Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP"

Transkript

1 Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund 3 Møde om Beder-Bering-vejen 4 Gratis vaccination 10 Hilsen fra ny skoleleder 15 Fitnesscenter på vej i BMI 28 Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Andelsboligforeningen Gartnergården Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. Amalieparkens Grundejerf. Askelunden Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder og Malling Ungdomsskoler Beder Ungdomsklub Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Bridgeklub Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd.-bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Cantabile-koret Chrysillis Koret Dagtilbud Beder Syd Dagtilbud Beder Øst Det kreative Værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Fælleshaven i Beder Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grundejerf. Skovlyst Grøn Guide Hyttefonden Egehytten Jordbrugscenter Århus Jysk Ponyvæddeløbsforening Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Kvindekoret Englevild Lions Club Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Dagtilbud Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Seldrup Bakker Ejerlaug SFO Fristedet Skolebest. Beder Skole Malling Skole Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen E-postadresse: Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 6: 12. oktober udk. uge 47 nr. 1: 30. november udk. uge 2 Oplag: 5000 Fællesbladet omdeles af PostDanmark til samtlige husstande, kontorer osv. i Beder-Malling-Ajstrup-området. Indhold side 3: side 4: side 5-7: side 8: side 9: side 10: side 11: Fællesrådets halvårsmøde: Områdeplaner mellem Beder og Malling Fællesbladets formål og indhold Høring og borgermøde om Beder-Bering vejen Beder Sogn Kirkenyt Nyt fra biblioteket Grøn Guide: Klimadetektiver i Malling Nyt fra Eskegården og reminder om vaccination Kalenderen side 12-14: Malling Skole side 15: side 16: side 17: side 18: Beder Skole Lions Clubs årlige Bingo og Beder-Malling Pensionistforening Årets største fest i Malling Arrangementer i Ajstrup Forsamlingshus side 19-22: Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat side 23: side 24: side side 28-38: BMI-bladet side 39: Landbetjentens klumme og Politibrevkassen Rytmisk fællessang for alle Beder-Malling Egnsarkiv: brudebillede Beder og Malling fritids- og ungdomsklubber Telefonliste Sådan sendes indlæg til bladet Stof afleveres enten pr. eller brev. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men aflever dem i separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF i 300 dpi-opløsning. Et godt billede fylder mindst ca. 1 Mb. Bevar det oprindelige skannede eller digitale foto. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 5/2009

3 Visionen for Egelund Fællesrådets halvårsmøde Tirsdag d. 29. september kl. 19:30 Det store mødelokale i Egelund Orientering om Fællesrådets aktiviteter og debat om vort lokalsamfund. Tema: Visionen for Egelund præsenteres af Niels Kjølhede Området mellem Beder og Malling På årets halvårsmøde vil der blive sat fokus på dette område. I den kommende kommuneplan er der skrevet ind, at Egelund kan udvikle sig til et kulturog idrætscenter for hele området, der lægges op til skovrejsning, og i det hele taget, at der skal laves en dispositionsplan for hele området. Trofaste læsere af Fællesbladet har flere gange set projektet omtalt her viser vi en skitse for Egelund med de nærmeste omgivelser. Egelund imorgen I den forbindelse vil linjeføringen for Beder-Bering-vejen være meget interessant. Kommunens forslag er beskrevet i en debatfolder, der lige nu er i høring. Find den på nettet, på biblioteket eller i borgerservice på rådhuset, hvis du er interesseret i flere detaljer. Hvis du har en mening, er Fællesrådet meget interesseret i at høre den. Kom til halvårsmødet, skriv til Fællesrådet, eller skriv direkte til kommunen. Forretningsudvalget Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (arb.) (mobil - helst SMS) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Charlotte Houman Egeskellet 67, 8340 Malling com Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Louis Rolander Kirkeager 4, 8330 Beder Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41, 8330 Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 5/2009 3

4 Trælast & bygningsartikler Holmskovtoften 4, 8340 Malling Tlf.: Kridthøjvej 6 - Kridthøj Torv 8270 Højbjerg Telefon Fællesbladets formål og indhold Fællesbladet udgives af Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup. Formål Bladets formål er primært at være organ for Fællesrådet og dets medlemmer (områdets institutioner og foreninger), som gratis kan få omtale af deres aktiviteter, typisk nogle gange om året. Faste indlæg Hvis medlemmer ønsker at bidrage fast med stof, hver gang bladet udkommer, for eksempel som skolerne, klubberne, biblioteket, BMI og kirkerne gør det, skal de betale ekstra for det, ud over medlemskontingentet til Fællesrådet. Annoncer Ud over medlemmernes bidrag optager Fællesbladet annoncer fra primært lokale erhvervsdrivende (mod betaling) og private, lokale indlæg. Der er dog grænser for, hvor mange og hvor store annoncer bladet vil bringe, ligesom også indholdet (er det kommercielt/lokalt/lødigt) vurderes af redaktionen, der forbeholder sig ret til at afvise annoncer og indlæg. Indlæg i øvrigt Fra tid til anden bringer bladet gratis - en redaktionel omtale af nye erhvervsdrivende i området og forventer til gengæld, at de støtter bladet med annoncer. KRIDTHØJ TORV, 8270 HØJBJERG Tlf Siden 2009 har BMI-bladet været en del af Fællesbladet. Finansiering Bladet finansieres dels ved bidrag fra Fællesrådet, dels ved annoncer og dels ved medlemmers betaling for faste bidrag. Redaktionen består af frivillige, som holder redaktionsmøde forud for hvert nummer, holder kontakt til de faste bidragydere og samler bladet. Af og til skriver de også om arrangementer i området, men indholdet skrives primært af Fællesrådets medlemmer. Lars Isaksen, M D E., Norsmindevej Malling - Telefon j.c. jensen & søn vognmandsforretning v/ leo jensen tlf.: nyløkkevej Malling Sundhed og Trivsel Kirkebakken 5, 8330 Beder Høring og borgermøde om Beder-Bering-vejen Af Jørgen Bak, formand for Fællesrådet Nu begynder konturerne af den kommende Beder-Bering-vej at tone frem. Første fase er en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Her skal især forslag til linjeføringer og diverse miljøparametre undersøges nærmere. Som oplæg til dette er en debatfolder lige nu sendt ud, som man er meget velkommen til at reagere på. Fristen for fremsendelse af kommentarer er den 4. november. Der er også annonceret et: Borgermøde Grønløkkeskolen i Tranbjerg 30. september kl. 19:00-21:00. Alfred Jørgensens Mindelegat Af nævnte legat uddeles nogle legatportioner i oktober måned til værdigt trængende enlige forsørgere og ældre handicappede i Beder og Malling sognes områder. Legartportionerne er i størrelsen kr. Beder Butikstorv Beder Tlf Mobil Ansøgning sendes til: Nordea, Beder Butikscenter, 8330 Beder. Mrk.: "Legat" inden fredag den 2. oktober Nummer 5/2009

5 oktober/november 2009 Den fleksible kirkedør Kirkedøre er som regel imponerende. I hvert fald når der er tale om døre i gamle kirker. Man ser ofte tunge egetræsdøre; af og til jernbeslåede eller på anden måde forstærkede. Indgangsdøren i Beder kirke er sådan en dør. Der er selvfølgelig gode grunde til, at kirkedøre er solide. De fleste landsbykirker er bygget i middelalderen; dengang var tiderne ofte urolige, og en stenbygning forsynet med en solid dør kunne være et nødvendigt forsvar mod fjendtlige grupper af den ene eller anden art. Samfundet var løst struktureret, de kongelige myndigheder ofte langt borte, og retten sad i spydstagen. Så kirkerne har udover deres egentlige formål som gudstjenestehuse af og til også måttet tjene som en slags fæstning for sogneboerne. Der er ikke meget overleveret om sådanne hændelser, hvor kirkerne faktisk har været brugt som fæstninger og slet ikke fra Beder kirke. Den oprindelige dør i vores kirke har siddet på indersiden af indgangsportalen i selve kirkerummet. Den kunne lukkes med en bolt og barrikaderes med en bom - man kan stadig se huller i muren, hvor bolten skulle gå ind og hvor bommen skulle lægge an mod muren. Senere, da våbenhuset blev opført, kom der en ny indgangsdør til, placeret i våbenhusets sydgavl. I årenes løb er døren så repareret, udskiftet og fornyet et antal gange i takt med, at tidens tand har sat sine spor. Hvornår den nuværende dør kom til, er svært at vide, men det håndsmedede låsetøj er sikkert overført fra en tidligere dør, og det er gjort på en sådan måde, at nøglen til låsen nu fungerer som et drejeligt dørhåndtag. Mange mennesker har i generation efter generation medvirket i den proces, der gennem årene har gjort kirkebygningen og dermed indgangsdøren til det, den er i dag. Vi kender ikke deres bevæggrunde men kan blot konstatere, at de med deres hænder har bidraget til vedligeholdelse og forbedring af kirken. Nogle har sikkert gjort det i bevidstheden om, at de derved tjente Gud, nogle har gjort det tvunget af herremanden og andre mod passende vederlag. Det samlede resultat står vi med i dag - samt ansvaret for at passe på det! Men døren! Det er en dør, der virker afvisende. Bliv ude er det signal den sender. Det er helt modsat det budskab, der lyder fra kirken: Her tages imod! og ingen lukkes ude! I kirkebønnen, der læses af præsten fra prædikestolen umiddelbart efter prædikenen, hører man undertiden følgende vending: Lad døren til dit hus være vid og bred nok til at tage imod alle i et kærligt fællesskab og smal nok til at holde al misundelse, hovmod og strid ude. Det er sådan en fleksibel kirkedør, vi gerne vil have. I vor tid behøver den ikke at kunne modstå en angrebslysten flok med økser og spyd, den er åben for alle os almindelige mennesker, der, når vi går igennem den, indgår i et kærligt fællesskab med hinanden og Gud. Johannes Mortensen Lørdag d. 3. oktober kl : Pilgrimsvandring fra Beder kirke. Vi starter til en kort andagt v/pastor Anne Kobberø, hvorefter vi vandrer ud i den skønne natur ca. 10 km. Medbring selv mad og drikkevarer + siddeunderlag. Efter vandringen samles vi i sognegården til kaffe og kage + udlevering af pilgrimsvandringsmærke. Pilgrimsvandring Tilmelding ønskes senest d. 15. september 2009 til Jonna Tügel eller tlf.: Deltagergebyr kr. 40,- betales inden turens start til Jonna. Nummer 5/2009 5

6 Højskoledag for Beder og Malling sogne GUDSTJENESTER Søndag , kl s.e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 7,11-17 Søndag , kl s.e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 14,1-11 Kirkekaffe Søndag , kl s.e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Matt 22,34-46 Søndag , kl s.e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Mark 2,1-12 Søndag , kl BUSK 20.s.e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Matt 22,1-14 Søndag , kl Alle helgens dag Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Matt 5,1-12 Søndag , kl s.e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Matt 18,21-35 Søndag , kl Stillegudstjeneste Tema: Taizé Emmy Haahr Jensen Søndag , kl s.e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Matt 22,15-22 Søndag , kl Sidste søndag i kirkeåret Emmy Haahr Jensen Matt 25,31-46 Kirkefrokost kr. 20,- Lørdag d. 14. november kl i Beder sognegård Sognepræst/hospicespræst Hanne Marie Houkjær, Knebel, kommer til højskoledag. Tema: Når Gud blander sig. Om forholdet mellem psykologi og sjælesorg. Foredraget vil handle om sjælesorg på baggrund af erfaringerne som sognepræst og hospicepræst. Forholdet mellem psykologi og sjælesorg vil blive belyst. Der vil desuden blive gjort rede for, hvordan der øves sjælesorg ved inddragelse af bibelske fortællinger og menneskets egen fiktive fortælling. Endelig vil det grundlæggende spørgsmål blive drøftet, hvad skal vi med evangelisk omsorg for sjælen i et sekulært samfund. Hvorledes tales der i den sjælesørgeriske samtale om de store eksistentielle spørgsmål? Hanne Marie Houkjær var sidste efterår præst i DR2 udsendelsers Skriftestolen. Pris inkl. let frokost m. kaffe: 50 kr. KEND DIN KIRKE Eskegården 13/10 og 10/11 kl BABY-SANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste (ca. 2-8 mdr). Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn kan du henvende dig til: organist/musikpædagog: Lisbeth Gråkjær / Gud og spaghetti i Beder kirke fredag den 30. oktober kl Kend din kirke er en gudstjeneste i børnehøjde for hele familien - Minikonfirmanderne fra 3.A og B vil medvirke ved at opføre et dramastykke over en kendt bibelhistorie og ved at fortælle om Beder kirke. Formålet med Kend din kirke er at børnene bliver fortrolige med deres sognekirke, så de til enhver tid trygt kan gå indenfor og føle sig hjemme. Vi vil også synge nye og gamle salmer og beder Fadervor. Når vi er færdige i kirken samles vi i sognegården, hvor menighedsrådet er vært ved aftensmaden: Spaghetti med kødsovs. Kend din kirke er en familiegudstjeneste som er åben for alle børnefamilier i Beder sogn - og altså ikke kun for minikonfirmander. Vi fortsætter i efteråret med at synge efter højskolesangbogen, og traditionen tro er det den sidste søndag i månederne, september, oktober og november. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til det medbragte brød, og senere gælder det forslag fra salen. Søndag d. 27. september: Karen Schirmer: Sangene i mit liv Søndag d. 25. oktober: Frank Pedersen: Sange fra min barndom Nummer 5/2009

7 Døbte siden sidst Cecilie Uldall-Jessen Sine Raaskou Christophersen Louise Nüssler Villads Overgaard Jakobsen Storm Brock Mosegaard Laura Glad Fernandez Jasmin Filippa Voss Anna Bengtsen Lucas Vesterby Kopp Andreas Hesselbjerg Bruun Frida Preut Hvejsel Josefine Scheel Hansen Sofie Bachmann Boisen KORSANG BØRNEKORET (3.-5. klasse) synger torsdag kl i Beder Sognegård UNGDOMSKORET synger onsdag kl i Malling Sognegård korleder og organist Winni Kilsgaard tlf Stillegudstjeneste Søndag d. 8. november kl : Stillegudstjeneste med Taizé salmer fra den nye danske udgivelse. Disse salmer, som primært er af meditativ karakter, synges dagligt i det økumeniske klostersamfund i Taizé i Frankrig. Kirken er åben fra kl BUSK og Sognedag Søndag d. 25. oktober kl BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke. Gudstjenesten er tilrettelagt i samarbejde med FDF med særligt henblik på børn og unge, men dog ikke anderledes, end at alle aldersgrupper kan være med i dette gudstjenestefællesskab. I forlængelse af BUSK-gudstjenesten vil der som noget nyt blive afholdt en Sognedag. Der vil blive serveret en lettere frokost (gratis) kl i sognegården. Umiddelbart herefter vil en buket af forskellige aktiviteter finde sted i og omkring både kirken og sognegården. Eksempelvis bliver det muligt at få et kig ind i orgelets maskineri og få demonstreret, hvordan det virker. Der vil også være mulighed for at få en rundvisning på kirkegården, hvor der vil blive fortalt om de forskellige gravstedsformer og andet. Beder-Malling FDF vil arrangere en spændende aktivitet for børn og unge. I sognegården vil der på et endnu ikke fastlagt klokkeslæt blive aflagt en mundtlig beretning af menighedsrådet. Beretningen vil omhandle det Kalenderen Torsdag d. 24. september Menighedsrådsmøde Søndag d. 27. september Syng med Lørdag d. 3. oktober Pilgrimsvandring Søndag d. 4. oktober Kirkekaffe Mandag d. 5. oktober Mandagstræf Søndag d. 25. oktober BUSK og Sognedag NAVNE OG ADRESSER forgangne års aktiviteter og planer for det kommende år. Enhver såvel ung som gammel er velkommen til at deltage i både gudstjenesten og Sognedagen. En nærmere beskrivelse af Sognedagen den 25. oktober vil blive at finde på www. bederkirke.dk ALLE HELGEN Søndag d. 1. november kl. 9.30: Alle Helgens-gudstjeneste Gudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste, hvor vi mindes vore afdøde kære. Søndagens specielle karakter understreges i en vekselvirkning mellem tekstlæsninger fra Biblen, salmer, bøn og stilhed. Navnene på de mennesker fra Beder, der døde i årets løb, siden sidste Alle Helgen, vil blive nævnt som et led i liturgien. Der er ingen dåb ved denne gudstjeneste. Søndag d. 25. oktober Syng med Mandag d. 26. oktober Menighedsrådsmøde Fredag d. 30. oktober Kend din kirke Mandag d. 2. november Mandagstræf Søndag d. 8. november Stillegudstjeneste Søndag d. 22. november Kirkefrokost kr. 20,- SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organistmedhjælper, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Torkild Stotz, Digevænget 1, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) Nummer 5/2009 7

8 Efterårets kommende aktiviteter Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar Strikkecafé Første torsdag i måneden kl Et børnearrangement i skolernes efterårsferie uge 42 annonceres senere hold øje med bib- tips med andre strikkere? Den første Har du lyst til at strikke og udveksle liotekets hjemmeside. café løb af stabelen torsdag den 3. september 2009, og derefter er der café Æblepresning Fredag den 2. oktober 2009 kl ca Igen i år presser vi æbler til dejlig saft på plænen foran biblioteket. Græd ikke over spildt frugt, men tag dine æbler med, så hjælper vi hinanden med at presse æbler og tappe saften af æblepresseren, som er udlånt af Grøn Guide. Du og dine æbler er velkomne, hvad enten du kommer med dem i kassevis eller blot en kurvfuld. Har den første torsdag i hver måned. Mona fra biblioteket er tovholder, og der er dømt hygge, samvær, kaffe og kage. Hør nærmere på biblioteket. du slet ingen æbler i din have, kan du plukke fra bibliotekets store æbletræ! Husk også at medbringe flasker eller poser til hjembringelse af saften. Der er igen i år lækre æbletærter, sponseret af byens bager. Arrangementet sker i samarbejde med Birte Buhl, Grøn Guide Århus Syd. Forfatteraften med forfatter Adda Lykkeboe Torsdag den 29. oktober kl ca Forfatteren siger selv om aftenens indhold: Indtil mit tresindstyvende år levede jeg som bibliotekar bogstaveligt af bøger, med bøger og for bøger. Men så skete der noget... Da jeg for første gang stod i Firenzes domkirke, blev min barndom og ungdom på Færøerne hos Franciskanersøstrene levendegjort. Jeg begyndte da at skrive om oplevelsen i min dagbog og kort efter udkom romanen "Kontrakten". Jeg skiftede spor, forlod biblioteket og begyndte et andet liv, der både er meget rigt og Bogcafe - Lidenskab, begær og længsel! Mandag den 23. november kl. 19 ca I 1771 dør unge Werther af længsel efter den uopnåelige Lotte. Mange år senere skriver Emily Brontë romanen Stormfulde Højder. Her møder vi et rasende begær, når Heathcliff eftertragter Cathrine, længe efter hun har forladt ham. Det bliver en aften i selskab med heftige følelser, når bibliote- indimellem usikkert og ensomt. Det er nu blevet til fem romaner og jeg er ved at færdiggøre en ny roman. Jeg vil give et indblik i forfatterskabet, og jeg vil med eksempler fra mine romaner demonstrere, hvordan fiktion og virkelighed spiller sammen, samtidig med at jeg vil fortælle om digtere og forfattere, der har præget min tænkning og udtryksmåde gennem årene. Tilmelding på biblioteket eller på tlf fra torsdag 22. oktober. kar Christina Andersen i Bogcafé om 'Lidenskab, begær og længsel' tager os med på en historisk tour gennem romantisk litteratur og dens samtid. Christina Andersen anbefaler desuden en række romaner. Tilmelding fra mandag 9. november på biblioteket eller på tlf Nummer 5/2009

9 Grøn Guide Århus Syd Af Birte Buhl, Grøn Guide, Århus Syd Tlf.: Klimadetektiver i Malling Af sted på cykeltur. Det er Sara og Steve i midten. Mellemfolkeligt Samvirke sendte komme så meget i snak med danskerne i august 24 unge mennesker fra som muligt. To af de unge mennesker udviklingslande rundt i Danmark som kom forbi Malling og fik bl.a. en cykeltur. Begge to havde prøvet at cykle klimadetektiver. På deres tur skulle de finde ud af, hvad danskernes holdning er til klimaændringer, og hvad cyklet, da hun var 12 år gammel, og før. Sara fra Bangladesh havde sidst synes danskerne, der skal gøres, og Steve fra Uganda havde sidst cyklet hvad gør danskerne selv? for nogle år siden. De synes begge, det De unge mennesker tog den på stop var vildt sjovt og spændende at cykle rundt i landet efter nogle planlagte ruter og overnattede privat, bl.a. for at ligt end at tage og selvfølgelig meget mere klimaven- bilen. Hjemme i Bangladesh tog Sara hver dag bilen til sit studie på universitetet (hun kom fra en meget velhavende familie). Det gjorde Steve ikke. Hans forældre var døde, da han var lille, hans bedstemor havde indtil nu betalt for hans uddannelse, men hun var død fornylig, og han havde derfor svært ved at skaffe penge til de sidste 1½ år af sin universitetsuddannelse og var pt. stoppet med studierne. Sådan er verdens goder så urimeligt fordelt. Steve tog sin opgave om at finde danskernes holdning til klima meget seriøst og spurgte os bl.a.: Hvem synes du har ansvaret for klimaforandringerne, og hvem skal tage ansvar for at løse problemerne? Hvordan synes du udviklingen af udviklingslandene bør foregå, hvor meget energi må udviklingslande bruge i fremtiden? Tænker du selv på at begrænse dit energiforbrug, og hvad gør du konkret? Det var rigtig spændende at have Steve og Sara på besøg, og det satte gang i rigtig mange tanker hos os, og sikkert også hos dem. Prøv selv at svare ærligt på deres spørgsmål Jeg synes de er tankevækkende! Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne Lørdag d. 24. oktober kl. 13:00 tur i Hørret skov. Mødested: TAMU Center, Oddervej 314 (overfor Moesgård Planteskole). Vi går en tur i den smukke efterårsskov og får måske et glimt af de nytilflyttede kronhjorte. Henny vil fortælle om fortidsminderne i skoven, stendysser, bautasten m.m. Hvis vejret tillader det, nyder vi den medbragte kaffe i skoven (husk siddeunderlag) ellers sidder vi i vognporten ved Moesgård Museum. Onsdag d. 2. december kl. 19:30 - Beder-Malling Egnsarkiv. Mødested: Tværgade 18, Mallling. Det er altid en oplevelse at se og høre, hvordan og hvad der arbejdes med på Beder-Malling Egnsarkiv. En lille opfordring fra Beder-Malling Egnsarkiv, som mangler billeder især bryllupsbilleder. Så tag derfor jeres bryllupsbillede med, og Beder- Malling Egnsarkiv tager denne aften en kopi. I får jeres eget billede med hjem igen. Vi har inviteret Erik Moes fra Friluftsgården, som vil lave et musikalsk indslag Hit med harmonikaen og Lokalhistorisk Forening er vært med kaffe. Nummer 5/2009 9

10 Lokalcentrene SYD, Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf Opkald efter kl henvises til Brandstationen. Områdechef Bente Wenborg. Træffes efter aftale. Aktivitetsleder Pia Koller. Leder for plejen Lisbeth Skovhus. Leder for hjemmeplejen Aase Grundal. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Tlf.: Teamleder Helle R. Jensen. Tlf.: Træffes bedst mellem kl.8:00-9:00. Ergo- & fysioterapeuterne Tlf ell. tlf Træffes kl. 8:30-9:30 alle hverdage. Sundhedsklinik ved Eskegården og Malling Plejehjem Træffes kl. 8:00-9:00. Tlf.: Cafeens åbningstider Hverdage kl. 10:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. Økonoma Sinne Vestergaard tlf.: Direkte numre til: Malling plejehjem tlf Kristiansgården tlf Brugerrådet Formand Kurt Simonsen, Agernvej 81, 8330 Beder Nyt fra Eskegården Af Pia Koller, daglig leder ved Eskegården Brugerrådet Som meddelt i de sidste 2 numre af "Fællesbladet" skal der i efteråret afholdes ordinært valg til Brugerrådet; valget er gældende for årene Valget finder sted tirsdag d. 3.november kl , mens opstillingsmødet af kandidater til valget afholdes tirsdag d. 6. oktober kl , begge møder på Eskegården. Deltagere ved opstillingsmødet kan kl købe dagens ret, gule ærter m/valgflæsk samt kaffe og kage for 25 kr. i centrets cafeteria; evt drikkevarer for egen regning. Som tidligere beskrevet består Brugerrådet af 9 medlemmer, og af de nuværende medlemmer af rådet har mindst 6 medlemmer oplyst, at de ikke genopstiller til det nye råd. Vi har derfor behov for for 6-8 kandidater (der skal også vælges suppleanter). Vi skal derfor opfordre til, at brugere af centret og andre interesserede møder op med villige emner til opstillingsmødet - og dermed til valget! Valgbare og stemmeberettigede er alle førtidspensionister samt de borgere på 60 år eller derover, der er bosat i Eskegårdens område - Beder, Malling, Ajstrup, Mariendal m.m. Valgkort til valget udsendes af Århus kommune. Brugerrådets vigtigste opgave er - sammen med centrets personale og frivillige i øvrigt - at udvikle lokalcentret og gøre det til et endnu bedre sted at være bosiddende eller at gæste. Der kan på lokalcentret afhentes en folder, der fortæller om Brugerrådets arbejde. For Brugerrådet, Kurt Simonsen, formand. Reminder om vaccination! Der er gratis vaccination for pensionister følgende datoer: Fredag den 9. oktober kl på Malling Plejehjem. Fredag den 9. oktober kl på Lokalcenter Eskegården. Husk sygesikringsbevis! 10 Nummer 5/2009

11 Fredag 25. sept. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Søndag 27. sept. kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Maling Pensionistforening. Tirsdag 29. sept. kl. 19:30 Fællesrådets halvårsmøde. Mødelokalet i Egelund. Onsdag 30. sept. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Besøg i Den gamle by. Arr: Veteranerne. Tirsdag 29. sept. kl. 14:00 Lysbilleder på Eskegården v/ De Graa Busser. Beder-Malling Pensionistforening. Fredag 2. oktober Heldagsudflugt til Hjarbæk. Tilmelding: el senest 24. september. Beder-Malling Pensionistforening. Fredag 2. okt. kl. 15:00-18:00 Æblepresning. Beder-Malling Bibliotek. Tirsdag 6. okt. kl. 14:00-16:00 Opstillingsmøde til Brugerrådet. Sted: Eskegården. Kalender Onsdag 14. okt. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Hasle Bakker. Arr: Veteranerne. Lørdag 24. okt. kl. 10:00 16:00 Loppemarked. Ajstrup Forsamlingshus. Tlf Lørdag 24. okt. kl. 13:00 Tur i Hørret Skov. Mødested: Tamu Center. Arr: Lokalhistorisk Forening for Beder og Malling sogne. Hver lørdag kl. 10:30-12:00 Første gang 24. oktober Kom i form/all-round. Beder skole lille sal. BMI Gymnastik. Søndag 25. okt. kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Maling Pensionistforening. Onsdag 28. okt. kl. 19:30-22:00 Wellness aften for alle i Ajstrup Forsamlingshus. (Se omtale side 18). Torsdag 29. okt. 19:00-21:00 Forfatteraften: Adda Lykkeboe. Beder-Malling Bibliotek. HÅRKUNST Åbningstider: Man. Lukket Tirs.-Tors Fre Lør Tlf Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr + moms pr. år (seks blade) i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Se også Beder Anette Birk Kirkebakken 5 D Malerfirma André Iversen Egeskellet Malling Mail: Bil Tlf Fax Din Garanti for kvalitet Onsdag 7. okt. kl. 19:30-22:00 Wellness aften for alle i Ajstrup Forsamlingshus. (Se omtale side 18). Lørdag 10. oktober Høstfest i Ajstrup Forsamlingshus. Tilmelding til Dorthe tlf Søndag 11. okt. kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Maling Pensionistforening. Fredag 30. okt. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Søndag 1. nov. kl. 14:00 Lions kæmpe bingo i Egelundhallen. Tirsdag 3. nov. kl. 10:00-17:00 Valg til Brugerrådet. Sted: Eskegården. Søndag 8. nov. kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Maling Pensionistforening. Beder Butikscenter, 8330 Beder Tlf.: Åbningstider: mandag-torsdag fredag lørdag B e d e r Pizza- og Kebabhus Kirkebakken 4, Beder Tlf: Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Åbninstider: mandag - lørdag kl søndag - helligdage kl Nummer 5/

12 MALLING SKOLE Malling Skole 50 år Af skoleleder Hanne Gammelgaard Jensen Fællessamling for alle ved flagstangen første skoledag. Mange læsebøger er blevet læst og mange regnestykker er blevet regnet i løbet af de skoledage, hvor der har været flittig aktivitet i den ældste del af Malling Skole på Lundshøjgårdsvej. I 1959 kunne man fejre, at der var blevet opført en samlet 7-klasset skole i Malling - bestående af to fløje. Den ene fløj med de nuværende faglokaler til sløjd og hjemkundskab samt 5 normalklasser på øverste etage og den tilstødende fløj med bl.a. den lille gymnastiksal samlet byggepris kr. Der har naturligvis været holdt skole i Malling længe før Begrundelsen for at man i 1959 kunne opføre en ny skole i Malling var, at distriktets børn undervistes 5 forskellige steder i området, nemlig Malling forskole, Malling hovedskole, Malling landbrugsskole, den gamle skole i Pedholt og i Ajstrup skole. Når man bevæger sig rundt på Malling skole, er det synligt, at det af flere omgange har været nødvendigt, at udvide skolen i takt med det stigende elevtal. Ikke mindre end 8 udbygninger er det blevet til. De 3 sidste har været afdelinger til skolefritidsordningen, den seneste indviet Ikke bare på det fysiske område har skolen udviklet sig. Skolen har fulgt udviklingen i samfundet. Den folkeskolelov der var gældende, da Malling skole blev bygget, var vedtaget året før - i den var Mellemskolen blevet afskaffet, og i stedet havde man en 7-årig hovedskole, hvor eleverne kunne deles i boglig og almen linie efter 5. klasse. Overbygget med en 3-årig realafdeling eller muligheden for at gå i 8. og 9. klasse. Der var 7 års undervisningspligt. Diskussionen om disciplin og straf var aktuel. Lussinger havde været forbudt siden 1814, men spanskrøret måtte anvendes - det blev først forbudt at anvende det i I 1970 erne var man optaget af at skabe lige uddannelsesmuligheder for alle. Med 1975-loven blev delingen af elever efter 7. klasse afskaffet. Af lovens formålsformulering fremgår det, at man er optaget af elevernes demokratiske dannelse. Politisk var indoktrineringsdebatten på det højeste. En ny gruppe blev en del af skolens personale i 1979 børnehaveklasselærerne. Nu var det obligatorisk for skolen at tilbyde børnehaveklasser, og der blev åbnet for et samarbejde omkring skolestarten. I 1990 holdt skolefritidsordningen sit indtog på skolen. Nu kunne de yngste børn blive passet på skolen efter normal skoletids ophør. Personalegruppen på skolen blev atter beriget, denne gang med pædagoger. I 1990 erne kom informationsteknologien ind som en del af den undervisningsmæssige praksis. Dermed blev det muligt at anvende dette hjælpemiddel i undervisningen. Malling Skole udmærkede sig med at være tidligt ude på det område. Internettet og avancerede tekstbehandlingsprogrammer gav undervisningen nye perspektiver. Den 3. november 1991 kunne man under overskriften Computerne med i alle fag i Århus Stiftstidende læse om et omfattende udviklingsforløb på Malling Skole. Efter et studiekredsforløb for 30 lærere lånte skolen for kr. computere af Apple Computer- Mac i Århus i en måned. Der blev arbejdet elektronisk på alle niveauer i mange fag. Forløbet kulminerede med en temauge, hvor skolen blev omdannet til en papirløs miniby, hvor alle betalinger blev ordnet elektronisk. Med skoleloven af 1993 fremmes undervisningsdifferentiering på alle klassetrin. Den enkelte elev tilgodeses, samtidig med at man bevarer fællesskabets muligheder. En pædagogisk udfordring vi til stadighed forsøger at håndtere på bedste vis. Fokus i vor tid er styrkelse af fagligheden via en central styring med fælles trin- og slutmål i alle fag. Eleverne er aktive medspillere i undervisningen. Som det fremgår af ovenstående har de forskellige tiders pædagogik stillet store krav til personalet, men bestemt også til skolens rum. Det er derfor med stor glæde, at Malling Skole her i jubilæumsåret i samarbejde med Børn og Unge, Århus Kommune arbejder på at udvikle en vision, der skal danne grundlag for en videreudvikling af de fysiske rammer for børn og unge i Malling. En proces hvor vi forsøger at tilgodese såvel øjeblikkets som fremtidens krav til skolens rum en ikke let, men spændende øvelse. Malling Skoles bygninger har oplevet meget de forgangne 50 år, men det har ikke taget pusten fra os! Skolens medarbejdere og ledelse tager med frisk mod fat på de næste 50 år. Jeg håber, at forældre og ansatte vil fortsætte det gode samarbejde, hvor vi videreudvikler Malling Skole som en skole, hvor det er godt at være og lære for alle distriktets børn. Tillykke Malling Skole med de 50 år! 12 Nummer 5/2009

13 Årsberetning fra skolebestyrelsen Af skolebestyrelsesformand Carsten Holm Arbejdet i skolebestyrelsen har igen i 2008/09 budt på mange forskellige udfordringer. Bestyrelsen startede også i år bestyrelsesarbejdet med en strategidag d med overskriften: sundhedsfremme og trivsel. Ideer herfra forsøges løbende virkeliggjort i takt med krav fra kvalitetsrapport og udviklingsplan for Malling Skole og under skelen til ressourcer og overskud i dagligdag og personalegruppen. Vi har igen i år haft stor glæde af vores årshjul, som sikrer, at vi kommer rundt om hele skolens virke i et tempo, der overordnet følger de opgaver skolens ledelse og medarbejdere har - både internt og i forhold til Århus Kommune. Vi har i bestyrelsen haft mange, lange og alvorlige diskussioner om prioriteringen af skolens økonomi. Hvor hurtigt ønsker vi nedslidte skolemøbler udskiftet? Skal vi bibeholde vore lejrskoler? Hvor mange penge ønsker vi til undervisningsmidler? Hvordan ønsker vi at prioritere mellem minimum og maksimum af undervisningstimetallene på de enkelte årgange? Og hvad med vores minikantine, er det det bedste tilbud/supplement vi kan give til madpakken (denne daglige kærlighedserklæring derhjemmefra)? Økonomi Skolens økonomi balancerer. Det er med stor tilfredshed, at vi i bestyrelsen ikke skal forholde os til underskud, men kan koncentrere os om at diskutere prioriteter. Forbedringer af de fysiske rammer og arbejdsmiljø/læring Det er med glæde, at vi har kunnet understøtte skolens ønske om at forbedre skolens fysiske rammer, som foreløbig har resulteret i nye og renoverede toiletter samt nye naturfagslokaler. I forbindelse med besøg fra arbejdstilsynet fik Malling Skole flere påbud (se referat 26/5 2008). Bestyrelsen tager de udmeldte påbud meget alvorligt. I den forbindelse ønskede bestyrelsen en APV undersøgelse af samtlige klasselokaler, der huser klasser med høj klassekvotient. Dette sker for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for børn og voksne. Fra 8. x klasseråd fik vi en henvendelse om skolemøblerne (se referat 17/ ). Mange af skolemøblerne var nedslidte. Skolebestyrelsen har igennem længere tid været i gang med at vurdere skolens fysiske rammer, herunder skolemøblerne. Der er i skrivende stund en udskiftning i gang af klassemøblerne (stole og borde). Samtidig har skolens ledelse ønsket en fornyelse af kontorets møbler. Både i forhold til præsentation, ergonomi og det generelle arbejdsmiljø. Vi har støttet skolens ønske om etablering af AKT klasse (januar 2009), som skal medvirke til at vi kan efterleve og måske øge Malling skoles rummelighed. På foranledning af elevrådet er der opstillet 3 vandautomater. Ligesom elevrådet har medvirket til, at der er etableret et nyt og mere effektivt kø-system ved minikantinen. I forsøg på at kvalificere bestyrelsens beslutninger har vi talt om, hvordan en fælles systematik i skolens evalueringskultur kan hjælpe til. Dette emne vil også næste år komme på dagsordenen. Aldersintegreret indskoling I 2009 har der været en stor omtale i medierne om AI. Skolebestyrelsen har påpeget/kritiseret skolens ledelse for, at den ikke har overholdt skolens principper for skole-hjem samarbejdet. Mange forældre har manglet information og mulighed for at evaluere den 1. periode i efteråret 2008, hvor pilotprojektet blev gennemført. (se referat 20/1-2009). I anden periode af AI har der været afholdt et dialogmøde med forældrene; her orienterede både skolen og Børn og Unge og svarede på spørgsmål. Mødet blev afholdt 3. juni Skolebestyrelsen bakker fortsat aktivt op om dette udviklingsprojekt. Vi har med stor interesse fulgt den positive udvikling lærere og pædagoger i indskolingen har startet. Opdatering af skolens principper Vi har gennemarbejdet flere af skolens principper efter en fast skabelon. Dette er en fortløbende proces, der til tider er fremkaldt af konkrete problemstillinger og/eller nye muligheder og krav. Vi har bl.a. vedtaget ændringer af principper for lejrskoler, ekskursioner & fællesarrangementer. Byggeplaner Der har i perioden været afholdt en række møder i byggetænketanken, der har arbejdet med planer for udvikling af Malling Skole. I byggetænketanken har der været repræsentanter for skolens ledelse, områdechef for Børn og Unge, SFO ledelse og leder af Fritidsklubben samt skolens bestyrelse. Målet har været at forny Malling Skole og heri indtænke, at Fritidsklubben flytter tættere på skolen og kapaciteten udvides, så alle børn i Malling kan få en plads. Der er igen i år (2009) 19 børn, der er blevet afvist pga. manglende kapacitet. Aldersintegreret indskoling er indtænkt i planerne. Nu ser det ud, som om der er et gennembrud i dette arbejde. Børn og Unge har netop inviteret til det første møde i RULLMalling (Rum til udvikling leg og læring), hvilket i bedste fald er første skridt til en større modernisering af Malling Skole. Vi håber og tror på det bedste! Skoleåret 09/10 I dette skoleår vil bestyrelsen bl.a. gøre en indsats for at levendegøre mobbepolitikken og iværksætte undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø. Et af skoleårets hovedtemaer bliver kost og motion. Nedbringelse af personalets sygefravær. Da det både har stor indflydelse på kontinuiteten af vore børns undervisning og har betydning for skolens økonomi, har vi i bestyrelsen forsøgt at understøtte personalets og ledelsens tiltag for nedbringelse af sygefraværet. Dette vil vi fortsætte med, og det går den rigtige vej! Nyt fra elevrådet er fast punkt på dagsordenen. Vi må desværre konstatere, at det har været meget sporadisk med elevrådsrepræsentanternes deltagelse. Da vi ønsker at medvirke til den demokratiske opdragelse, må vi se hvad vi kan gøre for at gøre det meningsfuldt for elevrepræsentanterne at deltage i bestyrelsesarbejdet. Samarbejdet mellem SFO-forældrerådet og bestyrelsen har i perioden fungeret godt, og Forældrerådet skal have særlig tak for det store arbejde de gør for at skaffe økonomi til en multibane. Sluttelig vil vi gerne takke hele skolens personale og jer forældre for et konstruktivt og betydningsfuldt samarbejde. Mvh bestyrelsen Skolens kontor: Fax: "Perronen" Nummer 5/

14 Årsberetning fra SFO Af Pernille Bjerre Jakobsen, formand for SFO`ens forældreråd Så gik der endnu et forrygende år for SFO`en på Malling Skole. Igen i år kan vi konkludere, at det er de positive ting der er flest af. Det, der nok har været mest synligt i dette skoleår, har været indførelsen af A.I (Aldersintegreret indskoling). I skrivende stund ser projektet lovende og positivt ud., men det har været en hård og barsk fødsel! Evalueringen efter de første 8 uger af projektet medførte flere ændringer. Allerede i næste runde viste det sig at være klart bedre. Og vi håber, at de løbende finjusteringer vil få projektet til at lykkes, så alle de involverede fremover kan være tilfredse. I forældrerådet har vi deltaget i flere diskussioner vedrørende nye tiltag. Vi har bl.a. været med i bestemmelsen af de nye computerregler; regler vedr. sikkerhedsudstyr til bl.a rulleskøjter, stylter, mv. Vi har støttet op omkring personalets tur til Berlin i dagene op til påske. Vi har desuden været med i diskussionen vedr. lektiecaféen. I forældrerådet har vi haft meget øje på de fysiske rammer. Det er derfor en glæde for os at se, hvordan det har pyntet med den nye foyer og de nye toiletter på B-C-sporet. Vi synes absolut også det klæder indgangene til sporene med de flotte kunstudsmykninger børnene har lavet sammen med kunstneren Ole Grøn. I året der er gået har der desuden været flere arrangementer af social karakter. Igen i år har der været en fodboldtur ind til en AGF-kamp. 3 busser og 150 tilmeldte det er en fin opbakning på en søndag!!! Og ja, selvfølgelig vandt AGF 1-0 over F.C. Nordsjælland på et mål af Jakob Poulsen. De store på trinbrættet havde, igen i år, den store fornøjelse at tage turen til Skanderborg til et stort og drabeligt rollespilsslag. En fantastisk tur, hvor alle heldigvis overlevede.samtidig havde vi lige før sommerferien vores eget rollespilsarrangement. Her deltog alle Perronens børn - kampklare og med flot hjemmelavet udstyr. Den efterfølgende fællesspisning var efter vores mening en god afslutning på et fint arrangement. Tak til de forældre, pædagoger og lærere, der brugte tid på de forskellige arrangementer, - uden jer kan sådanne arrangementer ikke gennemføres. Til sidst vil jeg lige nævne multibaneudvalget. Dette er udsprunget af forældrerådet og bruger rådet som sparring, men de er i øvrigt 2 uafhængige arbejdsgrupper. Multibaneudvalget har gennem hele året fået rigtig meget hjælp og opbakning fra alle, der dagligt er i berøring med SFO`en i Malling. Tak til alle for samarbejdet i det år der gik. Ser frem til det kommende Nyansatte på Malling Skole Af skoleleder Hanne Gammelgaard Jensen Forrest: Mette Vinkler, pædagog tilknyttet indskolingen AI 3, Trine Romby Kolbech, lærer med liniefag i dansk, matematik, dansk som andet sprog og hjemkundskab og Helle Vognsen-Hansen, lærer med liniefag i dansk, matematik, engelsk og hjemkundskab. Bagerst: Mads Vogler, lærer med liniefag i dansk, matematik, idræt og sløjd og Mads Graversen, lærer med liniefag i sløjd, matematik, fysik/kemi og biologi. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Carsten Holm, formand, Morten Dahl Githa C. Pedersen Henrik Wolff, Anette Østergaard Andersen Hans Jørgen Bohlbro Jens Jørgensen Forældrerådsformand i SFO "Perronen" Pernille Bjerre Jakobsen Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleinspektør Nummer 5/2009

15 En hilsen fra Helle Mønster, ny skoleleder Vi kender alle følelsen af, at det kan være svært at vente, når der er noget man glæder sig til. Sådan har jeg haft det siden maj måned, hvor jeg fik stillingen som skoleleder på Beder Skole. Men endelig blev det første august, og jeg kunne trække i arbejdstøjet. I uge 32 fik jeg hilst på skolens medarbejdere, og mandag den 11. august kunne jeg så langt om længe møde eleverne. Denne dag havde jeg set frem til, for ingen skole uden elever. Og sikke en modtagelse. Der var flagallé fra landevejen og helt ind i hallen, hvor knap 700 elever var samlet med flag i hånden. Det var stort og meget bevægende. Jeg kommer fra en stilling som skoleleder på Rønde Skole, Syddjurs Kommune. Inden da har jeg, siden jeg dimitterede fra Th. Langs Seminarium i 1986, været ansat i Århus Kommune. De første 10 år som lærer på henholdsvis Hasselager Skole og Nordgårdskolen. Siden 1996 har jeg været leder på forskellige niveauer. Afdelingsleder på Nordgårdskolen, viceskoleleder og pædagogisk leder på Katrinebjergskolen og så de sidste 3½ år som skoleleder på Rønde Skole. Min mission som skoleleder er, at lave en god skole for alle børn, og en god arbejdsplads for alle medarbejdere. En skole, hvor vi udfordrer børnene/eleverne, så de hele tiden mærker, at de lærer noget nyt, bliver dygtigere. For mig hænger trivsel og læring/udvikling tæt sammen. Hvis barnet ikke trives, er det svært at lære, og hvis man ikke lærer, så trives man ikke. Så vi skal både arbejde med det faglige og med trivslen. Når man lærer, bliver dygtigere, får et faglig og personligt overskud, er det nemmere at leve op til omverdenens forventninger. Eleven kan honorere lærerens forventninger, læreren og pædagogen kan leve op til forældre og ledelsens forventninger osv. Man kan fremme trivslen ved at sætte fokus på det faglige og kan sætte gang i den faglige udvikling ved at arbejde med trivslen. Barnet/eleven skal mødes med positive forventninger, vi skal gøre det enkeltes barns læring muligt i forhold til barnets potentialer. De næste måneder vil jeg bruge på at lære skolens medarbejdere og kultur at kende gennem Go dag samtaler, møder med Enhederne, walk through ledelse m.v. Jeg vil have øje for den gode historie, det der virker, det der giver engagement. Eleverne har også fået til opgave at fortælle mig den gode historie om klassen, kammeraterne, fagene eller.. udtrykket kan være en tekst, digt, dans, sang, tegning, skuespil kun fantasien sætter grænser. Pædagogisk leder, Pia Nyrup, og jeg vil sammen med lærerne i udskolingen drøfte vision for udskolingen med henblik på at lave en udskoling, som kan fastholde distriktets elever. Med ønsket om et godt og konstruktivt samarbejde om vores skole. Helle Mønster Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Anni Vind Frandsen, formand Kirsten Elisabeth Petersen Jørgen Tjørnehøj Hans Chr. Kjeldsen Martin Lyngsø Rea Heather Lyng Grann Anders Nørregaard Forældrerådsformand i "Fristedet" Mette Vistisen Skolens kontor: fax: "Fristedet": Nummer 5/

16 Aut. vand- og gasmester Blikkenslager Gunnar Fredenslund Malling Bjergevej Malling Tlf Biltlf Det årlige Bingo i Egelundhallen Selskabslokale i Malling Moderniseret, 40-personers selskabslokale udlejes på Tværgade 79 (rengøring kan aftales!) For besigtigelse Tandlæge Søren Calmar Aps Kirkebakken 5A, 8330 Beder Tlf Fax Glade vindere i Traditionen tro afholder Lions Club Beder Malling igen i år det årlige Bingo i Egelundhallen den 1. november. Jeg tør allerede nu godt røbe, at der bliver særdeles gode præmier at vinde igen i år. Det har været en fornøjelse at tegne annoncer og få sponsorgaver fra vore trofaste lokale annoncører. Uden den velvillighed er det ikke muligt at lave et super Bingo. Nyheden i år er, at vi har efterkommet ønsket om at afholde Bingo om eftermiddagen i stedet for om aftenen. Der skal være mulighed for at pleje familien på ugens sidste fridag om aftenen og ligeledes være mulighed for at følge med i diverse TV serier. Der bliver derfor i år Bingo søndag den 1. november kl 14:00. Lions Club har netop i år fejret sit 25 års jubilæum, hvor vi havde den store glæde at uddele indsamlede midler til lokalområdet. Det blev til hele kr. Disse midler er indsamlet ved frivilligt og ulønnet arbejde af egnens Løver. Det er helt op til dig selv, om du har lyst til at vinde eller ej, Du skal nemlig selv udfærdige din spilleplade ud fra det udsendte postomdelte materiale. Så fat saks og limstift og lav din plade, helst to, og lad os så spille. Vi ses søndag den 1. november i Egelundhallen kl 14:00. Lions Club Beder Malling H. Eriksen Arkivfoto. Martin Jønsson Musik Kirkebakken 65, Beder. God musik til enhver lejlighed, solo, duo, trio, kvartet. Kontakt Martin: / Beder-Malling Pensionistforening Af Jens Karl Rasmussen Vi er startet med at spille banko om søndagen på Eskegården kl to gange om måneden, se kalenderen side 11. Tirsdag d. 29. september kommer Gunnar Nørgaard fra De Graa Busser for at fortælle og vise lysbilleder om mulige ture i Fredag d. 2. oktober kører vi til Hjarbæk Kro for at spise ål, evt wienerschnitzel. Efter middagen rundvisning på Ørslev Kloster og kirke. Dagen slutter med eftermiddagskaffe på Hjarbæk Kro, inden vi igen kører hjem. Tirsdag d. 8. december er der juleafslutning i Malling Kirke & Sognegård. 16 Nummer 5/2009

17 Årets største fest i Malling Af Dan Zachariassen. Redaktionen Der var livlig aktivitet ved boderne dagen igennem. Foto: Dan Zachariassen. i gang. Det skete, da de affyrede adskillige konfettikanoner ud over den jublende forsamling. Eftermiddagen igennem kunne de mange hundrede gæster cirkulere rundt og opleve de mange aktiviteter, der var fordelt på hele det store område, hvor der blev underholdt med gøgl, teater, sang og musik. Der var også tænkt på bespisningen fra boderne med kaffe, kage og naturligvis de varme pølser med brød. I anledning af skolejubilæet er der udgivet et meget smukt jubilæumsskrift med bidrag fra både tidligere og nuværende elever og personalerepræsentanter. Og der var masser af musik. Kan du huske! Hvordan har du det! Var det ikke! Spørgsmål og udveksling af fælles minder føg i luften, da Malling Skole fredag d. 28. august havde inviteret gamle elever, tidligere personale samt alle byens borgere til fest på skolen. Hele byen var flagsmykket, og anledningen til festlighederne var, at det er 50 år siden den ældste del af den nuværende Malling Skole åbnede dørene for første gang. Starten på festen var henlagt til den store skolegård, hvor et børnekor bød de mange fremmødte gæster velkommen med sang og spil. Skoleleder Hanne Gammelgaard Jensen lagde for med i sin velkomst at fastslå, at det, der nu forestod, var kulminationen på en uges hårdt arbejde, og hun opfordrede alle til at gå rundt på skolen og tage del i alle de mange arrangementer, som elever og personale havde forberedt. Foto: Alli Gamle fag blev begravet. Adskillige gange i løbet af de 50 år var det nødvendigt at udbygge skolen, der i dag har 626 elever i undervisningsdelen og 300 børn i skolefritidsordningen. Netop udviklingen i børnetal og ændringerne i kravene til indholdet af skolen var udgangspunktet for Børnog unge rådmand Gert Bjerregaards tale, og rådmanden afslørede, at skolen kan forvente, at endnu en udvidelse vil blive påbegyndt i Uden for programmet havde Charlotte Houman og Kirsten Williams fra Beder Malling Ajstrup Fællesråd bedt om ordet, og det vakte stor begejstring, da de overrakte en kæmpecheck på 5000 kroner til skoleleder Hanne Gammelgaard. Områdechef Tina Maagaard sluttede den officielle talerække. Herefter skød viceskoleinspektør Per Bisgård sammen med en flok 9.klasses drenge i bogstaveligste forstand festen Desværre passerede et mindre regnvejr midt på eftermiddagen, og det forstyrrede naturligvis festen en smule, men det trak over igen, så festen kunne afsluttes i eftermiddagssolens stråler. En fritgående robot var der også. Foto: Alli Nummer 5/

18 GRATIS ADGANG. Stationspladsen Malling Tlf.: Salon FACE Dame & Herrefrisør Smertefri og nye sunde vaner? Lya Saaek, tlf KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Stationsvej 21 Tlf.: Arrangementer i Ajstrup Forsamlingshus Høstfest Endnu en gang kan vi invitere til høstfest i Ajstrup Forsamlingshus, og datoen i år er lørdag d. 10. oktober. Kuvertprisen er kr. 200,- for 3 retter mad og dans til levende musik. Dørene åbnes kl Spisning starter kl Tilmelding senest d. 4. oktober til Dorthe på tlf Loppemarked Så er det igen tid til efterårets loppemarked i Ajstrup Forsamlingshus. Datoen er lørdag d. 24. oktober kl , hvor alle er velkommen til at komme forbi og købe dejlige lopper eller bare kigge og måske købe en kop kaffe. Har du/i selv været i gang med oprydning, modtager vi meget gerne dine brugte ting og sager. Ring og aftal nærmere med Vigdis tlf eller Dorthe tlf Begge aftener kommer til at forløbe nogenlunde ens, men hvis man deltager begge gange giver det en større fortrolighed med øvelserne, som man dermed kan arbejde videre med hjemme. Man skal medbringe måtte/liggeunderlag, tæppe, evt. lille pude, en balje, et håndklæde og fugtighedscreme. Og man skal have løst tøj på, som man kan bevæge sig frit i, samt sokker eller indesko. Man kan møde op parvis eller alene. De 2 wellnessaftener foregår i Ajstrup Forsamlingshus onsdage 7. og 28. oktober begge dage kl Det koster 50 kr. pr. deltager pr. aften incl. forfriskning i pausen. Tilmelding hos Vigdis på telefon Jydsk Pony Væddeløbsforening Travskole Kom og prøv Danmarks eneste travskole, hvor børn lærer alt om at omgåes ponyer, køre ponyer samt socialt samvær mellem dyr og børn. Det koster kun 100 kr. om måneden. Travskolen er på Vilhelmsborg hver mandag mellem kl (kun i vinterperioden). Du kan også få en hestepasser part på en af travskolens ponyer. Nærmere oplysning kan fåes hos: Ulla Engholm på tlf eller Christian Andersen på tlf Løbsdage på ponytravbanen kan ses på vores hjemmeside PONY BANEN - VILHELMSBORG Bedervej Mårslet Ret til ændringer forbeholdes. Wellness-aftener Ajstrup Forsamlingshus har gennem årene lagt hus til mange forskellige aktiviteter. I efteråret vil vi forsøge med et nyt tiltag i form af et par wellness-aftener for både mænd og kvinder under ledelse af Grethe Garonfolo, som bor i lokalområdet. Begge aftener starter med opvarmning som ledsages af musik. Derefter er der øvelser med forskellige typer massage, hvor man arbejder to og to sammen. Der vil også indgå fodbad og -massage og/eller håndbad og -massage. Efter disse øvelser er der en pause, hvor der serveres te, kaffe, vand og lidt frugt. Efter pausen skal vi give healing til hinanden. Aftenerne afsluttes med at vi guides gennem en afslapning. Grethe Garonfolo er uddannet Reikihealer og sygeplejerske og har arbejdet med sundhedsfremme, forebyggelse og aktivering af de selvhelbredende kræfter, som er i alle mennesker, igennem mange år. 18 Nummer 5/2009

19 Kirke & sogn Hyrde og får Af alle bibelske billeder er intet vel lettere at fatte end billedet af hyrden og fårene. Men som erfaringen viser, er heller intet lettere at fordreje: Når Jesus således et sted omtales som fårenes store hyrde, har man draget den slutning, at der vel så også må være små hyrder, med andre ord: først apostlene og sidenhen præsteskabet. Og denne slutning har man så tilmed kunnet underbygge gennem nogle ord fra et andet sted, hvor det hedder, at I var vildfarne som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Ja, for tilsynsmand, det er jo en fordanskning af ordet biskop. Og bisperne har man fra arilds tid udstyret med stave, der stilistisk var hyrdestave bare se på altertavlen i vores egen kirke! hvor stavens krumning netop var beregnet til at fange fårene ved bagbenene med. Og ordet pastor betyder simpelthen hyrde. I hvert fald er det nok ikke tilfældigt, at de to ord er blevet titler på gejstlige embedspersoner, tegn på, at Kristus er overhyrde, men biskop og præst hans underhyrder, som i det mindste i praksis styrer hans hjord. Akkurat fordi hyrdebilledet er så ægte evangelisk, ligger misbrugen af det snublende nær. Og dermed selvfølgelig også komikken, som da i sin tid herhjemme - et forsøg på ved en bispeindvielse at genindføre staven druknede i almindelig morskab, til stor fortrydelse for dem, der havde bekostet den! Hyrdebilledet kan kun alt for nemt tages til indtægt for standsambitioner, og det bliver det såmænd stadig, selv i et autoritetsløst samfund som vores eget, hvor hyrdernes tid ubestrideligt synes omme. Egentlig er det da også mærkeligt, så fromt menighederne finder sig i det. Men det kommer vel bare af, at får som oftest er skikkelige og finder det lettere at lade sig lede end selv at finde vej. Svært har det aldrig været for specialuddannede fagfolk især ikke svært for folk, der har fået en højtidelig indvielse at give almindelige mennesker mindreværdskomplekser. Det lever specialisterne højt på, som rimeligt er; for det skal selvfølgelig ikke være gratis at dyrke sine komplekser. Får bliver nu engang behandlet som får, såvel i kirken som alle mulige andre steder. Men får bliver aldrig hyrder! Lige meget, hvordan de skaber sig. Så hvis man endelig vil karakterisere præsteskabets rette stilling med en bibelsk hyrdebetegnelse, så er ordet lejesvend fra Johannes evangeliets 10. kapitel langt bedre. Det er jo nemlig, skulle man mene, en ærlig sag på visse vilkår og for en vis betaling at lade sig leje til et bestemt arbejde, for eksempel præstearbejdet. Eller med andre ord: et kald som man siger har alle mennesker, for så vidt, som de er så heldige at have et arbejde. Og nok er præstens kald forskelligt fra andre kald, men jo kun, som lærerens er forskelligt fra renovationsarbejderens. Det er noget forskelligt, vi bestiller og tjener vores næste med og tjener vores brød ved. Men det fælles er, at vi alle lever af vores kald. Får er får og bliver aldrig hyrder. Og nu er det jo så præstens kald at prædike. Det er først og fremmest det, præsten er lejet til. Men han eller hun er sandelig ikke lejet til at sætte sit liv til for fårene; for den slags kan man selvfølgelig ikke ansættes til og lønnes for. Sætte sit liv til, det gør man kun, hvis man bliver tvunget til det. Og i kristendommen er der kun ét, der tvinger, nemlig kærligheden. Det, der gør hyrdebilledet ægte evangelisk er, at her kommer os én i møde, som siger: jeg er! Jeg er din hyrde, din dør ind i gudsriget. Der er ikke andre end mig! Tolerance over for andre hyrder og andre døre ligger ham fjernt. Dette jeg er kan der ikke forhandles med. Dermed stiller han sig ene mand på Guds side over for alle os andre. Jeg er den gode hyrde!, det betyder, at vi er fundet, som de får vi er, med alle vores bekymringer og sorger, de få ægte og de mange indbildte, og med vores særdeles velbegrundede skyldfølelse, kort sagt: med alt det, som nu til sammen er os, hver for sig. Jeg er den gode hyrde!, det betyder, at der findes en kærlighed, som ingen af os kan undslippe. Og når vi så for vores eget personlige vedkommende blot har at høre, at vi selv blev fundet, mens vi fór vild, så véd vi også, at vi ikke behøver at spekulere over, hvordan det skal gå andre. Vores bekymring for andre har ingen steder hjemme; for mon ikke vi har nok at gøre med selv at stå vores næste i Kristi sted! Men vi blev fundet, som vi var, og må jo så trøste os med, at det kunne gå dem ligeså, der fortjente det lige så lidt som vi selv. Malthe Madsen Nummer 5/

20 I anledningen af, at vores sognegård blev taget i brug den 1. november 1984, bliver der den 8. november et festligt jubilæumsarrangemet, der indledes med gudstjeneste i kirken kl , hvor biskop Keld Holm prædiker, hvorefter der er et traktement og samvær i sognegården. Med venlig hilsen Menighedsrådet Lørdag den 14. oktober kl er der Højskoledag i Beder Sognegård med temaet: Se artikel under Kirkenyt Beder Sogn synger ONSDAGE kl i Malling sognegård synger ONSDAGE kl i Malling sognegård Winni Kilsgaard Fyraftenssang er et anderledes møde i kirkens rum. Ca. 1/2 time taget ud af den travle hverdag med et vekslende indhold: Fællessang, musikalske indslag, fortælling, oplæsning af prosatekster eller digte. Ungdomskoret under ledelse af organist Winni Kilsgaard medvirker. med korleder Winni Kilsgaard og ungdomskoret 20 Nummer 5/2009

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. BMI-bladet 29. september 2011. 23. årgang

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. BMI-bladet 29. september 2011. 23. årgang Nr. 5 september 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Hvad skal den nye sø ved hedde? (Foto: Alli Fabrin) 4 Halvårsmøde lægger op til debat 3 Plads til alle i Malling Fritidsklub

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang Nr. 5 september 2010 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Sommeren har budt på et væld af aktiviteter for børn og unge i området. Læs side 12, 24, 25, 26 - og i BMI-bladet bagerst. Foto: Malling Fritidsklub.

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.2 Marts 2009 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Odderbanen vil alligevel ikke åbne overskæringen på Gl. Østergårdsvej. Se læserbrevet side 16 Foto: Alli Fabrin Hold rent-dag side 9 Har

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.6 december 2009 Multibanewalk i Malling Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Godt 120 personer gik søndag den 25. oktober en tur fra Malling til Multibanen i Beder for at skaffe penge

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 22 - Nr.1 januar 2010 Så kom fortovet endelig Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Beboer Henning Buchhave, th., er glad. Det fortov, han har kæmpet for, bliver nu langt om længe etableret langs

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.4 August 2008 Vivi fik prisen En overrasket Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid, modtog ved grundlovsmødet i juni Fællesrådets pris af formand Jørgen Bak. Se mere på side 3

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 5 september 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Første skoledag på Beder Skole er en stor dag. Læs side 17 Mallingelever fordybede sig i Ole Lund Kirkegaard og

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15.

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15. Vester Nebel Skole Dato 20. februar 2015 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere