Livet som tysk soldat ved den jyske vestkyst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet som tysk soldat ved den jyske vestkyst"

Transkript

1 Livet som tysk soldat ved den jyske vestkyst af Eduard Westerhoff oversættelse af Jens Andersen og Karin Svoldgaard Eduard Westerhoff er født i 1926 i Bocholt, en lille by ved den tysk-hollandske grænse. I april 1944 blev han indkaldt til marinen efter at have meldt sig frivilligt for at undgå indkaldelse til Waffen SS. Efter afsluttet uddannelse til radiotelegrafist gjorde han tjeneste i først radarstationen på Agger Tange og siden i Esbjerg. Eduard Westerhoff nedskrev sine erindringer i Fra juni 1944 gik jeg på marine-signalskolen (Marine-Nachrichtenschule) i Aurich. På grund af invasionen i Frankrig den 6. juni blev vores gruppe forsinket i afrejsen fra grundskolen (Schiff-Stamm-Abteilung), som lå i Gerardmer i Frankrig, så da vi ankom, var mit kompagni allerede begyndt på undervisningen. Kort og godt blev 4. deling dannet af denne gruppe med både de store og små (med min højde ville jeg nok være kommet i 1. deling). 1 Udover funktionsuddannelse opstillede signalskolen en marineinfanteribataljon, som skulle forsvare mod fjendtlige landinger fra både søen og luften. På kasernen havde 4. deling også tjansen som brandberedskab, hvoraf 1. gruppe var alarmbrandslukningsholdet. Jeg var blandt de højeste, og hørte altså til denne gruppe. Da den ikke hørte med til infanteribataljonen, skulle den altid forblive på kasernen, f.eks. når skolen (især i anden halvdel af uddannelsen) hver søndag morgen rykkede ud på øvelser og først vendte hjem sidst på eftermiddagen. Jeg bestod den afsluttende prøve: I en firemandsgruppe skulle vi sende/modtage og nå en klartekst på 80 tegn på ét minut ved gruppearbejde var kravet endda 90 tegn. Da de fire måneders skolegang den 14. oktober 1944 var slut, kunne kun de 18 mand fra alarmslukningsholdet, som havde bestået prøven, frakommanderes. Resten af kompagniet måtte, uanset om de havde bestået prøven eller ej, blive på skolen, og de havnede vel efterfølgende hos hæren. Måske tænker en Aurich-byhistorie også på mit kompagni, når den skriver om den tid:»men enkelte kompagnier blev sammen med deres undervisere underlagt diverse hærafdelinger og med utilstrækkelig infanteriuddannelse og manglende kampudstyr indsat på Østfronten«. Westerhoff valgte Esbjerg Den lille gruppe på 18 mand blev af oversergenten spurgt:»hvem vil til Esbjerg?«Nu havde jeg ikke forgæves haft geografi som tilvalgsfag i gymnasiet og hver dag siden mit 10. år ivrigt læst avisen. Således kunne jeg huske, at et britisk fly, som var ude af kurs, havde smidt enkelte bomber på den dengang neutrale by, og det havde straks udløst bulder og brag i presse og radio. Straks dukkede den i Værnemagten gængse tankerække op hos mig:»danmark flæsk ædelse«. Det kunne ligeså godt have været en»himmelfahrtskommando«, men uden betænkeligheder og som den første røg min finger i vejret. Oversergent Krex bemærkede det, og jeg var så også den første af de otte, som blev råbt op. De resterende ti frakommanderede mænd kom til et flyverkontrolkompagni i Gdynia; jeg vil helst ikke tænke på deres skæbne ved

2 krigens afslutning. Under togrejsen mod Esbjerg til 81. Radar-Kompagni (Funkmeß- Kompanie) oplevede jeg under omstigningen på Hovedbanegården i Hamborg for første (og sidste gang) et luftangreb. For første gang så jeg»juletræerne«2 på himlen. Lynhurtigt gik det til et beskyttelsesrum, som lå under banegården; men det blev kun til nogle enkelte bomber i det fjerne. I Esbjerg var man i første omgang meget overraskede over vor ankomst, for på det tidspunkt havde man ikke regnet med at få flere radiofolk. Jeg så allerede for mig, at jeg blev sendt tilbage til infanteriet igen, men så var der én inde på skriverstuen, som kom i tanker om, at for at man om nødvendigt skulle kunne holde sine radarapparater på Jyllands vestkyst bemandet hele tiden, ville der kræves to telegrafister, og ikke som hidtil kun én. Agger Tange Jeg kom fra den 19. oktober til at gøre tjeneste i radarstationen»ansbach«, som lå på sydspidsen af Agger Tange, syd for byen Agger ved den vestligste udsejling fra Limfjorden. Tårnet til»würzburg-riese«-radaren var blevet færdiggjort i april måned, også selve radaren var allerede færdigmonteret, men som den sidste ved kompagniet var den endnu ikke sat i drift. Heller ikke radiostationen var oprettet endnu, men med mig som den 19. mand i støttepunktet var den første radiotelegrafist i det mindste dukket op. Radar under montering i

3 Leder af stationen var oversignalmester (oversergent) Smolle, en inkarneret østriger og (angiveligt) overbevist nazist. Derudover var der signalsergenterne Bartig fra Riesa/ Elbe og Endl fra Østrig, otte signalkonstabler og til sidst to radiotelegrafister. Endvidere kan jeg huske to maskinfolk (marineartillerister), som betjente nødstrømsgeneratoren, og et par ældre kammerater også fra marineartilleriet. Havde vi i første omgang udskudt den skiftende udendørsvagt, blev den efter igangsætningen af radaren kun udført af de ældre marineartillerister. Alt i alt var vi til sidst 20 mand. Radarteknikerne havde fået deres uddannelse på radarskolen i Westermarkelsdorf, som lå på Fehmarn, og det her var deres første tjeneste. De var alle en del ældre end mig, og de var åbenbart blevet indkaldt efter en finkæmning på deres arbejdspladser: De var brandmænd, lærere, låsesmede osv. Da der kun kunne være to mand inde i radarkabinen, og der var otte radarfolk, kunne radaren altså bemandes med fireholdsskift. Hvordan det store antal vagter så blev besat, husker jeg ikke længere. Radaroperatørerne var godkendt til næsthøjeste sikkerhedsgodkendelse, som kaldtes»hemmelig kommandosag«, medens jeg som telegrafist»kun«var godkendt til det lavere niveau»hemmelig«. Derfor mente nogle af radaroperatørerne, at jeg ikke måtte lukkes ind i radarkabinen. Alligevel kom jeg en enkelt gang derind. Desværre havde vi i modsætning til de andre radarstationer ikke en messegast, selvom der var indrettet en kabys. Den varme middagsmad måtte vi hente i maddunke i det nærliggende marinebatteri. Hvordan vi fik den kolde mad til stationen, kan jeg med min bedste vilje ikke længere huske. Vinteren blev brugt til at udbygge stillingen ved bl.a. at forbedre gangstierne. I denne forbindelse var jagten efter tømmer på stranden en vigtig ekstraopgave. En»kamphandling«I radarstationen deltog jeg faktisk i en rigtig»kamphandling«. En mørk aften var jeg på vagt som yderpost og befandt mig i maskingeværstillingen, og signalsergent Bartig var tilfældigvis hos mig. Da så vi pludselig skyggen af et fly, som i lav højde kredsede over os. Bartig gik åbenbart ud fra, at det var et fjendtlig fly og sprang hen til maskingeværet, som straks begyndte at skyde, selvom havluften havde gjort det godt rødt af rust. Det gjorde et stort indtryk at se skydningen med lyssporammunition efter flyet, men det var bestemt uden virkning. Men den mængde formularer signalsergenten måtte udfylde om såvel, hvad der var sket og ammunitionsforbrug, gjorde mig dog noget skeptisk overfor den tyske værnemagt. I øvrigt var det også den ene gang, at vi deroppe, og senere i Esbjerg, så et fly. Besværlig lønudbetaling Værnemagten udbetalte vores løn hver tiende dag. Hver gang måtte to mand køre fra radarstationen til Esbjerg. Signalsergent Bartig og én fra mandskabet. Det var ikke nødvendigt for de to at have geværet med til selvforsvar, i stedet blev en pistol model P.08 udleveret. Da jeg for første gang skulle køre med, sagde jeg til oversergenten, at det da var fint med pistolen, men at jeg aldrig havde haft sådan en i hånden, end sige skudt med den. Så trak signalsergent Bartig mig ud til klitterne, og jeg fik lov til at skyde et par skud mod en konservesdåse. Det var også den eneste gang bortset fra på skydebanen på grunduddannelsen jeg fik skudt under krigen

4 Ud over værnepligtslønnen var det muligt hver måned at modtage 50,- rigsmark hjemmefra udbetalt i danske kroner. Den danske krone var på den tid 0,51 rigsmark værd. Efter de allieredes luftlandsætninger ved Arnhem den 17. september 1944 var fronten nået ind på en afstand af 50 km af Bocholt. Da forbindelsen mellem mig og familie ville blive afbrudt i tilfælde af en fjendtlig besættelse, som forekom stadig mere overhængende, skulle min tante Grete Erling i Bremen sørge for at holde kontakten ved lige. Da jeg havde hørt om muligheden for at modtage de 50,- rigsmark, bad jeg straks tante Grete om at sende dem. Sådan fortsatte det indtil det sidste. Eduard Westerhoff ved maskingeværet. En personbil fra batteriet bragte os i retning af Agger og videre mod Hurup, hvor vi steg på et gennemgående tog til Esbjerg. Dér overnattede vi hos kompagniet, men tit også i en opvarmet sovevogn, som værnemagten havde henstillet på banegården i Esbjerg. På tilbagevejen skulle vi egentlig også tage den indgående post med til radarstationen. Men da vi ikke altid ville vente ti dage på posten, gik vores post over batteriets feltpostnummer, hvor den så kunne hentes i forbindelse med middagsmaden. Det var kun signalsergent Bartig, der tog posten fra Esbjerg med det var hans lille særhed. Radarstationen i brug februar 1945 Klokken den 4. februar 1945 blev også vores radarstation så endelig tilsluttet. Da vores radar ikke blev brugt til søgning efter fly, men kun tjente til overvågning af kystområderne, blev den kun tændt, når det var mørkt, og når sigtbarheden var dårlig. I forbindelse med ibrugtagningen fik vi også endelig et kraftigere el-kabel. Før var elkablet så svagt, at når alle lamperne i barakken var tændt, afgav de kun et meget svagt lys. Som belysning havde vi derfor»petromax«-petroleumslamper. Samtidigt med radaren blev også radiostationen taget i brug, for den skulle i tilfælde af brud på telefonkablet fungere som nødforbindelse til plottecentralen ved kompagniet i Esbjerg. For mig betød det, at jeg flyttede fra en barak til bunkeren under radartårnet. I rummet ved siden af os to telegrafister stod radioen, og også telefonomstillingen blev opstillet dér. Det var et sammenklappeligt skab med de to forbindelser:»apparat«og»apparatleder«. Radiostationen bestod af en 40 Watt-sender på mellembølge khz. Endnu i dag kan

5 jeg i søvne huske mit kaldetegn:».--/---/.../..«(fosi - F betød Funkmeß, O for Østersøen, S for kompagniet og I for radaren). Der fandtes ikke nogen egentlig kode for signalerne, blot grupper på fire bogstaver som forkortelser for bestemte meldinger. Det var den 13. kodningsmulighed, jeg skulle lære i min tid som telegrafist. I de andre radarstationer var det de gamle og erfarne radiooperatører, som sad»på bølgen«, mens vi nye blot førte radiodagbogen, det vil sige: Nedskrive tegnene samt kode og afkode dem. Ved radarstation»ansbach«var det imidlertid anderledes, for der var blot få dage før ankommet endnu en ny mand direkte fra marinesignalskolen i Rantum på Sild. Han var uden den mindste interesse for sit arbejde, så jeg tog fat på morsenøglen. Hver nat fandt en»programtime«sted, dvs. en læretime for alle radiostationer i vort kompagni. Skoletiden i Aurich lå nu et par måneder tilbage i tiden, og ydermere var jeg slet ikke vant til de atmosfæriske forstyrrelser, som især optræder om natten. Dertil kom, at min sender med sine impulser forsinkede min modtager hele 50 sekunder, så en almindelig radiobetjening var faktisk umuligt. Derfor blev jeg skældt forfærdeligt ud over telefonen, for dét med modtagestop ville man ikke købe. Flytning til Esbjerg I Esbjerg indså man hurtigt, at en radiostation med kun to nybegyndere uden enhver praktisk erfaring ikke kunne fungere. Nu var det jo mig, som havde stukket næsen lidt for langt frem, og den 24. februar blev jeg afløst for at gøre tjeneste i plottecentralen i Esbjerg ved siden af signaloverkonstabel Siegfried Müller fra Plauen for at få mere praktisk erfaring. På trods af min fiasko blev jeg efter ni måneders tjeneste den 13. marts udnævnt til»signalkonstabel«med tilbagevirkende kraft fra 1. januar. Det bedste ved det hele var efterbetalingen af den højere løn, nemlig i stedet for 0,50 Rigsmark, nu 0,75 Rigsmark pr. dag i dyrebare danske kroner. Ved kompagniet gennemførtes tjenesten meget skødesløst med tre mand på vagt seks timer ad gangen. Fronten var (endnu) langt væk, og det gav rigeligt med opstandelse, når en tysk konvoj kunne følges på det store plottebord. Det spændende var: om, hvornår og på hvilket sted, de enkelte radarer kunne tage over. Man fortalte mig, at man tidligere om natten havde kunnet følge, hvordan objekter, der kom fra havet, ud for kysten mødtes med ekkoer, som kom fra en havn, for så igen at skilles. Det var hver gang omgående blevet meldt til plottecentralen i Århus, hvor også Admiral Skagerrak, som havde ansvaret for hele Danmark, holdt til, men der kom ikke mere ud af det. Ved min ankomst til plottecentralen var radiofolkene ikke overivrige. Man gik stiltiende ud fra, at plottecentralen nok ville opdage det, hvis telefonforbindelsen til radarerne faldt ud. Så der ville være tid nok til at tænde for vore modtagere. Den nyankomne oversergent Foertsch fandt hurtigt ud af den slendrian, og herefter skulle begge modtagere stå tændt hele tiden. Den ene modtager stod dog så for det meste indstillet på Rigssender Königsberg (nu Kaliningrad). Deres frekvens var åbenbart det eneste, vi kunne modtage. Frekvensforstyrrelser fra en ukendt sender Især om natten blev vores frekvens kraftigt forstyrret af andre sendere. Derfor begyndte vi i plottecentralen i april systematisk at søge efter roligere frekvenser. Snart fandt vi også én, som altid udmærkede sig med en paradisisk ro. Vi traf en hurtig beslutning og skiftede til den nye frekvens, og først efterfølgende

6 blev den officielt rekvireret til brug for vort kompagnis radionet. Under en nattevagt dukkede en meget kraftig sender op på frekvensen. På grund af brugen af bestemte bogstavsgrupper de såkaldte»q-grupper«kunne den hurtigt identificeres som en marinesender. Nu fungerede plottecentralens radiostation, med kaldesignalet»f-o-s-a«, som en kontrolstation for hele vort radionet, og havde efter reglerne den absolutte autoritet på denne frekvens. Så derfor blev den ukendte sender opfordret til hurtigst muligt at forlade frekvensen, hvilket også skete. Da vi efterfølgende fandt senderens navn på listen over kodenavne, følte vi os som rytteren, der ubekymret var redet over isen på Bodensøen uden anelse om den dybe afgrund under ham; for senderen, som vi havde jaget bort, viste sig til at være»mno Bernau«marinens overkommandos sender. Det var derfor, at denne reservefrekvens havde været så smukt friholdt! I Esbjerg var kompagniet indkvarteret på restauranten»pavillon«, som lå på kanten af et højdedrag over havnen. Samme sted var også stationeret en reparationsgruppe (I- Trupp). I dag ligger der på stedet et kunstmuseum af samme navn (Kunstpavillonen). Jeg var indkvarteret i en barak, som lå ved indgangen til Østre Forhavn. Selvom der lå forpostbåde ved Nordpieren, mener jeg at kunne huske, at området ikke var indhegnet, og at der kun ved tilkørslen stod en enlig marinesoldat på vagt, og han kontrollerede os aldrig. Otte radaranlæg fra Fanø til Klitmøller På kyststrækningen fra Fanø til Klitmøller havde 81. Radarkompagni otte radaranlæg af typen»würzburg-riese«med en parabolskærm på 7,5 m i diameter og en bølgelængde på 53 cm. De havde en rækkevidde mod overflademål på km, og mod luftmål på op til 80 km. Afstandsmålingen havde allerede dengang en nøjagtighed på meter. Desuden havde vi også fire radarpejleapparater (Funkmessbeobachtung), som kunne pejle radarsignaler udsendt fra skibe. Selvom det ikke var dens opgave, havde plottecentralen for vore radarpejlere, som lå i toppen af et nærliggende vandtårn, været i stand til med sine pejlinger at følge allierede bombefly hele vejen over Sverige helt frem til Berlin. Selv kammeraterne fra Berlin med deres store kæfte blev noget tavse. Fredeligt i Esbjerg Radarernes plottecentral befandt sig sammen med signalstationen i en bunker ved siden af havnekontoret, som indtil 1998 blev brugt af det danske søværn som»marine- Station Esbjerg«. Om den anden plottecentral, som lå i vandtårnet, fik jeg fortalt den meget usandsynlige historie, at man før min tid havde observeret, at der hele tiden blev kørt umådelige mængder sand ud fra huset på den anden side af vejen. Man undersøgte sagen nærmere, og man fandt en underjordisk gang, som allerede var nået under midten af vejen. Ved nærmere eftertanke kan jeg bare ikke forestille mig, at danskerne netop havde tænkt at sprænge vandtårnet, som var uundværlig for byen. 3 Bortset fra det forblev der temmelig roligt i Esbjerg i sammenligning med København og Århus. Godt nok måtte vi kun gå»i land«parvist og bevæbnede med gevær, men vi følte os alligevel aldrig utrygge. Men ofte gik vi slet ikke ud, for der var en vis sløvhed. Bortset fra soldaterhjemmet var vore foretrukne udflugtsmål de danske biografer, som viste tyske film med danske undertekster. Med hensyn til vores optræden blev vi af vores foresatte altid mindet om, at vi altid skulle optræde særligt korrekt, for vi var ikke

7 i Danmark som en besættelsesmagt, men som en beskyttelsesmagt. Endelig var der kongen, som ikke havde forladt landet, og der var en dansk regering, som i 1943 på grund af den stigende modstand i landet i praksis var blevet sat fra magten. Sabotage Den 9. april 1945, årsdagen for den tyske besættelse, blev det tyske kommandantur, som lå på hovedgaden, sprængt i luften. 4 Værnemagten må have haft en mistanke: Fra den 7. til 17. april var der kun to mand pr. 6 timers radiovagt, og resten mig inklusive fik ekstra udendørs vagt. Efter angrebet blev Esbjerg fra den 10. til 24. april sat i»undtagelsestilstand«, og der blev udgangsforbud mellem kl. 20 og kl. 6. Bortset fra disse sene begivenheder gik det til det sidste temmelig fredeligt for sig i Danmark. Jeg kan ikke mindes flyalarmer, og hvad maden angik, blev man mere end mæt. For én cigaret som var en af de få virkelige mangelvarer kunne man få to æg. Således havde jeg i radarstationen byttet min daglige rygeration på tre cigaretter bort til de danske civilarbejdere ved byggearbejdet mod seks æg, som jeg slog ud på min private stegepande. En enkelt gang kunne det også være en kæmpestor kotelet. Én af maskinfolkene kørte med jævne mellemrum tjenstligt til Vestervig og på bestilling medbragte han kødvarer derfra. Da jeg så blev udkommanderet til Esbjerg, ragede stegepandens håndtag op af min køjesæk. Der var det ikke længere muligt at bytte sig til æg, og kød kunne vi heller ikke mere købe, men på den seks timers lange radiovagt i plottebunkeren tog jeg to liter sødmælk med fra kantinen. Selv om der var rationering i Danmark, kunne man stadigvæk lige til det sidste købe de fineste småkager. Efter krigen kunne vores københavnske repræsentant fortælle, at på grund af den danske modstand og ødelæggelse af de tyske transportsystemer blev transporten af levnedsmidler i stigende grad vanskeliggjort, og størstedelen forblev derfor i landet. Rationeringskort var der heller ikke brug for mere. Brev fra Bocholt For os gjaldt følgende motto:»børn, nyd dog krigen, for freden bliver forfærdelig«. Det gik da også op for mig, at det også kom til at vedrøre mig. På grund af de vedvarende bombeangreb på Bocholt flyttede mine forældre og søster Gisela midlertidigt ud på en landejendom hos lektor Tekotte i Mussum, et par km udenfor Bocholt. Om mandagen den 26. marts nåede min mor at sende en besked til mig med den sidste soldat, som forlod byen, om den totale ødelæggelse af Bocholt, der fandt sted den 22. marts. Brevet var adresseret til hendes søster, Grete Erling i Bremen, så hun også kunne få beskeden. Tante Grete skrev den 5. april et følgebrev, som jeg kun læste de første ord:»i dag kom denne rystende besked«. Jeg læste ikke videre, men anede dog, at der nok var sket noget forfærdelig i Bocholt. Jeg rodede lidt videre i konvolutten og så min mors håndskrift: I det mindste levede hun endnu. Så egentlig burde jeg nok have læste tante Gretes sætning færdig:»... med feltpost fra mor«. Men sandheden var da også slem nok:»tommy«kommer nok her i aften. Indtil nu har vi undgået bomber og granater i vores kælder, for kælderen er ganske udmærket: lille og gravet helt ned i jorden, hvor der på den ene side er en trappe. To meter fra min seng står telefonomstillingen, så er vi godt informeret om situationen. Bortset fra yderområderne er Bocholt helt ødelagt i syd, vest og i bymidten. På den østlige side står den evangeliske kirke endnu og nogle enkelte huse, ligeså onkel Augusts' hus på Nordalléen. Bedstemors

8 og vores hus samt væveriet og farveriet er ligesom næsten alle de andre fabrikker fuldstændig ødelagte. Vi må så se, hvad der kan bjærges af vævestole og maskiner. Hos os her i huset bor Kruchen; i nabogårdene bor Grennebachs, Benölkens og Georg Sarrazin. Det er godt. Delt sorg er halv sorg. Nu må I drenge vise, hvad I er værd. Når det blev for ubehageligt her, gik vi i kælderen, og når forårssolen skinnede så dejligt, sad vi ofte i den smukke bondehave. Godt, at det lakker mod sommer. Min kære dreng, lad det gå dig vel. Forhåbentligt ses vi alle igen sunde og raske. Med kærlig hilsen fra din mor«. Og far skrev så nedenunder:»en kærlig hilsen fra din far. Alle vores fremtidsdrømme er brast!«engelske og amerikanske styrker rykker frem Lige efter modtagelsen af dette brev skulle jeg deltage i en lytteøvelse for radiotelegrafister,»kap-lytning«. Jeg var så forvirret, at jeg kun delvis kunne følge med i øvelsen. Heldigvis så det ud til, at resultaterne ikke blev gjort op der var vel andre ting, som var vigtigere. Den 28. marts oplyste»værnemagtsberetningen«om krigens afslutning i Bocholt:»I Niederrhein lykkedes det igen vore tappert kæmpende tropper at forhindre et fjendtligt gennembrudsforsøg mellem Millingen og Dingden«. Den 29. marts:»i Niederrhein er det først efter seks dages blodige anstrengelser og indsatsen af to luftlandedivisioner lykkedes engelske og amerikanske tropper at udvide deres brohovedet til Bocholt, Borgen og Dorsten samt at trænge ind i Hamborn. De hårde kampe mod fjenden, som fortsætter sit angreb langs hele fronten fra Emmerich til det sydlige Ruhr, varer ved«. Da Værnemagtsberetningen i de følgende dage kun fortalte om byer længere øst for, og ingen nord for Bocholt, frygtede jeg faktisk i et par dage, at Bocholt stadigvæk lå i frontlinjen. Byen blev imidlertid besat skærtorsdag, den 29. marts. I de sidste uger af krigen blev danskerne pludselig opsætsige: Mælkeforsyningen til mejerierne ophørte pludseligt. Det varede temmelig længe, før vi så nogenlunde havde fået nedtrappet det væskebehov, som var blevet udviklet så kraftigt. I den første tid rendte vi igen og igen som tossede til vandhanen. En dag dukkede de danske kvinder, som ellers har hjulpet med arbejdet i kabyssen, heller ikke længere op. Senere, da englænderne havde indtaget Hamborg, gik det da også op for os, at al herligheden i Danmark snart ville ophøre. Vor danske idyl blev brudt af den grufulde virkelighed, da de første flygtninge den 31. marts blev indkvarteret hos vort kompagni. De var kommet over Østersøen fra Østprøjsen og var nogle sølle stakler. Der blev først og fremmest stillet senge op i spisesalen, mens vores sovebarak nede ved havnen blev holdt fri. Uniformer Dengang jeg ankom til Danmark, gik vort kompagni i feltgrå uniformer, mens de to blå sæt blot hang i skabet. I radarstillingen hed det pludseligt: Hæren mangler uniformer! Ifølge enhver logik skulle vi så have afleveret de feltgrå uniformer og så iklædt os i den blå. Men sådan var det ikke i marinen. Den 24. januar skulle vi faktisk aflevere de blå uniformer og beholde den feltgrå. Forinden lod vi lige rigtigheden af ordren undersøge. Senere så jeg i Esbjerg en hærsoldat i den blå uniform: Uden huebånd, krave og knuder og med bælte udenpå frakken lignede han et bedre fugleskræmsel. På et eller andet tidspunkt må beslutningstagerne have indset, at det var for tåbeligt, for da hæren tilsyneladende igen bad

9 marinen om hjælp, afleverede vi den 19. april vore feltgrå uniformer, hvorefter vi modtog to blå uniformer. I min soldatertid var det femte gang, jeg modtog en ny uniform, men jeg havde ikke en eneste gang modtaget en brugt del. Selvom den blå uniform var betydeligt smartere, var den dog temmelig upraktisk i den daglige tjeneste. For det første var frakkerne kortere end i dag, for det andet måtte vi ikke bruge halstørklæde til at dække den bare hals, når vi havde matroskraven over skuldrene. Efter min løsladelse fra krigsfangenskab var jeg alligevel glad for byttet, for de feltgrå uniformer, som ifølge den allierede militærregerings bestemmelser skulle farves blå, blev ikke nær så flotte som mine to blå sæt, som blev»afmilitariseret«med blå knapper. 5 I min stue i sovebarakken havde en kammerat en radio, og på min frivagt den 3. maj oplevede jeg at høre om overgivelsen af Hamborg til de britiske tropper. Efter en tale tog Rigssender Hamborg afsked, og som det sidste blev nationalsangen (Deutschlandlied) afspillet;»horst-wessel«-sangen, der dengang var den anden nationalhymne, blev udeladt. Efter overraskende kort tid meldte en englænder sig så med en annoncering på to sprog. Desuden blev der spillet udenlandsk musik. Hermed var den nyindrettede Rigssender Flensborg den sidste, tyske nyhedskilde. I de sidste krigsdage nåede vi at erfare, hvor gammeldags og utidssvarende vore»würzburg-riese«r med deres kæmpe parabolantenner egentlig var. En motortorpedobådsflotille havde været i stand til i ly af mørket at Soldater i blå marineuniformer foran barakken. Eduard Westerhoff til venstre

10 sejle hele vejen fra Wilhelmshaven til Esbjerg uden at blive at opdaget. Disse både var udstyret med den væsentlig mindre og mere effektive»berlin«-radar, som opererede på det for Tyskland nye 9 cm-bånd. Også for vores kompagnis vedkommende var der tilsyneladende planlagt en udskiftning af apparaterne, for i de sidste par dage havde der pludselig stået en»renner«-radar på gårdspladsen: Man havde bygget en»berlin«-radar ind i den 3 meter store antenne på»würzburg«-radaren, som var»würzburg-riese«-radarens forgænger. Kapitulationen For os i Danmark sluttede krigen med delkapitulationen i vest den 5. maj Radarerne blev slukket, og vi ventede på det, der ville komme. Med den totale kapitulation den 8. maj og våbenhvilen fra den 9. maj kl var krigen endegyldigt slut. At værnemagten ikke måtte ødelægge diverse våben var ikke så overraskende for os, og at den militære hilsen blev genindført i stedet for den Hitler-hilsen, som var blevet indført efter attentatet den 20. juli 1944, betragtede vi som en selvfølge. Jeg kunne ved krigsafslutningen i tilbageblik konstatere, at jeg i alle krigsårene ikke havde set en eneste død eller såret. Da rigskrigsflaget i forbindelse med kapitulationen blev halet ned hos forpostflotillen, kom det som et chok for mig: Det var den pludselige følelse af total afmagt. Efterfølgende har jeg igen og igen spurgt mig selv om, hvornår jeg egentlig kunne mærke, at krigen var tabt. Jeg må tilstå: Jeg ved det ikke. For os i Danmark var krigen lige til det sidste egentlig kun et teater i det fjerne. Alle disse tanker om, hvordan det hele ville ende, blev bare skubbet væk. På det punkt var ens tanker blokeret. Da våbenstilstanden kom, fik vi mistanke om, at vi ville være henvist til sejrsmagternes forgodtbefindende. Historien om Versailles-freden var blevet banket ind i os, og jeg havde forstået tilstrækkeligt om nazi-tiden til at være bekymret. March mod hjemlandet For mig personligt var krigsafslutningen også enden på den sidste tids dagdrømmeri, for det ville vel blive begyndelsen på et lidt hårdere liv. Lige præcis på min 19 års fødselsdag, den 10. maj, fejrede vi krigsafslutningen sammen med krigsflygtningene. Egentlig var anledningen makaber, for måske anede flygtningene allerede da, at de aldrig mere ville få deres hjemegn at se. Efter at mandskaberne fra radarstationerne den næste dag var ankommet, marcherede vi om morgenen den 12. maj af sted fra Esbjerg med kurs mod vort hjemland. For at marinesoldater kunne vænne sig til at gå, blev der den første dag kun tilbagelagt 16 kilometer. Da vi kunne se, at en fodmarch uanset mål blev stadig mere sandsynligt, tænkte vi med gru på at skulle marchere med vores køjesække på ryggen. Bæreselen på køjesækken var nemlig fastgjort så højt, at sækken under march hele tiden slog mod knæhaserne. Derfor havde vi forinden på eget initiativ i munderingsdepotet fået ombyttet de tunge køjesække til lettere rygsække, og jeg fik den fornuftigt pakket: Alle beklædningsdele blev medtaget, for de kunne jo bruges senere, enten som krigsfange eller som civilist. Rygsækken blev pakket til bristepunktet, for jeg måtte tage højde for, at der måske ikke ville være noget. når vi kom hjem til Bocholt. Dog blev stegepanden efterladt. Køjesækkene blev læsset på en af værnemagtens åbne lastvognsanhængere, som blev trukket af en folkevogns-jeep, som også pludselig var dukket op. Anhængeren blev trukket ved hjælp af en lang træstang i stedet for den sædvanlige træk-bom. På anhængeren

11 efterlod vi også vore geværer, som vi havde fået lov til at beholde med hver 5 patroner, samt vore overfrakker, som vi ikke havde brug for i det skønne vejr, således at vi kunne gå helt ubesværet. Når vi kom igennem en by i Danmark, samledes vi uden nogen form for ordre i lukket geled og marcherede i takt gennem byen. I vore propre blå uniformer og som en helt intakt enhed ønskede vi ikke at give indtryk af at være jammerlige besejrede. Da vi ankom til Tønder for at holde pause, kom jeg i snak med én, der tilhørte det tyske mindretal, og han så temmelig pessimistisk på fremtiden. Den 15. maj krydsede vi den tyske grænse syd for Tønder, hvor vi blev afvæbnet og skulle aflevere vores soldaterbøger. Overalt langs vejkanten sås bålsteder, hvor geværer var blevet brændt, inden de skulle afleveres. Kun officererne fik lov til at beholde deres pistoler. Folkevogns-jeepen skulle efterlades, og med den tilhørende træstang blev anhængeren nu trukket med to lange tove. Som en anden flok»volgaskippere«(efter filmen»wolgaschiffer«) blev vi de foretrukne objekter for diverse allierede fotografer. I mellemtiden havde vi vel efter vores foresattes mening gået nok, for den 16. maj var der hviledag. Den 19. maj blev vi i Husum for første gang gennemvisiteret af englænderne. Officererne måtte aflevere pistolerne. Jeg forudså, at jeg nok ville få problemer med visiteringen, for dybt nede i rygsækken havde jeg gemt et passersæt, som lå i en stor æske, der var påtrykt»kriegsmarine«, og som jeg havde medtaget fra radiostationen. Men det gik da alligevel. Efter en dagsmarch på 52 km nåede vi om aftenen vort mål, Wesselburen, hvor vi blev indkvarteret i private hjem. Pinsesøndag, den 20. maj, skete der alligevel en omflytning til nabohuset: Sammen med et par kammerater blev vi indkvarteret på et tømt loftskammer med halmstrøelse på gulvet. Fru Mähle var som en mor for os, så vi havde let ved at udholde opholdet. En gang om dagen var der mønstring, og det var så det! De hærenheder, som allerede var blevet jagtet gennem Tyskland, havde det ofte dårligere. På vores marcher havde vi set dem campere ved marsken, og de havde kun sammenknappede regnslag, som tjente som små telte, som man end ikke kunne stå oprejst i. Vore forhold blev endnu bedre af, at der i nabolaget lå et mejeri. For vi havde endnu ikke helt fået nedreguleret vort behov for væske siden opholdet i Danmark, så nu kunne vandet fra hanen erstattes med kærnemælk, og det kunne vi hver dag hente uden problemer. Snart blev minearbejderne hjemsendt, men selv med den største hjemve forekom det mig dog at være for besværlig en omvej. Som de næste i rækken stod landbrugsarbejderne. I min soldaterbog stod under stilling noteret:»elev«, selvom»volontør«have været mere korrekt, men det kunne jo ikke kontrolleres. Så den 4. juni meldte jeg mig bare. Den 12. juni gik det videre til hjemsendelseslejren Nordhastedt, som var indrettet i en stor bondegård. Vi kom ind i en lade, hvor man sov på halm. Der så og hørte jeg faktisk for første gang en rigtig kørende tank. I Bocholt havde jeg kun oplevet panserinfanteristernes pansrede mandskabsvogne og raketartilleriets halvbæltekøretøjer. Hjem til Bocholt i juni 1945 Formaliteterne med registrering, lægeundersøgelse, aflusning og fjernelse af gradstegnene tog nogle dage. Med den militære løn, som kun blev udbetalt frem til den 20. maj, tog vi den 17. juni endelig af sted med en kolonne på 30 åbne engelske lastbiler i retning mod hjemegnen. Især turen gennem Hamborg blev et triumftog, som om vi havde vundet krigen. For resten var det på denne hjemtur de første to gange, at jeg som soldat måtte

12 overnatte under åben himmel og på den bare jord: en skovlejr ved Zeven og en englejr ved Osnabrück. Før dette havde jeg under tilbagemarchen fra Danmark altid i det mindste haft et ladetag over hovedet. Til sidst ankom vi til amtshjemsendelseslejren, en tidligere arbejdstjenestelejr i Velen-Hochmoor. Dér mødte jeg min tante, Nande Elsinghorst, som var tilkommanderet som hjælper. Hun kunne fortælle, at familien i mellemtiden var flyttet fra Mussum, og nu boede hos August Fischersen på Nordallé (Adenauerallé) 16, og jeg sparede dermed den store omvej over Mussum. I denne lejr blev vi hjemsendt med det råd at gå til banegården i Velen, for den stedlige banegårdsforstander standsede hver gang de allieredes benzintog, der havde retning mod Bocholt. Altså tog vi tre Bocholtere (sammen med mig var det Hans Bongert og den kommunalt ansatte Schwarz) af sted, og det næste benzintog blev så standset. Med pragtfuldt vejr kørte vi tre bekvemt til Bocholt, hvor vi ankom ved femtentiden den 20. juni Eduard Westerhoff Født ledende kompagnon i tekstilvirksomheden»gebr. Westerhoff«i Bocholt. Forfatter til bøger om tekstil- og lokalhistorie. Noter 1 Soldaterne blev indenfor kompagnierne fordelt på de enkelte delinger efter deres højde de højeste i 1. deling. 2 Lysbomber kastet af stifinder-fly til markering af bombeflyenes mål. 3 Historien om det planlagte attentat synes ganske rigtigt ikke at have noget på sig. Venligst bekræftet af Henrik Lundbak, Historisk Samling fra Besættelsestiden , Esbjerg blev Højskolehjemmet i Skolegade 31 sprængt i luften med 22,5 kg sprængstof anbragt i en gasmåler. 5 Som erstatning for marinens knapper, som var guldfarvede. Kontakten med Eduard Westerhof blev etableret af Ralf Hansen, Krik, som i marts 2008 tilfældigt opdagede, at Westerhoff havde skrevet nogle bemærkninger om radarstillingen»ansbach«på internettet (www.bunkertours.de/daenemark00/agger/montag4.htm). Der opstod en livlig kommunikation mellem Westerhoff og Ralf Hansen, og Westerhof var så venlig at overlade os sine erindringer om sin militærtid. Efterfølgende har han meget imødekommende svaret på de supplerende spørgsmål, som vi siden har stillet ham

13 Radarstationen på Agger Tange appendix til foranstående artikel af Jens Andersen I dette appendix til Eduard Westerhoffs erindringsartikel fortæller museumsinspektør Jens Andersen nærmere om radarstationen på Agger Tange, hvis opførelse blev påbegyndt i 1943, men som først stod færdig i februar 1945, tæt på krigens afslutning. Da 2. Verdenskrig brød ud i 1939, var radaren en næsten helt ny opfindelse, som kun netop var taget i brug af militæret. Radarens evne til at observere fjendtlige fly og skibe på lang afstand samt i dårligt vejr og mørke betød imidlertid, at man var fuldt klar over, at den havde et stort potentiale. Allerede i april 1940 blev de første radarer således opstillet i Danmark, ved Hanstholm og på Skagen. Disse radarer var et led i Luftwaffes luftvarslingssystem, hvor de fungerede som et supplement til de almindelige luftmeldeposter. I løbet af besættelsens to første år blev der således opstillet radarer langs hele vestkysten til brug for luftmeldetjenesten. Fra slutningen af 1941 steg den tyske bekymring for angreb på den jyske vestkyst, og i forbindelse med den generelle udbygning af kystforvaret ønskede man også at forbedre overvågningen af vestkysten. De radarer, som Luftwaffe havde opstillet, havde først og fremmest til opgave til afsøge himlen for fly, men de kunne naturligvis også opdage skibe, hvis de fik ordre til det, og det skete da også flere gange, at radarstationerne meldte om observationer af skibe. Imidlertid kunne man ikke regne med, at Luftwaffes radarer overvågede havet på de kritiske tidspunkter. Derfor fremsatte den tyske marines øverstkommanderende for marinen i Danmark, admiral Mewis, i maj og juni 1942 ønsket om at få opstillet seks radarer langs vestkysten, som udelukkende var helliget kystovervågningen. Ansøgningen begrundedes således:»ved den udstrakte kyst, hvor man ved forskelligt vejr på næsten alle årstider meget ofte må regne med dårlig sigtvidde, og hvor den forholdsmæssigt spredte kystmeldetjeneste derfor er underlagt vanskelige betingelser for observation, er pejlingen af en fjende, som nærmer sig, en værdifuld del af kystforsvaret.«den plan, som Mewis fremlagde, omfattede bl.a. en radar på Agger Tange ved Limfjordens vestlige indsejling. Mewis' overordnede sluttede op bag hans ønsker, men produktionen af radarapparater gik langsomt, og andre steder havde højere prioritet, så længe blev det kun ved snakken. I november 1942 blev der dog foretaget en rekognosceringstur til Agger Tange for at udpege en stilling til radaren. Stedet blev afmærket i terrænet med røde træpæle. På det tidspunkt havde man tænkt sig at opstille en radar af rypen Fu.M.O. 2, som skulle opstilles på et trætårn. Fu.M.O. 2-radaren bestod af en netskærm på 6,4 x 1,7 m, og den havde en rækkevidde på km. I april 1943 blev der gennemført endnu en rekognoscering af de stillinger, som hidtil var udpeget på vestkysten, og det var i mellemtiden besluttet, at bl.a. stillingen på Agger Tange skulle udbygges»fæstningsmæssig«, dvs. at

14 Dansk kort over de tyske stillinger på Agger Tange. Øverst ses radar-stillingen, derunder den nordligste del af kystbatteriet. (Rigsarkivet). der skulle bygges bunkere med to meter tykke vægge og lofter i stillingen. Byggearbejdet må være gået i gang hurtig efter denne rekognoscering, for allerede i september 1943 blev der støbt to bunkere i radarstillingen. Det drejede sig om en radarbunker, af typen Regelbau V 174, og en mandskabsbunker til 20 mand, af typen Regelbau 622. For at give radaren en så stor rækkevidde som muligt, skulle den monteres på et 9 m højt betontårn ovenpå radarbunkeren. Stillingen lå mellem høfde 76 og 77, ca. 1/2 km nord for det kystbatteri, som den tyske marine havde anlagt allerede i april I begyndelsen af december 1943 foretog den tyske marine en inspektion af radarstationerne, og her konstaterede man om radarstillingen på tangen, at man var i gang med installationsarbejdet i såvel radarbunkeren som mandskabsbunkeren. Man anslog, at man ville kunne begynde at montere selve radaren i løbet af 14 dage. På dette tidspunkt var der på tale at opstille en radar af typen Fu.M.O. 21 i stillingen. Der var tale om en skibsradar, hvis netantenne målte ca. 2 x 4, og havde en maksimal rækkevidde på 24 km. Det kunne imidlertid se ud til, at radaren ikke kom på plads med det samme. I det

15 mindste indeholder de tyske krigsdagbøger fra begyndelsen af 1944 ingen oplysninger om, at den skulle være taget i brug. Først i september 1944 dukker en bemærkning op om, at den ville kunne tages i brug om kort tid. Hvad var der sket? Om det har noget med forsinkelsen af radaren at gøre er usikkert, men i begyndelsen af februar 1944 blev Agger Tange udsat for alvorlige stormskader. Før stormen havde radarstillingen ligget 35 m fra kystskrænten bagefter var det kun 8-10 m, og man regnede med, at kysten ville blive nedbrudt yderligere, hvis det kom flere stormfloder. Derfor byggede tyskerne i løbet af martsapril 1944 ekstra høfder og en strandmur af beton foran radarstillingen. Da stillingen nu var sikret mod stormflod, burde man have kunnet gå i gang opstille radaren, men der er ingen tegn på, at det skete. Den radar, som endte med at blive opstillet, var af en helt anden type end den, der oprindeligt var planlagt. Det var en»würzburg Riese«, som var en stor radar med en parabolantenne på 7,5 m og en kabine til betjeningsmandskabet. Radaranlægget vejede i alt 15 tons, og for at den tungere radar kunne monteres, måtte toppen af bunkerens betontårn ombygges. Den større radar havde en rækkevidde på 60 km og var mere præcis end de ældre modeller. Eduard Westerhoffs oplysning om, at radaren blev taget i brug 4. februar 1945, stemmer godt overens med, at Vandbygningsvæsenet oplyser, at transformatortårnet på Tangen blev tilkoblet den 14. december Man kunne for så vidt godt bruge radaren uden tilslutning til det overordnede el-net, da stillingen var udstyret med en dieselgenerator, som stod i bunkeren. Imidlertid foretrak man at hente strømmen fra el-nettet, fordi det var billigere, og der i krigens sidste år var alvorlig mangel på brændstof. Opstalt og plantegning af radarbunkeren. 1. Indgang. 2. Gassluse. 3. Nærforsvar. 4. Operationsrum 5. Radio 6. Generator. 7. Brændstof (tegning: Michaël Svejgaard)

16 Radarstationen på Agger Tange, anno Foto: Jens Andersen Jens Andersen Født Cand. mag. i middelalderarkæologi og historie. Ph.D. i Siden 2001 leder af MuseumsCenter Hanstholm. Trykte kilder: Jens Andersen: Tysk invasionsforsvar i Danmark Hanstholm Michaël Svejgaard: The Kriegsmarine Command, Control and Reporting systems in Denmark 9 April May Karup Rigsarkivet: Kriegstagebuch Admiral Dänemark, Håndskriftssaml. XVI, Pk. 21, læg. 259 Kriegstagebuch Marineoberkommando Ost, Håndskriftssaml. XVI, pk. 16 læg 240. Arkiv nr. 1185: Vandbygningsdirektoratet. G.XIV Arealer og bygninger beslaglagt af tyskerne Bundesarchiv/Abteilung Militärarchiv, Freiburg: Kommandant im Abschnitt dänische Westküste RM 45 III/49: Akte G-I. Allgemeines Bd. 5: RM 45 III/60: Akte G.Kdos. 9, RM 45 III/305: Akte G.kdos 1943/44 Nr. 3. RM 45 III/327: Akte G VII Festungsbau. Bd. 2,

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Prolog Petter Relsters beretning

Prolog Petter Relsters beretning Prolog Tyskerne ville have den danske flåde udleveret, men danskerne trak tyskerne rundt ved næsen i årevis. De skibe, som tyskerne fik taget, sank mærkeligt nok i havnene, og prøvede tyskerne at straffe

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Min vej til hylderne. Forlaget Ordleg CVR-Nummer: 35292314 Telefon: 21457269 mrklaes@gmail.com www.enforbandetvej.dk

Min vej til hylderne. Forlaget Ordleg CVR-Nummer: 35292314 Telefon: 21457269 mrklaes@gmail.com www.enforbandetvej.dk Min vej til hylderne Hvordan får man som en lille nystartet forlægger sin bog på hylderne i kæder som Arnold Busck, Bog og Idé og lignende, hvis man ikke har et forlag som Gyldendal, Rosinante eller Politikkens

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Ugebrev. Studietur til Normandiet. Nr. 9, skoleåret 2014-15. 14. oktober 2014

Ugebrev. Studietur til Normandiet. Nr. 9, skoleåret 2014-15. 14. oktober 2014 Ugebrev Nr. 9, skoleåret 2014-15. 14. oktober 2014 Studietur til Normandiet Udklædt som teenageturister infiltrerede omkring 90 allierede spioner i den forgangne uge området omkring Normandiets strande

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere