstløjtnant J. Spliid og civiluddannelsesrådgiver seniorsergent Jonny Sørensen. Karl Stampe fra det lokale uddannelsesudvalg overrækker T.H. Bøgelund sit velfortjente svendebrevet Fløjtespil og reception Den Kongelige Livgarde bød på fløjtespil, ved det at de også havde elever med på denne uddannelse og derfor havde valgt, at sætte lidt stemning på ceremonien. Efterfølgende var der hyggeligt samvær, ved den af skolen, flot gennemførte reception. Den Kongelige Livgarde bød på fløjtespil 9/

12 Enhedsuddannelse, kampeksercits med brug af laserduelsystem 1 Let Opklaringseskadron på øvelse BISON PREPARE Af: Premierløjtnant J.M. Holst, delingsfører 2, 1/III/GHR 1 LOPKESK og NRF Den 14. januar 2005 skal 1 Let Opklaringseskadron/III Gardehusarregimentet (1/III/GHR) indgå som en enhed under den hollandske 43. Mekaniserede Brigade (43 MECH BDE). Dette har givet eskadronen (ESK) unikke muligheder for at deltage i øvelser og skydelejre rundt om i Europa mhp., at kunne blive certificeret som brigadens opklaringseskadron. Brigaden skal samlet indgå i Nato Response Force 4 (NRF) fra januar måned, løbende seks måneder frem. Øvelsens formål var at træne brigadens dispositionsenheder i at arbejde sammen for første gang. Brigaden var af NATO indsat som en NRF enhed i en uroplaget provins. Her skulle NRF genoprette international ro og orden med alle midler. De deltagende nationer var Holland, Tyskland, Frankrig, Norge og Danmark. Øvelsen varede i to uger og var delt i to. Først en Command Post Excercise (CPX) og derefter en Field Training Excercise (FTX). Under første del af øvelsen skulle eskadronsledelsen i kamp, samtidigt var resterende dele af eskadronen i skydelejr. Bergen-Hohne øvelses- og skydelejr Terrænet omkring Bergen har en historie, der går tilbage fra tiden før 2. Verdens Krig. I 1934 besluttede den daværende statsleder, at beboerne i området skulle forlade dette. 24 landsbyer blev lukket og hen ved 4000 bønder skulle finde et nyt sted at bo. Fra 1936 var det muligt at foretage skarpskydning i området. Hele terrænet blev åbnet for øvelser fra den 1. august 1938, hvor det samtidigt udvidedes mod vest, således at det har en begrænsning langs motorvej A7. Hver skydebane havde sit eget formål, nogle var til infanteriet, andre til artilleri og luftforsvar og da der samtidig blev bygget store barakker i tilknytning til terrænet, kunne soldater træne samtidigt i området. Efter krigen overtog englænderne området og samtidigt husede de østlige barakker overlevende fra koncentrationslejren Bergen-Belsen i op til to år efter krigen. Området blev udvidet indtil 1952 og i 1957 fik de første tyske enheder igen lov til at bruge terrænet. I 1958 blev området overdraget til den tyske hær og har siden da, været kendt under betegnelsen NATO Øvelsesområde Bergen-Hohne. I dag er området hektar stort og der er plads til, at to brigader kan have skydeøvelse samtidigt på banerne. Der er 22 baner for kampvogns- og infanterikampkøretøjer, ni af disse baner kan bruges til affyring af panserværnsraketter. Banerne kan også bruges af afsiddet personel. Desuden er der 14 artilleristillinger, seks af disse udenfor selve øvelsesterrænet. Der er fem baner udelukkende til håndvåben og tre baner til pansernærbekæmpelses våben. Bergen-Hohne er fast bemandet med en engelsk pansret brigade samt andre mindre enheder. Store dele af øvelsesterrænet er dækket af skov og der er, udover skydebaner, mulighed for at træne bykamp, angreb over større vandløb, samt mulighed for at etablere luftforsvarsinstallationer. Det meste af weekenden omkring den 28. august gik med deployering af hele eskadronen samt oprettelse af lejr. De første egentlige opgaver lå mandag d. 30. august, hvor dels skydeperioden og dels CPX startede. Command Post Excercise Formålet med hele den første uge var, at det skulle være muligt at Observationsstade i forbindelse med overvågningslinie 12 9/2004

13 kommunikere gennem TITAN et krypterings system, der gør at man kan kommunikere i klart sprog over telefonen og ISIS som er et computerbaseret føringssystem der giver både BDE og dens dispostionsenheder et overblik over egne og fjendtlige positioner. Første opgave for ESK/HQ var opstilling af TITAN/ISIS udstyr. HQ fik tildelt en TITAN/ISIS enhed fra Holland, som skulle hjælpe med opstarten, samt stå for videreformidling af den elektroniske kommunikation. HQ skulle indeholde 5 stk. ISIS Stationer og dertilhørende TITAN telefoner. Selve opstillings fasen forløb planmæssigt og ESK var online som den første enhed. I den første uge modtog HQ undervisning i rapportering, samt generel undervisning i ISIS/ TITAN. HQ gennemførte derefter 3 detaljerede opgaver, hvor både EC, samt ISIS operatørerne, fik prøvet deres nyindlærte kundskaber. Et yderst lærerigt forløb, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til ISIS/TITAN instruktørerne, samt komme med forbedringsforslag til opsætning m.m. Den første uge var forudsætningsdannende for FTX, da al føring på højere niveau foregik over de to systemer. Skydeperiode De tre spejderdelinger (SPJDEL) og kommandodelingen (KDO- DEL) var blevet tildelt skydebaner af den hollandske koordinerende sikkerhedsofficer, der blev dog til dels taget hensyn til ESK ønsker og DEL kunne således gennemføre kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang i både dagslys og mørke. Der blev herudover gennemført SPJGRP under vejopklaring og kamp fra stilling. KDODEL skød bl.a. skydningen "kamp fra stilling" i forbindelse med nærforsvar. Udover dette var der også tid til enhedsuddannelse i form af indøvelse af diverse kampeksercitser med brug af laserduelsystem (LDS). Field Training Excercise Der skulle som nævnt genoprettes ro og orden i en provins, kendt som Warrendale. Hér var styrker fra et sydligere liggende land gået over grænsen mhp., at sætte sig i besiddelse af olie og gasfelter i området. Invasionsstyrkerne havde desuden stærke sympatisører i området. Styrkerne var trængt langt mod nord og befandt sig spredt i hele terrænet. ESK havde til opgave at etablere overvågningslinie syd for BDE opmarchområde mhp. at give BDE et varsel om fjenden syd for dette. Desuden havde ESK til opgave at opklare forud for BDE angreb fra nord mod syd og til sidst gå i ny overvågningslinie længst mod syd, mhp. at monitere fjendtlige bevægelser/tilførsel af reserver fra syd mod nord. Øvelsen skulle starte fredag den 3. september om aftenen, så det var kun KDODEL, der var på skydebanen denne dag. SPJDEL lagde ud med en 10 kilometers løbetur om morgenen og resten af dagen gik med at klargøre til øvelsen. DEL havde fået befaling og øvelsen skulle starte med, at ESK gik i en overvågningslinie mhp. at konstatere al fjendtlig bevægelse over denne. Dette var i øvrigt en direkte forlængelse af CPX. Linien skulle fastholdes indtil næste dag, hvor eskadronen skulle afløses af 43. MECH BDE fra Holland. ESK løste opgaven, som den skulle og blev trukket ud af kampen mhp. reorganisering i BSO. Den efterfølgende nat skulle de tre SPJDEL infiltrere ad tre ruter mhp. at nå det af EC tildelte rum. Det var i denne fase ekstremt vigtigt, at SPJDEL ikke blev opdaget, da dette kunne få evt. fjendtligtsindede enheder i området til at fastholde, såfremt de følte, at de ikke havde andre muligheder. Formålet med det forestående angreb var, at presse så mange enheder ud af området som muligt og ikke nødvendigvis kæmpe med dem. Infiltrationen blev gennemført i de tidlige morgentimer i ly af mørket og var en succes. SPJDEL kom alle ind fra overraskende retninger, og to DEL kunne iværksætte vejopklaring (VEJOPK) fra første lys mhp. at finde mulige angrebsakser for de angribende BTN. Begge DEL begyndte deres VEJOPK fra syd mod nord og kunne efter endt opgaveløsning, iværksætte rumopklaring (RUMOPK) fra nord mod syd med formålet at konstatere placering af FJ, minefelter, samt passabilitet af overgange og TN. Til brug for dette havde en DEL fået tilgang af et hollandsk IG-RECCE team, hvilket selvfølgelig gav gode muligheder for at udveksle erfaringer, samt diskutere standardprocedurer (SOP). Den sidste DEL havde fået til opgave at overvåge hele den sydlige del af TN, dels gennem patruljer og dels gennem oprettelse af observationsstader. Der gik ikke lang tid før DEL fik føling, eftersom området var dækket af adskillige minefelter. Der blev meldt om disse og DEL fortsatte opgaveløsningen, der bød på både føling med minerede broer, klargjort til sprængning, fjendtlige paramilitære enheder, samt syge/ sårede. Alt i alt erkendte ESK stort set alle FJ bevægelser og minefelter, og RECCE samtidigt for alternative angrebsakser. I løbet af dagen, fik flere grupper (GRP) føling med KVG DEL, faglige installationer, samt kommandostationer (KSN), hvilket gjorde, at DEL etablerede overvågningslinie ved mørkefald jf. befaling. I løbet af søndag den 5. september fastholdte ESK altså sine positioner, alt imens BDE forberedte sit angreb på baggrund af vores observationer og den 6. september tidligt om morgenen, kunne BDE iværksætte over udgangslinien med en norsk telemark bataljon (TMBTN), bl.a. udrustet med KVG ( ) 9/

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt.

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt. Nr. 4 oktober kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby KM og DM til Søren Tolstrup Sammen med Amtsholdet fra Frederiksborg Amt blev Søren Danmarksmester. Læs side 2 og 7. Så starter salon

Læs mere

Program. Danmarks- og Forbunds Mesterskaber i Militær Femkamp 2015. Gardehusarregimentet

Program. Danmarks- og Forbunds Mesterskaber i Militær Femkamp 2015. Gardehusarregimentet Program Danmarks- og Forbunds Mesterskaber i Militær Femkamp 2015 Gardehusarregimentet Gardehusarkasernen, Slagelse 22-23. oktober 2015 VELKOMST Velkommen til Gardehusarkasernen, hvor Slagelse Garnisons

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment Dragonkasernen, Holstebro 13. - 16. maj 2008 Velkomst Jydske Dragonregiment er glad og stolt over at være udpeget som arrangør

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Inde EM i Spanien 2011.

Inde EM i Spanien 2011. Så blev det lørdag den 26. marts og det danske landshold skal skyde hele fire guldfinaler! Første finale var dame junior compound med Sarah, Ida og Michalina. Pigerne blev nr. 1 indledende og skulle op

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009 Den Kongelige Livgarde Garderkasernen 12. 15. maj 2009 Velkomst Det er Den Kongelige Livgarde en glæde og ære at være værter ved Forsvarets Mesterskab

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse spændende og sjove aktiviteter. Frem til april bydes der blandt andet på

Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse spændende og sjove aktiviteter. Frem til april bydes der blandt andet på 54. Årgang Januar 2015 Nr. 1 BANKO 11. FEBRUAR NAIS SKYDNING JANUAR - APRIL HANDICAP OG SPISNING LANDSSKYDNING JANUAR - APRIL Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

55. Årgang November 2016 Nr.4

55. Årgang November 2016 Nr.4 55. Årgang November 2016 Nr.4 Julen nærmer sig, og masser af travlhed og mange gøremål vil uden tvivl komme til at præge hverdagen. Ser vi tilbage på tidligere år, så bliver i år nok ikke anderledes. Vi

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

politimesterskaber i Danske Danske

politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i 30 Politiidræt nr. 2 2012 håndbold Foto: Jesper A. Thau, Vejle Af Søren Damgaard, Håndboldudvalget og træner for håndbold Københavns damer samt damelandsholdet

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Bronzemedalje til Zenia ved JEC (uofficielle Junior Europa Mesterskaber) Dresden, Tyskland

Bronzemedalje til Zenia ved JEC (uofficielle Junior Europa Mesterskaber) Dresden, Tyskland MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 5 NOVEMBER 2009 JANUAR 2010 ÅRG. 42 Bronzemedalje til Zenia ved JEC (uofficielle Junior Europa Mesterskaber) Dresden, Tyskland Referat fra O-møde i Klubhuset

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere