Beretning Generalforsamling 21. oktober Østmøn Lokalråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning Generalforsamling 21. oktober Østmøn Lokalråd"

Transkript

1 Beretning Generalforsamling 21. oktober Østmøn Lokalråd Ved Torben Nielsen Indledning: Lokalrådets bestyrelse har haft et meget travlt arbejdsår. Ud over 6 bestyrelsesmøder har vi holdt mange møder i forbindelse med projektet landsbyplaner, og der er også holdt mange møder om Østerpol, bosætningsambassadører, fibernet m.m. Projekthuset Østerpol har vi jo fået overdraget fra kommunen, og det blev markeret med en lille fest den 25. april. Landsbyplaner: Beboerne og Lokalrådets bestyrelse har siden januar 2014 brugt rigtig meget tid på projektet Landsbyplaner Østmøn, og vi synes, det begynder at have en gavnlig virkning på lokalmiljøet. Kommunernes Landsforening har i sit seneste nyhedsbrev en positiv omtale af, hvad der sker på Østmøn. Her fremhæves nemlig landsbyprojektet på Østmøn som et positivt eksempel på et projekt, der gennem anvendelse af puljen til landsbyfornyelse har haft en gavnlig virkning på lokalsamfundet. En målrettet indsats i fem landsbyer på Østmøn har skabt optimisme med øget tilflytning samt bevidste og engagerede borgere, udtaler by- og planchef Peter Vergo, der også siger, at landsbyprojektet har ført til en nettoudvikling i befolkningstallet i de pågældende områder på et rundt 0, hvor kommunens prognoser ellers har spået en betydelig tilbagegang. Projektet, som officielt blev afsluttet i foråret, føres i princippet videre af en følgegruppe, der består af indbyggere på Østmøn. Følgegruppen arbejder videre efter de samme retningslinjer, som da kommunen var med. Følgegruppen tages med på råd i det videre arbejde. Blandt andet har vi indflydelse på, hvad de tomme grunde kan bruges til fremover, så grundene ikke skæmmer landsbyerne. Der er en masse gode eksempler på, at vi har medvirket. Første eksempel, jeg vil nævne, er pladsen øst for Borre Kirke, hvor følgegruppen har medvirket i udarbejdelse af planen. For dette arbejde har Østmøn Lokalråd modtaget et diplom for Det Gode Byrum, uddelt af foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn. Jeg kan ligeledes nævne gadekæret i Elmelunde, hvor to ejendomme er revet ned. Her har Elmelunde Bylaug, med Jens Sørensen i spidsen, stået for planlægningen og udførelsen af arbejdet på grundene. Og de vil også stå for pasningen fremadrettet. I Hjertebjerg er Hjertebjerg Café nedrevet og grunden afhændet til en nabo. Magleby 1

2 har også fået en fællesgrund på Klintholm Havnevej 3. Der er nu sået græs, og vi vil plante en lille æblelund, hvor alle er velkomne til at plukke æbler, når træerne om nogle år begynder at bære frugt. Et rigtig godt eksempel er Ålebæk, hvor beboerne i landsbyen er gået sammen om at søge brugsretten over grunden Liselundvej 9, som man i fællesskab vil beplante, pleje og passe. Der er et nyt projekt under udarbejdelse på grunden Klintevej 344. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der vil etablere en hundeskov på den m2 store grund. Et meget spændende projekt. Det er lokalrådet, der er ansvarlig for indkaldelse og afholdelse af møder i følgegruppen. Flere tomme grunde er solgt til naboer. Vi debatterer løbende i lokalråd og følgegruppe, hvor mange huse der skal rives ned, og hvad alternativet er til nedrivning. Styregruppen, hvor lokalrådet er repræsenteret, er også intakt. Styregruppen rådgiver kommunen om opkøb og nedrivning af huse. Sidste opkøb er Kirkebakken 1 i Elmelunde. (Evt. referat fra møder i Stege d. 19. oktober om antal indbyggere.) En tak til forvaltningen i Langebæk og en speciel tak til Philippine og Annika. Østerpol: I forbindelse med opstarten af projektet landsbyplaner fik vi så et projekthus, som vi har døbt Østerpol. Huset og de arbejdsdage, vi har haft der, har været med til at få flere aktiviteter i gang på Østmøn. Der er rigtig mange aktiviteter i Østerpol nu. Lokalrådet holder sine bestyrelsesmøder i huset, der er møder om fibernet og møder med ansatte fra kommunen i forbindelse med landsbyplaner. Vi fik i april lavet en parkeringsplads på grunden ved siden af. Det er rigtig dejligt, at vi ikke længere skal parkere på Klintevej, da det er til ulempe for trafikken. Til at have ansvaret for den daglige drift af Østerpol er der nedsat en husgruppe og stiftet en forening Mødestedet Østerpol. Baggrunden for, at vi har dannet en forening, er, at vi er blevet opmærksomme på, at der kan være et problem med, om vi skal have en arbejdsskadeforsikring, når der udføres frivilligt arbejde i huset og på grunden. Kommunen kan desværre ikke hjælpe os. Den har svaret, at vi selv må afklare spørgsmålet om en evt. arbejdsskadeforsikring med et forsikringsselskab. Østerpol er også baggrund for dannelse af Kulturforum Østmøn, også kaldet KØST. KØST bruger Østerpol til læsekreds og tegnekursus m.m. Det var også KØST, der arrangerede SILO BIO med stor tilslutning. De udendørs filmforevisninger har skabt stor omtale og ros langt ud over kommunegrænsen. Tak til KØST og arrangementets sponsorer, herunder ikke mindst Vordingborg Kommune. 2

3 En meget fin aktivitet i Østerpol er Ungeklubben, som Christina er tovholder på. Det er meget vigtigt for Østmøn, at vi kan tilbyde aktiviteter for unge mennesker. Vi håber, at vi med ungeklubben kan inddrage ungdommen i de aktiviteter, der foregår på Østmøn. Vi er meget stolte af ungeklubben og siger en stor tak til Christina. Fibernet: Det er nu et år siden, vi i lokalrådet begyndte arbejdet med at få etableret fibernet på Østmøn, og nu er gravearbejdet endelig begyndt i Klintholm Havn. Det har været en lang og besværlig proces, hvor lokalrådet har kæmpet for, at så mange som muligt i det åbne land kunne komme med. Fibia er et firma, der arbejder for at skabe afkast til ejerne, og derfor vil man kun lægge fiber, hvor der er forretning i det. Da vi startede dialogen, var det Fibias plan at koncentrere sig udelukkende om Borre by, hvor der er et stort befolkningsunderlag. Vi har holdt et utal af møder med Fibia for at få udbredt projektet til større dele af Østmøn, og det er nu lykkedes at få fibernettet udbredt til næsten alle landsbyer. Det er desværre ikke lykkedes at komme uden for landsbyerne. Flere veje har fået tilbud om at grave selv eller betale for tilslutning, og det var lige ved at lykkes på Nørrebyvej og på Kraneledvej, men det blev altså for dyrt til, at der kunne skabes stor nok tilslutning blandt beboerne. Der er en del mindre firmaer på Østmøn, for hvem det er meget vigtigt med en sikker netforbindelse, og det er også vigtigt for nye tilflyttere. Derfor har lokalrådet brugt rigtig meget tid på sagen. Der skal lyde en meget stor tak til Lars Christoffersen, som har været lokalrådets mand på sagen. Vi har også bedt kommunen om hjælp, som har givet moralsk opbakning, og som den 19. september afholdt en mobil- og bredbåndsmesse i Vordingborg. Til stede var de fleste mobilselskaber, som orienterede om de muligheder, der er for trådløse mobil- og netforbindelser. Der er muligheder, og der vil komme flere muligheder i de kommende år. Desværre var der en meget ringe deltagelse, kun ca. 100 på hele dagen. Strategiplan for Østmøn: På dialogmødet i marts 2014 præsenterede lokalrådet sin udviklingsplan for MERE LIV PÅ ØSTMØN. Udviklingsplanen indeholder to overordnede målsætninger. For det første er det ambitionen at skabe vækst og udvikling på Østmøn med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser. 3

4 Det er jo noget af en ambitiøs målsætning for et lille lokalråd. Det er ikke desto mindre en vision, vi har for udviklingen i vort lokalområde. Så selv om det ser svært ud, er det en målsætning, vi gerne vil holde fast i. Den anden overordnede målsætning er at skabe attraktive levevilkår på Østmøn for kommende, og ikke mindst nuværende beboere. Det er også en ambitiøs målsætning, men hvis vi ikke holder os den for øje, så mister vi vores eksistensberettigelse. Også selvom forfølgelsen af disse mål kan minde om en kamp mod vejrmøller. For at få lidt kød på disse målsætninger altså gøre dem mere konkrete nedsatte lokalrådet 3 arbejdsgrupper: en om bosætning, en om landsbyforskønnelse og en om erhvervsudvikling. Hvad er der så kommet ud af det? Lad mig tage erhvervsgruppen først. En af de konkrete planer var at arrangere en erhvervsdag for alle nuværende og potentielle virksomhedsejere med henblik på at opmuntre til og styrke relevante netværk og synliggøre Østmøn som et erhvervsområde. Derfor arrangerede vi en erhvervsaften d. 7. maj Den var velbesøgt, og en del af jer har nok deltaget i mødet, hvor den daværende erhvervschef i Vordingborg Kommune, Bent Bischoff, havde et indlæg. Et indlæg, der dog efter vores opfattelse fokuserede for lidt på specielt mikrovirksomhedernes udfordringer og behov. Til gengæld havde Susanne Nøhr fra Tiendegården et spændende indlæg om faglige og tværfaglige netværk. Der var derefter en rigtig god debat, og den viste bred opbakning til at etablere netværk. Og der kom også en række andre forslag. Inspireret af denne debat besluttede lokalrådets erhvervsgruppe at arrangere et antal møder, hvor vi fik en virksomhedsejer til at komme og fortælle sin egen og sin virksomheds historie. Vi afholdt fire møder af slagsen, men det viste sig, at der slet ikke dukkede nogen op ud over indlægsholderen og de fire medlemmer af lokalrådets arbejdsgruppe. Vi efterspørger derfor en tilkendegivelse, om man stadig mener som man gjorde d. 7. maj 2014 at lokalrådet kan og bør spille en rolle for mikrovirksomheder på Østmøn. Vi ved godt, der sker noget derude, og vi behøver heller ikke være indblandet i alt. Men vi hører meget gerne, om der er forslag til, hvordan lokalrådet kan facilitere mikrovirksomheder på Østmøn. 4

5 Hvis vi går over til at se på forskønnelsesgruppens arbejde, så har vi nok her de mest synlige resultater i hvert fald indtil nu. I daglig tale kalder vi den ikke længere forskønnelsesgruppen, men følgegruppen, fordi den smeltede sammen med den følgegruppe, som blev etableret i forbindelse med projektet landbyplaner for Østmøn, som er omtalt tidligere i beretningen. Endelig har vi vores projekt om at fastholde nye tilflyttere. Vi ved endnu ikke, hvor mange tilflyttere på Østmøn, der skynder sig at rejse igen. Men vi ved fra andre steder, at en fjerdedel af tilflyttere til landdistrikter flytter væk igen, inden der er gået et år på grund af manglende integration og hjemfølelse i forhold til bosætningsområdet. Det gør bosætningsgruppen noget ved. Den har etableret en ambassadør-ordning, som skal sikre en god modtagelse af tilflyttere, og som introducerer dem til det sociale og kulturelle liv. Vi har nu 11 bosætningsambassadører. Når de får nys om, at der er nogen, der har krydset Møn-broen for at slå sig ned på Østmøn, får den eller de nye besøg af en bosætningsambassadør, der byder velkommen. Og med sig medbringer ambassadøren en velkomstliste med en oversigt over tilbagevendende begivenheder på Møn og en oversigt over vore mange foreninger, altså en oversigt over øens sociale og kulturelle liv. Ambassadøren medbringer også en imponerende liste over gaver, rabatter og lignende, som mange sponsorer yder til ny tilflyttere på Møn. Vi samarbejder i øvrigt tæt med Vestmøn, som for nogle år siden indførte en ordning med bosætningsambassadører. Hjælper det så noget? Rykker det noget at have en strategi med konkrete mål? Vi kan jo se, at landsbyplanerne bidrager til forskønnelse og en masse liv på Østmøn. Vi kan også hæfte os ved, at en befolkningsprognose i 2012 forudsagde, at vi ville blive 34 personer færre i 2015 end i Men de faktiske tal viser nu, at vi faktisk blev hele 2 flere i 15 end i 14. Vi kan nok ikke tage hele æren for det. Men vi vil fortsat arbejde på at skabe så attraktive levevilkår, som det nu er muligt for såvel kommende, men da ikke mindst for nuværende beboere. Vi var nogle fra lokalrådet der i mandags aften deltag i et møde i Stege som Claus Lyngby stod for, på baggrund af at vi fra Østmøn lokalråd har efterspurgt, om det kan lade sig gøre at trække data så man kan se om lokalrådenes indsats virker. Det kan det sådant set godt, men der er imidlertid lidt udfordringer, for der er ikke helt overensstemmelse mellem sognegrænser, lokalområder og valgdistrikter, som er nogle af de parametre der arbejdes med. Christian Sjelborg fra kommunes økonomiafdeling, kom større præsentation af sit arbejde med demografi. Hvert lokalråd på Møn fik en USB-nøgle med hjem en masse data, som vi forhåbentlig kan bruge i vores fortsatte arbejde. Møn NU: 5

6 I forlængelse af omtalen af bosætnings-ambassadør-ordningen kan jeg nævne, at lokalrådene på Møn og Bogø forsøger at genstarte foreningen Møn NU. Der er lavet nye vedtægter, og der er valgt en ny bestyrelse, hvor de fire lokalrådsformænd er med. Vi starter langsomt op og koncentrerer os i første omgang om netop bosætning. Det er aftalt, at Møn NU arbejder på at få folk til at flytte til Møn eller Bogø, mens lokalrådene skal tage godt imod dem, der flytter hertil. Kriegers Flak: Lokalrådet har også arbejdet en del med at køre Klintholm Havn i stilling som servicehavn for vindmølleparken Kriegers Flak. Der er i efteråret udarbejdet en ny lokalplan for Klintholm Havn, som tilgodeser mulighederne for at etablere en servicehavn. Den ny lokalplan imødekommer også bedre de lokales ønsker end det første udkast. Efter et borgermøde om lokalplanen d. 20. november sidste år sendte lokalrådet et høringssvar, hvor vi bakkede op om lokalplanen, undtagen om oplagspladsen ud for plejehjemmet. Der har politisk været stor uenighed om projektet, men det ser heldigvis nu ud til at blive gennemført. Der er meget stor interesse for at deltage i udbuddet om bygning af vindmølleparken, idet hele otte firmaer har vist interesse. Nu kommer så det spændende om, hvem der vinder udbuddet, da det jo er bygherren, der bestemmer, hvem der bliver servicehavn. Så der ligger et stort arbejde forude for os og kommunen med at gøre Klintholm Havn tilpas attraktiv som servicehavn. Det vil give et virkeligt løft for udviklingen i området med ca. 80 nye og permanente arbejdspladser. Musholm Laks arbejder også med planer om at opdrætte laks ud for Møn med base i Klintholm Havn. Til sidste et hjertesuk fra lokalrådet: Vi er rigtig kede af, at Møns Bank vil lukke pengeautomaten i Klintholm Havn. Den betyder meget for mange turister, sejlere, besøgende i Danlands huse, trollingbådenes besætning og ikke mindst for lokalbefolkningens mulighed for at hæve kontanter. Vi ser meget gerne, at Møns Bank ændrer denne beslutning. Andre emner vi har arbejdet med: Vi er af Dansk Folkehjælp blevet tilbudt en hjertestarter til Østmøn. Hvis vi siger ja, forpligter vi os til at udvælge mindst 16 engagerede akuthjælpere, sørge for opsyn, drift og vedligehold af varmeskab og hjertestarter, etablere en telefonkæde. Hvis andre er interesseret, hjælper vi gerne til. Men vi magter ikke opgaven alene, heller ikke økonomisk. 6

7 SFO-bygningen ser desværre ud til at blive revet ned. Østmønhallen og Østmøn Fodboldklub var eller interesseret i at overtage bygningen, såfremt der kunne ydes kommunalt tilskud til brugen. Men det kan der åbenbart ikke. Et andet emne var ny asfalt i Magleby efter kloakering. På dialogmødet lovede man, at det ville blive udført i sommer. Men det er ikke sket. Samtidig ønsker beboerne i Magleby en fartdæmpning for trafik ind i byen fra øst, altså fra klinten. Det ønsker kommunen ikke at debattere, på trods af at lokalrådet har bedt om en dialog. Vi har søgt og modtaget tilskud fra forskønnelsespuljen i kommunen. Det nydannede Keldby Bylaug har efter lokalrådets anbefaling modtaget støtte på kr. til rensning af gadekæret. Som I sikkert har bemærket, er arbejdet i gang i Keldby lige nu. Beboerforeningen i Klintholm Havn har fået kr. til forskønnelse af området ved havnemosen. Og her i efteråret har vi fået tilsagn om tilskud på kr. til beplantning ved Østerpol og kr. til etablering af en hundeskov på grunden Klintevej 344. Alt i alt fine tilskud fra kommunen til vores arbejde her på Østmøn. Lokalråde vil gerne i kontakt med de mange foreninger vi har på Østmøn, og etablere en samarbejde om forskellige aktiviteter. Vi arbejder p.t. sammen med Borre og omegns Borgerforening og Borre forsamlingshus, der er afholdt en fælles møde om Dark Sky i forsamlingshuset i marts måned. Vi arbejder sammen med meningsrådet og Dagligbrugsen i Borre. Men vi vil meget gerne samarbejde med flere foreninger, så sig blot til. Nyt dialogudvalg: Østmøn Lokalråd fik i maj tildelt et nyt dialogudvalg. Det består af borgmester Knud Larsen (V), Jørn Elo Hansen (V), Michael Seiding Larsen (V), Kim Errebo (O), Michael Larsen (A) og Peter E. Jonassen (F). Det bliver rigtig spændende med så mange lokale politikere i dialogudvalget. Det næste dialogmøde er fastsat til onsdag d. 27. januar Så skriv allerede nu den 27. januar i kalenderen! Regnskab 2014: Lokalrådets regnskab for året 2014 udviser et underskud på kr., og vores kassebeholdning er nu nede på kr. Vi søgte derfor i foråret kommunen om et større tilskud end de kr., vi får årligt. Men vi har desværre fået afslag. I indeværende år har vi derfor måttet spare mest muligt for ikke at få underskud. Men de kr. er jo ikke mange penge med alle de opgaver, kommunen ønsker, vi skal udføre. Det er selvfølgelig helt i orden, at vi ikke får vederlag, men at vi skal have direkte udgifter som bestyrelsesmedlemmer i lokalrådet er heller ikke i orden. 7

8 Afslutning: Til slut vil jeg gerne takke for den tillid og opbakning som lokalrådets bestyrelse har fået af jeg og for det gode samarbejde, lokalrådet har med enkeltpersoner og ikke mindst med Vordingborg Kommune. Tak til Lene fra sjællandske for god dækning af vores arbejde. Tak til Niels fra dagligbrugsen i Borre for godt samarbejde og sponsorretter til nogle af vores møder. En stor tak til bestyrelsen for dens store arbejde i årets løb, og en særlig tak til Anne Fischer, der har besluttet sig for ikke at genopstille til bestyrelsen. 8

Østmøn Lokalråd. Referat af generalforsamling med efterfølgende borgermøde torsdag den 23. oktober 2014.

Østmøn Lokalråd. Referat af generalforsamling med efterfølgende borgermøde torsdag den 23. oktober 2014. Østmøn Lokalråd. Referat af generalforsamling med efterfølgende borgermøde torsdag den 23. oktober 2014. Generalforsamlingen blev afholdt i Borre Forsamlingshus med 102 tilmeldte deltagere. Referent: Lars

Læs mere

Evaluering af udviklingsplan for mere liv på Østmøn

Evaluering af udviklingsplan for mere liv på Østmøn 1 Jsc, 10. januar 2017 Evaluering af udviklingsplan for mere liv på Østmøn På Østmøn Lokalråds dialogmøde i foråret 2014 blev lokalrådets udviklingsplan for mere liv på Østmøn præsenteret. Nu er der gået

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016.

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Lykken vokser på vor egen ager og kan ikke plukkes i fremmede haver, dette skrev Douglas Jerrold. En sætning som jeg synes står meget godt for det arbejde der

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013 Ja, så er der gået endnu et år, det er så min fjerde beretning. Efter at vi i bestyrelsen nu i et par år, har haft fokus på at få en god struktur, sikre en stor åbenhed i foreningen og få styr på økonomien,

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent: Lars- Frederiksvej 3 foreslås og vælges. Lars fastslår, at indkaldelsen er sket

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Velkomst ved Jette Nyt fra de forskellige foreninger: Borgerforening ved Anna og Birthe: Har det sidste år arrangeret Fælles foredrag,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Tirsdag d. 28. oktober 2014 i Grejs Borgergård

Tirsdag d. 28. oktober 2014 i Grejs Borgergård Tirsdag d. 28. oktober 2014 i Grejs Borgergård Velkomst ved formand Arne Poulstrup Valgt dirigent: John Refsgaard Referent: Vibeke Overgaard Madsen Fremmødte: Ca. 100 personer Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING HØJER LOKALRÅD

BESTYRELSENS BERETNING HØJER LOKALRÅD BESTYRELSENS BERETNING HØJER LOKALRÅD den 05. november 2014. Endnu et år er gået og som jeg indledte beretningen med sidste år, så er Højer Lokalråd efterhånden blevet en helt naturlig ting, hvor det kan

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Dagsorden 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2013

FORMANDENS BERETNING 2013 FORMANDENS BERETNING 2013 Visionen for området kan bedst beskrives ved de ord som er nævnt i kvalitetsprogrammet der er udarbejdet for området: Ullerødbyen vil udvikle sig til en unik bydel, hvor arkitektur,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Referat møde med indbudte og andre borgere vedr. havneprojekt d. 14 jan. 2014.

Referat møde med indbudte og andre borgere vedr. havneprojekt d. 14 jan. 2014. PRÆSTØ LOKALRÅD. Referat møde med indbudte og andre borgere vedr. havneprojekt d. 14 jan. 2014. 1. Velkomst ved lokalrådets formand Henny Jørgensen Henny Jørgensen bød velkommen til de over 30 fremmødte

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Tilstede: Karin, Werner, Henrik, Birthe, Anne Marie, Charlotte, Georg og Fravær: Erik, Kirsten, Henrik Lykke, Lene,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

g 5)v 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune GÅET Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup.

g 5)v 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune GÅET Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup. GÅET 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup. Vi har af omveje fundet ud af, at der for nogle få uger siden er indgivet forslag til

Læs mere

Formandsberetning 2016

Formandsberetning 2016 Formandsberetning 2016 Som tidligere år var bestyrelsens første opgave efter generalforsamlingen, at afholde Ørslevs Dialogmødet d. 24.02.2015. Her var 30 borgere mødt frem for at møde vores dialogudvalg,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april 2009 Tiden flyver, og endnu et år er gået. Et år der har budt på spændende udfordringer for bestyrelsen. Vores største opgave

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011 Formanden har ordet Siden sidst Siden årsmødet har vi haft den glæde at modtage ca. 5.000 stykker nyt, frasorteret pigetøj fra QueenZ i Haslev som en gave til vores hjælpearbejde i Rumænien. Tøjet vil

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Beretning for perioden 26.2. 2013 til 18.3. 2014 Bestyrelsen konstituering på møde 4.3.2013 - formand Gunnar Landtved - næstformand: Steen Outzen - kasserer:

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Nyhedsbrev, februar / marts 2015 GODT NYTÅR! TAK FOR SIDST. Fællesmøder med Lokalforum

Nyhedsbrev, februar / marts 2015 GODT NYTÅR! TAK FOR SIDST. Fællesmøder med Lokalforum Nyhedsbrev, februar / marts 2015 GODT NYTÅR! Måske en lidt sen nytårshilsen, men da dette er det første nyhedsbrev i 2015, er det vel på sin plads at starte med det. Vi ser frem til 2015 med forventning.

Læs mere

Kære forældre. 2. september 2013

Kære forældre. 2. september 2013 2. september 2013 Kære forældre Med dette forældrenyt vil vi gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til et nyt og forhåbentlig spændende, inspirerende og udbytterigt skoleår. Rigtig mange af jer

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 I alt var der 56 repræsenterede husstande ved tilstedeværelse eller fuldmagt. Formand Flemming Schou Nielsen indledte

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 5. januar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 5. januar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 7. januar 2009 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007.

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Foreningen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 3. september 2007 kl. 1830 i kantinen på Lindeskovskolen med følgende dagsorden: 1:

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark.

Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark. Opel GT Klub Danmark Generalforsamling Albertslund 18. august 2013 Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark. Denne beretning er noget specielt for mig, da det er min sidste, ja jeg ved

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016

Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016 Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016 Afholdt på Restaurant Egå Marina. Mogens Berg fra Fibia indleder aftenen med foredrag om fiber med internet/tv, som har ca. 900 tilsluttede

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Formand Birger Dahl bød velkommen til alle fremmødte. Derefter blev der udtalt mindeord for Jan Boye og Jørgen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen H.C. Andersen kvarteret, den 29. marts 2012. Punkt 1: Valg af dirigent. Frode Pagh Bæk (FPB) Blev valgt, og han kunne konkludere at generalforsamlingen

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Generalforsamling GF Digterparken 2014

Generalforsamling GF Digterparken 2014 Generalforsamling GF Digterparken 2014 Der blev torsdag den 27. februar 2014 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 16 fremmødte samt bestyrelsen. Formanden bød velkomme på vegne af bestyrelsen.

Læs mere

Formandens beretning for 2015

Formandens beretning for 2015 Hermed følger min beretning for året der gik i 2015, og et kig ind i 2016. Arealpleje Arealpleje omhandler de aktiviteter som primært udføres af vore 3 gartnere. Aktiviteterne er sæsonbestemte, og mange

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Stationsgrunden i Bråskov lokalforankret byfornyelse

Stationsgrunden i Bråskov lokalforankret byfornyelse Stationsgrunden i Bråskov lokalforankret byfornyelse En historie om forandring fortalt i billeder ca. 1957 2012 2013 Bråskov og Omegns Beboerforening - December 2013 Rev. Maj 2014 Situationen i 2010: Stationsgrunden

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Aktivitetshuset Solhjem E-mail: info@solhjem.dk Hjemmeside: www.solhjem.dk

Aktivitetshuset Solhjem E-mail: info@solhjem.dk Hjemmeside: www.solhjem.dk Referat fra generalforsamling i foreningen Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal 10. marts 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere