Manual. Bag om ArtMobile. ArtMobile er en del af Kulturregion Fyns projekt ICE Interactive Culture Explorers: Institutionerne bag ArtMobile:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual. Bag om ArtMobile. ArtMobile er en del af Kulturregion Fyns projekt ICE Interactive Culture Explorers: Institutionerne bag ArtMobile:"

Transkript

1 Manual Bag om ArtMobile ArtMobile er en del af Kulturregion Fyns projekt ICE Interactive Culture Explorers: Institutionerne bag ArtMobile: ArtMobile er støttet af: ArtMobile er udviklet i samarbejde med:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ARTMOBILE ET KUNSTNERISK TILBUD TIL UDSKOLINGSKLASSER...3 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER...4 NEDPAKKET ARTMOBILE...5 OPSTILLET ARTMOBILE...5 KABELOVERSIGT...6 DIAGRAM OVER ARTMOBILES ELEKTRISKE DELE...7 INTERNETOPKOBLING...8 GRUNDPLAN OVER ARTMOBILE OPSTILLINGEN...9 OPSÆTNING AF ARTMOBILE...10 LÆRREDERNE...10 LÆRRED A...11 LÆRRED B...11 KINECTS...12 KABLER TIL TÅRNENE...13 JUSTERING AF TÅRNENES PLACERING...14 AFSKÆRMNINGSBÅND...14 FORBEREDELSE AF LOKALET...15 TEST AT ARTMOBILE VIRKER...15 FEJLSØGNING...16 PROCEDURE VED FORTSAT FEJL PÅ ARTMOBILE...17 SLUK FOR ARTMOBILE...18 TJEKLISTE EFTER OPSÆTNING...18 LOGBOG...19 NEDTAGNING AF ARTMOBILE...20 TÅRNE...20 KABLER...20 KINECTS...21 AFSKÆRMNINGSBÅND...21 LÆRREDER...22 TJEKLISTE EFTER NEDTAGNING

3 ArtMobile et kunstnerisk tilbud til udskolingsklasser ArtMobile er en fysisk, mobil og interaktiv kunstinstallation. ArtMobile forudsætter publikums medskaben. Den består af ord, lyde, former og farver, der sammensættes efter publikums bevægelser. Det er så at sige publikum, der skaber værket. Når man interagerer med installationen, kan man føle sig som en tryllekunstner. Så snart du bevæger dig, sker der ting omkring dig. Blot ved brug af kroppen, åbner ArtMobile for, at alle - uanset baggrund - kan nyde, forstå og skabe kunst. Installationen er primært målrettet de årige skoleelever og giver en anderledes indføring i musikkens, litteraturens og billedkunstens verden. ArtMobile skal styrke de åriges forståelse for og lyst til at lære om kunst. De unge skal mærke, hvad det vil sige at skabe kunst og få kunst ind under huden. Dette dokument tjener som en praktisk vejledning til brug under arbejdet med ArtMobile. 3

4 Særlige bemærkninger Transportkassen til ArtMobile er 2,41 m. lang, hvilket stiller krav til området indenfor indgangsdøren. Der må ikke kun være trapper/trin ind til stedet, hvor ArtMobile skal stå. Transportkassen er for stor og tung til at komme ad trappetrin. Er der fejl på ArtMobiles konstruktion eller mangler nøglen til tårnene, så kontakt: Kulturregion Fyns programleder Stine Keiding på / Ud over denne manual medfølger et tjekskema for opsætter og nedtager parten samt en modtagelsesliste for besøgsstedet. Tårn A er hovedtårnet, der styrer ArtMobile. I Tårn B er der kun en højtaler og en projektor. I Tårn A hænger en Tænd/Sluk Guide på indersiden af døren. I Tårn B hænger en ekstra manual. Retningsangivelser i manualen er altid set fra publikum. Når billedet på lærredet er indstillet - undgå at rykke lærred og tårne! Lærredet skal så vidt muligt IKKE berøres - sæt gerne skiltene: Må ikke berøres op foran lærredet, når installationen er placeret. 4

5 Nedpakket ArtMobile 1. Transportkasse 2. Tårn A inkl. beskyttelseskappe 3. Tårn B inkl. beskyttelseskappe Opstillet ArtMobile 1. Tårnene A & B 2. Lærredet 3. Afskærmningsbåndene Udover hoveddelene løber der også en række kabler, som forbinder delene samt forsyner opstillingen med strøm og eventuelt internet. 5

6 Kabeloversigt Kabel 1 forbinder Tårn A og Tårn B med: Strøm V apparatkabel Lyd - Jackstik Billede - HDMI-kabel Kabel 2 er et strømkabel til Tårn A: 230 V apparatkabel Kabel 3 forbinder de 3 Kinects med Tårn A samt leverer strøm til disse: 230V apparatkabel Kabel 4 er et USB kabel til de tre Kinects: 3 x USB 2.0 kabler Kabel 5 er et internetkabel, der forsyner Tårn A med internet: 50 meter ethernetkabel (Kabel 5 kan udelades, hvis opstillingsstedet ikke har internet. Det betyder, at der ikke uploades billeder til https:// artmobile.portaplay.dk under brug) Tårn A kabler Kinect kabler på lærredet Tårn B kabler 6

7 Diagram over ArtMobiles elektriske dele Spk: Speaker Kb: Keyboard Sub: Subwoofer UPS: Nødstrømsanlæg Forst: Forstærker PC: Personal Computer Info omkring projektoren: Kinect type:

8 Internetopkobling Hvis ArtMobile er tilsluttet internet, vil den lægge skærmbilleder online af gennemspilningerne. Disse kan efterfølgende findes på: 8

9 Grundplan af ArtMobile opstillingen 9

10 Opsætning af ArtMobile Transportkassen åbnes. Et område på 6 x 6 meter ryddes. Målebåndet sidder i midten af kassen. Tårnene placeres 3 meter fra hinanden med dørene væk fra publikum og med ca. 0,4 m. til væg, så tårnene kan betjenes. Tårn A er det tårn til venstre set fra publikum. Det er markeret på både beskyttelseskappen og døren. Lærrederne Det 6 meter lange lærred består af 2 dele: Lærred A og Lærred B, som først samles hver for sig: Start med at fordele rammerne. Benene hører specielt til lærrederne og er markeret med enten A højre og A venstre eller B højre og B venstre. Når rammerne er fjernet fra transportkassen, kan deres holdere lægges ned i bunden af kassen. 10

11 Lærred A Identificer overlægger, underlægger og sider markeret med A. De samles på gulvet med knap-hægterne opad. Man kan med fordel samle det med toppen tættest på tårnene, så det er lige til at rejse op. Læg Lærred A ud over rammen og sæt knapperne på enkeltvist hele vejen rundt Hvis knapperne ikke passer skal lærredet vendes 180 grader. Hvert lærred har markeringer i hjørnerne med top og bund. Det kan være en idé, at den ene person hjælper den anden med de sidste knapper ved at holde ud i lærredet. Hent skruerne i den gule pose i transportkassen. Mens den ene holder lærredet opretstående, monterer den anden fødderne. Der er mærker, hvor skruerne skal sidde. BEMÆRK: Benene hører specifikt til lærrederne og er markeret med A højre og A venstre. Alle låse på benene og hjørnerne på lærredsstativet skal tjekkes efter, så de er trykket helt på plads. BEMÆRK: Lærred A set fra publikum skal være placeret i højre side, altså foran Tårn B. Lærred B Samme som overstående. BEMÆRK: Det ene ben er specielt og har velcro på. Det skal vende ind mod midten, da kablerne til Kinectsene skal monteres her. Det betyder, at Lærred B set fra publikum skal være i venstre side foran Tårn A. Lærrederne sættes nu tæt op mod hinanden, så de tilsammen udgør en 6 m væg med en afstanden fra fronten af tårnene på ca. 1,65 m. Tårnene skal stå vinkelret herpå. Desuden skal midten af hver af lærrederne være placeret foran linserne på projektorerne (i tårnene). Midtersamlingen på bundrammen af lærredsstolpen markerer midten. Linsen skal være præcis ud for denne. Placeringen af tårnene finjusteres senere, når ArtMobile er tændt. 11

12 Kinects Monter de tre Kinects øverst på lærredet udfor deres markeringer. BEMÆRK: De er nummereret: 1, 2 og 3. Kinect nr. 2 holder de to lærreder sammen på midten. Tjek at Kinectsene går ud over lærredet på forsiden, så filtstykkerne hviler på lærredet. Tjek gerne at linserne på Kinectsene ikke er blokerede eller beskidte. Kablerne fra Kinectsene samles på bagsiden af lærrederne med de velcrobånd, der sidder på bagsiden af midterstolpen. I toppen skal kablerne hænge på skruerne til den midterste Kinect (nr. 2): Monter kablerne, de skal sidde bag på midterstolpen. De kobles sammen med Kinectsenes USB-ledninger, så nr. 1 sidder samen med nr. 1 osv. Monter Kabel 3 mellem Tårn A og midterstolpen på lærrederne. Der sidder to velcroknapper, hvorpå stikdåsen fæstnes. USB-ledningerne fra Kabel 3 samles med USB-kablerne fra forrige kabel ud fra labels. Monter strømforsyningerne til Kinectsene i stikdåsen. Monter kablet mellem Tårn A og de tre Kinects, samt strøm. Bind kablerne op på bagsiden af lærredet i de velcrostrips, der er monteret på lærredet. Stram kablerne til, så de ikke slasker, falder ud, eller skygger for billedet. 12

13 Kabler til ta rnene Monter Kabel 1 mellem de to tårne (HDMI, lyd og strøm). Monter internetkablet, hvis det er muligt at koble det til internet på stedet - det er 50 meter langt. Sæt strøm til Tårn A. Åbn Tårn A med nøglen fra transportkassen. Tænd for nødstrømsapparatet (UPS) og tjek, at der er lys i displayet. Der kan gå op til 3 sekunder. Tænd herefter på den røde knap. Vent 5 minutter til ArtMobile er helt startet op. Den røde knap UPS (nødstrømsapparat) Når ArtMobile er klar, ser billedet på lærredet således ud: Hvis ikke dette sker, gå til fejlsøgningsafsnittet i manualen. 13

14 Justering af ta rnenes placering Tryk på S på keyboardet i Tårn A for at få en justeringsmarkering frem på lærredet.. Tårnene placeres ud fra justeringsbilledet med de røde linjer på lærredet. Husk også at tjekke, at ord og symboler ikke bliver skåret af - det gøres ved at starte et tema. Når placeringen er optimal, låses ALLE hjul på begge tårne. Undlad herefter at rykke på tårne og lærreder. Afskærmningsba nd Afskærmningsbåndene skal placeres ca. 2,33 m. fra lærredet. Når et tema kører, kan afstanden tjekkes på lærredet, da båndets skygge på lærredet skal være sort - IKKE blåt. FORKERT: Når skyggen er blå forstyrrer det interaktionen mellem brugerne og ArtMobile 14

15 KORREKT: Her forstyrrer afskærmningsbåndet ikke interaktionen med skærmen. Afslut med fotografering til dokumentation. Forberedelse af lokalet Orientering til stedet: Undgå sollys og tilstræb dæmpet belysning i lokalet, så vidt det er muligt, så bliver oplevelsen med ArtMobile bedst. Test at ArtMobile virker Identificer forstærkeren på midterste hylde og juster begge volumenknapper imod uret som på billedet til, hvad der svarer til kl. 12 på et ur. Lyden kan justeres, når et tema testes - begge volumenknapper skal blot stå ens. Afprøv et tema - her testes at man kan få fat i både symboler, ord og musik-elementerne. Et tema tager 3 min. at gennemspille. Er der problemer med billedet, interaktionen eller lyden, gennemgå fejlsøgningsafsnittene på de følgende sider. Kører alt som det skal, gå til side 16 og følg stepsene herfra. 15

16 Fejlsøgning Tjeklisten skal gennemføres, hvis der opleves fejl på ArtMobile. Tjeklisten forudsætter at punktet Opstilling er gennemført. I tilfælde af fejl kan nedenstående guide følges: ArtMobile vil ikke starte: Undersøg, om der er strøm til ArtMobile? Tjek at nødstrømsanlægget (UPS) i Tårn A er tændt. Tryk evt. på den midterste knap på den for at starte den op Gå kablingen igennem ved at tage stikkene ud og genmontere dem Følg vejledningen til opstart af ArtMobile Der er ikke billede på: Undersøg, at kablet imellem de to tårne er forsvarligt monteret ved at genmontere kablet mellem Tårn A og Tårn B Følg vejledningen til opstart af ArtMobile Der er ikke lyd: Undersøg, at forstærkeren i Tårn A er tændt og juster volumen med uret, så knapperne står ens Man kan ikke interagere: Sluk ArtMobile, og vent 3 minutter Gennemgå forbindelserne til Kinectsene og genmonter disse - både strømkabler og USB-stikkene Start ArtMobile igen Der er døde områder på lærredet: Følg vejledningen til opstart af ArtMobile Gå herefter ind foran hver Kinect og bekræft, at man kan se sin egen skygge på lærredet foran dem Hvis man ikke kan se sin skygge foran de enkelte Kinects i opstillingen: Sluk ArtMobile efter vejledningen og gennemgå kablerne til Kinectsene (Strømkabler og USB-stikkene) Start ArtMobile op igen Hvis man kan se sin skygge på lærredet: Undersøg, at der ikke er noget, der står for tæt på ArtMobile (inkl. afskærmningsbåndene), det er tilfældet, hvis der er områder, der blinker blåt på lærredet Undersøg, om der er kilder for direkte sollys (både for oven og fra siderne), som kan afskærmes Billederne kan ikke findes online, selvom der er forbundet til internettet: Sluk ArtMobile og vent 3 minutter Verificer, at der er internetforbindelse i det stik ArtMobile er tilsluttet (bed opstillingsstedet teste dette) Tjek kablet, der forbinder installationen med internettet, at det er forsvarligt monteret Start ArtMobile op igen 16

17 Procedure ved fortsat fejl pa ArtMobile Hvis der fortsat opleves fejl på ArtMobile, bedes du notere: Hvilken fejl, du oplever Hvilke trin, du har gennemført i vejledningen Herefter kan du ringe til Kanako på , som vil yde teknisk assistance. Det er vigtigt at oplyse: Hvem du er samt et nummer, vi kan vende tilbage på Adressen hvor ArtMobile er opstillet samt tidsrum, hvor den kan serviceres Selve fejlen der opleves samt hvilke trin, der er gennemgået for at udbedre fejlen 17

18 Sluk for ArtMobile Efter test af et af temaerne og eventuel gennemført fejlsøgning, skal ArtMobile slukkes. Tryk kort på den røde knap, hvorefter ArtMobile lukker ned (Skærmen slukker i Tårn A). Vent 3 minutter og afbryd herefter strømmen ved at trække strømkablet ud af Tårn A. Sluk forstærkeren, og drej volumenknapperne mod uret. BEMÆRK: Nødstrømsanlægget (UPS) i tårnet kan bippe, efter strømmen er afbrudt. Dette er ikke et problem. Man kan vælge at slukke for den også. Aflås skabet og returner nøglen i transportkassen. Tjekliste efter opsætning Er Lærred A intakt? Er Lærred B intakt? Kan opstarten gennemføres? Kan der gennemspilles et tema? Er der lyd? Kan nedlukning gennemføres? Er nøglen afleveret til opstillingsstedet? 18

19 Logbog Herunder noteres hvor ArtMobile er opstillet samt kvitteres for opsætning, test og nedtagning. Dato Sted Opstilling (signatur) Test (Signatur) Nedtagning (signatur) 19

20 Nedtagning af ArtMobile Ta rne Lås Tårn A op med nøglen fra transportkassen. Sluk for ArtMobile med et tryk på den røde knap i Tårn A. Tjek at der er skruet helt ned for forstærkerens to volumenknapper. Lås begge tårne og læg nøglen i transportkassen. Hvis kassen står mellem tårnene, flyttes denne frem og væk fra tårnene, så kablerne ikke masses. Put beskyttelseskapperne på tårnene. Sørg for at have identificeret siderne først, der er markeret Forsigtig over stikudtagene. Det er lettest at gøre 2 mand. Kapperne opbevares i transportkassen. Hjulene på tårnene låses op (de burde i hvert fald alle være låst). Kabler Afkobl alle kabler fra Tårn A og rul dem sammen. Alle kabler skal ned i bunden af transportkassen i kassen markeret med kabler. Fjern internetkablet, hvis det har været anvendt. Fjern 230 volt hovedstrømskablet. Nødstrømsanlægget bipper muligvis, men det gør ikke noget. Fjern alle kablerne til Tårn B: Strøm, HDMI, og lyd tages ud af Tårn B. Fjern alle kabler til Kinects - både strøm og de 3 USB-kabler, som er bundet op med velcrostrips. Stikdåsen på midterstolpen på lærredet tages af (den er monteret med velcro) og USB-kablerne afmonteres. Strømadapterne og kabler på stolpen tages af, rulles sammen og lægges med de øvrige kabler ned i kabelkassen. Sæt propper på stikkene i Tårn A: 3 stk. USB og 1 netkabel. 20

21 Kinects Fjern Kinects ved at binde velcroet på lærredet op, så ledningerne hænger frit og sæt dem forsigtigt i transportkassen med ledningerne rullet rundt om. Hver Kinect skal skrues fast på sin plads i transportkassen. Ledningerne er velcroet på stolperne og kan ikke tages af ved Kinectsene. Åbn velcro-stripsene og fjern kablerne fra midterstolpen. Afskærmningsband Afskærmningsbåndene rulles ind. Midterstolperne har en låsemekanisme, som drejes, så båndene kan trækkes ind. Stolperne skal ned i kassen før lærredsstolperne. Fødderne skal vende ud mod siderne og væk fra midten i hver ende af transportkassen: 21

22 Lærreder Start med at tage begge lærreder af rammerne. Man kan med fordel starte med at knappe det af nede fra. BEMÆRK: Pas på de ikke rammer jorden. Fold lærrederne efter de eksisterende folder - først på den lange side og derefter på den korte. Begge lærreder puttes i deres respektive kasser - markeret med A og B. De skal placeres i bunden af transportkassen. Lærred A (det uden velcro til kablerne på foden) De 4 håndskruer skrues ud, så benene kan tages af. Lærredet kan derefter skilles i 4 dele på gulvet. Sidestykkerne foldes ind, så de kan være i kassen. De 4 sider + 2 fødder lægges i kassen: Rammerne med de indbukkede sider ligger yderst i bund og top med bukkene opad, så fødderne kan lægges over. Se diagrammet i låget af kassen. De 4 skruer lægges i den gule stofpose, der hænger i midten af transportkassen. Gentag ovenstående med Lærred B (det med velcro til kablerne på foden). 22

23 Tjekliste efter nedtagning 4 stolper til Lærred A 2 ben til Lærred A 4 stolper til Lærred B 2 ben til Lærred B Lærred A Lærred B Strømkabel 10 m. Internetkabel 50 m. Kabel mellem Tårn A & B Kabel til Kinects (USB og strøm) Strømforsyninger til Kinects Kinect 1 inkl. stativ Kinect 2 inkl. stativ Kinect 3 inkl. stativ Målebånd Waterpas 10 skruer til stolper i gul pose Tårn A + beskyttelseskappe A Tårn B + beskyttelseskappe B Fjernbetjening i Tårn A Fjernbetjening i Tårn B Nøgle retur fra opstillingsstedet 4 afspærringsstolper 23

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Installations vejledning

Installations vejledning Installations vejledning VELKOMMEN Tillykke med din nye fiberbredbåndsforbindelse. Du kan se frem til at få adgang til en verden af muligheder både nu og i fremtiden. Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Side 3. Velkommen. Side 4. TV-Meterpanelet. Side 5. Hvordan virker udstyret? Side 7. Hvornår trykker man sig ind?

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Side 3. Velkommen. Side 4. TV-Meterpanelet. Side 5. Hvordan virker udstyret? Side 7. Hvornår trykker man sig ind? Brugerhåndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen TV-Meterpanelet Hvordan virker udstyret? Hvornår trykker man sig ind? Gæstesening Programvurdering Opsparing af point og webshop Ferie og væk hjemmefra

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere