Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet"

Transkript

1 Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet Helene og Knud Erik Erbs var i efteråret 2012 seniorvolontører på Ebenezer-hjemmet i Haifa i Israel i to måneder. gennem deres tid på hjemmet har de indsamlet nogle af beboernes livshistorier som er trykt i dette hæfte. Ebenezer-hjemmet er det eneste plejehjem for jesustroende ældre i Israel. Om arbejdet som volontører på Ebenezer-hjemmet siger Helene og Knud Erik: Vores opgave var at være besøgsvenner for nogle af de svageste beboere. De var meget overladt til sig selv, når de først var kommet på deres værelser. Nogle var så dårlige, at vi bare kunne sidde og være sammen med dem, andre kunne vi snakke med, læse et andagtsstykke eller et stykke fra bibelen og bede en bøn med. Vi gik ture med dem, som gerne ville gå ture, men som ikke selv måtte gå ud. Vi stiftede på den måde bekendtskab med nogle meget spændende personhistorier. En slap på forunderlig vis ud af Hitler- Tyskland, en anden gemte sig med sin mor i en udgravning under et køkken i Holland. Beretningerne minder os om Guds løfter, og at staten Israel er et kæmpe tegn på, at Gud holder sine løfter! 1

2 Overrabbiner uddeler Det Nye Testamente Nissim er en af de jøder fra Bulgarien, der overlever 2. verdenskrig. Så snart muligheden er der rejser han til Israel som ung. Lige som mange andre der forsøger at komme ind i Israel, må han igennem et ophold i en fangelejr på Cypern. Da han endelig kommer til Israel, gik han ind i hæren, hvor han fik arbejde som kok. Nissim forelsker sig i en ung pige ved navn Rivka fra Haifa, som også gør militærtjeneste. Hun må dog træde ud af hæren efter at de bliver gift i De får hurtigt en lille datter, men efter fødslen får Rivka en fødselsdepression. Rivka får hjælp hos tidligere overrabbiner Daniel Zion. Daniel Zion er kommet til tro på Jesus som Messias, efter at han har læst Det Nye Testamente, som han fik af en ven. Daniel Zion giver Rivka Det Nye Testamente og efter mange spørgsmål og svar, kommer Rivka til tro og hun bliver fri af sin depression. Nissim og Rivka får sidenhen to sønner. Der skal gå ti år før Nissim overvinder sin skepsis og kommer til tro på Jesus. Han var indtil da kun blevet provokeret, når Rivka talte om, at hun ved at læse Det Nye Testamente har lært Jesus at kende som sin Messias. Nissim lever et hårdt liv med et tærende arbejde ved et fiskeopdrætningsanlæg, og han er udsat for forfølgelse pga. sin tro, hvilket giver Nissim store hjerte problemer. Da Nissim bliver enkemand i maj 2010, kan han ikke klare at bo alene. En søn, der er præst i en messiansk menighed, hjælper ham med at søge ind på Ebenezer-hjemmet. Som besøgsvenner fik vi god kontakt til Nissim, han var en af dem der trængte til besøg, fordi han var ny på stedet. Her måtte vi sande, at hjertesproget havde større betydning end det talte ord. Nissim talte ikke tysk eller engelsk og vi talte ikke bulgarsk eller hebraisk, så vi måtte have tolk for at lære lidt om hans liv. 2

3 Gav sin søn væk! Zehava har i særdeleshed oplevet 2. verdenskrig på egen krop. Hun mister sin mand under krigen og for at redde deres lille søn på 2 år, giver hun ham til en familie i en by tæt ved Budapest. Hun så ham aldrig igen! Hun bliver selv taget af nazisterne i 1943 og bliver sendt til Ravensbruck koncentrationslejr. Turen derhen er ubarmhjertig og mange dør undervejs af udmattelse og sult. I lejren arbejder de meget hårdt, og kvinderne må bære de tunge skinner til bygning af jernbaner. Zehava har lige siden været syg og haft smerter pga. alt det, hun går igennem i koncentrationslejren. Hendes mor dør sammen med nogle af sine børnebørn i nazisternes gaskamre. Kun tre personer af Zehavas store familie overlever krigen. Gennem alt dette stoler Zehava på, at Gud er med hende. Hun beder til ham, og han redder hende gennem den svære tid. I 1950 kommer Zehava til Israel og arbejder som kok på et hospital nær Tel-Aviv, hvor hun også bruger sin fritid til at passe patienterne. Zehava er født i en jødisk ortodoks familie i 1920 i Ungarn. Som barn blev hun passet af en au-pair, som var kristen. Au pair-pigen læste i bibelen for Zehava, og moren udtrykte aldrig modvilje mod Jesus. Kristendommen er derfor ikke fremmed for hende, og da hun får en jesus-troende ven ved navn Frida i Israel, går hun i kirke sammen med hende. Frida leder Zehava til tro på Jesus Messias. De to veninder har siden hen boet på Ebenezer-hjemmet sammen. Ebenezer-hjemmet blev et fristed for Zehava, hvor hun kunne glæde sig over fælles andagter, bøn og sang. Også de kreative udfoldelser på hjemmet deltog hun flittigt i. Beboere på udflugt 3

4 Genopbygning af Israel De som bor på Ebenezer-hjemmet repræsenterer også den mangfoldighed af forskellige nationaliteter som lever i Israel. Hjemmet var oprindelig tænkt som fristed for holocaustoverlevende, som var kommet til tro på Jesus. Men efterhånden som der ikke er behov for dette, da de fleste fra den tid ikke lever længere, tager man også andre ind på hjemmet. Den eneste betingelse er, at de er Jesus-troende, og derfor også ofte udsat for problemer pga. deres tro. Det er kommet Eli og Fern til gode på den måde, at skønt de kommer fra USA og ikke er jøder, er de alligevel blevet optaget, da de søger om at komme ind på Ebenezer-hjemmet. Eli og Fern kommer til Israel fra USA i 1964, fordi de ville være med til at bygge landet op til trods for at de ikke er jøder. Eli arbejder i 6 år for et privat frøfirma og dernæst som gartner frem til pensionsalderen. De har dog ikke bare haft et let liv. I begyndelsen i Israel har de problemer med opholdstilladelse, da de ikke er jøder, men med hjælp fra en advokat lykkes det alligevel at få permanent opholdstilladelse. De har mistet 3 af deres 6 børn i løbet af deres tid i Israel. Til trods for dette lægger de ikke skjul på, at de har tillid til Guds vilje, og at de skal mødes med deres børn igen i himmelen. Eli og Fern er på Ebenezer-hjemmet det, man kalder selvhjulpne. De bor i trygge rammer, deltager i fællesspisningen, får hjælp til det praktiske så som rengøring og vask. Derudover klarer de sig selv. Eli ser det som en opgave at gå rundt og snakke med de øvrige beboere, som har brug for det, og han beder med dem. Han er til glæde og gavn for mange af de øvrige beboere. 4

5 Araber og kristen i et jødisk land! Missar bliver født i Nazaret i en kristen arabisk familie, hvor faren arbejder i politiet, i tiden under engelsk mandatstyre. Moren tror på Jesus, og hun tager Missar og hendes søskende med til kristne møder. Faren accepterer det, selvom han ikke selv deltager. Da Missar kun er 8 år gammel, mister hun sin mor i en tyfusepidemi og derefter overtager Missar alle de huslige forpligtelser og ansvaret for sine yngre søskende. Missar har et stort ønske om at blive sygeplejerske, men faren er meget imod, indtil hun lover at hjælpe til derhjemme under studierne. På sygeplejestudiet på det engelske hospital i Nazareth er der en sekretær, der hedder Mrs. Lenneox. Hun bliver som en mor for Missar. Gennem Mrs. Lennox bibelstudier og samtaler kommer Missar til personlig tro. Som færdiguddannet sygeplejerske arbejder hun for regeringen som hjemmesygeplejerske i forskellige druser-landsbyer. De sidste 10 år arbejder hun på det engelske hospital. I mellemtiden er Missars far blevet syg af kræft og hun vidner for ham og opmuntrer ham med at Jesus er med os i vores bekymringer, og at han har sejret over døden. Missar får lov til at opleve at hendes far giver sit liv til Jesus! Missar kommer på Ebenezer-hjemmet, efter at hun på grund af sygdom ikke kan klare sig selv længere. Hun nyder i særdeleshed det kristne fællesskab mellem jøder og araber på hjemmet. 5

6 Mødt af Jesus i et syn! Tsnua bliver født i Haifa i 1922, men får det meste af sin opvækst i Frankrig. Tilbage i Israel mange år efter og i en alder af 52 år hører hun evangeliet for allerførste gang. Tsnua overhører helt tilfældigt en turistguide fortælle så engageret, at det bliver til tro for hende på stedet. Et år efter besøger Tsnua guiden i London, og er med til en gudstjeneste. Under gudstjenesten får Tsnua et syn, hvor hun ser Jesus i hvid klædning og nogle mænd omkring ham. Det varer få minutter og så forsvinder det igen. Tsnua tør ikke fortælle nogen om dette syn. Derefter får hun arbejde i en kristen kibbutz, Rishon letzion og bliver medlem af menigheden der. I menigheden fortæller hun om sit syn og bliver bestyrket i, at det er et kald fra Jesus om at følge ham. Tsnua kommer til Ebenezer-hjemmet i 1998 som enke. Hun har en datter. På Ebenezer-hjemmet er hun meget beskæftiget med håndarbejde og bidrager derigennem til den årlige basar, som afholdes til fordel for hjemmet. Tsnua er altid med, når der er andagter og gudstjenester. 6 Beboere fra et nærliggende handicaphjem til havefest

7 En bønnens kvinde! Thea bliver født i 1933 i Tyskland i en jødisk familie. Familien flytter til England kort før 2. verdenskrig, hvor hun og hendes bror kommer til at gå i en kristen kostskole i England. Forældrene sørger for, at de bliver døbt i den anglikanske kirke, for at skjule deres jødiske identitet. Gennem konfirmationsforberedelserne i en alder af 15 kommer Thea til tro på Jesus og ønsker at leve med ham som sin frelser. Thea kommer til Israel som 26 årig, hvor hun kommer til at arbejde som sygeplejeske. Det skulle bare være en kort tid. Men hun vender aldrig tilbage til familie og venner i England, og får i stedet sin livsopgave i Israel som hjemmesygeplejerske. Hun arbejder bl.a. sammen med lægen, der tilser beboerne på Ebenezer-hjemmet. Senere kommer hun til at arbejde i bibelbutikken i Haifa. Thea bliver kaldt A woman of prayer en bønnens kvinde. Derfor betyder det meget for hende at være på et kristent hjem, hvor hun fortsat kan få lov til at være en del af et kristent fællesskab. Ebenezerhjemmet giver en enestående mulighed for, at man får lov at være den, man er. Parkeringspladsen på Ebenezer-hjemmet 7

8 Ebenezer-hjemmets historie Ebenezer-hjemmet blev bygget i 1976 som plejehjem for messianske jøder, arabiske kristne og kristne som havde bosat sig i Israel. Det skulle være et hjem hvor de ældre kunne få den pleje og omsorg de havde brug for på alle måder også åndeligt. I dag bor der over 25 ældre på hjemmet af mange forskellige nationaliteter. Der bliver talt på 5 hovedsprog hebræisk, engelsk, russisk, tysk og arabisk på hjemmet i dag, men stedet rummer langt flere nationaliteter. Hjemmet er et fristed og et åndehul for ældre der har haft et langt og til tider meget strengt liv midt i et land hvor mange ikke anerkender dem, som tror på Jesus som Messias. Ebenezer-hjemmet får ingen offentlig støtte, men drives af gaver og de penge, som beboerne selv kan betale. Israelsmissionen støtter hjemmet økonomisk og sender volontører til Ebenezer-hjemmet. Dit engagement! Det du kan gøre for at bidrage er: At bede for Ebenzer-hjemmet og arbejdet der! At støtte Ebenezer-hjemmet økonomisk! At blive volontør både som ung og som seniorer! Din menighed kan støtte Ebenezer-hjemmet ved at gøre det til jeres kirkes missionsprojekt evt. for en periode. Læs mere på : og Hvis du har lyst til at gøre en forskel så kontakt Israelsmissionen: Tlf: Israel.dk Januar

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere