Stamps. Færøerne. Nr. 17 September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stamps. Færøerne. Nr. 17 September 2013"

Transkript

1 Stamps Færøerne Nr. 17 September 2013 ISSN Frimærker og national identitet Færøerne uspolerede, uberørte og utroligt smukke Julen 2013

2 Frimærker og national identitet - Færøske frimærker som erindringssted efter Kim Simonsen, Ph.d. og mag.art Vi kan se frimærker som en del af en indadvendt hobby for filatelister, men også som en billedgørelse og en italesættelse af en dominerende ideologi, der vedrører en nations identitet og identitetspolitik på samme tid. 2 T.v. et frimærke fra 1984 med et motiv af kirkestolene fra Kirkjubøur, der er et vigtigt relikvie i færøske kulturhistorie. T.h. Nólsoyar Pálls død i en illustration til et digt af den færøske digter J.H.O. Djurhuus om den færøske nationalhelt og sømand. Frimærket er fra 2004 og findes i en serie på ti mærker. Vi kan anskue frimærker som et stykke papir med klæbemiddel på bagsiden, som en slags små postale pengesedler, men vi kan også se frimærkers motiver som idealiserede udtryk, hvor nationale begivenheder, erindringer, helte og berømte steder bliver portrætterede. Således udtrykker frimærker stolthed ved landets historie, fauna, flora, landskaber, hvor udvalgte mænd og kvinder erindres. Således siger frimærker noget om et lands selvforståelse og identitet. Frimærker er udstedt af stater og nationer og på den måde er de visualiseringer af nationens ofte opnåede stadie, herunder af nationale helte, store bedrifter og berømte steder erindres. På denne måde bedriver frimærker erindringspolitik, der har til formål at minde borgerne om hvad de skal være stolte af og hvad de skal vide om deres land. Frimærker er både en del af vores fælles erindring og vores visuelle kultur, der igen er med til at reproducere en færøsk national identitet i en tid præget af globale udfordringer. I artiklen vil jeg ud fra en ny visuel drejning i moderne humanistisk forskning rette fokus på et samfunds visuelle kultur, hvor vi vil se på hvordan færøske frimærker udgør et specielt erindringssted og derved reproducerer færøsk national identitet på nye måder.

3 Papirambassadører nittende århundrede, har vi set at frimærker har haft en stor værdi i opbygningen af national identitet. I begyndelsen var frimærkeudgivelser i Europa ret ens, med en ikonografi, hvor kongen eller dronningen blev hyldet. Der var tre hovedgrupper af motiver: kronregalier, heraldiske våben og portrætter af statsoverhoveder. Miniark fra 2003 med et maleri af færøsk dans i Viðareiði, malet af Emil Krause ( ). Krause var dansker, men han malede en række markante hovedværker, der har været med til at grundlægge den tidlige færøkunst. Han bliver ofte set som en del af de mange danske tegnere, marinemalere, fotografer og malere, der besøgte Færøerne, som fx Chr. Aigens ( ), Alf Dachman, Gudmund Hentze ( ) og Elizabeth Taylor ( ). De fleste landes frimærkeudgivelser medtænker, at frimærker er ambassadører for landet. Fra de første frimærkeudgaver i det Til venstre: one penny black fra Verdens første frimærke med en afbildning af Dronning Victoria. I midten: Charles I på et Østrigsk frimærke fra Til højre et 5 øre kobbertryk med Chr. X. Udgivet i 1913 trykt på H.H. Thieles Bogtrykkeri. Mærket er senere overstemplet på Færøerne i 1919 med 2 øre. Kilde: Post og Telegrafmuseet. Således har nationale eliter investeret et betydeligt arbejde i at opbygge en national identitet, herunder også i at skabe nationens image og ikonografi. Frimærker er derfor et 3

4 billede af en nations kulturarv. Det er således muligt at se, hvordan europæiske nationale identiteter har kopieret og emuleret hinanden, efter devisen, sådan en ting skal vi også have. Har man den slags i Frankrig, England og i Spanien, så skal vi ikke stå tilbage for dem og det bliver vigtigt at anskaffe fx lignende frimærker, nationallitteratur, flag m.m. På denne måde blev europæiske identiteter opbygget, således, at de er forskellige, men lige i deres forskellighed. og den dynamik, der udspringer af tidlig kulturel udveksling. Frimærket har således altid været en del af det globale og det nationale på samme tid, denne globale nationalisme springer ud af et internationalt system af nationale identitetsmarkører. Færøske frimærker og visuel kultur Vi kan studere forskellige lag af visuel kultur, så som grafiske fremstillinger (billeder, statuer, design), optiske som spejle og projektioner, perceptuelle data, mentale som drømme, erindringer, ideer og fantasier samt verbale som metaforer og fremstillinger. Færøske frimærker minder om færøsk kunst, der visuelt ofte er tænkt i en speciel tradition for en etnisk funderet færøkunst med rødder tilbage til nationalromantikkens kulturelle nationalisme. Færøkunsten kredser om skildringer af den færøske natur og kultur, hvor flere motiver som fx hvalfangst og kædedans har opnået ikon status som repræsentanter for færøsk kultur. Brugen af sådanne motiver med erindringsstedsmæssig karakter er en kraftfuld styrkelse af identiteten, der bringer den etniske og historiske identitet op i nutiden. Frimærkets udformning er et godt eksempel på, hvordan transnationale æstetiske former blev formidlede via transnationale netværk Et af de første færøske frimærker, 10 øre fra 1975 med et uddrag fra et kort af den flamske kartograf Abraham Ortelius ( ). I midten færøsk frimærke fra øre med et motiv fra Lucas Debes kort over Færøerne fra hans topografi fra Til højre 350 øre fra samme udgivelsesserie med Eyvindur Mohrs maleri. De første færøske frimærker fra 1975 placerer Færøerne i Europa igennem Abraham Ortelius berømte kort. Derefter zoomer vi ind og ser Færøerne igennem Lucas Debes ( ) kort over Færøerne fra hans færøindberetning fra 1673, efterfulgt af Ásmundur Poulsens ( ) fotos af Færøerne. Derefter ser vi ikoniske malerier af Færøerne af S. J. Mykines ( ), Ruth Smith ( ) og Eyvindur Mohr. Det har således stor betydning for færinger, at andre ser dem og anerkender dem som en del af verden og Europa. Dette ser vi både af brugen af ældre kort, men også i hvordan færøsk kunst har overtaget udenlandske rejsende maleres blik på Færøerne. Deres ikonografi findes aflejret i moderne færøsk kunst. 4

5 Magnus Katedralen i Kirkjubø er Færøernes førende erindringssted. Den danske teolog, botaniker og skribent H.C. Lyngbye ( ) var den første som skrev om denne specielle historiske bygning i Her ser vi domkirkeruinen på et færøsk frimærke fra 1988 med et foto af Ole Wich. Ikonografi, banal nationalisme og visuel kultur Frimærker bidrager til en visuel kultur, der forbinder et offentligt promoveret image med et folks livsverden, der igen er med til at forbinde historie og erindring. Leynar KR Et frimærke fra 2009 med motiv fra Leynar. Frimærker er oversete eller usynlige, da de er en del af en banal nationalisme. Frimærker er som vores brug af flag på gaver, juletræer og til idrætsstævner eksempler på denne banale nationalisme. Måden vi opdeler verden i indenrigs og udenrigs er også del af denne banale nationalisme. Frimærker er også dele af denne nærmest ubevidste reproduktion af det nationale. Selv om den banale nationalisme kan se ud som om den er skjult eller ubevidst, er den en magtfuld ideologi. Frimærker er således også underlagt denne identitetspolitiske udvikling, da de både når frem til et nationalt og et internationalt publikum. Frimærker indgår således i lighed med museer i en nations selvfremstilling og reproduktion af en nations selv-billede. Folk bliver ofte gjort opmærksomme på deres egne værdier og indbyggede banale nationalisme ved at drage paralleller til andre lande. Det er svært at se nationens indbyggede ikonografi indefra, da den er internaliseret og naturaliseret på fx pengesedler, i monumenter, i myter, litteratur og på frimærker. 5

6 Frimærker med fremtrædende kulturelle personligheder (2008). Fra venstre øverst Mads C. Winther ( ); Súsanna Helena Patursson ( ); Rasmus C. Effersøe ( ); Jógvan Poulsen ( ); Fríðrikur Petersen ( ) og Andreas Christian Evensen ( ). Identitetsmarkører og visuel erindring Færøsk frimærke fra 1988 med summardái (Bellis perennis). Tegnet af Bárður Jákupsson. Skildringer af nationallandskabet er et yndet motiv i færøsk kunst og på færøske frimærker. Specielt historiske motiver af livet i bondesamfundet og af den barske natur findes i stort tal. Disse tilskrives nærmest en eksistentiel og karaktermæssig betydning for det færøske sindelag. I denne færøske officielle ikonografi med brug af motiver fra landområder og af bygderne, bliver der fra officiel side foretaget en understregning af den færøske identitet. I mange skildringer af det færøske landskab som nationallandskab er både havet og den faste klippegrund skildret, hvor landjorden oftere skildres som mild og favnende, mens havet er vildt og utæmmet. Frimærker er således på en og samme tid både nationale identitetsmarkører og internationale ambassadører, hvor ikonografien og idékomplekset med at afbilde særlige steder og personer ikke kun er nationalt betinget, men et internationalt fænomen. Det er dog ikke alle store historiske begivenheder eller personer, der bliver mindet på samme måde. Der er også stor forskel på hvor mange mænd optræder på frimærker i forhold til kvinder. På miniarket overfor med færøske redaktører og kulturelle personligheder, er der kun en kvinde, nemlig Súsanna H. Patursson ( ), der var redaktør på tidsskiftet "Oyggjarnar" ("Øerne") i perioden Frimærker kan ses som moderne erindringssteder, der behandler den kulturelle eller nationalidentitetsmæssige betydning som kan indlejres i en person, et nationalt land- 6

7 Figur 1. Inge Adriansens model over erindringssteder. skab eller i en ting. Her skal bemærkes at en person, eller et bestemt værk, kan anskues som et erindringssted. Vi kan her tænke på de mange statuer af H. C. Andersen, hvor en findes i Central Park i New York, eller hvilken betydning forfatteren Marcel Proust har for fransk identitet og erindring eller den status som Robert Burns har for Skotland. Vi kan sætte disse erindringssteder ind i den danske historiker Inge Adriansens model. står i centrum i forsøget på at påvirke menneskers forestillingsverden, holdninger, værdier og følelser. Frimærker og erindringskultur Her lægger erindringssteder (materielle og immaterielle) sig på et samfundsmæssigt plan imellem kulturarv, erindringspolitik og historiebrug, der har en betydning på det individuelle plan for vores historiebevidsthed, identitet og forestillede fællesskab. Med begrebet erindringspolitik menes en form for magtudøvelse, der igen betegner en særlig form for identitetspolitik, hvor fortiden Frimærke fra 2007 med et stentryk fra den videnskabelige ekspedition ledet af Paul Gaimard ( ) fra Den talte mange andre berømte videnskabsmænd, kunstnere og naturhistorikere, som fx Charles Frédéric Martins ( ) og Xavier Marmier ( ), der besøgte Færøerne i Ser vi på et samfunds kulturelle erindring i en mere udvidet betydning og på hvordan et samfund bruger symboler, personer, steder og historien, så er frimærker også en del 7

8 af måden vi kanoniserer personer, steder, litteratur og kunst. Det er således ikke kun officielle kanonudvalg, der bidrager til kanonisering, men også forskere, forfattere og deres efterkommere, litterære udvalg, kritikere, forlag, frimærkeudgivelser med forfattere og brugen af forfattere på pengesedler. Der er intet fordækt ved dette, frimærker formidler vores visuelle kulturarv og er også en del af denne. hvorimod ældre nationalstater som Danmark, Frankrig og England har mere internationale visuelle og billedkulturelle traditioner. Færøske frimærker ligner dog ikke altid helt små nationers som Åland, Alderney og Isle of Man m.m. Frimærkeudgivelser har også en speciel fokus på den enkelte nations fauna, flora, historie og landskaber. Således forbinder frimærker den nationale identitet med et større system af symbolske og materielle tiltag, som for eksempel skabelsen af nationale helte, nationalsprog, kulturelle monumenter, folklore, erindringssteder, en bestemt national geografi, en national mentalitet og en række kulturelle symboler som fx nationale kostumer. Her kan vi se frimærker som en del af kampen om samfundets legitime erindring, der udkæmpes på en arena, hvor fx det at kunne definere fortiden spiller en afgørende rolle. Opgøret med den traditionelle visuelle kultur - Konklusion Det er ikke artiklens mål at komme i dybden med en bredere forståelse af den færøske nationale identitet, men i højere grad at analysere hvordan den nationale identitet også kommer til udtryk og forhandles i færøske frimærker. For at konkludere, så ser vi hvordan færøske frimærker kan fortælle os, hvordan unge nationer kortlægger sit eget mentale territorium og afsøger deres egen identitet, 13KR 2012 JAN HÅFSTRÖM - MR WALKER ON THE FAROES 21KR EDWARD FUGLØ - EGG PROCESSION FOR JAN Jan Håfström (f. 1937) - parafrase over en færøsk kunstners værk (2012). Det andet er færingen Edward Fugløs allegoriske fugleæg, der er et genkommende motiv i hans ofte provokerende kunstneriske produktion. Normalt udgives frimærker af færøske kunstnere på Færøerne, men her er også tale om en svenskers kunst nemlig Jan Håfströms. I de overstående frimærker med moderne nordisk kunst ser vi Posta Stamps tage del i nordisk samtidskunst og på den måde er de en del af videreudviklingen af færøkunsten. De senere år har færøske billedkunstnere som Tóroddur Poulsen, Ole Wich og Edward Fuglø sat den færøske identitet på spil, hvor traditioner bliver udfordret og der stilles spørgsmålstegn ved hvad der overhovedet er færøsk. Fuglø formår på en gang at provokere den gængse opfattelse af kønskonstruktioner, men også genfortolke stærke nationale symboler. Alt dette kan vi finde i Posta Stamps frimærkeudgaver. NB! Komplet kildeliste og noter ses på

9 Download the FREE SEPAC STAMPS app and scan the stamp with your device! POSTA lancerer ny teknologi til frimærke POSTA introducerer en app, der giver frimærkesamlere en oplevelse ud over det sædvanlige. Den teknologiske nyskabelse hedder Augmented Reality (AR). Det er en teknologi, der lægger et ekstra lag computerskabt virkelighed oven på en tryksag, en computer eller en Tv-skærm. Det computerskabte lag hentes ind på din smartphone eller din tablet ved hjælp af en app, et lille hjælpeprogram. Ved hjælp af app en bliver billederne på frimærket "levende" på smartphonens skærm. Rent konkret kan du, ved at downloade app en på din smartphone eller din tablet, og derefter scanne frimærket, se et flot videoklip fra Nordafar. Den nye teknologi anvendes på frimærkearket Nordafar (FO ), som blev udgivet 20. september 2013 i samarbejde med Post Grønland. Ved hjælp af app en bliver historien om Nordafar levende i form af et videoklip. (Se faktaboks) Teknologien er kendt og anvendt på frimærker hos store udenlandske postvæsener som Canada Post, amerikanske US Postal Service samt britiske Royal Mail og vi er stolte over at kunne give vores kunder adgang til denne unikke oplevelse. App en Sepac Stamps downloades gratis fra: App store Google Play Fremgangsmåde: Når app en er downloadet, aktiverer du den. Når app en er aktiveret, trykker du på knappen Load. Dernæst retter du kameraet på din smartphone eller tablet imod frimærket og følger anvisningerne på skærmen. Derefter vil filmklippet blive afspillet på din skærm med lyd. Bestil arket ved hjælp af bestillingskuponen i midten af bladet eller på 9

10 F.v. julepynt, julekort, julemærker, årsmappe og årbog 2013 Juleprodukter 2013 Julepynt Sidste års julepynt, der forestillede tre kirker på Færøerne blev en stor succes, så vi har valgt tre nye kirker til årets julepynt. Kunstneren Janus D. Guttesen har designet julepyntet. De nye motiver forestiller kirken i Sandavágur (1917), Frederikskirken på Toftir (1994) og Vestkirken i Tórshavn (1975). Julepynten er af messing og belagt med guld. Den er forsynet med guldsnor klar til ophængning. Den måler ca 8,5 cm og bliver leveret i en smuk emballage med tre forskellige motiver. Pris: 95,00 DKK pr. sæt Julekort Posta udgiver også tre julekort med de samme motiver som årets julemærker. Julekortene er dobbelte og bliver solgt i sæt med tilhørende kuverter. Pris: 25,00 DKK pr. sæt Julemærker Katrin Andreasen har designet årets julemærker, som i år viser flettede julehjerter. Det specielle ved disse julehjerter er at de er flettede efter traditionelle færøske strikmønstre. Overskuddet af julemærkesalget går som sædvanlig til den færøske julemærkefond, 10

11 Føroysk bindingarmynstur / Traditionelle færøske strikmønstre / Traditional Faroese Knitting Patterns JÓL JJ 2013 JÓL JJ 2013 Føroysk bindingarmynstur / Traditionelle færøske strikmønstre / Traditional Faroese Knitting Patterns Gleðilig jól R Havbylgjan Stóra stjørna Krúnan Loppan Jógvanstovumynstrið Stýrimansmynstrið Todnesmynstrið Árantsstovumynstrið Stýrimansmynstrið 03 Naddarnir Ringarnir Árnastovumynstrið Stóra skák og teinur R 03 Gleðilig jól Stóra stjørna Stýrimansmynstrið Bløðini Sjúrðarstovumynstrið Billustovumynstrið Stóra skák aftur og fram Heila stjørna Maggustovumynstrið Bløðini Havbylgjan Jógvanstovumynstrið Maggustovumynstrið Sunastovumynsrtið Eyðunsstovumynstrið Krúnan Loppan Stýrimansmynstrið Stokkarnir Todnesmynstrið Stóra skák og teinur Stóra skák aftur og fram Blóman Hálva stjørna Ringarnir Árantsstovumynstrið Naddarnir Árnastovumynstrið Billustovumynstrið Renning Heila stjørna Stýrimansmynstrið Opna stjørnan Nornastovumynstrið Renning Opna stjørnan Rokkarnir Gomlustovumynstrið Sjúrðarstovumynstrið Rokkarnir Sunastovumynsrtið Eyðunsstovumynstrið Stýrimansmynstrið Stokkarnir Blóman Hálva stjørna Gomlustovumynstrið Nornastovumynstrið der har til formål at yde støtte til diverse tiltag for børn og unge på Færøerne. Pris: 30,00 DKK Årsmappe Årsmappen udkommer i november. Formatet er 235 x 202 mm, og den indeholder alle årets frimærker og blokke. Frimærkehæfter og frankeringsmærker er ikke inkluderet i årsmappen, som sælges til frimærkernes pålydende værdi. Pris: 330,00 DKK Årbog Årbogen blev rigtig godt modtaget sidste år med det nye layout og format. Det er en fordel at have alle tre sprog i én bog: dansk, tysk og engelsk. Bogen er udført i flot kvalitet med mange flotte billeder og illustrationer. Alle årets frimærker og blokke er monteret i klemlommer, der er indsat i bogen. Frimærkehæfter og frankeringsmærker er dog ikke inkluderet i årbogen. Pris: 390,00 DKK 11

12 Færøerne uspolerede, uberørte og utroligt smukke Tekst: Visit Faroe Islands Fotos: Bárður Eklund For de fleste mennesker er Færøerne et helt ukendt land. Det er ikke så mærkeligt, eftersom Færøerne slet ikke er vist på de fleste verdenskort. Og hvis de er med, er det i form af to eller tre små prikker, der knap nok kan ses med det blotte øje. placering. 111 forskellige øer og øgrupper blev vurderet, og Færøerne blev placeret øverst på listen som verdens bedste ø-destination. National Geographic Traveler fremhæver, at Færøerne er autentiske og uspolerede, og sandsynligvis bliver ved med at være det. Derfor kan det også være svært for turister, der søger efter nye rejsemål, at forestille sig den mangfoldighed af oplevelser, der venter dem på Færøerne. Verdens bedste øer Færøerne kaldes ofte det nordlige Atlanterhavs ukendte juvel. For nogle år siden bad det amerikanske rejsemagasin National Geographic Traveler over 500 rejseeksperter om at deltage i en undersøgelse med det formål at finde verdens bedste øsamfund. Undersøgelsen tog udgangspunkt i stedets unikke kendetegn og Selvom Færøerne befinder sig midt i det nordlige Atlanterhav, er der kun 2 timers flyvetid til det europæiske fastland - og når man ankommer til øerne, oplever man straks en verden, der er fuldstændig anderledes end den, man kom fra. Færøerne er kendetegnet ved en fantastisk frisk og ren luft, lysende grønt græs - også på hustagene - dramatiske landskaber med stejle klipper, fjorde, et rigt fugleliv, hyggelige byer med kulørte huse, rent, velsmagende vand - og en fuldstændig bjergtagende udsigt overalt. 12

13 Verdens mindste hovedstad Tórshavn er måske nok verdens mindste hovedstad, men trods sin størrelse byder byen på 4-stjernede hoteller, fremragende restauranter, der serverer retter tilberedt af lokale råvarer som fisk, lam, fjerkræ, skaldyr og urter, et blomstrende musikliv med live koncerter overalt på øerne og designbutikker, der sælger produkter baseret på traditionelt færøsk strik fra lokale designere, der er internationalt anerkendte. I stedet for at rive den gamle bydel, Reyni, ned er de små, sorte træhuse med deres karakteristiske græstage og hvide vinduer blevet nænsomt restaureret og huser i dag unge børnefamilier. Tinganes, hvor parlamentet har til huse, er også et kendt vartegn i Tórshavn med de røde bygninger med græstag. Færøerne har en veludviklet infrastruktur med gode veje samt broer og tunneller, der forbinder hovedøerne, hvorimod de yderste øer nås med helikopter eller båd. Det er let for turisterne at komme rundt til alle dele af øgruppen og opleve den store kontrast mellem hovedstaden og de fjerntliggende landsbyer, hvor befolkningen primært er selvforsynende i de små ø- og landsbysamfund med få indbyggere. Fugleture Især på øen Mykines - der ligger længst mod vest - finder man et sandt fugleparadis med tusinder af søpapegøjer, suler, lomvier og andre havfugle. Man kan komme helt tæt på fuglene enten med turbådene, der sejler langs kysten og ind under de majestætiske fugleklipper, eller på vandreture i naturen. Ud over havfuglene fungerer Færøerne også i kraft af sin beliggenhed som et attraktivt opholdsted for de mange trækfugle, der flyver over det nordlige Atlanterhav. 13

14 unveil... Vandreture Intet overgår en smuk vandretur i de dramatiske landskaber, hvor man nyder den fantastiske ro og den rene, friske luft. Der er aldrig langt til uspolerede naturområder, hvor ruterne byder på udsøgte oplevelser, og hvor de mange interessante steder, man passerer, har relation til Færøernes traditioner og historie. unfiltered... At vandre op til toppen af en klippe på en smuk solskinsdag er en helt enestående oplevelse, som man aldrig bliver træt af. Der skal naturligvis arbejdes for sagen for at nå til toppen, men det grønne græs, fuglenes sang, de mange får og den fantastiske udsigt fra toppen er det hele værd. unlike... Med udsigt til havet, til andre klipper og til de omkringliggende øer gribes man af en storslået ro og en sand følelse af at være ét med naturen. Yderligere information fås på uncountable... 14

15 Nye posttakster Alle priser er i danske kroner (DKK) Brevstørrelse Små Medium Stor højst 23 x 17 x 0,5 cm 23 x 17 cm højst 33 x 23 x 2 cm 33 x 23 cm Længde + bredde + tykkelse = højst 90 cm Breve indland Vægt Små Medium Stor 0-50 g 8 kr 10 kr 11 kr g kr g 22 kr 25 kr g 35 kr 35 kr 0,5 cm tykkelse 2 cm tykkelse l+b+t 90 cm g 46 kr 46 kr g 58 kr Europa og Norden A-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 14,50 15,50 17 kr g 18,50 19,50 22 kr g 35,50 40 kr g 61 kr 61 kr g 97 kr 97 kr g 146 kr Øvrige udland A-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 16 kr 19,50 23 kr g 19,50 31 kr 34 kr g 59 kr 59 kr g 110 kr 110 kr g 183 kr 183 kr g 283 kr Europa, Norden og A-e til Island B-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 10 kr 11,50 13 kr g 15 kr 17 kr g 30 kr 34 kr g 49 kr 52 kr g 79 kr 80 kr g 105 kr Øvrige udland B-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 12 kr 16 kr 19 kr g 26 kr 30 kr g 49 kr 53 kr g 80 kr 82 kr g 121 kr 133 kr g 210 kr 15

16 JÓL JJ 2013 Føroysk bindingarmynstur / Traditionelle færøske strikmønstre / Traditional Faroese Knitting Patterns R 03 Krúnan Bløðini Nye udgivelser den 7. november 2013 Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Værdi: Årbog ,00 DKK Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Værdi: Årsmappe ,00 DKK Stóra stjørna Stýrimansmynstrið Gleðilig jól Sjúrðarstovumynstrið Rokkarnir Havbylgjan Jógvanstovumynstrið Maggustovumynstrið Sunastovumynsrtið Eyðunsstovumynstrið Loppan Heila stjørna Stýrimansmynstrið Stokkarnir Todnesmynstrið Stóra skák og teinur Stóra skák aftur og fram Blóman Hálva stjørna Ringarnir Árantsstovumynstrið Stýrimansmynstrið Opna stjørnan Nornastovumynstrið Naddarnir Árnastovumynstrið Billustovumynstrið Renning Gomlustovumynstrið Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Design: Værdi: Julemærker Katrin Andreasen 30,00 DKK Forsidefoto: Kallurin - Fotograf: Bárður Eklund Layout: Posta Stamps - Trykkeri: TrykTeam, Danmark Posta Stamps Óðinshædd 2 FO-100 Tórshavn Færøerne Download the FREE SEPAC STAMPS app and scan the stamp with your device! Tel Fax

17 Nyheder Nye produkter Mappe: Sepac 2013 Beautiful corners of Europe 4 Mappen indeholder frimærker fra alle 14 Sepac-medlemslande, som er Åland, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Island, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, San Marino og Vatikanet. Pris: 112,00 DKK Nordafar-mappe Frimærkeudgivelsen Nordafar er en fællesudgivelse sammen med Grønland, som også udgiver et lignende miniark. Du kan bestille denne flotte folder, der indeholder begge miniark samt en forklarende tekst på engelsk om Nordafar. Pris: 49,50 DKK Ny svarkupon 2013 Som noget nyt har den nye svarkupon det færøske flag påtrykt. Pris: 25,00 DKK Posta Stamps - deltager på følgende udstillinger: Deltagelse med udstillingsstempel: China 2013, september 2013, Beijing, Kina Deltagelse uden udstillingsstempel: Frimærke, og postkortmesse oktober 2013, Hotel Radisson, Frederiksberg, Danmark, Sindelfingen, Tyskland oktober 2013 Salon Philatelique d automne, november 2013, Paris, Frankrig

18 Bestillingsseddel - Posta Stamps nr. 17 PS2013 Nr. Produkt Pris DKK Pris Euro Antal Total Udgivelse Årbog, årsmappe, julemærker, julekort og julepynt WPPZ02013 Årbog 2013 * 390,00 54,60 WPPY02013 Årsmappe 2013 * 330,00 46,20 WPPX02013 Julemærkerne ,00 4,20 JOK Julekort (3, inkl. konvolutter) 25,00 3,50 WJOP02013 Julepynt ,00 13,30 Sider til lux album LUS Sider til lux album ,00 16,80 LUS Sider til lux album ,00 16,80 LUS Sider til lux album ,00 16,80 LUS Sider til lux album ,00 16,80 JOS Side til jul ,00 4,20 JOS Side til jul ,00 4,20 JOS Side til jul ,00 4,20 JOS Side til jul ,00 4,20 LUA Lux album m/sider ,00 125,30 LUA Lux album uden sider 225,00 31,50 Mapper PHM Hæftemappe 2013 * 162,00 22,70 PHM Hæftemappe 2012 * 144,00 20,15 PHM Hæftemappe 2011 * 132,00 18,40 FDM FDC mappe ,50 52,15 FDM FDC mappe ,50 50,00 FDM FDC mappe ,50 49,50 FDM FDC mappe ,00 44,25 WNORD2012 Nordenmappe 2012 * 120,00 16,80 WSEP02013 Sepac mappe 2013 * 112,00 15,70 WNORDAFAR Nordafar-mappe * 49,50 6,95 WBÁT02013 Mappe: den færøske båd * 170,00 23,80 WVÍKINGMP Vikingemappe * 52,00 7,30 WMÚRBÓKDK Mappe: Ruinen i Kirkjubøur - DK * 75,00 10,50 WMÚRBÓKGB Mappe: Ruinen i Kirkjubøur - GB * 75,00 10,50 * = postfrisk, 8= stemplet

19 PS2013 Nr. Produkt Pris DKK Pris Euro Antal Total Udgivelse: Frankeringsmærker Trolde-Peter PMA Frankeringsmærker 2013, ust * 28,00 3,90 FMG Frankeringsmærker 2013, st * 28,00 3,90 DMG Frankeringsmærker 2013, dgst * 28,00 3,90 FMK FDC m/sæt 8 35,00 4,90 FML FDC m/enkeltmærker 8 40,00 5,60 Diverse WNORDIA13 Kuvert m/særstempel Nordia ,50 2,00 WCHINA013 Kuvert m/særstempel Beijing ,00 2,20 WSVARSEÐ2 International svarkupon ,00 3,50 PPS Nordafar, miniark * 27,00 3,80 FFT Nordafar, miniark (fdgst) 8 27,00 3,80 DDT Nordafar, miniark, (dgst) 8 27,00 3,80 *Gebyr ved betaling med kreditkort: 10,00 1,40 Ekspeditionsgebyr: 20,00 2, ,00 Pris i alt Udfyld venligst kuponen på bagsiden Bog om domkirkeruinen i Kirkjubøur Vi har fået fat på nogle eksemplarer af en lille bog om Domkirkeruinen og andre fortidsminder i Kirkjubøur. I bogen er de tolv frimærker med Kirkjubøstolene samt serien med domkirkeruinen, der blev udgivet i Ialt 16 frimærker følger med bogen. Den blev udgivet af det færøske museum Føroya Fornminnissavn i Bogen findes på dansk og engelsk.

20 Ja, tak! Jeg ønsker at abonnere på følgende: Antal Produkt PPA * sæt postfriske frimærker PPS * sæt postfriske småark PPN * frimærkehæfte PPY * årsmapper PPZ * årbog FFK 8 førstedagskuvert med serie frimærker FFU 8 Førstedagskuvert med småark PMA * sæt postfriske frankeringsmærker FMK 8 førstedagskuvert med serie frankeringsmærker Betaling (sæt venligst kryds) Beløb betales via PBS (kun kunder i Danmark) Beløb indsat på giro konto Beløb skal trækkes fra tilgodehavende på min konto Euro/MasterCard, Visa eller JCB (udfyld venligst formular) *NB! Et omkostningsgebyr på 10,00 DKK (1,40 ) bliver opkrævet for hver kreditkortbetaling. Fremover ønskes alle bestillinger og abonnementsforsendelser betalt automatisk med nedenforstående kreditkort: Jeg ønsker at betale med kreditkort: Kort nr.: Udløbsdato: Sec. kode: Beløb: Underskrift: Kunder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island kan benytte vores postgirokonti i: København ( ) - Oslo ( ) - Stockholm (4115-2) - Helsinki ( ) Du kan også overføre betaling direkte til: IBAN: DK SWIFT-BIC: DABADKKK Danske Bank, Frederiksberggade 1, DK-1459 København K, Danmark Bemærk venligst: Alle bestillinger til Danmark på over DKK 80.- pålægges 5% moms. Posta Stamps Óðinshædd 2 FO-100 Tórshavn Færøerne Tel Fax Navn: Adresse: Postnr./By: Land: Kundenr.: PS2013

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014 Stamps Færøerne Nr. 21 September 2014 ISSN 1603-0036 0036 Postkort fra Kina? Færøsk miniark vinder pris Julen 2014 Postkort fra Kina Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande verden

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af Frimærkeåret 2012 Et nyt, spændende frimærkeår er på vej. Frimærkerne, du ser på denne og de efterfølgende sider, kan være skitser eller arbejdstegninger og kan derfor godt se anderledes ud, når de er

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Juletilbud. Engros SPECIALTILBUD. GODE TILBUD! Med ekstra julerabat - gælder til 31. 12. 2014. Pris kun kr... 10 00. Pris kun kr...

Juletilbud. Engros SPECIALTILBUD. GODE TILBUD! Med ekstra julerabat - gælder til 31. 12. 2014. Pris kun kr... 10 00. Pris kun kr... GODE TILBUD! Med ekstra julerabat - gælder til 31. 12. 2014 Engros Juletilbud SPECIALTILBUD LÆSEGLAS, LILLE Med Ø50 mm glaslinse. Nr. 8750 Pris kun kr.... 10 00 LÆSEGLAS, MELLEM Med Ø75 mm glaslinse. Nr.

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

ASSAK. Jessie Kleemann

ASSAK. Jessie Kleemann ASSAK Jessie Kleemann Rummet er fyldt med grønlandske symboler - det er ikke til at tage fejl af, mens man bevæger sig rundt. Men det er alt sammen lidt i overkanten. Den traditionelle grønlandske perlekrave

Læs mere

Classic. Færøerne. 25. - 30. juni. Fugle - kultur - Natur. med Søren Sørensen. Scanbird ApS www.scanbird.com

Classic. Færøerne. 25. - 30. juni. Fugle - kultur - Natur. med Søren Sørensen. Scanbird ApS www.scanbird.com Færøerne Classic 25. - 30. juni Fugle - kultur - Natur med Søren Sørensen Scanbird ApS www.scanbird.com Det er med stor glæde, at Scanbird igen i år kan tilbyde rejser til Færøerne. Denne rejser er udarbejdet

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

FYRVÆRKERI AVIS 2014 KL. 24 RAKETTEN!

FYRVÆRKERI AVIS 2014 KL. 24 RAKETTEN! FYRVÆRKERI AVIS 2014 1 KL. 24 RAKETTEN! Beijing 4 kugleraket Guld Camuro med stort udkast, som daler langsomt ned fra himlen. NEM: 71 gr. Mål: L 120 cm Normalpris kr. 99,95 TILBUD 69 95 Hos Krudtkongen

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Danmarks globale magasin Danida udgiver Udvikling for at sætte dagsorden, levere oplysning og viden samt bidrage til en nuanceret debat om globale forhold,

Læs mere

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI BYTTE- OG BØRSDAGEN Anvisningssalg af frimærker og tilbehør, uden salær, i Borgerforeningens hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg, søndag den 22. marts 2015, kl. 14.30, eftersyn fra ca. kl. 11.00. ** = postfrisk

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN Pris 59,50 Pris 59,50 Pris 59,50 VAGABOND REJS Ifølge TNS Gallup... Læserne er ekstremt moderne i Gallup Kompas. Der er meget få magasiner som kan vise en

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Invitation LAV DINE EGNE KORT - SE HVORDAN I DENNE INVITATIONER JULEKORT

BRUGER VEJLEDNING. Invitation LAV DINE EGNE KORT - SE HVORDAN I DENNE INVITATIONER JULEKORT Invitation TIL SØLVBRYLLUP LAV DINE EGNE KORT - SE HVORDAN I DENNE BRUGER VEJLEDNING INVITATIONER JULEKORT en del af Tinglev Bogtrykkeri ApS Tværvejen 5 6360 Tinglev Tlf. +45 74 64 40 38 www.iprinting.dk

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 Møntkatalog 2014 5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 2 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 apple Den 27. maj 2014 fik Den Kgl. Mønt en ny webshop. I webshoppen er det bl.a. muligt

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

Sprogteknologi på Færøerne

Sprogteknologi på Færøerne Sprogteknologi på Færøerne Hjalmar P. Petersen, cand.mag., MA FO-360 Sandavági Færøerne ELEKTRONISKE ORDBØGER OG TEKSTER. FÆRØSK INDLEDNING Der findes ikke mange elektroniske tekster, ejheller tekstbanker,

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Oplev det historiske Skotland

Oplev det historiske Skotland BILTUR Oplev det historiske Skotland Inspireret af den seneste Disney Pixar film Brave har vi sammensat et spændende program, så familien efter at have set filmen, selv kan gå på opdagelse i det spændende

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Færøerne 8 dage og 7 nætter 16. juni til 23. juni 2014 Arrangeret for Ældresagen, Nordfyn (rejsenummer C-34)

Færøerne 8 dage og 7 nætter 16. juni til 23. juni 2014 Arrangeret for Ældresagen, Nordfyn (rejsenummer C-34) Færøerne 8 dage og 7 nætter 16. juni til 23. juni 2014 Arrangeret for Ældresagen, Nordfyn (rejsenummer C-34) Dag 1 / mandag den 16. juni 2014 Afgang fra Billund kl. 13.15 (mødetid 1½ time tidligere) og

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

FRIMÆRKER 2015. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2015. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret.

FRIMÆRKER 2015. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2015. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. FRIMÆRKER 2015 Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2015. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. De viste frimærker kan være arbejdstegninger eller skitser og kan derfor

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Færøerne i selskab med sangerinden Annika Hoydal... med masser af natur og kunst

Færøerne i selskab med sangerinden Annika Hoydal... med masser af natur og kunst Færøerne i selskab med sangerinden Annika Hoydal... med masser af natur og kunst 8 dage / 21.6-28.6. 2013 Arrangeret for Vrå Højskole Rejse nr. C-29 På denne tur til Færøerne kommer du til at opleve alt

Læs mere

Færøerne 26/6 1/7. Fugle, Natur, Samfund og Kultur. Det er med stor glæde, at Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Færøerne.

Færøerne 26/6 1/7. Fugle, Natur, Samfund og Kultur. Det er med stor glæde, at Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Færøerne. Færøerne 26/6 1/7 Fugle, Natur, Samfund og Kultur Det er med stor glæde, at Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Færøerne. Denne tur er udarbejdet af Søren Sørensen, som har boet der og besøgt øerne

Læs mere

René Kejlskov Jørgensen

René Kejlskov Jørgensen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) K K K Aage (Nicolai) Kabell Signatur: 1920-1981 Professor i nordisk sprog og litteratur Vitus Bering

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu INTRODUKTION til Kirsten Steno www.steno.nu Jeg har en drøm. at skabe hyggelige Feriehuse med hjerte. Behovet er de huse vi udlejer, som ikke giver næring til sjælen. Lad os sammen opfylde drømmen om hyggelige

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 375

Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks 375/2 Evaluering Som nævnt deltager jeg selv på seminaret for at se, hvordan det forløber. Jeg vil se deltagernes reaktion, opleve aktørerne og fornemme

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Stamps Færøerne. Nr. 2 November 2009 ISSN 1603-0036

Stamps Færøerne. Nr. 2 November 2009 ISSN 1603-0036 Stamps Færøerne Nr. 2 November 2009 ISSN 1603-0036 Tre nye frimærkeudgivelser Tysk samler besøger Færøerne Årets slutsalg 2009 Færøernes undersøiske verden En fabelagtig undersøisk verden set gennem dykkeren

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

FÅ HELE VERDEN INDENFOR

FÅ HELE VERDEN INDENFOR FÅ HELE VERDEN INDENFOR Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gulvlaminering og meget mere! Firmakatalog Her i vores nye katalog kan du se et lille udvalg af vores store sortiment. Nordisk Korthandel er

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere