Egå sejlklubs 40 års jubiluæm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egå sejlklubs 40 års jubiluæm"

Transkript

1 EGAA40 Egå sejlklubs 40 års jubiluæm Egå sejlklubs 40 års jubilæum 1

2 INDHOLD Netbaad ønsker Egå Sejlklub tillykke med de 40år Det fejrer vi med at give 30% rabat på tøj, sko og sejltøj 04 Forord Det er med stor glæde og fornøjelse, at vi kan byde velkommen til dette 40 års jubilæumsblad for Egå Sejlklub. 07 Egå Marina blev ikke bygget uden problemer. Utilfredse borgere protesterede imod havnens placering. Magistraten afviste protesterne, og havnen blev en realitet. 22 Kapsejlads I mange år blev der hver sommer afviklet stævner; både i ungdomsafdelingen og i voksenafdelingen. 33 Sejlsportens fremtid Vi skal være med til at ændre sejlsportens omdømme. 4 Forord 6 Tillykke med 40 år - hilsen fra Henning Schou 7 Egå Marina blev ikke bygget uden problemer 8 Et klubhus blev til i fællesskab 10 En ungdomsafdeling i forandring 12 Egå Marina Erhvervsdrivende Fond ønsker Egå Sejlklub tillykke med de 40 år 14 I skole som sejler 16 Efter et langt sejlerliv 18 En optimistberetning 20 Egå Sejlklub favner alle 22 Kapsejladsens mange sider 28 En flydende bådmesse 30 Tursejlads / At sejle i virkeligheden 33 Sejlsportens fremtid 34 sejlsporten skal fremad og opad 36 Egå Sejlklub er bare bedre 38 Et blik ind i sejlsportens fremtid med Mads Kolte-Olsen Udgiver: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå // Redaktør: Niels Greve // Medredaktør: Malene Wiborg Serup // Annonce redaktør: Peter Juul // Layout og rentegning: Himmelblaa ApS // Forsidefoto: Gösta Jørgensen // Trykkeri: Chronografisk // Oplag: // 2 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 3

3 Forord Claus Dalbøge Formand Det er med stor glæde og fornøjelse, at vi kan byde velkommen til dette 40 års jubilæumsblad for Egå Sejlklub. Et blad, der i ord og billeder byder på både historiske beretninger, fortællinger om nutiden samt bud på fremtiden for Egå Sejlklub. Denne flotte milepæl, som vi går i møde, er en stor begivenhed for Egå Sejlklub. Fra bestyrelsens side er vi ikke i tvivl om, at den skal fejres med manér. Der er planlagt mange aktiviteter, som centrerer sig om fællesskab, hvilket også er det, der kendetegner vores sejlklub. Det er mit håb, at denne dag vil kunne vise vores fantastiske sejlklub fra dens bedste side. På den måde kan vi, på bedste vis, reklamere for klubben og de mange aktiviteter, den byder på. Det glæder mig, at vi med dette blad, med billeder, der næsten taler for sig selv, også kan byde velkommen til sejlere i Egå Marina, der endnu ikke er medlem af klubben. Sejlklubben og vores rammer for klubben er baseret på de mange frivillige, der igennem tiden har lagt et utroligt flot stykke arbejde i at skabe og drive klubben Sejlklubben og vores rammer for klubben er baseret på de mange frivillige, der igennem tiden har lagt et utroligt flot stykke arbejde i at skabe og drive klubben. Vi er også heldige at have til huse på en velfungerende marina, som vi i alle årene har haft et godt samarbejde med. Vi har på alle områder mødt opbakning fra marinaens personale, som også altid er klar med en hjælpende hånd, hvis der er brug for det. I løbet af årene har de aktiviteter, der har været afviklet i klubben, stille og roligt formet sig til gode traditioner. Vi nyder alle de tilbagevendende sociale arrangementer som lørdagsfrokoster, fester, tursejladser og kapsejladser samt undervisning for både store som små sejlere. Traditioner er vigtige og gode at fastholde, hvilket vi også formår at gøre. Med en sejlklub med 40 år på bagen er det vigtigt, at man både tilgodeser de ældre medlemmers behov og ønsker såvel som at byde nye ideer velkommen; på den måde tilpasser klubben sig og skaber rammerne for en fremtidig klub og en stadig tilgang af nye medlemmer. I Egå Sejlklub er der heldigvis kultur for, at der skal være plads til alle disse behov, hvad enten man sejler optimist, er en del af seniorgruppen, er ny eller garvet sejler. Derfor vil du med læsning af dette blad få fornøjelsen af historier, beretninger og indlæg, der repræsenterer forskellige aldersgrupper og sejladsmæssige behov. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de frivillige kræfter er vigtige i enhver forening. Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til dette blad med artikler, fotos, opsætning og redigering. Jeg vil også gerne takke vores sponsorer og annoncører. Uden dem havde vi næppe fået dette blad udgivet i så fin en kvalitet. Med et ønske om god læselyst og et fantastisk jubilæumsår i Egå Sejklub. 4 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 5

4 Tillykke med 40 år Hilsen fra Henning Schou Egå Marina blev ikke bygget uden problemer Niels Greve Henning Skou Et besøg hos 83-årige Henning Schou på Rouloen lige oven for Egå Marina med en interessant samtale om begivenhederne, der førte til etableringen af både Egå Sejlklub og Egå Marina. Henning vil med denne lille beretning ønske Egå Sejlklub tillykke med 40-års jubilæet med håbet om en succesfuld fremtid. havn. Henning tager nu initiativet til en stiftende generalforsamling i Skæring forsamlingshus den 14. juni 1973, og 98 melder sig straks ind i sejlklubben. Kort efter får Henning besøg af Viggo Jacobsen, som er Aarhus Yachtklubs stærke støtte for de unge sejlere, især optimisterne. Han kommer med et vildt forslag, nemlig at man på kysten nær Egåens udlløb arrangerer et verdensmesterskab for Optimistsejlere. Henning er med på ideen - og det lykkes. Fra den 22. juli til 3. august 1975 arrangeres World Optimist Championship 1975 ud for Åkrogen. Det var logistisk en meget stor udfordring, men det blev en bragende succes. Egå Sejlklub var hermed blevet kendt i den store verden, endda uden en havn. Egå Marina sælger ved et møde i Sølystskolens festsal den 2. juni 1976 de første 416 bådpladser, og den 4. maj 1978 åbnes lystbådehavnen Egå Marina. Der var modstand fra beboerne langs kysten dengang, i 1974, hvor havnen skulle bygges. Der blev afleveret en skriftlig protest til Aarhus Byråd med 1500 underskrifter, hvor utilfredse borgere protesterede imod den nye byplanvedtægt for området. De primære indvendinger gik på: Trafiksikkerheden Forringelse af boligmiljøet Forringelse af det naturskønne strandmiljø Men protesterne gik i høj grad også på, om det var hensigtsmæssigt, at havnen blev placeret ud for ammunitionsfeltet i Koraldybet. Magistraten afviste beboernes protest, og byrådet godkendte endeligt vedtægterne den 26. juni I foråret 1976 opstod debatten om eksplosionsfaren i forhold til Koraldybet. Der blev blandt andet foretaget en undersøgelse af området lige ud for havnen for tilstedeværelsen af sprængstoffer. Debatten blev mere aktuel, da der i juni 1976 skete en eksplosion i Koraldybet. Det vesttyske firma, der dengang rensede sejlrenden i Koraldybet for gammel ammunition, lod et par bomber eksplodere for at kunne hæve bjærgelønnen. Mange af beboerne ved kysten husker denne stille sommerdag, hvor eksplosionsbraget og den efterfølgende vandsøjle afbrød stilheden. Fra min baghave til eksplosionsstedet var der ca. 2 km. over tagryggen kunne jeg den dag se det øverste af den over 50 m høje vandsøjle ude i havet. Per Priess Sejlklubformænd Henning Skou Aage Bent Larsen Jørgen Videbæk Ole Bentzen Et rundt år, som bringer tankerne tilbage til 1973 og alt det, som førte til oprettelsen af Egå Sejlklub. Det var en tid med utrolig megen aktivitet. Aarhus Lystbådehavn, som dengang var den eneste lystbådehavn i Aarhusbugten, havde ikke plads til alle de, som gerne ville have båd og ud og dyrke sejlsporten. Ud langs kysten nord for Aarhus boede mange, med interesse for sejlsporten, så der var et stort behov for en lystbådehavn. Herefter går det kun fremad for Egå Sejlklub Steen Milert Niels Lauritzen Peter Graupner Erik Schumacher Per Selmose Claus Dalbøge Myndighederne i amt og kommune var ikke umiddelbart positive for en lystbådehavn. Men et møde i Stakladen viste så stor interesse, at byrådet nedsatte en arbejdsgruppe, hvor Henning, som dengang sad i byrådet, blev formand. I en have i Egå sad 4 sejlere, som tillige udgjorde det lille band, Egå Rytme Ramblers ; Åge Bent Larsen, Hans Peter Ormstrup, Flemming Nissen og Henning Schou. De holdt grillfest og snakkede sejlsport. De bliver enige om, at man da godt kan have en sejlklub, selvom de mangler en 6 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 7

5 Et klubhus blev til i fællesskab Per Priess Lokalerne på 1.etage i restaurationsbygningen var en midlertidig løsning på manglen på et klubhus. En midlertidig løsning der varede 11 år. Den 30. april 1988 havde Egå Sejlklub en ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen var en mulig vedtagelse af et klubhusbyggeri. Der var mødt 109 stemmeberettigede medlemmer op, og 103 af dem stemte for, at et klubhus skulle bygges. Det blev vedtaget, at der skulle arbejdes videre med specielt Ib Nielsons gode forslag om glasfacader både mod øst og mod vest. Den 23. september 1988 tog Henning Schou det første spadestik til klubhusbyggeriet på Egå Marina. Den 17. november kunne der holdes rejsegilde. I november startede medlemmernes aktion SELVBYG. Her havde 130 meldt sig til det frivillige arbejde. Allerede inden det første spadestik blev taget, havde byggeudvalget, som 8 Egå sejlklubs 40 års jubilæum bestod af Niels Lauridsen, Tyge Nissen, Ole Erland og Per Priess, holdt en del møder om selve processen. Det var en god oplevelse at se det sociale samvær i de forskellige arbejdsgrupper de følgende 7 måneder. Sekretæren skønnede dengang, at der på ca. 80 arbejdsdage blev anvendt knap 3000 selvbygningstimer. I løbet af foråret 1989 modtog Egå Sejlklub i alt kr. fra tipsmidler, kreditforeningen og byggefonden. Dette beløb blev bundet som sikringshusleje Opførelsen af klubhuset blev opgjort til kr. Klubben endte med et kreditforeningslån på kun kr. Hvis ikke klubmedlemmerne havde ydet det store antal selvbygningstimer, var den endelige byggesum blevet meget højere. Lørdag den 29. april 1989 var der indvielse af det nye klubhus; med reception og standerhejsning. Det var en god dag, hvor rigtig mange af sejlklubbens medlemmer deltog. Der var også inviteret en del gæster; blandt andet formændene for Aarhusbugtens eksisterende sejlklubber samt marinaens bestyrelse Mål Det enkelte specialforbunds andel af kvinder i bestyrelsen bliver i dette projekt brugt som indikator for, hvor mange kvinder der deltager i specialforbundets ledelse. Målet er at de 5 (udvalgte) specialforbund øger andelen af kvinder i deres bestyrelse betydeligt, men udgangspunktet er i sagens natur forskelligt fra forbund til forbund. En rettesnor er, at i 2010 har de 5 forbund i gns. mindst 1/3 kvinder i deres bestyrelse. Det ene forbund har fx øget andelen af kvinder fra 1 til 3 ud af en bestyrelse på 10 medlemmer, det andet fx fra 0 til 2 ud af en bestyrelse på 7 medlemmer. Andre faktorer så som arbejde for flere kvinder blandt trænere, øvrige ledere og dommere kan også tælle med i bedømmelsen, men vigtigt er det, at forbundet udviser vilje og hand- linger, der trækker i retning af ønsket om mere ligestilling i forbundets ledelse. Hej alle kvinder/piger Sæt X i kalenderen fredag aften d. 20 marts. I vil blive inviteret til et underholdende seminar i forbindels med DS generalforsamling i Odense. Så snart der er en dagsorden, vil der blive sendt en invitation ud elektronisk til de medlemmer, der er på vores nyhedsmail. Det vil også blive slået op i klubhuset og komme på hjemmesiden. Mange sejlerhilsner Lone Kirketerp Århus Bådebyggeri Hvis kun det bedste er godt nok til din båd Speciale: Teakdæk, Aptering, Rasp af træbåde, Forsikringsskader, Alle former for glasfiberarbejde. 300 m2 opvarmet værfthal i Egå. Udlejning af hal til gør det selv fribordslakering. Salg af Andersen spil, Harken, Blacke international bådmaling, Watski bådudstyr, Vetus bovpropeller og motor. Erik Gersner, tlf BÅDBYGGERLÆRLING SØGES 9 Egå sejlklubs 40 års jubilæum 9

6 En ungdomsafdeling i forandring mellem de frivillige hænder, det er svært at få fat i sponsorater, og konkurrencen om de unge mennesker er benhård. Der skal leveres value og morskab fra dag 1. De gider ikke sidde indenfor og lære teori, de vil ud og sejle med det samme. Igennem de sidste 10 år hvor jeg har haft min gang i ungdomsafdelingen, har man formået at skaffe midler til en hårdt tiltrængt opgradering af klubbens materiel. Det gælder ikke bare følgebåde, men også klubjoller, hvor mange af vores joller var op til 30 år gamle. Alt dette er, blandt andet, på grund af en kæmpe indsats fra de skiftende forældre, som har passeret klubben igennem de sidste 10 år. KONFERENCECENTER KIRSTINELUND OFFICELAB.DK Jonas Döpping Som så mange andre flyttede vi fra Aarhus til Egå Sejlklub i forbindelse med Marinaens og sejlklubbens tilblivelse. Det var selvfølgelig optimistjollesejlads, der trak. Dengang hed formanden Jes Retbøll. Egå Sejlklub havde, ligesom vores naboklubber, over 100 optimistsejlere. Nogle dyrkede vores sport intenst, andre sejlede bare tirsdag og torsdag. I Egå Sejlklub er der plads til alle. Som man voksede, skete det automatisk, at man rykkede fra optimistafdelingen over i jolleafdelingen. Det var faktisk ikke noget man tænkte nærmere over, det skete bare helt naturligt. I dag er det noget vanskeligere at drive ungdomsarbejde, ikke bare for Egå Sejlklub men for foreninger generelt. Grundene til dette kan være, at der er noget længere Egå Sejlklub har altid haft svært ved at fastholde storjollesejlere. Dette skyldes til dels den mangeårig konkurrence fra naboteamet Danmarkcenter, nu kraftcenter, kombineret med et naturligt frafald af unge mennesker i denne aldersgruppe. Men på trods af dette er det, igennem de sidste par år, lykkedes at skabe et blomstrende lasermiljø. Det ville være naturligt og en kæmpe styrkelse, hvis vi var en del af kraftcenteret med ansvar for laserjollesejlads. Mit største ønske er, at vores indsats kan blive værdsat, også af vores naboklubber, og at vi i fremtiden, som venner, kan underbygge hinandens miljøer E-joller i KBL, Skiff i Aarhus og Laser i Egå. Nogle vil måske sige; jamen kan vi ikke bare åbne for alt? Det er der ingen, der er imod, men skal der leveres value til nutidens ungdomssejlere, koster det ressourcer, mange ressourcer. Disse ressourcer findes i dag kun i et samarbejde mellem alle klubber. I dag flytter de unge sejlere derhen, hvor man har det bedste tilbud. Konferencecenter og mødelokaler i uformelle rammer Hold din næste konference på Kirstinelund eller book et mødelokale, hvis du har brug for et møde ude af huset i uformelle, indbydende og moderne rammer. Kirstinelund konferencecenter ligger som en lille grøn oase midt i et erhvervsområde i Lystrup. Kirstinelund ligger nær ved motorvej 15 Lystrup afkørslen, og med offentlig transport indenfor gåafstand. Mulighed for sundt, varieret og indbydende mad fra Café Kirstinelund. På Kirstinelund er der også mulighed for at leje en kontorplads eller et større kontor. SKÆRINGVEJ LYSTRUP - TLF: CAFÉ KIRSTINELUND LEJ ET KONTOR 10 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 11

7 Egå Marina Erhvervsdrivende Fond ønsker Egå Sejlklub tillykke med de 40 år NY SERVICEMULIGHED FOR DIN BÅD Bjarne Robl Det er nu engang mærkeligt at tænke på, at Egå Sejlklub blev stiftet i 1973, 5 år før Egå Marina blev indviet. Den daværende bestyrelse var meget fremsynede, og det blev besluttet, at Egå Sejlklub ville blive den eneste sejlklub på havnen, men uden at der ville blive tale om tvungent medlemskab. Klubben skulle varetage foreningslivet inden for søsporten; kapsejlads, tur- og motorsejlads, jollesejlads og ikke mindst det vigtige ungdomsarbejde. Egå Sejlklub og Egå Marina har, og har altid haft, et fortrinligt samarbejde på alle måder. Det har på det seneste resulteret i, at Egå Sejlklub har været den drivende kraft ved de flydende bådudstillinger, der i 2011 og 2012 har været afholdt på Egå Marina. Samarbejdet mellem Egå Marina og Egå Sejlklub gør det muligt at afholde årlige møder, hvor den forgangne sæson tages op til revision, og vi gennemgår den kommende sæsons stævner, arrangementer og andre relevante emner og problemer. Som vi plejer at sige, ville Egå Marina være en død havn uden de aktiviteter, som Egå Sejlklub beriger havnen og området med. Nu, hvor Floor Marine A/S har etableret sig på Egå Marina, er der kommet en ny mulighed for lokal service af din båd. Ud over et stort værksted beliggende mellem Skæring og Hjortshøj har vi tre servicebiler med servicefolk, der har mange års båderfaring. Vi servicerer alle bådtyper og mærker, og foretager næsten alle former for arbejde: Montering, serviceftersyn, klargøring m.m. Vi tilbyder også totalaftaler omkring vinterklargøring og landsætning med afrigning efterår og søsætning i foråret. Ring og hør nærmere. Derfor siger vi tillykke med jubilæet og tak for et godt samarbejde. Hver 4. år er der blevet valgt én person blandt medlemmerne i Egå Sejlklubs jolle- og ungdomsafdeling til marinaens bestyrelse. Gennem ungdomsarbejdet, som Egå Sejlklub gennem tiderne har varetaget, forventer vi, at der bliver uddannet sejlere, der med tiden kan overtage havnepladser og købe både fra nuværende plads- og bådejere. / f l oor ma r i n e a s e g å h avve j e g å t l f w w w.f l oor.d k 12 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 13

8 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Brunbjergvej 3, 8240 Risskov, Telefon , Fax Web: Marselisborg Dykkercente Marselisborg Marine MP Sejl I skole som sejler Peter Juul Siden sejlerskolen startede i Egå Sejlklubs regi for 10 år siden, har mere end 130 personer lært at sejle og fået deres duelighedsbevis gennem Egå Sejlklubs sejlerskole. Glæden ved at sejle starter der, hvor man er tryg, og trygheden opbygges ved en kombination af teori og færdighedstræning. Teori henter de nye sejlere på vinterens teoretiske undervisning, som afsluttes med en certificeret prøve i slutningen af marts måned. Den praktiske træning foregår fra 1. maj til september og afsluttes også med en praktisk prøve. Sejlertøj Bådudstyr Tovværk Havneproviant Reservedele Bådservice Klargøring Når begge dele er bestået, får deltageren sit duelighedsbevis og ligesom et kørekort, er dette bevis begyndelsen til at indarbejde og træne rutiner, så de rigtige handlinger ligger på rygraden, nøjagtig ligesom du ved, hvad du skal gøre, når lyskurven skifter til gult. Blandt deltagerne er der normalt 70 % nye sejlere, og 30 % som ønsker at kunne klare situationer selv, hvis en mand skulle falde overbord. Duelighedsbeviset er et krav, når man vil leje båd i udlandet. Så de, der vil være sikre på at kunne leje båd i Grækenland, har også været omkring sejlerskolen. Tel: Sejlerskolen er ofte den første kontakt med Egå Sejlklub, og vi skal derfor passe ekstra godt på de nye medlemmer, når de har fået deres duelighedsbevis og afsluttet sejlerskolen. For eksempel ved at tilbyde dem gastepladser ved tirsdagssejladserne eller involvere dem i andre aktiviteter i klubben. 14 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Nye sejl Lazyjacks Forsejlsposer Bompresenninger Kalecher Reparationer Dampvask Tel: Åben alle dage året rundt Marselisborg Havnevej 34, 8000 Aarhus C Bagside_ann.indd 2 09/01/ Egå sejlklubs 40 års jubilæum 15

9 Efter et langt sejlerliv Niels Greve Mange sejlere har et klubmedlemskab for livet. De starter med at blive skubbet ud i en optimistjolle som 8-årig. Gennem ungdomsårene opnår de kendskab til flere og mere krævende jolletyper. Måske opnår man endda at vinde mesterskaber. at danskerne kunne låne deres båd. Og i den kroatiske båd sejlede Jonas og Martin guldmedaljen hjem til Danmark. Det var en kæmpe stor dag og en kæmpe stor sejr. Har man konkurrencegejsten i sig, forbliver man kapsejler i mange år. Nogle få oplever det ultimative; at deltage i OL. Vi husker nok alle den sommerdag i 2008, hvor Martin Kirketerp, som tidligere har sejlet i Egå Sejlklub og hans makker, Jonas Warrer, lå til at vinde guldmedaljen før sidste sejlads. Andre har et mere afslappet forhold til konkurrencer og vælger at være tursejlere i de hjemlige farvande, langs de skandinaviske kyster eller på Middelhavet. Nogle få præsterer sejlads over de store have med held og store oplevelser i bagagen. Det er kun meget få, der kommer ud for uheld. Nogle skriver bøger om deres største sejladser, til stor glæde for dem, der brænder for eventyr på verdens have. Vi bliver ældre og kan se tilbage på et langt sejlerliv med mange gode oplevelser, som vi gerne deler med andre ved foredrag, billedvisning eller en personlig hyggesnak. Her er det gode grundlag for, at enhver sejlklub må have sin seniorgruppe. Medlemmer som i livets sene år nyder at mødes og drøfte det væld af oplevelser og erfaringer, som et langt liv har givet. Ved en bøje ud for Marselisborg Skov. 16 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Men så skete det utænkelige, det, der ikke måtte ske, masten på den danske 49er knækkede, og Martin og Jonas lå nu til at falde helt ud af konkurrencen. Men det kroatiske team, som var røget ud, tilbød, Egå Sejlklubs seniorgruppe er ingen undtagelse. Her mødes en flok af klubbens aldrende medlemmer til en kop kaffe og god medbragt kage. Nogle gange er der planlagt et emne, som ønskes behandlet, måske kan vi bidrage med et eller andet vedrørende klubbens aktiviteter. Ofte har et medlem forberedt et emne til nærmere forklaring; det kan være historisk navigation eller nye navigationsmetoder eller andet sejlsportsrelevant. Selv om det nok af og til antydes, kommer vore samtaler sjældent ind under begrebet skipperskrøner, men det kan jo ske. Som i enhver anden klub kan der være arbejdsopgaver, hvor medlemmerne med økonomisk fordel kan bidrage. Seniorgruppen har et par gange malet klubhuset, foretaget mindre reparationer, ryddet op, samlet skrald og i øvrigt stået til rådighed med en hjælpende hånd, hvor der har været behov for det. Vi mødes i vinterhalvåret, to aftener i efteråret og to i foråret. Dertil kommer vores julefrokost, som vi ser frem til gennem et helt år som et festligt højdepunkt. Om sommeren, i sejlsæsonen, bliver der arrangeret to sejladser i foråret og to i efteråret. Her mødes vi i klubhuset om morgenen og gør op, hvor mange vi er. Vi finder ud af, hvem der vil lægge båd til og beslutter et mål for dagens sejlads. Aarhus Bugten er et vidunderligt sejlområde. Her er mange gode mål som passer til en 5 timers sejlads. Nappedam, Knebel Vig, Kongsgårde eller Norsminde. Er det sidste for langt, kan vi nøjes med bøjen udfor Fiskerhuset ved Moesgaard Strand. Målet vælges efter vejrforholdene, så det bliver en behagelig sejlads. På denne måde bliver sejlerlivet afsluttet på en rolig og behagelig måde. Båden er solgt eller overdraget til en anden i familien. Samværet med jævnaldrende og kendte kolleger står på, så længe kræfterne tillader det. Med vemod og sorg modtager vi meddelelsen, når en af vennerne falder bort. Men vi ved, at en dag er det os selv, som må takke af efter et langt sejlerliv. Egå Sejlklubs seniorgruppe spiser frokost i Nappedam havn. Egå sejlklubs 40 års jubilæum 17

10 En optimistberetning Jes Retbøll En anekdote om VM for optimistsejlere 25. juli 4. august Det var Egå Sejlklubs første kapsejladsarrangement. Selv en sejlklub uden havn kan få vind i sejlene og med mod og dygtighed arrangerede Egå Sejlklub et verdensmesterskab i 1975 fra stranden ved Åkrogen. Der var 163 deltagere fra 25 nationer. Budgettet var på kroner. Fra sejlklubben deltog ca. 100 hjælpere, som var medvirkende til at skabe et vellykket VM, som senere blev udpeget som årets sportsarrangement i Aarhus. Per Priess Bjarne Robl, årest ungdomslederpris i DS Første optimistleder ( ) Egå Sejlklub startede, uden der var en optimistafdeling. Den blev først en formel realitet i 1977, efterfølgende blev det anført i Egå Sejlklubs love 11: For i videst mulig omfang at tilgodese medlemmernes interesser, opdeles klubben foreløbig i følgende sektioner: 1. optimistafdeling, 2.ungdomsafdeling, 3. kapsejladsafdeling, 4. turafdeling, 5. motorbådsafdeling Bestyrelsen kastede sig i 1975 ud i at arrangere et verdensmesterskab for optimistjoller uden at have en base i en fungerende sejlklub og uden at have en reel havnebase. Det blev et fantastisk verdensmesterskab, som både var meget børnevenligt, og som også kom til at byde på nogle gode sejladser ud for området, hvor Marinaen ligger nu. Helt fra begyndelsen satte man fart under optimistarbejdet. I 1976 måtte det afvikles sammen med optimistarbejdet i Kaløvig Bådelaug. Optimistarbejdet på egen grund startede i 1977 en almindelig hverdagsaften hos Åge Bent Larsen, som havde inviteret 4 personer, som han mente kunne få en optimistafdeling op at stå. Det var Hans Kiær, Leif Andersen, Chris Jacobsen og undertegnede. Kun én af os fire havde været med til verdensmesterskabet, og ingen af os kendte hinanden på forhånd. Jeg kendte kun Åge Bent fra Børnehaven Brovænget, hvor vi begge havde børn. Her var jeg bestyrelsesformand, og måske tænkte Åge Bent, at så havde jeg også så meget organisationstalent, at jeg kunne opbygge en optimistafdeling, hvis jeg fik nogle gode hjælpere med. Det lykkedes. Hans Kiær var en god hjælper, da han havde været med i klubarbejde i Aarhus, og Leif og Chris tog sig af det træningsmæssige. Senere kom Vagn Petersen til, som tog sig af meget af det praktiske med jollerne. Vi skriver stadig Der er ingen havn. Man er ved at bygge den, men vi kan ikke sætte joller i vandet uden i det mindste at have en bro. Optimistafdelingen bestod af ca. 20 optimister og deres familier, som vi samlede til en planlægningsaften på Sølystskolen. Her afstak vi rammerne for, at vi i fællesskab skulle bygge en bro ud fra den kommende marinas nordlige mole lige neden for Skoven. Vi fik fremskaffet 2 skurvogne, og så var der omklædning i den ene og sejlopbevaring i den anden. På arealet foran skurvognene var der instruktion, inden vi gik ud. Det var en vidunderlig tid, alt var primitivt, alle havde gåpåmod, og vi fik en fantastisk sæson. I 1978 blev havnen taget i brug, og nu måtte vi foretage vores omklædning og opbevare vores sejl i et telt. Det blev sat op lige bag det areal, hvor jollehuset ligger nu. Vi var modige. Vi kastede os ud i stævner, og selv det estimerede Aarhusmesterskab afviklede vi herfra. I 1979 blev jollehuset opført, og det betød virkelig gode forhold til optimistsejlerne. Vi indrettede selv et loft i huset til hygge- og instruktionslokale. Det var optimistforældrene og de ældste sejlere, der gjorde en god indsats her. En dejlig pionertid. Der var kun ét minus Hans Kiær forlod os og rejste til Andorra. Det var et tab for os alle. Men andre kom ind i bestyrelsen, og optimistafdelingen voksede og voksede. Bjarne Robl kendte jeg indirekte gennem Elsebeth Robl fra børnehaven. Vi havde siddet i bestyrelse sammen og varetaget de samme interesser. Vi manglede en god afløser for Hans, og da jeg spurgte Elsebeth, om ikke Bjarne ville gå med i arbejdet, blev svaret, at det ville han gerne. Det blev til mange års fantastisk samarbejde, og da jeg i 1987 træder ud, tager Bjarne over. Optimistafdelingen ender med at blive landets største afdeling med ca. 150 sejlere. Vi arrangerer flere træningslejre for alle optimistsejlere på højt plan, og klubmæssigt deltager vi i stævner i både ind- og udland. Optimistarbejdet har været fantastisk at deltage i. Jeg forlod det ikke. Da jeg i 1984 var holdleder til verdensmesterskabet i Italien, bliver jeg valgt ind i IODA, som er verdensorganisationen for optimistjoller, hvor jeg før var kasserer og senere blev vicepræsident. Dette arbejde fortsatte jeg med til 1992, hvor jeg trådte ud af organisationen i forbindelse med verdensmesterskabet i Argentina. Det har været nogle fantastiske år både dem i Egå og dem i IODA. Jeg har lært meget og mødt mange dejlige og engagerede mennesker jeg ville ikke have været disse år foruden. 1. Optimist VM Laserjoller på havet optimiststævne, arktivitet på banen 4. Optimist VM 1975 Jes Retbøll, dygtig ungdomsleder i Egå sejlklub ca Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 19

11 Egå Sejlklub favner alle Peter Juul Vi ønsker en sejlklub for alle, der er glade for vand og vind i håret, som Dansk Sejlunion skriver. Derfor tænker bestyrelsen også meget på, hvordan vi kan inkludere alle, der synes, det er skønt at være på vandet i almindelighed og motorsejlere i særdeleshed. Som i de fleste andre sejlklubber er Egå Sejlklub startet af nogle, der sejler med sejl, men der er jo heldigvis ingen naturlov, der siger, at man skal sejle med sejl, så lad os få en sejlklub for alle i havnen. Det kræver selvfølgelig, at klubben tager godt i mod motorsejlere, og at motorsejlerne fortæller klubben, hvad den kan gøre for at Egå Sejlklub bliver attraktiv for motorsejlere. Vi har medlemmer blandt motorsejlerne og for de af jer, der ikke selv kender sådan én, kan jeg fortælle, at de er mere end ganske rare at være sammen med. Laver vi en liste over hvilke ting, vi har til fælles i forhold til sejlads og klubliv, vil vi hurtigt se, at det er langt det meste, der er fælles. Vi med sejl er måske lidt gladere for vind end motorsejlerne, og hvis der ingen vind er, bliver vi jo også motorsejlere. Kære motorsejlere Kom og vær med til at Egå Sejlklub bliver klubben, hvor der er et væld af tilbud til alle, der elsker vandet, havnene og sejlerlivet. Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os Risskov Afdeling Vejlby Centervej nordea.dk Bliv kunde nu på eller nordea.dk/velkommen 20 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 21

12 Kapsejladsens mange sider Steen Jepsen Der har alle dage været sejlet kapsejlads i Egå Sejlklub og mange med et godt udgangspunkt i dommerstadet, der også er Egå Marinas kendetegn: Båken. Båkebanen fik konkurrence Jeg startede med at sejle kapsejlads i Egå Sejlklub i starten af 80 erne. Starten gik fra Båken, rundt om lodsbøjen ved Aarhus, omkring et mærke ved Skødshoved og hjem igen til Båken. Det var en rigtig dejlig tur på 1-2 timer afhængig af vindforhold. Der var en alternativ bøje, hvis vinden var svag, så vi ikke kom for sent hjem. Det handlede selvfølgelig om at komme først, men det handlede også om at have det sjovt, og ofte kunne man godt nå en øl undervejs på et langt slørben. Der var kun én trekant at sejle, men stoltheden var stor. Lige så stor var håneretten over for konkurrenterne, hvis man efter sejladsen kunne fremvise et lille dramglas som tegn på en løbssejr. Vi fik nu ikke mange, men andre havde en ordentlig omgang glas. Men vi hyggede os alle sammen i klubhuset efter sejladsen, der var ofte mulighed for frikadeller eller ribbensteg. Denne hygge, hvor vi sad over 100 sejlere i klubben, var ikke uvæsentlig for denne sport. Jeg blev mere aktiv og kom med i både kapsejladsudvalget og som official til stævner. Det var og er et godt miljø, og det er en fornøjelse at yde frivilligt arbejde, når man ser, at ens energi og indsats kommer nogle aktive sejlere, unge og gamle, til gode og glæde. I starten af 00 erne syntes vi i kapsejladsudvalget, at den enkle trekantssejlads Båkebanen var en smule kedelig; vi skulle have lidt mere udfordring. Banen havde også øgenavnet Grossererbanen ; den var enkel, og man kunne nå en øl undervejs. Det blev foreslået, at vi kunne skifte baner og sejle efter flere mærker, så der blev mere kryds og flere ben at sejle. Der blev lagt flere mærker ud, og der blev lavet kortskitser, der blev delt ud, og på en stor tavle annonceredes det i klubhuset og på Båken, hvilken bane man skulle sejle. Der var mange muligheder med både korte og lange baner, med og uden tillæg, men der var også meget at holde styr på. Men tiltaget blev modtaget af sejlerne med stor begejstring. Nu var der mere ræs at gå op i. Denne baneform og afvikling holder stadig. Og der er god deltagelse hver tirsdag i sæsonen. Easy Sejlads og single-hand Et andet tiltag var for dem der var nybegyndere; sejlere der lige skulle vænne sig til at manøvrere deres båd og også vænne sig til kapsejladsreglerne, der kunne virke komplicerede for den uøvede. Der blev på Båkebanen lavet særskilte løbsregler for nybegynderne, hvor man startede før de andre og sejlede efter søvejsreglerne. Efter de nye baner blev indført, lavede vi en helt enkel bane for de nye, som blev kaldt Easy Race og senere Easy Sejlads. Denne bane blev også populær for de seniorsejlere, der ikke ville have det for kompliceret, der skulle jo være plads til en øl mens man ihærdigt forsøgte at komme først. Der var også udfordringer til solosejlerene. Hver anden mandag er der i mange år blevet sejlet single-hand, hvor man med en-mands-besætning alene skulle stå for manøvre og navigation. Det var en kapsejlads, hvor der blev gået til benet for at nå først i mål. Man må ikke sejle for spiler, og sikkerheden er i højsædet. Pointsejladserne Der var endnu et tiltag for dem, der gerne ville sejle endnu mere ræs og træne til stævner. Det var typisk i klassebåde, hvor der var mange af samme bådtype. Der blev i slut 70 erne stiftet en forening, Pointsejladserne i et samarbejde mellem Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub. Begge klubber hver gav penge til en fast bane, så der blev lagt otte faste bøjer ud; 8-punkt-banen på Ryes Flak mellem Aarhus og Egå. Der kom, på skift, en dommerbåd ud og lavede en start- og mållinje ved én af bøjerne. Her kunne så vælges en OL-trekantbane, der startede med opkryds, der var tættest på vindøjet - men selvfølgelig med nogen tolerance. På denne bane sejlede damerne så om onsdagen, det var også i et samarbejde med Aarhus Sejlklub. Senere gik OL-banen af mode, og det drejede sig alene om op/nedbaner. Der blev optimeret, og vi reducerede til fire faste mærker, og så lagde dommerbåden en gate og start- og mållinje. Det var mere optimalt til vindøjet. De senere år er der optimeret flere gange, så der nu slet ikke er faste mærker. Men hver eneste gang lægger dommerbåden et topmærke, et afvisermærke, en gate og både start- og mållinje. Desuden kan der laves to starter samme aften, hvis vinden er til det. Dette er en optimal træningsbane for dem, der sejler kapsejlads i klassebåde og deltager i flere stævner. Heldigvis har vi været forskånet for de helt store uheld, men engang imellem har der da været sammenstød og skader; og efterfølgende protestbehandlinger. Den værste, jeg kan huske, var en båd, der blev ramt lige ved vandlinjen med gennembrud af fribordet til følge. Heldigvis var der kort til marinaen, og der var hurtig indsats med hjælp fra havnemesteren, der lynhurtigt kom på havnen, så båden kunne hejses i sikkerhed over vandet. Det er glædeligt at se, at der fortsat er stor aktivitet og iver efter at sejle kapsejlads; både i klassebåde og i familiesejlere. Der skal være lidt konkurrence i sporten om at kunne mestre tætte manøvrer om mærker og om at vige tæt på konkurrenter; og spændt gå i mål og vente på resultaterne. Og det er så hyggeligt efterfølgende, hvor alle mand går i klubhuset og fortæller historier om aftenens eller sidst års match med konkurrenten, der endelig fik sin bekomst. Stævner og mesterskaber Jeg ved, at det første markante stævne i Egå Sejlklub var et optimistjolle-vm i 1975, som sensationelt blev afviklet fra stranden. Det var nemlig før marinaen blev bygget, men derfor kunne et stort stævne godt afvikles med telte og masser af frivillige; det blev gjort med stor succes. En hyggelig tirsdagskapsejlads uden megen vind. 22 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 23

13 I over 10 år blev der fra 1977 afholdt VoltaCup og senere Egå Cup, som blandt andet indeholdt klassemesterskaber og DM for Expres, Polaris Drabant og Drabant 22 m.fl. Jeg var i mange år med til at hjælpe med afviklingen, og det gik fint med flere klasser på samme bane. På den måde var der bedre økonomi i at afvikle stævnerne. Der skulle jo også være lidt til klubben for anstrengelserne. Det var velafviklede stævner med gode stævne- og baneledere, som jeg lærte meget af. Nogle kunne styre Mette og samtidig, via VHF-radioerne, dirigere mær- Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Mette har været udstyret med tunge metallygtepæle som signalmaster, hvilket gjorde den særdeles rulleegnet, når der bare var lidt sø. Senere er disse skiftet til aluminiumsmaster, så nu er det meget bedre. Nogle mener dog, at der stadig kan komme store rulleture, og det er da sket flere gange, at når man står i den lille snekke en hel dag, så har søsygen fået overtaget. DEN10083 I mange år blev der hver sommer afviklet stævner; både i ungdomsafdelingen og i voksenafdelingen. Med en god stab af frivillige og med dommerbåden Mette som fast base. Hjælp ved uheld Du har behov for bugsering til nærmeste værft? Pantaenius overtager omkostningerne dog begrænset op til DKK ,00! Inspektionsomkostninger Du har haft en grundstødning og vil have bunden inspiceret? Pantaenius dækker inspektionen uden selvrisiko! Kontakt os Har du spørgsmål til dine forsikringer? Du kan ringe eller skrive til os på Ingen selvrisiko Indbrud, transportskade, brand, lynnedslag eller totalskade? Ved disse skader er der ingen selvrisiko hos Pantaenius! Tyskland Storbritannien Monaco Danmark Østrig Spanien Sverige USA Australien Østerbro Skive Tel Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 25

14 kebådene med mærker og linjer på plads og starte løbene med flag og skud. Og altid, trods sommerhøjtryk og vindændringer, få afviklet nogle gode sejladser, til deltagernes store tilfredshed. Havkapsejladser med lange distancer, som Intersale Cup fra Egå og rundt om Hesselø og Anholt og tilbage til Egå, blev afviklet fra slut 70 erne. Det var store arrangementer, der blev lavet i samarbejde med de andre klubber i Aarhusbugten. I 1990 blev der, ligeledes i samarbejde med de andre klubber, afviklet Danish Olympic Spring Regatta. Det var også et kæmpe arrangement, hvor det var godt at hjælpe hinanden. Der var stævner af både større og mindre rang; der blev afviklet både guldpokal, DM er, NM er EM er og VM for H-både i 1981, og jeg var selv med til et VM for Wayfarer-joller i Men der var også mindre stævner for lokale og også damemesterskaber; for eksempel Havfrue-Cup, der blev afviklet nogle år, og ligesom med alle de andre stævner, var dette også en stor succes. Egå Sejlklub har et godt ry for at afvikle gode stævner, og det skulle vi gerne blive ved med. Det skal være gode oplevelser både for de deltagende sejlere, men også for arrangører og hjælpere både på vand og på land. En særlig oplevelse, jeg vil huske i mange år, var da vi under DM for H-både i 2007 fik lov til at sejle ind i selve Aarhus Havn for at besøge Tall Ship Race med deltagere, ledsager- og dommerbåde. Fantastisk at gå ind med spilere og sejle rundt mellem de lange, flotte fuldriggere og tusindvis af tilskuere. Hovedsejladsen Lokalt har vi den tilbagevendende Egå Sejlklubs Hovedkapsejlads, der afvikles midt i september. En sejlads med deltagere fra hele lokalområdet i en distancebane rundt om mærker i hele Aarhusbugten. Altid startende med rundstykker i klubben, skippermøde og start fra Båken. Afslutning efter sømil og præmieoverrækkelse i klubhuset. En altid populær sejlads, hvor der også deltager mange fra andre klubber. Sailing Aarhus I samarbejde med de andre sejlklubber i Aarhus Kommune, og med støtte fra Sport Aarhus Event, blev der i 1999 etableret foreningen Sailing Aarhus. Dette for at kunne stå sammen om de helt store stævneopgaver. Den primære driver var da at byde ind på ISAF Worlds 2003; verdensmesterskabet for OL-klasserne. Dette stævne fik vi ikke, men der blev gået efter meget andet, og i 2008 blev WYSC (World Youth Sailing Championship) verdensmesterskabet for ungdomsklasser afholdt i Egå Sejlklub. Et stort arrangement med mange baner, kæmpe logistik på land og et stort sikkerhedsopbud, som kun kunne løftes i samarbejde med Sailing Aarhus. Sidenhen blev flere store arrangementer afholdt i SA-regi. De største ting jeg selv deltog i, var udover WYSC 2008, et stort World Tour Match Race stævne, hvor alle verdens bedste skippere deltog. Det var med TV reportager og hele udtrækket i stilling. Og sidste år, i 2012, var der Eurosafstævnet, Ungdoms-EM, hvor det blæsende vejr var en udfordring for både deltagere og officials. Aarhus Big Boat Race Seneste skud på stammen af tilbagevendende stævner fra Egå Sejlklub er for de store både, Aarhus Big Boat Race. Det startede med en idé om træning for de største både, fordi der manglede noget i det jyske. Men under planlægningen kom vi frem til, at vi lige så godt kunne arrangere et rigtigt stævne. Det lykkedes at komme godt i gang, og i 2011 blev det første stævne afholdt. Det var populært og efterspurgt. Så vi fortsatte og var medinitiativtagere til etableringen af Danish Big Boat Series, som er det uofficielle DM for storbåde. I år er foreningen Danish Big Boat blevet stiftet. Med den kan vi måske få de gode dage fra Admirals Cup tilbage? Det er i hvert fald mit håb. Vi afvikler i år Aarhus Big Boat Race fra Egå for tredje gang, og det skal holde ved i mange år. Der har været afholdt mange store stævner med ES-deltagere og officials fra både Egå Sejlklub og fra vores nabohavne, jeg kan ikke nævne dem alle. Men jeg vil nævne at et fantastisk stort arbejde fra et hav af frivillige er med til at skabe et godt klubliv. Det er simpelthen med til at sætte Egå Sejlklub på Danmarkskortet, og det bidrager til både økonomi og sammenhold i klubben. Tak til alle frivillige for en fantastisk indsats før, under og efter disse stævner. 26 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 27

15 En flydende bådmesse Niels Greve Den Flydende Bådmesse flyttede i 2011 fra Marselisborg Lystbådehavn til Egå Marina. Den blev arrangeret af Floor Marine. Det krævede megen hjælp, som hovedsagelig blev leveret af frivillige fra Egå Sejlklub. Bådejerne på Bro 1 fandt sig i at blive flyttet til andre pladser i havnen under messen. Det blev en stor succes. I strålende vejr mødte nysgerrige gæster op over de 3 dage, messen varede. Kajgaden og Bro 1 samt Floors bro var fyldt op. Udstillerne viste alt det nyeste inden for sejlsporten, og der blev vidst også afsluttet en del handler den dag. Forsvaret kom med deres redningshelikopter og demonstrerede en redningsøvelse. I havnebassinet viste kajaksejlere grønlændervendinger, redningsøvelser og andre øvelser, som blev gjort til god underholdning. Uden for havnen og en tilskuerfyldt ydermole dystede unge sejlere i matchrace. Omkring 50 af Egå Sejlklubs medlemmer havde travlt som parkeringsvagter, pølsesælgere, hjælpere for udstillere og meget andet. I klubhuset blev der serveret kaffe og besvaret spørgsmål om klubben og klublivet. Efter messen holdt Egå Marina, Egå Sejlklub og Floor Marine evaluering, og der havde, 28 Egå sejlklubs 40 års jubilæum fra alle sider, kun været stor ros for hele arrangementet. Egå Sejlklub kunne konstatere en indtægt på godt kroner fra Den flydende Bådmesse. Desuden var der stor værdi i et mere udbredt kendskab til Egå Sejlklub og sejlerlivet. Alle var enige om, at det berettigede til en gentagelse. Som tak for indsatsen afholdte Egå Sejlklub, i forbindelse med standerstrygningen den 29. oktober, en middag for de, som frivilligt havde stillet sig til rådighed for arrangementet. Den flydende Bådmesse blev gentaget i Igen med stor succes. I strålende vejr mødte godt 7500 besøgende op, og der var både gæster fra Sjælland og Vestjylland. tige blæst, som helikopteren fremkaldte, sendte en støvregn ind over publikum, som interesseret fulgte med fra land. Senere blev der vist matchrace, hvor to både kæmpede mod hinanden. Der var Kom og Sejl, hvor interesserede blev iklædt redningsveste og fik en sejltur med demonstration af, hvad sejlads er for en sport. Igen var der ros fra både udstillere og arrangører for den store indsats, som klubbens medlemmer havde præsteret. En indsats som kun kan være til gavn for Egå Sejlklub, Egå Marina og for kendskabet til sejlsporten i sin helhed. Heller ikke denne gang var der mangel på frivillige hænder. De mange udstillinger var denne gang suppleret med en hoppeborg for børnene, musikunderholdning, salg af øl og pølser osv. Forsvaret kom med deres redningshelikopter og demonstrerede en redningsøvelse udfor ydermolen. Jeg kan huske, at den kraf- Udstillerne viste alt det nyeste inden for sejlsporten, og der blev vist også afsluttet en del handler den dag. Egå sejlklubs 40 års jubilæum 29

16 Tursejlads Niels Greve Tur- og Motorbådsudvalgets opgave er at arrangere to fællessejladser om året. Pinseturen til Mårup og Løvfaldsturen til Nappedam. Det er populære ture og mange deltager. Desuden er udvalget ansvarlig for et antal faglige eller underholdende aftener i vinterens løb. Egentlig tursejlads beskæftiger Egå Sejlklub sig ikke med. Det er overladt til det enkelte medlem. Der er imidlertid en betydelig aktivitet. Hver sommer sejles der rundt i de danske farvande. Det fynske øhav og Limfjorden er populære mål. Mange når den svenske skærgård, Oslofjorden eller Østersøens kyster. En del medlemmer fra Egå Sejlklub har dog også været at finde længere væk. Her kommer en smuk beretning fra en passioneret tursejler. At sejle i virkeligheden Preben Heide Mange udlever alle deres sejlerdrømme i Søkort 112 plus et par stykker mere. Andre har trangen i sig; de skal længere og længere væk. De er afhængige af stadig større doser vind og saltvand for ikke at blive ramt af rystende abstinenser. For nogle år siden var jeg meget optaget af en båd, jeg havde set i Egå Marina. På skibssiden var malet en sætning, der sagde noget i retningen af:»den, der flyver højest, ser længst.«jeg opfattede det som udtryk for en visdom og indsigt, der naturligt følger af at være langturssejler, og det var medvirkende til at øve vingerne, så svingfjerene kunne blive store og stærke og bære os ud bag fjerne horisonter, hvor oplevelserne ligger, og det virkelige sejlerliv folder sig ud. Vi sejlede en tur til Sverige, men det er jo klart, at den svenske skærgård ikke giver det helt store kick. Vandene er de samme, som skyller de danske strande, og det eneste virkelig eksotiske, på det tidspunkt, var et besøg i Systembolaget. Så tog vi en tur til Holland, men på vejen derned sejlede vi uden mast i de grøfter, man kalder kanaler, og da vi skulle hjem, var Nordsøen blank som et spejl, så det gav heller ikke den rigtige følelse af at prøve kræfter med de endeløse vidder. På Sørlandet i Norge taler de nærmest dansk, og desuden blev jeg grimt søsyg på vejen over Skagerrak. Så den dybere indsigt i menneskenes liv på denne jord indfandt sig heller ikke den sommer. Nu skal man jo ikke give op uden videre, så vi besluttede os for at prøve, om vi kunne finde indsigten i mødet med de nye vesteuropæere i de baltiske lande. Det kostede os et totalforlis i Rigabugten. Vi prøvede også Ålandsøerne, Adriaterhavet, Middelhavet og et trip fra Irland gennem Caledonia-kanalen over Vesterhavet og hjem. I samlingen af logbøger i mit sejlerbibliotek ligger endnu ufortalte oplevelser fra en langtur gennem Kielerkanalen, Ejderen og Vesterhavet. Og da mit arbejdsliv ophørte, tog jeg med det gode skib ROSELINA af Egå over Atlanterhavet. Men vi så ikke ret meget længere, end vi plejer, og det var jo nok, fordi vi ikke fløj højt nok i jagten på de store oplevelser, der hæver langturssejlere op i en klasse over pjaskeriet hjemme i Danmark. Lad os fra det blå ocean i stedet vende blikket mod Kerteminde. Dagen er tirsdag 24. maj Den buttede bæltbåd RYLEN ligger klar ved kajen. Den 87-årige skibsfører har givet båd, sejl og motor et sidste eftersyn. Om bord kommer to noble, midaldrende herrer. Denne ene er forfatter. Den anden er maler. De skal ud på det, der i dag står som en af de mest kendte og udbytterige ture, der er foretaget af danske sejlere. I løbet af fire somre besøger de 132 danske øer og holme, de tegner og beskriver dem og udgiver tre store bind om deres færd; i alt 1200 trykte sider med 350 tegnede illustrationer. Titlen er;»de danskes Øer«. ens navn er Achton Friis, tegneren er Johannes Larsen. De skildrer landet, som det ligger lige ned til vandet, dets mennesker og dyreliv, dets historie og topografi med et kærligt, stilfærdigt nærvær og en sikker kunstnerisk sans, som for mig er kommet til at betyde, at jeg har fået øje for det egentlige ved vort land. Det store i det små, det væsentlige på alle de steder, som vi så ofte farer forbi. De sejlede ikke langt, de sejlede ikke vildt, men de åbnede alle deres sanser og brugte deres forstand. De var ikke på flugt fra noget, men på vej til noget. De var til stede og nærværende. Kærligt interesserede uden at snobbe nedad. Achton Friis skriver:»er det Solen? Halvvaagen mærker jeg, at et Lys skinner paa mit Ansigt og at en mild Luftning sagte vifter hen over det. Mit Leje gynger under mig, let og stille. Ligger jeg paa en sejlende Sky? Det toner i mit Øre af Fuglesang fra nær og fjern er det Lærker, der synger? Gennem de lukkede Øjenlaag aner jeg gyldne Farver bølge om mig. Er jeg i Himlen?«Nej, det er hverken himlen eller Tahiti. Det er såmænd bare Korshavn på Fyns Hoved. For en del år siden gæstede jeg en gammel mand i Tórshavn på Færøerne. Hans navn var Hedin Brú, og han havde i sine unge dage været fisker. Han fortalte om det hårde arbejde på havet nær Grønland, hvortil de kom med en sejlførende skonnert. Småbåde blev sat i vandet, og så fiskede de torsk med håndliner.»vi var heldige«, sagde den gamle mand,»vi blev taget ind på skibet, når det var hårdt vejr. Stor oplevelse fra en sejlads i det skotske farvand. 30 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 31

17 Det var værre for portugiserne. De blev først taget ind, når de havde fisket jollen fuld.»det ved jeg ikke, svarede den gamle mand,«og tårerne løb ham ned ad kinderne. Jeg mindes af og til, da havet tog mig. Det var så rart. Vi sejlede med en fiskerbåd syd om Island. Der var problemer med klyveren, og vi var tre mand forude. Efter lang tids arbejde fik vi den til at gå på plads. Det må være begyndt at blæse op, mere end vi troede. På vej agterud kom der en vældig brodsø og begravede mig i vand. Jeg blev slet ikke bange. Følelsen af at svæve i vandet, der klemte sammen om mit olietøj var så velgørende i min træthed. Og søen løftede mig bort fra skibet. Det var så godt. Hvad der skete, ved jeg ikke, men søen må have kastet mig tilbage, og jeg vågnede ved, at jeg lå på dækket bag ved vanterne. Så bar de mig neden under. Jeg husker at jeg græd af sorg. Det havde været så rart i det øjeblik i den grønne vægtløshed.havde døden snydt dig, eller havde du snydt døden,«spurgte jeg. Den aften i Tórshavn har jeg ofte tænkt på. Det var en mand, der et øjeblik troede sig løftet ganske omkostningsfrit ud af det hårde liv, men som helt kontant bliver kastet tilbage i virkeligheden, som han siden hen beskrev igen og igen som en af sit folks store fortællere. Det samme med Johannes Larsen og Achton Friis om bord i»rylen«. Og det samme med alle os, der kalder os sejlere. Vi skal sejle i den givne virkelighed her og nu. Jeg tror ikke mere, at det er en dyb sandhed, at den der flyver højt ser længst. Min pointe er, at kernen i vort elskede tidsfordriv ikke er vis af sømil på det blå ocean, men at være nærværende, til stede og med åbne sanser, der hvor man er lige nu. Dette bidrag til jubilæumsskriftet bygger til dels på kapitlet Vinterhavn fra min bog Drømmesejlads og forlis Sejlsportens fremtid Sejlsport og ungdom er idræt, det må man aldrig glemme. Igennem årene har vi ikke været rigtig dygtige til at gøre noget for ungdomssejlerne. Men Egå Sejlklub er en spændene klub, hvor vi, i modsætning til mange andre klubber, kan rumme det hele; kapsejlads, tursejlads, ungdomssejlads, motorbåde m.m. Selvom en sejlers veje er uransagelige, er der dog ét spor, som man kan se i nedenstående figur. Det er derfor utrolig glædeligt, at Egå har et stadigt voksende laserjollemiljø. Vores vigtigste opgave er nu at udvide dette miljø til også at omfatte voksne og studerende, således at miljøet får en kritisk masse, og medvirker til at sænke gennemsnitsalderen i klubben. I den sammenhæng er det utroligt vigtigt, at samarbejdet mellem bugtens klubber kommer op at stå. Samarbejdet giver nogle helt unikke muligheder for, at hele Aarhus kan have et unikt sejlsportsmiljø. Jonas Döpping Fremtiden for vores ungdomsarbejde ligger i fællesskab. OLYMPISK KLASSE Breddesejler Laser radial / Europajolle Min. 50 kg 29 er / 420 Min. 50 kg RSX Zoom8 Laser 4.7 Min. 37 kg Windsurf Min. 37 kg Ny sejler Optimist Feva Nye Sejler 32 Egå sejlklubs 40 års jubilæum Egå sejlklubs 40 års jubilæum 33

18 Sejlsporten skal fremad og opad Flemming Rost Når vi i forbindelse med 40-års jubilæet har set tilbage i tiden og har gjort status over, hvor vi står i dag, er det naturligt også at se på fremtiden for sejlsporten og for Egå Sejlklub. Egå Sejlklub er, og har altid været, medlem af Dansk Sejlunion. Det er derfor oplagt, at Egå Sejlklub og Dansk Sejlunion i årene der kommer, udvikler sig i samme retning. Vores tanker går i samme retning, vi ser de samme udfordringer, men samtidig ser vi langt hen ad vejen de samme muligheder. Historisk set har Egå Sejlklub, af forskellige årsager, ikke formået at rumme de nye trends inden for vandsporten. Vi har koncentreret os om det kendte og overladt windsurfing, kitesurfing, hav- og turkajak, SUP, vandski, vandscooter, og hvad der ellers er kommet til i årenes løb, til sig selv. Det kan og vil bestyrelsen gøre noget ved. Målgruppen vil være voksensejlere i alderen 20+. Vi skal være med til at ændre sejlsportens omdømme, så alle kan se, at der er gode muligheder for fysisk udfoldelse i sejlsporten. Vi vil udvikle tilbud inden for såvel jolle- som kølbådssejlads, i de nyeste jolle- og kølbådstyper. Vores mål er at give unge voksne mulighed for sportslig og personlig udvikling samtidig med, at man får mulighed for at udvikle sin fysik. Kort sagt vil vi give sejlklubben endnu et ben at stå på et sportsligt ben og et sportsligt løft. Vi skal have de mange unge voksne, vi for en tid har ladet 34 Egå sejlklubs 40 års jubilæum fitnesscentrene være alene om at servicere, tilbage til Egå Sejlklub. Helt konkret har bestyrelsen besluttet at indkøbe flere laserjoller, og vi er i dialog med vores gode samarbejdspartner, Egå Marina, om havneplads til yderligere et par moderne kølbåde. Det skal være med til at gøre det nemt at komme på vandet. På denne måde skal sejlerne ikke selv skal have store omkostninger til egne joller eller kølbåde. Der er i de senere år kommet flere voksne i jollesporten. Det er en udvikling, vi gerne vil støtte. Dansk Sejlunions tanker om etablering af et sportsbådsmiljø og en sportsbådsliga er noget, vi følger tæt, da vi finder det yderst interessant. Sejlsport er ét blandt mange fritidstilbud, og vi skal sammen med andre danske sejlklubber og Dansk Sejlunion arbejde for synliggørelse af vores fantastiske sport. Der er ingen tvivl om, at man fra Egå Sejlklubs side er meget stolt over at kunne fejre 40 års jubilæum, og med rette. Formanden for Egå Sejlklub, Claus Dalbøge siger, at udfordringen og fremtiden for klubben er, at der skal fokuseres på, hvordan vi fastholder vores medlemmer. Han mener også, at man i lige så høj grad skal finde ud af, hvordan klubben får flere medlemmer; vi skal være åbne for nye ideer og søge efter muligheder, der kan skabe tilgang af yngre sejlere. Jeg mener også, at det er vigtigt, at vi har en dynamisk sejlklub, hvor bestyrelsen hele tiden er opmærksom på at gøre det attraktivt at være med i sejlklubben og skabe fordele ved at være med i klubben fortæller Claus Dalbøge, og han fortsætter her tænker jeg ikke kun på afvikling af forskellige former for arrangementer men ligeså meget, at der er andre tilbud og muligheder som for eksempel brug at værksted, klubhus, speedbådskørekort, rabatordninger og andre frynsegoder Egå sejlklubs 40 års jubilæum 35

19 Egå Sejlklub er bare bedre Peter Juul Selvom vores sejlklub på mange måder ligner de fleste klubber og foreninger, hvor medlemmerne samles om deres fritidsinteresse, og hvor Tordenskjolds soldater kæmper for at indtage den næste høj og forsvare de høje, der er indtaget, så er Egå Sejlklub noget særligt. i antallet af medlemmer, og det skyldes blandt andet, at vi er meget loyale, hvilket derfor betyder, at vores aldersgennemsnit i klubben stiger år for år. Vores udfordring bliver at få flere yngre medlemmer og samtidig finde ud af, hvad de prioriterer som vigtigt, når de melder sig ind i en sejlklub. Hvor var du i dit liv, da du blev 40 år? Hvad havde du udrettet, som du var stolt af? Vi er ganske gode til at tage imod nye medlemmer, men vi kan helt sikkert også blive endnu bedre. Atmosfæren på havnen er præget af åbenhed og hjælpsomhed Var dine børn blevet selvstændige og selvkørende? Havde du mod på nye udfordringer, og huskede du at bruge alt det, der allerede var gået rigtig godt? Havde du fundet din passion? Når jeg kigger på Egå Sejlklub som en succesfuld 40 årig, ser jeg især på den kultur og de værdier, som skabte succesen. Og jeg kan konstatere, at Egå Sejlklub er god til at dyrke disse værdier. Utrolig mange glade sejlere har brændt for og brænder stadig for Egå Sejlklub og lægger derfor mange timer i alt, hvad der sker i klubben. Listen over de mange aktiviteter er lang; lige fra VM fra stranden ved Åkrogen, bygning af klubhuset, utrætteligt arbejde med unge sejlere aften efter aften, store DM, EM og VM arrangementer, flydende bådmesse og terrassebygning. Tordenskjolds soldater har heldigvis altid haft flere geledder bag sig. Kigger vi i klubbens scrapbog, som Per Priess så omhyggeligt holder ajour, kan vi se, at fantastisk mange har taget en tørn, som træner, redaktør, i udvalg, i bestyrelse og ved arrangementer det er de værdier og den kultur, som har skabt Egå Sejlklub. Egå Sejlklub følger heldigvis ikke statistikken fra Dansk Sejlunion med % nedgang 36 Egå sejlklubs 40 års jubilæum blandt alle bådejere. Med et medlemskab af Egå Sejlklub bliver ens netværk pænt forøget, fordi man mødes på en anden måde ved nogle af klubbens arrangementer. Det er selvfølgelig ikke kun et spørgsmål om, hvordan vi som medlemmer tager imod nye, det er også afgørende, hvordan de nye møder klubben. På Pinseturen i år var Søren og Anne med som nye medlemmer. De spurgte, om det var i orden at give et par numre på harmonika og mandolin efter middagen. De spillede i et par timer, og i dag er der ingen blandt deltagerne, der ikke kender Søren og Anne. Erik og Anne Grete har været medlemmer i mange år men fik mulighed for at bruge mere tid i klubben, de er nu en aktiv del af klubhusudvalget. Der er masser af muligheder, så vi skal bare fortsætte vores åbenhed over for det nye, og med åbenhed møder man åbenhed. Egå Sejlklub er noget særligt - fordi vi vil det! Og kan vi fortælle og vise vores naboer på broerne, at det er godt at være medlem af Egå Sejlklub, så har vi også gjort en god gerning dér. Egå sejlklubs 40 års jubilæum 37

20 Et blik ind i sejlsportens fremtid med Mads Kolte-Olsen Malene Wiborg Serup Mads Kolte-Olsen Hvis man kigger på medlemstallene i de danske sejlklubber landet over, kan man godt være tilbøjelig til at lave et kolon efterfulgt af parentes start. Det er ikke ligefrem opadgående tal, og det er klart, at når man snakker om dansk sejlsport, kan man nemt komme til at fokusere på alle udfordringerne. Men hvis man spørger generalsekretæren i Dansk Sejlsport, Mads Kolte-Olsen, er han meget opmærksom på, at sejlsporten har brug for flere medlemmer og større synlighed. Mads anerkender sejlsportens udfordringer men opfordrer til, at man i arbejdet med at vende nedgang til optur skal fokusere på det positive, og alt hvad der rent faktisk virker i dansk sejlsport. Succeserne skal frem i lyset, de skal fremhæves og snakkes om. Mads er fast besluttet på at se fremad, og han vil han vil arbejde hårdt for, at flere danskere kommer på vandet. Flere børn, unge og voksne. Jeg vil arbejde sammen med dig og alle andre, som elsker sejlsport. Sejlsport er et af mange fritidstilbud, der kæmper om danskernes opmærksomhed. Men sejlsporten har potentiale. Vi har en fantastisk visuel sport med tusindevis af billeder, eventyr og historier. Lad os komme i gang. Sejlsporten inviterer til, at vi kan få brugt vores krop. Det er i tidens ånd at få pulsen op, og i sejlsporten kan vi endda krydre oplevelsen med vand i håret. Dansk Sejlunion vil med målrettet klubudvikling og synlige koncepter hjælpe klubberne til at blive et lokalt samlingssted med en mangfoldighed af aktivitet, der tager afsæt i det våde element. Nytænkning kan være tilbud, som integrerer havnens og lokalområdets andre muligheder. Sejlsport er ikke bare sejl, men også kite-surfing, stand-up-paddling eller fysiske crossfit øvelser på græs eller sand. Det vigtigste er, at SEJLKLUBBEN summer af liv. Mads opfordrer til, at klubberne ser udad. Det er naturligvis vigtigt, at man tilgodeser de kræfter, der findes i klubberne lige nu, men det er mindst ligeså vigtigt, at man sætter alle sejl ind for at tiltrække nye kræfter, som kan videreføre klubben. Nye kræfter kommer med nye ideer og giver et godt billede af, hvad samfundet ønsker af en sejlklub. Det er en stor opgave, men der er ingen tvivl om, at både Dansk Sejlunion og Egå Sejlklub er fuldt ud fokuserede på at skabe tilgang og højne sejlsportens popularitet. Frederiksberg Kødforsyning v/ Christian Sørensen Bøsbrovej Randers T: Egå sejlklubs 40 års jubilæum VI HAR MASSER AF TIL DINE SKATTE PULTERK AMMER.D K BOOK PÅ ER.DK PULTERKAMM SPAR 10% LAND I SIGTE! Lad os passe på dine skatte vinteren over. Lej et pulterkammer til sikker og tør opbevaring af sejl, garderobe, tovværk, hynder, elektronik, GPS, ekkolod, gummibåd, kalecher, påhængsmotor og hvad ved vi. AARHUS NORD AARHUS SYD AARHUS VEST RANDERS KOLDING TELEFON Egå sejlklubs 40 års jubilæum 39

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans Kringle Nielsen, Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg I sidste halvdel af 1960erne opstod et stærkt ønske hos børnene om også at komme med ud at sejle, især hos de to ældste på 5 og

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Næstformanden i ES beretning 2015

Næstformanden i ES beretning 2015 Det har været et travlt år. Næstformanden i ES beretning 2015 Det er nok en lidt sjov beretning, fordi jeg ikke har et udvalg at snakke om, men er lidt nød til, at berette hvad jeg har rodet med på Egå

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

cockpittet Sejlklubben Neptuns erhvervsklub 2011 - cockpittet folderny.indd 1 24/09/07 19:06:45

cockpittet Sejlklubben Neptuns erhvervsklub 2011 - cockpittet folderny.indd 1 24/09/07 19:06:45 cockpittet Sejlklubben Neptuns erhvervsklub 2011 - cockpittet folderny.indd 1 24/09/07 19:06:45 Vejle fjord en smuk ramme for sejlsporten Vejle fjord er en af Danmarks smukkeste rammer for sejlsport med

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT CLASSIC FYN RUNDT FYN RUNDT D. 7.-8.-9. JUNI 2013. KERT EMINDE SEJLKLUB www.fynrundt.dk www.kerteminde-sejlklub.

CLASSIC FYN RUNDT CLASSIC FYN RUNDT FYN RUNDT D. 7.-8.-9. JUNI 2013. KERT EMINDE SEJLKLUB www.fynrundt.dk www.kerteminde-sejlklub. FYN RUNDT D. 7.-8.-9. JUNI 2013 2012 MED NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT MED 2013 7. - 8. og 9. juni 2013 i KERTEMINDE www.fynrundt.dk www.kerteminde-sejlklub.dk KERT EMINDE SEJLKLUB www.fynrundt.dk www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

WORLD MATCH RACING TOUR

WORLD MATCH RACING TOUR Aftenens program Kort film fra Danish Open Hvad er World Match Racing Tour? Match Race og Danish Open 2010 Opbygning af området Hjælpere og deres opgaver Hvad bliver det hele til? Hyggeligt samvær og spørgsmål

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Inden vi starter med generalforsamlingen vil vi mindes vores afholdte medlem.

Inden vi starter med generalforsamlingen vil vi mindes vores afholdte medlem. Sejlerafdelingens beretning 2005 udkast Inden vi starter med generalforsamlingen vil vi mindes vores afholdte medlem. Vi starter med at mindes vores medlem Jørgen Petersen, bedre kendt som Jørgen Dok som

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen

Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen Her kommer årets forårsbrev med informationer om den sommer sæson som meget snart tager sin begyndelse. Forårs brevet er i år lidt mere opdelt end normalt.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister.

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister. Generalforsamling 2015 Formandens mundtlige beretning Kære delegerede Vi er kommet til formandens mundtlige beretning. I har læst min skriftlige beretning, som blev offentliggjort på sejlsport.dk for fire

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27.

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. SSK Ungdom Ny strategi for Ungdomsafdelingen Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. februar 2008 Ungdomsafdelingens fremtid - opgaveformulering Udvalget skal arbejde med

Læs mere

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM 2 3 KOLDING SEJLKLUB UNGDOM Kolding Sejlklub Ungdom/KSU Ungdoms/Junior afdelingen blev til ved en generalforsamling i 1932. Ungdomsafdelingen har i dag både klublokaler, omklædnings- og baderum samt en

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014

Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014 Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014 Kommunikation i Dansk Sejlunion Strategisk og operativ kommunikation Kontakt og formidling til ekstern presse Produktion af SEJLER og

Læs mere

3 O iari. 2013 INDGÅET

3 O iari. 2013 INDGÅET DSK-LMKHXNC - fb-skan - -- - :49 - SEPBARCODE: OU8 / -^ O iari. INDGÅET Aabenraa kommune Skelbækvej 6 Aabenraa Att. Kultur & Fritidsudvalget Aabenraa. januar Ansøgning Titel: Arr.dato: Sted; Ansøger: Beløb

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Sletten Bådeklub Vilkår og Visioner November 2014

Sletten Bådeklub Vilkår og Visioner November 2014 Sletten Bådeklub Vilkår og Visioner November 2014 Sletten Bådeklub byder velkommen til: Ulla Hardy-Hansen, 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen, borgmester Per Frost Henriksen, Formand for Fritids-

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser Jyske Bank Cup Søndag d. 28. maj 2016 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan Juelsminde Sejlklub Strategiplan for perioden 2013-2018 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt klubliv. at

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan Juelsminde Sejlklub Forslag til strategiplan for perioden 2012-2017 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt

Læs mere

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser Home Cup Søndag d. 3. september 2017 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Kaløvig Bådelaug Generalforsamlingen den 4. december Formandens beretning

Kaløvig Bådelaug Generalforsamlingen den 4. december Formandens beretning Kaløvig Bådelaug Generalforsamlingen den 4. december 2016 Formandens beretning Velkommen igen, igen til et af årets højdepunkter i Kaløvig Bådelaug. Som indgangsbøn til dette års generalforsamling kunne

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter

Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter Kaløvig Bådelaug udnytter nedlagt sejlsportscenter Et projekt, der udnytter lokale ubrugte faciliteter, og får kommunens forskellige klubber i samme idrætsgren til at tage ansvar for planlægning og udførsel

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan

Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan Oplæg af: Jan Christiansen Særlig inspiration fra: Ilene Eriksen og sejlerdanmark Vi vil gerne give dig formål, lyst og redskaber til snakken

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 - kun fo r kvinde r Torsdag d. 30. august 2012 En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere