KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG"

Transkript

1 KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

2 Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion: Mette Viking Omslag og grafisk tilrettelægning: Peter Fallesen Serielogo: sigrungrafisk.dk Sat med ITC Legacy 1. ebogsudgave 2012 ISBN: Citater: Historien om Paulus syn s samt uddraget fra Kærlighedens Højsang s. 45 er citeret fra Den Nye Aftale, Det Danske Bibelselskab, Billedfortegnelse: Scanpix/The Bridgeman Art Library Limited: s. 16 (Macip, Vicente Juan c ); Scanpix/Ditte Valente: s. 75. Haase arkiv: s. 9, 61, 63. Wikimedia: s. 68, 70. Kopiering fra denne bog er kun tilladt ifølge aftale med Copydan. Haase & Søns Forlag KRISTENDOMMENS HISTORIE fortalt gennem de store trosmøder I serien foreligger også: Ansgar på mission blandt vikinger Flere titler er under udarbejdelse, se Opgaveforslag til udkomne titler kan hentes på

3 INDHOLD Sådan bruger du denne bog 4 Tidslinje 5 Hvorfor skal vi vide noget om Paulus? 6 Jesus, jøderne og de første kristne 8 Jøden Saul 24 Apostlen Paulus 36 De store missionsrejser 48 Det mægtige Romerrige 62 Paulus betydning for eftertiden 72 Tro møder tro før og nu 76 Register 80

4 Sådan bruger du denne bog Tidslinje Overfor finder du de vigtigste årstal i historien om Paulus og kristendommens vej til Europa. Ord-forklaringer Rundt om i bogen er svære og fremmede ord i teksten forklaret. missionær: én, der er udsendt og arbejder for at udbrede en religion. Messias Messias er en skikkelse, der omtales i Det Gamle Testamente. Han skulle komme og genoprette det storrige, man havde på kong Davids tid, det vil sige omkring år 1000 f.v.t. Fakta-bokse I bokse som disse kan du læse lidt mere om emner, der er nævnt i historien om Paulus. Her kan også stå tekst-uddrag fra andre bøger. Tegninger Der var ingen fotografiapparater for 2000 år siden. Heldigvis har vi fået hjælp af Frank Madsen, som har genskabt be givenheder fra Paulus liv i sine tegninger. 4

5 Tidslinje (med cirka-årstal) 5-10 Paulus fødes i Tarsus. 34 Paulus omvendes på vej til Damaskus Paulus missionsrejser Paulus i Efesos, en tid i fangenskab. 60 Paulus ankommer til Rom Paulus henrettes. 380 Kristendommen bliver statsreligion i Romerriget. 313 Kristendommen tillades i Romerriget. 900 Kristendommen indføres i Danmark. 5

6 Hvorfor skal vi vide noget om Paulus? Danmark har været et kristent land i over tusind år, og de fleste danskere er i dag medlemmer af folkekirken eller et andet kristent trossamfund. Kristendommen er i dag verdens største religion, og kristne udgør mere end en tredjedel af jordens befolkning. Vi kan næsten ikke forestille os, at det har været anderledes. Men det har det. Denne bog handler om, hvordan kristendommen blev til. Hvordan det lykkedes en ny religion med kun få tilhængere at blive verdens største, selv om der fandtes mange andre religioner, den skulle konkurrere med. Og hvordan den spredte sig fra Palæstina til resten af verden. At det kunne lade sig gøre, skyldtes i høj grad Paulus, der levede for 2000 år siden. Paulus var en kristen, der så det som sin opgave at udbrede kristendommen. Han var overbevist om, at han havde fundet sandheden, og ønskede at hjælpe andre mennesker 6

7 til også at tro på Jesus. Derfor talte han meget med mennesker, der ikke var kristne. Når Paulus gjorde det, var det en fordel for ham, at han kendte til alle de andre religioner, som fandtes på den tid og var åben over for dem. I dag ville vi kalde ham flerkulturel. Paulus var omsorgsfuld og interesseret i, hvordan det gik dem, han havde kontakt med. Frem for alt mente han, at det var vigtigt, at mennesker også når de talte om tro og religion tog hensyn til hinanden. Som kortet viser, er kristendommen verdens mest udbredte religion. Herefter følger islam. 7

8 Jesus, jøderne og de første kristne Kristendommens historie starter med Jesus. Paulus kendte ikke Jesus personligt. Alligevel var han sikker på, at han havde levet. Det viser de breve, Paulus skrev, og som er blevet læst gennem 2000 år. Paulus vidste meget om Jesus, fx kendte han til hans slægt, hans mor og brødre, og han vidste, at han, ligesom Paulus selv, hørte til det jødiske folk. Men det er ikke personen Jesus, Paulus er mest optaget af. Det er Jesu korsfæstelse, hans død, begravelse og opstandelse. Igen og igen vender han tilbage hertil. For at forstå historien om Paulus er det derfor vigtigt først at tænke tilbage på, hvad der skete lige efter Jesu død. Jesus viser sig for disciplene Både før og efter Jesu fødsel var det normalt, at en lærd mand, fx en filosof, samlede en gruppe elever eller disciple omkring sig, så 8

9 HAR JESUS LEVET? Mange har forsøgt at bevise, at Jesus aldrig har levet. De har blandt andet sagt, at historien om Jesus og hans liv er et sagn, en god historie. Andre har sagt, at historien om Jesus er blevet til, fordi der var brug for en person som ham. Én der kunne give folk tro på, at livet ikke slutter med døden, men fortsætter evigt. Men der er ingen tvivl om, at Jesus har levet. Om han så var Guds søn og opstod fra de døde, er en helt anden sag. En tros-sag. Jesus-skulptur i Københavns Domkirke. Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente: første og anden del af den kristne Bibel. de kunne lære af ham og bringe hans viden videre. På Jesu tid havde mange af de lovkyndige (som blev kaldt rabbinere) disciple. I Det Nye Testamente kan vi se, at også Jesus samlede disciple omkring sig. Da Jesus var blevet korsfæstet, var hans disciple usikre og rådvilde. Hvad skulle de nu stille op, når deres leder og forbillede var borte? Havde han virkelig været Guds søn, når han havde ladet sig korsfæste? Men da disciplene oplevede, at Jesus viste sig for dem, efter at han var død, var de sikre på, at han var opstået fra de døde. Deres tro på, at Jesus virkelig var genopstået, var så stærk, at de ikke kunne glemme ham. De kunne heller ikke forlade hinanden. 9

10 Ifølge evangelierne viste Jesus sig for sine disciple, efter at han var død. Disciplene holdt nadver-måltider (se side 16) sammen, og de var sikre på, at Jesus var hos dem, når de spiste, som han havde været det aftenen før sin død. De talte om, hvad de havde oplevet sammen med Jesus. Om alt, hvad han havde sagt og gjort. De troede på, at Jesus var Messias. Tidligere havde de ikke forstået, hvem han var, 10

11 men nu blev de klar over det. Den viden kunne de ikke holde for sig selv. Den måtte de fortælle videre. De første menigheder Snart sluttede andre jøder sig til disciplene. Det var mennesker, der også troede, at Jesus var Guds søn. I begyndelsen var de ikke mange. Kun en lille forsamling eller menighed. Den kaldes for urmenigheden, fordi den var den første kristne menighed. Det kan man læse om i Det Nye Testamente: i Apostlenes Gerninger, i de fire evangelier og i Paulus breve. Der står ikke noget om, at urmenigheden selv mente, at de havde grundlagt en ny religion. Slet ikke. De var bare sikre på, at det var dem, der var de rigtige jøder og havde fundet ud af, at Jesus var den ventede Messias, som profeterne havde forudsagt ville komme. De første kristne menigheder i Jerusalem Messias Messias er en skikkelse, der omtales i Det Gamle Testamente. Han skulle komme og genoprette det storrige, man havde på kong Davids tid, det vil sige omkring år 1000 f.v.t. 11

12 bestod altså af jøder, der havde skiftet tro. Det var mænd og kvinder, der var døbt og var blevet kristne, men blev ved med at komme i Templet og deltage i gudstjenesten, sådan som jøderne havde gjort i hundreder af år. De blev også ved med at holde de love og regler, der gjaldt for jøder, for eksempel spisereglerne, som du kan læse lidt mere om på side 22, og reglerne for omskærelse, hvor man fjerner en Templet i Jerusalem var centrum for jødernes guds-dyrkelse. Det lå på en klippe over byen og var meget flot: opført i hvid marmor med søjlegange rundt om det hellige område. 12

13 smule af forhuden på drengenes penis. Derfor kaldes de jøde-kristne. Livet blev dog ikke lavet om fra den ene dag til den anden. De nye kristne troede ligesom jøderne på, at de var Guds udvalgte folk, for som man kan læse i 1. Mosebog, havde Gud jo oprettet en pagt, det vil sige en aftale, med det jødiske folk gennem Abraham. Gud havde givet Kanaaens land til Abraham og hans 13

14 efterfølgere, som til gengæld havde lovet Gud, at alle mænd fremover skulle omskæres. Den pagt var de nye kristne også en del af, mente de. Men de var sikre på, at pagten ikke gjaldt andre folkeslag. Dem betragtede man nemlig som hedninge. I de første mange år blev de nye kristne sikkert opfattet som en sekt inden for jødedommen. De første gudstjenester I begyndelsen mødtes de kristne i private hjem, hvor de holdt nadver hedning: i dag bruger man ordet om en person, der ikke er kristen, jøde eller muslim; en, der ikke er troende. I Det Nye Testamente bruges ordet om enhver, der ikke er israelit. sekt: en gruppe mennesker inden for en religion, der skiller sig ud, fordi de har en anden mening om visse religiøse emner. 14

15 sammen. De bad og sang salmer. Og så hørte de om Jesus og troen på, at han var Guds søn. Lidt ligesom i kirken i dag, når der er gudstjeneste. Især beretningen om, at Jesus vandt over døden, har været populær. Den tanke at livet fortsætter efter døden var ikke fremmed. Man kendte den allerede fra nogle af datidens græskromerske religioner. I de første menigheder blev man optaget ved at blive døbt, ligesom Jesus var blevet det. Så dåb var dengang det samme, som dåb er i dag: en adgangs-billet til den kristne kirke. I begyndelsen var det mest voksne, der blev døbt. I begyndelsen holdt de kristne gudstjenester hjemme hos hinanden. 15

16 Var de kristne kannibaler? Folk der ikke var døbt, kunne ikke deltage i de kristnes nadver. De kunne derfor ikke med egne øjne se, hvad der egentlig skete. Onde rygter sagde, at de kristne drak blod og spiste menneskekød, når de fejrede nadver, og flere mente, at så måtte de jo være kannibaler! Måske skyldtes rygterne, at nogle havde misforstået de ord, menigheden hørte ved nadveren, når der blev uddelt vin:»dette er Jesu Kristi blod«, og når de modtog brødet:»dette er Jesu Kristi legeme«. Maleri fra 1500-tallet af nadveren, som Jesus indstiftede. NADVER Nadveren har sin baggrund i Jesu sidste måltid med disciplene. I den danske folkekirke er nadveren et fællesmåltid, hvor præsten ved altergangen uddeler brød og vin til menigheden. 16

17 Hvis man ikke var døbt, kunne man ikke få adgang til de kristnes nadver. 17

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Nyttige råd i nedgangstider

Nyttige råd i nedgangstider Nyttige råd i nedgangstider Livets Kildes hæfteserie Nr. 36 8. årgang Juni 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde, c/o Postbox

Læs mere

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015 Pinse Den Hellige Ånds komme. Dette nyhetsbrevet inneholder et vitnesbyrd fra Danmark (på dansk) om hvordan Den Hellige Ånd løste en mann ut og gjenforenet

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere