Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan"

Transkript

1 Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan

2 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den 22. marts For at visioner og mål i erhvervsudviklingsstrategien skal kunne nås, er det nødvendigt at organisationerne på Samsø, øens øvrige aktører, Samsø Kommune, Samsø Vækstudvalg samt Samsø Udviklingskontor indgår i et tæt samarbejde om at igangsætte initiativer, der arbejder hen imod opfyldelse af erhvervsudviklingsstrategiens mål. Denne handlingsplan skal sikre igangsættelse af sådanne initiativer på Samsø, der medvirker til opfyldelse af vision og mål for Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø Handlingsplanen tager udgangspunkt i erhvervsudviklingsstrategiens vision om at bevare og udvikle Samsø som en levende og grøn ø med arbejde til alle, samt at øge befolkningstallet. Følgende mål er derfor defineret som succeskriterier, der vil blive anvendt som målestok for, om visionen for Samsø virkeliggøres: - at befolkningstallet i 2013 er på minimum at antallet af arbejdspladser på Samsø i 2013 er på minimum at det er muligt at bosætte sig på Samsø og have tilknytning til en arbejdsplads udenøs - at der er skabt et innovativt miljø på Samsø, således at udviklingen i erhvervsvirksomhederne sikres Målene vil blive søgt opnået gennem en fokuseret indsats gennem hele erhvervsudviklingsstrategiens virkeperiode, hvor der vil blive taget udgangspunkt i de tre bærende indsatsområder: o Bosætning o Nye virksomheder og nye produkter o Udvikling af kompetencer Nedenfor vil de konkrete tiltag, som vil blive søgt igangsat i perioden inden for hvert indsatsområde blive beskrevet. Det vil endvidere for hvert tiltag fremgå, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af det konkrete tiltag. Initiativer medtaget i handlingsplanen er ekstraordinære aktiviteter, der rækker udover de aktiviteter, som organisationerne normalt varetager. Der vil umiddelbart efter udløb af handlingsplanens virkeperiode blive udarbejdet en status for handlingsplanens resultater. Handlingsplan for er godkendt af Samsø Vækstudvalg den 22. marts 2007.

3 2. Bosætning Målsætningen for bosætning er, at befolkningstallet i 2013 er på minimum En øget bosætning på Samsø kræver udover en indsats for at skabe flere arbejdspladser, hvilket bliver varetaget under de øvrige indsatsområder, en indsats for at sikre og udvikle gode rammer for borgere på Samsø. De gode rammer i bosætningssammenhæng omhandler i stort omfang offentlig service, hvorfor en stor del af arbejdet med at udbygge de gode bosætningsrammer hovedsageligt vil være placeret i Samsø Kommunes afdelinger og institutioner. Arbejdet med udvikling af de for Samsø meget betydningsfulde og store rammeområder som kollektiv trafik til, fra og på Samsø samt sundhedsområdet skal ske i et samarbejde mellem Stat, Region Midtjylland og Samsø Kommune. Ud over de offentlige serviceområder er der på Samsø et mangeartet og engageret foreningsbaseret fritidstilbud til øens borger. Det frivillige og ulønnede engagement fra øens borgere muliggør et langt bredere udbud af aktivitetsmuligheder end øens befolkningsstørrelse berettiger til. Disse tilbud er af væsentlig betydning for livskvaliteten på øen. Ansvaret for arbejdet med en sikring og udvikling af disse tilbud er placeret hos de enkelte foreninger, men understøttes i det omfang det er muligt, og foreningerne ønsker det, af Samsø Kommunes afdeling for erhvervs- og bosætningsudvikling, Samsø Udviklingskontor. En øget bosætning på Samsø kræver ud over gode rammer en synliggørelse af Samsø som bosætningsområde. Der vil i løbet af handlingsplanens virkeperiode blive gennemført generel markedsføring af Samsø som bosætningskommune samt pr-arbejde. Pr-arbejde vil blandt andet blive gennemført i samarbejde med Læsø og Ærø Bosætningsinitiativer Udvikling af færgefart (tid, pris og hyppighed på ruterne til Sjælland og Jylland). Ansvarlig: Samsø Kommune, Region Midtjylland, Trafikministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kollektiv trafik på Samsø Kommune. Ansvarlig: Samsø Kommune og Region Midtjylland. Arbejde for en etablering af en hurtig og fremtidssikret IT-infrastruktur på alle lokaliteter på Samsø. Ansvarlig: Samsø Erhvervsforum, Samsø Udviklingskontor, Samsø Kommune. Implementering af bæredygtighed i nybyggeri og bygningsrenovering. Ansvarlig: Samsø Energiakademi og Samsø Kommune. Sikring af et rimeligt udvalg af byggegrunde. Udvikling af sundhedsområdet på Samsø. Ansvarlig: Samsø Kommune og Region Midtjylland.

4 Forsøg med sundhedsfremmecenter og forebyggende indsats. Udvikling af offentlig service, bl.a. inden for børne- og ældreområdet. Etablering af nyt plejecenter for ældre. Generel markedsføring af Samsø som bosætningskommune for perioden planlægges og udføres. Bosætterrådgivning samt markedsføre, at det er muligt at modtage bosætterrådgivning. PR- kampagne for Læsø, Samsø og Ærø. En synliggørelse af de 3 øer som turistmål, bosætningskommuner samt en synliggørelse af øernes produkter. Ansvarlig: LEADER+ Læsø, Samsø og Ærø. 3. Nye virksomheder og nye produkter. Målsætning for nye virksomheder og nye produkter er at antallet af arbejdspladser på Samsø i 2013 er på minimum 2100 og at der er skabt et innovativt miljø på Samsø, således at udviklingen i erhvervsvirksomhederne sikres. Infrastrukturen er af altafgørende betydning for erhvervsudviklingen på Samsø. Det er derfor af stor betydning, at der arbejdes på udvikling af færgeforbindelserne til Jylland og Sjælland med hensyn til overfartstid, pris og hyppighed. Arbejdet med infrastrukturen vil blive varetaget af Samsø Kommune, Region Midtjylland, Trafikministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er væsentligt at skabe gode rammer for innovation og let adgang til viden for at sikre, at der bliver skabt et innovativt erhvervsmiljø på Samsø for såvel etablerede virksomheder som iværksættere. Endvidere er det vigtigt at understøtte netværksdannelse såvel inden for brancher som mellem brancher. De generelle rammer skal kunne anvendes af hele det samske erhvervsliv. Der vil dog i forbindelse med innovation og produktudvikling blive taget udgangspunkt i erhvervsudviklingsstrategiens fokusområder, turisme, vedvarende energi, kartofler og grøntsager samt kultur/oplevelsesøkonomi. Initiativer til produktudvikling og motivering til innovation inden for disse områder vil blive varetaget af Samsø Turistforening, Samsø Energiakademi, Samsø Landboforening, Kunst og Kultur Samsø og Kulturelt Samvirke Samsø. Organisationernes arbejde for at skabe et innovativt miljø vil blive understøttet af Samsø Udviklingskontor Initiativer inden for nye virksomheder og nye produkter. Udvikling af færgefart (tid, pris og hyppighed på færgeforbindelserne til Sjælland og Jylland). Ansvarlig: Samsø Kommune, Region Midtjylland, Trafikministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

5 Etablering af LAG for Læsø, Samsø og Ærø, afholdelse af stiftende generalforsamling, udarbejdelse af udviklingsstrategi for LAG en, jf. Landdistriktsprogrammet for Ansvarlig på Samsø: Samsø Udviklingskontor og Samsø Vækstudvalg. Afklaring af Erhvervs- og Bosætningsudviklingsindsatsen og finansiering heraf for perioden Ansvarlig: Samsø Vækstudvalg og Samsø Kommune. Udarbejdelse af strategi for innovation og produktudvikling inden for fødevareproduktionen på Samsø set i sammenhæng til Landdistriktsprogrammet for Ansvarlig: Samsø Landboforening og Samsø Udviklingskontor. Afklaring af muligheder for EU-egnsspecifikregistrering af Samske Råvarer. Ansvarlig: Samsø Landboforening og Samsø Udviklingskontor. Udarbejdelse af strategi for innovation og produktudvikling inden for turismen på Samsø, bl.a. set i sammenhæng med landdistriktsprogrammet og strukturfondsmidler. Ansvarlig: Samsø Turistforening og Samsø Udviklingskontor. Plan for den generelle turismemarkedsføring af Samsø. Ansvarlig: Samsø Turistforening. Gennemføre egnsspecifik Turismemarkedsføringsprojekt. Udvikle ny niche inden for turisme i form af aktiv wellness-ophold. Ansvarlig: Samsø Sundhedsfremmecenter og Samsø Højskole. PR- kampagne for Læsø, Samsø og Ærø. En synliggørelse af de 3 øer som turistmål, bosætningskommuner samt en synliggørelse af øernes produkter. Ansvarlig: LEADER+ Læsø, Samsø og Ærø. Afsøgning af muligheder for udvikling af kulturturisme på Samsø. Ansvarlig: Samsø Turistforening, Kunst og Kultur Samsø og Kulturelt Samråd Samsø. Etablering af fælles kunst og kultur netværk, netportal og markedsføring. Ansvarlig: Samsø Turistforening, Kunst og Kultur Samsø, Kulturelt Samråd Samsø og Samsø Udviklingskontor. Afdækning af nye udviklingsmuligheder for Danmarks vedvarende energiø. Ansvarlig: Samsø Energiakademi. Afdække mulighederne for etablering af innovations- og netværksgruppe for Samske uddannelsesinstitutioner.

6 Iværksætterrådgivning, virksomhedsrådgivning, rådgivning vedrørende projektbeskrivelse og fondsansøgninger for Samsø Kommune, Samsø Organisationer og Samske virksomheder. 4. Udvikling af kompetencer Kompetenceudvikling og formidling af viden er vigtige elementer i skabelsen af et innovativt erhvervsmiljø på Samsø. Det er derfor vigtigt at øge kendskabet til uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder såvel på Samsø som udenøs. Det skal sikres, at virksomhederne på en let og tilgængelig måde kan gøre brug af viden, der stilles til rådighed i forbindelse med erhvervsservice i Region Midtjylland. Endelig er det væsentligt at søge at udvikle en kultur i de samske virksomheder, hvor efteruddannelse og kompetenceudvikling indgår som en naturlig del Initiativer inden for kompetenceudvikling. Øge kendskab til uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder ved afholdelse af oplysningsmøder. Ansvarlig: Arbejdsmarkedskontoret på Samsø, Samsø Erhvervsforum og Samsø Udviklingskontor. Afdække uddannelsesbehovet blandt øens virksomheder, lønmodtagere og ledige, lave individuel kompetenceafklaring og uddannelsesvejledning for voksne samt skabe rammerne for et uddannelsesmiljø på Samsø. Ansvarlig: Arbejdsmarkedskontoret. Etablere nyhedsmailfunktion til formidling af viden og uddannelsesmuligheder for erhvervsvirksomheder. Øge kendskab til særlige finansieringsmuligheder af kompetenceudviklingsforløb.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 Venø udviklingsplan 2010-2012 er støttet af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra Indenrigs- og Socialministeriet samt fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst

et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst 1 Et Danmark und fotos jens v. nielsen 2 er forandring De danske landdistrikter og yderområder er en helt særlig kvalitet for Danmark. Ud over de

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere