4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden."

Transkript

1 Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres, generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, idet den er annonceret i bladet Frie Skoler d. 27. februar 2012, samt på kredsens hjemmeside fra d. 13. februar Dagsorden mv. er udsendt 14 dage før generalforsamling. Susanne Holde, Hugo Brøndum og Jakob Kjær vælges som stemmetællere. 2. Valg af referent. Rikke Friis vælges som referent. 3. Fastsættelse af forretningsorden. Uffe Rostrup (UR) gennemgik forretningsordenen. Deltagerne i generalforsamlingen skal tage stilling til, om personer, der ønsker valg til repræsentantskabet, men som ikke er til stede, kan vælges. Deltagere i generalforsamlingen accepterede dette. 4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsformand, Anders Munk (AM), fremlagde kredsbestyrelsens (KB) beretning, hvorefter denne blev uddelt i papirform.

2 Kommentar til beretningen ved AM 7 skoler udmønter ikke minimumsbeløbet på 3,6 % i ny løn, i beretningen står der 33 skoler. Dette er ikke korrekt, tallet stammer fra, før FSL tjekkede skolernes udmøntning af ny løn. Kommentarer til beretningen Linje 94-98: i hvert fald valgte til repræsentantskabet deltager i strukturdebatten. Oplevelsen af mange tomme pladser på repræsentantskabet 2011 var ikke hensigtsmæssigt. Det er godt, at kredsformanden opfordrer medlemmer af kreds 10 til at blive og deltage i hele mødet. Hvordan rekrutterer vi medlemmer på skolerne? Manglende medlemmer kan være på veletablerede friskoler, så her er indsatsen måske ikke hensigtsmæssig, derimod indsatsen bør ligge på nye skoler, hvor vi måske kan hverve nye medlemmer. 100 nye medlemmer på en hvervekampagne kan faktisk bære lønnen til en konsulent, der arbejder med etablering og gennemførsel af en hvervekampagne, hvilket Hovedbestyrelsen (HB) overvejer pt. De mange, små skoler bevirker, at vi ikke kan opnå samme organiseringsprocent som i Folkeskolen % af lærerne på frie skoler er organiserede, der er et stigende antal medlemmer, men det skyldes nye skoler og ikke at organiseringsprocenten stiger. Kampagnen i kreds 11 resulterede i 35 medlemmer, og der kommer stadig nye medlemmer, så kredsen er gået fra at være den kreds med færrest medlemmer til at være den 3. mindste kreds. Er der mulighed for, at et kredsbestyrelsesmedlem deltager i et lokalt møde for TR? Formanden (AM) deltager gerne i et sådant møde, når der foreligger et konkret forslag. Vi vil gerne have hjælp til at få medlemmer på gamle skoler med få lærere uden medlemskab, så fokus ikke kun er på nye skoler uden medlemmer. På skoler uden medlemmer forhandler FSL direkte med skolens ledelse og bestyrelse. Forskellen mellem FSL og de gule fagforeninger skal gøres meget klart for lærere uden medlemskab i FSL. De gule fagforeninger har IKKE forhandlingsretten på de frie skolers område, idet man skal have minimum 50 % af de potentielle medlemmer, så derfor skal man ikke vælge medlemskab hos dem. Det er dyrt at vedligeholde overenskomsten, ikke så meget at forhandle den, men det koster at have konsulenter til at vejlede medlemmerne om overenskomsten, så derfor er det dyrt at være medlem af en fagforening. Nyuddannede lærere er opmærksomme på, at de skal være medlem af DLF, men ikke så mange er opmærksomme på FSL. Måske skal kredsbestyrelsen gøre noget andet end det de plejer, så FSL derved bliver mere synlig på seminarierne? FSL har stor fokus på den frie lærerskole i Ollerup, vi må ikke

3 hverve medlemmer på de almindelige seminarier, da de har en grænseaftale med DLF. Kunne man forestille sig, at FSL og DLF i samarbejde laver et blad for de studerende? TR spiller en stor rolle i hvervningen af medlemmer på skolen, idet man skal gøre dem opmærksomme på, at de ikke kan få samme service som medlemmer. TR kan informere de studerende om fagforeningen, når de er i praktik på vores skoler, derved opnår de forhåbentlig en viden og nysgerrighed om vores forening. Kan formandskabet og hovedbestyrelsen gøre en intensiv indsats for at komme i medierne, ikke kun på de smalle kanaler? Vi skal ikke kun i medierne, når vi rammes af kritik, men også som reklame. Formandens (UR) konklusion: TR informerer de studerede om FSL, formanden behøver ikke være så kendt i det danske samfund som Anders Bondo, men derimod kendt af de kommende medlemmer ude på skoler, gerne ud fra power point udarbejdet af konsulenterne på FSL. TR kan opfordre de studerende til at hænge en plakat op på seminariet for FSL. DLF erkender, at jobs til kommende lærere ikke findes i Folkeskolen, men i de frie skoler, så måske er tiden kommet til, at vi kan få foden indenfor på seminarierne? Eller måske er stemningen stadig således, at de ikke ønsker, at vi hverver medlemmer på seminarierne? Arbejdsmiljø Det er rigtigt dejligt, at kredsbestyrelsen er begyndt at få gang i samarbejdet mellem TR og AMR. Det er underligt, at man ikke kan etablere samme samarbejde mellem AMR ere som mellem TR ere. KB har arrangeret tre møder for AMR og TR i indeværende mødeår (fra 1. maj 2011 til 30. april 2012), så forhåbentligt begynder AMR at se relevansen af at deltage i sådanne møder. På sigt vil vi gerne have separate AMR-møder, idet tiden ikke bør gå fra TRsamarbejde, fx i form af kredsen rundt, hvor kredsens TR ere har mulighed for at drøfte relevante emner for TR-arbejdet mere specifikt. Det er okay, at AMR deltager i mødet for TR og AMR, hvis vedkommende er medlem er den relevante fagforening, altså en pedel, der er medlem af 3F og ikke en af de gule fagforeninger. Beretningen er hermed godkendt. 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. Regnskabet blev udleveret i papirform. Honorardelen er større, mens løndelen er blevet mindre, idet indkaldte suppleanter ikke havde mulighed for nedsættelse af undervisningen, men fik deres frikøb udbetalt som honorar i stedet for frikøb. Gennemgang af Hornstrupweekenden med præcisering af udgifter til såvel transport, oplægsholdere, vikarudgifter. Ca kr. ud af de kr. brugt på medlemsmøder, ligger i Hornstrupsweekenden.

4 6. Indkomne forslag. Der er ikke kommet forslag. 7. Valg af kredsformand. Vælges for 2 år. På valg er Anders Munk. Er villig til genvalg. Anders Munk vælges uden modkandidater. 8. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer. Vælges for 2 år. På valg er Rikke Friis Sørensen og Hans Peter Eriksen. Begge er villige til genvalg. Rikke og HP vælges uden modkandidater. 9. Valg af suppleanter til kredsbestyrelsen. Vælges for 1 år. Kredsformanden har på forhånd talt med Bente Sørensen fra Jakobskolen og Thomas Højgaard fra Forældreskolen, om de er villige til at opstille som suppleanter. På generalforsamlingen opstillede Poul Hye fra N. Kochs Skole. Kandidaterne fremsatte deres bevæggrund for opstilling. Thomas Højgaard Urbak trak efterfølgende sit kandidatur. Bente vælges som 1. suppleant og Poul vælges som 2. suppleant. 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Vælges for 1 år. Thomas Højgaard Urbak fra Forældreskolen og Jakob Gert fra Th. Langs Skole vælges som revisorer. Lene Mørkenborg fra Børnenes Friskole og Niels Christian Skjærbæk fra vælges som revisorsuppleanter. 11. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter. Vælges for 1 år. Kreds 10 har 31 pladser til repræsentantskabet. 5 plader går til kredsbestyrelsen, så der skal vælges 26 medlemmer, der er opstillet 27 medlemmer. Valgte til repræsentantskabsmødet er: Kredsbestyrelsen: Anders Munk Lene Ackermann Henrik Seliger Th. Langs Skole ledig

5 Rikke Friis Sørensen Hans Peter Eriksen Midtjyllands Kristne Friskole Repræsentanter: Lene Mørkenborg Børnenes Friskole Lone Morgenstjerne Børnenes Friskole Anne Dorthe Kunst C. la Cours skole Ole Jakobsen C. la Cours skole Berit Funch Feldballe Friskole Anne Haldbye Forældreskolen Claus Aasted Forældreskolen Thomas Højgaard Urbak Forældreskolen Marie Rand Sørensen Friskolen i Hinnerup Bente Sørensen Jakobskolen Inger Ensig-Karup Klippen Mette Steen Andersen N. Kochs Skole Paul Hye N. Kochs Skole Torben Løvschall N. Kochs Skole Helle Preuthun Inger Pagh Lars Ankersen Niels Christian Skott Skjærbæk Susanne Casper Anette Sønderup Rathlouskolen Lone Boye Lassen Regnbueskolen Susanne Gro Holde Tina Axel Daniel Laursen Th. Langs Skole Jacob Gert Th. Langs Skole Karina Dag Leed Studsgaard Friskole 1. suppleant Karen Margrethe Bugge 2. suppleant Henrik Kunst Randers Realskole 3. suppleant Hugo Brøndum Randers Realskole Medlemmerne af repræsentantskabet opfordres til at deltage i strukturmøderne i Esbjerg eller Nørager. Formødet til repræsentantskabsmødet afholdes på Forældreskolen tirsdag d. 23. oktober Fastsættelse af budget og kredskontingent. Stort set alle tal er fremskrevet med 5 %, dog er kredskontingentet fastholdt.

6 I sparebudgettet er kørepengene sat til lav takst i stedet for den høje takst for menige medlemmer, mens KB og TR fortsat får den høje takst. Ligeledes kan man spare medlemsdelen af Hornstrupsweekenden væk, i alt kr., dog fastholdes TR-delen af Hornstrupdelen er hidtil. Ved generalforsamling 2011 talte man om, at vi i likvide midler helst ikke skal under kr. Der blev spurgt, hvordan tallet kr. er fremkommet. Lene Ackermann (LA) svarer, at det er en evig diskussion, hvor stor vor kapital skal være. Vi skal fastholde arrangementer for menige medlemmer, da vi skal gøre det attraktivt for medlemmerne at forblive medlemmer. KB mener, at det er vigtigt at fastholde arrangementer for medlemmerne, men ved sidste års generalforsamling blev vi pålagt at finde sparemuligheder. Vi har i flere år budgetteret med underskud uden dog at opnå det, da vi stadig har tilgang af medlemmer. Deltagerne i generalforsamlingen vedtog, at sparebudgettet skinlægges og man vedtager det almindelige budget. 13. Eventuelt. Uffe Rostrup takkede for debatten i forbindelse med kredsbestyrelsens beretning. Han vil tage inputs med til HB. Dirigent Referent Uffe Rostrup Rikke Friis Torsdag d. 19. april 2012

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere