Pelvac Manual. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pelvac Manual. Version 1.000001"

Transkript

1 Version

2 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram 3. Installation 3.1 Silo med flad bund 3.2 Silo med V bund 3.3 Tekstil silo med flad bund 3.4 Tekstil silo med kegle bund 4. Betjening 4.1 Transport 4.2 Tider 4.3 Forbrug 4.4 Diverse 4.5 Log 5. FAQ 6. Problem løsninger 7. Fare og Risici 8. CE mærkning 9. Producent Vakuum suger Muldvarp Pelvac Styring Cyklon

3 1. Beskrivelse: Med PELVAC kan du flytte træpiller rundt om hjørner, op og ned. Kort sagt alt det som en snegl ikke kan. 1.1 Modul opbygget: PELVAC er modul opbygget, og består af : -Central støvsuger med selvrensende filter, -Lyddæmper til central støvsuger, -Cyklon med filter, -Sugerspids med motor, -Loftbeslag til slange, -Vægbeslag til cyklon, -5m eller 10m fleksible Suge slange. Du kan justerer, køretid, kontra vægten, så anlægget kan tilpasses dine træpiller. 1.2 Træpille tanken: Normalt når der konstrueres en træpille tank, skal siderne laves skrå, gerne over 45 grader, Det tager en masse unødigt plads. Med vakuum system kan der laves en flad bundet silo, og når der kommer en leverance af træpiller, hænges sugeren blot op i loftet. Efter indblæsning af træpiller løsnes sugeren igen, og vakuum systemet er klar til drift. 1.3 Stor sække: Systemet er også velegnet til at tage direkte fra en storsæk. 1.4 Smuld: Smuld frasorteres af støvsugeren og fjernes nemt med et par beslag. Typisk tømmes beholderen for smuld efter flytning af 1-2 tons træpiller. 1.5 Støj: Flytning af træpiller med vakuum støjer, dog kan du med tænd / sluk funktionen sætte systemet til at køre om dagen, mens man er på arbejde, og derfor ikke generes af støjen. 1.6 Træpiller: PELVAC kan håndtere træpiller på en længde op til 35mm. 1.7 Strømforbrug: Erfaringer viser at PELVAC bruger ca kw / tons der skal flyttes. 1.8 Sugespidsen: I sugespidsen er monteret en lille gear motor, der roterer når der suges, det sikre en stabil tilførsel af træpiller, og at sugeren arbejder rundt i siloen mens den tømmes.

4 2.1 Tekniske data Small Large Xlarge Vakuumsuger 1600W 1600w 1800w Slange diameter 50mm 50mm 50mm Max løfte højde 3,5m 3,5m 4,5m Kapacitet i timen op til 300kg 300kg 400kg Støj 76dB 76dB 78 db Tilslutning VAC / Hz 230/50 230/50 230/50 Suge spids motor 15w 15w 15w Strøm forbrug / tons 10-15kW 10-15Kw 10-15Kw Støv filter 2 stk. 2 stk. 2 stk. Lyddæmper 1 stk. 1 stk. 1 stk. Max. Længde på træpiller 35mm 35mm 35mm Max. Diameter på træpiller 8mm 8mm 8mm 2.2 Print diagram UDSTYR IND / ÙDGANG TILSLUTNING Forsyning 230V PE / N / L Suger OUT1 PE / N / L Muldvarp / Snegl OUT2 PE / N / L Alarm ALARM A / B Kontakt Cyklon IN1 1 / 2 Bruges ikke IN2 3 / 4 Afstands måler DISTANCE Rød / Grøn / Blå

5 3.1 Installation flad bund silo Når siloen fyldes fjernes muldvarpen eller hænges op i loftet 3.2 Installation V bund silo Sneglen afkortes til rummet og evt. flere Ø50mm huller laves. Sneglen bør ligges i en 100mm dyb rende, det sikre en bedre tømning af silo.

6 3.3 Installation tekstil flad bund silo Loft beslaget skal centreres over sækken 3.4 Installation tekstil kegle bund silo Sneglen til siloen kortes op, så den passer til udløbet på siloen.

7 4.1 Betjening: ON/OFF RESET ALARM MENU OP/NED HOVEDMENU TRANSPORT TIDER FORBRUG TRANSPORT DIVERSE Køretid 90S LOG Efterløb vakuum 20% Pausetid 10S Afstand start 70cm Afstand Stop 20cm Brug afstand NEJ Køretid: Efterløb Vakuum: Pause Tid: Afstand Start: Afstand Stop: Brug Afstand: Vakuum transportens køretid/gang, justeres så højt som muligt uden at overfylde cyklonen.( mini tanken ). Stopper muldvarpen/sneglen før vakuummet. f.eks. køretid 100 sek. efterløb 20%, så vil vakuummet fortsætte 20sek efter muldvarpen/sneglen er stoppet, for at tømme rør/slangen for træpiller. Pause tid mellem 2 fyldninger, så cyklonen har tid til at tømmes for træpiller. Starter systemet op, når afstandsmåleren kommer over denne værdi. Stopper systemet, når afstandsmåleren kommer under denne værdi. Aktiver afstandsmåler, kan kun aktiveres hvis afstandsmåler er monteret. Afstandsmåler.

8 4.2 Betjening: HOVEDMENU TRANSPORT TIDER FORBRUG DIVERSE LOG TIDER MA-FR Start MA-FR Start 2 OFF MA-FR Start 3 OFF LØ-SØ Start 1 OFF LØ-SØ Start 2 OFF Indstil Ur 9.35 Indstil Ugedag LØR Indstil Dato 25 Indstil Måned 2 Indstil År 13 MA-FR Start 1-3: LØ-SØ start 1-2 Indstil Ur: Indstil Ugedag: Indstil Dato: Indstil Måned: Indstil År: Juster hvornår vakuum transporten skal køre, der kan vælges 3 tider/dag mandag til fredag. Systemet kører til der er fyldt 1 gang. ( klappen i cyklonen / afstandsmåler registrerer at siloen er fuld ) Juster hvornår vakuum transporten skal køre, der kan vælges 3 tider/dag Lørdag og søndag. Systemet kører til der er fyldt 1 gang. ( klappen i cyklonen / afstandsmåler registrerer at siloen er fuld ) Justering af uret. Angivelse af hvilken ugedag det er. Angivelse af hvilken dag på måneden det er. Angivelse af hvilken måned på året det er. Angivelse af hvilket år det er..

9 4.3 Betjening: HOVEDMENU TRANSPORT TIDER FORBRUG DIVERSE FORBRUG Antal tømninger 1950 LOG Nulstil tømninger NEJ Forbrug KwH 34,5 Nulstil forbrug NEJ Antal Tømninger: Nulstil Tømninger: Forbrug kwh: Nulstil kwh: Angivelse af hvor mange gange systemet har kørt. Nulstiller tælleren Antal Tømninger Angivelse af hvor mange kwh systemet har brugt. Nulstiller tælleren Forbrug kwh 4.4 Betjening: HOVEDMENU TRANSPORT TIDER FORBRUG DIVERSE DIVERSE Sprog DANSK LOG Effekt Muldvarp 15W Effekt Vakuum 1600W Test Portioner 0 Sprog: Effekt Muldvarp: Effekt Vakuum: Test Portioner: Angivelse af sprog, der kan vælges mellem Dansk og Engelsk. Angivelse af strøm forbruget på muldvarpen, bruges til kwh beregningen. Angivelse af strøm forbruget på Vakuum sugeren, bruges til kwh beregningen. Sætter systemet i gang X antal portioner.

10 4.5 Betjening: HOVEDMENU TRANSPORT TIDER FORBRUG DIVERSE LOG LOG 1 MAN Drift 2 MAN Drift 3 SØN Drift 4 SØN Drift 5 LØR Drift 6 LØR Drift LOG: Sidste 50 hændelser registreres her.

11 6. FAQ: Støjer vakuumtransport? Transport af træpiller med vakuum støjer meget, hvis man ikke ønsker den starter mens man sover, kan timeren i styringen bruges med fordel, sæt den evt. til at kører mens du er på arbejde, eller ikke sover. Støver vakuumtransport? Selv om der er et grov filter og et fint filter vil der komme en lille smule støv ud, før evt. udblæsningen ud i det fri, eller sæt hele vakuumsugeren i et andet rum. Vær opmærksom på at hvis man fjerner luft fra et rum, bør der også tilføres luft via en udluftnings ventil Hvor langt kan man transporterer træpillerne? Erfaringer siger op til ca. 50m, hvis man bruger glatte rør og ikke løfter træpillerne for meget. Hvor højt kan træpillerne løftes? Et løft tager meget sugeevne, og bør minimeres, dog uden problemer 3,5m. Har man behov for mere kan der fås en kraftigere model på 1800 watt. Hvor meget koster det at flytte 1 tons træpiller? Erfaringer siger ca. 20kr/tons ( ved 2.00 kr/kwh ) Hvor tit skal vakuum sugeren tømmes? Støv beholderen på vakuumsugeren tømmes typisk for hver ca. 2 tons, dog vil træpiller med mere smuld, gøre tømnings intervallet mindre. Vil smuld i træpillerne være et problem? Nej, normalt ikke, dog skal støv beholderen på vakuum sugeren tømmes oftere. Kan jeg køre uden metal filter i cyklonen? Nej! Metal filteret beskytter stof filteret i vakuum sugeren mod slidtage. Hvad sker der hvis filterne beskadiges? Så vil støvet ødelægge motoren i vakuum sugeren! Hvordan virker afstands måleren? Måleren virker via ultralyd, en højtalere sender lyd ud, og en anden højtaler opfanger den reflekterende lyd, tiden måles, og omsættes til en afstand til træpillerne. Kan jeg lave en silo der er større end max målene? Ja, det kan du godt dog kan det påvirke muldvarpens evne til at tømme siloen. Siloen bør altid være kvadratisk. Plader i bunden kan gøre muldvarpens arbejde nemmere. Hvor får jeg fat i glatte rør? Det kan du ved din NBE forhandler. Hvor får jeg fat i bøjninger til 50mm rør? Ved din VVS forhandler eller byggemarked, kan du få PP grå afløbs fittings, de er billige, og bøjninger holder typisk til ca. 10 tons piller. Man kan også bruge limfittings, som er tykkere i godset og dermed mere holdbar. Kan jeg bruge en anden type slange end, den PU slange der medfølger sættet? Nej, det anbefales ikke, da muldvarpen snører slangen op, så det skal være slange af en vis kvalitet og styrke.

12 6. Problem løsninger: Træpiller sidder i klemme i udløseren. 1. Forlæng evt. køretiden, så der er flere træpiller i cyklonen, når der skal tømmes, så åbnes klappen mere, og chancen for træpiller i klemme minimeres. 2. Juster kontravægten på klappen, prøv dig frem med den bedste placering. Der er ingen / manglende sug på systemet. 1. Check for utætheder i samlinger mv., systemet skal være 100% tæt. 2. Rens filteret for støv. 3. Sikre dig at køretiden ikke er så lang, at cyklonen bliver over fyldt med træpiller. 4. Check at løfte højden er ikke over 3,5m. 5. Check at transportvejen ikke er længere end 10m. 6, Check at rørene er i samme dimension 50mm. Der er ingen strøm på systemet. 1. Sikre dig at der er strøm i kontakten. 2. Kontroller om sikringen ( 7A ) i styringen er sprunget. Skiftes om nødvendigt. 3. Kontroller sikringen på vakuumsugeren er aktiveret. ( aktiveres med et tryk ) Muldvarpen kan ikke tømme siloen helt. 1. Sikre dig at rummet ikke er mere end 2x2m og kvadratisk. 2. Sikre dig at slangen er lang nok til at nå fjerneste hjørne. 3. Der kan med fordel monteres små forhøjninger i bunden af siloen, som muldvarpen kan fange

13 7. Fare og risiko: Rør aldrig ved muldvarpen og snegle, når der er strøm på systemet, der gives ingen advarsel før start disse. Systemet er forsynet med en elektrisk strøm på 230V/50Hz. En ukorrekt installation eller forkert reparation kan forårsage livstruende elektrisk stød. Elektrisk tilslutning må kun udføres af den person, som har de rette kvalifikationer og beføjelser. Udførelse af elektrisk installation skal foregå i henholdt til de gældende regler. Afbryd altid systemet fra el-nettet før De starter med vedligeholdelsesarbejdet og servicering. Systemet skal tilsluttes til et separat elektrisk kredsløb, som er udstyret med en korrekt effektafbryder og fejlstrømsafbryder. Kravl aldrig ind i en træpille silo, uden forudgående ventilering, der kan samles giftige gasser, som kan være dødlige. Læs altid manualen før montering og reparation af anlægget, søg om nødvendigt professionel hjælp. Systemet må kun betjenes af kyndige personer. Hvis De er i tvivl med hensyn til en sikker anvendelse af apparatet, kontakt forhandleren.

14 8. CE mærkning: Vi bekræfter hermed, at dette produkt er blevet produceret i overensstemmelse med: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektivet 2004/108/EC Maskindirektivet 2009/125/CE Dette symbol angivet på produkterne bekræfter, at produktet er blevet fremstillet i overensstemmelse med de ovenstående direktiver. 9. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 DK9750 Oester Vraa DENMARK

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere