Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger"

Transkript

1 Nr. 9 - november årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

2 Indhold nr Gardehusarregimentet vandt bygningspræmie...3 Danmarksmesterskaberne i svømning...4 Danmarksmesterskaberne i militærfemkamp...5 Det er så yndigt at følges ad...6 Information fra SNGI...6 Danmarksmesterskaberne i skydning...7 Vi takker...7 Forsidebilled: Borgmester Lis Tribler, Jan Rasmussen fra Forsvarets bygningstjeneste, arkitekt Chr. P. Skjoldborg og stabschef ved Gardehusarregimentet, oberstløjtnant Kaare Pedersen efter modtagelsen af check, bronzeplade og diplomer Se side 3. Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da - ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Danmarksmesterskaber i udendørs fodbold...8 Nyindretning af munderingsdepotet...10 Endnu en milepæl i optimeringsprojektet nået! Let Opklaringseskadron på øvelse BISON PREPARE...12 Navnenyt...15 Danske Gardehusarforeninger...16 Sjællandske Livregiment...22 Billederne til venstre, fortæller lidt om alle de Danmarksmesterskaber, der har været afholdt i denne måned Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets offi cielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing Bladet udkommer 10 gange årligt Hesteskadronens aktiviteter 31. oktober Åbent hus Kastellet 17. november Gardehusarregimentets 390 års fødselsedag Antvorskov kaserne november Gardehusarregimentets 390 års fødselsedag Antvorskov kaserne Annoncetegning: Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30. oktober 2004.

3 bronzeplade til at sætte op på huset, hvilket naturligvis ikke vil få husets værdi ud i et frit fald. Borgmester Lis Tribler, Jan Rasmussen fra Forsvarets bygningstjeneste, arkitekt Chr. P. Skjoldborg og stabschef ved Gardehusarregimentet, oberstløjtnant Kaare Pedersen efter modtagelsen af check, bronzeplade og diplomer Gardehusarregimentet vandt bygningspræmie Af: Bent Helslev, journalist Sjællands Tidende Ialt var seks bygninger nomineret i 2004, men der var ingen tvivl om vinderne. Borgmester Lis Tribler måtte på scenen på Nytorv for at overrække checks og bronzeplader nye hestestalde på Antvorskov Kaserne den anden. De to vindere er udpeget af et dommerpanel bestående af eksperter og lægfolk (især politikere). Til hver af vinderne var der et diplom og kr. til bygherren, et diplom til arkitekten og en Små penge Lis Tribler begrundede i sin tale, hvorfor valget var faldet på de nye stalde på Kasernen. - I forbindelse med hesteskadronens flytning til Slagelse blev der udarbejdet en lokalplan, hvor hovedretningslinjerne for anlægget blev fastlagt. Anlægget var samtidig underlagt Forsvarets Bygningstjenestes stramme økonomi, endvidere fortalte hun at ved den anviste løsning er der anvendt betonelementer samt bølgeeternit på taget. Udearealerne er disponeret nærmest til paradebrug som store flader, hvor der foretages rideøvelser m.v. Området er fuldt beplantet, men virker dog stadig noget åben indtil den i øvrigt omfattende beplantning får indrammet de forskellige rum i bebyggelsen. Bebyggelsen udmærker sig ved det store flotte anslag i den symmetriske bebyggelsesplan og beplantningsplan, hvor de nærmest anonyme staldbebyggelser underlægger sig det overordnede funktionelle indhold. En enkel bygning - ridehuset - skal nævnes som et smukt eksempel på en markant og enkel bygningsarkitektur. Stabschef ved Gardehusarregimentet, oberstløjtnant Kaare Pedersen, blev udstyret med en check på kr. og en bronzeplade, mens der var diplom til divisionschef Jan Rasmussen fra Forsvarets Bygningstjeneste og til arkitekt Chr. P. Skjoldborg. Efter at Gardehusarregimentets Hesteskadron havde åbnet Sct. Michaels kulturnat fredag aften blev det fra scenen på Nytorv afsløret, hvem af de seks nominerede bygninger og bygherrer, der skulle have Danske Banks bygningspræmie anno Borgmester Lis Tribler (S) foretog afsløringen for åben mikrofon - og der var præmier til to af de nominerede seks bygninger. Overlæge Steen Vadstrups nye énfamiliehus på Herthalund var den ene vinder, Gardehusarregimentets Husarerne fik en lille fadøl og hestene fik gulerødder som tak for deltagelsen i kuturnatten 9/2004 3

4 Trommevej 6 - Slagelse Værksted Valbyvej 23 C Starten gik uden tyvstart Danmarksmesterskaberne i svømning Af: Overkonstabel af 1. grad N.E. Sørensen, Uddannelsessektionen yngste hold, men det eneste hold regimentet kunne stille. Fredag den 24. september var vi fire friske medarbejdere, fra Gardehusarregimentet der kl kørte mod Vojens, for at deltage i DMI svømning. Deltagerne var overkonstabel af 1. grad G. Holmbjerg, overkonstabel af 1. grad A. Nielsen, overkonstabel af 1. grad N.E. Sørensen og overassistent C. Pedersen, ikke just det Vi havde en dejlig tur til trods for, at de tre af os fik lammetæv. Det var kun overkonstabel af 1. grad G. Holmbjerg der formåede at marker sig og det gjorde hun til gengæld i mere end en disciplin. Guld i 50 m. brystsvømning Guld i 50 m. rygcrawl Sølv i 50 m. fri svømning Sergentklubben ved Gardehusarregimentet afholder gallamiddag i forbindelse med regimentets 390 års fødselsdag den 19. november kl Program: Velkomstdrink Middag Kaffe m. Cognac/likør Musikeren spiller op til dans Pris: Medlem Ikke medlem Singel: kr kr Par: kr kr Håber vi ses til en hyggelig aften Bestyrelsen 4 9/2004

5 Danmarksmesterskaberne i militærfemkamp Af: Sergent Morten Østfeldt, Lærerpuljen Så har undertegnede været af sted til endnu et stævne. Denne gang gjaldt det danmarksmesterskaberne i militærfemkamp. Det kneb med deltagere Holdet der drog til Sjælsmark kaserne tirsdag d. 31. august, var ikke så stort som det normalt er når vi tager til femkamp. Dette skyldes forskellige ting. Ikke så mange værnepligtige på kasernen da flere og flere vælger at stoppe, 4/I GHR på skydelejr i Jægerspris og prioritet på uddannelsen fra andre. Derfor måtte der kigges medlemslister fra Slagelse Næstved Garnisions Idrætsforening (SNGI) igennem, for at kunne stille med et hold i senior rækken. En civil der var værnepligtig sidste år, en konstabel af reserven, en sergent af reserven, en sergent der skal til at starte på Hærens Officersskole samt undertegnede der er tjenestegørende i lærerpuljen ved regimentet udgjorde senior holdet. Derud over deltog én værnepligtig gardehusar samt én værnepligtig sergent i kvinderækken. Så syv friske femkæmpere kunne det blive til. Friendship Through Sport Stævnet blev afholdt i en god Kasper Hansen i gang med skydningen atmosfære, hvor deltagerne fra de forskellige idrætsforeninger, fik hyggesnakket en del mellem de fem discipliner. Som de fleste andre stævner i Forsvaret og Dansk Militært Idrætsforbund, lægger man meget vægt på Friendship Through Sport som det så fint hedder. I alt 53 deltagere fordelt på 10 idrætsforeninger deltog i stævnet på og omkring Sjælsmark Kaserne. En tangering af den danske rekord Resultatmæssigt blev det ikke den store høst, som vi er vant til. Individuelt blev det til tre fjerdepladser, i henholdsvis A (Morten Østfeldt), B (Kasper Hansen) og D-rækken (Anders Andersen). For hold blev det til en flot tredjeplads i A-B-Crækken. Holdet bestod af Morten Østfeldt, Kasper Hansen, Anders Juul Jensen og Kenneth Thorsgaard. Ud af de fem discipliner bør nævnes at Morten Østfeldt skød sig ind i rekordbøgerne med en tangering af den danske rekord. Sergent Morten Østfeldt i gang med sidste diciplin, 4 km. terrænløb De ti skud på ti minutter samt ti skud på et minut, blev affyret med den største præcision. 20 ti ere blev det til. 200 point ud af 200 mulige på 200 meters afstand. På den 50 meter lange svømmeforhindringsbane, svømmede Kasper Hansen 25,8 sek. hvilket rakte til en tredje plads. Kun overgået af to af verdens absolut bedste svømmere: Europamester Brian Dåsbjerg (25,0) og DK s i øjeblikket bedste marinefemkæmper Klaus Hjort-Mamsen (25,3). Kontakt for interesserede Sæsonen i Danmark er nu overstået. Kun VM i Chile er tilbage for landsholdskæmperne. Men derfor kan man godt allerede nu, begynde at træne frem mod næste sæson, hvor SNGI skal afholde de danske mesterskaber sidst i august. Er man i tvivl om hvad præcis man skal gå i gang med, for at deltage i militær femkamp, er man meget velkommen til at kontakte SG Morten Østfeldt der som tidligere skrevet gør tjeneste i Lærerpuljen (tlf.: ). Vi skulle gerne stille det største hold på hjemmebane næste år. 9/2004 5

6 kun 179,- Espenhein s Eftf. A/S Som det er tradition til bryllupper fik bruden et dask i bagdelen. Her er det major P. Thuesen der med et smil på læben udfører sin pligt Det er så yndigt at følges ad Lørdag den 28. august 2004 drog 8 kække husarer mod Vemmelev for at danne spalier for dette smukke brudepar. Reserve tandlæge-2 Dorte E. Njor- Larsen og Niels Olesen også kaldet smeden fra Korsør blev viet i Vemmelev kirke. Efter vielsen blev der budt på champagne, hvorefter brudeparret i karet med ponyeskorte blev kørt til bopælen, hvor der var indbudt til bryllupsfest. Information fra Slagelse/ Næstved Garnisions Idrætsforening SNGI har mistet sin formand kaptajn S. Wegener, da han er blevet beordret ind på Hærens officerskole som lærer, seniorsergent M. Rosenbæk har overtaget formandsposten frem til generalforsamlingen. Vi har også mistet udvalgsformanden for volleyball og udvalgsformanden for fodbold. Skulle der være interesserede til de to udvalg høre vi gerne fra jer. Det er utrolig vigtigt, at der er formænd for de forskellige udvalg, da det er dem der har ansvaret for at sætte hold til stævner og stå for træning. 6 9/2004

7 OKS-1 Einer Laursen får overrakt vandrepokalen for sin første plads af DMI udsending Danmarksmesterskaberne i skydning Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Mandag den 27. september forlod 7 søvnige skytter Antvorskov Kaserne og satte kursen mod Holstebro, for at deltage i Danmarksmesterskaberne i skydning. Dagen startede lidt kaotisk med forsinkelser, så gudskelov at der kun skulle skydes med pistol den første dag, så vi ville ikke ødelægge tidsplanen selv med lidt forsinkelse. Efter times kørsel ankom vi til Ulfbjerg skyttecenter ca. 20 min. fra Holstebro. Vi fik ordnet det fornødne, sat hold og så var det tid til de første skytter at gøre klar. For ikke at jokke i det, så var det ikke den bedste dag for nogen af os, men der var forbedringer at spore hos et par stykker i forhold til HOK mesterskaberne 2 uger tidligere. Aftenen blev tilbragt med en gang bowling og spareribs. Tirsdag morgen var det så tid til gevær skydning med enten M/75 el. M/95 & M/95 uden optiske sigtemidler. Første del af skydningen består af 5 skud afgivet fra knælende skydestilling og de sidste 10 skud afgivet fra liggende skydestilling, så en lille pause for at gøre klar til hurtigskydningen. Der var nogle der udtrykte stor utilfredshed med skiverne, idet skytter der normalt skyder rimeligt godt, lige pludseligt kastede deres skud rundt i hele skiven og ved det at der ikke var noget vind at give skylden, så måtte det være det elektroniske der var noget galt med, hvilket undertegnede kunne bakke op. Men gudskelov var det ikke alle skiver der opførte sig underligt, for da hele skydningen var overstået kunne vi se at SNGI s OKS-1 Einer Laursen havde skudt sig ind som en ny Danmarksmester med 240 point og så var der igen glade ansigter at finde i den lille SNGI lejr. Efter den normale skydning var det så tid til dagens sidste del af programmet nemlig feltskydning, den sværeste, men også sjoveste skydning. Man medbringer sin pistol, gevær og den fastsatte ammunition, følger en fastlagt rute fra station til station. Ved hver enkelt station er der en skriftlig instruktion, den skal gennemlæses grundigt inden skydningen starter og der ligger også til besigtigelse, den størrelse mål man skal skyde efter. Man går op på standpladsen med den fastsatte ammunition og der ser man først afstandene til de enkelte mål. De tre pistolskydninger og 4 geværskydninger kræver afstandsbedømmelse, tanke for skuddets bane og præcision, fordi der også er på tidsbegrænsningen at tage hensyn til. Det gik også OK, idet OKS-1 Anker Sewohl fik skudt sig ind på en tredje plads med 334. Dagen efter skulle der skydes grovpistol, sportspistol og standardgevær, men i skrivende stund er resultaterne ikke nået undertegnede. Vi takker Serviceassistent eleverne fra hold 1 takker vores praktik lærere, for en god praktik periode på Antvorskov Kaserne. På billedet fra venstre: serviceassistent eleverne Anni, Hanne; Anette M., Henny, Anette S., Bodil, Dorthe, Irene og Solvej, desværre manglede der Jette, Helene, Christiana, Søs og Birthe som også er en del af hold 1. Nederst fra venstre praktik lærerne: Berit, Lis og Gitte 9/2004 7

8 Han sparker som en hest kunne man fristes til at sige og der er noget om snakken, for senere på aftenen vandt SSG P. Møllebro suverænt sparkekonkurrencen, ved at kanonere bolden i mål med 104 km i timen Danmarksmesterskaber i udendørs fodbold Af: Sergent B. Land Nielsen og overkonstabel af 1. grad K. Frandsen, Stabseskadronen I/GHR Onsdag og torsdag i uge 39 blev der afholdt DMI i udendørs fodbold for kvinder og ældre oldboys i Ledøje-Smørum. En noget blandet flok Udtagelsen til dette stævne, betød at jeg fik muligheden for at få børstet støvet af fodboldstøvlerne, og få spillet noget bold igen. Det var kun med nød og næppe, at vi kunne stille et 7-mandshold, og da et par af os først var blevet head-hunted i sidste time, var det en noget blandet flok, der mødte op i cafeteriet onsdag morgen. Et par stykker havde spillet i mange år - hænger naturligvis også sammen med deres alder, og så var der os andre, som mest havde stiftet bekendtskab med fodbold på fritidsplan. Men en ting var der bred enighed om, DM-guldet fra sidste år skulle forsvares med sjæl og hjerte, men samtidig skulle vi også have en fornøjelig tur og så måtte vi se hvor langt det kunne føre os. Fidusbamse Vi startede med at spise fælles morgenmad (Ældre Oldboys og så os piger) og samtidig blev der sat navne og ansigter på de folk man nu skulle være sammen med de næste to dage. Efter morgenmad vendte vi næsen mod Nordsjælland nærmere betegnet Ledøje- Smørum, klar til at udfolde vores talenter. Ingen fodbold tur uden en fidusbamse til den spiller der nu udmærkede sig på den ene eller anden måde. Så derfor gik turen forbi Fætter BR i Smørum centeret, hvor det lykkedes vores holdleder/ træner OKS-1 Kenneth Frandsen at finde et tøjdyr, der var så grimt, at man kun kunne holde af det, den gik iøvrigt hen og blev en særdeles populær underholdning. Vi ankom omkring middagstid, mødtes med de 2 spillere (Bente og Helle - 2 rutinerede fodboldspillere vi havde lånt fra Karup). Karup kunne ikke stille hold selv, så de var utroligt glade for at få lov til at spille med på vores hold, og for os var det bestemt ikke nogen dårlig handel. Efter samling af tropperne gik vi til banerne, for at varme op inden den første og eneste kamp den dag. Kampen tabte vi desværre, O-1 til Fredericia (FAGI), på et Fra venstre: MG E. L. Kristensen, OKS-1 M.C. Mortensen, SG B.L. Nielsen, B. Serritslev, Helle, (lånt fra Karup) Holdlederen OKS-1 K. Frandsen, OS J.U. Ramsing, CIV D. Egekjær, KS Y. Iwanczuk og KS A. Kisum (Viborg) Fra venstre: SSG P. Møllebro, SSG J.V. Nielsen, SSG P. Venzel, OS N. Stausholm, SSG J. Sørensen, OKS-1 K.T. Madsen, OKS-1 L. Onstrup, SSG E.T. Kristensen og OKS-1 S. Andersen ( ) 8 9/2004

9 lidt uheldigt mål, scoret allerede i kampens første minutter. Det var rigtigt ærgerligt, for selv om vi ikke kendte hinanden så godt, så sad vi faktisk rigtigt godt på resten af kampen. Efter den første kamp skulle vi stemme på kampens spiller og med fem stemmer fik Bente Serritslev fidusbamsen, det skulle senere vise sig, at hun med tre stemmer dagen efter, endte med at få den med hjem. Ældre oldboys De ældre drenge fik heller ikke meget ud af førstedagen, de tabte begge deres kampe - og Per Wenzel blev skadet. Iøvrigt gik det dem ikke meget bedre på andendagen, men det blev trods alt til 1 sejr, tror de må ud og træne lidt mere - kondition, teknik, skud på mål og den slags. Nå, vi kan jo ikke alle vinde metal, det vigtigste må vel trods alt også være, at man kan sige man har været med, eller?! 104 km. i timen Onsdag aften stod som sædvanlig i fællesskabets ånd, med rigtig god mad og drikke, samt konkurrencer, blandt andet en sparke konkurrence hvor SSG P. Møllebro satte alle på plads, ved at kanonere bolden i mål med 104 km i timen. Bente Serritslev fra Karup og fidusbamsen, som hun fik til evigt eje, med sammenlagt otte stemmer SSG J.V. Nielsen og SSG E.T. Kristensen hygger sig med en øl efter kampen, eller er I i gang med at måle mave størrelse? Herefter»næsten«fri bar i Jonstruplejrens messe. Kenneth blev tilbage og forlod som den sidste fra Slagelse messen, vist nok lige for at kontrollere at alle SNGI spillere kom sikkert tilbage i seng (hed det sig). Så var vi klar Efter en lang og god nats søvn, gik det løs igen og vi var klar til at indtage banen og vende den forgående dags skuffende nederlag til sejr, det gik således ud over Skive (ISG) som vi bankede 2-0. Herefter var det Dragonernes (JDR) tur, dem klapsede vi 3-0 og så var 2. pladsen hjemme, men som OS Ramsing sagde vi vandt ikke andenpladsen, vi tabte førstepladsen. Men taget i betragtning at vi ikke havde haft mulighed for at træne sammen, inden stævnet, mener jeg nu godt at vi kan være tilfredse med resultatet og vi havde det kanon sjovt, så jeg børster gerne støvet af støvlerne en anden gang og stiller op. Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag: Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: Lukket Miljøpladsen: Mandag - Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Kasernedepot Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 9/2004 9

10 Taxa en kører, når I be r om det! HUSKLISTE: Er I flere end 4 personer, skal I have en stor vogn. Fredag & lørdag, samt ved helligdage, kan der opstå ventetid i telefonen. Oplys venligst betalingsform inden start: Kontant, konto eller taxabon SLAGELSE Materielassistenterne P.V. Jensen (t.h.) og J. Lund er ved at få skruet de nye hylder sammen Nyindretning af munderingsdepotet TØMRERMESTER Af: Major E.B. Sørensen, Logistiksektionen Der er i de senere år kommet flere og flere nye dele til vores uniformssystemer ny felthue, flere forskellige slags støvler, kortærmede skjorter m.v. og i øvrigt helt nye uniformssystemer ørkenuniformen og sommeruniform hvilket jo naturligvis kræver mere og mere plads. Disse kendsgerninger har været stærkt medvirkende til, at Logistiksektionen har valgt at nyindrette munderingsdepotet primært for at kunderne kan betjenes bedre og hurtigere, men også for at materielassistenterne lettere og hurtigere kan finde og levere varerne. Størstedelen af denne nyindretning blev gennemført i tiden september, hvor depotet var lukket de sidste ændringer, herunder ny disk og bedre belysning, forventes etableret i løbet af oktober og november måned i år. Som en del af dette projekt har Munderingsdepotet fået et nyt og mere tidssvarende reolsystem, der tillader, at den eksisterende plads på depotet bliver udnyttet langt bedre end det var muligt med de gamle. På billedet ses en smilende materielassistent P.C.A. Legind og materielassistent T.L. Petersen, der er ved at kaste sig over opgaverne 10 9/2004

11 Den 10. september stod seks glade kasernearbejder klar til at modtage deres svendebrev for en vel gennemført uddannelse og bestået svendeprøve. Bagerst fra venstre: H.U. Rasmussen, T.H. Bøgelund, I. Ploumann, M.R. Hansen, H.B. Mortensen og J.T. Moskal Endnu en milepæl i optimeringsprojektet nået! Af: Civiluddannelsesrådgiver seniorsergent Jonny Sørensen Den 10. september 2004 var for nogle en almindelig fredag, men for den første halvdel af kasernearbejderne fra kaserne elementet var det en stor dag. Ros Ved en flot ceremoni på Københavns Tekniske Skole, blev deres anstrengelser igennem hele 2004, belønnet med et svendebrev, der dokumenterede at de har gennemført uddannelsen og bestået svendeprøven, nogle endda med megen ROS. Næsten færdig De mangler nu blot praktikperioden resten af 2004 så er de færdig udlært og kan så kalde sig ejendomsserviceteknikere. Det var en tydeligt stolt flok, der af repræsentanter fra faget, organisationerne, skolen, Forsvarets Rådgivning og Omstilling (FRO) og ikke mindst fra regimentet, modtog taler med masser af anerkendelse sammen med blomster og gaver. Snart et nyt hold klar Den anden halvdel af kasernearbejderne skal til svendeprøve i uge Fra regimentet deltog projektleder oberstløjtnant J. Spliid og civiluddannelsesrådgiver seniorsergent Jonny Sørensen. Karl Stampe fra det lokale uddannelsesudvalg overrækker T.H. Bøgelund sit velfortjente svendebrevet Fløjtespil og reception Den Kongelige Livgarde bød på fløjtespil, ved det at de også havde elever med på denne uddannelse og derfor havde valgt, at sætte lidt stemning på ceremonien. Efterfølgende var der hyggeligt samvær, ved den af skolen, flot gennemførte reception. Den Kongelige Livgarde bød på fløjtespil 9/

12 Enhedsuddannelse, kampeksercits med brug af laserduelsystem 1 Let Opklaringseskadron på øvelse BISON PREPARE Af: Premierløjtnant J.M. Holst, delingsfører 2, 1/III/GHR 1 LOPKESK og NRF Den 14. januar 2005 skal 1 Let Opklaringseskadron/III Gardehusarregimentet (1/III/GHR) indgå som en enhed under den hollandske 43. Mekaniserede Brigade (43 MECH BDE). Dette har givet eskadronen (ESK) unikke muligheder for at deltage i øvelser og skydelejre rundt om i Europa mhp., at kunne blive certificeret som brigadens opklaringseskadron. Brigaden skal samlet indgå i Nato Response Force 4 (NRF) fra januar måned, løbende seks måneder frem. Øvelsens formål var at træne brigadens dispositionsenheder i at arbejde sammen for første gang. Brigaden var af NATO indsat som en NRF enhed i en uroplaget provins. Her skulle NRF genoprette international ro og orden med alle midler. De deltagende nationer var Holland, Tyskland, Frankrig, Norge og Danmark. Øvelsen varede i to uger og var delt i to. Først en Command Post Excercise (CPX) og derefter en Field Training Excercise (FTX). Under første del af øvelsen skulle eskadronsledelsen i kamp, samtidigt var resterende dele af eskadronen i skydelejr. Bergen-Hohne øvelses- og skydelejr Terrænet omkring Bergen har en historie, der går tilbage fra tiden før 2. Verdens Krig. I 1934 besluttede den daværende statsleder, at beboerne i området skulle forlade dette. 24 landsbyer blev lukket og hen ved 4000 bønder skulle finde et nyt sted at bo. Fra 1936 var det muligt at foretage skarpskydning i området. Hele terrænet blev åbnet for øvelser fra den 1. august 1938, hvor det samtidigt udvidedes mod vest, således at det har en begrænsning langs motorvej A7. Hver skydebane havde sit eget formål, nogle var til infanteriet, andre til artilleri og luftforsvar og da der samtidig blev bygget store barakker i tilknytning til terrænet, kunne soldater træne samtidigt i området. Efter krigen overtog englænderne området og samtidigt husede de østlige barakker overlevende fra koncentrationslejren Bergen-Belsen i op til to år efter krigen. Området blev udvidet indtil 1952 og i 1957 fik de første tyske enheder igen lov til at bruge terrænet. I 1958 blev området overdraget til den tyske hær og har siden da, været kendt under betegnelsen NATO Øvelsesområde Bergen-Hohne. I dag er området hektar stort og der er plads til, at to brigader kan have skydeøvelse samtidigt på banerne. Der er 22 baner for kampvogns- og infanterikampkøretøjer, ni af disse baner kan bruges til affyring af panserværnsraketter. Banerne kan også bruges af afsiddet personel. Desuden er der 14 artilleristillinger, seks af disse udenfor selve øvelsesterrænet. Der er fem baner udelukkende til håndvåben og tre baner til pansernærbekæmpelses våben. Bergen-Hohne er fast bemandet med en engelsk pansret brigade samt andre mindre enheder. Store dele af øvelsesterrænet er dækket af skov og der er, udover skydebaner, mulighed for at træne bykamp, angreb over større vandløb, samt mulighed for at etablere luftforsvarsinstallationer. Det meste af weekenden omkring den 28. august gik med deployering af hele eskadronen samt oprettelse af lejr. De første egentlige opgaver lå mandag d. 30. august, hvor dels skydeperioden og dels CPX startede. Command Post Excercise Formålet med hele den første uge var, at det skulle være muligt at Observationsstade i forbindelse med overvågningslinie 12 9/2004

13 kommunikere gennem TITAN et krypterings system, der gør at man kan kommunikere i klart sprog over telefonen og ISIS som er et computerbaseret føringssystem der giver både BDE og dens dispostionsenheder et overblik over egne og fjendtlige positioner. Første opgave for ESK/HQ var opstilling af TITAN/ISIS udstyr. HQ fik tildelt en TITAN/ISIS enhed fra Holland, som skulle hjælpe med opstarten, samt stå for videreformidling af den elektroniske kommunikation. HQ skulle indeholde 5 stk. ISIS Stationer og dertilhørende TITAN telefoner. Selve opstillings fasen forløb planmæssigt og ESK var online som den første enhed. I den første uge modtog HQ undervisning i rapportering, samt generel undervisning i ISIS/ TITAN. HQ gennemførte derefter 3 detaljerede opgaver, hvor både EC, samt ISIS operatørerne, fik prøvet deres nyindlærte kundskaber. Et yderst lærerigt forløb, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til ISIS/TITAN instruktørerne, samt komme med forbedringsforslag til opsætning m.m. Den første uge var forudsætningsdannende for FTX, da al føring på højere niveau foregik over de to systemer. Skydeperiode De tre spejderdelinger (SPJDEL) og kommandodelingen (KDO- DEL) var blevet tildelt skydebaner af den hollandske koordinerende sikkerhedsofficer, der blev dog til dels taget hensyn til ESK ønsker og DEL kunne således gennemføre kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang i både dagslys og mørke. Der blev herudover gennemført SPJGRP under vejopklaring og kamp fra stilling. KDODEL skød bl.a. skydningen "kamp fra stilling" i forbindelse med nærforsvar. Udover dette var der også tid til enhedsuddannelse i form af indøvelse af diverse kampeksercitser med brug af laserduelsystem (LDS). Field Training Excercise Der skulle som nævnt genoprettes ro og orden i en provins, kendt som Warrendale. Hér var styrker fra et sydligere liggende land gået over grænsen mhp., at sætte sig i besiddelse af olie og gasfelter i området. Invasionsstyrkerne havde desuden stærke sympatisører i området. Styrkerne var trængt langt mod nord og befandt sig spredt i hele terrænet. ESK havde til opgave at etablere overvågningslinie syd for BDE opmarchområde mhp. at give BDE et varsel om fjenden syd for dette. Desuden havde ESK til opgave at opklare forud for BDE angreb fra nord mod syd og til sidst gå i ny overvågningslinie længst mod syd, mhp. at monitere fjendtlige bevægelser/tilførsel af reserver fra syd mod nord. Øvelsen skulle starte fredag den 3. september om aftenen, så det var kun KDODEL, der var på skydebanen denne dag. SPJDEL lagde ud med en 10 kilometers løbetur om morgenen og resten af dagen gik med at klargøre til øvelsen. DEL havde fået befaling og øvelsen skulle starte med, at ESK gik i en overvågningslinie mhp. at konstatere al fjendtlig bevægelse over denne. Dette var i øvrigt en direkte forlængelse af CPX. Linien skulle fastholdes indtil næste dag, hvor eskadronen skulle afløses af 43. MECH BDE fra Holland. ESK løste opgaven, som den skulle og blev trukket ud af kampen mhp. reorganisering i BSO. Den efterfølgende nat skulle de tre SPJDEL infiltrere ad tre ruter mhp. at nå det af EC tildelte rum. Det var i denne fase ekstremt vigtigt, at SPJDEL ikke blev opdaget, da dette kunne få evt. fjendtligtsindede enheder i området til at fastholde, såfremt de følte, at de ikke havde andre muligheder. Formålet med det forestående angreb var, at presse så mange enheder ud af området som muligt og ikke nødvendigvis kæmpe med dem. Infiltrationen blev gennemført i de tidlige morgentimer i ly af mørket og var en succes. SPJDEL kom alle ind fra overraskende retninger, og to DEL kunne iværksætte vejopklaring (VEJOPK) fra første lys mhp. at finde mulige angrebsakser for de angribende BTN. Begge DEL begyndte deres VEJOPK fra syd mod nord og kunne efter endt opgaveløsning, iværksætte rumopklaring (RUMOPK) fra nord mod syd med formålet at konstatere placering af FJ, minefelter, samt passabilitet af overgange og TN. Til brug for dette havde en DEL fået tilgang af et hollandsk IG-RECCE team, hvilket selvfølgelig gav gode muligheder for at udveksle erfaringer, samt diskutere standardprocedurer (SOP). Den sidste DEL havde fået til opgave at overvåge hele den sydlige del af TN, dels gennem patruljer og dels gennem oprettelse af observationsstader. Der gik ikke lang tid før DEL fik føling, eftersom området var dækket af adskillige minefelter. Der blev meldt om disse og DEL fortsatte opgaveløsningen, der bød på både føling med minerede broer, klargjort til sprængning, fjendtlige paramilitære enheder, samt syge/ sårede. Alt i alt erkendte ESK stort set alle FJ bevægelser og minefelter, og RECCE samtidigt for alternative angrebsakser. I løbet af dagen, fik flere grupper (GRP) føling med KVG DEL, faglige installationer, samt kommandostationer (KSN), hvilket gjorde, at DEL etablerede overvågningslinie ved mørkefald jf. befaling. I løbet af søndag den 5. september fastholdte ESK altså sine positioner, alt imens BDE forberedte sit angreb på baggrund af vores observationer og den 6. september tidligt om morgenen, kunne BDE iværksætte over udgangslinien med en norsk telemark bataljon (TMBTN), bl.a. udrustet med KVG ( ) 9/

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...3 En husar på Fredensborg Slot...4 Trak sin sabel i messen...5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron...6

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde / På træning i Norge 3 Pas på flåten 7 Hvor er viljen

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 2 Juni 2002 Normal hverdag igen Forude vinker den almindelige hverdag. Det var

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn September 2002 Nr. 3 7. årgang KRUDTTÅRNET 1 Med flot honnørkommando mindedes Flådens sænkning den 29 august - læs side 7. I flådestationens havneelement er de ikke

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade

Læs mere