Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner:"

Transkript

1 Maj nr årgang Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds Dækkende følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Når kornellen (cornus mas) blomstrer, så er det tegn på, at foråret er på vej. Måske får vi også et lysere syn på tilværelsen, når de udendørs gratis glæder pibler frem?

2 Indholdsfortegnelse Aktivitet/Indhold Side Redaktion: Forside 1 Leif Nyhus Christensen Indholdsfortegnelse 2 Beretning af årets generalforsamling 3 Udgives af Parkinson- Beretning -- 4 Foreningen, Østjyllands Beretning -- 5 Kreds Kort referat af generalforsamling 6 Aarhusklubben 7 Opsætning/Layout: Aarhusklubben 8 Leif Nyhus Christensen Aarhusklubben/Silkeborgklubben 9 Silkeborgklubben/Odderklubben/Samsøklubben 10 Trykning: Randersklubben 11 GP-Tryk A/S, Randersklubben/Djurslandsklubben 12 Rugvænget 3 Djurslandsklubben/Parkinsoncykel Grenaa Parkinsoncykel 14 Parkinsoncykel/Kalender 15 Oplag 650 stk Bestyrelse 16 Deadline Sendes til Leif Nyhus Christensen Ymersvej Grenaa Tlf.: / Østjyllands Kreds Side 2

3 Beretning for Østjysk Kreds Året, der er gået siden sidste generalforsamling, har budt på både positive og negative oplevelser for os der sidder i kredsbestyrelsen, men sådan vil det jo nok altid være, når man deltager i foreningsarbejde, man kan ikke forvente at alt kører på skinner. Jeg vil dog godt rose mine bestyrelseskolleger for deres store arbejdsindsats, alle har budt sig til og ikke været tilbageholdende med at påtage sig de mange forskellige arbejdsopgaver, der skulle løses undervejs. Vi lagde ud med et kredsmøde i Randers d. 13. juni hvor emnet var borgerrådgivning. Når vi valgte Randers, var det med den bagtanke, at vi måske kunne få kontakt til nogle af vore medlemmer, som ville være parate til at genskabe en klub i byen, og vi må sige at projektet lykkedes. Hen over sommeren havde Leif kontakt til en række interesserede personer fra byen, og i løbet af efteråret blev der dannet en bred klubledelse med Hans Nielsen som formand, og der blev hurtigt planlagt en bred vifte af tilbud til medlemmerne i området. I efteråret havde vi, i samarbejde med Silkeborgklubben, et velbesøgt foredrag med fysioterapeut Dorthe With, og den 19. januar havde vi igen inviteret til nytårskur her i lokalerne, hvor vi kunne glæde os over lige så stor tilslutning som sidste år. Over 70 festklædte mennesker var mødt op, og de nød alle den gode mad og efterfølgende underholdning fra en humørfyldt harmonikatrio fra Grenå. En af sidegevinsterne ved et arrangement som dette er de samtaler og kontakter, der opstår mellem medlemmer som ellers ikke ville træffe hinanden. Endelig havde vi et møde her i salen d. 9. februar hvor psykolog Charlotte Jensen formåede at samle fulde huse. Charlotte er ved at være godt kendt i vores kreds, da vi har benyttet hende til både pårørendekursus og i parkinsonskolen. Mødet kom i stand på Østjyllands Kreds Side 3

4 initiativ af Karen Baskjær, der som klubleder havde søgt og fået bevilget midler fra Lions klub. I novembernummeret af kredsbladet bad vi alle medlemmer om at komme med en tilbagemelding om, hvor de deltog i forskellige træningsaktiviteter, rettet mod parkinsonpatienter. Hensigten var at lave en samlet oversigt over aktiviteterne, for på den måde at gøre det lettere for vore medlemmer at finde frem til de træningstilbud de havde behov for. Desværre fik vi kun en enkelt henvendelse, så derfor har I ikke hørt mere til sagen Det gode samarbejde om parkinsonskolen, med Midtnordjyllands kreds, fortsætter, der tilbydes typisk 4 kursusdage om året og vi har hidtil kunnet glæde os over fuldt hus til alle dagene, 16. marts havde vi fysioterapeut Dorthe With og Afdelingslæge Marit Otto på programmet. Marit Otto fortalte om søvnproblemer, og næste kursusdag er 13. april med tidl. Sogne og hospitalspræst i Silkeborg, Chr. Højlund og Annette Jensen fra Ribe. Sammen med Kirsten Sylvang har jeg deltaget i tre hovedbestyrelsesmøder i København, og jeg har deltaget i et par møder sammen med repræsentanter fra de øvrige parkinsonskoler i landet, hvor vi har drøftet skolernes formål, indhold og organisering. Sidste år omtalte jeg rehabiliteringsprojktet på Vejle Fjord og i Skælskør, men nu vil jeg også gerne gøre jer opmærksom på at regionshospitalet i Skive, som noget helt nyt inden for det offentlige hospitalsvæsen, tilbyder målrettet rehabilitering for parkinsonpatienter, godt nok er det antal pladser der tilbydes meget begrænset, men det er dog en begyndelse, der fortjener opbakning. Med hensyn til klubberne i kredsen har jeg nævnt Randersklubben, der er kommet godt fra start. I Silkeborg er der stadig god Østjyllands Kreds Side 4

5 opbakning til de forskellige aktiviteter, der er ugentlig varmtvandsgymnastik, alm. gymnastik og traveture, og der eksisterer to selvhjælpsgrupper og to pårørendegrupper, der alle mødes jævnligt og nu har fungeret i over fem år. Det lykkedes ikke at få en klubledelse på plads i Aarhus i første omgang, så derfor er klubbens status ændret til Cafe`. Der er dog en gruppe medlemmer, der jævnligt mødes til forskellige aktiviteter, og I kan holde jer orienteret om de forskellige tilbud i kredsbladet. Odderklubben er midlertidigt lukket ned da tilslutningen til klubbens møder efterhånden var så minimal, at det ikke rigtig gav mening at afholde dem. I Djurslandsklubben og på Samsø er der en beskeden, men trofast flok der deltager i klubbernes arrangementer. Jeg vil også nævne kredsbladet, der udkommer fire gange om året, det er vores livline til medlemmerne, og jeg håber det bliver læst grundigt. Indlæg fra jer medlemmer er meget velkommen, og vil blive bragt i den udstrækning, redaktøren kan finde plads på siderne. Da vi har besøg af foreningens næstformand Erling Olsen, vil jeg ikke kommentere foreningens overordnede strategi og indsatsområder, men i stedet lade Erling få ordet for et kort indlæg efter generalforsamlingen. Det har været et travlt år med mange kontakter til jer medlemmer af den ene eller den anden art, det har været på mail, telefon, brev eller personlige møder, men det er jo også derfor vi er her, brug os i den udstrækning, I har behov for det og tak for jeres opbakning til kredsens og klubbernes arrangementer. Jeg vil også rette en tak til de frivillige i klubledelse og kredsbestyrelse for den indsats, I har præsteret i årets løb. Vagn Hestbæk Kredsformand Østjyllands Kreds Side 5

6 Både beretning og regnskab blev godkendt og ved valget var der genvalg over hele linjen. Vagn Hestbæk som formand og Kirsten Sylvang, Sonja Christensen og Leif Nyhus Christensen som bestyrelsesmedlemmer. Vagn Hestbæk og Kirsten Sylvang blev yderligere valgt til Hovedbestyrelsen. Efterfølgende er vi blevet konstitueret (se bagsiden). Efter generalforsamlingen fortalte Næstformand i Parkinsonforeningen Erling Olsen om de indsatsområder, der fra hovedbestyrelsen i de kommende år satses på, nemlig: Yngre parkinsonpatienter, parkinsonpatienter i senfasen, motion og synlighed. Herefter blev der serveret smørrebrød, og aftenen blev afsluttet med et foredrag af pens. oberst Jens Christian Lund, som fortalte om: Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. --0 Østjyllands Kreds Side 6

7 Århus(cafe)klubben Kontaktperson: Leif Nyhus Christensen Tlf / Hjælper: Michael Maahr Tlf Kære medlemmer i Aarhusområdet. Se her er noget for dig, som selv vil bestemme lidt over din sygdom. I bogen Træning og Parkinsons sygdom (udgivet af Parkinsonforeningen) fremhæves betydningen af at motionere og træne dagligt. Fysisk inaktivitet på grund af Parkinson sygdommen kan medføre forskellige livsstilssygdomme: som f. eks. hjertekarsygdomme, knogleskørhed diabetes m.v. Daglig træning og motion (konditions-, styrke-, bevægeligheds- og balancetræning) kan bremse og modvirke de nævnte sygdommes udvikling, men har også betydning for evt. psykiske gener ved Parkinson såsom depression og træthedsfornemmelser m.m. Motion og træning har endelig også betydning for, hvor godt man tænker, ræsonnerer, analyserer og husker. Du er ikke alene - kom og gå en tur med andre Parkinsonramte onsdag den 12. juni 2013 kl. 14,00-17,00 og søndag den 23. juni samme tidspunkt. Vi mødes begge gange ved Bjørnestatuen på Filtenborg Plads og går herefter langs Strandvejen ud til Bellehage. Der vil være mulighed for at se Sculptures by the Sea, som er udstillet langs kysten. Den længste tur er 2 km ud og 2 km tilbage, som dog kan afbrydes ved hotellet, hvor vi holder en lille pause. Vi vurderer, at den længste tur tager 2-3 timer så lidt forplejning vil være godt at have med. Dog kan der købes vand o. lign. ved Bellehage, og derfra kan der også tages bus til Filtenborg Plads. Kom og vær med til en Østjyllands Kreds Side 7

8 hyggelig dag! Med venlig hilsen Michael Maahr og Arne Lentz Den og var jeg med til sang i Aarhus. Det var Lise Helmer, der ledede sangen, og vi sang ganske alm. danske sange efter højskolesangbogen. Det var fantastisk, hvordan vi fik varmet stemmerne op, ja hele maven og luftsystemet, og fra at vi ikke troede vi kunne (synge, brumme eller lalle) fik vi sådan en følelse af, at kunne synge smukke danske sange, som folk gad og høre på. Kære medlemmer, I er gået glip af en stor oplevelse. Samtidig hjælper det på stemmetræning og ikke mindst dit selvværd, for selv om du føler, du ikke kan synge oplever du, at lige pludselig kommer der smukke toner ud af din mund. Godt gået Lise og tak til Michael for at arrangere dette tiltag. Bliv ved med det. "Da sognegården er optaget frem til 6. oktober starter vi først sangarrangementerne op igen d. 24. oktober og den 28. november og så slutter vi året med et julearrangement i december (datoen er endnu ikke fastlagt), så husk at melde til hos Michael tlf Så lige til sidst: Her i Aarhus området er vi i øjeblikket ikke så mange aktive medlemmer, og derfor forsøger vi på forskellige måder at skabe interesse for frivilligt arbejde i vores forening. Måske tænker du, at du egentligt godt kunne tænke dig at være med, men at din kalender er fyldt helt op og at du i øjeblikket hverken har tiden og energien til deltage i noget sådan? Østjyllands Kreds Side 8

9 Du ved selv, om det er tilfældet, men hvis du tænker, at foreningsarbejde vil sluge for meget af din kostbare fritid, så vil vi bare sige, at vi gør store opgaver små ved i fællesskab at dele dem op i mindre og mere overskuelige delopgaver, og at vi hver især gør det, som vi selv ved, at vi er gode til. (Kredsen vil meget gerne være behjælpelig). Vi ved du kan, så henvend dig, hvis det er noget for dig. Du behøver ikke at påtage dig mere end du selv synes om. Venlig hilsen Leif Nyhus Christensen Silkeborgklubben Klubleder: Hans Jørgen Calundan Tlf , Siden sidst. I februar havde vi besøg af Brian Skårup Brian har uddannet sig indenfor bevægelse med parkinson som speciale. Det var interessant og meget anderledes end hvad vi før har set. Der var stor interesse herfor. 20. marts Sangeftermiddag, vi havde en hyggelig eftermiddag med sang og musik, også her var der mødt mange op. 18. april afviklede vi vores årsmøde, det gik lige efter bogen, efter mødet var der middag med efterfølgende revy til dessert. 19. juni tur i det blå Vi mødes på Svømmecenter Nordvests p. plads, herfra kører vi i egne biler ud i det blå, kun Stifinderen kender ruten, så det bliver både spændende og lærerigt. Tag madkurv med til eget brug og aftal evt. samkørsel. Vi kører kl.10, så vær præcis. Ellers kan det ske, at vi er kørt. Forventer vi er hjemme igen midt eftermiddag. Juli holder vi ferie. August " VI DRAGER WEST PÅ " BEMÆRK ÆNDRET DATO. Lørdag den 24.august kl er der sommerudflugt. Østjyllands Kreds Side 9

10 Vi mødes atter på Nordvestbadets p. plads. Her holder vores bus, som vil køre os west på. Hvor turen går hen er hemmelig, men mon ikke vore guider har noget i ærmet. Priser for dette inkl. middag og bus kun 150 kr. pr prs. Vi forventer at være hjemme sidst på eftermiddagen. Så ring til Hans Jørgen senest den 17. august og tilmeld jer, Vi skulle jo gerne have bussen fyldt op. Reserver allerede nu den 28.november, her afholdes årets julefrokost. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer Odderklubben Klubleder: Birthe Vestergaard, tlf , Døren kan stadig lukkes op, når der er interesse for at køre klubben igen, men I må give lyd fra Jer og bakke op om klubben. Hilsen Birthe Samsøklubben Klubleder: Ingolf & Jonna Thunbo Hansen Tlf.: , Torsdag den 16.maj kommer Oberst Lund til Samsø. Medlemmerne på en ø, har ikke så Østjyllands Kreds Side 10

11 tit lejlighed til at komme til fastlandet og til vores generalforsamling gik de glip af oberstens eminente måde at få folk i tale. I skrivende stund ved vi ikke hvad han vil tale om, men god fornøjelse. Randersklubben Klubleder: Hans Nielsen tlf.: / , Stedfortræder: Peter Emborg Madsen tlf.: , Den 16. april var Randersklubben på besøg i Randers Sundhedscenter. Centret blev den 16. maj 2012 indviet af kronprins Frederik. Lederen af Sundhedscentret Vibeke Bækgaard viste os rundt i det 4. etages byggeri, hvor både det offentlige og private læger, tandlæger, psykologer m.v. har lejet sig ind. Randers Kommune og Region Midtjylland har haft et nært samarbejde med at samle en række sundhedstilbud, så der er blevet større sammenhæng i behandlingen og lettere adgang for borgerne. Der tilbydes en række kurser med: bl.a. vægttab, tobak- og alkoholafvænning, genoptræning, fitness-test og selvhjælpsgrupper. Centret stiller lokaler gratis til rådighed for patientforeninger, og Randers klubben modtog en invitation til et fælles møde den 29. april, hvor vi vil deltage, for at få inspiration og evt. samarbejde om og deltage i fællesarrangementer, som er relevante for vores forening. Kommende arrangementer Den 18. juni er der bustur omkring Mariager fjord, med spisning på Mariagerfjord golfklub. Østjyllands Kreds Side 11

12 Den 10. september er der guidet tur i Vorup enge, hvor Randers Regnskov netop har sluppet 3 bison-okser løs i indhegningen, og yderligere 6 okser kommer til om kort tid. Den europæiske bison indvandrede til Danmark efter sidste istid, har også tidligere levet i Randers området, som dengang var fuld af bisonføde: Tagrør, siv og grove græsser. Men bisonoksen blev jaget og udryddet af mennesker, så den forsvandt fra Danmark allerede i jernalderen for ca år siden Nu er den genudsat i den danske natur! Djurslandsklubben Klubleder: Leif Nyhus Christensen Tlf / , Klubleder: Kirsten Sylvang: Tlf , Norddjurs Kommune holder sundhedsuge den 1 juni 9 juni 2013 (uge 23). Vi tænkte os at deltage med et arrangement onsdag den 5. juni 2013 kl som vi selv døber flextur langs åen. Det med flex betyder, at vi både kan gå med- og uden stave, cykle, bruge rolator, køre på crosser og sågar løbe, hvis der er nogle der vil det. Vi starter nede ved kystvejen/åboulevarden, så kan man støde på ved Nyvej, ved Hornsletsalle og ved Josiasensvej, hvor vi vil gå ind over Åbyen, for at ende ved stationen. Derfra går vi samlet til Cafe Dagmar og får en kop kaffe. Der er frit valg på alle hylder og alle kan være med, det være sig parkinsonramte, pårørende, venner og familie, ja hvem I kunne have lyst til at gå med. (det er gratis at deltage, men kaffen betaler I selv.) Østjyllands Kreds Side 12

13 Jeg har meldt et hold til, så kom frem og nyd det med hinanden Du kan støde på alle nævnte steder, alt efter din formåen. Husk på motion er alfa og omega for parkinsonramte og andre har også godt af det. Onsdag den 28. august kl vil vi besøge Østjyllands Museum i Grenaa. De der ikke har nået at se udstillingen Fabrikken, en særudstilling om Grenaa Dampvæveri, kan nå det her. De der har set den tager ingen skade af at se den igen. Derefter går vi på Cafe Dagmar og får vores kaffe. Som på ovenstående er det gratis at deltage, men kaffen betaler I selv. Fortæl det nu til Jeres nabo, venner og pårørende og tag dem med til en hyggelig tur. Glem ikke at tilmelde Jer ca. en uge før arrangementerne afholdes, så er det nemmere for lederne Parkinson cyklen Hvordan går det med jeres cykel? Sådan blev jeg for nylig spurgt af en, der vidste, at vi havde købt en såkaldt Parkinsoncykel Og nogle vil så nok spørge: Hvad er det? Cyklen kan ses annonceret i Parkinson nyt, hvor du kan se, hvad firmaet Proterapi lover. Østjyllands Kreds Side 13

14 Men det er måske lige så rart at høre, hvad man synes, når man har brugt cyklen i 1½ år, som min kone har. Og Lene kan stå inde for, at løfterne holder. Så sent som for 1 time siden syntes jeg, Lene så træt ud og anbefalede, at hun gik ind for at hvile, men Lene valgte at cykle ½ time, hvorefter hun var dejlig frisk. Vores datter, som er ergoterapeut, kan tydeligt se, hvis Lene har været væk fra cyklen i en periode. Cyklen kører af sig selv med 90 omdrejninger i minuttet (ca 27 km i timen), hvilket i hjernen udvikler dopamin, det signalstof, der ved mangel skaber parkinson. Har man uro i benene, virker cyklen også godt. Og man kan både læse og evt se TV, medens man cykler. Tal med dit lokalcenter eller din fysioterapeut om at anskaffe cyklen, eller gør som os køb den selv, så du har den stående, når du har brug for den, så sne, regn og afstand ikke hindrer din motion. Og jeg ved fra tidligere samtaler, at vi nu kommer til det ømme punkt, nemlig prisen, som er kroner, som er mange penge for en cykel, men se sådan på det, at du ikke køber en cykel, men et godt helbred. Og lad os så lige slå fast, at jeg ikke har noget med firmaet at gøre. Leo Madsen Østjyllands Kreds Side 14

15 Aktivitetskalender Dag tid Arrangement/foredragsholder Arrangør Ons Motionstur langs stranden Aarhusklubben Søn Motionstur langs stranden Aarhusklubben Tors Sang Aarhusklubben Tors Sang Aarhusklubben Ons Tur i det blå Silkeborgklubben Lør Sommerudflugt Silkeborgklubben Tors Julefrokost Silkeborgklubben Tirs Bustur omk. Mariager fjord Randerklubben Tirs Guidet tur t/ Vorup Enge Randersklubben Ons Flextur langs åen Djurslandsklubben Ons Fabrikken (Museum) Djurslandsklubben Der er også planlagte gåture, svømning og gymnastik, selvhjælpsgrupper m.m. i de forskellige klubber. Hør nærmere hos din lokale klubleder. Husk nu at tage din kalender, og skrive de arrangementer ind, så du husker dem. Kun ved at møde op, får du en velfungerende klub, ja det kan endog ske dit livsindhold vil forbedre sig. Østjyllands Kreds Side 15

16 Afsender Leif Nyhus Christensen Ymersvej 7, 8500 Grenaa Bestyrelsen: Formand Vagn Hestbæk tlf Næstformand Leif Nyhus Christensen tlf (kluleder i Grenaa) (Kontaktperson i Aarhus) Kasserer: Sonja Christensen tlf Sekretær Kirsten Sylvang tlf (klubleder Grenaa) Best.medlem Anette Knudsen tlf Best.medlem Birthe Vestergaard tlf (klubleder i Odder) Best.medlem Dorthe Dam tlf / Suppleant Hans Jørgen Calundan tlf (klubleder i Silkeborg) Suppleant Lise Helmer tlf Klubleder I Randers Hans Nielsen tlf: / Østjyllands Kreds Side 16

Udflugt med Randersklubben rundt om Mariager fjord

Udflugt med Randersklubben rundt om Mariager fjord Aug. nr. 3. 2013 26 årgang Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds Dækkende følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Udflugt med Randersklubben

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds Nov.. nr. 4. 2013 26 årgang Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds Dækkende følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Efterår. Billedet er

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Nov. nr.4. 2012 25. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Århus Billedet er fra Grenaa(djursland)klubbens

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Maj. nr.2. 2012 25. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Århus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Nov. nr.4. 2014 27. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Tryk til indholdsfortegnelse Dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Feb. nr.1. 2012 25. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Århus Et af medlemmerne

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Aug. nr.3. 2012 25. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Århus Blomster skaber glæde,

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Aug. nr.3. 2014 27. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Det må være et

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Juni. nr.2. 2015 28. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Da den gamle redaktør

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Febr. nr.1. 2013 26. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus International

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Febr. nr.1. 2014 27. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Stemningsbillede

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Maj. nr.2. 2014 27. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vild med dans er

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Febr. nr.1. 2015 28. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Tryk til indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Juli. nr.3. 2011 24. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Århus Rita Buch-Hansen

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Boldesager Beboerforening

Boldesager Beboerforening Marts 2016 Boldesager Beboerforening Kontaktpersoner i foreningen: Boldesager Beboerforening, Nørrebrogade 74, 6700 Esbjerg www.boldesagerbeboerforening.dk Bestyrelsen: Kurt Andersen (formand) Lunde Allé

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds Nr.1 2016 29.Årgang Østjyllands Kreds 3 Parkinsonskolen 7 Randersklubben 8 Århusklubben 10 Silkeborgklubben 11 Odderklubben 13 Datoer med arrangementer Onsdag,

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 2 JULI 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 2 JULI 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 2 JULI 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS En god start! Vores nye blad»storstrømmen«har fået en god start og der er ingen tvivl om at det bliver læst. Det kan

Læs mere

Dialogmøde i Parkinsonforeningen Nordjylland 23. Sep. 2014

Dialogmøde i Parkinsonforeningen Nordjylland 23. Sep. 2014 Dialogmøde i Parkinsonforeningen Nordjylland 23. Sep. 2014 Til Stede: Bestyrelsen: Lena Blicher, Kurt Alling Nielsen, Poul Israelsen, Carl Erik Jensen, Palle Lundtorft, Morten Kristensen, Kirsten Nørbalk

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

Østjylland. Medlemsområde

Østjylland. Medlemsområde Østjylland Østjylland Medlemsområde FORÅR 2010 INDHOLD Diætist Cafemøder i Randers Cafemøde i Silkeborg Bandagist-Centret Århus Rådhus Efteråret der gik Efteråret der gik Whiplashtræning Tilbud EDB Oplysninger

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august. Bakketur og besøg i Korsbæk FALKEPOSTEN. August. Helstegt pattegris

Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august. Bakketur og besøg i Korsbæk FALKEPOSTEN. August. Helstegt pattegris FALKEPOSTEN Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august Bakketur og besøg i Korsbæk August 2015 Helstegt pattegris HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr.

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr. Nr. 3 November 2007 DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser Læs i dette nummer om bla. : - Nyt fra bestyrelsen - Søskende kursus - Lalandia - Sjælden

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Harmonikaspil. Torsdags dans

Harmonikaspil. Torsdags dans Det sker i Harmonikaspil Hver uge har Digterparkens beboere mulighed for at lade sig underholde af Grenaa Harmonikaklub, som spiller i Digterparkens Café. Her har du mulighed for at nyde det gode selskab

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

TOFTEPOSTEN nyhedsblad om livet i Toftehaven februar/marts 2015

TOFTEPOSTEN nyhedsblad om livet i Toftehaven februar/marts 2015 TOFTEPOSTEN nyhedsblad om livet i Toftehaven februar/marts 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub 1 HK SENIOR Program for forår 2017 Udgivet af: JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer KLAR TIL NYE OPLEVELSER?

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke!

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke! Vi havde en rigtig dejlig julepyntedag med helt overvældende opbakning. Det er bare en vældig god tradition, hvor vi får pyntet hjemmet op, samtidig med at snakken går på kryds og tværs. Jens Krøyer spillede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

TRANBJERG LOKALCENTER. Koloritten. MAj juni 2017 G R A T I S

TRANBJERG LOKALCENTER. Koloritten. MAj juni 2017 G R A T I S TRANBJERG LOKALCENTER Koloritten MAj juni 2017 G R A T I S Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest 15. juni 2017. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts I dette nyhedsbrev finder du følgende: Aktivitet Tilmelding: Afholdes: Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30 Nyt fra klubberne: o Vejle klubben. o Kolding Klubben. tilmelding

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere