Special products for special customers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Special products for special customers"

Transkript

1 Special products for special customers 1

2 2

3 Velkommen til RG Group RG Rom Gummi blev grundlagt i 1983 og blev hurtigt kendt som den foretrukne forhandler af gummiprodukter til fiskeindustrien. Siden er produktsortimentet løbende blevet større og omfatter i dag store som små gummiemner til forskellige brancher. I 2008 fik RG Rom Gummi en bestilling på fendere fra Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri. Dette samarbejde førte senere til, at de to virksomheder etablerede selskabet RG Seasight Fenders, der i dag er førende leverandør af gummifendere til offshoreindustrien i både ind- og udland. For at fastholde kvaliteten af de mange forskellige opgaver, der ligger i RG Group, samtidig med at antallet af medarbejdere er hastigt stigende, blev virksomheden certificeret under ISO 9001 i ISO 9001-certificeringen medfører en skarp dokumentation af produktionsprocesserne, som sammenholdt med virksomhedens mangeårige erfaring og dybdegående viden om gummiproduktion sikrer det helt rigtige produkt hver gang. Welcome to RG Group RG Rom Gummi was founded in 1983 and was quickly the preferred supplier of rubber products for the fishing industry. Since then the product range has grown bigger and today it includes small as well as large rubber products for different industries. In 2008 RG Rom Gummi received an order for fenders from the shipyard Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri. The cooperation between the two companies facilitated the later establishment of the company RG Seasight Fenders, which today is the national and international leading supplier of rubber fenders to wind crew vessels. In order to maintain the quality of the various types of products demanded from RG Group along with a rapid increase in employees the company was certified to ISO 9001 standards in An advantage of the ISO 9001 certification is a detailed documentation of production processes, which together with the company s longstanding experience and extensive knowledge about rubber production ensures the right product every time. 3

4 Gummiprodukter til ethvert formål Rubber products for every purpose RG Rom Gummi leverer alt inden for formstøbte gummiartikler, produkter i polyuretan og varmvulkanisering af gummi til mange forskellige brancher. Nogle af gummiprodukterne laves som serieproduktioner, mens andre er specialproduktioner. Især ved sidstnævnte er vi ofte med fra idé over udvikling til færdigt produkt, hvilket gælder, uanset om kunden ønsker mange eksemplarer eller blot et enkelt. Re-gummiering - så godt som nyt Mange gummiprodukter er bygget op over en metalkerne, og i langt de fleste tilfælde er det muligt at reparere gummilaget, når det er blevet slidt. Når vi reparerer emnet, fjerner vi det gamle gummi og lægger et helt nyt lag på, som derefter varmvulkaniseres. Vores erfaring er, at det godt kan betale sig at lægge nyt gummi på produkterne, idet holdbarheden er god, og reparationen koster mindre end et tilsvarende nyt produkt. RG Rom Gummi supplies anything within moulded rubber, products in Polyurethane and hot vulcanization of rubber for many different industries. Some of the rubber products are batch productions while others are custom made productions. In the latter we follow the process from idea to the finished product weather the customer needs many or just one specimen. Retreading - as good as new Most rubber products are constructed on a metal core and in most cases it is possible to repair the outer rubber layer when it is worn down. When we fix the specimen we remove the old rubber and put on a new layer which is then hot vulcanized. In our experience the repair is profitable since the durability is long and the repair is less costly than a new product. 4

5 Polyuretan Fremstillingen af produkter i polyuretan er også meget alsidig, idet vi kan sprøjte flydende polyuretan på flere forskellige overflader. Vi har blandt andet beklædt lad og indvendige sider på pickups og lagt slidlag i bunden af hestetrailere. Polyurethane Our manufacturing in Polyurethane is also very versatile as we can spray floating Polyurethane on several different surfaces. Among others we have covered the cargo area and internal sides of pickup trucks and put in a rubber layer at the bottom of horse trailers. Formstøbning Vi formstøber en stor del af vores produkter, herunder alt fra gyllepropper over håndtag til veteranmotorcykler til vakuumringe. Moulding We mould a large part of our products from slurry plugs to handles on vintage vehicles and vacuum rings. Varmvulkanisering Vores erfaring med varmvulkanisering går mere end 30 år tilbage, og med autoklavere op til Ø2x10m laver vi blandt andet transportruller, afgraterkar og valser i alle størrelser. Varmvulkaniseret gummi giver den bedste vedhæftning og er derfor meget slidstærkt, og det beskytter metalemnet fra ydre påvirkninger såsom slag og fugt fra sandblæsning, kemikalier og grus. Hot vulcanisation We have more than 30 years of experience with hot vulcanisation and with autoclaves up to Ø2x10 meters, we make i.e. transport rollers, deburring tubs and PUR rollers in all sizes. Hot vulcanized rubber provides the best adhension and is very durable and the rubber layer will protect the metal core from outer influences such as thrusts and moisture from sand blasting, chemicals and gravel. 5

6 Vi måler os selv på kvalitet, leveringstid og kundetilfredshed Det er vigtigt for os, at vores kunder er tilfredse både med vores produkter og vores service. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte kundes behov og sætter en ære i at levere den kvalitet, kunden efterspørger. Vi ved, at mange af vores kunder er afhængige af, at vi kan levere fra dag til dag, så vi tilpasser os efter efterspørgslen. Det vil sige, at vi i perioder kun har daghold, mens vi i andre har treholdsskift. Denne omstillingsparathed sikrer kort leveringstid til glæde for vores kunder. Mange kommer til os med et problem, de mangler en løsning på. Uanset om de ved, hvordan det endelige produkt skal se ud, dokumenterer vi produktionen gennem produkttegninger i 2D og 3D. Samtidig finder vi den rette gummitype med de nødvendige specifikationer, såsom hårdhed og slidstyrke. We measure ourselves on quality, delivery time and customer satisfaction It is important to us that our customers are satisfied with both our products and our service. We focus on each customer s particular need and we take pride in delivering the quality that our customers demand. We know that many of our customers are dependent on our day-to-day delivery so we adjust according to demands. This means that in some periods we only have a day shift while during other periods we have three shifts. This ability to adapt to the situation ensures short delivery which benefits our customers. Many come to us with a problem for which they need a solution. Weather they know how the final product should look like or not, we document the production with product sketches in 2D and 3D. At the same time we find the right type of rubber and the necessary specifications such as hardness and wear resistance. 6

7 Vi kan blandt andet producere i følgende gummityper: Below are examples of the different types of rubber we work with: Silicone BR Neoprene EPDM Nitrile rubber Polyurethane HNBR NBR Natural rubber butadiene rubber rubber NR SBREthylene-propylene Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber Styrene-butadiene rubber PUR Viton ISO 9001 RG Rom Gummi er ISO-certificeret under standarden ISO Det drejer sig om løbende at definere de mål og processer, der er nødvendige for at levere resultater i overensstemmelse med kunders krav og vores egne politikker, og så derefter løbende måle på dem. Og vi er glade for at blive målt, for så bliver vi holdt op på, at vi gør det, vi lover, fortæller Jesper Berg Kristensen, direktør for RG Rom Gummi. ISO 9001 RG Rom Gummi is certified to ISO 9001 standards - It is essential to continuously define the goals and processes that are necessary to deliver results that match customer s demands and our own policies and then continuously measure those. We appreciate being measured because as a result we are encouraged to keep our promises, says Jesper Berg Kristensen. 7

8 We constantly develop new fender systems including: LARGE FENDERS FOR HEAVY DUTY VESSELS INTELLIGENT FENDERS SIDE FENDERS CONCRETE FENDERS FOAM FILLED FENDERS BOW FENDERS T-FENDERS D-FENDERS CORNER FENDERS IMPACT PADS 8

9 RG Seasight Fenders sikrer flest dage på vandet RG Seasight Fenders producerer både standardsystemer og skræddersyede løsninger, som alle uanset type tilpasses det enkelte skib. Derudover udvikler vi hele tiden vores fendersystemer til at kunne klare hårdere og hårdere vejr på havet, uden at vi går på kompromis med sikkerheden om bord. Fenderne er fremstillet af varmvulkaniseret kvalitetsgummi, og de er derfor meget modstandsdygtige overfor påvirkningerne af havvand, ozon og ultraviolette stråler. Dette betyder, at fenderne til trods for svære betingelser har en lang holdbarhed. De færreste vindmølleparker er ens, og derfor har vi udviklet en fender med aftagelig bulp. Supplybåden kan derved hurtigt omstilles fra én vindmøllepark til en anden uden at skulle skifte fender og bruge unødig tid i havn. Endvidere tilbyder vi at montere løfteøjer og gule sikkerhedsmarkeringer på fenderen, som vi tilpasser efter behov. RG Seasight Fenders ensure the most days at sea RG Seasight Fenders produce both standard systems and custom made solutions. Regardless of type all of our solutions can be adjusted to the particular vessel. Moreover we are continuously developing our fender system s ability to cope with increasing rough weather at sea without compromising the safety on board. The fenders are made from hot vulcanized quality rubber that makes them highly resilient to effects from the ocean water, ozone and ultraviolet sun rays. This means that the fenders in spite of harsh conditions have long durability. Not all boat landings are the same which is why we have developed a fender with removable nose. The supply vessel can thus swiftly be transformed from one wind farm to another without the need for changing fenders and using unnecessary time at harbour. Moreover we offer to install hoist hooks and yellow security markings on the fender, which we will adjust according to the given needs. 9

10 Don t trash the fender Mission Formålet med RG Seasight Fenders er at producere solide fendersystemer, der forbedrer sikkerheden om bord på supplybådene i offshoreindustrien. Nærmere betegnet fendersystemer, der gennem deres opbygning sikrer en forsvarlig overførsel af mandskab fra båd til vindmølle også på dage med blæst. Det vil sige fendersystemer, der sikrer den højst mulige effektivitet gennem flere sejldage. Mission The purpose with RG Seasight Fenders is to produce solid fender systems that improves the safety on board supply vessels in the offshore industry - in particular the fender systems which due to their construction ensure a safe transfer of crew from vessel to wind turbine even under rough conditions. This means fender systems that ensure the highest possible efficiency from more days at sea. 10

11 Smid ikke fenderen ud En fender fra RG Seasight Fenders er ikke en brug og smid væk fender. Uanset om fenderen er blevet beskadiget, slidt, eller den skal bruges på en ny vindmølletype, kan vi bygge den op igen eller ændre den. Fenderen er ikke kun til pynt. Fenderen er et arbejdsredskab, der udsættes for store trykpåvirkninger, hvorfor fenderen med tiden vil blive slidt. Selv vores fendere, der er bygget med en speciel stærk gummitype og bygget til at kunne klare trykpåvirkningerne, bliver slidt. Vi har derfor indrettet vores produktionsmetoder efter, at vi kan reparere eller ændre en fender inden for kort tid. I de fleste tilfælde behøver vi kun at have fenderen i huset i 48 timer. Alt i alt en effektiv og rentabel løsning, der giver flest mulige dage på havet og færrest omkostninger til omlægningerne. Don t trash the fender A fender from RG Seasight Fenders is not a use and throw-away fender. Regardless if the fender has been damaged, worn down or if it is to be used on a new type of wind turbine we can rebuild it or modify it. The fender is not a decoration. The fender is a work tool that s put to a substantial and continuous amount of pressure in effect ensuring it to wear down. Even our fenders, which are build from an especially strong rubber type and build to withstand pressure, will be worn down. Our production methods are therefore constructed so that we can repair or change a fender within a short while. In most cases we only need the fender in our care for 48 hours. All in all it s an effective and profitable solution that adds up to most possible days at sea and the fewest costs for the conversions. 11

12 Jesper Berg Kristensen CEO Production and sales Jan Skov Trabjerg Technical Manager Engineering, drawing and sales Johnny Lyng Foreman Kristian Vinther Accounting Pernille Kristensen Administration Eva M. Jaffke PR and Communications serving customers all over the world Neptunvej 1 DK-7620 Lemvig Tel Fax romgummi.dk rgs-fenders.com nomatter.dk

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd.

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd. DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2009 Danbor Service becomes sole distributor

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Nakskov Havn Port of Nakskov

Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn (Port of Nakskov) Havnegade 2 DK-4900 Nakskov Tlf./Tel.: +45 54 67 73 32 Fax: +45 54 92 51 13 havne@lolland.dk www.nakskovhavn.dk Maritimt Logistikcenter Maritime

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Open source maskinoversættelse med apertium "Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været besat siden 1600-tallet."

Open source maskinoversættelse med apertium Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været besat siden 1600-tallet. DKUUG-NYT fil server eller disk array? dkuugs nye struktur educating in freedom Logo-konkurrence Pr-udvalg Open source maskinoversættelse med apertium "Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Miljøprojekt Nr. 617 2001 Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Lone Gjørret, Dorthe Nedermark, Mette Juul og Claus Kieketerp KPMG C. Jespersen Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK

RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK DANSK SUPERMARKED RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK Logistikkens dag, 3. december 2014 DANSK SUPERMARKED 0 9 MIO. SHOPPING TRIPS EVERY WEEK 1,250+ discount stores (in 4 countries) 88 large supermarkets

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere