Kastaniegården. Skolegade Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården"

Transkript

1 Kastaniegården Skolegade Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune. Der udarbejdes lejekontrakt med boligselskaberne, og boligen synes af dig; viceværten og din familie før indflytningen. Indskud og husleje betales til boligselskabet. Ved ønske om indflydelse på valg af vægfarve kontaktes boligselskabets vicevært. 1

2 Lejligheden er din private bolig, som du, sammen med din familie, indretter ved indflytningen, dvs. at den møbleres med dine egne møbler, gardiner, lamper, billeder m.m. Sørg for at få de ting med, du holder allermest af, også ting der bærer præg af tidens tand. Tilknytning og genkendelsens glæde er vigtigere end tingenes udseende. Der, hvor du får brug for hjælp til personlig pleje, vil personalet gerne vejlede i, hvordan lejligheden indrettes så hensigtsmæssig som muligt, så den er både beboer-, pleje-, og rengøringsvenlig. Det er vigtigt, at der er god plads til at komme rundt, især hvis der skal bruges hjælpemidler. Der skal være god belysning, især de steder, hvor du har behov for personalets hjælp. Alle ledninger skal være forsvarligt fastgjorte. Der er fast lampe i køkkenet og på badeværelset. Ophængning af lamper m.m. er du og dine pårørende selv ansvarlige for. Vi anmoder om, at der ikke hamres og bores i tidsrummet kl og efter kl.20. Der er parket/linoleumsgulve på alle gulve. Skulle du evt. ønske gulvtæppe, vil vi anbefale et tæppe med lav luv, som er let at færdes på og rengøre. Hvis der på et tidspunkt bliver behov for hjælpemidler som rollator, kørestol, lift eller andet, kan det blive nødvendigt at fjerne tæppet. Vi fraråder løse tæpper. I lejligheden er der indrettet et lille køkken med evt. mikroovn, køleskab med evt. fryser og evt. flytbare kogeplader/komfur, samt plads til kaffemaskine. Derved kan du og dine gæster lave kaffe, lune boller og andet. Der, hvor plejepersonalet yder hjælp til indtagelse af maden, forventer vi, at dine gæster rydder op efter sig. Hvis du får brug for hjælp til personlig pleje mm., vil du blive tildelt et kontaktteam, som du vil have den tætteste kontakt med, og som du og din familie altid er velkomne til at rette henvendelse til. Vi respekterer den enkeltes behov, ønsker og vaner, og den enkeltes ret til selv at bestemme. Det er betydningsfuldt, at styrke den enkeltes selvværd og personlighed, og vi ser meget på den enkelte menneskes muligheder, så det bliver et levested med hjemlige forhold og en hjemlig atmosfære. Vi håber, at vi med værdig og troværdig indsats opnår trivsel, tryghed og tilfredshed for beboere og deres pårørende. For at vi kan afklare gensidige forventninger, vil du og din familie inden for de uger, blive tilbudt en indflytnings-/ forventningsaftale med en person fra dit kontaktteam. Her vil der blive talt om gensidige forventninger/ behov, praktiske gøremål og andre aftaler. Du og din familie har altid mulighed for en snak med personalet. Boligerne er en arbejdsplads for mange forskellige medarbejdere og er desuden uddannelsessted for social og sundhedshjælpere og assistenter. Der udover kan der være personale i jobtræning og arbejdsprøvning. Vi håber, du vil finde dig godt tilpas i din nye lejlighed. Vi glæder os til at samarbede med dig og din familie. Med venlig hilsen Medarbejdere og ledelsen på Kastaniegården. 2

3 Vigtige informationer ved indflytning Boligselskabet Fællesbo: Fællesbo tilsender dig materiale, hvori du kan læse mere om de praktiske oplysninger vedrørende din bolig. Husk at tage materialet med ved indflytningen, da det indeholder mange relevante oplysninger, du kan have brug for senere. Bruger - og pårørenderåd: Bruger og pårørenderådets formål er at styrke dialogen mellem bruger/pårørende og stedet, samt tjene beboernes interesser. Oversigt over rådets medlemmer hænger på opslagstavler ved indgangen på Kastanjealle. Hvis man ønsker referat af møderne, bedes man oplyse mailadresse til lederen. Aktiviteter/arrangementer: Der er mulighed for, at du kan deltage i arrangementer og aktiviteter, som vil blive annonceret særskilt på opslagstavlerne, endvidere annonceres de på Herning kommunes hjemmeside Økonomi: Du vil fortsat få udbetalt din pension ved indflytning i plejeboligen. Der vil være faste udgifter til el, vand og varme, husleje og eventuelle indkøb af kommunens serviceydelser eksempelvis tøjvask og kost. Hvis du ikke selv er i stand til at administrere dine pengesager og personlige papirer, forventer vi, at dine pårørende er dig behjælpelig dermed. Der kan etableres betalingsservice i et pengeinstitut. Det kan være en fordel, at du har lidt kontanter liggende, da nogle aktiviteter koster et mindre beløb. Personalet har ikke mulighed for at føre regnskab for dig. 3

4 Centret har ikke mulighed for at opbevare værdier. Opbevares der værdigenstande i lejligheden, er det på eget ansvar. Dørskilt: Dørskilt opsættes ved din lejlighed. Der forefindes en oversigt med beboernes navne ved hovedindgangen. Nøgler: Du får af Boligselskabet Fællesbo udleveret nøgler, som du kvitterer for. Personalet har mulighed for, efter aftale, at låse sig ind i lejligheden. Låste hoveddøre: Dørene låses på forskellige tidspunkter. Der kan ringes til personalet på hovednummeret, , hvis man kommer til en låst dør. Kaldeanlæg: Der udleveres kalder efter individuelle behov. Elevator: Der er installeret elevator i boligblokken. Parkering: Parkering foran indgangene er kun tilladt ved af og pålæsning, da Falck og brandvæsenet skal kunne komme til. Postbesørgelse: Breve, aviser, mindre pakker leveres i din postkasse/postkurv. Husk at melde flytning til posthuset. Aftale vedrørende åbning/læsning og opbevaring af post sker med kontaktpersonerne. Radio og tv: I lejlighederne er der installeret antennestik, som du betaler til via huslejen. Der kan være mulighed for at tilmelde sig flere kanaler. Kontakt boligselskabet. Som enlig kan der søges rabat på licens. Du skal melde flytning på tv-licens. I fællesarealerne er der tv. Telefon: Der er telefonstik i alle lejligheder. Kontakt telefonselskabet vedrørende flytning af telefon. Husdyr: Ifølge lejekontrakten, er det ikke tilladt at holde husdyr. Faglig dokumentation: Sundhedsstyrelsen stiller krav om sundhedsfaglig dokumentation. I Herning Kommune har man til dette valgt elektronisk dokumentation. Folkeregister/flytteanmeldelse: Der skal meldes flytning til Folkeregisteret inden 5 dage. Dette gøres i Borgerservice på rådhuset. Hvis du i forbindelse med flytning skifter læge, skal du huske at meddele dette i Borgerservice. Tavshedspligt: Det skal bemærkes, at alt personale, elever og frivillige hjælpere har tavshedspligt i alle forhold vedrørende dig. 4

5 Indflytnings og forventningssamtale: Efter du er flyttet ind, vil der være tilbud om en samtale med dig, dine pårørende og dine kontaktpersoner, hvor vi afklarer gensidige forventninger. Hvis du har specielle ønsker, kan disse også drøftes her. Denne samtale finder sted inden for de første uger. Opfølgningssamtaler: Hvis du, dine pårørende eller dine kontaktpersoner har behov for en fælles drøftelse af hverdagen eller gensidige forventninger, opfordres der til, at der planlægges et fælles møde. Tilsyn: Der føres tilsyn af plejecentret i form af uanmeldt embedslægetilsyn og uanmeldte kommunale tilsyn. Derudover kan der forekomme andre uanmeldte tilsyn. Bruger - og pårørenderådet informeres om alle tilsyn. Klageadgang: Eventuelle klager over forhold forventes drøftet med personalet eller centerlederen. Forbrugsting: Du og dine pårørende er ansvarlige for, at du altid har de fornødne forbrugsting, så som toiletpapir, køkkenrulle, sæbe, tandpasta, shampoo, engangsvaskeklude, affaldsposer, elpærer, rengøringsartikler m.m. Personlig beklædning og linned: Ved indflytning i plejebolig, skal du selv medbringe det nødvendige private tøj, samt håndklæder og sengelinned. Du kan ved tilvalg af vaskepakke få dit private tøj og linned vasket. Du skal da, inden indflytning, have mærket dit tøj med nummer. Personalet vil være dig behjælpelig med, hvilket nummer du skal have. Uldent tøj og kjoler, der ikke kan vaskes i vaskemaskine, vaskes af dig eller dine pårørende. Dyne med mere: Du skal selv medbringe dyner, puder og evt. rullemadras. Det er altid godt med reserve, hvis noget kræver vask. Tøjindkøb: Vi forventer, at dine pårørende er behjælpelig med tøj - og skoindkøb. Som en hjælp kommer der besøg af tøjfirmaer flere gange om året. Dette annonceres. Forplejning: Madservice Herning tilbyder beboerne på plejecentre i Herning Kommune forplejning, som understøtter dig i at få en sund energi og næringsrig kost inden for de givne rammer i forhold til dine behov og ønsker. Der er mulighed for, at du kan afmelde din mad for én eller flere dage, hvis du ikke er hjemme. Afmelding skal ske senest 5 hverdage før. 5

6 Al form for afmeldelse foretages af dig eller dine pårørende til køkken/plejepersonalet. Ved akut opstået sygdom som medfører indlæggelse, er der mulighed for afmeldelse fra dags dato, hvilket personalet sørger for. Måltider: Du har mulighed for at nyde dine måltider i fællesskab med andre i fællesarealet eller hos dig selv i lejligheden. Fødselsdag: Du planlægger og afholder din fødselsdag helt efter dit eget ønske. Du har mulighed for at vælge en fødselsdagsmenu. Der vil være flere retter at vælge mellem. Der flages på din fødselsdag medmindre andet ønskes. Får du flere gæster, end der kan være i din lejlighed, henvises der til Aktivitetscentrets personale for lån/leje af sal. Hvis fødselsdagen holdes i egen lejlighed, står man selv for arrangementet. Højtider: Du planlægger selv, hvordan du gerne vil fejre højtiderne. Der holdes juleaften og nytårsaften i fællesarealet, hvor du og dine pårørende er velkomne. Betaling sker ved tilmeldingen. Du og dine pårørende er også velkomne til at bestille maden og fejre højtiden i din lejlighed. Husk at bede dine pårørende om at være behjælpelige med det praktiske. Gudstjeneste og kirkelig betjening: Sognets præst/præster afholder på skift gudstjeneste på plejecentret. Ved ønske om kontakt med en præst, aftales nærmere med præsten eller ved henvendelse til personalet. Der er mulighed for at se gudstjenesten fra Aulum Kirke på TV i fællesrummet ved indgangen. Forsikring: Kontakt dit forsikringsselskab med henblik på, om du er hensigtsmæssigt dækket. Frisør: Du kan fortsat benytte din egen frisør. Vi forventer, at dine pårørende er dig behjælpelig, hvis du skal til frisør uden for centret. Centrene har tilknyttet en frisør. Personalet kan være dig behjælpelig med at formidle en aftale med frisøren. Frisøren betales kontant eller pr. giro aftales med frisøren. Fodpleje: Du kan fortsat benytte din egen fodplejer/terapeut. Fodplejeren kan forlange en balje til rådighed. Fodpleje betales kontant eller pr. giro aftales med fodplejeren. Tandlæge/omsorgstandpleje: Du kan fortsat benytte din egen tandlæge. Transport er du selv ansvarlig til. Du har mulighed for omsorgstandpleje en ydelse du skal visiteres til. Ansøgning sendes til visitation. Spørg personalet. 6

7 Høreomsorg: Centret for Kommunikation i Herning kan kontaktes ved behov. Der kan søges råd og vejledning samme sted. Batterier til høreapparater er gratis. Bestilles ved firmaet. Spørg eventuel personalet. Håndhygiejne: Det er meget vigtigt med en god håndhygiejne for at undgå bakteriespredning. Der forlanges flydende sæbe. Der henstilles til, at det er et svanemærket produkt. Beboeren skal selv afholde udgiften dertil. Spørg evt. personalet. Læge/speciallæge: Du har mulighed for at beholde din egen læge. Hvis der efter indflytning er mere end 15 km til din læge, skal der søges herom skema skal rekvireres hos Borgerservice. Nærmere aftale vedrørende kontakt til din læge, kan aftales med personalet. Du kan naturligvis altid kontakte din læge. Ved besøg/undersøgelser kan vi være behjælpelig med bestilling af transport, såfremt du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller selv kan klare transporten. Vi opfordrer til, at dine pårørende ledsager dig ved lægebesøg/ indlæggelse m.m. Medicin: Vi opfordrer til, at din medicin, så vidt muligt, bliver dosispakket fra apoteket. Ved behov kan personalet være behjælpelig med at bestille medicin og dosere i de dosisæsker, du selv har. Medicinen opbevares hos dig, evt. i aflåst medicinskab/boks. Personalet er behjælpelig med at returnere forældet eller overskydende medicin. Vi forventer, at dine pårørende er dig behjælpelig, hvis du skulle have behov for akut medicin, som skal afhentes uden for apotekets normale åbningstid. Vi vil gerne opfordre til, at der oprettes betalingsservice med apoteket. Træning: Der er mulighed for at deltage i forskellige former for træning. Træningen kan være indlagt i de daglige aktiviteter. Ved særlige tilfælde kan individuel vedligeholdelsestræning startes op af områdets terapeut efter vurdering. Personalet vil efter vejledning af terapeut fortsætte træningen. Lægeordineret træning udføres af privatpraktiserende fysioterapeut. Betaling for behandling sker efter gældende regler. Kontaktbog: Vi har erfaring med, at det er en god ide, at du køber en kalender/kontaktbog, som dine gæster kan skrive i, og hvor eventuelle aftaler noteres. Hjælpemidler: Ved indflytning indgås aftaler med områdets terapeuter og plejepersonalet, om hvilke hjælpemidler der er behov for. Har du hjælpemidler, medbringes disse efter aftale. De hjælpemidler, du ikke længere har brug for returneres til plejepersonalet. 7

8 Rengøring: Almindelig rengøring fortages i samarbejde mellem dig og dine kontaktpersoner hver tredje uge. Dine pårørende er meget velkomne til at varetage rengøringsopgaver. Du skal selv sørge for omplantning af planter, pudsning af sølvtøj, aftørring af pyntegenstande og billeder, oprydning i og rengøring af skabe, aftørring af høje reoler, døre og fodpaneler samt radiatorer. Vask af gardiner, rengøring af persienner. Rengøring/ afrimning af køle-/fryseskab. Hovedrengøring og opvask efter gæster. Vinduespudsning indvendig, rengøring af terrasser. Vinduespudsning udvendig fortages af et vinduespudsningsfirma. Dette betales over huslejen. Rengøringsartikler: Rengøringsartiklerne er en del af personalets arbejdsredskaber, og det er derfor vigtigt, at de er i god stand og brugbare. Rengøringsmidler skal være miljøvenlige og svanemærket. Ved tvivl, er du velkommen til at spørge personalet til råds. Tobaksrygning og brug af åben ild: Der henstilles til, at du udviser forsigtighed med omgang af ild. Vi forventer, at der ikke ryges, når personalet er hos dig. Jævnfør Herning Kommunes rygepolitik. Tobaksrygning i sengen indebærer en stor risiko for brand og er derfor IKKE tilladt. Der må ikke ryges på fællesarealerne. På grund af brandrisikoen forventes det, at der anvendes fyrfadslys eller LED lys. Aktuelle informationer fra Kastaniegården finder du på hjemmesiden: 8

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Velkommen til Ålholmhjemmet

Velkommen til Ålholmhjemmet 1 Indhold Velkommen til Ålholmhjemmet... 3 Bruger- og pårørenderåd Ålholmhjemmet 2012... 5 Vision og mission for Ålholmhjemmet... 6 Boligadministration... 8 Forsikring... 8 Lejligheden... 8 Nøgler... 8

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere