Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE"

Transkript

1 DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE APRIL 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst 2 Praktikcenter på DjH 3 Internationalt kølekursus på DjH 4 European Automation Projekt 5 Åbent Hus Rejsebreve fra Australien 6 LC en onsdag aften 8 DjH på DM i SKILLS 9 Utraditionel opgave til tømrerelever 11 To kolleger 12 EUX i tjekkiet 13 Nyudlærte 16 Navne Nyt 20 Det ELEKTRONISKE magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. På de enkelte sider er der en knap i øverste venstre hjørne, som kan hjælpe dig tilbage til forsiden, eller du kan bladre i dokumentet på de to trekantede knapper i nederste højre hjørne. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God læsefornøjelse!

2 Henrik Øelund Siden sidst Som altid er der i første kvartal mange døre, der skal lukkes til det foregående år, og der skal tages afsæt til kommende aktiviteter. Således også i år. Det var en meget tilfreds bestyrelse, der kvitterede DjHs medarbejdere for en god indsats efter at have gennemgået årsberetningen, hvor årsregnskabet udviste et overskud på kr.; den samlede elevtilfredshed lå på 8,0 (10-skala) og kursisttilfredshed på 4,1 (5-skala); en samlet MTU på 85,5 (100-skala) og elevtrivsel på 80 (100-skala) begge værdier højest af sammenlignelige deltagende institutioner; modtagelse af 2 priser og 2 ministerbesøg, hvor der var tid til at gå i dybden med tidens problemstillinger. Der kan læses meget mere om 2013 i årsberetningen, som findes på DjHs hjemmeside: Årsberetning EUD-reform Den helt store ukendte faktor i de seneste måneder har været den kommende EUD-reform gældende fra sommeren Ville der i denne blive plads til en DjH-model, hvor vi fortsat ville være i stand til at gøre det vi som fag- og kostskole er gode til? Det var blandt andet noget af det, vi brugte ministerbesøgene til at tale om. Også vore bestyrelsesmedlemmer har arbejdet konstruktivt og målrettet i reformprocessen, så vore værdier og principper blev tilgodeset. Efter nogen forsinkelse så et politisk aftalepapir på mere end 60 sider dagens lys. En grundig gennemlæsning viser helt klart, at aftalen på mange områder ligger i tråd med det vi gør, og gerne vil gøre. Det gælder både for EUD og EUX grund- og hovedforløb. Lovgivningen er i skrivende stund i høring, og der forventes ikke større skelsættende ændringer. Planen er, at den ny erhvervsuddannelseslov vedtages inden sommerferien, så tiden fra nu og frem til sommeren 2015 bliver en spændende tid, hvor vi skal have udfyldt de nye rammer på DjH-vis. Vil man vide mere om indholdet i EUD-reformens mange punkter findes på på UVM's hjemmeside. Holdningsændring En spændende udvikling i forbindelse med EUD-reformen er, at der også har været fokus på den holdningsmæssige del i det at tage en erhvervsuddannelse. Fremtidsforskerne har gennem de seneste 20 år i deres bombastiske forudsigelser om Danmark som vidensamfund været med til at generere den holdning at veluddannet og højtuddannet er lig med akademisk uddannelse, eller som Mattias Tesfaye polemisk siger: Veluddannet er blevet lig med et hæve/sænke bord og MUS-samtale. Når man går en tur rundt på DjH, eller deltager i DK Skills ved man, at det ikke passer. Vi har nogle rigtig dygtige og veluddannede unge, som både er dygtige med deres hænder og deres hoved, og som forstår at bruge deres kompetencer vi skal bare have nogle flere af dem, og de skal værdsættes noget mere. Her har vi som uddannelsesinstitution sammen med vore virksomheder en stor rolle at spille med at sikre en høj uddannelseskvalitet. En holdningsændring vil kræve et langt træk, og EUD-reformen gør det ikke alene, men den er et skridt i den rigtige retning. Samtidig er der elementer i den ny folkeskolereform, der forhåbentlig kan være med til at understøtte udviklingen i den rigtige retning. Reformen sætter også tal på hvor mange, der fremadrettet skal have en erhvervsuddannelse nemlig 25 % i 2020 og 30 % i mod 29 % i 2005 og 19 % i Måltal i sig selv gør ingen sommer, men vi har set, at dét at have måltal, som ved øget gennemførelse kan medføre at fokus holdes over længere tid. Heldigvis har man fra politisk side indset, at der er behov for en større erhvervsfaglig uddannet gruppe, også for at sikre det fremtidige iværksætterpotentiale. Tallene taler her deres eget tydelige sprog; hvor andelen af iværksættere med en lang videregående uddannelse er 10 %, er andelen med erhvervsuddannelsesbaggrund 36 %. Noget tyder på, at den megen omtale allerede har en begyndende virkning, da optagetallene for sommeren 2014 ser meget lovende ud. Som konsekvens heraf skal vi ud over at arbejde med reformindhold også arbejde med DjHs fysiske rammer, så vi også her er klar, når behovet opstår. Jeg håber og tror på, at vi i tæt samarbejde med Favrskov Kommune, i løbet af 2014 får skabt de nødvendige forudsætninger herfor i glimt

3 Allan B. Rasmussen Praktikcenter på DjH Arbejdet med beskrivelse af praktikcenteret er nu kommet så langt, at det skal godkendes i skolens bestyrelse. Der er udarbejdet en organisationsplan med en daglig koordinator af praktikcenteret, samt gennemførelsesvejledere og instruktører for de enkelte uddannelsesområder. I elafdelingen er Klaus Ellestrup frem til sommerferien ansat som instruktør, mens det er gennemførelsesvejlederne i tømrer- og plastafdelingen, der varetager funktionen i afdelingerne. Der er lavet funktionsbeskrivelser for disse aktører med aktiviteter, som skal udføres før, under og efter SKP. ABR DjH bestyrelse Direktions- og ledelsesgruppe Allan B. Rasmussen fra ledelsesgruppen er skolens ansvarlige for praktikcentret, mens skolens bestyrelse er overordnet ansvarlig. Vi har udarbejdet oversigter og procedurebeskrivelser og opdelt disse i 7 hovedområder. Der forestår nu arbejde med at udarbejde tjeklister til samtlige procedurer og underprocedurer, så vi til enhver tid kan dokumentere det arbejde, vi udfører i forhold til praktikcentret. Vi kan forvente evaluering fra UVM i forhold til kvalitetssikring af praktikcentret umiddelbart efter sommerferien 2014, og vi føler os på nuværende tidspunkt godt på vej til at kunne dokumentere dette fuldt ud. LUU rep. Praktikcenter Kvalitet PPU EUD-eksamen Studievejledning Koordinator Vejledere Instruktører Opsøgende medarbejdere Procedure Deadline Aktør Ved opnåelse af VFU-aftale for en elev gives der besked til adm. om udsendelse af kontrakt. Der fremsendes VFU-kontrakt til virksomhed til underskrift. I kontrakten er oplyst praktikmål for pågældende elev. Administrationen modtager underskrevet VFUkontrakt fra virksomhed og giver besked herom til gennemførelsesvejleder og SKP- koordinator. Hvis SKP-eleven bor på skolehjemmet gives besked omkring VFU-perioden til lederen af dette. Eleven bliver orienteret om kontraktindgåelsen og det videre forløb for VFU. Løbende Løbende Samme dag som modtagelse af kontrakt Samme dag som modtagelse af kontrakten Senest en dag efter modtagelse af underskrevet kontrakt Gennemførelsesvejleder Administrationen Administrationen Administrationen Gennemførelsesvejleder Eksempel på procedurebeskrivelse: 5. Løbende (SKP VFU) Elever, som er i SKP på Den jydske Haandværkerskole, skal i én eller flere perioder tilbydes VFU. Opholdet i virksomheden skal bidrage til opfyldelse af praktikmål og kan medvirke til sikring af mere permanent aftale mellem elev og virksomhed. 5.1 Elev i VFU Praktikpladssøgningen kan resultere i en ordinær aftale med en virksomhed eller i en VFU aftale med et kortere defineret ophold i virksomheden i op til 3 måneder. Ansvarlig: PC-koordinator VFU: Virksomhedsforlagt undervisning

4 Anne Hansen Aamand Internationalt kølekursus på DjH Danfoss har sendt medarbejdere fra en række af verdens lande på kursus på DjH, hvor de bliver instrueret i styring og brug af industrielle ammoniakanlæg. Undervisninger foregår på engelsk, og der indgår både teori og praktik i forløbet. Hands on er det bedste Det bedste ved at være her er, at lærerne insisterer på, at vi som kursister skal prøve teorien af i praksis. Det gør os mere sikre i emnet, siger Laksmi Narayanan, der kommer fra Danfoss Industries PvT Ltd i Chennai i Indien, hvor han er tilknyttet salgsafdelingen som leder for teknisk support. En del af Laksmi Narayanans arbejde består i at undervise i håndtering, installation og vedligehold af anlæg. Laksmi Narayanans er meget tilfreds med kurset, udover venlige og kompetente undervisere roser han også køkkenet for at sørge for specielt god forplejning til ham. Laksmi Narayanan er vegetar. Det er ikke første gang Laksmi Narayanan er på DjH. For 20 år siden deltog han også i et kursus på skolen. Dengang var han ansat hos Sabro. Laksmi Narayanans fremhæver undervisningsanlægget i køleafdelingen, som han synes er meget velholdt og rent. Han er på kursus sammen med deltagere fra Sydafrika, Holland, USA, Brasilien, Korea, Kina, Rusland, Ukraine, Slovenien, Tjekkiet, Tyskland og Spanien. Carsten Petersen, Application Engineer, Danfoss, er fulgt med gruppen på kursus på DjH. Forud for kurset på DjH har de fleste fra gruppen været på et internt kursus i Kolding, hvor de blev præsenteret for en række udvalgte produkter. Der var indlagt et par sociale aktiviteter som fælles middage og en event på Koldinghus i form af en slags skattejagt. På DjH er det Carstens Petersens opgave at træde til, hvis der opstår produktspørgsmål, som det er vigtigt at får belyst. Vigtig samarbejdspartner for DjH Kurset på DjH er udbudt af Danfoss til deres medarbejdere i de lokale afdelinger rundt omkring i verden. For at sikre at deltagerne har den nødvendige baggrundsviden, er det en betingelse at kursisten er godkendt af både sin chef i lokalafdelingen og Danfoss i Danmark. Det er det tredje kursus af sin art, som køleafdelingen på DjH har arrangeret for Danfoss. Danfoss er en vigtig samarbejdspartner for køleafdelingen, og vi er glade for at kunne være med til at designe og udbyde et sådant internationalt kursus. Det er en både udfordrende og udviklende opgave for afdelingen, fortæller uddannelsesleder Ib Bæk Jensen, køleafdelingen.

5 Agner Nielsen Anne Hansen Aamand European Automation Projekt Elafdelingen har haft besøg fra Sverige og Italien i forbindelse med European Automation Project, - et Leonardo da Vinci projekt med 8 deltagere: 3 fra Danmark, 3 fra Sverige og 2 fra Italien. Eleverne blev undervist i motor controllers, med hovedvægten lagt på praktiske øvelser. Underviserne Kim Topp og Jens Chr. Andreasen stod for hovedparten af undervisningen, og underviser Jakob Ladegaard havde arrangeret besøg hos Weber, Saint Gobain (Leca), hvilket var en god oplevelse. Efter besøget hos Weber, var eleverne på besøg hos Randers Bryghus, hvor de blev introduceret til øl brygningens verden, og smagte på de færdige produkter. Dagen sluttede med middag på Graceland Randers. Næste gang projektet mødes er i oktober, hvor vi også skal stå for undervisningen, men det afholdes på Göteborgs Tekniska College i Sverige. Åbent Hus 2014 Mange benyttede lejligheden til at lægge vejen forbi DjH den 1. februar og få et nærmere kig på skolen. Det gjaldt både kommende elever, familie til nuværende elever og skolens naboer. Gæsterne blev budt velkommen af afdelingernes guider, der stod klar ved indgangene til at tage imod og ude i afdelingerne blev der udover faglig aktivitet også budt på kaffe og kage. Undervejs i forløbet blev alle underholdt af bandet Habengoods, der på hjemmelavede instrumenter af skrot spillede kendte toner fra blandt andet filmtemaer. Det endte med et brag De der lagde vejen forbi EUX-elevernes fysik- og kemishow fik bogstaveligt talt et brag af en oplevelse. Skolens EUX-elever førte os alle ind i en verden af farver, damp og afsluttende høje knald. Showet tog for en stor del udgangspunkt i de pulvere og væsker, der findes i de fleste køkkener. Det er nok fåtallet af os, der tænker på, at det, vi omgiver os med i hverdagen, kan være så underholdende, når det blandes på den rigtige måde. Åbent hus 2015 er lørdag den 31. januar.

6 Kristian Klitaa Motskus, Mads Lagoni, Martin Larsen og Anne Hansen Aamand Rejsebreve fra Australien Martins udfordringer før rejsen: "Ideen om at skulle i praktik i Australien opstod, fordi mit firma ansatte en ny svend, der selv havde været afsted på samme tur, og han talte virkelig godt om det, så jeg tænkte, at det var en oplevelse, jeg måtte have. Min største bekymring inden turen var, om det nu også kunne lade sig gøre. Jeg arbejder i et meget lille firma herhjemme, og 3 måneder er lang tid at skulle undvære en mand. Men jeg tog en snak med min servicechef, der var åben over for ideen, så i samarbejde med Ib Bæk Jensen fra DjH fik vi planlagt at december marts passede." Kristian arbejdede hos Watson Builders, han fortæller: I Australien arbejdede jeg ved Watson Builders som er et tømrerfirma, der består af far (Toney), søn (Dane), en svend (Mitch) og en lærling (Joudey). Det var nogle helt fantastiske søde mennesker at arbejde sammen med, og med en helt anden arbejdsmoral, som jeg syntes, vi kan lære meget af her i Danmark. Det meste af arbejdet bestod i at bygge Danes hus, som vi byggede helt fra bunden. Det var en rigtig spændene proces, og jeg lærte utrolig meget af den måde, de arbejdede på. Ikke kun fagligt men også personligt, og så var der naturligvis sproget, som blev styrket. Tre af skolens elever har været 3 måneder i praktik i virksomheder i Australien. Kristian Klitaa Motzkus, tømrerelev, Mads Lagoni, elektrikerelev og Martin Larsen, køleteknikerelev rejste i december til Brisbane, hvor de blev indkvarteret privat og arbejdede i lokale virksomheder. DjHPUNKT har modtaget tre spændende rejseberetninger fra Kristian, Mads og Martin, der fortæller om overvejelser før turen, arbejdet i deres nye virksomheder, og hvad de lavede i fritiden, som de ofte tilbragte sammen. De var alle indkvarteret i private hjem igennem Australien Homestay Network. Kristian og Mads boede sammen hos en dame ved navn Piggy. Martin boede hos en australsk familie med 3 hjemmeboende børn. Mads mødte hver dag hos D&L Electrical med 14 ansatte. Han er inde på, at udvekslingsudbyttet går begge veje: I hele perioden har jeg arbejdet ved et el-firma kaldet D&L Electrical. Min boss hed Danny, og jeg er ganske godt klar over, at han har tjent penge på at jeg har været der. Plus at alle i firmaet har haft noget at snakke om, altså at deres hverdag har haft en smule andet indhold. Dels i forhold til at skulle snakke langsommere end normalt, specielt når det blev rent fagsprog, og dels i forhold til, at medarbejderne (og mesteren selv for den sags skyld) har fået et kulturelt indblik. De har selvfølgelig ikke fået nær så meget ud af det, som jeg har. Arbejdet har simpelthen været så godt. Mesteren og de ansatte har været så flinke. Det er den attitude, de kommer med, der gør det. Det er lidt mærkeligt at komme hjem til Danmark, hvor specielt folk, som man ikke kender, ser sure ud. Rent arbejdsmæssig har jeg helt sikkert fået noget ud af opholdet. Jeg er styrings- og reguleringsmand, og de er hus-elektrikere, så klart har jeg lært nogle fif, og jeg tror også, de har lært noget. Aboriginsk rejsesymbol med cirkler som rasteplads. Aboriginer: Australiens oprindelige befolkning. Fortsættes næste side...

7 Fortsat fra forrige side... En væsentlig del af at rejse ud og møde nye kulturer er udover arbejdet også at se og opleve landet på anden måde. Mættet med indtryk er Kristian, Mads og Martin nu hjemme igen en god oplevelse rigere og i fuld gang i de virksomheder, hvor de er i lære. Deres budskab er ikke til at tage fejl af: Rejs ud og oplev verden. Juleaften holdt vi ved min boss, det var en meget anderledens jul. Men det var en rigtig god oplevelse, og vi fejerede aftenen med backyard cricket og godt selskab. Fritiden er jo den anden rigtig gode grund til, at vi har haft en kanon oplevelse. Jeg har været til julefrokost, spillet druk-bordtennis med en kollega (som åbenbart havde været nr. 1 i tennis i Australien i 5 år), spillet golf og spillet spillet lawn ball. Det er helt sikkert en tur, jeg vil huske lang tid frem. Det har været fantastisk at få muligheden for at komme til at opleve noget så spændende som en del at sin uddannelse, og hvis muligheden bød sig, gjorde jeg det gerne igen. Jeg vil helt klart anbefale alle, der har mulighed for at tage af sted at gøre det. Det er i hvert fald noget jeg vil huske på, når jeg tænker tilbage på mit uddannelses forløb. Jeg er meget glad for at mit firma, Kirchheiner El-teknik, har været så positive, og er gået med til at give mig denne chance for at tage af sted godt hjulpet af Ib Bæk Jensen fra Den jyske Haandværkerskole. Tusinde tak! Martin fik indblik i hvordan tryk og temperaturer opfører sig under varmere himmelstrøg: I Brisbane arbejdede jeg for et stort ammoniakfirma kaldet Scantec. Jeg har arbejdet med kommerciel køl hele min læretid, så det var noget helt andet at komme til at rode med maskiner i den størrelse. Australien har sommer i december og januar, hvilket betød at temperaturen lå mellem grader, så det var spændende at se, hvordan tryk og temperaturer opfører sig i så anderledes et klima end herhjemme. Jeg følte mig rigtig godt forberedt til turen med hensyn til det at skulle snakke engelsk, men første dag på arbejde slog det mig, at jeg ikke kendte det engelske navn på noget værktøj. Selvom jeg har været i lære i 3 år, stod jeg pludselig i samme situation som da jeg startede. Det blev heldigvis hurtigt bedre. Kollegerne var meget gode til at tage hensyn til, at engelsk ikke er mit førstesprog. I fritiden og weekenderne gik det meste af tiden bare med at slappe af. Langt de fleste weekender blev brugt på South Bank, der er en kunstig strand midt i byen med en masse pubs og cafeer i nærheden. Så der kunne man rigtigt slappe af i solen og drikke nogle kolde øl. Der lå et fitness center på den samme vej, hvor jeg boede, så jeg fik trænet en del efter arbejde. Det er mere overskueligt at løbe indenfor med airconditioning frem for ude i den bagende sol. De sidste 3 uger af turen var der tid til ferie. Vi lejede en bil og kørte op til Airlie Beach, som ligger ved kysten ud for The Great Berrier Reaf, hvor vi var på bådtur og ude og dykke. Så kørte vi til Surfers Paradise hvor vi, som byens navn indikerer, var ude og surfe og se de mange faciliteter i området. Derefter var vi en tur forbi Sydney hvor vi så Operahuset, Kings X og Blue Mountains og en masse andet.

8 Jakob Lykke Jensen og Anne Hansen Aamand LC en onsdag aften Aktiviteter i LC på DjH har mange facetter. Hver aften er eleverne i gang i både klasseværelser og værksteder rundt omkring på skolen. Eleverne arbejder videre med igangværende projekter, eller finder sammen i grupper for at hjælpe hinanden. Går lektierne i hårdknude, kan de hente hjælp hos tutorerne eller hos lektievejlederen, der altid er at finde i forhallen på Teknisk Akademi, og aldrig er længere væk fra klasselokaler og værksteder end et telefonopkald. Vi har sat fokus på en onsdag aften, hvor Jakob Lykke Jensen, plastafdelingen, har tjansen som lektievejleder. I LC på Teknisk Akademi har Jakob blandt andet haft besøg af: X X Tre køleteknikere to tutorer og en anden elev, der kom en times tid og løste lidt opgaver. X X En gruppe plastelever på grundforløbet kom for at løse matematikopgaver sammen og få lidt hjælp til de lektier, Jakob havde givet dem for tidligere på ugen. X X En el-tutor kiggede forbi, sagde hej og meddelte at han ville sidde i sit klasseværelse og lave lektier, så der kunne han findes, hvis nogen havde brug for hjælp. X X Fem plastelever, heraf to tuturer, mødte op for at udfordre hinanden i Trivial Pursuit. Samtidig fik de sig en god snak om alt muligt spændende fra almindelig hygge snak til faglige drøftelser. "Det har været en gennemsnitsaften, der måske har været lidt præget af andre arrangementer på skolen", fortæller Jakob. "Eleverne er altid glade, når de kommer herover, og de hygger sig helt tydeligt med at være her. Der kommer også altid nogle forbi bare for lige at sige hej og få en kage". At der samme onsdag aften var andre interessante arrangementer havde måske lidt indflydelse på besøgstallet i LC på Teknisk Akademi. SKAT var på besøg for at informere om skatteregler, og der var teoriundervisning til køre- og trailerkørekort.

9 DjH på DM i SKILLS GIGANTIUM i Aalborg 2014 Anne Hansen Aamand Den jydske Haandværkerskole havde en stor spændende og levende stand, der tiltrak sig opmærksomhed fra mange af de besøgende, der over tre dage besøgte DM i SKILLS. Der er ikke tvivl om, at aktivitet, der engagerer og lys der blinker, har en magnetisk effekt. Og mange besøg på standen giver de bedste muligheder for at undervisere og vejledere kan fortælle om DjH s uddannelser. Det blev en øjenåbner for flere unge, der fik stof til eftertanke om valg af uddannelse. Det kan for eksempel være svært at forestille sig et arbejdsliv som køletekniker, hvis man kun forbinder køleteknik med et fyldt køleskab hjemme i mors køkken. Fortsættes næste side...

10 Joakim fra Hirtshals Joakim Christensen, 16 år, fra Hirtshals var fascineret af 3D printeren. Det var spændende at se den arbejde og bygge lag på lag på figuren, den var ved at printe. Joakim går i 9. kl og tæller i øjeblikket lidt på knapper om han skal på efterskole i 10. eller begynde på en uddannelse. Han vil gerne være tømrer, og på DjH- standen snakkede han med underviser Simon Mikkelsen fra tømrerafdelingen. Nu overvejer Joakim et skoleforløb på DjH, hvor især 24-timerskolen med åbne værksteder og tilbud om spændende fritidsaktiviteter, samvær med venner og mulighed for træning virker tillokkende. Skoleskills Favrskovs deltager i SKILLS stafetten for 9. klasser var igen i år fra Præstemarksskolen i Søften. Maja, Rebecca og Simon vandt suverænt deres indledende heat mod fem andre skoler, men måtte i semifinalen se sig besejret og kom derfor ikke i finalen. DM i tækning Steffen Svejbo Helgaard og Jacob Ranch Enemark konkurrerede om at blive danmarksmester i godt tækkehåndværk. Opgaven indeholdt lodret tækning efter hollandsk forbillede, og det var en udfordring, som begge tækkelærlinge kastede sig over med god energi. Jakob Ranch Enemark løb af med sejren. Samtidig vandt han også mesterskabet i konkurrencen om arbejdsmiljø på tækkeområdet, og kan nu kalde sig dobbelt danmarksmester. Jacob er i lære hos Tækker Toft ApS i Sønderborg. På standen var Stråtagets kontor, branchekontor for tækkefaget, præsenteret ved Jørgen Kaarup, hvor der blev givet råd og oplysning om stråtage og tækkearbejdet. Blå logoflag på dejlig kage 15 meter træstamme med blå logoflag leveret af køkkenet på DjH gjorde lykke blandt standens gæster og var tilmed en god mulighed for lige at lægge vejen forbi. Kagen blev annonceret på messens app, hvor alle løbende kunne formidle nyheder. I løbet af 1½ timer forsvandt stykker kage.

11 Henrik Dalsgaard Utraditionel opgave til tømrerelever Efter henvendelse fra en bygherre, der var i gang med en renoverings opgave i lokalområdet, fik eleverne på grundforløbet i tømrerafdelingen en ekstra udfordring i undervisningen. Opgaven gik ud på at udføre et drageværk af 10 x 10 tømmer, der skulle være bærende i en eksisterende tagkonstruktion. Bjælkerne blev leveret i fire stykker i gårdspladsen på Industrivej, herfra startede eleverne opgaven med at få opsnøret og lavet skabeloner til de samlinger, der skulle anvendes. Der blev streget op på tømmeret, og arbejdet med håndværktøjet gik i gang. Med sådan en stor opgave skal værktøjet slibes flere gange under fremstillingsprocessen. Opgaven og slibearbejdet blev udført med omhu og præcision for at samlingerne kunne få den korrekte styrke efter opstilling. Samlingen af bjælken blev udført med en fransk lås og skråbånd blev udført med skrå tap med forsats. Fransk lås Skrå tap med forsats

12 Anne Hansen Aamand To kolleger Henrik Den 1. oktober 2013 begyndte Henrik Dahl Rasmussen, 34 år, i plastafdelingen. Her underviser han blandt andet i grundlæggende tegningsforståelse og 3D CAD samt termoformning på alle forløb i uddannelsen. Henrik er uddannet værktøjsmager og produktionsteknolog med konstruktion i plast som speciale. Under uddannelsen foregik undervisningen i nogle af fagene på DjH. Henrik har altid haft mange gode ideer, som han gerne så udviklet og bragt ud i verden, derfor valgte han specialet, konstruktion i plast. Henrik har i tidligere ansættelser været beskæftiget som supporter på 3D CAD området, og han har undervist inden for området. Før han kom til DjH arbejdede han 6 år som produktudvikler/konstruktør på KR hospitalsudstyr i Hadsten. Arbejdet som supporter og underviser på 3D CAD området var så spændende, at Henrik igen overvejede en stilling som underviser. Han mødte Jakob, der gjorde ham opmærksom på en ledig stilling i plastafdelingen. Henrik bor i Selling sammen med sin kone Helle og deres tre børn: Frederik på 6, Karoline på 3 og lillesøster, der kom til verden i marts. Stedet blev egentligt valgt lidt ved en tilfældighed. Han kommer fra Hjortshøj og planen var, at Selling kun skulle være en mellemstation. Det er imidlertid blevet til 10 år og Henrik erkender, at familien er faldet godt til, og ikke lige for tiden har flytteplaner. Når tiden er til det, renoverer Henrik familiens hus. Han tilbringer gerne mange timer sammen med familien i haven, fordelt mellem leg og havearbejde, hvis der da ikke lige er en tur i svømmehallen på programmet. 2-3 gange om ugen løber han ca. 8 km. Hans mål er at holde formen, så han årligt kan deltage i ½ maraton. Henrik sidder i områdebestyrelsen for Selling børnehus børnehaven, hvor hans børn går. Italien er familiens yndede feriemål, og de kører gerne dertil så ofte som muligt, om end ikke ofte nok med små børn i familien. Alternativt er en sommerhusferie i Danmark også dejlig. Henrik er god til at gøre svære ting tilgængelige og lettere at forholde sig til. Det er en evne, han gerne bruger til gavn for lærlingene på DjH. Bjarne Bjarne Baltzersen, 37 år, har undervist i tømrerafdelingen siden 1. september Han er udlært tømrer i Viborg i 1998 og bygningskonstruktør i Aalborg i Bjarne har arbejdet som tømrer i forskellige virksomheder den ene i USA, hvor han var et år. Egentlig tog han til USA af en helt anden grund end at søge arbejde. Sammen med sin bror, der også er tømrer, rejste han ud for at dyrke sin store lidenskab gennem mange år: BMX. Men det er nødvendigt med brød på bordet, så en rundspørge blandt udsøgte tømrervirksomheder i Los Angeles gav brødrene Baltzersen et halvtidsjob hos en lokal tømrer. Det betød arbejde fra kl og BMX resten af dagen. Efter afsluttet uddannelse til bygningskonstruktør arbejdede Bjarne 5 år som byggeleder hos Skanlux, der byggede sommer- og parcelhuse. Bjarne søgte luftforandring, og tidligere instruktørjobs inden for BMX, basketball og dykning havde vækket lysten til at undervise. Det bragte ham til tømrerafdelingen på DjH. Her underviser han grundforløb og H1 primært i teori. Bjarne bor i Bjerringbro sammen med sine kæreste Dianna og deres to døtre Lærke på 5 og Nanna på 3 år. Naturligvis i et hus, han selv har bygget. Interessen for cykling hænger stadig ved, selvom BMX en nu er skiftet ud med en landevejsracer og en montainbike. Cykeleventyret begyndte tilbage i firserne, hvor Bjarne sammen med sin lillebror og far, der også cyklede, bygge en BMX-bane i haven hjemme i Bjerringbro. Flittig træning bragte Bjarne ud i mange konkurrencer, der gennem tiderne gav ham flere titler: 7 gange jysk mester, 7 gange dansk mester og 1 gang europæisk mester. I dag deltager Bjarne i motionscykelløb 1-2 gange om måneden. Bjarne læser mange bøger om personlig udvikling. Det han lærer, kombinerer han med evnen til at få det bedste frem i mødet med mennesker. I undervisninger kigger han efter de kompetencer og potentialer, som eleverne kommer med ud fra deres meget forskellige baggrunde. Eleverne skal mødes på lige så mange forskellig måder, og Bjarne vil gerne give hver enkelt elev det rigtige kompetenceløft.

13 EUX- studerende: Matias Tolborg (el), Mathias Engberg (el), Niklas Dambro (el), Andreas Arnkvist (tø) og Frederik Ditlev (tø) EUX i tjekkiet DjH's EUX studerende har været på studietur til Tjekkiet. De fik prøvet kræfter med vandring, rapelling og wild water rafting og fik indblik i livet i en koncentrationslejr og Prags arkitektur. De har sammensat en fin rejsebeskrivelse. Søndag den 16. marts klokken 5 om morgenen troppede de første EUX-elever op på Den jydske Haandværkerskole klar til en forhåbentlig fantastisk studietur. Bussen, som var vores transportmiddel på denne tur, havde indprentet destinationen Cesky Raj i GPS en, og selvom klokken ikke havde passeret 6 endnu, var humøret utroligt højt inde i bussen. Busturen skulle efter planen tage 16 timer, så der var lagt op til masser af snak og hygge. Busturen forløb rimeligt ned igennem Tyskland på store veje og med en høj fart. Da bussen nærmede sig området Cesky Raj blev vejene dog mindre, dårligere og i høj grad mere snoede under opstigningen mod vores destination. Efter indkvarteringen på kroen Jizera var klokken efterhånden blevet 22, da vi blev budt på den lokale suppe. Vi var alle enige om, at den aldrig var blevet tilberedt i et dansk køkken. Efter et varmt måltid og den lange bustur traskede de trætte DJH-elever op på deres værelser og gik til ro. Langt omkring og højt til vejrs Næste morgen klokken 8 ventede der et kæmpe morgenmadstagselvbord med alt, hvad en flok håndværkere skulle bruge for at få en god start på dagen. Allerede fra morgenstunden blev tømrere og elektrikere delt op i to blandede hold. Det ene hold startede dagen med en god og frisk trekkingtur rundt i Cesky Rajs landskab. Imens drog det andet hold ud for at klatre på nogle af de mange klipper, som fandtes i området. Trekkingturen bød på en lang og kuperet rute gennem det flotte naturreservat. Undervejs tog vi et kig på nogle af de gamle borgruiner, som området er kendt for. Efter en lang vandretur ventede der heldigvis en ordentlig frokost, som kunne hjælpe os til at få energi til den mest spændende aktivitet under hele turen. De rå og høje klippevægge lå omkring to kilometer væk og ventede på at blive besteget. Efter en instruktion af guiderne i sikkerhedsmæssige forhold, var det bare at springe ud i det. Der var tre forskellige sværhedsgrader inden for klatringen, så der var noget for enhver mand. Det var et hårdt forløb på vej mod toppen med de bare næver. Det var en fysisk og psykisk hård oplevelse at turde stole på sig selv og rebet. Langt de flest valgte at rappelle ned langs den lodrette klippevæg som en god afslutning på en fantastisk oplevelse. Mange vil kunne skrive under på, at der var masser af adrenalin i kroppen. Hjemturen stod også på gang mod Jizera, hvor aftenmaden stod klar. Alle var garanteret at vågne op med ømme ben og trætte arme næste morgen. Fortsættes næste side...

14 EUX i Tjekkiet - fortsat fra forrige side Kompasset viser vej ved rigtigt brug Dagen startede ud med fælles morgenmad, og vi samlede os i holdene og gik ned til floden, som vi skulle rafte på. Turen startede voldsomt ud, da vi skulle glide ned af en skrænt, som var rigtig stejl. Vi sejlede ned ad floden og nød den fantastiske natur omkring os. Vi var omringet af store træer og bjergklipper. Lidt efter lidt begyndte vi at kunne høre vandfaldet, som ventede længere fremme. Da vi kom frem til vandfaldet, stod der en mand ude i vandet og guidede os hen imod vandfaldet. Resten af turen sejlede vi langs floden og nød den fantastiske natur. Tirsdag eftermiddag skulle vi ud på et orienteringsløb. Vi fik et kort og et kompas, og så skulle vi ud og lede efter poster ved hjælp af kompas og kort. Efter middagsmaden delte vi os op i hold en tømrer og en elektriker sammen. Vi fik instrukser af vores guide, om hvordan vi skulle bruge kompasset, og så skulle vi afsted ud i skoven for at finde posterne. Nogle af grupperne for vild i skoven, og Michael, vores lærer fra EUX el, kunne heller ikke finde ud af at bruge et kompas, så hans gruppe brugte den undskyldning, at de havde hjulpet en gammel dame ude i skoven. Dem der klarede orienteringsløbet hurtigst og havde fundet alle posterne fik et kompas i præmie. Fra cykel til fængsel Vi stod forholdsvis tidligt op onsdag. Folk var lidt trætte og udmattede efter aktiviteterne med klatring og rappelling i klipperne. Vi fik morgenmad på hotellet, pakkede vores ting sammen og satte os ind i bussen igen. Turen gik mod Skoda og de tilhørende fabrikker i byen Mladá Boleslav. Vi ankom til Skoda efter en times tid. I receptionen fik vi udleveret head sets, så vi hele tiden kunne høre, hvad guiden fortalte, og sattes os i bussen igen. Vi kom på rundtur i Skoda-byen, hvor der lå en masse store bygninger og fabrikker, som guiden fortalte om. Efter det fik vi lov at komme med ind og se fabrikkerne indefra. Det var kæmpestort. Kæmpestore maskiner og kraner der løftede, formede og trykkede forskellige metalplader i den farve og form, de skulle være. Der var mange forskellige maskiner, der gjorde hvert sit arbejde, der så gjorde, at de passede til den Skoda-model, det skulle være. Det var en meget imponerende proces. Alle arbejderne havde én post hver, som de skulle passe. Nogle skulle tjekke, at pladerne var intakte, andre skulle sortere og nogle helt andre pudsede og polerede dem. Sådan var der mange forskellige poster. Da vi var færdige med rundturen, kom vi tilbage til receptionen, hvor der også lå et museum med mange af Skodas første eller specielle modeller. Der var alt fra helt gamle cykler til den nyeste rallybil. Vi gik en tur rundt på museet, hvor vi så en masse fantastiske køretøjer. Efter det gik turen mod et helt andet sted koncentrationslejren Theresienstadt. Vi ankom til koncentrationslejren efter en times tid i bussen, og guiden var klar til at tage imod os. Han skulle vise os rundt og fortælle om Theresienstadt. Lejren var meget stor, og der var rigtig mange forskellige bygninger og rum. Vi blev ført ind i de rum, hvor fangerne sov. Det var forfærdelige forhold. Det var slet ikke til at forstå, hvordan det var dengang. Rummene var meget små, og der sov omkring hundrede mænd, kvinder og børn. Stemningen iblandt os blev hurtigt mere og mere trykket. Det var en mærkelig følelse at være der. At stå lige dér, hvor flere hundrede mennesker var holdt til fange, sultet og mishandlet. Guiden tog os videre rundt i Theresienstadt og viste os et sted, hvor fangerne Fortsættes næste side...

15 EUX i Tjekkiet - fortsat fra forrige side gik i bad. Det var et stort rum med cirka 50 brusere fordelt over loftet. Det var meget chokerende, hvordan forholdene var over det hele. Vi kom ud fra baderummet og blev vist nogle andre rum, hvor de holdt fangerne. Samtidig fortalte guiden historien bag Theresienstadt, om hvordan tjekkerne i sin tid havde gravet underjordiske gange. Det var dengang, Tjekkiet brugte Theresienstadt som et fort og garnisonsby til soldaterne, altså før anden verdenskrig og tyskernes besættelse. Vi blev vist ned til en af de underjordiske gange, som var omring femhundrede meter lang. Det var imponerende, at mennesker havde bygget sådanne gange. Da tyskerne overtog fortet, var alle gangene intakte, men de var bange for, at fangerne ville kunne stikke af igennem dem, så tyskerne lukkede mange af dem af. Da vi kom op igen, førte guiden os om til det sted, hvor de henrettede fangerne. Stemningen blev igen trykket, og man kunne igen mærke den blandede følelse af sorg og had til fangerne og tyskerne. Efter det kom vi hen til generalernes område i lejren. Der var en gammel pool, bygningerne var flottere, der var græs at gå på, og det hele var meget mere luksus. Man kunne virkelig se, hvor godt tyskerne havde det i forhold til fangerne. Til sidst blev vi vist hen til en bygning, hvor vi skulle se en film om Theresienstadt. Prag på egen hånd Sidste dag i Prag stod på fantastisk vejr med overraskende temperaturer. Efter en lækker morgenmad på hotellet vandrede vi ud i Prags gader og endte oppe ved det kongelige palæ tæt ved Karlsbroen. Efter en kort samling fik vi frit spil til at udforske Prag på egen hånd. Da dagen var ved at rende ud, spiste vi aftensmad rundt i byen og søgte tilbage mod hotellet, hvor bussen ville samle os op. Hjemturen gik som smurt med få stop, og klokken 10 fredag formiddag holdt bussen ved Den jydske Haandværkerskole, hvor familier stod klar for at tage imod deres trætte håndværkere.

16 Nyudlærte Elektriker, installationsteknik marts 2014 Steffen Elgaard Bahnsen, Følle El-Service A/S Jesper Bjørn, Lillegården El A/S Jeppe Vangsgaard Husted, Elcon Thisted A/S Simon Kruse, El:con Hornslet A/S Dennis Sidney Larsen, Intego A/S Hedensted Mads Grønvad Larsen, Lillegården El A/S Thomas Vejrup Larsen, Jakobsen El A/S Peter Nielsen, Kemp & Lauritzen A/S -Risskov Anders Olesen, Vest-El Hvide Sande A/S Mikkel Buus Paustian, El-Installationsfirmaet Peter Eriksen, Farsø A/S Martin Agergaard Pedersen, Midtthy El ApS Nicklas Brund Pedersen, Thisted El-Forretning ApS Mikkel Skov Petersen, TH El-Teknik ApS Casper Moltke Steen Rokkedal, El A/S Bo Fredberg Sørensen, TH El-Teknik ApS Christian Thomsen, BP Electric A/S Mick Vinther Vohnsen, El:con Hadsten A/S Fagets medalje gives til de svende, der har opnået karakteren12 i både den teoretiske - og den praktiske prøve.

17 Nyudlærte Elmontør marts 2014 Mathias Reinhold Dinesen, Kemp & Lauritzen A/S Svendborg Niels Asbjørn Friis Dyrholm, Caverion Danmark A/S Esben Lillie Larsen, Høgholm A/S Hisham Hurmiz Shaba, AC-Eltekniq ApS Søren Friis Sønderbye, Autoriseret El-installatør P. Bindzus A/S Stephen Vejrup Østergaard, Semco Maritime A/S

18 Mathias Rasmus Christensen, Tømrerclausen ApS Mike Lykke Christensen, Klitte og Jensen Rasmus Hertz Christiansen,Ssg A/S Herlev Center Chris Bjerre Christoffersen, Tyge Tolstrup A/S Jacob Dam, Tømrermester P. Lerche ApS. Morten Duelund, Hadbjerg Tømrerfirma Daniel Arvad Hansen,Lind Tømrer ApS Johan Husum, Aalsrode Tømrerfirma A/S Frederik Mørk Hvorslev, HN Tømrer V/ Henrik Nordsmark Nicolaj Jarsmer, Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS Daniel Vestergaard Jensen, Ako Byg ApS Mads Munck Jeppesen, Byggeriets Tømrer Snedker ApS Patrick Bak Kirkegaard, Aalsrode Tømrerfirma A/S Mark Løgbjerg Kristensen, Christen Thaysen V/ Christen Thaysen Pedersen Morten Vinge Langballe, Hammel Tømrer- og Snedkerforretning ApS Jesper Knippel Kruse Madsen, Blaabjerg Huse V/ P E B Rasmussen Mikkel Landgrebe Nielsen, Tømrer- og Snedkerfirmaet Lars Nielsen ApS Simon Fogh Nielsen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Kasper Pedersen, ApS Ejner Olesen s Eftf. Kristina Pedersen, Folmer Indgildsen Tømrer- og Snedkerforretning ApS Michael Munch Pedersen, Tømrermester John Jensen Daniel Pontoppidan Thuesen, Snedker- og Tømrerfirma Hans Rasmussen A/S, Frederik Wachholz Aaes, Den jydske Haandværkerskole Christian Andersen, A.I. Gulve A/S Mads Arne Riis Andersen, Skriver Tønder A/S Victor Brandt, Justesen Tømrer og Snedker ApS Morten Nyhuus Bruun, Aalsrode Tømrerfirma A/S Jonas Skov Christiansen, Klittens Tømrer ApS Michael Toft Hansen, Ommen & Møller A/S Kristian Bøggild Schmelling Gorking Herbsleb, Max Byg ApS Nicholas Jakobsen, Sørensen & Frandsen V/ Per Ejler Sørensen Marc Boye Stenholt Jørgensen, Tømreren i Rørvig ApS Magnus Gammelgaard Kristensen, Hvorslev Byggefirma A/S Dan Hauborg Larsen, Løgum Kloster Tømrer- og Snedkerforretning ApS Rasmus Konge Laursen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Simon Konge Laursen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Rasmus Bording Levring Madsen, Ramten Tømrer- og Snedkerforretning Rasmus Schultz Madsen, Finn Randrup Tømrer- og Snedkerforretning A/S Joachim Nedergaard Malling-Jensen, Kolind Tømrer- og Murerforretning ApS Torben Lilmoes Nielsen, Fårvang Tømrerfirma ApS Steffen Pedersen, Flemming Schrøder A/S Mike Rohde, Rafn Tømrer- og Snedker ApS Kasper Thing Simonsen, Kjær s Tømrer og Snedker ApS Mathias Sejersen Sommer, Klittens Tømrer ApS Rasmus Brandes Steffensen, Selling Byggefirma A/S Andreas Holst Thøgersen, CBS Byg ApS Simon Østergaard, A.I. Gulve A/S Nyudlærte Tømrer marts 2014 Antaget med Sølv, gennemsnitskarakter 12 Antaget med bronze, gennensnitskarakter 11

19 Nyudlærte Tækkemænd marts 2014 Jonas Palm Christensen, Tækkemand Eg Westergren Jakob Ranch Enemark, Tækker Toft ApS Jimmy Strauss Ring Kristensen, Ærø Tækkeforretning

20 NAVNE NYT Runde dage 40 år Betina Andersen, køkkenet, 15. juli år Peder Spreckelsen, plastafdelingen, den 21. juni år Knud Møller Jensen, tømrerafdelingen, den 4. juli 2014 TILLYKKE! Velkommen til Hossein Damreyhan, elafdelingen, den 1. januar 2014 Klaus Priess Ellestrup, elafdelingen, den 8. januar 2014 Leo Libak Nielsen, elafdelingen, 13. januar 2014 Anne Fogtmann Madsen, elafdelingen, 17. februar 2014 Jakob Thiese Ladegaard, elafdelingen, 1. marts 2014 Sasja Weinreich Skov, administrationen, 1. marts 2014 Michael Ørholst, seviceafdelingen, 1. april 2014

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford SM Rotax finaler var i 2011 henlagt til Roskilde Racing Center med Hedelands Motor Klub som arrangør. Rotax Mini - Junior og DD2 var til afvikling ved søndagens arrangement. Rotax Senior klassen skulle

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

RESULTATLISTE NY Vilsted Stævnet 15m 2014

RESULTATLISTE NY Vilsted Stævnet 15m 2014 Page 1 of 9 10:18:12 - DDS SP v.3.14.1.9 RESULTATLISTE NY Vilsted Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 84243 Max B. S. Raunkjær 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/11 199/11 399/22 2 104886

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

I weekenden var Dommerudvalget samlet for at evaluere sæsonen Og samtidig se frem til den kommende sæson

I weekenden var Dommerudvalget samlet for at evaluere sæsonen Og samtidig se frem til den kommende sæson Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Udvalget for professionel håndbold Divisionsforeningen Brøndby, den 29. maj 2017 Journalnummer 1124-17-mcn Nyhedsbrev maj 2017 Kære

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Inde EM i Spanien 2011.

Inde EM i Spanien 2011. Så blev det lørdag den 26. marts og det danske landshold skal skyde hele fire guldfinaler! Første finale var dame junior compound med Sarah, Ida og Michalina. Pigerne blev nr. 1 indledende og skulle op

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD Vi glædede os vist begge rigtig meget til vores første temauge og var nok samtidig lidt spændte på hvordan det hele ville forløbe. Det var jo meget anderledes især for

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side Studietur til Rom HTX Sønderborg 2.g Uge 40 2012 Side Bogen indeholder historier og billeder fra studieturen med 2.g i uge 40 2012. Men det der er mest af, er nok billeder :) Side 2 Turen til Rom var meget

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Lindholm Sports Skytte Klub

Lindholm Sports Skytte Klub Lindholm Sports Skytte Klub RESULTATLISTE Januar stævne 2015 21, 23, 24 og 25 januar 2015 Holdkonkurrence: Børnehold 1 Vester Hassing Skf. 113586 Christian Bols Pedersen Klasse: BK1 200/12 108748 Kathrine

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

RESULTATLISTE Vilsted Stævnet 15m 2015

RESULTATLISTE Vilsted Stævnet 15m 2015 RESULTATLISTE Vilsted Stævnet 15m 2015 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108748 Kathrine Jakobsen 01-513 Vester Hassing Skf. 200/07 200/10 400/17 2 88272 Melissa Andreasen 01-211 Østerild

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

DGI, badminton. Stævneprogram. Novemberstævne. 23. november Vinderup Hallerne.

DGI, badminton. Stævneprogram. Novemberstævne. 23. november Vinderup Hallerne. Stævneprogram Novemberstævne 23. november 2013 Vinderup Hallerne www.vinderupbk.dk 1 Praktiske Informationer 23. november 2013 Vinderup Hallerne Halvej 2b, 730 Vinderup tlf.:97175. Vigtigt :Hvis du bliver

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen Rejsebrev nr. 5. Dennis Bager : Stor dag for dansk bueskydning! Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis skulle først i ilden. Efter opvarmning

Læs mere

ALOTT i Canada. April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX.

ALOTT i Canada. April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX. ALOTT i Canada April 2013 drog ALOTT til Canada for at møde de rejsende og vores partner INTERNeX. Vi havde en fantastisk tur, og vi er rigtig stolte over vores danske deltagere i Canada. De arbejdsgivere,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere