undervisere mindst glade for ledelsen Hvor er praktikpladserne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "undervisere mindst glade for ledelsen Hvor er praktikpladserne?"

Transkript

1 medarbejdernyt februar 2005 nr.7 PSYKISK ARBEJDSMILJØ undervisere mindst glade for ledelsen VELKOMMEN TIL VIBENHUS UNGDOMSVEJLEDERNE: Hvor er praktikpladserne?

2 IND:TRYK er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad. Det trykkes i 950 eksemplarer. REDAKTION: Direktør Mogens Nielsen (ansvarshavende redaktør) Direkte: Mobil: E-post: KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN: Pernille Dehn Arbejdstlf.: Mobil: E-post: Michael Schmidt Arbejdstlf.: Mobil: E-post: Marousca Helqvist Arbejdstlf.: Mobiltlf.: E-post: Deadline for indlevering af materiale til næste nummer: torsdag den 3. marts Send materialet til

3 INDHOLD 4 LEDER Mogens Nielsen 6 NY REDAKTION marousca, michael og pernille 8 TEMA : PSYKISK ARBEJDSMILJØ en medarbejderundersøgelse 12 KORT NYT diverse 14 DOWN UNDER EFTER NYE IDEER møbelsnedkerelev på den anden side af jorden 18 KREATIV KUNDEKONTAKT nye veje for at tiltrække de studerende 20 NYT FRA PERSONALEAFDELINGEN næste sæsons arrangermenter 22 VELKOMMEN TIL VIBENHUS guided rundvisning på kts seneste landvinding 26 FRA TITEL TIL TITEL jonas vinder igen norgesmesterskab FLERE NYE UDDANNELSESAFTALER PÅ KTS antallet af uddannelsesaftaler steg i OVERBLIK OVER PRAKTIKSITUATIONEN EFTERLYSES uu infomøde kts og de tosprogede 34 NYT FRA SPORTSKLUBBEN diverse 36 FLYTTEMEDDELSELSER og nye medarbejdere 39 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING og KTS vintercup 2005 bag KONTAKTENS et nyt byt-, salg-- og giv-bort-forum

4 Præludiet til åre Kort før jul lykkedes det endelig på lovformelig vis at blive definitiv ejer af Maskinmesterskolen på Østerbro, som vi omgående har døbt VIBENHUS. For virkelig at markere at købet var kommet i hus, fik vi sat to KTS-bannere op på facaden, så ingen kunne være i tvivl om, at bygningen nu langt om længe tilhører os. Forbipasserende kunne næsten tro, at KTS havde stormet og besat Maskinmesterskolen. Der manglede bare et sørøverflag ved siden af de opsatte bannere. Men selv om vi er overlykkelige for hushandlen, ønsker vi ikke at hovere. Indenfor myldrede det fortsat med såvel elever som lærere, og specielt den sidstnævnte kategori var forståeligt nok kede af at skulle rømme bygningen. Der pågår nu en større ombygning af selve maskinhallen, som skal indrettes til kantine, ligesom indgangspartiet skal bygges om efter samme koncept, som vi gradvis har gennemført på vore andre skoler. KTS elever skal ikke løse en større logistikopgave for at komme i kontakt med en medarbejder, der kan svare på spørgsmål af uddannelsesmæssig karakter. Årets nye udfordring vil så ubetinget være at skaffe praktikpladser, hvilket alle er forberedt på, ikke bliver en nem opgave. På den anden side tror vi nok, at det skal lykkes at skaffe omkring pladser i Som bekendt lykkedes det os at fremskaffe 947 uddannelsesaftaler i I øjeblikket befi nder vi os midt i en valgkamp, hvor man allerede efter den første uges tid har fjernet henholdsvis Dankort-gebyr og hjemmehjælpens stregkodesystem. Det næste, man formentlig ophæver, bliver praktikpladsbegrænsningen, idet regeringen allerede har lovet en uddannelsesgaranti til alle unge mellem år. Med praktikpladssituationen in mente minder den garanti i påfaldende grad om de 10 års garantier, man traditionelt og helt uden risiko udsteder på et vaffeljern, købt på et loppemarked. 4

5 LEDER af direktør Mogens Nielsen t 2005 Pengene til ordningen kan regeringen sagtens fi nde, idet der endnu ikke er dekreteret skattestop på afgifter vedrørende huller i isen. Den offentlige debats seriøsitet kan vel bedst beskrives med sloganet Vi ses i BIVA til et godt tilbud. I december måned modtog alle medarbejdere på KTS et spørgeskema med 59 spørgsmål formuleret af Arbejdstilsynet. 60% af alle skolens medarbejdere svarede på spørgsmålene, hvilket efter ledelsens opfattelse var en ganske pæn svarprocent, specielt når man tager i betragtning, at det er første gang, at en sådan undersøgelse er gennemført. Og hvad blev så resultatet? Ja det blev præcis så grumset som sammensætningen af et dansk folketing. Det betyder, at der er åbnet op for fl ere forskellige fortolkninger af de forskellige delresultater og udsagn, som ligger i materialet. Det psykiske arbejdsmiljø er noget, som skolens ledelse betragter med den allerstørste alvor, og her er såvel midlerne som viljen til stede med henblik på at afhjælpe de nævnte ubalancer i skoleområderne, som undersøgelsen klart har indikeret. Den foreløbige strategi er, at de lokale samarbejdsudvalg på alle 13 skoler er blevet pålagt at fi nde løsningsmodeller på de rejste problemstillinger. Hvad angår informationsdelen i skoleområderne, er det helt klart en væsentlig del af den lokale ledelsesopgave, hvilket direktionen løbende vil følge op på. Når antallet af informationer overstiger det, vi kan kapere, opstår der en flaskehals, som ledelsen har taget konsekvensen af gennem at ansætte to nye kommunikationsmedarbejdere. Vi har alle, uanset lederniveau, et medansvar for at formidle viden, motivere og inddrage skolens medarbejdere i de arbejdsprocesser, der er nødvendige for, at vi kan levere varen til de unge mennesker, vi trods alt er sat i verden til at betjene. Lidt ydmyghed over for den opgave skader som bekendt ikke. Mogens Nielsen 5

6 NY redaktion NY kommunikationsafdeling Venlig hilsen KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN Marousca Helqvist, Michael Schmidt og Pernille Dehn Fra og med dette nummer er ihåndenværende blad redigeret af KTS nye kommunikationsafdeling, der består af Marousca Helqvist, Michael Schmidt og Pernille Dehn. Et medarb ejderblad er intet værd, hvis ikke med ar bejder ne kan finde de vigtige historier i det. Derfor vil vi gerne ha ve dit bidrag til Ind:tryk. Ring eller skriv din ide til os, så kigger vi på den. Du fi nder vores numre og -adresser på side 2. Måske har du en rubrikannonce til KonTaktenS, bladets nye bagside, hvor vi forhåbentlig kan få gang i en byt-, sælg eller forær-væk-børs. Dette nummers udgave af KonTaktenS er blot et eksempel til inspiration. I næste nummer vil vi introducere os selv lidt mere grundigt og fortælle, hvad vi er ansat til at lave på KTS, og hvad I kan bruge os til. Michael Schmidt Pernille Dehn Marousca Helqvist

7 JULEARRANGEMENT 2004 Traditionen tro samledes vi i festsalen på Julius Thomsens Gade for at afholde vores julefrokost. Tirsdag den 14. december 2004 mødte 98 glade seniorer op til et par hyggelige timer sammen med gamle kollegaer. Da alle var bænket om de festligt pyntede borde, bød formand Bent Breiting velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Silden stod allerede på bordene, så det var let at komme til ved Tinas store julebuffet. Da alle havde fået stillet den værste sult, gik Mogens Nielsen på scenen og fortalt lidt om, hvad der var hændt på skolen siden generalforsamlingen. Da maden var spist og kaffen kommet på bordet, blev de seniorer, der havde fyldt rundt siden generalforsamling hyldet og fik vingaver. I år var der 11 fødselarer, der skulle hædres, JørgenUffelmann, Niels Tøstesen og Peter Stechmann 60 år, Erik Vandrup og Ole Lundberg 70 år, Preben Udesen, John Schrader, Ole Klingest og Villy Henriksen 75 år og Erik Petersen og Hans Timmermann 80 år. Traditionen tro sang vi en af de julesange, vi ikke synger juleaften. Efter kaffen gik John Schrader på scenen for at fortælle en lille historie om, hvad der sker når elever og lærere ikke taler samme sprog. Det vakte vild jubel, og John Schrader besluttede at gemme det halve af historien, til vi mødes næste gang, så alle de nye udtryk, vi lærte, kunne få tid til at bundfælde sig. Jeg vil gerne takke alle fremmødte for en DEJLIG eftermiddag. [Lillian Hansen] Sekretær i Seniorklubben SENIORklubbens 7

8 TEMA psykisk arbejdsmiljø TEMA psykisk arbejds 10 % af medarbejderne føler at de arbejder med opgaver som andre burde løse i stedet for. [Modelfoto]

9 miljø 26 % af medarbejderne synes i høj grad, at deres arbejde er stressende. [modelfoto] Hvad laver de andre egentlig? De fleste har styr på, hvad de nærmeste kolleger laver, men når man kigger længere væk end sin egen afdeling, breder uvidenheden sig. Det er et af resultaterne af medarbejderundersøgelsen om det psykiske arbejdsmiljø Kun 7 ud af 417 medarbejdere er meget utilfredse med at arbejde på KTS, men derudover viser medarbejderundersøgelsen om det psykiske arbejdsmiljø et broget billede. Mest tilfredse er de administrative medarbejdere. Undersøgelsen blev gennemført i december, og cirka 60 procent af alle ansatte har svaret. Undersøgelsen giver et øjebliksbillede, men stort set ingen forklaringer på, hvorfor billedet ser ud, som det gør. Den fortolkning skal nu foregå i de Lokale Samarbejdsudvalg (LSU), der forhåbentlig også kan finde løsninger på nogle af de problemer, undersøgelsen afspejler. Opleves det for eksempel som et problem, at 45% af medarbejderne stort set ikke har kontakt med kolleger i andre afdelinger? Eller at 53 % ikke synes, de ved ret meget om, hvad der foregår i andre afdelinger? Eller er det en naturlig følge af, at KTS er en stor arbejdsplads med mange afdelinger? En mulig sammenhæng med ukendskabet kan måske findes i de svar, medarbejderne kommer med, når spørgsmålene drejer sig om informationsniveauet på KTS. 45 % mener, informationsmængden er passende, mens 44 % mener, de får for lidt information. Kun 7 % af medarbejderne føler, de får for meget information. Noget tyder også på, at den nærmeste leder kan blive bedre til at informere. 29 % af medarbejderne er utilfredse eller meget utilfredse med den nærmeste leders evne til at informere om vigtige ting. Oprustningen med to nye kommunikationsmedarbejdere er et udtryk for, at direktionen er opmærksom på det udækkede informationsbehov. MEDARBEJDERUNDERSØGELSEN om det PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Spørgeskemaet blev i december sendt til alle ansatte på KTS Det består af 59 spørgsmål, formuleret af Arbejdstilsynet Besvarelsen og behandlingen af data er anonym 417 personer eller cirka 60 % af alle ansatte har svaret på skemaet. 9

10 Underviserne er mest utilfredse med ledelsen 53 % af medarbejderne føler, at de i høj eller i nogen grad er alene om opgaver, som de egentlig gerne ville samarbejde med andre om [modelfoto] Blandt det administrative personale er 5% utilfredse med den nærmeste leder. Blandt underviserne er tallet 28%. Også ledernes evner til at motivere, stille tydelige krav og inddrage medarbejderne i beslutningerne vurderes mere negativt af underviserne 42 % af underviserne er næsten eller slet ikke tilfredse med ledelsesgruppen, mens det samme tal er 12 % blandt de administrative medarbejdere. Tendensen gør sig også gældende i alle de spørgsmål, der handler om den nærmeste leders evner til at motivere, stille krav og inddrage medarbejderne. Her er underviserne generelt mere utilfredse. Kigger man ud i de enkelte afdelinger, er især underviserne på Tuborgvej med til at trække tallene i negativ retning. Her er 67 % næsten ikke eller slet ikke tilfredse med deres nærmeste leder mod 28 % blandt alle undervisere på KTS. Samme høje frekvenser gentager sig, når man spørger underviserne på Tuborgvej om deres nærmeste leders evne til at motivere, stille tydelige krav og inddrage medarbejderne i vigtige beslutninger. Heller ikke ledergruppen er underviserne på Tuborgvej begejstret for. 51 % er utilfredse eller meget utilfredse med ledernes evne til at samarbejde, og 68 % er næsten eller slet ikke tilfredse med ledelsesgruppen. Samme tal blandt alle undervisere er henholdsvis 42 % og 31 %. Det administrative personale er anderledes glade for både ledelsesgruppen og nærmeste leder. 92 % er i høj eller nogen grad tilfredse med den nærmeste leder og 87 % med ledelsesgruppen. Også i alle andre spørgsmål, der handler om lederens evne til at motivere, stille tydelige krav og inddrage medarbejderne i beslutninger, er der tilsvarende overvægt af positive svar blandt det administrative personale. 10

11 Kollegerne påskønner hinanden Når det gælder de nærmeste kolleger, er tilfredsheden meget stor. 66 % er meget tilfredse eller tilfredse med kollegernes påskønnelse. Som modvægt er generel anerkendelse, ros og belønning en mangelvare Skulle man tegne et vejrkort over det kollegiale klima på KTS ville det ligne en god dansk sommer. Overvejende sol, behagelige temperaturer og enkelte, lokale byger. 86 % føler i nogen eller høj grad, at kollegerne giver opbakning, opmuntring, forståelse og sympati, når der er brug for det. Når man spørger folk, om de bliver belønnet, når de gør en ekstra indsats, lukker skyerne dog til. Kun 4 % svarer, at de i høj grad bliver belønnet efter at have gjort en ekstra indsats. Anerkendelse og ros er heller ikke en naturlig del af kulturen på KTS, hvor kun 9 % synes, at de i høj grad og 45 %, at de i nogen grad får anerkendelse og ros. et emne på medarbejderudviklingssamtalerne (MUS). Dem har 52 % af medarbejderne deltaget i inden for det seneste år og 29 % tidligere. Af dem, der har deltaget i MUS, er 36 % tilfredse eller meget tilfredse med forløbet af samtalen mens tallet falder til 20 %, når spørgsmålet lyder, om man er tilfreds med opfølgningen på sin MUS. Faktisk er 32 % utilfredse eller meget utilfredse med opfølgningen. Det gode klima blandt de nærmeste kolleger afspejles ikke i samarbejdsudvalgene. Selv om 80 % mener, at arbejdet i samarbejdsudvalget er vigtigt eller meget vigtigt, er 17% utilfredse og 11 % meget utilfredse med den måde, samarbejdsudvalget fungerer på. Blot 20 % er meget tilfredse eller tilfredse med arbejdet i samarbejdsudvalget. [Pernille Dehn] 24 % af medarbejderne føler, at de har alt for meget arbejde i forhold til deres arbejdstid [modelfoto] TEMA psykisk arbejdsmulijø Måske har manglen på ros været 11

12 [Kort nyt] SEMINAR FOR NYE MEDARBEJDERE Så er det igen ved at være tid for SEMINAR FOR NYE MEDARBEJDERE. Seminaret er en del af skolens personalepolitik, der blandt andet skal sikre, at nye medarbejdere bliver introduceret til skolens målsætninger og den mangfoldighed af aktiviteter, der foregår på vores fælles arbejdsplads. Medarbejdere, der er ansat efter oktober 2004, bliver indkaldt til seminaret, der fi nder sted tirsdag den 8. og onsdag den 9. marts 2005 kl DET SKER PÅ SEMINARET : Direktør Mogens Nielsen byder velkommen Skolens organisation v/vicedirektør Flemming Brandt Skolens administration v/administrationschef André Sejer Winther DTL, AC og HK Skolens historie Skolens produkter, vedligeholdelse og udvikling på det pædagogiske område Personaleudvikling Driftsudvikling Kommunikation Personaleforeningen Rundtur på skolens adresser Morgenmad og frokost begge dage Seminaret er struktureret med oplæg om formiddagen og rundtur om eftermiddagen til skolens forskellige adresser. En indkaldelse bliver sendt ud til den enkelte medarbejder. [Marousca Helqvist] LEDERNE SKAL PÅ SKOLEBÆNKEN En gang om året får KTS cirka 3 millioner kroner af Undervisningsministeriet for at arbejde med kvalitet inden for forskellige områder. Nogle af pengene får skolen for at arbejde målrettet med at udvikle sine ledere. Selv om der arbejdes en del med lederudvikling på fl ere niveauer, kan man ikke sige, at der hidtil er foregået en egentlig målrettet fælles lederudvikling.

13 Men nu skal alle ledere, fra direktøren til kontorlederne, på kursus sammen. Hovedformålet er at få udviklet et fælles sprog for ledere på KTS. I øjeblikket er kurset på tegnebrættet, men i næste nummer af Ind:tryk går vi tættere på indholdet. [pde] KONGEDYBET BYDER NYE ELEVER VELKOMMEN Nye elever på Service Grundforløbet på Kongedybet er her i gang med at præmiere hinandens opgaver, som de har løst i løbet af deres introduktionsuge. Alle nye elever får tilbudt at møde op en uge før, den egentlige undervisning begynder. Her sættes de sammen i blandede hold for at prøve forskellige ting i værkstederne. De får også udleveret et kamera, der skal bruges i opgaveløsningen. Fredag skal opgaveløsningen præs enteres for de andre på en planche, og her er vi lige midt i voteringen. Hver gruppe har fået udleveret to guldkarameller, som de skal placere ved den bedste opgave. Vindergruppen fik en tur i biffen. [pde] 13

14 Down under efter nye ideer Til marts tager møbelsnedkerelev Jacob Ulrich til Australien for at lære og lære fra sig. Han glæder sig især til samarbejdet med folk, der har en friere tilgang til møbeldesign end herhjemme Jacobs praktiksted Legaterne er ikke hentet hjem endnu, men billetten er bestilt. Møbelsnedkerelev Jacob Ulrich skal til Australien, ligegyldigt hvad der sker. Helt præcist til Brisbane, hvor møbelsnedker Roy Schack har værksted og showroom. Jeg kan ikke sige nej. Så må pengene komme senere. Jeg elsker at rejse og opleve andre kulturer, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med en, der brænder mere for møbler end profit, siger Jacob, der til daglig er

15 i skolepraktik på Rebslagervej. Traditionerne strammer Roy Schack er ligesom Jacob inspireret af det enkle, danske møbeldesign, men i modsætning til i Danmark, fornemmer Jacob, at australierne er mere eksperimenterende. Vi har en stolt møbeltradition i Danmark, men den er måske gået lidt i stå. Hvis man skal sælge et dyrt møbel i Danmark, forventer folk, at der følger et kendt navn med. Det meste af det, vi sælger til udlandet er tegnet af designere i 50erne. Jeg savner lidt mere frihed. Den frihed forventer Jacob at finde i Brisbane, hvor Roy Schack primært laver egne møbler, men også arkitekttegnede. De to mødte hinanden, mens Jacob var i virksomhedspraktik i enmandsfirmaet Møbelsnedker Søren Risvang. Australieren var på møbelmesse i Danmark og ville gerne se et dansk værksted. Under samme besøg sagde han, at hvis nogen skulle have lyst, var de velkomne i Australien. Jacob fandt senere ud af, at man kan tage 15

16 Overskrifterne er dansk møbelsnedkeri og den danske uddannelse. Den australske uddannelse tager kun et år, men Jacob mener ikke, at det nødvendigvis gør den ringere end den danske. Her er Jacob Ulrich (nummer 2 fra venstre) foran katederet i SKP på Rebslagervej. Om kort tid er det ham selv, der underviser i Australien. Måske lærer de lige så meget som os på et år. De er højst 12 elever ad gangen med to instruktører, og deres værksteder er åbne døgnet rundt. De laver lige, hvad de har lyst til. I Danmark er der mange lærlinge, der pudser MDFplader i månedsvis, pointerer Jacob. sin SKP-løn med til udlandet, og efter en og en telefonsamtale var rejsen en realitet. Fra skolebænk til kateder I Australien er det svært at leve af arbejdet for små håndværksvirksomheder, så ved siden af underviser Roy Schack. Det skal Jacob også. Det foregår om lørdagen, hvor folk med interesse for møbelsnedkeri betaler for kurser, hvor de for eksempel laver møbler inspireret af dansk møbeldesign. Jeg er næsten udlært nu, så jeg kan godt undervise, siger Jacob, der ikke skal nøjes med lørdagskursisterne. Roy Schack har nemlig også booket Jacob til at holde foredrag for eleverne på The Sturt School for Wood i Sydney, hvor australieren selv er udlært. Også prisen adskiller de to landes uddannelser. I Australien koster den etårige uddannelse kroner, som eleverne vel at mærke selv betaler. Tidlig udlængsel Det med udlandet er ikke nyt for 28årige Jacob. I midten af 90erne søgte han ind på forskellige engelske universiteter. Han ville læse antropologi, og på University College London slap han gennem et snævert nåle-

17 efter nye ideer Down under øje. Han var blandt de 40 ud af en samlet ansøgerskare på 2000, der kom ind. Det var en ordentlig omgang. Man skulle blandt andet til et 45 minutters interview med en professor, og jeg aner ikke, hvorfor de valgte mig, siger Jacob og skraldgriner. Og indrømmer, at hans engelske kæreste Clare hjalp ham lidt med ansøgningen. Clare havde han mødt under en rejse til Indien. Med en bachelor i antropologi og en følelse af, at der skulle ske noget andet, vendte han og Clare i 2001 tilbage til Danmark,. Noget andet endte med at blive møbelsnedkeriet, og til september er han udlært. Jeg håber på engang at blive selvstændig, men i første omgang vil jeg gerne ansættes. Jeg mangler rutinen i at få stukket en opgave i hånden og selv skulle klare at løse den, siger Jacob. I allerførste omgang gælder det dog knap halvanden måned i Brisbane, Australien. [Pernille Dehn] 17

18 KUNDEKONTAKT Erhvervsakademi Lygten er gå et nye veje for at tiltrække studerende til de videregående voksenuddannelser. Nu kigger man også mod fjernøsten efter nye kunder 7000 breve er sendt til tidligere elever på KTS, og det lokale erhvervsliv er kontaktet for at få en dialog i gang. Næste punkt på ønskesedlen er at udbyde videregående voksenuddannelser (VVU) til danske virksomheder i Kina. Og så vil man gerne samarbejde mere med andre KTS-afdelinger. Traditionel markedsføring med annoncer i dagspressen og informationsmøder virkede ikke rigtigt, da Virksomhedssekretariatet skulle rekruttere elever til VVU. Derfor tog Erhvervsakademi Lygten andre midler i brug for at nå ud til kunderne. I samarbejde med IKT-afdelingen fandt man frem til navne og adresser på alle elever, der inden for de seneste 10 år har forladt KTS med et eksamensbevis i hånden. Og så sendte man dem et brev, hvor de kunne læse om muligheder for efteruddannelse inden for akademiets områder: Ledelse, kommunikation, IT og produktudvikling. Vi har den styrke, at vi kan tilbyde vores tidligere elever efteruddannelse på en skole, de kender i forvejen, siger Michael Holmstrøm, konstitueret inspektør på Erhvervsakademi Lygten. Og behovet er der. Mange tidligere elever er i dag mestre i egen virksomhed. De står pludselig over for nye udfordringer som kommunikation med kunder og ledelse af medarbejdere. Fleksibelt er godt Som videncenter for det regionale erhvervsliv gik man også til virksomhederne og fi k en varm velkomst. VVU er kompetencegivende og giver adgang til at læse videre på masterniveau, og uddannelserne kan tilrettelægges meget fl eksibelt. Det er noget, erhvervs - livet kan lide. 18

19 Indtil videre er der kommet mange gode kontakter og også konkrete kurser ud af virksomhedskontakten. 19 medarbejdere fra Sterling skal have en uddannelse i ledelse og kommunikation, og her har især fleksibiliteten i uddannelsen været vigtig. Kabinepersonalet farter land og rige rundt, så webundervisning kombineret med seminarer er en god løsning for dem. I øjeblikket forhandler akademiet med NOVO, SAS og Rigshospitalet om at uddanne ledere. Et samarbejde med kursusafdelingen i Københavns Kommune er også kommet i gang. Ud i verden Står det til erhvervsakademiet skulle VVU gerne blive grænseoverskridende i bogstavelig forstand. Foreløbig har akademiet haft kontakt til Dansk Industri (DI) og Ledernes Hovedorganisation (Lederne) for at få et samarbejde i gang. Erhvervsakademiet vil gerne udbyde VVU til danske virksomheder i Kina med deres danske og kinesiske ledere som målgruppe. Såvel DI som Lederne bakker op om initiativet, og nu skal akademiet afdække markedet og finde ud af, hvilke virksomheder der skal kontaktes. Og hjem igen Erhvervsakademiet Lygten vil dog også gerne have gang i samarbejdet internt på KTS. Når Virksomhedssekretariatets konsulenter besøger mestre og virksomheder, har de relevante brochurer med fra akademiet, men Michael Holmstrøm kan se langt fl ere interne muligheder. Vi skal have fat i de afdelinger, der leverer studerende til vores uddannelser, for eksempel HTXelever. Men også i alle de vejledere, der har kontakter til skole og gymnasielever og underviserne i EUD-afdelingerne, der har et stort branchekendskab. Vi har fokus på det, men det er også et spørgsmål om bemanding, siger han. [Pernille Dehn] Gammeldags klasseundervisning duer som regel ikke, når Erhvervsakademiet Lygten skal skrue uddannelsesmoduler sammen. Fleksibilitet og netundervisning er nogle af de redskaber, der tages i brug.

20 NYT fra PERSONALEforeningen Tilmelding til alle arrangementer og afstemning foregår på de udsendte blanketter. Alle henvendelser om Personaleforeningen rettes til Eva Andersen, tlf.: , SOMMERARRANGEMENT MED CIRKUSREVYEN Til vores sommerarrangement den 16. juni 2005, har Personaleforeningen indkøbt 100 billetter til Cirkusrevyen. Hvis du allerede nu ved, at du vil deltage, kan du reservere billetter til dig selv og en ledsager. Vi regner med, at prisen for hele sommerarrangementet (revybilletter og spisning) bliver cirka 400 kroner pr. person. Der kan kun købes billetter til det samlede sommerarrangement. LANGELANDSFESTIVAL Gå ikke glip af fire dage med god musik, festligt samvær, hygge og sjov for både børn og voksne, når personaleforeningen igen i år inviterer til festival. Nu er det nemlig blevet tid til at bestille billetter til dette års Langelandsfestival, der afholdes den 27, 28, 29 og 30. juli 2005! Langelandsfestivalen er blandt andet: Et kæmpe børneland med masser af underholdning og aktiviteter samt frivillige børnepassere, så de voksne kan få et par timer for sig selv Hyggelige Rudkøbing by med butikker og spisesteder Festivalstrand med Beach Bar, sand og krabber Stort campingareal opdelt efter støjniveau KTS plejer at vise flaget i familieområdet Handelsgade med mange boder, hvor man kan finde alverdens ting Men vigtigst af alt stemningen!!! Det er ikke uden grund at Langelandsfestivalen bliver kaldt Danmarks største havefest Pris for 4 dage med camping: Voksen: 750 kroner Barn: 350 kroner Barn under 7 år: gratis Husk du kan få rabat til én ledsager (barn eller voksen), og der er mulighed for lån af telt via Personaleforeningen. Tilmelding senest 21. februar 2005 Yderligere information kontakt Keld Kurdahl på , Eva Andersen på 3721 eller tjek

21 BYVANDRING Personaleforeningen har arrangeret byvandring i det gamle København og har fået Allan Mylius til at guide os. Vi mødes på Gammel Torv, søndag den 22. maj 2005 klokken 14. Undervejs gør vi ophold på et listigt sted og indtager en lille en til halsen. Herefter fortsætter turen frem til klokken cirka 17, hvor vi slutter af med stegt flæsk og persillesovs ad libitum samt to øl eller vand i Københavner Caféen i Badstuestrædet. Prisen er 160 kroner for medlemmer og 160 kroner for en ledsager. Hvis du vil med, skal du være hurtig der er kun plads til 50 personer! AFSTEMNING OM UDFLUGT Personaleforeningen vil som noget nyt i år prøve at arrangere en heldags bustur til enten Legoland, Egeskov Slot eller Hansapark. Vi vil derfor høre medlemmerne, hvad der er mest interesse for. Hvis der er deltagere nok, går turen derhen, hvor der er størst tilslutning. Du afgiver din stemme på den blank et, du har fået pr februar: Skærmydsler (udsolgt) 15. marts: Generalforsamling 4. april: Godnat til dyrene 8. april: Operahuset (udsolgt) 22. april: Byvandring Københavns rådhusplads 1939 YT fra PERSONALEforeningen 16. juni: Sommerudflugt

22 DET ER IKKE TIL AT SE DET ENDNU, men i dette lokale vil der om godt et halvt år blive indtaget både fysisk og åndelig føde, når den nye KANTINE står klar Vicedirektør FLEMMING BRANDT viser rundt på KTS nye afdeling VIBENHUS på Jagtvej

23 VIBENHUS Jeg lukker den nuværende kantine, den er for lille. Men hvis du kigger derover, siger Flemming Brandt og peger med begge hænders pegefingre over mod bygningen, der som den sidste vil blive tømt, inden Maskinmesterskolen for altid forlader lokalerne på Jagtvej og flytter til DTU i Lyngby. Efter sommerferien i år er motorerne i det store, åbne maskinlaboratorium afløst af sandwichspisende og gruppearbejdende elever. Et ekstra dæk vil være bygget ind, så der bliver mere plads i det højloftede rum, og i den mindre bygning ved siden af er en af læsesalene indrettet med glasvægge mod kantinen. Den nuværende kantine i bygningen overfor bliver i stedet læseområde for nogle af de cirka 600 årselever, der kommer til at fylde lokalerne med liv og larm. Liv og larm er der ikke meget af i dag, hvor de solide røde teglstensbygninger fra 1941 stadig emmer af noget fortidigt. I foyeren modtages man til højre af en statue af tidligere forstander for Maskinmesterskolen, Heinrich Gille, en bøst udseende herre. På den modsatte væg husker mindetavler i hvid marmor alle besøgende på de elever fra Maskinmesterskolen, der faldt på søen under de to verdenskrige. Det eneste, man hører, er en fjern mumlen af stemmer fra bogudsalget, der endnu ikke er flyttet ud. Når man kommer her ind som kunde i dag, mødes man af stilhed. Administrationen ligger på 1. sal, og det duer ikke, siger Flemming Brandt, og slår ud med hænderne mod den skolebetjentlejlighed, der ligger godt gemt bag søjler og mindetavler. Alt det her skal rages ned. I stedet skal der være glasvægge, og her skal vejlederne og administrationen sidde. Dørene i indgangen skal være automatiske. Når de unge kommer ind her, kan de ikke rigtigt lide det, de er generte. Derfor skal der være liv her, så føler de sig mere trygge, forklarer Flemming Brandt, der har svært ved at skjule sin glæde over, 23

24 velkommen til Forhal Festsal Laboratorium Klasselokale at det er lykkedes at få skrevet slutsedlen under. KTS fik allerede for godt tre år siden bygningerne på Jagtvej i søgeren, men først omkring juletid gik handelen endeligt på plads. Modsat skolebetjentlejligheden ligger skolens imponerende festsal. Meterhøje freskomalerier pryder væggene, alle malet af Kræsten Iversen, tidligere professor ved Kunstakademiet. Festsalen er oprindeligt udstyret med en balkon, der i dag er lukket af. Men den vil være bragt tilbage til sin oprindelige funktion, når arkitekter og håndværkere er færdige. Til venstre for festsalen ligger et stort set fuldt udstyret laboratorium. Her skal ikke gøres meget, før det er klar til at tage imod HTX-eleverne efter sommerferien. For godt to år siden blev klasselokaler og gangarealer malet. Alt står indbydende i lyse farver med nye gardiner i lokalerne og linoleum på gulvene. Det er begrænset, hvad der skal bruges af penge her. Den største udgift bliver installation af edb-stik, for der er kun et stik i hvert lokale i dag. Og så kommer indretningen af den nye kantine naturligvis også til at koste noget, siger Flemming Brandt. Gårdhaven, [billedet yderst til højre på næste side] der blandt andet rummer et bassin med kølevand til de store motorer, binder alle bygningerne sammen. Til venstre ses maskinlaboratoriet, der bliver til den nye kantine med den tilstødende bygning, hvor en af de nye læsesale skal indrettes. Lige for ligger laboratoriet med festsalen bagved og til højre anes foyeren. På tredie sal er håndværkerne begyndt på ombygningen, og når Vibenhus står helt klar, vender IND:tryk tilbage for at se det endelige resultat. [tekst: Pernille Dehn] [foto: Christian Thøgersen] 24

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra møde i Grafisk og mediegrafisk lokalt uddannelsesudvalg ved Københavns Tekniske Skole, afholdt den 4. april 2011 i Julius Thomsens Gade.

Referat fra møde i Grafisk og mediegrafisk lokalt uddannelsesudvalg ved Københavns Tekniske Skole, afholdt den 4. april 2011 i Julius Thomsens Gade. Referat fra møde i Grafisk og mediegrafisk lokalt uddannelsesudvalg ved Københavns Tekniske Skole, afholdt den 4. april 2011 i Julius Thomsens Gade. Udvalgets medlemmer: Simon Tøgern x HK - mediegrafiker

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100.

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. NR. 100 JANUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. Lad os håbe medlemmerne fremover vil

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F)

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F) LUU møde, Tømrer. Københavns Tekniske Skole Marielundvej 44, Herlev d. 17.1.2012 kl. 15.0 17.00 Deltagere: Bjarne Petersen (3F), Morten Liisberg (DB), Thomas Groth (KTS), Ole W. Nielsen (Virks. sekr.),

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk http:/ /uv.taarnby.dk/uu 2008/09 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere