REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER"

Transkript

1 REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne Registreringer. Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patentog Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert paabegyndt Antal 4 Sider, Nummeret indeholder. Nr Aargang Maj A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg Nr Anmeldt den 11. Januar 1938 Kl. 11^^ af Kristian [ j Hiiidhede, Entreprenørvirksomhed, København, og registreret den 14. Maj s. A. for Beton med Cement eller Bitumen som Bindemiddel, alle Slags Cementog Betonvarer med eller uden Jernindlæg, specielt Hulblokke, Bjælker og Pæle til Brug ved Husbygning, Brobygning og andre Bygningskonstruktioner. Reg Nr Anmeldt den 31. Januar 1938 GLUCO-FEDRIN Kl. 11^ af Firmaet Parke, Davis & Company, Fabrikation og Handel, London i England, og registreret den 14. Maj s. A. for farmaceutiske Præparater. Som Fuldmægtig er anmeldt: A/S Alfred Benzon, København. Reg Nr Anmeldt den 12. Februar 1938 Kl. 11^ af Niels Christian Nielsen, Fabrikation. København, og registreret den 14. Maj s. A. for Midler mod Gigt samt Gigtslam. SEUTOH SLAH R A D I O A K T INDREG. VAREMAQKE I V T Reg Nr Anmeldt den 14. Februar 1938 Kl. 11^^ af Firmaet The Borden Company, Fabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret den 14. Maj s. A. for Mejeriprodukter, nemlig Mælk og Fløde, enten som et Hele eller skummet, steriliseret, homogeniseret, kondenseret, inddampet, koncentreret eller tørret, med eller uden andre Ingredienser, maltet Mælk, Iskræm, Sukkervarer, nemlig Karameller og Karamelmasse. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. Marts 1920 registreret i Washington den 14. December s. A. under Nr i Klasse 46 bl. a. for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

2 164 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 15. Februar 1938 Kl. 10^ af Dansk Gasbeton Aktieselskab, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 14.Maj s.a. for Beton, Bygningssten, Skillerumsplader, Isoleringsplader og Isoleringsmateriale. Reg Nr Anmeldt den 17. Februar 1938 Kl. 11^ af C. Schous Fabriker, A/S, Fabrikation af og Handel med Sæber m. m., København, og registreret den 14. Maj s. A. for Toiletartikler, kosmetiske Artikler, Midler til Fjernelse af Haar og Transpirationsmidler. Reg Nr Anmeldt den 24. Marts 1938 Kl. 11^^ af Firmaet Marx & Co. G. m. b. H., Staalvarefabrikation, Solingen i Tyskland, og registreret den 14. Maj s. A. for Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, Segle, Hugog Stikvaaben. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. Oktober 1923 registreret i Berlin den 4. April 1924 under Nr i Klasse 9b for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Grosserer Georg Tranberg, København. FONTANA Reg Nr Anmeldt den 24. Marts 1938 Kl. 11^" af samme, og registreret den 14. Maj s. A. tor Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, Segle, Hug- og Stikvaaben. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Februar 1924 registreret i Berlin den 1. September s. A. under Nr i Klasse 9b for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Grosserer Georg Tranberg, København. SUGADEX Reg Nr Anmeldt den 28. Marts 1938 Kl. 11" af Akt. Corn Products Co., Handel, København, og registreret den 14. Maj s. A. for Korn, Frugter, Grønsager, Mælk, Fløde, Ost, Saft, alkoholholdige Drikke, Frugtdrikke, Mineralvand, medicinske og farmaceutiske Produkter, Brød, Stivelse, Stivelsepræparater, Glycose, Sukker, Druesukker, Dekstrin, Syltetøj, Konserves, Kød- og Frugtekstrakter, Kød, Katfe, The, Sirup, Honning, Gryn, Viktualier, Dejgvarer, Krydderier, Salt, Gær, Bage-, Budding- og Kræmpulver, Olje, diætetiske Næringsmidler, Malt, Melasse, Foderstoffer og Is.

3 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 165 Reg Nr Anmeldt den 22. Februar 1938 Kl. 11 " CASANOVA af Firmaet Hedobald Petersens Eftf., Vinhandel, Københayn, og registreret den 14. Maj s. A. for alkoholfri Drikkevarer og følgende alkoholholdige Drikkevarer, Vin, P'rugtvin, Aperitif, Cocktail, Bitter, Punsch, Likør, Cognak, Brandy, Eau de Vie, Genever, Arrac, Gin, Whisky og Absinth, Tobaksvarer, kosmetiske Produkter, Sæbe, Tandpasta, Beklædningsgenstande, hygiejniske Gumniivarer samt Emballage til ovennævnte Varearter. Reg Nr Anmeldt den 23. Februar 1938 Kl. 11 " MATANIA at Firmaet J. Thinez Pere et Fils et Cartier-Bresson, Soeiete a responsabilité limitée, Fabrikation og Handel, Lille (Nord) i Frankrig, og registreret den 14. Maj s. A. for Bomulds-, Hør- og Uldgarn. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 26. November 1937 registreret i Paris under Nr i Klasse 44, 46 og 47 for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Internationalt Patent- Bureau, A/S, København. C. F. RECK Reg Nr Anmeldt den 5. April 1938 Kl. 11^ af C. F. Reck, Kedel- og Maskinfabrikation, København, og registreret den 14. Maj s. A. for Kedler, Stokere og Stokeranlæg, Blæsere, Gearkasser, Oljefyr og Oljefyringsanlæg, alle Slags Dele til Oljefyringsanlæg, saasom Ventiler og Termostater, Brændselsbesparere, Varmeilader til Varmeanlæg og Ventilationsanlæg, alle Slags Centralvarmeanlæg til Luft, Vand og Damp, Ventilationsanlæg, Anlæg til Luftrensning og Luftbefugtning, Tørreanlæg, Køleanlæg, Luftfiltre, Støvseperatorer. Vandrensningsanlæg, Anlæg til Blødgøring af Vand samt Blødgøringstiltre, Varmtvandsbeholdere samt Beholdere og Tanke til alle Slags Vædsker. Reg Nr Anmeldt den 13. April 1938 Kl. 11 ^ af Société Le Carbone-Lorraine (Société anonyme), Fabrikation, Gennevilliers (Selne) i Frankrig, og registreret den 14. Maj s. A. for elektriske Elementer og enkelte Dele til samme. Batterier af Elementer, Akkumulatorer og enkelte Dele til samme, Akkumulatorbatterier, elektriske Lamper, Kul til al Slags elektrisk, teknisk, elektroteknisk og mekanisk Brug saasom Kul agglomereret til Mikrofoner, til Elektrolyse og til elektriske Elementer, Kul til Katalyse, Kul til Projektører, kinematografiske Lamper og alle Slags industrielle og medicinske Buelamper, Kul til elektrisk Svejsning, Kul til Fotogravure, alle Agglomerater af Kul eller af metallografitiske Masser, saasom Kontaktstykker, selvsmørende Ringe og Lejer, Tætningsled og i det hele taget alle porøse Kul eller Kul i Agglomerater, agglomererede eller i metallografitiske Masser til elektrisk, teknisk, elektroteknisk og mekanisk Brug, Kulbørster, metallografitiske Børster og metalliske Børster til alle elektriske Maskiner, elektrisk Automobiludstyr, elektrisk Apparatur, elektriske Kontakter, Tilbehør til Pantografer, elektriske Motorer, Dynamoer, Magneter, Isolatorer, elektriske Modstande til Lynafledere, Reostater og Radioapparater og andre elektriske Apparater, Anoder til Ensrettere og Lamper til Radiosendere eller -modtagere. Radioapparater og enkelte Dele deraf. Kulfiltre, Redskaber til Bearbejdelse at Metaller og i al Almindelighed alle Apparater, Maskiner og Dele til elektrisk Brug, saavel som Midler til deres Vedligeholdelse, Dele eller Bestanddele af Automobiler, alle Haandredskaber, Ma

4 166 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. skiner og forskellige Apparater og Dele deraf. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. December 1937 registreret i Paris under Nr i Klasse 16, 20, 22, 38, 72, 11, 25 og 75 for ovennævnte Varearter. Fortrinsret begæres fra den 8. December 1937 paa hvilken Dag den første Anmeldelse af Mærket er indleveret i Frankrig, Som Fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor, A S, København. Ueg Nr Anmeldt den 8. llotrn Aj)ril 1938 Kl. lo^*' af Frederik Rahlff, Groshandel og Fabrikation, København, og registreret den 14. Maj s. A. for Forfyr og Kedler til Centralvarmeanlæg. DIANA Reg Nr Anmeldt den 11. April 1938 Kl. 10 af Kolding Strømpefabrik Aktieselskab, Fabrikation, Kolding, og registreret den 14. Maj s. A. for Dame-, Herre- og Børnestrømper. Reg Nr Anmeldt den 23. April 1938 Kl. 10^^ af Aage Qgoeg Weimar, Sølvsmedevirksomhed, København, og registreret den 14. Maj lykkcs s. A. for Guld- og Sølvvarer. Smeo Reg Nr Anmeldt den 27. April 1938 Kl. 11^^ af Kaffe KA-ABA Hag A/S, Handel, København, og registreret den 14. Maj s. A. for Kaffe, Kaffesurrogater, Kakao, diætetiske Nærings- og Nydelsesmidler, Sukker, Sukkervarer, Bageri- og Konditorivarer, Næringssalte, The af Thebusken samt Kamilleblomster, Hyldeblomster, Lindeblomster, Hyben og andre Thesurrogater.

5 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 167 Reg Nr Anmeldt den 23. April 1938 Kl. 11^^ af N. V. Garenfabrlek Bieze, Stork & Co., F'abrikation og Handel, Hengelo (O.) i Holland, og registreret den 14. Maj s. A. for Garn. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. Oktober 1929 registreret i Haag den 5. November s. A. under Nr for ovennævnte Vareart. Mærket er udført i Farver. Som Fuldmægtig er anmeldt: Internationalt Patent-Bureau, A S, København. ENDOLAC Reg Nr Anmeldt den 23. April 1938 Kl. 11^" al Pinchin, Johnson & Co., Limited, Fabrikation, London i England, og registreret den 14. Maj s. A. for Maling, Fernis og Emalje (herunder isolerende Fernis oge^malje), Farver, Limfarver, Japanlak, Lak (herunder Celluloselak), Farvetørrelse, Fernisiørrelse, Midler til Konservering af Træ, Træbejdse, Sammensætninger til Beskj'ttelse imod Rust, Sammensætninger til Beskyttelse imod Forraadnelse og rustbeskyttende Olje. Som Fuldmægtig er anmeldt; Ingeniørfirmaet Hofman-Bang Boutard, København. SU PER - C H RO M E" STRENGE Reg Nr Anmeldt den 25. April 1938 Kl. 10 af A/S Lerches Sports Magasin, Handel, København, og registreret den 14. Maj s. A. for Strenge til Tennis- og Badmintonketschere. APlCOSAN" Reg Nr Anmeldt den 25. April 1938 Kl. 11^^ af Dr. August Wolff Sudbracker-Nahrmittelfabrik, Kommanditgesellschaft. Fabrikation og Handel, Bielefeld-Sehildesehe i Tyskland, og registreret den 14. Maj s. A. for Lægemidler. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 16. Oktober 1925 registreret i Berlin den 30. Januar 1926 under Nr i Klasse 2 for ovennævnte Vareart. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. ISOFLEX Reg Nr Anmeldt den 25. April 1938 Kl. 10^^ af Holbæk Tagpap- og Cemcntvarefabriker, A S, Fabrikation, Holbæk, og registreret den 14. Maj s. A. for Bygningsmaterialer, Isoleringsmaterialer, Fabrikater fremstillet af Tagpap og Raapap, naturlig og kunstig Sten, Cement, Cementvarer, saasom Blokke, Kantsten, Fliser, Tagsten, Vejvisersten og Stolper, Kalk, Vejbygningsmaterialer, Mørtel, Gibs og Grus, Rør og Brønde, Asfalt, Beg, Bitumen, transportable Bygninger, Stenmonumenter, Skorstene, Linoleum og andre Materialer til Beklædning af Gulve, Vægbeklædningsmaterialer, Skaller, Strandskaller, Østersskaller, Foderkalk og Foderkridt, Foderstoffer fremstillet heraf samt Tjære og Carbolineum. Reg, 1938 Nr Anmeldt den 26. April 1938 Kl. 11^ af Firmaet Addressograph-Multigraph Corporation, Fabrikation af planograliske Plader, Cleveland i Ohio i De Forenede Stater, og registreret den 14. Maj s. A. for planograliske Trykkeplader. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. November 1937 registreret i Washington den 8. Marts 1938 under Nr i Klasse 50 for ovennævnte Vareart. Fortrinsret begæres fra den 10. November 1937, paa hvilken Dag den første Anmeldelse af Mærket er indleveret i De Forenede Stater. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

6 168 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. DANSK PRODUKT Reg Nr Anmeldt den 27. April 1938 Kl. ll^'^ af Gunhild Hasse, Fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 14. Maj s. A. for forarbejdet Peberrod af dansk Oprindelse i tørret eller konserveret Stand. ^Ååti Reg Nr Anmeldt den 29. April 1938 Kl. 10^' af J. P. Schmidt jim's Cigar- & Tobaksfabriker, AS, F'abrikation, Fredericia, og registreret den 14. Maj s, A. for Raatobak, alle Slags Tobaksvarer og Artikler for Rygere. Reg Nr Anmeldt den 30. April 1938 Kl. 11 ^ af Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessier, Fabrikation og Handel, Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 14. Maj s. A. for Opvarmnings-, Køle- og Tørringsapparater og -indretninger. Digler og Kar, kemiske Produkter til industrielle Formaal. Hærdemidler, Afgysningsmidler samt Værktøj. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. Februar 1929 registreret i Berlin den 13. August s. A. under Nr i Klasse 6 for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Internationalt Patent-Bureau, A/S, København. Reg Nr Anmeldt den 30. April 1938 Kl. 11^^ af A/S Salanco, Fabrikation, København, og registreret den 14. Maj s. A. lor Dame- og Herrelingeri, Tennis- og Badmintondragter, Strandtøj og Kjoler. Reg Nr Anmeldt den 2. Maj 1938 Kl. 11^" af Firmaet The Goodyear Tire & Rubber Company, Fabrikation af Kautsjukvarer, Akron i Ohio i De Forenede Stater, og registreret den 14. s. M. for Drivremme og Drivsnore fremstillet helt eller hovedsagelig af Kautsjuk. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. November 1937 registreret i Washington den 5. April 1938 under Nr i Klasse 35 for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniøifirmaet Budde, Schou & Co., København.

7 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 169 ISOLETTE Reg Nr Anmeldt den 26. April 1938 Kl. 11' af I. G. Farbenindustno Aktiengesellschaft, Fabrikation af og Handel med Farvestoffer m. m., Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 14. Maj s. A. for fotografiske Apparater, Instrumenter og Redskaber. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. Marts 1936 registreret i Berlin den 28. Maj s. A. under Nr i Klasse 22 b for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. KARAT Reg Nr Anmeldt den 26, April 1938 Kl. 11'" af samme, og registreret den 14. Maj s. A. for fotografiske Apparater og Dele dertil. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. December 1933 registreret i Berlin den 16. Marts 1934 under Nr i Klasse 22b for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. Reg Nr Anmeldt den 26. April 1938 Kl. 11 " KARATFILM af samme, og registreret den 14. Maj s. A. for ubelyste fotografiske Films. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. Oktober 1936 registreret i Berlin den 23. Marts 1938 under Nr i Klasse 6 for ovennævnte Vareart. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. DUR FER RIT Reg Nr Anmeldt den 30. April 1938 Kl. 11" af Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessier, Fabrikation og Handel, Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 14. Maj s. A. for Opvarmnings- og Køleindretninger, Ovne til Opvarmning med Gas, Olje, Kul og Elektricitet, samt Digelovne. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. Oktober 1935 registreret i Berlin den 6. Januar 1936 under Nr i Klasse 4 for ovennævnte Varearter. Som Fuldmægtig er anmeldt: Internationalt Patent-Bureau, A/S, København. Reg Nr Anmeldt den 5. Maj 1938 Kl. 11^" af OPTIMOL Danske Oliemoller og Sæbefabriker, Aktieselskab, Fabrikation, København, og registreret den 14. s.m. for Olje, F'ernis, Sæbe, Vadske- og Rengøringsmidler, Parfumeriartikler og kosmetiske Præparater. REVERSFIX Reg Nr Anmeldt den 6. Maj 1938 Kl. 11^' af Karl von Daniken, Fabrikation, Luzern i Schweiz, og registreret den 14. s. M. for Artikler til Beklædningsgenstande (Reversafstivningsmateriale). Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 23. November 1937 registreret i Bern under Nr for ovennævnte Vareart. Fortrinsret begæres fra den 23. November 1937, paa hvilken Dag den første Anmeldelse af Mærket er indleveret i Schweiz. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

8 170 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr.477. Anmeldt den 6. Maj 1938 Kl. 11^^ af Ilandschin & Bonus Aktiengeselischaft, '^ounh/or^ Fabrikation, Liestal i Schweiz, og registreret den 14. s. M. for Tekstilindustriprodukter. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. December 1937 registreret i Bern under Nr for ovennævnte Vareart. Fortrinsret begæres fra den 8. December 1937, paa hvilken Dag den første Anmeldelse af Mærket er indleveret i Schweiz. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. Reg Nr Anmeldt den 6. Maj 1938 Kl. 11^^ af NICOMIN The Associated Tobacco Manufacturers (Great Bntain) Limited, Fabrikation, London i England, og registreret den 14. s. M. for forarbejdet Tobak. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April : Reg Nr. 28, Reg Nr. 46, 183 (Werner & Mertz Aktiengeselischaft, Mainz i Tyskland), Reg Nr. 69, 64, 255, 256, Reg Nr. 137, 140, 166, 497, 606, 509, 611. Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: Reg Nr. 65, Reg Nr. 139, 141, 142, 147, 149, 166, 167. Overdragne er i Medfør af samme Lovs 8: Reg Nr. 201 fra Gebriider Kluge, A/G, Kreteld i Tyskland, til Gebr. Kluge, Krefeld i Tyskland, Reg Nr. 785 fra Mech. Trikotagenfabrik Taura Guido Unger G. m. b. H., Taura i Sachsen i Tyskland, til Mech. Trikotagenfabrik Taura Guido Unger Kom.-Ges., Taura (Sachsen) i Tyskland, Reg Nr. 125 fra Whitman & Barnes, Inc., Detroit i Michigan i De Forenede Stater, til United Drill & Tool Corporation, Detroit i Michigan i De Forenede Stater. Berigtigelse af Mærkeindehaverens Navn: Reg Nr. 45 Mærkeindehaverens Navn berigtiget til Gabriel und Jos. Sedlmayr Spaten-Franziskaner-Leistbråu Aktiengeselischaft Miinchen, Miinchen. Som ny Fuldmægtig er anmeldt: For Reg Nr. 440 (J. & N. Phillips & Company, Ltd., Manchester i England): Patentkonsulent Chas. Hude, København, For Reg Nr. 125 (United Drill & Tool Corporation, Detroit i Michigan i De Forenede Stater): Internationalt Patent-Bureau, A/S, København. Trykt! Blanco Lunos Bogtrykkeri A/S. Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenf- og Varemærkevæsenet, Nr. 11 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, Nr. 4 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 819. Anmeldt den 29. Maj 1929 Kl. 11" af Karl Schultz & Co., Import, Groshandel og Fabrikation af Chokoladevarer, KøbenhaYn, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 20 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 1213. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. 11 ^ i- n j l 11 af General-Direktion der osterreichischen Tabak-Regie, Fabri- F 1^ P I 11S

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærlievæsenet, København, og indefiolder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1925. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1023. Anmeldt den 14. September 1925 Kl. 11 ^ af Phillips* Patents, Limited, Fabrikation, London i England, PHILLIPS

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Nr. 22. 1924 FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede Stater,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER fe Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M VAREOGFÆLLESMÆRKER Reg. 1930 Nr. 1389. Anmeldt den 25, Juni 1930 Kl. 11^ af W. Nordsig & Co., A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M A-S., Handel, København, og registreret \ ^ / tl I

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Svejseelektrode. Emballage: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: Top-Tek A/S Industrivej 2 DK-6690 Gørding Tlf.:

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 35. 1927. FOR VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ brikken Viking, A.-S., Fabrikation

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Komniunevaaben

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05 Kapitel 69 KERAMISKE PRODUKTER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun varer, som er keramisk brændt efter formningen. Til pos. 69.04-69.14 henføres udelukkende keramiske varer, der ikke kan tariferes

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenl- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede mærker.

A. Registrerede mærker. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Transperent Reg. 1936 Nr. 298. Anmeldt den 29. November 1936 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 24 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 9. 1920. FORI VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 347. Anmeldt den 21. Januar 1920 Kl. 10^ afjviels Søren Larsen, Handel, Fredensborg, og registreret den 6. Marts

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for piitenl- og varemærkevæsenet, Kølienhavn, og indeholder bekendlgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåbeii

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 51. 1924. FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. ECLAT Reg. 1924 Nr. 1194. Anmeldt den 4. Juni 1924 Kl. 11^' af Colgate & Company, Fabrikation af Toiletartikler, Jersey City i New

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives at Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesniærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. VAREocFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. Reg. 1935 Nr. 288. Anmeldt den 15. September "ipi 1934 Kl. 11^ af Firmaet Tung-Sol Lamp Works, Inc., Fabrikation, Newark i New Jersey 1 De Forenede

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1935 Nr. 444. Anmeldt den 1. Marts. «. u 1935 Kt. 11^ af Kødbyens Autohal, A/S, Han- I I R ixi I del med Benzin, Olje og Automobillilbehør,»J

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER m Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Komniunevaaben

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

A. Registrerede mærker. Varemærker.

A. Registrerede mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. Ivøbenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 27 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og Indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1194. Anmeldt WESTMIKSTER den 23. Oktober 1934 Kl. 10 af Cykle- & Ringfabriken Jyden, A/S, Handel, Aalestrup, og registreret den 22.

Læs mere

Dansk Brugsmodel Tidende

Dansk Brugsmodel Tidende Dansk Brugsmodel Tidende Nr. 19. 09. årgang. 2000-10-13 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning almindeligt

Læs mere