RAPPORT Ulandskonference afholdt af Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg med støtte fra DDRN, Merkur, Solhjulet og Aurion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT Ulandskonference afholdt af Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg med støtte fra DDRN, Merkur, Solhjulet og Aurion"

Transkript

1 RAPPORT Ulandskonference afholdt af Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg med støtte fra DDRN, Merkur, Solhjulet og Aurion Hvordan U-landene kan få gavn af det voksende økologiske marked Afholdt på Københavns Universitet, Geologisk Institut, Geocenter, Øster Voldgade 10, 1350 København K København, Danmark 27. maj 2008 Baggrund: Det økologiske marked i Danmark er i voldsom vækst. Der er gennem de senere år påvist store stigninger i salget af økologiske produkter. Der efterspørges også økologiske produkter, som ikke kan produceres i Danmark eller Vesten, hvilket giver muligheder for, at lande med andre klimaer og landbrugsafgrøder med opbygning af en økologisk produktion vil kunne tilbyde produkter til de vestlige forbrugere. I ulandene oplever småbønderne, at de med deres små produktioner med en konventionel dyrkningstilgang bliver afhængige af eksterne input som såsæd og kunstgødning og med risiko for at jorden forarmes. Økologisk produktion med flere afgrøder i samdrift giver synergi og en mangfoldighed, som er med til at opbygge jordens frugtbarhed, øge udbytterne og gøre dyrkningssystemerne mere stabile. Så der er incitament for ulandsbønder til at dyrke økologisk: dels pga. øget fødevaresikkerhed, dels pga. eksportmulighederne. Formålet med konferencen var at nå frem til konkrete forslag til, hvordan ulandene kan få større nytte af det voksende økologiske marked i Vesten. Program: For at belyse hvilke muligheder og barrierer der er for at udvikle samhandlen mellem ulande og vesten inden for den økologiske fødevaresektor, blev konferenceprogrammet delt op i tre temaer: Tema 1: Tema 2: Tema 3: Hvad er der behov for i ulandene vedr. økologi Hvad gøres fra dansk side allerede - og hvilke muligheder er der for at gøre noget? Set fra de danske aftageres side hvad efterspørges og kræves? Til at belyse hvad der er behov for i ulandene vedr. økologi, var der to internationale oplægsholdere, som på engelsk talte om: Tema 1: Hvad er der behov for i ulandene vedr. økologi 1

2 Oplæg 1: Oplæg 2: - Opportunities and constraints for developing country exporters - Fair trade - is it fair? - Climate change and organic agriculture v/ Alexander Kasterine, Senior Market Development Adviser (Trade and Environment), International Trade Centre (UNCTAD/WTO) - Developing country needs and experiences with organic farming - Organic farming and food security v/ Louise Luttikholt, Strategic Relations Manager, IFOAM Alle øvrige oplæg blev afholdt på dansk. Tema 2: Oplæg 3: Oplæg 4: Hvad gøres fra dansk side allerede - og hvilke muligheder er der for at gøre noget? Hvilke muligheder er der for at støtte ulandene i at drage nytte af de øgede markedsmuligheder? v/hanne Carus og Janne Schnider, DANIDA Hvordan støttes økologi i ulandene? Hvilke erfaringer har Folkekirkens Nødhjælp? v/mette Lund Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp Tema 3: Oplæg 5: Oplæg 6: Set fra de danske aftageres side hvad efterspørges og kræves? Hvor ser detailhandlen muligheder for ulandene for at få gavn af det voksende marked? Hvad bør DK gøre? v/ Christina Udby Hansen, Økologisk Landsforening Hvor ser importørerne/grossisterne muligheder for ulandene? v./ Sven Jensen, Solhjulet og medlem af Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg Derefter fulgte 2 timers Debat/workshop med det formål at formulere konkrete forslag til, hvad Danmark kan/bør gøre, og hvordan vi kommer videre med disse konkrete forslag. Konferencedeltagerne blev inddelt i seks grupper, som hver præsenterede deres forslag til, hvad Danmark bedst muligt bidrager til, at ulandene får øget gavn af de voksende markeder for økologiske fødevarer i vesten. Derefter var der opsummering. Deltagelse: I alt 67 var tilmeldt deltagelse, 60 mødte op. Undtaget de udenlandske oplægsholdere og nogle internationale studerende fra KU LIFE, så var det danske deltagere på konferencen. Flertallet enten har været eller er aktive i forhold til et eller flere ulande, hvilket var til stor gavn ved den afsluttende workshop. Kommunikation: 2

3 Forud for konferencen blev den annonceret via DDRNs hjemmeside og nyhedsbrev, Økologisk Landsforenings hjemmeside og nyhedsbrev, gennem diverse netværk mv. Ydermere blev der udarbejdet en pressemeddelelse om konferencen, både før og efter konferencens afholdelse. Powerpoints fra oplægsholderne kan ses og downloades på lige som opsummeringen fra workshop-arbejdet (se desuden appendiks 2) og de bearbejdede anbefalinger for det videre arbejde fra Ulandsudvalget i Økologisk Landsforening. Opfølgning: Efter at have taget de seks oplæg til sig og set på forslagene fra de seks gruppers arbejde i workshoppen, har Ulandsudvalget formuleret følgende anbefalinger til målretning af det videre arbejde for at skabe kontakt og muligheder for eksport af ulandenes økologiske landbrugsprodukter til vesten: Økologisk landbrugsproduktion i ulande skal fremmes for at sikre non/lavinput og miljørigtig landbrugsproduktion. Det mindsker bondens afhængighed af andre, og øger dyrkningssikkerheden. Samtidig øger det jordens frugtbarhed og bidrager positivt til den globale CO 2 -udledning. Den økologiske landbrugsproduktions primære mål er at sikre lokalbefolkningen en sikker, alsidig og ernæringsrigtig kost. Økologisk landbrugsproduktion i ulande udbredes bedst gennem projekter, hvor der er fokus på træning af lokale undervisere, farmer field schools mv. så det gode eksempel kan udbrede viden og give uddannelse i økologiske dyrkningsmetoder. Økologisk landbrugsproduktion i forhold til mulig eksport skal tage udgangspunkt i støtte til organisering af de økologiske bønder. Eksport af økologiske fødevarer skal ses som en katalysator, der sætter de økologiske produktionsmetoder i et positivt lys hos både ulandets politikere (i form af eksportindtægter), og hos dets bønder (der får en ekstra indtægt). Eksport fra én hektar fører måske til omlægning af ti ha (både bondens egne konsumafgrøder og via naboeffekten). Samhandel mellem danske importører og eksportører i ulande (i form af sammenslutning af bønder eller lokal fabrik/handelsfirma), skal fremmes og kan støttes af Danidas B2B-midler. Certificering: Det er afgørende, at bønderne og eksportørerne i ulandene er troværdige, så de vestlige aftagere har tillid til produktionen. Samtidig må certificeringen ikke koste de økologiske småbønder så meget, at eksport af økologiske produkter i praksis ikke vil være mulig eller ikke vil give et rimeligt udkomme til bonden. Fair Trade certificering er ikke den endegyldige løsning. Certificeringen er kun vigtig i eksport øjemed. U-landsudvalget i Økologisk Landsforening vil arbejde videre med disse anbefalinger og indgår gerne i samarbejde med andre danske og udenlandske aktører for at udmønte dem. 3

4 Appendix 1: Endeligt program: Ankomst og registrering (kaffe) Velkomst og indledning v/birthe T Jacobsen, BIOService, medlem af Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg Ordstyrer: Chefkonsulent Christina Udby Hansen, Økologisk Landsforening Tema 1: Hvad er der behov for i ulandene vedr. økologi: Opportunities and constraints for developing country exporters - Fair trade - is it fair? - Climate change and organic agriculture (oplægget holdes på engelsk) v/ Alexander Kasterine, Senior Market Development Adviser (Trade and Environment) International Trade Centre (UNCTAD/WTO) Developing country needs and experiences with organic farming - Organic farming and food security (oplægget holdes på engelsk) v/ Louise Luttikholt, Strategic Relations Manager, IFOAM Tema 2: Hvad gøres fra dansk side allerede - og hvilke muligheder er der for at gøre noget? Hvilke muligheder er der for at støtte ulandene i at drage nytte af de øgede markedsmuligheder? v/hanne Carus og Janne Schnider, DANIDA Hvordan støttes økologi i ulandene? Hvilke erfaringer har Folkekirkens Nødhjælp? v/mette Lund Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp Frokost Tema 3: Set fra de danske aftageres side hvad efterspørges og kræves? Hvor ser detailhandlen muligheder for ulandene for at få gavn af det voksende marked? Hvad bør DK gøre? v/ Christina Udby Hansen, Økologisk Landsforening 4

5 Hvor ser importørerne/grossisterne muligheder for ulandene? v. Sven Jensen, Solhjulet og medlem af Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg Debat/workshop med det formål at formulere konkrete forslag til, hvad Danmark kan/bør gøre, og hvordan vi kommer videre med disse konkrete forslag Opsamling og afslutning Gennemført med støtte fra: 5

6 Appendix 2: Hvordan ulandene kan få gavn af det voksende økologiske marked Ulandskonference den 27. maj 2008 i København Opsamling fra gruppernes workshoparbejde: Formålet med konferencen er at nå frem til konkrete forslag til, hvordan ulandene kan få større nytte af det voksende økologiske marked i Vesten. Nedenstående er det umiddelbare resultat af workshoppen: Gruppe 1: (bl.a. Klaus Sall) Grossister Uganda: Aktør? Producenter Landboorganisationer Lokal certificering Case: Uganda Formål: Styrke småbønders økologiske production og adgang til europæiske markeder Kapacitetsopbygning Danske aktører Participatory Learning Økologisk Landsforening Uganda Interessenter? Forarbejdningsvirksomheder Certificeringsfirma Danske Interessenter Solhjulet Urtekram Thise Irma/COOP 6

7 Gruppe 2 (på engelsk): (bl.a. Alexander Kasterine, Mette Vaarst og Birthe Thode Jacobsen) Policies: Abandon disincentive policies Favourable import regulation Dialogue with Danish representatives in the EU-committee on OA involved in revising the EU regulation on OA, especially the import regulations How to build?? support for OA? Create in government/local governments: involvement + ownership/participation Markets: How to ensure product quality How will market requirement change? From retailer? From standard setters? Storytelling Element needs to be clarified it s extend, it s use/appropriate application? Making issues personal & selling Specialized products local varieties for export Ideas for product refinement/improvement ex. (re)design & integration of local materials How do we get to commercially interesting levels of production? OA movement: Development of OA movements?? of Organic DK DC Communities: Closer contact/exchange of experience with sister organisations in DC s -> local lobbying, training of persons ect. Where are those farmers left who are not organized? Connection to other movement NGO s: social, environmental National organic organisations substantially involved ownership & participation in bringing principles into practice on local conditions/context. Awareness/Advocacy: Counter AGRA show success Information campaign Organic agriculture vs. conventional Co-operation and co-funding btw. DANIDA & NORAD of research projects on organic agriculture, food security & climate change with focus on sub-s. Agriculture Guide to alternative views on Africa book or leaflet?, Theme-story as agent for international understanding Co-operation & information exchange on value addition in organic cotton & textile production (Zambia, Uganda and Kenya). Cert/Label/Identity: Labelling, standard settings? Certification also to create identity & awareness, - owned by farmers, - democratic approach Problems: - Certification, Scale, Production and distribution Focus/need: ICS organisation/certifications Danish EPOPA funded Fokus/need: Linking exporters and importees support to producers delivering Linking smallholders to market associations contract farming Development & strengthening of farmer organisation, certification & in-conversion products 7

8 Food first: Pre-condition to export Local food first Export product production combined with prod. to local food market also a responsibility of the initiating importer ( feed back ) Education: Sub-Sahara Africa: workshop on organic & fair-trade textile production with Northern market actors & NGOs (to secure development aspects) How to strengthen organic in Agricultural Universities B2B where DANIDA & NORAD + companies help fund farmer education & training How to strengthen OA knowledge amongst farmers? Education needs collaboration on training, - organic principles highlighted Combining need with skill fx. Workshop producing handcraft also double as teaching centres for youth i.e. toys How to startup of project perhaps a practical guide/abc/possibility of sparring within a workgroup? Gruppe 3: (bl.a. Inge Lis Dissing, Agnete Friis) Fokus: Lokal fødevareforsyning Organisering af landmænd Uddannelse: Farmers Field Schools Model farmers Certificering sekundært økonomisk gulerod senere Uganda-model NGO ere styrke i civilsamfund Statslige donorer arbejder i institutionsopb. Gruppe 4: (bl.a. Henrik Platz, Åge Dissing, Susanne Mortensen (m.fl.)) Titel: Fælles national certificering Mål: Certificering økonomisk tilgængelig for småbønder Tilstand at opnå: Bønder skal frit kunne tilvælge at eksportere økologisk grønt og frugt Aktører: Lokale landbrugsorgansiationer - Tilpasse system lokalt - Formidle lokalt - Egenkontrol 8

9 Igangsætter: Ulandsnetværket i Økologisk Landsforening + lokale NGO ere Titel: Lobbyisme Formål: Påvirke danske politikere, NGO ere, DANIDA mv., 3. verdens ambassader til at indtænke økologi i fattigdomsbekæmpelse Tilstand: Få økologiske dyrkningsmetoder implementeret i den danske bistand Igangsætter: Ulandsnetværket (Stikord fra brainstorm: gøre certificering lettilgængelig, støtte til certificering, mad eller penge?). Gruppe 5: (Susanne Haun, Sven Jensen) Titel: Økologisk tobak Formål: Undervisning i økologi/ generelt, Producere et mindre sundhedsskadeligt produkt måske endda sundt?, Plantens formål foruden tobak eks. Grøngødning, skadedyrsbekæmpelse, Farmer Field Schools, kredsløb, skabe arbejdspladser Ønsket tilstand opnået: Økologisk bevidste familier som lever under sociale gode vilkår, jordens frugtbarhed, tilfredsstille markedets i vesten Involverede aktører: Producenter i U-lande, undervisere/trænere, historiefortæller, importør, eksportør, konsulent/donator, lokal tobaksekspertise- hvor? Hvem igangsætter: Importør, lokal tobaksekspertise Gruppe 6: (Martin Jørgensen, Henrik Egelyng, Poul Rye Kledahl, Frode Hjort Gregersen, m.fl.) Titel: Lokal certificering offentlig/privat Formål: Kapacitetsopbygning Tilstand: Programsamarbejdsland med lokal kapacitet til billigere og bedre certificering (med ISO rabat) Aktører: Lokal ministerium + Danida opbygnings assistance + certificering indstil at det er med rabat. 9

10 Appendix 3: DELTAGERLISTE Fornavn Efternavn Titel Stephen Abban Studerende LIFE Susanne Møller Andersen Programkoordinator, Caritas Danmark Camilla Andersen Kaffeklubben c/o Mellemfolkeligt Samvirke Agnieszka Balcerzak Studerende LIFE Dorthe Birkmose Fhv. kursusadministrator Lars Birksø Camp-ejer i Gambia Pernille Skaarup Birksø Camp-ejer i Gambia Mogens Biune Senior rådgiver Simon Bolwig Projektforsker Marie Therese Budolfsen Cand.scient.soc Hanne Carus Danida Faith Chin Stud. Merc. Int Vibecke Christiansen Cand. hort Bente Dahl Medlem af Folketinget (RV) Inge Lis Dissing U-lands frivillig Aage Dissing U-lands frivillig Henrik Egelyng Ph.D., udviklingsforsker Nanna Fournaise Agronomi-studerende Agnete Friis Informationsmedarbejder Maria Gjerding Projektleder Frode hjort Gregersen Økologisk landmand Kristina Grosmann Due Konsulent Jette Hagensen projektmedarbejder Christina Udby Hansen Chefkonsulent, Økologisk Landsforening Poul Hansen Direktør Åse Hansen Lektor Birthe Thode Jacobsen Konsulent Helle Ansine Jensen Studerende Sven Jensen Solhjulet Martin Jørgensen Direktør Christine Kann Studerende, Sundhedskommunikation Suhrs seminarium Alexander Kasterine The International Trade Centre Mette Kjær-Hansen Studerende Paul Rye Kledal Assistant professor Sarah Kondrup Sørensen Professionsbachelor i ernæring og sundhed Birgitte Wiedemann Larsen Akademisk medarbejder, Cand. Agro. Bjarne Larsen Landmand og formand for Ulandsudvalget Malene Lerche Ernærings- og husholdningsøkonom Louise Luttikholt Strategic Relations Manager Morten Mikkelsen Erhvervsrådgiver - cand merc IMM Susanne Mortensen Sofie Husby Munch Projektmedarbejder Ellen Nielsen Produktudvikler Erik Nielsen Direktør 10

11 Henrik Nygård Projektkonsulent Myles Oelofse PhD Studerende Joachim Offenberg PhD Søren Sommer Pedersen Landbrugstekniker Panneerselvam Peramaiyan Mr Henrik Platz Redaktør og udvikler Maiken Pollestad Sele Rådgiver og projektleder Jesper Juel Rasmussen Programkoordinator Laure Roujean Studerende LIFE Klaus Sall Rådgiver Devendra Shrestha Studerende LIFE Claus Skytt Erhvervskundechef Kaj Lund Sørensen Journalist Mette Lund Sørensen Rådgiver, Folkekirkens Nødhjælp Yoko Takishita Studerende LIFE Mette Thyssen Erhvervsrådgiver Tina Unger Centerleder Jeanette Vollmer Biolog 11

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Rapport fra første nordiske dialogworkshop

Rapport fra første nordiske dialogworkshop Projekt: Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer Rapport fra første nordiske dialogworkshop Alternative forbruger-producent relationer og bæredygtig fødevareproduktion København, januar 2002

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning 2013. 2013 har for DIEH været et år, hvor retningen for initiativet

Læs mere

Kontraktdyrkning af kartofler i det nordlige Thailand

Kontraktdyrkning af kartofler i det nordlige Thailand Kontraktdyrkning af kartofler i det nordlige Thailand Carina Wedell Andersen Integreret speciale på: Geografi ved Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier Teksam ved Institut for Miljø,

Læs mere

CSR AWARDS 2014 PROGRAM. Musikteatret Holstebro. Fremtidens forretning. 1 csrfonden.dk

CSR AWARDS 2014 PROGRAM. Musikteatret Holstebro. Fremtidens forretning. 1 csrfonden.dk CSR AWARDS 2014 PROGRAM Musikteatret Holstebro Fremtidens forretning 1 csrfonden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen... side 04 Program... side 06 Oversigtsplan over Musikteatret... side Talere... side 12

Læs mere

Miljødialog mellem den internationale detailhandel og deres leverandører

Miljødialog mellem den internationale detailhandel og deres leverandører Miljødialog mellem den internationale detailhandel og deres leverandører Mette Lise Jensen og Pernille Hagedorn-Rasmussen CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøprojekt Nr. 1015 2005 Miljøstyrelsen

Læs mere

CHANGE WORK FUTURE FOOD

CHANGE WORK FUTURE FOOD CHANGE WORK FUTURE FOOD Agro Food Park 4.- 6. september 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3360 3360, design@ddc.dk, www.ddc.dk 1 CHANGE WORK Change Work Future

Læs mere

Land og By og Mad En undersøgelse af potentialer for landdistriktsudvikling ved nye madbårne land-by relationer

Land og By og Mad En undersøgelse af potentialer for landdistriktsudvikling ved nye madbårne land-by relationer En undersøgelse af potentialer for landdistriktsudvikling ved nye madbårne land-by relationer PIA HEIKE JOHANSEN OG HANNIBAL HOFF OG ASK GREVE JØRGENSEN CENTER FOR LANDDISTRIKTSFORSKNING Syddansk Universitet

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Status for det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

ÅRSMØDE & KONGRES 2013

ÅRSMØDE & KONGRES 2013 VIDEN VÆKST BALANCE ÅRSMØDE & KONGRES 2013 22.-23. OKTOBER For svineproducenter i verdensklasse Program, foredragsholdere & tilmelding TEMA TEMA Velkommen til Årsmøde & Kongres for Svineproducenter 2013

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL.

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL. KARRIEREMESSEN 2012 FOR STUDERENDE PÅ SCIENCE AND TECHNOLOGY KARRIEREMESSE 2012 e x @ @ HO 2 e x E=mc 2 HO 2 CO 2 e x @ E=mc 2 HO 2 CO 2 e x @ e x CO 2 e x @ E=mc 2 E=mc 2 CO 2 @ @ e x @ e x HO 2 E=mc

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

NYHEDS BLADET ØKO NET

NYHEDS BLADET ØKO NET NYHEDS BLADET ØKO NET Årgang 9 August 2002 Nr. 50 N E T V Æ R K E T F O R Ø K O L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S JOHANNESBURG 2002 WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOH Hvad

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 KARRIEREMESSEN 2013 For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst ved Science JobLink, arrangør af Karrieremessen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K DIEH SEKRETARIAT St. Søndervoldstræde 9, st. 1419 København K Foto:

Læs mere

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Baggrund for projektet Projektet blev i foråret 2010 støttet af Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm. Projektet har til huse

Læs mere

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse:

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: Den danske ansøgende organisation: Lokale partnerorganisation: e-limu Kwa Wote (Uddannelse for alle) Moyo Kwa

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

Business Speakers om...

Business Speakers om... Business Speakers om... Business Speakers Balanced Scorecard Branding Business Process Reengineering Customer Relation Management Design Detailhandel Forandringsledelse Global økonomi Innovation og kreativitet

Læs mere