Stuekultur Bornholm. Nr Mar. Apr. Maj. 43. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stuekultur Bornholm. Nr. 1-2011 Mar. Apr. Maj. 43. årgang"

Transkript

1 Stuekultur Bornholm Nr Mar. Apr. Maj. 43. årgang

2 Medlemsblad udgivet af: Stuekultur Bornholm Formand: Best. Medlemmer: Carsten Kofoed Jagtvej 2, Snogebæk Tlf Mobil: Næstformand: Dan Kofod Smålyngsvejen 13, Aakirkeby Tlf Kasserer: Nancy Christensen Dyrendalsvej 11, Nylars Tlf Postgiro: Netbank: Sekretær: Majken Adelsten Sejersvej 12, Rønne Tlf E mail: Bjarne Lund Bygaden 7, Aakirkeby Mobil Poul Nyboe Pedersen Rønnevej 121, Nylars Tlf E mail: Michael Ipsen Svanekevej 38, Rønne Tlf E mail: Bladet: Redaktion: Ruth Mortensen Jagtvej 2, 3730 Nexø Tlf Mobil E mail: Layout: Kenn Jørgensen 2

3 Kontaktpersoner: Kanarier: Knud Erik Jensen(Knirk) Undulater: Flemming Karlsen Zebra-Mågefinker & Risfugle: Anders Pedersen Parakitter & Papegøjer: Pauli Grønbech Tropefugle, Duer & vagtler: Anders Pedersen Fisk &Terrarier: Martin Bønnelykke Telefon: Førsteopdrætskontrolanter: Fugle: Fisk: Terrariedyr: Dansk Fugleholds Bogsalg: Martin B. Pedersen Orla Kofod Pauli Grønbech Pauli Grønbech mobilnr. Martin B. Pedersen Martin B. Pedersen Materialemænd: Bjarne Lund John Christensen Ringsalg: Poul Nyboe Pedersen Rønnevej 121 Nylars Udstillingsudvalg: Bjarne Lund John Christensen Brian Andersen

4 4

5 Mødelisten/kalender Husk tilmelding, senest 2 dage før, til træffene (derfor tlf. - nr. i mødelisten) Marts 2011 Søndag d. 6. kl Undulattræf Hos Poul Nyboe Pedersen Rønnevej 121, Nylars Tlf Onsdag d. 9. kl Klubaften i hulen på Aavangsskolen Søndag d. 20. kl Zebra-Mågefinketræf Hos Poul Nyboe Pedersen Rønnevej 121, Nylars Tlf April 2011 Søndag d. 3. kl Undulattræf Hos Flemming Karlsen Åløsevej 5, Østerlars Tlf Onsdag d. 6. kl Fællesmøde i hulen på Aavangsskolen KUN FOR BESTYRELSE OG KONTAKT-PERSONER Lørdag d. 9. kl Havedamstræf Hos Bianca og Brian Andersen GL. Rønnevej 6, Nexø Tlf Artikel inde i bladet. Søndag d. 10. kl Parkit/papegøjetræf Hos Bjarne Lund Bygaden 7 Aakirkeby Tlf Onsdag d. 13. kl Klubaften i hulen på Aavangsskolen Maj 2011 Søndag d. 1. kl Undulattræf Hos Dan Kofod Smålyngsvejen 13, Pedersker Tlf Søndag d. 15. kl Parakit/papegøjetræf Hos John og Nancy Christensen Dyrendalsvej 11, Nylars Tlf Sverigestur d. 28 og 29. Læs mere om dette andetsteds i bladet. Søndag d. 29. kl Zebra-Mågefinketræf Hos Anders Pedersen Bjørnemøllevej 2, Klemensker Tlf Arrangementerne er for alle medlemmer af Stuekultur Bornholm. 5

6 6

7 AKTIVITETS-KALENDER Her orienterer vi om påtænkte og kommende arrangementer, der kan komme rettelser/ændringer. Alle aktiviteter vil blive refereret i kommende medlemsblade. April: Klubaften d. 13, kl. 19 i hulan Maj: Sverigestur til Helsingborg- og Sofiero, d. 28- og 29 August: Vi forsøger at arrangere en sommerfest/udflugt i uge 31/32, nærmere dato senere Tur til Helsingør fugleforening, med besøg hos nogle fugleholdere, d. 27 kl. 6,45 September: Vi besøger Kenneth Nielsen i Østerlars, i uge 37, nærmere dato i bladet senere Oktober: Udstilling i Søndermarkshallen, d. 8- og 9. December: Julehygge og præmie-uddeling, nærmere dato i bladet senere. Deadline til næste blad er den 15 April

8 8

9 Orientering fra formanden Så starter vi på et nyt år, vi har jo som bekendt afholdt vor årlige generalforsamling, Gert Andersen gik ud af bestyrelsen og i stedet blev Majken Adelsten nyvalgt. Og jeg vil benytte lejligheden til at takke Gert Andersen for godt samarbejde og byde Majken velkommen i bestyrelsen. Vores 2. revisor, Jan Kristoffersen udtrådte og i stedet blev Erling Espersen valgt, en tak til begge 2. Ved generalforsamlingen i 2010 indkom forslag fra et medlem, dette forslag blev nu ved generalforsamlingen i 2011 vedtaget, dette mindre tillæg til 5 kan ses under ref. af generalforsamlingen. Selvom Tove Vang Olsen ikke er kontaktperson for blomstergruppen mere og vi desværre står uden ny kontaktperson, så skal vi ikke undvære være stiklinge. Vi har lavet aftale med Bjørns planter og Lise sørger for stiklinge i år, det er planten Mandevilla som bliver årets stikling. Men vi søger stadig et medlem som vil påtage sig opgaven kontaktperson for blomstergruppen, ellers vil blomstergruppen gå på vågeblus. Jeg sidder stadig og tænker på stafetten som har haft en fast plads i vores klubblad, jeg syntes den mangler men hvad siger I medlemmer? og hvis der er nogen som sidder med gode ideer til at opstarte stafetten igen, enten sig oprindelige standard eller måske en fornyelse til stafetten, så giv mig et prej og jeg vil arbejde for at den genopstår. Ligeledes arbejder vi med at finde arrangementer for den kommende sæson, her I nogen ønsker eller ideer, så giv mig også her et prej. Som noget nyt i vores klubblad vil vi prøve at lave en arrangementskalender, hvor i skal kunne se hvad der kommer af arrangementer gennem hele sæsonen, dette er et forsøg på at informere jer i god tid, der vil selvfølgelig ske ændring undervejs. Til sidst vil jeg ønske alle en god sæson med masser af resultater. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at opfordre jer medlemmer til at støtte op om vore arrangementer, vi er alt for få der møder og støtter op om foreningen, mød op og vis jeres interesse, dette vil gi mig og bestyrelsen et vist skulderklap. Carsten 9

10 Havedamsgruppe i Stuekultur Bornholm Vi har i StuekulturBornholm arbejdet det sidste års tid på at starte en havedamsgruppe. I sep. Måned 2010 blev der afholdt et havedamstræf i Nexø. Brian Og Bianca Andersen viste deres havedam frem og der var mødt ca. 15 personer op til dette træf, her af ca. 6 medlemmer af StuekulturBornholm. Jeg har via mit arbejde i westernsmedjen kontakt til mange havedamsejer der efterlyser en gruppe, hvor man kan mødes og tale om erfaringer eller problemer. Vi vil i havedamsgruppen kunne trække på erfaringer fra Martin Bønnelykke fra vild med dyr i Rønne og Lars Sonne Fra Westernsmedjen og ikke mindst hinandens. Der vil blive lavet nogle aktiviteter såsom træf hvor vi mødes ude hos medlemmer der gerne vil vise deres havedamme frem. Der vil også blive lavet nogle foredrag feks. vedr. fiske sygdomme. Feks. Arbejder jeg i øjeblikke på via westernsmedjen på et foredrag/demo af vigtigheden af have en god vandkvalitet (dette vil foregå i april) så hold øje med hjemmesiden Vi vil også arbejde på at lave et foredrag om vinterklargøring af sin havedam, for der er ikke mange der er opmærksom på vigtigheden på at rense sin havedam om efteråret, da fiskene stadig har deres immunforsvar. Fiskene mister deres immunforsvar i løbet af vinteren og får det kun tilbage til foråret ca 3-4 uger efter man er begyndt at fodre. Jeg har selv oplevet at man manglede nogen at spørge til råds når man går i gang med at anlægge en havedam. 10 I sep gik vi i gang med at grave en havedam i vores have, vi gik bare i gang med de erfaringer vi havde dengang og gravede og løste problemerne efterhånden, og vi fik da også lavet en have dam på 8000 l. Vi fik i foråret 2010 fisk og planter i havedammen og fik monteret et rensnings anlæg. Men på vores ture rundt til andre medlemmer i Stuekultur Bornholm og fugle ture til det øvrige Danmark fandt vi ud af der var mange andre måder at gøre det på. Så i sep valgte vi at udvide vores havedam. Vi fjernede yderlige 14 ton jord og sten og lavede en ny havedam på 12000l og bar 5 ton marksten ind i haven Nu Glæder vi os bare til at nyde vores havedam Jeg håber at mange vil bakke op en havedamsgruppe i Stuekultur Bornholm Vi vil igen prøve at invitere til et havedamstræf lørdag d. 9 april kl. 10,00 Hos Brian og Bianca Andersen Gl. Rønnevej 6 Nexø Her håber jeg at vi kan finde et sted at afholde et havedamstræf i maj måned Så sidder der nogle der har lyst til at afholde et træf så send en mail til eller ring til Brian så hold øje med hjemmesiden for havedamstræf i maj ER man ikke medlem af stuekultur kan man melde sig ind via hjemmesiden eller sende en mail til

11 11

12 Sveriges tur Den 28. maj tager vi færgen til Ystad i Sverige, her har vi lejet et par biler, og kører op til Helsingborg fuglepark hvor vi ankommer ca. kl. 12,30. Her bliver vi vist rundt i parken og ser på dyr og fugle. Mats har så lovet os at vise parken, bagefter vil har køre os til et par fugleholdere hvor vi skal se småfugle og parkitter/papegøjer. Vi overnatter på vandrehjem og om søndagen kører vi så ud til Sofiero eller Nordviken tradgård. Kl. 18 skal vi være tilbage i Ystad og tager færgen hjem. Vi vil gøre turen så billig som muligt, ved evt deltagere vil turen for bil og vandrehjem kunne gøres for ca. 600 til 700 kr. pr. person, måske lidt billigere, hertil kommer personbillet på færgen og mad. Tilmelding nødvendig mindst 3 uger før. Mere information, ring til mig (Carsten) på tlf

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Det arbejder vi med Mange forskellige Hoya er, Orkidéer samt en masse forskellige Pelargonier. Engelske undulater Birthe & Chr. Steenberg, Storegade 3, Hasle, tlf Caiquer Sandparakit Stanley - Nymfer Blå Piones. Ruth Mortensen & Carsten Kofoed Tlf E.mail: Opdræt af udstillingsundulater, Zebrafinker, Australske Pragtfinker, Græsparakitter - Vagtler samt fisk. Anders Pedersen Tlf mobil Stueplanter: Hoya - Orkidéer - Pelargonier - Bromelia - Cyclamen. Tove & Richardt Vang-Olsen Tilf Flemming Karlsen, tlf Rødhalet Grå Jaco. Rødbrystet Senegal. Goffins Kakkaduer. Congo Papegøjer Rødbugetbunpapegøje Bianca & Brian Andersen Tlf En hel del forskellige Hoya Orkidéer: Phalaenopsis Sanne Baasch Tlf Kongealexander - Grøn Rosella - Rød Pennant - Rock Peplar - Hvidnymfe Parakit - Blåpandet Amason - Kongeparakitter- Alm. Undulater Martin & Bjarne Lund Bygaden 7, Aakirkeby Tlf Kontingent for 2011 Juniorer (til og med 16 år) kr Folke- og invalidepensionister + Ægtefælle kr Familie, uanset antal børn kr Det vi arbejder med annonce 50 kr. bedes betalt sammen med kontingentet. Kan betales via Netbank eller Postgiro nr For at have stemmeret skal kontingentet være betalt rettidigt, og registret Senest d. 10. januar. 18

19 Det arbejder vi med Hold og opdræt af Leopardgekkoer & kongepyton i flere mutationer. Marin B. Pedersen & Kristine Kofod, Mobiltlf Zebrafinker, Dværgpapegøjer, Mågefinker Rødvinget parakit- Grøn rosella Alm. Undulat Samt fisk Pouli Grønbech Tlf mobil Rødhalet Jaco - Blåpandet Amazone - Caiquer. Michael Ipsen Svanekevej 38, Rønne Tlf Blåpandet Amazoner - Gråpapagøjer - Ædelpapagøjer - Kongeparakitter - Rødvingetparakit - Pennant alm. Blå. Grøn Rosella. Jan Kristoffersen Tlf Kirsten Larsen & Leif Jensen Tlf Undulater og Kanariefugle Dorte West Tlf

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

Et godt sted at være. Din lokale fugleforening siden 1953 54. årgang Marts 2009 Nr. 1

Et godt sted at være. Din lokale fugleforening siden 1953 54. årgang Marts 2009 Nr. 1 Amager Fugleforening Et godt sted at være Din lokale fugleforening siden 1953 54. årgang Marts 2009 Nr. 1 Amager Fugleforening Foreningen er stiftet den 23. marts 1953. Foreningen er tilknyttet Danske

Læs mere

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening 40. Årgang 2015 Juni. Nr. 3 24 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815 Mail: stenaltvej29@hotmail.com

Læs mere

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

GNISTEN. Marts/April 2008 46. Årgang

GNISTEN. Marts/April 2008 46. Årgang GNISTEN Marts/April 2008 46. Årgang KLUBBLAD FOR: Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Hulby Gymnastikforening

Hulby Gymnastikforening Nr. 108 April 2015 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed var

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE SPORT FOR LIVET... I GREJS-DALEN Forår/sommer 2012 FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE Vigtige datoer Fællesopstart for alle udendørs fodboldhold 24. marts 2012 Gymnastikopvisning

Læs mere

Bridgeklubben Enigheden

Bridgeklubben Enigheden Bridgeklubben Enigheden Program for sæsonen 2015-2016 Velkommen til sæsonen 2015-2016 Sommerferien står for døren, og for mange betyder det en pause i bridgen, men sommeren byder på masser af muligheder

Læs mere