ORIGINS - Vedvarende energi. Eksamensprojekt, 2. semester, maj-juni 2014 Multimediedesigner, Copenhagen Business Academy, CLmul-b13e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIGINS - Vedvarende energi. Eksamensprojekt, 2. semester, maj-juni 2014 Multimediedesigner, Copenhagen Business Academy, CLmul-b13e"

Transkript

1 ORIGINS - Vedvarende energi Eksamensprojekt, 2. semester, maj-juni 2014 Multimediedesigner, Copenhagen Business Academy, CLmul-b13e

2 Faktaark Multimediedesigner, eksamensprojekt 2. semester, Cphbusiness Lyngby, maj-juni 2014 Titel: ORIGINS Vedvarende energi Hold: CLmul-b13e, gruppe 7 Vejledere: DSK, MLI, MORO, FDTA, JHI, THA, IRF 35 sider anslag URL: Camilla Eg Bigum Camilla Henriette Solveig Klindt Henriette 2

3 Indholdholdsfortegnelse Indledning 4 Problemformulering 4 Teori og metode 4 Projektplan 5 PBS 5 Gantt-chart 6 Analyse 7 Interessentanalyse 7 SWOT 9 TOWS 10 Kommunikationsplan 12 Målgruppe 12 Primære målguppe 12 Sekundære målgruppe 12 Primære- og sekundære målgruppe 13 Budskab 13 AIDA 14 Kommunikationsmodel 16 Design 17 Interfacedesign 17 Navigations diagramer 17 Wireframe 17 Moodboard 18 Designudvikling 19 Farver Logo 22 Responsivedesign 23 Gestantlove 24 Designprincipper 25 Design af bannere/outdoor 26 Merchandise 28 Design af labels 28 SEO 29 Metatags 29 Google Analytics 29 Mark-up 30 HTML 30 CSS 30 Validering JS 31 Konklusion 32 Referencer 34 Generel litteraturliste 34 Billeder 34 Kilder 35

4 Hvordan kan digitale/analog medier anvendes i vores kampagne, for at få nå ud til flest mulige? Hvad kan bruges som redskab til at tiltrække positiv opmærksomhed til virksomhedens brand? Indledning Hvordan kan Origins øge sin brand value uden at afskrække loyale kunder, og samtidig sætte fokus på solenergi produktion? Denne rapport er resultatet af eksamenprojektet på 2. semester som multimediedesigner på Copenhagen Business Academy, Lyngby Projektet gik ud på, at udvikle en prototype af en kampagne-website for en virksomhed, som bedst muligt kommunikerer sit skifte af energiforbrug til vedvarende energi. Desuden ønsker virksomheden forslag til, hvordan andre medier, kan understøtte websitet, således at budskabet bedst når ud til målgruppen. Vi har valgt Origins (http://origins.dk), som er et hudplejeprodukt. Deres produkter er allerede miljøvenlige, derfor mener vi at det er oplagt, at deres produktion også bliver det. Vi har valgt solenergi, som vedvarende energi, eftersom al produktion foregår i områder/lande, hvor Origins kan udnytte solens stråler hele året. Problemformulering - Hvordan kan digitale/analog medier anvendes i - Hvad kan bruges som redskab til at tiltrække positiv opmærksomhed til virksomhedens - Hvordan kan Origins øge sin brand value uden at afskrække loyale kunder, og samtidig sætte - Hvordan skal kampagnen se ud visuelt for at Teori og metode Vi har udarbejdet en PBS for at få et overblik over de enkelte arbejdsopgaver. Dertil er projektarbejdet tilrettelagt ud fra et Gantt-chart, så vi kan klarlægge start og afslutning for projektet. Al dette, for at få et overblik over tidsplanen. I analysedelen vil vi udarbejde en interessenanalyse, og derefter en SWOT- og TOWS ana- sekundære målgruppe. Vi vil gøre brug af AIDAmodellen til at klarlægge hvordan vi ønsker at kommunikere vores budskab med kampagnen. 4

5 Projektplan Derudover vil vi redegøre for designmæssige Afslutningsvis vil vi udarbejde en konklusion, som opsummerer svar på problemformulering. PBS Origins Rapport Suplerende materiale Website Problemformulering Teori/metode Analyse Design Dokumentation Konklusion Referancer Banner Outdoor Sociale medier Wireframe Html/Css Kontakt Nyhedsbrev Galleri Responsive Google analytics Validering Test 5

6 Projektplan Gantt-chart 6

7 Analyse Interessentanalyse Interessenter Positiv indvirkning Negativ indvirkning Origins At kunne vise at Origins værner om miljø/energi lige fra produkt til produktion Økonomisk kan det bliver et omkosteligt tiltag Eksisterende kunder Nye kunder At de kunder der allerede handler hos Origins, som i forvejen er miljøbevidste, vil sætte pris på de nye tiltag igennem er miljøbevidst Frygt for at priserne stiger på produkter, eller ingen forståelse for nyheden Skepsis mht om det er vedvarende, eller om evt økonomi kan stoppe udviklingen Eksterne rådgivere At de får nye kunder At solenergi udbydere vil tænke Os selv At vi får en kunde At vi ikke får den ønskede response fra Origins 7

8 Analyse I vores interessentnalyse ses de interessenter, som har en positiv og negativ indvirking på projektet. Vores virksomhed, Origins vil udvikle en kampagne for deres nye tiltag, som omhandler vedvarende energi. Origins Den positive indvirkning for Origins benyttelse af solcelle anlæg gør, at Origins kan stå 100 % inden for en økologisk og miljøvenlig produktion. Den negative indvirkning kan være, at det økonomisk set kan blive en dyr affære at få sat produktionen i gang og færdiggøre den på alle virksomhedens fabrikker. Eksisterende kunder Den positive indvirking for Origins eksisterende kunder ville være, at de i forvejen har kendskab til virksomhedens mission om produkterne og ville vægte, dét at produktionen også bliver 100 % miljøvenlig meget højt. Det negative kunne der imod være, at priserne på produkterne automatisk vil stige, når produktionen igangsættes eller at der ingen forståelse er for de nye tiltag. Nye kunder Den positive indvirkning hos nytilkommende kunder ville være at virksomheden går inden for vedvarende energi og en sund produktion. Mens den negative indvirkning kan være skepsis omkring brugen, af vedvarende energi, og priserne. Eksterne rådgivere Vores eksterne rådgivere er i dette tilfælde vores solcelle anlægs udbydere. Og her vil den positive indvirkning selvfølgelig være, at de får en ny kunde (Origins) og dermed får reklame. Bliver det en succes at, at Origins begynder at benytte sig af solenergi vil det højt sansynligt gå fra-mund-til-mund, og på den måde vil det øge deres produktion. Negativt set kunne det også være det modsatte. Bliver det ikke en succes og Origins får dårlig omtale, gavner det ikke just solcelle anlægets udbyder. Os selv Ligesom hos de eksterne rådgivere er den positive indvirkning at vi får en nye kunde/sponser og dermed en større indtjening. Den negative indvirkning ville være, at kampagnen ikke påvirker kunderne og ikke slår igennem på den måde, som vi ønsker. 8

9 Analyse SWOT Internt Denne analyse er lavet på baggrund af Origins nuværende stilstand som virksomhed. Analysen viser under det eksterne afsnit, hvorledes virksomheden opfattes af omverden. Origins sælger et i forvejen succesfuldt, miljøvenligt og 100 % naturligt produkt, men med vores kampagne vil vi forsøge at tillægge Origins et endnu mere energivenligt og populært image. Et image som skal have fokus på vedvarende energi. Vi har klargjort nogle af de muligheder der kan åbne sig op for Origins, som virksomhed. Strengths - Miljøvenlig produkter/ produktion - I forvejen et godt etableret og internationalt brand - Dokumentation af miljøvenlige- ingredienser og fremstilling - Produkter til både kvinder og mænd og alle aldre. Opportunities Weaknesses - Mistillid fra kunder - Begrænset udbud (kan kun købes speciel butikker) - Priserne er relativ høje Threats Eksternt I kontrast til disse muligheder, står der samtidig også nogle trusler. Disse belyser omliggende elementer der kan påvirke virksomheden på en negativ måde. Disse eksterne trusler har Origins ingen kontrol over. - Nye kunder - Øget købekraft - Øget kundetilgang - God omtale i medier og presse - God mulighed for, at komme ud med budskabet om vedvarende energi i kampagnen. - Konkurrence fra andre miljøvenlige hudplejeprodukter/producenter - Produkterne ikke lever op til forventningerne - Resultatløs markedsføring (ingen feedback/stigning) 9

10 Analyse TOWS På baggrund af SWOT-analysen valgte vi, at gå et skridt videre og udarbejde en TOWS-analyse. Hvortil vi har parret og sammenlignet de forskellige elementer med hinanden Strengths (S) 1. Miljøvenlig produkter/produktion 2. I forvejen et godt etableret og internationalt brand 3. Dokumentation af miljøvenlige- ingredienser og fremstilling 4. Produkter til både kvinder og mænd og alle aldre. Interne forhold Weaknesses (W) 1. Mistillid fra kunder 2. Begrænset udbud (kan kun købes speciel butikker) 3. Priserne er relativ høje Eksterne forhold Opportunities (O) 1. Nye kunder 2. Øget købekraft 3. Øget kundetilgang 4. God omtale i medier og presse 5. God mulighed for, at komme ud med budskabet om vedvarende energi Threats (T) 1. Konkurrence fra andre miljøvenlige hudplejeprodukter/ producenter 2. Produkterne ikke lever op til forventningerne 3. Resultatløs markedsføring (ingen feedback/stigning) (S) og (O) Udvikle en kampagne website med fokus på vores solenergi produktion. Samt udarbejde reklamer til (S) og (T) Redesigne websitet og måske mere i, for budskabet. (W) og (O) Udvikle et website med ekstra dokumentation for solenergi produktionen. Og muligvis en produktionplan, så kunderne kan se, at vi har fremtidsplanerne klarlagt. (W) og (T) Vi kan udvide vores forhandlerliste. Og sørge for, at blive ved med at dokumentere for vores anvendelse af solenergi. 10

11 Analyse Analysen viser vores stratetiske forslag og ideer til mulige løsninger for Origins fremtid. Vi kan eksempelvis se hvordan styrker og muligheder, styrker og trusler, svagheder og muligheder, svagheder og trusler er sat op i mod hinanden. Derud fra kan vi så komme med mulige tiltag for, hvordan Origins kan gribe fremtiden an. Styrker VS muligheder Origins styrker er bl.a. at det er et miljøvenligt og veletableret brand. Virksomheden ønsker at at komme bedst muligt ud med budskabet om vedvarende energi, således at salget bliver øget. Svagheder VS muligheder For at fjerne mistilliden fra kunder sørger vi for, at der er en masse dokumentation for produktionen. Dette kan også medføre nye tilkommende kunder og dermed øge salget. Svagheder VS trusler Da der er et begrænset udbud af forhandlere, som sælger Origins produkter, vil vi udvide forhandlerlisten. På den måde øger vi også konkurrencedygtigheden, da Origins automatisk vil fylde mere på hylderne. Dette kunne eksempelvis være, at udarbejde en kampagne website og reklamer i digitale og of- Styrker VS trusler I forhold til styrkerne er truslerne den store konkurrence som er på markedet. For at skille sig ud fra konkurrenterne vælger vi at sætte ekstra fokus på produktionen fremfor fokus på de økologiske produkter. 11

12 Kommunikationsplan Målgruppe I henhold til vores stillede opgave var det altaf- pe. Det er vigtigt for os, at vores primære- og sekundære målgruppe skal kunne forstå produktet samt sætte det i forbindelse med vores kampagne. Vi havde i forevejen en ide om, at Origins henvendte sig til det kvindelige køn med en bred aldersgruppe, men for at få dokumentation og mere viden, udarbejdede vi derfor et spørgskema: Derudover har vi også valgt, at lave 2 forskellige outdoormedier. En bus- og en skiltreklame. Alle sammen, for at ramme vores målgrupper så bredt så muligt. Primære målgruppe Som bevist er vores primære målgruppe miljøbevidste kvinder i alderen år, som vægter naturen og dens elemter højt. På baggrund af denne information valgte vi at annoncere et online banner på: https://da.surveymonkey.com Brugernavn: camillabigum Kodeord: pierre14 Hvordan rammer vi vores målgrupper? Vi har selvfølgelig integreret sociale medier på vores kampagnesite. Her i bland; facebook, twitter og youtube. Disse kanaler skal være med til, at øge interessen hos vores modtagere. Vi valgte, at udvikle 2 forskellige bannere på henholdsvis Facebook og Allure magasine. Allure er et internationalt og ekslusivt kvindemargasin, som taler til kvinder med god velstand, derfor passer det præcist på vores primære målgruppe. Sekundære målgruppe Da Origins både producerer hudpleje produkter til mænd og kvinder er vores sekundære målgruppe mændene. Vi rammer dem, i form af: 12

13 Kommunikationsplan Facebook er et website som hele verden bruger (med 1,3 mil. brugere), både mænd og kvinder, og alle aldre. Derfor mente vi, at det var oplagt at annoncere endnu et online banner på den hjemmeside. Primære- og sekundære målgruppe Vi har valgt at placere den samme reklame på 2 forskellige outdoormedier. Nemlig at Origins er med til at passe på vores verden og miljø ved hjælp af vedvarende energi og i vores tilfælde, solenergi. Det er også vigtigt, at få formidlet, at der via køb af produkter støttes med 5% til fortsættelse af solenergiproduktionen hos Origins. Vores kampagnen er kønsneutral. Den ene er placeret tæt ved et busstoppested og det andet er placeret højt oppe på et skilt, som for eksempel står ved motorvejen. Disse reklamer er meget neutrale både med hensyn til tekst, billeder og layouts. Dette er selvfølgelig meningen, da reklamerne både skal kunne henvende sig til mændene og kvinderne. Budskab I kampagnen om vedvarende energi, har det været meget vigtigt for os at udvikle et enkelt og konkret budskab. 13

14 Kommunikationsplan AIDA Vi har valgt at benytte os af AIDA-modellen, som vi har valgt at anvende fordi vi gerne vil vække målgruppens nysgerrighed omkring vores kampagne for Origins - Vedvarende energi. Denne kampagne skulle gerne ende ud med at Kampagnen skulle gerne ramme miljøbevidste folk. Attention Ved brug af vores kampagne vil vi gøre folk opmærksomme på produktet og dets nye miljøvenlige tiltag. Reklamerne vil blive vist på forskellige offentlige steder. På den måde sikre vi os at budskabet når ud til den primære målgruppe nemlig, kvinder i aldersgruppen år, men også vores sekundære målgruppe nemlig mændene. Derudover vil kampagnen også gøre opmærksom på sig selv gennem interaktive- og online medier. Disse vil overordnet set bestå af bannere, tryksager og outdoor medias. På den måde når kampagnen ud til så stor en modtagergruppe så muligt. Vi vil bl.a. have outdoor medias hængende på store skilte. Interest Hovedsagen for, at vække interesse skal være, at produktionen foregår via. solenergi og vores donation, ved køb af produkter går 5 % af indtjeningen til Origins fremtidige produktion. Desire Kunderne bliver gennem reklamerne/kampagnen oplyst om fordelene, ved køb af Origins hudplejeprodukter. Udover produkterne, bliver produktionen også miljøvenlig. Det skal vække interesse, at folk kan være med til at støtte naturen og passe på den jord vi alle sammen lever på. En stor del af interessen ligger dog også i de mange positive udtalelser og anmeldelser om produkternes virkning og markedsføring, og i de fængende slogangs vi benytter for, at nå direkte ind til forbrugerens miljøvenlige-hjerte. 14

15 Kommunikationsplan Action Action er et resultat af de 3 ovenstående ting, sammenfattet. I og med, at produktet er så miljøvenligt og 100 % økologisk i forvejen, får forbrugere en vis tillid til, at produktion bag bliver lige så succesful som selve produkterne. Vi har altså en vis trofasthed hos vores primære målgruppe, så derfor er det også lettere at Via AIDA-modellen har vi altså fået klarlagt præcis hvorledes, vi vil få målgruppen til at engagere sig i produktet. Næste skridt i processen er så, at få de besøgende på kampagne-websitet til at blive. 15

16 Kommunikationsplan Kommunikationsmodel Hvem Siger hvad I hvilken kanal Til Hvem Med hvilken effekt Afsender Budskab Medie Modtager Effekt Hvem Afsenderen af kampagnen er Origins. Sekundær afsender er os, der har udviklet kampagnen. Siger hvad vælge Origins produkter, fordi produktionen bag produkterne begynder, at benytte sig af vedvarende energi. Der er kun ét hovedbudskab. I hvilken kanal et er en prototype kampagne website, som skal involvere køberne I de nye tiltag. Derudover promoveres kampagnen aktivt gennem online medier som; bannere og ny designet Til hvem Modtageren af kampagen er både mænd og kvinder. Men vores primære målgruppe er kvinder i aldersgruppen år. Med hvilken effekt Målet med kampagnen er at øge Origins brand value, ved at gøre produktionen bag produkterne energibesparende og sundere for miljøet. 16

17 Design Interfacedesign Navigations diagram Wireframe Wrapper Menu 1000px*105px Navigations diagram (smartphone) Main 1000px*auto Footer 1000px*60px 17

18 Design Brainstorm Vores grundlæggende ide omkring websites layout var, at lave en ny kampagne site frem for at kopiere Origins nuværende website. Moodboard På en måde, hvor de to websites ikke forveksles, men heller ikke er ens, nemlig ved hjælp af en gennemgående rød tråd i form af farver og logo. Vi blev enige om: - Baggrunden skal være lys. - Et galleri på forsiden der kan styres af pile. - Der skal være et par produkter fra den nye lin- te. - Menuen skal være enkel. Der skal være en siten. - Responsive design. - Bannereog outdoor. 18

19 Design Designudvikling Farver Beige #c9c085 Bruges som baggrundsfarve i main på original stylesheet, og som baggrundsfarve både i tablet - og smartphone version. Beige symboliserer stabilitet, enkelthed og komfort. Den tilfører følgende positive energier: Jorden, hjemmet, udendørs og pålidelighed. Vi har valgt beige, da Origins besidder mange af de ovenstående egenskaber. Det er et stabilt og pålideligt hudpleje brand, som gør brug af jordens natur. Det skal give kunden en, hvis tilfredshed at bruge Origins produkter. Brun #261b0d Bruges til alle fonts på kampagnesiden. Brun symboliserer tryghed og stabilitet og er beroligende. Den tilfører følgende positive energier: jord, natur, hjemmet og varme. Og lige netop derfor har vi valgt denne farve. Den skal sammen med den beige farve være med til, at give en følelse af tryghed og komfort. Den brune er også med til at give et billeder af Origins brug af naturlige ingredienser. 19

20 Design Grøn #5c8727 Orange Grøn #5c8727 #ff9a00 Bruges til hover i menuen, og er Origins logo farve. Vi benytter den også som font i vores hed på websiten. Grøn symboliserer stærke følelser af venlighed, generøsitet, loyalitet og intelligens. Den tilfører følgende positive energier: Natur, miljø, sundhed, maskulinitet, beroligende, held og lykke, velstand, vitalitet, fornyelse, ungdom, energi, forår, gavmildhed, frugtbarhed, håb, vækst, velgørenhed, rigdom og friskhed. Grøn er jo Origins førende farve. Alle tillægsord som er markeret med kursiv er ord, som har en meget stærk betydning hos Origins. Origins er et naturligt, miljøvenligt og sundt brand som gerne skulle skabe vitalitet, fornyelse, energi, frugtbarhed og friskhed hos forbrugeren. Grøn er en selvfølgelighed når vi snakker Origins og har derfor en væsenlig stor betydning for kampagnen. Bruges til current i menuen, så man kan se Denne orange farve er valgt udfra den sol vi har integreret i logo. Orange symboliserer en varme følelse, der vækker begejstring, spreder vibrationer og virker opløftende. Den tilfører følgende positive energier: boyant, standhaftighed, mod, tillid, venlighed, munterhed, spænding, energi, tilpasningsevne, stimulation, attraktion, glade energiske dage og ambitioner. Lige som de andre farver, passer den utrolig godt til Origins som brand, men også på produkterne. I kampagnen vil vi videregive de positive vibrationer og energier, derfor har vi valgt orange som den eneste pang-farve. En i øjefaldende farve, som skal give god energi. 20

21 Design Orange Hvid #ff9a00 #ffffff Bruges til menu-baggrund, baggrund i footer, font-farve på outdoor og online bannere og som baggrund på vores labels i ENERGY serien. Hvid symboliserer lys, godhed, uskyld, renhed og jomfruelighed. Den anses for at være perfektionens farve. Den tilfører følgende positive energier: Ærbødighed, renhed, enkelthed, fred, sandhed, ære, udrensning, healing, beskyttelse, ydmyghed, præcision, uskyld, ungdom, fødsel, vinter, sne, godt, fred, åndelig styrke, eksorcisme, indvielse, meditation og varselstydning. Den hvide basic farve kan ikke undgås. Men den er også vigtig i vores kampagne. Symbolikken matcher nogle af Origins vigtigeste prioriteter; renhed, præcision og beskyttelse. Vi har valgt alle vores farver med omhue, da vores brand er 100 % naturligt, og derfor har brugen af farver en stor betydning for hvordan vi gerne vil opfattes af omverdenen. 21

22 Design Vi har valgt Google font Roboto på vores website og logo, da det er en enkel og neutral font, som ikke dominere visuelt. Logo Vi valgte at bruge Origins eget logo eftersom de allerede er et stærkt brand, og genkedeligheden hos de eksisterende kunder bibeholdes. Vi tog deres eget logo i png-format, og fjernede deres tagline, og indsatte vores egen. Powered by Solarenergy Vi valgte Powered by Solarenergy, da budskabet om vedvarende energi skulle kommunikeres ordenligt og præcist ud til forbrugeren. Derefter fandt vi en sol som vi lagde bag logoet, for at sætte fokus på solenergi. Derudover har vi valgt Verdana til bannere og outdoor. Verdana er en font, som lægger sig meget op ad Roboto, men som vi mener ser bedre ud på print. Vi har med i overvejelserne at der muligvis på sigt, skal laves et nyt logo der er mere solenergi agtigt, måske med en solcelle inplementeret. Verdana Regular 12pt Verdana Bold 14pt VERDANA UPPERCASE 14pt Verdana Regular 30pt 22

23 Design Responsive design ler smartphone, som de bruger i ligeså høj grad som computer eller laptop, har vi naturligvis valgt at lave vores design responsive. Således at website kan vises optimalt i alle media. Vi har fjernet unødvendige elementer fra smartphone versionen, da der ikke er så meget plads, og det kun er de højst nødvenlige faktaer som optræder. Eksempelvis er kontakt-formen uanvendeligt. Vi har også lavet om på både layout og menupunkter, i de forskellige versioner, for at opnå et bedst muligt visuelt design. 23

24 Design Gestaltlove Gestaltlove skaber overblik. Brug af gestaltlove i dit webdesign skaber overblik for brugeren. De enkelte gestaltlove hjælper dig med at organisere dine informationer, så brugeren lettere kan overskue indholdet på din siden citat Niels Gamborg. Så derfor bestræber vi os på, at overholde disse love i vores design. Der er talt om følgende love: Loven om lighed For at kunne overholde loven om lighed har vi valgt at alle knapper/menupunkter er ens i form og farve for at holde en rød tråd i designet. Loven om nærhed Vi har sørget for, at der er whitespace, men at de ting der hører sammen er en anelse tættere end de ting der er uafhængige af hinanden. F.eks er menupunkterne tæt sammen og på den måde overholder de loven om nærhed. Loven om lukkethed Vi har brugt rammer eller borders til at lukke informationerne inde, da det kunne virke uoverskueligt hvis teksten stod uden boxe/spalter. På den måde gør det også, at blikfanget fanger tekstboksen. Ligeledes opræder vores header/logo på alle undersider samt formater. (Tablet/Smartphone). Vi mener som udgangspunkt at det er vigtigt, at baggrunden på vores website har en dæmpet nuance, så den ikke forvirrer brugeren. 24

25 Design Designprincipper #1 billeder billeder huskes bedre end ord, og er det første brugeren ser når de går ind på siden, derfor har vi valgt nogle rolige naturbilleder der er tiltrækkende. Vores galleri og baggrundsbillede på forsiden er et eksempel på dette. #3 enkelthed vi har ikke brugt unødigvendige elementer. Vores kampagne side er dermed opbygget på enkelthed, for at budskabet kommer bedst muligt ud. #4 ensartethed vores menu punkter er ens, det samme gør sig gældende for kontakt formular/nyhedsbrev form. Vi har også samlet sammenhængende informationer i boxe. #5 farver naturfarver passer til vores budskab om solenergi, derfor har vi valgt at bruge henholdsvis grøn, hvid, orange og brune nuancer. #10 grids vi har udarbejdet en grundlæggen- med hinanden og ikke skaber uro. Eksempelvis, undersiden kontakt, der aligner tekstboxene. #14 kontrast - for at skabe opmærksomhed har vi valgt at bruge en orange sol som link til vores nyhedsbrev der er placeret på forsiden. #16 luft vi mener at luft er meget vigtigt for at skabe opmærksomhed og interesse for elementerne, så der er bevidst rigeligt med luft. #17 lukkethed For at vise en større relation elementerne imellem har vi placeret informationer i boxe på forsiden. #19 æstetik Vi synes vores design er æstetisk opbygget, da det er let anvendeligt og skaber en visuel kvalitet for brugeren. Vi har så vidt muligt forholdt os til disse designprincipper, for at få en website der er behagelig og funktionel for brugeren. Det gyldne snit har vi ikke taget højde for eftersom vi mente at logo var placeret bedre i øverste højre hjørne. 25

26 Design Vi satte et naturbillede ind som baggrund for at få lidt liv til siden i stedet således at indholdet ikke blev forstyrret. (Baggrundsbilledet er gruppens eget). Vi lægger stor vægt på en god usability. Enkelthed og brugervenlighed er prioriteret højt, og pynt. Design af bannere/outdoor Vi valgte at designe to bannere, et til Facebook og et til et kvindeligt magasin, Allure Magazine. Facebook-banneret er holdt i Origins kampagne nuancer, som er rolige men alligevel skaber opmærksomhed med sine naturfarver da Facebook fortrinsvis er blå/hvid. Allure Magazine har stærke farver, så derfor har vi valgt at sætte et mere kulørt baggrundsbillede ind i deres banner (det samme billede som vi har brugt til vores outdoor-reklame, for at skabe den røde tråd). Der var også plads til en længere sætning idet mærke til med de grønne/blå farver. Vi valgte samtidig at designe to forskellige outdoor-medier, og da der skal være en rød tråd mellem digitale medier og outdoor reklamer, har vi brugt et begrænset antal billeder og taglines. Vi valgte at designe outdoorreklame til skilte, samt bustoppesteder. Stoppesteder fordi det er oplagt at annoncere, der hvor folk står og venter, og vi ved at der er mange som benytter sig af offentlig transport. Skilte da det kan være meget store opslag der fylder meget. Placeringen af bannere og outdoor sker fordi, der sig disse steder, både online og i det offentlige. Derved er kommer budskabet bred og alsidigt ud. 26

27 Design 27

28 Design Merchandise Vi har valgt, at lave merchandise (se ovenfor), således, at når produktionen af kampagne hudplejeserien Energy udkommer i butikkerne, skal sælger bære en polo eller t-shirt. cere sælger, og dermed få en service udover det sædvanlige. Merchandise kan ikke købes. De er udviklet og produceret udelukkende til medarbejderne. Design af labels Da vi har valgt at lancere en ny produktlinje ENERGY i forbindelse med solenergiproduktionen, lancere vi derfor også et nyt label til produkterne (se nedenfor). Det bliver med vores nye logo samt navnet på den nye serie. Det skulle være genkendeligt men med nye tiltag, og vi valgte den orange farve i navnet for at få lidt liv og farven passer med solen i logo. 28

29 SEO Søgemaskineoptimering handler primært om at optimere hjemmesiden så søgemaskinerne f.eks SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization oversat til dansk betyder det søgemaskineoptimering. le frem til et match, så man skal være omhyggeligt med, at det/de ord man vælger er relevante. Vi har valgt at bruge metatags, og Google Analytics. Metatags Metadata er information om data, som ikke er synligt på ens websi te, men som er læseligt for søgemaskiner som f.eks. Google. Metatags indsættes således: <head> <meta name= description content= Køb et Origins produkt og støt vedvarende solenergi > <meta name= keywords content= Origins, solenergi, miljøbevidst, vedvarende, energi, co2 > </head> description her indsættes en kort men præcis tekst om websiten keywords her indsættes nøgleord enkeltvis adskilt af komma og mellemrum Og det skal indsættes på hver html side!!! Google Analytics Google analytic viser hvor mange besøgende man har på sin website, hvilke sider der er mest på websiten. Log in til Google Analytics password: solarenergy Dette er vores script efter oprettelse: <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i[ GoogleAnalyticsObject ]=r;i[r]=i[r] function(){ (i[r].q=i[r].q []).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s. createelement(o), m=s.getelementsbytagname(o)[0];a.async=1;a.src=g;m. parentnode.insertbefore(a,m) })(window,document, script, //www.google-analytics.com/analytics.js, ga ); ga( create, UA , henrietteklindt.dk ); ga( send, pageview ); </script> 29

30 Mark-up HTML Vi har valgt at vise et kodeudsnit fra vores nyhedsbrev. Vi har lavet en form hvori der er gjort klar til en se, og dermed gemme informationer i databasen. CSS legend bliver brugt til at skrive overskriften i boxen og her har vi alignet den så teksten står centreret. input#name, input# , altså inputfelterne bliver stylet i bredde, højde osv. Derefter har vi lavet nogle labels til beskrivelse af input felter og et inputfelt til evt. fejlbesked, samt en submit knap vi har kaldt tilmeld. 30

31 Mark-up Validering js Vi har valideret felterne: navn og , så vi udelukkende får korrekte informationer. Først ved at oprette globale variabler på felterne (global variabler er udenfor en function). Og derefter lavet en function med resultat variabler (dette er lokale variabler da de ligger inde i functionen) Ved at trykke tilmeld tjekkes der udelukkende om der er bogstaver i navn, og om det er en korrekt adresse. Dette sker via checkpattern. Vores if/else gør at hvis betingelserne ikke er opfyldt, altså begge resultater er rigtige, vil errormsg udskrive en fejlbesked, som vi har bestemt på forhånd. 31

32 Konklusion Vi har taget udgangspunkt i udviklingsmetoden Home som består af 4 trin: Foranalyse, undersøgelses trinnet, design trinnet og sidst, realiserings trinnet. Origins er, trods den i forvejen store mængde af trofaste kunder, nødt til at videreudvikle sig som brand. Vores bud på dette sker gennem kampagnelanceringen af en 100 % miljøvenlige produktion, med fokus på solenergi. Ideen med dette er, at nå ud til en bredere kundeskare, samt formidle budskabet om, at Origins nu benytter sig af vedvarende energi. Vores website er visuelt neutral og æstetisk, uden forstyrrende elementer, der kunne tage fokus fra det der er vigitgt, at få formidlet, nemlig solenergi produktion af Origins produkter nu og i fremtiden. Udfra vores interessentanalyse omkring kampagnen, skal Origins, stadig bibeholde genkendelighed for de eksisterende kunder, da det er et veletableret brand. Vi har bevaret deres oprindelige logo og udelukkende tilføjet småændringer, såsom en sol og en ny tagline. Produkterne skal stadig indeholde de samme økologiske og naturbaserede ingredienser, selvom produktionen bliver mere energivenlig. Disse faktore skal ske, for at undgå en negativ indvirkning fra Origins loyale kunder. I forsøget på, at formidle budskabet bedst muligt har vi via. AIDA-modellen belyst nysgerrigheden omkring vores produkter/produktion, og hvordan vi vedligeholder forbrugerens interesse. På baggrund af det har vi lavet outdoor reklamer (analog) som vises ved busstoppesteder og på store skilte der kan placeres efter ønske og behov, samt valgt at anvende digital medier i form af en ny kampagne website, og online bannere i Allure Magazine samt på Facebook. I vores SWOT-analyse dokumentere vi Origins styrker og svagheder, trusler og muligheder og parrer dem til sidst i en TOWS-analyse. Vi har fundet frem til en mulig udvikling for Origins som brand, som vi kickstater med vores kampagne som solenergi. 32

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA BEYER

GRAFISK DESIGN CAMILLA BEYER GRAFISK DESIGN CAMILLA BEYER Dokumentation Brainstorm Opgaven Arbejdsproces Opgaven gik ud på at designe et logo til en grafisk - Brainstorm elev der søger elevplads. Der skal også designes visitkort,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 EKSPERTVURDERING 10 REDESIGN AF PROJEKTER 12 BANNERPROJEKT 12

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

http://christiandevries.dk/skate_or_die/index.html

http://christiandevries.dk/skate_or_die/index.html Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2013 - jun. 2013 Rapport udarbejdet af Alexander Kofoed & Christian Lund, MUL A, Gruppe 5 Vejledere: Ditlev Skanderby og Frederik Tang Alexander Kofoed Christian lund Website

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN CSR CAMPAIGN 1 Corporate Social Responsibility http://b-design.nu/2sem-projekt1/csr.html Kathrine Harder kathrineharder@gmail.com Simone Blachman blachman94@hotmail.com Pernille Sjøgreen - pernille.sjoegreen@gmail.com

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk De 5 elementer i SEO Sådan hænger det sammen E-guide Af Jette Heine RelationME.dk Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DE 5 ELEMENTER ELEMENT 1: META-DATA... Side 2... Side 3... Side

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html 2. semester - 3. projekt Interaktionsudvikling - en fortsættelse af projekt 2 - CUPCAKES Mul B - Cphbusiness - 2014 Link til website: www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html Gruppe 7 Camilla Mia Poulsen

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk. Projekt 3 på 2. Semester - MulB

Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk. Projekt 3 på 2. Semester - MulB Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk Projekt 3 på 2. Semester - MulB Line K. Brinkmann Rasmus Bundgaard René Andersen Grace Tsatsaris www.linebrinkmann.dk www.rasmusbundgaard.dk www.creativefolder.dk

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside Hurtig SEO Guide til din hjemmeside For at forbedre din hjemmesides synlighed på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen deraf. Hvis du følger de følgende punkter omhyggeligt

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Opskriftsbogen Chocoaddict skulle have et website, hvor alle opskrifter samt skabelon til print selv opskriften er tilgængelig. Der

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann.

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann. 1 Fakta ark Projekttitel: Vedvarende energi Projek url: www.grafreaq.dk/recycling/index.php Gruppe nr.: A1 Klasse: MULA13 Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk Eksamensopgave Redesign af Portefølje Grace Grigoria Tsatsaris 14 1 Brainstorm og ideudvikling: Jeg startede med at danne mig et overblik over projektet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Tekster til web Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Digital Markedsføring 2011 Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Har siden 1983 arbejdet med kommunikation, markedsføring og PR, siden 1999 med

Læs mere

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO?

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? Mål for denne workshop: Grundlæggende forståelse for SEO Grundlæggende redskaber til SEO

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmesidedesign

GRAFISK WORKFLOW Hjemmesidedesign GRAFISK WORKFLOW www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline Færdige produkt www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline Færdige produkt www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline

Læs mere

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding BRAINSTORM Tema: Vinter, alaska, bjerge, blå & hvide farver. Farver: Colourlovers eksempler: http://www.colourlovers.com/palette/605421/crystal_ice_palace

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din webshop

Hurtig SEO Guide til din webshop Hurtig SEO Guide til din webshop For at forbedre din shops synlighed og dine produkters listing på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen af din shop. Hvis du følger de

Læs mere

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3.

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3. PentaCon CMS Responsive sider WYSIWYG editor Skabelon til standard tekstside med overskrift og 1 billede Skabelon til standard tekstside med overskrift og 3 billeder Slideshow på forsiden Nyhedsruller

Læs mere