Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 4 d e c e m b e r å rg a n g Lars J. Thomsen: Staushede 2009.

2 Om troens tilblivelse og vækst Adventspædiken over indtoget i Jerusalem. Matt. 21,1-9. Af Morten Kvist Det er rigtigt som det af og til er blevet sagt at man med hver gudstjeneste får en chance for at begynde forfra med kristendommen, dvs. med troen. Det ligger i det basale forhold, at man ikke kommer i kirke, fordi hjertet er fuldt af tro, men fordi man mangler tro. Får man tro, dvs. tillid til at evangeliet former hjertet, idet det lyder og høres, ved at komme i kirke, så må man dog ærligt konstatere, at denne tro kan være skrøbelig, fuld af anfægtelse og anløben. Den slides og trænger til fornyelse, dvs. til nyt liv, fordi det gamle er sivet ud af den som gas af en ballon. Når man kommer hjem med sin ballon, svæver den spændstigt oppe under loftet, for næste morgen at ligge slapt på gulvet. På samme måde bliver troen slap og livløs uden at få tilført nyt liv. Hvad vi tror på er altså, at alt hvad vi hører om Kristus, disciplene og deres historie, endog om det jødiske folks historie i Det gamle Testamente, hvis vi ellers hører den rigtigt, har en sand og gavnlig virkning på os. Det skaber tro at høre evangeliet. Det skaber tro at tage del i ritualet, for så vidt som ritualet er en afspejling af den bibelske historie. Troen er videre at være overbevist om, at evangeliet angår mig før nogen anden. Kristendommen er altså ikke i særlig grad et anliggende for de indforståede, men for den, som lige nu hører på og er overbevist om, at dette virkelig angår ham. Og meningen er, at tilliden, min tillid til Kristi histories rette virkning, skal vokse og omskabe hjertet, så det bliver fromt og godt og derpå spreder godhed i verden. Ikke nødvendigvis i form af bestemte, almindeligt anerkendte, moralske handlinger, men i form af det, som ens næste har brug for. I dette perspektiv er alle gudstjenester ens. De har samme genstand: menneskers hjerte. De har samme formål: liv, glæde og handling som frugter af den samme tro, som boede i Kristus og udgik fra ham. Men fordi mennesker lægger livet bag sig og forandrer sig meget undervejs, fordi vi hver især får en temmelig uforudsigelig historie, og fordi evangeliet fra begyndelsen ændrede og fortsat vil ændre historiens gang, så må vi høre det lidt forskelligt fra tid til anden. Derfor har vi alt efter situationen brug for på forskellige måder at få mere tro; 2

3 derfor har vi brug for at høre og forstå hver eneste detalje i den hellige historie, for det kan jo være netop dagens detalje, som vi end ikke vidste, at vi har brug for at høre. Historiens hellighed er blandt andet, at den altid har virkningskraft, at den altid kan finde en vej til hjertet, hvilken tilstand dette end måtte befinde sig i. det, at Gud steg ned til menneskene, eller at hans ånd kom fra Himlen til jorden, eller at Jesus døde for vores synders skyld som udtryk for sin Faders vilje. Bevægelsen er hele tiden fra Gud til menneske, og tænker man nøjere efter, er det indlysende en storladen bevægelse. Det er som om netop planeter og stjerner må bukke eller neje sig (som salmen siger det), idet Guds ånd på én gang slår ned og rejser sig i Jesus fra Nazareth, fordi han er Kristus. Der findes imidlertid få steder, der med så stor klarhed som indtoget i Jerusalem kan få os til at se denne storladne bevægelse for os. Det storladne er vel let nok at få øje på, hvis man forestiller sig Guds ånd, der som en blæst farer gennem universet, så stjerner og planeter må vige til side; men det er samtidig et ret uvirkeligt billede. Jean Léon Gérôme ( ): Christ entering Jerusalem. Med kirkeårets nye begyndelse og Jesu indtog i Jerusalem kan vi så konstatere, at dette grundlæggende gudstjenstlige og hellige forhold bliver gjort helt tydeligt. Meningen med denne første søndag i advent er at slå fast, hvordan bevægelsen fra Gud til menneske går, fra ånd til hjerte. Flere steder i Det nye Testamente nævnes Indtoget i Jerusalem er umuligt ikke at forestille sig, når man hører om Jesus, der sender to disciple af sted for at finde et æsel og dets føl, for derefter at ride ind gennem Jerusalem. Den begejstrede folkemængde hylder ham med kapper og palmegrene samtidig med, at et eller andet ikke er, som det skal være. Jesus svarer ikke på mængdens begejstring, for han ved, at begejstringen intet er værd. Han opfører sig ikke som en sejrende konge, der har brug for at være populær. Han rider sagtmodigt, som der står, velvidende hvad der venter ham. 3

4 Det er et helt usædvanligt tydeligt og realistisk billede af en begivenhed, der meget vel kan have fundet sted, som den står beskrevet. Det er derfor samtidig et tydeligt og realistisk billede på den storladne bevægelse, at Gud kommer mennesker nær, at Han har givet sig til kende for vores skyld, og endda for min skyld, skal man huske at sige til sig selv. Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Der tales med dette citat fra Det gamle Testamente udtrykkeligt om din konge. Skulle nogen være i tvivl, så er det altså netop mig og ikke min nabo, der først og fremmest tales til, hvilket selvfølgelig også gælder for naboen. Og det er ham, som kommer til mig, før jeg kan komme til ham. Han kalder, før jeg kan svare. Med første søndag i advent understreges den rette begyndelse på kirkeåret, at der går en bevægelse fra Gud til mig. Denne bevægelse er fundamental, og den er individuel. Ingen kan stille sig i det enkelte individs sted, ingen kan her gøre det ud for en anden, hvad vi jo ellers kan i mange andre sammenhænge. Den individuelle påvirkning af hjertet er en art øvelse i fromhed, eller helliggørelse som man tidligere turde kalde det; det var før en bestemt gruppe af kristne satte sig på udtrykket og blev selvgode af det. I Det nye Testamente kaldes de kristne af alle slags imidlertid ofte de hellige. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede (Koll.), siger Paulus f.eks. og et andet sted: Guds tempel er helligt, og det tempel er I (1.Kor. 3,17). Den afgørende forudsætning for at kunne tage sådanne ord i sin mund eller lade dem tilflyde øret uden at blive pinligt berørt er syndsbevidsthed, at man kender sit hjertes mangler, dvs. at den eller de lidenskaber som bestemmer netop mig, vil gøre mig døv og blind i andre henseender; eller at et menneske ved at gribe ind i verden, nemt ødelægger noget andet, og dette er en begrænsning, man i virkeligheden ikke rigtig kan tage sig af. Den kan nok føles, den kan begrædes, men tage sig af den kan man kun ved at overlade den til Gud, dvs. bede om at lade Guds ånd råde i hjertet. Det er fromhed eller tro eller altså helliggørelse. Det vil vi gerne have mere af, men uden syndsbevidsthed kommer man til at bede blot til sig selv. Når den enkelte kristen således kan være hellig og vokse i fromhed, er der også tale om, at det hellige opfattes anderledes i kristendommen eller i evangeliets lys end andre steder. I andre religioner er det hellige altid fællesskab. De hellige handlinger stifter et fællesskab, og fællesskabet beror på ydre og hellige handlinger. At bryde fællesskabet er derfor en krænkelse af det hellige, blasfemi, og ikke få steder er der dødsstraf for at gøre det. I kristendommen er der også fællesskab. Vi taler om Helligåndens samfund, og de kristne menigheder er 4

5 også fællesskaber. Og dog er det anderledes. En kristen menighed vil altid være et fællesskab af individer med syndsbevidsthed, for ellers er al tro fromhed, endsige da vækst i tro og fromhed udelukket. Og ingen kan på forhånd vide, hvordan tro eller fromhed vil ytre sig i det ene eller andet individ, og ingen kan forudbestemme hvilke handlinger, det fører til. Handlingerne vil altid være, hvad næsten har brug for, og det kan være hvad som helst når som helst. Det tvinger hvert enkelt individ til at skønne og dømme selv. Det skærper hver enkelts samvittighed og handlekraft, uanset hvad de andre måtte mene, uanset om man måtte ende med at stå helt alene. Det er selvfølgelig en god idé at tale med andre om snart sagt alting. Det er godt at drøfte, diskutere, indhente viden, bruge sin forstand, og hvis man ikke har nogen, så gøre brug af andres. Vi har gjort en sådan adfærd til en politisk hovedhjørnesten i Danmark. Vi kalder den demokrati eller det samarbejdende folkestyre, men nedenunder denne politiske organisering, skal vi kunne se og høre det enkelte individ, der løfter sit hjerte til Gud, for at bede om mere tro; det individ, som har lært, at helliggørelse ikke er noget, mennesker finder sammen om, og som sker, fordi mennesker stifter fællesskab, men fordi Gud i hjertets skjul handler med hver enkelt af os. Dette kan vi selvfølgelig godt være enige om at mene og i den Viborg Domkirke: Indtoget i Jerusalem. forstand udgøre et godt og trygt fællesskab. Men det er noget ganske andet end f.eks. den muslimske umma. Derfor rider Jesus sagtmodigt ind i Jerusalem. Det er ikke en fornyelse af et gammelt, helligt fællesskab, han er ved at genoplive. Han har ikke lod og del i den jubel, han tildeles. Den er og vil forblive fremmed for ham, og han ved det. Han ønsker end ikke at være en del af den. Derimod er han bundet til de mennesker, han rider ind iblandt, med en tro og en fromhed, som han har fået af sin Fader i Himlen. Den vil han give til hver enkelt, og alle disse enkelte, der skulle komme ud af det, kan så være fælles om at være enkelte individer. Amen 5

6 Nadvertale Nadveren blev indstiftet for at give os mere tro. Den er endda svar på en bøn, disciplene ofte fremsagde til Jesus: Giv os mere tro. Da disciplene spurgte, vidste de ikke, hvad de bad om; de troede de skulle have magt. Da tiden, Skærtorsdag, endelig var inde til at få, hvad de bad om, mere tro, vidste de ikke, at de manglede noget. Således er troen uforudsigelig. Vi kender ikke dens fødsel i hjertet, dens veje, og hvor den vil bringe os hen. Men vi ved, at nadveren er det daglige livs måltid, brød og vin, bundet til det daglige livs kærlighed, så vi hver dag kan få mere tro. Amen Hvorfor er jeg medlem af en valgmenighed? En personlighed, der satte spor i Hernings kirke- og kulturliv. Barnebarnet, 84-årige Johannes Molbech, husker tydeligt morfar Enevold Terkelsen og mormor Katrine på Østre Kirkevej. Det er nu mere end 106 år siden valgmenighederne i Gjellerup og Herning blev stiftet. Menighedernes første præst var Enevold Terkelsen, der bestred embedet til sin død i Han var en personlighed, en igangsætter og ildsjæl, ville man i dag kalde ham. Foruden et stærkt og synligt grundtvigsk menighedsliv, stod han også bag en række folkelige og kulturelle initiativer som Højskolehjemmets Ungdomsforening, Herning Friskole, Herning Korforening, Herning Musikforening, Sønderjysk Forening og Midtjysk Menighedsmøde, som nu hedder Vintermødet. Og der var tilslutning til disse aktiviteter, flere hundrede til møderne, ja 1000 kunne det komme op på ved ungdomsforeningens møder på Højskolehjemmet, og møderne blev holdt hver mandag. På trods af den store flid, lykkedes det ikke for hans tilhængere at få ham som sognepræst ved Herning Kirke i år 1900, for han var jo den ugude- 6

7 lige præst fra Ørre, der både dansede og bakkede op om dilettant i forsamlingshuset. Fire år senere dannede hans tilhængere de to valgmenigheder. Pastor Terkelsen og Katrine boede på Østre Kirkevej 12 og fik seks børn, fire sønner og to døtre. To sønner blev højskoleforstandere, en blev seminarielærer og en blev boghandler. Den ene datter blev gårdmandskone i Gullestrup, den anden sundhedsplejerske i Herning. Alle fik de en rig arv med, ikke mindst musikken har vist sig som et stærkt gen. Men leder vi efter efterkommere blandt valgmenighedens medlemmer, så finder vi i dag kun en enkelt, nemlig Johannes Molbech, der er vokset op på Vestergård i Gullestrup. Og han husker sine bedsteforældre, men var dog kun otte år, da Enevold Terkelsen døde. Som barn var han ofte med forældrene i kirke, men han husker ikke, hvad præsten sagde, men at han messede, og det lød flot, for Terkelsen havde en særdeles god sangstemme. Han husker også familiens julekomsammen 2. juledag på Østre Kirkevej, hvor de fire sønner, svigersønnen og pastor Terkelsen ivrigt diskuterede. Politisk var de langt fra enige, der var en konservativ, en retsstatsmand og en eller flere venstremænd. Og det gik ikke stille af, men der var plads til de forskellige meninger, dog husker Johannes, at han syntes de skændtes, men det var nok i al venskabelighed alligevel, mener han nu. Johannes ser tilbage på sin slægt med stolthed, og valgmenigheden betyder noget for ham, selvom han indrømmer, at kirkegang aldrig er blevet en regelmæssig livsrytme for ham. De seneste år har det været helt umuligt for ham, da han har store problemer med sin ryg og ikke sidder godt ret mange andre steder end derhjemme. Men også Johannes Molbech har en musikalsk åre og har selv spillet violin og spillet i orkester, ligesom han aktivt har taget del i musiklivet i Herning. Han har været lærer på Vestervangskolen og boet i Herning hele sit liv bortset fra militærtjenesten og uddannelsestiden på Silkeborg Seminarium, hvor han havde sin morbror som musiklærer. Hans tre døtre har alle lært at spille klaver og har taget både musik og sang med i deres uddannelse og job. Anna Grethe Dybro 7

8 Den syvarmede lysestage Flytningen er en god anledning til et par bemærkninger om den syvarmede lysestage i almindelighed. Lidt historie Den syvarmede lysestage, hvis hebraiske navn er Menorahen, stod oprindeligt i templet i Jerusalem, som spillede en helt central rolle i jødedommen. Templet var Guds hus. Det gjaldt for Kong Salomons tempel, som var det første egentlige tempel i Jerusalem og for et andet, senere tempel. Herodes d. Store (konge fra 37 f. Kr. til 4. efter Kr.) ombyggede dette så meget, at det kaldes det tredje tempel. Herning Valgmenigheds bestyrelse har besluttet at flytte den syvarmede lysestage væk fra alteret i kirken. Som den står nu, forstyrrer den alterbilledet, og vi er i øvrigt lidt bekymrede for, om billedet sodes til efterhånden og for hurtigt. Hvor den syvarmede lysestage helt præcist skal være, er endnu ikke afgjort, men sandsynligvis på en konsolhylde i nærheden af døbefonten. De to store lysestager på hver side af billedet vil blive stående, og der vil fortsat også være blomster på alteret. Den syvarmede lysestage var lavet enten af rent guld eller betrukket med guld (se 2. Mosebog kap. 25, v. 31 ff), og var lige så høj som et menneske. Den skulle konstant være tændt, som tegn på det jødiske folks uudslukkelige tro på Gud, og måtte kun brænde ved den fornemste olivenolie. Det var præsternes opgave at sørge for dette. Templet i Jerusalem var flere gange udsat for vanhelligelse og ødelæggelser, og blev definitivt brændt og brudt ned af den romerske hærfører Titus med Jerusalems ødelæggelse i år 70 (i dag er kun grædemuren tilbage). Hvad der skete med den syvarmede lysestage 8

9 ved den lejlighed vides ikke bestemt. Den er sandsynligvis ført til Rom som krigsbytte, idet den findes afbilledet som sådan på Titusbuen i Rom. Hermed forsvandt den ud af jødedommen, men kom tilbage igen som et symbol på den moderne stat Israel. I oldkirken blev den overtaget af de kristne, og man ved, at Karl d. Store i år 782 anbragte en syvarmet lysestage i en nybygget kirke i Ariane. Hvad begrundelsen symbolværdien var, er usikkert, men det kan have at gøre med tallet syv, som både i jødedom og kristendom har en særlig status som et helligt tal; der er de syv skabelsesdage i Det gamle Testamente, og i Johannes Åbenbaring i Det nye Testamente tales der om syv menigheder (jf. koret i Hammerum Kirke). Den syvarmede lysestage i danske kirker Selvom den syvarmede lysestage således er et gammelt kristent symbol, er det ret nyt, at den er så talrigt forekommende i danske kirker. Det begyndte med Grundtvig, som i skriftet Kristenhedens Syvstjerne ( ), en fortolkning af netop Johannes Åbenbaring, så den nordiske menighed som den sjette, og den syvende ville opstå i Indien ved Gangesfloden. Grundtvig lagde på den måde Johannes Åbenbaring ned over den kristne kirkes historie, som en billedlig forståelsesramme. Han så sin egen virksomhed som digter og forkynder som opvækker af denne nordiske menighed, en opgave han havde set for sig siden sin ungdom, men som han først i en sen alder turde stå ved. Formodentlig da han kunne se, at det var ved at ske. Sognepræst Kristine Stricker Hestbech skriver på religion.dk: Da Grundtvig så skulle fejre sit 50 års præstejubilæum, fik han af danske, norske og svenske kvinder foræret en syvarmet lysestage, overrakt af enkedronning Caroline Amalie d. 29. maj I 1890 forærer Asta Grundtvig så stagen til Frederikskirken (Marmorkirken), som havde status af mindekirke for Grundtvig. Og derfra dannede den mode i grundtvigske kredse, så man vidste, at når man kom ind i en folkekirke, hvor stagen stod på alteret, så var det en grundtvigsk menighed, man var kommet til. Der er altså gode grunde til at fastholde den syvarmede lysestage. Den er et virksomt symbol på, at de kristne menigheder vokser ud af en lang historie og stadig har en historie foran sig, som strækker sig helt til Dommedag. Symbolet er forankret i både den europæiske kirkehistorie og den danske. Desuden er den smuk, og med tændte lys giver den liv i kirkerummet. På den anden side er den ikke så symboltung, at den ikke kan flyttes. På den måde kan man bevare ved at forandre eller forny, uden at gøre sig dummere end fortiden. MK 9

10 Døde regnet fra Allehelgens dag 2009 til 2010 Herning Valgmenighed Gjellerup Valgmenighed Ane Cæcilie Gammelmark Gam Erik Andreas Vilhelm Møller Eegholm Kristine Hansgaard Pedersen Emma Møller Nielsen Bodil Marie Christiansen Jørgen Josiassen Viggo Hyldgaard Poulsen Ernst Guldhammer Kjærgaard Henning Hjøllund Kristen Overgaard Kristensen Kaj Robert Christensen Kristian Hjøllund Magda Poulsen Marie Grønbæk Lindholdt Henny Rasmussen Jørgen Sejer Nybo Helene Johanne Kristine Berthelsen Ny gravermedhjælper ansat i Hammerum Vi har ansat Dorthe Hansen fra 1. oktober 2010 som gravermedhjælper. Vi, og besøgende i kirken og på kirkegården, er allerede kendt med hende tilbage fra april måned, og det er med glæde og tilfredshed, at vi nu har kunnet ansætte Dorthe. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Dorthe skriver: Jeg er 42 år og bor i Hammerum sammen med Michael og vores 2 drenge, Mikkel og Mathias. Jeg har ikke tidligere arbejdet indenfor området, men er utrolig glad for skiftet fra kontor til arbejdet udendørs som gravermedhjælper. Karen Marie Holm 10

11 Afsked med kirketjener og graver Nancy Hansen Det er ikke til at se det... men vi ved det! Nancy har været ansat hos os i Gjellerup Valgmenighed tæt på de 33 år pr. 1. april 2011, hvor hun har besluttet sig for at gå på pension. Nancy er naturligt en stor del af vores historie og har gennem alle disse arbejdsår følgelig samlet stor viden og rigtig mange gode historier om vores fælles liv og historie i Gjellerup Valgmenighed. Det har vi alle haft megen støtte i og glæde af. Der vil blive mulighed for at sige farvel med tak til Nancy, når tiden nærmer sig. Karen Marie Holm Jubilæumsskriftet De to bestyrelser har besluttet, at jubilæumsskriftet fra 2004 nu kan fås gratis mod at betale portoen. Forsendelsen aftales med en af de to forretningsførere. Bogen kan også fås ved henvendelse til præst eller kirketjener i kirken. MK Nancy og Dorthe i gang med arbejdet. Bjarne Kolind Jensen stopper som kirketjener Bjarne har valgt at opsige sin stilling som kirketjener ved Herning Valgmenighedskirke med udgangen af november Siden 1. juli 2008 har Bjarne fungeret som kirketjener i Herning. Han har søndag efter søndag modtaget kirkegængerne med stor venlighed og megen professionalisme. Vi er meget taknemmelige for det store arbejde og den megen energi, som Bjarne har lagt i kirketjenerjobbet. Bjarne har givet tilsagn om, at vi må trække på ham, hvis vi har brug for en afløser. Det er vi glade for. Bjarne: Tak for din indsats! Laura Jepsen 11

12 Kalender: Torsdag den 6. januar kl : Hellig Tre Kongers arrangement i Herning Valgmenighedskirke Der indbydes igen i år til Hellig tre kongers Aften for konfirmanderne i Herning og Gjellerup, deres søskende og familier. Vi begynder i kirken kl med en børnevenlig gudstjeneste og fortsætter derefter på friskolen med sang, almindelig hygge, leg o.a. Studiekredsen er kommet godt fra start og næste mødedato er: Mandag den 17. januar kl Her er Per Pettersons: Ud og stjæle heste på programmet. Haruki Murakami: Kafka på stranden bliver sat under debat Mandag den 28. marts kl Der er fortsat mulighed for tilmelding til Laura Jepsen. Studiekredsen holdes på Herning Friskole. Onsdag den 19. og onsdag den 26. januar kl : Grundtvig igen igen v/morten Kvist, på Hammerumhus To aftener om grundtvigske grundbegreber, et bud på hvordan de kan forstås i en nutidig sammenhæng. Søndag den 6. februar: Kirkefrokost i Hammerum Efter gudstjenesten i den mørke og kolde vinter, mødes vi til en varm frokost på Hammerumhus. Voksne : 50,- kr. inkl. drikkevarer. Børn gratis. Alle er velkomne. Vintermøde i dagene februar på Herning Friskole: Torsdag den 24. februar kl : Foredrag v/professor i antropologi Rane Willerslev: Animismens væsen kunsten at forføre en elg Med udgangspunkt i det sibiriske jægerfolk, jukagirerne, delagtiggør Rane Willerslev tilhørerne i sin antropologiske forskning i naturreligion (animisme). Ånder, reinkarnation og jægere i dyrekostumer kan let opfattes som udtryk for en primitiv livsform, der bygger på illusioner og selvbedrag. Rane Willerslev tager i sin forskning jukagirerne alvorligt og argumenterer for, at deres virkelighedsbillede er lige så gyldigt og lige så funktionelt som vores på sine egne betingelser. Foredraget tager afsæt i Rane Willerslevs egne oplevelser som pelsjæger i Sibirien. 12

13 Fredag den 25. februar kl : Foredrag v/cand. mag Lars Trap-Jensen, Det danske sprogog Litteraturselskab, København: Dansk i dag nære problemer og global udfordring De sproglige problemer, der optager danskerne, er ikke altid de samme som fagfolk og politikere beskæftiger sig med. I dette foredrag kommer jeg ind på, hvordan det kan være, og ser nærmere på, hvilke problemer det drejer sig om, både de små og store: sproglig korrekthed, den engelske syge, fremmedsprogenes stilling, sproglig variation og det danske sprogs påvirkning fra internet og globalisering. Har det danske sprog det godt, eller er det truet indefra eller udefra? Lørdag den 26. februar kl : Foredrag v/journalist Kåre Gade, London: Funky fundamentalister og frisindede fossiler Mens nogle sværger til prædikestol og pibeorgel, foretrækker andre powerpoint og popmusik. Men hvem er forstokkede, og hvem er forandringsparate? Om det forunderlige forhold mellem form og forkyndelse i folkekirken. Søndag den 27. februar kl : Gudstjeneste og kl : Foredrag v/cand. theol. phd.-studerende Esben Lunde Larsen, Skjern: Grundtvigs frihedssyn et ståsted, en udvikling N.F.S. Grundtvig når, efter en længere kristelig udvikling begyndende i 1810, frem til sin såkaldte mageløse opdagelse i Opdagelsen bliver udgangspunktet for hans fremtidige frihedssyn. Frem mod 1834 udvikler frihedssynet sig og får blivende betydning derefter. Frihedskampen er først og fremmest en frihedskamp for det enkelte menneskes åndelig frihed. Dette tager sit udgangspunkt i kampen for kirkelig frihed efter 1825, men fra 1831 udvides dette til en kamp for samfundsmæssig frihed. Derfra tager 13

14 det for alvor fat i kirken, skolen og samfundet generelt. Hvad har den udvikling af betydning for os i dag som kristne og som samfundsborgere? Har vi overhovedet noget at miste? Vintermødet afsluttes med en koncert med akkordeonspiller Allan Harbo Karlsson fra Herning Musikskole. Generalforsamlinger 2011 Gjellerup Valgmenighed tirsdag den 8. marts kl på Hammerumhus. Herning Valgmenighed torsdag den 10. marts kl på Herning Friskole. Lørdag den 19. marts kl : Kirkelørdag i Gjellerup Valgmenighedskirke Vi indleder formiddagen i kirken, hvor Morten Kvist vil holde en kort og børnevenlig gudstjeneste. Herefter gælder det samvær på Hammerumhus med saftevand, boller og kage og hyggelige sanglege, inden vi sidst på formiddagen går hver til sit. Torsdag den 24. marts kl : Koncert med organist Thomas Bach Madsen i Herning Valgmenighedskirke. Se hjemmesiden for nærmere omtale. Herning Kirkehøjskoles forårsprogram 2011 Temaet Frihed bundethed fællesskab fortsætter i foråret. Lørdag den 8. januar: Musikerparret Betty og Peter Arendt, Haslev: Enhed i mangfoldighed, Hedeagerkirken Lørdag den 5. februar: Forfatter og foredragsholder Monika Papazu, Randers: Menneskelig frihed kristen frihed, Fredenskirken Lørdag den 5. marts: Forstander f. Diakonhøjskolen, teolog Jens Maibom, Aarhus: Slip dragen løs og den falder til jorden, Sct. Johannes kirke. Lørdag den 2. april: Pastor Leif Kallesen, Herning: Den enfoldige morder, Hedeagerkirken. Filmen vises i sin fulde længde torsdagen før. 14

15 Morgensang En god start på dagen... Herning Valgmenighedskirke H.C. Ørstedsvej 27 Tirsdage fra kl. 9:00-9:20 Alle er velkomne! Yderligere oplysninger på Baby salmesang For dit barn er din stemme den bedste i verden... Herning Valgmenighedskirke H.C. Ørstedsvej 27 Tirsdage fra kl. 10:00-11:00 Yderligere oplysninger om tilmelding m.v. på Redaktionen Morten Kvist (ansh.) Karen Marie Holm Laura Jepsen Karna Søgaard Lis Bareuther Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Laura Jepsen (formand), Webersvej Lis Bareuther (næstformand), Nørregade Niels Andersen (kasserer), Helstrupvej 58, Snejbjerg Pia Brændgaard (sekretær), Løvbakkevej Tommy Overgaard (kirkeværge), Haakonsgade Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum Karna Søgaard (næstformand), Linåvænget 5, 7451 Sunds Jørgen Lynggaard Pedersen (kasserer), Øster Allé 26, Hammerum Eva Skovhuus (sekretær), Ravnsbjergvej 4, Gjellerup Ole B. Hansen, Sønderkær 50, Gjellerup Kim Overgaard (Kirkeværge, uden for bestyrelsen), Hjejlevej 61, 2. th., 8600 Silkeborg Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej Kirkesangere: Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Sekretærhjælp: Birgitte Christensen, Norgesvej Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Kirketjener og graver (i Hammerum): Nancy Hansen, Egevænget 2, Hammerum, (telefontid 8-14 på hverdage) Gravermedhjælper (i Hammerum) Dorthe Hansen, Tjørnevej 4, Hammerum, (telefontid 8-14 på hverdage) Kirketjener (Herning Valgmenighedskirke): Erling Holdgaard, Falkevej Køkkenhjælp: Inga og Jens Fløe, Snejbjergvej Havemand: Carl Agesen, Korsørvej Forretningsførerere: (Herning) Grethe Nielsen, Stormosevej 11, Studsgaard (Gjellerup) Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. Mailadresser til ovennævnte personkreds kan findes på hjemmesiden: 15

16 Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Stormosevej 11, Studsgaard, 7400 Herning, ID-nr Gudstjenester Herning: Hammerum: Juleaften kl kl Juledag kl kl juledag Fælles m. Hammerum kl Nytårsdag kl Fælles m. Herning 2. januar Ingen Ingen 6. januar kl Helligtrekongers aften i Herning 9. januar kl kl januar kl kl januar kl kl januar kl kl februar kl kl Kirkefrokost 13. februar kl kl februar kl kl februar kl Vintermøde, se kalender Fælles m. Herning 6. marts kl kl marts kl kl marts kl Kirkelørdag 20. marts kl kl marts kl kl NB! Bemærk de ændrede gudstjenestetider på grund af vintermørket. Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted, blot man er venlig at anmode derom, så aftale kan træffes. Se endvidere: Kirkekørsel: Ring til Herning Taxa, , senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune. En egenbetaling på kr. 15 lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken. NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ...

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ... Påske Hvad ved du om Jesus og påsken? Påsketest Hvad plejer du at gøre til påske, nu eller da du var yngre? At få påskeæg med slik At være på skiferie At lave påskekyllinger med fjer At udsmykke æg At

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 O k t o b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Edward Burra: Den syge ved Betesda Dam. Offerbevidsthed Prædiken over Johs. 5,1-15. Af Morten Kvist Et nyt ord har

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 J u n i 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Hele folkets yndest Af fungerende valgmenighedspræst Merete Bøye Alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 4 DECEMBER 2012 19. ÅRGANG Niels Frank: Landskab, vinter Dom og undren Prædiken over Johs. 5,17-12. Morten Kvist Vi dømmer hinanden hele tiden, og er vi ordentlige

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 Prædiken lidt stikordsagtig til Helligtrekongers søndag. Sct. Pauls kirke 3. januar 2016 kl. 16.00. Salmer: 108//362/439/136/ Hvad er det der gør jul til noget særligt /138 Åbningshilsen. Nåde være med

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder Henry Ossawa Tanner,»The Annunciation«NUMMER 2 APRIL 2016 23. ÅRGANG Det gode menneske Prædiken til Mariæ bebudelsesdag 2016. Lukas 1,46-55. Af Morten Kvist Jomfru Marias

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Prædiken til 1. juledag 2015 af præst Kristine S. Hestbech I juleevangeliet hører vi om kejserens befaling og om englens budskab. Kejserens befaling var ikke

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 2 JUNI 2009 16. ÅRGANG Hvorfor døber vi vore børn? Af Morten Kvist Vi døber vore børn og ikke sjældent lader voksne sig døbe, men dåben er ikke længere en selvfølgelighed

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Kristendom 4. - 5. klasse Religiøse symboler 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Udlever opgaverne og lad eleverne kigge på de forskellige symboler. Spørg dem

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Ikke vores, men Guds frugt!

Ikke vores, men Guds frugt! Ikke vores, men Guds frugt! Luk 14,1-11 Salmer: 16-448-13-54-439/476-731 Kollekt: Seidelin, s. 107 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere