Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig - Egon Christensen (EC) Turneringsansvarlig - Peter A. Svendsen (PS) Golfmanager - Casper Lindenmayer (CL) Chefgreenkeeper - Per Knudsen (PK) Afbud: Cheftræner - Niels Erik Hansen (NEH) Referat: : Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde Referatet fra bestyrelsesmødet den 22. september blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen : Økonomiredegørelse og budget CL fremlagde det reviderede budget for indeværende år. I forhold til bestyrelsesmødet den 1. september, er der følgende kommentarer til forventningerne til årets resultat: Forventninger til greenfee nedjusteres til kr Foreningsudgifter opjusteres med kr til medlemsundersøgelse Afskrivninger klubhus nedjusteres med kr som følge af lavere afdrag til Nykredit Renteudgifter til Nykredit opjusteres med kr som følge af højere rente ved rentetilpasning Forventet resultat efter ovenstående korrektioner er et underskud for året på kr Der forventes ikke yderligere justeringer resten af året. Budget 2012 Bestyrelsen diskuterede budget for 2012, og drøftede mulige besparelser og fastsættelse af kontingent, leje af lockerrum, greenfee mm. Bestyrelsen enedes om fastsættelse af kontingent for 2012 og om diverse besparelser på budgettet. Endvidere lagde bestyrelsen rammer for lønforhandlinger. Et medlem havde spurgt til indførelse af familierabat på kontingent. Dette afviste bestyrelsen. Bestyrelsen vil gennemgå den økonomiske situation samt præsentere de fastsatte kontingentsatser mm. på medlemsmødet den 15. november : Orientering om Kulturudvalgets beslutninger vedr. VG US orienterede om, at Kulturudvalget på sit møde den 6. oktober 2011 besluttede at fjerne pasningstilskuddet, som VG har modtaget siden klubben blev stiftet. Tilskuddet Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

2 udgør ca kr. årligt og nedtrappes over tre år. Endvidere fik klubben ret til at disponere over yderligere 2,8 ha jord til udvidelse af par 3 banen. Endelig besluttede Kulturudvalget at opsige brugskontrakten med VG med virkning fra FU bemyndigedes til at undersøge sagen nærmere : Medlemsstatus CL orienterede om medlemsstatus ultimo oktober. Der har i løbet af sommeren og tidlige efterår praktisk talt ikke været nogen nye indmeldelser. Pt. ligger antallet af seniormedlemmer 21 medlemmer lavere end samme tidspunkt i Dog er antallet af hverdagsmedlemmer 14 højere, og korrigerer vi for de passive medlemmer, og der fortsat 39 flere medlemmer end på samme tidspunkt sidste år. Nedenstående diagram viser indmeldelser fordelt på måneder i hhv og Diagrammet illustrerer hvorledes tilgangen af nye medlemmer er stoppet fra og med juli måned i forhold til Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning : Meddelelser fra FU, Chefgreenkeeper og Golfmanager FU FU kunne meddele at: FU har afholdt møde tirsdag den 18. oktober. Punkter på dagsordenen var medlemsundersøgelse og budget I forbindelse med medlemsundersøgelsen, var udviklingskonsulent KimUldahl fra DGU med på mødet. Det er Kim som kommer til at står for hele processen, og han orienterede omkring opstarten af medlemsundersøgelsen. Kim sørger for at fremsende første udkast til bestyrelsen hurtigst muligt. Første udkast vil i høj grad være bygget op på baggrund af erfaringer fra andre klubbers undersøgelser. Herefter er der rig mulighed for at komme med tilføjelser, korrektur m.m. inden undersøgelsen er klar til udsendelse til medlemmerne. Nærmere info følger under punkt Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

3 US informerede om regionalmøde med DGU som US og EC har deltaget i. Her kunne DGU blandt andet informere om, at der på landsplan nu er flere medlemmer i forhold til Desuden informerede DGU om følgende: o Nedgang i greenfee på landsplan o Nye golfregler fra 2012 o Halvdelen af landets klubber er med i greenfeeordninger som GolfHäftet og Teetime kortet o DGU anbefaler at rabat på greenfee kun bør gælde fuldtidsmedlemmer o Sag i EU mod 6 medlemslande, som omhandler at idrætsforeninger skal være momspligtige Der har været afholdt møder med forpagter af shoppen og Caféen ang. forpagtningsaftaler for den kommende sæson. Begge havde lyst til at forlænge aftalerne, og det var også bestyrelsens holdning Chefgreenkeeper PK kunne meddele at: Der spilles nu udelukkende til Combibane indtil foråret. Der spilles fortsat til sommergreens når vejret tillader dette Banepersonalet er i gang med efterårsarbejdet, som blandt andet omfatter udtynding i træer Golfmanager CL kunne meddele at: Der har været endnu en rentestigning på klubbens kassekredit og lån i Sydbank. Denne gang med 0,5%, hvilket bringer den samlede rentestigning i 2011 op på 1,25%. Bestyrelsen tog dette til efterretning Teetime har lanceret et rabatkort i stil med GolfHäftet. Indehavere af kortet kan spille én gang greenfee til halv pris på de baner som har tilsluttet sig ordningen. Bestyrelsen besluttede at VG også skal tilslutte sig ordningen, men at der i fremtiden skal arbejdet for at lave en ordning klubberne imellem, som sikrer at indtægten ved salg af disse kort tilfalder klubberne direkte, og ikke en ekstern partner. CL kunne informere om, at der i øjeblikket arbejdes på sagen i Golfens Administrative forening med henblik på et færdigt produkt til sæsonstart 2013 Bestyrelsen besluttede at det fortsat kun er fuldgyldige medlemmer som kan gøre brug af GolfHäftet og Teetime kortet i VG : Meddelelser fra områdeansvarlige Baneansvarlig EC kunne meddele at: Der har været afholdt møde i baneudvalget. Referatet fra mødet ligger på klubbens hjemmeside Sportsansvarlig PB kunne meddele at: Der har været afholdt møde i ungdomsudvalget. På mødet blev det besluttet at mandagsturneringerne på ugens 18 huls bane fremover skal være tællende turneringer, såfremt dette kan godkendes i klubbens handicap- og turneringsudvalg Ungdomsudvalget melder i øvrigt om en tilfredsstillende sæson, med mange flotte resultater Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

4 Turneringsansvarlig PS kunne meddele at: VG er blevet tildelt værtskabet for første afdeling af Royal Challenge i Turneringsudvalget vil blive indkaldt til møde i løbet af efteråret/vinteren Turneringskalenderen for 2012 er så småt ved at tage form : Medlemsmøde Indholdet til medlemsmødet blev gennemgået. US sørger for at lave udkast til dagsorden, som CL efterfølgende sender ud til medlemmerne via mail Medlemsmødet afholdes tirsdag den 15. november kl i Golf Caféen : Medlemsundersøgelse Bestyrelsen gennemgik tidsforløbet med medlemsundersøgelsen, som kommer til at se ud som nedenstående, dog med forbehold for ændringer: Indtil 15. november - Spørgeskemaet til undersøgelsen færdiggøres 15. november - Information på medlemsmøde v. Kim fra DGU ca. 17. november - Udsendelse af undersøgelse til medlemmerne ca. 11. december - Deadline for besvarelser ultimo december/primo januar - analyse af undersøgelse hos DGU Heldagsmøde i januar - gennemgang af resultat af medlemsundersøgelse Februar Præsentation af resultat på medlemsmøde v. Kim fra DGU Medlemsundersøgelsen foretages af DGU, og alle besvarelser af undersøgelsen går direkte og anonymt til DGU, som efterfølgende præsenterer resultatet for bestyrelsen og klubbens medlemmer : Breakbox Breakbox er et koncept, hvor nye golfspillere på én enkelt dag let og uforpligtende kan stifte bekendtskab med golfspillets herligheder. Det er en mulighed for potentielle medlemmer, at få en smagsprøve på det sus, det giver i maven, når golfbolden kommer op at flyve. De kan komme ud og opleve den hyggelige atmosfære i golfklubben, og prøve golfspillet i smukke omgivelser. Det er en dag, hvor folk kan teste, om golf kunne være deres fremtidige sport, og samtidig få en inspirerende og anderledes oplevelse med venner, familie eller kollegaer. Breakbox produktet forhandles og markedsføres gennem Dansk Supermarked via kæderne Bilka, Føtex og AZ, og består af: 1 lektion i en gruppe med klubbens træner Lån af udstyr Frokost i restauranten Spil på klubbens lille golfbane Fri afbenyttelse af træningsfaciliteterne Bestyrelsen besluttede at tilmelde sig konceptet. CL sørger for at afklare nogle sidste tvivlsspørgsmål hos DGU, samt orienterer og aftaler nærmere med Niels Erik og Tage, inden endelig tilmelding. Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

5 11-083: Eventuelt Bestyrelsesmødet torsdag den 24. november flyttes til onsdag den 23. november EC foreslog at klubben skal forsøge med et tilbud via Sweetdeal. Bestyrelsen besluttede at lade CL undersøge nærmere Referent: Casper Lindenmayer [Underskrifter] Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 6 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 6 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 24.09.2012 KL. 17.00 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 6 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Godkendelse og underskrift af forhandlingsprotokol. Pkt. 2: Forelæggelse af revisionsprotokol.

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere