REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER"

Transkript

1 REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne registreringer. - Abonnementsprisen for årgangen er 100 kr. Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris af 1 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. Nr. 48 A 88. årgang decbr. Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. VAREMÆRKER A 1977/66 Anmeldt den 17. maj 1966 kl. 12,38 LEE The H. D. Lee Company, Incorporated, fabrikation, 20th and Wyandotte, Kansas City, Missouri, U.S.A., fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, klasse 25, herunder navnlig beklædning til herrer, damer og børn, nemlig bukser og slacks, shorts, skjorter og bluser, frakker, jakker, trøjer, handsker, hatte, huer, kasketter, jeans, forklæder og skødeskind, overalls, arbejds- og tjenesteuniformer, kitler, tjeneste- og forretningsdragter. A 3353/66 Anmeldt den 1. september 1966 kl. 12,43 GEVINYL Chemische Werke Miinchen, Otto Barlocher GmbH., fabrikation og handel, Riesstrasse 16, 8 Miinchen 54, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 2. marts 1966, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, København, klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, herunder kemiske tilsætningsstoffer til fremstilling af formstofprodukter, især plastificeringsmidler, termostabiliseringsmidler og slipmidler. (Registreringen omfatter ikke emulgeringsmidler).

2 1050 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A1614/66 Anmeldt den 25. april 1966 kl. 12,33 HORISONT Firmaet Horisont-Vinduer v/ A. J. Ambrosius, fabrikation og handel, Erik Glippingsvej, Viborg, klasse 6: vinduer af metal, klasse 19. A 2983/66 Anmeldt den 4. august 1966 kl. 12,56 Å TWINB LIGHT Firmaet Quality Export + Import v/ P. Jacobsen og F. Brylle, handel, Omøgade 14, København, klasse 11, herunder elektriske lamper og lampeskærme. A4251/66 Anmeldt den 8. november 1966 kl. 9,01 EWOS 20/80 Aktiebolaget Ewos, fabrikation og handel, Sodertalje, Sverige, fuldmægtig: Varemærkekonsulent E. Henriksen, Virum, klasse 31. A 2143/67 Anmeldt den 12. juni 1967 kl. 9,04 HANDYBAD Alfred Bilstein A/S, fabrikation og handel, Holmbladsgade 138, København, klasse 11: badekar.

3 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3159/66 Anmeldt den 18. august 1966 kl. 12,28 LINK General Precision, Inc., a Corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, Hillcrest, Binghamton, New York, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 9: trænings- og testmodeller til luftfartøjer, missiler og andre fartøjer. A 4332/66 Anmeldt den 15. november 1966 kl. 9 EWOS-JERN Aktiebolaget Ewos, fabrikation og handel, Sodertalje, Sverige, fuldmægtig: Varemærkekonsulent E. Henriksen, Virum, klasserne 5 og 31. A 158/67 Anmeldt den 16. januar 1967 kl. 12,46 "WINDMASTER" Acme Engineering & Manufacturing Corporation, fabrikation og handel, P.O. Box 978, Muskogee, Oklahoma, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Wibert & Stocklund, København, klasse 11: elektrisk drevne sugere og blæsere til ventilationsanlæg samt ventilatorer og vinger og blade til sådanne sugere, blæsere og ventilatorer. A 476/67 Anmeldt den 7. februar 1967 kl. 13,10 SEMPETT Semper AB, næringsmiddelindustri, Sveavågen 166, Stockholm, Sverige, klasse 30: pulver til fremstilling af vanillecreme. A 1480/67 Anmeldt den 17. april 1967 kl. 12,50 TRASERIT Recherche et Industrie Therapeutiques R.I.T., société anonyme, fabrikation, 13, Rue du Tilleul, Genval, Belgien, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 5: antibiotika.

4 1052 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 503/67 Anmeldt den 8. februar 1967 kl. 12,53 NIFEMATIC Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jungner, elektrisk og mekanisk industri, Oskarshamn, Sverige, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 7: værktøjsmaskiner, motorer (ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (ikke til køretøjer), generatorer (elektriske maskiner), hastighedsregulatorer til motorer og maskiner, klasse 9, især anordninger og anlæg til indikation og automatisk registrering af måleværdier, datalogge, skibslogge, apparater til måling og registrering af skibes dybgående, stabilitet, trimning og påvirkninger på skroget, rorindikatorer, niveau-, rumfangs-, saltholdigheds-, tryk- og viskositetsmålere, hastighedsmålere, distancemålere, elektricitetsmålere, afstandsmålere, målepumper til brændstof, modstandstermometre, tryk- og temperaturregulatorer, alarmapparater, blinksignalapparater, instrumenttavler, elektriske manøvreborde, ensrettere til elektrisk strøm, elektriske omformere og forstærkere, apparater til automatisk dataregistrering, klasse 10, især blodtryksmålere, optiske, elektriske og elektromagnetiske apparater til kirurgiske og medicinske formål og maskiner til kirurgiske og medicinske formål, klasse 12, især automatiske anlæg til kontrol og styring af skibes hovedmotorer, hjælpemotorer og ror. A 587/67 Anmeldt den 14. februar 1967 kl. 12,58 ELECTRAC Kirsch Company, a Corporation of the State of Michigan, fabrikation, Sturgis, Michigan, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 6, klasse 20, især glidestænger til ophængning af gardiner samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. A 706/67 Anmeldt den 22. februar 1967 kl. 11,18 CROFON E.I. du Pont de Nemours and Company, a corporation of the State of Delaware, fabrikation, 1007, Market Street, Wilmington, Delaware, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., København, klasse 9: plasticfibre, -stænger og -rør samt bundter heraf indesluttede i kapper til brug ved overførsel af lys eller billeder, klasse 17: harpiksholdige og harpiksagtige plasticmaterialer i form af fibre og filamenter til industriel brug (ikke til brug i tekstilindustrien).

5 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A1292/67 Anmeldt den 5. april 1967 kl. 9,05 Danfoss A/S, fabrikation og handel, Nordborg, klasse 11: oliebrændere til lette og svære olier samt gasbrændere og dele hertil. A 1991/67 Anmeldt den 26. maj 1967 kl. 13,01 Gardisette GmbH., fabrikation og handel, Emsdetten, Westfalen, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 28. april 1967, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland, klasse 24: gardiner og forhæng. IDEE A 3442/67 Anmeldt den 18. september 1967 kl. 13,03 RECOGNITION EQUIPMENT INCORPORATED Recognition Equipment Incorporated, a corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, 1500, West Mockingbird Lane, Dallas, Texas, U.S.A., klasse 9, herunder udstyr til automatisk genkendelse af egenskaber, symboler eller tegn samt udstyr til brug i forbindelse hermed, nemlig elektromekaniske dokumentbehandlingsapparater, optisk-elektroniske apparater til identifikation af trykte tegn og symboler og elektroniske databehandlingsanlæg til styring af sådanne apparater.

6 w 1054 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 1967/67 Anmeldt den 26. maj 1967 kl. 9,01 Olof Manner AB., handel, Hvitfeldtsplatsen 9 A, Gøteborg, Sverige, mærkeindehaveren har forpligtet sig til ikke at benytte mærket med det i dette indeholdte kors eller dettes baggrund udført i rødt eller dermed forvekslelige farver, fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy Andreasen, Odense, klasse 6. A 2437/67 Anmeldt den 29. juni 1967 kl. 9,36 LIGHT WATER Minnesota Mining and Manufacturing Company, a corporation of the State of Delaware, fabrikation, 900, Bush Avenue, St. Paul 6, Minnesota, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 1: fluorkemikalier. A 3650/67 Anmeldt den 29. september 1967 kl. 13,01 AVOLIN A/S Dumex (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, Prags Boulevard 37, København, klasse 5.

7 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 2376/67 Anmeldt den 27. juni 1967 kl. 9,02 A K T ' I E. S E L S K A B E T JYSKE BANK A/S Jyske Bank, bankvirksomhed, Vestergade 8-10, Silkeborg, klasserne A 3313/67 Anmeldt den 7. september 1967 kl. 9,01 HERNING-HALLERNE DANMARK Aktieselskabet Herning-Hallen, udstillingsvirksomhed, Herning, klasse 42: udstillingsvirksomhed.

8 1056 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 2787/67 Anmeldt den 28. juli 1967 kl. 12,53 CERALIMENT Ceraliment société anonyme, fabrikation og handel, 5, Rue Victor-Hugo, Maisons-Alfort (Val de Marne), Frankrig, fortrinsret er begært fra den 3. marts 1967, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 30. A 3119/67 Anmeldt den 23. august 1967 kl. 9,03 RUgger malerfagets leverandør Firmaet J. D. Fliigger, Indeh. Mich. Schnack, farve- og lakfabrikation. Islevdalvej 151, Rødovre, ved registreringen er der ikke begært eneret til personnavnet»fliigger«, klasse 1: kunstig harpiks, klæbestoffer til industrielle formål, klasse 2: farvestoffer, farver, bronze til bronzering og bladmetaller til brug for malere og dekoratører, fernis, erstatningsstoffer for fernis, lak, bejdse, naturlig harpiks, beskyttelsesmidler mod rust, klasse 3: bonemasse, pudse- og poleremidler (undtagen til læder) og slibemidler, klasse 8: paletknive, spartler, sprøjter til forstøvning af dyre- og planteudryddelses- og desinfektionsmidler, klasse 16: pensler, klæbestoffer til papirvarer, klasse 21; børster, børstevarer, kamme, svampe, pudsemateriale (ikke pudseog poleremidler), ståluld, polereskind. A 3456/67 Anmeldt den 19. september 1967 kl. 12,41 MAXIM General Foods Corporation, a corporation of the State of Delaware, fabrikation, 250, North Street, White Plains, New York, N.Y., U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 30: kaffe.

9 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3261/67 Anmeldt den 5. september 1967 kl. 9 SORTE HEST Andreas Andersen & Olsen, groshandel, Rådhusstræde 4, København, klasse 25. A 3383/67 Anmeldt den 14. september 1967 kl. 12,52 J. J. Ruys, fabrikation og handel, Haven 2, Woerden, Holland, mærket er udført i farver, klasse 29: ost.

10 1058 A 3312/67 Anmeldt den 7. september 1967 kl. 9 Wienerwald M Ui Wienerwald GmbH, handel samt hotel- og restaurationsvirksomhed, Bayerstrasse 37, Miinchen, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Varemærkekonsulent E. Henriksen, Virum, klasse 29: stegte høns til salg i egne restauranter eller til salg ud af huset, konserveret hønsesuppe, konserveret hønsekød, også tilsat ris- eller dejgvarer, grøntsager og frugt, aspic med fjerkræ, frugtgelé, grøntsagsgelé, salater, klasse 30: kakao, chokolade, sukkervarer, bageri- og konditorivarer, især vafler, vaffelbagværk samt saltbagværk, spiseis, ris- og dejgvarer til supper, klasse 32: frugtsaft, ikke alkoholholdige drikke, øl, klasse 33: vin, spirituosa, klasse 42. A 3363/67 Anmeldt den 12. september 1967 kl. 12,56 Firmaet Willy Riisch, fabrikation og handel, Waiblinger Strasse 115, 7053 Rommelshausen/Wiirtt., Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 28. april 1967, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Wibert & Stocklund, København, klasse 10: elastiske lægerekvisitter af gummi, navnlig armmanchetter, brokbandager, fæcessamlere, støttebind, urinaler, isposer, luftpuder, stikbækkener, vandpuder, boldsprøjter, trykbolde, luftdouche, katetere. A 3700/67 Anmeldt den 5. oktober 1967 kl. 9,02 HAMA Hanne Marie Kozeluh, fabrikation og handel, Lårup pr. Yedde, klasse 11: lampeskærme.

11 1059 A 3594/67 Anmeldt den 27. september 1967 kl. 12,32 KOOL-AID General Foods Corporation, a corporation of the State of Delaware, fabrikation, 250, North Street, White Plains, New York, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boiitard, København, klasse 32: præparater til fremstilling af ikke alkoholholdige drikke. A 3618/67 Anmeldt den 28. september 1967 kl. 12,30 Indkøbsselskabet Trica A/S, handel, Rådhusgade 2, Horsens, klasserne A 3656/67 Anmeldt den 2. oktober 1967 kl. 12,49 HEXACAL Imperial Chemical Industries Limited, fabrikation og handel, Imperial Chemical House, Millbank, London S.W. 1, England, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. A 3697/67 Anmeldt den 4. oktober 1967 kl. 13 VERSACOR H. H. Robertson Company, fabrikation og handel, Two Gateway Center, Pittsburgh, Pennsylvanien 15222, U.S.A., klasse 6: plader af uædle metaller og deres legeringer til brug i bygningsindustrien, særlig galvaniserede stålplader forsynet med en beskyttende plasticbelægning.

12 1060 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3657/67 Anmeldt den 2. oktober 1967 kl. 12,50 AQUALENE Aquascutum, Limited, fabrikation og handel, 100, Regent Street, London W., England, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 25: beklædningsgenstande. A 3683/67 Anmeldt den 3. oktober 1967 kl. 12,54 GINALA Ginala Ltd., a corporation of the State of New York, fabrikation af beklædning, 512, Seventh Avenue, New York, N.Y., U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 25, især damebeklædning, herunder frakker, dragter og kjoler. A 3687/67 Anmeldt den 4. oktober 1967 kl. 9,01 KORSAR Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel, Bernhard Bangs Allé 51-53, København, klasse 30. A 3696/67 Anmeldt den 4. oktober 1967 kl. 12,59 CAPRIT St. Regis Tobacco Corporation Limited, fabrikation og handel, Weinbergstrasse 79, Ziirich, Schweiz, klasse 34. A 3771/67 Anmeldt den 11. oktober 1967 kl. 9,04 VERNAL Oluf A. Martins A/S, fabrikation og handel, Skjærvaveien, Strommen, Norge, fortrinsret er begært fra den 11. april 1967, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Norge, fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, København, klasserne 19 og 20.

13 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3688/67 Anmeldt den 4. oktober 1967 kl. 9,02 SUZUKI Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel, Bernhard Bangs Allé 51-53, København, klasse 30. A 3689/67 Anmeldt den 4. oktober 1967 kl. 9,03 SUNSIP - ULTRAKONCENTRERET A/S Co-Ro, Essensfabrik, fabrikation og handel, Eliekær 1, Frederikssund, klasse 32. A 3690/67 Anmeldt den 4. oktober 1967 kl. 9,04 SUNSIP - SUPERKONCENTRERET A/S Co-Ro, Essensfabrik, fabrikation og handel, Ellekær 1, Frederikssund, klasse 32. A 3708/67 Anmeldt den 6. oktober 1967 kl. 9 NARLOF Standard Telefon og Kabelfabrik A/S, fabrikation, Økernveien, Økern, Oslo, Norge, fuldmægtig: Elektroingeniør Erik Munksø, Glostrup, klasse 9; radionavigationsanlæg og -apparater. A 3907/67 Anmeldt den 20. oktober 1967 kl. 12,44 FINILEC Aerochemie N.V., fabrikation og handel, Van Hallstraat , Amsterdam, Holland, klasse 1: gummiopløsninger, klasse 12: reparationsudstyr og -materiale til luftringe, herunder særlig komprimeret, mikroniseret latex i skumform til oppumpning og reparation af luftringe og dæk, klasse 17: latex.

14 1062 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3693/67 Anmeldt den 4. oktober 1967 kl. 12,35 K) Société Anonyme Henri Desjonqueres Verrerie de Mers-les-Bains, fabrikation og handel, 81, Rue Taitbout, Paris 9, Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boiitard, København, klasse 21: små transportable redskaber og beholdere til husholdnings- og køkkenbrug (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster (med undtagelse af pensler), børstenbindermateriale, redskaber og materiale til rengøringsformål, jernspåner, glasvarer, porcelæn og fajance (ikke indeholdt i andre klasser) og i særdeleshed beholdere af glas. A 3710/67 Anmeldt den 6. oktober 1967 kl. 9,20 PRIMAFLEX Jacob Holm & Sønner A/S, fabrikation, Reberbanegade 3, København, klasserne 17, 22, 23, 24 og 27. A 3720/67 Anmeldt den 6. oktober 1967 kl. 12,42 TRICOPRESS Imperial Chemical Industries Limited, fabrikation og handel, Imperial Chemical House, Millbank, London S.W. 1, England, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 25: beklædningsgenstande til mænd. A 3754/67 Anmeldt den 10. oktober 1967 kl. 9,03 RØD SUG Firmaet Georg A. Pers, fabrikation, Agersnapvej 18, Mølholm, Vejle, klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål.

15 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3723/67 Anmeldt den 6. oktober 1967 kl. 12,45 AEROFLOR Chas. Zimmermann & Company Limited, fabrikation, Dega Works, Walmgate Road, Perivale, Greenford, Middlesex, England, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 3: koncentrerede parfumeessenser og parfumerede olier. A 3727/67 Anmeldt den 9. oktober 1967 kl. 9 LIRUM - LARUM Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel, Bernhard Bangs Allé 51-53, København, klasse 30. A 3733/67 Anmeldt den 9. oktober 1967 kl. 9,06 TÉTE D'OR Miles & Warnberg Aktiebolag, fabrikation og handel, Alingsås, Sverige, fuldmægtig: Varemærkekonsulent E. Henriksen, Virum, klasse 18: lædervarer, herunder lædertasker. A 3737/67 Anmeldt den 9. oktober 1967 kl. 9,10 GOLDENE WEINKRONE Vilh. Christiansen A/S, industri og handel. Bredgade 6, København, klasserne 32 og 33. A 4015/67 Anmeldt den 30. oktober 1967 kl. 9,26 SILASTOSEAL Midland Silicones Limited, fabrikation, Reading Bridge House, Reading, Berkshire, England, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., København, klasse 1: kemiske produkter og klæbende substanser til brug i industrien, klasse 17: kompositioner og materialer indeholdende naturligt og syntetisk gummi til brug som tætnings-, forseglings-, indkapslings-, paknings-, spartlings- og isoleringsmateriale, klasse 19: byggematerialer indeholdende tætnings- og imprægneringskompositioner til brug i byggekonstruktioner.

16 1064 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3738/67 Anmeldt den 9. oktober 1967 kl. 9,11 DENTAVESS Miles Laboratories, Inc., a Corporation of the State of Indiana, fabrikation, 1127, Myrtle Street, Elkhart, Indiana, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Biidde, Schou & Co., København, klasse 3: ikke-medicinske præparater til rensning af tandproteser, klasse 5: medicinske præparater til rensning af tandproteser. A 3741/66 Anmeldt den 30. september 1966 kl. 10,56 EMFAC Unilever-Emery N.V., fabrikation og handel, 1, Buurtje, Gouda, Holland, fuldmægtig: Dansk Unilever A/S, København, klasse 1: kemiske produkter til industriel brug. A 3744/67 Anmeldt den 9. oktober 1967 kl. 12,38 DYANE Société Anonyme André Citroen, fabrikation, 117 å 167, Quai André-Citroen, Paris 15, Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 12: motorkøretøjer. A 3747/67 Anmeldt den 9. oktober 1967 kl. 12,51 POLYCHIC TheraChemie Chemisch-Therapeutische Gesellschaft mbh, fabrikation og handel, Schadowstrasse 86/88, Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, klasse 3: hårplejemidler, særlig hårvaskemidler, midler til fixering, toning eller farvning af hår. A 3749/67 Anmeldt den 9. oktober 1967 kl. 12,59 HENNES Erling Persson AB, handel med beklædningsartikler, Sveavagen 17, Stockholm, Sverige, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 25.

17 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3753/67 Anmeldt den 10. oktober 1967 kl. 9,02 PGEORG A. PERS Firmaet Georg A. Pers, fabrikation, Agersnapvej 18, Mølholm, Vejle, klasserne 1 og 41. A 3759/67 Anmeldt den 10. oktober 1967 kl. 12,52 Hl FAST Interchemical Corporation, a corporation of the State of Ohio, fabrikation og handel, 67, West 44th Street, New York, N.Y., U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hiide, København, klasse 2, herunder farvestoffer og farvebindeemulsioner til brug for stoftryk og stofindfarvning. A 3760/67 Anmeldt den 10. oktober 1967 kl. 12,53 CARRERAS MAGNUMS Carreras Limited, fabrikation og handel, Christopher Martin Road, Basildon, Essex, England, klasse 34. A 3763/67 Anmeldt den 10. oktober 1967 kl. 12,56 DURAFORM Turner Brothers Asbetos Company Limited, fabrikation og handel, Asbetos House, 77/79, Fountain Street, Manchester 2, England, klasse 1: plastic i form af spåner, pulver, granulater, opløsninger, pasta, væske, emulsioner og dispersioner, alt til industrielle formål. A 3795/67 Anmeldt den 13. oktober 1967 kl. 9,02 IRISH BEAUTY Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation og handel, Islevdalvej 214, Rødovre, klasse 34.

18 1066 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3770/67 Anmeldt den 11. oktober 1967 kl. 9,03 LUFTOMATIC Heinz Baus, fabrikation og handel, Schmale Seite 30, Schriesheim/Bergstrasse, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, København, klasse 11, herunder luftkonditioneringsanlæg. A 3774/67 Anmeldt den 11. oktober 1967 kl. 9,07 dan team Midtjydsk Reklame-Bureau A/S, reklamebureauvirksomhed, Thrigesvej 14, Herning, klasse 35. A 3781/67 Anmeldt den 11. oktober 1967 kl. 12,57 NUMOTAC Rexall Drug and Chemical Company, a corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, 8480, Beverly Boulevard, Los Angeles 54, Californien, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præparater. A 3796/67 Anmeldt den 13. oktober 1967 kl. 9,03 FINALE Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation og handel, Islevdalvej 214, Rødovre, klasse 34. A 3810/67 Anmeldt den 13. oktober 1967 kl. 12,19 ALSPACKO Aktiebolaget Nordstrom & Sjogren, fabrikation, Storgatan 22, Malmo C, Sverige, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København, klasse 2: sandspartelfarve og sandspartelmateriale.

19 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3778/67 Anmeldt den 11. oktober 1967 kl. 12,44 ROSCO Aktieselskabet Rosco, fabrikation og handel, Rugvænget 52, Tåstrup, klasserne A 3791/67 Anmeldt den 12. oktober 1967 kl. 12,52 KREPSUG Edet Papir A/S, fabrikation og handel, Literbuen 17, Skovlunde, klasse 16. A 3797/67 Anmeldt den 13. oktober 1967 kl. 9,04 DIRIGENT Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation og handel, Islevdalvej 214, Rødovre, klasse 34. A 3798/67 Anmeldt den 13. oktober 1967 kl. 9,05 COVER GIRL Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation og handel, Islevdalvej 214, Rødovre, klasse 34. A 3911/67 Anmeldt den 20. oktober 1967 kl. 12,48 GOBIOTAN F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 4002 Basel, Schweiz, fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige formål, kemiske produkter til konservering af næringsmidler, klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske midler, hårvaskemidler, klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i andre klasser), diætetiske næringsmidler til børn og syge, plastre, forbindingsmateriale, desinfektionsmidler, midler til udryddelse af ukrudt og skadedyr.

20 1068 Registreringstidende for vare- og fællesmærkcr. A 3799/67 Anmeldt den 13. oktober 1967 kl. 9,06 ATTRAKTION Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation og handel, Islevdalvej 214, Rødovre, klasse 34. A 3800/67 Anmeldt den 13. oktober 1967 kl. 9,07 BACCARA Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation og handel, Islevdalvej 214, Rødovre, klasse 34. A 3801/67 Anmeldt den 13. oktober 1967 kl. 9,08 PRESTIGE DE BOURGOGNE Vilh. Christiansen A/S, industri og handel, Bredgade 6, København, klasserne 32 og 33. A 3862/67 Anmeldt den 17. oktober 1967 kl. 9,10 JONINETTE J. O. Nielsen, fabrikation, Industribyen, Hvidemøllevej, Randers, klasserne 20 og 21. A 3916/67 Anmeldt den 20. oktober 1967 kl. 12,53 DIOLEDON F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 4002 Basel, Schweiz, klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige formål, kemiske produkter til konservering af næringsmidler, klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske midler, hårvaskemidler, klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i andre klasser), diætetiske næringsmidler til børn og syge, plastre, forbindingsmateriale, desinfektionsmidler, midler til udryddelse af ukrudt og skadedyr.

21 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3804/67 Anmeldt den 13. oktober 1967 kl. 9,11 GRAN TURISMO Firmaet Hedegaard Laursen, fabrikation og handel, Fredericiavej 88, Mølholm, Vejle, klasse 25. A 3815/67 Anmeldt den 13. oktober 1967 kl. 12,53 EUROBLADE Aktieselskapet Borregaard, fabrikation og handel, Sarpsborg, Norge, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 16, herunder bestrøget papir. A 3825/67 Anmeldt den 16. oktober 1967 kl. 9,08 LIDA - BOY A/S Lidano, fabrikation og handel, Slagelsevej 88, Kalundborg, klasserne 29 og 30. A 3859/67 Anmeldt den 17. oktober 1967 kl. 9,07 JONIBOX J. O. Nielsen, fabrikation, Industribyen, Hvidemøllevej, Randers, klasserne 20 og 21. A 3918/67 Anmeldt den 20. oktober 1967 kl. 12,55 ANGIAM F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 4002 Basel, Schweiz, klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige formål, kemiske produkter til konservering af næringsmidler, klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske midler, hårvaskemidler, klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i andre klasser), diætetiske næringsmidler til børn og syge, plastre, forbindingsmateriale, desinfektionsmidler, midler til udryddelse af ukrudt og skadedyr.

22 1070 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. A 3820/67 Anmeldt den 16. oktober 1967 kl. 9,03 ^/IARATHON The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrikation, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 7: drivremme og remtræk, klasse 12: dæk, slanger, drivremme og remtræk. A 3845/67 Anmeldt den 16. oktober 1967 kl. 12,59 DOLO-EUVERNIL Chemische Fabrik von Heyden Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Volkartstrasse 83, 8 Miinchen 19, Forbundsrepublikken Tyskland, klasse 5, herunder særlig farmaceutiske og veterinærmedicinske produkter samt hygiejniske produkter (ikke indeholdt i andre klasser). A 3849/67 Anmeldt den 16. oktober 1967 kl. 12,58 TETRACUP AB Tetra Pak, fabrikation og handel, Råbyholms allé. Lund, Sverige, fortrinsret er begært fra den 20. april 1967, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Sverige, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasse 16. A 3925/67 Anmeldt den 20. oktober 1967 kl. 13,02 LAROVIC F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 4002 Basel, Schweiz, klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige formål, kemiske produkter til konservering af næringsmidler, klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske midler, hårvaskemidler, klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i andre klasser), diætetiske næringsmidler til børn og syge, plastre, forbindingsmateriale, desinfektionsmidler, midler til udryddelse af ukrudt og skadedyr.

23 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3926/67 Anmeldt den 20. oktober 1967 kl. 13,03 LAROSED F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 4002 Basel, Schweiz, klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige formål, kemiske produkter til konservering af næringsmidler, klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske midler, hårvaskemidler, klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i andre klasser), diætetiske næringsmidler til børn og syge, plastre, forbindingsmateriale, desinfektionsmidler, midler til udryddelse af ukrudt og skadedyr. Registrerede mærker VAREMÆRKER Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 8. december 1967 registreret under de anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. Tid. Pag. Reg. nr. Tid. Pag. Reg. nr. A 4246/66 (50A/ ) 3488/67 A 2424/67 (34 A/67 741) 3512/67 A 4806/66 (5A/67 104) 3489/67 A 2425/67 (34 A/67 742) 3513/67 A 873/67 (14A/67 306) 3490/67 A 2426/67 (34A/67 743) 3514/67 i)a 558/67 (15A/67 328) 3491/67 A 2427/67 (34 A/67 743) 3515/67 A 4721/65 (20A/67 426) 3492/67 A 2428/67 (34A/67 744) 3516/67 A 2005/56 (20A/67 428) 3493/67 A 2429/67 f34a/67 744) 3517/67 A 1773/66 (31A/67 654) 3494/67 A 2439/67 (34A/67 744) 3518/67 A 2038/67 (31A/67 669) 3495/67 A 1366/66 (35A/67 750) 3519/67 A2120/67 (31 A/67 672) 3496/67 A 2982/65 (35A/67 751) 3520/67 A 2121/67 (31A/67 674) 3497/67 A 3295/65 (35A/67 751) 3521/67 A 2288/66 (32A/67 682) 3498/67 A 1119/67 (35A/67 751) 3522/67 A 4067/66 (32A/67 684) 3499/67 A 4460/65 (35A/67 752) 3523/67 A 4068/66 (32A/67 684) 3500/67 A 3700/66 (35A/67 752) 3524/67 ^)A 1224/67 (32A/67 687) 3501/67 A 3735/66 (35A/67 753) 3525/67 A 2211/67 (32 A/ ) 3502/67 A 3743/66 (35A/67 753) 3526/67 A 2212/67 (32A/67 694) 3503/67 A 778/67 (35A/67 753) 3527/67 A 2249/67 (33 A/67 712) 3504/67 A 4275/66 (35A/67 754) 3528/67 A 2250/67 (33 A/67 712) 3505/67 A1037/67 (35A/67 754) 3529/67 A 2328/67 (33A/67 720) 3506/67 A 17/67 (35A/67 755) 3530/67 A 2374/67 (33A/67 720) 3507/67 A 198/67 (35A/ ) 3531/67 3)A 2330/67 (33A/67 721) 3508/67 A 315/67 (35A/67 755) 3532/67 A 4768/66 (34A/67 730) 3509/67 A 1132/67 (35A/67 755) 3533/67 A 1627/67 (34A/67 733) 3510/67 A 842/67 (35A/67 756) 3534/67 A 1966/67 (34A/67 734) 3511/67 A 849/67 (35A/67 756) 3535/67 fortsættes næste side

24 1072 fortsættelse: Tid. Pag. Reg. nr. Tid. Pag. Reg. nr. A 1142/67 (35 A/67 756) 3536/67 A 2527/67 (35A/67 767) 3562/67 A 1133/67 (35A/67 757) 3537/67 A 2531/67 (35A/67 767) 3563/67 A 1444/67 (35A/67 757) 3538/67 A 2560/67 (35A/67 768) 35(H/67 A 2222/67 (35A/67 757) 3539/67 A 2598/67 (35 A/67 768) 3565/67 A 1898/67 (35A/67 758) 3540/67 A 2553/67 (35A/67 769) 3566/67 A 1953/67 (35A/67 758) 3541/67 A 2561/67 (35 A/67 769) 3567/67 A 1900/67 (35 A/67 759) 3542/67 A 2582/67 (35A/67 769) 3568/67 A 2069/67 (35A/67 759) 3543/67 A 2608/67 (35A/67 769) 3569/67 A 2160/67 (35A/67 760) 3544/67 A 2568/67 (35A/67 770) 3570/67 A 2510/67 (35A/67 760) 3545/67 A 2569/67 (35A/67 770) 3571/67 A 2161/67 (35A/67 761) 3546/67 A 2585/67 (35A/67 770) 3572/67 A 2195/67 (35A/67 761) 3547/67 A 2668/67 (35 A/67 771) 3573/67 A 2210/67 (35A/ ) 3548/67 A 4691/65 (36A/67 773) 3574/67 A 2540/67 (35 A/ ) 3549/67 A 2775/66 (36A/67 775) 3575/67 A 2378/67 (35A/67 762) 3550/67 A 2575/67 (36A/67 780) 3576/67 A 2596/67 (35A/67 762) 3551/67 A 2594/67 (36A/67 781) 3577/67 A 2469/67 (35A/67 763) 3552/67 A 2151/67 (36A/67 785) 3578/67 A 2483/67 (35A/67 763) 3553/67 A 2495/67 (36A/67 786) 3579/67 A 2484/67 (35A/67 764) 3554/67 A 2610/67 (36A/67 787) 3580/67 A 2514/67 (35A/67 764) 3555/67 A 2654/67 (36A/67 792) 3581/67 A 2552/67 (35 A/67 7(j5) 2556/67 A 2727/67 (36A/67 792) 3582/67 A 2503/67 (35A/67 766) 3557/67 A 2670/67 (36A/67 793) 3583/67 A 2504/67 (35A/67 766) 3558/67 A 2687/67 (36A/67 793) 3584/67 A 2512/67 (35A/67 766) 3559/67 A 2702/67 (36A/67 794) 3585/67 A 2570/67 (35 A/67 766) 3560/67 A 2704/67 (36A/67 794) 3586/67 A 2519/67 (35A/67 767) 3561/67 A 2729/67 (36A/67-795) 3587/67 1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: klasse 6: ankre, ambolte, klokker, jernbaneskinner og andet materiale af metal til jernbaneanlæg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), metalkabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål og til containere), metalrør, pengeskabe og pengekasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, møtrikker, nitter, bolte, låse, beslag, andre af uædle metaller fremstillede fastgørelses- og befæstigelseselementer, klasse 7, med undtagelse af emballerings- og indpakningsmaskiner, klasserne 8 og 12. 2) Varefortegnelsen i klasse 5 berigtiges herved til: anthelmintika, veterinære præparater og sanitære produkter, produkter til helbredelsesformål til dyr, vaskemidler, bademidler og shampoos til dyr, desinfektionsmidler, insekticider og pesticider. 3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: klasserne 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 36 og 40. Varemærke tilbagekaldt, efter at bekendtgørelse har fundet sted: A 2331/67 bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 32A/67 pag Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direlttøren for patent- og varemærltevæsenet, Købenliavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesma>rker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker

REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommmievåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Å REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direlttøren for patent- og varemærkevæsenet, Københiavn, og indeliolder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fa'llesmærker, kommunevåben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 27. 104. årgang. 1998-07-06 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelig patentansøgninger 22 stk. 2... 770 Meddelte patenter... 771 Ansøgningsregister...

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2008-12-22. årgang. 2009-01-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 17. 16. årgang. 2007-09-14 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 17. 16. årgang. 2007-09-14 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 17. 16. årgang. 2007-09-14 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesma'rker, kommunevåben

Læs mere

Dansk Patent. Dansk. Patent Tidende. Tidende. Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende

Dansk Patent. Dansk. Patent Tidende. Tidende. Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende Dansk Dansk Patent Patent Tidende Tidende Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelig... 775 Almindelige tilgængelige på begæring...

Læs mere

R EG IST RER IN G STID EN D E FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

R EG IST RER IN G STID EN D E FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER R EG IST RER IN G STID EN D E FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 3^ Tidenden udgives af direktøren for potent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekencitgorelse af registrerede varemærker, fællesmu'rker,

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 01. 2008-12-29-2009-01-04. Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 01. 2008-12-29-2009-01-04. Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 01. 2008-12-29-2009-01-04. Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende for vare- og fællesmærker 99. årgang 17. maj 1978 Nr. 17 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 24. 15. årgang. 2006-12-22 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 24. 15. årgang. 2006-12-22 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 24. 15. årgang. 2006-12-22 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 5 1 Tidenden udgives at direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende for vare- og fællesmærker 105. årgang (2. januar 1985) 1984 Nr. 48 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 15. 2006-04-10-2006-04-16 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 15. 2006-04-10-2006-04-16 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 15. 2006-04-10-2006-04-16 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkeva>senet. Kobenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, tællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlcevæsenet, Købenliavn, og indeholder beltendtgørelse af regi Nr. 16 strerede varemærlter, fæliesmærker,

Læs mere

fllltd REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER COCOON Bekendtgøreise af mærker anmeldt tii registrering Nr. 46 A 93.årgang 1972 13. dechr.

fllltd REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER COCOON Bekendtgøreise af mærker anmeldt tii registrering Nr. 46 A 93.årgang 1972 13. dechr. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Registreringstidende for vare- og fællesmærker

Registreringstidende for vare- og fællesmærker Registreringstidende for vare- og fællesmærker 102. årgang 2. december 1981 Nr. 35 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESiMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESiMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESiMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

tjen penge over en DanK

tjen penge over en DanK REGISTRERINGSTIDENDE POH VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N

T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N V E R N E R P A N T O N L Y S E T O G F A R V E N T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N INDHOLD / CONTENT Forord Preface 4 8 Verner Panton Lyset og farven

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nt. 17 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, Købeniiavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende for vare- og fællesmærker 103. årgang 3. februar 1982 Nr. 2 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

Reedstrerinffstidende

Reedstrerinffstidende Reedstrerinffstidende for vare- og fællesmærker 99. årgang 3. maj 1978 Nr. 15 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Ugeliste Danske Varemærker

Ugeliste Danske Varemærker Ugeliste Danske Varemærker Nr. 01. 2001-12-31-2002-01-06. Ugeliste Danske Varemærker, DK Abonnementsprisen for årgangen er 450,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåien

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESiMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESiMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESiMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og -segl

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 35 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

A. Registrerede mærker.

A. Registrerede mærker. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren (or patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende f or vare' 0 fællesmærker 108. årgang 23. september 1987 Nr. 33 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser OVERSÆTTELSE: Dette er en oversættelse af DuPonts selskabsmeddelelse offentliggjort den 30. marts 2011. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne oversættelse skal den engelske

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 20-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 24. 09. årgang. 2000-12-22 Dansk Brugsmodel Tidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE L REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆI.LESMÆR K ER Tidenden udgives af dlreittøren for patent- og varemærlcevæsenet, København, og indeliolder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fa'llesma'rker,

Læs mere

Dansk Mønster Tidende

Dansk Mønster Tidende Dansk Mønster Tidende Nr. 24. 30. årgang. 2000-06-16 Dansk Mønstertidende Indholdsfortegnelse Bekendtgørelse af mønsteransøgninger... 713 Fornyelse af mønsterregistreringer... 728 Prisliste... 729 Abonnementsprisen

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, iællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere