Referat fra møde den 6. juni 2013 kl i Rindum Sogns Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd"

Transkript

1 Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen, Heidi Sandholm, Ingemann Hvas Sandvad, Mogens Thams, Marianne Olesen og Merete Gammelmark Afbud: Tage Høj Kristiansen og Knud Føhns 1. Godkendelse af, at der udfærdiges ansøgning til provststiet om tilladelse til og særbevilling til maling og reparation af altertavle, prædikestol og lydhimmel Nationalmuseet henstillede i januar måned til menighedsrådet, at sikre klimamålinger i kirken samt konservering af altertavle og lydhimmel. Klimamålinger er igangsat august 2012 og løber til august Herefter kan konservering påbegyndes. Tilbud excl. Moms på konservering er indhentet hos et konserveringssted kr. : Konservering og restaurering af altertavle Konservering og restaurering af prædikestol Lydhimmel Flyttefirma til nedtagning og genophængning I alt Dertil kommer udgifter til opstilling af stillads i kirken i forbindelse med nedtagning og genophængning m.m. som opfylder Nationalmuseets krav hertil. Prisen for dette er endnu ikke undersøgt. Endvidere kan der være udgifter til forsikring. Formålet og udgiftens størrelse gør det relevant at ansøge Provststiet/Stiftøvrigheden om tilskud. En forudsætning for igangsætning af arbejdet er, at der foreligger en skriftlig godkendelse fra stiftsøvrigheden. Menighedsrådet anmodes om, at bemyndige Kirke- og Kirkegårdsudvalget til at ansøge om økonomisk støtte til projektet og godkendelse hos stiftsøvrigheden. 1

2 At Kirke- og Kirkegårdsudvalget bemyndiges til at ansøge om økonomisk støtte til konservering m.m. og om godkendelse af konservering m.m. af altertavle, prædikestol og lydhimmel hos stiftsøvrigheden. Godkendt som indstillet. 2. Salmebøger Enkelte salmebøger er lidt slidte i menighedshuset gjorde Kirke- og Kirkegårdsudvalget det op til at være knap 10 procent. Kirkeværgen limer disse. Salmebøgerne slides ved brug og især i forbindelse med konfirmandundervisningen. Der er modtaget et tilbud på indbinding af bøger til 120,- + moms / stk., og et tilbud på køb af nye bøger til 178,- kr/stk. incl. guldtryk, moms og med gratis forsendelserne ved køb af min. 25 kirkesalmebøger. De indbundne bøger er ikke læderindbundne, men har en kraftig kvalitet. Proceduren har tidligere været, at kirkeværgen løbende har limet bøger. Derudover er der med mellemrum (årligt/hvert andet år?) blevet indkøbt 30 nye bøger, og de dårligste er blevet kasseret. Kirke og Kirkegårdsudvalget drøftede dette på sidste møder og foreslår, at proceduren med reparation og løbende udskiftning fortsættes. Derudover ønsker Kirke- og kirkegårdsudvalget en drøftelse af, om vi ikke bør bede konfirmanderne om at indkøbe/selv medtage en salmebog (den gældende) til brug for konfirmationsundervisningen. Vi finder, at det er vigtigt at de får tilknytning til salmebogen, og tror ejerskab vil betyde at der vil blive værnet mere om bogen. Udgiften kan ses som en parallel til indkøb af lommeregnere til skolebrug. At tidligere procedure vedrørende reparation og udskiftning af salmebøger bibeholdes og At det drøftes, hvorvidt konfirmander selv skal anskaffe sig en salmebog til brug for konfirmandundervisningen. Sagen tages op igen efter jul. Endvidere budgetteres med køb/reparation af ca. 50 salmebøger ca kr. på 2015 budgettet. 3. Ansøgninger om støtte Menighedsrådet har modtaget ansøgninger fra to personer til ulandsrejser. Den ene til støtte til et treugers voluntørophold i Vesttanzania og den anden til voluntør arbejde i Honduras. Der er ikke en budgetramme til dette formål og ej heller ledige budgetlinier i år såvel som næste år. Til drøftelse med henblik på at træffe en beslutning. 2

3 Ansøgninger støttes ikke direkte. Der gives et honorar på op til kr. til de to ansøgere mod ydelser. Ydelserne kan være oplæg ved minikonfirmand/konfirmandundervisning, input på hjemmesiden og opdateringer på kirkens facebookside eks. honoraret finansieres fra rammen til minikonfirmand/konfirmandundervisning. Behovet for ydelser vurderes løbende. MG sender svar på vegne af menighedsrådet. Kl til Kaffe hentes ind 4. Post og meddelelser Styringsudvalget har som bekendt offentliggjort sit oplæg til en bred debat om folkekirkens styre. I den forbindelse inviterer udvalget til en række debatmøder rundt omkring i landet. Så hermed en opfordring til alle menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd til at sætte kryds i kalenderen og at sende repræsentanter til møderne. Møderne begynder kl og forventes at slutte kl. ca Ribe stift, onsdag den 11. september Ribe Fritidscenter, Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe Der er via dda sendt invitation og bilag til orienteringsmøde den 17. juni 2013 vedrørende hospitalskirke ved Gødstrup. På dda er der ligeledes inviteret til Temaaften om uddannelse og efteruddannelse for kirkefunktionærer. 5. Nyt ved formanden Kort orientering om følgende: Forespørgsel om leje/lån af kirkehuset til konfirmandundervisning for Hee og No sogn, samt konfirmandhold fra SpecialCenter Vest. Honorar til Kasserer og Regnskabsfører. 3

4 OK til leje af kirkehuset til konfirmandundervisning for Hee og No. Der søges om generel støtte fra provststiet hertil alternativt skal der findes en takst for leje af kirkehuset. Menighedsrådet fastsatter en rimelig takst. Pt. Tages der ikke leje fra Specialcenter Vest. Anders afgiver svar. Nuværende honorering af kasserer og regnskabsfører fastholdes. 6. Rengøring af Kirkehus Nyt ved Kirkehusudvalget Rengøring af Kirkehuset i de rengøringsfri måneder juli og august På baggrund af besparelserne er det vedtaget, at der ikke er rengøring i kirkehuset i juli og august måned. Derfor vil vi gerne have, at vi i Menighedsrådet finder en model til, at vi kan hjælpe hinanden igennem, så den mest nødvendige rengøring toiletter, køkken og gulve bliver varetaget i disse måneder. Indtil nu er der kun en enkel aktivitet i huset i juli, men i august er der allerede ved at være booket en del aftaler. Opfølgning på rengøring ifm aktiviteter i Kirkehuset: Hvem er ansvarlig for at få fulgt op på rengøring efter aktiviteterne? Til drøftelse med henblik på fordeling af rengøringsopgaver. Kirkehusudvalget får kompetence til at søge at løse sommerrengøringsopgaven via frivillige alternativt købe ydelsen hos det rengøringsselskab, som der er entreret med. Kirkehusudvalget følger løbende op på aktiviteterne, m.h.p. aflevering af kirkehuset i ren stand. 9. Nyt ved Kirke- og kirkegårdsudvalget a. TO DO liste er vedhæftet til orientering. a. til orientering. 10. Nyt ved Nyt ved sognemedhjælper/sognepræst Mogens orienterer overordnet og generelt om gudstjenester, undervisning og div. Arrangementer, i bakspejl og forud. 4

5 12. Økonomi Gennemgang af den økonomiske situation ved kassereren. Kassereren har udfærdiget forklaring omkring den økonomiske situation vedr. budget Der bliver et møde med repræsentanter for provststiet om økonomien. Kassereren har præciseret procedurerne omkring leje af kirkehuset. Alex, Poul, Anders og Ingemann repræsenterer rådet ved mødet med provststiet. Poul faciliterer mødet. 13 Eventuelt Punkter til kommende møder: Udsatte punkter Drøfte artikel hvad gør vi når pressen henvender sig. Presse strategi artikel fra Ribe Stift. Liste over frivillige drøfte evaluering fest for frivillige Gavepolitik Fordeling af kollekt. Oktobermødet drøfte prissætningen for leje af lokaler i kirkehuset. Marianne gav kage Merete giver kage til næste gang. Andet Underskrifter: 5

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Uddannelsespolitik for Solgaven

Uddannelsespolitik for Solgaven Uddannelsespolitik for Solgaven Formål med uddannelsespolitikken er: at alle faggrupper ansat på Solgaven er uddannet til at varetage de opgaver, der er i forbindelse med pleje og omsorg af Solgavens blinde

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere