Dato: 12. august 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 12. august 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00"

Transkript

1 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Formanden undersøger hvorvidt deltagere og personale må sidde med ved bordet ved åbne menighedsrådsmøder. 2. Fraværende Niels Madsen, Ejner Jensen, Ole Olsen og Christian Henriksen. Orienteringer: 3. Formand Formand og næstformand har oprettet en driftskonto i Lollands Bank efter at der intet sker i Nordea. Invitation til høstfest runddelt. Skriv til formanden, hvis du ønsker at deltage. Diverse brochurer blev runddelt. 4. Kasserer Regninger afleveret til Astrid Johannessen til betaling. GVH var utryg ved situationen og gav udtryk for et ønske om at den interne kasserer løbende kunne redegøre for den økonomiske situation. Ella: Vi skal være opmærksomme på at fakturaer for ex. blomsterkøb ikke kommer til at hænge i de enkelte graveres mail-box (ex. ved sygdom). Eva: Legatkontoen er endnu ikke lukket (Nordea). Hans: Det har ikke været muligt at komme til bunds i tilgodehavender/gæld og mellemregninger mellem de enkelte menighedsråd. Den samlede gæld udgør kr., som vi pt. ikke kan forklare. Mellemregningskontiene skal nulstilles, nu hvor vi er et fælles menighedsråd. GVH var utryg ved situationen. Hans har anmodet om en debitor- og en kreditorliste til næste møde mht. evt. inkasso-sager eller afskrivninger. : Et mindre udvalg fra menighedsrådet vil forsøge at få overblik over økonomien sammen med Astrid. Udvalget består af: Hans, Gunnar, Hanna, Jørgen og Dorthe. 5. Sognepræsterne Konfirmander er startet op i går. Heraf en ekstern fra Slovakiet. Der er i alt Kirkeværge Nr. Vedby / Intet Gyldenbjerg 7. Kirkeværge Vålse / Kippinge Kildehuset er blevet lavet og er blevet pænt. De går i gang med toiletbygningen. Nationalmuseet kommer og ser på det gamle tårnur fra tallet på Vålse Kirke. Renovering af inventar i Kippinge Kirke vil blive iværksat i løbet af vinteren og vil stå færdigt før konfirmationen Kirken vil blive lukket, mens renoveringsarbejdet står på.

2 8. Kirkeværge Brarup Aflevering af renovering af kirken gennemført. Flot arbejde og kun enkelte småting, der efterfølgende er blevet udbedret. Udbedring af døre vil koste kr. Orglet trænger til renovering. Tilbud indhentes. 9. Kirkeværge Stadager Langtidssygemelding og ferie mv. har resulteret i at der har været klaget til graverne over bl.a. rengøring af kirken. Der blev henstillet til, at man følger de gældende klage-veje via kontaktpersonen i stedet for at overfuse de ansatte. Klager skal fremsættes skriftligt og med navn. Der har været gjort, hvad der har været muligt herunder indkaldt ekstra hjælp. 10. Medarbejderrepræsentant Der indkøbes 25 salmebøger til konfirmandundervisningen. 11. Præstegårdsudvalg Arbejdet i menighedshus og præstebolig er nu endeligt udført. Der er ingen afklaring på salget af præstegården i Sundby. Formanden fremsender ansøgning om at nedlægge tjenestebolig til provstiudvalget. Eva: Opfordrede til at man fik investeret i et egentligt klimaanlæg da temperaturen flere gange har ligget på 33 grader siden juni måned. Ex. installeret i Nysted sognehus. Vi har tidligere modtaget et tilbud på ca kr. på et klimaanlæg. Evt. burde vi hyre en energikonsulent. Konklusion: Udvalget arbejder videre med problemet. 12. Kirkegårdsudvalg Den 15. september bliver der syn på Gyldenbjerg-Nr. Vedby og den 24. september i Vålse-Kippinge. GVH: Har modtaget en henvendelse/klage over renholdelse af kirke-gården i Gyldenbjerg. Ejner Jensen blev kontaktet og efterfølgende er forholdene udbedret. Jytte: Det er trist, når gravstedsholderne ikke får renholdt deres gravsteder og ikke reagerer på henvendelser. GVH: I dag fremstår alle kirkegårdene meget fine og renholdte. 13. Aktivitets- og arrangementsudvalg Karin der har været indkaldt til møde (se nedenstående punkter).

3 14. Kontaktperson Ella: 5 ansøgninger til den opslåede organiststilling, der er indkaldt 3 til samtale. Punkter til beslutning / godkendelse Nye funktionsbeskrivelser udarbejdet. Pga. sygdom er der tilkaldt ekstern hjælp til opgaverne. Henning organiserer dette. Der er grønt lys til nødvendig vikarhjælp. Det er kun skriftlige klager, der kan behandles i menighedsrådet. De ansatte er stærkt påvirkede af klager. Gå derfor til kontaktpersonen (Ella) med evt. klager over de ansattes arbejder. Klager over renholdelse over gravsteder hvor det er private gravstedsholdere, der selv står for renholdelsen, skal rettes til kirkeværgen. 15. Flagregler for kirker Bilag fra Jørn Larsen medsendt dagsordenen. Der er hjemmel til at begrænse flagningen til de tidspunkter, hvor graverne har mulighed for at flage i forbindelse med kirkelige handlinger. Ella tager spørgsmålet med tilbage til medarbejderne. Eva kontakter danmarks-samfundet. Punktet sættes på næste menighedsrådsmøde. 16. Tilbud på etablering af nedgravede kabler til julebelysning ved pastoratets kirker 17. Nøgleudlevering. Ny procedure. Nøgleliste udarbejdet. Vi udfylder listen på mødet. 18. Kirkekontoret. Dueproblemer. Fremtid. 19. Handicaptoilet ved Gyldenbjerg. Pkt. 22 fra møde af 16. juni Bilag medsendt. Arbejdstilsynet har kontaktet el-tilsynet. Stadager-Brarup har udført arbejdet. : Skønsmæssigt vil det koste i alt kr. Punktet medtages under synsudsatte investeringer og der indhentes yderligere et tilbud. Opgaven overdrages til kirkegårdsudvalget. Bilag medsendt. Dueproblemer overgår til kirkegårdsudvalget. Vigtigt med afklaring af situationen i Sundby mht. Christel. Der er blevet lavet rampe til handicap-toilettet, som overholder kravene. Projektet er godkendt af arkitekt. GVH: Døråbningen til toilettet er stadig for smalt (73 cm. mod de foreskrevne 77 cm). Punktet udsættes og overgår til kirkegårdsudvalget.

4 20. Kildedag den 15. august Hvem hjælper til? Telte skal stilles op fredag kl. 16. Borde og stole køres op og stilles op lørdag morgen tidligt (Jørgen og Kaj Ove). Døbefont stilles op. Der handles ind. Spejderne deltager ikke. Drikkevarer køres ud til vandrerne (Hans). Vi mødes lørdag kl. 7.00: Hanna, Hans, Dorthe og Jørgen m.fl. 21. Friluftsgudstjeneste den 6. september. Hvor? Hvem hjælper til? Nr. Vedby grusgrav hvor det har været tidligere. Der stilles telt op (Kaj Ove og Peter) Borde & stole fra Kippinge. Alterbord (graverboligen i Nr. Vedby) og kors (ligger hos Jørn og Marianne) (Kaj Ove og Peter) Blomster (graverne). Paptallerkener / bestik, glas mv. (Hanna) Øl og vand indkøbes (Hanna) Vi skal have kontaktet nogle, der kan spille (Karin) Pladsen bestilles på kommunens hjemmeside (Karin) Kalk mv. (Karin) Eva opfordrede til at menighedsrådet deltog. 22. Brarup kirke. Klimaundersøgelse. Bilag medsendt Klimaundersøgelsen var fin, men det viste sig at der under besøget blev konstateret skimmelsvamp flere steder i kirken. Skimmelsvampen er nu fjernet. Der er indført procedurer om at åbne dørene til kirken for at lufte ud. Nye datalogger installeret. Sagen afventer nye instrukser. 23. Årsberetning Verificering Årsberetning den 15. november. af dato. Hvad var det vi fik aftalt? 24. Evt. kontakter Copydan Der er ved at blive udarbejdet den sidste bog om klosterruten gennem Danmark.. Pilgrimspræsten Elisabeth Knox Seith har kontaktet Eva, da ruten skal starte hos os. Henrik Nielsen inviteres til næste møde mhp. afslutning af sagen med Nr. Vedby præstegård. Bladudvalget mødes og træffer beslutning om bladets

5 fremtid. Måling af elforbruget i præsteboligen overgår til præstegårdsudvalget. Ella deltager i DSM-møde den 20. august sammen med Hanna. Budgetsamråd den 25. august i Lindeskovskirken. Vålse den 12. august 2015 underskrifter

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat af Brugerudvalgsmøde d. 16. november 2010.

Referat af Brugerudvalgsmøde d. 16. november 2010. Referat af Brugerudvalgsmøde d. 16. november 2010. Referent: Marianne Nissen Deltagere: Vikingen: Finn Herrik MKC: Jens Ole (for Jeppe) Skjold: Niels Århus Roklub: Morten F. Sørensen ÅKKK: Claus ARA: Morten

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere