KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0")."

Transkript

1 KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring i tørretumbler Sortér efter: Materialets vægt: Hvis vægten af det tøj, der skal tørres, overskrider tørretumblerens kapacitet, skal vasketøjet sorteres efter vægt (f.eks. viskestykker og tyndt undertøj tørres hver for sig). Materialetype: bomuld (lærred), syntetiske stoffer (strygefrit). Tørringsgrad: skabstørt, strygetørt osv. Følgende bør ikke tørres i tørretumbler: nylonstrømper, broderivarer, stoffer med metalliske dekorationer. Forberedelse af vasketøjet Fyldning af tørretumbleren Valg af program Valg af ekstrafunktioner (afhængigt af model) Start af tørretumbleren Programslut tømning af tørretumbleren Slukning af tørretumbleren Kontrollér, at alle knapper/lynlåse er lukkede, og at lommer er tomme. Kontrollér, at der ikke er lightere i vasketøjet. Vend vrangen ud på tøjet. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Vælg det påkrævede tørreprogram ved at dreje programvælgeren (yderligere oplysninger findes i programtabellen). Hvis du ikke starter programmet hurtigt efter at have foretaget dit valg, slukkes tørretumbleren automatisk efter et par minutter. For at tænde for tørretumbleren igen skal du dreje programvælgeren til "Off" ("0") og derefter til det ønskede programme. Vælg den ønskede ekstrafunktion ved at trykke på den tilhørende knap. Kontrollampen over knappen tænder som en bekræftelse af valget. En hurtigtblinkende kontrollampe angiver, at der er foretaget et forkert valg (inkompatible ekstrafunktioner). Tryk atter på knappen for at annullere funktionen. Tørreprogrammet startes ved at trykke på knappen "Start (Pause)". Den tilhørende kontrollampe tænder. Ændring af programvalg: hvis der skiftes program under tørringen, standser tørretumbleren. Kontrollampen for "Start (Pause)" blinker. Det nye program aktiveres ved atter at trykke på knappen "Start (Pause)". Afbrydelse af et program: Tørretumbleren kan afbrydes under en tørring ved at trykke på knappen "Start (Pause)" og åbne lugen. Vent mindst 5 minutter, så tøjet kan køle af, inden tumbleren tømmes. Af sikkerhedsmæssige årsager stopper tørringen automatisk, hvis du åbner lugen. Genstart efter lugeåbning sker ved at lukke lugen og atter trykke på knappen "Start (Pause)". Advarsel: tørretumbleren må aldrig standses, før tørringen er færdig, medmindre alle emner fjernes hurtigt og bredes ud, så varmen kan fordampe. Den sidste del af tørringen foregår uden varme (afkøling) for at sikre, at alle emner får en lavere temperatur, der sikrer, at de ikke krøller. End: tag vasketøjet ud af tørretumbleren. Tørreprogrammet er afsluttet. Antikrøl: Hvis vasketøjet ikke fjernes ved afslutningen af tørrecyklussen, igangsættes en automatisk antikrølcyklus i maksimalt 15 minutter (ved at vælge ekstrafunktionen "Antikrøl" kan dette tidsrum forlænges op til 12 timer). Tromlen drejer rundt med regelmæssige mellemrum for at forhindre, at vasketøjet bliver krøllet. Når "Antikrøl", slukkes tørretumbleren automatisk efter et par minutter for at spare strøm. Stil programvælgeren på "Off" ("0"). Rengøring af lugefilteret efter hver tørring: åbn lugen, træk filteret op og ud af maskinen, og åbn det. Børst fnuggene af med en blød børste eller med fingrene. Luk fnugfilteret, og skub det godt på plads igen. Tømning af vandtank: træk tanken ud i håndtaget, og tøm den. Skub atter den tømte tank ind på plads. Bemærk: anvend udelukkende tilsætningsmidler/plastgenstande, der er velegnet til tørretumbler, og rengør tøj, der er behandlet med pletfjernere, grundigt med masser af vand inden tørring. Tør aldrig genstande af gummi eller genstande, der er snavset til med vegetabilsk olie, i tørretumbleren. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for evt. beskadigelse af vasketøj, der er et resultat af mangelfulde eller forkerte anvisninger på tøjets vaskemærke. 1

2 Programoversigt Ekstrafunktioner Omtrentlig tørretid (i minutter) Programmer / tørhedsgrad Tekstiltype Stoftype Skånetør-ring Pause Dry plus Udskudt start Meget vådt vasketøj Vådt vasketøj Ekstra tørt Tykt, flerlaget vasketøj som f.eks:. frottehåndklæder, frottebadekåber. X X X X Bomuld Skabstørt * Frottehåndklæder, karklude og viskestykker, sengetøj, undertøj Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af normalt vådt bomuldstøj. Bomuld eller lærred varmvask / kulørt vasketøj Maks. 7,0 kg X X X X X X X X Strygetørt* Vasketøj, der skal stryges, som f.eks.: senge- og dækketøj, viskestykker, T-shirts, poloskjorter, arbejdstøj. X X X X Syntetisk Ekstra tørt Skabstørt* Vasketøj med tykke, flerlagede områder, som f.eks: senge- og dækketøj, joggingdragter, anorakker, tæpper. Vasketøj, der ikke skal stryges, som f.eks: skjorter, bluser, T-shirts, sportstøj. Vasketøj af syntetiske stoffer, blandingsfibre eller strygefrit bomuld (skal ikke stryges) X X X X X X X X Strygetørt Vasketøj, der skal stryges, som f.eks.: bukser, kjoler, nederdele, skjorter, bluser. Maks. 3,5 kg X X X X Specialprogrammer Sarte stoffer plus Blandet fyldning Lav tørreintensitet for sarte stoffer, som f.eks: bukser, kjoler, nederdele, bluser. T-shirts, skjorter, håndklæder, undertøj, sportstøj. Vasketøj af syntetiske fibre som f.eks. polyamid, nylon, polyakryl osv. 2,5 kg Bomuld Syntetisk blanding 3,0 kg X X X X X X X X Luftning Vasketøjet luftes og opfriskes i 30 minutter uden varme. Alle tekstiler. X Tørretid Færdigtørrer Alle tekstiler X X *Testprogram i overensstemmelse med EN Referenceprogram for energimærket. Overhold producentens anbefalinger om pleje på vaskemærket på dit vasketøj. 2

3 Sådan skal du gøre, hvis... Hvis din maskine ikke fungerer korrekt, bedes du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter kundeservice se desuden det relevante afsnit i brugervejledningen. Tørringen varer for længe/vasketøjet er ikke tørt nok. Er der valgt korrekt tørreprogram? Blev tørringen afbrudt (lugen åbnet, fuld vandtank)? Var vasketøjet for vådt (vaskemaskinens centrifugeringshastighed mindre end o/m)? Er filtret tilstoppet (lyser kontrollampen for filteret)? Er det nederste filter snavset? (se brugervejledningen for yderligere oplysninger) Er rumtemperaturen for høj? Lyser kontrollamperne for "End" og "Antikrøl"? Tørrecyklussen er færdig, og vasketøjet kan fjernes. Hvis du ikke er tilfreds med tørringsresultatet, skal du vælge et program, der tørrer mere. Du kan anvende justeringen af tørringsgraden til at forbedre resultaterne. Tørretumbleren fungerer ikke Er stikket sat rigtigt i stikkontakten? Er der strømafbrydelse? Er sikringen sprunget? Er lugen lukket ordentligt? Er der valgt tørreprogram? Er der trykket på knappen "Start (Pause)" kort efter et program er valgt? (Ellers slukkes tørretumbleren.) Er der valgt udskudt start? Er tørretumbleren overbelastet? Fjern noget af vasketøjet. Kontrollampen for fnugfilter, vandtanken eller det nederste filter lyser Er fnugfilteret rent? Er vandtanken tom? Er vandtanken sat korrekt i? Er det nederste filter rent og placeret korrekt? Vanddråber under tørretumbleren. Er det nederste filter placeret korrekt? Er fnug på det nederste filters pakning og lugepakningen blevet aftørret? Er vandtanken sat korrekt i? Er der brugt korrekt afløbssamling og er den vandtæt? Står tørretumbleren på en jævn overflade?...du vil vedligeholde og rengøre din tørretumbler korrekt: Rens filteret efter hver tørrecyklus Børst fnuggene af med en blød børste eller med fingrene. Luk filteret. Skub filteret fast på plads. Tøm vandtanken efter hver tørrecyklus Fjern vandtanken ved at trække i håndtaget. Tøm vandtanken. Skub atter den tømte tank helt ind på plads. Rens bundfilteret efter hver femte tørrecyklus Rengør det nederste filter under rindende vand. Tør fnug af pakningerne. Rengør det nederste filter (se kapitlet "Rengøring af det nederste filter" i brugervejledningen). Se brugervejledningen for yderligere oplysninger om rengøring af det nederste filter. 3

4 FEJLKODER Hvis der opstår en fejl i tørretumbleren, vises en af følgende fejlkoder. Afhængig af tørretumblermodellen kan fejlen angives med bogstaver eller forskellige blinkende lamper. Fejlkode Lampefejlkode Foretag følgende kontroller, før der tilkaldes service F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 Sluk tørretumbleren. Tag stikket ud af stikkontakten. Kontrollér, at rumtemperaturen er på mellem 5 C og 35 C. Vent i 1 time. Sæt stikket tilbage i stikkontakten, og start tørretumbleren igen. Hvis problemet varer ved, skal man kontakte kundeservice. F10 F24 Sluk tørretumbleren. Tag stikket ud af stikkontakten. Vent 30 minutter. Sæt stikket tilbage i stikkontakten, og start tørretumbleren igen. Hvis problemet varer ved, skal man kontakte kundeservice. Start-lampen blinker 2 gange i sekundet, når der trykkes på den Kontrollér, at lugen er helt lukket og det nederste filter monteret korrekt. Lampen for nederste filter blinker eller lugefilterlampen blinker 2 gange i sekundet, når der trykkes på Start-knappen Kontrollér, at det nederste filter er monteret korrekt. Lampe blinker Lampe slukket Lampe lyser 4

5 FORBRUGSDATA Strømforbrug: slukket: 0,11 W / standby: 0,11 W Kapacitet (kg) Centrifugeringshastighed [o/m] Fugtighed [%] Energiforbrug [kwh]** Tørretid [min.]** * , , , , , , Bomuld, strygetørt , , Syntetisk, skabstørt 3, ,78 65 *Referenceprogrammer for energimærketl/forordning 392/2012/EU **Energiforbruget og tørretiden kan afvige fra værdierne ovenfor, da de afhænger af driftsforholdene (spændingsvariationer, blanding af tekstiler, tekstilernes fugtighed efter centrifugering, fyldningskapacitet). Valg af ekstrafunktioner vil også ændre forbrugsdataene. Alle værdier i henhold til EN

6 th sense Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug! Hurtig oversigt 3h 6h 9h Kg. A + Kontrollamper og ekstrafunktioner Programvælger Tørreprogrammet vælges ved at dreje denne knap. Kontrollampen for "Start (Pause)" blinker. Knappen "Start (Pause)" Tørreprogrammet startes ved at trykke på denne knap. Kontrollampen tændes. Lugefilter Kontrollampen lyser, når lugefilteret skal renses. Rens filteret efter hver tørring. Vandtank Kontrollampen lyser, når vandtanken skal tømmes. Tørrecyklussen afbrydes automatisk. Tøm vandtanken og start tørreprogrammet igen. Tøm vandtanken efter hver tørring. Udskudt start Udskyder starten af tørrecyklussen 3, 6 eller 9 timer. Hver gang der trykkes på knappen udskydes start 3 timer. Tryk på knappen "Start (Pause)" for at bekræfte valget og starte maskinen. Kontrollamperne oven over programvælgeren blinker for at angive det valgte tidspunkt. Under nedtællingen vil tromlen rotere fra tid til anden for at fordele vasketøjet og pumpen vil begynde at pumpe vand i vandtanken. Du kan annullere eller ændre den valgte udskydelsestid ved at indstille programvælgeren til "off" position eller ved at åbne lugen. End Tørreprogrammet er færdigt. Tøm tørretumbleren. Beskyttelse mod overtørring/ 6 th Sense Når der vælges et program med fugtstyring, tænder kontrollampen for at angive, at beskyttelsesfunktionen er aktiv. Dry plus Ved at vælge denne ekstrafunktion kan du øge tørreniveauet af vasketøjet. Skånetørring Valg af denne ekstrafunktion vil reducere tørretemperaturen. Kan ikke vælges sammen med ekstrafunktionen "Quickvask" (Der tages forbehold for tekniske ændringer)

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VM 9100 RM. Brugsanvisning

VM 9100 RM. Brugsanvisning VM 9100 RM Brugsanvisning 1 Kære kunde Vi vil gerne takke dig for at købe dette produkt samt den tillid du viser vores virksomhed. For optimal brug af alle produktets fordele, har vi opsummeret en række

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere