Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2015 kl i Cafe Spangsbjerg. Referat: Der deltog ca. 95 medlemmer. Hele bestyrelsen og golfmanageren var til stede. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Lilholt (PL), der blev valgt uden modkandidat. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var varslet i.h.t. vedtægterne og erklærede dermed generalforsamlingen for lovlig. 2. Beretning om klubbens virksomhed Formand Uffe Steffensen (US) begyndte med at præsentere bestyrelsen for generalforsamlingen. Herefter aflagde US beretning om klubbens virksomhed i 2014: Golf under tilpasning Alle ved, at golf er i en brydningstid internationalt og nationalt. Men i Danmark klarer vi os bedre end i vore nabolande. Nok oplever vi, at der er golfklubber, der går konkurs, og nok oplever vi en medlemstilbagegang på landsplan, men den er beskeden. Og for langt de fleste klubber gælder, at man har evner og mulighed for at tilpasse sig i en tid, hvor krisen kradser. Dansk Golf Union har i disse år stor fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer og optimering af klubdrift. De redskaber, som udvikles til dette brug, tager vi til os i Viborg Golfklub og udvikler gerne videre på dem. Selv om vi på sponsor- og greenfeeindtægter har mærket den økonomiske krise siden 2008, selv om vores økonomiske mellemregning med Viborg Kommune over de seneste 5 år er forringet med ca kr. årligt, så har vi en forsvarlig drift, og vi afvikler vores anlægslån planmæssigt med ca kr. årligt. Så vi har styr på butikken, og vi er stadig trods modvind i stand til at tænke i udvikling. Det er vi, fordi vi tilpasser os. Det kan vi bl.a. takke dygtige medarbejdere og engagerede medlemmer for. Alle gør det muligt for bestyrelsen at navigere frem mod tider, som måske begynder at tegne lidt lysere ude i samfundet. Viborg Golfklub - medlemmerne Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet meget med en strategi for rekruttering og fastholdelse af medlemmer, som nævnt bl.a. ved brug af DGU s redskaber hertil. Vores målsætning er at skabe de bedst mulige vilkår for alle medlemmer, både nye og gamle, juniorerne og de ældre. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

2 For de nye medlemmers vedkommende har vi skabt bedre muligheder for, at de kan prøve kræfter på stor bane, allerede inden de får banetilladelse. Vi iværksætter et særligt træningsinitiativ for +37 medlemmer. Vi har taget initiativ til at fremme indslusningen af nye medlemmer til klubber-i-klubben, og vi har indført ligestilling med hensyn til tidsbestilling for alle medlemmer med banetilladelse uanset handicap. Alt sammen for at sikre, at nye medlemmer fastholder interessen for golf og for Viborg Golfklub. Det er vigtigt, at vi alle som medlemmer af klubben bidrager mest muligt til at inkludere vores nye medlemmer i fællesskabet og dermed bekræfter, at golf ikke bare er en sport, men en sport med et væsentligt socialt islæt. Vi har et fælles ansvar for vores nye medlemmer. Vi fortsætter også bestræbelserne på at rekruttere nye medlemmer gennem åbent hus arrangementer, Golfens Dag, medlemmers mulighed for at invitere gæster på par 3 banen og tilbud på prisbillige prøvemedlemskaber. En trojka af bestyrelsesmedlemmer har som særlig opgave at overveje nye koncepter. Vi har fra sæson 2015 etableret et samarbejde med golfklubberne i Hammel, Randers og Ikast om en fritspilsordning, som er døbt XL Golf. For 800 kr. kan man spille frit på hinandens baner i et år. Med denne aftale har vi imødekommet et stort medlemsønske. Vi forventer, at der allerede fra næste år vil komme flere klubber med i samarbejdet, uden at dette ændrer prisen. Vi kan tilføje, at vi i 2015 har flere halvpris aftaler end nogen sinde tidligere, så der er gode muligheder for at komme ud og opleve, hvad andre baner har at byde på. Læs på hjemmesiden om greenfeeaftalerne. Som bekendt fik vi et ekstraordinært fald i medlemstallet i Det ser dog ud til, at det skyldes tilfældigheder. I 2015 er vi tilbage til en situation med medlemsafgang i sædvanligt omfang. I 2014 fik vi 100 nye prøvemedlemmer, hvilket er tilfredsstillende, men vi har plads til flere, og som nævnt fortsætter vi i år med initiativer, som kan tilføre nye medlemmer. Vi har haft en tilbagegang af juniorer, ligesom det gælder på landsplan, og vi finder det særlig vigtigt at arbejde for at øge medlemstallet på juniorsiden. Heldigvis er der i år kommet stor opbakning til junior- og ungdomsarbejdet. Når det gælder medlemsrekruttering, så kan vi alle sammen gøre en indsats også det er et fælles ansvar for klubbens medlemmer. Medlemstallet midt i februar var på 1207, heraf passive 133. Vi forventer i løbet af året at være tilbage på godt 1300 medlemmer. Viborg Golfklub økonomien Vi er nu ved at være igennem den proces med reduktion af de kommunale tilskud, der blev indledt i 2011, og som sammen med en stigning i ejendomsskatten ender med at give klubben et årligt minus på godt kr. Kombineret med sidste års ekstraordinære medlemstilbagegang blev 2014 et udfordrende år! Vi måtte genåbne budgettet ved årets begyndelse og gennemgå det med tættekam for at finde besparelser og undgå et underskud, der ellers kunne være blevet på kr. i stedet for et forventet overskud på ca kr. Vi fik balance i budgettet, men et uventet nedbrud i pumpen, der henter vand op fra vores boring, endte med at koste ca kr., da alt var gjort op. Det medvirkede til, at vi er endt med et underskud på kr. i regnskabet. Det er ingenlunde alvorligt, og vores likviditet er faktisk forbedret. Så omstændighederne taget i betragtning er vi tilfredse med resultatet. For 2015 budgetterer vi atter med overskud, nu på ca kr. Formålet hermed har været primært at sikre os i tilfælde af endnu en ekstraordinær tilbagegang i medlemstallet, og dernæst hvis en sådan tilbagegang ikke indtræffer at skaffe økonomi til at forbedre pasning og pleje af banen. Vi ved godt, at stramme økonomiske rammer i kombination med strenge miljøkrav gør det vanskeligere at opretholde banekvaliteten. DGU s banekonsulenter kan se det ske mange steder. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

3 Som bekendt indeholder budgettet for 2015 en kontingentstigning på 100 kr. for fuldtidsmedlemmer. Vi synes, det er en beskeden stigning, og forudsætningen for at nå dertil har været gennemførelse af en lang række små og store besparelser. Blandt disse har været en lønnedgang for to ledende medarbejdere, der selv har tilbudt således at bidrage til besparelser. Øvrige lønninger er ikke blevet reguleret. Vores chefer lagde et stort og konstruktivt arbejde i at udarbejde et velafbalanceret sparekatalog til brug for bestyrelsens beslutninger vedrørende budgettet. Som netop nævnt har vi ved budgetlægningen reserveret muligheden for at optimere baneplejen i årets løb, for banen er nu engang det vigtigste for vores sport! Vi kan allerede nu konstatere, at medlemstallet matcher vore forventninger, og i det lys har bestyrelsen nu truffet beslutninger, der vil forbedre baneplejen, særligt med hensyn til greens. Hvis vi i år får lige så meget frivillig hjælp fra medlemmerne, som vi har fået det seneste par år, så er vi godt på vej! Vi har til stadighed opmærksomheden henledt på besparelser særligt af den slags, der samtidig gavner miljøet omkring os. Vi har et par projekter på det felt det vender jeg tilbage til. Viborg Golfklub Erhvervsklub Erhvervsklubben fik en rigtig god start. Der har været afholdt nogle gode og spændende møder, og der er blevet skabt et solidt netværk, som er erhvervsklubbens væsentligste formål. Et andet formål er at støtte Viborg Golfklub i realiseringen af specielt udvalgte projekter, der årligt udpeges af erhvervsklubbens medlemmer gav et overskud på kr., og efter erhvervsklubbens valg er beløbet anvendt til overdækning af udslagssteder på drivingrange. Som det kan ses, så er arbejdet nu udført, og forhåbentlig vil vi senere få mulighed for at overdække nogle flere udslagssteder. Det ser ud til, at Erhvervsklubben i år kan nå op på samme medlemstal som sidste år og dermed forhåbentlig atter kan give Viborg Golfklub en stor håndsrækning. Erhvervsklubbens medlemmer har endnu ikke taget stilling til, hvorledes et overskud i 2015 skal anvendes. Det vender jeg tilbage til. Jeg vil gerne på hele klubbens vegne rette en stor tak til Erhvervsklubbens medlemmer, og en stor tak til Claus Hermann for det store arbejde, han har lagt i projektet. Sportslige resultater Sportsligt blev 2014 et super år for Viborg Golfklub. Det blev året, hvor vi opnåede den bedste placering nogensinde i Danmarksturneringen. Vores bedste herrespillere formåede at spille sig op i 1. division et særdeles flot resultat. Vi ser placeringen i 1. division som et udslag af vores talentprojekt og en dygtig indsats af vores cheftræner. Vores junior elite hold blev jysk/fynsk mester, nr. 2 ved DM og vandt Sportsjournalisternes holdturnering for juniorer, hvormed følger en rejse til The Open i England og en kamp mod et udvalgt juniorhold derovre. Christina Olsen vandt AON Short Game finale for piger. Vores 3. division herrer vandt deres pulje, men klarede ikke oprykning til 2. division. Kvalifikationsholdet damer blev flot nr. 2 i deres pulje, men forbliver i kvalifikationsrækken. Kvalifikationsholdet herrer vandt deres pulje, men klarede ikke oprykningsspillet. Vores dygtige veteraner i 1. division blev nr. 3 i puljen og fortsætter i 1. division. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

4 Golf og miljø Naturen er kommet for at blive! Derfor skal vi holde den i god form. Golfbaner betragtes som rekreative områder, og derfor er der særlig opmærksomhed på miljøforholdene på golfbanerne. Med baggrund i et EU direktiv blev der med virkning fra 2013 i Danmark lavet en bekendtgørelse om golfbaners brug af pesticider. Reglerne var meget restriktive, og efter en evaluering i løbet af 2014 er en ændret bekendtgørelse netop trådt i kraft. Trods en stor indsats fra DGU er reglerne i det væsentlige uændrede. DGU ønskede, at reglerne skulle tage hensyn til lokale forskelle. Eksempelvis er risikoen for angreb af gåsebiller stor på sandede jorder som på vore kanter, mens gåsebillerne ikke er kendte mange steder i Østdanmark. Den ønskede fleksibilitet har vi ikke fået var et prøveår for klubberne, og i VG anvendte vi den mængde midler, som vi fandt behov for. Det førte til en beskeden overskridelse af belastningsloftet for vores brug af gåsebillemiddel på greens, mens vi i øvrigt havde pæne tal for forbruget af pesticider. I 2014 har vi ingen overskridelser, og det får vi heller ikke i fremtiden! Og vi anvender kun lovlige midler! Viborg Golfklub har i mange år bestræbt sig på miljøoptimering. Vi var en af de allerførste klubber, der lavede grønne regnskaber, vi var den første danske klub, der blev miljøcertificeret under den internationale golfmiljø organisation GEO, og vi har til hensigt fortsat at være blandt de førende danske golfklubber på dette område. Det vil vi være, fordi vi interesserer os for miljøet og vil værne om den natur, som vi forvalter. Vi skal også være bevidste om, at der i dag er stor fokus på miljøspørgsmål, og derfor har det kolossal betydning for en golfklubs renommé, at man sikrer bæredygtig naturforvaltning. Ud over den ideelle interesse for bæredygtig drift, så skal vi heller ikke glemme, at der er rigtig mange penge at spare ved at minimere pesticidforbruget og/eller anvende midler, der har en lavere belastningsgrad. Siden midten af 1990 erne har Viborg Golfklub gennem nedbringelse af forbruget af pesticider opnået en årlig besparelse, der i dag mindst ligger i kroners klassen. I erkendelse af, at bane og miljø er blevet helt uadskillelige størrelser, har vi besluttet at udvide det gamle baneudvalg til i fremtiden at være et bane- og miljøudvalg for derved at sikre efterlevelse af det mål, der er beskrevet i klubbens virksomhedsplan, nemlig at vores forvaltning af golfbaneområdet skal fremme naturen i respekt for golfspillet. Der bliver i den forbindelse lavet nogle justeringer i virksomhedsplanen. Et nyt udvalg er under dannelse, og nogle medlemmer af det gamle baneudvalg er i den forbindelse fratrådt. Jeg benytter lejligheden til at takke de fratrædende for en god og dygtig indsats i baneudvalget. Det lykkedes os ikke i 2014 at få Golfsportens Miljøpris, men vi var blandt de tre nominerede. I år har vi ikke lagt billet ind på prisen, men vil formentlig gøre det i Viborg Kommune arbejder med en plan om at skabe en Viborg Naturpark, og vores golfbane vil være placeret centralt i naturparken. Vi kan kun bifalde, at vores kommune på denne måde vil sikre bevarelsen af et stort og smukt naturområde, der er rigt på flora og fauna og tillige rummer både historiske og arkæologiske interesser. Vi vil gerne gøre Viborg Golfklub til en aktiv del af naturparken og yde vort bidrag til bevarelsen af naturområdet. Golf er en folkesport, der fremmer folkesundheden. Men golf betragtes ofte som en elitær sport den fordom skal vi nedbryde ved at åbne os og vores område for omverdenen. Café Spangsbjerg Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

5 Den 1. januar 2015 bød vi velkommen til en ny forpagter af caféen og åbnede den officielt den 1. marts med det nye navn Café Spangsbjerg. Navnet er valgt for at signalere, dels at der er kommet nye folk på stedet, dels at vi ønsker at gøre caféen mere åben for omverdenen. Vi kan sagtens rumme flere gæster her, men jeg understreger, at forpagteren og vi er enige om, at golfspillerne har første prioritet i huset. Jeg vil gerne også i dag byde varmt velkommen til forpagter Tonny Hoberg og hans dygtige personale. Vi glæder os over de mange nyskabende initiativer, som Tonny har taget på snart sagt alle områder. Vi er overbeviste om, at samarbejdet vil blive til gavn for vores klub og til glæde for medlemmer og gæster. Fremtiden Jeg vil i det følgende komme ind, på hvad bestyrelsen allerede har taget hul på, og navnlig i de kommende år vil komme til at bruge kræfter på. Det bliver rigtig spændende. Jeg har nævnt, at vi gerne vil opnå besparelser gennem tiltag, der også gavner miljøet. Allerede i år skifter vi vores gamle oliefyr ud med et pillefyr. Vi opnår en stor besparelse både i økonomi og i CO 2 udslip. Investeringen kan som udgangspunkt tjene sig hjem på ca. 5 år, men vi forventer at opnå offentligt tilskud på en væsentlig del af anlægsudgiften, og så er investeringen tjent hjem endnu hurtigere. Solceller er også et område, vi har fokus på. Der er tale om en stor investering, men også på dette område har vi ansøgt kommunen om tilskud til en del af anlægsudgiften, og vi har håb om, at det kan komme på tale. Her taler vi om vedvarende energi, der tillige vil kunne give os en meget stor årlig besparelse på elforbruget, og en kort tilbagebetalingstid, dog afhængig af størrelsen på et offentligt tilskud. Fra tid til anden har både nogle af klubbens medlemmer og vi selv i bestyrelsen haft tanker om ændringer i klubhuset og i områderne omkring klubhuset, herunder terrasserne og p-pladsen. Vi har været tilbøjelige til kun at tænke i enkeltprojekter, men har nu erkendt, at vi er nødt til at tænke i helhedsplaner, som så må gennemføres over en periode efter en fast plan. Og nu kommer jeg tilbage til Viborg Golfklubs Erhvervsklub. Klubben havde et møde i december sidste år, hvor et projekt for årets overskud skulle udpeges. Et af vore medlemmer, Gitte Kjølby, påpegede imidlertid behovet for en helhedsplan, hvilket vi kun kunne være enige i, så Erhvervsklubben har valgt at udsætte sin beslutning. Vi har nu allieret os med Gitte Kjølby, der er en del af Formsprog/KPF Arkitekter. Firmaet har tilbudt os hjælp på meget favorable vilkår, og det er vi dybt taknemmelige for. Målet er at få lavet en helhedsplan og derefter søge den ført ud i livet. Har vi økonomi til det, kan man med rette spørge. Eller rettere hvordan skaffer vi det? Det skal være anderledes end det traditionelle det skal ske gennem sponsoraftaler, fundraising og lignende. Også i den fase vil Formsprog/KPF Arkitekter yde os rådgivning og praktisk hjælp. Hvad planen kommer til at indeholde, kan vi ikke vide, men på ønskelisten står bl.a. etablering af et møderum på 1. sal., nyt inventar i caféen, udvidelse af spikebaren, forskønnelse af gården mellem klubhuslængerne, ændret indretning af inforum og forskønnelse og gerne belægning på p-pladsen. Andre ting kan sikkert dukke op. Men i erkendelse af, at fagfolk er de klogeste, vil vi bede de kreative mennesker komme med deres bud. Den kommende bestyrelse vil sammenfatte arbejdet i en visions- og strategiplan for klubben. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

6 Disse tanker skal selvfølgelig ikke få os til at glemme de mere dagligdags tiltag, og navnlig skal vi ikke glemme banen blev det første år med det webbaserede analyseprogram Golfspilleren i Centrum. Vi opnåede hos medlemmerne en svarprocent på 46. Det er et rigtig godt resultat. Vi fortsætter med GIC i de kommende år. Det giver bestyrelsen, manager, chefgreenkeeper og pro mulighed for løbende at justere i forhold til medlemmernes vurderinger af snart sagt alt, der vedrører klubhus, café, bane, træning og klubledelse. GIC giver os vigtige pejlemærker for, hvorledes vi skal prioritere. F.eks. kunne vi se, at der i 2014 var stor utilfredshed med den høje rough på banen. Da den blev klippet ned, kunne vi straks registrere en meget større tilfredshed med hensyn til flow på banen. Så vi ved, at vi i den forestående sæson må prioritere klipning af roughen. Tilsvarende kunne vi se, at der blev langt større tilfredshed med skiltning, da vi satte de nye skilte op ved teestederne. Et endnu mere slående resultat opnåede vi med greens, som efter sommerferien gav anledning til kritik pga. ujævnhed. Vi lejede en tromle, og straks steg tilfredsheden betydeligt. I år forsøger vi derfor, som allerede nævnt, at skabe mulighed for at optimere pasning og pleje af greens. Mest omtalt blev det jo, da vi på baggrund af medlemmernes vurdering af caféen opsagde forpagteren. Det var der delte meninger om. Men vi føler os overbeviste om, at der på dette område vil vise sig meget bedre resultater i løbet af i år. US gennemgik hovedresultaterne for 2014 fra Golfspilleren i Centrum for de fremmødte på generalforsamlingen. Atter i år vil alle medlemmer modtage en mail med opfordring til at svare på en række spørgsmål via internettet. Nogle modtager opfordringen i maj, andre i juli og atter andre i oktober. Vi kan ikke stærkt nok opfordre alle medlemmer til at deltage i programmet det er rigtig vigtigt for bestyrelse og ledelse at kende medlemmernes vurderinger. Vi bruger dem til at sætte kursen for vort arbejde. Afslutning Bestyrelsen og vore ansatte vil gerne rette en kæmpestor tak til alle, som i 2014 har ydet en frivillig indsats til gavn for klubben - det være sig medlemmer af udvalg, bestyrelsesmedlemmer i klubber-iklubben, turneringsledere og -hjælpere samt alle andre, der på frivillig basis har ydet en arbejdsindsats til gavn for klubben og dermed for os alle sammen. Der har været en enestående opbakning til det frivillige arbejde, der er præsteret et utal af arbejdstimer, og det er bare meget, meget flot! Vi håber på, at der også i 2015 vil være ligeså stor opbakning! Tak også til alle vore ansatte i greenkeepergården og i sekretariatet for en flot indsats i sæson Tak også til personalet i proshoppen. Bestyrelsen vil gerne udtrykke en særlig tak til vores chefgruppe manager, chefgreenkeeper og cheftræner, herunder for jeres altid konstruktive deltagelse i bestyrelsesmøder. Fra mig selv skal der lyde en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde og for gode arbejdsindsatser i Det har som i de foregående år været en stor fornøjelse at være en del af bestyrelsen. ---o0o--- Kommentarer til formandens beretning Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

7 Finn Kellmer spurgte, hvor mange medlemmer der havde svaret på Golfspilleren i Centrum. US svarede at der var 465 besvarelser i alt, fordelt på tre spørgerunder i Niels Tylstrup (NT) spurgte nærmere om rekruttering og fastholdelse, og om hvad der gøres for at fastholde nuværende medlemmer. I den forbindelse satte NT spørgsmålstegn ved bestyrelsens beslutning om at fjerne handicapbegrænsningen på hcp. 36 inden kl i weekender og på helligdage. NT frygtede, at det kunne gå ud over flowet på banen og opfordrede til, at man i første omgang gør det til en forsøgsordning og følger udviklingen tæt. Vedrørende fastholdelse af eksisterende medlemmer henviste US til den allerede aflagte beretning og fremhævede i den forbindelse den ekstra indsats på greens, arbejdet med en helhedsplan for forskønnelse af nærmiljøet omkring klubhuset, etablering af nye greenfeesamarbejder mm. US svarede ligeledes, at bestyrelsen vil tage beslutningen om at fjerne handicapbegrænsningen i weekender og på helligdage op til overvejelse, hvis der viser sig problemer. Peter Schaarup (PS) startede med at rose US for beretningen og for at sikre afdrag på klubbens gæld i tiden som formand. PS udtrykte utilfredshed med flere bestemmelser i klubbens vedtægter, herunder at beretning, regnskab, budget og kontingentfastsættelse ikke skal godkendes på generalforsamlingen. PS mente, at medlemmerne bør inddrages i mere end blot frivilligt arbejde. PS stillede spørgsmålstegn ved nødvendigheden af, at bestyrelsen havde valgt en honorær sekretær, samt spørgsmålstegn ved arbejdsgangen på sekretariatet. PS stillede ligeledes spørgsmålstegn ved ledelsens deltagelse i bestyrelsesmøder, og anbefalede at bestyrelsen og ledelsesteamet for fremtiden holder møder hver for sig. US bemærkede, at kritikken af vedtægterne ikke henhører under beretningen og oplyste, at den administrative byrde på sekretariatet er stadig stigende i takt med blandt andet stadigt øgede krav om indberetninger til offentlige myndigheder mm. Generalforsamlingen havde ikke yderligere kommentarer til årsberetningen. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 og budget for 2015 Golfmanager Casper Lindenmayer (CL) fremlagde årsregnskabet for Regnskabet viser et driftsoverskud før renter og afskrivninger på kr og efter renter og afskrivninger et underskud på kr Balancesummen er kr og egenkapitalen kr Kommentarer til regnskab Niels Tylstrup (NT) spurgte, om forpagterne af henholdsvis shop og cafe betaler el, vand og varme udover den fastsatte forpagtningsafgift. US oplyste, at forpagterne ikke betaler mere end selve forpagtningsafgiften. Dirigenten tilføjede, at såvel de interne som den eksterne revisor har afgivet blank påtegning til regnskabet. Generalforsamlingen havde ikke yderligere kommentarer til regnskabet for CL gennemgik efterfølgende budgettet for Der budgetteres med et driftsoverskud på kr Generalforsamlingen havde ikke kommentarer til budgettet for Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

8 4. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ingen forslag fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Uffe Steffensen (modtog ikke genvalg) Kai Jørgensen (var villig til genvalg) Niels Kiil (var villig til genvalg) Bestyrelsen foreslog genvalg af Kai Jørgensen og Niels Kiil samt nyvalg af nuværende bestyrelsessuppleant Jannik Wulff. Kai Jørgensen, Niels Kiil og Jannik Wulff blev valgt uden modkandidater. Bestyrelsen består herefter af Niels Kiil, Marianne D. Jensen, Kai Jørgensen, Svend Bichel og Jannik Wulff. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg var: Susanne Bang (modtog ikke genvalg) Bestyrelsen foreslog nyvalg af Ib Møller Pedersen. Som konsekvens af, at suppleant Jannik Wulff blev valgt ind i bestyrelsen, foreslog bestyrelsen nyvalg af Marianne Nørgaard Sørensen som suppleant for en etårig periode. Ib Møller Pedersen og Marianne Nørgaard Sørensen blev valgt uden modkandidater for henholdsvis to og et år. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. På valg som revisor var: Jens Christian Andersen (var villig til genvalg) Bestyrelsen foreslog genvalg af Jens Christian Andersen. Jens Christian Andersen blev valgt uden modkandidat. Revisorer er således fortsat Jens Christian Andersen og Finn Bertel. På valg som revisorsuppleant var: Bent Haugaard (var villig til genvalg) Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

9 Bestyrelsen foreslog genvalg af Bent Haugaard Bent Haugaard blev valgt uden modkandidat for en toårig periode. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Ole Hansen som revisorsuppleant for en etårig periode. Ole Hansen blev valgt uden modkandidat. 9. Eventuelt. Henry Mikkelsen spurgte efter udgivelse af årsskriftet. Casper Lindenmayer (CL) svarede, at årsskriftet i 2014 blev erstattet af et nyt magasin med en tre årig levetid, og der bliver derfor ikke udgivet et nyt skrift før i Der vil dog forud for hver sæson blive lavet en lille folder med blandt andet turneringskalenderen og greenfeeaftaler mm.. Folderen vil være klar ultimo marts/primo april. Niels Tylstrup (NT) spurgte, om der ville blive mulighed for at bestille klubdragt i US svarede at klubdragten ikke havde været noget stort hit for medlemmerne, hvortil NT svarede, at det var på grund af prisen. NT mente, det burde kunne laves billigere, og at det burde være klubben selv, som stod for produktion mm., i stedet for at lade det gå gennem shoppen. US overlod det til den kommende bestyrelse at overveje spørgsmålet. Marianne D. Jensen (MDJ) takkede på bestyrelsens vegne varmt US for den enorme indsats, han har ydet klubben som formand siden 2005 og indtil i dag. MDJ sluttede med at overrække US en gave som tegn på klubbens taknemmelighed, hvortil der var stående applaus fra de fremmødte på generalforsamlingen. US takkede for generalforsamlingens applaus og for tiden i bestyrelsen, som han ville komme til at savne. US takkede ligeledes bestyrelsen, chefgruppen og personalet for et godt samarbejde. Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for afsluttet kl Casper Lindenmayer, referent Peter Lilholt, dirigent Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 25. september 2014, kl. 17:00 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 29. oktober 2014 kl.17.00 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB) Turneringsansvarlig

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 15. januar 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Baneansvarlig - Egon Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag, den 23. januar 2015 kl. 08.00 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB) Sportsansvarlig

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag, den 26. november 2014 kl. 17:00 Fremmødte: Formand Næstformand Sportsansvarlig Turneringsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Golftræner Honorær

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: Der deltog ca. 60 medlemmer. Hele bestyrelsen og golfmanageren var til stede. 1. Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Mandag den 22. juni 2015, kl. 17:00 Fremmødte: Formand Niels Kiil (NK) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB) Sportsansvarlig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl.16:30 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Egon Christensen (EC)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret.

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret. REFERAT Side 1 GENERALFORSAMLING SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Til stede: Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen og Svend Erik Pedersen Fraværende: Nikolaj F. Jensen Sekretær:

Læs mere

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 Referat Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 1. a. Valg af dirigent: Henrik Kam blev valgt som dirigent. Oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, dels ved annoncering i Nordsjælland

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning Bestyrelsen Nu kan vi snart se tilbage på endnu et år i Trehøje Golfklubs historie. Marius har brugt meget tid sammen med Maibrit på at indføre et nyt regnskabssystem der hænger godt sammen

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 24. november 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

REFERAT af generalforsamling i Værløse Golfklub og Værløse Golfbane mandag den 23. november 2005, kl. 19.00 på Syvstjerneskolen.

REFERAT af generalforsamling i Værløse Golfklub og Værløse Golfbane mandag den 23. november 2005, kl. 19.00 på Syvstjerneskolen. 1 REFERAT af generalforsamling i Værløse Golfklub og Værløse Golfbane mandag den 23. november 2005, kl. 19.00 på Syvstjerneskolen. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den udsendte

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter. Generalforsamling SSK Den. 28. april 2010-05-10, Slagelse Svømmehal, Cafeteriaet. Dirigent: Jørgen Larsen Protokol: Bo Pathuel På den ordinære generalforsamling for Slagelse Svømmeklub er dagsordenen følgende:

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2006 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB

DANSK GOLF UNION. Golfens Grønne Regnskab 2006 GOLFENS GRØNNE REGNSKAB DANSK GOLF UNION Golfens Grønne Regnskab 26 DGU s Natur- og miljøpolitik baggrund basisoplysninger Ressourceforbrug Indhold DGU s Natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger 4 Indberetningskort

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub

Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag 24. januar 2014 kl. 08:40 Fremmødte: Formand Næstformand Baneansvarlig Turneringsansvarlig Sportsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Golftræner Honorær

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Mandag den 19. maj 2014 kl. 17:00 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB) Turneringsansvarlig

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 21. november 2013 kl.16:00 Fremmødte: Formand Næstformand Baneansvarlig Sportsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Honorær sekretær Uffe Steffensen

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Klubbens formand Poul Christensen bød de 66 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag, den 22. januar 2016 kl. 08.00 Fremmødte: Formand Niels Kiil (NK) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB) Sportsansvarlig

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse Regnskab 2014 Underskrevet regnskab og bilag fremlagt til gennemsyn forud for generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse Regnskab 2014 Underskrevet regnskab og bilag fremlagt til gennemsyn forud for generalforsamlingen. Referat generalforsamling Parasollen 2015 1. Valg af dirigent. Referat: Bestyrelsens forslag om, at Bent Munk, Roskilde vælges som dirigent blev godkendt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Lørdag den 28. januar Alle bestyrelsesmedlemmer til stede.

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Lørdag den 28. januar Alle bestyrelsesmedlemmer til stede. Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Lørdag den 28. januar Alle bestyrelsesmedlemmer til stede. Dagorden: 06001: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 28. november 2005 Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt)

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Generalforsamling GF Digterparken 2013 Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Peter Churchill

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Formand Birger Dahl bød velkommen til alle fremmødte. Derefter blev der udtalt mindeord for Jan Boye og Jørgen

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

7. Valg af formand Trine Frølich er på valg. Modtager genvalg. Ingen modkandidat Trine Frølich valgt.

7. Valg af formand Trine Frølich er på valg. Modtager genvalg. Ingen modkandidat Trine Frølich valgt. Referat fra generalforsamling i Skive Taekwondo Klub 10. marts 2016 15 medlemmer deltager i spisning og generalforsamling 14 stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Kim Ø. Jensen. Principielt

Læs mere

den 27. februar 2012, kl 19.00-21.30 Referat af generalforsamling 16 medlemmer er fremmødt

den 27. februar 2012, kl 19.00-21.30 Referat af generalforsamling 16 medlemmer er fremmødt Referat af generalforsamling den 27. februar 2012, kl 19.00-21.30 16 medlemmer er fremmødt 1) Valg af dirigent Peter Trolle er enstemmigt valgt Generalforsamlingen er lovligt indkaldt 2) Beretning om virksomheden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015 Kære medlemmer, Indledning - generelt Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2014/2015 Sæsonen 2015 var den anden i Kalø Golf Club s nye rolle

Læs mere

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen Så nærmer tiden sig til en ny, og forhåbentlig spændende golfsæson. Den 3. april er der vor traditionelle åbningsmatch, hvor vi håber rigtig mange tilmelder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere