INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer"

Transkript

1 INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer

2 Dan.qxd 28/07/ :03 Page 92 Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet Sikkerhedspåmindelser Installation Anvendelse Vasketøjet Miljøhensyn GIAS Service Installation Elektriske krav Justering af fødder Ventilation Installation af afløbsslangen Forberedelse af ilægning af tøj Klargøring af tøj Sortering af vasketøj Gode råd om tørring Må ikke tørres i tørretumbler Energibesparelse Knapper og indikatorer Valg af program Låge og filter Åbning af lågen Filter Filterplejeindikator Betjening Annullering og genindstilling af program Forsinket start Rengøring og løbende vedligeholdelse Rengøring af tørretumbleren Tekniske specifikationer Fejlfinding Service Reservedele GIAS Service

3 Dan.qxd 28/07/ :54 Page 93 Introduktion Læs venligst denne instruktionsbog grundigt igennem og følg anvisningerne. Denne instruktionsbog giver dig nogle vigtige retningslinjer angående sikker anvendelse, installation, vedligehold samt gode råd om hvordan, du opnår de bedste resultater med din maskine. Opbevar alle papirer et sikkert sted, så du har dem når du skal bruge dem igen, eller hvis du sælger maskinen. Leveringsoplysninger Kontrollér at følgende ting fulgte med maskinen: Instruktionsbog Garantibevis Aftrækskit og instruktioner Energietiket Kontrollér at maskinen ikke er beskadiget, når du modtager den. Hvis den er, skal du ringe til GIAS. Følges ovenstående ikke kan maskinen tage skade. Du kan komme til at betale for reparation, hvis der opstår problemer med din maskine, og dette skyldes misbrug. Udpakning af produktet Tag maskinen ud af emballagen, så tæt som muligt på der, hvor den skal stå. 1. Skær forsigtigt rundt om den underste kant af emballagen og op langs et af hjørnerne. 2. Tag polythenbeklædningen af og løft tørretumbleren af polystyrenfoden. Bortskaf emballagen på sikker vis. Opbevares utilgængeligt for børn. 93

4 Dan.qxd 28/07/ :54 Page 94 Sikkerhedspåmindelser Installation Kontroller at produktet ikke viser tegn på beskadigelse før det tages i brug. Er det beskadiget må det ikke bruges og GIAS Service skal kontaktes. Der må ikke anvendes adaptere, flere stikdåser og/eller forlængerledninger. Tørretumbleren må aldrig installeres opad gardiner, og genstande skal forhindres i at falde ned bag ved eller samles bag tørretumbleren. Maskinen må ikke installeres bag en dør, der kan låses, bag en skydedør eller bag en dør, hvor hængslet sidder i modsatte side af tørretumblerens hængsel. Anvendelse Maskinen er ikke beregnet til at blive benyttet af personer (herunder også børn) med mindskede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller af personer, der mangler erfaring og viden, medmindre den person, der er ansvarlig for deres sikkerhed har observeret dem eller har instrueret dem i, hvordan maskinen benyttes. Børn skal være under opsyn af en voksen for at sikre, at de ikke leger med maskinen. ADVARSEL Misbrug af tørretumbleren kan medføre brandfare. Maskinen er kun til husholdningsbrug, dvs. til at tørring af tekstilvarer og tøj i en husholdning. Denne maskine må kun anvendes til det tilsigtede formål som beskrevet i denne håndbog. Husk at alle instruktioner vedr. installation og anvendelse skal både læses og forstås før maskinen tages i brug. Undgå at røre ved maskinen med fugtige eller våde hænder og fødder. Man må ikke læne sig op af lågen, når der lægges tøj i maskinen, eller bruge lågen til at løfte eller flytte maskinen. Børn må ikke lege med maskinen og dens knapper. ADVARSEL Produktet må ikke bruges hvis fnugfilteret sidder forkert eller er beskadiget; fnug kan antændes. ADVARSEL Der hvor symbolet for varm overflade er placeret, kan temperaturen, under tumbling, overstige 60 grader C. Tag stikket ud at kontakten. Tag altid stikket ud før apparatet rengøres. Maskinen må ikke anvendes, hvis den virker defekt. Bomuldsfibre og fnug må ikke ophobes på gulvet omkring maskinen. Tromlens inderside kan være meget varm. Lad altid tørretumbleren fuldføre afkølingsperioden før tøjet tages ud. Vasketøjet Unlad at tørre uvaskede ting i tørretumbleren. ADVARSEL Man må ikke tørretumble tørt stof behandlet med kemiske rensevæsker. ADVARSEL Skumgummimateriale kan, under visse omstændigheder, selvantænde, hvis det bliver for varmt. Skumgummi (latex skum), badehætter, vandafvisende tekstiler, materialer med gummibehandlet bagside og tøj eller puder med skumgummi fyld MÅ IKKE tørres i tørretumbleren. Kontroller altid vaskemærkerne, om tøjet tåler tørretumbling. 94

5 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 95 Tøjet skal centrifugeres eller vrides omhyggeligt, før det lægges i tørretumbleren. Tøj, der er drivvådt, må IKKE lægges i tørretumbleren. Lightere og tændstikker må ikke efterlades i lommer, og der må ALDRIG anvendes brandfarlige væsker i nærheden af maskinen. Glasfibergardiner må IKKE lægges i maskinen. Der kan opstå hudirritation, hvis andre beklædningsgenstande kontamineres med glasfibre. Tøj, der er blevet snavset af stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voksprodukter og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand tilsat ekstra meget vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren. Skyllemidler eller lignede produkter skal anvendes i overensstemmelse med skyllemidlets brugervejledning. Miljøhensyn Den anvendte emballage er miljøvenlig og genanvendelig. Bortskaf emballagen med tanke for miljøet. Hent vejledning til bortskaffelse af emballagen hos din lokale kommune. For at sikre sikker bortskaffelse af en gammel tørretumbler, skal du tage stikket ud af væggen, skære ledningen og stik af og smide dem ud. Bræk hængslerne af lågen eller ødelæg låsen, så det undgås at børn kommer til at lukke sig selv inde i maskinen. GIAS Service For at sikre apparatets fortsatte sikre og effektive drift anbefaler vi, at eventuel service eller reparation kun udføres af en autoriseret GIAS servicetekniker. Europæisk direktiv 2002/96/EC Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EC vedrørende elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet bør det overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler. Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt ved at kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af. Hvis maskinen ikke kører ordentligt eller går i stykker, så sluk for den og tag stikket ud af stikkontakten. Kontakt GIAS Service mht. eventuel reparation. 95

6 Dan.qxd 28/07/ :04 Page 96 Installation Du kan komme til at betale for reparation, hvis der opstår problemer med din maskine, der skyldes ukorrekt installation. Hvis hovedledningen til denne maskine er beskadiget, skal den udskiftes med en særlig ledning, som KUN fås hos reservedelsforhandleren. Den skal installeres af en kvalificeret person. Elektriske krav Tørretumblere kan køre på 230V, 50 Hz enfaset. Kontrollér at strømkredsen er klassificeret til mindst 10A. Elektricitet kan være meget farligt. Dette apparat skal være jordforbundet. Stikkontakten og maskinens stik skal passe sammen. Der må ikke anvendes flere adaptere og/eller forlængerledninger. Stikket skal være tilgængeligt til afbrydelse efter, at apparatet er blevet installeret. Ledningerne i netledningen er farvede i overensstemmelse med følgende koder: Blå NUL Brun STRØMFØRENDE Grøn og gul JORDFORBINDELSE Dette apparat opfylder kravene i EU direktiverne 89/336/EØF, 73/23/EØF og efterfølgende ændringer. Du må ikke sætte stikket i og tænde for maskinen, før installationen er fuldført. Af hensyn til din egen sikkerhed skal denne tørretumbler være installeret korrekt. Hvis der er nogen tvivl om installation, skal du ringe til GIAS Service for rådgivning. Justering af fødder Når maskinen er på plads, skal fødderne justeres, så maskinen står vandret. 96

7 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 97 Ventilation Der skal være tilstrækkelig ventilation i det rum, hvor tørretumbleren placeres, så det undgås at gasser fra andre apparater, eller åben ild, trækkes ind i rummet under tørrebumbling. Udsugningsluft må ikke afledes i en trækkanal, der er beregnet til aftræk af røggasser fra apparater, der kører på gas eller anden brændsel. Kontrollér regelmæssigt at luften, der strømmer gennem tørretumbleren, ikke hæmmes. Kontrollér fnugfiltret efter brug og rengør det om nødvendigt. Indløb og udløb skal holdes fri for tilstopninger. For at sikre tilstrækkelig ventilation må mellemrummet mellem maskinens bund og gulvet ikke tilstoppes. Der skal være mindst 12 mm fri luft mellem maskinen og ting, der kan blokere. Genstande skal forhindres i at falde ned og samles mellem tørretumblerens sider og bagside, da disse kan tilstoppe luftindsugning og -udsugning. Tørretumbleren må ALDRIG installeres op mod gardiner. Installation af afløbsslangen Medmindre maskinen er frit placeret, så der er luft omkring den, er det nødvendigt, at en aftræksslange benyttes for at fjerne den varme og fugtige luft fra tørretumbleren. Hvis den fugtige luft recirkuleres flere gange, vil det forhindre tørretumbleren i at fungere effektivt. Slangen er monteret på maskinen som vist. Slangen kan monteres gennem en mur eller gennem en åben dør eller et åbent vidue. Slangen er 110mm i diameter og kan trækkes ud til 1,8 meter. Følgende retningslinjer bør følges, når afløbsslangen installeres. Undlad at bruge to sammensatte slanger, da dette vil mindske tørreevnen. 97

8 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 98 Luftstrømningen gennem slangen må ikke hæmmes ved f.eks. at lave knæk på slangen eller ved at montere en forbinder, der er mindre i diameter end slangen for at montere denne gennem et hul i muren. Undlad at lave buede krumninger på slangen, da dette vil hæmme luftstrømningen og øge risikoen for, at der samles vand i slangen. Slangen skal kontrolleres regelmæssigt, og eventuel ophobning af fnug og vand skal fjernes. Diagrammerne herunder viser eksempler på gode og dårlige installationer. Forberedelse af ilægning af tøj Tromlen må ikke overfyldes, større, våde ting, kan overstige den maksimalt tilladte vægt (f.eks.: soveposer, dyner). Før tørretumbleren anvendes første gang: Læs venligst denne instruktionsbog grundigt. Fjern alle genstande som er lagt ind i tromlen. Aftør tromlens inderside og låge med en fugtig klud for at fjerne eventuelt støv, som har sat sig under transporten. Klargøring af tøj Du skal sikre, at det vasketøj, du skal til at tørre, egner sig til tørring i en tørretumbler, som vist på vaskemærker på hver genstand. Kontroller at alle lukninger er lukkede, og at lommerne er tomme. Vend vrangen ud på genstandene. Læg tøjet løst i tromlen for at sikre, at det ikke filtrer sig sammen. 98

9 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 99 Maksimal tørrevægt Bomuld, maks. 8 kg Syntetiske stoffer, maks. 4 kg Sorter tøjet, der skal lægges i, som følger: Efter vaskemærker De findes i kraven eller på en indvendig søm: Egnet til tørring i tumbler. Tørring i tumbler ved høj temperatur. Kun tørring i tumbler ved lav temperatur. Må ikke tørres i tørretumbler. Hvis der ikke findes noget vaskemærke, må det betragtes som uegnet til tørretumbling. Efter antal og tykkelse Når det tøj, der skal lægges i, overstiger tørretumblerens kapacitet, skal tøjet adskilles i overensstemmelse med tykkelse (f.eks. håndklæder fra tyndt undertøj). Efter stoftype Bomuld/linned: Håndklæder, bomuldsjersey, sengelinned og duge. Syntetiske stof: Skjortebluser, skjorter, overalls, osv., fremstillet af polyester eller polyamid samt efter bomulds/syntetiske blandinger. Efter tørringsniveau Sorter tøjet i: Strygetørt, Skabstørt, osv. For sarte genstande tryk på knappen for at vælge lav tørretemperatur. 99

10 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 100 Gode råd om tørring VIGTIGT: Tør ikke genstande som er behandlet med kemisk rensevæske eller gummitøj (fare for brand eller eksplosion). I de sidste 15 minutter tørres tøjet altid i kold luft. Må ikke tørres i tørretumbler: Uld, silke, sarte stoffer, nylonstrømper, sart broderi, stof med metaldekoration, beklædningsgenstande med PVC eller læderkanter, gummisko, pladskrævende genstande, som f.eks. soveposer, osv. Energibesparelse Læg kun vasketøj i tørretumbleren som er blevet grundigt vredet eller centrifugeret. Jo mere tørt vasketøj er, jo kortere vil tørretiden være og derved spare elektricitet. ALTID Prøv altid at tørre vasketøj så meget vasketøj som maskinen tillader, dette sparer både tid og elektricitet. Det skal altid kontrolleres, at filtret er rent før hver tørrecyklus. ALDRIG Den maksimale vægt må aldrig overskrides, dette vil spilde tid og elektricitet. Læg aldrig drivvåde genstande i tørretumbleren, dette kan beskadige apparatet. 100

11 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 101 Knapper og indikatorer FORSINKET START-KNAP DISPLAYET START/PAUSE- KNAP PROGRAMVÆLGER SARTE TEKSTILER-KNAP FILTERPLEJE- INDIKATOR Kontrolpanel og indikatorlys Programvælger Vælg det ønskede program Forsinket start-knap Lader brugeren vælge en anden starttid (se detaljerede oplysninger på side 105). Start/Pause-knap tryk for at fortsætte det valgte tørreprogram. Sarte Tekstiler-knap Tryk for at reducere varmeniveau for sarte genstande, indikatorlyset over knappen tænder. Skal varmeniveauet ændres, skal man vælge et nyt program. Lav varme Indikatorlys TÆNDT Høj varme Indikatorlys SLUKKET Filterpleje-indikator Lyser når filtret skal renses Displayet DRY Når dette program vælges, vil DRY-indikatoren blinke. Når programmet starter, vil DRY-indikatoren tænde. Indikatoren lyser, når der er kort tid tilbage, før programmet er færdigt. På dette tidspunkt skifter tørretumbleren fra varm til kold luft. Længden af nedkølingsfasen varierer fra 10 til 15 minutter afhængigt af programmet. END Indikatoren lyser, når programmet er færdigt. 101

12 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 102 Valg af program Denne Hoover sensor tørretumbler giver dig mange muligheder for at tilpasse tørringen til dine specielle behov. I tabellen nedenfor kan du se de forskellige programmer og hvordan de fungerer. Bemærk: Sensoren vil måske ikke kunne mærke hvis der kun er få ting lagt i. Til små mængder tøj og enkelte stykker eller fortørrede stoffer med lavt fugtindhold, skal de tidsindstillede programmer anvendes. Indstil programmet til mellem 30 og 75 minutter afhængig af tøjmængden og den ønskede tørhedsgrad og vælg høj eller lav varme afhængig af stoftype. Hvis sensoren ikke kan mærke noget i tørretumbleren, kører den kun i 10 min. før den går ind i afkølingsfasen. Er tøjmængden for stor eller for våd til at tørretumbles, vil tørretumbleren automatisk gå ind i afkølingsfasen efter ca. 3 timer. 102

13 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 103 Program Knastørt Ekstra tørt Skabstørt Strygetørt Uld-finish Relax Rapid 40' 150' 120' 90' 75' 60' 45' 30' Genopfrisk Beskrivelse Vælg hvor tørt tøjet skal være. Dette spænder fra til badehåndklæder og badekåber, over til tøj, der skal lægges væk uden strygning, til de programmer, hvor tøjet er perfekt til strygning. Et skåneprogram, der er specielt designet til at gøre uldtøj blødere, efter det er blevet tørret i fri luft. Dette skåneprogram med varm luft varer 12 minutter og kan også benyttes til at gøre uldtøj, der har ligget i skabet i længere tid, friskt igen. Programmet Udglatning styrer fugtighedsindholdet og giver en anti-krøl-behandling. Tørretumbleren opvarmer tøjet i 9 minutter efterfulgt af en 3 minutters afkølingsperiode og er især god til beklædningsgenstande, som kan have ligget i et stykke tid inden strygning i f.eks. en tøjkurv. Beklædningsgenstande kan også blive stive, når de tørres i fri luft på en tørresnor eller inden døre på radiatorer. Dette program gør folderne i tøjet blødere, hvilket betyder, at tøjet er hurtigere og lettere at stryge. Programmet 40' Rapid gør det muligt at gennemføre tørrecyklussen hurtigt. Dette er et ideelt program, hvis man vil have tøjet tørt, opfrisket og klart til brug på mindre end 40 minutter. Dette specielle program overvåger konstant tørhed og temperatur i tromlen takket være brugen af sensorer, og det bruger nøjagtig den tid og energi, der er nødvendig! Maskinen afslutter cyklussen, når tøjet er skabstørt. Den anførte cykluslængde kan variere alt efter type af tekstiler, tøjmængde og restfugt i beklædningsgenstandene. Den maksimale tøjmængde er 2 kg, og programmet er egnet til alle typer tekstiler, hvor tørretumbling er hensigtsmæssig. 150 minutters tørring 120 minutters tørring 90 minutters tørring 75 minutters tørring 60 minutters tørring 45 minutters tørring 30 minutters tørring Centrifugering med kølig luft i 20 minutter 103

14 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 104 Låge og filter Åbning af døren Træk i håndtaget for at åbne lågen. For at genstarte tørretumbleren, luk lågen og tryk på. ADVARSEL! Når tørretumbleren er i brug kan tromlen og lågen blive MEGET VARME. Du må aldrig stoppe tørretumbleren, før tørreprogrammet er afsluttet, medmindre tøjet tages ud og spredes hurtigt, så det kan køles ned. Filter VIGTIGT: For at bevare tørretumblerens effektivitet skal det kontrolleres, at fnugfiltret er rent før hver tørrecyklus. 1. Træk filtret opad. 2. Åbn filtret som vist. 3. Fjern forsigtigt bomuldsfibrene med en blød børste eller fingerspidserne. 4. Smæk filtret sammen og skub det på plads. BRUG IKKE VAND TIL RENGØRING AF FILTERET Filterplejeindikator lyser når filtret behøver rengøring. Hvis vasketøjet ikke tørrer, skal det kontrolleres, at filtret ikke er tilstoppet. Indikatoren lyser også, når udluftningsslangen er blokeret eller slår bugter. 104

15 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 105 Betjening 1. Åbn lågen og læg vasketøjet i tromlen. Du skal sikre, at beklædningsgenstandene ikke hindrer lågen i at lukke. 2. Luk forsigtigt døren ved at skubbe den langsomt i indtil de kan høre, at døren lukkes med et klik. 3. Drej Programvælger-knappen for at vælge det ønskede tørreprogram (se Programvejledningen). 4. Hvis du tørrer syntetiske stoffer, akryl eller sarte genstande, skal du trykke på knappen for at reducere varmeniveauet. Lampen ved siden af trykknappen lyser, når maskinen er sat til lav varme. For at fravælge et program inden for de første par minutter af det trykkes på knappen. Derefter nulstilles maskinen, så indstillingen kan ændres. 5. Tryk på -knappen. Tørretumbleren starter automatisk, og DRYindikatoren lyser. 6. Hvis lågen, af den ene eller anden grund, åbnes under tørringen, skal man trykke når lågen igen lukkes, for at få tørreprogrammet til at fortsætte. 7. Når cyklussen er ved at være færdig, går maskinen ind i afkølingsfasen, og tøjet tumbles nu i kold luft, så det langsomt køles af. 8. Når programmet er færdigt, lyser END-indikatoren. 9. Efter programmet er afsluttet, bliver tromlen ved med at rotere med mellemrum, så tøjet krølles mindst muligt. Dette fortsætter, indtil der slukkes for maskinen, eller døren åbnes. Annullering og genindstilling af program Man kan annullere et program ved at holde -knappen inde i 3 sekunder. DRY-lampen blinker for at vise, at maskinen er blevet nulstillet. Forsinket start Med funktionen Forsinket start kan brugeren udsætte tørretumblingens start med 3, 6 eller 9 timer. Når denne funktion vælges første gang, vil der på displayet blive vist 3 timer, trykkes der én gang til stiger den til 6 timer, og trykkes der endnu engangt til 9 timer. For at påbegynde programmet, tryk på og maskinen vil færdiggøre tørringen inden for denne tid. Indikatoren for 3, 6 eller 9 timer lyser for at vise, at der er valgt forsinket start. 105

16 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 106 Rengøring og løbende vedligeholdelse ADVARSEL! Tromlen, lågen og tøjet kan være meget varmt. VIGTIGT Sluk altid for og tag stikket ud af kontakten før apparatet rengøres. Rengøring af tørretumbleren Rens filtret efter hver tørring. Efter hver anvendelsesperiode aftørres tromlens inderside og lågen efterlades åben i et stykke tid, så den kan tørre ved luftcirkulation. Aftør maskinens yderside og lågen med en blød klud. BRUG IKKE skuresvampe eller slibende rengøringsmidler. For at forhindre lågen i at klæbe fast eller ophobningen af fnug, skal indersiden af lågen og mellemlægget periodisk rengøres med en fugtig klud. Tekniske specifikationer Tromlekapacitet Maksimal vægt Højde Bredde Dybde Energietiketbånd 115 liter 8 kg 85cm 60cm 60cm C For elektriske data se klassificeringsetiketten på tørretumblerens forside (med lågen åben). 106

17 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 107 Fejlfinding Hvad kan det skyldes at... Fejl du selv kan afhjælpe Før du ringer til GIAS Service for teknisk råd, beder vi dig tjekke følgende. Du vil få en regning, hvis maskinen fungerer som den skal, er blevet installeret ukorrekt eller er blevet misbrugt. Har du tjekket det du skal og varer problemet ved, skal du ringe til GIAS Service, som forhåbentligt kan hjælpe dig over telefonen. Tørretiden er for lang/tøjet er ikke tørt nok... Har du valgt den korrekte tørretid/det korrekte program? Var tøjet for vådt? Var tøjet blevet vredet grundigt eller centrifugeret? Trænger filtret til at blive renset? Er der for meget tøj i tørretumbleren? Er aftræksslangen bugtet eller tilstoppet? Var der valgt i en tidligere tørrecyklus? Tørretumbleren fungerer ikke... Findes der en elektricitetsforsyning der virker til tørretumbleren? Kontroller det ved at anvende et andet apparat, som f.eks. en bordlampe. Er stikket korrekt forbundet til lysnettet? Er der strømsvigt? Er sikringen sprunget? Er lågen helt lukket? Er der tændt for tørretumbleren, både ved lysnettet og ved maskinen? Er der valgt tørretid eller program? Er der tændt for maskinen igen efter lågen har været åbnet? Tørretumbleren larmer for meget... Sluk for tørretumbleren og kontakt GIAS Service. Indikatoren er tændt Trænger filtret til at blive renset? Er aftræksslangen bugtet eller tilstoppet? 107

18 Dan.qxd 28/07/ :55 Page 108 Service Hvis der stadig er et problem med din tørretumbler efter hele den anbefalede kontrol er udført, bedes du ringe til GIAS Service for rådgivning. De vil måske kunne hjælpe dig over telefonen eller arrangere aftale om besøg af en tekniker i henhold til din garantis bestemmelser. Der kan imidlertid opkræves et gebyr, hvis følgende finder anvendelse på din maskine: Det konstateres, at den fungerer. Er ikke blevet installeret i overensstemmelse med installationsvejledningen. Er blevet anvendt forkert. Reservedele Der må kun bruges originale reservedele direkte fra GIAS Service. GIAS Service For service eller reparation, ring til din lokale GIAS servicetekniker. Fabrikanten fralægger sig alt ansvar i tilfælde af trykfejl i denne instruktionsbog. Fabrikanten forbeholder sig også retten til at foretage passende ændringer i deres produkt uden at ændre ved dets væsentligste karakteristika. 108

INSTRUCTION BOOK GOC 560B. Condenser Tumble Dryer. English 2. Dansk 13. Norsk 24. Svenska 35. Suomi 46. 6 kg

INSTRUCTION BOOK GOC 560B. Condenser Tumble Dryer. English 2. Dansk 13. Norsk 24. Svenska 35. Suomi 46. 6 kg INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GOC 560B English 2 Dansk 13 Norsk 24 Svenska 35 Suomi 46 6 kg INDEKS Introduktion 14 Leveringsoplysninger 14 Udpakning af produktet 14 Sikkerhedspåmindelser 14 Installation

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG VHV780CX

INSTRUKTIONSBOG VHV780CX INSTRUCTION BOOK Vented Tumble Dryer VHV 780CX INSTRUKTIONSBOG VHV780CX Tørretumbler med aftræk English 2 Danish 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 14 Levereringsoplysninger 14 Udpakning af produktet

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D18K

KONDENSTØRRETUMBLER D18K KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN 10213 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

DHT82EIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559

DHT82EIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559 DHT82EIN Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Smeg produkt. Vi håber, at dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER DK BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe denne tørretumbler. Din nye tørretumbler opfylder kravene til moderne håndtering af vasketøj. Den tørrer tøjet

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere