Stamps. Færøerne. Nr. 17 September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stamps. Færøerne. Nr. 17 September 2013"

Transkript

1 Stamps Færøerne Nr. 17 September 2013 ISSN Frimærker og national identitet Færøerne uspolerede, uberørte og utroligt smukke Julen 2013

2 Frimærker og national identitet - Færøske frimærker som erindringssted efter Kim Simonsen, Ph.d. og mag.art Vi kan se frimærker som en del af en indadvendt hobby for filatelister, men også som en billedgørelse og en italesættelse af en dominerende ideologi, der vedrører en nations identitet og identitetspolitik på samme tid. 2 T.v. et frimærke fra 1984 med et motiv af kirkestolene fra Kirkjubøur, der er et vigtigt relikvie i færøske kulturhistorie. T.h. Nólsoyar Pálls død i en illustration til et digt af den færøske digter J.H.O. Djurhuus om den færøske nationalhelt og sømand. Frimærket er fra 2004 og findes i en serie på ti mærker. Vi kan anskue frimærker som et stykke papir med klæbemiddel på bagsiden, som en slags små postale pengesedler, men vi kan også se frimærkers motiver som idealiserede udtryk, hvor nationale begivenheder, erindringer, helte og berømte steder bliver portrætterede. Således udtrykker frimærker stolthed ved landets historie, fauna, flora, landskaber, hvor udvalgte mænd og kvinder erindres. Således siger frimærker noget om et lands selvforståelse og identitet. Frimærker er udstedt af stater og nationer og på den måde er de visualiseringer af nationens ofte opnåede stadie, herunder af nationale helte, store bedrifter og berømte steder erindres. På denne måde bedriver frimærker erindringspolitik, der har til formål at minde borgerne om hvad de skal være stolte af og hvad de skal vide om deres land. Frimærker er både en del af vores fælles erindring og vores visuelle kultur, der igen er med til at reproducere en færøsk national identitet i en tid præget af globale udfordringer. I artiklen vil jeg ud fra en ny visuel drejning i moderne humanistisk forskning rette fokus på et samfunds visuelle kultur, hvor vi vil se på hvordan færøske frimærker udgør et specielt erindringssted og derved reproducerer færøsk national identitet på nye måder.

3 Papirambassadører nittende århundrede, har vi set at frimærker har haft en stor værdi i opbygningen af national identitet. I begyndelsen var frimærkeudgivelser i Europa ret ens, med en ikonografi, hvor kongen eller dronningen blev hyldet. Der var tre hovedgrupper af motiver: kronregalier, heraldiske våben og portrætter af statsoverhoveder. Miniark fra 2003 med et maleri af færøsk dans i Viðareiði, malet af Emil Krause ( ). Krause var dansker, men han malede en række markante hovedværker, der har været med til at grundlægge den tidlige færøkunst. Han bliver ofte set som en del af de mange danske tegnere, marinemalere, fotografer og malere, der besøgte Færøerne, som fx Chr. Aigens ( ), Alf Dachman, Gudmund Hentze ( ) og Elizabeth Taylor ( ). De fleste landes frimærkeudgivelser medtænker, at frimærker er ambassadører for landet. Fra de første frimærkeudgaver i det Til venstre: one penny black fra Verdens første frimærke med en afbildning af Dronning Victoria. I midten: Charles I på et Østrigsk frimærke fra Til højre et 5 øre kobbertryk med Chr. X. Udgivet i 1913 trykt på H.H. Thieles Bogtrykkeri. Mærket er senere overstemplet på Færøerne i 1919 med 2 øre. Kilde: Post og Telegrafmuseet. Således har nationale eliter investeret et betydeligt arbejde i at opbygge en national identitet, herunder også i at skabe nationens image og ikonografi. Frimærker er derfor et 3

4 billede af en nations kulturarv. Det er således muligt at se, hvordan europæiske nationale identiteter har kopieret og emuleret hinanden, efter devisen, sådan en ting skal vi også have. Har man den slags i Frankrig, England og i Spanien, så skal vi ikke stå tilbage for dem og det bliver vigtigt at anskaffe fx lignende frimærker, nationallitteratur, flag m.m. På denne måde blev europæiske identiteter opbygget, således, at de er forskellige, men lige i deres forskellighed. og den dynamik, der udspringer af tidlig kulturel udveksling. Frimærket har således altid været en del af det globale og det nationale på samme tid, denne globale nationalisme springer ud af et internationalt system af nationale identitetsmarkører. Færøske frimærker og visuel kultur Vi kan studere forskellige lag af visuel kultur, så som grafiske fremstillinger (billeder, statuer, design), optiske som spejle og projektioner, perceptuelle data, mentale som drømme, erindringer, ideer og fantasier samt verbale som metaforer og fremstillinger. Færøske frimærker minder om færøsk kunst, der visuelt ofte er tænkt i en speciel tradition for en etnisk funderet færøkunst med rødder tilbage til nationalromantikkens kulturelle nationalisme. Færøkunsten kredser om skildringer af den færøske natur og kultur, hvor flere motiver som fx hvalfangst og kædedans har opnået ikon status som repræsentanter for færøsk kultur. Brugen af sådanne motiver med erindringsstedsmæssig karakter er en kraftfuld styrkelse af identiteten, der bringer den etniske og historiske identitet op i nutiden. Frimærkets udformning er et godt eksempel på, hvordan transnationale æstetiske former blev formidlede via transnationale netværk Et af de første færøske frimærker, 10 øre fra 1975 med et uddrag fra et kort af den flamske kartograf Abraham Ortelius ( ). I midten færøsk frimærke fra øre med et motiv fra Lucas Debes kort over Færøerne fra hans topografi fra Til højre 350 øre fra samme udgivelsesserie med Eyvindur Mohrs maleri. De første færøske frimærker fra 1975 placerer Færøerne i Europa igennem Abraham Ortelius berømte kort. Derefter zoomer vi ind og ser Færøerne igennem Lucas Debes ( ) kort over Færøerne fra hans færøindberetning fra 1673, efterfulgt af Ásmundur Poulsens ( ) fotos af Færøerne. Derefter ser vi ikoniske malerier af Færøerne af S. J. Mykines ( ), Ruth Smith ( ) og Eyvindur Mohr. Det har således stor betydning for færinger, at andre ser dem og anerkender dem som en del af verden og Europa. Dette ser vi både af brugen af ældre kort, men også i hvordan færøsk kunst har overtaget udenlandske rejsende maleres blik på Færøerne. Deres ikonografi findes aflejret i moderne færøsk kunst. 4

5 Magnus Katedralen i Kirkjubø er Færøernes førende erindringssted. Den danske teolog, botaniker og skribent H.C. Lyngbye ( ) var den første som skrev om denne specielle historiske bygning i Her ser vi domkirkeruinen på et færøsk frimærke fra 1988 med et foto af Ole Wich. Ikonografi, banal nationalisme og visuel kultur Frimærker bidrager til en visuel kultur, der forbinder et offentligt promoveret image med et folks livsverden, der igen er med til at forbinde historie og erindring. Leynar KR Et frimærke fra 2009 med motiv fra Leynar. Frimærker er oversete eller usynlige, da de er en del af en banal nationalisme. Frimærker er som vores brug af flag på gaver, juletræer og til idrætsstævner eksempler på denne banale nationalisme. Måden vi opdeler verden i indenrigs og udenrigs er også del af denne banale nationalisme. Frimærker er også dele af denne nærmest ubevidste reproduktion af det nationale. Selv om den banale nationalisme kan se ud som om den er skjult eller ubevidst, er den en magtfuld ideologi. Frimærker er således også underlagt denne identitetspolitiske udvikling, da de både når frem til et nationalt og et internationalt publikum. Frimærker indgår således i lighed med museer i en nations selvfremstilling og reproduktion af en nations selv-billede. Folk bliver ofte gjort opmærksomme på deres egne værdier og indbyggede banale nationalisme ved at drage paralleller til andre lande. Det er svært at se nationens indbyggede ikonografi indefra, da den er internaliseret og naturaliseret på fx pengesedler, i monumenter, i myter, litteratur og på frimærker. 5

6 Frimærker med fremtrædende kulturelle personligheder (2008). Fra venstre øverst Mads C. Winther ( ); Súsanna Helena Patursson ( ); Rasmus C. Effersøe ( ); Jógvan Poulsen ( ); Fríðrikur Petersen ( ) og Andreas Christian Evensen ( ). Identitetsmarkører og visuel erindring Færøsk frimærke fra 1988 med summardái (Bellis perennis). Tegnet af Bárður Jákupsson. Skildringer af nationallandskabet er et yndet motiv i færøsk kunst og på færøske frimærker. Specielt historiske motiver af livet i bondesamfundet og af den barske natur findes i stort tal. Disse tilskrives nærmest en eksistentiel og karaktermæssig betydning for det færøske sindelag. I denne færøske officielle ikonografi med brug af motiver fra landområder og af bygderne, bliver der fra officiel side foretaget en understregning af den færøske identitet. I mange skildringer af det færøske landskab som nationallandskab er både havet og den faste klippegrund skildret, hvor landjorden oftere skildres som mild og favnende, mens havet er vildt og utæmmet. Frimærker er således på en og samme tid både nationale identitetsmarkører og internationale ambassadører, hvor ikonografien og idékomplekset med at afbilde særlige steder og personer ikke kun er nationalt betinget, men et internationalt fænomen. Det er dog ikke alle store historiske begivenheder eller personer, der bliver mindet på samme måde. Der er også stor forskel på hvor mange mænd optræder på frimærker i forhold til kvinder. På miniarket overfor med færøske redaktører og kulturelle personligheder, er der kun en kvinde, nemlig Súsanna H. Patursson ( ), der var redaktør på tidsskiftet "Oyggjarnar" ("Øerne") i perioden Frimærker kan ses som moderne erindringssteder, der behandler den kulturelle eller nationalidentitetsmæssige betydning som kan indlejres i en person, et nationalt land- 6

7 Figur 1. Inge Adriansens model over erindringssteder. skab eller i en ting. Her skal bemærkes at en person, eller et bestemt værk, kan anskues som et erindringssted. Vi kan her tænke på de mange statuer af H. C. Andersen, hvor en findes i Central Park i New York, eller hvilken betydning forfatteren Marcel Proust har for fransk identitet og erindring eller den status som Robert Burns har for Skotland. Vi kan sætte disse erindringssteder ind i den danske historiker Inge Adriansens model. står i centrum i forsøget på at påvirke menneskers forestillingsverden, holdninger, værdier og følelser. Frimærker og erindringskultur Her lægger erindringssteder (materielle og immaterielle) sig på et samfundsmæssigt plan imellem kulturarv, erindringspolitik og historiebrug, der har en betydning på det individuelle plan for vores historiebevidsthed, identitet og forestillede fællesskab. Med begrebet erindringspolitik menes en form for magtudøvelse, der igen betegner en særlig form for identitetspolitik, hvor fortiden Frimærke fra 2007 med et stentryk fra den videnskabelige ekspedition ledet af Paul Gaimard ( ) fra Den talte mange andre berømte videnskabsmænd, kunstnere og naturhistorikere, som fx Charles Frédéric Martins ( ) og Xavier Marmier ( ), der besøgte Færøerne i Ser vi på et samfunds kulturelle erindring i en mere udvidet betydning og på hvordan et samfund bruger symboler, personer, steder og historien, så er frimærker også en del 7

8 af måden vi kanoniserer personer, steder, litteratur og kunst. Det er således ikke kun officielle kanonudvalg, der bidrager til kanonisering, men også forskere, forfattere og deres efterkommere, litterære udvalg, kritikere, forlag, frimærkeudgivelser med forfattere og brugen af forfattere på pengesedler. Der er intet fordækt ved dette, frimærker formidler vores visuelle kulturarv og er også en del af denne. hvorimod ældre nationalstater som Danmark, Frankrig og England har mere internationale visuelle og billedkulturelle traditioner. Færøske frimærker ligner dog ikke altid helt små nationers som Åland, Alderney og Isle of Man m.m. Frimærkeudgivelser har også en speciel fokus på den enkelte nations fauna, flora, historie og landskaber. Således forbinder frimærker den nationale identitet med et større system af symbolske og materielle tiltag, som for eksempel skabelsen af nationale helte, nationalsprog, kulturelle monumenter, folklore, erindringssteder, en bestemt national geografi, en national mentalitet og en række kulturelle symboler som fx nationale kostumer. Her kan vi se frimærker som en del af kampen om samfundets legitime erindring, der udkæmpes på en arena, hvor fx det at kunne definere fortiden spiller en afgørende rolle. Opgøret med den traditionelle visuelle kultur - Konklusion Det er ikke artiklens mål at komme i dybden med en bredere forståelse af den færøske nationale identitet, men i højere grad at analysere hvordan den nationale identitet også kommer til udtryk og forhandles i færøske frimærker. For at konkludere, så ser vi hvordan færøske frimærker kan fortælle os, hvordan unge nationer kortlægger sit eget mentale territorium og afsøger deres egen identitet, 13KR 2012 JAN HÅFSTRÖM - MR WALKER ON THE FAROES 21KR EDWARD FUGLØ - EGG PROCESSION FOR JAN Jan Håfström (f. 1937) - parafrase over en færøsk kunstners værk (2012). Det andet er færingen Edward Fugløs allegoriske fugleæg, der er et genkommende motiv i hans ofte provokerende kunstneriske produktion. Normalt udgives frimærker af færøske kunstnere på Færøerne, men her er også tale om en svenskers kunst nemlig Jan Håfströms. I de overstående frimærker med moderne nordisk kunst ser vi Posta Stamps tage del i nordisk samtidskunst og på den måde er de en del af videreudviklingen af færøkunsten. De senere år har færøske billedkunstnere som Tóroddur Poulsen, Ole Wich og Edward Fuglø sat den færøske identitet på spil, hvor traditioner bliver udfordret og der stilles spørgsmålstegn ved hvad der overhovedet er færøsk. Fuglø formår på en gang at provokere den gængse opfattelse af kønskonstruktioner, men også genfortolke stærke nationale symboler. Alt dette kan vi finde i Posta Stamps frimærkeudgaver. NB! Komplet kildeliste og noter ses på

9 Download the FREE SEPAC STAMPS app and scan the stamp with your device! POSTA lancerer ny teknologi til frimærke POSTA introducerer en app, der giver frimærkesamlere en oplevelse ud over det sædvanlige. Den teknologiske nyskabelse hedder Augmented Reality (AR). Det er en teknologi, der lægger et ekstra lag computerskabt virkelighed oven på en tryksag, en computer eller en Tv-skærm. Det computerskabte lag hentes ind på din smartphone eller din tablet ved hjælp af en app, et lille hjælpeprogram. Ved hjælp af app en bliver billederne på frimærket "levende" på smartphonens skærm. Rent konkret kan du, ved at downloade app en på din smartphone eller din tablet, og derefter scanne frimærket, se et flot videoklip fra Nordafar. Den nye teknologi anvendes på frimærkearket Nordafar (FO ), som blev udgivet 20. september 2013 i samarbejde med Post Grønland. Ved hjælp af app en bliver historien om Nordafar levende i form af et videoklip. (Se faktaboks) Teknologien er kendt og anvendt på frimærker hos store udenlandske postvæsener som Canada Post, amerikanske US Postal Service samt britiske Royal Mail og vi er stolte over at kunne give vores kunder adgang til denne unikke oplevelse. App en Sepac Stamps downloades gratis fra: App store Google Play Fremgangsmåde: Når app en er downloadet, aktiverer du den. Når app en er aktiveret, trykker du på knappen Load. Dernæst retter du kameraet på din smartphone eller tablet imod frimærket og følger anvisningerne på skærmen. Derefter vil filmklippet blive afspillet på din skærm med lyd. Bestil arket ved hjælp af bestillingskuponen i midten af bladet eller på 9

10 F.v. julepynt, julekort, julemærker, årsmappe og årbog 2013 Juleprodukter 2013 Julepynt Sidste års julepynt, der forestillede tre kirker på Færøerne blev en stor succes, så vi har valgt tre nye kirker til årets julepynt. Kunstneren Janus D. Guttesen har designet julepyntet. De nye motiver forestiller kirken i Sandavágur (1917), Frederikskirken på Toftir (1994) og Vestkirken i Tórshavn (1975). Julepynten er af messing og belagt med guld. Den er forsynet med guldsnor klar til ophængning. Den måler ca 8,5 cm og bliver leveret i en smuk emballage med tre forskellige motiver. Pris: 95,00 DKK pr. sæt Julekort Posta udgiver også tre julekort med de samme motiver som årets julemærker. Julekortene er dobbelte og bliver solgt i sæt med tilhørende kuverter. Pris: 25,00 DKK pr. sæt Julemærker Katrin Andreasen har designet årets julemærker, som i år viser flettede julehjerter. Det specielle ved disse julehjerter er at de er flettede efter traditionelle færøske strikmønstre. Overskuddet af julemærkesalget går som sædvanlig til den færøske julemærkefond, 10

11 Føroysk bindingarmynstur / Traditionelle færøske strikmønstre / Traditional Faroese Knitting Patterns JÓL JJ 2013 JÓL JJ 2013 Føroysk bindingarmynstur / Traditionelle færøske strikmønstre / Traditional Faroese Knitting Patterns Gleðilig jól R Havbylgjan Stóra stjørna Krúnan Loppan Jógvanstovumynstrið Stýrimansmynstrið Todnesmynstrið Árantsstovumynstrið Stýrimansmynstrið 03 Naddarnir Ringarnir Árnastovumynstrið Stóra skák og teinur R 03 Gleðilig jól Stóra stjørna Stýrimansmynstrið Bløðini Sjúrðarstovumynstrið Billustovumynstrið Stóra skák aftur og fram Heila stjørna Maggustovumynstrið Bløðini Havbylgjan Jógvanstovumynstrið Maggustovumynstrið Sunastovumynsrtið Eyðunsstovumynstrið Krúnan Loppan Stýrimansmynstrið Stokkarnir Todnesmynstrið Stóra skák og teinur Stóra skák aftur og fram Blóman Hálva stjørna Ringarnir Árantsstovumynstrið Naddarnir Árnastovumynstrið Billustovumynstrið Renning Heila stjørna Stýrimansmynstrið Opna stjørnan Nornastovumynstrið Renning Opna stjørnan Rokkarnir Gomlustovumynstrið Sjúrðarstovumynstrið Rokkarnir Sunastovumynsrtið Eyðunsstovumynstrið Stýrimansmynstrið Stokkarnir Blóman Hálva stjørna Gomlustovumynstrið Nornastovumynstrið der har til formål at yde støtte til diverse tiltag for børn og unge på Færøerne. Pris: 30,00 DKK Årsmappe Årsmappen udkommer i november. Formatet er 235 x 202 mm, og den indeholder alle årets frimærker og blokke. Frimærkehæfter og frankeringsmærker er ikke inkluderet i årsmappen, som sælges til frimærkernes pålydende værdi. Pris: 330,00 DKK Årbog Årbogen blev rigtig godt modtaget sidste år med det nye layout og format. Det er en fordel at have alle tre sprog i én bog: dansk, tysk og engelsk. Bogen er udført i flot kvalitet med mange flotte billeder og illustrationer. Alle årets frimærker og blokke er monteret i klemlommer, der er indsat i bogen. Frimærkehæfter og frankeringsmærker er dog ikke inkluderet i årbogen. Pris: 390,00 DKK 11

12 Færøerne uspolerede, uberørte og utroligt smukke Tekst: Visit Faroe Islands Fotos: Bárður Eklund For de fleste mennesker er Færøerne et helt ukendt land. Det er ikke så mærkeligt, eftersom Færøerne slet ikke er vist på de fleste verdenskort. Og hvis de er med, er det i form af to eller tre små prikker, der knap nok kan ses med det blotte øje. placering. 111 forskellige øer og øgrupper blev vurderet, og Færøerne blev placeret øverst på listen som verdens bedste ø-destination. National Geographic Traveler fremhæver, at Færøerne er autentiske og uspolerede, og sandsynligvis bliver ved med at være det. Derfor kan det også være svært for turister, der søger efter nye rejsemål, at forestille sig den mangfoldighed af oplevelser, der venter dem på Færøerne. Verdens bedste øer Færøerne kaldes ofte det nordlige Atlanterhavs ukendte juvel. For nogle år siden bad det amerikanske rejsemagasin National Geographic Traveler over 500 rejseeksperter om at deltage i en undersøgelse med det formål at finde verdens bedste øsamfund. Undersøgelsen tog udgangspunkt i stedets unikke kendetegn og Selvom Færøerne befinder sig midt i det nordlige Atlanterhav, er der kun 2 timers flyvetid til det europæiske fastland - og når man ankommer til øerne, oplever man straks en verden, der er fuldstændig anderledes end den, man kom fra. Færøerne er kendetegnet ved en fantastisk frisk og ren luft, lysende grønt græs - også på hustagene - dramatiske landskaber med stejle klipper, fjorde, et rigt fugleliv, hyggelige byer med kulørte huse, rent, velsmagende vand - og en fuldstændig bjergtagende udsigt overalt. 12

13 Verdens mindste hovedstad Tórshavn er måske nok verdens mindste hovedstad, men trods sin størrelse byder byen på 4-stjernede hoteller, fremragende restauranter, der serverer retter tilberedt af lokale råvarer som fisk, lam, fjerkræ, skaldyr og urter, et blomstrende musikliv med live koncerter overalt på øerne og designbutikker, der sælger produkter baseret på traditionelt færøsk strik fra lokale designere, der er internationalt anerkendte. I stedet for at rive den gamle bydel, Reyni, ned er de små, sorte træhuse med deres karakteristiske græstage og hvide vinduer blevet nænsomt restaureret og huser i dag unge børnefamilier. Tinganes, hvor parlamentet har til huse, er også et kendt vartegn i Tórshavn med de røde bygninger med græstag. Færøerne har en veludviklet infrastruktur med gode veje samt broer og tunneller, der forbinder hovedøerne, hvorimod de yderste øer nås med helikopter eller båd. Det er let for turisterne at komme rundt til alle dele af øgruppen og opleve den store kontrast mellem hovedstaden og de fjerntliggende landsbyer, hvor befolkningen primært er selvforsynende i de små ø- og landsbysamfund med få indbyggere. Fugleture Især på øen Mykines - der ligger længst mod vest - finder man et sandt fugleparadis med tusinder af søpapegøjer, suler, lomvier og andre havfugle. Man kan komme helt tæt på fuglene enten med turbådene, der sejler langs kysten og ind under de majestætiske fugleklipper, eller på vandreture i naturen. Ud over havfuglene fungerer Færøerne også i kraft af sin beliggenhed som et attraktivt opholdsted for de mange trækfugle, der flyver over det nordlige Atlanterhav. 13

14 unveil... Vandreture Intet overgår en smuk vandretur i de dramatiske landskaber, hvor man nyder den fantastiske ro og den rene, friske luft. Der er aldrig langt til uspolerede naturområder, hvor ruterne byder på udsøgte oplevelser, og hvor de mange interessante steder, man passerer, har relation til Færøernes traditioner og historie. unfiltered... At vandre op til toppen af en klippe på en smuk solskinsdag er en helt enestående oplevelse, som man aldrig bliver træt af. Der skal naturligvis arbejdes for sagen for at nå til toppen, men det grønne græs, fuglenes sang, de mange får og den fantastiske udsigt fra toppen er det hele værd. unlike... Med udsigt til havet, til andre klipper og til de omkringliggende øer gribes man af en storslået ro og en sand følelse af at være ét med naturen. Yderligere information fås på uncountable... 14

15 Nye posttakster Alle priser er i danske kroner (DKK) Brevstørrelse Små Medium Stor højst 23 x 17 x 0,5 cm 23 x 17 cm højst 33 x 23 x 2 cm 33 x 23 cm Længde + bredde + tykkelse = højst 90 cm Breve indland Vægt Små Medium Stor 0-50 g 8 kr 10 kr 11 kr g kr g 22 kr 25 kr g 35 kr 35 kr 0,5 cm tykkelse 2 cm tykkelse l+b+t 90 cm g 46 kr 46 kr g 58 kr Europa og Norden A-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 14,50 15,50 17 kr g 18,50 19,50 22 kr g 35,50 40 kr g 61 kr 61 kr g 97 kr 97 kr g 146 kr Øvrige udland A-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 16 kr 19,50 23 kr g 19,50 31 kr 34 kr g 59 kr 59 kr g 110 kr 110 kr g 183 kr 183 kr g 283 kr Europa, Norden og A-e til Island B-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 10 kr 11,50 13 kr g 15 kr 17 kr g 30 kr 34 kr g 49 kr 52 kr g 79 kr 80 kr g 105 kr Øvrige udland B-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 12 kr 16 kr 19 kr g 26 kr 30 kr g 49 kr 53 kr g 80 kr 82 kr g 121 kr 133 kr g 210 kr 15

16 JÓL JJ 2013 Føroysk bindingarmynstur / Traditionelle færøske strikmønstre / Traditional Faroese Knitting Patterns R 03 Krúnan Bløðini Nye udgivelser den 7. november 2013 Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Værdi: Årbog ,00 DKK Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Værdi: Årsmappe ,00 DKK Stóra stjørna Stýrimansmynstrið Gleðilig jól Sjúrðarstovumynstrið Rokkarnir Havbylgjan Jógvanstovumynstrið Maggustovumynstrið Sunastovumynsrtið Eyðunsstovumynstrið Loppan Heila stjørna Stýrimansmynstrið Stokkarnir Todnesmynstrið Stóra skák og teinur Stóra skák aftur og fram Blóman Hálva stjørna Ringarnir Árantsstovumynstrið Stýrimansmynstrið Opna stjørnan Nornastovumynstrið Naddarnir Árnastovumynstrið Billustovumynstrið Renning Gomlustovumynstrið Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Design: Værdi: Julemærker Katrin Andreasen 30,00 DKK Forsidefoto: Kallurin - Fotograf: Bárður Eklund Layout: Posta Stamps - Trykkeri: TrykTeam, Danmark Posta Stamps Óðinshædd 2 FO-100 Tórshavn Færøerne Download the FREE SEPAC STAMPS app and scan the stamp with your device! Tel Fax

17 Nyheder Nye produkter Mappe: Sepac 2013 Beautiful corners of Europe 4 Mappen indeholder frimærker fra alle 14 Sepac-medlemslande, som er Åland, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Island, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, San Marino og Vatikanet. Pris: 112,00 DKK Nordafar-mappe Frimærkeudgivelsen Nordafar er en fællesudgivelse sammen med Grønland, som også udgiver et lignende miniark. Du kan bestille denne flotte folder, der indeholder begge miniark samt en forklarende tekst på engelsk om Nordafar. Pris: 49,50 DKK Ny svarkupon 2013 Som noget nyt har den nye svarkupon det færøske flag påtrykt. Pris: 25,00 DKK Posta Stamps - deltager på følgende udstillinger: Deltagelse med udstillingsstempel: China 2013, september 2013, Beijing, Kina Deltagelse uden udstillingsstempel: Frimærke, og postkortmesse oktober 2013, Hotel Radisson, Frederiksberg, Danmark, Sindelfingen, Tyskland oktober 2013 Salon Philatelique d automne, november 2013, Paris, Frankrig

18 Bestillingsseddel - Posta Stamps nr. 17 PS2013 Nr. Produkt Pris DKK Pris Euro Antal Total Udgivelse Årbog, årsmappe, julemærker, julekort og julepynt WPPZ02013 Årbog 2013 * 390,00 54,60 WPPY02013 Årsmappe 2013 * 330,00 46,20 WPPX02013 Julemærkerne ,00 4,20 JOK Julekort (3, inkl. konvolutter) 25,00 3,50 WJOP02013 Julepynt ,00 13,30 Sider til lux album LUS Sider til lux album ,00 16,80 LUS Sider til lux album ,00 16,80 LUS Sider til lux album ,00 16,80 LUS Sider til lux album ,00 16,80 JOS Side til jul ,00 4,20 JOS Side til jul ,00 4,20 JOS Side til jul ,00 4,20 JOS Side til jul ,00 4,20 LUA Lux album m/sider ,00 125,30 LUA Lux album uden sider 225,00 31,50 Mapper PHM Hæftemappe 2013 * 162,00 22,70 PHM Hæftemappe 2012 * 144,00 20,15 PHM Hæftemappe 2011 * 132,00 18,40 FDM FDC mappe ,50 52,15 FDM FDC mappe ,50 50,00 FDM FDC mappe ,50 49,50 FDM FDC mappe ,00 44,25 WNORD2012 Nordenmappe 2012 * 120,00 16,80 WSEP02013 Sepac mappe 2013 * 112,00 15,70 WNORDAFAR Nordafar-mappe * 49,50 6,95 WBÁT02013 Mappe: den færøske båd * 170,00 23,80 WVÍKINGMP Vikingemappe * 52,00 7,30 WMÚRBÓKDK Mappe: Ruinen i Kirkjubøur - DK * 75,00 10,50 WMÚRBÓKGB Mappe: Ruinen i Kirkjubøur - GB * 75,00 10,50 * = postfrisk, 8= stemplet

19 PS2013 Nr. Produkt Pris DKK Pris Euro Antal Total Udgivelse: Frankeringsmærker Trolde-Peter PMA Frankeringsmærker 2013, ust * 28,00 3,90 FMG Frankeringsmærker 2013, st * 28,00 3,90 DMG Frankeringsmærker 2013, dgst * 28,00 3,90 FMK FDC m/sæt 8 35,00 4,90 FML FDC m/enkeltmærker 8 40,00 5,60 Diverse WNORDIA13 Kuvert m/særstempel Nordia ,50 2,00 WCHINA013 Kuvert m/særstempel Beijing ,00 2,20 WSVARSEÐ2 International svarkupon ,00 3,50 PPS Nordafar, miniark * 27,00 3,80 FFT Nordafar, miniark (fdgst) 8 27,00 3,80 DDT Nordafar, miniark, (dgst) 8 27,00 3,80 *Gebyr ved betaling med kreditkort: 10,00 1,40 Ekspeditionsgebyr: 20,00 2, ,00 Pris i alt Udfyld venligst kuponen på bagsiden Bog om domkirkeruinen i Kirkjubøur Vi har fået fat på nogle eksemplarer af en lille bog om Domkirkeruinen og andre fortidsminder i Kirkjubøur. I bogen er de tolv frimærker med Kirkjubøstolene samt serien med domkirkeruinen, der blev udgivet i Ialt 16 frimærker følger med bogen. Den blev udgivet af det færøske museum Føroya Fornminnissavn i Bogen findes på dansk og engelsk.

20 Ja, tak! Jeg ønsker at abonnere på følgende: Antal Produkt PPA * sæt postfriske frimærker PPS * sæt postfriske småark PPN * frimærkehæfte PPY * årsmapper PPZ * årbog FFK 8 førstedagskuvert med serie frimærker FFU 8 Førstedagskuvert med småark PMA * sæt postfriske frankeringsmærker FMK 8 førstedagskuvert med serie frankeringsmærker Betaling (sæt venligst kryds) Beløb betales via PBS (kun kunder i Danmark) Beløb indsat på giro konto Beløb skal trækkes fra tilgodehavende på min konto Euro/MasterCard, Visa eller JCB (udfyld venligst formular) *NB! Et omkostningsgebyr på 10,00 DKK (1,40 ) bliver opkrævet for hver kreditkortbetaling. Fremover ønskes alle bestillinger og abonnementsforsendelser betalt automatisk med nedenforstående kreditkort: Jeg ønsker at betale med kreditkort: Kort nr.: Udløbsdato: Sec. kode: Beløb: Underskrift: Kunder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island kan benytte vores postgirokonti i: København ( ) - Oslo ( ) - Stockholm (4115-2) - Helsinki ( ) Du kan også overføre betaling direkte til: IBAN: DK SWIFT-BIC: DABADKKK Danske Bank, Frederiksberggade 1, DK-1459 København K, Danmark Bemærk venligst: Alle bestillinger til Danmark på over DKK 80.- pålægges 5% moms. Posta Stamps Óðinshædd 2 FO-100 Tórshavn Færøerne Tel Fax Navn: Adresse: Postnr./By: Land: Kundenr.: PS2013

Collector Abonnementsblad for samlere af grønlandske frimærker 18. årgang nr. 3 september 2013

Collector Abonnementsblad for samlere af grønlandske frimærker 18. årgang nr. 3 september 2013 GREENLAND Collector Abonnementsblad for samlere af grønlandske frimærker 18. årgang nr. 3 september 2013 POST Greenlands 75-års jubilæum Den civile grønlandske luftfartshistorie - 3. del Livet i Færingehavn

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48 Nr. 3 2009 MAJ 70. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Ny artikelserie: Om at udstille Side 16 Findes der Grønlandske søndagsbreve? Side 22 Det dyre slik Side 44 Spørgekassen Side 48 M1 Den første trykmaskine Side

Læs mere

Letland En kort historie

Letland En kort historie 2014 NR. 3 JUNI 75. ÅRGANG LØSSALG KR. 60,00 Letland En kort historie Side 12 Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund www.danfil.dk Køb eller sælg på dff-netsalg.dk

Læs mere

Collector. 2Vinder af Årets grønlandske. 4Moderne grønlandsk kunst VIII. 6Landbrug i Grønland III. 8Prins Henrik 80 år GREENLAND

Collector. 2Vinder af Årets grønlandske. 4Moderne grønlandsk kunst VIII. 6Landbrug i Grønland III. 8Prins Henrik 80 år GREENLAND GREENLAND Collector Abonnementsblad for samlere af grønlandske frimærker 19. årgang nr. 2 Maj 2014 2Vinder af Årets grønlandske frimærke 2013 4Moderne grønlandsk kunst VIII 6Landbrug i Grønland III 8Prins

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

Det danske uddannelsessystem ved årtusindskiftet - udfordringer, kompetencer, myter og ideer Af Peter Gorm Larsen, 1998

Det danske uddannelsessystem ved årtusindskiftet - udfordringer, kompetencer, myter og ideer Af Peter Gorm Larsen, 1998 Det danske uddannelsessystem ved årtusindskiftet - udfordringer, kompetencer, myter og ideer Af Peter Gorm Larsen, 1998-1- Forord I. Udfordringer til det danske uddannelsessystem 1.0. Udfordringen fra

Læs mere

Nr. 1 - januar, 2014

Nr. 1 - januar, 2014 Nr. 1 - januar, 2014 VELKOMMEN I DET HØJE NORD Med dette smukke blik ud over Geirangerfjorden i Norge byder vi læserne velkommen til mange gode rejsetilbud og beretninger om ferie i Norden, i tillægget

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

fremtidens oliemekka

fremtidens oliemekka Eysturoy Færøernes Turistblad Føroya Ferðamannablað Eysturoy Janus Kamban Nr. 3 / 2014 Eysturoy fremtidens oliemekka Tórbjørn fik nok af politik Balsam for legeme og sjæl Eksport af saltfisk Eysturoy er

Læs mere

Fyn gennem kinesiske briller

Fyn gennem kinesiske briller Værtskab på kinesisk 2.0: Fyn gennem kinesiske briller --smilende og nærværende personale, gratis wifi, gode fotospots, kvalitetssouvenirs, value for money, story telling i kinesisk kontekst, shopping

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

Huan-yíng. Få nøglen til godt værtskab på kinesisk. Fakta Gode råd Inspiration

Huan-yíng. Få nøglen til godt værtskab på kinesisk. Fakta Gode råd Inspiration Huan-yíng Få nøglen til godt værtskab på kinesisk Fakta Gode råd Inspiration Om Huan-yíng initiativet www.huanying.dk I efteråret 2012 etablerede Oplevelsernes Academy hjemmesiden www.huanying.dk. Sitet

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

SEPTEMBER 2006 / nr. 25 MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB

SEPTEMBER 2006 / nr. 25 MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB SEPTEMBER 2006 / nr. 25 Globen MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB TEMA: STORBYER JORDEN RUNDTOSSET få hjælp til at tænke klart Uanset hvor på jorden du rejser rundt, er det afgørende at være forsikret.

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K 9/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger:

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne nr. 6 / december 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur hvem ejer den sønderjyske historie? Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne 2 nr. 6 / december 2011 indhold Hvem ejer den

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Billedkunstneren. m a r i t b e n t h e n o r h e i m. T h a n i n g & A p p e l

Billedkunstneren. m a r i t b e n t h e n o r h e i m. T h a n i n g & A p p e l Billedkunstneren m a r i t b e n t h e n o r h e i m T h a n i n g & A p p e l Kunstneren Marit Benthe Norheim 2005 Marit Benthe Norheim og Thaning & Appel indhold Omslag og layout: Marianne Hofman, LayoGRAF,

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere