REFERAT FOR BEBOERMØDE SØNDAG D. 12. APRIL 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FOR BEBOERMØDE SØNDAG D. 12. APRIL 2015"

Transkript

1 REFERAT FOR BEBOERMØDE SØNDAG D. 12. APRIL 2015 DAGSORDEN: 1. Formalia I. Valg af dirigent: Sune Köhler er valgt som dirigent. I IV. Valg af referent: Martin Lønsmann Hansen fra Bestyrelsen er valgt som referent. Godkendelse af mødets rettidige indkaldelse og dagsordenen: Det er godkendt. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde: Det er godkendt. 2. Formandens beretning v. Jonas Høst I. Livet på Dania går sin gang, og det går generelt rigtig godt. Vagtordning i julen var endnu engang en succes (ingen indbrud i julen). Projekter som er implementeret siden sidste beboermøde: i. Oversigtskort (skiltepyloner) på parkeringspladserne (dyre, men nyttige). ii. Bestyrelsen er begyndt at lave regelmæssige nyhedsopslag på kollegiets lukkede Facebook-gruppe, for at skabe mere åbenhed og opmærksomhed på, hvad Bestyrelsen går og laver, og hvad vi bruger vores (jeres) penge til. iii. Der er kommet solceller på taget af Helsingforsgade, hvilket vil sige, at kollegiet nu producerer sin egen strøm. Dette muliggør bl.a. differentierede vaskepriser (halv pris på vask og tumbling ml. kl. 8-16). I sommermånederne kan solcellerne formentlig dække over 80% af kollegiets kollektive elforbrug. Solcellerne betales af over 10 år og har en forventet levetid på år. iv. Dania Kollegiets nye hjemmeside blev lanceret i november sidste år. Den er blevet taget rigtig godt i mod og har mødt ros fra alle sider. v. Optimering af studierum og TV-stue: Nye borde (som ikke knirker), nye lænestole, der er indkøbt skraldespande til begge rum. vi. Nye routere i Fællesrummet og studierummet, hvilket giver bedre internetforhold i begge rum. Det er nu kun nødvendigt at logge på én gang. Med tilladelse fra KK er routerne er indkøbt uden om Bolignet Aarhus, hvilket dog vil sige at Bestyrelsen selv står for at supportere disse routere. vii. Der er kommet håndsprit i vaskerummene (et forslag fra en beboer). Dette er også en opfordring til at indsende flere forslag og gode ideer til Bestyrelsen. viii. Har opsat (opdaterede) FAQ er på opslagstavlerne på kollegiet, for at skabe mere synlighed og opmærksomhed på de udvalg, der er på kollegiet.

2 I Projekter under udarbejdelse: i. Røgalarmer: Der bliver snart installeret røgalarmer i alle lejemål. Røgalarmerne vil være batteridrevne og bliver overvåget centralt, så Henri får besked, hvis de er defekte eller skal have skiftet batteri. ii. Ringeklokkerne i alle lejemål på Finlandsgade bliver udskiftet (de eksisterende ringeklokker har en høj og ubehagelig tone). iii. Der bliver skiftet lamper i køkken og badeværelse i nogle lejemål: Hvis man ikke vil have skiftet sin lampe i f.eks. badeværelset (f.eks. fordi man selv har sat en lampe op, så sæt en seddel på lampen; så får I en ny lampe udleveret, som I skal skifte inden/når I flytter ud). Røgalarmer, ringeklokker og lamper bliver monteret samtidig. iv. Får stor TV-pakke i motionsrum og Fællesrum: Det er bestilt hos Stofa. v. Differentierede vaskepriser muliggjort af solceller: Kører som i første omgang som forsøgsordning indtil oktober, hvor initiativet evalueres og justeres. Der er halv pris på al vask og tørretumbling mellem kl vi. Arbejder på at sikre bedre strømstabilitet i Fællesrummet, så relæet ikke slår fra (relæet sidder nemlig i et rum, som kun formanden og næstformanden i Bestyrelsen har adgang til). 3. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen I. Nye køkkener under udarbejdelse: Køkkenerne skal udskiftes hvert ca. 20 år, og derfor skal de skiftes i Dania I+ Ingen fast tidshorisont. Køkkenudvalget har lavet flere tegninger, men kollegiekontoret hyrer et køkkenfirma til at lave resten af tegningerne til køkkenerne. Der kommer induktionskomfurer i de nye køkkener. i. En beboer foreslår at køkkenudvalget udnytter hjørnepladsen bedre og f.eks. stiller køleskabet der. Omvendt er der stor frihed forbundet med selv at kunne administrere den plads. Det foreslås at endvidere, at der gøres plads til, at der kan installeres en bordopvasker (da der lige nu mangler ca. fem centimeter i højden for at en sådan kan være der ift. skabene, der sidder over bordet). ii. En beboer bemærker, at det er tilladt at lave alting om og få det, som man vil have det, så længe man efterlader sit lejemål i den tilstand, som man fik det i. I Påmindelse om aktivitetsdag d. 26. april kl. 11: Mød op og hjælp med at gøre klar til sommeren så sparer kollegiet en masse penge, da vi slipper for at hyre professionelle til at gøre arbejdet! Dania Kollegiets nye hjemmeside bliver løbende opdateret. Selvom den nye hjemmeside er lanceret, så er arbejdet med at optimere, justere og forbedre den en løbende proces; kom gerne med input (brug fx sidens indbyggede feedback-knap). Side 2 af 6

3 4. Meddelelser fra diverse udvalg I. Fællesrumsudvalg v. Fællesrumsansvarlig Nicolai Sørensen i. Ud over Nicolai består udvalget af udlejerne Charlotte, Martha og Peter. ii. Fællesrummet har fået nyt service, ny router, og der bliver løbende foretaget forbedringer af rummet. Kom gerne med forslag til forbedringer. iii. Udvalget arbejder på at få mobilbetaling til at håndtere betaling frem og tilbage af depositum mv., men det er svært, da det bl.a. kræver CVR-nummer at få MobilePay Business, mens en privat MobilePay skal CPR-valideres. iv. Opdatering af bookingmodul på hjemmesiden: Man skal nu reservere Fællesrummet mindst 7 dage i forvejen (det letter arbejdet for de Fællesrumsansvarlige). Du kan dog altid skrive en mail mindre end 7 dage før den dato, du ønsker at leje lokalet, og høre om det kan lade sig gøre at leje Fællesrummet med kort varsel. v. Der bliver formentlig købt nyt anlæg i nær fremtid, som vil understøtte Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect mv. Pga. dårlige erfaringer vil det heller ikke fremadrettet være muligt at bruge jackstik til som tilslutningsmulighed. Motionsrumsudvalg v. Kristian W. Pedersen i. Der sket en del ændringer. Bl.a. ny vægtstang og flere andre nye ting. Der er også blevet rykket rundt på motionsredskaberne, så der er kommet mere plads og tingene har fået en mere hensigtsmæssig placering. Der er kommet kasser, så tingene har en plads. ii. Folk kan godt blive bedre til at rydde op efter sig selv (hvis folk ikke rydder ordenligt op, så mind gerne hinanden om det og opfodr hinanden til at rydde op. Snak med hinanden, og få skabt en god vane omkring oprydning). iii. Der kommer indkøbt nyt lydanlæg, da det gamle er i stykker. I Dania For Fun v. Lene Toft Conradsen i. Dania 4 Fun (D4F) er kollegiets sociale udvalg (ikke festforening): D4F afholder fester, Tour de Chambres, Game of Thrones-aftenener mv. ii. Der er fest på lørdag kom frisk! D. 4. maj (i anledning af Danmarks befrielse) mødes og spiser tarteletter. Der er også et skt. Hans-arrangement. iii. Opfordring: Kom gerne med forslag til arrangementer og meld jer ind i D4F s Facebook-gruppe. Alle D4F-arrangementer er åbne, og man må gerne tage venner med udefra. IV. Flagmesteren v. Katrine L. Nielsen: Der er kommet ny flagstang. Der vil fortsat blive flaget på flagdage og på udvalgsmedlemmernes fødselsdage. Side 3 af 6

4 5. Gennemgang af kollegiets budget for 2015/2016 med henblik på godkendelse I. Gennemgang af budgettet for 2015/2016 v. kasserer Kirstine Toft Conradsen i. Besparelse kloak og vand (det fælles forbrug). ii. Besparelse på varme, fordi priserne er blevet reguleret ned. iii. Tilpasning af elmålere, således forbrug nu kan ses på internettet; dette medfører en engangsafgift på kr. at få målere, der har denne funktion. iv. Stor (forventet) besparelse på el som følge af solceller og LED-belysning i udendørslamper. v. Rengøring: Stiger 48% (steg også sidste år). Dette omfatter bl.a. rengøring af TV-stue, vaskerum, Fællesrummet, vinduespudsning af lejligheder. Sidste år havde KK budgetteret med for lidt, så i år da har de opjusteret budgettet lidt. 1. En beboer bemærker, at rengøringsfirmaet på kollegiet generelt gør meget dårligt rent og konsekvent springer over, hvor gærdet er lavest. Bestyrelsen går videre med dette til KK/Henri. vi. Afskrivninger på ca om året. Dette går til solceller, som forventes betalt af over 10 år (de koster ca kr.) og har en forventet levetid på år. I sommermånederne forventes de at dække ca. 90% af elforbruget. vii. TV-priser er generelt stigende, og de stiger også her på kollegiet; store stigning i år skyldes bl.a. at Stofa hævede priser kort efter sidste budget var lagt. Antennebidraget stiger i gennemsnit med 18 kr. pr. lejemål. viii. Internet falder med ca. 16 kr. pr. lejemål. Udgiften er ikke faldet som sådan, men et overskud fra for 2 år siden kommer os til gode nu. ix. Ændring af huslejen: Blev vedtaget i 2009 at huslejen skal reguleres i tre omgange, så den er udregnet ud fra antal kvadratmeter i lejemålet. Denne udligning er sket over tre omgange den sidste i år. Varsel fremsendes snart. Afstemning med henblik på godkendelse af budgettet: Budgettet er godkendt. 6. Behandling af indkomne forslag I. Sound bar til TV-stuen: Grundet dårlig lyd på fjernsynet, er der stillet forslag om en sound bar til TV-stuen. Der har tidligere været en sound bar i TV-stuen, men denne blev stjålet kort tid efter den blev monteret. Forslagsstilleren bemærker derfor, at en eventuelt ny sound bar skal tyverisikres forsvarligt med tyverimærkning og fastgørelse. Side 4 af 6

5 i. Der er enighed om at en sound bar ville løfte lydkvaliteten til glæde og gavn for alle, og at den naturligvis bør tyverisikres i det omfang det er muligt, hvor man dog stadig bør tage højde for, at det skal være en æstetisk løsning. ii. Det bemærkes at man evt. bør lydisolere bedre ml. studierum/tv-stue. iii. Afstemning: 23 ud af 24 stemmer for dette forslag. Bestyrelsen indkøber en sound bar. Mulighed for at reservere TV-stuen: Forslagsstillerne mener forslaget som et oplæg til diskussion om muligheden for at kollegiets foreninger og beboere kan reservere TV-stuen. Det kommer bl.a. af, at Dania 4 Fun flere gange har arrangeret og inviteret kollegiets beboere til filmhygge i TV-stuen for herefter at finde ud af, at andre benyttede TV-stuen (og var i deres gode ret til det, da brug af rummet pt. fungerer efter først-til-mølle-princippet). i. Der er argumenter for og imod, men der er konsensus blandt de fremmødte beboere om, at det generelt er en dårlig ide at alle beboere skal kunne booke TV-stuen man kan i stedet booke Fællesrummet. ii. Et forslag til afstemning formuleres således: Kollegiets etablerede udvalg har fortrinsret til at benytte TV-stuen til fællesarrangementer, hvis blot dette varsles senest én uge før arrangementet finder sted. Varslingen skal ske på Facebook-gruppen og på en seddel på opslagstavlen i Studierummet. I fald der stemmes for, vil ordningen køre som forsøg indtil næste beboermøde. iii. Afstemning: Et overvejende flertal af de fremmødte beboere stemmer for, at ovennævnte ordning implementeres som forsøg indtil næste beboermøde. 7. Nedsættelse af udvalg I. Flagmaster: Katrine fraflytter til efteråret, så hvis overvej om der er en flagmester gemt i dig, da der kommer til at mangle en flagmester snart. I IV. Dania For Fun er pt. 9 medlemmer; må maks. være 10, så der er én ledig plads. Motionsrum: Kun Kristian indtil videre, men han fraflytter til efteråret (to potentielle arvtagere har meldt sig). Fællesrumsudlejerne: udvalget er fuldt besat og søger ikke nye medlemmer. 8. Eventuelt I. Marie Louise Tibirke Lyager m.fl. vil oprette et privat spis-grønt-udvalg. De har fået grønt lys af Henri til at anlægge et lille område af haven til grønt. Hvis man ønsker at deltage, kan man kontakte Marie Louise (eller en af de andre, der står for det). Der er ikke fastlagt nogen særlig ordning endnu, men det kunne f.eks. køre efter princippet giv noget, tag noget. Side 5 af 6

6 i. En beboer bemærker, at kollegiet er bygget oven på en gammel kemikaliefabrik, og at det tidligere ikke har muligt at få tilladelse til at dyrke grønt her. Marie Louise fortæller, at der bliver tale om højbede, og at der bliver dækket forsvarligt af. Det understreges endvidere at dette er en privat forsøgsordning og ikke (endnu) et officielt udvalg på kollegiet. ii. En beboer spørger til, om der er tænkt over, at dette potentielt kunne tiltrække uheldige elementer? Bekymringen er noteret, men det vurderes ikke umiddelbart til at være et problem. iii. Selvom de har fået grønt lys fra Henri, så bemærker Jonas fra Bestyrelsen, at man altid gerne må orientere Bestyrelsen om sådanne projekter, for at få gode råd og vejledning i sager, der berører alle beboere og brug af fælles arealer. Side 6 af 6

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 1. Formalia I. Valg af dirigent: Ole er valgt til dirigent. Valg af referent: Nikolaj fra Bestyrelsen er valgt til referent. Godkendelse af mødets rettidighed:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening UG Nyt Juli 2015 Highlights fra generalforsamlingen Ny gadebelysning på vej Kommunen overtager Mosesvinget Fællesspisning - sådan foregår det side 4 side 7 side 8 side 10

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere