Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner:"

Transkript

1 Maj nr årgang Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds Dækkende følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Når kornellen (cornus mas) blomstrer, så er det tegn på, at foråret er på vej. Måske får vi også et lysere syn på tilværelsen, når de udendørs gratis glæder pibler frem?

2 Indholdsfortegnelse Aktivitet/Indhold Side Redaktion: Forside 1 Leif Nyhus Christensen Indholdsfortegnelse 2 Beretning af årets generalforsamling 3 Udgives af Parkinson- Beretning -- 4 Foreningen, Østjyllands Beretning -- 5 Kreds Kort referat af generalforsamling 6 Aarhusklubben 7 Opsætning/Layout: Aarhusklubben 8 Leif Nyhus Christensen Aarhusklubben/Silkeborgklubben 9 Silkeborgklubben/Odderklubben/Samsøklubben 10 Trykning: Randersklubben 11 GP-Tryk A/S, Randersklubben/Djurslandsklubben 12 Rugvænget 3 Djurslandsklubben/Parkinsoncykel Grenaa Parkinsoncykel 14 Parkinsoncykel/Kalender 15 Oplag 650 stk Bestyrelse 16 Deadline Sendes til Leif Nyhus Christensen Ymersvej Grenaa Tlf.: / Østjyllands Kreds Side 2

3 Beretning for Østjysk Kreds Året, der er gået siden sidste generalforsamling, har budt på både positive og negative oplevelser for os der sidder i kredsbestyrelsen, men sådan vil det jo nok altid være, når man deltager i foreningsarbejde, man kan ikke forvente at alt kører på skinner. Jeg vil dog godt rose mine bestyrelseskolleger for deres store arbejdsindsats, alle har budt sig til og ikke været tilbageholdende med at påtage sig de mange forskellige arbejdsopgaver, der skulle løses undervejs. Vi lagde ud med et kredsmøde i Randers d. 13. juni hvor emnet var borgerrådgivning. Når vi valgte Randers, var det med den bagtanke, at vi måske kunne få kontakt til nogle af vore medlemmer, som ville være parate til at genskabe en klub i byen, og vi må sige at projektet lykkedes. Hen over sommeren havde Leif kontakt til en række interesserede personer fra byen, og i løbet af efteråret blev der dannet en bred klubledelse med Hans Nielsen som formand, og der blev hurtigt planlagt en bred vifte af tilbud til medlemmerne i området. I efteråret havde vi, i samarbejde med Silkeborgklubben, et velbesøgt foredrag med fysioterapeut Dorthe With, og den 19. januar havde vi igen inviteret til nytårskur her i lokalerne, hvor vi kunne glæde os over lige så stor tilslutning som sidste år. Over 70 festklædte mennesker var mødt op, og de nød alle den gode mad og efterfølgende underholdning fra en humørfyldt harmonikatrio fra Grenå. En af sidegevinsterne ved et arrangement som dette er de samtaler og kontakter, der opstår mellem medlemmer som ellers ikke ville træffe hinanden. Endelig havde vi et møde her i salen d. 9. februar hvor psykolog Charlotte Jensen formåede at samle fulde huse. Charlotte er ved at være godt kendt i vores kreds, da vi har benyttet hende til både pårørendekursus og i parkinsonskolen. Mødet kom i stand på Østjyllands Kreds Side 3

4 initiativ af Karen Baskjær, der som klubleder havde søgt og fået bevilget midler fra Lions klub. I novembernummeret af kredsbladet bad vi alle medlemmer om at komme med en tilbagemelding om, hvor de deltog i forskellige træningsaktiviteter, rettet mod parkinsonpatienter. Hensigten var at lave en samlet oversigt over aktiviteterne, for på den måde at gøre det lettere for vore medlemmer at finde frem til de træningstilbud de havde behov for. Desværre fik vi kun en enkelt henvendelse, så derfor har I ikke hørt mere til sagen Det gode samarbejde om parkinsonskolen, med Midtnordjyllands kreds, fortsætter, der tilbydes typisk 4 kursusdage om året og vi har hidtil kunnet glæde os over fuldt hus til alle dagene, 16. marts havde vi fysioterapeut Dorthe With og Afdelingslæge Marit Otto på programmet. Marit Otto fortalte om søvnproblemer, og næste kursusdag er 13. april med tidl. Sogne og hospitalspræst i Silkeborg, Chr. Højlund og Annette Jensen fra Ribe. Sammen med Kirsten Sylvang har jeg deltaget i tre hovedbestyrelsesmøder i København, og jeg har deltaget i et par møder sammen med repræsentanter fra de øvrige parkinsonskoler i landet, hvor vi har drøftet skolernes formål, indhold og organisering. Sidste år omtalte jeg rehabiliteringsprojktet på Vejle Fjord og i Skælskør, men nu vil jeg også gerne gøre jer opmærksom på at regionshospitalet i Skive, som noget helt nyt inden for det offentlige hospitalsvæsen, tilbyder målrettet rehabilitering for parkinsonpatienter, godt nok er det antal pladser der tilbydes meget begrænset, men det er dog en begyndelse, der fortjener opbakning. Med hensyn til klubberne i kredsen har jeg nævnt Randersklubben, der er kommet godt fra start. I Silkeborg er der stadig god Østjyllands Kreds Side 4

5 opbakning til de forskellige aktiviteter, der er ugentlig varmtvandsgymnastik, alm. gymnastik og traveture, og der eksisterer to selvhjælpsgrupper og to pårørendegrupper, der alle mødes jævnligt og nu har fungeret i over fem år. Det lykkedes ikke at få en klubledelse på plads i Aarhus i første omgang, så derfor er klubbens status ændret til Cafe`. Der er dog en gruppe medlemmer, der jævnligt mødes til forskellige aktiviteter, og I kan holde jer orienteret om de forskellige tilbud i kredsbladet. Odderklubben er midlertidigt lukket ned da tilslutningen til klubbens møder efterhånden var så minimal, at det ikke rigtig gav mening at afholde dem. I Djurslandsklubben og på Samsø er der en beskeden, men trofast flok der deltager i klubbernes arrangementer. Jeg vil også nævne kredsbladet, der udkommer fire gange om året, det er vores livline til medlemmerne, og jeg håber det bliver læst grundigt. Indlæg fra jer medlemmer er meget velkommen, og vil blive bragt i den udstrækning, redaktøren kan finde plads på siderne. Da vi har besøg af foreningens næstformand Erling Olsen, vil jeg ikke kommentere foreningens overordnede strategi og indsatsområder, men i stedet lade Erling få ordet for et kort indlæg efter generalforsamlingen. Det har været et travlt år med mange kontakter til jer medlemmer af den ene eller den anden art, det har været på mail, telefon, brev eller personlige møder, men det er jo også derfor vi er her, brug os i den udstrækning, I har behov for det og tak for jeres opbakning til kredsens og klubbernes arrangementer. Jeg vil også rette en tak til de frivillige i klubledelse og kredsbestyrelse for den indsats, I har præsteret i årets løb. Vagn Hestbæk Kredsformand Østjyllands Kreds Side 5

6 Både beretning og regnskab blev godkendt og ved valget var der genvalg over hele linjen. Vagn Hestbæk som formand og Kirsten Sylvang, Sonja Christensen og Leif Nyhus Christensen som bestyrelsesmedlemmer. Vagn Hestbæk og Kirsten Sylvang blev yderligere valgt til Hovedbestyrelsen. Efterfølgende er vi blevet konstitueret (se bagsiden). Efter generalforsamlingen fortalte Næstformand i Parkinsonforeningen Erling Olsen om de indsatsområder, der fra hovedbestyrelsen i de kommende år satses på, nemlig: Yngre parkinsonpatienter, parkinsonpatienter i senfasen, motion og synlighed. Herefter blev der serveret smørrebrød, og aftenen blev afsluttet med et foredrag af pens. oberst Jens Christian Lund, som fortalte om: Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. --0 Østjyllands Kreds Side 6

7 Århus(cafe)klubben Kontaktperson: Leif Nyhus Christensen Tlf / Hjælper: Michael Maahr Tlf Kære medlemmer i Aarhusområdet. Se her er noget for dig, som selv vil bestemme lidt over din sygdom. I bogen Træning og Parkinsons sygdom (udgivet af Parkinsonforeningen) fremhæves betydningen af at motionere og træne dagligt. Fysisk inaktivitet på grund af Parkinson sygdommen kan medføre forskellige livsstilssygdomme: som f. eks. hjertekarsygdomme, knogleskørhed diabetes m.v. Daglig træning og motion (konditions-, styrke-, bevægeligheds- og balancetræning) kan bremse og modvirke de nævnte sygdommes udvikling, men har også betydning for evt. psykiske gener ved Parkinson såsom depression og træthedsfornemmelser m.m. Motion og træning har endelig også betydning for, hvor godt man tænker, ræsonnerer, analyserer og husker. Du er ikke alene - kom og gå en tur med andre Parkinsonramte onsdag den 12. juni 2013 kl. 14,00-17,00 og søndag den 23. juni samme tidspunkt. Vi mødes begge gange ved Bjørnestatuen på Filtenborg Plads og går herefter langs Strandvejen ud til Bellehage. Der vil være mulighed for at se Sculptures by the Sea, som er udstillet langs kysten. Den længste tur er 2 km ud og 2 km tilbage, som dog kan afbrydes ved hotellet, hvor vi holder en lille pause. Vi vurderer, at den længste tur tager 2-3 timer så lidt forplejning vil være godt at have med. Dog kan der købes vand o. lign. ved Bellehage, og derfra kan der også tages bus til Filtenborg Plads. Kom og vær med til en Østjyllands Kreds Side 7

8 hyggelig dag! Med venlig hilsen Michael Maahr og Arne Lentz Den og var jeg med til sang i Aarhus. Det var Lise Helmer, der ledede sangen, og vi sang ganske alm. danske sange efter højskolesangbogen. Det var fantastisk, hvordan vi fik varmet stemmerne op, ja hele maven og luftsystemet, og fra at vi ikke troede vi kunne (synge, brumme eller lalle) fik vi sådan en følelse af, at kunne synge smukke danske sange, som folk gad og høre på. Kære medlemmer, I er gået glip af en stor oplevelse. Samtidig hjælper det på stemmetræning og ikke mindst dit selvværd, for selv om du føler, du ikke kan synge oplever du, at lige pludselig kommer der smukke toner ud af din mund. Godt gået Lise og tak til Michael for at arrangere dette tiltag. Bliv ved med det. "Da sognegården er optaget frem til 6. oktober starter vi først sangarrangementerne op igen d. 24. oktober og den 28. november og så slutter vi året med et julearrangement i december (datoen er endnu ikke fastlagt), så husk at melde til hos Michael tlf Så lige til sidst: Her i Aarhus området er vi i øjeblikket ikke så mange aktive medlemmer, og derfor forsøger vi på forskellige måder at skabe interesse for frivilligt arbejde i vores forening. Måske tænker du, at du egentligt godt kunne tænke dig at være med, men at din kalender er fyldt helt op og at du i øjeblikket hverken har tiden og energien til deltage i noget sådan? Østjyllands Kreds Side 8

9 Du ved selv, om det er tilfældet, men hvis du tænker, at foreningsarbejde vil sluge for meget af din kostbare fritid, så vil vi bare sige, at vi gør store opgaver små ved i fællesskab at dele dem op i mindre og mere overskuelige delopgaver, og at vi hver især gør det, som vi selv ved, at vi er gode til. (Kredsen vil meget gerne være behjælpelig). Vi ved du kan, så henvend dig, hvis det er noget for dig. Du behøver ikke at påtage dig mere end du selv synes om. Venlig hilsen Leif Nyhus Christensen Silkeborgklubben Klubleder: Hans Jørgen Calundan Tlf , Siden sidst. I februar havde vi besøg af Brian Skårup Brian har uddannet sig indenfor bevægelse med parkinson som speciale. Det var interessant og meget anderledes end hvad vi før har set. Der var stor interesse herfor. 20. marts Sangeftermiddag, vi havde en hyggelig eftermiddag med sang og musik, også her var der mødt mange op. 18. april afviklede vi vores årsmøde, det gik lige efter bogen, efter mødet var der middag med efterfølgende revy til dessert. 19. juni tur i det blå Vi mødes på Svømmecenter Nordvests p. plads, herfra kører vi i egne biler ud i det blå, kun Stifinderen kender ruten, så det bliver både spændende og lærerigt. Tag madkurv med til eget brug og aftal evt. samkørsel. Vi kører kl.10, så vær præcis. Ellers kan det ske, at vi er kørt. Forventer vi er hjemme igen midt eftermiddag. Juli holder vi ferie. August " VI DRAGER WEST PÅ " BEMÆRK ÆNDRET DATO. Lørdag den 24.august kl er der sommerudflugt. Østjyllands Kreds Side 9

10 Vi mødes atter på Nordvestbadets p. plads. Her holder vores bus, som vil køre os west på. Hvor turen går hen er hemmelig, men mon ikke vore guider har noget i ærmet. Priser for dette inkl. middag og bus kun 150 kr. pr prs. Vi forventer at være hjemme sidst på eftermiddagen. Så ring til Hans Jørgen senest den 17. august og tilmeld jer, Vi skulle jo gerne have bussen fyldt op. Reserver allerede nu den 28.november, her afholdes årets julefrokost. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer Odderklubben Klubleder: Birthe Vestergaard, tlf , Døren kan stadig lukkes op, når der er interesse for at køre klubben igen, men I må give lyd fra Jer og bakke op om klubben. Hilsen Birthe Samsøklubben Klubleder: Ingolf & Jonna Thunbo Hansen Tlf.: , Torsdag den 16.maj kommer Oberst Lund til Samsø. Medlemmerne på en ø, har ikke så Østjyllands Kreds Side 10

11 tit lejlighed til at komme til fastlandet og til vores generalforsamling gik de glip af oberstens eminente måde at få folk i tale. I skrivende stund ved vi ikke hvad han vil tale om, men god fornøjelse. Randersklubben Klubleder: Hans Nielsen tlf.: / , Stedfortræder: Peter Emborg Madsen tlf.: , Den 16. april var Randersklubben på besøg i Randers Sundhedscenter. Centret blev den 16. maj 2012 indviet af kronprins Frederik. Lederen af Sundhedscentret Vibeke Bækgaard viste os rundt i det 4. etages byggeri, hvor både det offentlige og private læger, tandlæger, psykologer m.v. har lejet sig ind. Randers Kommune og Region Midtjylland har haft et nært samarbejde med at samle en række sundhedstilbud, så der er blevet større sammenhæng i behandlingen og lettere adgang for borgerne. Der tilbydes en række kurser med: bl.a. vægttab, tobak- og alkoholafvænning, genoptræning, fitness-test og selvhjælpsgrupper. Centret stiller lokaler gratis til rådighed for patientforeninger, og Randers klubben modtog en invitation til et fælles møde den 29. april, hvor vi vil deltage, for at få inspiration og evt. samarbejde om og deltage i fællesarrangementer, som er relevante for vores forening. Kommende arrangementer Den 18. juni er der bustur omkring Mariager fjord, med spisning på Mariagerfjord golfklub. Østjyllands Kreds Side 11

12 Den 10. september er der guidet tur i Vorup enge, hvor Randers Regnskov netop har sluppet 3 bison-okser løs i indhegningen, og yderligere 6 okser kommer til om kort tid. Den europæiske bison indvandrede til Danmark efter sidste istid, har også tidligere levet i Randers området, som dengang var fuld af bisonføde: Tagrør, siv og grove græsser. Men bisonoksen blev jaget og udryddet af mennesker, så den forsvandt fra Danmark allerede i jernalderen for ca år siden Nu er den genudsat i den danske natur! Djurslandsklubben Klubleder: Leif Nyhus Christensen Tlf / , Klubleder: Kirsten Sylvang: Tlf , Norddjurs Kommune holder sundhedsuge den 1 juni 9 juni 2013 (uge 23). Vi tænkte os at deltage med et arrangement onsdag den 5. juni 2013 kl som vi selv døber flextur langs åen. Det med flex betyder, at vi både kan gå med- og uden stave, cykle, bruge rolator, køre på crosser og sågar løbe, hvis der er nogle der vil det. Vi starter nede ved kystvejen/åboulevarden, så kan man støde på ved Nyvej, ved Hornsletsalle og ved Josiasensvej, hvor vi vil gå ind over Åbyen, for at ende ved stationen. Derfra går vi samlet til Cafe Dagmar og får en kop kaffe. Der er frit valg på alle hylder og alle kan være med, det være sig parkinsonramte, pårørende, venner og familie, ja hvem I kunne have lyst til at gå med. (det er gratis at deltage, men kaffen betaler I selv.) Østjyllands Kreds Side 12

13 Jeg har meldt et hold til, så kom frem og nyd det med hinanden Du kan støde på alle nævnte steder, alt efter din formåen. Husk på motion er alfa og omega for parkinsonramte og andre har også godt af det. Onsdag den 28. august kl vil vi besøge Østjyllands Museum i Grenaa. De der ikke har nået at se udstillingen Fabrikken, en særudstilling om Grenaa Dampvæveri, kan nå det her. De der har set den tager ingen skade af at se den igen. Derefter går vi på Cafe Dagmar og får vores kaffe. Som på ovenstående er det gratis at deltage, men kaffen betaler I selv. Fortæl det nu til Jeres nabo, venner og pårørende og tag dem med til en hyggelig tur. Glem ikke at tilmelde Jer ca. en uge før arrangementerne afholdes, så er det nemmere for lederne Parkinson cyklen Hvordan går det med jeres cykel? Sådan blev jeg for nylig spurgt af en, der vidste, at vi havde købt en såkaldt Parkinsoncykel Og nogle vil så nok spørge: Hvad er det? Cyklen kan ses annonceret i Parkinson nyt, hvor du kan se, hvad firmaet Proterapi lover. Østjyllands Kreds Side 13

14 Men det er måske lige så rart at høre, hvad man synes, når man har brugt cyklen i 1½ år, som min kone har. Og Lene kan stå inde for, at løfterne holder. Så sent som for 1 time siden syntes jeg, Lene så træt ud og anbefalede, at hun gik ind for at hvile, men Lene valgte at cykle ½ time, hvorefter hun var dejlig frisk. Vores datter, som er ergoterapeut, kan tydeligt se, hvis Lene har været væk fra cyklen i en periode. Cyklen kører af sig selv med 90 omdrejninger i minuttet (ca 27 km i timen), hvilket i hjernen udvikler dopamin, det signalstof, der ved mangel skaber parkinson. Har man uro i benene, virker cyklen også godt. Og man kan både læse og evt se TV, medens man cykler. Tal med dit lokalcenter eller din fysioterapeut om at anskaffe cyklen, eller gør som os køb den selv, så du har den stående, når du har brug for den, så sne, regn og afstand ikke hindrer din motion. Og jeg ved fra tidligere samtaler, at vi nu kommer til det ømme punkt, nemlig prisen, som er kroner, som er mange penge for en cykel, men se sådan på det, at du ikke køber en cykel, men et godt helbred. Og lad os så lige slå fast, at jeg ikke har noget med firmaet at gøre. Leo Madsen Østjyllands Kreds Side 14

15 Aktivitetskalender Dag tid Arrangement/foredragsholder Arrangør Ons Motionstur langs stranden Aarhusklubben Søn Motionstur langs stranden Aarhusklubben Tors Sang Aarhusklubben Tors Sang Aarhusklubben Ons Tur i det blå Silkeborgklubben Lør Sommerudflugt Silkeborgklubben Tors Julefrokost Silkeborgklubben Tirs Bustur omk. Mariager fjord Randerklubben Tirs Guidet tur t/ Vorup Enge Randersklubben Ons Flextur langs åen Djurslandsklubben Ons Fabrikken (Museum) Djurslandsklubben Der er også planlagte gåture, svømning og gymnastik, selvhjælpsgrupper m.m. i de forskellige klubber. Hør nærmere hos din lokale klubleder. Husk nu at tage din kalender, og skrive de arrangementer ind, så du husker dem. Kun ved at møde op, får du en velfungerende klub, ja det kan endog ske dit livsindhold vil forbedre sig. Østjyllands Kreds Side 15

16 Afsender Leif Nyhus Christensen Ymersvej 7, 8500 Grenaa Bestyrelsen: Formand Vagn Hestbæk tlf Næstformand Leif Nyhus Christensen tlf (kluleder i Grenaa) (Kontaktperson i Aarhus) Kasserer: Sonja Christensen tlf Sekretær Kirsten Sylvang tlf (klubleder Grenaa) Best.medlem Anette Knudsen tlf Best.medlem Birthe Vestergaard tlf (klubleder i Odder) Best.medlem Dorthe Dam tlf / Suppleant Hans Jørgen Calundan tlf (klubleder i Silkeborg) Suppleant Lise Helmer tlf Klubleder I Randers Hans Nielsen tlf: / Østjyllands Kreds Side 16

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Rigtig hjertelig velkommen til dette års generalforsamling. Ja, så er der igen gået et år, og siden vi sidst havde generalforsamling. Som tiden da går!

Læs mere

Nyhedsbrevet 8. årgang nr. 14

Nyhedsbrevet 8. årgang nr. 14 Nyhedsbrev Parkinsonforeningen Sydvestjyllands kreds Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og pårørende Nyhedsbrevet 8. årgang nr. 14 Nyt fra Formanden Ja, så

Læs mere

Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang

Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang Parkinsonforeningen Nyhedsbrev Så er vi klar til afgang Nyt fra formanden 2 Referat fra generalforsamling 2 Revisor bemærkninger 4 Regnskab for 2011 5 Invitation 6 11. april 6 Billeder fra 11. april 7

Læs mere

Parkinsonforeningen. Parløbet præsenterer produktive parkinsonpatienter. Se side 6 og 7. Læs om: Tirsdag den 23. september

Parkinsonforeningen. Parløbet præsenterer produktive parkinsonpatienter. Se side 6 og 7. Læs om: Tirsdag den 23. september Parkinsonforeningen P a r L ø b e t Parløbet præsenterer produktive parkinsonpatienter. Se side 6 og 7. Læs om: Tirsdag den 23. september Onsdag Inge Risum den 12. og oktober, Anita Mogensen kl. 15-17:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds Parkinsonforeningen P a r L ø b e t Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Onsdag Onsdag den 12. den oktober, 8. april kl. 15-17: Morten GENERALFORSAMLING Meyer: Stamceller og genterapi som behandling

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 5 November 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Den bedste kamp mod kræft er dig

Den bedste kamp mod kræft er dig Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Den bedste kamp mod kræft er dig Kræftens Bekæmpelse er helt afhængig af bidrag fra private og erhvervslivet,

Læs mere

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang December 2010 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/10 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Møde i EHA - European Huntington Association i Prag 4.-6.

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans Årets Gang 2 0 1 0 Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 1 Formand Solveig Baunsgaard Østerbjerg 5, 7620 Lemvig Tlf. 97 88 44 02 E-mail: solveig@baunsgaard.dk Næstformand

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering

Læs mere

Fastelavnsløbet i Odder

Fastelavnsløbet i Odder Lørdag d. 26. februar var vi traditionen tro til fastelavnsløb denne gang var det i Odder. Der var fint fremmøde fra BMI en blandet flok på 30 både nye og gamle, hurtige og mindre hurtige dejligt, at der

Læs mere