GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz

2 ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring 5 Automatisk natsænkning 6 Konstruktion 7 Snittegning 7 Materialespecifikation 7 Motor og kontrolboks 7 Udlufterpumpehus 8 nstallation 9 Elektriske data 9 driftsætning 9 Medietemperatur 9 Anlægstryk 9 Tilløbstryk 9 ndstilling af løftehøjde 9 Fabriksindstilling 9 Ændring af ydelse 1 Vejledning til ydelseskurver 11 Kurvebetingelser 12 Tekniske data Tilbehør Unions- og ventilsæt 18 solationssæt 18 Servicesæt 18 Yderligere dokumentation WebCAPS 19 WinCAPS 2 2

3 Produktdata Cirkulationspumper er en komplet serie af cirkulationspumper udstyret med AUTOADAPT-funktion som passer til de fleste anlæg. ntegreret differenstrykregulering der muliggør tilpasning af pumpeydelsen til anlæggets aktuelle behov. Valgfri automatisk natsænkning. Displaybillede der viser det aktuelle effektforbrug iwatt. Motor baseret på permanentmagnet- og kompaktrotorteknologi. er energioptimeret og A-mærket. Energimærkningen A angiver pumpens energispareniveau. Klassifikationssystemet for energi har syv niveauer, dvs. fra A til G. Niveau A er det bedste. Ved installation af en -pumpe mindskes effektforbruget betydeligt, støjen fra termostatventilerne og lignende tilslutningsdele reduceres, og reguleringen af anlægget forbedres. giver en lang række fordele: Energibesparelse Fleksibilitet Natsænkning Komfort Sikkerhed Brugervenlighed Typenøgle Automatisk regulering af differenstrykket. Velegnet til installation i bestående anlæg. Valgfri automatisk natsænkning. Støjsvag drift. ndbygget elektrisk og termisk beskyttelse af pumpen. Enkel indstilling og betjening. Eksempel ALPHA Typerække Nominel diameter (DN) for suge- og trykstuds [mm] Maks. løftehøjde [dm] : pumpehus af støbejern N: pumpehus af rustfrit stål A: udlufterpumpehus ndbygningslængde [mm] Ydelsesområde p [kpa] 6 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA ALPHA2 XX-6 ALPHA2 XX ALPHA2 XX Q [m³/h] Q [l/s] TM Fig. 1 Ydelsesområde, ALPHA2 3

4 Produktdata Anvendelse er konstrueret til cirkulation af væske i varmeanlæg. Pumper med pumpehus af rustfrit stål kan også bruges i brugsvandsanlæg. er velegnet til anlæg med konstant eller variabelt flow hvor der kræves optimal indstilling af pumpens driftspunkt. anlæg med variabel fremløbstemperatur. anlæg hvor der ønskes natsænkning. er særligt velegnet til installation i bestående anlæg hvor pumpens differenstryk er for højt i perioder med reduceret varmebehov. installation i nye anlæg til fuldautomatisk regulering af pumpens ydelse i forhold til varmebehovet uden brug af bypass-ventiler eller lignende dyre komponenter. Eksempler på anlæg Fig. 4 Gulvvarmeanlæg TM Fig. 2 Enstrenget varmeanlæg Fig. 5 Brugsvandsanlæg Pumpemedier Rene, tyndtflydende, ikke-aggressive og ikke-eksplosive medier uden indhold af faste bestanddele, fibre eller mineralolie. Pumpen må ikke bruges til transport af brandfarlige medier som dieselolie, benzin og lignende. TM TM TM Fig. 3 Tostrenget varmeanlæg 4

5 Produktdata Regulering af varmeanlæg Den varme der kræves i en bygning varierer meget i løbet af dagen på grund af de skiftende udetemperaturer, solindstråling og varmen fra mennesker, elektriske apparater osv. Hertil kommer at varmebehovet kan variere fra en del af en bygning til en anden og at termostatventilerne på visse radiatorer kan være skruet ned af brugerne. Som følge af disse forhold vil en ikke-reguleret pumpe producere et for højt differenstryk når varmebehovet er lavt. Følgerne heraf kan være for højt energiforbrug ujævn regulering af anlægget støj i termostatventiler og lignende tilslutningsdele. regulerer automatisk differenstrykket ved at regulere pumpeydelsen i forhold til det aktuelle varmebehov uden brug af eksterne komponenter. AUTOADAPT-funktionen adskiller sig fra andre reguleringsfunktioner da den flytter reguleringskurven inden for et ydelsesområde. Det markerede område viser grænserne for proportionaltrykkurvens bevægelse. Se fig. 6. Fordele ved pumpestyring Ved sker reguleringen ved at differenstrykket tilpasses flowet (proportional- og konstanttrykregulering). modsætning til en ikke-reguleret pumpe reducerer den proportionaltrykregulerede differenstrykket som følge af faldende varmebehov. Hvis varmebehovet falder, f.eks. på grund af solindstråling, vil radiatorventilerne blive lukket, og ved en ikkereguleret pumpe vil strømningsmodstanden i anlægget stige, f.eks. fra A 1 til A 2. et varmeanlæg med en ikke-reguleret pumpe vil denne situation medføre en trykstigning i anlægget med ΔH 1. AUTOADAPT Den integrerede AUTOADAPT-funktion er specielt udviklet til gulvvarmeanlæg tostrengede anlæg. AUTOADAPT-funktionen (fabriksindstilling) regulerer automatisk pumpeydelsen til behovet, dvs. anlæggets størrelse og varmebehovet. Ydelsen reguleres gradvist over tid. Det kan ikke forventes at pumpen er indstillet optimalt fra dag et. H 2 A 2 1 ΔH 1 A 1 Q 2 Q 1 Q TM Drift AUTOADAPT-funktionen gør det muligt for ALPHA2 at regulere pumpeydelsen automatisk: Fig. 7 kke-reguleret pumpe Regulering af pumpeydelsen til varmebehovet i anlægget. Regulering af pumpeydelsen til døgnets varierende belastninger. reguleringsformen AUTOADAPT er pumpen indstillet til proportionaltrykregulering. H Maks.-kurve Proportionaltrykkurve Sætpunkt Q TM Fig. 6 AUTOADAPT-ydelsesområde 5

6 Produktdata et anlæg med en -pumpe vil trykket blive reduceret med ΔH 2. H A 2 1 ΔH 2 A 1 Fig. 8 Proportionaltrykreguleret pumpe et anlæg med en ikke-reguleret pumpe vil en trykstigning ofte medføre strømningsstøj i termostatventilerne. Denne støj bliver reduceret væsentligt med. Automatisk natsænkning har valgfri automatisk natsænkning. Automatisk natsænkning aktiveres med kontrolboksen. Fabriksindstilling for automatisk natsænkning: kke aktiv. A 3 Q 2 -knappen på Bemærk: Hvis pumpen er indstillet til hastighed, eller, er natsænkningsfunktionen deaktiveret. Når automatisk natsænkning er aktiveret, skifter pumpen automatisk mellem normal drift og natsænkning. Omskiftningen afhænger af fremløbstemperaturen som måles af den indbyggede temperaturføler. Q 1 Q TM

7 Produktdata Konstruktion -pumper er konstrueret efter vådløberprincippet, dvs. pumpe og motor udgør en integreret enhed uden akseltætning og med kun to pakninger som tætning. Lejerne smøres af pumpemediet. Pumpen er kendetegnet ved integreret AUTOADAPT-regulering integreret proportionaltrykregulering integreret konstanttrykregulering tre faste hastighedskurver frekvensomformer permanentmagnet- og kompaktstatormotor displaybillede der viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt (i hele tal) aksel og radiallejer af keramik trykleje af kul rotorhylster, lejeplade og rotorkappe af rustfrit stål løber af komposit pumpehus af støbejern eller rustfrit stål kompakt konstruktion med pumpehoved med integreret kontrolboks og betjeningspanel. Snittegning Materialespecifikation Pos. Komponent Materiale 1 Styring komplet Komposit, PC 9 11 Motor og kontrolboks EN/DN W.-Nr. AS/ ASTM Rotorhylster Rustfrit stål Radialleje Keramik Aksel Keramik Rotorkappe Rustfrit stål Trykleje Kul 12 Tryklejeholder EPDM-gummi 13 Lejeplade Rustfrit stål Løber 18 Pumpehus Pakninger Komposit, PP eller PES Støbejern Rustfrit stål EPDM-gummi EN-JL 12 EN A48-25 B Motoren er en 4-polet synkron permanentmagnetmotor. Pumpestyringen er indbygget i kontrolboksen der er monteret på statorhuset med to skruer og forbundet til statoren via et terminalstik. Kontrolboksen har et integreret betjeningspanel med to knapper (se pos. 1 og 2) og et 2-cifret 7-segmentdisplay. TM Fig. 9 Positionsnumre TM Fig. 1 Knappernes placering Knap (pos. 1) til valg af reguleringsform. Knap (pos. 2) til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. Der er lys i displayet når forsyningsspændingen er tilsluttet. Under drift viser displayet pumpens aktuelle effektforbrug i watt (i hele tal). Nøjagtighed: ± 5 %. 7

8 Produktdata Fejl der forhindrer pumpen i at køre optimalt, f.eks. blokering, vises i displayet som "- -". Mulige kontrolbokspositioner: TM Standardposition TM Fig. 13 Pumpehus med udluftningskammer [%] 1 Fig. 11 Kontrolbokspositioner Kabelindføringen er aflastet. TM Luftudskillelse i % Luftudskillelse i % Fig. 12 Kabelindføring med aflastning Udlufterpumpehus Udlufterpumpehuset installeres i anlæg hvor mediet indeholder så meget luft at en cirkulationspumpe uden luftudskiller ikke kan starte eller opretholde kontinuerlig cirkulation. Pumpehuset leveres kun til opadgående vandstrømning. Det luftholdige medie føres fra sugestudsen til udluftningskammerets dyse hvorved der skabes stor cirkulation i det forholdsvis store kammer så trykket bagerst (øverst) i kammeret bliver relativt lavere. Det lavere tryk kombineret med mediets reducerede hastighed i udluftningskammeret resulterer i at luften udskilles fra mediet. Som følge af den lavere massefylde udskilles luften gennem en automatudlufter der er monteret på udluftningskammeret. Pumpehuset har en Rp 3/8-anboring til montering af en automatudlufter. Automatudlufteren leveres ikke med pumpen [%] Luftmængde i % i % af pumpemedie af pumpemedie Q Q=,5 =,5 m³/h m 3 /h Q Q=1, = 1, m³/h m 3 /h Q Q=1,25 = m³/h m 3 /h Fig. 14 Luftudskillelse TM

9 Produktdata nstallation de fleste tilfælde begrænser installationen af ALPHA2 sig til den mekaniske installation og tilslutningen til forsyningsspændingen. Pumpen skal altid installeres med horisontal motoraksel. Fig. 15 Horisontal motoraksel Elektriske data Forsyningsspænding driftsætning Pumpen må ikke startes før anlægget er fyldt med væske og udluftet. Desuden skal det krævede minimumstilløbstryk være til stede ved pumpens indløb. Anlægget kan ikke udluftes via pumpen. Pumpen er selvudluftende. Den skal derfor ikke udluftes før idriftsætning. Medietemperatur 1 x 23 V 1 %/+ 6 %, 5 Hz, PE Motorbeskyttelse Pumpen kræver ingen ekstern motorbeskyttelse. Kapslingsklasse P 42 solationsklasse F Relativ luftfugtighed Maks. 95 % Omgivelsestemperatur C til +4 C Temperaturklasse TF11 i henhold til CEN EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) EN og EN Lydtryksniveau 43 db(a) Pumper af støbejern: +2 C til +11 C. Pumper af rustfrit stål i brugsvandsanlæg: +15 C til +65 C. brugsvandsanlæg anbefales det at holde medietemperaturen under 65 C for at undgå kalkudfældning. TM For at undgå kondensdannelse i kontrolboksen og statoren skal medietemperaturen altid være højere end omgivelsestemperaturen. Se tabel. Omgivelsestemperatur Medietemperatur [ C] Min. [ C] Maks. [ C] Anlægstryk PN 1: Maks. 1, MPa (1 bar). Tilløbstryk For at undgå kavitationsstøj og beskadigelse af pumpelejerne kræves følgende minimumstryk ved pumpens sugestuds. Medietemperatur 75 C 9 C 11 C,5 m løftehøjde 2,8 m løftehøjde 1,8 m løftehøjde ndstilling af løftehøjde Med knappen på kontrolboksen kan den elektronisk regulerede pumpe indstilles til følgende: AUTOADAPT-driftsområde to konstanttrykkurver to proportionaltrykkurver tre faste hastighedskurver. Fabriksindstilling Knappen på pumpens kontrolboks er fabriksindstillet som vist i tabellen nedenfor. Denne indstilling er velegnet til langt de fleste enfamilieshuse. Pumpetype ALPHA2 xx-4 ALPHA2 xx-5 ALPHA2 xx-6 ndstilling AUTOADAPT Automatisk natsænkning Deaktiveret 9

10 Produktdata Ændring af ydelse Pumpeydelsen (flow og løftehøjde) kan ændres ved at trykke på knappen på kontrolboksen som vist i tabellen nedenfor og fig. 16. AUTO ADAPT PP1 PP2 CP1 CP2 H AUTO ADAPT Q TM Fig. 16 Pumpeindstilling i forhold til ydelse ndstilling Pumpekurve Funktion AUTOADAPT (fabriksindstilling) PP1 PP2 CP1 CP2 Højeste til laveste proportionaltrykkurve Laveste proportionaltrykkurve Højeste proportionaltrykkurve Laveste konstanttrykkurve Højeste konstanttrykkurve Hastighed Hastighed Hastighed AUTOADAPT-funktionen gør ALPHA2 i stand til at regulere pumpeydelsen automatisk inden for et defineret ydelsesområde. Se fig. 16: Tilpasning af pumpeydelsen til anlæggets størrelse. Tilpasning af pumpeydelsen til de belastningsvariationer som sker over tid. AUTOADAPT er pumpen indstillet til proportionaltrykregulering. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den laveste proportionaltrykkurve (se fig. 16) afhængigt af anlæggets varmebehov. Løftehøjden (trykket) sænkes ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den højeste proportionaltrykkurve (se fig. 16) afhængigt af anlæggets varmebehov. Løftehøjden (trykket) sænkes ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den laveste konstanttrykkurve (se fig. 16) afhængigt af anlæggets varmebehov. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den højeste konstanttrykkurve (se fig. 16) afhængigt af anlæggets varmebehov. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. ALPHA2 kører med en konstant hastighed og dermed konstant kurve. hastighed er pumpen indstillet til at køre på maks.-kurven under alle driftsforhold. Se fig. 16. Hurtig udluftning af pumpen kan opnås ved kortvarigt at indstille pumpen til hastighed. ALPHA2 kører med en konstant hastighed og dermed konstant kurve. hastighed er pumpen indstillet til at køre på middelkurven under alle driftsforhold. Se fig. 16. ALPHA2 kører med en konstant hastighed og dermed konstant kurve. hastighed er pumpen indstillet til at køre på min.-kurven under alle driftsforhold. Se fig. 16. ALPHA2 vil skifte til kurven for automatisk natsænkning, dvs. på absolut minimumydelse og effektforbrug når visse forhold er opfyldt. Se Automatisk natsænkning. 1

11 Produktdata Vejledning til ydelseskurver Hver pumpeindstilling knytter sig til en ydelseskurve (Q/H-kurve). AUTOADAPT dækker dog et ydelsesområde. Til hver Q/H-kurve hører en effektkurve (P1-kurve). Effektkurven viser pumpens effektforbrug (P1) i watt ved en given Q/H-kurve. P1-værdien svarer til den værdi som kan aflæses på pumpens display. Se fig. 17. AUTO ADAPT PP1 PP2 CP1 CP2 H AUTO ADAPT Q P1 Fig. 17 Ydelseskurver i forhold til pumpeindstilling Q TM ndstilling AUTOADAPT (fabriksindstilling) PP1 PP2 CP1 CP2 Pumpekurve Sætpunkt inden for det markerede område Laveste proportionaltrykkurve Højeste proportionaltrykkurve Laveste konstanttrykkurve Højeste konstanttrykkurve Konstant hastighed, hastighed Konstant hastighed, hastighed Konstant hastighed, hastighed Kurve for automatisk natsænkning 11

12 Produktdata Kurvebetingelser Retningslinjerne nedenfor gælder for ydelseskurverne på de følgende sider: Prøvemedie: afluftet vand. Kurverne gælder for en massefylde på ρ = 983,2 kg/m 3 og en medietemperatur på +6 C. Alle kurver viser middelværdier og bør ikke bruges som garantikurver. Hvis der er behov for en bestemt mindsteydelse, skal der foretages individuelle målinger. Kurverne for de tre hastigheder er markeret, og. Kurverne gælder for en kinematisk viskositet på υ =,474 mm 2 /s (,474 cst). Omregningen mellem løftehøjde H [m] og tryk p [kpa] er foretaget for vand med en massefylde på ρ = 1 kg/m 3. Ved medier med en anden massefylde, f.eks. varmt vand, er afgangstrykket proportionalt med massefylden. 12

13 Tekniske data ALPHA2 15-4, 25-4, x 23 V, 5 Hz p [kp a] 4 H [m] Q[m³/h] Q[l/s] P1 [W ] Q[m³/h] TM TM Hastighed P 1 [W] 1/1 [A] Min. 5,5 Maks. 22,19 Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Tilslutning: Se "Unions- og ventilsæt" på side 18. Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Leveres også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N (kun ALPHA N 18). TM Pumpetype Mål [mm] Vægt [kg] Ship. vol. L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA ,9 2,1,383 ALPHA /2 1,9 2,1,383 ALPHA (N) /2 2,1 2,3,383 ALPHA ,1 2,3,383 13

14 Tekniske data ALPHA x 23 V, 5 Hz p [kp a] H [m] Q[m³/h]. P Q[l/s] [W ] Q[m³/h] TM TM Hastighed P 1 [W] 1/1 [A] Min. 5,5 Maks. 32,27 Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Tilslutning: Se "Unions- og ventilsæt" på side 18. Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). TM Pumpetype Mål [mm] Vægt [kg] Ship. vol. L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA /2 1,9 2,1,383 ALPHA /2 2,1 2,3,383 14

15 Tekniske data ALPHA2 15-6, 25-6, x 23 V, 5 Hz p [kp a] H [m] Q [m³/h] P1 [W ] Q[l/s] Q [m³/h] TM TM Hastighed P 1 [W] 1/1 [A] Min. 5,5 Maks. 45,38 Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Tilslutning: Se "Unions- og ventilsæt" på side 18. Anlægstryk: Maks. 1 bar. Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Leveres også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N (kun ALPHA N 18). TM Pumpetype Mål [mm] Vægt [kg] Ship. vol. L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA ,9 2,1,383 ALPHA /2 1,9 2,1,383 ALPHA (N) /2 2,1 2,3,383 ALPHA ,1 2,3,383 15

16 Tekniske data ALPHA A 1 x 23 V, 5 Hz p [kp a] 4 H [m] Q[m³/h] Q[l/s] P1 [W ] Q[m³/h] TM TM Hastighed P 1 [W] 1/1 [A] Min. 5,5 Maks. 22,19 Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Tilslutning: Se "Unions- og ventilsæt" på side 18. Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). TM Mål [mm] Vægt [kg] Ship. vol. Pumpetype L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA A /2 3,1 3,3,63 16

17 Tekniske data ALPHA A 1 x 23 V, 5 Hz p [kp a] H [m] Q [m³/h] P1 [W ] Q[l/s] Q [m³/h] TM TM Hastighed P 1 [W] 1/1 [A] Min. 5,5 Maks. 45,38 Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Tilslutning: Se "Unions- og ventilsæt" på side 18. Anlægstryk: Maks. 1 bar. Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). TM Mål [mm] Vægt [kg] Ship. vol. Pumpetype L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA A /2 3,1 3,3,63 17

18 Tilbehør Unions- og ventilsæt Pumpetype Beskrivelse Materiale ALPHA2 25-4, 25-4 A, 25-5, 25-6, 25-6 A ALPHA N, 25-6 N ALPHA2 32-4, 32-6 solationssæt Produktnummer 3/4"-unioner Støbejern "-unioner Støbejern /4"-ventiler Messing "-ventiler Messing /4"-unioner Messing "-unioner Messing /4"-ventiler Messing "-ventiler Messing "-unioner Støbejern /4"-unioner Støbejern kan monteres med to isolationsskaller. solationsskallernes tykkelse svarer til pumpens nominelle diameter. solationssættet, der er specialfremstillet til den enkelte pumpetype, omslutter hele pumpehuset. De to skaller monteres let omkring pumpen. Servicesæt Fig. 19 Stik Beskrivelse Produktnummer Stik TM TM Fig. 18 solationsskaller Pumpetype Produktnummer ALPHA2 15-4, 25-4, 32-4, 25-5, 25-6, ALPHA A, 25-6 A

19 Yderligere dokumentation WebCAPS WebCAPS er et Web-baseret produktudvælgelsesprogram der er tilgængeligt på WebCAPS indeholder detaljerede oplysninger om mere end 185. Grundfos-produkter på mere end 2 sprog. WebCAPS er alle oplysninger inddelt i seks afsnit: Katalog Litteratur Service Dimensionering Udskiftning CAD-tegninger. Katalog Med udgangspunkt i anvendelsesområder og pumpetyper indeholder dette afsnit tekniske data kurver (QH, Eta, P1, P2 etc.) som kan tilpasses pumpemediets massefylde og viskositet, og viser antal pumper i drift produktfotos målskitser forbindelsesdiagrammer tilbudstekster etc. Litteratur dette afsnit har du adgang til alle de nyeste dokumenter om en given pumpe såsom datahæfter monterings- og driftsinstruktioner servicedokumentation såsom Service kit catalogue og Service kit instructions quick guides produktbrochurer etc. Service Dette afsnit indeholder et brugervenligt servicekatalog. Her kan du finde og identificere servicedele til både eksisterende og udgåede Grundfos-pumper. Dette afsnit indeholder desuden servicevideoer som viser hvordan servicedele skal udskiftes. 19

20 1 Yderligere dokumentation Dimensionering Med udgangspunkt i forskellige anvendelsesområder og eksempler på installation giver dette afsnit nemme instruktioner i hvordan man skridt for skridt vælger den bedst egnede pumpe med den bedste virkningsgrad til din installation laver avancerede beregninger baseret på energiforbrug, payback-periode, belastningsprofiler, livscyklusomkostninger etc. analyserer din valgte pumpe med det indbyggede livscyklusomkostningsværktøj beregner strømningshastigheden i spildevandsapplikationer etc. Udskiftning dette afsnit er der en vejledning i at vælge og sammenligne udskiftningsdata for en installeret pumpe for at udskifte pumpen med en mere effektiv Grundfos-pumpe. Dette afsnit indeholder udskiftningsdata for en lang række pumper fra andre fabrikanter end Grundfos. Ved hjælp af denne nemme skridtvise vejledning kan du sammenligne Grundfos-pumper med pumpen i din installation. Efter at den installerede pumpe er blevet specificeret, foreslår vejledningen en række Grundfos-pumper som giver øget komfort og virkningsgrad. CAD-tegninger dette afsnit er det muligt at downloade 2-dimensionelle (2D) og 3-dimensionelle (3D) CAD-tegninger af de fleste Grundfos-pumper. Disse formater findes i WebCAPS: 2-dimensionelle tegninger:.dxf, wireframe-tegninger.dwg, wireframe-tegninger. 3-dimensionelle tegninger:.dwg, wireframe-tegninger (uden overflader).stp, solid-tegninger (med overflader).eprt, E-tegninger. WinCAPS Fig. 2 WinCAPS cd-rom WinCAPS er et Windows-baseret produktudvælgelsesprogram som indeholder detaljerede oplysninger om mere end 185. Grundfos-produkter på mere end 2 sprog. Programmet indeholder samme funktioner som WebCAPS, men er den ideelle løsning når man ikke har internet-forbindelse. WinCAPS findes på cd-rom og opdateres én gang om året. 2

21 21

22 22

23 23

24 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible nnovation is the essence DK Ret til ændringer forbeholdes. GRUNDFOS DK A/S Poul Due Jensens Vej 7A DK-885 Bjerringbro Telefon: Telefax: GRUNDFOS DK A/S CENTER ØST Vallensbækvej 3-32 DK-265 Brøndby Telefon: Telefax: GRUNDFOS PUMPER A/S Strømsveien 344, Postboks 235 Leirdal N-111 Oslo Telefon: Telefax:

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Grundfos GO Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring Den højeste standard de bedste resultater Komplet

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1 grundfos GRUNDFOS udskiftningstabel UDSKIFTNINGSTABEL September 0 er INDLEDNING Denne udskiftningstabel er tænkt som en hjælp når du skal udskifte dine eksisterende pumper. Grundfos lægger stor vægt på,

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper GRUNDFOS MP 204 Elektronisk motorbeskyttelse til pumper MP 204 holder øje med dine pumper - meget nøje For dem, der ikke tager let på motorbeskyttelse Den nye MP 204-motorbeskyttelsesenhed blev udviklet

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPER ANLÆGGET ET KVANTESPRING FOR INLINE-PUMPER INTELLIGENT KOMMUNIKATION EN NATURLIG DEL AF ENHVER Større input, større output Med sin ekstremt høje virkningsgrad og mange intelligente

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

GRU grun NDFOS dfos u UDSKI dski FTN ftni INGS ngst T ab AB el EL April 2014 1

GRU grun NDFOS dfos u UDSKI dski FTN ftni INGS ngst T ab AB el EL April 2014 1 grundfos udskiftningstabel GRUNDFOS UDSKIFTNINGSTABEL April 0 Salgsingeniører INDLEDNING Denne udskiftningstabel er tænkt som en hjælp når du skal udskifte dine eksisterende pumper. Grundfos lægger stor

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Normmotorer

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Normmotorer GRUNDFOS DATAHÆFTE Normmotorer Indhold Generelle data Grundfos normmotorer side 3 Specialudførelser side 3 Anvendelse side 3 Typenøgle side 5 Specifikationer side 5 Konstruktion Generelt side 6 Statorhus

Læs mere

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet grundfos SP system Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet Komplet dykpump e anlæg Motoren For at opnå så høj driftssikkerhed og virkningsgrad som muligt

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Hvordan kan effektivitet Det simple kugleformede motor design... Forbavsende simpelt,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift

GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift GRUNDFOS SPILDEVAND LC/LCD-niveaustyringer 17 Grundfos Sololift Grundfos LC/LCD-niveaustyring Nøje overvågning af væskestanden Driftssikre niveaustyreenheder fra Grundfos Grundfos tilbyder en række forskellige

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015 LAD OS FOKUSERE PÅ HØJ VIRKNINGSGRAD GLEM ALT ANDET ErP ready 2015 Tomorrow's high efficiency ready now: the new Lowara Ecocirc are compliant with the ErP-Directive for 2015 Flygt Lowara cirkulationspumpe

Læs mere

SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING.

SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING 0,9-30 kw, 2-, 4-, 6-polet SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering be think innovate Optimal ydelse og enestående virkningsgrad

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB INDHOLD: BESB Boxventilator BESB BESB Boxventilator Kapacitet - overblik BESB boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESB250-4-1 300 1840 BESB250-4-1EC 350 2260 BESB315-4-1EC 570 3590 BESB400-4-1EC 950

Læs mere

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1 Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med fokus på ergonomi og miljøvenlighed. Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid på tømning af poser. vejer

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

grundfos comfort BA og BXA PM Produktbeskrivelse energibesparelser der kan mærkes

grundfos comfort BA og BXA PM Produktbeskrivelse energibesparelser der kan mærkes grundfos comfort BA og BXA PM Produktbeskrivelse energibesarelser der kan mærkes Med Comfort PM sætter rundfos fremtidens standard for små cirkulationsumer til varmt brugsvand. En nyudviklet ermanentmagnet-motor

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

til radiatortermostat RA 2000

til radiatortermostat RA 2000 Datablad Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere