Undervisningsbeskrivelse matematik A 1A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse matematik A 1A 2015-2018"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse matematik A 1A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2018 Rybners HTX htx Fag og niveau Matematik A (Studieretning: FysikA, Matematik A og Astronomi C) Lærer(e) Hold Inga Bjørnskov-Christensen. 8HX115afy 1. A fys/mat Matematik Side 1 af 28

2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i 1. og 2 semester Titel 1 Geometri- geogebra Titel 2 Trigonometri Titel 3 Cirkel Rotationsuger Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Overflader Rumlige figurer areal og rumfangsberegninger Analytisk plangeometri afstande, linjer, cirkler og (ligninger/uligheder af første grad og 2. grad) Vektorer i planen Funktioner I (1. og 2.gradsfunktionen og tilhørende ligningstyper) Oversigt over planlagte undervisningsforløb 3. og 4. semester Bæredygtig udvikling - SO-projekt Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Funktioner II (og tilhørende ligningstyper og uligheder) Differentialregning (I) Integralregning Omdrejningslegemer Vektorfunktioner MIDI - SRP - (SO-kompetencer) Oversigt over planlagte undervisningsforløb 5. og 6. semester Vektorer i rummet Titel 17 Titel 18 Optimeringsstrategier (Forberedelsemateriale) Side 2 af 28

3 Titel 19 Titel 20 Titel 21 Titel 22 Titel 23 Numeriske metoder Taylor polynomier Differentialligninger Komplekse tal Mundtlig og skriftlig formidling Side 3 af 28

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Geometri-Geogebra Udleverede noter vedr. Geogebra -konstruktioner. P. Madsen:Teknisk matematik. (Erhvervsskolernes Forlag) punkter, linjer, linjestykker, vinkler, normaler, Cirklen, grundkonstruktioner (med passer og lineal og i Geogebra), trekanter, Pythagoras, sider i ensvinklede trekanter, trekant højde, median, vinkelhalvering, indskreven cirkel, omskreven cirkel, firkanter og polygoner. Opgaverne i noterne laves som hjemmearbjede, herudover skal der afleveres et sæt svarende til 4 timers elevtid 16 lektioner At eleven kan: - opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation (Geogebra) It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation arbejdsforme r Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af Geogeba Hjemmeopgave 1 Mundtlig formidling Side 4 af 28

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Trigonometri Teknisk matematik af Preben Madsen Definition af cosinus, sinus og tangens Geometriske og trigonometriske beregninger i forbindelse med retvinklede og vilkårlige trekanter. Cirklen som en geometrisk figur 25 timer kunne opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri kunne analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem kunne anvende WordMat og Geogebra til såvel beregninger som dokumentation. kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. anvendelse af it og matematikprogrammer på pc eller lommeregner til såvel symbolsk som talmæssig matematikbehandling, simulering og fortolkning af resultater, benyttelse af it-værktøjer til opbygning af en besvarelse med korrekt matematisk notation. Kernestof: enhedscirkel med vinkelmål grader, definition af cosinus, sinus og tangens grundlæggende klassisk geometri og trigonometri, herunder trekantsberegninger i retvinklede og vilkårlige trekanter( længde af sider, vinkler, indskreven og omskreven cirkels radius, areal af trekant), Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat oggeogebra Hjemmeopgave 2 Mundtlig formidling Side 5 af 28

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Cirklen Teknisk matematik af Preben Madsen kap 5 Cirklen som geometrisk figur Definition radianer, omregning mellem rad og grader cirkelberegninger (korde, pilhøjde, buelængde, omkreds, areal, areal af cirkeludsnit, areal af cirkelafsnit) Udledning af formlerne 12 timer At eleven selvstændigt kan anvende kendt stof i en ny sammenhæng. Opnår kompetencer i at kunne identificere geometriske punkter i figurer hvor der er kombinationer af cirkler, linjer og trekanter. Mundtlig formidling Gruppearbjede Skriftlig arbejde Hjemmeopgave 4 Side 6 af 28

7 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Rotationsuger : Matfys retningen er bekrevet nedenfor. Tidevand 5 lektioner plus 10 lektioner på de andre studieretninger. At eleven kan anvende teorier på virkeligheden. Modellering It. WordMat anvendes til beregninger og dokumentation Den harmoniske svingning Bestemmelse af forskrift for en harmonisk svingning baseret på måledata for tidevandshøjder Esbjerg Havn Klasseundervisning Anvendelse af WordMat Side 7 af 28

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Overflader Preben Madsen Teknisk matematik (Kernestof): Der arbejdes med overflader og rumfang af forskellige figurer herunder: prisme, cylinder, kegle, keglestub, pyramide, pyramidestub, (kugle, kugleudsnit, kugleafsnit) 15 lektioner fokuspunkte r Faglige mål: - kunne opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri - Kunne opstille formler ud fra en ikke matematisk beskrivelse af et problem - Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. - kunne anvende matematiske teorier og metoder til at formulere, matematisere, analysere og løse praktiske problemer samt validere og dokumentere deres løsninger, primært inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag - kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation (Geogebra) It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation. WordMat anvendes til beregninger og dokumentation Studieområde del 1: Kernestof: Projektarbejde Faglige mål - dokumentere og præsentere et projektforløb, et eksperiment eller en undersøgelse skriftligt, mundtligt og/eller visuelt - anvende projektarbejdsformen på grundlæggende niveau - indgå i samarbejdsrelationer på grundlæggende niveau - evaluere kvaliteten af eget arbejde - redegøre for udbyttet af arbejdet med en given problemstilling i forhold til de opstillede mål Projektarbejde Anvendelse af programmet WordMat til dokumentation og løsning af trigonometriske opgaver samt rapportskrivning Væsentligst e arbejdsform er Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat oggeogebra Skriftligt arbejde Projekter: design/emballage og logistik del 1 Mundtlig formidling Side 8 af 28

9 Titel 6 Rumlige figurer - rumfang Preben Madsen Teknisk matematik (Kernestof): Der arbejdes med overflader og rumfang af forskellige figurer herunder: prisme, cylinder, kegle, keglestub, pyramide, pyramidestub, (kugle, kugleudsnit, kugleafsnit) 20 lektioner fokuspunkte r Faglige mål: - kunne opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri - Kunne opstille formler ud fra en ikke matematisk beskrivelse af et problem - Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. - kunne anvende matematiske teorier og metoder til at formulere, matematisere, analysere og løse praktiske problemer samt validere og dokumentere deres løsninger, primært inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag - kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation (Geogebra) It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation. WordMat anvendes til beregninger og dokumentation Studieområde del 1: Kernestof: Projektarbejde Faglige mål - dokumentere og præsentere et projektforløb, et eksperiment eller en undersøgelse skriftligt, mundtligt og/eller visuelt - anvende projektarbejdsformen på grundlæggende niveau - indgå i samarbejdsrelationer på grundlæggende niveau - evaluere kvaliteten af eget arbejde - redegøre for udbyttet af arbejdet med en given problemstilling i forhold til de opstillede mål Projektarbejde Anvendelse af programmet WordMat til dokumentation og løsning af trigonometriske opgaver samt rapportskrivning Væsentligst e arbejdsform er Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat oggeogebra Skriftligt arbejde hjemmeopgave 1 i studieretningen Projekter: Silo Mundtlig formidling Side 9 af 28

10 Titel 7 Analytisk plangeometri (incl. Ligningsløsning) Lærebøger: Preben Madsen Teknisk matematik Koordinatsystemet og dets kvadranter, afstand mellem to punkter, Midtpunkt af linjestykke, Areal af trekant (determinant), linjens ligning, hældning, vinkel til vandret, ortogonale linjer, parallelle linjer, afstand punkt til linje, ligningsløsning( 1 grad med en ubekendt, og 2 ligninger med 2 ubekendte), Metoder: lige store koefficienters metode, indsættelses metode 2.gradsligninger Cirklens centrumsligning 20 lektioner fokuspunkte r Faglige mål: - kunne opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri - Kunne opstille formler ud fra en ikke matematisk beskrivelse af et problem - Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. - kunne anvende matematiske teorier og metoder til at formulere, matematisere, analysere og løse praktiske problemer samt validere og dokumentere deres løsninger, primært inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag - kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation (Geogebra) It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation. WordMat anvendes til beregninger og dokumentation Væsentligst e arbejdsform Kernestof: Projektarbejde Faglige mål - dokumentere og præsentere et projektforløb, et eksperiment eller en undersøgelse skriftligt, mundtligt og/eller visuelt - anvende projektarbejdsformen på grundlæggende niveau - indgå i samarbejdsrelationer på grundlæggende niveau - evaluere kvaliteten af eget arbejde - redegøre for udbyttet af arbejdet med en given problemstilling i forhold til de opstillede mål Projektarbejde Anvendelse af programmet WordMat til dokumentation og løsning af plangeometriske opgaver samt rapportskrivning Klasseundervisning, Individuel læring Anvendelse af WordMat oggeogebra Skriftligt arbejde Hjemmeopgave 2 og 3 i studieretningen Side 10 af 28

11 er Projekter: Gangbro Mundtlig formidling Side 11 af 28

12 Titel 8 Vektorer i planen Lærebøger: Preben Madsen Teknisk matematik Vektordefinition, koordinater, længde, lægde/retning, multipliktion med reelt tal, stedvektor, addition, modstat vektor, subtraktion, ligevægt, komposanter, Enhedsvektor, skalarprodukt, tværvektor, treantsareal/tyngdepunkt, projektion af vektor på vektor, afstand punkt linje (2 forskellige), parameterfremstilling for linje lektioner + elevtid fokuspunkte r Faglige mål: - kunne opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometrig - kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøjer og matematikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsudviklingen, samt til dokumentation - Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. - kunne anvende matematiske teorier og metoder til at formulere, matematisere, analysere og løse praktiske problemer samt validere og dokumentere deres løsninger, primært inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation. WordMat anvendes til beregninger, visualiseringer og dokumentation Væsentligst e arbejdsform er Kernestof: Projektarbejde Faglige mål - dokumentere og præsentere et projektforløb, et eksperiment eller en undersøgelse skriftligt, mundtligt og/eller visuelt - anvende projektarbejdsformen på grundlæggende niveau - indgå i samarbejdsrelationer på grundlæggende niveau - evaluere kvaliteten af eget arbejde - redegøre for udbyttet af arbejdet med en given problemstilling i forhold til de opstillede mål Projektarbejde Anvendelse af programmet WordMat til dokumentation og løsning af plangeometriske opgaver samt rapportskrivning Klasseundervisning, Individuel læring Anvendelse af WordMat oggeogebra Skriftligt arbejde Hjemmeopgaver + prøve Projekter: Sejlads Mundtlig formidling Side 12 af 28

13 Titel 9 Funktioner I Lærebøger: Preben Madsen Teknisk matematik Funktionsbegerebet, introduktiion til monotoniforhold, definitions og værdimængde, 1. grads funktion og de dertil hørende ligningsystemer, (en lignin g med en ubekendt, to ligninger med to ubekendte, 1 gradsuligheder, dobbeltuligheder, førstegrads ligninger med numerisktegn, stykke vise funktioner, gentagelse af 2 gradsfunktion og de dertilhørende ligninger (2. gradsligning og 2 grads ulighed), toppunkt og skæringer med akser, 24 lektioner fokuspunkte r Faglige mål: - kunne opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri - kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøjer og matematikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsudviklingen, samt til dokumentation - Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. -kunne analysere praktiske problemstillinger primært inden for teknik, teknologi og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse problemet samt dokumentere og tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens eventuelle begrænsninger og dens validitet It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation. WordMat anvendes til beregninger, visualiseringer og dokumentation Excel: Visualisering og beregninger Væsentligst e arbejdsform Kernestof: Projektarbejde Faglige mål - dokumentere og præsentere et projektforløb, et eksperiment eller en undersøgelse skriftligt, mundtligt og/eller visuelt - anvende projektarbejdsformen på grundlæggende niveau - indgå i samarbejdsrelationer på grundlæggende niveau - evaluere kvaliteten af eget arbejde - redegøre for udbyttet af arbejdet med en given problemstilling i forhold til de opstillede mål Anvendelse af programmet WordMat til dokumentation og løsning af plangeometriske opgaver samt rapportskrivning Klasseundervisning, Individuel læring Anvendelse af WordMat oggeogebra Hjemmeopgave 4 Side 13 af 28

14 er Prøve Mundtlig formidling Titel 11 Funktioner. (II) Lineære funktioner, 2. gradsfunktioner, stykkevise funktioner, omvendte funktioner, sammensatte funktioner, eksponentialfunktioner, logaritmefunktion, potensfunktioner og logaritmiske funktioner (ln(x) og log(x) (regneregler for logaritmer) trigonometriske funktioner (harmonisksvingning) Definitions- og værdimængde, regneforskrift, grafisk fremstilling, begrebet lige/ulige funktion, enkelt-logaritmisk og dobbeltlogaritmisk plot, regression. Halverings- og fordoblingskonstant, ligningsløsning med logaritmer Eleverne skal arbejde med Excel og WordMat eller geogebra i forbindelse med regression Ca. 50 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression kunne opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikkematematisk beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaterne kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer kunne analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitet. kunne anvende WordMat og Excel til såvel beregninger som dokumentation kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. anvendelse af it og matematikprogrammer på pc eller lommeregner til såvel symbolsk som talmæssig matematikbehandling, simulering og fortolkning af resultater, benyttelse af it-værktøjer til opbygning af en besvarelse med korrekt matematisk notation. Side 14 af 28

15 Kernestof: ligningsløsning både analytisk, grafisk og ved hjælp af it herunder simple trigonometriske ligninger og uligheder/dobbeltuligheder, regler for regning med potenser. funktionsbegrebet, egenskaber ved funktioner af følgende typer: polynomier, eksponential og eksponentiel vækstfunktion, potensfunktioner og logartimefunktioner, beskrivelse af en graf, bestemmelse af en forskrift, herunder regneregler for logaritmer,halveringstid, fordoblingstid. Benyttelse af regression, ligningsløsning og anvendelse af funktioner ved opstilling af modeller og løsning af tekniske eller naturvidenskabelige problemstillinger. Enkelt og dobbeltlogaritmisk afbildning. Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat, Excel og GeoGebra Skriftligt arbejde,3 afleveringsopgaver, projektet: Modellering Mundtlig formidling Titel 10 Bæredygtig udvikling Se oplæg i mappen for studieområdet Grafisk repræsentation og regression 6 lektioner Fortolkning og formidling af data Anvendelse af regression til analyse af data Selvstændigt arbejde Side 15 af 28

16 Titel 12 Differentialregning Preben Madsen; Teknisk matematik Erhvervskolernes forlag Grænseværdibegrebet herunder regneregler her for, kontinuitet/differentabilitet, tretrinsreglen. Differentialkvotient for elementære funktioner Lineære funktioner, 2. gradsfunktioner, polynomier, omvendte funktioner, eksponentialfunktioner (a x ) e x, potensfunktioner og trigonometriske funktioner (sin(x) cos(x), tan(x)) logaritmiske funktioner (ln(x) og log(x) herudover regler for produkt og kvotient og sammensatte funktioner (kæderegel) Definitions- og værdimængde, regneforskrift, grafisk fremstilling, monotoniforhold, maksimum og minimum og regression. Særfagligt: Bestemmelse af skrå, vandret og lodrette asymptoter. Implicit differentiation, beviser for udvalgte differentialkvotienter Ca. 60 lektioner kunne opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikkematematisk beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaterne kunne beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat Skriftligt arbejde,3 afleveringsopgaver Side 16 af 28

17 Titel 13 Mundtlig formidling Projekt: Optimering Integralregning. litteratur: Teknisk Matematik 3 af Preben Madsen, Erhvervsskolernes forlag, 1997, s samt egne noter Bestemt/ubestemt integral, Fundamentalsætning, arealbestemmelse, Bestemmelse af stamfunktioner for polynomier, trigonometriske funktioner(sinx, cosx tanx) hyperbler 1/x, eksponential/tiel funktion a x og e x, den naturlige logaritmefunktionen ln(x) Supplerende stof: integration ved substitution og partiel integration 30 lektioner Beregning og anvendelse af stamfunktioner Anvendelse til arealbestemmelse Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. kunne beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Klasseundervisning Anvendelse af CAS Skriftlige opgaver, såvel hjemmeopgaver som træningsopgaver i undervisningen Mundtlig fremlæggelse beviser og opgaver Projektarbejder: Tidevand og diger Side 17 af 28

18 Titel 14 Omdrejningslegemer Materiale udarbejdet at Inga Bjørnskov-Christensen + Bestemmelse af volumen af omdrejningslegemer ved interalregning (hhv. x- og y-akse) Bestemmelse af kurvelængde Bestemmelse af overfladeareal af omdrejningslegeme (hhv x og y- akse) Der bliver ikke anvendt /udleveret lærerbogsmateriale! Beviser er på Fronter 20 lektioner Faglige mål - Beregning og anvendelse af stamfunktioner - Anvendelse til arealbestemmelse - Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. - Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. - Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. - Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement - Bevisførelse Kernestof: Bestemmelse af volumen af omdrejningslegemer ved interalregning (hhv. x- og y-akse) Supplerende stof Bestemmelse af kurvelængde Bestemmelse af overfladeareal af omdrejningslegeme (hhv x og y- akse) Klasseundervisning Anvendelse af CAS Skriftlige opgaver, såvel hjemmeopgaver som træningsopgaver i undervisningen Mundtlig fremlæggelse beviser og opgaver Projektarbejde Omdrejningslegemer Side 18 af 28

19 Titel 15 Vektorfunktioner. Jensen, Marthinus: htx Mat A s (Systime ) Preben Madsen Teknisk matematik 3 A Erhevervsskolernes forlag Kernestof: Banekurve, koordinatfunktioner, afbildning af banekurve, den rette linje, afstand, cirklen, ellipsen, skæring med akserne, vandret og lodret tangentvektor, hastighed, fart, acceleration, sammensatte bevægelser, cykloiden cardioiden, Archimedes spiral, omskrivning af vektorfunktion til funktion og omvendt Særfagligt stof Bestemmelse af areal af lukket område afgrænset af vektorfunktion. Bestemmelse af areal afgrænset af banekurve og x-aksen Bestemmelse af dobbeltpunkter Bestemmelse af kurvelængder 30 lektioner Faglige mål - Eleverne skal lære at søge information, arbejde i grupper med teoretisk stof, opgaveløsning. - Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement. - Bevisførelse - kunne analysere praktiske problemstillinger primært inden for teknik, teknologi og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse problemet samt dokumentere og tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens eventuelle begrænsninger og dens validitet - kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøjer og matematikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsudviklingen, samt til dokumentation. Endvidere kunne benytte it til beregning og undersøgelse af udtryk Kernestof: Banekurve, koordinatfunktioner, afbildning af banekurve, den rette linje, afstand, cirklen, ellipsen, skæring med akserne, vandret og lodret tangentvektor, hastighed, fart, acceleration, sammensatte bevægelser, cykloiden cardioiden, Archimedes spiral, omskrivning af vektorfunktion til funktion og omvendt Særfagligt stof Side 19 af 28

20 Bestemmelse af areal af lukket område afgrænset af vektorfunktion. Bestemmelse af areal afgrænset af banekurve og x-aksen. Bestemmelse af dobbeltpunkter. Bestemmelse af kurvelængder. Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra. Projektarbejde: Karrusel. Skriftligt arbejde. Mundtlig formidling. Side 20 af 28

21 Titel 16 Midi SRP Fysik og matematik??? Formålet med temaet er at introducere eleverne for arbejdsformen i forbindelse med udarbejdelse af Studieretningsprojektet på 3. år Individuel stor skriftlig opgave Side 21 af 28

22 Titel 17 Vektorer i rummet. Projekt: Avedøre værket Teknisk matematik 3, Erhvervskolernesforlag (evt. Jensen, Marthinus: htx Mat A s (Systime )) Vektorer i rummet, herunder det rumlige koordinatsystem, afstandsbestemmelse, stedvektor, enhedsvektor, længde af vektor, skalarprodukt, vinkel mellem vektorer, projektion, linjens parameterfremstilling, vindskæve linjer, planens parameterfremstilling, planens ligning, linjens skæring med plan, krydsprodukt, skæring mellem planer, vinkel mellem planer, skæring mellem linje og plan, vinkel mellem linje og plan, afstand mellem punkt og plan, afstand mellem punkt og linje. Kuglen, tangentplan til en kugle, skæring mellem: En linje og en kugle. Plan og kugle. Ca. 35 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleverne skal lære at søge information, arbejde i grupper med teoretisk stof, opgaveløsning. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra. Projektarbejde. Skriftligt arbejde. Mundtlig formidling. Der afleveres en projektopgaveløsning for hver elev. Side 22 af 28

23 Titel 18 Optimeringsstrategier Emnet svarer til det vejledende forberedelsesmateriale i emnet: Lineær optimering i to variable Ca. 20 lektioner. Kompetencer, læreplanens mål, progression Med det formål at styrke elevens studiekompetence arbejder eleverne selvstændigt med et matematisk område under vejledning her lineær optimering. Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra. Skriftligt arbejde. Der udarbejdes en prøve i emnet Side 23 af 28

24 Titel 19 Numeriske metoder Emnet svarer til det vejledende forberedelsesmateriale i emnet+ Numerisk bestemmelse af nulpunkter+ Numerisk løsning af differentialllinger der dog først tages i forbindelse med emnet differentiallinging Ca. 22 lektioner. Kompetencer, læreplanens mål, progression Med det formål at styrke elevens studiekompetence arbejder eleverne selvstændigt med et matematisk område under vejledning her interpolation og numerisk integration, trapez og simpsonsmetode.. Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra. Skriftligt arbejde. Mundtlig formidling. Der udarbejdes en prøve i emnet samt projekt : Fotosyntese Side 24 af 28

25 Titel 20 Taylorpolynomier Emnet svarer til det vejledende forberedelsesmateriale Ca. 15 lektioner. Kompetencer, læreplanens mål, progression Med det formål at styrke elevens studiekompetence arbejder eleverne selvstændigt med et matematisk område under vejledning her Taylorpolynomier.. Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra. Skriftligt arbejde. Mundtlig formidling. Der udarbejdes en prøve i emnet Side 25 af 28

26 Titel 21 Differentialligninger Preben Madsen: Teknisk Matematik Bind 3 s ( Erhvervsskolernes Forlag 1997 ). Grundbegreber. Der arbejdes med forskellige typer af differentialligninger y =h(t), y =h(t),y =ky, y =y(b-ay), y +q y=p(t) y (t)=h(t)g(y) herunder også forberedelsesmateriale HTX skr. prøve lektioner. Eleverne skal lære at, arbejde med teoretisk stof, opgaveløsning. Beregning Anvendelse praksis Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Kernestof: grundlæggende differentialligninger, eftervisning af løsning ved indsættelse, linjeelementer, løsningskurve, opstilling af differentiallignigner ud fra en sproglig beskrivelse Særfagligt: Separation af de variable og løsning af følgende differentialligningstyper: y = h(t), = h(t), y = ky, y = y(b ay), y + q y = p(t) y (t) = h(t)g(y) Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat. Skriftligt arbejde prøve og Rapport: Afkøling, Rapport: saltbeholdere Mundtlig formidling Side 26 af 28

27 Titel 22 r Komplekse tal et svarer til Matematik IT STX vejledende forberedelsesmateriale. 16 lektioner Eleverne skal lære at, arbejde med teoretisk stof, opgaveløsning. definition af et kompleks tal samt smat den kompleks konjugerede Regning med komplekse tal (addition, subtraktion, multiplikation, division) Introduktion til den kompleksetalplan Modulus og argument. Polære koordinater Regning i polære koordianter,( multiplikation og division) Løsning af z n =a løsning af 2.gradsligning med reelle og eller komplekse koefficienter Simpel anvendelse i plangeometri (drejning af figur) Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Individuel læring Anvendelse af WordMat/wordmat. Skriftligt arbejde: opgaver i forberedelsesmateriale samt terminsprøve Titel 23 Skriftlig og mundtlig formidling Der arbejdes med gamle eksamensopgaver, hvor vi i plenum diskuterer hvad en ordentlig dokumentation er, Der arbejdes med mundtlig repetition af de områder som vores projekter dækker, der evalueres på klassen. 30 lektioner Side 27 af 28

28 Side 28 af 28

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2018 Rybners Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2016 RYBNERS - TEKNISK GYMNASIUM HTX Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Lærer(e) Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Shihua Wang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners htx HTX Matematik A Esben Øvland Hold 3.e

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hansenberg Gymnasium htx Matematik A Thomas Voergaard.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 2014 - jun 2015 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Klavs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juli 2017 Institution Teknisk Gymnasium Sønderborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Niveau A Emil Hartvig emh@skivets.dk 1bhtx13 Oversigt over gennemførte

Læs mere

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas UVB Skoleår: 2013-2014 Institution: Fag og niveau: Lærer(e): Hold: Teknisk Gymnasium Skive Matematik A Claus Vestergaard og Franka Gallas 3. A Titel 1: Rep af 1. og 2. år + Gocart Titel 2: Vektorer i rummet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2013-forår 2014 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august 2015 maj 2016 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX A Steffen Podlech Hold 2.E Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august 2015 maj 2016 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Steffen Podlech 3F Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2009-forår 2011 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-juni 2013 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 og maj/juni 13/14 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC - nordvest Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 10-juni 11 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B2 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3. semester efterår 2010 Titel 5 til og med Titel 10 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B Jacob Debel 12HTX11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for VF MAT A, 5. 6. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for VF MAT A, 5. 6. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for VF MAT A, 5. 6. semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014 Institution Teknisk Gymnasium - Skive Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juli 2015 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvor undervisningen afsluttes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2015-forår 2016 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/17 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Valghold Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2018 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Thomas Voergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hotel- og Restaurantskolen EUX Matematik

Læs mere

Klasseundervisning, opgaveløsning ved tavle, samt som selvstændige

Klasseundervisning, opgaveløsning ved tavle, samt som selvstændige STUDIEPLAN Matematik A 1C 1Z HTX 2009 10 Tal og Algebra Tid Uge 34 35 Faglige mål At kunne beherske de grundlæggende regneregler. Fagligt indhold Algebra, brøker, potenser og rødder. Ligninger Tid Uge

Læs mere

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Matematik B Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser jfr. Htx-bekendtgørelsen, juni 2010 bilag 22 Termin Eksamen forår 2017 Institution EUC Syd - Aabenraa

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 9

Undervisningsplan Side 1 af 9 Undervisningsplan Side 1 af 9 Lektionsantal: 12 UV lektioner pr. uge I alt ca. 220 lektioner. Fordelt mellem underviserne således: Erik Kyster (EK) 9 lektioner pr. uge og Regnar Andersen (RA) 3 lektioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B og A (1.år)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution HANSENBERG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Matematik A Irina Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-juni 2011 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Den Jyske Håndværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUX - Tømre Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC - nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 08 jun10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium htx Matematik B2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Termin hvori undervisningen afsluttes: maj juni 10 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj, 2015 Institution Vid Gymnasier, Rønde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 2014 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik A Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2014 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Matematik B. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale. Uddannelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Matematik B. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale. Uddannelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Matematik B Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX MATEMATIK B Katrine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2011 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016. Afsluttes: 27/05-2016 Institution Den Jydske Haanværkerskole Uddannelse EUX Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2012 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne

Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 21 Matematik B Kurset svarer til det gymnasiale niveau B 21.2.2 Kernestof Kernestoffet er: regningsarternes hierarki, det udvidede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 til juli 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 til maj/juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013/2014 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Studieplan 1n. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieplan 1n. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieplan 1n Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 til august 2013 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Matematik A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009-juni 2012 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester efterår 2013-forår 2014 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-juni 2013 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Jeg ønsker at aflægge prøve på nedenstående eksaminationsgrundlag. Jeg har foretaget ændringer i vejlederens fortrykte forslag: nej ja Dato: Underskrift HUSK at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011-maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Skjern Htx Matematik A Ole Egelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Valghold 2011 2012 Matematik A

Undervisningsbeskrivelse Valghold 2011 2012 Matematik A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Valghold Henrik Pedersen HtxmatA311

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug.-dec. 2009 Institution Grenaa Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juli-august 2011 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau A Peter Harremoës GSK-hold Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere