HALLEY S BIBLE HANDBOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALLEY S BIBLE HANDBOOK"

Transkript

1 Uddrag af bogen HALLEY S BIBLE HANDBOOK af Dr. Henry H. Halley På dansk ved Flemming Boysen 1

2 HALLEY S CHURCH HISTORY Bibelen indeholder historien om Jesus Kristus Den kristne kirke eksisterer for at fortælle historien om Jesus Kristus Kirkehistorien er en fortsættelse af bibelhistorien For at vise vor forbindelse til bibelhistorien, og i troen på at kirkens folk i det mindste burde være fortrolige med kirkehistoriens elementære fakta, giver vi her en kort oversigt over dens skelsættende begivenheder og personer. Det er umuligt at forstå den nuværende kristendoms tilstand, undtagen i historiens lys. Men uvidenhed om kirkens historie er, desværre, mere udbredt end uvidenhed om bibelen. Vi tror, det er vor pligt, som forvaltere af GUDS ORD, at give folket kirkehistoriens fakta i en tid, hvor Reformationens historie omskrives af kirken i Rom og dens økumeniske tilhængere for at udslette ethvert spor af de historiske hændelser, som blev beseglet med de protestantiske martyrers blod. Verdenshistorien opdeles her i tre perioder: ANTIKKEN: Egypten, Assyrien, Babylon, Persien, Grækenland, Rom. MIDDELALDEREN: Fra Roms fald til opdagelsen af Amerika. DEN NYERE TIDS HISTORIE:Fra det 15. århundrede til nutiden. Kirkehistorien opdeles her i tre perioder: DET ROMERSKE KEJSERDØMMES PERIODE: Forfølgelser, martyrer, kirkefædre, kontroverser, det romerske kerjserdømmes overgang til kristendommen. MIDDELALDEREN: Pavedømmets voksende magt, munkevæsenet, inkvisitionen, islam, korstogene. DEN NYERE TIDS PERIODE:Den protestantiske reformation, den protestantiske kirkes udbredelse, oversættelse af Bibelen og spredning gennem bibelselskaber, civile myndigheders frigørelse fra kirken og præsternes overformynderi, verdensmission, sociale reformer, voksende broderskab. Kristendommens tre store inddelinger PROTESTANTISK: Fortrinsvis i Vesteuropa og Nordamerika. ROMERSK-KATOLSK: Fremherskende i Sydeuropa og Sydamerika. 2

3 GRÆSK-KATOLSK:Udbredt i Østeuropa og Sydøsteuropa. På grund af to store splittelser. Den ene i det 9. århundrede, da den græske kirke i Øst separerede sig fra den romersk-katolske kirke i Vest. Den anden i det 16. århundrede under Martin Luthers lederskab. Harnack sagde: Den græske kirke er primitiv kristendom samt græsk og orientalsk hedenskab. Den romersk-katolske kirke er primitiv kristendom samt græsk og romersk hedenskab. Den protestatinske kirke er en bestræbelse på at genoprette primitiv kristendom og frigøre den fra alt hedenskab. Det romerske kejserrige Kirken blev grundlagt i det romerske kejserrige. Rom blev grundlagt 753 f.kr. Underkuede Italien f.kr. Underkuede Kartago f.kr. Underkuede Grækenland og Lilleasien f.kr. Underkuede Spanien, Gaul, Britannien, teutonerne f.kr. ROMERSK MAGT I ZENIT 46 f.kr.-180 e.kr. Strakte sig fra Atlanten til Eufrat og fra Nordsøen til den afrikanske ørkenbefolkning Julius Cæsar f.kr. Krigsherre over den romerske verden. Augustus 31 f.kr-14 e.kr. I hans regeringstid fødtes KRISTUS. Tiberius e.kr. I hans regeringstid blev KRISTUS korsfæstet. Caligula e.kr. Claudius e.kr. Nero e.kr. Forfulgte kristne. Henrettede Paulus. Galba e.kr. Otho, Vitellius 69 e.kr. Vespasian e.kr. Ødelagde Jerusalem sammen med sønnen Titus e.kr. Domitian e.kr. Forfulgte kristne. Nerva e.kr. Trajan e.kr. Lod de kristne i fred. Hadrian e.kr. Forfulgte kristne. Antonius Pius e.kr. Forfulgte kristne. Marcus Aurelius e.kr. Forfulgte kristne. ROMERRIGETS NEDGANG OG FALD e.kr. Commodus e.kr. Kejsere valgt af hæren e.kr. Borgerkrig. Septimius Severus Forfulgte kristne. Caracalla e.kr. Tolererede kristendommen. Elagabal Tolererede kristendommen. Alexander Severus e.kr. Favoriserede kristendommen. 3

4 Maximinus e.kr. Forfulgte kristne. Phillips Venligt indstillet til kristendommen. Decius e.kr. Forfulgte kristne i raseri. Valerianus e.kr. Forfulgte kristne. Galienus e.kr. Farvoriserede kristne. Aurelian e.kr. Forfulgte kristne. Diokletian Den Diokletianske Forfølgelse e.kr. Konstantin 1. den Store e.kr. Gjorde kristendommen til romersk statsreligion. Julian e.kr. Forsøgte at genindføre Romerrigets hedenske religion. Jovianus e.kr. Genoprettede kristendommens status som statsreligion. Valentinian e.kr., Gratianus e. Kr., Valentinian e.kr. Alle tre kejsere i Det Vestromerske Rige. Theodosius 1. den Store e.kr. Kejser i Det Østromerske Rige. Gjorde kristendommen til statsreligion i både Det Østromerske og Vestromerske Rige. Enekejser fra 392. Forbød alle andre religioner. ROMERRIGET DELES 395 e.kr. Det Vestromerske Rige Det Østromerske Rige Honorius e.kr. Arkadios e.kr. Valentinian e.kr. Theodosius e.kr. Det Vestromerske Riges fald 476 e.kr. Anastasios e.kr. Pavedømmet og middelalderens mørke Justinian tidsalder begynder Det Østromerske Riges fald 1453 e.kr. Kristendommens udbredelse i Romerriget Hurtig spredning af kristendommen. Tertullian ( ) skrev: Vi er fra i går. Alligevel har vi fyldt imperiet, jeres byer, jeres øer, jeres stammer, jeres lejre, borge, paladser og Senatet. Ved slutningen af de kejserlige forfølgelser (313) udgjorde de kristne omkring halvdelen af Romerriget. Konstantin 1. den Store Hans omvendelse. Legenden siger, at under krigene med sine konkurrenter om tronen så han, indfor kampen ved Milviske Broen udenfor Rom (27. oktober 312 e.kr.), ovenfor solen, et kors og ovenover det ordene: I dette tegn skal du sejre. Han bestemte sig for at kæmpe under dette kors banner og vandt kampen, hvilket blev vendepunktet i kristendommens historie. Han får æren for Milanoediktet (313 e.kr.), selvom Galerius året før, under sin dødskamp, udskrev et Toleranceedikt for at bringe de diocletianske forfølgelser af de kristne til ophør. 4

5 Milanoediktet betød religionsfrihed for alle religioner inkl. den kristne. Men Konstantin favoriserede på alle måder de kristne: Fritog præster og biskopper fra skat og militærtjeneste og finansierede kristne kirker; man mener, at hans moder Helena, som var blevet kristen før ham, havde indflydelse, eftersom hun senere rejste til Jerusalem og tog initiativ til de første kristne kirker, Fødselskirken og Gravkirken m.fl., som Konstantin lod bygge 325 e.kr. og derefter. Ved Nikæakoncilet (325 e.kr.) indførte han Solens Dag, søndagen, som kristen helligdag, selvom han allerede 314 e.kr. havde indført Solens Dag som helligdag for sine soldater, der, ligesom ham selv, dyrkede mitrareligionen. Konstantin var upopulær i Rom, efter at han havde ladet sin søn Crispus henrette, og Konstantins moder tog til Palæstina i protest. Han selv flyttede sin hovedstad til Byzans og grundlagde det nye Rom, Konstantinopel, i det nye, kristne kejserrige. Konstantin og bibelen. Han bestilte 50 bibler af Eusebios, der engagerede 25 skrivere til at kopiere bibler på det fineste pergament for at få dem hurtigt levereret til kirkerne i Konstantinopel. Det antages, at Sinai- og Vatikaneksemplarerne kommer fra denne samling. Den første kirkebygning blev opført under kejser Alexander Severus regering ( e.kr.). Konstantin fortsatte under hele sin regeringstid. Hans egen gravplads i Apostelkirken blev flankeret af seks apostle på hver side; han ønskede selv at blive husket som den trettende apostel. Reformer. Slaveri, gladiatorkampe, drab af uønskede børn og korsfæstelse, som en form for henrettelse, blev afskaffet med oprettelsen af kristendommen som romersk statsreligion. Hedenskabet tager overhånd i kirken Kejser Konstantin indførte religionsfrihed med Milanoediktet, dvs. religionsfrihed for alle religioner. Kejser Theodosius 1. ( e.kr.) håndhævede kristendommen som statsreligion og indførte obligatorisk tvangsdåb og optagelse i kirken. Dette var den værste ulykke, der endnu havde ramt den kristne kirke. Tvangsomvendelserne fyldte kirkerne med uigenfødte kirkemedlemmer. Og ikke blot det. Theodosius iværksatte med magt undertrykkelse af alle andre religioner og forbød dyrkelse af afgudsbilleder. Under hans regering flød meget blod, og man rev afgudsbillederne ud af templerne, og i de fleste tilfælde blev de omdanney til kristne kirker. Kristus havde med missionsbefalingen Gå ud og døb alle i mit Navn bestemt, at menighederne skulle bestå af frivillige medlemmer i et åndeligt fælleskab. Indtil da havde dåben været frivillig ved hjertets omvendelse. Men nu havde det imperiske Roms militære ånd gjort sit indtog i kirken. Kristendommen havde sejret i Romerriget, men i virkeligheden havde Romerriget sejret over kirken ved at give det udseende af at være et kristent, romersk kejserdømme. 5

6 Kirken havde skiftet karakter, og det store frafald var påbegyndt blandt dem, som apostelen Paulus havde forudset (2 Tess. 2, 3 ff.),, som kalder sig selv Apostle, skønt de ikke er det, (Åb. 2, 2). Den var blevet en poltisk organisation i det kejserlige Roms ånd og struktur og styrtede næsegrus ned i middelalderens årtusind med pavelige udvævelser og moralsk forfald. Den imperiske kirke i det 4. og 5. århundrede var blevet en total anderledes institution end den forfulgte kirke i de første tre århundreder. I sin ambition, om at herske, mistede den Kristi Ånd. Gudstjenesten, som i begyndelsen var meget enkel, udvikledes til udførlige, imponerende ceremonier, med al den ydre pragt som havde tilhørt de hedenske templer. Menighedsforstandere blev præster. Begrebet præst blev ikke brugt før omkring 200 e.kr. Det var et låneord fra jødedommen og det hedenske præsteskab. Biskop Leo 1. den Store tilegnede sig som den første pavetitelen Hellige Fader og grundlagde dermed pavedømmet ( ). Han forbød præster at gifte sig, og cølibatet blev Romerkirkens lov. Omvendelse af barbarerne. Goterne, vandalerne og hunnerne, som styrtede kejserdømmet, accepterede kristendommen; men for størstedelens vedkommende var omvendelsen nominel, og kirken blev yderligere fyldt af hedensk praksis. Konflikt med de hedenske filosofier. Ligesom hver generation prøver at tolke Kristus efter deres eget hoved, så havde kristendommen knapt gjort sin entré, før den begyndte en amalgameringsproces med græsk og orientalsk filosofi; og der opstod mange sekter og ismer. Gnosticisme, manikæisme, montanisme, monarkisme, arianisme, appolinariaisme, nestorianisme, monofystisme, etc. Fra det 2. til det 6. århundrede gennemsyredes kirken af kontroverser samt af disse og lignende ismer og mistede næsten helt hensigten med den sande mission. Klostre skød op i hundredvis over hele det faldne Romerrige, medens pavedømmets magtindflydelse, der også kontrollerede klostrene, tog til. Forfølgelser Apostelgerningerne slutter med Paulus i husarrest i Rom e.kr. Man er stort set enige om, at han blev frigivet og vendte tilbage til Grækenland og provinsen Asien, derefter til Spanien, hvor han skrev til romerne fra Korinth (Rom.15, 24-28). Han blev senere arresteret igen (68 e.kr) og henrettet. Paulus Andet Brev til Timoteus blev skrevet, mens han ventede på sin martyrdød. Neros forfølgelse. Den store Brand i Rom udbrød 64 e.kr. Selvom han var umenneskelig brutal, var han en stor bygmester. Det var for at bygge et nyt og mere imponerende Rom, han sattte ild til byen og jublede triumferende ved synet af denne i flammer. Folket mistænkte ham, og historikerne anser ham generelt for at være årsag til denne forbrydelse. For at aflede opmærksomheden fra ham selv, anklagede han de kristne for at have sat ild til Rom. 6

7 Bibelen omtaler ikke Neros forfølgelse af kristne, selvom det skete på de første, kristne menigheders tid og er den direkte baggrund til i det mindste to af Det Nye Testamentes bøger, Peters første Brev og Paulus andet Brev til Timoteus; og det var den forfølgelse, der førte Paulus til martyrdøden (og ifølge overleveringer og legender også Peter i døden). Vores kilde er den romerske historiker Tacitus. Han vidste, at de kristne ikke brændte Rom ned. Men nogen skulle jo være syndebuk for kejserens forbrydelse. Her var en ny, og af mennesker, foragtet sekt, mest fra den fattige befolkning, mange af dem slaver. Nero gav dem skylden og befalede, at de skulle straffes. I og udenfor Rom blev store skarer af kristne arresterede og henrettede på de mest grufulde måder. Korsfæstede. Eller viklet ind i dyreskind og kastet ind til hunde i arenaen, som skambed dem til døde for at underholde tilskuerne inden gladiatorkampene. Eller kastet ind til vilde dyr, som gladiatorerne senere med våben skulle kæmpe med, også med livet som indsats, men af en anden grund; oftets var det dødsdømte forbrydere, der blev optrænede til en mere raffineret henrettelse. De kristne blev også bundet til stolper i Neros haver (det nuværende Vatikan) og smurt ind i tjære, antændt og brændt op som levende fakler i haverne, medens Nero holdt hof og tvang societetet til at deltage i festlighederne og bizarre udsvævelser, medens han splitternøgen kørte rundt i en væddeløbsvogn, hånligt triumferende over ofrenes lidelser. Fire år senere, da det romerske senat erklærede ham persona non grata og dømte ham til døden, begik han en kujons usle selvmord under et flugtforsøg i forklædning. I Krønikebøgerne var han den første kejser, hvis eftermæle lød damnatio memoriae. Optegnelserne i hans regeringstid blev officielt slettet af det romerske senat. Det var under turbulensen af Neros forfølgelser, at Paulus blev arresteret anden gang (68) i Grækenland eller Lilleasien, muligvis i Troas (2 Tim. 4, 13) og ført tilbage til Rom. Denne gang af Roms agenter og ikke som første gang af jøderne. Denne gang som en kriminel (2 Tim. 2, 9), for var Paulus ikke leder af den sekt, der blev forfulgt på grund af Roms brand? Og havde Paulus ikke været to år i Rom før branden? Men om det var det, han blev dømt for, ved vi ikke. Medens Paulus ventede i det romerske, underjordiske fængsel, før sin afrejse, skrev han dette brev til Timoteus, hans nærmeste og mest betroede medarbejder, om at være trofast på trods af alt og Skynd dig at komme til mig før Vinteren! (2 Tim. 4, 21). Hans venner overgav ham og efterlod ham alene i hans sidste stunder. Men han påkaldte sin Frelser, hvem han havde tjent så hengivent. Denne epistel er et triumferende nødråb fra en døende erobrer. Fortsatte forfølgelser Domitian (81-96 e.kr.) beordrede år 95 en forfølgelse mod de kristne. Den var kortvarig, men ekstrem voldsom. Mange tusind blev slået ihjel i Italien og Rom, blandt dem Flavius Clemens, en fætter til kejseren, og hans hustu Flavia Domitilla, der blev forvist. Apostelen Johannes blev forvist til øen Patmos (Åb. 1, 9). Trajan ( e.kr.). En af de bedste kejsere, men følte, at han skulle opretholde lov og orden, og kristendommen blev betragtet som en illegal religion, fordi de kristne nægtede at deltage i kejserkulten og blev derfor stemplede som en hemmelig sekt, der skulle forbydes, 7

8 fordi de var ateister og ikke gudstroende. De kristne blev ikke forfulgte, men dømt hvis de blev anklagede for noget. Blandt dem, der omkom under hans regeringstid, var Simeon, Jesus broder, biskop i Jerusalem, korsfæstet 107 e.kr., og Ignatius, biskop i Antiokia, den anden i rækken der blev ført til Rom og kastet for de vilde dyr i arenaen (110 e.kr.). Plinius d.æ. blev af kejseren sendt til provinsen Asien, hvor de kristne var blevet så talrige, at de hedenske templer næsten var tomme og overgivne, for derved at straffe de kristne.han skrev til kejser Trajan: De bekræftede, at summen af deres forbrydelser, eller handlinger, bestod i at mødes ved daggry og synge hymner til Kristus, som til en gud, og ved edsaflæggelse at forpligte sig til ikke at begå noget ulovligt, at de aldrig ville begå tyveri eller røveri, ej heller hor, at de aldrig ville bryde deres løfter, aldrig fornægte vist tillid, hvis de blev opfordrede til at opgive denne; og efter disse retningslinjer skiltes de for senere igen at mødes for at deltage i almindelige måltider. Hadrian ( e.kr.) forfulgte de kristne, men i begrænset omfang. Telephorus, præst i den romerske kirke, og mange andre med ham led martyrdøden. Men de kristne menigheder havde fremgang under hans regeringstid og vandt økonomisk velstand og social indflydelse. Antonius Pius ( e.kr.). Denne kejser favoriserede de kristne, men følte dog, at han måtte opretholde lov og orden; og mange led martyrdøden, deriblandt Polykarp. Marcus Aurelius ( e.kr.). Ligesom Hadrian anså han nødvendigheden af, at statsreligionen, som politisk institution, blev vedligeholdt, men opmuntrede til forfølgelse af kristne. Den var barbarisk og grusom, den værste siden Nero. Mange tusind blev halshuggede eller kastet for de vilde dyr, blandt dem Justinus Martyr. Meget grumt i det sydlige Gaul. Torturofrene holdt ud næsten til det utrolige. Torteret fra morgen til aften vidnede en kvindelig slave, Blandina, og råbte om og om igen: Jeg er en kristen; blandt os gør ingen noget ondt. Septimus Severus ( e.kr.). Denne forfølgelse var meget svær, men ikke generel. Egypten og Nordafrika led mest. I Alexandria blev mange martyrer dagligt brændt, korsfæstede eller halshuggede, blandt dem Leonidas, fader til Origenes. I Karthago blev Perpetua, en adelig kvinde, og Felicitas, hendes trofaste slavinde, sønderrevet af vilde dyr. Maximinus ( e.kr.). Under hans regeringstid blev mange prominente kristne ledere ihjelslået. Origenes undslap ved at skjule sig. Decius ( e.kr.) var fast besluttet på at udrydde kristendommen. Hans forfølgelse var spredt over hele imperiet og meget voldsom; store skarer omkom under de mest grusomme torturmetoder i Rom, Nordafrika, Egypten og Lilleasien. Cyprian sagde: Hele verden er sønderknust. Valerianus ( e.kr.). Værre end Decius; hans mål var også kristendommens udryddelse. Mange ledere blev henrettede, blandt dem Cyprian, biskop af Karthago. Diokletian ( e.kr.). Den sidste kejserlige forfølgelse og den værste af dem alle. I ti år ( ) blev kristne jagede i huler, i skove og på marker; de blev brændt, kastet for vilde dyr og torteret ihjel på alle tænkelige og utænkelige måder. Det var et resolut, beslut- 8

9 somt, systematisk forsøg på at udslette Kristi navn. Eusebios har viet et helt kapitel i sin kirkehistorie (8. kapitel, Den Diocletianske Forfølgelse), der i detaljer beskriver den hidtil værste forfølgelse af de kristne. (Han var selv øjenvidne.) Katakomberne i Rom. Vidt udstrakte, underjordiske korridorer, som regel omkring 3 meter brede, 1,5-2 meter høje, i flere etager, hundred af kilometer under byen. Dette var romernes gamle gravpladser, hvor de afdøde lå i nicher på hver side af gangene. De kristne brugte katakomberne som tilflugtsted under de kejserlige forfølgelser. Man antager, at mellem to og syv mill. kristne er begravet her. Man har fundet mere end inskriptioner fra perioden mellem Tiberius og Konstantin. Kirkefædre Polykarp ( e.kr.). Apostelen Johannes discipel, biskop i Smyrna. Under forfølgelsen, som kejseren havde beordret, blev han arresteret og ført til guvernøren, og da han fik tilbudt sin frihed, hvis han ville afsige sig Kristus, svarede han: I 86 år har jeg tjent Jesus Kristus, og han har ikke gjort mig andet end godt; hvordan skulle jeg kunne fornægte ham, min HERRE og FRELSER? Han blev brændt levende på bålet. Ignatius ( e.kr.). En discipel af Johannes og biskop i Antiokia. Da kejser Trajan besøgte Antiokia, lod han Ignatius arrestere. Selv præsiderede han ved tribunalet og dømte ham til at blive kastet for de vilde dyr i Rom. På vejen til Rom skrev han et brev til de kristne i byen og bad dem om ikke at prøve på at få ham benådet; han længtes efter at få lov til at dø for sin HERRE og skrev: Må de vilde bæster være tirret rasende for at kaste sig over mig. Hvis de er uvillige, vil jeg opfordre dem. Kom, i vilde horder af bæster; kom og fuldfør jeres sønderrivning, knusen af ben og lemlæstelse af lemmer; kom hid, Djævlens grusomme bødler; må jeg blot opnå at vandre med min FRELSER, Kristus Jesus. Papias (ca e.kr.). Endnu en discipel af apostelen Johannes; biskop i Hierapolis ca. 160 km vest for Efesos. Han kan have kendt Filip, som, efter hvad traditionen siger, døde i Hierapolis. Han skrev en bog Forklaringer til HERRENS Prædikener, i hvilken han siger, at han havde gjort sig umage med at få Jesus egne ord fra de ældste i menigheden. Han led martyrdøden i Pergamon omkring samme tidspunkt som Polykarp. Disse tre, Polykarp, Ignatius og Papias, danner bindeleddet mellem den apostolske tidsalder og den senere. Justinus Martyr ( e.kr.). Født i Neapolis i det antikke Samaria, det år Johannes døde. Studerede filosofi. I ungdomsårene så han en hel del forfølgelser af kristne. Blev omvendt og rejste i sin filosofiske kåbe for at vinde mennesker for Kristus. Skrev en apologi over den kristne tro, tilegnet kejseren. En af de mest lærde i sin samtid. Døde som martyr i Rom. Han viste eksempler på kristendommens udbredelse og sagde: Der findes ikke den race blandt mennesker i hele riget, hvor bønner i Jesus navn ikke opsendes. Han underviste i 9

10 egen officiel skole, og mange herfra blev senere store mænd. Han blev ført for kejseren sammen med seks af sine ledsagere; de blev beordrede til at ofre til Jupiter, hvilket de nægtede. De blev dømt til hudfletning og halshugning, hvilket blev udført med skånselsløs brutalitet. Irenæus ( e.kr.). Opvokset i Smyrna, discipel til Polykarp og Papias. Rejste vidt omkring. Blev biskop af Lyon i Gaul. Kendt for sine bøger mod gnostikerne. Led martyrdøden. Han mindes sin tid med Polykarp: Jeg husker meget vel det sted, hvor den hellige Polykarp sad og talte. Jeg husker de prædikener, han holdt for folket; og hvordan han beskrev sine relationer til apostelen Johannes og andre, der havde været med HERREN; hvordan han genfortalte Jesu lære, og miraklerne Han udførte; hvordan han modtog undervisning af øjenvidner, som havde set og hørt Livets Ord i overensstemmelse med de hellige Skrifter. Origenes ( e.kr.). Den mest lærde mand i oldkirken. Meget berejst og en voluminøs forfatter, der til tider engagerede over tyve skrivere. Han udarbejdede Det Nye Testamente i seks sideløbende kolonner på seks sprog for at sammenligne forskellige oversættelser. Han levede i Alexandria, hvor hans fader, Leonidas, led martyrdøden; senere i Palæstina, hvor han døde som følge af fængsling og tortur under kejser Decius. Tertullian ( e.kr.) fra Karthago; Faderen til den Latinske Kristendom. Romersk jurist, af hedensk oprindelse, der, efter sin omvendelse, blev en anerkendt apologet for kristendommen. Eusebios ( e.kr.). Kirkehistoriens Fader ; biskop af Cæsarea i Palæstina ved Konstantin 1. den Stores omvendelse; havde stor indflydelse på kejseren; skrev kirkehistorie fra Kristus til Nikæakoncilet 325 e.kr. Johannes Chrysostomos ( e.kr.). Græsk teolog og Konstantinopels biskop En af den ortodokse kirkes tre kirkelærere. Hans veltalenhed gav ham tilnavnet, der betyder Gyldenmund. Han mishagede kongen og blev forvist, døde i eksil. Hieronymus ( ) den mest lærde af de Latinske Fædre, uddannet i Rom, stor beundrer af Origenes, oversatte mange af hans værker til latin. På hans tid indførte biskop Damasus latin som officielt kirkesprog i Det Vestlige Romerrige, og Vulgata, som han redigerede, blev Romerkirkens bibel, i stedet for Det Nye Testamentes græske originaltekst. Augustin ( e.kr.). Biskop af Hippo i Nordafrika. Teolog, mere end nogen anden udformede han den katolske kirkes lære, som blev skelsættende i middelalderen og stadig præger den europæiske kulturverdens tænkning helt op til vore dage. Men man omsatte også Augustins tanker i praksis: At det er et barmhjertighedsværk at frelse sjæle med magt. Middelalderen nærmede sig, og dermed forfølgelsen af de kristne, som nægtede at deltage i Helgen-, Maria- og Pavekulten. Tidligere frafaldne Kelsos (ca. 180 e.kr.) mest kendt blandt de første litterære opponenter til kristendommen; 10

11 mange argumenter, der regnes for at være moderne, er lige så gamle som Kelsos. Porphyry ( e.kr.) havde også en magtfuld indflydelse på kristendommen. Økumeniske konciler (e.kr.) NIKÆA (325) Fordømte arianismen (381). KONSTANTINOPEL (381) EFESOS (431) KALCHEDON (451) KONSTANTINOPEL (553) KONSTANTINOPEL (680) NIKÆA (787) Opgør med apollinarianismen. Ophøjer Maria, Jesus Moder, til Theotokos (Guds Moder) efter den store gudinde Artemis himmelfaldne billede (Ap. 19, 27-35). Den nestorianske kontrovers. I den nye Sofiakirke. Monofysitternes kontrovers. Den store Origenes bandlyses. Doktrinen om Kristus to naturer. Det syvende og sidste af de økumeniske konciler, på initiativ af kejserinde Irene. Billedyrkelse sanktioneres, trods garnisonens billedfjendtlige tropper (ikonoklasme). Romersk-katolske konciler (e.kr.) KONSTANTINOPEL (869) LATERAN (1123) LATERAN (1139) LATERAN (1179) LATERAN (1215) LYON (1245) LYON (1274) WIEN ( ) Endegyldige, kirkelige skismaer mellem Øst og Vest. Biskopper skal vælges af paverne. Et forsøg på at læge skismaet mellem Øst og Vest. En skærpelse af klerikal disciplin. Pave Innocens 3., på højden af Romerkirkens verdslige magt, udråber sig selv til Kristi Stedfortræder på Jorden i tillæg til den tidligere titel Peters Efterfølger. Opgør mellem pave og kejser. Et nyt forsøg på mægling mellem Øst og Vest. Undertrykkelse af munkevæsenets magt. 11

12 KONSTANZ ( ) BASEL ( ) Pavelig skisma - Jan Hus bandlyses som kætter og brændes på bål Reformprogram. FERRARA (1438) FIRENZE (1439) PISA (1511) LATERAN ( ) Et nyt forsøg på reform. MANTUA (1538) TRIDENTINER ( , Udarbejdelse af modreformationen mod protestan- 1552, ) tismen. VATIKAN 1 ( ) VATIKAN 2 (1962) Fastslog Pavens Ufejlbarlighed og Marias Ubesmittede Undfangelse. Romersk-katolsk udspil for at lede den økumeniske bevægelses 350 protestantiske og ortodokse kirker, senere Kirkernes Verdensråd stiftet 1948, ind under Rom. Munkevæsenet Begyndte i Egypten med Antonius ( e.kr.), som trak sig tilbage til ørkenen og levede i ensomhed. Store skarer fulgte hans eksempel. Bevægelsen spredte sig til Palæstina, Syrien, Lilleasien og Europa. I Østen levede hver i sin egen hule eller hytte. I Europa levede de i samfund kaldet klostre, hvor man opdelte tiden mellem fysisk arbejde og religiøse øvelser. Benedikt grundlagde Vesterlandets klostervæsen. Omkring 520 ankom abbed Benedikt, som var i fyrreårsalderen, med en lille gruppe munke til Montecassino, der dengang var ubeboet og tiltalte ham på grund af dens ensomhed, kun 13 km fra Rom. Man levede som eremitter med strenge ordens- og bodsregler. Benedikt så på munkelivet ud fra synspunktet, en soldatertjeneste for Gud. Organisationens hjørnestene blev de tre klosterløfter, som hver ny indtrædende munk måtte aflægge: 1) Stabilita loci, bundethed til klosteret på livstid. 2) Conversio morum, ligelig forpligtelse til fattigdom, kyskhed og tavshed. 3) Obedienta, fuld, militær lydighed mod den overordnede klosterabbed. Benedikts munkevæsen tilfredsstillede både romernes militære-juridiske anlæg og stræben mod det oprindelige samt germanernes sans for praktisk-religiøs sædelighed og sundt måde-hold i askesen. Benedikt grundlagde samtidig, gennem sin søster Scholastica, et nonneklo-ster. 12

13 Benediktinerne spredte sig hurtigt over hele Europa og blev repræsentative for hele det katolske klostervæsen fra det 6. til det 11. århundrede. Paverne havde overtaget kejsernes Rom, hvor den litterære dannelse og filosofien var ophørt med at eksistere i Italien. Klostrene blev de nye lærecentre, der kom til at præge Europas historie under hele middelalderen. Tiggerordenerne, mendikantordenerne, franciskanerne, dominikanerne, karmeliterne og augustinererimitterne i det 11. og 12. århundrede. Jesuiterordenen, Jesu Selskab, blev grundlagt af Ignatius af Loyola i 1534; videreførte inkvisitionen, der blev oprettet i 1231 for at bekæmpe kættere, spredte sig til det meste af det katolske Europa. Den 27. juli 1542 udgik bullen Licet ab initio, der reorganiserede den pavelige inkvisition som kampmiddel mod kætteriet, et led i den katolske modreformation. I løbet af de følgende ti år udslettede jesuitterne med vold og magt lutherdommen i Italien. Da klostrene voksede i rigdom, medførte det moralsk dekadence. Under reformationen forsvandt de i de protestantiske lande, men er siden slutningen af 18oo-tallet gradvis dukket op igen. Et tidens tegn på en rekatolicering af Europa. Korstogene Pavedømmets bestræbelse på at erobre det Hellige Land fra muhamedanerne, men samtidig påbegyndte man korstogene mod jøderne i Europa, på vej til Palestina. Der er traditionelt otte: 1. korstog ( ) Jerusalem erobredes. 2. korstog ( ) Korstoget led et frygteligt nederlag og islam generobrede byen. 3. korstog ( ) Korsfarerne etablerer våbenhvile, der giver pilgrimme adgang. 4. korstog ( ) En skandale. Plyndring af Konstantinopel på vejen til Palestina. 5. korstog ( ) Fæstningen Damietta, nøglen til Egypten, men gik atter tabt. 6. korstog ( ) Forhandling om Jerusalems befrielse indtager tyrkerne den. 7. korstog ( ) Opnår intet. Den sidste korsfarerby i Palæstina falder Islam Muhammed blev født i Mekka (570 e.kr.), søn af en guvernør. I sin ungdom besøgte han Syrien og kom i kontakt med kristne og jøder og tog afstand fra afguds- og billeddyrkelse. I 610 udråbte han sig selv til profet, forkastedes i Mekka og flygtede til Medina, hvor han blev kriger og begyndte at udbrede sin tro ved sværdets hjælp. År 630 vendte han tilbage til Mekka i spidsen for en hær, ødelagde 360 afgudsbilleder og blev fyldt med entusiasme for udryddelse af billeddyrkelse. Døde 632. Hans efterfølger blev kaldt kalif. Bevægelsen vokser hurtigt. I 634 blev Syrien erobret, 637 Jerusalem, 638 Egypten, 640 Persien; 689 Nordafrika, 711 Spanien. Indenfor nogle få år var hele det vestlige Asien og Nordafrika, kristendommens vugge, besat og omvendt til islam. Muhammed kom frem på et tidspunkt, hvor den kristne kirke i både Øst og Vest var blevet gennemsyret af den hedenskab, der omgav den, og det var kun af navn, den var blevet kristen. Man havde byttet afgudsbillederne af de gamle græske og romerske guder ud med billeddyrkelse, 13

14 Maria- og helgenkult. På en måde var muhamedanismen, som den oprindelig hed, en revolte mod kristendommens afgudsdyrkelse. I det gamle Israel, før Kristus, opvakte Israels Gud dets fjender imod dem, når de, ligesom hedningerne omkring dem, begyndte at dyrke deres afguder (Jer. 25, 9). Islam bekæmpede godt nok billeddyrkelsen, men den viste sig at skade mere end den gavnede. Det er en hadets religion, som propaganderer med sværdet; fremmer slaveri, både sort og hvid slavehandel; degraderer kvinderne ved indførelse af harem, som er den del af boligen, der, i muslimske lande, er forbeholdt kvinderne. Slaget ved Tours, Frankrig (732 e.kr.) er et af de mest afgørende slag i verdenshistorien. Charles Martel slog den muslimske hær og reddede Europa fra islams videre fremrykning, der totalt ville have udryddet kristendommen. Araberne dominerede den muslimske verden ( ). Hovedstaden blev flyttet til Damaskus i 661 og til Bagdad i 750, hvor den forblev til Tyrkerne herskede over den muslimske verden fra 1058 til den nyere tids historie. De var langt mere intolerante og grusomme end araberne. Deres barbariske behandling af kristne i Palæstina blev medårsag til korstogene. Mongoler under Djengis Khan, fra Centralasien, standsede tyrkisk herredømme ( ), der under hans ledelse, af enorme hære, krydsede, brandskattede og hærgede det meste af Asien; byer blev afbrændt; mennesker blev myrdet; i Lilleasien blev kristne slagtede. Under Tamerlane ( ) udbrød en lignende storm af ødelæggelse med afbrændte byer og marker, badet i blod. Ved porten over hver eneste by havde han for vane at bygge portaler af tusindvis af afhuggede hoveder: I Bagdad ! Konstantinopels fald (1453) til tyrkerne bragte Det Østromerske Rige til ophør og lukkede døren på klem med en ny trussel om muslimsk kontrol over Europa, der senere blev forhindret af John Sobieski i slaget om Wien (1683). Pavedømmets udvikling Efter Det Vestromerske Riges fald 476 e.kr., stadig under byzantinsk overherredømme indtil 800 e.kr., kroner pave Leo 3. Karl den Store og lægger grunden til det Hellige Romerske Kejserdømme, der når højden af sit verdensherredømme under pave Innocens 3 ( ). Han erstattede tanken, om at paven var Peters Stedfortræder, med den endu mere bæredygtige, at han var vicarius Christi. Ja, Innocens udtalte de overspændte ord om, at paven vel var ringere end Gud, men større end noget menneske; i ham taler og virker Gud. Som Kristi Stedfortræder var han indehaver af det verdslige sværd såvel som af det åndelige. Det ene føres ved pavens hånd, det andet på hans vink. De verdslige fyrster får deres magt af paven, som månen får sit lys af solen. Paven er således hele krsitendommens imperator. 14

15 Herredømmet over verden tilhører ham fuldt ud ligeså meget som herredømemt over kirken. Og hele kristendommen syntes at føje sig derefter. Og hele Jorderig fulgte undrende efter (Åb. 13, 3). Pavedømmets nedgang begyndte fra det 13. århundrede frem til Reformationen og vore dage, hvor det i det 21. århundrede igen vil få hele jorderig til at følge undrende efter, således som det er forudset af profeten Daniel (500 f.kr.) og apostlene i det første kristne århundrede. Kirkens oprindelige mission Kirken blev ikke grundlagt som en myndighedsinstitution, der med magt skulle bringe Kristi lære udover verden, men kun som en vidnebærende bevægelse for Kristus. Kristus selv, ikke kirken, er den forvandlende kraft i menneskers liv. Men den romerske kirke blev grundlagt i Romeriget og blev gradvis udviklet til en form for regering i den politiske verden, hvor den befandt sig, og hvor den blev en omfattende autokratisk organisation, regeret fra toppen. Oprindelig menighedsforvaltning I slutningen af det apostolske århundrede, hvor menighederne var uafhængige af hinanden, blev de vogtede af deres menighedsforstandere, kaldet ældste (presbyter). Senere blev det græske episkopat, med biskopper og præster, indført. Gradvis blev biskoppernes bemyndigelse udvidet til at omfatte flere byer. Den første pave Ordet pave betyder papa fader. Biskop (pave) Leo 1. den Store var den første, der reserverede titelen til sig selv, som biskop af Rom ( ), og derefter fik den snart betydningen af universel biskop. Den romersk-katolske liste over paver inkluderer biskopper i Rom fra det 1. kristne århundrede og fremefter. I de første 450 år var ingen af Roms biskopper paver. Men fra det år (378), hvor biskop Damasus 1. (366-84) overtalte kejser Gratian (16 år gammel) til at afsige sig den romerske religions højeste ypperstepræstelige embede, pontifex maximus, begyndte han at forberede gradvist at overføre embedet til biskoppen af Rom. Men først i 445 var Leo 1., som forhenværende jurist og tisltrækkelig klog politiker, i stand til at få skyggekejseren, Valentinian 3., til at udfærdige det nødvendige edikt, der i formel, retslig forstand oprettede pavedømmet. Roms biskop blev nu først pave over Vesterlandets kirke, naturligvis stadig underordnet kejseren, som statens og kirkens højeste herre. Men da også skyggekejserdømmet 476 fandt sin afslutning, og Det Vestromerkse Rige styrtede sammen, stod paven alene som vogter for antik kultur og vesterlandsk retsvæsen. Derimod mislykkedes det for Leo, da han også søgte at udstrække sin kirkelige magt over de østromerske patriarker. Så langt nåede Valentinians edikt ikke. Men midt i det hele blev den pa- 15

16 vestilling, som han havde opnået for Roms biskop, den afgørende ydre årsag til den vedvarende tvedeling mellem den romerske og byzantinske kirke. Håndhævelsen, af at Roms pave skulle have autoritet over hele den kristne kirke, var for hvert et skridt en langsommelig og bitter strid, og den har ikke på noget tidpunkt været universel anerkendt. Peter Den romersk-katolske kirkes tradition, der hævder, at Peter var den første pave, er ren og skær fiktion. I Det Nye Testamente er der ikke den fjerneste antydning af, og i det hele taget ingen historiske beviser for, at Peter på noget som helst tidspunkt var biskop af Rom. Ej heller gjorde han selv noget krav på at have den autoritet, paverne påråber sig. Det kunne se ud, som om Peter havde en åndelig forudanelse om, at hans efterfølgere kun ville være optaget af at være strenge Herrer over Menighederne, men som Forbilleder for Hjorden; (1 Pet. 5, 3). De første, romerske biskopper Linus (67-79 e.kr.) Cletus (79-88) Clemens (88-97) Evaristus (97-105) Alexander 1. ( ) Sixtus 1. ( ) Telephorus ( ) Hyginus ( ) Pius 1. ( ) Skrev et brev til menigheden i Korinth i Roms navn. Ikke i sit eget navn og uden nogen antydning af pavelig autoritet, som paverne senere antog. Begyndelsen til Roms dominerende holdninger og påskestriden Anicetus, Roms biskop ( ) forsøgte at øve indflydelse på Polykarp, biskop i Smyrna, for at forandre den mosaiske påskedato, men Polykarp nægtede at give efter. Den såkaldte påskestrid begyndte. Soter ( ). Eleutherus ( ). Victor 1. ( ) truede med at ekskommunikere de østerlandske, ortodokse kirker, fordi de fejrede påskenatten den 14. nisan. Polykrates, biskop i Efesos, svarede, at han ikke var bange for Victors trusler og hævdede sin uafhængighed af Rom. Irenæus, biskop i Lyon, irettesatte Victor for at prøve på at diktere de ortodokse kirker i Øst, selvom han var biskop i Vest og i øvrigt sympatiserede med kirkerne mod Vest i deres holdning til påskefejringen, 16

17 dvs. at man indførte ugedagen snarere end dagen i nisan måned. Dette var de første tegn på Daniels profeti om det fjerde Dyr, han skal sætte sig for at ændre Tider og Lov, (Dan. 7, 23-25). Roms tiltagende indflydelse Zephyrinus ( ). Calixtus 1.( ) var den første der baserede sine krav på Matt. 16, 18. Tertullian fra Karthago kaldte ham en usurpator, som om han talte som biskoppernes biskop. Urban 1. ( ). Pontianus ( ). Anterus ( ). Fabianus ( ). Cornelius ( ). Lucius 1. ( ). Stefan 1. ( ) opponerede sig mod særlige dåbshandlinger i de nordafrikanske kirker. Cyprian, biskop i Karthago, Nordafrika, svarede, at hver biskop var suverænt overhoved i sin egen forsamling. Men ikke desto mindre voksede følelsen af, at Rom, rigets hovedstad, skulle være øverste leder af kirken, som den var øverste leder af imperiet. Sixtus 2. ( ). Dionysius ( ). Felix 1. ( ). Eutychianus ( ). Cajus ( ). Marcellinus ( ). Marcellus 1. ( ). Eusebius (309 el. 310). Melchiades ( ). Forening af kirke og stat Sylvester 1. ( ) var Roms biskop, da kristendommen under Konstantin bogstavelig talt blev til en statsreligion i Romerriget. Kirken blev umiddelbart en institution af stor betydning for verdenspolitikken. Konstantin betragtede sig selv som overhoved for kirken, selvom han stadig var pontifex maximus, ypperstepræst for Romerigets hedenske religion, og dyrkede sammen med sine soldater solguden Mitra. Han indkaldte 325 til Nikæakoncilet og præsiderede over kirkens første verdenskoncilium. Han havde 314 indført Solens Dag, som helligdag for sine legioner. Nu blev den officiel helligdag også for de kristne. Soldagens indførelse, som kristen helligdag, var det næste tegn i Ændring af Tider og Lov fra De Ti Buds overholdelse af sabbatten som helligdag (Dan. 7, 25; 2 Mos. 20). Dette koncilium gav biskopperne i Alexandria og Antiokia fuld selvstændighed over provinserne, som Roms biskop havde det over sine menigheder. Der var overhovedet ungen antydning af, at de var underlagt Rom. Marcus (336). Julius 1. ( ). Koncilet i Sardica (343), kun sammensat af gejstlige mod Vest, var ikke et økumenisk koncilium, men det første koncilium der anerkendte Roms biskop som deres overhoved. De fem patriarker Ved slutningen af det 4 århundrede var den græsk-ortodokse kirke domineret af FEM, store centre, Rom, Konstantinopel, Antiokia, Jerusalem og Alexandria, hvis biskopper havde fået titel af PATRIARKER, med ligestillet, indbyrdes magt og hver med fuld og selvstændig kontrol over sin egen provins. Efter opdeling af kejserdømmet (395 e.kr.) i Øst og Vest kom patriarkerne i Antiokia, Jerusalem og Alexandria gradvis til at anerkende 17

18 Konstantinopel som deres overhoved; og fremdeles stod striden om kristendommens lederskab mellem Rom og Konstantinopel. Liberius ( ). Damasus 1. ( ). Romerriget deles Roms biskop, Siricius ( ), gjorde, i sin higen efter verdslig magt, krav på universel jurisdiktion over de kristne kirker. Men uheldigvis for ham blev kejserdømmet, på hans tid, delt (395 e.kr.) i to separate kejserdømmer, Øst og Vest, hvilket gjorde det så meget vanskeligere for den romerske biskop at få kirken mod Øst under sin autoritet; især fordi Det splittede Vestromerske Rige, og også biskoppen i Rom, stod under kejseren i Konstantinopel, selv da han, for at overgå patriarkernes autoritet, tilegnede sig titel som Papa, senere Hellig Fader 445 (Leo 1. ( )). Den byzantinske kejser Justinian 1. ( ) hævdede med særlig energi kejserdømmets magt over Roms kirke og pave. Paven blev i virkeligheden kun en af de fem ortodokse patriarker under kejserens overhøjhed. Det Byzantinske Riges magt over Rom bevaredes også efter Justinians død i 565. Kristendommen blev for de græske folkemasser en egentlig deltagelse i kulten, de byzantinske mysterier; dåb, nadver, salving, præstevielse, munkevielse, dødsceremoni, ægteskab samt deltagelse i processioner osv. eller en stolen på den mystiske kraft hos det himmelske hierarki, relikvierne og ikonerne. Således blev kult- og mysteriefromheden den altovervejende og karakteriserende side i det byzantinske og græsk-ortodokse kristenliv fra Justinians dage af. Men på trods af de høje idealer blev munkevæsenet århundrede efter århundrede moralsk svækket af de store rigdomme, som kom i dets besiddelse, jordejendomme og donationer samt høj produktivitet i landbrug, vin og spiritus, billeder og statuetter af Maria og alle helgenerne etc. Efter den sorte død, PESTEN, der brød ud i Europa i 1348 og i løbet af nogle få år dræbte 1/4 af Europas befolkning, af mange tolket som en Guds straf over ugudeligheden, på samme måde som Guds fire straffedomme gik ud over Den Gamle Pagts folk på profeten Ezekiels tid: Men så siger den Herre HERREN: Og dog, når jeg sender mine fire grumme Straffedomme, Sværd, Hunger, Skadedyr og Pest (over Jerusalem) for at udrydde Folk og Fæ, hærgede således disse straffedomme Europa under hele middelalderen. Alligevel blev klostrene tilhold for moralsk dekadence, ikke mindst nonneklostrene, da man blandt de adelige og rige havde for vane at placere sine ugifte døtre der, midlertidig for at blive opdraget, permanent for dem der ikke blev afsat. Denne gruppe, af ofte ulykkelige kvinder, var jo ikke kommet ifølge et kald, men under tvang. Mange af disse blev anledning til klostrenes moralske forfald, i sig selv en fristelse både for nonner, munke og præster, der have valgt klosterlivet som et kald. I 1530 skrev Peder Laurensen Malmøbogen som et vidnesbyrd mod kirken og klostrenes åndelige og moralske forfald, der blev optakten til Reformationens indførsel i Danmark og Sverige: At Modstanderne af den evangeliske Lære om Ægteskabet intet Bevis kunde føre i den hellige Skrift, og derfor måtte tage deres Tilflugt til Menneskepåfund, er et Argument, som Forfatteren ofte kommer tilbage til. I blandt disse er nogle løgnagtige og ubeskæmme- 18

19 de Munke (Pavens Hofmænd og Antikrist Drabanter), som den Gråmunk som Lunds Kanniker lod tale fra deres Prædikestol imod deres og alle Domkirkens fordums Statuer og Sædvaner. Hvo haver givet disse Præster og Munke Lov, og hvo er deres Patron til det fæle Horeri og Skørlevned, hvilket de er så almindelig besmittede med til alle gode Menneskers Blusel og Vederstyggelighed: end den sodomistiske Hellighed, som der bruges i de gudelige Klostre. Mon ikke Djævelen det gøre og Paven og alle de, som Præsters, Munkes og Nonners Uægteløshed og falsk lovet Kyskhed, som de så trængelig og tyranlig holde ved Magt? Paven forbyder imod Gud alle sine Præster og Klerkeri helligt og ærligt Ægteskab, og dermed gives Årsag til fordømmelig Ukyskhed og Urenhed, som vi se? (side XXXII- XXXIII). Anastasius 1. ( ) Innocens 1. ( ) Zosimus ( ). Bonifacius 1. ( ). Cølestin 1. ( ) Sixtus 3. ( ). Det Vestromerske Rige var nu hurtigt ved at blive opløst under pres fra de barbariske stammer, som invaderede det, og under denne tids kval og uro skrev Augustin sit uforglemmelige værk. Augustins De Civitate Dei (Guds Stad) Egentlig ment i betydningen Guds Samfund (sociatas), der blev det samlende toppunkt i oldkirkens tankeverden og grundvold for hele middelalderens kirkeideal og tankeudvikling. Det ejendommelige ved Augustins forfatterskab er hele den måde, hvorpå han forenede et religiøst dybsind og hele den vulgærfromhed, der, under hedensk påvirkning, var udformet inden for Romerkirken: Helgendyrkelse, relikviedyrkelse, sakramentmagi, gerningsretfærdighed, mirakeltro og kætterforfølgelse. Guds Stad, for ham visionen af et universelt, kristent kejserdømme, fik en enorm indflydelse på udformningen af Roms krav om overhøjhed, i en tid hvor det gamle, romerske kejserrige vaklede under sit fald, 476. Således forandrede Romerkirken gradvis sit image, der manifesterede sig år 800, da pave Leo 1. kronede Karl den Store til kejser over Det Hellige Romerske Kejserdømme senere Det Tyske Kejserdømme, i romersk-katolsk regi. Kejsernes anerkendelse af pavens krav Biskop Leo 1. den Store ( ), historisk korrekt den første pave, forstod at udnytte kejserdømmets forestående fald til sin egen fordel. Den græsk-ortodokse kirke i Øst udkæmpede interne, dogmatiske kontroverser. Det Vestromerske Rige segnede under svage kejsere, såkaldte skyggekejsere, medens barbarerne belejrede Rom. Leo var den handlekraftige mand, da den legendariske hunnerkonge, Attila, invaderede Norditalien 452 og drog mod Rom, hvor kejser Valentinian 3. residerede. Leo 1. greb ind, og man kommer overens om en tribut, en løsesum, for at skåne byen. Attila havde ydmyget Det Vestromerske Rige og trak sig velfornøjet tilbage. Som tidligere nævnt fik Leo skyggekejseren til at udfærdige et edikt, der i formel, retslig forstand oprettede pavedømmet (445). Leo forøgede også sin moralske autoritet ved at slå ind på kætterforfølgelsens brede 19

20 vej, hvorved han omsatte Augustins tanke i praksis: At det er et barmhjertighedsværk at frelse sjæle med magt. Middelalderens mørke, eller middelalderens helvede som jøderne beskrev den, nærmede sig. Men det Økumeniske Koncilium i 451, som bestod af biskopper fra hele den daværende verden, modsatte sig Valentinian 3. s edikt og Leo 1. s suverænitetskrav og gav patriarkerne af Konstantinopel ligestillet prærogativ med biskoppen af Rom. Hilarius ( ). Fortsatte sin forgængers taktik. Roms fald Simplicius ( ) var Roms pave, da Det Vestromerske Rige blev bragt til ophør (476). Dette frigjorde paverne i Vest fra civile myndigheder. Men de stod dog stadig under Det Byzantinske Kejseresdømme. Til varetagelsen af de vestromerske anliggender blev i 568 oprettet eksarkatet i Ravenna, Italien. Dets statholdere udøvede kejsermagten over Romerkirken. Det Byzantiske Riges magt over Rom og Italien i det 6. århundrede fik den mest gennemgribende betydning for den vestlige verden og for hele kristendommens udvikling. Indenfor den vestromerske kristendom var der sket mærkelige ting. Her havde været virksomme kræfter, der, ved oldtidens slutning, skulle muliggøre rejsningen af et selvstændigt pavedømme og en romersk kirkedannelse på latinsk-germansk (romansk) grund. Dermed fuldbyrdedes i det væsentlige den vesterlandske katolicismes udvikling til romersk katolicisme. De forskellige, små, barbariske kongedømmer, som vestlandet nu bestod af, begunstigede pavens autoritet og gjorde sig til hans allierede med de nye fyrstetitler, som det voksende kirkehierarki begunstigede dem med. Felix 3. ( ). Gelasius 1. ( ). Anastasius 2. ( ). Symmachus ( ). Hormisdas ( ). Johannes 1. ( ). Felix 4. ( ). Bonifacius 2. ( ). Johannes 2. ( ). Agapetus 1. ( ). Silverius ( ). Vigilius ( ). Pelagius 1. ( ). Johannes 3. ( ). Benedikt 1. ( ). Pelagius 2. ( ). Den første rigtige pave Gregor 1. den Store (ca ). Pave fra 590, generelt regnet for den første pave, men Leo 1. den Stores selvudnævnelse år 445 er mere historisk korrekt, se tidlige omtale. Gregor kom til magten under en periode af politisk anarki og stor almen uro blandt folkeslagene i Europa. Italien var, efter Roms fald (476), blevet et gotisk kongedømme; senere en provins under den byzantinske kejser, og var nu blevet plyndret af lombarderne. Gregors indflydelse på de forskellige små konge- og fyrstedømmer havde en stabiliserende effekt. Han opnåede fuld kontrol over kirkerne i Italien, Spanien, Gaul og England, hvis overgang til kristendommen blev en verdenshistorisk begivenhed, da han i 596 sendte en benediktinerprior, Augustin, med 40 munke til den engelske konge Ethelbert af Kent, som var gift med en kristen prinsesse. Efter nogen betænkelighed lod denne i 597 sig døbe, og som sædvanlig fulgte undersåtterne snart deres konge. Augustin blev viet til biskop og 20

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM SIDE 1 AF SOFIE HYLDIG REIMICK LEKTOR I HISTORIE OG RELIGION, AARHUS KATEDRALSKOLE DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM ÉN KRISTENDOM ELLER FLERE KRISTENDOMME? Kristendom opstod og udviklede sig til en selvstændig

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset KORSETS OPHØJELSE Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset Efter Jesu død på Golgata forsvandt korset fra det sted, hvor Jesus blev korsfæstet. Da de jødiske ledere så de mange mirakler som

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion: Mette

Læs mere

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta Jürgen Spiess Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta CREDO Forord Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi vælge mellem den matematiske og den sproglige linje. Jeg valgte den sproglige. Det var der

Læs mere

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Inger Røgild PAULUS og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

#22 Guds advarsel dyrets mærke!

#22 Guds advarsel dyrets mærke! #22 Guds advarsel dyrets mærke! I vores studium af Bibelen har vi indtil nu set vor himmelske faders vedvarende anstrengelser for at frelse menneskeslægten fra den visse tilintetgørelse. Da flere katastrofer

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag 4/1-2015 Lemvig Bykirke kl. 10.30. 1. tekstrække. Es 60,1-6, Titus 3,4-7 og Matt 2,1-12.

Prædiken til Helligtrekongers søndag 4/1-2015 Lemvig Bykirke kl. 10.30. 1. tekstrække. Es 60,1-6, Titus 3,4-7 og Matt 2,1-12. Prædiken til Helligtrekongers søndag 4/1-2015 Lemvig Bykirke kl. 10.30 1. tekstrække. Es 60,1-6, Titus 3,4-7 og Matt 2,1-12. v1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad Historiefaget.dk: Konstantinopel Konstantinopel Efter i 320'erne at have vundet enemagten i Romerriget grundlagde kejser Konstantin den Store ved Bosporus' bredder det nye Rom, Konstantinopel. Byen, grundlagt

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Sakramenterne og dåben

Sakramenterne og dåben Lektion 17 Sakramenterne og dåben Dåb og nadver er mere end vand, vin og brød. Kristne tror at både dåben og nadveren har afgørende betydning i den kristne tro. Hverken dåb eller nadver er til at forstå,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi. Jeg har ikke lyst til at tale om det. (pause) Hvem er det på billedet? Er det gudens mor?

Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi. Jeg har ikke lyst til at tale om det. (pause) Hvem er det på billedet? Er det gudens mor? Kopiside 5 Break 4 Helgi og kristendommen Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi I de næste dage går Helgi for sig selv og tænker. Vil hans far mon betale afgiften til Karl

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8 Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Der er ingen af evangelisterne, der har set Jesus stå op fra de døde. Der var heller ingen af disciplene der

Læs mere

Kristi himmelfart 25. maj 2017

Kristi himmelfart 25. maj 2017 Kl. 9.00 Bjolderup + nadver: 261, 251; 257, 264 Kl. 10.30 Burkal Kirke: 250, 251, 254; 259, 724 Tema: Herrens medvirken Evangelium: Mark. 16,14-20 Himmelfarten kan man let gøre grin med, fordi det virker

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ...

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ... Påske Hvad ved du om Jesus og påsken? Påsketest Hvad plejer du at gøre til påske, nu eller da du var yngre? At få påskeæg med slik At være på skiferie At lave påskekyllinger med fjer At udsmykke æg At

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28

Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28 Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28 Lem 10.30 8 Om alle mine lemmer 279 Venner, lad kun (mel. Vaj nu) 277 Herre, når din time kommer 274 Rejs op dit hoved 438 Hellig 477 Som korn 261 Halleluja

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Tema 10 Kirkehistorien og dens personer Europa fem Danmark fem personer personer Paulus Konstantin Ansgar Harald Blåtand Frans af Assisi

Tema 10 Kirkehistorien og dens personer Europa fem Danmark fem personer personer Paulus Konstantin Ansgar Harald Blåtand Frans af Assisi Tema 10 Kirkehistorien og dens personer Du skal kende de væsentligste tidsperioder og de største begivenheder i kristendommens historie fra den tidligste urmenighed i Jerusalem efter år 30 og helt frem

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32. Prædiken til seksagesima søndag 2016 31-01-2016 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2012. Tekst: Mark. 4,26-32. Det er da nemt at være bonde. Put nogle korn i jorden, så kommer det hele af sig selv.

Læs mere

Forfatter : Fie Sørensen Tunie Larsen. Kristendom

Forfatter : Fie Sørensen Tunie Larsen. Kristendom Kristendom Kristendom Begreber Biblen Den Hellige Bog Evangelium Gode nyheder Trosbekendelsen (apostolske (formuleret af de 12 apostle)) Disciple Elever - Jesus havde 12 Axis mundi Verdens centrum Jerusalem

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Tine Lindhardts bibelfortælling Septuagesima søndag 2009

Tine Lindhardts bibelfortælling Septuagesima søndag 2009 Paulus er på programmet i dag. Paulus er utrolig spændende og meget, meget farverig, og så er han en af de mest vigtige, væsentlige personer for kristendommen. Det er han, fordi han er med til at forme,

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Salmer: Lem 9.00 Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Es 12) Johs 3,25-36 Salmer: 268, 441, 82, 86, 123 v.7, 90. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

1. søndag i advent 3. december 2017

1. søndag i advent 3. december 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Kirkekaffe med chokolade m.m. Tema: Falske forventninger Evangelium: Luk. 4,16-30 Salmer: 87, 80, 601; 146, 74 Jesus beskrives her i Lukas-evangeliet som en meget karismatisk person.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op.

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op. 403 Denne er dagen 90 Op glædes alle (mel. Alt hvad som fuglevinger) 80 Tak og ære 76 Op thi dagen nu frembryder 438 Hellig 86. 5 Kom bange sjæl 117 En rose så jeg skyde Nu står vores alter der. En stor,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere