GRUNDFOS DATAHÆFTE. Normmotorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE. Normmotorer"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAHÆFTE Normmotorer

2 Indhold Generelle data Grundfos normmotorer side 3 Specialudførelser side 3 Anvendelse side 3 Typenøgle side 5 Specifikationer side 5 Konstruktion Generelt side 6 Statorhus side 6 Drænhuller side 6 Klemkasse side 7 Kondensatorer side 7 Aksel side 7 Isolation side 7 Lejer side 7 Korrosionsbeskyttelse side 8 Tropebeskyttelse side 8 Termisk beskyttelse side 8 Frekvensomformerdrift side 9 Materiale side 10 Tegning side 11 Elektriske data 1 side 12 3 side Hz side 14 Tilslutning af motorbeskyttelse side 15 Byggeform side 16 Fod side 17 Dimensioner og vægte IM B 3, 1 side 18 IM B 5, 1 side 19 IM B 14, 1 side 20 IM B 34, 1 side 21 IM B 35, 1 side 22 IM B 3, 3 side 23 IM B 5, 3 side 24 IM B 14 A, 3 side 25 IM B 34 A, 3 side 26 IM B 35 A, 3 side 27 Vægt side 28 Shippingvolumen side 28 Yderligere dokumentation Yderligere dokumentation på produkter side 29 WinCAPS side 29 WebCAPS side 30 2

3 Generelle data motorer Grundfos normmotorer Grundfos produktprogram inden for normmotorer består af to hovedkategorier: enhastighedsmotorer motorer med indbygget frekvensomformer. Enhastighedsmotorer Grundfos enhastighedsmotorer er helt lukkede, kappekølede, asynkrone kortslutningsmotorer konstrueret efter gældende normer og retningslinier iflg. IEC, DIN og VDE. Grundfos 1~ enhastighedsmotorer leveres i byggestørrelserne 71 til 90 og i effektstørrelser op til og med 1,5 kw. 1~ 71 og 80 med driftskondensator op til 35 µf indbygget i klemkassen 1~ 90 med driftskondensator op til 80 µf indbygget i klemkassen. Grundfos 3~ enhastighedsmotorer leveres i byggestørrelserne 71 til 132 og effektstørrelser op til og med 7,5 kw (2-polet) i sædvanligt forekommende spændinger. Normmotorerne findes i 2-, 4- og 6-polede udførelser. Grundfos tilbyder efficiency 1 enhastighedsmotorer. For yderligere information henvises til Grundfos datahæfte om M motorer. Motorer med frekvensomformer - E Grundfos E normmotorer er motorer med indbygget frekvensomformer, motorbeskyttelse og power faktor korrektion (PFC). E motoren giver gennem styring af frekvensen og spændingen på motoren mulighed for trinløs regulering af motorens omdrejningstal. Styring vha. frekvensændring er den mest optimale metode mht. virkningsgraden. For yderligere information henvises til Grundfos datahæfte om E motorer. Specialudførelser Udover de motorer, der er omtalt i dette datahæfte, fremstiller Grundfos: 3-fasede motorer med andre poltal, spændinger, frekvenser og effekter 1-fasede motorer med start- (CSIR) og start-/driftskondensatorer (CSCR) motorer med specialaksler og -flanger Specialudførelser tilbydes OEM kunder på efterspørgsel. Anvendelse Ud over produktion af motorer (såvel E som normmotorer) til Grundfos eget omfattende pumpeprogram er Grundfos også leverandør af motorer til industrielle OEM-kunder, der indbygger motorerne i mange forskellige maskiner og installationer. F.eks. anvendes motorer i ventilationsanlæg hydrauliske systemer kompressorer værktøjsmaskiner transportsystemer. Miljøhensyn Grundfos motorerne og øvrige produkter fremstilles under stor hensyntagen til miljøet, både hvad angår materialer, produktionsmetoder, energibesparende drift og genanvendelse af flest mulige af de anvendte materialer. Produktionsvirksomheden Grundfos A/S er: miljøcertificeret efter ISO godkendt efter den nye europæiske certificeringsstandard EMAS certificeret i henhold til ISO

4 Generelle data motorer Godkendelser Isolationssystemet i Grundfos -statorer er som standard UL- og cul-godkendt under fil E cul godkendte motorer er testet og godkendt efter ULstandarden UL-1446, Systems of Insulation Materials. Det betyder, at motorerne er testet af den amerikanske prøvningsanstalt Underwriters Laboratories Inc. iflg. UL1004, Electric Motors, som også anvendes ved cul godkendelse. cul er den canadiske godkendelse, som prøvningsanstalten har beføjelse til at give efter godkendt test. UL og cul godkendelserne giver producenten retten til at påsætte Recognized Component Mark og Canadian Recognized Component Mark. Se nedenfor. Driftsforhold Temperaturområde Hvis omgivelsestemperaturen overstiger +40 C, eller hvis motoren befinder sig mere end 1000 meter over havets overflade, skal motorens ydelse (P 2 ) reduceres på grund af luftens lave massefylde og dermed ringe køleeffekt. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at anvende en motor med højere nominel ydelse. P2 [%] Køling TM t [ C] m Grundfos motorer køles iflg. IEC 34-6: IC 141 Overfladekøling ved hjælp af en udvendig, akselmonteret ventilator (kappekølet). IC 141 TM TM TM Luftbåren støj Grundfos motorer er støjsvage motorer med støjværdier under de maksimumsværdier, som er fastsat i IEC Lydtryksniveau 50 Hz 1-faset: maks. 70 db(a). 3-faset: se nedenstående tabel. Motor [kw] Maks. lydtryksniveau [db(a)] 2-polet 4-polet 6-polet 0,12-0,18-0, , , , , , , , , ,5 63-7, De grå celler angiver at Grundfos ikke udbyder motorer. Lydtryksniveau 60 Hz 3-faset: se nedenstående tabel. Motor [kw] Maks. lydtryksniveau [db(a)] 2-polet 4-polet 6-polet 0,09 0,12-0,18-0, , , , , , , , , , , De grå celler angiver at Grundfos ikke udbyder motorer. Spændingstolerancer Alle Grundfos motorer overholder de krav, der er foreskrevet i IEC 34-1 med hensyn til variationer på netspændingen hen over driftstemperaturområdet. Motorer for spændingsintervaller har spændingstolerancer på 10%/+6%. Motorer for enkeltspændinger har spændingstolerancer på 10%/+10%. Motorernes spændingstolerancer er beregnet for variationer i netspændingen. Disse spændingstolerancer må ikke udnyttes til at anvende motorerne ved andre spændinger end de påtrykte. 4

5 Generelle data motorer Typenøgle Eksempel 132 S A 2-38 FF 265 -C -2 Grundfos normmotor, typerække Akseltap: med not og pasfeder med centrer-/gevindhul Byggestørrelse (akseltappens centerhøjde i mm, B 3 fodmotor) Længde på statorkernen (A, B, C) Polantal (polomkobbelbare motorer benævnes 2/4 eller 4/8) Akseltapdiameter (mm) Flangeudførelse FF (frihulhulsflange) FT (gevindhulsflange) Boltecirkeldiameter (mm) (flangeudførelse) Modelbetegnelse Virkningsgradsklasse Specifikationer Specifikation 1-fasede motorer 3-fasede motorer Forsyningsspænding Se elektriske data, side 12 Se elektriske data, side 13 Jording Motoren skal forbindes til jord. Motoren skal forbindes til jord. Spændingstolerancer IEC 34-1 IEC 34-1 Forsikring Kapslingsklasse Både træge og hurtigvirkende standard sikringer kan anvendes. Standard: IP 55 (IEC 34-5) for motor og klemkasse. Isolationsklasse F (IEC 85) F (IEC 85) Både træge og hurtigvirkende standard sikringer kan anvendes. Standard: IP 55 (IEC 34-5) for motor og klemkasse. Termisk beskyttelse (IEC 34-11) TP 211 2,2 kw: Nej 3,0 kw: TP 111 Korrosionsbeskyttelse Korrosionsklasse 2, DS 412 Korrosionsklasse 2, DS 412 Egnede til frekvensomformerdrift Nej Ja Beskyttelse mod spændingsspidser 71 og 80: Nej, maks. 650 V (ved frekvensomformerdrift) 90 til 132: Ja, maks V Øjebolt Nej 112 til 132 (M8) Belastning af øjebolt 140 kg (1,4 kn) pr. øjebolt Temperaturområde Nominelt driftsområde 30 C til +40 C Nominelt driftsområde 30 C til +40 C Luftfugtighed Maks. relativ luftfugtighed 95% Maks. relativ luftfugtighed 95% Vibration og stødpåvirkning 2,5 g RMS (IEC ) 2,5 g RMS (IEC ) 5

6 Konstruktion motorer Generelt Grundfos motorer er helt lukkede, kappekølede asynkrone kortslutningsmotorer konstrueret efter gældende normer og retningslinier iflg. IEC, DIN og VDE. Statorhus Statorhuset bliver fremstillet i letmetal (silumin). For byggestørrelserne 71 og 80 er lejeskjoldet i ventilatorsiden integreret, mens byggestørrelserne 90 til 160 har et aftageligt lejeskjold. Drænhuller Grundfos motorer i byggestørrelserne 71 til 132 er som standard forsynet med drænhuller i statorhusets drivside. Drænhullerne er alle lukket med prop. Ved montage i fugtige omgivelser bør det nederste drænhul åbnes. Motorens kapslingsklasse ændres da fra IP 55 til IP 44. IP 44 er kendetegnet ved, at drænhullet er åbent. Drænhullernes funktion er at bortlede vand, der er kommet ind i statorhuset, f.eks. ved kondensering. 71 og 80 Motoren er i drivsiden forsynet med 1 drænhul, der er lukket med en prop. Flangen kan drejes til 132 Motoren er i drivsiden forsynet med 2 drænhuller (B 14 motorer dog med 3 drænhuller), der er lukket med propper. Flangen kan drejes Drænhuller TM Drænhul TM

7 Konstruktion motorer Klemkasse For byggestørrelserne 71 og 80 er klemkassen i plast og monteret på statorhuset. I disse byggestørrelser er der for den 1-fasede udførelse mulighed for anbringelse af kondensatoren (maks. 35 µf) i klemkassen. Desuden er det muligt at udskifte standardklemkassen med en fladere version. Se pos. nr. 3c på tegningen side 11. For byggestørrelserne 90 til 132 er klemkassen en integreret del af statorhuset. Den 1-fasede findes op til byggestørrelse 90, og i denne størrelse er der mulighed for anbringelse af kondensatoren i klemkassen. Kondensatorer større end 80 µf anbringes i et stålhylster uden for klemkassen, som yder effektiv beskyttelse mod slag. Kondensatoren kan alternativt monteres eksternt. Tilslutningshuller til kabelforskruning er: M20 for 71 til 100 M25 for 112 til 132. De er lukket med blindpropper ab fabrik. Kondensatorer Grundfos 1-fasede motorer er normalt af typen PSC (Permanent Split Capacitor), hvilket vil sige, at de er forsynet med en driftskondensator, der er fast indkoblet både under start og drift. De anvendte kondensatorer har som minimum en levetid på timer ved en maksimal omgivelsestemperatur på +70 C. Aksel Akseltapstørrelse ifølge IEC 72. Motorerne har lukket not, feder og gevindhul i akselenden. Afbalancering iht. IEC (HD ), klasse N, dvs. afbalancering med halvnot. Akseltappen leveres normalt i stål 50-2, DIN W.-Nr På efterspørgsel til OEM kunder kan akseltappen leveres i rustfrit stål, W.-Nr (AISI 316), samt syrefast stål, W.-Nr (AISI 316). Isolation Grundfos motorernes isolationssystem er testet i overensstemmelse med isolationsklasse F, hvilket betyder, at den maksimale temperaturstigning i motoren ikke overstiger +105 C ved en omgivelsestemperatur på +40 C. Lejer Kuglelejerne er højkvalitets lejer af vesteuropæisk kvalitet. Lejerne er med C3 slør og er og er forspændt med en bølgefjeder i akselenden. Dette betyder en forøget lejelevetid og reduceret lejestøj. Lejer mærket med "2Z" er forseglet og levetidssmurte. "2Z" forseglet betyder, at lejet har skjold på begge sider (dobbelt skjold). Lejerne er levetidssmurt med højtemperaturbestandigt fedt (Klüberquiet BQH ). Byggestørrelse D-side N-side Drivside Ventilatorside Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C3 112 S Z C Z C3 132 S Z C Z C3 Byggestørrelse Leje Leje Aksial belastning L10h = 16000h t o = 40 C n = 3000 min -1 Aksial belastning L10h = 16000h t o = 40 C n = 1500 min -1 Radial belastning L10h = 16000h t o = 40 C n = 3000 min -1 Radial belastning L10h = 16000h t o = 40 C n = 1500 min -1 Drivside Ventilatorside [N] [N] [N] [N] S S t o = omgivelsestemperatur 7

8 Konstruktion motorer Korrosionsbeskyttelse For alle Grundfos motorer gælder følgende som standard: Rotorbanen er malet. Motorerne: - er elektroforesebehandlet - har korrosionsklasse 2 i overensstemmelse med DS Farven er sort, NCS 9000, glans 30-40, RAL Tropebeskyttelse Motorerne leveres som standard med rustbeskyttet statorudboring. Rotoren er malet. Dette kombineret med korrosionsbeskyttelsen gør tropebeskyttelse til standard. Motorerne kan med yderligere dækmaling overholde korrosionsklasse 3. Isolationsmaterialet er non-hygroskopisk (uorganisk). Termisk beskyttelse Generelt Alle Grundfos 1-fasede normmotorer er forsynet med strøm- og temperaturafhængig motorbeskyttelse i overensstemmelse med IEC Motorbeskyttelsen er af typen TP 211, som reagerer på både langsomt og hurtigt stigende temperaturer. Motorer fra og med 3,0 kw er som standard forsynet med termoafbrydere (TP 111). Termoafbrydere Termoafbrydere er bimetalsafbrydere placeret i statoren. Klixon og Thermik er eksempler på handelsnavne for termoafbrydere. Termoafbrydere skal tilkobles et eksternt styrekredsløb, hvorved motoren vil være beskyttet mod langsom overbelastning. Termoafbrydere kræver ikke et forstærkerrelæ. Beskyttelse ifølge IEC 34-11: TP 111 (langsom overbelastning). For at klare en blokering skal motoren udstyres med motorværn. Termoafbryderne kan belastes som følger: U maks = 250 VAC. I n = 1,5 A. I maks = 5,0 A (ind- og udkoblingsstrøm). Eksempel på tilslutning af en 3-faset motor med indbyggede termoafbrydere: MV K1 L1 L2 L3 M 3 Del Funktion S1 On/off-kontakt K1 Kontaktor t Termoafbryder i motor M Motor MV Motorværn N S1 K1 TM

9 Konstruktion motorer Frekvensomformerdrift Del Funktion S1 On/off-kontakt K1 Kontaktor +T Termistor i motor M Motor 3UN C Forstærkerrelæ med automatisk genindkobling: N Forstærker K Udgangsrelæ H1 LED 'Ready H2 LED 'Tripped A1, A2 Tilslutning for styrespænding T1, T2 Tilslutning for termistorsløjfe 3-fasede Grundfos motorer forsynet fra statiske frekvensomformere Alle 3-fasede Grundfos motorer kan tilsluttes en frekvensomformer. De fleste frekvensomformere er i dag statiske omformere, som regulerer frekvensen og spændingen ved elektronisk at tænde og slukke for spændingen til motoren. Denne metode kan medføre to problemer: 1. Akustisk støj fra motoren. Støjen kan i visse tilfælde forplante sig ud i anlægget som generende støj. 2. Høje spændingsspidser på frekvensomformerens udgang til motoren. Begge problemer opstår, fordi frekvensomformerens udgangsspænding afviger væsentligt fra den ideelle sinusformede kurve, som kendes fra det offentlige forsyningsnet. Den tekniske løsning på disse to problemer beskrives i det følgende. Høje spændingsspidser på frekvensomformerens udgang 71 og 80: Disse 3-fasede Grundfos motorer kan ikke klare spændingsspidser over 650 V. 90 til 132: I disse 3-fasede Grundfos motorer er der anvendt faseisolation, hvorfor specielle forholdsregler normalt er unødvendige. Motorerne må ikke belastes med spændingsspidser over 1000 V. I takt med den øgede konkurrence inden for frekvensomformere produceres frekvensomformerne dog med filtre af forskellig kvalitet til dæmpning af spændingsspidser. Kontakt frekvensomformer leverandøren vedr. filtre, således at ovenstående krav kan opfyldes. Akustisk støj fra motoren Akustisk støj kan optræde i forbindelse med alle 3- fasede motortyper og kan være til gene ved bestemte anvendelser. Man kan normalt - hvor behovet måtte opstå - bringe den akustiske støj ned på et acceptabelt niveau ved at indskyde et LC-filter (opbygget af spoler og kondensatorer) mellem omformer og motor. De fleste leverandører af frekvensomformere vil kunne tilbyde passende filtre. Det bør dog nævnes, at filterkomponenterne ofte vil være årsag til en vis mængde akustisk støj fra filteret selv, men denne støj kan isoleres fra rørsystemer og lignende. Desuden vil der være et tab i total virkningsgrad. Hvis man får støjproblemer af ovennævnte karakter, må man bede omformerleverandøren løse disse, f.eks. ved montering af filtre. 9

10 Konstruktion motorer Materialer, 71 og 80 Pos. nr. Komponenter Materialer 1 Ventilatorskærm Plast 2 Ventilatorvinge Plast PA66 (forstærket) 3a Klemkasselåg, 1~ med indbygget kondensator Plast 3b Klemkasselåg, 3~ Plast 3c Klemkasselåg, OEM klemkasse Plast 4 Statorhus Silumin 5 Kugleleje, ventilatorside Se lejetyper, side 7 6 Aksel Rundstål, DIN W.-Nr Kugleleje, drivside Se lejetyper, side 7 8 Motorflange Støbejern (IM B 3, IM B 5) / Silumin (IM B 14) Materialer, 90 til 132 S Pos. nr. Komponenter Materialer 1 Ventilatorskærm Plast 2 Ventilatorvinge Plast PA66 (forstærket) 3d Klemkasselåg, 1~ med indbygget kondensator Silumin 3e Klemkasselåg, 3~ Silumin 4 Statorhus Silumin 5 Kugleleje, ventilatorside Se lejetyper, side 7 6 Aksel Rundstål, DIN W.-Nr Kugleleje, drivside Se lejetyper, side 7 8 Motorflange Støbejern Materiale. 10

11 Konstruktion motorer 71 og 80 3a 3b 3c TM Tegning. 90 til 132 S 3d 3e TM

12 Elektriske data motorer 50 Hz 1 P 2 [kw] Type 50 Hz, 2-polet n [min -1 ] I n [A] Cos ϕ eta [%] M n [Nm] M (st) /M n [%] M (max) /M n [%] I st /I n C [µf] Voltage [V] 0,25 71A2-B ,05/2,00 0, /55 0,85 1,2 2,5 2, /240 0,37 71B2-B ,95/2,70 0, /60 1,28 1,1 2,2 2, /240 0,55 80A2-B ,00/3,65 0, /66 1,90 1,0 2,0 2, /240 0,75 80B2-B ,10/4,75 0, /69 2,60 0,8 2,0 3, /240 1,1 90SB2-B ,40/6,70 0,98/0, /73 3,80 0,9/1,0 2,3 3, /240 1,5 90LB2-B 2750/2740 9,90/8,90 0,98/0, /74 5,20 0,8 2,1 3, /240 2,2 90LC2-B 2730/ ,0-13,6/12,6 0,98/0, ,70 0,6 2,0 3, / Hz, 4-polet 0,18 71A4-B ,62 0, ,26 0,8 1,7 2, ,25 71B4-B ,14 0, ,76 0,7 1,7 2, ,37 80A4-B ,85 0, ,60 0,7 1,7 2, ,55 80B4-B ,00 0, ,85 0,7 1,7 2, ,75 90SA4-B ,45 0, ,15 0,55 1,9 3, ,1 90LB4-B ,20 0, ,50 0,45 1,9 3, ,5 90LC4-B ,90 0, ,4 0,55 2,0 4, Hz, 6-polet 0,12 71 A6-B ,12 0, ,30 0,75-1,0 1,5-1,8 1,7-2, ,18 71B6-B ,70 0, ,96 0,75-1,0 1,5-1,8 1,7-2, ,25 80A6-B ,16 0, ,75 0,75-1,0 1,5-1,8 1,7-2, ,37 80B6-B ,00 0, ,05 0,75-1,0 1,5-1,8 1,7-2,

13 Elektriske data motorer 50 Hz 3 P 2 [kw] Type 50 Hz, 2-polet n [min -1 ] I n [A] I n [A] Y Cos ϕ eta [%] M n [Nm] M (st) /M n [%] M (max) /M n [%] I st /I n Voltage [V] 0,37 71A2-C ,74 1,00 0,80-0,70 77,5-77,5 1,26-1,26 2,7-3,2 2,9-3,5 4,8-5, / ,55 71B2-C ,50 1,44 0,80-0, ,86-1,86 2,7-3,2 2,9-3,5 4,8-5, / ,75 80A2-C ,30 1,90 0,81-0, ,5-2,5 3,3-3,9 2,7-3,2 5,0-5, / ,1 80B2-C ,50 2,60 0,81-0, ,70-3,7 3,1-3,7 2,7-3,2 5,2-5, / ,5 90SA2-C ,90 3,40 0,85-0, ,00-5,00 2,4-2,9 3,0-3,6 6,3-6, / ,2 90LA2-C ,25 4,75 0,87-0, ,30-7,30 2,9-3,5 3,5-4,2 7,0-7, / ,0 100LB2-C ,80 6,25 0,88-0, ,90-9,90 2,7-3,3 3,2-3,8 7,8-8, / ,0 112MB2-C ,80 8,00 0,90-0, ,2-13,2 2,8-3,3 3,7-4,4 8,7-9, / ,5 132SB2-C ,00 11,00 0,89-0,86 87,5-87,5 18,2-18,2 2,9-3,5 3,7-4,4 8,9-9, / ,5 132SC2-C ,50 15,20 0,87-0, ,8-24,8 3,1-3,7 3,9-4,6 9,1-9, / Hz, 4-polet 0,25 71A4-C ,48 0,85 0,75-0, ,70-1,70 1,8-2,0 2,3-2,8 4,0-4, / ,37 71B4-C ,90 1,10 0,77-0, ,55-2,55 1,8-2,0 2,3-2,8 4, / ,55 80A4-C ,60 1,50 0,79-0, ,75-3,75 2,0-2,4 2,3-2,8 4,3-4, / ,75 80B4-C ,30 1,90 0,79-0, ,00-5,00 2,1-2,5 2,4-2,9 4,3-4, / ,1 90SA4-C ,00 2,90 0,78-0, ,35-7,35 2,3-2,7 2,7-3,2 4,3-4, / ,5 90LA4-C ,40 3,70 0,80-0, ,0-10,0 2,3-2,7 2,7-3,2 5,0-5, / ,2 100LB4-C ,20 5,30 0,80-0, ,8-14,8 2,4-2,9 2,7-3,2 5,2-5, / ,0 112MA4-C ,00 6,90 0,80-0, ,8-19,8 2,1-2,5 2,7-3,2 6,2-6, / ,0 112MB4-C ,40 8,90 0,82-0,76 86, ,5-26,5 2,1-2,5 2,8-3,3 6,6-7, / ,5 132SC4-C ,00 12,60 0,80-0, ,5-36,5 2,3-2,8 3,0-3,6 6,3-6, / Hz, 6-polet 0,12 71A6-B ,78 0,45 0,71-0, ,28-1,28 1,5-1,8 1,8-2,1 2,6-2, / ,18 71A6-B ,32 0,76 0,69-0, ,90-1,90 1,8-2,2 2,0-2,4 2,9-3, / ,25 71B6-B ,58 0,91 0,70-0, ,65-2,65 1,8-2,2 2,0-2,4 2,9-3, / ,37 80A6-B ,05 1,18 0,78-0, ,90-3,90 1,8-2,2 2,0-2,4 2,9-3, / ,55 80B6-B ,90 1,68 0,80-0, ,85-5,85 1,8-2,2 2,0-2,4 2,9-3, /

14 Elektriske data motorer 60 Hz 3 P 2 [kw] Type 60 Hz, 2-polet n [min -1 ] I n [A] I n [A] Y Cos ϕ eta [%] M n [Nm] M (st) /M [%] M (max) /M [%] I st /I n Voltage [V] 0,37 71A2-C ,50-1,44 0,87-0,83 0,85-0, ,04-1,04 2,4-3,2 2,7-3,6 4,8-6, / ,55 71B2-C ,15-2,05 1,25-1,20 0,85-0,76 80,5-82 1,54-1,54 2,4-3,2 2,7-3,6 4,8-6, / ,75 80A2-C ,85-2,70 1,65-1,55 0,86-0, ,10-2,10 2,4-3,2 2,7-3,6 5,1-6, / ,1 80B2-C ,15-3,80 2,40-2,20 0,86-0, ,15-3,15 2,4-3,2 2,7-3,6 5,1-6, / ,5 90SA2-C ,70-5,00 3,30-2,90 0,89-0,78 80,5-82 4,10-4,10 2,1-3,5 2,8-4,3 5,9-8, / ,2 90LA2-C ,05-6,95 4,65-4,00 0,90-0, ,5 6,00-6,0 2,4-3,9 3,0-4,9 6,5-9, / ,0 100LB2-C ,60-9,00 6,10-5,20 0,90-0, ,20-8,20 2,3-3,8 2,9-4,7 7,4-11, / ,0 112MB2-C ,60-11,40 7,85-6,60 0,92-0, ,0-11,0 2,4-3,8 3,4-5,4 8,0-12, / ,5 132SB2-C ,80-15,60 10,80-9,00 0,92-0,85 86,5-88,5 15,0-15,0 2,6-4,1 3,4-5,5 8,2-12, / ,5 132SC2-C ,50-22,60 14,60-13,00 0,92-0,80 87, ,4-20,4 2,8-4,4 3,6-5,8 9,5-11, / Hz, 4-polet 0,25 71A4-C ,21-1,21 0,70-0,70 0,80-0, ,42-1,42 1,6-2,2 2,1-2,8 4,0-4, / ,37 71B4-C ,71-1,72 0,99-0,99 0,82-0, ,10-2,10 1, ,1-2,8 4,0-4, / ,55 80A4-C ,40-2,40 1,40-1,40 0,83-0, ,10-3,10 1,7-2,3 2,1-2,6 3,9-4, / ,75 80B4-C ,10-3,10 1,80-1,80 0,84-0, ,25-4,25 2,0-2,6 2,3-3,0 3,9-4, / ,1 90SA4-C ,75-4,50 2,75-2,60 0,82-0, ,10-6,10 1,7-2,7 2,0-3,1 4,2-5, / ,5 90LA4-C ,30-5,70 3,65-3,30 0,83-0, ,40-8,40 2,0-3,2 2,4-3,8 4,4-6, / ,2 100LB4-C ,00-8,30 5,20-4,80 0,83-0, ,2-12,2 2,1-3,3 2,4-3,8 5,0-7, / ,0 112MA4-C ,40-10,40 6,60-6,00 0,84-0, ,4-16,4 1,9-3,0 2,4-3,8 5,4-7, / ,0 112MB4-C ,80-13,40 8,60-7,70 0,85-0, ,0-22,0 1,8-2,8 2,4-3,8 6,0-8, / ,5 132SC4-C ,00-19,20 12,2-11,0 0,83-0, ,2-30,2 2,0-3,1 2,5-4,0 5,8-8, / Hz, 6-polet 0,12 71A6-B ,73 0,42 0,74-0, ,04-10,4 1,3-1,8 1,7-2,3 2,6-3, / ,18 71A6-B ,10 0,64 0,73-0, ,56-1,56 1,6-2,2 1,9-2,5 2,8-3, / ,25 71B6-B ,38 0,80 0,75-0, ,18-2,18 1,6-2,2 1,9-2,5 2,8-3, / ,37 80A6-B ,90 1,10 0,79-0, ,25-3,25 1,6-2,2 1,9-2,5 2,8-3, / ,55 80B6-B ,75 1,58 0,81-0, ,80-4,80 1,6-2,2 1,9-2,5 2,8-3, / Hz. 14

15 Elektriske data motorer Tilslutning af motorbeskyttelse På en mærkat i motorens klemkasse står hvilke klemmer en indbygget motorbeskyttelse (temperaturovervågning) er tilsluttet. Se tilslutningsdiagrammer i motorkapitlerne. På visse motorer vil beskyttelsen fremgå af typeskiltet. LOW VOLTAGE DIRECTION OF ROTATION (1-faset) Standard MAIN AUX L N HIGH VOLTAGE DIRECTION OF ROTATION L N MAIN AUX TM HIGH VOLTAGE DIRECTION OF ROTATION (3-faset) med termoafbryder L1 L2 L3 L1 L2 L3 LOW VOLTAGE DIRECTION OF ROTATION TM (3-faset) med termoafbryder TP 111 TO MOTOR SWITCH COIL CIRCUIT 250V/1.6A AC L1 L2 L L1 L2 L3 TO MOTOR SWITCH COIL CIRCUIT 250V/1.6A AC TM

16 Motor data motorer Byggeform Iflg. IEC-Norm 34-7 Code I Code II Aksel horisontal Aksel nedad Aksel opad Vægmontage, fod på venstre side Vægmontage, fod på højre side Loftmontage, fod over motor IM B 3 IM 1001 IM V 5 IM 1011 IM V 6 IM 1031 IM B 6 IM 1051 IM B 7 IM 1061 IM B 8 IM 1071 Fod IM B 35 IM 2001 IM V 15 (FF) IM 2011 IM V 36 (FF) IM 2031 IM 2051 IM 2061 IM 2071 Fod + frihulsflange IM B 34 IM 2101 IM V 15 (FT) IM 2111 IM V 36 (FT) IM 2131 IM 2151 IM 2161 IM 2171 Fod + gevindhulsflange IM B 5 IM 3001 IM V 1 IM 3011 IM V 3 IM 3031 Frihulsflange IM B 14 IM 3601 IM V 18 IM 3611 IM V 19 IM 3631 Gevindhulsflange 16

17 Motor data motorer Fod Tabellen nedenfor viser at det er muligt at eftermontere fod for at ændre motorens byggeform. FT: IM B 3, IM B 34, IM B 35 Fod Motor type S 90 L 100 L 112 M 132 S S 90 L 100 L 112 M 132 S Standardfod Mulig kombination TM Dimensioner og vægte. 17

18 Motor data IM B GR GR7842 L LB ED U 112M AG O 160M AC AF AE 112M GA H DB AD D F G P AC HC HD BA K BB E C B B HA AA A AB TM IM B 3, 1. IEC A AA AB AC AD AE AF AG B B' BA BB C H HA HC HD DIN b n f g p1 a a m e w1 h c p S L K L O U D DB E F G GA s k d d6 I u t 71 7 (M6) 221 M20 x 1, j6 M (M8) 271 M20 x 1, j6 M ,5 21,5 90S 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) j6 M L 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) j6 M

19 Motor data IM B GR GR7841 L LB 112M ED U AG O 160M AF AE GA DB AD D M F 45 P N AC G E T LA SxZ TM IM B 5, 1. IEC AC AD AE AF AG DIN g p1 71 A 160 FF A 200 FF S A 200 FF L A 200 FF L LA LB M N O P S T U Z D DB E F G GA k c1 e1 b1 a1 s1 f1 d d6 I u t x M20 x 1,5 160 ø10 (M8) 3, x 14 j6 M x M20 x 1,5 200 ø12 (M10) 3, x 19 j6 M ,5 21,5 90S x ø23 (M20 x 1,5) 200 ø12 (M10) 3, x 24 j6 M L x ø23 (M20 x 1,5) 200 ø12 (M10) 3, x 24 j6 M

20 Motor data IM B 14 A GR GR7843 L LB ED U 112M AG O AC AF AE GA DB AD M F G P N D E T LA AC 45 SxZ TM IM B 14, 1. IEC AC AD AE AF AG DIN g p1 71 C 105 FT C 120 FT S C 140 FT L C 140 FT L LA LB M N O P S T U Z D DB E F G GA k c1 e1 b1 a1 s1 f1 d d6 I u t x M20 x 1,5 105 M6 2, x 14 j6 M x M20 x 1,5 120 M x 19 j6 M ,5 21,5 90S x ø23 (M20 x 1,5) 135 M x 24 j6 M L x ø23 (M20 x 1,5) 135 M x 24 j6 M

21 Motor data IM B 34 A TM TM L LB ED U 112M AG O AC AF AE GA DB AD M 45 P N D H F G AC SxZ HC HD T LA BA K BB E C B B HA AA A AB TM IM B 34, 1. IEC A AA AB AC AD AE AF AG B B' BA BB C H HA HC HD DIN b n f g p1 a a m e w1 h c p 71 C 105 FT C 120 FT S C 140 FT L C 140 FT K L LA LB M N O P S T U Z D DB E F G GA s k c1 e1 b1 a1 s1 f1 d d6 I u t 71 7 (M6) x M20 x 1,5 105 M8 2, x 14 j6 M (M8) x M20 x 1,5 120 M x 19 j6 M ,5 21,5 90S 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) 135 M x 24 j6 M L 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) 135 M x 24 j6 M

22 Motor data IM B TM TM L LB 112M ED U AG O AF AE GA P N D HA DB H AD M 45 F G AC HC HD T LA BA K BB E C B B AA SxZ A AB TM IM B 35, 1. IEC A AA AB AC AD AE AF AG B B' BA BB C H HA HC HD DIN b n f g p1 a a m e w1 h c p 71 A 160 FF A 200 FF S A 200 FF L A 200 FF K L LA LB M N O P S T U Z D DB E F G GA s k c1 e1 b1 a1 s1 f1 d d6 I u t 71 7 (M6) x M20 x 1,5 160 ø10 (M8) 3, x 14 j6 M (M8) x M20 x 1,5 200 ø12 (M10) 3, x 19 j6 M ,5 21,5 90S 10 (M8) x ø23 ( M20 x 1,5) 200 ø12 (M10) 3, x 24 j6 M L 10 (M8) x ø23 ( M20 x 1,5) 200 ø12 (M10) 3, x 24 j6 M

23 Motor data IM B GR GR7844 L LB ED U 112M AG O 160M AC AF AE 112M GA DB AD D H F G P AC HC HD BA K BB E C B B HA AA A AB TM IM B 3, 3. IEC A AA AB AC AD AE AF AG B B' BA BB C H HA HC HD DIN b n f g p1 a a m e w1 h c p S L L M S K L O U D DB E F G GA s k d d6 I u t 71 7 (M6) x M20 x 1, j6 M (M8) x M20 x 1, j6 M ,5 21,5 90S 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) j6 M L 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) j6 M L 12 (M10) x ø23 (M20 x 1,5) j6 M M 12 (M10) x ø29 (M25 x 1,5) j6 M S 12 (M10) x ø29 (M25 x 1,5) k6 M

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift GRUNDFOS SPILDEVAND LC/LCD-niveaustyringer 17 Grundfos Sololift Grundfos LC/LCD-niveaustyring Nøje overvågning af væskestanden Driftssikre niveaustyreenheder fra Grundfos Grundfos tilbyder en række forskellige

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Chapter-ID: Chapter-ID: Version Driftsvejledning Chapter-ID: Producent Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet grundfos SP system Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet Komplet dykpump e anlæg Motoren For at opnå så høj driftssikkerhed og virkningsgrad som muligt

Læs mere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1 Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 2»Værd at vide om frekvensomformere«danfoss A/S Gengivelse tilladt med kildeangivelse Tryk: New Century Schoolbook,

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere

BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel

BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel 17 September 2006 BRANCHENYT Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr APPLIKATIONER TCI-Engineering Hänel DANMARK FRITID Væddeløb langs bymuren omkring Angoulême SÆRARTIKEL Elementært, kære Watson

Læs mere

Danfoss VLT Drives Fagligt netværk ved Haldor Topsøe 29. maj 2013

Danfoss VLT Drives Fagligt netværk ved Haldor Topsøe 29. maj 2013 Danfoss VLT Drives Fagligt netværk ved Haldor Topsøe 29. maj 2013 Asbjørn Jonassen Jens-Christian Strate Key Account Manager www.vlt.dk 1 Agenda Formål Orientering om Danfoss VLT Drives Hvorfor vælge frekvensomformere

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer PSO-projekt nr. 340-028 Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer Forfattere: Claus M. Hvenegaard

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

GEA RoofJETT Tagventilatorer Data og fakta

GEA RoofJETT Tagventilatorer Data og fakta GEA RoofJETT Tagventilatorer Data og fakta 09/2002 (DK) Orientering om kataloget GEA Tagventilator RoofJETT Orientering om kataloget Valg af aggregat Dimensioneringstabellen på side 8 fører hurtigt frem

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere