Smuk sejlads i 1864-krigens farvande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smuk sejlads i 1864-krigens farvande"

Transkript

1 TURSEJLADS Smuk sejlads i 1864-krigens farvande 18 SEJLER DANSK SEJLUNION

2 2014 markerer 150-året for det forsmædelige krigsnederlag, hvor Danmark tabte Sønderjylland. Oplev historiske steder på sejlads fra Slien i Tyskland til Dybbøl mod nord samme rute, de danske tropper fulgte under deres retræte til det afgørende slag. Af Anders Høegh Post Illustration: Wilhelm Camphausen Et sommertogt i de smukke områder, hvor 1864-krigen fandt sted, står på alle måder i skærende kontrast til de grusomme og vinterkolde krigsscener tilbage i På 150 år er krigen næsten blevet romantisk i året, hvor flere begivenheder og film vil markere det blodige nederlag. Det var ved tyske fjorde som Slien og Flensborg Fjord samt danske Als Sund, at de afgørende slag blev udkæmpet. I denne beretning kan du følge farvandene og krigen fra syd mod nord. Du kan også sejle modsatte vej. Vejret bestemmer jo meget. Slien var dansk før 1864, men blev efter krigen tysk sammen med Slesvig og Holsten. Fjorden er 20 sømil til Slesvig (Schleswig), og hver eneste sømil er mindst lige så køn som Als Sund, Lillebælt m.fl. Glæd dig til at generobre Slien med god hjælp af tyske søsportskort, der fremstilles i Arnis. Indsejlingen til Slien (Schleimünde) er i en flad græskyst mellem to moler med et 12 m sort-hvidt fyrtårn på den nordre. Dog er det tydeligste kendetegn på den flade, øde eng en dominerende gruppe tætte træer med nøgne stammer og sammenfiltrede kroner lidt nord for fyret. Der er lystbåde på vej ud eller ind. Sejl ind mellem molerne og følg løbet tæt forbi den lille havn Schleimünde. Du kan lægge til i havnen, men der er ofte fyldt. Her er ingen by, men enge og søfugle. Ofte er der under én knob strøm i fjordens sejlløb. Først sejler du mellem meget lave én meter grunde over en bredning ad et smalt løb, hvor der godt kan føles trangt. Sejlløbet bliver efter to sømil bredere, roligere og kønt mellem grønne sivkyster og skove. Bøjer har tysk Ordnung nummer påmalet. Nr. 1 er yderste grønne bøje, nr. 2 yderste røde osv. Bøjenumrene ses i søkortet. De fleste danske både når kun 2-4 sømil ind til Maasholm eller Kappeln på jagt efter billige indkøb. Maasholm er den første havn, en stor lystbådehavn også med fiskere og landsby. Speciale er ål (tysk Aal), Aal-Sandwich med røget ål fås med en øl i kiosken. Kappeln er næste havn, en køn gammel by med butikker, restauranter, maleriske huse mv. Her går en vejbro over Slien. En gang i timen viser grønne lys, at broen er åben røde lys er stop så enkelt er det. Brug ikke broflag N, som kun er dansk fremgangsmåde. Internationalt betyder flag N Nej et sært signal til en tysk brovagt. Efter broen kommer man til Arnis landsby, der har maleriske gamle huse med gavl mod hovedgaden samt en kirke af bindingsværk. Med tanke på vor egen efterårsstormflod har Arnis fra 1872 et højvandsmærke 1,05 m over gaden. Arnis har bådebroer og værft foran byen og en stor lystbådehavn bagved. En Seilfähre (wirefærge) krydser Slien med gult blink. Hold afstand for og agter til wiren. I SEJLADS I TYSKLAND Wassserschutspolizei giver bøder på 1000 kr., når søvejsreglerne ikke følges. Sort motorkegle skal vises af sejlbåd med motor kørende og sejl sat. Ankerkugle skal vises ved ankring. Selv robåde og gummibåde bruger ankerkugle. Indsejlingen til Slien. DANSK SEJLUNION SEJLER

3 TURSEJLADS 1. Slien er en fredelig og smuk fjord, 20 sømil lang og cirka en halv sømil bred de fleste steder. Så du er tæt på sivkyster, landskab og landsbyer. Den gule båd sejler udad. Høje graner på øen Kieholm til højre. 2. I Mysunde er Slien kun 120 m bred mellem skrænter med træer, der tager lidt vind fra sejlbåde. Midt på sundet krydser en Seilfähre (wirefærge) med gult blink. 3. Tyske byer har charmerende gamle gader med små huse med gavl vendt mod gaden. Her ses Slesvig Alt Stadt. Det ligner Arnis, Kappeln og Flensborg. 4. Dannevirke ved Hedeby i dag. En jordvold i halvkreds om vikingernes handelscenter. Her starter ældste del af Dannevirke mod vest. Bagest Hedeby Nor, hvortil vikingerne sejlede ad Slien eller ad åer fra Vesterhavet. Krigen i 1864 Forhistorien Med vedtagelsen af Novemberforfatningen ønskede Danmark at indlemme hertugdømmet Slesvig i det danske kongerige. Tyskerne protesterede, det var mod internationale aftaler efter krigen Tyskland bestod af små selvstændige stater samt Preussen, en stor militærmagt under Bismarck. Preussen og Østrig truede med at besætte Slesvig, hvis forfatningen ikke blev ophævet inden for 48 timer. Danmark håbede på militær hjælp fra Sverige og måske England, og danskerne havde jo vundet treårskrigen mod tyskerne. Så loven om Slesvigs tilknytning skulle ikke ændres. Allerede 1862 planlagde Preussen, at en eventuel krig mod Danmark skulle føres om vinteren. Så kunne Danmarks forsvar, det 14 km lange forsvarsværk Dannevirke, omgås over frossent vand i begge ender. Preussiske hære skulle på et par dage omringe og knuse den danske hær. 20 SEJLER DANSK SEJLUNION

4 MOIN MOIN Tyskere, sønderjyder og hollændere hilser Moin Moin (hej-hej). Om morgenen hilser havnens tyskere Morgen. Midt på dagen hilser de Moin Moin eller Hallo. Om aftenen siger de N Abend (Guten Abend). Hils tilbage på dansk. 5. Nydambåden fra ca. år 400 på Gottorp Slot i Slesvig. 18 årer, længde 23 m, styreåre længst borte. Øverste bord er ét stykke 21,4 m langt og cm bredt egetræ. Det kræver et 70 cm tykt egetræ. Fundet i Nydam mose ved Als Sund. februar 1864 slog danske tropper preusserne tilbage inde ved Mysunde, men i et nyt forsøg fire dage efter kom de over uden kamp ved Arnis. Efter Arnis bliver Slien bredere mellem markklædte kyster, levende hegn, skov og små landsbyer. Nogle steder i kystens siv er der bådebroer med 1,5-1,8 m dybde velegnet til frokost og overnatning. Ved Lindaunis kommer endnu en vejbro, som åbner en gang i timen. Der er bådebroer og to gule ankerbøjer at vente ved. Mysunde: Smallest og kønnest Mysunde (tysk Missunde) er det kønneste og smalleste sted med kun 120 m bredde. Slien glider mellem kysternes skrænter og træer, der stjæler lidt vind fra sejlbåde. Nordligst er der pælepladser lidt urolige i trafikken. Her er også en Seilfähre. I 1864 med frosttåge 2. februar døde 200 danske og 200 preussiske soldater i krigens første slag her, som i dag er fjordens mest idylliske sted. Dannevirke og Slien burde stoppe fjenden, men vandet frøs. To danske skanser lå på en bakke tæt sydøst foran Slien. I dag ses ingen skanser, men landsbyen Missunde er på søkortet. Den blev skudt i brand ved et uheld af preusserne, som i frosttågen ikke sigtede præcist med kanonerne. Slaget endte med, at preusserne blev drevet væk af danske kanoner fra skansen. Andre danske kanoner skød tværs over vandet mod preusserne. Det var lige dér, hvor det smalle Mysunde igen breder sig ud. Her er i dag en fredelig ankermulighed. En smal passage Efter Mysunde kommer et par bredninger og en smal passage i Stexwiger Enge. Enge betyder smal, og en sejlbåd på kryds kan røre grunden af blødt mudder. Vandet er gulgrønt, så du kan ikke se bunden herinde. Slesvig venter forude med kirkespir og flere lystbådehavne. Stadthafen er ved den kønne gamle by og domkirken. Længere inde er Schleswig Jachthafen med dybder på kun 1,6-2,1 m. Inderst ved det runde højhus er Yachthafen Wiking. Det er 800 m fra Gottorp Slot, hvor Nydambåden er udstillet. Det er en dansk 23 m lang robåd fra år Tyskerne beholdt den efter Første slag 2. februar 1. februar i vinterfrost rykkede preusserne over floden Ejderen (nær den nuværende Kielerkanal). De danske forposter var trukket væk. 2. februar afprøvede en preussisk hær på mand med 70 kanoner det danske forsvar af Sliens smalleste sted, det tilfrosne Mysunde. Danskerne havde 2000 mand med 20 kanoner i skanser på en bakke tæt syd for Mysunde. Preussernes kanoner beskød skanserne. Men i frosttåge skød de forbi og stak ild i landsbyen Mysunde bagved. Efter flere timers beskydning stormede preusserne. Danske kanonskud med kardæsk (mange små jernkugler, red.) fra skansen og fra den anden side af Slien drev dem væk. DANSK SEJLUNION SEJLER

5 TURSEJLADS DS-TURBØJER I SKUDLINJEN Dansk Sejlunion har fire turbøjer præcist i krigens skudlinjer. Syd for Dybbøl i Vemmingbund vest, 2 bøjer ca ,1 N 09 45,2 Ø. Als Sund nord, Storskov, hvor preusserne satte over til Als: 54 57,8 N 09 45,10 Ø. Als Sund nord, Als vestkyst, hvor preusserne gik i land: 56 29,0 N 09 45,2 Ø Se oversigtskort for øvrige placeringer af turbøjer i området. Hedeby og Dannevirke Syd for Slesvig er en lille lystbådehavn Haddeby, tysk for Hedeby. Det var Skandinaviens største handelscenter år 808 til 1100-tallet. Handel mellem Østersø og Vesterhav gik over Hedeby via Slien og åer til Vesterhavet. Selve Hedeby er væk, men en stor halvkredsvold uden om findes stadig. Inden for volden er der museum. Dannevirke starter fra halvkredsvolden og går mod vest som jordvold. Derinde rasede krigen Flensborg Fjord også idyl De danske tropper trak sig nordpå gennem Flensborg, forfulgt af preussere. Sejl en tur til Flensborg, som er en køn, gammel by. Der er flere havne at vælge mellem, men find en tæt på centrum sydligst i fjorden. På fjordens tyske sydside er der flere havne. På den danske nordside er de to kønne Okseøer med ankerplads og små bådebroer. Nordligst inde bag broen over Egernsund ligger spændende Gråsten. I 1864 var der ingen bro, men preusserne byggede én for hurtigt at få kanoner og materiel til Dybbøls belejring. Dybbøl og Als Sund Ude af Flensborg Fjord aner du Sønderborgs huse fire sømil mod nord. Tættere på ser du den hvide Dybbøl Mølle oppe i bakkerne. Prøv først den fredelige Høruphav Lystbådehavn på Sydals lidt øst for Sønderborg. I 1864 blev en midlertidig anløbsbro anlagt for at sejle udstyr til Dybbøl og bringe sårede væk. I slutningen af juni var det herfra og fra Kegnæs at de flygtende danske tropper blev sejlet ud og fregatet til Fyn. Den nuværende havn er bygget om denne anløbsbro. I Sønderborg kan du ligge i lystbådehavnen eller i den store havn ved Sønderborg Slot. Det anbefales at gå (cykle) de to km op til Dybbøl Banke og se møllen og skanserne centrum for Slaget ved Dybbøl, den 18 april Slaget ved Dybbøl Hæren nåede Dybbøl, der var tænkt som stærk forsvarsstilling. Men volde, huse til ophold mv. var ikke færdige. Soldaternes første opgave var at forbedre skanserne. Preusserne kom og tog sig tid til at opstille kanoner. De troede, at Dybbøls skanser var uindtagelige uden lang belejring. De fleste af Dybbøls kanoner var glatløbede, der ikke skød så langt. De preussiske kanoner var riflede, skød længere og kunne placeres uden for danske kanoners rækkevidde. På Broager syd for Dybbøl kom der tyske kanoner, der uventet skød over Vemmingbund mod skansernes sider og bombarderede Sønderborg. Kun de få danske, riflede kanoner kunne svare igen. Preusserne havde nu mand og over 100 kanoner. Danske jordskanser smuldrede ved beskydning og måtte repareres om natten. Efterhånden var skanserne så ødelagte, at danske soldater måtte opholde sig 200 m bagved. Tidligt om morgenen den 18. april indledte preusserne et seks timer langt massivt bombardement af de danske stillinger. Så stoppede skydningen brat, og preusserne stormede med mand. Det blev et kapløb mellem danskere og preussere om at komme ind i skanserne og en morderisk kamp om at blive der. Fjendens hurtigskydende bagladegeværer gav danskerne enorme tab. Danskerne kæmpede i fire timer mod overmagten, før de trak sig tilbage til Sønderborg. Slaget var tabt. Danskerne mistede 4800 mand, heraf 378 døde resten sårede og tilfangetagne. 22 SEJLER DANSK SEJLUNION

6 Foto: Flensburg Fjord Tourismus Foto: Thomas Nykrog/VisitDenmark 1. Flensborg Fjord er meget køn med Okseøerne på den danske side. Sejl ind mellem øerne nordfra, fortøj til små bådebroer med under 2 m dybde, eller læg anker. 2. Sønderborg Havn set mod syd. Slottet i midten er mørkt og rødt. Der anes til venstre en bymølle. Gæstebåde langs kajer samt i stor lystbådehavn bag slottet. 3. Flensborgs gamle stræder med udsigt til havnen er charmerende og tidligere også til fornøjelser. Lignende gader ses i Slesvig, Arnis og Kappeln. 4. Flensborg inderhavn har kønne huse, byport, smalle gader og gæstepladser. Læg til inderst i havnen tæt på by og butikker. DANSK SEJLUNION SEJLER

7 TURSEJLADS Foto: John Sommer/VisitDenmark 1. Dybbøl Mølle og skanser ligger på en 70 m høj bakke med flot udsigt og endnu flottere oppe fra møllen. Sønderborg bys røde tage er i baggrunden til højre. Hvid, meget høj flagstangs, sokkel er til venstre. 2. Krudt hældes i dansk forladegevær og stampes med ladestok, 15 hårde stød. Kuglen skubbes ned. Fænghætte sættes ved hanen. Det tager sekunder. Et skud kunne træffe på 400 m. Tysk bagladegevær kunne lades liggende eller løbende på 15 sekunder. Det ramte ikke præcist, men hurtighed i nærkamp var bedst. Kan ses på historiecentret. 3. På Historiecenter Dybbøl Banke træder du direkte ind i de dramatiske dage under krigen i Et besøg værd. SE OG LÆS MERE OM 1864 SOLDATERNE VAR 1,59 M Kig forbi Historiecenter Dybbøl Banke og genoplev 1864-krigen dk følg løbende med i krigens rasen. De tre bøger; Slagtebænk Dybbøl, Dommedag Als og 1864 i billeder, af Tom Buk-Swienty kan anbefales. Kampen om Als det historiske slag genopføres den juni 2014 læs mere på kampenomals.dk. Gennemsnitshøjden for danske og preussiske værnepligtige var kun 1,59 m. Museet på Dybbøl Banke har foto i 1,59 m størrelse af to sådanne soldater. 24 SEJLER DANSK SEJLUNION

8 Foto: John Sommer/VisitDenmark TURSEJLADS. Als Sund er det smalle og smukke farvand nord for Sønderborg H er ses Als østkyst ved sejlads nordpå. I krigens sidste del vogtede danske soldater på denne kyst. Tyskerne overfor havde samlet mere end 160 robåde og pontonfærger med henblik på at invadere Als om natten. Historiecenter Dybbøl Banke tæt ved møllen har en interessant og lidt uhyggelig udstilling fra krigen. Du kan gå derfra med krigens baggrundslyde af kanoner og hylende granater. Videre sejlads nordpå ad Als Sund går gennem vejbroen ved Sønderborg. Den åbner tit på bropillen står næste åbningstid. Als Sund er et af vores kønneste farvande, fordi det er smalt med siv, marker, skov og enkelte bondegårde langs kysterne. Efter det tabte slag ved Dybbøl, holdt Als Sund preusserne på Jyllandssiden. Frygten var, at preusserne efter en våbenhvile i juni ville sætte over Als Sund ved Sønderborg, hvor sundet er smallest. Det skete ikke danskerne blev snydt. Preusserne skjulte sig i Sottrup Storskov længere nordpå, hvorfra de om natten den 29. juni satte over Als Sund om bord på mere end 160 robåde og pontonfærger. Stort set uhindret kunne preusserne landsætte tusinder af soldater på Nordals. Danskerne blev trængt tilbage mod Kegnæs i syd. Den 1. juli forlod de sidste danske tropper Als. Krigen var tabt. I dag er der grønne, fredelige omgivelser ved Sottrupskovs bådebro. Den kan være fyldt med både. Du kan også ankre nær broen eller ved to af Dansk Sejlunions gule turbøjer. I al fald kan vi i dag nyde et fredeligt sund og landskab ved Als og Slien. Krigen var trods alt for 150 år siden. Overgangen til Als Ved en våbenhvile førte forhandlinger ikke til noget. Danmark var stædig. Våbenhvilen udløb 25. juni. Frygten var, at preusserne efter våbenhvilen, ville sætte over Als Sund ved Sønderborg, hvor sundet er smallest. Det skete ikke danskerne blev snydt. Om natten, den 29. juni, sendte preusserne mere end 160 robåde og pontonfærger over Als Sund fra Sottrup Storskov til Nordals. Skoven ned til kysten var et godt sted at skjule soldater samt både og feltkanoner. På Als blev preusserne mødt af blot ganske få danske soldater, der var uden mulighed for at hente forstærkninger i nærheden. Als blev på en morgen og en dag løbet over ende af overtallige og hurtigskydende preussiske bagladegeværer. Imens lå panserbatteriet Rolf Krake med 10 cm jernplader for anker i Augustenborg Fjord. Skibet var preussernes skræk, og det kom sent buldrende ud i Als Sund. Forsvarsløse 26 SEJLER DANSK SEJLUNION Havne GUIDE Sejlerg uide ti l Fjord region en Den Euro pæiske Union Den Euro pæiske Fond for Reg ionaludv ikling Vi inve sterer i din frem tid Havneguide til Fjordregion Flensburg Fjord, Als og Aabenraa Fjord preussere i robåde frygtede, at Rolf Krake ville pløje sig skydende gennem de mange små både. Men panserbatteriet misforstod situationen og vendte om for at bistå evakuering ved Sønderborg. Den danske flåde havde herredømmet til søs og overførte den danske hær fra Høruphav til Fyn. Als blev forladt. Krigen standsede. Fredsslutningen blev afsluttet i Wien den 30. oktober 1864, og Danmark måtte som krigens taber afstå Slesvig, Holsten og Lauenburg. Den nye dansk-tyske grænse lå herefter ved Kongeåen frem til genforeningen i 1920.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

HelNÆS BUGT. Af Anders Høgh Post

HelNÆS BUGT. Af Anders Høgh Post venlig og smuk bugt ved Sydfyn HelNÆS BUGT Den store bugt inde bag Helnæs med den hyggelige faldsled Havn og flere ankerpladser giver et dejligt pusterum fra sommertrængslen lige udenfor i det sydfynske

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

Hotel Stadt Hamburg ligger centralt i Friedrichstadt. Hotellet har en hyggelig terrasse, hvor I kan slappe af efter en lang dag.

Hotel Stadt Hamburg ligger centralt i Friedrichstadt. Hotellet har en hyggelig terrasse, hvor I kan slappe af efter en lang dag. Hotel Stadt Hamburg I bor på det hyggelige Hotel Stadt Hamburg, som blev bygget helt tilbage i 1806. På det familiedrevede hotel finder I en fin atmosfære og I kan straks mærke sjælen. Det lille hotel

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Dybbøl Banke Matematik trin 2

Dybbøl Banke Matematik trin 2 Dybbøl Banke Matematik trin 2 avu Almen voksenuddannelse 18. maj 2006 Dybbøl Banke Matematik trin 2 Opgavesættet består af: Opgavehæfte Svarark Hæftet indeholder følgende opgaver: 1 Danmark i 1864 2 Historiecenter

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord På cykel Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen 20. 26. juni 2016 En midsommeruge med skønne cykelture i landet mellem den dansktyske grænse og Kielerkanalen.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig Scan koden for flere 1864 oplevelser www.1864dage.dk Brodersby - Missunde Missunder Fährstraße, 24864 Brodersby Geokoordinater: Latitude 54.523438 Longtitude

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia 6. maj 2009 Selv om jeg nu har haft catamaran i Midelfart Sejlklub og i Middelfart Marina i snart 30

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Dybbøl Banke Matematik trin 2

Dybbøl Banke Matematik trin 2 Dybbøl Banke Matematik trin 2 avu Almen voksenuddannelse 18. maj 2006 Dybbøl Banke Matematik trin 2 Opgavesættet består af: Opgavehæfte Svarark Hæftet indeholder følgende opgaver: 1 Danmark i 1864 2 Historiecenter

Læs mere

Den Sidste Soldat - en 2 dages 1864 cykeltur fra Kær Halvø til Kegnæs (25 + 40 km)

Den Sidste Soldat - en 2 dages 1864 cykeltur fra Kær Halvø til Kegnæs (25 + 40 km) Den Sidste Soldat - en 2 dages 1864 cykeltur fra Kær Halvø til Kegnæs (25 + 40 km) Scan koden for flere 1864 oplevelser www.1864dage.dk Cykelruten Rutebeskrivelsen - på de næste sider er fortællinger til

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

MALLEBROK 2014. et undervisningsmateriale...

MALLEBROK 2014. et undervisningsmateriale... MALLEBROK 2014 et undervisningsmateriale... MALLEBROK 2014 Musik: Fransk folkemelodi/queen Arrangement: Rødkål&Sauerkraut (Dirk-Uwe Wendrich/Eberhard von Oettingen) Tekst: Ukendt forfatter/eberhard von

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

EMU Kultur og læring

EMU Kultur og læring EMU Kultur og læring Forsvar, slotte og herregårde Mennesket har altid forsøgt at beskytte sig mod ydre fare. Gruppens sikkerhed har været højt prioriteret. Ansvaret har traditionelt været lagt i hænderne

Læs mere

200 skuespillere og statister genopfører

200 skuespillere og statister genopfører Sønderborg Centrum Kl. 14.00-18.00 Optakt til 1864 Markedsdage De 20 markedstelte opstilles og åbner på Rådhustorvet, Rønhaveplads og Apotekerhaven. Skuespillere og statister deltager først fra lørdag.

Læs mere

De 5 GTC er på togt i Norge.

De 5 GTC er på togt i Norge. De 5 GTC er på togt i Norge. Sidste år var vi på tur i Sverige/ Norge, og her blev jeg bedt om og køre den samme tur i år, bare modsat vej rundt. Det var jeg med på, men havde et par ændringer. Vi skulle

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

BINDINGSVÆRK, EVENTYR OG ØDE

BINDINGSVÆRK, EVENTYR OG ØDE Foto: Erling Hollmann TURSEJLADS BINDINGSVÆRK, EVENTYR OG ØDE 40 SEJLER 1.2015 DANSK SEJLUNION Bogense har både en stor marina foruden masser af den fynske idyl og stemning, som du måske ellers mest forbinder

Læs mere

DANMARKS SMUKKESTE FJORD

DANMARKS SMUKKESTE FJORD TURSEJLADS Sejl til DANMARKS SMUKKESTE FJORD OM MARIAGER FJORD På visitmariagerfjord.dk finder du masser af inspiration til sejlturen på Mariager Fjord. Her findes information om fjordens havne, attraktioner,

Læs mere

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen.

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. Fra det grønne område ovenfor havnen (tv). Den centrale plads midt i byen (th). Den

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord På cykel Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen 20. 26. juni 2016 En midsommeruge med skønne cykelture i landet mellem den dansktyske grænse og Kielerkanalen.

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

RUNDT HAVNEN I SKÆLSKØR

RUNDT HAVNEN I SKÆLSKØR RUNDT HAVNEN I SKÆLSKØR Skælskør Havn ejes af Slagelse kommune. Havnen består af tre bassiner: (A) Inderhavnen, som er 3,8 m dyb, (B) Yderhavnen 4,6 m og (C) Fiskerihavnen på 2,5 m. Skibe op til 60 meters

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Kalkgrund til Flensburg 101 // 108 nat fyrkarakterer 2 Gråsten til Gelting Mole 101 // 108 torden brosignaler 3 Eckernförde

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

kanoner). fjendens position.

kanoner). fjendens position. Præsenteret af: To-kanonen her er en kopi af Garderhøjfortets rigtige To-kanon. Øverste etage er kanonrummet med to kanoner. I den nederste etage drejer man kanonen i den retning, den skal skyde. Den rigtige

Læs mere

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-2-2017 Egernsundbroen Sidste opdateringer Tekst: 16-11-2016 Beliggenhed Fører over den S.-lige indsnævring af Egernsund ud for Egernsund By. 54 54,4'N 9 36,0'E

Læs mere

Sådan gik det for sig

Sådan gik det for sig 1864 Sådan gik det for sig 1864 2007 (96.6) En glimrende oversigtsbog. Krigens forhistorie, de politiske rænkespil, de mange kampe og den katastrofale afslutning er genstand for fortællingen. Mange gode

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet

Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet af brandmænd den første dag vi var der, men så vendte

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Wayfarersejlads fra Doverodde En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Vores første ferieuge gik med et af årets Wayfarerhøjdepunkter, Rantzausmindetræffet i det Sydfynske Øhav. Kan man tænke

Læs mere

En svanefamilie hygger sig på afstand.

En svanefamilie hygger sig på afstand. Ned ad Åen i kano 1974 Jeg var 1974 på kanotur alene. Jeg tog den store tur fra Vester Mølle til Dommergården ved Skjern så godt som Ringkjøbing fjord. Turen Startede den 8. Juli 1974 ved at sætte kanoen

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Nykøbing Falster Havn

Nykøbing Falster Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 26-1-2017 Nykøbing Falster Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-8-2016 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst 54 45,6'N 11

Læs mere

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19.

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19. SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN 13. - 19. april 2014 SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen.

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen. Roadbook Montane Lakeland 50 DK Julsø Rundt 2014 I denne roadbook kan du se den officielle rute til Julsø Rundt 2014. Ruten kan også downloades fra http://ultratrail.dk/julsoerundt/ruten/ Sammen med kortudsnittene

Læs mere

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-1-2017 Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: 6-4-2016 Beliggenhed Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn. 55 50,6'N 12 02,3'E - kort

Læs mere

Der er en udmærket havnelods og udflugtstips til at understøtte artiklen. Næste blad bliver nok til september.

Der er en udmærket havnelods og udflugtstips til at understøtte artiklen.  Næste blad bliver nok til september. foto: frost Der er en udmærket havnelods og udflugtstips til at understøtte artiklen. http://www.sailing-guide.eu/da Næste blad bliver nok til september.. http://www.youtube.com/results?search_query=albin+ballad

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Hotel Holsteinisches Haus

Hotel Holsteinisches Haus Hotel Holsteinisches Haus Hotel Holsteinisches Haus ligger helt fantastisk ned til kanalen. Introduktion Hotel Holsteinisches Haus i Friedrichstadt er én af vores bestsellere og det er ikke uden grund.

Læs mere

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter Tilbage i SSSR St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter DAG 1.. Ankomst i St. Petersborg. Transfer til hotel. Check-in. DAG 2.. Morgenmad på hotellet. På denne dag vi vil gerne invitere dig til byrundtur.

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Mandag d. 1. oktober.

Mandag d. 1. oktober. Mandag d. 1. oktober. Dette var dagen, vi havde set frem til meget længe. Kl. 9.30 var vi mere end klar til at tage af sted på vores lejrskole til Friedrichstadt i Tyskland. Med to busser pakket med kufferter

Læs mere

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand.

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. 28 Fyns Hoved Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. Fyns Hoved er toppen af Fyn Korshavns stemningsfulde bugt med mange ankerliggere og solen på vej

Læs mere

Langs Isefjordens bugtede linjer

Langs Isefjordens bugtede linjer Langs Isefjordens bugtede linjer Holbæk Marina og Orø i bunden af Isefjorden. Længere væk ligger Kyndbyværket, hvis 130 meter høje skorsten tydeligt ses selv ti sømil ude i Kattegat. Isefjorden bliver

Læs mere

Skibsfart på Flensborg Fjord 2014

Skibsfart på Flensborg Fjord 2014 Skibsfart på Flensborg Fjord 2014 M/S Möwe Havn- og fjordrundturen med skibet M/S Möwe starter i Flensborg og fører langs den danske kyst, rundt om Okseøerne og tilbage til Flensborg langs den tyske kyst.

Læs mere

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand.

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. LOF din kultur - Højskoledage Arven fra 1864 Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. Hvis du kommer langvejs fra er der

Læs mere

Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter.

Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter. Sand Hotel Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter. Det moderne Sand Hotel ligger tæt på stranden i Kolobrzeg og ikke langt fra byens centrum.

Læs mere

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön.

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön. Country Partner Hotel Lüttje Burg Hotel Lüttje Burg ligger i kort afstand til havnebyen Kiel og det skønne søområde ved Plön. Introduktion Det familievenlige hotel ligger strategisk godt placeret i Slesvig-Holstein,

Læs mere

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön.

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön. Country Partner Hotel Lüttje Burg Hotel Lüttje Burg ligger i kort afstand til havnebyen Kiel og det skønne søområde ved Plön. Introduktion Det familievenlige hotel ligger strategisk godt placeret i Slesvig-Holstein,

Læs mere