Smuk sejlads i 1864-krigens farvande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smuk sejlads i 1864-krigens farvande"

Transkript

1 TURSEJLADS Smuk sejlads i 1864-krigens farvande 18 SEJLER DANSK SEJLUNION

2 2014 markerer 150-året for det forsmædelige krigsnederlag, hvor Danmark tabte Sønderjylland. Oplev historiske steder på sejlads fra Slien i Tyskland til Dybbøl mod nord samme rute, de danske tropper fulgte under deres retræte til det afgørende slag. Af Anders Høegh Post Illustration: Wilhelm Camphausen Et sommertogt i de smukke områder, hvor 1864-krigen fandt sted, står på alle måder i skærende kontrast til de grusomme og vinterkolde krigsscener tilbage i På 150 år er krigen næsten blevet romantisk i året, hvor flere begivenheder og film vil markere det blodige nederlag. Det var ved tyske fjorde som Slien og Flensborg Fjord samt danske Als Sund, at de afgørende slag blev udkæmpet. I denne beretning kan du følge farvandene og krigen fra syd mod nord. Du kan også sejle modsatte vej. Vejret bestemmer jo meget. Slien var dansk før 1864, men blev efter krigen tysk sammen med Slesvig og Holsten. Fjorden er 20 sømil til Slesvig (Schleswig), og hver eneste sømil er mindst lige så køn som Als Sund, Lillebælt m.fl. Glæd dig til at generobre Slien med god hjælp af tyske søsportskort, der fremstilles i Arnis. Indsejlingen til Slien (Schleimünde) er i en flad græskyst mellem to moler med et 12 m sort-hvidt fyrtårn på den nordre. Dog er det tydeligste kendetegn på den flade, øde eng en dominerende gruppe tætte træer med nøgne stammer og sammenfiltrede kroner lidt nord for fyret. Der er lystbåde på vej ud eller ind. Sejl ind mellem molerne og følg løbet tæt forbi den lille havn Schleimünde. Du kan lægge til i havnen, men der er ofte fyldt. Her er ingen by, men enge og søfugle. Ofte er der under én knob strøm i fjordens sejlløb. Først sejler du mellem meget lave én meter grunde over en bredning ad et smalt løb, hvor der godt kan føles trangt. Sejlløbet bliver efter to sømil bredere, roligere og kønt mellem grønne sivkyster og skove. Bøjer har tysk Ordnung nummer påmalet. Nr. 1 er yderste grønne bøje, nr. 2 yderste røde osv. Bøjenumrene ses i søkortet. De fleste danske både når kun 2-4 sømil ind til Maasholm eller Kappeln på jagt efter billige indkøb. Maasholm er den første havn, en stor lystbådehavn også med fiskere og landsby. Speciale er ål (tysk Aal), Aal-Sandwich med røget ål fås med en øl i kiosken. Kappeln er næste havn, en køn gammel by med butikker, restauranter, maleriske huse mv. Her går en vejbro over Slien. En gang i timen viser grønne lys, at broen er åben røde lys er stop så enkelt er det. Brug ikke broflag N, som kun er dansk fremgangsmåde. Internationalt betyder flag N Nej et sært signal til en tysk brovagt. Efter broen kommer man til Arnis landsby, der har maleriske gamle huse med gavl mod hovedgaden samt en kirke af bindingsværk. Med tanke på vor egen efterårsstormflod har Arnis fra 1872 et højvandsmærke 1,05 m over gaden. Arnis har bådebroer og værft foran byen og en stor lystbådehavn bagved. En Seilfähre (wirefærge) krydser Slien med gult blink. Hold afstand for og agter til wiren. I SEJLADS I TYSKLAND Wassserschutspolizei giver bøder på 1000 kr., når søvejsreglerne ikke følges. Sort motorkegle skal vises af sejlbåd med motor kørende og sejl sat. Ankerkugle skal vises ved ankring. Selv robåde og gummibåde bruger ankerkugle. Indsejlingen til Slien. DANSK SEJLUNION SEJLER

3 TURSEJLADS 1. Slien er en fredelig og smuk fjord, 20 sømil lang og cirka en halv sømil bred de fleste steder. Så du er tæt på sivkyster, landskab og landsbyer. Den gule båd sejler udad. Høje graner på øen Kieholm til højre. 2. I Mysunde er Slien kun 120 m bred mellem skrænter med træer, der tager lidt vind fra sejlbåde. Midt på sundet krydser en Seilfähre (wirefærge) med gult blink. 3. Tyske byer har charmerende gamle gader med små huse med gavl vendt mod gaden. Her ses Slesvig Alt Stadt. Det ligner Arnis, Kappeln og Flensborg. 4. Dannevirke ved Hedeby i dag. En jordvold i halvkreds om vikingernes handelscenter. Her starter ældste del af Dannevirke mod vest. Bagest Hedeby Nor, hvortil vikingerne sejlede ad Slien eller ad åer fra Vesterhavet. Krigen i 1864 Forhistorien Med vedtagelsen af Novemberforfatningen ønskede Danmark at indlemme hertugdømmet Slesvig i det danske kongerige. Tyskerne protesterede, det var mod internationale aftaler efter krigen Tyskland bestod af små selvstændige stater samt Preussen, en stor militærmagt under Bismarck. Preussen og Østrig truede med at besætte Slesvig, hvis forfatningen ikke blev ophævet inden for 48 timer. Danmark håbede på militær hjælp fra Sverige og måske England, og danskerne havde jo vundet treårskrigen mod tyskerne. Så loven om Slesvigs tilknytning skulle ikke ændres. Allerede 1862 planlagde Preussen, at en eventuel krig mod Danmark skulle føres om vinteren. Så kunne Danmarks forsvar, det 14 km lange forsvarsværk Dannevirke, omgås over frossent vand i begge ender. Preussiske hære skulle på et par dage omringe og knuse den danske hær. 20 SEJLER DANSK SEJLUNION

4 MOIN MOIN Tyskere, sønderjyder og hollændere hilser Moin Moin (hej-hej). Om morgenen hilser havnens tyskere Morgen. Midt på dagen hilser de Moin Moin eller Hallo. Om aftenen siger de N Abend (Guten Abend). Hils tilbage på dansk. 5. Nydambåden fra ca. år 400 på Gottorp Slot i Slesvig. 18 årer, længde 23 m, styreåre længst borte. Øverste bord er ét stykke 21,4 m langt og cm bredt egetræ. Det kræver et 70 cm tykt egetræ. Fundet i Nydam mose ved Als Sund. februar 1864 slog danske tropper preusserne tilbage inde ved Mysunde, men i et nyt forsøg fire dage efter kom de over uden kamp ved Arnis. Efter Arnis bliver Slien bredere mellem markklædte kyster, levende hegn, skov og små landsbyer. Nogle steder i kystens siv er der bådebroer med 1,5-1,8 m dybde velegnet til frokost og overnatning. Ved Lindaunis kommer endnu en vejbro, som åbner en gang i timen. Der er bådebroer og to gule ankerbøjer at vente ved. Mysunde: Smallest og kønnest Mysunde (tysk Missunde) er det kønneste og smalleste sted med kun 120 m bredde. Slien glider mellem kysternes skrænter og træer, der stjæler lidt vind fra sejlbåde. Nordligst er der pælepladser lidt urolige i trafikken. Her er også en Seilfähre. I 1864 med frosttåge 2. februar døde 200 danske og 200 preussiske soldater i krigens første slag her, som i dag er fjordens mest idylliske sted. Dannevirke og Slien burde stoppe fjenden, men vandet frøs. To danske skanser lå på en bakke tæt sydøst foran Slien. I dag ses ingen skanser, men landsbyen Missunde er på søkortet. Den blev skudt i brand ved et uheld af preusserne, som i frosttågen ikke sigtede præcist med kanonerne. Slaget endte med, at preusserne blev drevet væk af danske kanoner fra skansen. Andre danske kanoner skød tværs over vandet mod preusserne. Det var lige dér, hvor det smalle Mysunde igen breder sig ud. Her er i dag en fredelig ankermulighed. En smal passage Efter Mysunde kommer et par bredninger og en smal passage i Stexwiger Enge. Enge betyder smal, og en sejlbåd på kryds kan røre grunden af blødt mudder. Vandet er gulgrønt, så du kan ikke se bunden herinde. Slesvig venter forude med kirkespir og flere lystbådehavne. Stadthafen er ved den kønne gamle by og domkirken. Længere inde er Schleswig Jachthafen med dybder på kun 1,6-2,1 m. Inderst ved det runde højhus er Yachthafen Wiking. Det er 800 m fra Gottorp Slot, hvor Nydambåden er udstillet. Det er en dansk 23 m lang robåd fra år Tyskerne beholdt den efter Første slag 2. februar 1. februar i vinterfrost rykkede preusserne over floden Ejderen (nær den nuværende Kielerkanal). De danske forposter var trukket væk. 2. februar afprøvede en preussisk hær på mand med 70 kanoner det danske forsvar af Sliens smalleste sted, det tilfrosne Mysunde. Danskerne havde 2000 mand med 20 kanoner i skanser på en bakke tæt syd for Mysunde. Preussernes kanoner beskød skanserne. Men i frosttåge skød de forbi og stak ild i landsbyen Mysunde bagved. Efter flere timers beskydning stormede preusserne. Danske kanonskud med kardæsk (mange små jernkugler, red.) fra skansen og fra den anden side af Slien drev dem væk. DANSK SEJLUNION SEJLER

5 TURSEJLADS DS-TURBØJER I SKUDLINJEN Dansk Sejlunion har fire turbøjer præcist i krigens skudlinjer. Syd for Dybbøl i Vemmingbund vest, 2 bøjer ca ,1 N 09 45,2 Ø. Als Sund nord, Storskov, hvor preusserne satte over til Als: 54 57,8 N 09 45,10 Ø. Als Sund nord, Als vestkyst, hvor preusserne gik i land: 56 29,0 N 09 45,2 Ø Se oversigtskort for øvrige placeringer af turbøjer i området. Hedeby og Dannevirke Syd for Slesvig er en lille lystbådehavn Haddeby, tysk for Hedeby. Det var Skandinaviens største handelscenter år 808 til 1100-tallet. Handel mellem Østersø og Vesterhav gik over Hedeby via Slien og åer til Vesterhavet. Selve Hedeby er væk, men en stor halvkredsvold uden om findes stadig. Inden for volden er der museum. Dannevirke starter fra halvkredsvolden og går mod vest som jordvold. Derinde rasede krigen Flensborg Fjord også idyl De danske tropper trak sig nordpå gennem Flensborg, forfulgt af preussere. Sejl en tur til Flensborg, som er en køn, gammel by. Der er flere havne at vælge mellem, men find en tæt på centrum sydligst i fjorden. På fjordens tyske sydside er der flere havne. På den danske nordside er de to kønne Okseøer med ankerplads og små bådebroer. Nordligst inde bag broen over Egernsund ligger spændende Gråsten. I 1864 var der ingen bro, men preusserne byggede én for hurtigt at få kanoner og materiel til Dybbøls belejring. Dybbøl og Als Sund Ude af Flensborg Fjord aner du Sønderborgs huse fire sømil mod nord. Tættere på ser du den hvide Dybbøl Mølle oppe i bakkerne. Prøv først den fredelige Høruphav Lystbådehavn på Sydals lidt øst for Sønderborg. I 1864 blev en midlertidig anløbsbro anlagt for at sejle udstyr til Dybbøl og bringe sårede væk. I slutningen af juni var det herfra og fra Kegnæs at de flygtende danske tropper blev sejlet ud og fregatet til Fyn. Den nuværende havn er bygget om denne anløbsbro. I Sønderborg kan du ligge i lystbådehavnen eller i den store havn ved Sønderborg Slot. Det anbefales at gå (cykle) de to km op til Dybbøl Banke og se møllen og skanserne centrum for Slaget ved Dybbøl, den 18 april Slaget ved Dybbøl Hæren nåede Dybbøl, der var tænkt som stærk forsvarsstilling. Men volde, huse til ophold mv. var ikke færdige. Soldaternes første opgave var at forbedre skanserne. Preusserne kom og tog sig tid til at opstille kanoner. De troede, at Dybbøls skanser var uindtagelige uden lang belejring. De fleste af Dybbøls kanoner var glatløbede, der ikke skød så langt. De preussiske kanoner var riflede, skød længere og kunne placeres uden for danske kanoners rækkevidde. På Broager syd for Dybbøl kom der tyske kanoner, der uventet skød over Vemmingbund mod skansernes sider og bombarderede Sønderborg. Kun de få danske, riflede kanoner kunne svare igen. Preusserne havde nu mand og over 100 kanoner. Danske jordskanser smuldrede ved beskydning og måtte repareres om natten. Efterhånden var skanserne så ødelagte, at danske soldater måtte opholde sig 200 m bagved. Tidligt om morgenen den 18. april indledte preusserne et seks timer langt massivt bombardement af de danske stillinger. Så stoppede skydningen brat, og preusserne stormede med mand. Det blev et kapløb mellem danskere og preussere om at komme ind i skanserne og en morderisk kamp om at blive der. Fjendens hurtigskydende bagladegeværer gav danskerne enorme tab. Danskerne kæmpede i fire timer mod overmagten, før de trak sig tilbage til Sønderborg. Slaget var tabt. Danskerne mistede 4800 mand, heraf 378 døde resten sårede og tilfangetagne. 22 SEJLER DANSK SEJLUNION

6 Foto: Flensburg Fjord Tourismus Foto: Thomas Nykrog/VisitDenmark 1. Flensborg Fjord er meget køn med Okseøerne på den danske side. Sejl ind mellem øerne nordfra, fortøj til små bådebroer med under 2 m dybde, eller læg anker. 2. Sønderborg Havn set mod syd. Slottet i midten er mørkt og rødt. Der anes til venstre en bymølle. Gæstebåde langs kajer samt i stor lystbådehavn bag slottet. 3. Flensborgs gamle stræder med udsigt til havnen er charmerende og tidligere også til fornøjelser. Lignende gader ses i Slesvig, Arnis og Kappeln. 4. Flensborg inderhavn har kønne huse, byport, smalle gader og gæstepladser. Læg til inderst i havnen tæt på by og butikker. DANSK SEJLUNION SEJLER

7 TURSEJLADS Foto: John Sommer/VisitDenmark 1. Dybbøl Mølle og skanser ligger på en 70 m høj bakke med flot udsigt og endnu flottere oppe fra møllen. Sønderborg bys røde tage er i baggrunden til højre. Hvid, meget høj flagstangs, sokkel er til venstre. 2. Krudt hældes i dansk forladegevær og stampes med ladestok, 15 hårde stød. Kuglen skubbes ned. Fænghætte sættes ved hanen. Det tager sekunder. Et skud kunne træffe på 400 m. Tysk bagladegevær kunne lades liggende eller løbende på 15 sekunder. Det ramte ikke præcist, men hurtighed i nærkamp var bedst. Kan ses på historiecentret. 3. På Historiecenter Dybbøl Banke træder du direkte ind i de dramatiske dage under krigen i Et besøg værd. SE OG LÆS MERE OM 1864 SOLDATERNE VAR 1,59 M Kig forbi Historiecenter Dybbøl Banke og genoplev 1864-krigen dk følg løbende med i krigens rasen. De tre bøger; Slagtebænk Dybbøl, Dommedag Als og 1864 i billeder, af Tom Buk-Swienty kan anbefales. Kampen om Als det historiske slag genopføres den juni 2014 læs mere på kampenomals.dk. Gennemsnitshøjden for danske og preussiske værnepligtige var kun 1,59 m. Museet på Dybbøl Banke har foto i 1,59 m størrelse af to sådanne soldater. 24 SEJLER DANSK SEJLUNION

8 Foto: John Sommer/VisitDenmark TURSEJLADS. Als Sund er det smalle og smukke farvand nord for Sønderborg H er ses Als østkyst ved sejlads nordpå. I krigens sidste del vogtede danske soldater på denne kyst. Tyskerne overfor havde samlet mere end 160 robåde og pontonfærger med henblik på at invadere Als om natten. Historiecenter Dybbøl Banke tæt ved møllen har en interessant og lidt uhyggelig udstilling fra krigen. Du kan gå derfra med krigens baggrundslyde af kanoner og hylende granater. Videre sejlads nordpå ad Als Sund går gennem vejbroen ved Sønderborg. Den åbner tit på bropillen står næste åbningstid. Als Sund er et af vores kønneste farvande, fordi det er smalt med siv, marker, skov og enkelte bondegårde langs kysterne. Efter det tabte slag ved Dybbøl, holdt Als Sund preusserne på Jyllandssiden. Frygten var, at preusserne efter en våbenhvile i juni ville sætte over Als Sund ved Sønderborg, hvor sundet er smallest. Det skete ikke danskerne blev snydt. Preusserne skjulte sig i Sottrup Storskov længere nordpå, hvorfra de om natten den 29. juni satte over Als Sund om bord på mere end 160 robåde og pontonfærger. Stort set uhindret kunne preusserne landsætte tusinder af soldater på Nordals. Danskerne blev trængt tilbage mod Kegnæs i syd. Den 1. juli forlod de sidste danske tropper Als. Krigen var tabt. I dag er der grønne, fredelige omgivelser ved Sottrupskovs bådebro. Den kan være fyldt med både. Du kan også ankre nær broen eller ved to af Dansk Sejlunions gule turbøjer. I al fald kan vi i dag nyde et fredeligt sund og landskab ved Als og Slien. Krigen var trods alt for 150 år siden. Overgangen til Als Ved en våbenhvile førte forhandlinger ikke til noget. Danmark var stædig. Våbenhvilen udløb 25. juni. Frygten var, at preusserne efter våbenhvilen, ville sætte over Als Sund ved Sønderborg, hvor sundet er smallest. Det skete ikke danskerne blev snydt. Om natten, den 29. juni, sendte preusserne mere end 160 robåde og pontonfærger over Als Sund fra Sottrup Storskov til Nordals. Skoven ned til kysten var et godt sted at skjule soldater samt både og feltkanoner. På Als blev preusserne mødt af blot ganske få danske soldater, der var uden mulighed for at hente forstærkninger i nærheden. Als blev på en morgen og en dag løbet over ende af overtallige og hurtigskydende preussiske bagladegeværer. Imens lå panserbatteriet Rolf Krake med 10 cm jernplader for anker i Augustenborg Fjord. Skibet var preussernes skræk, og det kom sent buldrende ud i Als Sund. Forsvarsløse 26 SEJLER DANSK SEJLUNION Havne GUIDE Sejlerg uide ti l Fjord region en Den Euro pæiske Union Den Euro pæiske Fond for Reg ionaludv ikling Vi inve sterer i din frem tid Havneguide til Fjordregion Flensburg Fjord, Als og Aabenraa Fjord preussere i robåde frygtede, at Rolf Krake ville pløje sig skydende gennem de mange små både. Men panserbatteriet misforstod situationen og vendte om for at bistå evakuering ved Sønderborg. Den danske flåde havde herredømmet til søs og overførte den danske hær fra Høruphav til Fyn. Als blev forladt. Krigen standsede. Fredsslutningen blev afsluttet i Wien den 30. oktober 1864, og Danmark måtte som krigens taber afstå Slesvig, Holsten og Lauenburg. Den nye dansk-tyske grænse lå herefter ved Kongeåen frem til genforeningen i 1920.

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig Scan koden for flere 1864 oplevelser www.1864dage.dk Brodersby - Missunde Missunder Fährstraße, 24864 Brodersby Geokoordinater: Latitude 54.523438 Longtitude

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

BINDINGSVÆRK, EVENTYR OG ØDE

BINDINGSVÆRK, EVENTYR OG ØDE Foto: Erling Hollmann TURSEJLADS BINDINGSVÆRK, EVENTYR OG ØDE 40 SEJLER 1.2015 DANSK SEJLUNION Bogense har både en stor marina foruden masser af den fynske idyl og stemning, som du måske ellers mest forbinder

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Sådan gik det for sig

Sådan gik det for sig 1864 Sådan gik det for sig 1864 2007 (96.6) En glimrende oversigtsbog. Krigens forhistorie, de politiske rænkespil, de mange kampe og den katastrofale afslutning er genstand for fortællingen. Mange gode

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19.

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19. SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN 13. - 19. april 2014 SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE

Læs mere

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand.

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. LOF din kultur - Højskoledage Arven fra 1864 Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. Hvis du kommer langvejs fra er der

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage Turbeskrivelser I dette afsnit har vi samlet nogle få praktiske informationer om ture vi tidligere har gennemført. Informationerne er tænkt som en hjælp til andre der ønsker at arrangere en tur i det samme

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

DYBBØL 1864-2014. Region Sønderjylland-Schleswig

DYBBØL 1864-2014. Region Sønderjylland-Schleswig DYBBØL REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG 1864-2014 Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45 74 67 05

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land.

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. En turbeskrivelse vedrørende sejlområderne Sønderfjorden og Nørrefjorden. Udarbejdet af: Carl Bisgaard og Poul Erik Petersen Faldsled Sejl og Motorbådsklub.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

DU DANSKE LAND OG VAND. Sejleroplevelser ved FJORDLANDET DYVIG AUGUSTENBORG GRÅSTEN SØNDERBORG HØRUPHAV LYKSBORG LANGBALLIGAU FLENSBORG

DU DANSKE LAND OG VAND. Sejleroplevelser ved FJORDLANDET DYVIG AUGUSTENBORG GRÅSTEN SØNDERBORG HØRUPHAV LYKSBORG LANGBALLIGAU FLENSBORG Sejleroplevelser ved DU DANSKE LAND OG VAND FJORDLANDET DYVIG AUGUSTENBORG GRÅSTEN SØNDERBORG HØRUPHAV LYKSBORG FLENSBORG LANGBALLIGAU FJORDREGIONEN RUNDT: ET OVERBLIK Als Fjord, Alssund og Flensborg Fjord

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

Frands Mortensen, soldat ved 8. brigade, 20. regiment, 1. bataljon, 2. kompagni, menig nr. 357 Krigen 1864

Frands Mortensen, soldat ved 8. brigade, 20. regiment, 1. bataljon, 2. kompagni, menig nr. 357 Krigen 1864 Frands Mortensen, soldat ved 8. brigade, 20. regiment, 1. bataljon, 2. kompagni, menig nr. 357 Krigen 1864 Frands indkaldtes til militærtjeneste 1. august 1863 (lægdsrulle). 64 ¼ tomme høj=168,5 cm (gms

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen. - Fra frisernes land til anglernes bakker

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen. - Fra frisernes land til anglernes bakker Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen - Fra frisernes land til anglernes bakker 3. -9. august 2014 Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Vælger Du at tage Din klasse med på lejrskole hos Danhostel I Haderslev har Du en række af muligheder for at sammensætte turen således at den passer netop til Jeres

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1 Tirsdag 04-09-2012 Kørte hjemme fra over middag og var i Flensborg kl16, her snakkede vi med Tina omkring vores køleskab, hun havde fundet ud af det samme som jeg selv havde fundet ud af at køleskabet

Læs mere

ØSTERSØEN Feriehuse. Feriehusudlejning 2013 - Ferie efter min smag

ØSTERSØEN Feriehuse. Feriehusudlejning 2013 - Ferie efter min smag ØSTERSØEN Feriehuse Feriehusudlejning 2013 - Ferie efter min smag Strandweg 31 D-24369 Kleinwaabs Tlf. +49 (0)4352 2530 www.ostseeurlaub-waabs.de Hjertelig velkommen til vores feriepark Kleinwaabs, ved

Læs mere

Prioriteret område: Hartsø, Nr 20. Signaturforklaring. Års-havstigninger i 2050 Middelvandstand (0,57m)

Prioriteret område: Hartsø, Nr 20. Signaturforklaring. Års-havstigninger i 2050 Middelvandstand (0,57m) Prioriteret område: Hartsø, Nr 20 Højeste værdier tildelt område: Hartsø, Nr: 20 Befolkning: 4 Veje og infrastruktur: 4 By og bebyggelse: 3,5 Kultur og turisme: 2,625 Erhverv: Prioriteret område: Sønderby

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med Rejsebrev nr. 08 fra Dorsten til Nijmengen Tirsdag den 21. Juli 2009 Dorstener MYC - Wesel (32,4 km) Afg. kl. 10:55. Ank. kl. 14:55 I dag skal vi fra Dortmund-Ems-kanalen (DEK) og ud på Rhinen. Vi har

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

FIRMAREJSER I SPANIEN. arcelona. citytours

FIRMAREJSER I SPANIEN. arcelona. citytours FIRMAREJSER I SPANIEN citytours arcelona Introduktion Spanien er et oplagt valg til firmarejsen! City Tours Barcelona har base i Barcelona - en destination der har et bredt udvalg af tilbud og giver mulighed

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere

Haus Anja Skitur uge 7 2009 (7-14 februar)

Haus Anja Skitur uge 7 2009 (7-14 februar) Haus Anja Skitur uge 7 2009 (7-14 februar) Iskalsimpelthenbareligegåopafskikælderen,spændeskienepå...ståudpåpisten...køre50mtr...og såeriv/liften.altsådetmoderneudtryk:skiin..skiout:-) Opholds/spiserumerdimensionerettilmin18personerogIkansagtenssidesammenherogspise/hygge

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere