FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL"

Transkript

1 Årsrapport 2006/07

2 FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2006/ / /05 2) 2003/04 1) 2) 1) 2) 2002/03 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Resultat før renter, skat, amortisering og afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat før særlige poster Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter og omkostninger, netto Resultat før skat Coloplasts andel af årets resultat Omsætningsvækst Årlig vækst i nettoomsætning, % Stigningen sammensætter sig således: Organisk vækst, % Valuta, % Tilkøbte virksomheder, % Frasolgte virksomheder, % Balance Samlede aktiver Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital ultimo, Coloplasts andel Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer Køb af materielle anlægsaktiver, brutto Pengestrømme fra finansiering Frie pengestrømme Nøgletal Gennemsnitligt antal ansatte, omregnet til fuld tid Overskudsgrad, EBIT, % Overskudsgrad, EBITDA, % ) Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROAIC), % Economic profit Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 7,0 6,6 6,8 7,3 7,1 Egenkapitalforrentning, % Nettogæld i forhold til EBITDA, ratio 2,00 2,20 0,64 1,13 1,23 Rentedækning Egenkapitalandel, % Gæld i forhold til enterprise value, % Indre værdi, kr Aktiedata Børskurs pr. aktie Børskurs/indre værdi Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk PE, price/earnings ratio PE, price/earnings ratio, ekskl. ophørende aktiviteter ) Udbytte pr. aktie, kr. 9,00 4,00 3,50 3,00 2,50 Pay-out ratio, % Indtjening pr. aktie (EPS) Frie pengestrømme pr. aktie ) Sammenligningstal for indregning af optionsomkostninger og salg af Sterling Medical Services LLC er ikke tilrettet. 2) Sammenligningstal for salg af brystplejeforretningen er ikke tilrettet. 3) Den gennemsnitlige investerede kapital for 2006/07 er i beregningen korrigeret for brystplejeforretningen og brachyterapiforretningen. 4) For 2006/07 er vist det foreslåede udbytte. Nøgletallene er beregnet og anvendt i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2006/07 LEDELSESBERETNING FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL

3 Coloplast fejrede 50-års jubilæum med konceptet Meet-Your-Customer Day. Det var en lang række af livsbekræftende oplevelser i mødet mellem brugere og medarbejdere. Gyula Pulai (th.) besøgte Coloplast i Tatabánya, Ungarn, og hilser her på HR-teamleader Ildikó Véghelyi. Læs mere på side 4. INDHOLD 2 Ledelsesberetning 37 Årsregnskab 70 Aktionærinformation 4 Coloplasts 50-års jubilæum 6 Forord 8 Forretningsresultater 16 Forretningsområder 26 Ledelsesforhold 34 Bestyrelse og direktion 36 Ledelses- og revisionspåtegning 37 Anvendt regnskabspraksis 42 Hoved- og nøgletalsdefinitioner 43 Regnskab 48 Noter Årsrapport 2006/07 findes også i en interaktiv udgave på 3

4 COLOPLAST FEJRER 50-ÅRS JUBILÆUM 6000 MEDARBEJDERE MØDER BRUGERNE Siden Elise Sørensen fik ideen til den første stomipose og med familien Louis-Hansens hjælp fik omsat sin idé til virkelighed, har vi i Coloplast hjulpet mennesker til øget livskvalitet. Brugerens behov er omdrejningspunktet for Coloplasts arbejde. Vi har altid været tæt på brugeren, men vi skal endnu tættere på. Meet-Your-Customer Day Derfor besluttede vi i 2007, hvor Coloplast kunne fejre sit 50-års jubilæum, at så mange medarbejdere som muligt skulle møde en bruger. Under overskriften Meet-Your- Customer mødte knap medarbejdere i løbet af jubilæumsåret en bruger af Coloplasts produkter. De mange personlige møder, en lang række af livsbekræftende oplevelser, har begejstret og beriget hver enkelt medarbejder og har sat fokus på netop det, som for 50 år siden skabte Coloplast: Den tætte kontakt til brugerne. Ud af de mange møder mellem medarbejdere og brugere er der kommet flere end rapporter skrevet af medarbejderne. Vi har fået en enestående indsigt i brugernes ønsker, tanker og drømme. Donationsprogram Ved Coloplasts 50-års jubilæum lancerede vi et donationsprogram, som i løbet af de næste 10 år skal uddele 50 mio. kroner til sundhedsfremmende projekter. Uddannelse og træning af sundhedspersonale inden for stomi, urologi og 4 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2006/07 LEDELSESBERETNING COLOPLASTS 50-ÅRS JUBILÆUM

5 together kontinens eller sår- og hudpleje er eksempler på områder, der vil modtage støtte. Coloplast har tidligere, i mindre målestok, støttet fx uddannelse af stomisygeplejersker i Kina. - Formålet med programmet er at bidrage til at skabe bedre trivsel for mennesker i alle dele af verden, men med hovedvægten på de mindre udviklede lande. Vi vil sammensætte en uafhængig bedømmelseskomité, hvis opgave vil være at prioritere udvalgte sundhedsprojekter, fortæller koncerndirektør, CCO Lars Rasmussen. Coloplasts medarbejder Wang Changlin (tv.) mødte Lin Zengsheng. De første 50 år sammen 1957 Aage og Johanne Louis-Hansen grundlægger Coloplast 1978 Coloplast får de første salgsselskaber i England og Frankrig 1979 Coloplast udvider forretningen med kontinensprodukter 1982 Coloplast udvider forretningen med sårplejeprodukter 1983 Coloplast bliver noteret på Københavns Fondsbørs 1985 Coloplast udvikler sin første Mission 2002 Coloplast begynder udflytning af produktion til Ungarn 2006 Coloplast udvider med urologi og sælger brystpleje 2007 Coloplast bygger to nye fabrikker i Ungarn og Kina 2007 Coloplast fejrer 50-års jubilæum 5

6 FORORD Michael Pram Rasmussen Bestyrelsesformand Engagement og relationer skaber nye muligheder I Coloplast har vi altid søgt at opnå kundernes loyalitet ved at lytte og forstå deres situation og ved at være en pålidelig samarbejdspartner. Vi tror, at medarbejdernes personlige engagement og relationer til brugerne er afgørende for vores evne til at videreudvikle en stærk markedsposition. Derfor har det været glædeligt, at de mange personlige møder mellem brugere og medarbejdere i jubilæumsåret 2006/07 har begejstret begge parter. Det er den tætte kontakt til brugerne, der gør, at man kan regne med Coloplast også i fremtiden. I jubilæumsåret tog Coloplast en række vigtige skridt mod realiseringen af selskabets langsigtede mål. Organisationen er tilpasset fremtiden inden for udvikling, salg og marketing, og der arbejdes fortsat med at tilpasse forretningen efter integration af de tilkøbte aktiviteter inden for urologi og kontinens. Frasalg af brachyterapi- og brystplejeforretningerne er afsluttet. Udviklingen i Coloplasts aktiviteter har været tilfredsstillende, især fordi omsætningsvæksten har været stigende i forhold til året før, og fordi urologiforretningen vokser. Det har været nødvendigt at foretage en nedskrivning af goodwill på 283 mio. kr. i det tyske distributionsselskab HSC. Nedskrivningen skyldes, at den øgede brug af licitation i Tyskland vil medføre lavere vækst og indtjening end hidtil antaget. Værdiskabelsen for aktionærer, economic profit, blev som følge af nedskrivningen af goodwill på HSC i Tyskland minus 227 mio. kr. Når der reguleres for nedskrivning af goodwill og salg af virksomhed er væksten i economic profit 22%. Overskudsgraden, EBIT-margin, blev før engangsomkostninger 16%. Omsætningen blev 8,0 mia. kr. mod sidste års 6,7 mia. kr. Både vækst og overskudsgrad før nedskrivning af goodwill er i overensstemmelse med de opjusterede forventninger, der blev meddelt i delårsrapporten for årets første tre kvartaler, men efter nedskrivningen af goodwill blev overskudsgraden 9%, hvilket er utilfredsstillende. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets udbytte pr. aktie à 5 kr. bliver 9,00 kr., der sammensættes således: Ordinært udbytte 5,00 kr. svarende til en stigning på 25% Ekstraordinært udbytte 4,00 kr. foranlediget af salget af brystplejeforretningen 6 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2006/07 LEDELSESBERETNING FORORD

7 Sten Scheibye Adm. direktør Pay-out ratio bliver dermed 47%, svarende til et samlet nettoudbytte på 396 mio. kr. Derudover er der i finansåret opkøbt egne aktier for mio. kr. Coloplasts medarbejdere har haft et spændende år med mange udfordringer på jobbet. Sammenlægning af forretninger og af administrative funktioner, opbygning af nye fabrikker i Ungarn og Kina, flytning af kontorer og produktion samt andre organisatoriske ændringer og effektiviseringer har krævet en helt ekstraordinær indsats fra alle medarbejdere i 2006/07. Det siger vi medarbejderne tak for. Coloplast forventer i 2007/08 en organisk vækst i omsætningen på ca. 10%. Heri er ikke indregnet eventuel effekt fra en britisk sundhedsreform eller eventuelt lavere omsætning i det tyske home care selskab, HSC. Overskudsgraden, EBIT-margin, forventes at blive 16-17%. Der er ikke indregnet en eventuel effekt fra en britisk sundhedsreform. Vi forbereder os til ændrede markedsvilkår ved at styrke klinisk og sundhedsøkonomisk dokumentation og ved at øge tempoet i udvikling af nye og endnu mere omkostningseffektive produkter. En bedre produktionsøkonomi fra produktion i lavomkostningslande er fortsat højaktuel for organisk at nå de langsigtede mål, der fremover er: Fordobling af economic profit mindst hvert femte år En overskudsgrad, EBIT-margin, på 18-20% En årlig organisk salgsvækst på ca. 10% Coloplast står godt rustet til at nå disse mål. Michael Pram Rasmussen Bestyrelsesformand Sten Scheibye Adm. direktør 7

8 FORRETNINGSRESULTATER Coloplast indfriede vækstforventningerne i 2006/07 med en organisk vækst i salget på 10%. Overskudsgraden før engangsomkostninger blev fastholdt på 16% i et år der var præget af integration af den tilkøbte urologiforretning, frasalg af aktiviteter og udflytning af produktion. Efter engangsomkostninger på 552 mio. kr., der inkluderer en nedskrivning af goodwill på 283 mio. kr. blev resultat af primær drift 749 mio. kr. Economic profit steg med 22% efter regulering for salg af virksomhed og nedskrivning af goodwill Kommentarer til forretningsresultaterne er baseret på Coloplasts fortsættende forretningsområder, medmindre andet er anført. De solgte aktiviteter inden for brystpleje og brachyterapi er kommenteret i et særskilt afsnit. Den tilkøbte urologiforretning indgår i regnskabet for 2005/06 fra og med købsdatoen den 2. juni Det betyder, at den tilkøbte forretning alene påvirker resultatopgørelse og pengestrømme i sammenligningsåret 2005/06 med fire måneders aktiviteter. Der er i regnskabet for 2006/07 foretaget en nedskrivning af goodwill på 283 mio. kr. i det tyske selskab, HSC. HSC er et 100% ejet distributionsselskab, der leverer medicinske engangsartikler og andre produkter til patienter i hjemmet, primært stomiprodukter. Størstedelen af de ansatte i HSC er hjemmesygeplejersker, som leverer produkterne til brugerne i deres hjem og samtidig giver forebyggende pleje, rådgivning og service. Salget i HSC udgør ca. 35% af Coloplasts samlede salg i Tyskland. De resterende 65% sælges via datterselskabet, Coloplast GmbH, til andre distributører, grossister, bandagister og apoteker. Af HSC s samlede salg udgør ca. 60% produkter fra Coloplast og de resterende 40% stammer fra andre producenter. Trods vækst i omsætning i de seneste tre kvartaler er det ledelsens vurdering, at den øgede konkurrence i distributionsleddet, som følge af forventet øget brug af licitation i Tyskland, på længere sigt vil medføre lavere omsætningsvækst og indtjening i HSC end tidligere antaget. Hertil kommer at den direkte kundekontakt er en væsentlig forudsætning for HSC s succes, og senest har der været en betydelig afgang af medarbejdere med direkte kundekontakt. På denne baggrund er der foretaget fuld nedskrivning af goodwill relateret til HSC. Det er fortsat Coloplasts intention at være en betydende spiller på det tyske home care marked, også efter indførelse af licitationer fra sygekasserne. Omsætning og vækst Coloplast har i regnskabsåret 2006/07 realiseret en nettoomsætning på mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Det svarer til en stigning på 20%. Årets nettoomsætning er væsentligt påvirket af sidste års tilkøb af forretning, som udgør 12%-point af stigningen. Nettoomsætningen ville have været 2% højere ved uændrede valutakurser. Den organiske vækst blev 10%. Resultat Bruttoresultatet blev mio. kr. Det svarer til en bruttomargin på 60%, hvilket er uændret i forhold til året før. I årets bruttoresultat indgår 70 mio. kr. i engangsomkostninger mod 123 mio. kr. sidste år. Korrigeret herfor var bruttomarginen 61% mod 62% sidste år. Omkostninger til salg og distribution steg med 21% til mio. kr. og inkluderer integrationsomkostninger på 68 mio. kr. mod 47 mio. kr. sidste år. Korrigeret herfor var stigningen 20%. Administrationsomkostningerne steg med 30% til 988 mio. kr., og inkluderer 22 mio. kr. til flytning i USA, integrationsomkostninger på 25 mio. kr. samt omstruktureringsomkostninger på 55 mio. kr. Korrigeret herfor var stigningen 16%. Omkostninger til forskning og udvikling blev øget med 31% til 319 mio. kr. Andre driftsindtægter udgjorde 81 mio. kr. Det er en stigning på 50 mio. kr., og den væsentligste del skyldes en forbedret indtjening i kontraktproduktionen af konsumentvarer. Driftsresultat før særlige poster blev mio. kr., hvilket Vækst Rapporteret Opkøb Frasalg Valuta Organisk 2006/07 20% 12% 0-2% 10% 2005/06 8% 7% -8% 1% 8% Engangsomkostninger 2006/07 Mio. kr. Forventet Faktisk Integration af tilkøbt forretning Flytning i USA Omstruktureringer Økonomiske påvirkninger før særlige poster Særlige poster Økonomiske påvirkninger efter særlige poster COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2006/07 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSRESULTATER

9 Med urologiforretningen bød Coloplast mere end medarbejdere velkommen, de fleste af dem placeret i USA og Frankrig. Hassan Adem er operatør i Minneapolis, han støber komponenter i silikone og er ansvarlig for en efterfølgende kontrol. svarer til en overskudsgrad på 13,2% mod 14,0% året før. Den samlede virkning af engangsomkostninger på driftsresultat før særlige poster blev 240 mio. kr. mod 170 mio. kr. sidste år. Korrigeret herfor blev driftsresultatet i den underliggende forretning mio. kr. mod mio. kr. året før. Det svarer til en overskudsgrad på 16,2% mod 16,5% i 2005/06. Særlige poster i regnskabsåret på 312 mio. kr. indeholder nedskrivning af goodwill på 283 mio. kr. i det tyske distributionsselskab HSC og 29 mio. kr. udbetalt til medarbejderne i forbindelse med Coloplasts 50-års jubilæum. De finansielle poster udgjorde netto en omkostning på 154 mio. kr. mod 222 mio. kr. sidste år. Heraf repræsenterede valutakursreguleringer en indtægt på 32 mio. kr. mod en omkostning på 34 mio. kr. sidste år. Dagsværdiregulering af tidligere tildelte optioner var en udgift på 27 mio. kr., mod en udgift på 63 mio. kr. sidste år. Den effektive skatteprocent blev 38%, og det svarer til en skatteudgift på 225 mio. kr. mod 191 mio. kr. sidste år. Nedskrivning af goodwill vedrørende HSC har øget den effektive skatteprocent med 12%-point. Korrigeret herfor er den effektive skatteprocent således 26% mod 29% året før. Reduktionen skyldes nedsættelse af den danske selskabsskat fra 28% til 25%, og effekten på årets skat er ligeligt fordelt mellem betalbar skat og en regulering af hensættelse til udskudt skat. Med en overskudsgrad før særlige poster på niveau med sidste år, en væsentlig forbedring i finansielle poster og nedskrivning af goodwill i HSC blev årets resultat for de fortsættende aktiviteter 370 mio. kr. mod 466 mio. kr. sidste år. Ophørende aktiviteter Som en del af Coloplasts strategi er brachyterapi- og brystplejeforretningerne begge blevet afhændet. Brachyterapiforretningen, Mills Biopharmaceuticals LLC, blev afhændet i februar 2007 til Brachysales for 60 mio. kr. Salgsprisen svarede til den bogførte værdi. I februar 2007 indgik Coloplast aftale med Granville Baird Capital Partners Advisors om salg af brystplejeforretningen for 762 mio. kr. Avance ved salget udgjorde 429 mio. kr. Efter købet af en mindre del i 1994 overtog Coloplast i 2002 den 9

10 fulde kontrol med virksomheden, og brystpleje var siden da et selvstændigt forretningsområde i Coloplast. Endelig regulering vedrørende sidste års salg af Sterling Medical Services indgår også i ophørende aktiviteter. Nettoresultatet af de ophørende aktiviteter indgår som en særskilt post i resultatopgørelsen, der indeholder nettoresultatet for ejerperioden, gevinst og tab ved afhændelse af aktiver, afvikling af forpligtelser samt skatteeffekten heraf. Resultatopgørelsens sammenligningstal er tilpasset. Economic profit Economic profit er et mål for virksomhedens evne til at skabe værdi i form af resultat efter forrentning af den investerede kapital. Der har i mange år været en sammenhæng mellem economic profit og aktiekursens udvikling i Coloplast. Vi har derfor i en årrække anvendt economic profit som beslutningsgrundlag for ledere og medarbejdere. Coloplast har en målsætning om at fordoble economic profit mindst hvert femte år. Det svarer til en gennemsnitlig årlig forbedring på ca. 15%. Economic profit blev minus 227 mio. kr. mod en positiv economic profit på 349 mio. kr. sidste år. Economic profit var påvirket af salg af virksomhed og nedskrivning af goodwill på 283 mio. kr. i HSC. I opgørelsen af economiv profit er medregnet 658 mio. kr. vedrørende goodwill, straksafskrevet direkte over egenkapitalen i tidligere år. I opgørelsen af economic profit er medtaget 658 mio. kr. vedrørende goodwill, som er straksafskrevet direkte over egenkapitalen i tidligere år. Når der reguleres for nedskrivning af goodwill og salg af virksomhed udgør væksten i economic profit 22%. Valutaforhold Coloplasts koncernregnskab opgøres i danske kroner. Salget finder hovedsageligt sted uden for Danmark, hvor der faktureres i lokale valutaer. Regnskabet er påvirket af årets valutakursbevægelser, og nettoomsætningen ville således have været 2% højere ved uændrede valutakurser i forhold til regnskabsåret 2005/06. Det skyldes især, at kursen på amerikanske dollars er faldet overfor danske kroner. På driftsresultatet for året var effekten af valutakursændringer neutral, idet effekten af omregning af salg i fremmed valuta stort set modsvares af omregningen af omkostninger i fremmed valuta. Coloplast anvender kurssikring for alle betydende valutaer. Resultatet af valutaterminsforretninger og valutaoptioner indgår i de finansielle poster. Bogførte tilgodehavender og dele af budgetterede fremtidige pengestrømme søges afdækket gennem indgåelse af kurskontrakter. Fremtidige netto pengestrømme er afdækket op til ni måneder i de væsentligste valutaer. Regnskabet er yderligere påvirket af omregningen af investeringer i fremmed valuta samt omregning af nettoinvestering i datterselskaber i udlandet. Valutakurstab herfra er indregnet under egenkapitalen med 111 mio. kr. Det skyldes primært investeringer i USA, hvor kursen på USD mod danske kroner er faldet med 10,8% siden regnskabsårets begyndelse. Balance Den samlede balancesum er mio. kr. Nedskrivningen af goodwill i HSC samt salget af brystplejeforretningen betød en reduktion af balancesummen på 655 mio. kr. Denne reduktion er delvist modsvaret af stigninger på andre områder. Varelagrene er øget for at sikre levering i den forestående periode med udflytning af produktion, og tilgodehavender er øget i takt med omsætningsvæksten. Den rentebærende gæld er på niveau med året før, da en del af den overskydende positive likviditet er anvendt til tilbagekøb af egne aktier. Egenkapitalandelen er faldet fra 35% til 31% primært som følge af aktietilbagekøbet. Investeringer Årets investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver var 839 mio. kr. mod 480 mio. kr. året før, når der ses bort fra sidste års tilkøb af urologiforretningen. Investeringer i produktionsudstyr var større end sidste år. Der er som planlagt etableret to nye fabrikker i henholdsvis Zhuhai i Kina og Nyírbátor i Ungarn til i alt 239 mio. kr. De to fabrikker er stort set identiske med en størrelse på m 2, men hvor der i Kina primært skal ske produktion af stomiprodukter, er der i Ungarn primært tale om sårplejeog kontinensprodukter. Der er mulighed for at udvide begge 10 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2006/07 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSRESULTATER

11 fabrikker, og behovet for dette bliver løbende vurderet under hensyntagen til fremtidige kapacitetsbehov. Pengestrøm Årets frie pengestrømme blev forbedret med mio. kr. fra minus mio. kr. til mio. kr. Reguleret for køb og salg af virksomheder samt for årets investeringer i nye fabrikker, er de frie pengestrømme for 2006/07 på niveau med året før. De frie pengestrømme er anvendt til udbetaling af udbytte til aktionærerne, i alt 184 mio. kr., tilbagekøb af egne aktier, i alt mio. kr. samt netto afdrag på langfristede lån, i alt 215 mio. kr. De likvide nettobeholdninger var minus 452 mio. kr. pr. 30. september 2007 mod minus 128 mio. kr. året før. Ikke udnyttede kredittilsagn var mio. kr., og det samlede kapitalberedskab udgjorde mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Incitamentsprogrammer Efter aktieselskabslovens 69b skal generalforsamlingen nu vedtage de overordnede retningslinjer for tildeling af incitamentsaflønning for bestyrelse og direktion. Coloplast har derfor til hensigt at fremlægge et forslag herom ved generalforsamlingen den 18. december Hidtil har der været et bonus- og aktieoptionsprogram for direktionen og visse ledende medarbejdere. I lighed med tidligere år foreslås, at bonus tildeles årligt og efter opnåede resultater i forhold til aftalte mål. Bonus kan for direktionen maksimalt udgøre ca. 40% af årslønnen ekskl. pensionsbidrag og for øvrige ledende medarbejdere maksimalt 25% af årslønnen ekskl. pensionsbidrag. For at optionerne fungerer som langsigtet incitament for direktionen og ledende medarbejdere, har bestyrelsen besluttet, at der fremover tildeles optioner hvert år i november uafhængigt af opnåede resultater. Det er i modsætning til bonus, der fungerer som belønning for opnåede resultater. Dermed sikres en bedre overensstemmelse mellem ledelsens incitament og værdiskabelsen for aktionærerne. Direktionens medlemmer tildeles hvert år et antal optioner med en værdi svarende til 3 måneders nettoløn og for øvrige medarbejdere maksimalt 2 måneders løn. Udnyttelseskursen er højere end markedskursen på tildelingstidspunktet. For regnskabsåret 2006/07 omfattede selskabets incitamentsprogram 211 ledende medarbejdere, der modtog optioner til en samlet værdi af 23 mio. kr. mod 26 mio. kr. året før. Tilbagekøbsprogram og udbyttepolitik Det er Coloplasts politik at skabe et attraktivt aktieafkast gennem en kombination af kursstigninger og udbetalt udbytte. Med baggrund i selskabets likviditet og forventede pengestrømme, besluttede bestyrelsen i marts 2007 at iværksætte et nyt tilbagekøbsprogram af Coloplast B-aktier i perioden frem til august Rammen for køb af egne B-aktier blev fastsat til maksimalt 500 mio. kr. eller stk. B-aktier à 5 kr. svarende til 2,5% af aktiekapitalen. Et tilsvarende program var først forventet gennemført i regnskabsåret 2007/08, men som følge af koncernens forbedrede likviditet, grundet frasalget af brachyterapi- og brystplejeforretningerne, blev programmet fremskyndet til perioden august-september Under de to gennemførte programmer er tilbagekøbt 2 mio. stk. B-aktier à 5 kr. til en samlet kursværdi på 1 mia. kr. Det svarer til 5% af aktiekapitalen. Begge tilbagekøbsprogrammer er sket inden for bemyndigelsen fra generalforsamlingen om køb af egne aktier op til 10% af selskabets aktiekapital. Coloplast har over årene erhvervet netto ca. 4 mio. B-aktier. Coloplasts fremtidige udbyttebetaling og eventuelle iværksættelse af yderligere opkøbsprogrammer af egne aktier vil blive overvejet af bestyrelsen i lyset af selskabets kapitalstruktur og de forventede muligheder for akkvisitioner. Kapitalstruktur og finansiel risikostyring Gennem finansiel styrke er det Coloplasts målsætning at sikre stabilitet og opretholdelse af en høj grad af fleksibilitet for at understøtte den fremtidige strategiske udvikling, herunder vækst gennem opkøb. Til vurdering af koncernens finansielle styrke indgår især nettogæld i forhold til EBITDA. Nettogæld i forhold til EBITDA er faldet til 2,0 fra 2,2 primo året, hvilket skyldes den forbedrede EBITDA. For at sikre en optimal balance mellem finansiel styrke og fleksibilitet på den ene side og så lave kapitalomkostninger 11

12 som muligt på den anden side er det Coloplasts målsætning, at nettogælden skal være 2-3½ gange EBITDA. Afdækning af finansielle risici foretages centralt i moderselskabets finansfunktion. Politik og fremgangsmåde omtales i afsnittet om styring af forretningsmæssige risici, Enterprise Risk Management. Aktieklasser og bemyndigelser Coloplast har to aktieklasser: A og B. Begge aktieklasser har samme stykstørrelse, 5 kr. pr. aktie. Der er 3,6 mio. A-aktier med ti stemmer pr. A-aktie og pålydende i alt 18 mio. kr., og der er 44,4 mio. B-aktier med en stemme pr. B-aktie og pålydende i alt 222 mio. kr. Coloplasts B-aktier er omsætningspapirer som i 1983 blev introduceret på Københavns Fondsbørs. A-aktierne er ikke omsætningspapirer. Ethvert ejerskifte og enhver pantsætning af A-aktier kræver samtykke fra bestyrelsen, mens B-aktierne ikke har indskrænkninger i omsættelighed. Selskabets aktiekapital kan forhøjes af bestyrelsen med indtil nominelt 15 mio. kr. B-aktier over en eller flere gange. Denne bemyndigelse løber frem til generalforsamlingen i Bestyrelsen har endvidere bemyndigelse til at erhverve egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital. Det højeste og mindste beløb, som kan ydes for aktierne, er den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs +/- 10%. Denne bemyndigelse løber frem til generalforsamlingen i På generalforsamlingen afgøres anliggender ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter kræves dog, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret, og opnår forslaget ikke 2/3 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. Opnår forslaget 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny, ekstraordinær generalforsamling. Såfremt forslaget her opnår mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, er det vedtaget uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Der er ikke nogen væsentlige aftaler, som vil blive påvirket, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et overtagelsestilbud, ligesom der ikke er særlige aftaler mellem selskabet, dets ledelse eller medarbejdere, hvis deres stillinger nedlægges af samme grund. Der er ikke særbestemmelser for valg af bestyrelsesmedlemmer til Coloplasts bestyrelse. Ejerkreds og aktiebesiddelser Antallet af aktionærer er steget med eller 42% fra sidste år til Den udenlandske institutionelle ejerandel var 10,6% pr. 30. september 2007 mod 22,4% året før. De navnenoterede aktier udgør 92,7% af samtlige aktier. Ifølge selskabets vedtægter skal aktier være noteret på navn for at give stemmeret. Fire aktionærer har ifølge aktieselskabslovens 28, stk. a og b oplyst, at de ejer mere end 5% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne. Det er fru J. Louis-Hansen, Randers, civiløkonom N.P. Louis-Hansen, Vedbæk, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Nivå og ATP, Hillerød. Coloplast A/S besidder i alt stk. egne aktier svarende til 8,3% af aktiekapitalen. Der vil på generalforsamlingen den 18. december 2007 blive stillet forslag om, at aktier købt under tilbagekøbsprogrammet annulleres, hvilket vil bringe selskabets beholdning af egne aktier under 5%. Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 18. december 2007 kl på selskabets adresse: Holtedam 3, 3050 Humlebæk. Forud for generalforsamlingen inviterer Coloplast til aktionærmøde kl samme sted. På generalforsamlingen foreslår bestyrelsen genvalg af: Michael Pram Rasmussen, Niels Peter Louis-Hansen, Sven Håkan Björklund, Per Magid, Torsten E. Rasmussen og Ingrid Wiik. Bestyrelsen foreslår nyvalg af administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen, VELUX A/S. Forslag til udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets udbytte pr. aktie à 5 kr. sammensættes således: Ordinært udbytte 5,00 kr. svarende til en stigning på 25% Ekstraordinært udbytte 4,00 kr. foranlediget af salget af brystplejeforretningen Årets udbytte udbetales automatisk via Værdipapircentralen den 27. december Coloplasts ejerkreds A-aktier B-aktier Ejerandel Stemme- 30. september stk stk. % andel % A-aktionærer og familie i alt ,3 66,8 Danske inst. investorer ,8 11,8 Udenlandske inst. investorer ,6 6,3 Coloplast A/S* ,3 Andre aktionærer ,7 5,8 Ikke navnenoterede aktier* ,3 I alt ,0 90,7 * Uden stemmeret Aktiebesiddelser A-aktier B-aktier Antal 30. september stk stk. insidere Bestyrelse heraf uafhængige bestyrelsesmedlemmer 5 4 Direktion 8 3 I alt COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2006/07 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSRESULTATER

13 I 2002 begyndte Coloplast produktionen på fabrikken i Tatabánya, hvor operatør Szilárdné Szabó er en af de 930 ansatte. Edina Katzenbach (th.) har medvirket til fabrikkens arbejdsmiljøcertificisering efter Coloplasts globale standarder. Forventninger til 2007/08 Coloplast forventer i 2007/08 en organisk vækst i omsætningen på ca. 10%. Heri er ikke indregnet eventuel effekt fra en britisk sundhedsreform eller eventuelt lavere omsætning i det tyske home care selskab, HSC. Overskudsgraden, EBIT-margin, forventes at blive 16-17%. Der er ikke indregnet en eventuel effekt fra en britisk sundhedsreform. Bruttoinvesteringer i materielle anlægsaktiver (bygninger, maskiner og driftsmateriel) forventes at blive mio. kr. og er påvirket af størstedelen af investeringen i et nyt amerikansk hovedkontor i Minneapolis, USA. Den effektive skatteprocent forventes at blive ca. 28%. Langsigtede mål Hidtil har den langsigtede målsætning indeholdt et mål for omsætningen i 2012 på 14 mia. kr. Dette mål erstattes nu af en ambition om en organisk vækst i salget på ca. 10% årligt. Derved er formuleringen af den langsigtede målsætning for salget uafhængig af eventuelle tilkøb og frasalg. Med baggrund i de produktivitetsforbedringer, som allerede er opnået og som forventes opnået bla. som følge af udflytning af produktion til Ungarn og Kina, ændres den langsigtede målsætning for overskudsgrad, EBIT, fra tidligere mindst 18% i 2012 til 18-20%. Den overordnede målsætning er fortsat at fordoble economic profit mindst hvert femte år, svarende til en gennemsnitlig årlig forbedring på 15%. Coloplasts langsigtede målsætning er således nu: En fordobling af economic profit mindst hvert femte år En overskudsgrad, EBIT, på 18-20% En organisk vækst i omsætningen på ca. 10% årligt Begivenheder efter balancedagen Britisk sundhedsreform Det britiske sundhedsministerium gennemfører en høringsrunde, som var planlagt til at finde sted fra september til november 2007, men høringsrunden er efterfølgende blevet forlænget til 28. december Coloplast forventer, at sundhedsministeriet ikke træffer en endelig afgørelse før i begyndelsen af 2008, og at implementeringen tidligst finder sted seks måneder efter offentliggørelsen af en beslutning. Dette forhold medfører ikke påvirkning af resultat eller egenkapital for regnskabsåret 2006/07. Aktietilbagekøbsprogram Coloplasts bestyrelse har 20. november 2007 besluttet at etablere et aktietilbagekøbsprogram på op til 1 mia. kr. i løbet af 2008 og Tilbagekøbsprogrammet ventes tidligst påbegyndt i andet halvår af regnskabsåret 2007/08. Gennemførelse af tilbagekøbsprogrammet forudsætter vedtagelse af en bemyndigelse fra generalforsamlingen i december 2007 på tilbagekøb af egne aktier på op til 10% af selskabets aktiekapital, samt at generalforsamlingen beslutter at annullere de aktier der blev tilbagekøbt under det nyligt afsluttede tilbagekøbsprogram. Det er hensigten at indstille til generalforsamlingen i 2008, at de aktier, der tilbagekøbes under det nye program, vil blive annulleret. Skulle der i perioden opstå muligheder, der anses for at være bedre for aktionærerne, vil dette kunne medføre, at bemyndigelsen ikke udnyttes. Større udsving i kurserne på betydende valutaer, væsentlige ændringer på sundhedsområdet eller store forandringer i verdensøkonomien kan påvirke selskabets muligheder for at nå de langsigtede mål og for at leve op til forventningerne for året. De nævnte forhold kan tillige påvirke de regnskabsmæssige værdier. 13

14 UDVIKLING AF SENSURA SKETE PARALLELT I FLERE AFDELINGER SÅDAN SKABTE VI VERDENS BEDSTE STOMIPOSE Esben Strøbech er specialist i plast i Global R&D. Han har sammen med kolleger fra forskellige afdelinger i Coloplast arbejdet på at udvikle den nye og banebrydende stomipose SenSura, som på rekordtid og med stor succes blev lanceret verden over fra oktober Med SenSura har Coloplast skabt en stomipose, som i større udstrækning end noget eksisterende produkt giver brugerne sikkerhed. Den nye stomipose er både komfortabel, hudvenlig, fleksibel, brugervenlig og diskret. I lanceringen har Coloplast præsenteret fordelene i form af fem farvede cirkler, der tilsammen illustrerer den sikkerhed, som brugerne oplever. - Det er en stor oplevelse at deltage i udviklingen af et nyt produkt, der giver mennesker med en stomi nye muligheder og dermed gør en stor forskel i hverdagen, siger Esben Strøbech. SenSura er udviklet i et tæt samarbejde med både stomisygeplejersker og stomiopererede. - Den særlige udfordring ved SenSura var at udvikle en stomipose, der på samme tid opfyldte modstridende ønsker fra brugerne. Posen skulle klæbe så godt til huden, at den var sikker at bære. Samtidig skulle den være fleksibel og let at tage af. Mange i udviklingsafdelingen har gået rundt med poser og afprøvet forskellige klæbeplader, indtil vi fandt frem til den rette løsning, siger Esben Strøbech, her sammen med Maria Sturluson og Bolette Nordby. 14 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2006/07 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSRESULTATER

15 Medarbejderne i Coloplast har under udviklingen af SenSura arbejdet med flere parallelle opgaver for at lancere produktet hurtigere end tidligere. Allerede inden SenSura var færdigudviklet, gik ingeniører i gang med at udvikle og bygge de maskiner, der skal fremstille den nye stomipose. Samtidig arbejdede Marketing og Supply Chain afdelingerne på at udvikle et globalt koncept for markedsføringen og med at få hele logistikken på plads i forhold til de enkelte landes forventede bestillinger. Udviklingen af SenSura fortsætter, og fra oktober 2007 lancerede Coloplast en version, hvor posen kan skiftes enkelt og let. Den hedder SenSura Click, fordi klikket netop fortæller brugeren, at posen sidder, som den skal. En cirkel af sikkerhed SenSura er udviklet til at give stomiopererede sikkerhed og øget komfort uanset livsstil, alder eller fysisk tilstand. Den banebrydende klæber i to lag giver brugerne disse væsentlige fordele: Hæfter hurtigt på huden og klæber sikkert Følger huden og giver større fleksibilitet Absorberer fugt fra huden og væske fra stomien Modvirker, at væske fra stomien trænger ud Let at tage af og skifte 15

16 FORRETNINGSOMRÅDER NYE PRODUKTER Nye produkter medvirker til at øge Coloplasts omsætning. Grundlaget for Coloplasts innovationsevne er blevet væsentligt styrket i løbet af 2006/07 Forskning og udvikling Grundlaget for Coloplasts innovationsevne er blevet væsentligt styrket i løbet af 2006/07. Med etableringen af Global R&D har kernekompetencer som regulatorisk afdeling og klinisk udvikling opnået kritisk masse og en øget grad af professionalisme. Coloplast ønsker også i højere grad at åbne op for samarbejde med eksterne partnere for derigennem at få en mere fleksibel adgang til ideer, kompetencer og resurser. Til det formål er der etableret en dedikeret funktion for ekstern udvikling. Sammen med en styrkelse af evnen til at udvikle innovative løsninger til udækkede og uopdagede behov, og en fortsat implementering af lean metoder, er der sat et ambitiøst mål om at fordoble udviklingshastigheden. For at sikre de bedst mulige betingelser for vores langsigtede udviklingsaktiviteter har Coloplast oprettet en corporate venture funktion kaldet Coloplast Incubation. Funktionen har til formål at etablere opstartsvirksomheder i samarbejde med eksterne partnere med henblik på udvikling og kommercialisering af teknologier inden for områder, som Coloplast ikke allerede benytter. Nye produkter medvirker til at øge Coloplasts omsætning. Et produkt er nyt, hvis det har været på markedet i mindre end fire år. I 2006/07 kom 15% af omsætningen fra nye produkter. Coloplast anvendte 3,9% af omsætningen til forskning og udvikling. SenSura Fem parametre var grundlaget for udvikling af produktet: Klæbeevne, fleksibilitet, absorption, udvaskningsresistens og let aftagelighed. Disse krav er svære at opfylde på én gang, og en del af problemet blev løst ved kombination af to forskellige klæbere. InterDry Ag Textile Sygeplejersker på alle niveauer kender til hudfoldproblemer som svampeinfektioner, beskadiget hud og lugtgener. Med lanceringen af InterDry Ag Textile i USA i oktober 2006 findes der nu en nyskabende løsning til behandling af et voksende problem. Durasphere EXP I juni 2007 begyndte Coloplast enedistribution i USA af Durasphere EXP til uretral injektionsbehandling og af det nye injektionssystem til behandling af kvinder med stressinkontinens. 16 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2006/07 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

17 MARKEDSFORHOLD OG -UDVIKLING Coloplast har tre forretningsområder i Medical care: Stomiprodukter til mennesker, der har fået tarmen ført ud på maven. Urologi- og kontinenshjælpemidler fx til mennesker med problemer i urinvejssystemet eller i mænds forplantningssystem. Bandager til behandling af kroniske sår og hudplejemidler til forebyggelse og behandling Årets resultater og væsentlige nøgletal Stomi Urologi og kontinens Hud- og sårpleje 2006/ / / / / /06 Bruttoomsætning i mio. kr Organisk vækst 9% 7% 11% 14% 6% 6% Andel i koncernomsætning 39% 43% 40% 33% 16% 18% Globalt marked i mia. kr. 9,6 9,3 17,0 14,5 13,3 12,6 Global markedsvækst 3-5% 1-3% 8-10% 7% 5% 7% Global markedsandel 32% 31% 19% 15% 10% 10% Omsætning og vækst er for fortsættende forretninger. Urologi indgår fra 2. juni Markedsdata er estimater for Coloplasts produktområder og markeder, hvor Coloplast er repræsenteret. Markedsandel er opgjort som forretningsområdets samlede salg i forhold til det samlede marked, hvor Coloplast er repræsenteret. Markedet for hud- og sårplejeprodukter er omdefineret i årets løb og sammenligningstal er tilrettet. Markedsvilkår På de fleste markeder står sundhedsmyndighederne over for to store udfordringer, som oftest står i modsætning til hinanden. Behov for behandling er stigende, og finansieringskilder er begrænsede. Sundhedssektoren finansieres og organiseres forskelligt fra land til land, men fælles for alle lande er, at de økonomiske resurser er begrænsede, og at der bliver flere ældre i befolkningen. Sundhedsmyndighederne stiller stigende krav til producenterne om at dokumentere værdien af innovation i form af sundhedsøkonomiske analyser. Her dokumenteres de samlede behandlingsomkostninger i forhold til de ekstra fordele ved vores innovative produkter. I andre situationer revurderer myndighederne tilskudsniveauet for grupper af produkter eller udnytter, at indkøbsvolumen kan øges via licitation. Coloplast inkluderer sundhedsøkonomi i de kliniske studier, er i dialog med myndighederne og arbejder for patienternes muligheder for fortsat at få den bedste behandling til den, samlet set, laveste omkostning. Mærkning og regulering Medicinsk udstyr kan CE-mærkes og dermed sælges i Europa, når kravene i EUs direktiv for medicinsk udstyr er opfyldt. Coloplast arbejder for, at selskabets udviklingsarbejde fortsat sker inden for rammerne af direktivet. Dette arbejde foregår dels gennem vores europæiske brancheorganisation Eucomed, dels ved direkte kontakt til beslutningstagere i EU. Det har især været vigtigt, at de såkaldte kombinationsprodukter reguleres under direktivet for medicinsk udstyr, som fuldt tilstrækkeligt adresserer kombinationsprodukter, og ikke under det mere krævende lægemiddeldirektiv. Kombinationsprodukter er medicinsk udstyr, som indeholder et lægemiddel og på den måde rummer ekstra fordele for brugerne. Biatain-Ibu, som Coloplast lancerede i 2005/06, er et godt eksempel på et sådan produkt. Dette kombinationsprodukt har fugtig sårheling som den primære effekt og skal derfor fortsat reguleres efter direktivet for medicinsk udstyr. Direktivet foreskriver involvering af lægemiddelmyndighed under godkendelsesproceduren for kombinationsprodukter, og er derfor også garant for patienternes sikkerhed for denne type produkter. 17

18 Stomi Coloplast markedsfører produkter og service til mennesker, som har fået en stomi, dvs. en operation, hvor et stykke af tarmen føres ud på maven. Det er enten for at kunne tømme tyktarmen (colostomi), tyndtarmen (ileostomi) eller urinblæren (urostomi). Den typiske bruger har lidt af kroniske tarmsygdomme eller kræft i tarmen. En stomi behøver ikke være permanent, og et stigende antal patienter får ført deres stomi tilbage, så de ikke permanent skal bruge hjælpemidler. Hver gang Coloplast har udviklet en ny generation af stomiprodukter, er den generelle standard for stomiprodukter blevet forbedret. Vores mangeårige samarbejde med sygeplejersker og brugere viser, at det er muligt fortsat at forbedre klæberne, lugtfiltrene og det materiale, stomiposerne er lavet af. Sådan har det været, siden Aage Louis-Hansen udviklede verdens første engangsstomipose. Stomiposer består i dag enten af en hudklæberplade med påsvejset pose eller af to separate dele, hvor posen skiftes oftere end klæberpladen. En god stomipose skal føles behagelig og diskret og give brugeren mulighed for at leve et liv så normalt som muligt. Ud over produkterne tilbyder Coloplast service i form af levering til eget hjem, tilpasning af stomipose og professionel rådgivning. Verdensmarkedet for stomiprodukter er på ca. 9,6 mia. kr. og påvirkes af, i hvilket omfang der gives tilskud til produkterne. Markedet udvides i takt med, at nye sundhedssystemer etableres, fx i Rusland og i forskellige lande i Asien. Markedsvæksten er 3-5%, og Coloplasts markedsandel er ca. 32%. I Europa er markedsandelen størst, og den er mindst i USA, hvor det fortsat er ambitionen at nå en tocifret markedsandel i løbet af få år. Omsætningen af Coloplasts stomiprodukter voksede i perioden med 9% målt i lokale valutaer til mio. kr. Der var god omsætningsvækst i USA og på de fleste markeder i Europa, herunder Frankrig og Tyskland. Salget af Easiflex stomiposer bidrog væsentligt til væksten, men også salget af Assura voksede tilfredsstillende, særligt de åbne poser med Hide-away lukning. SenSura var lanceret på alle væsentlige markeder ved finansårets afslutning, senest i USA, Canada og Japan, og salget af dette produkt overstiger forventningerne. Urologi og kontinens Urologi vedrører sygdomme og symptomer i urinvejssystemet eller mænds forplantningssystem, og kontinensprodukterne hjælper brugerne til hurtigt og nemt at tømme blæren eller tarmen. I 2006 styrkede Coloplast positionen på urologi- og kontinensmarkedet ved opkøb. Vi er nu markedsleder i USA og har yderligere konsolideret den ledende position i Europa. Urologi- og kontinensforretningen markedsfører produkter til brug ved behandling af de fleste urologiske lidelser. Der markedsføres et bredt sortiment af produkter til behandling af bla. urininkontinens, nyresten, forstørret prostata, rejsningsproblemer og bækkenbundssvaghed. Til kvinder produceres vaginale slynger til genopnåelse af kontinens samt net til behandling af bækkenbundssvaghed. Til mænd produceres penisimplantater til afhjælpning af rejsningsproblemer. Derudover producerer og markedsfører Coloplast også en række kirurgiske værktøjer til brug før, under og efter operationer, bla. prostatakatetre og stents. Coloplast er blevet en af de førende, globale udbydere af et bredt sortiment af kirurgiske urologiprodukter. Hertil kommer et bredt sortiment af intermitterende og permanente katetre, urinposer, uridomer, absorberende produkter samt et unikt system til at give kontrol over tarmfunktionen, hvor den største kundegruppe er personer med rygmarvsskade. Det er ofte yngre mennesker, som har været ude for en ulykke. Markedet for urologi- og kontinensprodukter er bestemt af de lægelige landvindinger i behandlingen og den teknologiske udvikling af det udstyr, hospitalerne bruger. Implantater til kvinder med urologiske problemer, herunder urininkontinens og bækkenbundssvaghed, er et marked i fremgang. USA tegner sig for størstedelen af markedet, og det er typisk her, at de nye teknologier og behandlingsformer udvikles. I 2007 har vi udviklet en ny strategi for den del af urologiområdet, der vedrører de kirurgiske produkter. Det er et stort og hurtigt voksende marked, som er meget fragmenteret. Formålet med strategien er at fremme salget i USA og Europa. På kontinensmarkedet er Coloplast global markedsleder. Katetermarkedet er det kraftigst voksende segment. Den del af urologi- og kontinensmarkedet, hvor Coloplast er repræsenteret, har en værdi på ca. 17 mia. kr. og vokser med 8-10% om året. Coloplasts andel af det globale urologiog kontinensmarked er ca. 19%. Omsætningen af Coloplasts urologi- og kontinensprodukter steg med 11% målt i lokale valutaer til mio. kr. Den største stigning kom fra salget af katetre og urinposer. Disse to produktområder udgør halvdelen af forretningsområdets salg. Urinposer og katetre, som skaber halvdelen af forretningsområdets omsætning, havde god vækst, men også salget af implantater på det nordamerikanske marked udviste god vækst. Integration af urologiforretningen er forløbet efter planen, og de væsentligste aktiviteter omfatter nu initiativer til den planlagte styrkelse af salgsvæksten. 18 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2006/07 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

19 I september 2007 afholdt Coloplast kapitalmarkedsdag i Peterborough med deltagelse af brugere, patient organisationer og finansanalytikere. Kim Bell viser Hazel Pixley, Anne Demick og General Manager Graham Sethna, hvordan hun tilpasser produkter til den enkelte bruger i Coloplasts Charter Healthcare. Hud- og sårpleje Coloplast markedsfører produkter til hudpleje og sårheling og rådgiver sygeplejersker i behandling og anvendelse af produkterne. Patienterne behandles for væskende eller kroniske sår, som de fx har fået efter langvarigt sengeleje eller sygdom. En god bandage er kendetegnet ved, at den fremmer sårhelingen, at den er nem at skifte for sundhedspersonalet, og at det ikke gør ondt på patienten, som heller ikke skal generes af betændelse, væske eller lugt. Den bedste sårbehandling opnås, hvis helingen kan foregå i et fugtigt miljø, og Coloplast har derfor udviklet de materialer, bandagerne er lavet af, så de sikrer dette miljø. Tendensen går i retning af, at bandagerne bliver mere avancerede. Coloplasts produkter til hudpleje består af desinficerende væsker og cremer, og de bruges primært til beskyttelse af huden ved kontakt med kropsvæsker, bevaring af hudens fugtighed, samt til badning og rensning af sår. Nogle af produkterne sælges som tilbehør til Coloplasts andre produkter. Markedet for Coloplasts hud- og sårplejeprodukter er primært påvirket af tre forhold. Den generelt stigende levealder, en øget opmærksomhed på behovet for hudpleje og ikke mindst den brugerdrevne innovation, der konstant fører til nye og forbedrede produkter. Markedet for Coloplasts produkter er ca. 13,3 mia. kr., og det vokser med ca. 5% om året. Coloplasts andel af det globale marked for hud- og sårplejeprodukter er ca. 10%. Omsætningen af Coloplasts hud- og sårplejeprodukter voksede med 6%, målt i lokale valutaer, til mio. kr. Omsætningsvæksten drives af Coloplasts avancerede Biatain skumbandager og af hudplejeprodukter. Salget af Biatain-Ibu går langsommere end forventet, selvom produktet er blevet godt modtaget af kunderne. I lyset af forretningsområdets udvikling, der er dårligere end forventet, er der vedtaget en ny strategi, som medfører en særlig indsats overfor udvalgte kundegrupper på prioriterede markeder. Coloplast vurderer, at den nye strategi vil bringe væksten tilbage på tocifrede vækstrater i løbet af 2 år, samtidigt med at lønsomheden øges. 19

20 INTEGRATIONSINDSATSEN BÆRER FRUGT SOLIDT FODFÆSTE I USA I juni 2006 udvidede Coloplast med opkøbet af urologiforretningen. Siden da har vi arbejdet hårdt på dels at integrere de godt nye medarbejdere, dels at lære urologiforretningen og urologimarkedet bedre at kende. Nu viser en positiv salgsudvikling i urologiforretningen, at den store integrationsindsats begynder at bære frugt. Urologiforretningen er vigtig for Coloplast, fordi urologi passer godt sammen med vores kontinensforretning, og fordi vi med købet har fået et solidt fodfæste i USA og dermed et godt udgangspunkt for fortsat ekspansion på dette vigtige marked. - Den største udfordring har været at indpasse den lange række af ofte modstridende forventninger i det praktiske arbejde. Et væsentligt eksempel har været integrationen af Surgical Urology, hvor størstedelen af omsætningen genereres uden for Europa, og hvor en del af forretningen, især markedet for implantater, adskiller sig fra den traditionelle Coloplast-forretning, siger Ash Keswani, VP, Surgical Urology (th.). Desuden ses Rick Uhlemann, Director of Manufacturing (tv.) og CEO Sten Scheibye på taget af Coloplasts amerikanske hovedkontor i Minneapolis, hvorfra de ser på fremtidige udvidelsesmuligheder. 20 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2006/07 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Årsrapport 2005/06 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2005/06 LEDELSESBERETNING FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2001/02 *) 2002/03 *) 2003/04 *) 2004/05 2005/06 Resultatopgørelse Nettoomsætning 5.567 5.610 6.069

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Årsrapport 2009/10 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 Resultatopgørelse Omsætning 9.537 8.820 8.463 8.042 6.709 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Coloplast kort fortalt. Indhold. www.coloplast.com/aarsrapport. Coloplast kort fortalt 2

Coloplast kort fortalt. Indhold. www.coloplast.com/aarsrapport. Coloplast kort fortalt 2 Årsrapport 20 / 21 Indhold Coloplast kort fortalt Coloplast kort fortalt 2 5 års hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse og direktion 4 Ledelsens beretning 5 Regnskabsberetning 11 Risikofaktorer 15 Regnskabspraksis

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 27 En helt ny æra 5 Idégrundlag 6 27 i overskrifter 7 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 22 Risikostyringsaktiviteter 24 God selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18.

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18. Indhold Navision 3 Hoved- og nøgletal 4 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/2001 5 Ledelsens beretning 6 Regnskabsberetning 7 Fokus på vækst 12 Integrerede virksomhedsløsninger 14 Virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning Årsrapport 2002 GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002 Ledelsens beretning 7 GN i hovedtræk 8 Forventninger til 2003

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2008/09 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger udstyr til tælling og analyse af celler i væsker. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2004

GN Store Nord Årsrapport 2004 GN Store Nord Årsrapport 2004 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere