Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard (nuværende), Kirsten Margrethe Bach, Bente Dam DaAz6 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Introduktion til arbejdet med tekster. Skriftlighedsforløb Eventyrgenren i udvikling Retorik og argumentationsanalyse Folkeviser Dokumentar og reality Autofiktion i ny litteratur Barok og oplysningstid Romantik Nyheder og fortællende journalistik Det moderne gennembrud Titel 12 Modernisme og realisme fra Side 1 af 13

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introduktion til faget og tekstlæsning Begreb om dansk litteratur, sprog og medier s. 9-13, 20-23, 33-37, 40-45, Novelle: Nu sad det unge par sikkert og så video. Thøger Jensen. Novelle: Wung-Sung. De tre veninder. Novelle: Naja Marie Aidt. Som Englene Flyver. Novelle: Sonnergaard. Polterabend Novelle: Rifbjerg. Hm Novellefilm: Royal Blues. Lyrik: Søren Ulrik Thomsen. Det værste og det bedste (uddrag) Lyrik: C.V. Jørgensen Florafobi fra Sjælland Værklæsning: Helle Helle. Rødby Puttgarden Han elsker at give koncert Portrætartikel af Mads Langer fra Politiken d Haiku-digt af Bacho. En gammel dam. Om en artikels opbygning: Lærerfremstilledet materiale: Oversigter, modeller, powerpoint, handout mm. Anvendt uddannelsestid 30 timer (ikke omregnet) Mål: Introduktion til faget. At give kursisterne en værktøjskasse med redskaber til at åbne en tekst, træne både sproglig og litterær tekstanalyse (med fokus på forløb, indledninger og komposition, fortælletyper, karakteristikker, billedsprog, syntaks og tema) og lære kursisterne en del af fagets terminologi. Derudover introduktion til forskellige skriftlige genrer: portrætartiklen, anmeldelsen, og redegørelsen. Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde/ mundtlig fremlæggelser/ skriftlige opgaver Side 2 af 13

3 Titel 2 Skriftlighedsforløb -Læreproducerede skriveøvelser samt tegnsætningsøvelser -Forskellige skriveøvelser fra hæftet Skriveøvelser til hf dansk. Systime. -Øvelser fra Anvendt uddannelsestid. 6 timer Tegnsætning Redegørelse Diskussion Artikel Boganmeldelse Formelle krav - citat, notehenvisninger mm. Kreative skriveøvelser og grammatik. Komma, kongurens, redegørelse, diskussion, om struktur og opbygning, om formelle krav: notehenvisning, citat mm. Klasseundervisning/individuelt arbejde/skriftligt arbejde Side 3 af 13

4 Titel 3 Eventyrgenren i udvikling Prinsessen med de 12 par guldsko. Folkeeventyr De 11 svaner. Folkeeventyr De vilde svaner. H. C. Andersen Kongesønnerne Karen Blixen Paradisæblerne Martin A. Hansen Biller. Charlotte Weize Eventyr i dansk Vibeke Blaksten, Kirsten Møller s Litteraturens veje. Johannes Fibiger m.fl. Leksikon: Eventyr, Folkeeventyr Hvad sproget gør Jesper Tveden. s Film: De vilde svaner. Interview med Karen Blixen den sidste storyteller: Litteraturhistorien på langs og på tværs. Barbara Kjær Hansen m.fl. s Om Charlotte Weizes forfatterskab: Lærerfremstillet powerpoint samt forskellige handouts Anvendt uddannelsestid 16 timer Mål: At øve tekstanalyse og sproglig analyse i folkeeventyr og kunsteventyr med det formål at forstå de forskelle og ligheder der forekommer samt kunne sætte de to typer eventyr ind i en historisk kontekst. Inddragelse af nyere tekster med henblik på at undersøge hvordan de benytter sig af de træk vi kender fra eventyrgenren. Klasseundervisning/skriftligt arbejde/oplæg/gruppearbejde Side 4 af 13

5 Titel 4 Retorik og argumentationsanalyse Begreb om dansk. Antologi. Yallerup færgeby Begreb om dansk. Grundbog s Sprog og tale - Mundtlighed i dansk af Jimmy Zander Hagen. Afsnit 5: Den talende krop. Dronningens nytårstale Statsministerens nytårstale Vi er alle Charlie Hobdo. Artikel fra Information af Christian Jensen. Fra 8. jan, 2015 Selvlæst værk under temaet Identitet. Afrapportering med fokus på mundtlig formidl Lord of the Rings: Sygehus Himmerland. OK benzin: Kræftens Bekæmpelse: Reklame for Interflora: KLOVN: M Yallerup Færgeby : Håndbog til dansk. Ibog. Systime. Analysemodel Retorisk analyse af taler Lærerfremstillet materiale, øvelser og power points Anvendt uddannelsestid 14 timer I dette forløb har vi fokus på den gængse terminologi og de værktøjer, som bruges indenfor re argumentation. Vi skal arbejde med appelformer, kigge på argumentationens elementer og på forskellige argumenttyper og argumentationskneb. Formålet er at I, med brug af den rette term skal kunne forstå og afdække retorikken og argumentationen i forskellige tekster, samt selv væ om hvordan I begår jer sprogligt og rejser jeres argumenter. Derudover vil vi arbejde med mundtlighed, hvor I blandt andet skal lave en videoaflevering af et selvlæst værk. Læreroplæg og øvelser på klassen, pararbejde, gruppearbejde, skriftlig samt mundtlig aflevering. Side 5 af 13

6 Titel 5 Folkeviser Litteraturhistorien -på langs og på tværs. Ibog, Systime. Tinne Serup Bertelsen og Barbara Kjær-Hansen. Afsnit: Middelalderen, Middelalderens litteratur, Kirke, historie og lov, Folkeviser. Dansk på ny. Anette Hauge Nielsen m.fl. Ibog, Systime. Om Folkeviser Ebbe Skammelsen Germand Gladensvend Hr. Torbens datter Film Trailer til Brødre Tegneserie. Ebbe Skammelsen Rather Homemade Productions: Ebbe Skammelsen - Hvad fanden skal det nu betyde. Youtube. Germand Gladensvend. Øje for øje- tand for tand-liv for liv. Berlingske tidende. Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, 6. marts Anvendt uddannelsestid: 8 timer Det faglige mål er at stifte bekendtskab med ridderviser og trylleviser og kunne sætte dem i sammenhæng med middelalderen. Endvidere er der også arbejdet med folkeviserne i et moderne perspektiv - er de på nogen måde aktuelle? Hvad kan vi bruge dem til i dag? Kursisterne skal altså kunne analysere, fortolke og perspektivere folkeviser og forstå deres anvendelse og betydning i en historisk kontekst. Klasseundervisning/Gruppearbejde/skriftligt arbejde/selvstændigt arbejde Side 6 af 13

7 Titel 6 Dokumentar og reality Den medierede virkelighed. Johannes Fibiger m.fl. Kap.6 om reality. Dokumentaren i undervisningen Jan Foght Mikkelsen. S Håndbog til dansk Ole Schultz Larsen (ibog, Systime) Afsnittene: Kreativ bearbejdning af virkeligheden, De fem dokumentarfilmtyper, Fakta og fiktion, filmiske virkemidler, dramaturgi, fortæller og synsvinkel, Medieanalyse af dokumentar. Medieværk: Testamentet Chr. Sønderbye Jepsen. Filmklip fra Amardillo 2009 (youtube) Filmklip fra Den hemmelige krig 2006 (youtube) Filmklip fra Blekingegadebanden (youtube) Filmklip fra Rejsen på ophavet 2004 (Filmcentralen) Filmklip fra I Skattely (Youtube) Filmklip fra Den sorte box Mysteriet om Rasmus 2008 (Youtube) Filmklip fra Blodets bånd 2013 (Youtube) Filmklip fra Paradise Hotel Film. Mocumentary AFR (Filmcentralen) It-stilesæt Dansk A-niveau opgave 1 Analyserende artikel. Anvendt uddannelsestid: 24 timer Kendskab til forskellige dokumentargenrer, deres æstetiske og filmiske virkemidler, fakta og fiktionskoder. Træning i at analysere tv-programmerne med et kritisk blik og kunne reflektere og forholde sig nuanceret hertil og sætte dem i relation med vores samfund. Diskutere tendenser omkring sammenblanding af forskellige genrer indenfor dokumentar, reality og litteratur. Hertil skriftlighedsforløb med introduktion til og arbejde med den analyserende artikel. Klasseundervisning/Gruppearbejde/ mundtlige oplæg/skriftligt arbejde Side 7 af 13

8 Titel 7 Autofiktion i ny litteratur Livsværk Det selvbiografiske i ny dansk litteratur. Claus Christensen m.fl Dansklærerforeningens Forlag. Introduktion s ø, 17-22m, De steneste fem års litteratur Dansklærerforeningens Forlag. Brian Andreasen m.fl. Uddrag af Min kamp. Knausgaard. Digtet Hørslev/Hilton fra samlingen Lige mig (2007). Livsværk Det selvbiografiske i ny dansk litteratur. Claus Christensen m.fl. s , s Lærerfremstillet materiale, powerpoint og handouts. Filmklip. Klovn (Serien): Fortæl os en joke og fede svin! (youtube) Rokokoposten: Danske skoleelever er det bedste i verden til noget som ikke kan måles. Anvendt uddannelsestid: 4 timer Mål: At kunne afdække og forstå tendensen omkring selvfremstilling og autofiktion i medier og litteratur, som en del af vores senmoderne samfund. At kunne analysere litterære tekster indenfor genren med den rette terminologi. Klasseundervisning/selvstændigt arbejde/gruppearbejde Side 8 af 13

9 Titel 8 Barok og oplysningstid Afsnit i Litteraturhistorien -på langs og på tværs, Ibog, Systime: - Barok Barokkens samfund Skrivestil og sprog - Oplysningstid Oplysningstidens samfund Livssyn Skrivestil og sprog Oplysningstidens genrer Hver har sin skæbne, Thomas Kingo, 1681 Jeppe på bjerget, Ludvig Holberg, 1722 Barselsstuen, Ludvig Holberg, 1723 Jeppe på bjerget (film), Kaspar Rostrup (instr.), lektioner af 50 minutters varighed Kompetencer, læreplanens mål, progression Litterære tekster med fokus på komedien sætte i historisk kontekst i forhold til samfundet. Fælles værklæsning: Jeppe på bjerget Klasseundervisning/Gruppearbejde/skriftligt arbejde/selvstændigt arbejde/ elevoplæg på klassen Side 9 af 13

10 Titel 9 Romantik Afsnit i Litteraturhistorien -på langs og på tværs, Ibog, Systime: - Romantikken Livssyn Nyplatonisme Universalromantik Den religiøse digtning Nationalromantikken i Danmark Romantisme Guldhornene, Adam Oehlenschläger, 1802 Fædrelandssang, Adam Oehlenschläger, 1819 Danmarks trøst, N.F.S. Grundtvig, 1820 Hosekræmmeren, St. St. Blicher, 1829 De vilde svaner, H.C. Andersen, 1838 Klokken, H.C. Andersen 1845 Skyggen, H.C. Andersen, lektioner af 50 minutters varighed Kompetencer, læreplanens mål, progression Der stiftes bekendtskab med litterære tekster fra det 18. århundrede. Særtligt fokus er begreberne national- og underversalromantik samt romantisme. Ny skriftlig genre: Introducerende artikel (om danskhed) Klasseundervisning/Gruppearbejde/skriftligt arbejde/selvstændigt arbejde Side 10 af 13

11 Titel 10 Nyheder og fortællende journalistik Afsnit i Ryd forsiden!, Henning Olsson og Henrik Poulsen, 1995: Behov for nyheder s Nyhedskriterier s Nyhedsgenrer s Avisens layout s Branden (uddrag), Herman Bang, 1884 En ny slags krig, Ernest Hemingway, 1937 I en eksklusionslejr, Thomas Boberg og Kirsten Thorup, 2006 KRONIK: Velfærdsdanskerne er uhøflige, Jesper Steinmetz, 2011 Diverse avisforsider fra aiu.dk i avisugen TV!TV!TV! om nyhedsudsendelsens opbygning (på CFU) TV-avisen søndag d. 22/11 Pia Kjærsgaard og Johanne Schmidt-Nielsen om Christianias fødselsdag fra BT 25. september lektioner af 50 minutters varighed Kompetencer, læreplanens mål, progression Det faglige mål er at kunne skelne mellem forskellig nyhedsgenrer og vurdere, hvilke nyhedskriterier, de vægter. Særligtfokus er på reportagen og den fortællende journalistik. Elevudarbejdelse af skema over nyhedsgenrerne Fremstilling af forside til fiktiv avis Klasseundervisning/Gruppearbejde/skriftligt arbejde/selvstændigt arbejde/udarbejdelse af kreativt produkt Side 11 af 13

12 Titel 11 Det moderne gennembrud Afsnit i Litteraturhistorien -på langs og på tværs, Ibog, Systime: - Det moderne gennembrud Det moderne gennembruds samfund Livssyn og syn på litteraturen Skrivestil og sprog Det moderne gennembruds temaer: Køn, klasse og kirke Constance Ring (uddrag), Amalie Skram, 1885 Fru Marie Grubbe (uddrag), J.P. Jacobsen Fattigliv, Herman Bang, 1880 Naadsensbrød, Henrik Pontoppidan, 1887 En stor dag, Henrik Pontoppidan, lektioner af 50 minutters varighed Kompetencer, læreplanens mål, progression Kursisterne præsenteres for forskellige tekster og sætter dem i forhold til samfundet. Særligt fokus er på litteraturens kritik af samfundsklasser og kønsroller. Klasseundervisning/Gruppearbejde/skriftligt arbejde/selvstændigt arbejde Side 12 af 13

13 Titel 12 Modernisme og realisme fra Afsnit i Litteraturhistorien -på langs og på tværs, Ibog, Systime: - Modernisme og realisme Det moderne samfund tallets stilretninger Tidlig modernisme Folkelig realisme og socialrealisme 60 er-modernisme Lærerproduceret Powerpoint om Ekspressionisme og Efterkrigsmodernisme Interferens, Johannes V. Jensen Nu er det længe side, Jeppe Aakjær Pelle Erobreren (Uddrag af første del), Martin Andersen Nexø, 1906 Det blomstrende slagsmål, Tom Kristensen, 1920 Jeg er din barndoms gade, Tove Ditlevsen, 1942 Barndommens gade (uddrag), Tove Ditlevsen, 1943 Roden, Martin A. Hansen, 1953 Livet i badeværelset, Klaus Rifbjerg, 1960 Patienten, Peter Seeberg, 1963 Supplerende stof: Digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 5:8 Pelle Erobreren (uddrag af film), Bille August (instr.), 1987 Barndommens gade (musikvideo), Anne Linnet, 1986 (på Youtube) Boy (skulptur), Rom Mueck, 1999 Concrétion (skulptur), Robert Jacobsen, lektioner af 50 minutters varighed Kompetencer, læreplanens mål, progression Kursisterne skal ud fra litterære nedslag i det 20. århundredes ismer kunne skelne mellem realistisk og modernistisk skrivestil. Derudover arbejdes der generelt med analyse og fortolkning af skønlitteratur. Ny skriftlige genre: Diskuterende artikel Efterfølgende værklæsning: Find Holger Danske, Maja Lee Langvad, 2006 Klasseundervisning/Gruppearbejde/skriftligt arbejde/selvstændigt arbejde Side 13 af 13

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Dansk A Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Kenneth Thrane (KET) Hold 2.C Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Horsens HF og VUC Det to-årige HF Dansk A Tina Dunø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin August 2015 januar 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Enkeltfag Fag og niveau Dansk C Lærer (e) Johanna Bergitta Klein Thomassen (JBT)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Tønder Tekniske Gymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Finn Hedegaard)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Sprog og kommunikation: informationskampagne (i samarbejde med afsætning)

Sprog og kommunikation: informationskampagne (i samarbejde med afsætning) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2016 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Dansk undervisningsplan 8. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 8. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Dansk A Kirsten Lykkegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 13/14 Institution HF & VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Kirstine Gammelgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Nina Esper (ne@vucv.dk) og Brian Stevn Hansen (bsh@vucv.dk) 3daA01 15-16 - HF Dansk A 1-årigt. Middelalderens litteratur: folkevise og eventyr

Nina Esper (ne@vucv.dk) og Brian Stevn Hansen (bsh@vucv.dk) 3daA01 15-16 - HF Dansk A 1-årigt. Middelalderens litteratur: folkevise og eventyr Undervisningsbeskrivelse Nina rettet 10.5. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ Juni 2016 Institution Vestegnens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- maj 2018 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Program 11.30-12.00 Ankomst og frokost 12.00-12.30 Velkomst og introduktion til faget Dansk som andetsprog A v.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution HF og VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-E Dansk A RAL 4edaaeh1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUCvest Hf2 Da A Ole Egetoft Christiansen/Maiken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden

Læs mere

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse Periode Mål Danskaktiviteter Stof og materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2009-10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk A Birgit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December 2016 Institution Campus Vejle HF og VUC

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December 2016 Institution Campus Vejle HF og VUC Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Campus Vejle HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk C Gitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelser Undervisningsbeskrivelser Hvert lærerteam og lærer skal ved afslutningen af grundforløb/skoleår/kursistår/kursusår udarbejde en undervisningsbeskrivelse. For hvert større undervisningsforløb skal følgende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Ruth Christensen/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016/2017 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere