Egå sejlklubs 40 års jubiluæm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egå sejlklubs 40 års jubiluæm"

Transkript

1 EGAA40 Egå sejlklubs 40 års jubiluæm Egå sejlklubs 40 års jubilæum 1

2 INDHOLD Netbaad ønsker Egå Sejlklub tillykke med de 40år Det fejrer vi med at give 30% rabat på tøj, sko og sejltøj 04 Forord Det er med stor glæde og fornøjelse, at vi kan byde velkommen til dette 40 års jubilæumsblad for Egå Sejlklub. 07 Egå Marina blev ikke bygget uden problemer. Utilfredse borgere protesterede imod havnens placering. Magistraten afviste protesterne, og havnen blev en realitet. 22 Kapsejlads I mange år blev der hver sommer afviklet stævner; både i ungdomsafdelingen og i voksenafdelingen. 33 Sejlsportens fremtid Vi skal være med til at ændre sejlsportens omdømme. 4 Forord 6 Tillykke med 40 år - hilsen fra Henning Schou 7 Egå Marina blev ikke bygget uden problemer 8 Et klubhus blev til i fællesskab 10 En ungdomsafdeling i forandring 12 Egå Marina Erhvervsdrivende Fond ønsker Egå Sejlklub tillykke med de 40 år 14 I skole som sejler 16 Efter et langt sejlerliv 18 En optimistberetning 20 Egå Sejlklub favner alle 22 Kapsejladsens mange sider 28 En flydende bådmesse 30 Tursejlads / At sejle i virkeligheden 33 Sejlsportens fremtid 34 sejlsporten skal fremad og opad 36 Egå Sejlklub er bare bedre 38 Et blik ind i sejlsportens fremtid med Mads Kolte-Olsen Udgiver: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå // Redaktør: Niels Greve // Medredaktør: Malene Wiborg Serup // Annonce redaktør: Peter Juul // Layout og rentegning: Himmelblaa ApS // Forsidefoto: Gösta Jørgensen // Trykkeri: Chronografisk // Oplag: // 2 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 3

3 Forord Claus Dalbøge Formand Det er med stor glæde og fornøjelse, at vi kan byde velkommen til dette 40 års jubilæumsblad for Egå Sejlklub. Et blad, der i ord og billeder byder på både historiske beretninger, fortællinger om nutiden samt bud på fremtiden for Egå Sejlklub. Denne flotte milepæl, som vi går i møde, er en stor begivenhed for Egå Sejlklub. Fra bestyrelsens side er vi ikke i tvivl om, at den skal fejres med manér. Der er planlagt mange aktiviteter, som centrerer sig om fællesskab, hvilket også er det, der kendetegner vores sejlklub. Det er mit håb, at denne dag vil kunne vise vores fantastiske sejlklub fra dens bedste side. På den måde kan vi, på bedste vis, reklamere for klubben og de mange aktiviteter, den byder på. Det glæder mig, at vi med dette blad, med billeder, der næsten taler for sig selv, også kan byde velkommen til sejlere i Egå Marina, der endnu ikke er medlem af klubben. Sejlklubben og vores rammer for klubben er baseret på de mange frivillige, der igennem tiden har lagt et utroligt flot stykke arbejde i at skabe og drive klubben Sejlklubben og vores rammer for klubben er baseret på de mange frivillige, der igennem tiden har lagt et utroligt flot stykke arbejde i at skabe og drive klubben. Vi er også heldige at have til huse på en velfungerende marina, som vi i alle årene har haft et godt samarbejde med. Vi har på alle områder mødt opbakning fra marinaens personale, som også altid er klar med en hjælpende hånd, hvis der er brug for det. I løbet af årene har de aktiviteter, der har været afviklet i klubben, stille og roligt formet sig til gode traditioner. Vi nyder alle de tilbagevendende sociale arrangementer som lørdagsfrokoster, fester, tursejladser og kapsejladser samt undervisning for både store som små sejlere. Traditioner er vigtige og gode at fastholde, hvilket vi også formår at gøre. Med en sejlklub med 40 år på bagen er det vigtigt, at man både tilgodeser de ældre medlemmers behov og ønsker såvel som at byde nye ideer velkommen; på den måde tilpasser klubben sig og skaber rammerne for en fremtidig klub og en stadig tilgang af nye medlemmer. I Egå Sejlklub er der heldigvis kultur for, at der skal være plads til alle disse behov, hvad enten man sejler optimist, er en del af seniorgruppen, er ny eller garvet sejler. Derfor vil du med læsning af dette blad få fornøjelsen af historier, beretninger og indlæg, der repræsenterer forskellige aldersgrupper og sejladsmæssige behov. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de frivillige kræfter er vigtige i enhver forening. Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til dette blad med artikler, fotos, opsætning og redigering. Jeg vil også gerne takke vores sponsorer og annoncører. Uden dem havde vi næppe fået dette blad udgivet i så fin en kvalitet. Med et ønske om god læselyst og et fantastisk jubilæumsår i Egå Sejklub. 4 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 5

4 Tillykke med 40 år Hilsen fra Henning Schou Egå Marina blev ikke bygget uden problemer Niels Greve Henning Skou Et besøg hos 83-årige Henning Schou på Rouloen lige oven for Egå Marina med en interessant samtale om begivenhederne, der førte til etableringen af både Egå Sejlklub og Egå Marina. Henning vil med denne lille beretning ønske Egå Sejlklub tillykke med 40-års jubilæet med håbet om en succesfuld fremtid. havn. Henning tager nu initiativet til en stiftende generalforsamling i Skæring forsamlingshus den 14. juni 1973, og 98 melder sig straks ind i sejlklubben. Kort efter får Henning besøg af Viggo Jacobsen, som er Aarhus Yachtklubs stærke støtte for de unge sejlere, især optimisterne. Han kommer med et vildt forslag, nemlig at man på kysten nær Egåens udlløb arrangerer et verdensmesterskab for Optimistsejlere. Henning er med på ideen - og det lykkes. Fra den 22. juli til 3. august 1975 arrangeres World Optimist Championship 1975 ud for Åkrogen. Det var logistisk en meget stor udfordring, men det blev en bragende succes. Egå Sejlklub var hermed blevet kendt i den store verden, endda uden en havn. Egå Marina sælger ved et møde i Sølystskolens festsal den 2. juni 1976 de første 416 bådpladser, og den 4. maj 1978 åbnes lystbådehavnen Egå Marina. Der var modstand fra beboerne langs kysten dengang, i 1974, hvor havnen skulle bygges. Der blev afleveret en skriftlig protest til Aarhus Byråd med 1500 underskrifter, hvor utilfredse borgere protesterede imod den nye byplanvedtægt for området. De primære indvendinger gik på: Trafiksikkerheden Forringelse af boligmiljøet Forringelse af det naturskønne strandmiljø Men protesterne gik i høj grad også på, om det var hensigtsmæssigt, at havnen blev placeret ud for ammunitionsfeltet i Koraldybet. Magistraten afviste beboernes protest, og byrådet godkendte endeligt vedtægterne den 26. juni I foråret 1976 opstod debatten om eksplosionsfaren i forhold til Koraldybet. Der blev blandt andet foretaget en undersøgelse af området lige ud for havnen for tilstedeværelsen af sprængstoffer. Debatten blev mere aktuel, da der i juni 1976 skete en eksplosion i Koraldybet. Det vesttyske firma, der dengang rensede sejlrenden i Koraldybet for gammel ammunition, lod et par bomber eksplodere for at kunne hæve bjærgelønnen. Mange af beboerne ved kysten husker denne stille sommerdag, hvor eksplosionsbraget og den efterfølgende vandsøjle afbrød stilheden. Fra min baghave til eksplosionsstedet var der ca. 2 km. over tagryggen kunne jeg den dag se det øverste af den over 50 m høje vandsøjle ude i havet. Per Priess Sejlklubformænd Henning Skou Aage Bent Larsen Jørgen Videbæk Ole Bentzen Et rundt år, som bringer tankerne tilbage til 1973 og alt det, som førte til oprettelsen af Egå Sejlklub. Det var en tid med utrolig megen aktivitet. Aarhus Lystbådehavn, som dengang var den eneste lystbådehavn i Aarhusbugten, havde ikke plads til alle de, som gerne ville have båd og ud og dyrke sejlsporten. Ud langs kysten nord for Aarhus boede mange, med interesse for sejlsporten, så der var et stort behov for en lystbådehavn. Herefter går det kun fremad for Egå Sejlklub Steen Milert Niels Lauritzen Peter Graupner Erik Schumacher Per Selmose Claus Dalbøge Myndighederne i amt og kommune var ikke umiddelbart positive for en lystbådehavn. Men et møde i Stakladen viste så stor interesse, at byrådet nedsatte en arbejdsgruppe, hvor Henning, som dengang sad i byrådet, blev formand. I en have i Egå sad 4 sejlere, som tillige udgjorde det lille band, Egå Rytme Ramblers ; Åge Bent Larsen, Hans Peter Ormstrup, Flemming Nissen og Henning Schou. De holdt grillfest og snakkede sejlsport. De bliver enige om, at man da godt kan have en sejlklub, selvom de mangler en 6 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 7

5 Et klubhus blev til i fællesskab Per Priess Lokalerne på 1.etage i restaurationsbygningen var en midlertidig løsning på manglen på et klubhus. En midlertidig løsning der varede 11 år. Den 30. april 1988 havde Egå Sejlklub en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen var en mulig vedtagelse af et klubhusbyggeri. Der var mødt 109 stemmeberettigede medlemmer op, og 103 af dem stemte for, at et klubhus skulle bygges. Det blev vedtaget, at der skulle arbejdes videre med specielt Ib Nielsons gode forslag om glasfacader både mod øst og mod vest. Den 23. september 1988 tog Henning Schou det første spadestik til klubhusbyggeriet på Egå Marina. Den 17. november kunne der holdes rejsegilde. I november startede medlemmernes aktion SELVBYG. Her havde 130 meldt sig til det frivillige arbejde. Allerede inden det første spadestik blev taget, havde byggeudvalget, som 8 Egå sejlklubs 40 års jubilæum bestod af Niels Lauridsen, Tyge Nissen, Ole Erland og Per Priess, holdt en del møder om selve processen. Det var en god oplevelse at se det sociale samvær i de forskellige arbejdsgrupper de følgende 7 måneder. Sekretæren skønnede dengang, at der på ca. 80 arbejdsdage blev anvendt knap 3000 selvbygningstimer. I løbet af foråret 1989 modtog Egå Sejlklub i alt kr. fra tipsmidler, kreditforeningen og byggefonden. Dette beløb blev bundet som sikringshusleje Opførelsen af klubhuset blev opgjort til kr. Klubben endte med et kreditforeningslån på kun kr. Hvis ikke klubmedlemmerne havde ydet det store antal selvbygningstimer, var den endelige byggesum blevet meget højere. Lørdag den 29. april 1989 var der indvielse af det nye klubhus; med reception og standerhejsning. Det var en god dag, hvor rigtig mange af sejlklubbens medlemmer deltog. Der var også inviteret en del gæster; blandt andet formændene for Aarhusbugtens eksisterende sejlklubber samt marinaens bestyrelse Mål Det enkelte specialforbunds andel af kvinder i bestyrelsen bliver i dette projekt brugt som indikator for, hvor mange kvinder der deltager i specialforbundets ledelse. Målet er at de 5 (udvalgte) specialforbund øger andelen af kvinder i deres bestyrelse betydeligt, men udgangspunktet er i sagens natur forskelligt fra forbund til forbund. En rettesnor er, at i 2010 har de 5 forbund i gns. mindst 1/3 kvinder i deres bestyrelse. Det ene forbund har fx øget andelen af kvinder fra 1 til 3 ud af en bestyrelse på 10 medlemmer, det andet fx fra 0 til 2 ud af en bestyrelse på 7 medlemmer. Andre faktorer så som arbejde for flere kvinder blandt trænere, øvrige ledere og dommere kan også tælle med i bedømmelsen, men vigtigt er det, at forbundet udviser vilje og hand- linger, der trækker i retning af ønsket om mere ligestilling i forbundets ledelse. Hej alle kvinder/piger Sæt X i kalenderen fredag aften d. 20 marts. I vil blive inviteret til et underholdende seminar i forbindels med DS generalforsamling i Odense. Så snart der er en dagsorden, vil der blive sendt en invitation ud elektronisk til de medlemmer, der er på vores nyhedsmail. Det vil også blive slået op i klubhuset og komme på hjemmesiden. Mange sejlerhilsner Lone Kirketerp Århus Bådebyggeri Hvis kun det bedste er godt nok til din båd Speciale: Teakdæk, Aptering, Rasp af træbåde, Forsikringsskader, Alle former for glasfiberarbejde. 300 m2 opvarmet værfthal i Egå. Udlejning af hal til gør det selv fribordslakering. Salg af Andersen spil, Harken, Blacke international bådmaling, Watski bådudstyr, Vetus bovpropeller og motor. Erik Gersner, tlf BÅDBYGGERLÆRLING SØGES 9 Egå sejlklubs 40 års jubilæum 9

6 En ungdomsafdeling i forandring mellem de frivillige hænder, det er svært at få fat i sponsorater, og konkurrencen om de unge mennesker er benhård. Der skal leveres value og morskab fra dag 1. De gider ikke sidde indenfor og lære teori, de vil ud og sejle med det samme. Igennem de sidste 10 år hvor jeg har haft min gang i ungdomsafdelingen, har man formået at skaffe midler til en hårdt tiltrængt opgradering af klubbens materiel. Det gælder ikke bare følgebåde, men også klubjoller, hvor mange af vores joller var op til 30 år gamle. Alt dette er, blandt andet, på grund af en kæmpe indsats fra de skiftende forældre, som har passeret klubben igennem de sidste 10 år. KONFERENCECENTER KIRSTINELUND OFFICELAB.DK Jonas Döpping Som så mange andre flyttede vi fra Aarhus til Egå Sejlklub i forbindelse med Marinaens og sejlklubbens tilblivelse. Det var selvfølgelig optimistjollesejlads, der trak. Dengang hed formanden Jes Retbøll. Egå Sejlklub havde, ligesom vores naboklubber, over 100 optimistsejlere. Nogle dyrkede vores sport intenst, andre sejlede bare tirsdag og torsdag. I Egå Sejlklub er der plads til alle. Som man voksede, skete det automatisk, at man rykkede fra optimistafdelingen over i jolleafdelingen. Det var faktisk ikke noget man tænkte nærmere over, det skete bare helt naturligt. I dag er det noget vanskeligere at drive ungdomsarbejde, ikke bare for Egå Sejlklub men for foreninger generelt. Grundene til dette kan være, at der er noget længere Egå Sejlklub har altid haft svært ved at fastholde storjollesejlere. Dette skyldes til dels den mangeårig konkurrence fra naboteamet Danmarkcenter, nu kraftcenter, kombineret med et naturligt frafald af unge mennesker i denne aldersgruppe. Men på trods af dette er det, igennem de sidste par år, lykkedes at skabe et blomstrende lasermiljø. Det ville være naturligt og en kæmpe styrkelse, hvis vi var en del af kraftcenteret med ansvar for laserjollesejlads. Mit største ønske er, at vores indsats kan blive værdsat, også af vores naboklubber, og at vi i fremtiden, som venner, kan underbygge hinandens miljøer E-joller i KBL, Skiff i Aarhus og Laser i Egå. Nogle vil måske sige; jamen kan vi ikke bare åbne for alt? Det er der ingen, der er imod, men skal der leveres value til nutidens ungdomssejlere, koster det ressourcer, mange ressourcer. Disse ressourcer findes i dag kun i et samarbejde mellem alle klubber. I dag flytter de unge sejlere derhen, hvor man har det bedste tilbud. Konferencecenter og mødelokaler i uformelle rammer Hold din næste konference på Kirstinelund eller book et mødelokale, hvis du har brug for et møde ude af huset i uformelle, indbydende og moderne rammer. Kirstinelund konferencecenter ligger som en lille grøn oase midt i et erhvervsområde i Lystrup. Kirstinelund ligger nær ved motorvej 15 Lystrup afkørslen, og med offentlig transport indenfor gåafstand. Mulighed for sundt, varieret og indbydende mad fra Café Kirstinelund. På Kirstinelund er der også mulighed for at leje en kontorplads eller et større kontor. SKÆRINGVEJ LYSTRUP - TLF: CAFÉ KIRSTINELUND LEJ ET KONTOR 10 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 11

7 Egå Marina Erhvervsdrivende Fond ønsker Egå Sejlklub tillykke med de 40 år NY SERVICEMULIGHED FOR DIN BÅD Bjarne Robl Det er nu engang mærkeligt at tænke på, at Egå Sejlklub blev stiftet i 1973, 5 år før Egå Marina blev indviet. Den daværende bestyrelse var meget fremsynede, og det blev besluttet, at Egå Sejlklub ville blive den eneste sejlklub på havnen, men uden at der ville blive tale om tvungent medlemskab. Klubben skulle varetage foreningslivet inden for søsporten; kapsejlads, tur- og motorsejlads, jollesejlads og ikke mindst det vigtige ungdomsarbejde. Egå Sejlklub og Egå Marina har, og har altid haft, et fortrinligt samarbejde på alle måder. Det har på det seneste resulteret i, at Egå Sejlklub har været den drivende kraft ved de flydende bådudstillinger, der i 2011 og 2012 har været afholdt på Egå Marina. Samarbejdet mellem Egå Marina og Egå Sejlklub gør det muligt at afholde årlige møder, hvor den forgangne sæson tages op til revision, og vi gennemgår den kommende sæsons stævner, arrangementer og andre relevante emner og problemer. Som vi plejer at sige, ville Egå Marina være en død havn uden de aktiviteter, som Egå Sejlklub beriger havnen og området med. Nu, hvor Floor Marine A/S har etableret sig på Egå Marina, er der kommet en ny mulighed for lokal service af din båd. Ud over et stort værksted beliggende mellem Skæring og Hjortshøj har vi tre servicebiler med servicefolk, der har mange års båderfaring. Vi servicerer alle bådtyper og mærker, og foretager næsten alle former for arbejde: Montering, serviceftersyn, klargøring m.m. Vi tilbyder også totalaftaler omkring vinterklargøring og landsætning med afrigning efterår og søsætning i foråret. Ring og hør nærmere. Derfor siger vi tillykke med jubilæet og tak for et godt samarbejde. Hver 4. år er der blevet valgt én person blandt medlemmerne i Egå Sejlklubs jolle- og ungdomsafdeling til marinaens bestyrelse. Gennem ungdomsarbejdet, som Egå Sejlklub gennem tiderne har varetaget, forventer vi, at der bliver uddannet sejlere, der med tiden kan overtage havnepladser og købe både fra nuværende plads- og bådejere. / f l oor ma r i n e a s e g å h avve j e g å t l f w w w.f l oor.d k 12 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 13

8 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Brunbjergvej 3, 8240 Risskov, Telefon , Fax Web: Marselisborg Dykkercente Marselisborg Marine MP Sejl I skole som sejler Peter Juul Siden sejlerskolen startede i Egå Sejlklubs regi for 10 år siden, har mere end 130 personer lært at sejle og fået deres duelighedsbevis gennem Egå Sejlklubs sejlerskole. Glæden ved at sejle starter der, hvor man er tryg, og trygheden opbygges ved en kombination af teori og færdighedstræning. Teori henter de nye sejlere på vinterens teoretiske undervisning, som afsluttes med en certificeret prøve i slutningen af marts måned. Den praktiske træning foregår fra 1. maj til september og afsluttes også med en praktisk prøve. Sejlertøj Bådudstyr Tovværk Havneproviant Reservedele Bådservice Klargøring Når begge dele er bestået, får deltageren sit duelighedsbevis og ligesom et kørekort, er dette bevis begyndelsen til at indarbejde og træne rutiner, så de rigtige handlinger ligger på rygraden, nøjagtig ligesom du ved, hvad du skal gøre, når lyskurven skifter til gult. Blandt deltagerne er der normalt 70 % nye sejlere, og 30 % som ønsker at kunne klare situationer selv, hvis en mand skulle falde overbord. Duelighedsbeviset er et krav, når man vil leje båd i udlandet. Så de, der vil være sikre på at kunne leje båd i Grækenland, har også været omkring sejlerskolen. Tel: Sejlerskolen er ofte den første kontakt med Egå Sejlklub, og vi skal derfor passe ekstra godt på de nye medlemmer, når de har fået deres duelighedsbevis og afsluttet sejlerskolen. For eksempel ved at tilbyde dem gastepladser ved tirsdagssejladserne eller involvere dem i andre aktiviteter i klubben. 14 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Nye sejl Lazyjacks Forsejlsposer Bompresenninger Kalecher Reparationer Dampvask Tel: Åben alle dage året rundt Marselisborg Havnevej 34, 8000 Aarhus C Bagside_ann.indd 2 09/01/ Egå sejlklubs 40 års jubilæum 15

9 Efter et langt sejlerliv Niels Greve Mange sejlere har et klubmedlemskab for livet. De starter med at blive skubbet ud i en optimistjolle som 8-årig. Gennem ungdomsårene opnår de kendskab til flere og mere krævende jolletyper. Måske opnår man endda at vinde mesterskaber. at danskerne kunne låne deres båd. Og i den kroatiske båd sejlede Jonas og Martin guldmedaljen hjem til Danmark. Det var en kæmpe stor dag og en kæmpe stor sejr. Har man konkurrencegejsten i sig, forbliver man kapsejler i mange år. Nogle få oplever det ultimative; at deltage i OL. Vi husker nok alle den sommerdag i 2008, hvor Martin Kirketerp, som tidligere har sejlet i Egå Sejlklub og hans makker, Jonas Warrer, lå til at vinde guldmedaljen før sidste sejlads. Andre har et mere afslappet forhold til konkurrencer og vælger at være tursejlere i de hjemlige farvande, langs de skandinaviske kyster eller på Middelhavet. Nogle få præsterer sejlads over de store have med held og store oplevelser i bagagen. Det er kun meget få, der kommer ud for uheld. Nogle skriver bøger om deres største sejladser, til stor glæde for dem, der brænder for eventyr på verdens have. Vi bliver ældre og kan se tilbage på et langt sejlerliv med mange gode oplevelser, som vi gerne deler med andre ved foredrag, billedvisning eller en personlig hyggesnak. Her er det gode grundlag for, at enhver sejlklub må have sin seniorgruppe. Medlemmer som i livets sene år nyder at mødes og drøfte det væld af oplevelser og erfaringer, som et langt liv har givet. Ved en bøje ud for Marselisborg Skov. 16 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Men så skete det utænkelige, det, der ikke måtte ske, masten på den danske 49er knækkede, og Martin og Jonas lå nu til at falde helt ud af konkurrencen. Men det kroatiske team, som var røget ud, tilbød, Egå Sejlklubs seniorgruppe er ingen undtagelse. Her mødes en flok af klubbens aldrende medlemmer til en kop kaffe og god medbragt kage. Nogle gange er der planlagt et emne, som ønskes behandlet, måske kan vi bidrage med et eller andet vedrørende klubbens aktiviteter. Ofte har et medlem forberedt et emne til nærmere forklaring; det kan være historisk navigation eller nye navigationsmetoder eller andet sejlsportsrelevant. Selv om det nok af og til antydes, kommer vore samtaler sjældent ind under begrebet skipperskrøner, men det kan jo ske. Som i enhver anden klub kan der være arbejdsopgaver, hvor medlemmerne med økonomisk fordel kan bidrage. Seniorgruppen har et par gange malet klubhuset, foretaget mindre reparationer, ryddet op, samlet skrald og i øvrigt stået til rådighed med en hjælpende hånd, hvor der har været behov for det. Vi mødes i vinterhalvåret, to aftener i efteråret og to i foråret. Dertil kommer vores julefrokost, som vi ser frem til gennem et helt år som et festligt højdepunkt. Om sommeren, i sejlsæsonen, bliver der arrangeret to sejladser i foråret og to i efteråret. Her mødes vi i klubhuset om morgenen og gør op, hvor mange vi er. Vi finder ud af, hvem der vil lægge båd til og beslutter et mål for dagens sejlads. Aarhus Bugten er et vidunderligt sejlområde. Her er mange gode mål som passer til en 5 timers sejlads. Nappedam, Knebel Vig, Kongsgårde eller Norsminde. Er det sidste for langt, kan vi nøjes med bøjen udfor Fiskerhuset ved Moesgaard Strand. Målet vælges efter vejrforholdene, så det bliver en behagelig sejlads. På denne måde bliver sejlerlivet afsluttet på en rolig og behagelig måde. Båden er solgt eller overdraget til en anden i familien. Samværet med jævnaldrende og kendte kolleger står på, så længe kræfterne tillader det. Med vemod og sorg modtager vi meddelelsen, når en af vennerne falder bort. Men vi ved, at en dag er det os selv, som må takke af efter et langt sejlerliv. Egå Sejlklubs seniorgruppe spiser frokost i Nappedam havn. Egå sejlklubs 40 års jubilæum 17

10 En optimistberetning Jes Retbøll En anekdote om VM for optimistsejlere 25. juli 4. august Det var Egå Sejlklubs første kapsejladsarrangement. Selv en sejlklub uden havn kan få vind i sejlene og med mod og dygtighed arrangerede Egå Sejlklub et verdensmesterskab i 1975 fra stranden ved Åkrogen. Der var 163 deltagere fra 25 nationer. Budgettet var på kroner. Fra sejlklubben deltog ca. 100 hjælpere, som var medvirkende til at skabe et vellykket VM, som senere blev udpeget som årets sportsarrangement i Aarhus. Per Priess Bjarne Robl, årest ungdomslederpris i DS Første optimistleder ( ) Egå Sejlklub startede, uden der var en optimistafdeling. Den blev først en formel realitet i 1977, efterfølgende blev det anført i Egå Sejlklubs love 11: For i videst mulig omfang at tilgodese medlemmernes interesser, opdeles klubben foreløbig i følgende sektioner: 1. optimistafdeling, 2.ungdomsafdeling, 3. kapsejladsafdeling, 4. turafdeling, 5. motorbådsafdeling Bestyrelsen kastede sig i 1975 ud i at arrangere et verdensmesterskab for optimistjoller uden at have en base i en fungerende sejlklub og uden at have en reel havnebase. Det blev et fantastisk verdensmesterskab, som både var meget børnevenligt, og som også kom til at byde på nogle gode sejladser ud for området, hvor Marinaen ligger nu. Helt fra begyndelsen satte man fart under optimistarbejdet. I 1976 måtte det afvikles sammen med optimistarbejdet i Kaløvig Bådelaug. Optimistarbejdet på egen grund startede i 1977 en almindelig hverdagsaften hos Åge Bent Larsen, som havde inviteret 4 personer, som han mente kunne få en optimistafdeling op at stå. Det var Hans Kiær, Leif Andersen, Chris Jacobsen og undertegnede. Kun én af os fire havde været med til verdensmesterskabet, og ingen af os kendte hinanden på forhånd. Jeg kendte kun Åge Bent fra Børnehaven Brovænget, hvor vi begge havde børn. Her var jeg bestyrelsesformand, og måske tænkte Åge Bent, at så havde jeg også så meget organisationstalent, at jeg kunne opbygge en optimistafdeling, hvis jeg fik nogle gode hjælpere med. Det lykkedes. Hans Kiær var en god hjælper, da han havde været med i klubarbejde i Aarhus, og Leif og Chris tog sig af det træningsmæssige. Senere kom Vagn Petersen til, som tog sig af meget af det praktiske med jollerne. Vi skriver stadig Der er ingen havn. Man er ved at bygge den, men vi kan ikke sætte joller i vandet uden i det mindste at have en bro. Optimistafdelingen bestod af ca. 20 optimister og deres familier, som vi samlede til en planlægningsaften på Sølystskolen. Her afstak vi rammerne for, at vi i fællesskab skulle bygge en bro ud fra den kommende marinas nordlige mole lige neden for Skoven. Vi fik fremskaffet 2 skurvogne, og så var der omklædning i den ene og sejlopbevaring i den anden. På arealet foran skurvognene var der instruktion, inden vi gik ud. Det var en vidunderlig tid, alt var primitivt, alle havde gåpåmod, og vi fik en fantastisk sæson. I 1978 blev havnen taget i brug, og nu måtte vi foretage vores omklædning og opbevare vores sejl i et telt. Det blev sat op lige bag det areal, hvor jollehuset ligger nu. Vi var modige. Vi kastede os ud i stævner, og selv det estimerede Aarhusmesterskab afviklede vi herfra. I 1979 blev jollehuset opført, og det betød virkelig gode forhold til optimistsejlerne. Vi indrettede selv et loft i huset til hygge- og instruktionslokale. Det var optimistforældrene og de ældste sejlere, der gjorde en god indsats her. En dejlig pionertid. Der var kun ét minus Hans Kiær forlod os og rejste til Andorra. Det var et tab for os alle. Men andre kom ind i bestyrelsen, og optimistafdelingen voksede og voksede. Bjarne Robl kendte jeg indirekte gennem Elsebeth Robl fra børnehaven. Vi havde siddet i bestyrelse sammen og varetaget de samme interesser. Vi manglede en god afløser for Hans, og da jeg spurgte Elsebeth, om ikke Bjarne ville gå med i arbejdet, blev svaret, at det ville han gerne. Det blev til mange års fantastisk samarbejde, og da jeg i 1987 træder ud, tager Bjarne over. Optimistafdelingen ender med at blive landets største afdeling med ca. 150 sejlere. Vi arrangerer flere træningslejre for alle optimistsejlere på højt plan, og klubmæssigt deltager vi i stævner i både ind- og udland. Optimistarbejdet har været fantastisk at deltage i. Jeg forlod det ikke. Da jeg i 1984 var holdleder til verdensmesterskabet i Italien, bliver jeg valgt ind i IODA, som er verdensorganisationen for optimistjoller, hvor jeg før var kasserer og senere blev vicepræsident. Dette arbejde fortsatte jeg med til 1992, hvor jeg trådte ud af organisationen i forbindelse med verdensmesterskabet i Argentina. Det har været nogle fantastiske år både dem i Egå og dem i IODA. Jeg har lært meget og mødt mange dejlige og engagerede mennesker jeg ville ikke have været disse år foruden. 1. Optimist VM Laserjoller på havet optimiststævne, arktivitet på banen 4. Optimist VM 1975 Jes Retbøll, dygtig ungdomsleder i Egå sejlklub ca Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 19

11 Egå Sejlklub favner alle Peter Juul Vi ønsker en sejlklub for alle, der er glade for vand og vind i håret, som Dansk Sejlunion skriver. Derfor tænker bestyrelsen også meget på, hvordan vi kan inkludere alle, der synes, det er skønt at være på vandet i almindelighed og motorsejlere i særdeleshed. Som i de fleste andre sejlklubber er Egå Sejlklub startet af nogle, der sejler med sejl, men der er jo heldigvis ingen naturlov, der siger, at man skal sejle med sejl, så lad os få en sejlklub for alle i havnen. Det kræver selvfølgelig, at klubben tager godt i mod motorsejlere, og at motorsejlerne fortæller klubben, hvad den kan gøre for at Egå Sejlklub bliver attraktiv for motorsejlere. Vi har medlemmer blandt motorsejlerne og for de af jer, der ikke selv kender sådan én, kan jeg fortælle, at de er mere end ganske rare at være sammen med. Laver vi en liste over hvilke ting, vi har til fælles i forhold til sejlads og klubliv, vil vi hurtigt se, at det er langt det meste, der er fælles. Vi med sejl er måske lidt gladere for vind end motorsejlerne, og hvis der ingen vind er, bliver vi jo også motorsejlere. Kære motorsejlere Kom og vær med til at Egå Sejlklub bliver klubben, hvor der er et væld af tilbud til alle, der elsker vandet, havnene og sejlerlivet. Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os Risskov Afdeling Vejlby Centervej nordea.dk Bliv kunde nu på eller nordea.dk/velkommen 20 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 21

12 Kapsejladsens mange sider Steen Jepsen Der har alle dage været sejlet kapsejlads i Egå Sejlklub og mange med et godt udgangspunkt i dommerstadet, der også er Egå Marinas kendetegn: Båken. Båkebanen fik konkurrence Jeg startede med at sejle kapsejlads i Egå Sejlklub i starten af 80 erne. Starten gik fra Båken, rundt om lodsbøjen ved Aarhus, omkring et mærke ved Skødshoved og hjem igen til Båken. Det var en rigtig dejlig tur på 1-2 timer afhængig af vindforhold. Der var en alternativ bøje, hvis vinden var svag, så vi ikke kom for sent hjem. Det handlede selvfølgelig om at komme først, men det handlede også om at have det sjovt, og ofte kunne man godt nå en øl undervejs på et langt slørben. Der var kun én trekant at sejle, men stoltheden var stor. Lige så stor var håneretten over for konkurrenterne, hvis man efter sejladsen kunne fremvise et lille dramglas som tegn på en løbssejr. Vi fik nu ikke mange, men andre havde en ordentlig omgang glas. Men vi hyggede os alle sammen i klubhuset efter sejladsen, der var ofte mulighed for frikadeller eller ribbensteg. Denne hygge, hvor vi sad over 100 sejlere i klubben, var ikke uvæsentlig for denne sport. Jeg blev mere aktiv og kom med i både kapsejladsudvalget og som official til stævner. Det var og er et godt miljø, og det er en fornøjelse at yde frivilligt arbejde, når man ser, at ens energi og indsats kommer nogle aktive sejlere, unge og gamle, til gode og glæde. I starten af 00 erne syntes vi i kapsejladsudvalget, at den enkle trekantssejlads Båkebanen var en smule kedelig; vi skulle have lidt mere udfordring. Banen havde også øgenavnet Grossererbanen ; den var enkel, og man kunne nå en øl undervejs. Det blev foreslået, at vi kunne skifte baner og sejle efter flere mærker, så der blev mere kryds og flere ben at sejle. Der blev lagt flere mærker ud, og der blev lavet kortskitser, der blev delt ud, og på en stor tavle annonceredes det i klubhuset og på Båken, hvilken bane man skulle sejle. Der var mange muligheder med både korte og lange baner, med og uden tillæg, men der var også meget at holde styr på. Men tiltaget blev modtaget af sejlerne med stor begejstring. Nu var der mere ræs at gå op i. Denne baneform og afvikling holder stadig. Og der er god deltagelse hver tirsdag i sæsonen. Easy Sejlads og single-hand Et andet tiltag var for dem der var nybegyndere; sejlere der lige skulle vænne sig til at manøvrere deres båd og også vænne sig til kapsejladsreglerne, der kunne virke komplicerede for den uøvede. Der blev på Båkebanen lavet særskilte løbsregler for nybegynderne, hvor man startede før de andre og sejlede efter søvejsreglerne. Efter de nye baner blev indført, lavede vi en helt enkel bane for de nye, som blev kaldt Easy Race og senere Easy Sejlads. Denne bane blev også populær for de seniorsejlere, der ikke ville have det for kompliceret, der skulle jo være plads til en øl mens man ihærdigt forsøgte at komme først. Der var også udfordringer til solosejlerene. Hver anden mandag er der i mange år blevet sejlet single-hand, hvor man med en-mands-besætning alene skulle stå for manøvre og navigation. Det var en kapsejlads, hvor der blev gået til benet for at nå først i mål. Man må ikke sejle for spiler, og sikkerheden er i højsædet. Pointsejladserne Der var endnu et tiltag for dem, der gerne ville sejle endnu mere ræs og træne til stævner. Det var typisk i klassebåde, hvor der var mange af samme bådtype. Der blev i slut 70 erne stiftet en forening, Pointsejladserne i et samarbejde mellem Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub. Begge klubber hver gav penge til en fast bane, så der blev lagt otte faste bøjer ud; 8-punkt-banen på Ryes Flak mellem Aarhus og Egå. Der kom, på skift, en dommerbåd ud og lavede en start- og mållinje ved én af bøjerne. Her kunne så vælges en OL-trekantbane, der startede med opkryds, der var tættest på vindøjet - men selvfølgelig med nogen tolerance. På denne bane sejlede damerne så om onsdagen, det var også i et samarbejde med Aarhus Sejlklub. Senere gik OL-banen af mode, og det drejede sig alene om op/nedbaner. Der blev optimeret, og vi reducerede til fire faste mærker, og så lagde dommerbåden en gate og start- og mållinje. Det var mere optimalt til vindøjet. De senere år er der optimeret flere gange, så der nu slet ikke er faste mærker. Men hver eneste gang lægger dommerbåden et topmærke, et afvisermærke, en gate og både start- og mållinje. Desuden kan der laves to starter samme aften, hvis vinden er til det. Dette er en optimal træningsbane for dem, der sejler kapsejlads i klassebåde og deltager i flere stævner. Heldigvis har vi været forskånet for de helt store uheld, men engang imellem har der da været sammenstød og skader; og efterfølgende protestbehandlinger. Den værste, jeg kan huske, var en båd, der blev ramt lige ved vandlinjen med gennembrud af fribordet til følge. Heldigvis var der kort til marinaen, og der var hurtig indsats med hjælp fra havnemesteren, der lynhurtigt kom på havnen, så båden kunne hejses i sikkerhed over vandet. Det er glædeligt at se, at der fortsat er stor aktivitet og iver efter at sejle kapsejlads; både i klassebåde og i familiesejlere. Der skal være lidt konkurrence i sporten om at kunne mestre tætte manøvrer om mærker og om at vige tæt på konkurrenter; og spændt gå i mål og vente på resultaterne. Og det er så hyggeligt efterfølgende, hvor alle mand går i klubhuset og fortæller historier om aftenens eller sidst års match med konkurrenten, der endelig fik sin bekomst. Stævner og mesterskaber Jeg ved, at det første markante stævne i Egå Sejlklub var et optimistjolle-vm i 1975, som sensationelt blev afviklet fra stranden. Det var nemlig før marinaen blev bygget, men derfor kunne et stort stævne godt afvikles med telte og masser af frivillige; det blev gjort med stor succes. En hyggelig tirsdagskapsejlads uden megen vind. 22 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 23

13 I over 10 år blev der fra 1977 afholdt VoltaCup og senere Egå Cup, som blandt andet indeholdt klassemesterskaber og DM for Expres, Polaris Drabant og Drabant 22 m.fl. Jeg var i mange år med til at hjælpe med afviklingen, og det gik fint med flere klasser på samme bane. På den måde var der bedre økonomi i at afvikle stævnerne. Der skulle jo også være lidt til klubben for anstrengelserne. Det var velafviklede stævner med gode stævne- og baneledere, som jeg lærte meget af. Nogle kunne styre Mette og samtidig, via VHF-radioerne, dirigere mær- Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Mette har været udstyret med tunge metallygtepæle som signalmaster, hvilket gjorde den særdeles rulleegnet, når der bare var lidt sø. Senere er disse skiftet til aluminiumsmaster, så nu er det meget bedre. Nogle mener dog, at der stadig kan komme store rulleture, og det er da sket flere gange, at når man står i den lille snekke en hel dag, så har søsygen fået overtaget. DEN10083 I mange år blev der hver sommer afviklet stævner; både i ungdomsafdelingen og i voksenafdelingen. Med en god stab af frivillige og med dommerbåden Mette som fast base. Hjælp ved uheld Du har behov for bugsering til nærmeste værft? Pantaenius overtager omkostningerne dog begrænset op til DKK ,00! Inspektionsomkostninger Du har haft en grundstødning og vil have bunden inspiceret? Pantaenius dækker inspektionen uden selvrisiko! Kontakt os Har du spørgsmål til dine forsikringer? Du kan ringe eller skrive til os på Ingen selvrisiko Indbrud, transportskade, brand, lynnedslag eller totalskade? Ved disse skader er der ingen selvrisiko hos Pantaenius! Tyskland Storbritannien Monaco Danmark Østrig Spanien Sverige USA Australien Østerbro Skive Tel Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 25

14 kebådene med mærker og linjer på plads og starte løbene med flag og skud. Og altid, trods sommerhøjtryk og vindændringer, få afviklet nogle gode sejladser, til deltagernes store tilfredshed. Havkapsejladser med lange distancer, som Intersale Cup fra Egå og rundt om Hesselø og Anholt og tilbage til Egå, blev afviklet fra slut 70 erne. Det var store arrangementer, der blev lavet i samarbejde med de andre klubber i Aarhusbugten. I 1990 blev der, ligeledes i samarbejde med de andre klubber, afviklet Danish Olympic Spring Regatta. Det var også et kæmpe arrangement, hvor det var godt at hjælpe hinanden. Der var stævner af både større og mindre rang; der blev afviklet både guldpokal, DM er, NM er EM er og VM for H-både i 1981, og jeg var selv med til et VM for Wayfarer-joller i Men der var også mindre stævner for lokale og også damemesterskaber; for eksempel Havfrue-Cup, der blev afviklet nogle år, og ligesom med alle de andre stævner, var dette også en stor succes. Egå Sejlklub har et godt ry for at afvikle gode stævner, og det skulle vi gerne blive ved med. Det skal være gode oplevelser både for de deltagende sejlere, men også for arrangører og hjælpere både på vand og på land. En særlig oplevelse, jeg vil huske i mange år, var da vi under DM for H-både i 2007 fik lov til at sejle ind i selve Aarhus Havn for at besøge Tall Ship Race med deltagere, ledsager- og dommerbåde. Fantastisk at gå ind med spilere og sejle rundt mellem de lange, flotte fuldriggere og tusindvis af tilskuere. Hovedsejladsen Lokalt har vi den tilbagevendende Egå Sejlklubs Hovedkapsejlads, der afvikles midt i september. En sejlads med deltagere fra hele lokalområdet i en distancebane rundt om mærker i hele Aarhusbugten. Altid startende med rundstykker i klubben, skippermøde og start fra Båken. Afslutning efter sømil og præmieoverrækkelse i klubhuset. En altid populær sejlads, hvor der også deltager mange fra andre klubber. Sailing Aarhus I samarbejde med de andre sejlklubber i Aarhus Kommune, og med støtte fra Sport Aarhus Event, blev der i 1999 etableret foreningen Sailing Aarhus. Dette for at kunne stå sammen om de helt store stævneopgaver. Den primære driver var da at byde ind på ISAF Worlds 2003; verdensmesterskabet for OL-klasserne. Dette stævne fik vi ikke, men der blev gået efter meget andet, og i 2008 blev WYSC (World Youth Sailing Championship) verdensmesterskabet for ungdomsklasser afholdt i Egå Sejlklub. Et stort arrangement med mange baner, kæmpe logistik på land og et stort sikkerhedsopbud, som kun kunne løftes i samarbejde med Sailing Aarhus. Sidenhen blev flere store arrangementer afholdt i SA-regi. De største ting jeg selv deltog i, var udover WYSC 2008, et stort World Tour Match Race stævne, hvor alle verdens bedste skippere deltog. Det var med TV reportager og hele udtrækket i stilling. Og sidste år, i 2012, var der Eurosafstævnet, Ungdoms-EM, hvor det blæsende vejr var en udfordring for både deltagere og officials. Aarhus Big Boat Race Seneste skud på stammen af tilbagevendende stævner fra Egå Sejlklub er for de store både, Aarhus Big Boat Race. Det startede med en idé om træning for de største både, fordi der manglede noget i det jyske. Men under planlægningen kom vi frem til, at vi lige så godt kunne arrangere et rigtigt stævne. Det lykkedes at komme godt i gang, og i 2011 blev det første stævne afholdt. Det var populært og efterspurgt. Så vi fortsatte og var medinitiativtagere til etableringen af Danish Big Boat Series, som er det uofficielle DM for storbåde. I år er foreningen Danish Big Boat blevet stiftet. Med den kan vi måske få de gode dage fra Admirals Cup tilbage? Det er i hvert fald mit håb. Vi afvikler i år Aarhus Big Boat Race fra Egå for tredje gang, og det skal holde ved i mange år. Der har været afholdt mange store stævner med ES-deltagere og officials fra både Egå Sejlklub og fra vores nabohavne, jeg kan ikke nævne dem alle. Men jeg vil nævne at et fantastisk stort arbejde fra et hav af frivillige er med til at skabe et godt klubliv. Det er simpelthen med til at sætte Egå Sejlklub på Danmarkskortet, og det bidrager til både økonomi og sammenhold i klubben. Tak til alle frivillige for en fantastisk indsats før, under og efter disse stævner. 26 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 27

15 En flydende bådmesse Niels Greve Den Flydende Bådmesse flyttede i 2011 fra Marselisborg Lystbådehavn til Egå Marina. Den blev arrangeret af Floor Marine. Det krævede megen hjælp, som hovedsagelig blev leveret af frivillige fra Egå Sejlklub. Bådejerne på Bro 1 fandt sig i at blive flyttet til andre pladser i havnen under messen. Det blev en stor succes. I strålende vejr mødte nysgerrige gæster op over de 3 dage, messen varede. Kajgaden og Bro 1 samt Floors bro var fyldt op. Udstillerne viste alt det nyeste inden for sejlsporten, og der blev vidst også afsluttet en del handler den dag. Forsvaret kom med deres redningshelikopter og demonstrerede en redningsøvelse. I havnebassinet viste kajaksejlere grønlændervendinger, redningsøvelser og andre øvelser, som blev gjort til god underholdning. Uden for havnen og en tilskuerfyldt ydermole dystede unge sejlere i matchrace. Omkring 50 af Egå Sejlklubs medlemmer havde travlt som parkeringsvagter, pølsesælgere, hjælpere for udstillere og meget andet. I klubhuset blev der serveret kaffe og besvaret spørgsmål om klubben og klublivet. Efter messen holdt Egå Marina, Egå Sejlklub og Floor Marine evaluering, og der havde, 28 Egå sejlklubs 40 års jubilæum fra alle sider, kun været stor ros for hele arrangementet. Egå Sejlklub kunne konstatere en indtægt på godt kroner fra Den flydende Bådmesse. Desuden var der stor værdi i et mere udbredt kendskab til Egå Sejlklub og sejlerlivet. Alle var enige om, at det berettigede til en gentagelse. Som tak for indsatsen afholdte Egå Sejlklub, i forbindelse med standerstrygningen den 29. oktober, en middag for de, som frivilligt havde stillet sig til rådighed for arrangementet. Den flydende Bådmesse blev gentaget i Igen med stor succes. I strålende vejr mødte godt 7500 besøgende op, og der var både gæster fra Sjælland og Vestjylland. tige blæst, som helikopteren fremkaldte, sendte en støvregn ind over publikum, som interesseret fulgte med fra land. Senere blev der vist matchrace, hvor to både kæmpede mod hinanden. Der var Kom og Sejl, hvor interesserede blev iklædt redningsveste og fik en sejltur med demonstration af, hvad sejlads er for en sport. Igen var der ros fra både udstillere og arrangører for den store indsats, som klubbens medlemmer havde præsteret. En indsats som kun kan være til gavn for Egå Sejlklub, Egå Marina og for kendskabet til sejlsporten i sin helhed. Heller ikke denne gang var der mangel på frivillige hænder. De mange udstillinger var denne gang suppleret med en hoppeborg for børnene, musikunderholdning, salg af øl og pølser osv. Forsvaret kom med deres redningshelikopter og demonstrerede en redningsøvelse udfor ydermolen. Jeg kan huske, at den kraf- Udstillerne viste alt det nyeste inden for sejlsporten, og der blev vist også afsluttet en del handler den dag. Egå sejlklubs 40 års jubilæum 29

16 Tursejlads Niels Greve Tur- og Motorbådsudvalgets opgave er at arrangere to fællessejladser om året. Pinseturen til Mårup og Løvfaldsturen til Nappedam. Det er populære ture og mange deltager. Desuden er udvalget ansvarlig for et antal faglige eller underholdende aftener i vinterens løb. Egentlig tursejlads beskæftiger Egå Sejlklub sig ikke med. Det er overladt til det enkelte medlem. Der er imidlertid en betydelig aktivitet. Hver sommer sejles der rundt i de danske farvande. Det fynske øhav og Limfjorden er populære mål. Mange når den svenske skærgård, Oslofjorden eller Østersøens kyster. En del medlemmer fra Egå Sejlklub har dog også været at finde længere væk. Her kommer en smuk beretning fra en passioneret tursejler. At sejle i virkeligheden Preben Heide Mange udlever alle deres sejlerdrømme i Søkort 112 plus et par stykker mere. Andre har trangen i sig; de skal længere og længere væk. De er afhængige af stadig større doser vind og saltvand for ikke at blive ramt af rystende abstinenser. For nogle år siden var jeg meget optaget af en båd, jeg havde set i Egå Marina. På skibssiden var malet en sætning, der sagde noget i retningen af:»den, der flyver højest, ser længst.«jeg opfattede det som udtryk for en visdom og indsigt, der naturligt følger af at være langturssejler, og det var medvirkende til at øve vingerne, så svingfjerene kunne blive store og stærke og bære os ud bag fjerne horisonter, hvor oplevelserne ligger, og det virkelige sejlerliv folder sig ud. Vi sejlede en tur til Sverige, men det er jo klart, at den svenske skærgård ikke giver det helt store kick. Vandene er de samme, som skyller de danske strande, og det eneste virkelig eksotiske, på det tidspunkt, var et besøg i Systembolaget. Så tog vi en tur til Holland, men på vejen derned sejlede vi uden mast i de grøfter, man kalder kanaler, og da vi skulle hjem, var Nordsøen blank som et spejl, så det gav heller ikke den rigtige følelse af at prøve kræfter med de endeløse vidder. På Sørlandet i Norge taler de nærmest dansk, og desuden blev jeg grimt søsyg på vejen over Skagerrak. Så den dybere indsigt i menneskenes liv på denne jord indfandt sig heller ikke den sommer. Nu skal man jo ikke give op uden videre, så vi besluttede os for at prøve, om vi kunne finde indsigten i mødet med de nye vesteuropæere i de baltiske lande. Det kostede os et totalforlis i Rigabugten. Vi prøvede også Ålandsøerne, Adriaterhavet, Middelhavet og et trip fra Irland gennem Caledonia-kanalen over Vesterhavet og hjem. I samlingen af logbøger i mit sejlerbibliotek ligger endnu ufortalte oplevelser fra en langtur gennem Kielerkanalen, Ejderen og Vesterhavet. Og da mit arbejdsliv ophørte, tog jeg med det gode skib ROSELINA af Egå over Atlanterhavet. Men vi så ikke ret meget længere, end vi plejer, og det var jo nok, fordi vi ikke fløj højt nok i jagten på de store oplevelser, der hæver langturssejlere op i en klasse over pjaskeriet hjemme i Danmark. Lad os fra det blå ocean i stedet vende blikket mod Kerteminde. Dagen er tirsdag 24. maj Den buttede bæltbåd RYLEN ligger klar ved kajen. Den 87-årige skibsfører har givet båd, sejl og motor et sidste eftersyn. Om bord kommer to noble, midaldrende herrer. Denne ene er forfatter. Den anden er maler. De skal ud på det, der i dag står som en af de mest kendte og udbytterige ture, der er foretaget af danske sejlere. I løbet af fire somre besøger de 132 danske øer og holme, de tegner og beskriver dem og udgiver tre store bind om deres færd; i alt 1200 trykte sider med 350 tegnede illustrationer. Titlen er;»de danskes Øer«. ens navn er Achton Friis, tegneren er Johannes Larsen. De skildrer landet, som det ligger lige ned til vandet, dets mennesker og dyreliv, dets historie og topografi med et kærligt, stilfærdigt nærvær og en sikker kunstnerisk sans, som for mig er kommet til at betyde, at jeg har fået øje for det egentlige ved vort land. Det store i det små, det væsentlige på alle de steder, som vi så ofte farer forbi. De sejlede ikke langt, de sejlede ikke vildt, men de åbnede alle deres sanser og brugte deres forstand. De var ikke på flugt fra noget, men på vej til noget. De var til stede og nærværende. Kærligt interesserede uden at snobbe nedad. Achton Friis skriver:»er det Solen? Halvvaagen mærker jeg, at et Lys skinner paa mit Ansigt og at en mild Luftning sagte vifter hen over det. Mit Leje gynger under mig, let og stille. Ligger jeg paa en sejlende Sky? Det toner i mit Øre af Fuglesang fra nær og fjern er det Lærker, der synger? Gennem de lukkede Øjenlaag aner jeg gyldne Farver bølge om mig. Er jeg i Himlen?«Nej, det er hverken himlen eller Tahiti. Det er såmænd bare Korshavn på Fyns Hoved. For en del år siden gæstede jeg en gammel mand i Tórshavn på Færøerne. Hans navn var Hedin Brú, og han havde i sine unge dage været fisker. Han fortalte om det hårde arbejde på havet nær Grønland, hvortil de kom med en sejlførende skonnert. Småbåde blev sat i vandet, og så fiskede de torsk med håndliner.»vi var heldige«, sagde den gamle mand,»vi blev taget ind på skibet, når det var hårdt vejr. Stor oplevelse fra en sejlads i det skotske farvand. 30 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 31

17 Det var værre for portugiserne. De blev først taget ind, når de havde fisket jollen fuld.»det ved jeg ikke, svarede den gamle mand,«og tårerne løb ham ned ad kinderne. Jeg mindes af og til, da havet tog mig. Det var så rart. Vi sejlede med en fiskerbåd syd om Island. Der var problemer med klyveren, og vi var tre mand forude. Efter lang tids arbejde fik vi den til at gå på plads. Det må være begyndt at blæse op, mere end vi troede. På vej agterud kom der en vældig brodsø og begravede mig i vand. Jeg blev slet ikke bange. Følelsen af at svæve i vandet, der klemte sammen om mit olietøj var så velgørende i min træthed. Og søen løftede mig bort fra skibet. Det var så godt. Hvad der skete, ved jeg ikke, men søen må have kastet mig tilbage, og jeg vågnede ved, at jeg lå på dækket bag ved vanterne. Så bar de mig neden under. Jeg husker at jeg græd af sorg. Det havde været så rart i det øjeblik i den grønne vægtløshed.havde døden snydt dig, eller havde du snydt døden,«spurgte jeg. Den aften i Tórshavn har jeg ofte tænkt på. Det var en mand, der et øjeblik troede sig løftet ganske omkostningsfrit ud af det hårde liv, men som helt kontant bliver kastet tilbage i virkeligheden, som han siden hen beskrev igen og igen som en af sit folks store fortællere. Det samme med Johannes Larsen og Achton Friis om bord i»rylen«. Og det samme med alle os, der kalder os sejlere. Vi skal sejle i den givne virkelighed her og nu. Jeg tror ikke mere, at det er en dyb sandhed, at den der flyver højt ser længst. Min pointe er, at kernen i vort elskede tidsfordriv ikke er vis af sømil på det blå ocean, men at være nærværende, til stede og med åbne sanser, der hvor man er lige nu. Dette bidrag til jubilæumsskriftet bygger til dels på kapitlet Vinterhavn fra min bog Drømmesejlads og forlis Sejlsportens fremtid Sejlsport og ungdom er idræt, det må man aldrig glemme. Igennem årene har vi ikke været rigtig dygtige til at gøre noget for ungdomssejlerne. Men Egå Sejlklub er en spændene klub, hvor vi, i modsætning til mange andre klubber, kan rumme det hele; kapsejlads, tursejlads, ungdomssejlads, motorbåde m.m. Selvom en sejlers veje er uransagelige, er der dog ét spor, som man kan se i nedenstående figur. Det er derfor utrolig glædeligt, at Egå har et stadigt voksende laserjollemiljø. Vores vigtigste opgave er nu at udvide dette miljø til også at omfatte voksne og studerende, således at miljøet får en kritisk masse, og medvirker til at sænke gennemsnitsalderen i klubben. I den sammenhæng er det utroligt vigtigt, at samarbejdet mellem bugtens klubber kommer op at stå. Samarbejdet giver nogle helt unikke muligheder for, at hele Aarhus kan have et unikt sejlsportsmiljø. Jonas Döpping Fremtiden for vores ungdomsarbejde ligger i fællesskab. OLYMPISK KLASSE Breddesejler Laser radial / Europajolle Min. 50 kg 29 er / 420 Min. 50 kg RSX Zoom8 Laser 4.7 Min. 37 kg Windsurf Min. 37 kg Ny sejler Optimist Feva Nye Sejler 32 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 33

18 Sejlsporten skal fremad og opad Flemming Rost Når vi i forbindelse med 40-års jubilæet har set tilbage i tiden og har gjort status over, hvor vi står i dag, er det naturligt også at se på fremtiden for sejlsporten og for Egå Sejlklub. Egå Sejlklub er, og har altid været, medlem af Dansk Sejlunion. Det er derfor oplagt, at Egå Sejlklub og Dansk Sejlunion i årene der kommer, udvikler sig i samme retning. Vores tanker går i samme retning, vi ser de samme udfordringer, men samtidig ser vi langt hen ad vejen de samme muligheder. Historisk set har Egå Sejlklub, af forskellige årsager, ikke formået at rumme de nye trends inden for vandsporten. Vi har koncentreret os om det kendte og overladt windsurfing, kitesurfing, hav- og turkajak, SUP, vandski, vandscooter, og hvad der ellers er kommet til i årenes løb, til sig selv. Det kan og vil bestyrelsen gøre noget ved. Målgruppen vil være voksensejlere i alderen 20+. Vi skal være med til at ændre sejlsportens omdømme, så alle kan se, at der er gode muligheder for fysisk udfoldelse i sejlsporten. Vi vil udvikle tilbud inden for såvel jolle- som kølbådssejlads, i de nyeste jolle- og kølbådstyper. Vores mål er at give unge voksne mulighed for sportslig og personlig udvikling samtidig med, at man får mulighed for at udvikle sin fysik. Kort sagt vil vi give sejlklubben endnu et ben at stå på et sportsligt ben og et sportsligt løft. Vi skal have de mange unge voksne, vi for en tid har ladet 34 Egå sejlklubs 40 års jubilæum fitnesscentrene være alene om at servicere, tilbage til Egå Sejlklub. Helt konkret har bestyrelsen besluttet at indkøbe flere laserjoller, og vi er i dialog med vores gode samarbejdspartner, Egå Marina, om havneplads til yderligere et par moderne kølbåde. Det skal være med til at gøre det nemt at komme på vandet. På denne måde skal sejlerne ikke selv skal have store omkostninger til egne joller eller kølbåde. Der er i de senere år kommet flere voksne i jollesporten. Det er en udvikling, vi gerne vil støtte. Dansk Sejlunions tanker om etablering af et sportsbådsmiljø og en sportsbådsliga er noget, vi følger tæt, da vi finder det yderst interessant. Sejlsport er ét blandt mange fritidstilbud, og vi skal sammen med andre danske sejlklubber og Dansk Sejlunion arbejde for synliggørelse af vores fantastiske sport. Der er ingen tvivl om, at man fra Egå Sejlklubs side er meget stolt over at kunne fejre 40 års jubilæum, og med rette. Formanden for Egå Sejlklub, Claus Dalbøge siger, at udfordringen og fremtiden for klubben er, at der skal fokuseres på, hvordan vi fastholder vores medlemmer. Han mener også, at man i lige så høj grad skal finde ud af, hvordan klubben får flere medlemmer; vi skal være åbne for nye ideer og søge efter muligheder, der kan skabe tilgang af yngre sejlere. Jeg mener også, at det er vigtigt, at vi har en dynamisk sejlklub, hvor bestyrelsen hele tiden er opmærksom på at gøre det attraktivt at være med i sejlklubben og skabe fordele ved at være med i klubben fortæller Claus Dalbøge, og han fortsætter her tænker jeg ikke kun på afvikling af forskellige former for arrangementer men ligeså meget, at der er andre tilbud og muligheder som for eksempel brug at værksted, klubhus, speedbådskørekort, rabatordninger og andre frynsegoder Egå sejlklubs 40 års jubilæum 35

19 Egå Sejlklub er bare bedre Peter Juul Selvom vores sejlklub på mange måder ligner de fleste klubber og foreninger, hvor medlemmerne samles om deres fritidsinteresse, og hvor Tordenskjolds soldater kæmper for at indtage den næste høj og forsvare de høje, der er indtaget, så er Egå Sejlklub noget særligt. i antallet af medlemmer, og det skyldes blandt andet, at vi er meget loyale, hvilket derfor betyder, at vores aldersgennemsnit i klubben stiger år for år. Vores udfordring bliver at få flere yngre medlemmer og samtidig finde ud af, hvad de prioriterer som vigtigt, når de melder sig ind i en sejlklub. Hvor var du i dit liv, da du blev 40 år? Hvad havde du udrettet, som du var stolt af? Vi er ganske gode til at tage imod nye medlemmer, men vi kan helt sikkert også blive endnu bedre. Atmosfæren på havnen er præget af åbenhed og hjælpsomhed Var dine børn blevet selvstændige og selvkørende? Havde du mod på nye udfordringer, og huskede du at bruge alt det, der allerede var gået rigtig godt? Havde du fundet din passion? Når jeg kigger på Egå Sejlklub som en succesfuld 40 årig, ser jeg især på den kultur og de værdier, som skabte succesen. Og jeg kan konstatere, at Egå Sejlklub er god til at dyrke disse værdier. Utrolig mange glade sejlere har brændt for og brænder stadig for Egå Sejlklub og lægger derfor mange timer i alt, hvad der sker i klubben. Listen over de mange aktiviteter er lang; lige fra VM fra stranden ved Åkrogen, bygning af klubhuset, utrætteligt arbejde med unge sejlere aften efter aften, store DM, EM og VM arrangementer, flydende bådmesse og terrassebygning. Tordenskjolds soldater har heldigvis altid haft flere geledder bag sig. Kigger vi i klubbens scrapbog, som Per Priess så omhyggeligt holder ajour, kan vi se, at fantastisk mange har taget en tørn, som træner, redaktør, i udvalg, i bestyrelse og ved arrangementer det er de værdier og den kultur, som har skabt Egå Sejlklub. Egå Sejlklub følger heldigvis ikke statistikken fra Dansk Sejlunion med % nedgang 36 Egå sejlklubs 40 års jubilæum blandt alle bådejere. Med et medlemskab af Egå Sejlklub bliver ens netværk pænt forøget, fordi man mødes på en anden måde ved nogle af klubbens arrangementer. Det er selvfølgelig ikke kun et spørgsmål om, hvordan vi som medlemmer tager imod nye, det er også afgørende, hvordan de nye møder klubben. På Pinseturen i år var Søren og Anne med som nye medlemmer. De spurgte, om det var i orden at give et par numre på harmonika og mandolin efter middagen. De spillede i et par timer, og i dag er der ingen blandt deltagerne, der ikke kender Søren og Anne. Erik og Anne Grete har været medlemmer i mange år men fik mulighed for at bruge mere tid i klubben, de er nu en aktiv del af klubhusudvalget. Der er masser af muligheder, så vi skal bare fortsætte vores åbenhed over for det nye, og med åbenhed møder man åbenhed. Egå Sejlklub er noget særligt - fordi vi vil det! Og kan vi fortælle og vise vores naboer på broerne, at det er godt at være medlem af Egå Sejlklub, så har vi også gjort en god gerning dér. Egå sejlklubs 40 års jubilæum 37

20 Et blik ind i sejlsportens fremtid med Mads Kolte-Olsen Malene Wiborg Serup Mads Kolte-Olsen Hvis man kigger på medlemstallene i de danske sejlklubber landet over, kan man godt være tilbøjelig til at lave et kolon efterfulgt af parentes start. Det er ikke ligefrem opadgående tal, og det er klart, at når man snakker om dansk sejlsport, kan man nemt komme til at fokusere på alle udfordringerne. Men hvis man spørger generalsekretæren i Dansk Sejlsport, Mads Kolte-Olsen, er han meget opmærksom på, at sejlsporten har brug for flere medlemmer og større synlighed. Mads anerkender sejlsportens udfordringer men opfordrer til, at man i arbejdet med at vende nedgang til optur skal fokusere på det positive, og alt hvad der rent faktisk virker i dansk sejlsport. Succeserne skal frem i lyset, de skal fremhæves og snakkes om. Mads er fast besluttet på at se fremad, og han vil han vil arbejde hårdt for, at flere danskere kommer på vandet. Flere børn, unge og voksne. Jeg vil arbejde sammen med dig og alle andre, som elsker sejlsport. Sejlsport er et af mange fritidstilbud, der kæmper om danskernes opmærksomhed. Men sejlsporten har potentiale. Vi har en fantastisk visuel sport med tusindevis af billeder, eventyr og historier. Lad os komme i gang. Sejlsporten inviterer til, at vi kan få brugt vores krop. Det er i tidens ånd at få pulsen op, og i sejlsporten kan vi endda krydre oplevelsen med vand i håret. Dansk Sejlunion vil med målrettet klubudvikling og synlige koncepter hjælpe klubberne til at blive et lokalt samlingssted med en mangfoldighed af aktivitet, der tager afsæt i det våde element. Nytænkning kan være tilbud, som integrerer havnens og lokalområdets andre muligheder. Sejlsport er ikke bare sejl, men også kite-surfing, stand-up-paddling eller fysiske crossfit øvelser på græs eller sand. Det vigtigste er, at SEJLKLUBBEN summer af liv. Mads opfordrer til, at klubberne ser udad. Det er naturligvis vigtigt, at man tilgodeser de kræfter, der findes i klubberne lige nu, men det er mindst ligeså vigtigt, at man sætter alle sejl ind for at tiltrække nye kræfter, som kan videreføre klubben. Nye kræfter kommer med nye ideer og giver et godt billede af, hvad samfundet ønsker af en sejlklub. Det er en stor opgave, men der er ingen tvivl om, at både Dansk Sejlunion og Egå Sejlklub er fuldt ud fokuserede på at skabe tilgang og højne sejlsportens popularitet. Frederiksberg Kødforsyning v/ Christian Sørensen Bøsbrovej Randers T: Egå sejlklubs 40 års jubilæum VI HAR MASSER AF TIL DINE SKATTE PULTERK AMMER.D K BOOK PÅ ER.DK PULTERKAMM SPAR 10% LAND I SIGTE! Lad os passe på dine skatte vinteren over. Lej et pulterkammer til sikker og tør opbevaring af sejl, garderobe, tovværk, hynder, elektronik, GPS, ekkolod, gummibåd, kalecher, påhængsmotor og hvad ved vi. AARHUS NORD AARHUS SYD AARHUS VEST RANDERS KOLDING TELEFON Egå sejlklubs 40 års jubilæum 39

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister.

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister. Generalforsamling 2015 Formandens mundtlige beretning Kære delegerede Vi er kommet til formandens mundtlige beretning. I har læst min skriftlige beretning, som blev offentliggjort på sejlsport.dk for fire

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern!

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern! Pantaenius FORDELE Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Få Jetzt dit Angebot tilbud nu! anfordern! Indhold Pantaenius - Nr. 1 til bådforsikringer 3 Dine fordele ved bådforsikring 4 Dine fordele ved

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Gå ombord i spændende foredrag og masser af underholdning med bl.a Peter Tanev, Jimmy Cornell, OL-drengene m.fl.

Gå ombord i spændende foredrag og masser af underholdning med bl.a Peter Tanev, Jimmy Cornell, OL-drengene m.fl. Gå ombord i spændende foredrag og masser af underholdning med bl.a Peter Tanev, Jimmy Cornell, OL-drengene m.fl. Alle dage Kl. 12.00 & kl. 15.00 Far til Fire - til søs Mød Lille Per, Onkel Anders og alle

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Nu kan du støtte Aarhusianske ungdoms- og talentsejlere direkte via et økonomisk bidrag, som du selv bestemmer størrelsen af. Støt Aarhusianske Ungdomstalenter

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

KLUBKONFERENCE 2014 FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET

KLUBKONFERENCE 2014 FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET FREDAG 17.00 Ankomst og tjek ind 18.00 Velkomst ved Hans Natorp og Mads Kolte-Olsen 18.15 Medlemsundersøgelse 2014-15 Oplæg ved Kasper Lund Kirkegaard,

Læs mere

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub SBK Junior Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub 1 Kære ny forældre I første omgang vil vi gerne sige mange tak på vegne af vores entusiastiske børn og unge fordi

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 OCD. January 2012. Intended for. Document type Notat. Date January 2012. Revision 2.

RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 OCD. January 2012. Intended for. Document type Notat. Date January 2012. Revision 2. RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 Intended for OCD Document type Notat Date January 2012 RANGLISTESTÆVNER EFTERÅR 2012 Revision 2 Date January 2012 Made by Jonas Döpping Checked by Approved by Description

Læs mere