DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn"

Transkript

1 DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn

2 Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB

3 DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. 3. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. 4. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. 5. Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. 6. Du må ikke begå drab. 7. Du må ikke bryde et ægteskab. 8. Du må ikke stjæle. 9. Du må ikke vidne falsk mod din næste. 10. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 2 Mos 20,3-17

4 Indhold Til læserne... 7 Introduktion Har vi overset noget? Overholde eller ikke overholde? DE TI BUD UNDER ANGREB Forfattere: Danny Shelton og Shelley Quinn Originaltitel: Ten Commandments Twice Removed Copyright 2005 by Remnant Publications, Inc. Dansk oversættelse udgivet med tilladelse af copyrightindehaveren Bibelhenvisninger er fra Bibelselskabets autoriserede oversættelse af 1992 Oversættelse: Birthe Bayer Grafisk opsætning: Bente Skov-Hansen Sat med: Adobe Garamond Pro og Corbel Omslag: Daniel Pedley Trykt hos: Øko-Tryk 3. To love, to pagter, 1. del To love, to pagter, 2. del Før Sinaj bjerg efter opstandelsen Herrens dag For menneskets skyld Det er ingen hemmelighed den katolske kirke erklærer sig ansvarlig for ændringen Glæde over helliggørelsen Efterskrift Udgivelsesår: 2011 Udgiver: LifeStyleTV Productions AB Box 75, Hörby, Sverige ISBN:

5 Til læserne VI TILEGNER DENNE BOG TIL GUDS FOLK FRELST OG HELLIGET VED KRISTUS KALDET STOR I HIMMERIGET. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget. Matthæus 5,18-19 Da jeg endnu gik i folkeskolens første klasser og var mest optaget af at lære at læse, skrive og regne, fik vi en ny dreng i klassen. Han var mere stille, end de fleste af os andre. Hans madpakke var også anderledes. Og så viste han sig aldrig i skolen om lørdagen. Altså blev han et oplagt offer for mobning. Nu 70 år senere skammer jeg mig næsten over at afsløre det, men for mig er det blevet en interessant detalje, når jeg benytter anledningen til at opfordre, enhver, der læser dette, til at overveje nærværende bogs budskab fordomsfrit og uden forudfattede konklusioner. Vi troede alle, at den nye dreng i klassen var jøde. Skolens religionsundervisning havde overbevist os om, at jøder var lovtrælle, der ikke ville anerkende, at hele Det gamle Testamentes lovkompleks blev ophævet, da Jesus døde på Golgathas kors. Den nye dreng var religiøs, han holdt sabbat, - ergo måtte han være jøde. Stor var min overraskelse, da jeg 10 år senere, under mit første besøg i den lokale adventistmenighed, fandt ud af, at min tidligere klassekammerat, sad sammen med sine forældre på én af de første rækker i den lille mødesal. I mellemtiden havde grundige overvejelser og seriøse bibelstudier overbevist mig selv om, at helligholdelse af ugens syvende dag, sabbat, ikke bare var en abstrakt og antikveret teologisk teori, men et konkret udtryk for éns personlige overbevisning og livsholdning. Jeg har nu gennem mere end 60 år været én af en stadig voksende skare af sabbatsholdere. I dag anslås det, at der ud over 17 ½ million jøder, findes næsten 30 millioner sabbatsholdende kristne i verden. De fleste af disse er enten syvende dags adventister eller syvende dags baptister, og antallet øges år for år. Fælles for alle er den holdning, at ikke alene efterlever de en guddommelig idé, men de erfarer samtidig midt i en stresset tilværelses mange krav at finde indre fred og åndelig opbyggelse. HAR TIL LÆSERNE VI OVERSET NOGET? 7

6 Min personlige læsning af denne bog har øget min egen taknemmelighed over at sabbatten blev til for menneskets skyld, men den har samtidig skærpet min fornemmelse for, at Bibelens autoritet vil være under fortsat angreb lige til det sidste. Det er mit oprigtige ønske, at De ti bud under angreb vil lede flest mulige til at studere Bibelen selv frem for blindt at følge den offentlige mening eller dårligt begrundede traditioner. For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge. (1 Joh 5,3) Walder Hartmann Introduktion Har du det her på tryk? Hans spørgsmål kom meget overraskende. Normalt har jeg på fornemmelsen, når en eller anden føler sig velsignet af det, jeg har forkyndt ud fra Bibelen. Denne vækkelsesmøderække var gået godt. Gud havde rørt ved manges hjerter. Jeg troede bare ikke, at denne mand var én af dem. Aftenen før havde han virket urolig, da jeg talte. Da jeg tidligere på dagen havde mødt ham, havde han reageret med et skuldertræk. Har du det her på tryk? Da jeg svarede nej, så han på mig og udbrød: Det er en skam! Jeg kan lide mennesker, der siger tingene ligeud. De er med til at sætte noget i gang. Da jeg siden tænkte over hans bemærkning, gik det op for mig, at den kom som en tilskyndelse fra Herren. Vækkelsesmødernes tema havde været Kærlighedens grundvold. Under det sidste møde havde Helligånden tilskyndet mig til at sige noget, som jeg ikke havde planlagt. Det handlede om forskellen mellem den gamle pagt og den nye. Når jeg ved andre anledninger havde fortalt om, hvordan Herren havde ført mig gennem et studium af hans pagter, for at jeg skulle finde sandheden i hans kærligheds lov, havde folk opfordret mig til at fortælle om det i en bog. Det ville jeg også gerne på et eller andet tidspunkt, men lige nu ville jeg skrive en anden bog. Jeg kunne ikke helt slippe denne nye tanke, så jeg bad om Guds vejledning. Pludselig gik det op for mig, at det var forkert af mig ikke at følge denne tilskyndelse. Det var på tide at skrive en bog om emnet. Jeg kunne pludselig se Guds plan. Jeg talte med min mand, J.D., om det, og han gjorde, hvad han kunne for at holde mig til ilden. Få dage senere tog vi en tur til 3ABN s hovedkvarter [Three Angel s Broadcasting Network]. Så snart vi ankom dertil, kom direktøren Danny Shelton med et manuskript, som han bad mig læse. Jeg vil gerne 8 DE TI BUD UNDER ANGREB INTRODUKTION 9

7 høre din mening. Forlaget er parat til at udgive den, men du må gerne komme med forslag til ændringer. Jeg så på indholdsfortegnelsen og følte mig lidt underligt tilpas. Det her er jo min bog, Herre! Hvorfor har du givet mig en opgave, som allerede er fuldført? Da jeg læste manuskriptet, slog det mig, hvor tæt teksten var på mine egne overvejelser. Jeg mente dog, der godt kunne være plads til to bøger om det samme. Gud havde bare en anden plan. Jeg fortalte ikke Danny, at jeg tænkte på at skrive en bog om det samme emne, eller at jeg var skuffet over, at han havde slået mig på målstregen. Senere på ugen foreslog jeg, at han skulle ændre lidt på det første kapitel. Jeg tilbød endda at skrive det om. Da han læste det reviderede kapitel, spurgte han: Kunne du ikke tænke dig at skrive hele bogen om? Det gik jeg uden tøven med til, og efterhånden fik Gud mig overbevist om, at jeg også skulle medtage de tanker, som jeg ellers havde reserveret til min egen bog. Det var jo trods alt Guds og ikke mine tanker. Gud vil velsigne dig for dette, sagde J.D., det er jo lige meget, hvem der får æren, når bare sandheden kommer til at fremstå tydeligt. Det kan komme til at betyde meget for en masse mennesker. Jeg forventede egentlig ikke andet end et tusind tak, da jeg begyndte at revidere bogen. Jeg gjorde det af kærlighed til Gud. Derfor blev jeg meget overrasket, da Danny et par uger senere sagde: Shelley, du bør være medforfatter på denne bog. Det bliver lige så meget din, som det er min. Jeg kunne bare mumle et stille tak, men indvendig jublede jeg over, at Gud havde taget imod mit offer. Guds veje er højere end vore. Hans planlægning er altid fuldkommen. Han gav på samme tid to af sine børn den opgave sammen at skrive en bog til hans ære. Gud vidste godt, at vi begge ville bringe noget unikt til denne bog, som den anden ikke havde tænkt på. For Danny hørte dette med til hans barnetro, mens min kristne opvækst var en helt anden. Ganske vist var jeg en kristen, men jeg havde fulgt adskillige populære læresætninger uden at tænke særlig meget over dem. Jeg var ligeglad næsten upåvirket af disse bibelske sandheder, indtil Herren fangede min opmærksomhed og viste mig en ny og mere grundig måde at studere Bibelen på. Da var jeg allerede i begyndelsen af halvtredserne. Gud gav altså to mennesker, med helt forskellig baggrund, et projekt, hvor de skulle samarbejde og i fællesskab skabe noget til hans ære. Vi har skrevet De ti bud under angreb for at korrigere nogle populære misforståelser i den kristne kirke, og vi har begge følt det vigtigt, at vort materiale skulle være bibelsk funderet. Derfor er store dele af bogen i virkeligheden et bibelstudium, der går i dybden. Dette gør ikke bogen til let læsning, men det er vort håb, at vi har fremsat disse sandheder i en logisk rækkefølge, så læserne forstår og får lyst til at læse videre. Som de fleste bøger, der har to forfattere, er vores skrevet som med én pen. Jeg har valgt at skrive i første person, som om Danny taler. Det var jo trods alt ham, der havde et færdigt manuskript, før jeg havde nedfældet én eneste linje. Det er min bøn, at Gud vil hellige dit sind, og at Helligånden må få lov til at være din lærer. Han kan afsløre sandheder, der strækker sig videre end det, der er skrevet her. Jeg beder om, at Herren vil bruge denne bog som et redskab til at få læsere til at hungre og tørste efter mere af Guds absolutte sandhed. Når jeg skal beskrive Guds herlige budskab med ord, føler jeg mig altid utilstrækkelig. Jeg ville hellere, at nogen havde givet mig en sådan bog for fyrre år siden, for så kunne min livshistorie have været en helt anden. Hvad jeg mener? Gud ændrede min tilværelse i år 2000, da han tilskyndede mig til flere måneders grundigt studium af Bibelen. Han viste mig sandheden om hans pagter og de ti bud, hans lov og hans nåde. Jeg har lært, at jeg intet kan uden Gud. Frelse ved nåde og retfærdiggørelse gennem tro er blevet mere end læresætninger for mig. Gud gav disse principper liv, og de er blevet mine gennem personlig erfaring. Måske det allervigtigste, jeg har lært, er, at lydighed er vejen til hans velsignelser. Jeg beder til, at du må få den samme erfaring med vor kære frelser. Shelley J. Quinn 10 DE TI BUD UNDER ANGREB INTRODUKTION 11

8 1 Har vi overset noget? Hvem sætter dagsordenen for os? Jeg tænker på det, hver gang jeg hører nogen give udtryk for, at religion skal fjernes fra det offentlige rum. Samtidig har den offentlige debat gjort det klart for mig, at der er andre kristne, der også er bekymrede. Troende kristne, der er bange for at blive stemplet som fanatikere, nøjes med at hviske: Der er en skjult dagsorden, som ønsker at fjerne Gud fra vore offentlige institutioner. Virkeligheden er imidlertid, at agendaen ikke længere er så skjult. Debatten om religionsundervisning, morgensang og skabelsesberetning i de offentlige skoler har medvirket til at skabe røre hos mange grupper. I USA har flere retssager haft til formål at fjerne religiøse indskrifter (f.eks. de ti bud) fra offentlige bygninger, og både der og andre steder i verden har regeringsledere og ateistiske interessegrupper optrappet deres angreb på Bibelen. I mange offentlige skoler præsenteres evolutionsteorien som absolut sandhed, og eleverne hører intet om noget alternativ. Lærere tør ikke tale om Bibelens skabelsesberetning, der skildrer en kærlig Gud med ultimativ skabermagt. Det, som flertallet af bibeltroende accepterer som sandhed, bliver af de offentlige myndigheder erklæret for tabu. Det er ikke længere politisk korrekt at tale om holdninger præget af et kristent livs- og menneskesyn. Manglen på respekt for de ti bud har været med til at skabe apati i forhold til tidens moralske forfald. Det, der engang blev betragtet som synd, betragtes nu som valg. Bibelen advarer os dog stadig i Rom 6,23: Syndens løn er død. Kan et intelligent, ærligt menneske bestride syndens konsekvenser i dag? Tænk bare på abort og seksuelt overførte sygdomme pga. heteroseksuelles frie sexliv og en politik, der fremmer homoseksuel livsstil med en meningsløs død til følge for hundreder af tusinder. 12 DE TI BUD UNDER ANGREB HAR VI OVERSET NOGET? 13

9 RELIGIONSFRIHED ~ FRIHED FOR RELIGION I den danske grundlov hedder det: Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. Grundlovens fædre mente altså, at den frihed, som Gud havde skænket menneskeheden, er så væsentlig, at den skulle beskyttes af regeringen. Det samme gør sig gældende i USA, hvor Uafhængighedserklæringen fra 1776 bl.a. siger: Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke. At for at sikre disse rettigheder er blandt mennesker oprettet regeringer, hvis retfærdige magt hviler på de styredes samtykke, og når som helst nogen regeringsform bliver ødelæggende for disse formål, er det folkets ret at ændre eller ophæve den og at indsætte en ny regering, baseret på sådanne grundsætninger og med magtbeføjelser organiseret på den måde, som efter dets opfattelse mest sandsynligt vil bringe dem sikkerhed og lykke. James Madison, kendt som forfatningens fader fremholdt regeringens ret til at anerkende Bibelens Gud samtidig med, at han fastholdt, at ingen skulle anfægte den religiøse frihed skænket af Gud. Alligevel er den religiøse frihed nu og da blevet udfordret, som det skete i Danmark, da Andreas Kellersvend i 1636 blev afsat fra sit embede som præst i Ring sogn, fordi han om lørdagen samlede almuen og fejrede sabbatten. Bemærkningen stammer fra Resens Atlas Århus Stift og understreger, at på Christian den Fjerdes tid ( ) kostede det noget at fejre sabbatten. Hvem definerer Guds sandhed? Skal flertallet bestemme? Personligt går jeg ind for en adskillelse af kirke og stat, og jeg støtter retten til at udtrykke personlig tro både privat og offentligt. Jeg tror, at Guds bud, der tidligere var synlige i det offentlige rum, var med til at lade lyset skinne på utilbørlig adfærd og skabe anerkendelse af en højere moralsk lov. Jeg er overbevist om, at den strid om de ti bud, som vi har i dag, står på Djævelens dagsorden. Det vil passe ind i hans planer at få Gud fjernet fra det offentlige rum. (Tænk blot på de ulykkelige følger, som dette medførte under de gudløse kommunistregimer). Det vil også passe ham godt, hvis staten fortsat kan lovgive på det kirkelige område, for det kan medvirke til at ophøje én religiøs holdning over en anden. Hvis vi virkelig ønsker at fremme de ti buds sag, er det op til os kirken, ikke staten at genoprette støtten ved at lade budene skrive i vore hjerter og praktisere dem i livet. Skrevet på sten kan budene kun definere synd, men når de ti bud er skrevet i et hjerte fyldt med Guds Ånd, bliver budene til noget positivt: Jeg ønsker at gøre din vilje, Gud, din lov er i mit indre. (Sl 40,9). Der er ingen tvivl om, at det kristne samfund i stor udstrækning støtter de ti bud, men hvorfor gælder dette kun de ni af budene? HAR VI OVERSET NOGET? Da jeg første gang mødte Shelley Quinn (medforfatter af bogen), fortalte hun mig: Hele mit liv havde jeg lært, at de ti bud blev naglet til korset. Da jeg tog imod Guds kald til forkyndelse på fuld tid, fik jeg en tilskyndelse fra Gud, der sagde til mig: Glem, hvad du tror, du ved, og kom og sid ved mine fødder og jeg vil undervise dig. Alligevel læste jeg i Bibelen for at bevise, at min tro var rigtig. Men Gud viste mig, at jeg havde taget fejl. Medens jeg studerede Bibelen, blev jeg forbavset over, hvor enkel sandheden om dette punkt er. De ti bud gælder stadig for den kristne, som er frelst ved tro. Jeg opdagede, at der kun var ét bud, som jeg ikke holdt nemlig sabbatsbudet. Efter at jeg havde studeret Guds hensigt med sabbatten, blev jeg en glad sabbatsholder. Mange kristne har haft en lignende erfaring. En grundig granskning af Skriften har afsløret overvældende beviser, som har ændret deres opfattelse. De samme kristne accepterer i dag alle ti bud i Guds lov! Det er min overbevisning, at vi må stole på, at Gud vidste nøjagtig, hvad han gjorde, da han forfattede de ti bud. Det var en lovsamling. I Jakobs bog i Det Nye Testamente, står der, at hvis vi bryder et bud, bryder vi dem alle (Jak 2,10). Lad os se på, hvad Kristus siger. Han siger, at hvis vi bryder et af de mindste af budene eller lærer andre at gøre det samme skal vi kaldes den mindste i Himmeriget (Matt 5,19). Skal vi for nemheds skyld bare feje hans undervisning ind under tæppet og glemme alt om det? De fleste kristne kirkesamfund i dag holder ikke de ti bud som et hele 14 DE TI BUD UNDER ANGREB HAR VI OVERSET NOGET? 15

10 i bedste fald kun de ni. Mit spørgsmål er: Har vi ret til at vælge, hvilke af de ti bud vi skal beholde? Desværre ignorerer de fleste kristne det bud, som Gud gav ved tidernes begyndelse. Det glemte bud er det, som Gud siger, vi skal huske hellig tid, som vi skal bruge sammen med ham nemlig den syvende dag, sabbatten (lørdag). Det synes måske ikke så vigtigt for dig lige nu, men det vil det blive i nær fremtid. Bibelens forfattere har forudsagt, at en magt vil komme med sin egen dagsorden og plane på at forandre Guds uforanderlige lov, de ti bud. Vi lever i en tid, hvor vi oplever, at denne profeti er ved at blive opfyldt. Synes du ikke, at det er grund nok til at undersøge Skriften og bede Helligånden åbenbare Guds sandheder? Hvis dagsorden kontrollerer størstedelen af kristenheden i dag? Jeg er helt sikker på, at denne dagsorden, som ukritisk bliver fulgt, hverken stammer fra Gud eller mennesker. Kristi ærkefjende står bag. Det er ikke bare lykkedes ham at fjerne de ti bud fra alle offentlige institutioner, men det er også lykkedes ham at fjerne dem fra de fleste kristnes hjerter. Da Guds ti bud er et hele, og brud på et af budene gør os skyldige i brud på hele loven, må vi konkludere, at de ti bud stadig er under angreb. Lad os sammen studere Skriften og finde ud af, hvad Bibelen har at sige om dette vigtige emne. Hvad var det for et gældsbevis, som Kristus naglede til korset? Er vi, som nogle tror, blevet løst fra at holde alle ti bud, fordi vi har fundet hvile i Jesus og ikke længere behøver sabbatshvilen? Ændrede Gud sin hellige sabbat fra lørdag til søndag ved Kristi opstandelse? Ved vi, hvorfor vi går i kirke om søndagen i stedet for om lørdagen? Vi vil bruge Bibelen som vores fører og undersøge dette spørgsmål og meget mere. Hvis dagsorden følger vi? Det vil vi finde ud af undervejs i dette studium. Jeg tror på, at Gud, i lyset af sit ord, vil give et klart svar. Så står der kun et spørgsmål tilbage Når sandheden bliver åbenbaret, hvis dagsorden vælger vi så at følge? 2 Overholde eller ikke overholde? Jesus sagde: For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. (Luk 19,10; Joh 14,6). Kristus gør alt for at frelse de fortabte. Han satte fokus på sine lignelser om det forsvundne får, den tabte mønt og den fortabte søn samt den fantastiske følelse af lykke, da de blev fundet og genforenet. Formålet med hans komme var at ødelægge Djævelens værk at opsøge og frelse det fortabte. Den troende kristne ved, at adskillelse fra Kristus betyder fortabelse. Som Kristi efterfølgere er det vort privilegium og forpligtelse at dele frelsens glade budskab med andre. NÅR JESUS VENDES RYGGEN Guds rige går frem, når de, som Jesus har frelst, vidner om deres erfaring for dem, som er åndeligt fortabt. Men ved vi, hvem der er fortabt? Når vi hører mennesker misbruge Guds navn, ved vi, at de har behov for at høre om den hellige, retfærdige og kærlige Gud. Når vi ser mennesker, der lever umoralsk og tilbeder andre guder, signalerer de, at de ikke er forenet med Kristus. Når vi læser om et menneske, der netop har begået et bankrøveri eller et mord, ved vi, at det menneske har brug for Jesu frelsende kraft. Når menneskers handlinger vidner om total foragt for Guds bud, er det et tegn på adskillelse fra Jesus. Bibelen betegner dem som fortabte eller åndeligt døde. Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. 16 DE TI BUD UNDER ANGREB OVERHOLDE ELLER IKKE OVERHOLDE? 17

11 Den, der siger: Jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham. (1 Joh 2,3-4). Kan man kende Kristus uden at adlyde hans bud? Læs verset igen. Læs om, hvilke kendetegn Johannes forbinder med det at være et Guds barn. Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som gør retfærdigheden, er født af ham. (1 Joh 2,29). Bibelen definerer mange ting som synd. Hårde ord, hovmod, vantro og blasfemi falder under kategorien synd. Paulus siger, at alt, hvad der ikke er af tro, er synd. (Rom 14,23). Jakob advarer os og siger, at den, der ved, hvad der er rigtigt, og ikke gør det, synder (Jak 4,17). Johannes siger, at al uretfærdighed er synd (1 Joh 5,17). Disse vers peger på holdninger og handlinger, som falder ind under kategorien synd, men de giver ikke en klar definition af synd. RIGTIGT ELLER FORKERT? Hvordan ved vi, hvad der er rigtigt? Hvordan ved vi, hvad der er uretfærdigt? Ulydighed mod Guds lov er det modsatte af at leve i retfærdighed. Vidste du, at sidstnævnte faktisk er Bibelens definition af synd? Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud. (1 Joh 3,4). Der har vi svaret Bibelens klare definition af synd. Synd er lovbrud eller overtrædelse af Guds lov enten gennem tvivl, vantro, ligegyldighed eller oprør. Den standard, som vore handlinger bliver dømt ud fra, er de ti bud, som er Guds målestok for al tanke og handling. Troløshed krænker hans bud, fordi menneskers meninger og måde at tænke på ophøjes over Guds ord. Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen (1 Joh 3,8). Synd adskiller os fra Gud og stjæler det evige liv sammen med ham fra os. Satan er mester i at skabe adskillelse. Det er hans mål at skabe adskillelse mellem Gud og os gennem synd. Hvorfor er der mange kristne, der betragter det som synd at misbruge Guds navn, tjene andre såkaldte guder, vise mangel på respekt for forældre, myrde, begå ægteskabsbrud, stjæle, lyve og misunde? Fordi de erkender, at det er overtrædelse af Guds lov. Men Guds lov omfatter langt mere, og det giver os et problem. Hvordan ville du reagere, hvis jeg brugte det fjerde bud som eksempel på et lovbrud, der ville adskille dig fra en kærlig frelser? Når jeg påstår, at det er lovbrud at ignorere Guds syvende dag, sabbatten (lørdag), er der mange kristne, som skifter standpunkt. De samme mennesker, som sagde ja og amen til de førnævnte synder, skifter standpunkt og siger: Hør her! De ti bud blev naglet til korset. De gælder ikke længere. Det ser ud, som om de vælger at tro, at det eneste bud, der blev naglet til korset, var det fjerde bud, der handler om Guds hellige sabbatsdag den dag Gud satte til side, for at mennesket kan udvikle et personligt forhold til ham. Jeg er glad for, at Bibelen siger, at det er vort gældsbevis, der blev naglet til korset. Vi vil undersøge dette spørgsmål til bunds. Jeg håber, at Skriften vil vise dig, at dette vers henviser til Moseloven. I de udtalelser i Bibelen, som vi vil se på, vil vi undersøge, om Guds sabbat blev indstiftet ved skabelsen, og om hans bud var kendt før Sinaj. Holdt patriarkerne Abraham, Isak og Jakob hele tibudsloven? SABBAT FØR, NU OG I FREMTIDEN? Lad mig her og nu komme med nogle spørgsmål til dem, der tror, at sabbatsbudet blev afskaffet ved korset. 1. Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. (Matt 24,20). I denne bibeltekst (Matt 24,15-24) advarede Jesus om en trængselstid, som ville finde sted mange år efter hans død. Hvis Jesus havde vidst, at sabbatten ikke længere ville eksistere efter hans opstandelse, hvorfor opfordrede han så sine efterfølgere til at bede om, at deres flugt ikke skulle ske på en sabbat? 2. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. (Matt 5,18). Vi ved, at Jesus henviste til de ti bud her. I denne tekst ophøjer Kristus loven. Han går langt ud over lovens bogstav og fremhæver lovens ånd. Han kæder vrede og anstødeligt sprog sammen med drab (v ). At begære en andens hustru betegner han som ægteskabsbrud i hjertet (v ). Hvis Jesus havde planer om at afskaffe sabbatten ved sin opstandelse, ville han så ikke have vidnet om, at Guds lov ville blive forandret, før himmel og jord skulle forgå? 18 DE TI BUD UNDER ANGREB OVERHOLDE ELLER IKKE OVERHOLDE? 19

12 Det Gamle Testamentes profetier om Messias komme og verdens undergang vil ikke blive endelig opfyldt, før Guds folk bliver iklædt udødelighed ved lyden af den sidste basun (se 1 Kor 15,50-58). 3. For ligesom den nye himmel og den nye jord, som jeg skaber, skal bestå for mit ansigt, siger Herren, sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå og hver uge på sabbatten skal alle mennesker komme for at tilbede mig, siger Herren. (Es 66,22-23). Hvis sabbatten blev afskaffet ved hans opstandelse, fordi vi har fundet hvile i Kristus, hvorfor skulle Gud så genindføre den på den nye jord? I al evighed vil den skare, som Gud har genløst, samles hver syvende dag på sabbatten for på en særlig måde at have samfund med ham og tilbede Gud som Skaberen. 4. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. (2 Mos 20,8). Hvorfor er det fjerde bud det eneste, som begynder med ordet husk? FLERTALLET HAR IKKE ALTID RET Mange kirkesamfund er enige om, at Guds bud stadig gælder, men vælger alligevel at ignorere det fjerde bud. I denne bog vil vi henvise til udtalelser, der støtter tibudsloven udtalelser fra katolikker, baptister, metodister, lutheranere, episkopaler og andre. De bekræfter alle, at den syvende dag, sabbatten (lørdag), aldrig er blevet forandret eller afskaffet i Det Nye Testamente. De bekræfter faktisk, at søndagshelligholdelse mere er en tradition end et påbud inspireret af Gud i den hellige skrift. De går så langt, at de indrømmer, at der ikke er ét skriftsted i hele Bibelen, som autoriserer et skift fra lørdag til søndag. Det er klart for alle disse kristne, at Gud aldrig har befalet den ændring i loven, som mennesker har foretaget. Alligevel praktiserer de søndagshelligholdelse. Spurgeon, en populær baptistpræst, der levede i det nittende århundrede, sagde om Guds lov: Guds lov er en guddommelig lov, hellig, ophøjet, fuldkommen. De, der finder fejl ved loven, eller som i mindste måde forklejner den, forstår ikke dens natur og har overhovedet ingen indsigt i dens ånd. Paulus siger: Vi ved, at loven er af ånd. Men jeg er af kød, solgt til at være under synden. (Rom 7,14). Når som helst vi udtaler os om retfærdiggørelse ved tro, er det aldrig vor hensigt at formindske vore tilhøreres respekt for loven, for loven er et af Guds mest ophøjede mesterværker Der er ikke et overflødigt bud, og der mangler ikke et eneste. Loven er så uforlignelig, at dens fuldkommenhed er et bevis på dens guddommelighed. Ingen menneskelig lovgiver kunne have forfattet en lov som den, vi finder i dekalogen [de ti bud]. Den er en fuldkommen lov; for alle menneskelove, som er retfærdige, kan rummes i denne kort formulerede lovsamling, ret over for Gud og menneske og mennesker imellem. (C. H. Spurgeon: Sermons. 2nd series, sermon 18, s. 280). Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. (Sl 19,8). Kan vi som dødelige mennesker tillade os at forandre, slette eller ignorere et eneste af Guds fuldkomne bud? Hvad får oprigtige, gudfrygtige kristne til at ignorere Guds klare formulering af det fjerde bud? De ti bud overholde eller ikke overholde? Det er et alvorligt spørgsmål. Du skylder dig selv at undersøge dette vigtige emne i lyset af Guds ord for at finde svar. Det er vigtigt at finde frem til sandheden. Du tænker måske: Kan flertallet af bibeltroende kristne tage fejl på dette punkt? Lad mig stille dig et spørgsmål var de fleste ikke på vildspor, da Jesus kom første gang? Jeg tror ikke, vi kan stole på, at flertallet har ret. Jesus advarede mod dette, da han sagde, at de fleste ville følge den brede vej, som fører til fortabelse. Han fortsætter og siger, at den port, der fører til evigt liv, er trang, og kun få finder den (Matt 7,13-14). Satan ønsker at ødelægge os ved at skabe adskillelse mellem vor himmelske Fader og os. Synd skaber adskillelse. Tidligere fandt vi frem til, at den bibelske definition på synd er overtrædelse eller lovbrud. Hvis du undersøger Bibelen fra Første Mosebog til Johannes' Åbenbaring, vil du ikke finde en mere klar og omfattende definition på synd. Når jeg har fremholdt denne sandhed, har mine tilhøreres reaktion undret mig. Vel, det er din mening! Jeg vil påstå, at det ikke kun er min personlige mening. Metodisternes historiske forståelse af de ti bud, som den fremsættes af John Wesley, lyder således: Dette gældsbevis med alle dets bestemmelser fjernede Herren ved at nagle det til korset (Kol 2,14), men den moralske lov, der indeholder de ti bud, og som blev fremholdt af profeterne, 20 DE TI BUD UNDER ANGREB OVERHOLDE ELLER IKKE OVERHOLDE? 21

13 fjernede han ikke Den moralske lov hviler på et helt andet grundlag end den ceremonielle og rituelle lov Hver eneste del af denne lov må stå ved magt for hele menneskeheden og til alle tider. (Sermons on Several Occasions, 2 vol. Edition, Vol. 1, s. 221). Hør hvad Billy Graham siger: Ligesom Wesley mener jeg, at jeg må prædike lov og dom, før jeg kan prædike nåde og kærlighed De ti bud er Guds moralske lov for menneskers liv. Nogle mennesker tror, at den er blevet afskaffet. Det er ikke sandt. Kristus forkyndte loven. Den står stadig ved magt. Gud har ikke forandret sig. Mennesker har forandret sig Hvert eneste menneske, der nogen sinde har levet, med undtagelse af Jesus Kristus, har overtrådt de ti bud. Synd er lovovertrædelse. Bibelen siger, at alle har syndet og mangler æren fra Gud. De ti bud er et spejl, der skal vise os, hvor langt vi er fra Guds standard. Spejlet, der viser os vore fejl og mangler, fører os til korset, hvor Jesus betalte syndens skyld. Ifølge Bibelen findes tilgivelsen ved korset og ingen andre steder. (George Burnham og Lee Fisher: Billy Graham and the New York Crusade, s. 108,109). Jesus kom for at frelse menneskeheden ved at ødelægge Djævelens værk. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. (Joh 8,31-32). Sandheden er en person og Kristus gjorde krav på at være denne person: Jeg er sandheden. (Joh 14,6). Når vi vandrer i vor elskede frelsers sandhed, vil han i sandhed gøre os frie. Det er min bøn, at jeg ved Guds nåde gennem præsentationen af sandheden om Guds lov må fremholde den mest vidunderlige Jesus, du nogen sinde har oplevet. Hvad mener jeg med det? I det videre studium vil det fremgå, at Guds lov, de ti bud, i virkeligheden er et udtryk for eller et spejlbillede af Guds karakter, som er kærlighed. Følgende oversigt giver et glimt af, hvordan de ti bud genspejler hans karakter. Helligånden inspirerede mennesker til at skrive om Guds vidunderlige karakter, som han åbenbarede for dem i sin lov. KARAKTER DE TI BUD Gud er fuldkommen Loven er fuldkommen (Sl 19,8; Jak 1,25) Gud er hellig Loven er hellig (Rom 7,12) Gud er ånd Loven er af ånd (Rom 7,14) Gud er kærlighed Loven er kærlighed (Rom 13,10) Gud er lys Loven er lys (Ordsp 6,23) Gud er sand Loven er sand (Neh 9,13; Sl 119, ) Gud er retfærdig Loven er retfærdig (Sl 119,172; Rom 7,12) Gud er god Loven er god (Rom 7,12; 1 Tim 1,8) Gud er pålidelig Loven er pålidelig (Sl 119,86) Gud er vis Loven er vis (Sl 111,10; 119,98) Gud er fred Kærlighed til loven bringer fred (Sl 119,165 gl. overs.) Gud er uforanderlig Loven er uforanderlig (Matt 5,18) Det er min bøn, at Gud vil lede os alle til et sandt kendskab til vejen, sandheden og livet. Jeg beder om, at Helligånden må fjerne al den tvivl og det bedrag, som Djævelen har indhyllet Guds lov i. Jeg beder også om, at Kristus vil åbenbare det, som gik tabt for de fleste sandheden om hans lov, de ti bud. 22 DE TI BUD UNDER ANGREB OVERHOLDE ELLER IKKE OVERHOLDE? 23

14 3 To love, to pagter 1. del Jeg fandt dine ord og slugte dem; dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er nævnt over mig, Herre, Hærskarers Gud. (Jer 15,16). Det er stort, når Guds sandheder åbenbares for os. Når Helligånden oplyser vor forståelse af Skriften åbenbarer essensen af Guds sandhed, som før var sløret har vi grund til at glæde os. Gud taler til os! Uheldigvis konkurrerer vor lynhurtige, teknologiske multi-medie verden med vor prioritering af bibelstudium. Den konkurrerer og vinder alt for ofte. De fleste af vor tids travle mennesker bruger for lidt tid på seriøst bibelstudium. ER BARNETROEN IKKE GOD NOK? De fleste kristne forlader sig på, hvad de har lært i deres kirke. Vi ved, hvad vi tror, men ikke hvorfor vi tror det. Det sætter os i en betænkelig situation rent åndeligt. Der findes så mange forskellige overbevisninger i kristenheden. Hvordan kan vi med sikkerhed vide, at det, vi tror, er sandhed? Der er kun en måde. Vi må selv studere Skriften. Jesus sagde, at hvis vi bliver i hans ord, vil vi lære sandheden at kende og sandheden skal gøre os frie (Joh 8,31-32). En af de oftest misforståede bibelske sandheder i dag er den store forskel mellem de to love. Denne misforståelse skaber forvirring med hensyn til forskellen mellem den gamle og den nye pagt. I dette og det næste kapitel vil vi studere og finde frem til sandheden om, hvad Bibelen siger om dette emne. Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke 24 DE TI BUD UNDER ANGREB TO LOVE, TO PAGTER. 1. del 25

15 behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord. (2 Tim 2,15). Hvis du personligt ønsker at finde ud af, hvad Bibelen virkelig siger og betyder, vil dette studium være en hjælp til at gøre sandheden enkel og klar. Det vil give et kritisk grundlag for forståelsen af Guds ord og hans vilje for os i dag. BIBELENS TO STORE LOVE Mange mennesker tror, at Guds ti bud blev naglet til korset. Begrundelsen for denne opfattelse stammer fra Kolossenserbrevet 2,14: Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os, han fjernede det ved at nagle det til korset. Det er væsentligt at få slået fast, hvad det er, der blev naglet til korset et gældsbevis med alle dets bestemmelser. Var det Guds ti bud? Eller var det lovbogen, som blev skrevet af Moses? Bibelen taler om to store love : 1. Guds lov ( de ti bud eller vidnesbyrdets tavler ), også kendt som moralloven, kærlighedens lov eller dekalogen. 2. Mose lov ( lovbogen eller pagtens bog ) også kendt som ceremoniloven eller den mosaiske lov. Gud havde nøje udtænkt formålet med de to love. En uklar forståelse af forskellen mellem de to love har gjort mange oprigtige kristne forvirrede særlig når det gælder fortolkningen af Det Nye Testamentes henvisninger til loven. Hvorfor hersker der så megen forvirring? Bibelens forfattere bruger ofte ordet lov som henvisning til enten Guds lov eller Mose lov. Hvis vi ikke har en klar forståelse af deres forskellige formål, er det let at gå fejl af sammenhængen i Skriften og derved nå frem til forkerte konklusioner. For eksempel skrev Paulus: For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet: Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart; for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er af tro, men den siger: Den, der holder budene, skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse (Gal 3,10-13). Men Paulus blev også inspireret til at skrive: Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke! Vi gør loven gældende Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 3,31; 7,12). Kan du pege på, hvilke to love Paulus henviser til i de to udtalelser? Når vi er kommet igennem studiet, ved du, at han i Galaterne 3,10-13 henviser til Moseloven og i Romerne 3,31 og 7,12 til de ti bud, Guds lov, som bor i vore hjerter ved tro. Har du somme tider følt, at der hviler en sky af forvirring over Paulus skrifter? Den sky vil hurtigt forsvinde, når vi studerer forskellen mellem lovene. Når vi har en dybere forståelse, kan vi studere Det Nye Testamente og finde sandheden. Når vi læser apostelen Paulus udtalelser om loven, vil vi være i stand til at analysere sammenhængen og finde frem til, om han henviser til Guds lov eller Mose lov. PAULUS HOLDT FAST VED DE TI BUD Paulus skrev Kolossenserbrevet. Under guddommelig inspiration skrev han, at Kristus naglede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os til korset. Der er nogle, der fejlfortolker denne tekst og hævder, at Paulus lærte, at Guds lov ikke gælder. Når du har studeret dette og det næste kapitel, håber jeg, du kan se, at Paulus aldrig har ment, at gældsbeviset med alle dets bestemmelser imod os skulle blandes sammen med Guds lov. Vi vil lade Bibelen bevise, at Paulus aldrig forkastede de ti bud, som Gud med sin egen finger havde skrevet på stentavlerne. Skriften modsiger ikke sig selv. Bibelens forfattere modsiger ikke hinanden. Modsigelser opstår, når udtalelser bliver revet ud af deres sammenhæng og dermed fejlfortolket. Umiddelbart synes nogle tekster at modsige hinanden. Når det sker, er det vigtigt først at undersøge sammenhængen og derefter undersøge andre bibeltekster om emnet. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. (2 Tim 3,16-17). 26 DE TI BUD UNDER ANGREB TO LOVE, TO PAGTER. 1. del 27

16 Da Paulus skrev disse ord, henviste han til Det Gamle Testamente, men hans udtalelse gælder også for Det Nye Testamente. Hans udtalelser er altomfattende og sætter ingen begrænsninger. Du kan være sikker på, at Gud aldrig modsagde sig selv, når han delte sine guddommelige tanker med Bibelens mange forfattere. Kan du se, hvorfor der ikke kan være uoverensstemmelse mellem forfatterne af Det Gamle og Det Nye Testamente? Hvis vi bliver forvirrede over tilsyneladende uoverensstemmelser, må vi undersøge skrifterne i begge dele af Bibelen for at komme ud over vor begrænsede forståelse. ER DER EN MODSÆTNING MELLEM GT OG NT? Nogle kristne hævder, at de er nytestamentlige kristne og antyder dermed, at deres tro udelukkende hviler på Det Nye Testamente. Desværre er disse oprigtige kristne blevet fortalt, at Det Nye Testamentes lære har afskaffet Det Gamle Testamentes lære. Paulus har en anden opfattelse. Han forkyndte, at Gud har inspireret ethvert skrift for at berede os for al god gerning. Det Gamle Testamente indeholder en stor samling af forskrifter vedrørende menneskets tilværelse, fem til seks gange mere end Det Nye Testamente. Det er umuligt at tolke det ene uden det andet. Det Gamle Testamente indeholder Det Nye, og Det Nye Testamente forklarer Det Gamle. Vi finder Jesus Kristus i hver eneste af Bibelens bøger. Den genopstandne Kristus sagde til sine disciple: Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. (Luk 24, 44). Jesus sagde også: Derfor: Enhver skriftklog, der er blevet Himmerigets discipel, ligner en husbond, der tager nyt og gammelt frem fra sit forråd. (Matt 13,52). Der er åndelige skatte i Det Gamle og Det Nye Testamente. Den fejltagelse, det er at kaste vrag på Det Gamle Testamente, har lukket døren for forståelsen af Guds ti buds evige natur. Vidste du, at Det Gamle Testamente åbenbarer, at Guds lov gjaldt, før han skrev den på stentavlerne på Sinaj bjerg? Det vil vi se på i 5. kapitel, hvor vi også læser om, at Guds folk overtrådte de ti bud med det resultat, at Gud indstiftede Moseloven. Hvis vi kasserer Det Gamle Testamente, kan vi ikke påvise, at Moses skrev Lovbogen ( Moseloven ), eller at han med egen hånd nedskrev omkring 640 forordninger. Hvis vi ikke har denne viden, hvordan kan vi så forstå, at gældsbeviset med alle dets bestemmelser, der blev naglet til korset, var Mose lov? Hvordan kan vi vide, at Guds morallov de ti bud er evige og definerer, hvad synd er? Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud. (1 Joh 3,4). Synd er at lade hånt om Guds lov. Vi erkender, at mord, tyveri, løgn, hor, had, blasfemi og mange andre former for synd eksisterer i dag. Er det ikke sandt, at verden er kaos på grund af synd? Hvis vi erkender, at der er synd i denne verden, så må der være en lov, der identificerer synd som synd. Det Gamle og Det Nye Testamente siger det samme: Men det menneske, der synder, skal dø for syndens løn er død. (Ez 18,20; Rom 6,23). Dette princip kan anvendes fra tidernes begyndelse, hvor der kun var to personer på vores planet. Gud sagde til Adam og Eva: Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af (1 Mos 2,16-17). Gud advarede dem og sagde, at de ville dø, hvis de overtrådte dette enkle forbud. Historien beretter, at de spiste af det forbudte træ. Hvad skete der? De led en øjeblikkelig åndelig død og senere den fysiske død. Det er syndens løn! Hvis Gud ikke havde indført et forbud, kunne de have nydt frugten uden de katastrofale følger. Hvis der ikke havde været en lov, de kunne overtræde, ville de ikke være skyldige i lovbrud. Synd eksisterer ikke, hvis der ikke er en lov, der definerer synd. Hvad med i dag? Er hele menneskeheden skyldig i synd? Hvad siger Bibelen? Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. (1 Joh 1,8). Lad os undersøge de to love i Bibelen for at få en dybere forståelse af, hvad synd er. Beviser Skriften, at Guds ti bud er evige? Viser Skriften også, at Mose lov blev indført som en midlertidig foranstaltning for at rette op på overtrædelsen af Guds lov? Befalede Gud, at Mose lov kun skulle gælde, indtil Kristus oprettede den nye pagt ved korset? Indbefatter den nye pagt de ti bud? Bibelen gør det klart og enkelt at forstå og der er intet, der er vigtigere for denne generation at forstå. 28 DE TI BUD UNDER ANGREB TO LOVE, TO PAGTER. 1. del 29

17 DE TI BUD GUDS LOV Da Moses gennemgik de ti bud med folket, sagde han: Disse ord talte Herren til hele jeres forsamling på bjerget, inde fra ilden, omgivet af skyer og mulm, med høj røst og uden at føje mere til, og han skrev dem på to stentavler, som han gav mig. (5 Mos 5,22). Gud talte de ti bud. De var fuldgyldige. Han skrev dem på to tavler. Se på verset igen. Læg mærke til, at der står: uden at føje mere til. Guds lov var fuldkommen. Han havde ikke behov for at føje mere til sine ti bud. Som der stod i verset, talte eller forkyndte Gud først sine bud for hele folket, der var samlet ved Sinaj bjerg (2 Mos 20,1-17). Men folket frygtede Herrens nærvær og bad derfor Moses om fremover at tale til dem som Guds mellemmand. Det var grunden til, at Moses gik alene op på Sinaj bjerg for at modtage stentavlerne med Guds bud. Der er endnu en beretning om, hvordan Gud gav sine bud til Moses: Da han var færdig med at tale med Moses på Sinajs bjerg, gav han ham Vidnesbyrdets to tavler, stentavler beskrevet med Guds finger. (2 Mos 31,18). Gud skrev tibudsloven på sten med sin egen finger. Han overlod det ikke til mennesker at skrive Vidnesbyrdets to tavler. Bibelen siger, at Gud skrev på begge sider, på forsiden og på bagsiden, af begge tavler. Vi bliver forsikret om, at det var Guds værk. Tavlerne var Guds eget værk, og skriften var Guds egen skrift, mejslet i tavlerne. (2 Mos 32,16-17). Men hvem skrev på tavlerne anden gang, efter at de første var blevet ødelagt? Du kender sikkert beretningen om Moses, der går ned ad bjerget og ser folket, der tilbeder guldkalven, og derfor i retfærdig vrede kaster stentavlerne mod jorden (2 Mos 32,19). Vidste du, at selv da betroede Gud ikke et menneske at skrive budene på nye stentavler? Ikke engang anden gang (2 Mos 34,1). Moses beskriver denne begivenhed. Dengang sagde Herren til mig: Tilhug to stentavler som de forrige, og kom op til mig på bjerget; du skal også lave dig en ark af træ. På tavlerne vil jeg skrive de ord, der stod på de forrige tavler, som du knuste, og du skal lægge dem i arken. Jeg lavede en ark af akacietræ og tilhuggede to stentavler og så gik jeg op på bjerget med de to tavler i hånden. Herren skrev det samme på tavlerne som før, de ti bud (5 Mos 10,1-4). Herren skrev på de næste tavler med sin egen finger og bad Moses lægge Vidnesbyrdets to tavler i arken. Guds trofaste tjener, Moses, gjorde, som Gud havde befalet. Så tog han Vidnesbyrdet og lagde det i arken og lagde sonedækket oven på arken. (2 Mos 40,20). De ti bud lå i pagtens ark i det allerhelligste i tabernaklet. Har du nogen sinde tænkt på, hvad det illustrerede? Arken repræsenterede Guds trones autoritet. Gud befalede Moses at anbringe de ti bud på et sikkert sted i arken (5 Mos 10,2). Fra sit dommersæde på arken grundlagde Gud sin regering på de ti bud et spejlbillede af hans retfærdige karakter. For din retfærdigheds skyld vil Herren gøre sin belæring stor og herlig. (Es 42,21). Hvad ved vi om Guds lov indtil nu? Lad os opsummere: Guds lov var fuldkommen, da han forkyndte den med ord, og han føjede ikke noget til. De ti bud blev mejslet ind i sten og blev kaldt Vidnesbyrdets to tavler. Gud skrev de ti bud (begge gange) med sin egen finger. De ti bud blev lagt i pagtens ark. LOVBOGEN MOSELOVEN Lad os ganske kort se på Moseloven. Den gamle pagt var et udtryk for Guds ønske om at redde verden fra synd gennem Israel. Moses nedskrev pagtens betingelser i pagtens bog, som Bibelen også henviser til som lovbogen. Rækkefølgen af begivenhederne ved Sinaj bjerg er som følger: Gud forkynder de ti bud for hele folket (2 Mos 20,1-17). Folket beder Moses om at være deres mellemmand mellem dem og Gud (2 Mos 20,18-19). Gud kundgør den særlige pagt med Israel for Moses (2 Mos 20, 22-23,33). Moses kundgør pagten og dens retsregler for folket (2 Mos 24,3). Moses skriver pagtens bog, bygger et alter og bekræfter pagten med offerblod (2 Mos 24,4-8). 30 DE TI BUD UNDER ANGREB TO LOVE, TO PAGTER. 1. del 31

18 Moses går op på bjerget og er der i 40 dage og 40 nætter (2 Mos 24, 12-18). Gud skriver de ti bud på stentavler og giver dem til Moses (2 Mos 31,18). Moses knuser stentavlerne (2 Mos 32,19). Gud skriver på det andet sæt stentavler og giver dem til Moses (2 Mos 34,1). Efter at Gud havde forkyndt sin tibudslov for forsamlingen, var Moses alene sammen med Gud. Herren gav ham borgerlige love, ceremonielle love og forordninger, som Israel skulle følge. Da Moses kom tilbage efter dette møde med Gud, kundgjorde han disse særlige pagtsbetingelser for folket, og de sagde ja til at gøre alt, hvad Herren havde befalet. Det er interessant at lægge mærke til kontrasten her. Det var Gud, der talte de ti bud til folket, før han skrev dem på stentavlerne. Men da betingelserne for den særlige pagt mellem Gud og Israel blev forkyndt for nationen, var det Moses, der var mellemmanden mellem dem og Gud. Kapitel 24 i 2 Mosebog fortæller, hvordan Moses skrev alle Herrens ord i pagtsbogen og byggede et alter. Før han bekræftede pagten med offerblod, læste han de ord, han havde skrevet i pagtsbogen, for folket. Endnu engang accepterede folket betingelserne og sagde, at de ville adlyde Herren og hans befaling. Så tog Moses blodet og stænkede det på bogen og på folket (Hebr 9,19; 2 Mos 24,8) og sagde: Dette er pagtens blod, den pagt, Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord. (2 Mos 24,8). Da Moses var færdig med at skrive denne lovs ord fra ende til anden i en bog, gav han levitterne, der bar Herrens pagts ark, denne befaling: Tag denne lovbog, og læg den ved siden af Herrens jeres Guds pagts ark! Dér skal den ligge som vidne imod dig. (5 Mos 31,24-26). Moses skrev disse særlige pagtsforordninger med sin egen hånd i lovbogen (pagtsbogen). Blodet fra et offerdyr bekræftede Guds pagt med Israel. Denne lovbog (håndskrevne forordninger) fik en foreløbig placering ved siden af arken og lå der som et vidne imod folket. Hvorfor stod Moseloven som et vidne imod dette oprørske folk? Bibelen giver dette svar, en advarsel til dem, der vendte sig bort fra Gud for at tjene andre guder: Herren vil skille ham ud fra alle Israels stammer og ramme ham med ulykke i overensstemmelse med alle forbandelserne i den pagt, som er skrevet i denne lovbog. (5 Mos 29,20). I tillæg til de velsignelser Gud lovede Israel for deres troskab (2 Mos 34,10; 5 Mos 28,1-14), indeholdt lovbogen forbandelser mod dem, som ikke levede op til dens krav. En kærlig Gud ved, at synd forårsager smerte og ødelæggelse. Herrens hensigt med forbandelserne i lovbogen var at afskrække folket fra synd. Da han kom som Israels forløser, gav han dem budene som en hjælp. Jeg er Herren din Gud, som lærer dig, hvad der gavner, som fører dig ad vejen, du skal vandre. Gid du ville lytte til mine befalinger, så blev din fred som en flod og din retfærdighed som havets bølger. (Es 48,17-18). Guds disciplin har sit udspring i et kærligt hjerte, fordi han ønsker at beskytte sine børn mod syndens ødelæggende magt. Gud ønsker ikke den uretfærdiges død (Ez 33,11). Mon ikke dette ramte dig, fordi du svigtede Herren din Gud, dengang han førte dig på vejen? Lad din ulykke tugte dig, lad din troløshed straffe dig (Jer 2,17.19). Når syndere dør, er det en direkte følge af deres egne valg. Guds tålmodighed og hans godhed over for folket under den gamle pagt træder meget tydeligt frem i Skriften. Den særlige pagt med Israel skulle lære dem en livsvigtig lærdom, der kunne redde dem som en nation. Uheldigvis begyndte den jødiske nation at bruge lovbogen som et middel til at opnå retfærdighed. De fordrejede Guds hensigt og styrede i stedet mod deres egen undergang. Flere hundrede år senere kom Paulus med følgende kommentar om dette. Han sagde, at hvis retfærdighed kunne opnås gennem Moseloven, havde Kristi død været forgæves (Gal 2,21). FRELSE I JESUS ALENE Den eneste form for retfærdighed, der har eksisteret fra Guds synspunkt, er retfærdighed ved tro. Selv under den gamle pagt vidste de sande troende, at de ikke kunne fortjene sig til retfærdighed. Jeremias forkyndte Guds navn således: Herren er vor retfærdighed. (Jer 23,6). Hos Hoseas læser vi: I skal så i retfærdighed, I skal høste i troskab, I skal bryde ny jord. Tiden er inde til at søge Herren, så han kommer og lader retfærdighed regne ned over jer. (Hos 10,12). Esajas vidste, at det bedste menneske kom ynkeligt til kort i 32 DE TI BUD UNDER ANGREB TO LOVE, TO PAGTER. 1. del 33

19 sammenligning med Guds hellighed: Vi blev alle som den urene, og al vor retfærdighed blev som snavset tøj. (Es 64,5). Esajas siger endvidere: Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i frelsens klæder og hyllet mig i retfærdighedens kappe (Es 61,10). Den eneste frelse, som Gud tilbyder, er frelse ved nåde gennem tro. Hver gang et lam blev slået ihjel som et syndoffer, så synderen i tro fremad, fordi han vidste, at lammets blod var et symbol på den kommende Messias forsonende blod. I dag ser vi i tro tilbage til det forsonende blod fra det Guds Lam, som blev ofret fra verdens grundlæggelse af (1 Pet 1,19-20). Moseloven beskrev ceremonier og forordninger givet til Israel. Den pegede frem til Jesus som det sande Guds lam. Af den grund henvises der ofte til den som ceremoniloven, der havde en begrænset gyldighed. Forfatteren til Hebræerbrevet i Det Nye Testamente skriver om lovens formål: Dette er et billede på den nuværende tid: Der frembæres gaver og ofre, som, hvad samvittigheden angår, ikke kan føre den, som dyrker Gud, til målet. De er, ligesom mad og drikke og forskellige renselser, kun jordiske forskrifter, gyldige indtil tiden for den rigtige ordning. (Hebr 9,9-10). Moseloven var ganske enkelt en lærebog, som skulle forberede Guds folk for Kristi første komme og hans revolutionerende forkyndelse. Moseloven var en særlig kontrakt, som Gud indgik med israelitterne. Paulus definerer klart den gamle pagt som Mose skrifter (lovbogen): for indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Men hver gang én vender sig til Herren, tages sløret bort. (2 Kor 3,14-16). Pagtsbogen og lovbogen er to betegnelser for det samme. Bibelens forfattere bruger begge udtryk skiftevis. I 2 Kong 22,8 står der, at ypperstepræsten fandt lovbogen i Herrens tempel. Da kong Josias samlede nationen og læste op fra bogen, kaldte han den pagtsbogen. Og han læste hele pagtsbogen, som var fundet i Herrens tempel, for dem Derpå befalede kongen hele folket: Hold påske for Herren jeres Gud, sådan som den er foreskrevet i denne pagtsbog. (2 Kong 23,2.21). Vi finder den samme formulering i den samme beretning i Anden Krønikebog 34,14-15 samt i vers 30. Den gamle pagt var nedskrevet i Mose skrifter kaldet lovbogen som ikke kun indeholdt de ti bud. Der er ingen tvivl om, at de ti bud var en central del af den gamle pagt. Bibelen siger, at Moses skrev alle de ord, der blev talt af Herren, i sin bog. Moses bekræftede det, da han sagde: Han kundgjorde jer sin pagt, som han befalede jer at følge, de ti bud, og dem skrev han ned på to stentavler. Ved den lejlighed pålagde Herren mig at lære jer de love og retsregler, som I skal følge i det land, som I skal over og erobre (5 Mos 4,13-14). Og Moses kaldte stentavlerne pagtens tavler (5 Mos 9,11). Guds ti bud var pagtens hjerte. Lad os opsummere, hvad vi allerede ved om Moseloven: Moseloven blev skrevet med Moses egen hånd. Den mosaiske lov indeholdt almene retsregler og ceremonielle forordninger. Den var skrevet på bogruller og blev benævnt som lovbogen eller pagtsbogen. Den indeholdt forbandelser mod dem, som ikke adlød Moseloven. Lovbogen lå ved siden af arken som et vidne imod Israel. Moseloven var med sit offersystem et symbol på Jesu offer og derfor midlertidig. Moseloven var den gamle pagt, der var indgået med Israel. Lovbogen indbefattede de ti bud, der var den centrale del af pagten. Med baggrund i forskellen mellem Guds lov tibudsloven og Moseloven, vil vi nu se på henvisningerne til loven i Det Nye Testamente. Det næste kapitel går ind i den anden del af dette studium. Under Helligåndens vejledning vil Skrifterne åbne for forståelsen af den nye pagt og dermed klart slå fast, hvad det var, Kristus naglede til korset. Gud taler til os gennem sit ord. 34 DE TI BUD UNDER ANGREB TO LOVE, TO PAGTER. 1. del 35

20 4 To love, to pagter 2. del Mange mennesker bliver forvirrede over Det Nye Testamentes omtale af loven. Nogle føler, at Paulus taler med to tunger. Når de prøver at forstå hans udtalelser om loven, støder de panden mod en mur og ender med at gribe de vers, der støtter deres egen holdning, og ignorere resten. Sådan behøver det ikke at være. Nu hvor vi kender forskellen mellem de ti bud, Guds lov, og Moseloven, har vi den fordel, at vi forstår de nytestamentlige henvisninger til loven ud fra sammenhængen i teksten. I forrige kapitel viste gennemgangen af dette tema, at den gamle pagt givet af Gud var Moseloven, der blev nedskrevet i pagtsbogen (lovbogen). Det Gamle Testamente viste klart, at de ti bud alene ikke er den gamle pagt. Det unikke ved de ti bud er nemlig, at de er hjertet i den særlige pagt, Gud sluttede med Israel. Gennemgangen af teksterne i Det Gamle Testamente afslørede, at retfærdiggørelse ved tro og frelse af nåde ved tro var en lige så stor del af den gamle pagt som af den nye pagt. Ikke desto mindre forlangte Gud lydighed mod det, der var ret, for at beskytte sine børn mod syndens følger. Vi så også, at de ti bud var fuldkomne og han føjede ikke noget til. I sin store kærlighed gav Gud de ti bud til gavn for menneskeheden for at føre os ad den rette vej (Es 48,17-18). Hvis frelsen altid har været af nåde gennem tro, så må vi vende tilbage til definitionen i den nye pagt. Har vores menneskelige definition fjernet sig fra Guds vidunderlige intention? Og hvad med Guds ti bud? Vi fandt ud af, at de gælder i al evighed opbevaret i pagtens ark. Blev Guds lov naglet til korset, eller er loven en del af den nye pagt? Hvad er frihedens lov? Lad os se på, hvad Bibelen siger om dette! 36 DE TI BUD UNDER ANGREB TO LOVE, TO PAGTER. 2. del 37

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Studie 7 Guds lov 42

Studie 7 Guds lov 42 Studie 7 Guds lov 42 Åbningshistorie I mit første år hjemmefra, inden jeg lærte at lave mad, lærte jeg at opvarme. Den gastronomiske kunnen, at opvarme, er langt den vigtigste at mestre for en sulten,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Skriftlæsning Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Præsten fortsætter: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa,

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere