Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Dynamic Valve Den enkle løsning på en daglig udfordring Optimal temperaturstyring og automatisk indregulering af 2-rørs varmesystemer alt sammen i én enkelt ventil. To i én ventildesign Dynamic Valve kombinerer en termostatisk radiatorventil og en trykregulator for nøjagtig temperaturstyring og automatisk indregulering i ét produkt. dynamic.danfoss.dk

2 Automatisk indregulering gjort helt enkelt Med lanceringen af Dynamic Valve har vi stillet alle fordelene ved automatisk indregulering til rådighed for alle, der ønsker at optimere effektiviteten på 2-rørs varmesystemer. Muligheden for nøjagtig indregulering og styring af radiatorerne i 2-rørs varmesystemer ved en hvilken som helst belastning er nøglen til at opnå bedre ydeevne, lavere energiforbrug og større kundetilfredshed. Nem at montere, nem at bruge og ekstremt holdbar: den innovative Dynamic Valve eliminerer omgående almindelige problemer såsom støjende radiatorer, ujævn varmefordeling og højt energispild. Et produkt. En løsning. En lang liste med fordele. Hurtig planlægning, problemfri installation og nem idriftsætning Uanset om du skal specificere, installere eller idriftsætte et varmesystem til et renoverings- eller nybyggeriprojekt gør Dynamic Valve dit liv nemmere og skaber et ekstremt effektivt varmesystem. Lige fra diagnosticering til systemoverlevering er hvert eneste skridt nemt og intuitivt. Enkelhed hele vejen Dynamic Valve betyder hurtig og nem systemdiagnosticering. Et enkelt design og færre komponenter, der skal dimensioneres, betyder hurtigere planlægning. Det giver fleksibilitet til dit projekt og styringen af arbejdsprocessen. Du skal bare beregne den nødvendige flowmængde for hver enkelt radiator og udarbejde idriftsætningsdokumenterne. Når ventilerne er installeret, består idriftsætningen blot af at indstille skalaen til den korrekte, forindstillede værdi. Større energieffektivitet Bedre temperaturstyring giver øget brugerkomfort og lavere energiforbrug. Ventilen reducerer varmetabet og giver fuld kontrol over systemets afkøling, hvilket resulterer i forbedret kedel- og fjernvarmeeffektivitet. Derudover cirkulerer der mindre vand gennem systemet, hvilket gør det muligt at optimere pumpeindstillingerne eller endda reducere pumpestørrelsen. Sikker anlægsdrift Med Dynamic Valve vil varmesystemet være permanent optimeret til at reagere på ændringer i vejrforholdene eller i brugeradfærden. Selv hvis brugerne justerer radiatortermostaten eller ventilens forindstilling, kan de ikke forstyrre balancen i varmesystemet. Den sikre anlægsdrift vil - sammen med den veldokumenterede og robuste kvalitet, følere fra Danfoss er kendt for - øge beboernes tilfredshed og føre til færre installatørreklamationer. 2

3 Sig goddag til Dynamic Valve to i én-temperaturstyring og automatisk indreguleringsventil Nem at arbejde med To i én-ventildesign Færre systemkomponenter Ingen Kv- eller autoritetsberegninger Enkel trykefterprøvning Mere effektiv end nogensinde før Forbedret temperaturstyring Øget brugerkomfort Lavere energiforbrug via pumpeoptimering Bedre kedel- eller fjernvarmeeffektivitet Pålidelig drift Permanent optimeret varmesystem Brugere kan ikke påvirke anlæggets balance Færre reklamationer Færre komfortklager 3

4 En ny tilgang til indregulering Variable systemforhold på grund af tryksvingninger i eksisterende løsninger er de primære udfordringer for varmeteknikere. Nøglen til den enkle automatiske løsning, som Dynamic Valve giver, er den måde, den kombinerer en almindelig termostatventil med en indbygget differenstrykregulator. Resultatet er, at tryksvingninger elimineres, så årsagen til typiske klager over varmesystemer fjernes. Derudover skaber Dynamic Valve et stabilt og komfortabelt varmesystem, der ikke kan påvirkes af nogen radiatorjusteringer, beboerne evt. foretager. Sådan fungerer Dynamic Valve Hemmeligheden ved Dynamic Valve ligger dybt inde. Den lille, indbyggede differenstrykregulator sikrer konstant tryk over reguleringskeglen. Almindelige tryksvingninger påvirker ikke længere flowet gennem radiatorerne. 135 Dynamic Valve -princippet Q (l/h) Ved hjælp af en enkel 1-7+N-skala kan hver enkelt ventil hurtigt indstilles til et hvilket som helst maksimumflow mellem liter pr. time. Når hver enkelt ventil indstilles korrekt, begrænses flowet gennem varmesystemet til et maksimumniveau. Derudover idriftsættes og optimeres varmesystemet, så det opnår sit fulde potentiale med hensyn til energibesparelse. P (kpa) Dynamic Valve operation (indstilling N ) Alle vinder Godt for bygningsejere, godt for beboerne Mange af dine kunder vil have oplevet klager over ujævn varmefordeling, støj fra varmesystemet og høje energiregninger. Med Dynamic Valve kan du løse problemerne hurtigt og omkostningseffektivt. Indendørskomforten øges i betydelig grad af den jævne varmefordeling og hurtigere opstartstid, og støjen i varmesystemet forsvinder. Øget energieffektivitet og sikker anlægsdrift reducerer både energiforbruget og antallet af servicebesøg. Resultatet er et mere effektivt varmesystem med lavere omkostninger for alle. Fordele for dine kunder Hurtig, konstant og komfortabel varme Minimalt antal forstyrrelser under renovering Støjsvag varme Reducerede omkostninger 4

5 Scan koden og se, hvordan det virker Indbygget differenstrykregulator: Sikrer, at hele varmesystemet automatisk justeres og indreguleres, 24 timer om dagen, 365 dage om året. Flowbegrænser: Sikrer en maksimal flowmængde gennem radiatoren. Ventilkegle: Bestemmer vandflowet gennem radiatoren, iht. følerens temperaturregulering. Skalaindstilling: Den enkle 1-7+N-skala svarer til et flowinterval fra l/t. Indstillingen kan foretages omgående, uden brug af værktøj. 5

6 Forstå udfordringerne I ubalancerede eller manuelt indregulerede varmesystemer opstår der problemer på grund af enkle fysiske principper: vand løber altid den vej, hvor der er mindst modstand, og det resulterer i dårlig varmebalance. Manuelle løsninger til indregulering kan give en bedre balance, men kun under den fulde belastning, som anlægget er dimensioneret til. I praksis kører et varmesystem i den største del af året ikke med fuld belastning og det giver ubalance. Automatisk indregulering overvinder udfordringerne For at håndtere de konstante svingninger i varmesystemet, øges pumpetrykket sommetider. Det kan resultere i endnu større problemer. En langt mere effektiv løsning er automatisk indregulering, hvor formålet er at tage fuld kontrol over den primære udfordring: at sikre trykket på varmesystemet ved alle belastninger. Lige siden 1980 erne har Danfoss leveret den automatiske indreguleringsløsning ASV til installation i stigestrenge på varmesystemer. Med tilføjelsen af Dynamic Valve i produktporteføljen tilbyder vi nu en alternativ løsning til installation i radiatorerne. Opnå omgående fordele Automatisk indregulering giver omgående fordele under alle forhold. Det er hurtigt og nemt at opnå, og det er en engangsinvestering med kort tilbagebetalingstid. Eliminering af tryksvingninger er nøglen til både perfekt indregulering og fjernelse af årsagen til klager fra brugerne om overeller underopvarmning, støj og for store energiomkostninger. Samtidig får termostaterne fordel af de optimerede betingelser for varmesystemet, så temperaturreguleringen bliver mere stabil og præcis. 6

7 80-90% af alle 2-rørs varmesystemer fungerer ikke effektivt. Af komplekse grunde er de fleste varmesystemer ikke korrekt indregulerede og har mangelfuld temperaturregulering, hvilket bevirker, at slutbrugerne klager over alvorlig energispild. Beboerproblemer Ujævn varmefordeling og forskelle i opstartstider Støj fra varmesystemet Svært at styre temperaturen Økonomiske problemer Højt niveau af energispild Høje varmeregninger Høje omkostninger til håndtering af klager Øget opmærksomhed med stort potentiale Energispild på grund af ineffektive varmesystemer er en stor udfordring over hele verden. I EU har behovet for en reduktion af energiforbruget i specielt ældre beboelsesejendomme bevæget sig op til en plads øverst på den politiske dagsorden i løbet af de seneste år. Da disse udfordringer bliver stadigt vigtigere, og lovgivningen ændres for at afspejle det, vil det skabe gode forretningsmuligheder for både systemdesignere og installatører. Automatiske indreguleringsløsninger som Danfoss ASV og Dynamic Valve udgør ikke kun en særdeles effektiv metode til udnyttelse af potentialet. Enkelhed, minimal forstyrrelse under installation og kort tilbagebetalingstid gør dem også til en fordelagtig investering ved både renoveringer og nybyggeri. Kort sagt har der aldrig været et bedre tidspunkt til at vælge en automatisk indreguleringsløsning fra Danfoss. 7

8 Vælg den rigtige løsning Med introduktionen af Dynamic Valve, der er specifikt konstrueret til 2-rørs varmesystemer, kan Danfoss nu tilbyde en komplet portefølje af produkter og løsninger til varmeanlæg i alle størrelser. Hvilken løsning er den ideelle til dit projekt? For at hjælpe dig med at foretage det korrekte valg, så du opnår et robust, automatisk indreguleret varmesystem, har vi grupperet de vigtigste emner i tabellen i højre side. Dynamic Valve er specialudviklet til at give en enkel løsning i en lang række bygninger, der anvender 2-rørs radiatorsystemer og med en pumpeløftehøjde på op til 6 meter (60 kpa*). Med en maksimal flowkapacitet på 135 l/t er den kompatibel med de fleste eksisterende radiatorer. Teknisk alsidighed For at opnå maksimal alsidighed er Danfoss ASV indreguleringsventiler den ideelle løsning til stigestrenginstallationer i bygninger med pumpeløftehøjde over 6 meter (60 kpa). ASV har ingen reelle tekniske begrænsninger. Nemt og praktisk Fra et praktisk synspunkt er Dynamic Valve den perfekte løsning til komplekst designede systemer, hvor der ikke er nem adgang til stigestrengene, eller hvor de er placeret langt fra hinanden. I systemer med velfungerende forindstillingsradiatorventiler er ASV-løsningen sædvanligvis det bedste valg. Det gælder også for varmesystemer, der anvender radiatorer med indbyggede ventiler eller i andre situationer, hvor Dynamic Valve af en eller anden grund ikke kan bruges. Omkostningseffektivt Fra et økonomisk perspektiv er Dynamic Valve den bedste løsning til varmesystemer med færre radiatorer pr. stigestreng. I situationer, hvor der er mange radiatorer tilsluttet hver enkelt stigestreng, er Danfoss ASV-løsningen mere omkostningseffektiv. * Under delvise belastningsforhold kan pumpeløftehøjden være den samme som differenstrykket over de nærmeste radiatorventiler. Det maksimale tilladte differenstryk over Dynamic Valve er 60 kpa. 8

9 Tilpasset radiator Dynamic Valve Monteres direkte på hver enkelt radiator, uden behov for yderligere komponenter i stigestrengene. Sikrer automatisk konstant vandbalance i hele varmesystemet, uanset hvordan forholdene måtte ændre sig. Tilpasset stigestreng ASV-løsning Monteres direkte på stigestrengene. Sikrer automatisk konstant stigestrengstryk, uanset brugeradfærd, pludselige ændringer i vejret eller andre forhold. Med begrænsning af radiatorflowet ved hjælp af almindelige Danfoss RA-N/RA-U ventiler er varmesystemet perfekt balanceret. Løsninger Løsning Tryk Radiator System Økonomi RA-DV tilpasset radiatorer Maks. differenstryk = 60 kpa Maks. flow = 135 l/t P = 3140 W ved T = 20K P = 4700 W ved T = 30K Bedste valg til komplekst stigestrengsdesign Bedste valg, når hovedstigestrenge/ returledninger er svære at komme til Bedste valg til stigestrenge med få radiatorer Bedste valg, når hovedstigestreng/ returledninger er placeret langt fra hinanden ASV tilpasset stigestreng + RA-N/RA-U tilpasset radiatorer Maks. differenstryk = 150 kpa Ingen flowbegrænsninger (l/t) Bedste valg, hvis maks. differenstryk er ukendt Bedste valg, når der findes velfungerende forindstillingsventiler Bedste valg til stigestrenge med mange radiatorer Eneste valg til varmesystemer med indbyggede radiatorventiler 9

10 Valg af den rigtige føler til dit projekt Fordi Danfoss Dynamic Valve anvender den velkendte RA-følertilslutning, er der et bredt udvalg af følere at vælge mellem. RA 2000 RA 2920 For optimal temperaturstyring vælges gasfyldte RA 2000-følere. I offentlige bygninger eller institutioner, hvor termostaten er særligt udsat for overlast, udgør de manipulationssikrede følere en robust løsning. Intelligente værktøjer gør tingene endnu nemmere Vi har udviklet to værktøjer for at gøre installationen endnu nemmere og garantere korrekt dimensionering. Forindstillingsværktøjet hjælper dig med at foretage den korrekte indstilling i situationer, hvor indstillingsskalaen er svær at aflæse. Det er et særdeles praktisk værktøj i tilfælde, hvor flere radiatorer skal have en lignende indstilling. Vores dp tool er et ekstremt nyttigt, enkelt og unikt værktøj, der anvendes til idriftsætning. Det måler det tilgængelige differenstryk. Ikke via en ekstra 10 installeret måleventil eller en manuel indreguleringsventil, men direkte i Dynamic Valve. Brug det på ventilen længst væk fra pumpen for at tjekke, om det tilgængelige differenstryk er det nødvendige 10 kpa. Hvis det er, kan du være sikker på, at varmesystemet er dimensioneret korrekt. Derudover kan dp tool anvendes for at tjekke om ekstra besparelse kan opnås ved at reducere pumpens løftehøjde. Det er sjældent nødvendigt at indstille pumpen til maximum ydeevne for at den kan levere det nødvendige differenstryk. Scan QR-koden for at se, hvordan dp tool bruges.

11 2.200 ventiler er afprøvet i 17 forskellige varmesystemer i 6 lande. Dokumenterede løsninger Lige fra små bygninger til selv de allerstørste tilbyder Danfoss dig dokumenterede automatiske indreguleringsløsninger til projekter i alle størrelser. Selvom Dynamic Valve er et nyt produkt, har vi allerede masser af dokumentation for dens effektivitet og pålidelighed i praktisk brug. Under produktionsudviklingsprocessen gennemførte vi driftsafprøvninger, der omfattede installation af over ventiler. De testresultater, vi indsamlede under denne proces, udgør den mest omfattende afprøvning før lancering, vi nogensinde har gennemført på en ventil. Automatiske indreguleringsløsninger fra Danfoss Danfoss tilbyder et integreret udvalg af produkter og løsninger til alle former for renovering, restaurering og nybyggeri. I den sammenhæng kompletterer Dynamic Valve vores udbud ved at levere en radiatortilpasset løsning til 2-rørs varmesystemer i mange bygningstyper. Dynamic Valve Produktprogrammet Beskrivelse Model Version Tilslutning Flow (l/t) Best. nummer RA-DV 10 Vinkel NF 3/ G7711 Forindstillingsværktøj Til forindstilling af en Dynamic Valve RA-DV 10 Lige NF 3/ G7712 Best. nummer: 013G7830 RA-DV 15 Vinkel NF 1/ G7713 RA-DV 15 Lige NF 1/ G7714 dp tool Til nem afprøvning af tilstrækkelig differenstryk og pumpeoptimering Best. nummer: 013G

12 Oplev selv Dynamic Valve Kig forbi dynamic.danfoss.dk, hvor du finder tekniske oplysninger, case studies og værktøjer. Du kan også bede Danfoss Salg Danmark om en projektanbefaling. Fremtiden inden for automatisk indregulering er her find ud af mere i dag. VBGWJ101 pravda.dk

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder.

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder 85.000 VVS-Guider hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. varme.danfoss.dk DANFOSS VVS-GUIDE

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Omkostningsreduktion ved horisontal transport Rejsen igennem forsyningskæden fra fabrik til slutbruger kan være lang, idet varer flyttes flere gange

Læs mere

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet GRUNDFOS CUE E-løsninger med Grundfos CUE Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet DEN VÆGMONTEREDE E-LØSNING Enkelhed, fleksibilitet og maksimal kontrol Endnu bedre E-løsninger

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

Verdens første intelligente bruserhoved

Verdens første intelligente bruserhoved Verdens første intelligente bruserhoved Fremtidens standard inden for bruserteknik Faktorer, der kendetegner en god og behagelig badeoplevelse formålet med at gå i bad er altid at blive våd. Meget vådt.

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Rækværk, ankerpunkter og stålkabler

Rækværk, ankerpunkter og stålkabler Rækværk, ankerpunkter og stålkabler Arbejd sikkert i højder med XSPlatforms At arbejde i højder er risikabelt, men man vænner sig til det. I relativt små højder føler folk sig rimeligt trygge og undervurderer

Læs mere