Udendørs brug: (nr : X5 CrNiMo = AISI 316) (nr : 2X CrNiMo = AISI 316L) AISI 316

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316"

Transkript

1

2 Hvad skal jeg vælge? Rustfrit er ikke bare rustfrit, der findes mange typer af legeringer og standarder, rosinox har valgt to typer AISI 304 til indendørsbrug og AISI 316 til udendørsbrug. Disse to typer er for øjet nøjagtig ens men forskellen ligger i den procentvise sammensætning af rom/nickel molubdæn. Indholdet af rom skal være over 12% for at det må kaldes Staniless Steel(rustfrit stål). Udendørs brug: (nr : X5 rnimo = AISI 316) (nr : 2X rnimo = AISI 316L) AISI 316 Indedørs brug: (nr : X5 rni 18 10= AISI 304) (nr : X10 rnis 18 9= AISI 303) AISI 304 Stål indeholder jern og carbon og dette kan ved bearbejding frigøres og forurene overfladen. Derfor er det meget vigtigt at holde overfladen ren og fri for disse stoffer. Hvis en overflade bliver forurenet med jern-eksempelvis fra omgivelserne- eller i forbindelse med produktionen vil det jern der befinder sig på overfladen begynde at ruste som følge af fugt og ilt. Hold overfladen ren ved at afvaske/skylde med rent vand. For vedligeholdelse generelt henviser vi til at du på vores hjemmeside downloader vores datablad under Download NB. Ved særlige aggressive miljøer, såsom svømmehaller med clorholdigt vand samt ved havet med megen saltholdig påvirkning af gelænderet kan det være nødvendigt at behandle overfladen. Hvor skal du montere? rosinox gelændersystem giver mulighed for et stort antal kombinationer og vejledningen vil derfor kun betragte de mest almindelige systemer. rosinox lever op til de nyeste standarder og herunder EN :2002 samt DS 412 rosinox leverer løsninger til enhver situation i private boliger samt erhverv. På offentlige områder kan vi desuden tilbyde at udføre styrkeberegninger på deres individuelle løsning. I henhold til bygningsreglementet skal højden på værn eller rækværk være mindst 1,1 m. Ved trapper og ramper skal højden på værnet være mindst 0,8 m og mindst 0,9 m over trappereposer. Glas i værn og lignende med niveauforskel på over 0,5 m skal være lamineret sikkerhedsglas. For yderligere information gå ind på Glasindustriens hjemmeside: Valg af glas til værn og rækværker Styrke? På de næste sider giver vi en vejledning i bestemmelse af system afhængig af styrken på systemet. Vejledning og tabel er udarbejdet på baggruund af den Europæiske standard EN :2002 og den danske standard DS412..

3 Horisontale laster: 500 N/m Beboelseslejligheder og huse. Tagetager, kolligier, vagtstuer på hospitaler, værelser på hoteller og herberger og toiletter. atagori A+B atagori EN :2002 Eurocode 1. Horisontale laster: 1000 N/m 1: Samlingslokaler med bordopstilling, herunder skoler, børnehaver, restauranter, cafeer, cafeterier, virksomhedskantiner, spisesale og læsesale. 2: Samlingslokaler med faste pladser, bl.a kirker, teatre, biografer, konferencerum og forelæsningslokaler 3: Samlingslokaler uden forhindring for folks bevægelse. Omfatter bl.a. museer, terminalbygninger, udstillingshaller og pavilloner, samt adgangsveje i offentlige bygninger og administrationsbygninger og hoteller 4: Samlingslokaler med mulighed for fysisk aktiviteter: omfattende bl.a. dansehaller, gymnastiksale og scener. Ask rosinox Horisontale laster: 3000 N/m 5: Samlingslokaler der kan udsættes for voldsom trængsel. Omfatter bl.a. bygninger til offentlig begivenheder, eksempelvis koncertsale og sportshaller inklusive tribuner, terrasser og adgangsveje atagori D Introduktion til styrketabel Styrketabellen viser hvor stor afstand der må være mellem søjlerne for at bevare styrken. Tabellen repræsenterer de mest almindelige gelændersystemer. Tabellen er opdelt i to grupper for henholdsvis: Private og kontorer Horisontal laster: 1000 N/m Butiks araler: D1: Mindre butikker D2: Større butikker, og foretninger, stormagasiner eller varehuse, arkivlokaler i kontorbygninger, osv.. offentlige steder. Eksemplet tager udgangspunkt i en privat bolig. Gelænderet kan være placeret indvendigt som udvendigt. Håndliste højde atagori A+B atagori atagori D Afstand mellem rørene Horisontal last 1. Bestem hvor langt der skal være mellem søjlerne. 2. Bestem højden på gelændersytsemet. 3. Der er valgt en privat bolig og Horisontal last på 500 N/m Eksempel: Horisontal last 1. Afstand mellem søjler er: 1200 mm 2. Højden på gelændersystemet er 1100mm 3 Horisontal last er 500 N/m. Den øverste tabel som repræsenterer belastning 500 N/m vises i tabellen at der kan benyttes alle typer fodbaser og alle typer rørtykkelser, kun Ø42,2 skal forstærkes med indsats.

4 Styrketabel E40820 (Tube ø42,4x2,0) E40820 (Tube ø42,4x2,6) E40310 (Tube ø42,4x2,0) E40310/26 (Tube ø42,4x2,6) E40350 (Tube ø42,4x2,0) E40350/26 (Tube ø42,4x2,6) E40830 (Tube ø48,3x2,0) E40830 (Tube ø48,3x2,6) E40320 (Tube ø48,3x2,0) E40320/26 (Tube ø48,3x2,6) E40360 (Tube ø48,3x2,0) E40360/26 (Tube ø48,3x2,6) Ask rosinox for calculation Tube with insert Horisontale laster: 500 N/meter Gelænder højde i mm 1200 mm 1100 mm 1000 mm atagori A+B 900 mm 800 mm c/c mellem stolper > Horisontale laster: 1000 N/meter Gelænder højde i mm 1200 mm 1100 mm atagori 1000 mm atagori D 900 mm 800 mm c/c mellem stolper >

5 Montering af rosiox gelænder system: Montering af rosinox gelændersystem er meget enkelt og kan foretages med enkle værktøj. Balustre(søjler) kan leveres færdige med huller og gevind, således at systemet kun skal skrues sammen. Fastgørelse af søjler til underlag er et vigtigt punkt, da denne del er afgørende for om gelænderet styrekmæssigt er iorden og om gelænderet vil fremstå pænt og flot. Denne vejledning vil kort beskrive de vigtige punkter man skal huske for et pænt resultat. 1. Valg af gelændersystem (herunder valgte fodbaser) 2. Opmåling 3. Fastgørelse af fodbaser 4. Opstilling af system (Glasholder, medløber og trappesystem) Valg af gelændersystem: På rosinox hjemmeside eller i vores katalog kan man finde inspiration til de mange systemer der tilbydes. Efter valg skal opmåling foretages, og det er vigtigt at dette gøres præcist og korrekt. rosinox er behjælpelig med at kontrollere tegninger inden bestilling af system foretages. Valg af fodbaser Fra afsnit no.1 om sikkerhed vælges fodbasetype, gerne i samråd med rosinox. E40820 (Tube ø42,4x2,0) E40820 (Tube ø42,4x2,6) E40830 (Tube ø48,3x2,0) E40830 (Tube ø48,3x2,6) Fodbaser er svejst på søjlerne. E40310 (Tube ø42,4x2,0) E40310/26 (Tube ø42,4x2,6) E40320 (Tube ø48,3x2,0) E40320/26 (Tube ø48,3x2,6) Fodbaser hvor søjler fastgøres til fodbasen med to-komponent lim. E40350 (Tube ø42,4x2,0) E40350/26 (Tube ø42,4x2,6) E40360 (Tube ø48,3x2,0) E40360/26 (Tube ø48,3x2,6) Fodbaser hvor søjler skrues fast til fodbasen.

6 Eksempler på opmåling: Efter opmåling og bestemmelse af hvor mange søjler der skal være, (se afsnit Introduktion til styrketabel) udregnes centerafstanden mellem balustre samt størrelsen på glassene. Eksempel på centerafstand mellem søjler med glasholdere: 3500 mm (3,5 m) Tip Fra søjlekant til glas er afstand 20 mm Ø 48,3 mm Glas Glas??? 88 mm Eksempel 1. Der vælges Ø42,4 søjler med glasholder E009. enter afstand mellem søjler vil være: FIG mm / 3 = 1166,7 mm. Fra afsnit Introduktion til styrketabel, vises at hvis man ønsker Ø42,4 rør skal de forstærkes med en indsats. Glasbredden afhænger af glasholderen (se fig. 1) Glasbredden bliver: 1166,7 mm - 82 mm (glasholder E009) = 1085 mm (rundet op) Hvas man ønsker Ø48,3 vil glasbredden blive 1166,7 mm - 88 (glasholder E0090) = 1079 mm (rundet op) Fra Styrke tabellen ses at røret ikke skal forstærkes. Tip Brug Pythagoras som kontrol for at o hjørner altid bliver præcis Eksempel: A=1m, B=2m, = A + B = 5 = 2,236m Glas Ø 42,4 mm 82 mm B A + B = Glas o 90 A Fastgørelse af fodbaser: Fastgørelse af fodbaser er vigtig for at kunne opnå et godt og pænt resultat. Underlaget afgører hvilken fastgørelses teknik der skal bruges: Træ: Brug 8-10 mm franske skruer. Det er vigtigt at træ-underlaget er stabilt og sikker samt at alle 3 skruer kan fastgøres forsvarligt. Beton og murværk henviser vi til leverandører, eksempelvis Hilti, med specialbolte og ind-limningssystemer i beton og murværk. Vær også opmærksom på at underlaget er plant og ret så fodbaserne står vinkelret på underlaget. Brug en søjle påsat en fodbase som kontrol for at den står plant. 4

7 Eksempler på opsætning På de næste sider vises eksempler på opsætning af glasværn, værn med medløber og trappeopsætning Opsætning af system med glas og glasholdere Opsætning af søjler Først afmærkes og lines op hvor alle søjler skal placeres. Herefter placeres hver enkelt søjle på sit centerpunkt og kontrolleres om underlaget er plant og ret. (Kontroller at afstandene mellem søjler passer til opmåling) Brug håndlisten som kontrol på at søjler står korrekt lige. Herefter bores og skrues fodbaser fast til underlag. Rossetten påsættes og skjuler nu boltehoveder. 120 mm 20 mm Placeringen af glasholdere og glasset mellem balustre har rosinox som standard valgt at placere glasholderne 120 mm fra top af søjle og 120 mm fra bund af søjle. 120 mm max 60 mm Glasholderne adskilles og den underpart med bundhul skrues på søjlen med medfølgende Umbraco DIN 912 M8 bolt. Monter alle glasholdere (underparter) på søjlerne og i sæt gummistykke og sikkerhedsstift i underparten. Gør overparten klar med gummistykke. Sæt glasset på plads (brug en afstandsklods til at holde glasset på plads) så alle sikkerhedsstifter passer i glassets huller. Overparten sættes på med gummistykke og skrues godt fast. Sikkerhedsstift Underpart Afstandsklods Overpart Gummistykke

8 Opsætning af system med medløbere Se forrige afsnit om opsætning af søjler. NB. Alle søjler er forboret med M5 gevind og klar til montage. Når søjler er opsat påskrues rørholder for medløber. Fig. A Herefter tages en medløberholder og en medløber som monteres på rørholder Fig B, og skrues fast i bunden med de to pinol skruer. Fig Medløberholder Pinolskruer M5 skrue Rørholder Fig. A Fig. B Fig. Opsætning på trapper Opsætning af trapper er den sværeste opgave for opsætning af værn. Trappehældningen skal bestemmes og dette kan til tider være meget svært. rosinox har udviklet en opmålingssøjle som kan rekvireres og som gør det nemt at bestemme søjlehøjden. Det er vigtigt at bestemme søjlehøjden på repos før man beslutter søjlehøjden på trappen. Højden fra trappetrin til top håndlisten kan varieres efter hvor på trappetrinet søjlen placeres. Jo længere ude jo højere håndlistehøjde. Hvor håndlisten knækker til vandret på repos har også betydning for højden på håndlisten som det kan ses på nedenstående figur. Det anbefales at håndlisten på repos knækker før trappetrinet starter. Som vist vil højden på den røde håndliste blive for høj Tip Vær opmærksom ved trapper at glasset ikke rammer trinene. Glasholderne kan forskydes som mm vist på figuren mm

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER

Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER Q-RAILING DESIGNERSYSTEMER DEN BEDSTE LØSNING TIL ETHVERT GELÆNDERPROJEKT LAD DIN VISION BLIVE TIL VIRKELIGHED INDHOLD VELKOMMEN TIL Q-RAILING, HER FINDER DU INNOVATIVE GELÆNDERSYSTEMER I MODERNE DESIGN

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

GRANAB STRØSYSTEM MONTERINGSVEJLEDNING

GRANAB STRØSYSTEM MONTERINGSVEJLEDNING GRANAB STRØSYSTEM MONTERINGSVEJLEDNING Granab Strøsystem 0 og 7000 er testet og certificeret af SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Velkommen til Granab AB GRANAB fremstiller strøsystemer til boliger,

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter www.gdstrappen.dk gør det selv og SPAR mange penge gør det selv trapper efter mål indhold Velkomst 2 Trappetype 3 Trappetype 4 Trappetype 5 Træsorter 6 Opmålingsskema 7 Opmålingsskema 8 Opmålingsskema

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

Metodehæfte USAR Gennembrydning

Metodehæfte USAR Gennembrydning Gennembrydning Version 2.0 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Gennembrydning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk

ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk ZARGES kan tilbyde: Stærke produkter, Stærk service, Stærkt brand. ZARGES er Europas

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Jernbanegade 11 6862 Tistrup Tel.: 75 29 91 77 Fax: 75 29 97 69 stdsalg@primo.dk www.primolister.com

Jernbanegade 11 6862 Tistrup Tel.: 75 29 91 77 Fax: 75 29 97 69 stdsalg@primo.dk www.primolister.com Blad: 0.00 Dato: december 2012 Katalogindhold 0. Introduktion Blad 0.00 Indholdsfortegnelse december 2012 Blad 0.01 Listeoversigt. Gældende for lister i afsnit 1, 2 samt blad 4.01 juli 2007 Blad 0.02 Anvendelsesmuligheder

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere