Manual. Bag om ArtMobile. ArtMobile er en del af Kulturregion Fyns projekt ICE Interactive Culture Explorers: Institutionerne bag ArtMobile:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual. Bag om ArtMobile. ArtMobile er en del af Kulturregion Fyns projekt ICE Interactive Culture Explorers: Institutionerne bag ArtMobile:"

Transkript

1 Manual Bag om ArtMobile ArtMobile er en del af Kulturregion Fyns projekt ICE Interactive Culture Explorers: Institutionerne bag ArtMobile: ArtMobile er støttet af: ArtMobile er udviklet i samarbejde med:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ARTMOBILE ET KUNSTNERISK TILBUD TIL UDSKOLINGSKLASSER...3 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER...4 NEDPAKKET ARTMOBILE...5 OPSTILLET ARTMOBILE...5 KABELOVERSIGT...6 DIAGRAM OVER ARTMOBILES ELEKTRISKE DELE...7 INTERNETOPKOBLING...8 GRUNDPLAN OVER ARTMOBILE OPSTILLINGEN...9 OPSÆTNING AF ARTMOBILE...10 LÆRREDERNE...10 LÆRRED A...11 LÆRRED B...11 KINECTS...12 KABLER TIL TÅRNENE...13 JUSTERING AF TÅRNENES PLACERING...14 AFSKÆRMNINGSBÅND...14 FORBEREDELSE AF LOKALET...15 TEST AT ARTMOBILE VIRKER...15 FEJLSØGNING...16 PROCEDURE VED FORTSAT FEJL PÅ ARTMOBILE...17 SLUK FOR ARTMOBILE...18 TJEKLISTE EFTER OPSÆTNING...18 LOGBOG...19 NEDTAGNING AF ARTMOBILE...20 TÅRNE...20 KABLER...20 KINECTS...21 AFSKÆRMNINGSBÅND...21 LÆRREDER...22 TJEKLISTE EFTER NEDTAGNING

3 ArtMobile et kunstnerisk tilbud til udskolingsklasser ArtMobile er en fysisk, mobil og interaktiv kunstinstallation. ArtMobile forudsætter publikums medskaben. Den består af ord, lyde, former og farver, der sammensættes efter publikums bevægelser. Det er så at sige publikum, der skaber værket. Når man interagerer med installationen, kan man føle sig som en tryllekunstner. Så snart du bevæger dig, sker der ting omkring dig. Blot ved brug af kroppen, åbner ArtMobile for, at alle - uanset baggrund - kan nyde, forstå og skabe kunst. Installationen er primært målrettet de årige skoleelever og giver en anderledes indføring i musikkens, litteraturens og billedkunstens verden. ArtMobile skal styrke de åriges forståelse for og lyst til at lære om kunst. De unge skal mærke, hvad det vil sige at skabe kunst og få kunst ind under huden. Dette dokument tjener som en praktisk vejledning til brug under arbejdet med ArtMobile. 3

4 Særlige bemærkninger Transportkassen til ArtMobile er 2,41 m. lang, hvilket stiller krav til området indenfor indgangsdøren. Der må ikke kun være trapper/trin ind til stedet, hvor ArtMobile skal stå. Transportkassen er for stor og tung til at komme ad trappetrin. Er der fejl på ArtMobiles konstruktion eller mangler nøglen til tårnene, så kontakt: Kulturregion Fyns programleder Stine Keiding på / Ud over denne manual medfølger et tjekskema for opsætter og nedtager parten samt en modtagelsesliste for besøgsstedet. Tårn A er hovedtårnet, der styrer ArtMobile. I Tårn B er der kun en højtaler og en projektor. I Tårn A hænger en Tænd/Sluk Guide på indersiden af døren. I Tårn B hænger en ekstra manual. Retningsangivelser i manualen er altid set fra publikum. Når billedet på lærredet er indstillet - undgå at rykke lærred og tårne! Lærredet skal så vidt muligt IKKE berøres - sæt gerne skiltene: Må ikke berøres op foran lærredet, når installationen er placeret. 4

5 Nedpakket ArtMobile 1. Transportkasse 2. Tårn A inkl. beskyttelseskappe 3. Tårn B inkl. beskyttelseskappe Opstillet ArtMobile 1. Tårnene A & B 2. Lærredet 3. Afskærmningsbåndene Udover hoveddelene løber der også en række kabler, som forbinder delene samt forsyner opstillingen med strøm og eventuelt internet. 5

6 Kabeloversigt Kabel 1 forbinder Tårn A og Tårn B med: Strøm V apparatkabel Lyd - Jackstik Billede - HDMI-kabel Kabel 2 er et strømkabel til Tårn A: 230 V apparatkabel Kabel 3 forbinder de 3 Kinects med Tårn A samt leverer strøm til disse: 230V apparatkabel Kabel 4 er et USB kabel til de tre Kinects: 3 x USB 2.0 kabler Kabel 5 er et internetkabel, der forsyner Tårn A med internet: 50 meter ethernetkabel (Kabel 5 kan udelades, hvis opstillingsstedet ikke har internet. Det betyder, at der ikke uploades billeder til https:// artmobile.portaplay.dk under brug) Tårn A kabler Kinect kabler på lærredet Tårn B kabler 6

7 Diagram over ArtMobiles elektriske dele Spk: Speaker Kb: Keyboard Sub: Subwoofer UPS: Nødstrømsanlæg Forst: Forstærker PC: Personal Computer Info omkring projektoren: Kinect type:

8 Internetopkobling Hvis ArtMobile er tilsluttet internet, vil den lægge skærmbilleder online af gennemspilningerne. Disse kan efterfølgende findes på: 8

9 Grundplan af ArtMobile opstillingen 9

10 Opsætning af ArtMobile Transportkassen åbnes. Et område på 6 x 6 meter ryddes. Målebåndet sidder i midten af kassen. Tårnene placeres 3 meter fra hinanden med dørene væk fra publikum og med ca. 0,4 m. til væg, så tårnene kan betjenes. Tårn A er det tårn til venstre set fra publikum. Det er markeret på både beskyttelseskappen og døren. Lærrederne Det 6 meter lange lærred består af 2 dele: Lærred A og Lærred B, som først samles hver for sig: Start med at fordele rammerne. Benene hører specielt til lærrederne og er markeret med enten A højre og A venstre eller B højre og B venstre. Når rammerne er fjernet fra transportkassen, kan deres holdere lægges ned i bunden af kassen. 10

11 Lærred A Identificer overlægger, underlægger og sider markeret med A. De samles på gulvet med knap-hægterne opad. Man kan med fordel samle det med toppen tættest på tårnene, så det er lige til at rejse op. Læg Lærred A ud over rammen og sæt knapperne på enkeltvist hele vejen rundt Hvis knapperne ikke passer skal lærredet vendes 180 grader. Hvert lærred har markeringer i hjørnerne med top og bund. Det kan være en idé, at den ene person hjælper den anden med de sidste knapper ved at holde ud i lærredet. Hent skruerne i den gule pose i transportkassen. Mens den ene holder lærredet opretstående, monterer den anden fødderne. Der er mærker, hvor skruerne skal sidde. BEMÆRK: Benene hører specifikt til lærrederne og er markeret med A højre og A venstre. Alle låse på benene og hjørnerne på lærredsstativet skal tjekkes efter, så de er trykket helt på plads. BEMÆRK: Lærred A set fra publikum skal være placeret i højre side, altså foran Tårn B. Lærred B Samme som overstående. BEMÆRK: Det ene ben er specielt og har velcro på. Det skal vende ind mod midten, da kablerne til Kinectsene skal monteres her. Det betyder, at Lærred B set fra publikum skal være i venstre side foran Tårn A. Lærrederne sættes nu tæt op mod hinanden, så de tilsammen udgør en 6 m væg med en afstanden fra fronten af tårnene på ca. 1,65 m. Tårnene skal stå vinkelret herpå. Desuden skal midten af hver af lærrederne være placeret foran linserne på projektorerne (i tårnene). Midtersamlingen på bundrammen af lærredsstolpen markerer midten. Linsen skal være præcis ud for denne. Placeringen af tårnene finjusteres senere, når ArtMobile er tændt. 11

12 Kinects Monter de tre Kinects øverst på lærredet udfor deres markeringer. BEMÆRK: De er nummereret: 1, 2 og 3. Kinect nr. 2 holder de to lærreder sammen på midten. Tjek at Kinectsene går ud over lærredet på forsiden, så filtstykkerne hviler på lærredet. Tjek gerne at linserne på Kinectsene ikke er blokerede eller beskidte. Kablerne fra Kinectsene samles på bagsiden af lærrederne med de velcrobånd, der sidder på bagsiden af midterstolpen. I toppen skal kablerne hænge på skruerne til den midterste Kinect (nr. 2): Monter kablerne, de skal sidde bag på midterstolpen. De kobles sammen med Kinectsenes USB-ledninger, så nr. 1 sidder samen med nr. 1 osv. Monter Kabel 3 mellem Tårn A og midterstolpen på lærrederne. Der sidder to velcroknapper, hvorpå stikdåsen fæstnes. USB-ledningerne fra Kabel 3 samles med USB-kablerne fra forrige kabel ud fra labels. Monter strømforsyningerne til Kinectsene i stikdåsen. Monter kablet mellem Tårn A og de tre Kinects, samt strøm. Bind kablerne op på bagsiden af lærredet i de velcrostrips, der er monteret på lærredet. Stram kablerne til, så de ikke slasker, falder ud, eller skygger for billedet. 12

13 Kabler til ta rnene Monter Kabel 1 mellem de to tårne (HDMI, lyd og strøm). Monter internetkablet, hvis det er muligt at koble det til internet på stedet - det er 50 meter langt. Sæt strøm til Tårn A. Åbn Tårn A med nøglen fra transportkassen. Tænd for nødstrømsapparatet (UPS) og tjek, at der er lys i displayet. Der kan gå op til 3 sekunder. Tænd herefter på den røde knap. Vent 5 minutter til ArtMobile er helt startet op. Den røde knap UPS (nødstrømsapparat) Når ArtMobile er klar, ser billedet på lærredet således ud: Hvis ikke dette sker, gå til fejlsøgningsafsnittet i manualen. 13

14 Justering af ta rnenes placering Tryk på S på keyboardet i Tårn A for at få en justeringsmarkering frem på lærredet.. Tårnene placeres ud fra justeringsbilledet med de røde linjer på lærredet. Husk også at tjekke, at ord og symboler ikke bliver skåret af - det gøres ved at starte et tema. Når placeringen er optimal, låses ALLE hjul på begge tårne. Undlad herefter at rykke på tårne og lærreder. Afskærmningsba nd Afskærmningsbåndene skal placeres ca. 2,33 m. fra lærredet. Når et tema kører, kan afstanden tjekkes på lærredet, da båndets skygge på lærredet skal være sort - IKKE blåt. FORKERT: Når skyggen er blå forstyrrer det interaktionen mellem brugerne og ArtMobile 14

15 KORREKT: Her forstyrrer afskærmningsbåndet ikke interaktionen med skærmen. Afslut med fotografering til dokumentation. Forberedelse af lokalet Orientering til stedet: Undgå sollys og tilstræb dæmpet belysning i lokalet, så vidt det er muligt, så bliver oplevelsen med ArtMobile bedst. Test at ArtMobile virker Identificer forstærkeren på midterste hylde og juster begge volumenknapper imod uret som på billedet til, hvad der svarer til kl. 12 på et ur. Lyden kan justeres, når et tema testes - begge volumenknapper skal blot stå ens. Afprøv et tema - her testes at man kan få fat i både symboler, ord og musik-elementerne. Et tema tager 3 min. at gennemspille. Er der problemer med billedet, interaktionen eller lyden, gennemgå fejlsøgningsafsnittene på de følgende sider. Kører alt som det skal, gå til side 16 og følg stepsene herfra. 15

16 Fejlsøgning Tjeklisten skal gennemføres, hvis der opleves fejl på ArtMobile. Tjeklisten forudsætter at punktet Opstilling er gennemført. I tilfælde af fejl kan nedenstående guide følges: ArtMobile vil ikke starte: Undersøg, om der er strøm til ArtMobile? Tjek at nødstrømsanlægget (UPS) i Tårn A er tændt. Tryk evt. på den midterste knap på den for at starte den op Gå kablingen igennem ved at tage stikkene ud og genmontere dem Følg vejledningen til opstart af ArtMobile Der er ikke billede på: Undersøg, at kablet imellem de to tårne er forsvarligt monteret ved at genmontere kablet mellem Tårn A og Tårn B Følg vejledningen til opstart af ArtMobile Der er ikke lyd: Undersøg, at forstærkeren i Tårn A er tændt og juster volumen med uret, så knapperne står ens Man kan ikke interagere: Sluk ArtMobile, og vent 3 minutter Gennemgå forbindelserne til Kinectsene og genmonter disse - både strømkabler og USB-stikkene Start ArtMobile igen Der er døde områder på lærredet: Følg vejledningen til opstart af ArtMobile Gå herefter ind foran hver Kinect og bekræft, at man kan se sin egen skygge på lærredet foran dem Hvis man ikke kan se sin skygge foran de enkelte Kinects i opstillingen: Sluk ArtMobile efter vejledningen og gennemgå kablerne til Kinectsene (Strømkabler og USB-stikkene) Start ArtMobile op igen Hvis man kan se sin skygge på lærredet: Undersøg, at der ikke er noget, der står for tæt på ArtMobile (inkl. afskærmningsbåndene), det er tilfældet, hvis der er områder, der blinker blåt på lærredet Undersøg, om der er kilder for direkte sollys (både for oven og fra siderne), som kan afskærmes Billederne kan ikke findes online, selvom der er forbundet til internettet: Sluk ArtMobile og vent 3 minutter Verificer, at der er internetforbindelse i det stik ArtMobile er tilsluttet (bed opstillingsstedet teste dette) Tjek kablet, der forbinder installationen med internettet, at det er forsvarligt monteret Start ArtMobile op igen 16

17 Procedure ved fortsat fejl pa ArtMobile Hvis der fortsat opleves fejl på ArtMobile, bedes du notere: Hvilken fejl, du oplever Hvilke trin, du har gennemført i vejledningen Herefter kan du ringe til Kanako på , som vil yde teknisk assistance. Det er vigtigt at oplyse: Hvem du er samt et nummer, vi kan vende tilbage på Adressen hvor ArtMobile er opstillet samt tidsrum, hvor den kan serviceres Selve fejlen der opleves samt hvilke trin, der er gennemgået for at udbedre fejlen 17

18 Sluk for ArtMobile Efter test af et af temaerne og eventuel gennemført fejlsøgning, skal ArtMobile slukkes. Tryk kort på den røde knap, hvorefter ArtMobile lukker ned (Skærmen slukker i Tårn A). Vent 3 minutter og afbryd herefter strømmen ved at trække strømkablet ud af Tårn A. Sluk forstærkeren, og drej volumenknapperne mod uret. BEMÆRK: Nødstrømsanlægget (UPS) i tårnet kan bippe, efter strømmen er afbrudt. Dette er ikke et problem. Man kan vælge at slukke for den også. Aflås skabet og returner nøglen i transportkassen. Tjekliste efter opsætning Er Lærred A intakt? Er Lærred B intakt? Kan opstarten gennemføres? Kan der gennemspilles et tema? Er der lyd? Kan nedlukning gennemføres? Er nøglen afleveret til opstillingsstedet? 18

19 Logbog Herunder noteres hvor ArtMobile er opstillet samt kvitteres for opsætning, test og nedtagning. Dato Sted Opstilling (signatur) Test (Signatur) Nedtagning (signatur) 19

20 Nedtagning af ArtMobile Ta rne Lås Tårn A op med nøglen fra transportkassen. Sluk for ArtMobile med et tryk på den røde knap i Tårn A. Tjek at der er skruet helt ned for forstærkerens to volumenknapper. Lås begge tårne og læg nøglen i transportkassen. Hvis kassen står mellem tårnene, flyttes denne frem og væk fra tårnene, så kablerne ikke masses. Put beskyttelseskapperne på tårnene. Sørg for at have identificeret siderne først, der er markeret Forsigtig over stikudtagene. Det er lettest at gøre 2 mand. Kapperne opbevares i transportkassen. Hjulene på tårnene låses op (de burde i hvert fald alle være låst). Kabler Afkobl alle kabler fra Tårn A og rul dem sammen. Alle kabler skal ned i bunden af transportkassen i kassen markeret med kabler. Fjern internetkablet, hvis det har været anvendt. Fjern 230 volt hovedstrømskablet. Nødstrømsanlægget bipper muligvis, men det gør ikke noget. Fjern alle kablerne til Tårn B: Strøm, HDMI, og lyd tages ud af Tårn B. Fjern alle kabler til Kinects - både strøm og de 3 USB-kabler, som er bundet op med velcrostrips. Stikdåsen på midterstolpen på lærredet tages af (den er monteret med velcro) og USB-kablerne afmonteres. Strømadapterne og kabler på stolpen tages af, rulles sammen og lægges med de øvrige kabler ned i kabelkassen. Sæt propper på stikkene i Tårn A: 3 stk. USB og 1 netkabel. 20

21 Kinects Fjern Kinects ved at binde velcroet på lærredet op, så ledningerne hænger frit og sæt dem forsigtigt i transportkassen med ledningerne rullet rundt om. Hver Kinect skal skrues fast på sin plads i transportkassen. Ledningerne er velcroet på stolperne og kan ikke tages af ved Kinectsene. Åbn velcro-stripsene og fjern kablerne fra midterstolpen. Afskærmningsband Afskærmningsbåndene rulles ind. Midterstolperne har en låsemekanisme, som drejes, så båndene kan trækkes ind. Stolperne skal ned i kassen før lærredsstolperne. Fødderne skal vende ud mod siderne og væk fra midten i hver ende af transportkassen: 21

22 Lærreder Start med at tage begge lærreder af rammerne. Man kan med fordel starte med at knappe det af nede fra. BEMÆRK: Pas på de ikke rammer jorden. Fold lærrederne efter de eksisterende folder - først på den lange side og derefter på den korte. Begge lærreder puttes i deres respektive kasser - markeret med A og B. De skal placeres i bunden af transportkassen. Lærred A (det uden velcro til kablerne på foden) De 4 håndskruer skrues ud, så benene kan tages af. Lærredet kan derefter skilles i 4 dele på gulvet. Sidestykkerne foldes ind, så de kan være i kassen. De 4 sider + 2 fødder lægges i kassen: Rammerne med de indbukkede sider ligger yderst i bund og top med bukkene opad, så fødderne kan lægges over. Se diagrammet i låget af kassen. De 4 skruer lægges i den gule stofpose, der hænger i midten af transportkassen. Gentag ovenstående med Lærred B (det med velcro til kablerne på foden). 22

23 Tjekliste efter nedtagning 4 stolper til Lærred A 2 ben til Lærred A 4 stolper til Lærred B 2 ben til Lærred B Lærred A Lærred B Strømkabel 10 m. Internetkabel 50 m. Kabel mellem Tårn A & B Kabel til Kinects (USB og strøm) Strømforsyninger til Kinects Kinect 1 inkl. stativ Kinect 2 inkl. stativ Kinect 3 inkl. stativ Målebånd Waterpas 10 skruer til stolper i gul pose Tårn A + beskyttelseskappe A Tårn B + beskyttelseskappe B Fjernbetjening i Tårn A Fjernbetjening i Tårn B Nøgle retur fra opstillingsstedet 4 afspærringsstolper 23

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold:

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: ADSL installationsvejledning Udstyr Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: 1 stk. Siemens Speedstream 4100 ADSL-modem 1 stk. strømforsyning med ledning 2

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Gør-det-selv-installation af ADSL

Gør-det-selv-installation af ADSL Gør-det-selv-installation af ADSL 1 ADSL-linjen leveres med et Siemens Speedstream 4100 standard 1-ports ADSLmodem eller et Motorola 7340 standard 1-ports VDSL-modem. Pakken indeholder: 1 stk. Siemens

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! trådløs TV-forbindelse. AirTies 4641 DUO/UNO. Fiberbredbånd TV Telefoni WPS

Installationsguide. til Waoo! trådløs TV-forbindelse. AirTies 4641 DUO/UNO. Fiberbredbånd TV Telefoni WPS Installationsguide til Waoo! trådløs TV-forbindelse AirTies 4641 /UNO Fiberbredbånd TV Telefoni Velkommen Kære kunde Tillykke med din trådløse TV-løsning fra Waoo! Denne vejledning guider dig igennem opsætning

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Waoo! AirTies 4641 /UNO Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Velkommen Kære kunde Tillykke med din trådløse TV-løsning fra

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE HOVEDKORT: Grønt kort: Det grønne kort har et stort grønt plus tegn på forsiden og bruges til at tilføje brugere til alarmen.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning

Læs mere