Stamps. Færøerne. Nr. 17 September 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stamps. Færøerne. Nr. 17 September 2013"

Transkript

1 Stamps Færøerne Nr. 17 September 2013 ISSN Frimærker og national identitet Færøerne uspolerede, uberørte og utroligt smukke Julen 2013

2 Frimærker og national identitet - Færøske frimærker som erindringssted efter Kim Simonsen, Ph.d. og mag.art Vi kan se frimærker som en del af en indadvendt hobby for filatelister, men også som en billedgørelse og en italesættelse af en dominerende ideologi, der vedrører en nations identitet og identitetspolitik på samme tid. 2 T.v. et frimærke fra 1984 med et motiv af kirkestolene fra Kirkjubøur, der er et vigtigt relikvie i færøske kulturhistorie. T.h. Nólsoyar Pálls død i en illustration til et digt af den færøske digter J.H.O. Djurhuus om den færøske nationalhelt og sømand. Frimærket er fra 2004 og findes i en serie på ti mærker. Vi kan anskue frimærker som et stykke papir med klæbemiddel på bagsiden, som en slags små postale pengesedler, men vi kan også se frimærkers motiver som idealiserede udtryk, hvor nationale begivenheder, erindringer, helte og berømte steder bliver portrætterede. Således udtrykker frimærker stolthed ved landets historie, fauna, flora, landskaber, hvor udvalgte mænd og kvinder erindres. Således siger frimærker noget om et lands selvforståelse og identitet. Frimærker er udstedt af stater og nationer og på den måde er de visualiseringer af nationens ofte opnåede stadie, herunder af nationale helte, store bedrifter og berømte steder erindres. På denne måde bedriver frimærker erindringspolitik, der har til formål at minde borgerne om hvad de skal være stolte af og hvad de skal vide om deres land. Frimærker er både en del af vores fælles erindring og vores visuelle kultur, der igen er med til at reproducere en færøsk national identitet i en tid præget af globale udfordringer. I artiklen vil jeg ud fra en ny visuel drejning i moderne humanistisk forskning rette fokus på et samfunds visuelle kultur, hvor vi vil se på hvordan færøske frimærker udgør et specielt erindringssted og derved reproducerer færøsk national identitet på nye måder.

3 Papirambassadører nittende århundrede, har vi set at frimærker har haft en stor værdi i opbygningen af national identitet. I begyndelsen var frimærkeudgivelser i Europa ret ens, med en ikonografi, hvor kongen eller dronningen blev hyldet. Der var tre hovedgrupper af motiver: kronregalier, heraldiske våben og portrætter af statsoverhoveder. Miniark fra 2003 med et maleri af færøsk dans i Viðareiði, malet af Emil Krause ( ). Krause var dansker, men han malede en række markante hovedværker, der har været med til at grundlægge den tidlige færøkunst. Han bliver ofte set som en del af de mange danske tegnere, marinemalere, fotografer og malere, der besøgte Færøerne, som fx Chr. Aigens ( ), Alf Dachman, Gudmund Hentze ( ) og Elizabeth Taylor ( ). De fleste landes frimærkeudgivelser medtænker, at frimærker er ambassadører for landet. Fra de første frimærkeudgaver i det Til venstre: one penny black fra Verdens første frimærke med en afbildning af Dronning Victoria. I midten: Charles I på et Østrigsk frimærke fra Til højre et 5 øre kobbertryk med Chr. X. Udgivet i 1913 trykt på H.H. Thieles Bogtrykkeri. Mærket er senere overstemplet på Færøerne i 1919 med 2 øre. Kilde: Post og Telegrafmuseet. Således har nationale eliter investeret et betydeligt arbejde i at opbygge en national identitet, herunder også i at skabe nationens image og ikonografi. Frimærker er derfor et 3

4 billede af en nations kulturarv. Det er således muligt at se, hvordan europæiske nationale identiteter har kopieret og emuleret hinanden, efter devisen, sådan en ting skal vi også have. Har man den slags i Frankrig, England og i Spanien, så skal vi ikke stå tilbage for dem og det bliver vigtigt at anskaffe fx lignende frimærker, nationallitteratur, flag m.m. På denne måde blev europæiske identiteter opbygget, således, at de er forskellige, men lige i deres forskellighed. og den dynamik, der udspringer af tidlig kulturel udveksling. Frimærket har således altid været en del af det globale og det nationale på samme tid, denne globale nationalisme springer ud af et internationalt system af nationale identitetsmarkører. Færøske frimærker og visuel kultur Vi kan studere forskellige lag af visuel kultur, så som grafiske fremstillinger (billeder, statuer, design), optiske som spejle og projektioner, perceptuelle data, mentale som drømme, erindringer, ideer og fantasier samt verbale som metaforer og fremstillinger. Færøske frimærker minder om færøsk kunst, der visuelt ofte er tænkt i en speciel tradition for en etnisk funderet færøkunst med rødder tilbage til nationalromantikkens kulturelle nationalisme. Færøkunsten kredser om skildringer af den færøske natur og kultur, hvor flere motiver som fx hvalfangst og kædedans har opnået ikon status som repræsentanter for færøsk kultur. Brugen af sådanne motiver med erindringsstedsmæssig karakter er en kraftfuld styrkelse af identiteten, der bringer den etniske og historiske identitet op i nutiden. Frimærkets udformning er et godt eksempel på, hvordan transnationale æstetiske former blev formidlede via transnationale netværk Et af de første færøske frimærker, 10 øre fra 1975 med et uddrag fra et kort af den flamske kartograf Abraham Ortelius ( ). I midten færøsk frimærke fra øre med et motiv fra Lucas Debes kort over Færøerne fra hans topografi fra Til højre 350 øre fra samme udgivelsesserie med Eyvindur Mohrs maleri. De første færøske frimærker fra 1975 placerer Færøerne i Europa igennem Abraham Ortelius berømte kort. Derefter zoomer vi ind og ser Færøerne igennem Lucas Debes ( ) kort over Færøerne fra hans færøindberetning fra 1673, efterfulgt af Ásmundur Poulsens ( ) fotos af Færøerne. Derefter ser vi ikoniske malerier af Færøerne af S. J. Mykines ( ), Ruth Smith ( ) og Eyvindur Mohr. Det har således stor betydning for færinger, at andre ser dem og anerkender dem som en del af verden og Europa. Dette ser vi både af brugen af ældre kort, men også i hvordan færøsk kunst har overtaget udenlandske rejsende maleres blik på Færøerne. Deres ikonografi findes aflejret i moderne færøsk kunst. 4

5 Magnus Katedralen i Kirkjubø er Færøernes førende erindringssted. Den danske teolog, botaniker og skribent H.C. Lyngbye ( ) var den første som skrev om denne specielle historiske bygning i Her ser vi domkirkeruinen på et færøsk frimærke fra 1988 med et foto af Ole Wich. Ikonografi, banal nationalisme og visuel kultur Frimærker bidrager til en visuel kultur, der forbinder et offentligt promoveret image med et folks livsverden, der igen er med til at forbinde historie og erindring. Leynar KR Et frimærke fra 2009 med motiv fra Leynar. Frimærker er oversete eller usynlige, da de er en del af en banal nationalisme. Frimærker er som vores brug af flag på gaver, juletræer og til idrætsstævner eksempler på denne banale nationalisme. Måden vi opdeler verden i indenrigs og udenrigs er også del af denne banale nationalisme. Frimærker er også dele af denne nærmest ubevidste reproduktion af det nationale. Selv om den banale nationalisme kan se ud som om den er skjult eller ubevidst, er den en magtfuld ideologi. Frimærker er således også underlagt denne identitetspolitiske udvikling, da de både når frem til et nationalt og et internationalt publikum. Frimærker indgår således i lighed med museer i en nations selvfremstilling og reproduktion af en nations selv-billede. Folk bliver ofte gjort opmærksomme på deres egne værdier og indbyggede banale nationalisme ved at drage paralleller til andre lande. Det er svært at se nationens indbyggede ikonografi indefra, da den er internaliseret og naturaliseret på fx pengesedler, i monumenter, i myter, litteratur og på frimærker. 5

6 Frimærker med fremtrædende kulturelle personligheder (2008). Fra venstre øverst Mads C. Winther ( ); Súsanna Helena Patursson ( ); Rasmus C. Effersøe ( ); Jógvan Poulsen ( ); Fríðrikur Petersen ( ) og Andreas Christian Evensen ( ). Identitetsmarkører og visuel erindring Færøsk frimærke fra 1988 med summardái (Bellis perennis). Tegnet af Bárður Jákupsson. Skildringer af nationallandskabet er et yndet motiv i færøsk kunst og på færøske frimærker. Specielt historiske motiver af livet i bondesamfundet og af den barske natur findes i stort tal. Disse tilskrives nærmest en eksistentiel og karaktermæssig betydning for det færøske sindelag. I denne færøske officielle ikonografi med brug af motiver fra landområder og af bygderne, bliver der fra officiel side foretaget en understregning af den færøske identitet. I mange skildringer af det færøske landskab som nationallandskab er både havet og den faste klippegrund skildret, hvor landjorden oftere skildres som mild og favnende, mens havet er vildt og utæmmet. Frimærker er således på en og samme tid både nationale identitetsmarkører og internationale ambassadører, hvor ikonografien og idékomplekset med at afbilde særlige steder og personer ikke kun er nationalt betinget, men et internationalt fænomen. Det er dog ikke alle store historiske begivenheder eller personer, der bliver mindet på samme måde. Der er også stor forskel på hvor mange mænd optræder på frimærker i forhold til kvinder. På miniarket overfor med færøske redaktører og kulturelle personligheder, er der kun en kvinde, nemlig Súsanna H. Patursson ( ), der var redaktør på tidsskiftet "Oyggjarnar" ("Øerne") i perioden Frimærker kan ses som moderne erindringssteder, der behandler den kulturelle eller nationalidentitetsmæssige betydning som kan indlejres i en person, et nationalt land- 6

7 Figur 1. Inge Adriansens model over erindringssteder. skab eller i en ting. Her skal bemærkes at en person, eller et bestemt værk, kan anskues som et erindringssted. Vi kan her tænke på de mange statuer af H. C. Andersen, hvor en findes i Central Park i New York, eller hvilken betydning forfatteren Marcel Proust har for fransk identitet og erindring eller den status som Robert Burns har for Skotland. Vi kan sætte disse erindringssteder ind i den danske historiker Inge Adriansens model. står i centrum i forsøget på at påvirke menneskers forestillingsverden, holdninger, værdier og følelser. Frimærker og erindringskultur Her lægger erindringssteder (materielle og immaterielle) sig på et samfundsmæssigt plan imellem kulturarv, erindringspolitik og historiebrug, der har en betydning på det individuelle plan for vores historiebevidsthed, identitet og forestillede fællesskab. Med begrebet erindringspolitik menes en form for magtudøvelse, der igen betegner en særlig form for identitetspolitik, hvor fortiden Frimærke fra 2007 med et stentryk fra den videnskabelige ekspedition ledet af Paul Gaimard ( ) fra Den talte mange andre berømte videnskabsmænd, kunstnere og naturhistorikere, som fx Charles Frédéric Martins ( ) og Xavier Marmier ( ), der besøgte Færøerne i Ser vi på et samfunds kulturelle erindring i en mere udvidet betydning og på hvordan et samfund bruger symboler, personer, steder og historien, så er frimærker også en del 7

8 af måden vi kanoniserer personer, steder, litteratur og kunst. Det er således ikke kun officielle kanonudvalg, der bidrager til kanonisering, men også forskere, forfattere og deres efterkommere, litterære udvalg, kritikere, forlag, frimærkeudgivelser med forfattere og brugen af forfattere på pengesedler. Der er intet fordækt ved dette, frimærker formidler vores visuelle kulturarv og er også en del af denne. hvorimod ældre nationalstater som Danmark, Frankrig og England har mere internationale visuelle og billedkulturelle traditioner. Færøske frimærker ligner dog ikke altid helt små nationers som Åland, Alderney og Isle of Man m.m. Frimærkeudgivelser har også en speciel fokus på den enkelte nations fauna, flora, historie og landskaber. Således forbinder frimærker den nationale identitet med et større system af symbolske og materielle tiltag, som for eksempel skabelsen af nationale helte, nationalsprog, kulturelle monumenter, folklore, erindringssteder, en bestemt national geografi, en national mentalitet og en række kulturelle symboler som fx nationale kostumer. Her kan vi se frimærker som en del af kampen om samfundets legitime erindring, der udkæmpes på en arena, hvor fx det at kunne definere fortiden spiller en afgørende rolle. Opgøret med den traditionelle visuelle kultur - Konklusion Det er ikke artiklens mål at komme i dybden med en bredere forståelse af den færøske nationale identitet, men i højere grad at analysere hvordan den nationale identitet også kommer til udtryk og forhandles i færøske frimærker. For at konkludere, så ser vi hvordan færøske frimærker kan fortælle os, hvordan unge nationer kortlægger sit eget mentale territorium og afsøger deres egen identitet, 13KR 2012 JAN HÅFSTRÖM - MR WALKER ON THE FAROES 21KR EDWARD FUGLØ - EGG PROCESSION FOR JAN Jan Håfström (f. 1937) - parafrase over en færøsk kunstners værk (2012). Det andet er færingen Edward Fugløs allegoriske fugleæg, der er et genkommende motiv i hans ofte provokerende kunstneriske produktion. Normalt udgives frimærker af færøske kunstnere på Færøerne, men her er også tale om en svenskers kunst nemlig Jan Håfströms. I de overstående frimærker med moderne nordisk kunst ser vi Posta Stamps tage del i nordisk samtidskunst og på den måde er de en del af videreudviklingen af færøkunsten. De senere år har færøske billedkunstnere som Tóroddur Poulsen, Ole Wich og Edward Fuglø sat den færøske identitet på spil, hvor traditioner bliver udfordret og der stilles spørgsmålstegn ved hvad der overhovedet er færøsk. Fuglø formår på en gang at provokere den gængse opfattelse af kønskonstruktioner, men også genfortolke stærke nationale symboler. Alt dette kan vi finde i Posta Stamps frimærkeudgaver. NB! Komplet kildeliste og noter ses på

9 Download the FREE SEPAC STAMPS app and scan the stamp with your device! POSTA lancerer ny teknologi til frimærke POSTA introducerer en app, der giver frimærkesamlere en oplevelse ud over det sædvanlige. Den teknologiske nyskabelse hedder Augmented Reality (AR). Det er en teknologi, der lægger et ekstra lag computerskabt virkelighed oven på en tryksag, en computer eller en Tv-skærm. Det computerskabte lag hentes ind på din smartphone eller din tablet ved hjælp af en app, et lille hjælpeprogram. Ved hjælp af app en bliver billederne på frimærket "levende" på smartphonens skærm. Rent konkret kan du, ved at downloade app en på din smartphone eller din tablet, og derefter scanne frimærket, se et flot videoklip fra Nordafar. Den nye teknologi anvendes på frimærkearket Nordafar (FO ), som blev udgivet 20. september 2013 i samarbejde med Post Grønland. Ved hjælp af app en bliver historien om Nordafar levende i form af et videoklip. (Se faktaboks) Teknologien er kendt og anvendt på frimærker hos store udenlandske postvæsener som Canada Post, amerikanske US Postal Service samt britiske Royal Mail og vi er stolte over at kunne give vores kunder adgang til denne unikke oplevelse. App en Sepac Stamps downloades gratis fra: App store Google Play Fremgangsmåde: Når app en er downloadet, aktiverer du den. Når app en er aktiveret, trykker du på knappen Load. Dernæst retter du kameraet på din smartphone eller tablet imod frimærket og følger anvisningerne på skærmen. Derefter vil filmklippet blive afspillet på din skærm med lyd. Bestil arket ved hjælp af bestillingskuponen i midten af bladet eller på 9

10 F.v. julepynt, julekort, julemærker, årsmappe og årbog 2013 Juleprodukter 2013 Julepynt Sidste års julepynt, der forestillede tre kirker på Færøerne blev en stor succes, så vi har valgt tre nye kirker til årets julepynt. Kunstneren Janus D. Guttesen har designet julepyntet. De nye motiver forestiller kirken i Sandavágur (1917), Frederikskirken på Toftir (1994) og Vestkirken i Tórshavn (1975). Julepynten er af messing og belagt med guld. Den er forsynet med guldsnor klar til ophængning. Den måler ca 8,5 cm og bliver leveret i en smuk emballage med tre forskellige motiver. Pris: 95,00 DKK pr. sæt Julekort Posta udgiver også tre julekort med de samme motiver som årets julemærker. Julekortene er dobbelte og bliver solgt i sæt med tilhørende kuverter. Pris: 25,00 DKK pr. sæt Julemærker Katrin Andreasen har designet årets julemærker, som i år viser flettede julehjerter. Det specielle ved disse julehjerter er at de er flettede efter traditionelle færøske strikmønstre. Overskuddet af julemærkesalget går som sædvanlig til den færøske julemærkefond, 10

11 Føroysk bindingarmynstur / Traditionelle færøske strikmønstre / Traditional Faroese Knitting Patterns JÓL JJ 2013 JÓL JJ 2013 Føroysk bindingarmynstur / Traditionelle færøske strikmønstre / Traditional Faroese Knitting Patterns Gleðilig jól R Havbylgjan Stóra stjørna Krúnan Loppan Jógvanstovumynstrið Stýrimansmynstrið Todnesmynstrið Árantsstovumynstrið Stýrimansmynstrið 03 Naddarnir Ringarnir Árnastovumynstrið Stóra skák og teinur R 03 Gleðilig jól Stóra stjørna Stýrimansmynstrið Bløðini Sjúrðarstovumynstrið Billustovumynstrið Stóra skák aftur og fram Heila stjørna Maggustovumynstrið Bløðini Havbylgjan Jógvanstovumynstrið Maggustovumynstrið Sunastovumynsrtið Eyðunsstovumynstrið Krúnan Loppan Stýrimansmynstrið Stokkarnir Todnesmynstrið Stóra skák og teinur Stóra skák aftur og fram Blóman Hálva stjørna Ringarnir Árantsstovumynstrið Naddarnir Árnastovumynstrið Billustovumynstrið Renning Heila stjørna Stýrimansmynstrið Opna stjørnan Nornastovumynstrið Renning Opna stjørnan Rokkarnir Gomlustovumynstrið Sjúrðarstovumynstrið Rokkarnir Sunastovumynsrtið Eyðunsstovumynstrið Stýrimansmynstrið Stokkarnir Blóman Hálva stjørna Gomlustovumynstrið Nornastovumynstrið der har til formål at yde støtte til diverse tiltag for børn og unge på Færøerne. Pris: 30,00 DKK Årsmappe Årsmappen udkommer i november. Formatet er 235 x 202 mm, og den indeholder alle årets frimærker og blokke. Frimærkehæfter og frankeringsmærker er ikke inkluderet i årsmappen, som sælges til frimærkernes pålydende værdi. Pris: 330,00 DKK Årbog Årbogen blev rigtig godt modtaget sidste år med det nye layout og format. Det er en fordel at have alle tre sprog i én bog: dansk, tysk og engelsk. Bogen er udført i flot kvalitet med mange flotte billeder og illustrationer. Alle årets frimærker og blokke er monteret i klemlommer, der er indsat i bogen. Frimærkehæfter og frankeringsmærker er dog ikke inkluderet i årbogen. Pris: 390,00 DKK 11

12 Færøerne uspolerede, uberørte og utroligt smukke Tekst: Visit Faroe Islands Fotos: Bárður Eklund For de fleste mennesker er Færøerne et helt ukendt land. Det er ikke så mærkeligt, eftersom Færøerne slet ikke er vist på de fleste verdenskort. Og hvis de er med, er det i form af to eller tre små prikker, der knap nok kan ses med det blotte øje. placering. 111 forskellige øer og øgrupper blev vurderet, og Færøerne blev placeret øverst på listen som verdens bedste ø-destination. National Geographic Traveler fremhæver, at Færøerne er autentiske og uspolerede, og sandsynligvis bliver ved med at være det. Derfor kan det også være svært for turister, der søger efter nye rejsemål, at forestille sig den mangfoldighed af oplevelser, der venter dem på Færøerne. Verdens bedste øer Færøerne kaldes ofte det nordlige Atlanterhavs ukendte juvel. For nogle år siden bad det amerikanske rejsemagasin National Geographic Traveler over 500 rejseeksperter om at deltage i en undersøgelse med det formål at finde verdens bedste øsamfund. Undersøgelsen tog udgangspunkt i stedets unikke kendetegn og Selvom Færøerne befinder sig midt i det nordlige Atlanterhav, er der kun 2 timers flyvetid til det europæiske fastland - og når man ankommer til øerne, oplever man straks en verden, der er fuldstændig anderledes end den, man kom fra. Færøerne er kendetegnet ved en fantastisk frisk og ren luft, lysende grønt græs - også på hustagene - dramatiske landskaber med stejle klipper, fjorde, et rigt fugleliv, hyggelige byer med kulørte huse, rent, velsmagende vand - og en fuldstændig bjergtagende udsigt overalt. 12

13 Verdens mindste hovedstad Tórshavn er måske nok verdens mindste hovedstad, men trods sin størrelse byder byen på 4-stjernede hoteller, fremragende restauranter, der serverer retter tilberedt af lokale råvarer som fisk, lam, fjerkræ, skaldyr og urter, et blomstrende musikliv med live koncerter overalt på øerne og designbutikker, der sælger produkter baseret på traditionelt færøsk strik fra lokale designere, der er internationalt anerkendte. I stedet for at rive den gamle bydel, Reyni, ned er de små, sorte træhuse med deres karakteristiske græstage og hvide vinduer blevet nænsomt restaureret og huser i dag unge børnefamilier. Tinganes, hvor parlamentet har til huse, er også et kendt vartegn i Tórshavn med de røde bygninger med græstag. Færøerne har en veludviklet infrastruktur med gode veje samt broer og tunneller, der forbinder hovedøerne, hvorimod de yderste øer nås med helikopter eller båd. Det er let for turisterne at komme rundt til alle dele af øgruppen og opleve den store kontrast mellem hovedstaden og de fjerntliggende landsbyer, hvor befolkningen primært er selvforsynende i de små ø- og landsbysamfund med få indbyggere. Fugleture Især på øen Mykines - der ligger længst mod vest - finder man et sandt fugleparadis med tusinder af søpapegøjer, suler, lomvier og andre havfugle. Man kan komme helt tæt på fuglene enten med turbådene, der sejler langs kysten og ind under de majestætiske fugleklipper, eller på vandreture i naturen. Ud over havfuglene fungerer Færøerne også i kraft af sin beliggenhed som et attraktivt opholdsted for de mange trækfugle, der flyver over det nordlige Atlanterhav. 13

14 unveil... Vandreture Intet overgår en smuk vandretur i de dramatiske landskaber, hvor man nyder den fantastiske ro og den rene, friske luft. Der er aldrig langt til uspolerede naturområder, hvor ruterne byder på udsøgte oplevelser, og hvor de mange interessante steder, man passerer, har relation til Færøernes traditioner og historie. unfiltered... At vandre op til toppen af en klippe på en smuk solskinsdag er en helt enestående oplevelse, som man aldrig bliver træt af. Der skal naturligvis arbejdes for sagen for at nå til toppen, men det grønne græs, fuglenes sang, de mange får og den fantastiske udsigt fra toppen er det hele værd. unlike... Med udsigt til havet, til andre klipper og til de omkringliggende øer gribes man af en storslået ro og en sand følelse af at være ét med naturen. Yderligere information fås på uncountable... 14

15 Nye posttakster Alle priser er i danske kroner (DKK) Brevstørrelse Små Medium Stor højst 23 x 17 x 0,5 cm 23 x 17 cm højst 33 x 23 x 2 cm 33 x 23 cm Længde + bredde + tykkelse = højst 90 cm Breve indland Vægt Små Medium Stor 0-50 g 8 kr 10 kr 11 kr g kr g 22 kr 25 kr g 35 kr 35 kr 0,5 cm tykkelse 2 cm tykkelse l+b+t 90 cm g 46 kr 46 kr g 58 kr Europa og Norden A-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 14,50 15,50 17 kr g 18,50 19,50 22 kr g 35,50 40 kr g 61 kr 61 kr g 97 kr 97 kr g 146 kr Øvrige udland A-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 16 kr 19,50 23 kr g 19,50 31 kr 34 kr g 59 kr 59 kr g 110 kr 110 kr g 183 kr 183 kr g 283 kr Europa, Norden og A-e til Island B-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 10 kr 11,50 13 kr g 15 kr 17 kr g 30 kr 34 kr g 49 kr 52 kr g 79 kr 80 kr g 105 kr Øvrige udland B-e Vægt Små Medium Stor 0-50 g 12 kr 16 kr 19 kr g 26 kr 30 kr g 49 kr 53 kr g 80 kr 82 kr g 121 kr 133 kr g 210 kr 15

16 JÓL JJ 2013 Føroysk bindingarmynstur / Traditionelle færøske strikmønstre / Traditional Faroese Knitting Patterns R 03 Krúnan Bløðini Nye udgivelser den 7. november 2013 Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Værdi: Årbog ,00 DKK Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Værdi: Årsmappe ,00 DKK Stóra stjørna Stýrimansmynstrið Gleðilig jól Sjúrðarstovumynstrið Rokkarnir Havbylgjan Jógvanstovumynstrið Maggustovumynstrið Sunastovumynsrtið Eyðunsstovumynstrið Loppan Heila stjørna Stýrimansmynstrið Stokkarnir Todnesmynstrið Stóra skák og teinur Stóra skák aftur og fram Blóman Hálva stjørna Ringarnir Árantsstovumynstrið Stýrimansmynstrið Opna stjørnan Nornastovumynstrið Naddarnir Árnastovumynstrið Billustovumynstrið Renning Gomlustovumynstrið Ny udgivelse: Udgivelsesdag: Design: Værdi: Julemærker Katrin Andreasen 30,00 DKK Forsidefoto: Kallurin - Fotograf: Bárður Eklund Layout: Posta Stamps - Trykkeri: TrykTeam, Danmark Posta Stamps Óðinshædd 2 FO-100 Tórshavn Færøerne Download the FREE SEPAC STAMPS app and scan the stamp with your device! Tel Fax

17 Nyheder Nye produkter Mappe: Sepac 2013 Beautiful corners of Europe 4 Mappen indeholder frimærker fra alle 14 Sepac-medlemslande, som er Åland, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Island, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, San Marino og Vatikanet. Pris: 112,00 DKK Nordafar-mappe Frimærkeudgivelsen Nordafar er en fællesudgivelse sammen med Grønland, som også udgiver et lignende miniark. Du kan bestille denne flotte folder, der indeholder begge miniark samt en forklarende tekst på engelsk om Nordafar. Pris: 49,50 DKK Ny svarkupon 2013 Som noget nyt har den nye svarkupon det færøske flag påtrykt. Pris: 25,00 DKK Posta Stamps - deltager på følgende udstillinger: Deltagelse med udstillingsstempel: China 2013, september 2013, Beijing, Kina Deltagelse uden udstillingsstempel: Frimærke, og postkortmesse oktober 2013, Hotel Radisson, Frederiksberg, Danmark, Sindelfingen, Tyskland oktober 2013 Salon Philatelique d automne, november 2013, Paris, Frankrig

18 Bestillingsseddel - Posta Stamps nr. 17 PS2013 Nr. Produkt Pris DKK Pris Euro Antal Total Udgivelse Årbog, årsmappe, julemærker, julekort og julepynt WPPZ02013 Årbog 2013 * 390,00 54,60 WPPY02013 Årsmappe 2013 * 330,00 46,20 WPPX02013 Julemærkerne ,00 4,20 JOK Julekort (3, inkl. konvolutter) 25,00 3,50 WJOP02013 Julepynt ,00 13,30 Sider til lux album LUS Sider til lux album ,00 16,80 LUS Sider til lux album ,00 16,80 LUS Sider til lux album ,00 16,80 LUS Sider til lux album ,00 16,80 JOS Side til jul ,00 4,20 JOS Side til jul ,00 4,20 JOS Side til jul ,00 4,20 JOS Side til jul ,00 4,20 LUA Lux album m/sider ,00 125,30 LUA Lux album uden sider 225,00 31,50 Mapper PHM Hæftemappe 2013 * 162,00 22,70 PHM Hæftemappe 2012 * 144,00 20,15 PHM Hæftemappe 2011 * 132,00 18,40 FDM FDC mappe ,50 52,15 FDM FDC mappe ,50 50,00 FDM FDC mappe ,50 49,50 FDM FDC mappe ,00 44,25 WNORD2012 Nordenmappe 2012 * 120,00 16,80 WSEP02013 Sepac mappe 2013 * 112,00 15,70 WNORDAFAR Nordafar-mappe * 49,50 6,95 WBÁT02013 Mappe: den færøske båd * 170,00 23,80 WVÍKINGMP Vikingemappe * 52,00 7,30 WMÚRBÓKDK Mappe: Ruinen i Kirkjubøur - DK * 75,00 10,50 WMÚRBÓKGB Mappe: Ruinen i Kirkjubøur - GB * 75,00 10,50 * = postfrisk, 8= stemplet

19 PS2013 Nr. Produkt Pris DKK Pris Euro Antal Total Udgivelse: Frankeringsmærker Trolde-Peter PMA Frankeringsmærker 2013, ust * 28,00 3,90 FMG Frankeringsmærker 2013, st * 28,00 3,90 DMG Frankeringsmærker 2013, dgst * 28,00 3,90 FMK FDC m/sæt 8 35,00 4,90 FML FDC m/enkeltmærker 8 40,00 5,60 Diverse WNORDIA13 Kuvert m/særstempel Nordia ,50 2,00 WCHINA013 Kuvert m/særstempel Beijing ,00 2,20 WSVARSEÐ2 International svarkupon ,00 3,50 PPS Nordafar, miniark * 27,00 3,80 FFT Nordafar, miniark (fdgst) 8 27,00 3,80 DDT Nordafar, miniark, (dgst) 8 27,00 3,80 *Gebyr ved betaling med kreditkort: 10,00 1,40 Ekspeditionsgebyr: 20,00 2, ,00 Pris i alt Udfyld venligst kuponen på bagsiden Bog om domkirkeruinen i Kirkjubøur Vi har fået fat på nogle eksemplarer af en lille bog om Domkirkeruinen og andre fortidsminder i Kirkjubøur. I bogen er de tolv frimærker med Kirkjubøstolene samt serien med domkirkeruinen, der blev udgivet i Ialt 16 frimærker følger med bogen. Den blev udgivet af det færøske museum Føroya Fornminnissavn i Bogen findes på dansk og engelsk.

20 Ja, tak! Jeg ønsker at abonnere på følgende: Antal Produkt PPA * sæt postfriske frimærker PPS * sæt postfriske småark PPN * frimærkehæfte PPY * årsmapper PPZ * årbog FFK 8 førstedagskuvert med serie frimærker FFU 8 Førstedagskuvert med småark PMA * sæt postfriske frankeringsmærker FMK 8 førstedagskuvert med serie frankeringsmærker Betaling (sæt venligst kryds) Beløb betales via PBS (kun kunder i Danmark) Beløb indsat på giro konto Beløb skal trækkes fra tilgodehavende på min konto Euro/MasterCard, Visa eller JCB (udfyld venligst formular) *NB! Et omkostningsgebyr på 10,00 DKK (1,40 ) bliver opkrævet for hver kreditkortbetaling. Fremover ønskes alle bestillinger og abonnementsforsendelser betalt automatisk med nedenforstående kreditkort: Jeg ønsker at betale med kreditkort: Kort nr.: Udløbsdato: Sec. kode: Beløb: Underskrift: Kunder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island kan benytte vores postgirokonti i: København ( ) - Oslo ( ) - Stockholm (4115-2) - Helsinki ( ) Du kan også overføre betaling direkte til: IBAN: DK SWIFT-BIC: DABADKKK Danske Bank, Frederiksberggade 1, DK-1459 København K, Danmark Bemærk venligst: Alle bestillinger til Danmark på over DKK 80.- pålægges 5% moms. Posta Stamps Óðinshædd 2 FO-100 Tórshavn Færøerne Tel Fax Navn: Adresse: Postnr./By: Land: Kundenr.: PS2013

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014 Stamps Færøerne Nr. 21 September 2014 ISSN 1603-0036 0036 Postkort fra Kina? Færøsk miniark vinder pris Julen 2014 Postkort fra Kina Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande verden

Læs mere

Stamps Færøerne. Nr. 9 September 2011 ISSN 1603-0036. Tórshavn Foto: Ólavur Frederiksen

Stamps Færøerne. Nr. 9 September 2011 ISSN 1603-0036. Tórshavn Foto: Ólavur Frederiksen Stamps Færøerne Nr. 9 September 2011 ISSN 1603-0036 Tórshavn Foto: Ólavur Frederiksen Norðatlantex 2011 Julen 2011 Nye posttakster Årets frimærke 2010 EDWARD FUGLØ 2010 1 2 3 Grindahvalur Globicephala

Læs mere

Stamps Færøerne. Nr. 13. September 2012

Stamps Færøerne. Nr. 13. September 2012 Stamps Færøerne Nr. 13 September 2012 ISSN 1603-0036 Fem dage i paradis Julen 2012 Nye posttakster 1. oktober 2012 Fotos: Wang Jiayi Fem dage i paradis Hvert år har vi en afstemning om årets smukkeste

Læs mere

Stamps Færøerne. Nr. 5 September 2010. photo by imagea.org ISSN 1603-0036

Stamps Færøerne. Nr. 5 September 2010. photo by imagea.org ISSN 1603-0036 Stamps Færøerne Nr. 5 September 2010 ISSN 1603-0036 photo by imagea.org 13 posthuse lukker Årets smukkeste frimærke 2009 Vind 6.000 Julen 2010 Disse posthuse lukker 30.12.2010: 1. Eiði 2. Fuglafjørður

Læs mere

Stamps. Nr. 25. Færøerne. September 2015. Provisorierne 1940-41 Julepynt 2015 Årbog, årsmappe og julemærker

Stamps. Nr. 25. Færøerne. September 2015. Provisorierne 1940-41 Julepynt 2015 Årbog, årsmappe og julemærker Stamps Færøerne Nr. 25 September 2015 ISSN 1603-0036 0036 Provisorierne 1940-41 Julepynt 2015 Årbog, årsmappe og julemærker Provisoriemærkerne fra 1940-41 - 75 års jubilæum Når vi sammenligner 2. verdenskrig

Læs mere

Bestil dine frimærker her eller på Tegn abonnement på færøske frimærker

Bestil dine frimærker her eller på  Tegn abonnement på færøske frimærker Bestil dine frimærker her eller på www.nordfrim.dk Antal Best. nr. Produktbeskrivelse Pris i DKK. Køb ialt i DKK (Alle priser er excl. levering) FA1404 - K03 Tegn abonnement på færøske frimærker Ja tak,

Læs mere

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI BYTTE- OG BØRSDAGEN Anvisningssalg af frimærker og tilbehør, uden salær, i Borgerforeningens hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg, søndag den 8. november 2015, kl. 14.30, eftersyn fra ca. kl. 11.00. ** =

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island Færøerne på kryds og tværs 8 dage - Fra kr. 11.698 pr. person Inkl. fly, overnatning & dansktalende guide Oplev de skønne færøske øer På denne rejse vil I med lokalguide, som snakker dansk, opleve de fantastiske

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Limit 1 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Sort? 100 2 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Blå?

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Limit 1 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Sort? 100 2 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Blå? Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Limit 1 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Sort? 100 2 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider. Blå? 100 3 Tilbehør Leuchtturm A4 med Kasette og 25 sider.

Læs mere

Storauktion - Randers Filatelistklub Søndag den 16. Oktober 2016 i Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers

Storauktion - Randers Filatelistklub Søndag den 16. Oktober 2016 i Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers Storauktion - Randers Filatelistklub Søndag den 16. Oktober 2016 i Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers Eftersyn fra kl. 14.00 15.00. Auktionen starter kl. 15.30 LOT nland AFA-nr. Beskrivelse Kat.pris

Læs mere

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI BYTTE- OG BØRSDAGEN Anvisningssalg af frimærker og tilbehør, uden salær, i Borgerforeningens hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg, søndag den 17. april 2016, kl. 14.30, eftersyn fra ca. kl. 11.00. ** = postfrisk

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne. Færøerne på kryds og tværs Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne. Færøerne på kryds og tværs Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island Den klassiske rundrejse på Færøerne 8 dage fra kr. 11.398 pr. person Inkl. fly, hotel & billeje En fantastisk kør- selv- ferie med skønne naturoplevelser På denne kør-selv-ferie får I friheden til at opleve

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Eventyr på Færøerne Sommeren 2016

Eventyr på Færøerne Sommeren 2016 Team Island en del af A/S info@ Eventyr på Færøerne Sommeren 2016 Fra Kastrup eller Billund eller lufthavn Rejse nr. F-100 På denne tur er der god tid til at opleve Færøerne bedste steder, i roligt tempo.

Læs mere

UDE OG HJEMME. Hallofoten. St. Torv. 9500 Hobro

UDE OG HJEMME. Hallofoten. St. Torv. 9500 Hobro UDE OG HJEMME Hallofoten St. Torv. 9500 Hobro 13. februar - 26. marts 2016 Anne Østergaard: Krage, 2015, akvarel, 50 x 70 cm Hardy Brix: Arktisk Landskab 5, 2009, olie, 115 x 115 cm Annette Fausø: Udsigt

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

afa 197 ** 4-blok (måske lidt nus i gummi) afa 41x * ʘ 2 mindre plancher med 63 mærker med lux-stempler

afa 197 ** 4-blok (måske lidt nus i gummi) afa 41x * ʘ 2 mindre plancher med 63 mærker med lux-stempler Vestegnsklubbernes Fællesstorauktion Afholdes på Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre Torsdag d. 10. marts 2016 - kl. 19.15 EFTERSYN FRA KL. 18.00 Mininums pris kr. 50 Budene er kr. 5 (50-100) kr.

Læs mere

Hjørring Rejsecenterrejser til hele den vide Verden

Hjørring Rejsecenterrejser til hele den vide Verden NÅR SOLEN GÅR I SORT. Århundredets totale solformørkelse indtræffer den 20. marts 2015 på Færøerne. I Danmark må vi vente i 128 år på den næste solformørkelse. De der har oplevet en total solformørkelse

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Program 2018 DANMAR. Frimærkeudgivelser POSTNORD 2018 S EN

Program 2018 DANMAR. Frimærkeudgivelser POSTNORD 2018 S EN Program 2018 Frimærkeudgivelser S TO R S TO R E B Æ LT S B R O E N >> R A M N A D 0.0 7 2 K DANMAR SKOV JØRGENSEN/E.C LARS LAURSEN/BERTIL POSTNORD 2018 SKOV JØRGENSEN/E.C. LARS LAURSEN/BERTIL DA N M S

Læs mere

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE 1) SLÆGT OG FAMILIE 2) NORDEN OG DENS GEOGRAFI 3) MARGRETE 1.S LIV 4) PERSPEKTIVERING Indledende øvelse: Før I går i gang med at arbejde med Historiedystens

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af Frimærkeåret 2012 Et nyt, spændende frimærkeår er på vej. Frimærkerne, du ser på denne og de efterfølgende sider, kan være skitser eller arbejdstegninger og kan derfor godt se anderledes ud, når de er

Læs mere

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation FPE

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation FPE BYTTE- OG BØRSDAGEN Anvisningssalg af frimærker og tilbehør, uden salær, i Borgerforeningens hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg, søndag den 2. november 2014, kl. 14.30, eftersyn fra ca. kl. 11.00. ** =

Læs mere

Program Sekel. Jubilee Celebrati DANMARK Frimærkeudgivelser ANDERS BACH/ELLA CLAUSEN POSTNORD 2018

Program Sekel. Jubilee Celebrati DANMARK Frimærkeudgivelser ANDERS BACH/ELLA CLAUSEN POSTNORD 2018 Program 2018 Frimærkeudgivelser Sekel» Jubilee Celebrati Indhold 2. januar 2018 Bjørn Wiinblad 100 år... 3 Roser... 4 Yoko Ono... 5 17. maj 2018 Fisk i Norden... 6 Broer... 7 6. september 2018 Pluk og

Læs mere

Egon Hotel Hamburg City

Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City har en central beliggenhed i Hamburg lige ved forlystelsesgaden Reeperbahn. Introduktion Hamburg er en af de mest populære storbyer i Europa. Den moderne

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2014 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Invitation LAV DINE EGNE KORT - SE HVORDAN I DENNE INVITATIONER JULEKORT

BRUGER VEJLEDNING. Invitation LAV DINE EGNE KORT - SE HVORDAN I DENNE INVITATIONER JULEKORT Invitation TIL SØLVBRYLLUP LAV DINE EGNE KORT - SE HVORDAN I DENNE BRUGER VEJLEDNING INVITATIONER JULEKORT en del af Tinglev Bogtrykkeri ApS Tværvejen 5 6360 Tinglev Tlf. +45 74 64 40 38 www.iprinting.dk

Læs mere

Lot xx/x/o Beskrivelse Værdi Limet 1 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 2 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 3 O Dk - 17 indstikskort A4 - breve

Lot xx/x/o Beskrivelse Værdi Limet 1 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 2 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 3 O Dk - 17 indstikskort A4 - breve 1 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 2 O DK - 16 s. album m. lidt Dk Høj 20 3 O Dk - 17 indstikskort A4 - breve + afklip m/div. Stempler - 30 4 O/** DK - 2 miniark DK + KM1 stemplet - 10 5 FDC DK - 24

Læs mere

Stamps. Nr. 29. Færøerne. September 2016

Stamps. Nr. 29. Færøerne. September 2016 Stamps Færøerne Nr. 29 September 2016 ISSN 1603-0036 0036-1940 Færøprovisoriet 20/15 øre - Frankeringsmærker 2016 - Torskefrimærker - Julen 2016 ill. nr. 1. Provisorie med 20 uden bjælke med et svagt,

Læs mere

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre I samarbejde med Steen Koerner Studio & Tasso Hvis du ønsker intelligente børn læs eventyr for dem Hvis du ønsker mere intelligente børn læs flere eventyr

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Danmarks globale magasin Danida udgiver Udvikling for at sætte dagsorden, levere oplysning og viden samt bidrage til en nuanceret debat om globale forhold,

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige.

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Nogle af de første indtryk af Stockholm var at der er meget internationalt, der er mange og god plads til studerende fra hele verden. Der er hundekoldt men smukt,

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

FRIMÆRKER 2015. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2015. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret.

FRIMÆRKER 2015. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2015. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. FRIMÆRKER 2015 Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2015. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. De viste frimærker kan være arbejdstegninger eller skitser og kan derfor

Læs mere

Doubletree by Hilton Krakow Tag på wellnesshotel i den spændende storby Krakow.

Doubletree by Hilton Krakow Tag på wellnesshotel i den spændende storby Krakow. Doubletree by Hilton Krakow Dette luksuriøse 4-stjernede hotel ligger i hjertet af den smukke polske by Krakow og lige ved siden af den smukke park Lotnikow Polskich. En dejlig byferie og enestående mulighed

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Det Færøske Spisekammer 4 dage fra kr. 10.598,- pr. person Inkl. fly, hotelovernatninger m.m. Oplev det spændende færøske køkken og T órshavn Det traditionelle færøske køkken har igennem århundreder udviklet

Læs mere

Læs Komputer for alle på pc en

Læs Komputer for alle på pc en NY SMART TJENESTE TIL PC OG TABLET: Læs Komputer for alle på pc en Nu kan du læse dit Komputer for alle på både pc, tablet og mobiltelefon. Det er helt gratis, og du modtager naturligvis stadig dit trykte

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Juletilbud. Engros SPECIALTILBUD. GODE TILBUD! Med ekstra julerabat - gælder til 31. 12. 2014. Pris kun kr... 10 00. Pris kun kr...

Juletilbud. Engros SPECIALTILBUD. GODE TILBUD! Med ekstra julerabat - gælder til 31. 12. 2014. Pris kun kr... 10 00. Pris kun kr... GODE TILBUD! Med ekstra julerabat - gælder til 31. 12. 2014 Engros Juletilbud SPECIALTILBUD LÆSEGLAS, LILLE Med Ø50 mm glaslinse. Nr. 8750 Pris kun kr.... 10 00 LÆSEGLAS, MELLEM Med Ø75 mm glaslinse. Nr.

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Essential NewFoundland. 7 dages kør-selv-rundrejse i det nordøstlige Canada

Essential NewFoundland. 7 dages kør-selv-rundrejse i det nordøstlige Canada Essential NewFoundland 7 dages kør-selv-rundrejse i det nordøstlige Canada Kør-selv-Rundrejse Danskerne har kåret os som bedste ferierejsebureau 2012 CANADA Atlanterhavet Québec NewFoundland Bonavista

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Tryksagen er blevet levende!

Tryksagen er blevet levende! TRYKSAGEN 2.0 Tryksagen er blevet levende! I denne tryksag vil vi gerne vise, hvad Augmented Reality (AR) er. AR er en teknologi, der gør det muligt at lægge et computerskabt lag oven på den fysiske virkelighed,

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Malerejse Færøerne. 26. juni 2. juli. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 26. juni 2. juli. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2011 26. juni 2. juli Kære kunstinteresserede - kære venner Så er det nu du skal tage en hurtig beslutning, hvis du vil med til Færøerne. Vi gentager nemlig sidste års succes og arrangerer

Læs mere

Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter.

Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter. Sand Hotel Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter. Det moderne Sand Hotel ligger tæt på stranden i Kolobrzeg og ikke langt fra byens centrum.

Læs mere

Cristian Zuzunaga Collection

Cristian Zuzunaga Collection Cristian Zuzunaga Collection Cristian Zuzunaga Collection Den kendte designer Cristian Zuzunaga har skabt en farverig gardintekstil kollektion for Kvadrat, som består af tre designs: Skyline og Cityscape

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Når jeg besøger en frimærkeudstilling, kan jeg ikke lade være med at blive imponeret over de tusinder af timer, der

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Malerejse Færøerne. d. 7. 13. juli d. 3. 9. aug. NYHED Tur til Nordøerne i august - Videroye og Fugloye. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. d. 7. 13. juli d. 3. 9. aug. NYHED Tur til Nordøerne i august - Videroye og Fugloye. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2014 d. 7. 13. juli d. 3. 9. aug. NYHED Tur til Nordøerne i august - Videroye og Fugloye Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne.

Læs mere

Medieinformation til annoncører 2016

Medieinformation til annoncører 2016 Udgives af Danida, Udenrigsminist DANMARKS GLOBALE MAGASIN Medieinformation til annoncører 2016 LEKSIKALT KLIMA FRA A TIL Å Kyotoproto kollen, IPCC, tipping points... Bliv klædt på til COP 21 s.24 / OMSTILLING

Læs mere

Central Park. H.C. Andersen statue i New York

Central Park. H.C. Andersen statue i New York tvæ og tv kryd æ rs på kr Yoyk New ydss og yk på w Yo Ne Frihedsgudinden Frihedsgudinden er et amerikansk nationalmonument og en af USA s største turistattraktioner med mere end 4 mio. besøgende om året.

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

IN SEARCH OF IDENTITY

IN SEARCH OF IDENTITY IN SEARCH OF IDENTITY Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering En jubilæumsgave til de tidligere Dansk Vestindiske Øer In Search of Identity 2017 er 100-året for

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april.

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Side 1 Krigerne kommer Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Verdens premiere Udstillingen er er en rejse igennem tiderne, med udstillinger

Læs mere

NR LAND BESKRIVELSE ÅR KV PRIS SALG

NR LAND BESKRIVELSE ÅR KV PRIS SALG NR LAND BESKRIVELSE ÅR KV PRIS SALG 1 Danmark 1 øre 1889 1+ 20,- 2 Danmark 1 øre 1910 1 10,- 3 Danmark 1 øre 1913 1+ 7,- 4 Danmark 1 øre 1915 1+ 8,- 5 Danmark 1 øre 1916 1+ 8,- 6 Danmark 1 øre jern 1918

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Lærervejledning. På sporet af familien Sørensen

Lærervejledning. På sporet af familien Sørensen Lærervejledning På sporet af familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet På sporet af familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen

Læs mere

Hotel Blankenese. Bo i rolige og grønne omgivelser kun 20 minutter fra storbyen Hamburg. Hotel Blankenese. Hotellet tilbyder

Hotel Blankenese. Bo i rolige og grønne omgivelser kun 20 minutter fra storbyen Hamburg. Hotel Blankenese. Hotellet tilbyder Hotel Blankenese Hotellet ligger i rolige og grønne omgivelser i bydelen Blankenese, som er en forstad til Hamburg. Der er gratis parkering ved hotellet, som ligger nær offentlig transport, så I let kan

Læs mere

Hotel Blankenese. Bo i rolige og grønne omgivelser kun 20 minutter fra storbyen Hamburg. Hotel Blankenese. Hotellet tilbyder

Hotel Blankenese. Bo i rolige og grønne omgivelser kun 20 minutter fra storbyen Hamburg. Hotel Blankenese. Hotellet tilbyder Hotel Blankenese Hotellet ligger i rolige og grønne omgivelser i bydelen Blankenese, som er en forstad til Hamburg. Der er gratis parkering ved hotellet, som ligger nær offentlig transport, så I let kan

Læs mere

LEV LOKALT PÅ TAQUILE

LEV LOKALT PÅ TAQUILE 3 DAGE ÅRET RUNDT LEV LOKALT PÅ TAQUILE BO PRIVAT HOS DEN INDIANSKE BEFOLKNING MED BESØG PÅ UROINDIANERNES FLYDENDE SIVØER 01 BESØG DE FLYDENDE SIVØER OG SEJL I SIVBÅD I hentes på hotellet og kører den

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Classic. Færøerne. 25. - 30. juni. Fugle - kultur - Natur. med Søren Sørensen. Scanbird ApS www.scanbird.com

Classic. Færøerne. 25. - 30. juni. Fugle - kultur - Natur. med Søren Sørensen. Scanbird ApS www.scanbird.com Færøerne Classic 25. - 30. juni Fugle - kultur - Natur med Søren Sørensen Scanbird ApS www.scanbird.com Det er med stor glæde, at Scanbird igen i år kan tilbyde rejser til Færøerne. Denne rejser er udarbejdet

Læs mere

Hotel Bursztynowy Palac

Hotel Bursztynowy Palac Hotel Bursztynowy Palac Dette elegante og luksuriøse hotel er perfekt til en romantisk miniferie og I vil blive imponerede over hotellets mange smukke detaljer. Her er alt hvad I har brug for på et hyggeligt

Læs mere

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s.

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Thomas Ry anbefaler: Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Sælsomme og meget anderledes noveller, som forfatteren i 2011 modtog Leipzig-bogmessens pris for, en

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Best Western Hotel Mannheim City Oplevelser i naturskønne omgivelser og blandt gamle middelalderlevn.

Best Western Hotel Mannheim City Oplevelser i naturskønne omgivelser og blandt gamle middelalderlevn. Best Western Hotel Mannheim City Hotellet ligger centralt i Mannheim. Introduktion Best Western Hotel Mannheim City ligger i gåafstand fra de fleste attraktioner i byen, hvor havnen, shoppingområdet og

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

RSD for BF Erik Sangild Ternevej Frederiksværk BROTHERHOOD FUND-UDVALGET 2015 / 2016 August 2015

RSD for BF Erik Sangild Ternevej Frederiksværk BROTHERHOOD FUND-UDVALGET 2015 / 2016 August 2015 RSD for BF Erik Sangild Ternevej 9 3300 Frederiksværk 4777 2190-4095 6909 sangild@vip.cybercity.dk BROTHERHOOD FUND-UDVALGET 2015 / 2016 August 2015 Lige som KFUM-bevægelsen er international udtrykker

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

FYRVÆRKERI AVIS 2014 KL. 24 RAKETTEN!

FYRVÆRKERI AVIS 2014 KL. 24 RAKETTEN! FYRVÆRKERI AVIS 2014 1 KL. 24 RAKETTEN! Beijing 4 kugleraket Guld Camuro med stort udkast, som daler langsomt ned fra himlen. NEM: 71 gr. Mål: L 120 cm Normalpris kr. 99,95 TILBUD 69 95 Hos Krudtkongen

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Velkommen til Hotel Tiffany's!

Velkommen til Hotel Tiffany's! Hotel Tiffany's Hotel Tiffany's ligger under 150 m. fra stranden og tilbyder privat strand med liggestole og parasol. Der er desuden en dejlig pool ved hotellet samt mange aktiviteter for børnene. Hotellet

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Dette er uden tvivl en fantastisk smuk rejse med naturen i fokus. Andre rejser til Færøerne og Island

Dette er uden tvivl en fantastisk smuk rejse med naturen i fokus. Andre rejser til Færøerne og Island Klassiske Færøerne & Island 8 dage fra kr. 17.998,- pr. person Inkl. fly, hotelovernatninger m.m. På denne spændende 8-dages rejse vil I opleve den unikke natur på Færøerne og i Island. Rejsen er skræddersyet

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere