for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11"

Transkript

1 for Øster Snede sogn - April - Maj 2014 PRÆSTENS SPALTE Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN Side 11 GUDSTJENESTER Side årgang 2014

2 ØSTER SNEDE SOGN Øster Snede Kirke: Sognepræst: Anders Dalgaard, Lindvedvej 34, Ø. Snede, tlf (Fri mandag) Graver: Steen Madsen, Båstrupvej 31, Båstrup, tlf Døbte: : Rikke Wiwe Hansen : Carl Mejer Kristensen : Bennie Lavard Bonde Clausen : Bella Fæster Rex Justesen : Julie Sæderup Pedersen : Theo Helth Meldahl Døde og begravede: : Betty Sørensen Organist: Lissy Jakobsen, Vandmøllevej 57, Krollerup, tlf Kirkesanger: Anders Nielsen, Nørrehedevej 37, Krollerup, tlf sognemedhjælper: Lisette Vestergaard, Lilleskoven 53, Hedensted, tlf Menighedsrådsformand: Verner Rud Nielsen, Fælledvej 60, Kragelund, tlf Kirkeværge: Elisabeth Jørgensen, Højmarksvej 62K, Kragelund, tlf Kirkebladet: Kirkebladet udgives af Øster Snede menighedsråd. Redaktionsgruppe: Anders Dalgaard (ansv. red.), Verner Rud Nielsen, Lenette Ude Blond, Lene Thomsen og Merete Skovgaard-Jensen Tryk: Grafisk Hus, tlf

3 Præstens spalte Fastelavn Når jeg tænker tilbage på oplevelserne fra fastelavn i min barndom, så kommer billederne frem af, hvordan vi om morgenen vækkede mor og far ved at slå på deres dyner med fastelavnsris, som mor i øvrigt havde lavet til os og fyldt med karameller; eller jeg husker, hvordan vi havde lavet masker og udklædt os i mors eller fars gamle tøj og gik til naboen for at rasle og synge: Ka du gætte hvem jeg er? Ka du gætte, hvem jeg er? for jeg har fået maske på ; og i FDF slog vi katten af tønden, og en enkelt gang var der endda en rigtig kat i tønden den var dog død. Men hvad udtrykker Bibelen om faste og fastelavn? Fastelavn er ikke i sig selv en bibelsk højtid. Alligevel er fastelavnssøndag en helligdag i folkekirken. Fastelavn er nemlig indgangen til fastetiden, og fasten kender vi fra Bibelen. Jesus giver endda anvisninger på, hvordan man bør faste: Man må ikke gøre som farisæerne og gå rundt med et forpint udtryk, for at alle kan se, at man faster, men man skal faste i det skjulte. Fasten er kommunikation til Gud og ikke til mennesker. Det er altså ikke fasten i sig selv, der er noget i vejen med. Men hvis man skilter med det, for at andre skal se, hvor from man er, skrumper fromheden ind. I den kristne kirke er fastetiden en forberedelsestid til påsken, på samme måde som adventstiden er en forberedelse til julen. I fasten er det meningen, at man skal skrue ned for tilknytningen til den materielle verden og forberede sit sind og sit hjerte til at tage imod påskens budskab. Fastens liturgiske farve er lilla ligesom adventstidens. Den lilla farve betegner både bod og forventning. Jeg ønsker jer alle en god fastetid. AD I Det Gamle Testamente er fasten primært en måde at henvende sig til Gud på, f.eks. for at vise anger eller for at formilde Gud. David faster forgæves, da hans søn ligger for døden, for at Gud skal lade drengen leve. Indbyggerne i Nineve redder deres by, som Gud vil tilintetgøre på grund af deres ondskab, ved at udråbe en faste. Faste er i Det Gamle Testamente altså en form for kommunikation med Gud, ligesom bøn også er det. Det Nye Testamente beretter, at Jesus straks efter sin dåb bliver ført ud i ørkenen af engle. Her faster han i 40 dage for at forberede sig til sit virke på jorden. Jesus fastede altså. På et senere tidspunkt bebrejder jøderne Jesus, at hans disciple ikke faster. Hertil svarer Jesus, at brudesvendene (disciplene) ikke kan faste, mens brudgommen (Jesus) endnu er hos dem. Fasteritualet er et udtryk for sorg og anger, men mens Jesus er blandt disciplene, er det tid til at feste. 3

4 fremtidens kirkegård Fremtidens kirkegård Øster Snede kirkegård ændrer udseende i de kommende år som følge af en udvikling, som allerede er i gang, og som forventes forstærket i de kommende år. Udviklingen går i retning af flere tomme gravsteder som følge af ændrede begravelsesmåder med færre kistebegravelser og tilsvarende flere urnenedsættelser. Dertil kommer færre forlængelser af gravstedsretten efter udløb af fredningstiden, som er 30 år for kistegrave og 10 år for urnegrave. Menighedsrådet har taget imod provstiets tilbud om at få udarbejdet en vurdering af kirkegårdsarkitekt Preben Skaarup, Aarhus, af den langsigtede tilpasning af kirkegården til det fremtidige behov. Kirke- og kirkegårdsudvalget og kirkeværgen har behandlet den udarbejdede rapport om langsigtet tilpasning af kirkegården. Det overordnede ønske er at bevare en smuk og harmonisk kirkegård samtidig med, at arbejdet med den løbende vedligeholdelse af kirkegården fremover kan mindskes. Det skal derfor tilstræbes at mindske antal tomme gravsteder, hvilket primært vil ske gennem anvisning af nye gravsteder i bestemte områder og udlægning af sammenhængende tomme gravsteder i græs. Som det fremgår af skitsen af Øster Snede kirkegård, som den ser ud i dag, er der mange tomme gravpladser. Disse er markeret med gult. Der er flest tomme gravsteder nord og øst for kirken. Urnebegravelser og anonyme begravelser kan finde sted i plænen mod øst. Dertil kommer, at en række vestvendte kistegrave i det nordvestlige hjørne er taget i brug til urnegrave. Efter indstilling fra Kirke- og kirkegårdsudvalget og kirkeværgen har menighedsrådet besluttet: 4 Nuværende situation

5 fremtidens kirkegård at der principielt lukkes for nye gravsteder i hele området nord for den nordlige hovedsti og øst for den tværgående sti mellem de to låger mod nord og syd. Det samme gælder for området lige nord for kirken. For resten af kirkegården lukkes der ligeledes principielt for nye gravsteder i vestvendte rækker med traditionelle kistebegravelser. Dog skal der for alle lukkede områder dispenseres for ønsker om begravelser og urnenedsættelser i familiegravsteder og i tomme gravsteder i umiddelbar nærhed heraf at når gravsteder nedlægges i de lukkede områder, udlægges disse i græs, så snart der begynder at være flere tomme gravsteder, som støder op til hinanden. Stierne i disse områder udlægges også i græs i takt med nedlæggelse af gravsteder at traditionelle urnegravsteder med hæk kan udlægges, hvor vestvendte gravsteder er sløjfet at behovet for anonyme gravsteder vurderes at være dækket af de områder, der allerede er udlagt hertil at alle gravstedsformer fremover frit kan benyttes til nedsættelser af kister eller urner at kistegrave, urnegrave og plænegrave indpasses og nummereres efter det gældende kirkegårdskort at de åbne områder med græs forskønnes med plantning af spredte træer og trægrupper Skitsen af Øster Snede kirkegård i fremtiden er ikke tidsbestemt, men ligger år ude i fremtiden. Det er usikkert, hvor hurtigt ændringerne vil slå igennem. VRN Fremtidig situation 5

6 Kirke gennem generationer Redaktionen har opfordret familien Gamst til at give udtryk for tanker om det at være knyttet til Øster Snede kirke gennem generationer. Vi er blevet bedt om at skrive nogle af vores tanker om at komme i kirken - gennem tre generationer. Vi er en familie, bestående af Elna og Jens, forældre til Therkel. Therkel er gift med Lisbeth, og sammen har de 4 børn: Anne (14 år), Daniel (12 år), Johan (8 år) og Albert (5 år). For Elna og Jens har søndag og kirkegang altid hørt naturligt sammen. Det har de begge taget med dem fra deres hjem og ønsket højt at videregive det til deres børn. Det er derfor en stor glæde, at de kan dele det med den næste generation. Da de påbegyndte pensionisttilværelsen, flyttede de til Øster Snede - og har altid været glade for at komme i Øster Snede kirke. Af højtider for Therkel og Lisbeth og børnene så står julen højt. De er glade for julegudstjenesten om formiddagen, hvor det er SÅ nemt at komme som familie. Men også de mange forskellige gudstjenester i påsken har stor betydning. Sidste år oplevede de én af kirkens funktioner konkret i deres familie: konfirmation. Anders Dalgaard har døbt alle fire børn, og nu fulgte de for første gang konfirmationsforberedelserne på tæt hold. Det var en god oplevelse, hvor de mærkede, at selve konfirmationen var nærværende og personlig, med plads til alle. Elna og Jens siger, at vi i kirken har et fast og meget rigt opbygget ritual, som vi kan følge hele kirkeåret igennem. Noget de som unge måske ikke tænkte så meget på, men som de mere og mere ser værdien i. De er taknemmelige for den sande og gode forkyndelse der er i kirken, som gør, at de med glæde kommer søndag efter søndag. Det er lidt ekstra bonus at møde sine bedsteforældre i kirken, hvorfor der ofte bliver vinket tværs gennem kirken. Børnene bemærker, at de tit får en kvik bemærkning med af Anders, når kirken er slut. F.eks. husker de hans forslag om at lave en klatrevæg til børnene på kirkens gavl. Therkel og Lisbeth har gjort brug af Øster Snede kirke den tid, de har boet her. De prøver at komme i kirke så ofte, det er muligt, da det for dem er en god måde at starte søndagen på. Det er bestemt ikke altid, det frembringer jubel i børneflokken, når de som forældre prioriterer at komme af sted som familie. De oplever, at der naturligvis bruges meget tid på børnenes præmisser i ugens løb. Derfor må børnene også følges med dem 1½ time om søndagen. Børnene synes, det er rigtig godt, at kirketiden er ændret til kl Drengene synes det er godt, når der er børnekirke, så sker der noget andet, og man skal ikke sidde så stille. For Elna og Jens er kirken det sted, hvor de henter næring til livet som kristen, hvor de kan lovsynge i tak og få trøst i sorg. Et sted hvor de møder glædens budskab i kirkeårets højtider. Kirken har været rammen om de største begivenheder i deres liv: dåb, konfirmation og bryllup. 6

7 Redaktionen har besøgt Lone og Bjarne Henriksen, deres børn Rebekka, Daniel og Simon samt Lones forældre Elsa og Thomas Christensen til en snak om Øster Snede kirkes betydning for dem og deres familie. Kirke gennem generationer Hvad betyder Øster Snede kirke for jer: Thomas og Elsa: Den er uundværlig for os! Elsa: Det har aldrig været til diskussion, om vi skulle i kirke, når det var søndag. Lone supplerer med at sige, at tankegangen om, at søndag hænger sammen med kirkegang, er noget, hun har taget med sig i sit voksenliv. For hende er det en god pause; et sted i ugen, hvor man kan stoppe op, følge med i den rytme og ja, nærmest rutine, der er i gudstjenesten. Den kan man få lov til at hvile i og være en del af uden nødvendigvis selv at skulle bidrage. Daniel fortæller, at han altid har en stor bog med i kirken, mens Simon hygger sig med at lave matematikstykker. Derudover mener Rebekka, at det er særlig godt at komme i børnekirke, fordi hun dér forstår mere, end hun gør af den prædiken, der bliver holdt til de voksne. Desuden er det rart at være til børnekirke, fordi man kan bevæge sig lidt rundt imens. Elsa fortæller også, at hun nyder at komme i kirke, fordi man får et fællesskab foræret. Hvis hun og Thomas ikke har andre planer en søndag, er det rart at komme i kirke også for at se nogle andre mennesker. Bjarne fortæller, at familien vender tilbage til kirken, fordi det er helt nødvendigt for deres tro; det er godt at lytte til forkyndelsen og at være en del af fællesskabet. Hvilke traditioner i Øster Snede kirke betyder mest for jer: Bjarne: Jeg synes, at nadveren er et højdepunkt, fordi det på en særlig måde lægger op til stilhed, bøn og eftertanke. Rebekka: Jeg kan meget godt lide høstgudstjenesterne. De er flotte, der er faner og et bord med frugt. Jeg kan også godt lide friluftsgudstjenester, fordi man kan få lov til at bidrage, og fordi det er en slags børnegudstjeneste. Men måske kan jeg allerbedst li jul, fordi der er adventskrans og juletræ. Daniel: Jeg kan bedst lide høstgudstjenester, fordi det er sjovt at gå med faner. Simon: Børnegudstjenesterne er bedst, fordi man aldrig helt ved, hvad der sker. Thomas fremhæver prædikenen, fordi vi i Øster Snede er privilegerede og kan lytte til en god præst. Lone runder af: Det er jo lidt specielt med gudstjenesten, at der er mange ting, som er de samme. Jeg synes, det er rart med genkendeligheden og forudsigeligheden. Ritualerne i kirken hjælper os med at sætte ord på noget af det, vi selv kan have svært ved at finde ord for. Andre har igennem bønnerne sat ord på vigtige ting på en dyb måde. MSJ 7

8 8 Spejderne De grønne pigespejdere (Smutter) Kontaktperson Birgitte Laursen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 2. kl kl. De grønne pigespejdere (Spejdere) Kontaktperson Kirsten Kjær Andersen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 5. kl. og opefter KFUM-Spejderne (Ulveunger) Kontaktperson Brian Simonsen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 2. kl kl. KFUM-Spejderne (Juniorer) Kontaktperson Bjarne Henriksen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 4. kl kl. KFUM-Spejderne Kontaktperson Emil Christensen, tlf , og Anders Sejr Thomsen, tlf , Tid og sted Onsdag kl i Spejderhuset Alder 6. kl. og opefter KERNEFÆLLESSKABET KERNEFÆLLESSKABET Kontaktperson Johs. Fris Hansen, tlf , Hjemmeside Møder holdes i Spejderhuset, Lindvedvej 41, Øster Snede. Elevate Kontaktperson Johs. Fris Hansen, tlf , Tid og sted Fredag kl i Klubhuset, Ribevej 65, Øster Snede Alder 7. klasse og opefter Cable Kontaktperson Hans Kr. Jørgensen, tlf , Tid og sted Fredag kl i LADEN på Lindvedvej 47, Øster Snede Alder årige Tirsdag den 4. kl Søndag den 23. kl April Tirsdag den 1. kl Maj Tirsdag den 13. kl Møde i Spejderhuset Familieeftermiddag med middag, lovsang og aktiviteter for alle Undervisning i Spejderhuset Undervisning ved team-builder Flemming R. Jensen, Hillerød Søndag den 25. ca. kl. 9.00: Udflugt til Oasekirken i Silkeborg Øster Snede im Kontaktperson Svend Erik Lauridsen, tlf , - Hjemmeside Møder holdes i Klippen, Øster Snede Missionshus, Ribevej 60, Øster Snede ØSTER SNEDE BØRNEKLUB «Klippehulen» Kontaktperson Mona Oehlenschlæger, tlf , Tid og sted: Mandag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus. Børneklub for 4 år - 0. kl. ØSTER SNEDE BØRNEKLUB «KLUB KlippEN» Kontaktperson Astrid Berg, tlf , Tid og sted: Mandag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus. Børneklub for kl. ØSTER SNEDE JUNIORKLUB Kontaktperson Anne Kathrine Kristensen, tlf , Tid og sted Mandag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus Juniorklub for kl. ØSTER SNEDE TEENKLUB Kontaktperson Jens Kjær Andersen, tlf ,

9 Tid og sted Tirsdag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus Teenklub for kl. ØSTER SNEDE INDRE MISSIONS UNGE (IMU) Kontaktperson Daniel Solgaard, tlf , Tid og sted Torsdag kl i Klippen, Øster Snede Missionshus Torsdag den 6. kl Torsdag den 20. kl April Torsdag den 10. kl & Søndag den 13. kl Torsdag den 24. kl Maj Torsdag den 8. kl Torsdag den 22. kl Generalforsamling med indsamling til Øster Snede Indre Mission. Andagt ved sognepræst Anders Dalgaard Møde med netværkssamlinger ved missionær Heri Elttør, Aulum. Emne: Forløst i Kristus Stormøde ved daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut (KPI), Carsten Hjorth Pedersen, Hillerød. Emne: Misundelse ødelægger livet Kirkefrokost Møde med valgfrie tilbud ved sognepræst Karsten Christensen, Harboøre. Emne: Frigjort i Kristus Møde med netværkssamlinger ved missionær Knud Dalsgaard Hansen, Aarhus. Emne: Forandret i Kristus Møde med valgfrie tilbud ved lærer Frank Kristensen, KFS Ledertræningscenter (LTC), Ødsted Kragelund im Kontaktperson Willy Gamborg, tlf , Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12, Kragelund Tirsdag den 25. kl April Mandag den 7. kl Tirsdag den 8. kl Torsdag den 10. kl Tirsdag den 29. kl Maj Mandag den 5. kl Tirsdag den 13. kl Tirsdag den 27. kl Møder holdes i Kragelund Missionshus Mandag den 17. kl April Intet møde Bibelen under lup ved missionær Brian Madsen, Vejle. Emne: Brevet til Hebræerne Formiddagscafé Sangaften ved bibelskolelærer Margit Skov Pedersen, Børkop Forårsmøde i Horsens Missionshus ved sognepræst Morten Mouritzen, Sørvad Bibelen under lup ved missionær Brian Madsen, Vejle. Emne: Brevet til Hebræerne Formiddagscafé Møde ved Sømandsmissionen. Indsamling til arbejdet Møde ved sognepræst Peter Krabbe- Larsen, Sindbjerg. Emne: Kristi Himmelfarts Dag Eftermiddagsmøder Maj Mandag den 19. kl Forårsmøde i Konfirmandhuset ved missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde Møde ved fritidsforkynder Peter Kristensen, Bredballe mission afrika Mandag den 3. kl Tirsdag den 4. kl Lørdag den 15. kl Formiddagscafé Møde ved fritidsforkynder Per Nørgaard, Tjørring. Emne: Jesus gjorde ikke forskel Samfundsdag i Kragelund Missionshus. Missionær Søren Grysbæk, Horsens, medvirker. Nærmere program oplyses senere Kontaktperson Elsa Christensen, tlf , Mandag den 10. kl April Mandag den 7. kl Kredsmøde i Kirkecenteret i Hedensted Møde hos Olga Hansen, Nedergårdsvej 5, Øster Snede 9

10 Maj Mandag den 5. kl Møde hos Elsa Christensen, Nedergårdsvej 13, Øster Snede Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf , Tirsdag den 4. kl April Tirsdag den 1. kl Tirsdag den 29. kl Maj Intet møde mission afrika Møde hos Irene Gregersen, Skovvej 21, Kragelund Møde hos Maren Hansen, Kærvænget 7, Gl. Sole Møde hos Birthe Nielsen, Fælledvej 60, Kragelund DANSK ETHIOPER MISSION Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf , Mandag den 3. kl danmission Møde hos Anna Marie og Svend Erik Lauridsen, Bøgballevej 35 Menighedsrådsmøder Onsdag den 19. marts kl i Konfirmandhuset Tirsdag den 29. april kl i Konfirmandhuset Onsdag den 21. maj kl i Konfirmandhuset Konfirmationer - Søndag den 4. maj kl : Stine Hauge Hansen Mathilde Kaas Helle Sundgaard Lauridsen Kirsten Vindelev Mikkelsen Anne Nielsen Anne Ryssel Pedersen Camilla Seehusen Præstegård Amalie Simonsen Christian Søgaard Andersen Mads Smith Hauge Simon Rohmer Keith Mikkel Jedig Nielsen Alexander Birch Molbech Pedersen Jakob Skovgaard-Jensen Oliver Lindved Sølbeck Søndag den 11. maj kl : Rikke Andersen Ida Helena Skjødt Friis Emma Elisabeth Hansen Lærke Reedtz Hjerresen Line Tscherning Kaastrup Astrid Lindved Dorthea Uth Pedersen Christian Bebe Frandsen Simon Mathias Elkiær Hvilsom Tobias Kristensen Jesper Brok Nielsen Mathias Saurto Hylleberg Odgaard Marco Bernhard Bohus Rasmussen Malthe Them Riisager Markus Tjagvad Schmidt Niklas Terkelsen Referat af menighedsrådsmøder kan læses på opslagstavlen i kirkens våbenhus og på hjemmesiden under Andre punkter : Kursus og ferie Embedet varetages fra den 7. til 11. april og fra den 22. til 27. april af Peter Krabbe-Larsen, Sindbjerg, tlf

11 opslagstavlen Menighedsmøde Menighedsrådet inviterer til menighedsmøde i Konfirmandhuset søndag den 23. marts 2014 efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet under kirkekaffen vil orientere om regnskab 2013 og budget 2014 samt aktuelt om menighedsrådets arbejde. Alle er velkomne umo-band koncert og lovsang Lørdag den 29. marts kl indbyder Øster Snede Indre Mission, IMU og Kernefællesskabet til koncert med UMO-Band i Klippen med efterfølgende lovsang, forbøn, samtaler og hyggeligt samvær med grillpølser, FIFA-spil, film mv. UMO-Band består af rutinerede musikere med et bredt repertoire. De bor spredt rundt omkring i Danmark og har det til fælles, at de årligt mødes til UMO s familielejr på Djurslands Efterskole. sogneindsamling til folkekirkens nødhjælp Indsamlingssøndag den 9. marts i tidsrummet ca. kl Støt kampen mod sult blandt verdens fattigste mennesker ved at tage godt imod indsamlerne. Mulighed for at melde sig som indsamler ved at kontakte Robert Simonsen på tlf fastelavnsfest Søndag d. 2. marts kl i hallen ved Øster Snede Skole Eftermiddagen indledes med en familiegudstjeneste, som børnegudstjenesteudvalget er med til at skabe. Derefter er der tøndeslagning i hallen, som spejderne står for. Øster Snede Borgerforening står for salg af eftermiddagskaffe Nadvergudstjeneste Onsdag den 30. april kl vil der være en eftermiddagsgudstjeneste, hvor nadverfejringen er det centrale. Gudstjenesten henvender sig særligt til de ældre og gangbesværede og handicappede, der har svært ved at komme til alters ved en almindelig søndags gudstjeneste. Nadveren vil derfor blive uddelt i kirkebænkene. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Konfirmandhuset. Generalforsamling i KLF Kirke & Medier Mandag den 31. marts kl afholder KLF Kirke & Medier i Øster Snede og Omegn generalforsamling i Konfirmandhuset. Generalsekretær i KLF Kirke & Medier Mikael Arendt Laursen taler over emnet Dialog i dag - KLF i fremtiden. Stof til næste kirkeblad 10. april til Verner Rud Nielsen - 11

12 marts Søndag d. 2. kl : A. Dalgaard Fastelavn kl : A. Dalgaard; Familiegudstjeneste i hallen ved Øster Snede skole. Luk. 18,31-43 Indsamling: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Søndag d. 9. kl : Peter Krabbe-Larsen 1. s. i fasten Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp Luk. 22,24-32 Søndag d. 16. kl : A. Dalgaard 2. s. i fasten Indsamling: Kirkens korshær Mark. 9,14-29 Børnekirke Søndag d. 23. kl : A. Dalgaard 3. s. i fasten Indsamling: KFUM s soldatermission Johs. 8,42-51 Børnekirke - Efterfølgende menighedsmøde i Konfirmandhuset Søndag d. 30. kl : A. Dalgaard Midfaste kl : A. Dalgaard Johs. 6,24-35 Indsamling: Kristelig handicapforening Børnekirke april Søndag d. 6. kl : Peter Krabbe-Larsen Maria bebudelses dag Børnekirke Luk. 1,46-55 Søndag d. 13. kl : A. Dalgaard Palmesøndag Familiegudstjeneste Mark. 14,3-9 Indsamling: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Torsdag d. 17. kl : A. Dalgaard Skærtorsdag Indsamling: Ydre Mission Johs. 13,1-15 Fredag d 18. kl : Peter Krabbe-Larsen Langfredag Indsamling: Ydre Mission Børnekirke Søndag d. 20. kl : A. Dalgaard Påskedag Indsamling: Ydre Mission Matt. 28,1-8 Børnekirke Mandag d. 21. kl : A. Dalgaard 2. påskedag Indsamling: Ydre Mission Johs. 20,1-18 gudstjenester Søndag d s. e. påske Johs. 21,15-19 Onsdag d. 30. kl : Peter Krabbe-Larsen kl A. Dalgaard Nadvergudstjeneste, se side 11 Maj Søndag d. 4. kl : A. Dalgaard 2. s. e. påske Konfirmation Johs. 10,22-30 Søndag d. 11. kl : A. Dalgaard 3. s. e. påske Konfirmation Johs. 14,1-11 Fredag d. 16. kl : Peter Krabbe-Larsen Bededag Matt. 7,7-14 Søndag d. 18. kl : A. Dalgaard 4. s. e. påske kl : A. Dalgaard Johs. 8,28-36 Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende - Børnekirke Søndag d. 25. kl : A. Dalgaard 5. s. e. påske Familiegudstjeneste Johs. 17,1-11 Indsamling: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Torsdag d. 29. kl : A. Dalgaard Kristi himmelfart Indsamling: Folkekirkens mission Luk. 24,46-53 Børnekirke Søndag d. 1. kl : Peter Krabbe-Larsen 6. s. e. påske Johs. 17,20-26 Plejehjemsgudstjenester marts Onsdag den 5. kl (altergang) Onsdag den 19. kl april Onsdag den 2. kl (altergang) Onsdag den 16. kl maj Onsdag den 7. kl (altergang) Onsdag den 21. kl

FOR ØSTER SNEDE SOGN. D ecember - Januar - Februar 2013/2014. PRÆSTENS SPALTE En (u)almindelig dreng! Side 3. STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4-5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. D ecember - Januar - Februar 2013/2014. PRÆSTENS SPALTE En (u)almindelig dreng! Side 3. STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4-5 FOR ØSTER SNEDE SOGN D ecember - Januar - Februar 2013/2014 PRÆSTENS SPALTE En (u)almindelig dreng! Side 3 STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4-5 TANKER VED ADVENT Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

for Øster Snede sogn Marts April - Maj 2015 Giv med glæde! Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 Side 6-7 Side 8-10 Side 11 Side 12

for Øster Snede sogn Marts April - Maj 2015 Giv med glæde! Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 Side 6-7 Side 8-10 Side 11 Side 12 for Øster Snede sogn Marts - Maj 2015 PRÆSTENS SPALTE Giv med glæde! Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 RYTMISKE GUDSTJENESTER Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN Side 11 GUDSTJENESTER

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 Tid til vækst! Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8-10 Side 11 Side 12

for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 Tid til vækst! Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8-10 Side 11 Side 12 for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 PRÆSTENS SPALTE Tid til vækst! Side 3 STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4 JUNIORKONFIRMANDER Side 5 SENIORVOLONTØR I ISRAEL Side 6 UNGE VOLONTØRER I UGANDA Side 7

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

for Øster Snede sogn September - Oktober - November 2013 Skæve streger! Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-7 Side 8 10 Side 11 Side 12

for Øster Snede sogn September - Oktober - November 2013 Skæve streger! Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-7 Side 8 10 Side 11 Side 12 for Øster Snede sogn - - November 2013 PRÆSTENS SPALTE Skæve streger! Side 3 STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4 SAMARBEJDE MED SINDBJERG SOGN Side 5 SPEJDERE I ØSTER SNEDE Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

for Øster s nede sogn

for Øster s nede sogn for Øster s nede sogn December - Februar 2015/2016 PrÆstens spalte Julen varer lige til påske! Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 InsPIrAtIon til gode AdVentstrAdItIoner Side 6-7 KIrKeLIge foreninger

Læs mere

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast Tirsdage: Kl. 19.00-20.30: mødes juniorer, der går i 4., 5. og 6. klasse til Klub 456. De holder til i kælderen Torsdage: Kl. 9.30-11.00:

Læs mere

for Øster Snede sogn December Januar - Februar 2014/2015 Ikke et barn som de andre! Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5

for Øster Snede sogn December Januar - Februar 2014/2015 Ikke et barn som de andre! Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 for Øster Snede sogn December Januar - Februar 2014/2015 PRÆSTENS SPALTE Ikke et barn som de andre! Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 julesalmen, jeg ikke kan undvære Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

for Øster Snede sogn September Oktober November 2015 At leve med årets rytme årstiderne! Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 Side 6-7 Side 8-10

for Øster Snede sogn September Oktober November 2015 At leve med årets rytme årstiderne! Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 Side 6-7 Side 8-10 for Øster Snede sogn Oktober November 2015 PRÆSTENS SPALTE At leve med årets rytme årstiderne! Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 SEPTEMBERS HIMMEL ER SÅ BLÅ Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Marts April - Maj PRÆSTENS SPALTE Nye muligheder Side 3. STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4-5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Marts April - Maj PRÆSTENS SPALTE Nye muligheder Side 3. STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4-5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Marts April - Maj 2017 PRÆSTENS SPALTE Nye muligheder Side 3 STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4-5 STREAMING AF GUDSTJENESTER Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN Side

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

for Øster Snede sogn September - Oktober - November 2014 Bryllupssalmer Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 Side 6-7 Side 8-10 Side 11 Side 12

for Øster Snede sogn September - Oktober - November 2014 Bryllupssalmer Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 Side 6-7 Side 8-10 Side 11 Side 12 for Øster Snede sogn - Oktober - November 2014 PRÆSTENS SPALTE Bryllupssalmer Side 3 stort og småt fra sognet Side 4-5 ægteskab og parforhold Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN Side

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

for Øster Snede sogn Marts April Maj 2013 Påskepyntning Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-7 Side 8-10 Side 11 Side 12

for Øster Snede sogn Marts April Maj 2013 Påskepyntning Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-7 Side 8-10 Side 11 Side 12 for Øster Snede sogn 2013 PRÆSTENS SPALTE Påskepyntning Side 3 STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4 WWW.FOLKEKIRKEN.DK Side 5 FRIVILLIGE I GENBRUGSbutikker Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN

Læs mere

Kirkebladet. kaj munk og miraklerne... Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar, marts 2012. Også for børn

Kirkebladet. kaj munk og miraklerne... Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar, marts 2012. Også for børn Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne januar, februar, marts 2012 Også for børn tema: kaj munk og miraklerne... 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkebladet. fire forsætter 1. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar og marts 2011

Kirkebladet. fire forsætter 1. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar og marts 2011 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne, og 2011 tema: fire forsætter 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen Præstegården Esgevej

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Kunstneren Helle Viftrup Kristensen, Børkop har følgende fortolkning på sit værk: Jeg har især tænkt på det med valget af materialerne.

Kunstneren Helle Viftrup Kristensen, Børkop har følgende fortolkning på sit værk: Jeg har især tænkt på det med valget af materialerne. Kunstværk Nyt kunstværk i Ansgarsalen Da Indre Mission i Ikast havde 150 års jubilæum, fik vi nogle pengegaver fra venner, Ikast menighedsråd, Ikast Kirkecenter og Ikast KFUM og K. Disse penge er nu brugt

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl i Vedsted Sognegård 101 Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl. 19.15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Majbrit Jensen Godkendelse af dagsorden Punkt 7 og 8 udsættes til efter det lukkede

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1 Velkommen! Vi glæder os til at være sammen med dig! Videbæk Indre Mission Program forår 2014 Videbæk Indre Mission 1 ebæk IM. Send navn og tlf. nr. til Klaus Allerslev tlf. 20 48 74 15 Et levende og varmt

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Arbejdsmiljøkursus for gravere, kontaktpersoner m.fl. Se dokument på DAP. Kl. 20.15-20.35: Kaffe Kl. 20.35-22.15: Lukket møde

Arbejdsmiljøkursus for gravere, kontaktpersoner m.fl. Se dokument på DAP. Kl. 20.15-20.35: Kaffe Kl. 20.35-22.15: Lukket møde Tjørring sogn Referat MR - møde d. 06. februar, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 51. årg. 2014 Marts April Maj Præstevikar Påskens gudstjenster Filmklub Konfirmationer Koncert Ældreudflugt 25 års jubilæum Selma Lagerlöf Den

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

KAJ MUNK I NYE KLÆDER

KAJ MUNK I NYE KLÆDER Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne APRIL, MAJ, JUNI 2014 TEMA KAJ MUNK I NYE KLÆDER Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne 2 3 Menighedsråd DURUP Formand: Kirsten Hasseris Mohr

Læs mere

Kirkebladet. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne PÅSKEN TEMA JANUAR, FEBRUAR OG MARTS 2016

Kirkebladet. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne PÅSKEN TEMA JANUAR, FEBRUAR OG MARTS 2016 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JANUAR, FEBRUAR OG MARTS 2016 TEMA PÅSKEN Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne 2 3 Men sandheden er en anden, også selvom vi ikke forstår

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

PROGRAM. Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni. Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus

PROGRAM. Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni. Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus PROGRAM Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni 2015 Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus Kontakt Kontaktpersoner: Udlejning af Betania: Else Høj Stougaard elsestougaard@nal-net.dk 26504876

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Fastelavn er mit navn boller vil jeg have hvis jeg ingen boller får så laver jeg ballade.

Fastelavn er mit navn boller vil jeg have hvis jeg ingen boller får så laver jeg ballade. Side 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad marts/ april 2012 er d. 1. februar. Fastelavn er mit navn boller vil jeg have hvis jeg ingen boller

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke

Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 6. marts Midfaste, 4. søndag i Fasten S 10.00 Poul Erik Kammersgaard J 11.30 Sarah Asp Søndag den 13. marts Mariæ Bebudelse

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Videbæk Indre Mission

Videbæk Indre Mission Alt mit håb satte jeg til Gud, og han bøjed sig til mig og hørte mit råb, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte mine fødder på en klippe, og gjorde mine skridt faste, han

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Marts April - Maj PRÆSTENS SPALTE Fra påskemåltid til nadver Side 3. STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4-5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Marts April - Maj PRÆSTENS SPALTE Fra påskemåltid til nadver Side 3. STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4-5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Marts - Maj 2016 PRÆSTENS SPALTE Fra påskemåltid til nadver Side 3 STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4-5 ALTERGANG FØR OG NU Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN Side

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere