REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER"

Transkript

1 REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 5 1 Tidenden udgives at direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne registreringer. - Abonnementsprisen for årgangen er 100 kr. Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre tor en pris af 1 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. Til priserne kommer 12V2 /o i merværdiafgift (moms). Nr. 40 A 90. årgang oktober Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. VAREMÆRKER A 3143/67 Anmeldt den 25. august 1967 kl 12,37 ALLUSION Triumph International Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Lenbachplatz 4, Miinchen, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldma>gtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 25: korsetvarer, nemlig snøreliv, korsetter, korseletter, hofteholdere, hofteformere, strømpeholderbælter, dansebælter, brystholdere samt dele af disse korsetvarer. A 3901/67 Anmeldt den 19. oktober 1967 kl. 13,05 CUSTOMAGIC Customagie Manufacturing Company Limited, fabrikation og handel, Customagic House, 134, Fairfeld Street, Manchester, Lancashire, England, fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/ Frode Larsen, København, klasse 18: løse betræk af læder til køretøj ssæder, løse møbelbetræk af læder, klasse 20: løse betræk af plastic til køretøjssæder, pudebetræk af plastic, klasse 24: løse betræk af tekstilstoffer til køretøjssæder, pudebetræk af tekstilstoffer.

2 898 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3165/68 Anmeldt den 21. august 1968 kl. 12,38 CBS United Kingdon Limited, also trading as CBS Records, fabrikation og handel, 28-30, Theobalds Road, London W.C. 1., England, fuldmægtig: Finnaet Hofman-Bang & Boutard, København, klass 9: elektroniske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), radio- og fjernsynsiipparater, lydoptagelses- og lydgengivelsesapparater og -instrumenter og dele af alle disse varer, grammofonplader og bånd til brug som lydoptagelses- og lydgengivelsesmidler. A 3314/68 Anmeldt den 3. september 1968 kl. 9,12 DICO Celfil Company Establishment, fabrikation, Hauptstr. 26, 9490 Vaduz, Liechtenstein, mærket er i henhold til amneldelse af 4. april 1960 registreret i Vaduz under nr. 957 for nedennævnte vareart, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., København, klasse 34: filtre til tobaksprodukter. A 4630/68 Anmeldt den 3. december 1968 kl. 12,31 ZAMPO A/S Hoki, fabrikation og handel. Rådhusgade 2, Horsens, klasse 29: margarine, klasse 30: hvedemel, sigtemel, manna-, semulje- og havregryn, klasse 31. A 2265/69 Anmeldt den 3. juni 1969 kl. 9,04 ræs^o^oden Træskoboden ved Martin Imanuel Juel Fjordside, træskomageri og træhandel. Brænderigården 5, Holstebro, klasserne 18 og 25.

3 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 899 A 172/69 Anmeldt den 17. januar 1969 kl. 9,21 VEB Linoleumwerk Kohlmiihle, fabrikation og handel, 8351 Gossdorf iiber Stolpen, Østtyskland, mærket er i henhold til anmeldelse af 2. oktober 1968 registreret i Østtyskland den 23. november s. å. under nr i klasse 27 for nedennævnte vareai'ter, fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, Hellerup, klasse 20: kunststofbeklædninger til møbler og møbeldele (ikke i form af tekstilvarer eller erstatninger herfor), klasse 24: møbelbeklædningsmateriale af kunststof som erstatning for tekstilvarer, klasse 27: gulvbelægninger af kunststoffer, linoleum, vægbeklædninger af kunststoffer Hkke i form af tekstilvarer eller erstatninger herfor). A 364/69 Anmeldt den 30. januar 1969 kl. 12,58 Paramount Pictures Corporation, a Corporation of the State of Delaware, filmproduktion og -forhandling, 1501, Broadway, New York, N.Y., U.S.A., fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, klasse 9, herunder kinematografiske films og billeder. (Registreringen omfatter ikke fonografvalser og grammofonplader). A 753/69 Anmeldt den 26. februar 1969 kl. 13,02 NUFIN Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, Colgate-Palmolive Building, 300, Park Avenue, New York 22, N.Y., U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 3: blegemidler og andre midler, derunder sæbe, til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring og fjernelse af pletter, klasse 5.

4 900 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 803/69 Anmeldt den 28. februar 1969 kl. 12,58 PHONOTAXE Sodeco, Société des Compteurs de Geneve, fa})rikation og handel, 70, Rue du Grand-Pré, Geneve, Schweiz, fortrinsret er begært fra den 8. september 1968, på hvilken dag den første annieklelse af mærket er indleveret i Schweiz, for så ^idt angår mønlbetjente telefonapparater, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Biidde, Schou Co., København, klasse 9, herunder møntbetjente telefonapparater. A 884/69 Anmeldt den 5. marts 1969 kl. 12,55 ICEGREEN Irma Fabrikerne A/S, fabrikation og handel, Korsdalsvej 101, Rødovre, klasserne 29 og 31. A 2108/69 Anmeldt den 22. maj 1969 kl. 12,34 X-PREP Mundipharma AG, fabrikation og handel, Bahnhofstrasse 26, Rheinfelden, Schweiz, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til børn og syge, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler. A 2669/69 Anmeldt den 25. juni 1969 kl. 12,50 CARDICORD AGA Aktiebolag, fabrikation og handel, S Lidingo 1, Sverige, fortrinsret er begært fra den 15. januar 1969, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Sverige, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København, klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske (herunder radiotekniske), fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasseapparater og regnemaskiner, ildslukningsapparatur, klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter (herunder også kunstige lemmer, øjne og tænder).

5 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 901 A 1144/69 Anmeldt den 21. marts 1969 kl. 12,50 Société Metallurgique de Gerzat, fabrikation og handel, 23 bis, Rue Balzac, 75 Paris 8é, Frankrig, fortrinsret er begært fra den 18. oktober 1968, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle metaller og legeringer heraf, valsede og støbte byggematerialer, kleinsmedearbejder, søm og skruer, klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, ildslukningsapparater, klasse 12: køretøjer, dele af metal til befordringsmidler til brug på land, i luften, i vandet eller i rummet, klasse 13: ammunition og projektiler, dele af metal til skydevåben, klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsartikler af uædelt metal og ikke pletterede, klasse 40: forarbejdning og behandling af materialer og genstande. A 2541/69 Anmeldt den 18. juni 1969 kl. 12,39 DOKTORO L F. Ahlgrens Tekniska Fabrik AB, kemisk-teknisk industri, , Gavle, Sverige, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasserne 5 og 30. A 2556/69 Anmeldt den 20. juni 1969 kl. 9 5ETRA-HU5E Firmaet Setra byggeindustri v/ Peder Hansen og Th. Jacobsen, typehusfabrikation, Sejet, Horsens, klasserne 19 og 37.

6 902 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 1310/69 Anmeldt den 2. april 1969 kl. 13,01 ^ for 00 «<l9l(dtoef 9i rwriftlt Sti). tnj{hnd«t«9^ ttt ; i e 09 ^ i 9kit. aøt iifurvt på fonrrir-ntf Yankee Polish Liith & Co. K.G., fahrikation og handel, Miihledamm 61, Hamburg 22, Forbundsrepublikken Tyskland, mærket er udført i farver, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 3: midler til rensning og vedligeholdelse af rustfrit stål, særlig køkkenvaske. A 2683/69 Anmeldt den 26. juni 1969 kl. 12,49 SCANDINAVIA^ FASHIOlV W EK Konfektionsindustriforeningen Moderingen, udstillingsvirksomhed og assistance i forbindelse med salg af beklædningsgenstande, Vester Voldgade 115, København, klasserne 25, 35 og 42.

7 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 903 A 2479/69 Anmeldt den 16. juni 1969 kl. 12,35 den metå tåommeren^ Sartineex A/S, fabrikation og handel, Sindshvilevej 9 A, København, klasse 3. A 2522/69 Anmeldt den 17. juni 1969 kl. 12,58 OANØY FACTORIES 'smjitm OeNMAMK CHCWINØ ISUM CMiWING GU wiå(cåeei^ CHEWtNG 6UM Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, fabrikation og handel. Vejle, mærket er udført i farver, klasse 5: medicinsk tyggegummi, klasse 30. A 2645/69 Anmeldt den 24. juni 1969 kl. 12,50 SALAVIR F. Hoffmann-La Roche & Co., Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Postfach 4002 Basel, Schvi^eiz, fuldmægtig: Firmaet Chas, Hude, København, klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i andre klasser), diætetiske næringsmidler til børn og syge, plastre, forbindingsmateriale, desinfektionsmidler, midler til udryddelse af ukrudt og skadedyr.

8 904 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 2376/69 Anmeldt den 10. juni 1969 kl. 9,13 DYRUPS FARVEPRISME S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel, Gladsaxevej 300, Søborg, klasse 2: klar lak, lakfernis, skibsfarver, maling, herunder oliemaling og træmaling, lefarve, celhilose le, syntetisk le, siccativer, asfaltlak, trækonserveringsmidler samt tørfarver. A 2533/69 Anmeldt den 18. juni 1969 kl. 9,03 Revion (Suisse) S.A., fabrikation og handel, Limmatstrasse 275, Ziirich, Schweiz, fuldmægtig: Varemærkekonsulent H Henriksen, Holte, klasse 3: hårplejemidler. A 2543/69 Anmeldt den 18. juni 1969 kl. 12,41 NIKOBAN M. R. Thomson, Inc., a corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, 711, Fifth Avenue, New York, N.Y., U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 5: tobaksafvænningsmidler. A 2715/69 Anmeldt den 30. juni 1969 kl. 12,50 TASTER'S WINE M. Simoni Vinhandel A/S, Aalborg, handel, Holbergsgade 15, Aalborg, klasse 33.

9 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 905 A 2545/69 Anmeldt den 18. juni 1969 kl. 12,47 SERVI-LET A/S Damp-Korkvarefabriken Danmark, fabrikation og handel, Nitivej 6, København, klasse 8, især spisebestik af plastic, klasse 21, især engangsservice af plastic, herunder tallerkener og kopper. A 2558/69 Anmeldt den 20. juni 1969 kl. 9,02 Torben Sørensen, KK design, fabrikation, Hammel, klasse 24. A 2562/69 ZIO-SAM Anmeldt den 20. juni 1969 kl. 9,06 Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel, Bernhard Bangs Allé 51, København, klasse 30: chokolade, chokoladevarer, lakrids og lakridsvarer (ikke farmaceutiske), karameller, konfekt, bolcher, drops, dragées, fondants, vingummi, sukkervarer, skumvarer på sukkerbasis. A 2684/69 Anmeldt den 26. juni 1969 kl. 12,50 SCAIN DIXAY IAN FASHION FAIR 0 ^éééé^ fwwwwwm Konfektionsindustriforeningen Moderingen, udstillingsvirksomhed og assistance i forbindelse med salg af beklædningsgenstande, Vester Voldgade 115, København, klasserne 25, 35 og 42.

10 906 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 2555/69 Anmeldt den 19. juni 1969 kl. 12,48 RUST-BAN Standard Oil Company, fabrikation og handel, Flemington, New Jersey, og 30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y., U.S.A., fiildjnægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København, k'asse 2. A 2566/69 Anmeldt den 20. juni 1969 kl. 9,17 LOLON E. I. du Pont de Nemours & Company, a Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 1007, Mark et Street, Wilmington, Delaware 19898, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 16: bøjeligt folie til indpakningsformål. A 2574/69 Anmeldt den 20. juni 1969 kl. 12,52 DELPH Adams National (U.K.) Limited, fabrikation og handel, Shire Hill, Saffron Walden, Essex, England, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Bontard, København, klasse 3. A 2601/69 Anmeldt den 23. juni 1969 kl. 9,01 i...koppen over i'et Firmaet Moses & Søn G. Melchior, groshandel, Strandgade 34, København, klasse 30. A 2612/69 Anmeldt den 23. juni 1969 kl. 9,21 AIRTAC Texaco Inc., a corporation of the State of Delaware, fabrikation, 135, East 42nd Street, New York 17, N.Y., U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 4.

11 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 907 A 2615/69 Anmeldt den 23. juni 1969 kl. 12,46 VIOVET Ciba Société Anonyme, kemisk fabrikation, Klybeckstrasse 141, Basel, Schweiz, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, klasse 5: kemiske præparater til veterinærmedicinske formål, desinfektionsmidler. A 2616/69 Anmeldt den 23. juni 1969 kl. 12,49 PETERDANE Arne B. Pedersen, fabrikation og handel. Villa La Rustica, Avenue des Bosquets de Julie 21, Clarens, Schweiz, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasserne 3 og 5. A 2618/69 Anmeldt den 23. juni 1969 kl. 12,51 Aktieselskabet Regard Aarhus Gummivare Fabrik, fabrikation og handel, Ole Rømersgade 42, Århus, klasse 10: præservativer. A 2686/69 Anmeldt den 26. juni 1969 kl. 12,52 VALERON Van Leer's Vatenfabrieken N.V., fabrikation og handel, Amsterdamseweg 206, Amstelveen, Holland, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 16; plastic i ark til anvendelse som emballage og emballeringsmateriale, klasse 17: plastic i ark til anvendelse i fabrikation af poser, omslag og anden emballage.

12 908 A 2621/69 Anmeldt den 23. juni 1969 kl. 12,54 BRITISH CONSOLS Macdonald Tobacco Inc., fabrikation, P. O. Box 490, Place D'Armes, Montreal, Quebec, Canada, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København, klasse 34. A 2639/69 Anmeldt den 24. juni 1969 kl. 12,44 SHELL GØR MERE FOR DEM A/s Dansk Shell, fabrikation og handel, Kampmannsgade 2, København, klasserne 1 5, 6, 7, 11, 12, 16, 19, 21, 37, 40, 41 og 42. A 2664/69 Anmeldt den 25. juni 1969 kl. 12,45 j CANALIS La Télémécanique Electrique société anonyme, fabrikation og handel med elektrisk apparatur, 33bis, Avenue du Maréchal Joffre, Nanterre (Hauts-de- Seine), Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasserne 9 og 11.

13 Registreringstidende lor vare- og fællesmærker. 909 A 2646/69 Anmeldt den 24. juni 1969 kl. 12,51 F. Hoffmann-La Roche & Co., Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Postfach 4002 Easel, Schweiz, fuldniægtig: F'irniaet Chas. Hude, København, klasse 1: kemiske produkter til videnskabelig brug, kemiske produkter til konservering af næringsmidler, klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetisike midler, hårvaskemidler, klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske prtxlukter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i andre klasser), diætetiske næringsmidler til børn og syge, plastre, forbindingsmateriale, desinfektionsmidler, midler til udryddelse af ukrudt og skadedyr. A 2647/69 Anmeldt den 24. juni 1969 kl. 12,52 BENCHMARK Joseph E. Seagram & Sons, Inc., a Corporation of the State of Indiana, fabrikation og handel, 375, Park Avenue, New^ York, N.Y., U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 33. A 2667/69 Anmeldt den 25. juni 1969 kl. 12,48 FRANCK OLIVIER Franck-Olivier S.A., fabrikation, 36, Rue des Jeuneurs, Paris (2é), Frankrig, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København, klasse 25. A 2737/69 Anmeldt den 1. juli 1969 kl. 12,53 REINZOPLAST Reinz Dichtungs-Gesellschaft mbh, fabrikation og handel, Neu-Ulm/Donau, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 8. januar 1969, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 17: tætninger og tætningsmasser.

14 910 Kegistreringstidende for vare- og fællesmærker A 2671/69 Anmeldt den 25. juni 1969 kl. 12,52 GILL BROTHERS TOBACCOS Robert McConnell C. E. McConnell Ltd., fabrikation og handel, 164/168, Barking Road, London E. 16., England, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Købenliavn, klasse 34: pibetobak. A 2672/69 Anmeldt den 25. juni 1969 kl. 12,53 GILL'S TOBACCOS Robert McConnell C. E. McConnell Ltd., fabrikation og handel, 164/168, Barking Road, London E. 16., England, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København, klasse 34: pibetobak. A 2680/69 Anmeldt den 26. juni 1969 kl. 9,11 Tag døn-smag den-en TOPIevelse Ceres Bryggerierne A/S, Aarhus, Horsens og Vejle, bryggeri, Silkeborgvej 1-3, Århus, klasserne 32 og 33. A 2681/69 Anmeldt den 26. juni 1969 kl. 12,40 ORFI Société Rhodiaceta, fabrikation og handel, 21, Rue Jean-Goujon, Paris 8éme, Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasserne 22 og 28. A 2740/69 Anmeldt den 1. juli 1969 kl. 12,54 FERTIL-O-MATIC P. Nordsten A/S, fabrikation og handel, Slotsgade 15, Hillerød, klasse 7, især land- og havebrugsmaskiner, store land- og havebrugsredskaber samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), klasse 8, især mindre land- og havebrugsredskaber samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser).

15 911 A 2682/69 Anmeldt den 26. juni 1969 kl. 12,41 INNOXA BEAUTY EDITOR Innoxa, S.å.R.1., fabrikation, 22, Avenue de FOpéra, Paris ler (Seine), Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, klasserne 3 og 5. A 2688/69 Anmeldt den 26. juni 1969 kl. 12,58 MULTISTAR Mido G. Schaeren & Co. S.A., fabrikation og handel, 9, Route de Boujean, Eienne, Schweiz, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, klasse 14. A 2689/69 Anmeldt den 27. juni 1969 kl. 9 Aktieselskabet Svendborg Skibsværft, skibsbyggeri, Svendborg, klasserne 1 24 og A 2690/69 Anmeldt den 27. juni 1969 kl. 9,01 VRINSK Elias R Muus, Odense A/S, fabrikation og handel, Frederiksgade 2-4, Odense, klasserne 1, 5 og 31. A 2779/69 Anmeldt den 4. juli 1969 kl. 9,18 JUNGLE Gomshall Tanneries Ltd., fabrikation, The Tannery, Gomshall, Surrey, England, fortrinsret er begært fra den 6. juni 1969, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i England, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 18: ruskind.

16 912 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 2695/69 Anmeldt den 27. juni 1969 kl. 12 tæp* Isind Tæppefabrikens Udsalg Amagerbrogade 88 A/S, handel, Amagerbrogade 88, København, klasserne 27 og 35. A 2696/69 Anmeldt den 27. juni 1969 kl. 12,01 tæppeland Tæppefabrikens Udsalg Amagerbrogade 88 A/S, handel, Amagerbrogade 88, København, klasse 27 og 35, A 2706/69 Anmeldt den 30. juni 1969 kl. 9,13 CHAR-LYNN Char-Lynn Company, a corporation of the State of Minnesota, fabrikation, 15151, Highway 5, Eden Prairie, Minnesota 55343, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasserne 7, 8 og 12. A 2743/69 Annveldt den 2. juli 1969 kl. 9,02 HAMP-SØ fritidshuse Svend E. S. Pedersen, entreprenørvirksomhed, Sandbjergvej 4, Stenløse, klasserne 19, 37 og 40.

17 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 913 A 2697/69 Anmeldt den 27. juni 1969 kl. 12,02 ta»pe land Tæppefabrikens Udsalg Amagerbrogade 88 A/S, handel, Amagerbrogade 88, København, klasserne 27 og 35. A 2698/69 Anmeldt den 27. juni 1969 kl. 12,03 taep*land Tæppefabrikens Udsalg Amagerbrogade 88 A/S, handel, Amagerbrogade 88, København, klasserne 27 og 35. A 2718/69 Anmeldt den 30. juni 1969 kl. 12,53 Lewis Trusts, trading also as Chelsea Girl, fabrikation og handel, 6-8, Avon Trading Estate, Avonmore Road, London W. 14, England, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder og piger. A 2767/69 Anmeldt den 3. juli 1969 kl. 10,05 MINIMARGA Dansk Unilever A/S, fabrikation og handel, Kampmannsgade 1, København, klasserne 29, 30, 31 og 32.

18 914 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 2701/69 Anmeldt den 27. juni 1969 kl. 12,38 PHAEMOSAN Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Postfach , 521 Troisdorf, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 1: konserveringsmidler til næringsmidler, klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske midler, æteriske olier, sæbe, vaske- og blegemidler, stivelse og stivelsespræparater til vask, farvetilsætninger til vask, pletfjerningsmidler, pudse- og poleremidler (undtagen til læder), slibemidler, klasse 5: kemiske produkter til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre klasser), farmaceutiske droger og præparater, plastre, forbindingsmateriale, dyre- og planteudryddelsesmidler, desinfektionsmidler. A 2709/69 Anmeldt den 30. juni 1969 kl 9,16 Char-Lynn Company, a corporation of the State of Minnesota, fabrikation, 15151, Highway 5, Eden Prairie, Minnesota 55343, U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasserne 7, 8 og 12. A 2716/69 Anmeldt den 30. juni 1969 kl. 12,51 SYMA INTERNATIONAL Strassle Sohne & Co., fabrikation og handel, Kirchberg, St. Gallen, Schweiz, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 6: konstruktionselementer af metal. A 2774/69 Anmeldt den 3. juli 1969 kl. 12,37 MERKO A/S Hoki, fabrikation og handel, Rådhusgade 2, Horsens, klasse 39.

19 Registreringstidende for vare- og fællesmærker, 915 A 2719/69 Anmeldt den 30. juni 1969 kl. 12,54 Ado-Gardinenwerke Hubert Wulf, fabrikation, Emsstrasse (Industriegebiet), 4497 Aschendorf/Ems, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 8. februar 1969, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tysikland, fuldmægtig: Finnaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 24: gardiner og forhæng. A 2724/69 Anmeldt den 1. juli 1969 kl. 9,01 CHAMELEON Fabrique de Produits Dentaires Dentoria S.A., fabrikation og handel, 153, Rue Armand Sil vestre, Courbevoie (92), Frankrig, fortrinsret er begært fra den 7. maj 1969, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Frankrig, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, Hellerup, klass«5: tandblomberingsmidler, amalgam og cement til tandlægebrug. A 2778/69 Anmeldt den 4. juli 1969 kl. 9,01 A/S Hother Neckelmann, strømpefabrikation. Strømpeskaftet 4, Frederikssund, klasse 25. HONEC

20 916 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 2727/69 Anmeldt den 1. juli 1969 kl. 12,32 ESCOFLEX Standard Oil Company, fabrikation og handel, Flemington, New Jersey, og 30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y., U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København, klasse 1: plastificeringsmidler til formstoffer. A 2728/69 Anmeldt den 1. juli 1969 kl. 12,34 COLBOND Glanzstoff AG, fabrikation og handel, Glanzstoff-Haus, Postfach 101, D-5600 Wuppertal-Elberfeld, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København, klasse 17: polstrings- og stopningsmateriale af gummi eller kunstgummi, klasse 18: sadelmagerarbejder, lædervarer, kufferter, rejsetasker, kunstlæder, klasse 22: fibre, polstrings- og stopningsmateriale (ikke gummi eller kunstgummi), klasse 23: garn, klasse 24: filt, tekstilstoffer, herimder ikke-vævede tekstilstoffer og laminerede tekstilstoffer, klasse 25: fodtøj. A 2733/69 Anmeldt den 1. juli 1969 kl. 12,49 BUTTERFLY Abbott Laboratories, a corporation of the State of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, Illinois, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, klasse 10. A 2747/69 Anmeldt den 2. juli 1969 kl. 9,15 JUTLANDIA C. Bonnerup, fabrikation, Skolebakken 5, Århus, klasse 1: kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, bindemidler til industrielle formål, klasse 2: farver og lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, klasse 19: cement, kalk, mørtel, gips og grus, asfalt, beg, tjære og bitumen.

21 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 917 A 2738/69 Anmeldt den l.juli 1969 kl. 12,54 PANTER-X Wi h. Liittichau Kern. Fabrik, fabrikation og handel, Stromsveien 187/189, Oslo, Norge, fiildniægiig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 1: klæbestoffer til indiistriel brug. A 2739/69 Anmeldt den 1. juli 1969 kl. 12,55 NORO-PREN Wilh. Liittichau Kern. Fabrik, fabrikation og handel, Stromsveien 187/189, Oslo, Norge, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 1: klæbestoffer til industriel brug. A 2741/69 Anmeldt den 2. juli 1969 kl. 9 TAI TONG Swee Yong Fang, handel, Istedgade 23, København, klasse 29: fødevarer, klasse 30: fødevarer, klasse 31: fødevarer. A 2749/69 Anmeldt den 2. juli 1969 kl. 9,16 ASPO Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni Aktieselskab, fabrikation og handel, Amaliegade 31, København, klasse 2. A 2793/69 Anmeldt den 7. juli 1969 kl. 9,02 DESIGN Firmaet Dan Mik Design v/ Ib Christian Clausen, reklamevirksomhed, Columbinevej 3, Lumby, klasse 35.

22 918 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 2744/69 Anmeldt den 2, juli 1969 kl. 9,03 Wallco Aktieselskab, kemisk Fabrik, fabrikation og handel, Roskildevej 22, Albertslund, klasse 32. A 2757/69 Anmeldt den 2. juli 1969 kl 12,59 RUFTUF The Sherwin-Williams Company, a corporation of the State of Ohio, fabrikation, Midland Building, 101, Prospect Avenue N.W., Cleveland, Ohio 44115, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, klasse 7: kraftdrevne roterende børster, børster til brug i maskiner samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), klasse 21: børster (ikke indeholdt i andre klasser) samt dele og tilbehør dertil.

23 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 919 A 2750/69 Anmeldt den 2. juli 1969 kl. 9,17 ASPIN Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni Aktieselskab, fabrikation og handel, Amaliegade 31, København, klasse 2. A 2751/69 Anmeldt den 2. juli 1969 kl. 12,21 Marie Brizard & Roger S.A., fabrikation og handel, , Rue Fondaudége. Bordeaux (Gironde), Frankrig, fortrinsret er begært fra den 12. marts 1969, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Frankrig, mærket vil fortrinsvis blive benyttet i sort og guld, fuldmægtig: Patentagentfinnaet Magnus Jensens Eftf., København, klasse 33. Registrerede mærker VAREMÆRKER Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 10. oktober 1969 registreret under de anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. A 4565/67 A 3904/66 i)a 387/68 A 1343/6S ^)A 3928/68 A 785/69 A 1332/67 A 4035/68 A 1522/68 A 4886/68 A 198/69 A 864/69 Tid. (13 A/68 (19A/68 (27 A/68 (42A/68 ( 3A/69 (20 A/69 (23 A/69 (23A/69 (24 A/69 (25 A/69 (25 A/69 (25 A/69 Pag. Reg.nr. 252) 2759/69 388) 2760/69 565) 2761/69 881) 2762/69 49) 2763/69 444) 2764/69 495) 2765/69 503j 2766/69 522) 2767/69 537) 2768/69 538) 2769/69 552) 2770/69 Tid. Pag. Reg.nr. A 1212/69 (26A/69 565) 2771/69 A 1213/69 (26 A/69 567) 2772/69 A 3112/67 (27 A/69 578) 2773/69 3)A1029/68 (27A/69 578) 2774/69 A 2508/68 (27A/69 578) 2775/69 A 2073/68 (27A/69 579) 2776/69 A 3476/68 (27 A/69 579) 2777/69 A 3658/68 (27A/69 579) 2778/69 A 3677/68 (27A/69 580) 2779/69 4)A 4256/68 (27 A/69 580) 2780/69 A 1104/69 (27 A/69 580) 2781/69 A 4756/68 (27 A/69 581) 2782/69 fortsættes næste side

24 920 Registreringstidende for vare- og fællesmærker fortf^ættelse: Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. A1053/69 (27A/69 581) 2783/69 A 1386/69 (27A/69 591) 2810/69 A 1163/69 (27A/69 581) 2784/69 A 1393/69 (27A/69 591) 2811/69 A 1267/69 (27A/69 582) 2785/69 A1524/69 (27A/69 591) 2812/69 A 1301/69 (27A/69 582) 2786/69 A 1395/69 (27 A/69 592) 2813/69 A 1269/69 (27A/69 583) 2787/69 A 1396/69 (27A/69 592) 2814/69 A1271/69 (27A/69 583) 2788/69 A1399/69 (27A/69 592) 2815/69 A 1273/69 (27A/69 583) 2789/69 A 1409/69 (27A/69 592) 2816/69 A 1291/69 (27A/69 583) 2790/69 A 1397/69 (27A/69 593) 2817/69 A 1287/69 (27A/69 584) 2791/69 A 1416/69 (27A/69 593) 2818/69 A 1290/69 (27A/69 585) 2792/69 A 1411/69 (27A/69 594) 2819/69 A 1292/69 (27A/69 585) 2793/69 A 1473/69 (27 A/69 594) 2820/69 A 1302/69 (27 A/69 585) 2794/69 A 1423/69 (27A/69 595) 2821/69 A 1312/69 (27A/69 585) 2795/69 A 1431/69 (27A/69 595) 2822/69 A 1300/69 (27 A/69 586) 2796/69 A 1432/69 (27A/69 595) 2823/69 A 1306/69 (27A/69 586) 2797/69 A 1435/69 (27A/69 595) 2824/69 A 1313/69 (27A/69 586) 2798/69 A 1436/69 (27A/69 595) 2825/69 A 1318/69 (27A/69 586) 2799/69 A 1438/69 (27A/69 596) 2826/69 A1328/69 (27A/69 586) 2800/69 A 1439/69 (27A/69 596) 2827/69 A 1321/69 (27A/69 587) 2801/69 A 1441/69 (27A/69 597) 2828/69 A 1346/69 (27A/69 588) 2802/69 A 1443/69 (27 A/69 597) 2829/69 A 1347/69 (27 A/69 588) 2803/69 A 1522/69 (27 A/69 597) 2830/69 A 1349/69 (27A/69 588) 2804/69 A 1444/69 (27A/69 598) 2831/69 A 1376/69 (27A/69 588) 2805/69 A 1453/69 (27A/69 598) 2832/69 A 1358/69 (27Ay69 589) 2806/69 A 1460/69 (27A/69 599) 2833/69 A 1370/69 (27A/69 589) 2807/69 A 1465/69 (27A/69 599) 2834/69 A 1394/69 (27A/69 589) 2808/69 A 1466/69 (27A/69 599) 2835/69 A 1372/69 (27A/69 590) 2809/69 A1467/69 (27A/69 599) 2836/69 1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: klasse 9: magnetbånd med eller uden indspillede programmer, og anmelderens bopæl berigtiges til: 1286, North Lawrence Station Road, Simny\'ale, Californien, U.S.A. 2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: klasse 1: kemiske produkter til industriel brug. (Registreringen omfatter ikke films). 3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: i Bangor Punta Operations, Inc., a corporation of the State of New York, fabrikation og handel, 405, Park Avenue, New York, N.Y , U.S.A, Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således, at klasse 1 er udeladt. Varemærke tilbagekaldt, efter at bekendtgørelse har fundet sted: A 2696/67 bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 19A/68 pag Trykt i Bianco Lu nos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker

REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommmievåben

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende for vare- og fællesmærker 105. årgang (2. januar 1985) 1984 Nr. 48 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direlttøren for patent- og varemærltevæsenet, Købenliavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesma>rker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

R EG IST RER IN G STID EN D E FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

R EG IST RER IN G STID EN D E FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER R EG IST RER IN G STID EN D E FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 3^ Tidenden udgives af direktøren for potent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekencitgorelse af registrerede varemærker, fællesmu'rker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesma'rker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og Indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlcevæsenet, Købenliavn, og indeholder beltendtgørelse af regi Nr. 16 strerede varemærlter, fæliesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelige patentansøgninger 22 stk. 2... 766 Ansøgningsregister... 767 Navneregister...

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 15. 2006-04-10-2006-04-16 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 15. 2006-04-10-2006-04-16 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 15. 2006-04-10-2006-04-16 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 20-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommimevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende f or vare' 0 fællesmærker 108. årgang 23. september 1987 Nr. 33 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Å REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direlttøren for patent- og varemærkevæsenet, Københiavn, og indeliolder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fa'llesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 27. 104. årgang. 1998-07-06 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelig patentansøgninger 22 stk. 2... 770 Meddelte patenter... 771 Ansøgningsregister...

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, Købeniiavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2008-12-22. årgang. 2009-01-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER m Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren (or patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende for vare- og fællesmærker 103. årgang 3. februar 1982 Nr. 2 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkeva>senet. Kobenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

A. Registrerede mærker.

A. Registrerede mærker. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE L REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆI.LESMÆR K ER Tidenden udgives af dlreittøren for patent- og varemærlcevæsenet, København, og indeliolder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fa'llesma'rker,

Læs mere

ARNE JACOBSEN 1902-1971 POLSTRING DESIGN BESKRIVELSE GARANTI

ARNE JACOBSEN 1902-1971 POLSTRING DESIGN BESKRIVELSE GARANTI ÆGGET Arne Jacobsen designede Ægget til lobby- og receptionsområderne i Royal Hotel i København Opgaven med at designe alle elementer i hotelbygningen foruden møblerne gav Jacobsens en enestående mulighed

Læs mere

Registreringstidende for vare- og fællesmærker

Registreringstidende for vare- og fællesmærker Registreringstidende for vare- og fællesmærker 102. årgang 2. december 1981 Nr. 35 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser OVERSÆTTELSE: Dette er en oversættelse af DuPonts selskabsmeddelelse offentliggjort den 30. marts 2011. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne oversættelse skal den engelske

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker

REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker REGISTRERINGSTIDENDE for vare- og fællesmærker Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Ugeliste Danske Varemærker

Ugeliste Danske Varemærker Ugeliste Danske Varemærker Nr. 01. 2001-12-31-2002-01-06. Ugeliste Danske Varemærker, DK Abonnementsprisen for årgangen er 450,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81,

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende for vare- og fællesmærker 99. årgang 19. juli 1978 Nr. 26 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende for vare- og fællesmærker 99. årgang 17. maj 1978 Nr. 17 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

tjen penge over en DanK

tjen penge over en DanK REGISTRERINGSTIDENDE POH VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Mønster Tidende

Dansk Mønster Tidende Dansk Mønster Tidende Nr. 24. 30. årgang. 2000-06-16 Dansk Mønstertidende Indholdsfortegnelse Bekendtgørelse af mønsteransøgninger... 713 Fornyelse af mønsterregistreringer... 728 Prisliste... 729 Abonnementsprisen

Læs mere

102. årgang 21. januar 1981 Nr. 1 A. Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering

102. årgang 21. januar 1981 Nr. 1 A. Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Registreringstidende for vare- og fællesmærker 102. årgang 21. januar 1981 Nr. 1 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nt. 17 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESiMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESiMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESiMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktoren for patent- og varemærkevæsenet, Kobenhavn, og indeholder bekendtgorelse af regi- I Nr. 33 A strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Registreringstidende for vare- og fællesmærker

Registreringstidende for vare- og fællesmærker Registreringstidende for vare- og fællesmærker 101. årgang 2. april 1980 Nr. 11 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

Ændringsliste MNC-koder i Danmark List of changes in the deployment of MNC Codes in Denmark

Ændringsliste MNC-koder i Danmark List of changes in the deployment of MNC Codes in Denmark Ændringsliste MNC-koder i Danmark List of changes in the deployment of MNC Codes in Denmark Opdateret den 25. juni 2015 Naka AG Fabrikstrasse 8 8370 Sirnach Switzerland Tildelt pr. 1. juli 2015: MNC=17

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 14. januar 2013 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Lisbet Friis og Poul Hartvig

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 120. årgang. 1999-03-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 473 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Registreringstidende. 107. årgang 19. februar 1986 Nr. 3 A. Bekendtgørelse afmærker anmeldt til registrering

Registreringstidende. 107. årgang 19. februar 1986 Nr. 3 A. Bekendtgørelse afmærker anmeldt til registrering ^[^1 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 107. årgang 19. februar 1986 Nr. 3 A Bekendtgørelse afmærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2

Læs mere