Dokumentation. Samsø 2.0 OPEN SPACE Det Åbne Rum. Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation. Samsø 2.0 OPEN SPACE Det Åbne Rum. Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012"

Transkript

1 Dokumentation Samsø 2.0 OPEN SPACE Det Åbne Rum Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012

2 Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen.. side 3 Check-in side 3 Eksempler på hvorfor man var mødt op.. side 4 Open Soace Det Åbne Rum... side 4 Permakultur, økologi og selvforsyning... side 6 Udvikling af virksomheder i bæredygtig retning (CSR). side 7 Fosilfri Ø EU side 7 Samsø som FRI kommune side 9 Hurtig og effektiv transport kontra VEØ. side 9 Ren Ø.. side 10 Hverdagens energi / energi ud i hverdagen.. side 11 Infrastruktur side 11 Vækst og udvikling side 12 Vækst på Samsø.. side 13 Sommerskole-Højskole-Diversitet-Udvikling side 14 Tiltrække udviklingsafdelinger eller lign. fra store firmaer. side 14 Det blinde punkt side 15 Hvordan når vi målet at blive fossilfri i 2030 side 15 Højskole. side 16 Præsentation og deling af resultater side 18 Afslutning side 22

3 Samsø 2.0 Open Space - Det Åbne Rum Hvad kan vi i fællesskab? Velkommen Søren Hermansen bød velkommen til Samsø 2.0 mødet. Han gav udtryk for hvor glædeligt det var at så mange var mødt op. Han fortalte at der i 1999 blev afholdt en Gafé God Energi, hvor man havde diskuteret fremtidsscenarier for Samsø. Man prøvede at forudse hvad der kunne ske de næste 10 år på Samsø og hvordan man kunne få det til at ske. Der blev udarbejdet en rapport dengang og når man blader i den kan man se at næsten alle de ting, der blev foreslået er sket. Formålet med mødet i dag er at tage hul på de næste år. Søren overlod ordet til Michael Larsen som er nyansat daglig leder på Energi Akademiet. Michael Larsen fortalte hvordan han i juni måned havde deltaget i en konference på Energi Akademiet og rejst rundt på øen og havde ladet sig begejstre så meget at han efterfølgende havde søgt den nyopslåede stilling som daglig leder. Samsøs fremtid 2.0. Hvad skal der ske indtil 2030, det er det, vi samles om i dag. Michael nævnte at CNN for nylig havde haft et 3 minutters indlæg om Samsø i bedste sendetid. Hvordan skete det egentligt? I er verdensberømte! Nu skal der et nyt fundament for at gå videre. Det kan kun skabes ved, at I er med. Check-in Malene Lundén fra Energi Akademiet inviterede alle til at sammen se hvem der var kommet til mødet. Gennem håndsoprækning blev forskelligheden i rummet synlig; ca. 7-8 var med til Café God Energi i 1999, der var kun én deltager under 30 år!!!, ca. halvdelen af deltagerne var kvinder, der var 4 embedsmænd/ kommunalt ansatte, ca. 7 kom fra landbruget, 6-7 kom fra sundhedsområdet, ca. 1/3 var bedsteforældre, ca kom fra forretningslivet, et stort flertal var tilflyttere og 5-6 deltagere gik flere generationer tilbage som Samsinger. Derefter inviterede Toke Møller til en kort check-in og introduktionsrunde, i mindre grupper, omkring spørgsmålet hvem er du, hvor kommer du fra og hvorfor har du valgt at deltage? Efterfølgende hørte vi nogle eksempler:

4 Summen i mindre grupper om hvorfor man var mødt op i dag Eksempler på hvorfor man var mødt op Signe var flyttet tilbage til Samsø efter 6 års fravær. Hun var kommet til mødet fordi Samsø indimellem virker lidt selvfed : Samsingerne er visionære og progressive men potentialet er meget større, og det ville Signe gerne være med til at gøre noget ved. Hun gav også udtryk for bekymring omkring den demografiske udvikling; der bliver flere ældre og færre børn på Samsø. Helene var forholdsvis ny på øen, hun havde boet på Samsø i 5 år, var meget glad for Samsø og ville gerne blive. Samsø har nogle kvaliteter, som gør, at vi kan blive et godt eksempel ikke bare på energi området, men også på andre områder. Den rene vare; rent drikkevand, ren jord, rene fødevarer, luften mv. er ting, der er kostbare, og som bliver efterspurgte I fremtiden. Ole gav udtryk for at han ville høre noget andet end det han tænkte inden han kom. Samsø lever af impulser udefra. Jeg glæder mig hver gang til at møde andre. Open Space Det Åbne Rum Toke Møller forklarede hvordan man arbejder i Open Space, det Åbne Rum. Det bygger på selvorganisering af arbejdsgrupper omkring spørgsmålet: Hvilke ideer og muligheder ser du for at udvikle Samsø 2.0? Med andre ord, dem der havde noget på hjertet kunne byde ind med et emne og invitere andre til at diskutere det. Open Space har 4 principper: 1. De, der er tilstede, er de rette personer 2. Det der sker er det eneste, der kunne ske 3. Når det går i gang er tidspunktet det rette 4. Når det er forbi, så er det forbi (anerkende slutning og begyndelse) Desuden er der én lov eller rettighed - De to fødders lov ; hvis du er et sted hvor du hverken kan lære eller bidrage med noget, så hav modet til at rejse dig op og gå et andet sted hen hvor du kan. Der er 4 måder at deltage på: 1. Man kan kalde sammen til en samtale 2. Man kan deltage i en samtale som en anden har kaldt sammen til 3. Man kan være humlebi deltage i flere grupper og bære pollen med fra en gruppe til en anden 4. Man kan være sommerfugl hvis man ikke gider at være med i grupper men har behov for stilhed og refleksion. Toke: Livet er en selvhenter! Engagement og ansvar bør gå hånd i hånd, når de to bliver skilt ad fungerer det ikke så godt. Derefter åbnede Toke markedspladsen og inviterede, dem der ville, til at byde ind med emner til diskussion.

5 Toke forklarede hvordan man arbejder i det Åbne Rum. Derefter åbnedes markedspladsen hvor alle kunne byde ind med emner til diskussion I løbet af 15 minutter blev følgende Open Space agenda skabt: Første runde samtaler: *) 1) Elektronisk kommunikation og debat Holger 2) Design af fællesskaber der bygger på økologiske / permakulturelle principper (Preben & Birgit) 3) Udvikle vore virksomheder, økonomisk, socialt og miljømæssig bæredygtigt. Karen P. 4) Fossilfri Ø EU 5) Er det muligt at forestille sig at vi kunne blive fri kommune en periode uden normale regler Anne-Grete 6) Fritids Samsinger og Samsø Peter 7) Hurtig og effektiv transport (Færger kontra VEØ) - Tom 8) Ren Ø fremtidig profil? - hvilke områder? hvordan? - Helene 9) Design og energi produkter til hverdag indbygget _ Bent K. 10) Infrastruktur Anden runde samtaler: *) 1) Samarbejde mellem organisationer + kommunen i et forum hvor vi kan komme med løsninger til regeringen - Stefan 2) Bevare diversiteten (forskellighed) Sommerhøjskole Ole 3) Gøre det attraktivt for større firmaer at flytte f.eks. udviklingsafdeling til Samsø Søren H. 4) Lys på det blinde punkt tilflytning, - sæsonarbejde Lise-Lotte 5) Energi til de svage grupper Peder 6).. 7) Hvordan når vi 2030 målet. Hvordan får vi alle med? Det skal til, ellers når vi ikke målet Per Olsen 8) Trafiksammenhæng. Plads til den langsomme og hurtige Lisbeth Campbell) 9) Frit Internet til beboere, firma, turister, sejlere mm. 10) Højskole - Søren ) Overskrifterne/emnerne i bold er dokumenterede. Grupperne 8, 9 og 10 i anden runde blev til en stor gruppe som sammen endte med at diskutere en Ny Højskole, rapport 10/2

6 Open Space det Åbne Rum 1ste runde samtaler: Område/ Emne: Permakultur, økologi og selvforsyning 2/1 Oplysning og udvikling af økologi og permakultur Design af fællesskaber Finde egnede områder Lære om permakulturelle principper Skabe skovhaver Bygge nye selvforsynende landsbyer Andelstanker, fælleden Opkøbe, forpagte ud Kurser via energiakademiet, aftenskolen, økologiakademiet. Foredragsrække - økonomi neutralt gerne Debatskabende aftener under aftenskolen Foredragsforeningen Dernæst konstituering af grupper der ønsker at arbejde med fællesskaber. Preben Christensen, Niels Schæfer, Lisbeth Campbell, Marianne Søgaard, Sysser Tofte, Bent Degn, Birgit Bjørnvig, Birgit Rothmann Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Birgit Rothmann og Preben Christensen Område/ Emne: Udvikling af virksomheder i økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig retning. CSR. 3/1 Hvordan integrerer vi f.eks. såkaldt svage grupper i vores sociale samvær. Er i sidste øjeblik at vi får fokus og handling på CSR-området. Samfundet, os alle - har et ansvar. Også i virksomhederne. Evt. som frivilligt arbejde via en Børs. Frivillig-center. Bæredygtig ledelse. Steen Hildebrandt. Samarbejde om investeringerne i virksomhederne. Mødes igen og inviterer relevante kompetencer.

7 Irene, Karen, Anne, Find, Flemming, Henrik, Signe, Karl Gustav, Vadstrup. Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Karen Poulsen Område/ Emne: Fossilfri Ø i EU 4/1 Samsø vil blive en Fossilfri Ø EU kommissionen laver forslag til at EU skal gå til et low carbon samfund Og mange lande ønsker at omstille til VE, bl.a. Danmark MEN en række lande, og bl.a. Business Europe, som Industrirådet er med i, er imod at der skal være planer for omstilling til low carbon samfund. Demonstrationsplan, med overgang til Fossilfri Ø Aftaler med danske stat og EU om dispensationer for at gennemføre planen, Nyttig samarbejdsaftale med EU om f.eks. busdrift, færgedrift. Demonstrationsplan for afvikling af olieforbrug og støtteprojekter til at gennemføre den for f.eks. transport og landbrug. Planerne skal have sammenhæng med reduceret ressourceforbrug ved f.eks. affaldsgenanvendelse, gødning fra havet, frem for kunstgødning Åge (landmand), Annie (lærer), Stig (praktikant), Gunnar (INFORSE) Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Gunnar Fossilfri Ø planche

8 Område/ Emne: Fri kommune planche Samsø som FRI kommune, er det en mulighed og er det noget vi som borger på Samsø kunne gøre brug af i en forsøgsperiode? 5/1 Samsø som FRI kommune, er det en mulighed og er det noget vi som borger på Samsø kunne gøre brug af i en forsøgsperiode? Hvis det ikke kunne blive hele øen der skulle være frikommune, kunne man forstille sig en bestemt del af øen får lov til at være fri fri til at tænke nye bygninger, til at oprette nye former for job, fri til at bruge vores overskud fra vindmøllerne, som kunne komme Samsø til gavn. Pengene tilbage til gavn til nye projekter. Fri til at tænke nye tanker, ud af boksen tanker. FRI til at være ENERGISKABENENDE tænke på at der er mange områder at være kreativ på der ikke handler om kunst. Ansvar for at den Offentlige transport kommer hjem til øen. Lave små fælles solcelleanlæg over skel. Kan man i givet fald komme uden om de bureaukratiske regler vi har hørt der følger med kan man være frikommune på andre måder - så man ikke kun er frikommune af navn.

9 Undersøge frikommune strukturen revurdere betingelserne for at kunne være frikommune. Hvordan er Bornholm undgået at blive underlagt offentligt trafikselskab? (Movia?) Birgit Nielsen Mårup, Peder Lund, Nis Møller, Aase Kristiansen, Marchel Meyer, Jenny Møller, Birthe Napatoq, Anne Grethe Juhl Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Anne-Grethe Juhl Wundsam Område/ Emne: Hurtig og effektiv transport (færger) kontra VEØ 7/1 En rigtig hurtigfærge som bindeled til Jylland (og Sjælland) står i modsætning til Samsøs status som energi-ø. Modsætning mellem hurtigere færgedrift og VEØ synes mindre end først antaget. Moderne passagerfærger vil ikke bruge urimeligt meget brændstof og måske vil der oveni købet være mulighed for at afprøve nye færgemotorer, der benytter biogas og lignende. Jagten på investorer der er behov for risikovillig kapital til at sætte den ny færgedrift i gang. Bæredygtighed bliver nøgleordet. Rami Hegestand, Per Urban, Ole Kempe, Christian Hesseldahl, Holger Sørensen, Suzanne Lassen, Fritz Andersen m.fl. Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Tom Nagel Rasmussen Udviklingsområde / Idé / emne: Ren Ø 8/1

10

11 Udviklingsområde / Emne: Hverdagens energi / Energi ud i hverdagen 9/1 Samsø Højskole / Forum / Akademi: Iværksætteri, innovation, nørderi, energi, råvarer, råstof Elbiler i hverdagen, udlejning, standere, leasing, håndværkerbiler. El i hverdagen Elcykler Samarbejde med Energiakademiet & hverdagen. Fælles Samsø elmåler synliggøre hvor grøn Samsø er Majken, Arne, Lisbeth, Poul, Ardita, Allan, Bent Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Bent Område/ Emne: Infrastruktur 10/1 Cykelstier, asfalterede cykelstier ved den gl. amtsveje. Af hensyn til oplevelsen, og trafiksikkerheden, og tilgængeligheden for familier uden bil. Genoplive de gamle markveje og kirkestier, i en stand som cykelstien til Nordby (stenmel), skiltet i dialog med lodsejere, erhverv og brugere. Det overordnede vejnet i god stand. Færger generelt, frekvens frem for størrelse. Færgerne mod øst, mere og bedre færger, ren energi (el eller gas), gratis afgange (Roskildemotorvejen er gratis at bruge). Pendler rute. Færgerne mod vest, pendlerrute til Århus (600 personer har tegnet pt.) mindst 8 afgange. Velkomst af samsinger når færgen kommer. Faciliteter, elbiler og elcykler og offentlig transport der passer med øen. Færgen til Sælvig, Eget rederi og masser af frekvens, sejler på gas. Kontor faciliteter og undervisningsfaciliteter på færgerne. Fitness rum, gratis internet. Letbane Århus Hou. Mogens Mahler er talsmand for gruppen Jens L, Bertel M, Anne l, Knud Werner, Styrbjørn Pedersen, Ruth Lange, Erik Greenaa, Søren S, Mogens Mahler, Ole Hemmingsen, Anders Jørgensen, Mogens C. Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen:

12 Anden runde samtaler: Område/ Emne: Vækst og Udvikling 1/2 At organisationerne samarbejder om rammevilkårene på Samsø og går videre indadtil og udadtil Godt netværk 1.0 udvikles til 2.0 Få de gode ting til at arbejde sammen Fra mere til bedre Positiv energi det gode liv de menneskelige værdier er lig med vedvarende energi-ø tanke. Vi skal lære at samarbejde Udlændinge arbejdspladser fremtidens udvikling. Naturpleje. Forbilledligt samarbejde mellem foreninger private, institutioner, kommune Det er givende og dialogen er meget positiv Det virker at snakke sammen åbner til andre og der kommer noget godt ud af det. Skabe flere arbejdspladser fintænke Et folkeligt vækstudvalg hvordan skaber vi nogle gode vilkår for at starte selvstændig virksomhed. Hvad mangler vi på Samsø? Internetforbindelse evt. gratis. Rammevilkår innovation opstart præcisere de muligheder der er. SK gør det godt i behandling af naturområder. Gross National Happiness Få ejerskab Folkelig forankring Skabe lokale arbejdspladser Energiturisme Uddannelser perspektiv Kursusforløb akademikere bosættes Biogas Grønne jobs stort potentiale Økologiske landsby trækkes frem igen Finansiering NEFCO 20 millioner At finde alle muligheder for at gøre det muligt at skabe gode livsvilkår Stefan W. NUI. Ulla Holm, Vibeke Østergaard, Mikael Andreasen, Bjarne Manstrup Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Stefan W.

13 Udviklingsområde / Emne: Vækst på Samsø 1/2? fortsat? At finde alle muligheder for at gøre det muligt at skabe gode livsvilkår for erhvervene og Samsøs befolkning Vi løser problemer for regeringen Iværksætterkurser Vandløbslaug Samsø foregangssted 5-dages gåtur vind/energi/natur Elbil i Kaasen Grøn strøm Brug det markedsføringsmæssigt Vi fortæller historier Ideer Muslinger (miljøfilter) Tang udvide landbruget til vands Landbruget er kommet med mange nye ideer Samsø bredbånd er et eksempel Hvilke problemer har vi? Få den på ordet fra alle erhverv Koble os op på evt. Søren H. Opfordre til at lave en ministerdag hvor vi fremlægger vores fede punkter. DENNE SENDES TIL: At mødes igen Marcel M, Holger S. Bent D. Henrik Ø, Mogens M, Rami H., Tom Nagel. Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Stefan W.

14 Område/ Emne: Sommerhøjskole-højskole-diversitet-udvikling. 2/2 Der ønskes en kulturdynamo igen. Hvordan skal en ny højskole være? Emner: fælledskaber? Natur/kultur? Hvad fanden er meningen? Hvordan er den moderne debatform Er samtale en mulighed. Har demokratiet et fremtid. Hvad skal vi bruge den nyvundne frihed til. Burning man princippet! Nordisk tingmøde! Campingvognshøjskole! Kan man bruge festivalfaciliteter? Ø-lejr modellen. BZ-et en højskole. Bonderøvs-effekten Vi laver et offentligt møde som kunne starte det. Sysser Thofte, Niels Schæffer, Birgit Rothmann, Lone Thayse, Marianne Søgaard, Jim Cambell, Birgit Bjørnvig, Åse Kristiansen, Birgit Nielsen, Preben Christensen, Bjarne Manstrup. Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Niels Schæffer , Preben Christensen Område/ Emne: Tiltrække udviklingsafdelinger eller lignende fra store firmaer 3/2 Måske for 2-3 år, måske for 2-3 måneder eller kortere tid. Gerne med hele familien. Umiddelbart indlysende at tage udgangspunkt i Energiakademiet, landbrug og??? Segmentet/brancherne skal passe til det Samsø kan i forvejen og skabe synergi. Væsentligt at fortælle historierne de rigtige steder. Det er nødvendigt at beslutte sig for afgrænsede projekter og bruge kræfter på dem, gerne projekter med synergieffekt. Bertel Meilvang, Søren Stensgaard, Irene Juul, Søren Hvidtved, Knud Werner, Henrik Mose, Inge-Dorthe E. Larsen, Arne Bestmann, Jenny Ahlgren Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Søren Hvidtved

15 Område/ Emne: Det Blinde Punkt 4/2 1. Hvordan tiltrækker vi unge borgere? Unge uden læreplads og bolig flytter til Samsø og arbejder sammen med andre faggrupper under supervisering af faglærte/ uddannede mentorer (= flere arbejdspladser). Kunne bygge Mårup kollektiv By, 2. Affaldssortering. Bedre (reel) kildesortering uorganisk/organisk. Det organiske samles i beholdere og afhentes af Harpesdal og bruges til biogas (færge). Kan Svinefarmen bruges til gasproduktion? 3. Sæsonarbejdere. Er de potentielle tilflyttere? Hvem er deres Talerør? Organisering/ Lønninger. Styrbjørn Pedersen, Pia Leonard, Lise Lotte Flæng, Peder Sørensen, Erik Andersen. Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Lise Lotte Flæng Udviklingsområde / Emne: Hvordan når vi målet om at blive fossilfri i 2030 (Hvordan får vi alle med?) 7/2 Eksemplets magt Lovgivning finansiering Gas færger, elbiler, el cykler, udskiftning af oliefyr, bedre infrastruktur, mulighed for at finansiering af/til vedvarende energi, ladestandere, delebiler udenøs, Per Urban, Bent Degn, Lene Bestmann, Nis Møller, Bernd Garbers, Anne Boisen Albertsen, Michael Kristensen, Anja Madsen. Karen Poulsen, Lisbeth Cambell, Pia Stuer Lauritsen, Jens Wærum, Gunnar Olesen Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Per Urban

16 Udviklingsområde / Emne: Højskole 10/2 Højskolen var i begyndelsen en skole for folk der arbejdede fysisk og som havde brug for at lære noget om ånd og dannelse af intellektet, at læse og skrive. Innovation og iværksætteri Produkter, kvalitet Pragmatisme, fagskole for uddannelse med speciale i de områder vi allerede er gode til. Landbrugsskole som forskole til sæsonen, en bonderøvsskole og som turisme i forsæson til sommeren Inviter en rig mæsen der kan se sin fordel i at være på Samsø Refugie fordybelse - forskningsfællesskab Definer projektet Stil spørgsmålene Ekstraordinær generalforsamling i den gamle højskole. Gravøl og ordentlig afslutning Ny begyndelse Tegning Orienteringsmøde Næste møde: Helene mail: Suzanne Lassen Bentkrebs Camilla Nielsen Peter Skjalm Allan Rye Anne Lerstrup Søren Nors Nielsen Hvem er tovholder eller kontaktperson i gruppen: Søren Hermansen, Signe Hegestand-Sverdlin ( ), Allan Rye

17

18 Planche fra en af grupperne (runde og bord ikke identificeret) Præsentation og deling af resultater Efter begge samtalerunder samledes alle i cirkelen igen for at informere hinanden om hvad der blev diskuteret i grupperne. Måden det foregik på var et slags udstilling. 10 borde var allokeret, hver til et emne og en vært. Dem der havde kaldt til samtale fik mulighed for kort at annoncere hvad essensen af samtalen gik ud på og derefter kunne de andre søge sig til det emne og den vært hvor de ønskede at høre mere. Præsentationerne skete i to runder. annoncering af korte essenser fra samtalerne

19 Følgende præsentationer fandt sted i første runde: Bord 1: Holger: Debatten for internettet, havde ikke den store interesse. Vil gerne have flere med I debatten! Bord 2: Preben og Birgit: Design af fællesskaber, som bygger på økologiske principper skovhaver, nye landsbyer. Bord 3: Karen: Bæredygtighed i virksomheder (CSR) fokus på det sociale, hvordan integrerer man de svage Bord 4: Fossilfri Ø I EU Samsø kunne hjælpe EU I omstillingen, vi har også brug for hjælp og regler Bord 5: Anne-Grete: Vi ønsker en frikommune, minimere bureaukratiske regler, ret til at tænke ud af boksen Bord 6: Peter: Fritidssamsinger og 2.0 skal organisere sig Bord 7: Tom: Hurtig og effektiv transport. Der er ikke det store skisma ml. transporten og vedvarende energi Bord 8: Helene: Ren ø vi delte os i to økologi OG konkrete projekter Bord 9: Bent: Energien ned i hverdagen på Samsø Bord 10: Fokus på veje, cykelstier og færger Følgende præsentationer fandt sted i anden runde: Bord 2: Ole Bevare diversiteten. Sommerhøjskole (den starte næste sommer) Bord 3: Søren Hv.: Vi skal gøre det attraktivt for firmaer som på Als Bord 4: Lise-Lotte: Vi snakkede om det blinde punkt affald, tilflyttere/sæsonarbejdere, tiltrække flere unge Bord 5: Peder: Energi til de svage grupper hjælp med isolering Bord 6: Ingen Bord 7: Per: Hvordan når vi målene I 2030? Bord 8: Lisbeth: Sammen med bord 7 Bord 9: Frit internet det fik vi ikke snakket om Bord 10: Søren He.: Vi vil lave en ny højskole! Informering af hinanden

20 Afslutning Toke konstaterede at denne måde at arbejde på fungerer lige så godt for store som små grupper. Man kan nå meget og man får lov at snakke om det der er vigtigt. Til sidst spurgte Toke om nogen ønskede at sige noget inden mødet afsluttedes. Der blev takket for mødeledelsen og der blev sagt tak fra dem der var inviteret med udefra. Der blev udtrykt et ønske at dette forhåbentlig ikke var sidste gang man afholdt et lignende møde. Der blev spurgt om det eventuelt skulle være et årligt møde? Toke inviterer til de sidste refleksioner og Søren takker for deltagelsen Til sidst takkede Søren Hermansen for det enorme fremmøde. Han erkendte at han havde været nervøs over mødet, han var ikke sikker på at det ville lykkes. Det er super godt at se den aktivitet der har været. Vi kommer ikke hjem med et produkt, men vi har snakket sammen. Man har fået en fornemmelse af at kunne afstemme med hinanden omkring de ting der er vigtige også i forhold til det fremtidige arbejde for Samsø. Måske er det en god ide at holde stormøde en gang om året lad os se på det! Derefter blev der budt på champagne i hotellets spisestue mens møderummet blev gjort klar til spisning og musik for dem der blev hængende lidt længere.

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk HANDLEPLANER Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk Handleplaner Ø K O L O G I S K S A M S Ø O G J O R D B R U G S F O N D E N S A M S Ø K O L O G I S K INDLEDNING Som forholdsvis nystiftet forening

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde.

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010 Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Foreslog Peder Holt som dirigent og Peder Holt blev valgt.

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

3. Hovedemne - Belægningstrender PHJ fremlagde oplæg til hvordan arbejdet med belægningstrender kan forløbe, se vedlagte præsentation Bilag A.

3. Hovedemne - Belægningstrender PHJ fremlagde oplæg til hvordan arbejdet med belægningstrender kan forløbe, se vedlagte præsentation Bilag A. 1 REFERAT EMNE NVF Belægninger DATO 7. februar 2013, 09.00 13.00 STED DELTAGERE Inreco, Europavej 24, 7000 Fredericia Marianne Würtz, Jan Lykke Hansen, Jette Bork, Claus Krøldrup Pedersen, Per Kristensen,

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØDE

VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØDE VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØDE MANDAG D. 20. OKTOBER 2014 ORIENTERING Rådgivningsvirksomheden LandboSyd SET LIDT FRA OVEN ORGANISATION FRATRÆDELSER Marco Olesen (IT-medarbejder) Lene Frandsen (Virksomhedsrådgiver)

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Super98 information. Vi er i alt 38 personer fra Super98 der deltager, og vi dækker et stort område af ruten (grøn cirkel).

Super98 information. Vi er i alt 38 personer fra Super98 der deltager, og vi dækker et stort område af ruten (grøn cirkel). Super98 information Søndag den 10. juni 2012 Vi har igen i år kun fået flagposter på 125 km ruten og forventer med baggrund i sidste års erfaringer, at alle er færdige på max. 3-4 timer, men det afhænger

Læs mere

ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14

ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14 ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14 STATUS FOR ENERGILANDSBYERNE Holtug og Højerup blev i april 2013 udvalgt som kommunens to energilandsbyer for en toårig periode og finansieret via en anlægsbevilling

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet...

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet... Flakkebjerg Energilandsby inviterer til energifestival. Energifestivalen arrangeres af Energisterne, som er et samarbejde mellem borgere og institutioner i Flakkebjerg. spørg! om energi? El-biler og cykler

Læs mere