Den generelle importørvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den generelle importørvejledning"

Transkript

1 Den generelle importørvejledning 29. marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Den generelle importørvejledning / 29. marts 2007 Kolofon Den generelle importørvejledning 29. marts 2007 Denne vejledning er udarbejdet af Direktoratet for FødevareErhverv i 2007 Fotograf(er): istockphoto Direktoratet for FødevareErhverv Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) Forord Eksportstøttekontoret udgiver nu en ny udgave af den generelle importørvejledning. I forhold til den tidligere udgave fra 1. januar 2007 er der foretaget ændringer i afsnit1.0 og 1.13 som følge af, at stamdatakortet (bilag 4 i vejledningen fra 1/1 07) ikke længere kan bruges.

3 Den generelle importørvejledning / 29. marts 2007 Indholdsfortegnelse 0.1 Importørvejledningen - introduktion Direktoratet for FødevareErhverv Særvejledninger for specifikke ordninger Persondataloven Importlicens Sikkerhedsstillelse Ansøgning Udfyldning Udstedelse Anvendelse Overdragelse og tilbageføring Partiallicens Erstatningslicens/duplikat Frigivelse af sikkerhedsstillelse Manglende udnyttelse Indsendelsesfrist Licenser på toldkontingenter Virksomhedsfusion/-overtagelse Ændring af navn/se-nr Omregningskurs Toldkursen Sikkerhed (garanti) Garantinummer Force majeure Ankeinstans Landekoder EU-lande Øvrige lande i Europa Afrika Amerika Asien Australien, Oceanien m.fl Bilag 1 Ansøgning om importlicens... 49

4 Bilag 2 Licensformular...50 Bilag 3 Garantierklæring...51 Bilag 4 Varemængder uden importlicens...52

5 0.1 Importørvejledningen - introduktion Den generelle importørvejledning bygger på EU-forordninger og nationale regler. Vejledningen er ikke udtømmende, men skal først og fremmest ses som en hjælp til at orientere sig i regelsættet og give svar på de mest almindelige spørgsmål. Opstår der tvivl om regler/fortolkning, er det altid forordningsteksten, der gælder. Vejledningen er opbygget i emneopdelte afsnit i naturligt forløb fra ansøgning om licens til afvikling af licens. Højre margin har henvisninger til hjemmel, så importøren hurtigt kan finde frem til forordnings- og regeltekst for nærmere studium. For at undgå for mange gentagelser bruges henvisninger til andre afsnit markeret med parantes. Foruden den generelle importørvejledning findes en række særvejledninger for vigtige importordninger (0.3). Direktoratet informerer også om importordninger i form af informationsbreve. Vejledninger og informationsbreve findes på direktoratets hjemmeside Genvej til siden Importører, som er tilmeldt direktoratets abonnementsservice, bliver - via e-post - orienteret om informationssbreve og ændringer i vejledningsmaterialet. De generelle regler beskrevet i denne vejledning gælder for alle licensforhold, som ikke er fastlagt i de enkelte særvejledninger/informationsbreve. Trods stor omhu kan der være fejl eller mangler, som vi i givet fald vil være glade for at blive gjort opmærksom på. 3

6 0.2 Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: E-post-adresse: Hjemmeside: Direktoratet for FødevareErhverv hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Direktoratet for FødevareErhverv administrerer en række af EU s landbrugsordninger - bl.a. udstedelse og afvikling af importlicenser. I den generelle importørvejledning omtales Direktoratet for FødevareErhverv som direktoratet. 4

7 0.3 Særvejledninger for specifikke ordninger Mælk og mejeriprodukter Smør fra New Zealand Oksekød almindelig licensordning Frosset oksekød GATT-kvoten Oksekød af høj kvalitet Hilton-kvoten Oksekød til forarbejdning (kommende vejledning) Fjerkrækød Korn Ris almindelig licensordning Ris toldkontingenter Sukker Vin Svampekonserves Hvidløg Bananer Æbler Landbrugsethanol Konserverede citrusfrugter Vejledninger og informationssbreve findes på direktoratets hjemmeside under Genvej til siden 5

8 0.4 Persondataloven Direktoratet har brug for en række oplysninger om importøren for at kunne administrere ordningen med importlicenser. Hvordan direktoratet bruger disse oplysninger, er beskrevet i det følgende. Brug af data i ansøgningen om importlicens Direktoratet er dataansvarlig for oplysningerne i ansøgninger om importlicenser. Oplysningerne i ansøgningerne vil blive brugt af Fødevareministeriet til sagsbehandling, administration, udstedelse af importlicenser og tilbagebetaling af sikkerhedsstillelser. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet, Europa-Kommissionen og tredjemand til statistiske formål. Persondataloven giver importøren ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, direktoratet har registreret. Importøren har desuden ret til at få rettet, slettet eller blokeret de registrerede oplysninger. Oplysninger om persondataloven Læs mere om direktoratets håndtering af kravene i persondataloven på direktoratets hjemmeside under Hvis der er spørgsmål til de registrerede oplysninger, kan importøren henvende sig til direktoratet (0.2) 6

9 1.0 Importlicens Import af landbrugsvarer til EU kræver i en række tilfælde, at importøren fremlægger en importlicens for SKAT ved varens overgang til fri omsætning i EU. 1291/00, art. 1 og 24 Der er to overordnede licenstyper: Almindelig licens Denne type bruges for vareområder, hvor der er licenspligt, dvs. importøren kun kan importere den pågældende vare, hvis der fremlægges licens. Der er p.t. licenspligt for alle varer under vareområderne korn, ris, fedtstoffer (olivenolie), sukker, mælk og mejeriprodukter, oksekød, fåre- og gedekød, vin, landbrugsethanol, hvidløg, bananer samt æbler. Der kræves ikke og kan ikke fremlægges licens for mængder, som er mindre end eller lig med mængderne i bilag /00 art. 5.1 Told/afgifter beregnes i henhold til bestemmelserne i toldtariffen. Licens til import på toldkontingenter Denne type bruges når der kun kan indføres en afgrænset mængde (kvote) af en bestemt vare på et kontingent. Importen sker som regel til nedsat told eller ingen told. Kontingentordninger er knyttet til handelsaftaler med et eller flere lande. Kontingentordninger findes inden for alle vareområder (også områder med licenspligt). Kontingentordninger er et område, hvor der hyppigt sker ændringer i regler, varer og lande. Se også afsnittet om toldkontingenter uden licens. 1301/2006 art. 1 Told/afgifter beregnes efter bestemmelserne i handelsaftalen. Importlicenser berettiger og forpligter til at importere den varemængde, som licensen omfatter inden for dens gyldighedsperiode. Ved manglende fremlæggelse af licens i tilfælde af import af licenspligtige varer eller af varer på et toldkontingent, der administreres på grundlag af en importlicensordning, kan direktoratet pålægge importøren en bøde. Licens søges hos og udstedes af Direktoratet for FødevareErhverv. I forbindelse med ansøgning om licens skal importøren, som hovedregel, stille en sikkerhed (1.1). 1291/00 art. 8.1 LBK 297/ /00 art /00 art Ansøgeren skal være registreret i direktoratet før licensansøgningen kan behandles. Til det formål skal du sende en e-post med oplysninger om SE-nummer, CVR-nummer og P-nummer til Den Centrale Enhed her i 7

10 direktoratet på denne adresse Licensen skal returneres til direktoratet, når gyldighedsperioden er udløbet eller licensmængden er opbrugt (1.11). Toldkontingenter uden licens Ud over de toldkontingenter, der administreres på grundlag af en ordning med importlicenser, er der en række toldkontingenter, som administreres af SKAT efter først til mølle princippet. Disse kontingenter kræver ingen importlicens med mindre, der er tale om varer med licenspligt, jf. ovenstående afsnit om almindelig licens. 8

11 1.1 Sikkerhedsstillelse Importøren skal stille sikkerhed (3.0) i forbindelse med ansøgning om licens. Sikkerheden skal stilles over for direktoratet senest kl på ansøgningens indleveringsdag. På toldkontingenter, der administreres på grundlag en importlicensordning, kan der være krav om sikkerhed for tildeling af importrettigheder. Fritagelse for sikkerhedsstillelse Der skal ikke stilles sikkerhed, når beløbet er 100 EUR eller derunder. Ved ansøgning om licens til import af oksekød er grænsen dog 5 euro. Importøren kan søge om licens uden samtidig at stille sikkerhed, hvis sikkerhedsstillelsen er på over 100 EUR, men under 500 EUR. Overholdes betingelserne for frigivelse af sikkerhedsstillelse ikke, er importøren dog forpligtet til efterfølgende at betale et beløb svarende til den sikkerhed, der ville være fortabt. For at anvende ordningen skal importøren skriftligt forpligte sig til efterfølgende at betale det fortabte beløb. Importøren skal derfor i licensansøgningens rubrik Bemærkninger til Direktoratet for FødevareErhverv skrive: 1291/00 art /2006 art /00 art /95 art. 6c /00 art /85 art. 5 Betingelser for sikkerhed under 500 EUR overholdes. Der kan kun udstedes licenser uden sikkerhed på grundlag af ansøgninger, der indeholder denne erklæring. Ordningen kan ikke anvendes i forbindelse med ansøgning om importlicenser for oksekød. I tilfælde af misbrug, f.eks. ved opsplitning af varemængden, kan direktoratet pålægge importøren en bøde eller udelukke importøren fra at bruge ordningen med fritagelse for sikkerhed under 500 EUR. Sikkerhedsstillelsens formål Sikkerheden understreger vigtigheden af, at licensforpligtelser eller forpligtelsen til at udnytte tildelte importrettigheder opfyldes, samt at der sker rettidigt returnering af licens, da der ellers sker hel eller delvis inddragelse af sikkerheden (1.9). Satsen for sikkerheden er fastsat i euro og varierer for de enkelte vareområder og importordninger. Beløbet skal skrives i kroner og øre på licensansøgningen. Ved omregning fra euro til danske kroner anvendes kursen som beskrevet i afsnit 2.0. Sker der uretmæssig frigivelse af en sikkerhed, skal den stilles på ny. Dette gælder dog kun i op til 4 år efter frigivelsen. 1445/95 art. 6c /2000 art. 5.1 LBK 297/2004, /00 art og /85 art /2006 art /00 art

12 1.2 Ansøgning Ansøgning om licens, som skal være skriftlig, sendes til Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V 1291/00 art Genvej til siden med skriveaktiv ansøgningsskema Ved ansøgning pr. fax skal importøren bruge nummer E-post må ikke bruges ved ansøgning om licens. Reglerne for ansøgning, gyldighedsperiode og sikkerhedsstillelse varierer for de enkelte vareområder og importordninger (informationsbrev/særvejledning). Ansøgere, der ansøger om licens på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning kan kun indsende en enkelt ansøgning under det samme kontingentnummer i en periode eller delperiode. Hvis der indsendes flere ansøgninger, afvises alle ansøgninger. Licens på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicens kan kun søges hos direktoratet, hvis ansøgeren er hjemmehørende og momsregistreret i Danmark, samt har deltaget i handel med tredjelande i de sidste 24 måneder forud for ansøgningen (1.12). Den krævede sikkerhedsstillelse skal være til stede på ansøgningstidspunktet. Ansøgning skal være modtaget i direktoratet senest kl på en arbejdsdag, for at denne bliver ansøgningsdato. Modtages ansøgningen på en arbejdsdag efter kl , eller på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, bliver den følgende arbejdsdag ansøgningsdato. Importøren kan annullere sin ansøgning samme dag, som den er indsendt. Det skal i givet fald ske skriftligt og senest kl Når der er fastsat en bestemt periode for ansøgning om licens, udtrykt i antal dage (fx de første 10 dage i et kvartal) og den sidste dag i denne periode falder på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, forlænges ansøgningsperioden til den følgende arbejdsdag kl Beregning af licensens gyldighedsperiode sker dog stadig fra fristens sidste dag (i ovennævnte tilfælde den 10. dag). 1301/2006 art /2006, art /00 art /00 art /00 art /00 art /00 art

13 Hvis der derimod er fastsat en bestemt dato (fx den 7. april) som sidste dag i ansøgningsperioden, og denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, udløber ansøgningsperioden den sidste arbejdsdag kl før den bestemte dato. 1182/71 art

14 1.3 Udfyldning Ansøgning om licens skal være maskinskrevet, udfyldt på dansk og indeholde alle krævede oplysninger. 1291/00 art Der skal udfærdiges én ansøgning pr. licens. Rubrik 4 Navn, adresse og SE-nr. Rubrik 6 Udfyldes kun i forbindelse med overdragelse (1.6) Rubrik 7 Landekode og landenavn (kap. 6). Endvidere nej for obligatorisk, medmindre det af informationsbrev/særvejledning/forordning fremgår at land eller landegruppe er obligatorisk, i så fald ja for obligatorisk. Se også (4.0). Rubrik 8 Landekode og landenavn (kap. 6). Endvidere nej for obligatorisk medmindre andet fremgår af informationsbrev/særvejledning/ forordning. Se også (4.0). Rubrik 11 Sikkerhedsstillelsen skrives i kroner og øre (1.1) Rubrik 14 Varens handelsbetegnelse Rubrik 15 Udfyldes i overensstemmelse med informationsbrev/særvejledning/ forordning Rubrik 16 Udfyldes i overensstemmelse med informationsbrev/særvejledning/ forordning Rubrik 17 Hele tal samt mængdeenhed (t, kg, hl, l, stk.) Rubrik 18 Mængde i bogstaver Rubrik 20 Skal udfyldes i forbindelse med forskellige situationer, som er beskrevet i de relevante informationsbreve/særvejledninger/forordninger. 12

15 Andre rubrikker Importører, som ønsker at gøre brug af ordningen, hvor der ikke skal stilles sikkerhed, hvis sikkerhedsstillelsen er på over 100 EUR, men under 500 EUR (1.1), skal skrive følgende i licensansøgningens rubrik Bemærkninger til Direktoratet for FødevareErhverv : Betingelser for sikkerhed under 500 EUR overholdes. Husk garantinummer (3.1) ved løbende sikkerhedsstillelse. Garantinummeret skal skrives i rubrikken Form for sikkerhedsstillelse. Ansøgningen skal underskrives. 13

16 1.4 Udstedelse Almindelige importlicenser udstedes normalt samme dag som ansøgning (1.2) er modtaget. Licenser til import på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning (1.12) udstedes først efter et antal dage efter indsendelsen af ansøgningen. Liggedage er det antal dage Europakommissionen har til at indsamle og vurdere de ansøgte mængder eller dokumenter fra tredjelande fra alle EU-lande. Hvis det er nødvendigt for administrationen, kan der være fastlagt yderligere betingelser, hvorefter der først tildeles importrettigheder, og derpå udstedes licenser. På kontingentordninger, der administreres efter metoden samtidig behandling, kan den ansøgte mængde nedsættes, hvis de samlede ansøgte mængder i EU er større end de mængder, der er til rådighed i den pågældende importkontingentperiode eller -delperiode. Nedsættelsen sker ved en fordelingskoefficient fastsat af Europa-kommissionen. 1291/2000 art /2006 art. 6, 7, 12 og /2006, art. 6.2 og /2006, art Bliver den ansøgte mængde reduceret væsentligt, kan importøren annullere sin ansøgning, hvis dette er muligt for den pågældende ordning, eller også fordeles mængderne ved lodtrækning mellem ansøgerne (1.12 samt informationsbrev/særvejledning). I tilfælde af at de ansøgte mængder er mindre end de mængder, der er til rådighed i en delperiode, overføres de ikke-fordelte mængder til fordeling i den følgende delperiode. Ingen ikke-fordelte mængder kan dog overføres til den følgende importkontingentperiode. 1301/2006, art. 7.4 Europa-Kommissionen har også mulighed for at suspendere udstedelsen af de pågældende licenser. Den udstedte licens sendes til ansøger, medmindre anden modtager fremgår af ansøgningen. 14

17 1.5 Anvendelse Licensindehaverens SE-nr. er anført i rubrik 4, og licensen kan kun bruges ved importforretninger gennemført under samme SE-nr. Se også om mulighederne for overdragelse (1.6). Licensen skal fremlægges for SKAT samtidig med anmodning om indfortoldning af varen i EU. Der kan også være krav om fremlæggelse af yderligere dokumenter for SKAT, såsom ægthedscertifikater, oprindelsescertifikater (IMA-1 certifikater m.v.). Importøren afskriver den indførte mængde på licensens bagside i rubrik 29. Tolddokumentets art og nummer samt afskrivningsdato skal anføres ved afskrivningen. Afskrivninger skal attesteres af SKAT. 1291/00 art. 24.1a 1291/00 art Udgangspunktet for afskrivning er mængden i licensens rubrik 17 forhøjet med (eventuel) mertolerance, som fremgår af licensens rubrik 19. Mertolerance giver således mulighed for at importere mere end mængden i rubrik 17. Mertolerancen er dog ikke omfattet af en eventuel præferenceordning. Det betyder, at told/afgift for mertolerancen beregnes efter satserne i toldtariffen, og ikke efter præferencesats (nedsat told eller 0-told). 1291/00 art Er der ikke plads til alle afskrivninger på bagsiden, kan forlængelsesblade bestilles hos direktoratet. Licenser, udstedt i ét medlemsland, kan anvendes i alle medlemslande. Importafgifter er fastsat i euro (2.0). Omregning til danske kroner sker ved anvendelse af toldkursen (2.1). Er sidste gyldighedsdag (licensens rubrik 12) en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, gælder licensen til udgangen af den følgende arbejdsdags sidste time. En licens til import på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning kan dog aldrig anvendes efter den sidste dag i kontingentperioden. 1291/00 art /00 art /92 art /71 art /2006 art /2000 art

18 1.6 Overdragelse og tilbageføring Licensindehaveren kan overdrage rettighederne inden for licensens gyldighedsperiode. Det er retten til at importere, der overdrages. Sikkerhedsstillelsen og licensforpligtelser i øvrigt kan ikke overdrages. Rettigheder kan kun overdrages én gang, men ikke udnyttede mængder på licensen eller partiallicensen (1.7) kan føres tilbage til den oprindelige indehaver. Tilbageføring vedrører hele den mængde på licensen eller partiallicensen, som endnu ikke er udnyttet. 1291/00 art /00 art. 9.1 og 9.2 Licenser til import på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning er i en del tilfælde undtaget fra reglerne om overdragelse, men også almindelig licenser kan undtagelsesvist være undtaget (nyhedsbrev/særvejledning). Ved overdragelse indsender licensindehaver en skriftlig ansøgning, vedlagt licensen, til direktoratet med oplysning om SE-nr., navn og adresse på den, der overdrages til. Ansøges om overdragelse samtidig med ansøgning om licens skal rubrik 6 udfyldes. Ansøgning om tilbageføring indsendes af den, der tidligere har erhvervet licensen på grundlag af en overdragelse. Erhververen anfører, at der ønskes tilbageføring til den oprindelige licensindehaver af den resterende mængde. Dato for overdragelse eller tilbageføring oplyses i ansøgningen. Ellers er det dato for modtagelse i direktoratet, som bliver anført som dato for henholdsvis overdragelse eller tilbageføring. 1291/00 art. 9.3 Direktoratet returnerer den påtegnede licens til den, der har søgt om overdragelse/tilbageføring, medmindre anden modtager er anført i ansøgningen. Reglerne om overdragelse eller tilbageføring må ikke omgås ved, at licensen lånes ud til tredjemand og anvendes til hans importforretninger. Licensen kan dog anvendes af speditør/klarerer til importforretninger, der sker for licensindehaverens regning. Det gælder også forretninger for den, som licens eller partial er overdraget til. 1291/00 art. 24.1b Regler for overdragelse i forbindelse med virksomhedsfusion og virksomhedsovertagelse findes i (1.13). 16

19 1.7 Partiallicens En hovedlicens kan opdeles i flere dellicenser, såkaldte partiallicenser eller partialer. Partialer udstedes på grundlag af en eksisterende hovedlicens. Partialer kan kun udstedes af den myndighed, som har udstedt hovedlicensen. Partialer har for de udstedte mængder samme rettigheder som hovedlicensen. De betragtes således som selvstændige licenser, hvad angår retten til at importere. 1291/00 art /00 art. 10 Der kræves ikke sikkerhedsstillelse, idet den er knyttet til hovedlicensen. Partialer gør det muligt at trække specificerede varemængder ud af en hovedlicens for eventuel overdragelse (1.6) til anden importør. Skriftlig ansøgning, vedlagt hovedlicensen, sendes til direktoratet med oplysning om, hvor mange partialer der skal udstedes på hvor store mængder. Mængde skal oplyses uden (eventuel) tolerance. 1291/00 art Direktoratet afskriver partialerne på hovedlicensen. Partialer og hovedlicens returneres til ansøgeren, medmindre anden modtager er anført i ansøgningen. Efter endt brug skal partialer - som udgangspunkt - tilbagesendes til Direktoratet samtidig med hovedlicensen. Der kan ikke udstedes yderligere partialer fra en partial, men partialen kan tilbageføres (1.6). 1291/00 art

20 1.8 Erstatningslicens/duplikat Direktoratet kan udstede en erstatningslicens, hvis en importør giver tilfredsstillende bevis for, at en licens/partiallicens slet ikke eller kun delvist er udnyttet og ikke vil kunne udnyttes som følge af hel eller delvis ødelæggelse af licensen. Der kan dog ikke udstedes erstatningslicens, når licensudstedelse for den pågældende vare er suspenderet, eller når udstedelsen af licensen sker inden for rammerne af et mængdekontingent. 1291/00 art /00 art Erstatningslicens Ansøgning om erstatningslicens, vedlagt den ødelagte licens, indsendes til direktoratet. Erstatningslicensen udstedes med samme nummer som den oprindelige licens. En bortkommen licens/partial kan ikke erstattes. Til frigivelse af sikkerheden (1.9) kan direktoratet dog undtagelsesvis udstede duplikat af den bortkomne licens/partial. 1291/00 art Duplikat Ansøgning om duplikat indsendes til direktoratet. Duplikater kan ikke bruges til import, men kan alene bruges til frigivelse af sikkerhedsstillelse. Duplikatet fremlægges for de respektive toldmyndigheder, der har forestået toldbehandlingen i forbindelse med den bortkomne licens. Toldmyndighederne afskriver og påtegner duplikatet. Duplikater udstedes med samme nummer som den bortkomne licens. 1291/00 art og /00 art /00 art

21 1.9 Frigivelse af sikkerhedsstillelse Når importøren ønsker sikkerheden frigivet returneres den pågældende licens til direktoratet. Licensen indsendes først, når der ikke skal foretages flere afskrivninger på licensen. Det beløb, der bliver frigivet, er afhængig af, i hvilket omfang licensen er udnyttet, og hvornår licensen og eventuelle partiallicenser er returneret til direktoratet. 1291/00 art Fuld frigivelse for almindelige licenser sker, når: licensen er fuldt udnyttet. Dvs. at mindst 95 % af licensmængden er importeret (1.10) 1291/00 art og licensen er returneret senest 2 måneder efter licensens sidste gyldighedsdag (1.11) 1291/00 art. 35.4a Begge betingelser skal være opfyldt. Ellers inddrages en større eller mindre del af sikkerheden. Fuld frigivelse for licenser til import på toldkontingenter, sker, når: licensen er fuldt udnyttet. Dvs. at mindst 95 % af licensmængden er importeret (1.10) 1301/2006 art /00 art og licensen er returneret senest 45 dage efter licensens sidste gyldighedsdag (1.11) 1291/00 art Begge betingelser skal være opfyldt. Ellers inddrages en større eller mindre del af sikkerheden. For enkelte importordninger, fx AVS/Indien-sukker eller bananer er der dog fastsat andre frister for returnering af licensen (informationsbrev/særvejledning) Generelt for inddragelse af sikkerhed gælder, at beløb på 100 euro og derunder ikke opkræves. Bagatelgrænsen ved import af oksekød er dog 5 euro. 1291/00 art /95 art. 6c.3 19

22 1.10 Manglende udnyttelse Manglende udnyttelse vil sige, at mindre end 95 % af licensmængden er importeret, og afskrevet på licensen. Er der udstedt partialer (1.7) er det den samlede udnyttede mængde fra såvel hoved- som partiallicens(er), der ligger til grund for beregning af en eventuel inddragelse af sikkerhed på licensen. 1291/00 art /00 art. 10 Er mindre end 5 % af licensmængden importeret, inddrages hele sikkerheden. Er mere end 5 %, men mindre end 95 % af licensmængden importeret, inddrages sikkerheden for 95 % af licensmængden minus den faktisk importerede mængde. Eksempel: 1291/00 art /00 art Licens på 110 tons, sikkerhedsstillelse ,67 kr. Kun 80 tons er importeret, inden udløb af gyldighedsperioden. Sikkerheden inddrages efter følgende formel: (95 % af licensmængden importeret mængde ) x sikkerhed licensmængden eller i tal: (104,5 80) x ,67 kr. = ,93 kr

23 1.11 Indsendelsesfrist Almindelige licenser skal være returneret til direktoratet senest 2 måneder efter licensens sidste gyldighedsdag. Licenser til import på toldkontingenter, skal være returneret til direktoratet senest 45 dage efter licensens sidste gyldighedsdag. 1291/00 art. 35.4a 1301/2006 art /00 art Indsendelsen er importørens ansvar også i de tilfælde, hvor licensen er i en anden myndigheds besiddelse, fx SKAT. Er licensen ikke indsendt rettidig, inddrages hele sikkerheden. Bemærk, at fristerne i nogle tilfælde kan være erstattet af en anden frist (informationsbrev/særvejledning). Returneres en licens senest i den 24. måned efter licensens sidste gyldighedsdato, tilbagebetaler direktoratet 85 % af den inddragne sikkerhed. Hvis almindelige licenser til import af oksekød returneres senest i den 4. måned efter licensens sidste gyldighedsdato tilbagebetales 50 % af den inddragne sikkerhed. Er en for sent returneret almindelig licens ikke fuldt udnyttet, beregnes den samlede inddragelse på den måde, at der først reguleres for den manglende udnyttelse (1.10) og derefter for den forsinkede returnering. Den sidste del af reguleringen sker på grundlag af resultatet af den første regulering. Er en for sent returneret licens på en kontigentordning ikke fuldt udnyttet, fortabes der først sikkerhed for manglende udnyttelse af licens (1.10), dernæst 15 % af resterende sikkerhed efter fradrag af inddragelse for manglende udnyttelse, og endelig 3 % af resterende sikkerhed for hver dag fristen på de 45 dage er overskredet. 2220/85 art /00 art. 35.4c 1445/95 art. 6d 1291/00 art /00 art Eksempel: Almindelig licens Licens på 110 tons, sikkerhedsstillelse ,67 kr. Licensens udløb 31/8 og var endnu ikke returneret 1/11, hvorefter hele beløbet ,67 kr. - blev inddraget. Primo januar, 4 måneder efter udløb, modtager direktoratet originallicensen, som viser, at kun 80 tons (af de ansøgte 110 tons) er importeret. Den del af sikkerheden, som bliver endelig inddraget består af to beregninger: Den manglende udnyttelse resulterer i en inddragelse på ,93 kr. (Se eksempel til 1.10). Pga. den for sene returnering af licensen inddrages yderligere i 21

24 det resterende sikkerhedsbeløb på ,74 kr. (82.499, ,93). Inddragelsen udgør 15 % (100 % 85 %) af ,93 = 9.618,71 kr. Den samlede inddragelse er på 27,993,64 kr. (18.374, ,64) Af den oprindelige sikkerhed frigives ,03 kr. (82.499, ,64). Eksempel: Licens på en kontingentordning Licens på 110 tons, sikkerhedsstillelse ,67 kr. Licensens udløb 31/6 og var endnu ikke returneret 16/8, hvorefter hele beløbet ,67 kr. - blev inddraget. Direktoratet modtager 1/9, 2 måneder efter udløb, originallicensen, som viser, at kun 80 tons (af mængden på 110 tons) er importeret. Den del af sikkerheden, som bliver endelig inddraget består af tre beregninger: Den manglende udnyttelse resulterer i en inddragelse på ,93 kr. (Se eksempel til 1.10). Pga. den for sene returnering af licensen inddrages yderligere i det resterende sikkerhedsbeløb på ,74 kr. (82.499, ,93). Inddragelsen udgør 15 % (100 % 85 %) af ,93 = 9.618,71 kr. Pga. importlicensordningen inddrages endvidere i det herefter resterende sikkerhedsbeløb på ,03 kr. (64.124, ,71). Inddragelsen udgør 3 % x 17 dage (perioden 15/8 1/9) = 51 % af ,03 = ,08 kr. Den samlede inddragelse er på ,72 kr. (18.374, , ,08). Af den oprindelige sikkerhed frigives ,95 kr. (82.499, ,72). 22

25 1.12 Licenser på toldkontingenter Europa-kommissionen har fastsat fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag en licensordning. Reglerne træder i kraft 1. januar 2007, eller på det tidspunkt i 2007, hvor kontingentperioden på de pågældende varer starter. De fælles regler omfatter licensansøgninger på toldkontingenter, hvor alle ansøgninger behandles samtidig før tildeling af mængder, samt licensansøgninger på toldkontingenter, hvor ansøgeren skal fremlægge et dokument udstedt af myndighederne i 3. land (ægthedscertifikat, eksportlicens etc.) for direktoratet før udstedelse af licensen. Dokumentationskrav Ansøgere, der søger licenser på disse toldkontingenter, skal samtidig med den første ansøgning i en kontingentperiode vedlægge bevis for, at de på ansøgningstidspunktet har deltaget i handel med tredjelande, med de varer, som det pågældende vareområde omfatter i 24 måneder umiddelbart forud for tidspunktet for ansøgningen om licens på den pågældende importlicensordning 1301/ /2006, art /2006, kap. II og kap. III 1301/2006, art. 5 Beviset for handel med tredjelande forelægges udelukkende ved fremlæggelse af tolddokumenter i form af: indførselsangivelser for overgang til frit forbrug i EU, eller udførselsangivelser for udgang af EU, der er behørigt påtegnede af toldmyndighederne, og hvorpå navnet på ansøgeren om licens fremgår. Toldklarerer eller repræsentanter for importøren kan ikke ansøge om licens på disse toldkontingenter. Anvender ansøgeren fotokopier af indførsels- eller udførselsangivelserne, herunder udskrifter fra et online fortoldningssystem, skal udskrifterne være bekræftede ved fysisk stempling og underskrift af de toldmyndigheder, der har antaget angivelsen. Der kan forekomme afvigelser fra ovennævnte regler på de respektive importordninger. I de tilfælde, hvor direktoratet har udarbejdet importvejledninger vil reglerne blive beskrevet der. 23

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) indgives på følgende sprog: Fransk Engelsk Spansk

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) indgives på følgende sprog: Fransk Engelsk Spansk Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) International ansøgning i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Landefortegnelse EUROPA AFRIKA. Side 1 Færøsk-Landefortegnelser-145254 23/9/08

Landefortegnelse EUROPA AFRIKA. Side 1 Færøsk-Landefortegnelser-145254 23/9/08 Landefortegnelse I landefortegnelsen er alle lande tildelt en ISO kode samt en 3 cifret kode efterfulgt af pågældende lands betegnelse og EUROPA Fællesskabet AT (038) Østrig BE (017) Belgien DE (004) Tyskland

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 31.7.2014 L 228/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning Import af ris August 2015

Vejledning Import af ris August 2015 Vejledning Import af ris August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2015 Foto: Colourbox Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Vejledning om import af sukker

Vejledning om import af sukker Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering August 2010 Kolofon Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0195 DA 21.08.2010 027.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Afghanistan Albanien Algeriet Am. Oceanien Amerikansk Samoa Amerikas Forenede Stater Andorra. Anguilla Antarktis Antigua og Barbuda Argentina Armenien

Afghanistan Albanien Algeriet Am. Oceanien Amerikansk Samoa Amerikas Forenede Stater Andorra. Anguilla Antarktis Antigua og Barbuda Argentina Armenien AF AL DZ XA AS US AD AO AI AQ AG AR AM AW AZ AU XO BS BH BD BB BE BZ BJ BM BT BO BA BW BF BV BR IO BG BN BI KH CM CA CV KY XC CL CC CO KM Afghanistan Albanien Algeriet Am. Oceanien Amerikansk Samoa Amerikas

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Inkl.moms Excl. Moms. Afghanistan 7,11 5,688 Albania 3,45 2,760 Albania - Mobile

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere