Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943"

Transkript

1 Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943

2 Tekst: Fotos: Jacob og Søren Vestergaard 2002 i samarbejde med Kommiteen til Mindelundens bevarelse og Århus Kommunes Naturforvaltning. Henning Nordmand og Inge Vestergaard. Kilder: Faldne i Danmarks frihedskamp De sidste timer Jørgen Røjels beretning Sponsor: Århus Stiftstidendes Fond. Tryk: Århus Kommune

3 De tyske henrettelser i Danmark 113 danskere blev i perioden 1943 til 1945 henrettet af de tyske eksekutionspelotoner. Et fåtal af disse danskere blev stillet for en krigsret, men blev henrettet efter dom, afsagt uden egentlig retssag. Blandt de første henrettelser, der fandt sted i Danmark under krigen, var henrettelsen af fem frihedskæmpere den 2. december 1943 på Skæring Hede ved Århus. Jernbanesabotagerne i Jylland Den 29. august 1943 ophørte den danske regeringssamarbejdspolitik. Tyskerne indførte eget rets- og justitsvæsen/krigsretter. Danmark blev betragtet som tilhørende de allierede - sådan som Norge havde været det fra krigens start. Og forsyningerne af sprængstof, våben og agenter fra England til den danske modstandsbevægelse tog fart. De overordnede britisk/danske planer for den danske modstand i efteråret 1943 var at sinke tyske troppeog forsyningstransporter fra Norge til Tyskland ved at sprænge jernbanestrækninger i Jylland. Arrestationer og henrettelser En vigtig strækning på den jyske længdebane var broerne over Gudenåen ved Langå og jernbaneknudepunktet i Århus. Fra foråret 1943 lykkedes det sabotører at gennemføre omfattende sprængninger ved Århus der kulminerede i august Og sammen med sprængningen af broerne ved Langå lykkedes det helt at afbryde forbindelsen. Derefter blev flere medlemmer af sabotagegrupper i Randers og Århus arresteret af det tyske politi Gestapo. Og den 24. november 1943 blev fire fra Randers og en sabotør fra Århus dømt til døden.

4 Den 2. december 1943 blev det meddelt de fem af de dødsdømte, at benådning var afslået, og samme morgen blev de fem henrettet ved skydning på Skæring skydebane ved Århus. Flaget på halv Det var den første massehenrettelse i Danmark. Og den 2. december 1943 var landet i sorg. Flaget gik på halv stang mange steder. Og efter år med politisk samarbejde og samvirken mellem danske og tyske myndigheder gik krigens gru nu for alvor op for danskerne. Der blev større opslutning om modstandsarbejdet, og danske i indog specielt udlandet gjorde alt for at markere, at Danmark havde valgt side. Et vers af digterpræsten Kaj Munk, der en måned senere skulle blive myrdet af nazistiske håndlangere, er indhugget i mindestenen på Skæring Hede:»Drenge, I drenge, som døde - I tændte for Danmark i dybest mulm en lysende morgenrøde«

5 Anders W. Andersen - f Efter realeksamen og handelsskoleeksamen i lære i en teknisk maskin- og olieforretning. Medlem af Randers KU og tidligere medlem af FDF. Blev den , som medlem af en sabotagegruppe, arresteret ved de første anholdelser efter Langå-broernes sprængning. Den blev han ved tysk krigsret dømt til døden for sabotage sammen med andre Randers sabotører. Henrettet den og begravet i Oksbøl ved Varde. Efter krigen blev hans lig fundet på Kallesmærsk Hede i Oksbøl og flyttet til Mindelunden på Randers Nordre Kirkegård. I afskedsbrevet til forældrene skrev han bl.a.:»min kæreste Far og Moder, først nu ved jeg, hvad kærlige Forældre betyder i Livet, har man dem, saa kan man roligt se alting i Møde - jeg ved, at de forstaar En. Mor og Far, jeg går rank og rolig ind i Evigheden, jeg ved jo, at blot man tror paa Gud, da har man intet at frygte. Far og Mor, gid Gud vil velsigne Eder. De sidste kærlige Hilsener fra jeres lykkelige Søn Anders.«

6 Georg Mørk Christiansen - f Matematisk-naturvidenskabelig student fra Aarhus Katedralskole Økonomistudiet på Aarhus Universitet. Sideløbende hermed ansat på»de danske Mejeriers Fælleskontor«i Århus Af politisk overbevisning var Georg Christiansen kommunist. Deltog fra 1942 i en kommunistisk studiekreds. Fremstilling og distribuering af det illegale blad Frit Danmark. Fra maj 1943 organiserede han flere sabotagegrupper, der under hans ledelse foretog flere industri- og jernbanesabotager. Særlig fremhæves sprængningen den af den østjydske længdebane. I september 1943 kom Gestapo på sporet af ham og de sabotagegrupper, han ledede. Den blev han arresteret og den dømt til døden. Den blev han henrettet ved skydning i Skæring sammen med sabøtørerne fra Randers. Begravet af tyskerne på Kallesmærsk Hede ved Oksbøl, men efter befrielsen bisat på Århus Vestre Kirkegård.

7 Otto Manley Christiansen. - f Efter realeksamen ansat som handelslærling på A/S Østjydsk Trælastimport, medlem af KU. Otto Christiansen blev arresteret den ved de første arrestationer efter Langå-broernes sprængning. Den blev han ved den tyske krigsret i Århus dømt til døden for jernbanesabotage, attentater og brandstiftelser på bedrifter, der arbejdede for den tyske værnemagt. Han blev henrettet den sammen med de andre sabotører fra Randers og begravet på Kallesmærsk Hede ved Oksbøl. Efter befrielsen blev Otto Christiansen bisat på Bispebjerg Kirkegård. Otto Christiansen skrev i sit afskedsbrev til forældrene bl.a.»jeg vil først sige jer mange Tak for alt det gode, I har gjort mod mig i den Tid, jeg har siddet her i Aarhus. Dernæst vil jeg sige jer mange tak for alt det gode, I har gjort mod mig i hele mit Liv. Jeg har nu til Morgen fået Besked paa, at jeg skal dø, saa nu sidder jeg her og skal skrive mit Afskedsbrev til jer. Mit højeste Ønske er, at I vil tage det roligt, for jeg tager det roligt, for jeg har givet hele mit Liv i Guds Haand og kan kun gøre, hvad der er rigtigt, saa jeg er ganske rolig. Mor, nu skal du ikke tabe Modet, for jeg bliver kun straffet, fordi jeg har syndet imod Gud. Hvis I vidste, hvor jeg elsker jer og alle mine Søskende, men det har jeg aldrig tænkt paa før, saa nu maa jeg fortælle jer det. Nu til Slut hils alle mine Bekendte og Venner. Kærlig Hilsen. Otto.«

8 Sven Christian Johannesen - f Sv. Johannesen var ansat på»skandia«i Randers. Medlem af KU og Randers Terrænsportsforening under ledelse af adjunkt Hoff. Han deltog i illegalt bladarbejde i Randers, og efter juli 1943 blev han gruppefører for en sabotagegruppe. Han deltog i sprængningen af Langåbroerne. Johannesen blev arresteret i sit hjem af Gestapo den , og den blev der ved tysk krigsret i Århus afsagt dødsdom over ham. Han blev henrettet ved skydning den og begravet på Kallesmærsk Hede ved Oksbøl. Efter befrielsen overført til Mindelunden på Randers Nordre Kirkegård. Sv. Johannesens afskedsbrev nåede aldrig frem til forældrene. Gestapo fandt det åbenbart for patriotisk. Men det lykkedes direktør Kjær, Røde Kors, Århus, at få tilladelse til at se sagens dokumenter og herfra afskrev han brevets slutning til forældrene - bl.a.:»kære stakkels Far og Mor. Nu vil jeg sige jer, Far og Mor, saa mange Tak for alt, hvad I har gjort for mig. Jeg ved, jeg mange Gange har gjort jer ondt, og det beder jeg nu om Tilgivelse for. - Det har været en dejlig Barndom, jeg har haft. Jeg ved nu, at I har gjort jeres yderste for, at jeg skulle have det godt og komme frem i Verden. - Jeg kan dø rolig. Jeg har lige været til Altergang. Guds Vilje ske.«- Forældrene fik dog en skriftlig hilsen bag på et frimærke, han havde haft hos sig i fængslet, havde han skrevet kongens valgsprog»min Gud, mit Land, min Ære«.

9 Oluf Akselbo Kroer - f Realeksamen fra Randers Statsskole i Sparekasseassistent Sparekassen for Randers By og Omegn. Medlem af bestyrelsen for Randers KU. I 1943 tilknyttet sabotagegrupperne i Randers, gruppefører. Deltog i ødelæggelsen af Auning Møbelfabrik og sprængningen af Langåbroerne d Arresteret den og dødsdømt den Henrettet i Skæring den Begravet på Kallesmærsk Hede ved Oksbøl. Efter befrielsen flyttet til Mindelunden på Randers Nordre Kirkegård. I sit afskedsbrev skrev Oluf Kroer bl.a.:»kære Mor og kære allesammen! Ja, saa er det forbi, der var dog saa meget, som jeg gerne vilde have sagt jer alle. Jeg ryster lidt på Haanden, ikke fordi jeg er bange, men jeg ved jo, at den kommende Tid vil blive værre for jer end for mig. Ja, lille Mor, Tak da for alt, hvad du har været for mig, du, som har maattet være baade Far og Mor for os alle, du har altid staaet for mig som idealet af en Mor. Og kære Edith, Erik og Børge, ogsaa jer siger jeg Tak, vi har dog levet sammen, som det er sjældent blandt Søskende. --- Jeg har lige talt med en tysk Præst, og Mor, du skal vide, at jeg går i Døden som en troende Mand, jeg ved, at vi engang skal mødes igen, og saa er det hele ikke saa svært. Jeg kommer til at tænke paa det lille Vers: Kæmp for alt, hvad du har kært. Gud være med jer alle. Jeres Oluf.«

10 Besættelsesmagten nægtede at udlevere de henrettede til familierne. Først efter befrielsen i maj 1945 fandt man ligene nedgravet i kanten af Kallesmærsk hede nær Husbjerg klit (militært øvelsesområde ved Oksbøl)- sammen med liget af endnu en sabotør Alf T. Jensen, der blev henrettet på Vester Alle s kaserne i Århus den På stedet, der nu er fredet, er rejst en mindesten med navnene på alle seks henrettede. Skæring Hede i dag Den militære aktivitet på Skæring Hede er forlængst ophørt, og arealet henligger nu som et naturområde, ejet af Århus Kommune. Arealet er på 11 ha, den største del er bevokset med skovfyr og birk med indblanding af andre løvtræer og buske, resten er græs- og lyngarealer eller strandbred. Det omkringliggende område er et udbygget sommerhusområde, og Skæring Hede er et meget besøgt rekerativt område. Foran den delvist sammensunkne kuglefangsvold er placeret en mindesten med navnene på de 5 henrettede, og der er plantet 5 egetræer som et levende minde om de unge mænd, som gav deres liv for Danmarks frihed. I daglig tale omtale omtales arealet som»mindelunden«.

11 Skæring Hede administreres af Århus Kommunes Naturforvaltning Skov- og Naturafdelingen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N

12

Besættelsen lang udgave

Besættelsen lang udgave 1 Kold nat for 100 paa Aarhus H Sådan lød overskriften på forsiden af Aarhus Stiftstidende den 28. september 1943. En kold aften sidst i september 1943 oplevede 100 mennesker på egen krop, at spærretiden

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Andre bøger i serien

Andre bøger i serien En by i krig Viborg Andre bøger i serien En by i krig Sakskøbing, 2011 En by i krig Holsted, 2011 En by i krig Stilling-Gram, 2011 En by i krig Dronninglund, 2011 En by i krig Taastrup, 2011 En by i krig

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Da Stalin kom til Agger

Da Stalin kom til Agger Da Stalin kom til Agger af Eigil Steffensen I dette erindringsessay graver forfatteren et spadestik dybere end i erindringsartiklen i årbogen 2007, i hvert fald når talen er om besættelsesårene 1940-45.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

til maj 1945 -iløgstør og omegn

til maj 1945 -iløgstør og omegn Modstandsbevægelsens arbejde fra efteråret 1944 til maj 1945 -iløgstør og omegn Gunnar Busk Knudsen 170317, A. Nielsensvej 10, Løgstør. Uddannet kommis indtil 1942, ansat ved politiet 14/10 1942 i Løgstør

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971. af Morten Thing. [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.]

Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971. af Morten Thing. [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.] 1 Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971 af Morten Thing [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.] Børge Thing er blevet kendt som modstandsmanden, der ledte den store sabotageorganisation

Læs mere