Undervisningsbeskrivelse Mat A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Mat A Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Tal, algebra, ligninger og LiveMath Geometri og trigonometri Analytisk plangeometri Vektorer i planet Differentiering og LiveMath Funktionsundersøgelser og LiveMath Integration og LiveMath Reggression og lommeregner (TI-84) Vektorer i rummet Differentiering II og funktionsundersøgelser Vektorfunktioner Integration II Differentialligninger Krumning (S) (S) = supplerende stof

2 Titel 1 Titel 2 Tal, algebra, ligninger og mathcad Teknisk Matematik, Preben Madsen s Matcad, kompendium lavet af underviser Tal og algebra Brøker Rod og potens Reduktion Ligninger Ligninger af 1. Grad Ligninger af 2. Grad 2 lign. Med 2 ubek. 3 lign. Med 3 ubek. Ligninger af 4. Grad Logaritmer / eksponentielle ligninger Live Math Lingningsløsning Reduktion 45 timer Eleverne bør opnå fortrolighed med ligningsløsning samt brug af matermatikprogrammer, fortolkning af resultater og dokumentation heraf Primært tavleundervisning, brug af matematikprogrammet mathcad samt skriftligt arbejde Geometri og trigonometri Teknisk Matematik, Preben Madsen s Geometri Benævnelser og andet inden for geometri, pythagoras Trigonometri Enhedscirklen samt definitioner af sinus, cosinus og tangens. Den retvinklede trekant Den vilkårlige trekant 35 timer Eleven lærer at opstille, løse og tolke geometriske problemer vha såvel klassisk som analytisk geometri

3 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Rumfang, overflader og udfoldninger Teknisk Matematik, Preben Madsen s Cirklen Benævnelser og formler for cirklen(s) Overflader og udfoldninger Kasse, cylinder, pyramide, kegle, pyramide stub, kegle stub, kuglen Rumfang Kasse, cylinder, pyramide, kegle, pyramide stub, kegle stub, kuglen Guldins regler (S) 18 timer Eleven lærer at opstille, løse og tolke geometriske problemer Analytisk plangeometri Teknisk Matematik, Preben Madsen s omkring ellipsen Afstandsformlen Den rette linje Skæring, stigning, opstilling af linje(r) Parallelle, vinkelrette linjer Afstande i planet Cirklen Parablen Ellipsen (S) 24 timer Analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinatsystemet, samt analytiske beregningsmetoder Teknisk Matematik, Preben Madsen s fra underviseren Liniære funktioner Parabler Stykvise, sammensatte og omvendte funktioner Tirgonometriske funktioner Eksponentielle funktioner Differential kvotient 15 timer At opnå kendskab til funktionsbegrebet samt kendskab til differential kvotienten

4 Titel 6 Vektorer i planet Teknisk Matematik II, Preben Madsen s Vektorer i planet Definition af vektor Regneregler for vektorer (herunder skalar produkt og ligevægt) Vinkler mellem vektorer Enhedsvektor, tværvektor og normalvektor Projektion og komposanter Areal mellem vektorer 20 timer At eleverne opnår forståelse for vektoren samt dens værdier i matematiske og fysiske sammenhænge Tavleundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentielt arbejde i sammenhæng med fysik. Titel 8 Teknisk Matematik II, Preben Madsen s Udleveret notat fra lærer om regression i excel n. grads polynomier Trigonometriske funktioner Grænseværdier Regression 12 timer Udvidelse af funktionsbegrebet Titel 9 Differentiering og LiveMath Teknisk Matematik II, Preben Madsen s Teknisk Matematik III, Preben Madsen Udleveret noter fra underviser Differentiering Differentiabillitet og kontinuitet Differential kvotient Differential koefficient Differentiering af sammensatte funktioner Differentiering ved produktreglen

5 Titel 10 Titel 11 Differentiering ved brøkreglen Lokale ekstremaer Vandrette vendetangenter 40 timer Forståelse for grænseværdier, differentialkvotient/koefficient samt monotoniforhold vedr ekstremaer/optimering. Arbejde med Mathcad og funktioner Tavleundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentielt arbejde i sammenhæng med fysik. Funktionsundersøgelser og LiveMath Teknisk Matematik II, Preben Madsen s PM : Funktionsudersøgelser Definitionsmængde og værdimængder Fortegnsbestemmelse Monotoni Skæringer Optimering 20 timer Forståelse for funktioner differentiering Integration og LiveMath Teknisk Matematik II, Preben Madsen s Integration Stamfunktioner, bestemt/ubestemt integral + og regler Integration og arealer 16 timer Areal beregninger samt regler for sum og differens Tavleundervisning, skriftligt arbejde samt eksperimentielt arbejde i samarbejde med fysik Titel 12 Reggression og TI-84 Udleveret note Regression i TI-84 4 timer At kunne få Excel til at lave en beskrivelse af en række punkter. Tavle samt eksperimentielt i samarbejde med fysik

6 Titel 14 Vektorer i rummet Preben Madsen, Teknisk matematik III Vektorer i rummet Koordinatsystemet, opstilling af vektorer ag længde af vektorer. Skalarprodukt og vektorers vinkler Enhedsvektoren og projicering af vektorer. Linjen i rummet(parameter fremstilling, skæring, vinkler) Planets ligning/parameterfremstilling herunder skæringer og vinkler samt afstande (pkt, linje,plan) Kuglen og kuglens tangentplan 40 timer Udvidelse af vektorer i planet Tavleundervisning samt virtuel undervisning Titel 15 Differentiering og funktionsundersøgelser Preben Madsen, Teknisk matematik III Differentiering og funktionsundersøgelser Bevisførelser for ln,e, log og potenser Implicit differentation (S) Monotoniintervaller Polynomiers division (S) Newton-Raphsons nulpunkts metode (S) Asymptoter (skrå,vandrette, lodrette) Titel timer Udvidelse af grænseværdi begrebet, samt udvidelse af funktionsbegrebet Vektorfunktioner Preben Madsen, Teknisk matematik III, som supplerende Vektorfunktioner Vektorfunktionen Hastighed, strækning og acceleration Lodrette og vandrette bevægelser Skæringspunkter, hældninger mm for vektorfunktioner Diverse kendte vektorfunktioner.(linje, cirkel, ellipse, cycloid, cardioid,asteroid, archimedes spiralen omm.(s) Optimering af vektorfunktioner(s) At opstille en vektorfunktion 15 timer

7 Titel 17 Forståelse for brugen af funktioner med tiden som tredje dimension Integration Preben Madsen, Teknisk matematik III Integration Substitution og partiel integration Voluminer om akserne 25 timer Udvidelse af integrationsbegrebet og brugen heraf Titel 18 Titel 19 Differentialligninger Preben Madsen, Teknisk matematik III, som supplerende Differentialligninger Generelt(S) Separation(S) Logistisk vækst(s) 20 timer Forståelse for matematiske modeller Virtuel undervisning, skriftligt arbejde samt tavleundervisning Krumning Noter fra undervisningsministeriet 12 timer Udvidelse af forståelse for beregningen af udtryk som sinus cosinus tangens Virtuelt samt skriftligt arbejde

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Fag: Matematik C->B, HFE Niveau: B Institution: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (147248) Hold: 670e 1208 Ma (Matematik C-B, halvårshold) Termin: December

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

MM01 (Mat A) Ugeseddel 1

MM01 (Mat A) Ugeseddel 1 Institut for Matematik og Datalogi 2. august 200 Syddansk Universitet, Odense HJM/LL MM0 (Mat A) Ugeseddel Velkommen til kurset MM0 (Matematik A). Forelæsninger: afholdes i to ugentlige timer, onsdag kl.

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. FORELØBIGE eksamensspørgsmål mac7100 og mac710 dec 01 og maj/juni 013. Spørgsmål 1: Ligninger Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Giv eksempler

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

matematikhistorie og dynamisk geometri

matematikhistorie og dynamisk geometri Pythagoras matematikhistorie og dynamisk geometri med TI-Nspire Indholdsfortegnelse Øvelse 1: Hvem var Pythagoras?... 2 Pythagoras læresætning... 2 Geometrisk konstruktion af Pythagoræisk tripel... 3 Øvelse

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

2m/s voksende? til 4m/s = 18m). Kort sagt, faget må respektere, at geometri er vokset ud af det, ordet betyder på græsk, jordmåling.

2m/s voksende? til 4m/s = 18m). Kort sagt, faget må respektere, at geometri er vokset ud af det, ordet betyder på græsk, jordmåling. KOMMOD-rapporten Allan.Tarp@gmail.com, læseplansarkitekt, september 2002 KOMMOD-rapporten giver et alternativt svar til KOM-projektets kommissorium i forventning om at dettes giver, Naturvidenskabeligt

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere