GRUNDFOS DATAHÆFTE. Normmotorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE. Normmotorer"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAHÆFTE Normmotorer

2 Indhold Generelle data Grundfos normmotorer side 3 Specialudførelser side 3 Anvendelse side 3 Typenøgle side 5 Specifikationer side 5 Konstruktion Generelt side 6 Statorhus side 6 Drænhuller side 6 Klemkasse side 7 Kondensatorer side 7 Aksel side 7 Isolation side 7 Lejer side 7 Korrosionsbeskyttelse side 8 Tropebeskyttelse side 8 Termisk beskyttelse side 8 Frekvensomformerdrift side 9 Materiale side 10 Tegning side 11 Elektriske data 1 side 12 3 side Hz side 14 Tilslutning af motorbeskyttelse side 15 Byggeform side 16 Fod side 17 Dimensioner og vægte IM B 3, 1 side 18 IM B 5, 1 side 19 IM B 14, 1 side 20 IM B 34, 1 side 21 IM B 35, 1 side 22 IM B 3, 3 side 23 IM B 5, 3 side 24 IM B 14 A, 3 side 25 IM B 34 A, 3 side 26 IM B 35 A, 3 side 27 Vægt side 28 Shippingvolumen side 28 Yderligere dokumentation Yderligere dokumentation på produkter side 29 WinCAPS side 29 WebCAPS side 30 2

3 Generelle data motorer Grundfos normmotorer Grundfos produktprogram inden for normmotorer består af to hovedkategorier: enhastighedsmotorer motorer med indbygget frekvensomformer. Enhastighedsmotorer Grundfos enhastighedsmotorer er helt lukkede, kappekølede, asynkrone kortslutningsmotorer konstrueret efter gældende normer og retningslinier iflg. IEC, DIN og VDE. Grundfos 1~ enhastighedsmotorer leveres i byggestørrelserne 71 til 90 og i effektstørrelser op til og med 1,5 kw. 1~ 71 og 80 med driftskondensator op til 35 µf indbygget i klemkassen 1~ 90 med driftskondensator op til 80 µf indbygget i klemkassen. Grundfos 3~ enhastighedsmotorer leveres i byggestørrelserne 71 til 132 og effektstørrelser op til og med 7,5 kw (2-polet) i sædvanligt forekommende spændinger. Normmotorerne findes i 2-, 4- og 6-polede udførelser. Grundfos tilbyder efficiency 1 enhastighedsmotorer. For yderligere information henvises til Grundfos datahæfte om M motorer. Motorer med frekvensomformer - E Grundfos E normmotorer er motorer med indbygget frekvensomformer, motorbeskyttelse og power faktor korrektion (PFC). E motoren giver gennem styring af frekvensen og spændingen på motoren mulighed for trinløs regulering af motorens omdrejningstal. Styring vha. frekvensændring er den mest optimale metode mht. virkningsgraden. For yderligere information henvises til Grundfos datahæfte om E motorer. Specialudførelser Udover de motorer, der er omtalt i dette datahæfte, fremstiller Grundfos: 3-fasede motorer med andre poltal, spændinger, frekvenser og effekter 1-fasede motorer med start- (CSIR) og start-/driftskondensatorer (CSCR) motorer med specialaksler og -flanger Specialudførelser tilbydes OEM kunder på efterspørgsel. Anvendelse Ud over produktion af motorer (såvel E som normmotorer) til Grundfos eget omfattende pumpeprogram er Grundfos også leverandør af motorer til industrielle OEM-kunder, der indbygger motorerne i mange forskellige maskiner og installationer. F.eks. anvendes motorer i ventilationsanlæg hydrauliske systemer kompressorer værktøjsmaskiner transportsystemer. Miljøhensyn Grundfos motorerne og øvrige produkter fremstilles under stor hensyntagen til miljøet, både hvad angår materialer, produktionsmetoder, energibesparende drift og genanvendelse af flest mulige af de anvendte materialer. Produktionsvirksomheden Grundfos A/S er: miljøcertificeret efter ISO godkendt efter den nye europæiske certificeringsstandard EMAS certificeret i henhold til ISO

4 Generelle data motorer Godkendelser Isolationssystemet i Grundfos -statorer er som standard UL- og cul-godkendt under fil E cul godkendte motorer er testet og godkendt efter ULstandarden UL-1446, Systems of Insulation Materials. Det betyder, at motorerne er testet af den amerikanske prøvningsanstalt Underwriters Laboratories Inc. iflg. UL1004, Electric Motors, som også anvendes ved cul godkendelse. cul er den canadiske godkendelse, som prøvningsanstalten har beføjelse til at give efter godkendt test. UL og cul godkendelserne giver producenten retten til at påsætte Recognized Component Mark og Canadian Recognized Component Mark. Se nedenfor. Driftsforhold Temperaturområde Hvis omgivelsestemperaturen overstiger +40 C, eller hvis motoren befinder sig mere end 1000 meter over havets overflade, skal motorens ydelse (P 2 ) reduceres på grund af luftens lave massefylde og dermed ringe køleeffekt. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at anvende en motor med højere nominel ydelse. P2 [%] Køling TM t [ C] m Grundfos motorer køles iflg. IEC 34-6: IC 141 Overfladekøling ved hjælp af en udvendig, akselmonteret ventilator (kappekølet). IC 141 TM TM TM Luftbåren støj Grundfos motorer er støjsvage motorer med støjværdier under de maksimumsværdier, som er fastsat i IEC Lydtryksniveau 50 Hz 1-faset: maks. 70 db(a). 3-faset: se nedenstående tabel. Motor [kw] Maks. lydtryksniveau [db(a)] 2-polet 4-polet 6-polet 0,12-0,18-0, , , , , , , , , ,5 63-7, De grå celler angiver at Grundfos ikke udbyder motorer. Lydtryksniveau 60 Hz 3-faset: se nedenstående tabel. Motor [kw] Maks. lydtryksniveau [db(a)] 2-polet 4-polet 6-polet 0,09 0,12-0,18-0, , , , , , , , , , , De grå celler angiver at Grundfos ikke udbyder motorer. Spændingstolerancer Alle Grundfos motorer overholder de krav, der er foreskrevet i IEC 34-1 med hensyn til variationer på netspændingen hen over driftstemperaturområdet. Motorer for spændingsintervaller har spændingstolerancer på 10%/+6%. Motorer for enkeltspændinger har spændingstolerancer på 10%/+10%. Motorernes spændingstolerancer er beregnet for variationer i netspændingen. Disse spændingstolerancer må ikke udnyttes til at anvende motorerne ved andre spændinger end de påtrykte. 4

5 Generelle data motorer Typenøgle Eksempel 132 S A 2-38 FF 265 -C -2 Grundfos normmotor, typerække Akseltap: med not og pasfeder med centrer-/gevindhul Byggestørrelse (akseltappens centerhøjde i mm, B 3 fodmotor) Længde på statorkernen (A, B, C) Polantal (polomkobbelbare motorer benævnes 2/4 eller 4/8) Akseltapdiameter (mm) Flangeudførelse FF (frihulhulsflange) FT (gevindhulsflange) Boltecirkeldiameter (mm) (flangeudførelse) Modelbetegnelse Virkningsgradsklasse Specifikationer Specifikation 1-fasede motorer 3-fasede motorer Forsyningsspænding Se elektriske data, side 12 Se elektriske data, side 13 Jording Motoren skal forbindes til jord. Motoren skal forbindes til jord. Spændingstolerancer IEC 34-1 IEC 34-1 Forsikring Kapslingsklasse Både træge og hurtigvirkende standard sikringer kan anvendes. Standard: IP 55 (IEC 34-5) for motor og klemkasse. Isolationsklasse F (IEC 85) F (IEC 85) Både træge og hurtigvirkende standard sikringer kan anvendes. Standard: IP 55 (IEC 34-5) for motor og klemkasse. Termisk beskyttelse (IEC 34-11) TP 211 2,2 kw: Nej 3,0 kw: TP 111 Korrosionsbeskyttelse Korrosionsklasse 2, DS 412 Korrosionsklasse 2, DS 412 Egnede til frekvensomformerdrift Nej Ja Beskyttelse mod spændingsspidser 71 og 80: Nej, maks. 650 V (ved frekvensomformerdrift) 90 til 132: Ja, maks V Øjebolt Nej 112 til 132 (M8) Belastning af øjebolt 140 kg (1,4 kn) pr. øjebolt Temperaturområde Nominelt driftsområde 30 C til +40 C Nominelt driftsområde 30 C til +40 C Luftfugtighed Maks. relativ luftfugtighed 95% Maks. relativ luftfugtighed 95% Vibration og stødpåvirkning 2,5 g RMS (IEC ) 2,5 g RMS (IEC ) 5

6 Konstruktion motorer Generelt Grundfos motorer er helt lukkede, kappekølede asynkrone kortslutningsmotorer konstrueret efter gældende normer og retningslinier iflg. IEC, DIN og VDE. Statorhus Statorhuset bliver fremstillet i letmetal (silumin). For byggestørrelserne 71 og 80 er lejeskjoldet i ventilatorsiden integreret, mens byggestørrelserne 90 til 160 har et aftageligt lejeskjold. Drænhuller Grundfos motorer i byggestørrelserne 71 til 132 er som standard forsynet med drænhuller i statorhusets drivside. Drænhullerne er alle lukket med prop. Ved montage i fugtige omgivelser bør det nederste drænhul åbnes. Motorens kapslingsklasse ændres da fra IP 55 til IP 44. IP 44 er kendetegnet ved, at drænhullet er åbent. Drænhullernes funktion er at bortlede vand, der er kommet ind i statorhuset, f.eks. ved kondensering. 71 og 80 Motoren er i drivsiden forsynet med 1 drænhul, der er lukket med en prop. Flangen kan drejes til 132 Motoren er i drivsiden forsynet med 2 drænhuller (B 14 motorer dog med 3 drænhuller), der er lukket med propper. Flangen kan drejes Drænhuller TM Drænhul TM

7 Konstruktion motorer Klemkasse For byggestørrelserne 71 og 80 er klemkassen i plast og monteret på statorhuset. I disse byggestørrelser er der for den 1-fasede udførelse mulighed for anbringelse af kondensatoren (maks. 35 µf) i klemkassen. Desuden er det muligt at udskifte standardklemkassen med en fladere version. Se pos. nr. 3c på tegningen side 11. For byggestørrelserne 90 til 132 er klemkassen en integreret del af statorhuset. Den 1-fasede findes op til byggestørrelse 90, og i denne størrelse er der mulighed for anbringelse af kondensatoren i klemkassen. Kondensatorer større end 80 µf anbringes i et stålhylster uden for klemkassen, som yder effektiv beskyttelse mod slag. Kondensatoren kan alternativt monteres eksternt. Tilslutningshuller til kabelforskruning er: M20 for 71 til 100 M25 for 112 til 132. De er lukket med blindpropper ab fabrik. Kondensatorer Grundfos 1-fasede motorer er normalt af typen PSC (Permanent Split Capacitor), hvilket vil sige, at de er forsynet med en driftskondensator, der er fast indkoblet både under start og drift. De anvendte kondensatorer har som minimum en levetid på timer ved en maksimal omgivelsestemperatur på +70 C. Aksel Akseltapstørrelse ifølge IEC 72. Motorerne har lukket not, feder og gevindhul i akselenden. Afbalancering iht. IEC (HD ), klasse N, dvs. afbalancering med halvnot. Akseltappen leveres normalt i stål 50-2, DIN W.-Nr På efterspørgsel til OEM kunder kan akseltappen leveres i rustfrit stål, W.-Nr (AISI 316), samt syrefast stål, W.-Nr (AISI 316). Isolation Grundfos motorernes isolationssystem er testet i overensstemmelse med isolationsklasse F, hvilket betyder, at den maksimale temperaturstigning i motoren ikke overstiger +105 C ved en omgivelsestemperatur på +40 C. Lejer Kuglelejerne er højkvalitets lejer af vesteuropæisk kvalitet. Lejerne er med C3 slør og er og er forspændt med en bølgefjeder i akselenden. Dette betyder en forøget lejelevetid og reduceret lejestøj. Lejer mærket med "2Z" er forseglet og levetidssmurte. "2Z" forseglet betyder, at lejet har skjold på begge sider (dobbelt skjold). Lejerne er levetidssmurt med højtemperaturbestandigt fedt (Klüberquiet BQH ). Byggestørrelse D-side N-side Drivside Ventilatorside Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C3 112 S Z C Z C3 132 S Z C Z C3 Byggestørrelse Leje Leje Aksial belastning L10h = 16000h t o = 40 C n = 3000 min -1 Aksial belastning L10h = 16000h t o = 40 C n = 1500 min -1 Radial belastning L10h = 16000h t o = 40 C n = 3000 min -1 Radial belastning L10h = 16000h t o = 40 C n = 1500 min -1 Drivside Ventilatorside [N] [N] [N] [N] S S t o = omgivelsestemperatur 7

8 Konstruktion motorer Korrosionsbeskyttelse For alle Grundfos motorer gælder følgende som standard: Rotorbanen er malet. Motorerne: - er elektroforesebehandlet - har korrosionsklasse 2 i overensstemmelse med DS Farven er sort, NCS 9000, glans 30-40, RAL Tropebeskyttelse Motorerne leveres som standard med rustbeskyttet statorudboring. Rotoren er malet. Dette kombineret med korrosionsbeskyttelsen gør tropebeskyttelse til standard. Motorerne kan med yderligere dækmaling overholde korrosionsklasse 3. Isolationsmaterialet er non-hygroskopisk (uorganisk). Termisk beskyttelse Generelt Alle Grundfos 1-fasede normmotorer er forsynet med strøm- og temperaturafhængig motorbeskyttelse i overensstemmelse med IEC Motorbeskyttelsen er af typen TP 211, som reagerer på både langsomt og hurtigt stigende temperaturer. Motorer fra og med 3,0 kw er som standard forsynet med termoafbrydere (TP 111). Termoafbrydere Termoafbrydere er bimetalsafbrydere placeret i statoren. Klixon og Thermik er eksempler på handelsnavne for termoafbrydere. Termoafbrydere skal tilkobles et eksternt styrekredsløb, hvorved motoren vil være beskyttet mod langsom overbelastning. Termoafbrydere kræver ikke et forstærkerrelæ. Beskyttelse ifølge IEC 34-11: TP 111 (langsom overbelastning). For at klare en blokering skal motoren udstyres med motorværn. Termoafbryderne kan belastes som følger: U maks = 250 VAC. I n = 1,5 A. I maks = 5,0 A (ind- og udkoblingsstrøm). Eksempel på tilslutning af en 3-faset motor med indbyggede termoafbrydere: MV K1 L1 L2 L3 M 3 Del Funktion S1 On/off-kontakt K1 Kontaktor t Termoafbryder i motor M Motor MV Motorværn N S1 K1 TM

9 Konstruktion motorer Frekvensomformerdrift Del Funktion S1 On/off-kontakt K1 Kontaktor +T Termistor i motor M Motor 3UN C Forstærkerrelæ med automatisk genindkobling: N Forstærker K Udgangsrelæ H1 LED 'Ready H2 LED 'Tripped A1, A2 Tilslutning for styrespænding T1, T2 Tilslutning for termistorsløjfe 3-fasede Grundfos motorer forsynet fra statiske frekvensomformere Alle 3-fasede Grundfos motorer kan tilsluttes en frekvensomformer. De fleste frekvensomformere er i dag statiske omformere, som regulerer frekvensen og spændingen ved elektronisk at tænde og slukke for spændingen til motoren. Denne metode kan medføre to problemer: 1. Akustisk støj fra motoren. Støjen kan i visse tilfælde forplante sig ud i anlægget som generende støj. 2. Høje spændingsspidser på frekvensomformerens udgang til motoren. Begge problemer opstår, fordi frekvensomformerens udgangsspænding afviger væsentligt fra den ideelle sinusformede kurve, som kendes fra det offentlige forsyningsnet. Den tekniske løsning på disse to problemer beskrives i det følgende. Høje spændingsspidser på frekvensomformerens udgang 71 og 80: Disse 3-fasede Grundfos motorer kan ikke klare spændingsspidser over 650 V. 90 til 132: I disse 3-fasede Grundfos motorer er der anvendt faseisolation, hvorfor specielle forholdsregler normalt er unødvendige. Motorerne må ikke belastes med spændingsspidser over 1000 V. I takt med den øgede konkurrence inden for frekvensomformere produceres frekvensomformerne dog med filtre af forskellig kvalitet til dæmpning af spændingsspidser. Kontakt frekvensomformer leverandøren vedr. filtre, således at ovenstående krav kan opfyldes. Akustisk støj fra motoren Akustisk støj kan optræde i forbindelse med alle 3- fasede motortyper og kan være til gene ved bestemte anvendelser. Man kan normalt - hvor behovet måtte opstå - bringe den akustiske støj ned på et acceptabelt niveau ved at indskyde et LC-filter (opbygget af spoler og kondensatorer) mellem omformer og motor. De fleste leverandører af frekvensomformere vil kunne tilbyde passende filtre. Det bør dog nævnes, at filterkomponenterne ofte vil være årsag til en vis mængde akustisk støj fra filteret selv, men denne støj kan isoleres fra rørsystemer og lignende. Desuden vil der være et tab i total virkningsgrad. Hvis man får støjproblemer af ovennævnte karakter, må man bede omformerleverandøren løse disse, f.eks. ved montering af filtre. 9

10 Konstruktion motorer Materialer, 71 og 80 Pos. nr. Komponenter Materialer 1 Ventilatorskærm Plast 2 Ventilatorvinge Plast PA66 (forstærket) 3a Klemkasselåg, 1~ med indbygget kondensator Plast 3b Klemkasselåg, 3~ Plast 3c Klemkasselåg, OEM klemkasse Plast 4 Statorhus Silumin 5 Kugleleje, ventilatorside Se lejetyper, side 7 6 Aksel Rundstål, DIN W.-Nr Kugleleje, drivside Se lejetyper, side 7 8 Motorflange Støbejern (IM B 3, IM B 5) / Silumin (IM B 14) Materialer, 90 til 132 S Pos. nr. Komponenter Materialer 1 Ventilatorskærm Plast 2 Ventilatorvinge Plast PA66 (forstærket) 3d Klemkasselåg, 1~ med indbygget kondensator Silumin 3e Klemkasselåg, 3~ Silumin 4 Statorhus Silumin 5 Kugleleje, ventilatorside Se lejetyper, side 7 6 Aksel Rundstål, DIN W.-Nr Kugleleje, drivside Se lejetyper, side 7 8 Motorflange Støbejern Materiale. 10

11 Konstruktion motorer 71 og 80 3a 3b 3c TM Tegning. 90 til 132 S 3d 3e TM

12 Elektriske data motorer 50 Hz 1 P 2 [kw] Type 50 Hz, 2-polet n [min -1 ] I n [A] Cos ϕ eta [%] M n [Nm] M (st) /M n [%] M (max) /M n [%] I st /I n C [µf] Voltage [V] 0,25 71A2-B ,05/2,00 0, /55 0,85 1,2 2,5 2, /240 0,37 71B2-B ,95/2,70 0, /60 1,28 1,1 2,2 2, /240 0,55 80A2-B ,00/3,65 0, /66 1,90 1,0 2,0 2, /240 0,75 80B2-B ,10/4,75 0, /69 2,60 0,8 2,0 3, /240 1,1 90SB2-B ,40/6,70 0,98/0, /73 3,80 0,9/1,0 2,3 3, /240 1,5 90LB2-B 2750/2740 9,90/8,90 0,98/0, /74 5,20 0,8 2,1 3, /240 2,2 90LC2-B 2730/ ,0-13,6/12,6 0,98/0, ,70 0,6 2,0 3, / Hz, 4-polet 0,18 71A4-B ,62 0, ,26 0,8 1,7 2, ,25 71B4-B ,14 0, ,76 0,7 1,7 2, ,37 80A4-B ,85 0, ,60 0,7 1,7 2, ,55 80B4-B ,00 0, ,85 0,7 1,7 2, ,75 90SA4-B ,45 0, ,15 0,55 1,9 3, ,1 90LB4-B ,20 0, ,50 0,45 1,9 3, ,5 90LC4-B ,90 0, ,4 0,55 2,0 4, Hz, 6-polet 0,12 71 A6-B ,12 0, ,30 0,75-1,0 1,5-1,8 1,7-2, ,18 71B6-B ,70 0, ,96 0,75-1,0 1,5-1,8 1,7-2, ,25 80A6-B ,16 0, ,75 0,75-1,0 1,5-1,8 1,7-2, ,37 80B6-B ,00 0, ,05 0,75-1,0 1,5-1,8 1,7-2,

13 Elektriske data motorer 50 Hz 3 P 2 [kw] Type 50 Hz, 2-polet n [min -1 ] I n [A] I n [A] Y Cos ϕ eta [%] M n [Nm] M (st) /M n [%] M (max) /M n [%] I st /I n Voltage [V] 0,37 71A2-C ,74 1,00 0,80-0,70 77,5-77,5 1,26-1,26 2,7-3,2 2,9-3,5 4,8-5, / ,55 71B2-C ,50 1,44 0,80-0, ,86-1,86 2,7-3,2 2,9-3,5 4,8-5, / ,75 80A2-C ,30 1,90 0,81-0, ,5-2,5 3,3-3,9 2,7-3,2 5,0-5, / ,1 80B2-C ,50 2,60 0,81-0, ,70-3,7 3,1-3,7 2,7-3,2 5,2-5, / ,5 90SA2-C ,90 3,40 0,85-0, ,00-5,00 2,4-2,9 3,0-3,6 6,3-6, / ,2 90LA2-C ,25 4,75 0,87-0, ,30-7,30 2,9-3,5 3,5-4,2 7,0-7, / ,0 100LB2-C ,80 6,25 0,88-0, ,90-9,90 2,7-3,3 3,2-3,8 7,8-8, / ,0 112MB2-C ,80 8,00 0,90-0, ,2-13,2 2,8-3,3 3,7-4,4 8,7-9, / ,5 132SB2-C ,00 11,00 0,89-0,86 87,5-87,5 18,2-18,2 2,9-3,5 3,7-4,4 8,9-9, / ,5 132SC2-C ,50 15,20 0,87-0, ,8-24,8 3,1-3,7 3,9-4,6 9,1-9, / Hz, 4-polet 0,25 71A4-C ,48 0,85 0,75-0, ,70-1,70 1,8-2,0 2,3-2,8 4,0-4, / ,37 71B4-C ,90 1,10 0,77-0, ,55-2,55 1,8-2,0 2,3-2,8 4, / ,55 80A4-C ,60 1,50 0,79-0, ,75-3,75 2,0-2,4 2,3-2,8 4,3-4, / ,75 80B4-C ,30 1,90 0,79-0, ,00-5,00 2,1-2,5 2,4-2,9 4,3-4, / ,1 90SA4-C ,00 2,90 0,78-0, ,35-7,35 2,3-2,7 2,7-3,2 4,3-4, / ,5 90LA4-C ,40 3,70 0,80-0, ,0-10,0 2,3-2,7 2,7-3,2 5,0-5, / ,2 100LB4-C ,20 5,30 0,80-0, ,8-14,8 2,4-2,9 2,7-3,2 5,2-5, / ,0 112MA4-C ,00 6,90 0,80-0, ,8-19,8 2,1-2,5 2,7-3,2 6,2-6, / ,0 112MB4-C ,40 8,90 0,82-0,76 86, ,5-26,5 2,1-2,5 2,8-3,3 6,6-7, / ,5 132SC4-C ,00 12,60 0,80-0, ,5-36,5 2,3-2,8 3,0-3,6 6,3-6, / Hz, 6-polet 0,12 71A6-B ,78 0,45 0,71-0, ,28-1,28 1,5-1,8 1,8-2,1 2,6-2, / ,18 71A6-B ,32 0,76 0,69-0, ,90-1,90 1,8-2,2 2,0-2,4 2,9-3, / ,25 71B6-B ,58 0,91 0,70-0, ,65-2,65 1,8-2,2 2,0-2,4 2,9-3, / ,37 80A6-B ,05 1,18 0,78-0, ,90-3,90 1,8-2,2 2,0-2,4 2,9-3, / ,55 80B6-B ,90 1,68 0,80-0, ,85-5,85 1,8-2,2 2,0-2,4 2,9-3, /

14 Elektriske data motorer 60 Hz 3 P 2 [kw] Type 60 Hz, 2-polet n [min -1 ] I n [A] I n [A] Y Cos ϕ eta [%] M n [Nm] M (st) /M [%] M (max) /M [%] I st /I n Voltage [V] 0,37 71A2-C ,50-1,44 0,87-0,83 0,85-0, ,04-1,04 2,4-3,2 2,7-3,6 4,8-6, / ,55 71B2-C ,15-2,05 1,25-1,20 0,85-0,76 80,5-82 1,54-1,54 2,4-3,2 2,7-3,6 4,8-6, / ,75 80A2-C ,85-2,70 1,65-1,55 0,86-0, ,10-2,10 2,4-3,2 2,7-3,6 5,1-6, / ,1 80B2-C ,15-3,80 2,40-2,20 0,86-0, ,15-3,15 2,4-3,2 2,7-3,6 5,1-6, / ,5 90SA2-C ,70-5,00 3,30-2,90 0,89-0,78 80,5-82 4,10-4,10 2,1-3,5 2,8-4,3 5,9-8, / ,2 90LA2-C ,05-6,95 4,65-4,00 0,90-0, ,5 6,00-6,0 2,4-3,9 3,0-4,9 6,5-9, / ,0 100LB2-C ,60-9,00 6,10-5,20 0,90-0, ,20-8,20 2,3-3,8 2,9-4,7 7,4-11, / ,0 112MB2-C ,60-11,40 7,85-6,60 0,92-0, ,0-11,0 2,4-3,8 3,4-5,4 8,0-12, / ,5 132SB2-C ,80-15,60 10,80-9,00 0,92-0,85 86,5-88,5 15,0-15,0 2,6-4,1 3,4-5,5 8,2-12, / ,5 132SC2-C ,50-22,60 14,60-13,00 0,92-0,80 87, ,4-20,4 2,8-4,4 3,6-5,8 9,5-11, / Hz, 4-polet 0,25 71A4-C ,21-1,21 0,70-0,70 0,80-0, ,42-1,42 1,6-2,2 2,1-2,8 4,0-4, / ,37 71B4-C ,71-1,72 0,99-0,99 0,82-0, ,10-2,10 1, ,1-2,8 4,0-4, / ,55 80A4-C ,40-2,40 1,40-1,40 0,83-0, ,10-3,10 1,7-2,3 2,1-2,6 3,9-4, / ,75 80B4-C ,10-3,10 1,80-1,80 0,84-0, ,25-4,25 2,0-2,6 2,3-3,0 3,9-4, / ,1 90SA4-C ,75-4,50 2,75-2,60 0,82-0, ,10-6,10 1,7-2,7 2,0-3,1 4,2-5, / ,5 90LA4-C ,30-5,70 3,65-3,30 0,83-0, ,40-8,40 2,0-3,2 2,4-3,8 4,4-6, / ,2 100LB4-C ,00-8,30 5,20-4,80 0,83-0, ,2-12,2 2,1-3,3 2,4-3,8 5,0-7, / ,0 112MA4-C ,40-10,40 6,60-6,00 0,84-0, ,4-16,4 1,9-3,0 2,4-3,8 5,4-7, / ,0 112MB4-C ,80-13,40 8,60-7,70 0,85-0, ,0-22,0 1,8-2,8 2,4-3,8 6,0-8, / ,5 132SC4-C ,00-19,20 12,2-11,0 0,83-0, ,2-30,2 2,0-3,1 2,5-4,0 5,8-8, / Hz, 6-polet 0,12 71A6-B ,73 0,42 0,74-0, ,04-10,4 1,3-1,8 1,7-2,3 2,6-3, / ,18 71A6-B ,10 0,64 0,73-0, ,56-1,56 1,6-2,2 1,9-2,5 2,8-3, / ,25 71B6-B ,38 0,80 0,75-0, ,18-2,18 1,6-2,2 1,9-2,5 2,8-3, / ,37 80A6-B ,90 1,10 0,79-0, ,25-3,25 1,6-2,2 1,9-2,5 2,8-3, / ,55 80B6-B ,75 1,58 0,81-0, ,80-4,80 1,6-2,2 1,9-2,5 2,8-3, / Hz. 14

15 Elektriske data motorer Tilslutning af motorbeskyttelse På en mærkat i motorens klemkasse står hvilke klemmer en indbygget motorbeskyttelse (temperaturovervågning) er tilsluttet. Se tilslutningsdiagrammer i motorkapitlerne. På visse motorer vil beskyttelsen fremgå af typeskiltet. LOW VOLTAGE DIRECTION OF ROTATION (1-faset) Standard MAIN AUX L N HIGH VOLTAGE DIRECTION OF ROTATION L N MAIN AUX TM HIGH VOLTAGE DIRECTION OF ROTATION (3-faset) med termoafbryder L1 L2 L3 L1 L2 L3 LOW VOLTAGE DIRECTION OF ROTATION TM (3-faset) med termoafbryder TP 111 TO MOTOR SWITCH COIL CIRCUIT 250V/1.6A AC L1 L2 L L1 L2 L3 TO MOTOR SWITCH COIL CIRCUIT 250V/1.6A AC TM

16 Motor data motorer Byggeform Iflg. IEC-Norm 34-7 Code I Code II Aksel horisontal Aksel nedad Aksel opad Vægmontage, fod på venstre side Vægmontage, fod på højre side Loftmontage, fod over motor IM B 3 IM 1001 IM V 5 IM 1011 IM V 6 IM 1031 IM B 6 IM 1051 IM B 7 IM 1061 IM B 8 IM 1071 Fod IM B 35 IM 2001 IM V 15 (FF) IM 2011 IM V 36 (FF) IM 2031 IM 2051 IM 2061 IM 2071 Fod + frihulsflange IM B 34 IM 2101 IM V 15 (FT) IM 2111 IM V 36 (FT) IM 2131 IM 2151 IM 2161 IM 2171 Fod + gevindhulsflange IM B 5 IM 3001 IM V 1 IM 3011 IM V 3 IM 3031 Frihulsflange IM B 14 IM 3601 IM V 18 IM 3611 IM V 19 IM 3631 Gevindhulsflange 16

17 Motor data motorer Fod Tabellen nedenfor viser at det er muligt at eftermontere fod for at ændre motorens byggeform. FT: IM B 3, IM B 34, IM B 35 Fod Motor type S 90 L 100 L 112 M 132 S S 90 L 100 L 112 M 132 S Standardfod Mulig kombination TM Dimensioner og vægte. 17

18 Motor data IM B GR GR7842 L LB ED U 112M AG O 160M AC AF AE 112M GA H DB AD D F G P AC HC HD BA K BB E C B B HA AA A AB TM IM B 3, 1. IEC A AA AB AC AD AE AF AG B B' BA BB C H HA HC HD DIN b n f g p1 a a m e w1 h c p S L K L O U D DB E F G GA s k d d6 I u t 71 7 (M6) 221 M20 x 1, j6 M (M8) 271 M20 x 1, j6 M ,5 21,5 90S 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) j6 M L 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) j6 M

19 Motor data IM B GR GR7841 L LB 112M ED U AG O 160M AF AE GA DB AD D M F 45 P N AC G E T LA SxZ TM IM B 5, 1. IEC AC AD AE AF AG DIN g p1 71 A 160 FF A 200 FF S A 200 FF L A 200 FF L LA LB M N O P S T U Z D DB E F G GA k c1 e1 b1 a1 s1 f1 d d6 I u t x M20 x 1,5 160 ø10 (M8) 3, x 14 j6 M x M20 x 1,5 200 ø12 (M10) 3, x 19 j6 M ,5 21,5 90S x ø23 (M20 x 1,5) 200 ø12 (M10) 3, x 24 j6 M L x ø23 (M20 x 1,5) 200 ø12 (M10) 3, x 24 j6 M

20 Motor data IM B 14 A GR GR7843 L LB ED U 112M AG O AC AF AE GA DB AD M F G P N D E T LA AC 45 SxZ TM IM B 14, 1. IEC AC AD AE AF AG DIN g p1 71 C 105 FT C 120 FT S C 140 FT L C 140 FT L LA LB M N O P S T U Z D DB E F G GA k c1 e1 b1 a1 s1 f1 d d6 I u t x M20 x 1,5 105 M6 2, x 14 j6 M x M20 x 1,5 120 M x 19 j6 M ,5 21,5 90S x ø23 (M20 x 1,5) 135 M x 24 j6 M L x ø23 (M20 x 1,5) 135 M x 24 j6 M

21 Motor data IM B 34 A TM TM L LB ED U 112M AG O AC AF AE GA DB AD M 45 P N D H F G AC SxZ HC HD T LA BA K BB E C B B HA AA A AB TM IM B 34, 1. IEC A AA AB AC AD AE AF AG B B' BA BB C H HA HC HD DIN b n f g p1 a a m e w1 h c p 71 C 105 FT C 120 FT S C 140 FT L C 140 FT K L LA LB M N O P S T U Z D DB E F G GA s k c1 e1 b1 a1 s1 f1 d d6 I u t 71 7 (M6) x M20 x 1,5 105 M8 2, x 14 j6 M (M8) x M20 x 1,5 120 M x 19 j6 M ,5 21,5 90S 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) 135 M x 24 j6 M L 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) 135 M x 24 j6 M

22 Motor data IM B TM TM L LB 112M ED U AG O AF AE GA P N D HA DB H AD M 45 F G AC HC HD T LA BA K BB E C B B AA SxZ A AB TM IM B 35, 1. IEC A AA AB AC AD AE AF AG B B' BA BB C H HA HC HD DIN b n f g p1 a a m e w1 h c p 71 A 160 FF A 200 FF S A 200 FF L A 200 FF K L LA LB M N O P S T U Z D DB E F G GA s k c1 e1 b1 a1 s1 f1 d d6 I u t 71 7 (M6) x M20 x 1,5 160 ø10 (M8) 3, x 14 j6 M (M8) x M20 x 1,5 200 ø12 (M10) 3, x 19 j6 M ,5 21,5 90S 10 (M8) x ø23 ( M20 x 1,5) 200 ø12 (M10) 3, x 24 j6 M L 10 (M8) x ø23 ( M20 x 1,5) 200 ø12 (M10) 3, x 24 j6 M

23 Motor data IM B GR GR7844 L LB ED U 112M AG O 160M AC AF AE 112M GA DB AD D H F G P AC HC HD BA K BB E C B B HA AA A AB TM IM B 3, 3. IEC A AA AB AC AD AE AF AG B B' BA BB C H HA HC HD DIN b n f g p1 a a m e w1 h c p S L L M S K L O U D DB E F G GA s k d d6 I u t 71 7 (M6) x M20 x 1, j6 M (M8) x M20 x 1, j6 M ,5 21,5 90S 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) j6 M L 10 (M8) x ø23 (M20 x 1,5) j6 M L 12 (M10) x ø23 (M20 x 1,5) j6 M M 12 (M10) x ø29 (M25 x 1,5) j6 M S 12 (M10) x ø29 (M25 x 1,5) k6 M

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB INDHOLD: BESB Boxventilator BESB BESB Boxventilator Kapacitet - overblik BESB boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESB250-4-1 300 1840 BESB250-4-1EC 350 2260 BESB315-4-1EC 570 3590 BESB400-4-1EC 950

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

M4EAU1. Lektion 11-12

M4EAU1. Lektion 11-12 M4EAU1 Lektion 11-12 Denne og næste lektions program Asynkronmotoren Lidt opgaveregning Beregning af starttider Lidt mere opgaveregning Asynkronmotoren (1) Lærebogsmateriale (ligger under fildeling) Afsnit

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper GRUNDFOS MP 204 Elektronisk motorbeskyttelse til pumper MP 204 holder øje med dine pumper - meget nøje For dem, der ikke tager let på motorbeskyttelse Den nye MP 204-motorbeskyttelsesenhed blev udviklet

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift GRUNDFOS SPILDEVAND LC/LCD-niveaustyringer 17 Grundfos Sololift Grundfos LC/LCD-niveaustyring Nøje overvågning af væskestanden Driftssikre niveaustyreenheder fra Grundfos Grundfos tilbyder en række forskellige

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL Recognized Component Version 5 Motorer WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL kædemotor S-version E-version 1.61 Egenskaber designet gør den velegnet til påbygning WMX 526 / 526 UL / 826 UL: til komfortventilation

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

Driftsvejledning. Sg SSg Sh SSh 2Sg SEE (K) (L) 56-355.

Driftsvejledning. Sg SSg Sh SSh 2Sg SEE (K) (L) 56-355. Driftsvejledning Sg SSg Sh SSh 2Sg SEE (K) (L) 56-355. BETJENINGSVEJLEDNING Konformitetserklæring Konformitetserklæring i henhold til lavspændingsdirektivet 73/23/EEC, ændret ved direktivet 2006/95/EC

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Is knusere. Brudis. Santos 9

Is knusere. Brudis. Santos 9 Brudis Brudis er is i dens mest naturlige form. Produceret ved en temperatur lige under 0 o C, med en overflade og konsistens, der letter distribution og fordeling af isen. SCOTSMAN brudis fås i to typer

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktivet Ventilationsdagen 2013 Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktiver Ecodesign direktivet (2009/125/EF) er paraply over en række forordninger

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

[1] CUBUFAN 280. Se mere på www.cubufan.dk. God fornøjelse med produktet. Indhold

[1] CUBUFAN 280. Se mere på www.cubufan.dk. God fornøjelse med produktet. Indhold CUBUFAN 280 Cubufan er en nyudviklet boksventilator med lavt energiforbrug og lavt støjniveau. Den er ideel til nye installationer, og som erstatning af eksisterende ventilatorer ved udskiftning eller

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010 Ionox Prisliste Version: 1. sept. 2010 side 2 Kære kunde Priskataloget er udarbejdet i september 2010 og indeholder AB Cool A/S samlede produkt program fra IONOX. Da produktprogrammet til stadighed tilpasses

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Translyft LØFTEBORDE

Translyft LØFTEBORDE Translyft LØFTEBORDE Enkeltsaks/Dobbeltsaks Enkeltsaks Dobbelt vertikal Dobbelt horisontal En praktisk indrettet arbejdsplads sparer meget tid og betyder en stor lettelse for den enkelte medarbejder hver

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet grundfos SP system Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet Komplet dykpump e anlæg Motoren For at opnå så høj driftssikkerhed og virkningsgrad som muligt

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Produktkatalog. www.ledhuset.dk

Produktkatalog. www.ledhuset.dk Produktkatalog LEDHuset Føvling kirkevej 1 6683 Føvling kontakt@ledhuset.dk +45 3014 3616 1 Katalogets indholdsfortegnelse 1: Forside 2: Indholdsfortegnelse 3: XT8 LED Rør 140/165 LM/W 4: FT8 LED Rør 100124

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere