Udfordringer. Jernbanens. Den Danske Banekonference. The Danish Rail Conference København d. 21. maj Challenges Of The Railway JETRA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer. Jernbanens. Den Danske Banekonference. The Danish Rail Conference København d. 21. maj 2013. Challenges Of The Railway JETRA"

Transkript

1 Jernbanens Udfordringer Challenges Of The Railway Den Danske Banekonference The Danish Rail Conference København d. 21. maj 2013 Copenhagen, 21 May I samarbejde med/in collaboration with

2 Den Danske Banekonference: Den innovative jernbane The Danish Rail Conference: - The Innovative Railway Mød blandt andre transportminister Henrik Dam Kristensen Velkommen BaneBranchen indbyder for femte gang til Den Danske Banekonference. I år samarbejder BaneBranchen med TØF, DI, Danish Railway Group, CenSec, og NJS for at opnå et endnu bedre og bredere bud på, hvad der rører sig i branchen og for igen at sikre, at alle, der har en aktie i den danske jernbane, har mulighed for at mødes og udveksle meninger og synspunkter. Der er stort fokus på den danske jernbane. Dette afspejles i de mange store investeringer, den politiske vision om at fordoble togtra ikken og kravene om at sikre tra ik af høj kvalitet. Forventningerne og investeringerne skaber både nye muligheder, men også udfordringer for jernbanen internt i Danmark såvel som i et internationalt perspektiv. For at sætte fokus på de kommende års udfordringer har vi derfor i år valgt overskriften Jernbanens udfordringer. Dette tema dækker bredt indenfor bl.a. planlægning, organisering og infrastruktur indenfor såvel gods- som passagertransport på jernbanen, og afspejler således hele branchens interesser. Der er blevet taget vældig godt imod de sidste års banekonferencer og vi har fået mange konstruktive tilbagemeldinger. De sidste års succes har betydet, at vi igen i år har satset stort både hvad angår lokaler og antallet af sessioner. Det betyder, at vi igen har mulighed for at præsentere et stort, spændende og varieret program med indlæg på både dansk og engelsk. På vegne af programkomiteen og samarbejdspartnere Vel mødt. Welcome For the ifth time, the Danish Rail Sector Association (BaneBranchen) invites you to the annual Danish Rail Conference. This year, BaneBranchen and the Danish Society of Transport Economics (TØF), Confederation of Danish Industry (DI), Danish Railway Group, and NJS have teamed up to achieve an even better and broader bid on what goes on within the industry and yet again ensure that everyone interested in the Danish railway has an opportunity to meet and exchange opinions and views. The railway is in focus. In Denmark, this is re lected by many investments, a political vision to double traf ic counts and a demand for high-quality transport. The expectations and the investments renders new possibilities, but also new challenges for the railway sector in Denmark as well as in an international perspective. To focus on the challenges of the future coming years, the title for the conference is Challenges of the Railway. This is a broad theme that amongst others covers planning, organisation and infrastructure within both rail freight and passenger transport, and hence the theme re lects all interests of the sector. The railway conferences of previous years have been very well received and we have obtained many constructive and positive responses. The success of the past years means that again this year, we aim high both with regard to location and number of sessions. This makes it possible to have a large, exciting and varied conference programme for 2013 with contributions in both Danish and English. Welcome. Peter Sonne Formand / Chairman BaneBranchen Alex Landex Administrator / Administrator BaneBranchen

3 Program Programme Resultatet af samarbejdet mellem arrangørerne fra BaneBranchen, CenSec, Danish Railway Group, DI Transport,, NJS og TØF er et program bestående af åbningstaler ved DSBs administrerende direktør Jesper T. Lok, ERAs chef for cross acceptance Richard Lockett og formand for Ingeniørforeningen Frida Frost. Hovedindholdet er i alt 56 indlæg af ca. 25 minutters varighed efterfulgt af ca. 5 minutters spørgsmål. Konferencen afrundes af transportminister Henrik Dam Kristensen og s administrerende direktør Jesper Hansen. BaneBranchen, TØF, DI,, NJS, Danish Railway Group og CenSec arbejder alle for at øge forståelsen for og styrkelsen af den danske jernbanesektor til gavn for virksomheder og borgere. Organisationerne ønsker gennem faglige aktiviteter at skabe offentlig debat samt styrke vidensdelingen og de personlige netværk i jernbanesektoren, og er derfor gået sammen om at arrangere Den Danske Banekonference Programkomité Programme Commitee Alex Landex DTU Transport & Peter Sonne Bombardier & Kristian Madsen Sund&Bælt & Per Henriksen DI Transport Flemming Lund FL Ledelsesrådgivning & Poul-Erik Hansen CenSec Knud Møllenbach Nordivox & Louise Hopkinson DNV & Christian Algreen-Ussing Alstom & Thomas Rasch Vectura & The Programme is a result of the cooperation between the organisers from the Danish Rail Sector Association (BaneBranchen), Center for Defence Space & Security (CenSec), Danish Railway Group, Danish Transport Federation (DI Transport), Danish Railway engineers (), Forum for Nordic Railway Association (NJS) and The Danish Society of Transport Economics (TØF). Opening speeches are given by CEO of DSB Jesper T. Lok, European Railway Agency (ERA) Head of Cross acceptance unit Richard Lockett, and Chairman of The Danish Engineering Society (IDA) Frida Frost. The main programme of the conference consists of, in total, 56 presentations of app. 25 minutes duration followed by app. 5 minutes of debate. The conference is closed by Minister of Transport, Henrik Dam Kristensen and Managing director of Rail Net Denmark (), Jesper Hansen. BaneBranchen, TØF, DI,, NJS, Danish Railway Group and CenSec all work to increase the understanding and strength of the Danish railway sector for the bene it of companies and citizens. Through professionel activities, the organisations want to create public debate and also strengthen knowledge sharing and personal networking within the rail sector and to this aim they have gathered together to arrange the Danish Rail Conference Jonas Konnerup Jensen COWI & Bernd Schittenhelm & Gra isk identitet og layout Graphic identity and layout Stefan Kiel Nielsen Spørgsmål Questions Atkins & Spørgsmål i forbindelse med konferencen kan stilles til Questions with regard to the conference may be rendered to Troels Richter

4 Banekonference.dk Railconference.dk Programmet bliver løbende opdateret på konferencens hjemmeside: På hjemmesiden vil man desuden få adgang til: Link til elektronisk tilmelding Beskrivelse af foredragene Download af slideshows efter konferencen Konferenceprogrammet og eventuelle programændringer Oplysninger om udstillingsområdet Oplysninger om konferencestedet Tivoli Congress Center Link til tidligere konferencer Oplysning om overnatningsmuligheder The programme will be continuously updated on the website of the Danish Rail Conference: On the website, there is also access to: Link to electronic enrolment Description of the seminars Download of slideshows following the conference Conference programme and any programme changes Information on the exhibition area Information on the conference site Tivoli Congress Centre Link to previous conferences Information on accommodation ICx fremtidens elektriske InterCity tog

5 Den Udfordrede Jernbane - The Challenged railway Tid Aktivitet 8:00 Registrering og kaffe / Registration and morning coffee 9:00- Hanne Nybo Johansen & Peter Sonne, BaneBranchen: Velkomst/Welcome 10:30 Prize for the best railway study project CEO Jesper T. Lok, DSB: DSB in the future Head of Cross acceptance unit Richard Lockett, European Railway Agency (ERA): Challenges in the European Railway Market Chairman Frida Frost, Danish Engineering Society (IDA): The challenges for the labour market in the railway sector 10:30 Pause Viden Knowledge Rammebetingelser Framework Godstransport Freight Transport Konkurrence Competition Letbane Light Rail Effektivitet Ef iciency Vækst Growth 10:45-11:15 11:15-11:45 11:45-12:15 Surveillance De nationale rammer Indenlandsk jernbanegods Udbud & arbejdspladser Light Rail Robust operation Visioner Surveillance concepts from a maintenance perspective Jesper Kückelhahn Nilson Siemens Axle Load Checkpoints in Denmark Tom Elnar Thøgersen Maintenance Surveillance Michael Danielsson Bombardier 12:15 Frokost 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30 Pause 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg Transportministeriet Forvaltningen af de overordnede rammebetingelser Jesper Rasmussen Tra ikstyrelsen Godkendelsesprocessen i forbindelse med København- Ringsted Claus René Pedersson Det store overblik: Udviklingen i omfanget af gods på jernbane Niels Selsmark Tra ikstyrelsen Det alle taler om i krogene: Hvorfor er den indenlandske godstra ik på jernbane stort set forsvundet? Ole Kien Rambøll Fremtidens godstra ik - Intermodal tra ik - på vej eller bane? Ole Ingrisch Esbjerg havn Professionel vedligehold af jernbaneanlæg Michael Borre Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Ole Helby Petersen KORA The Signaling Programme lessons learned from the tendering process Morten Søndergaard LRT in Norway - Status and Challanges Ove Skovdahl Railconsult Light rail for a modern metropolis Klavs Hestbek Lund Metroselskabet Detailed planning of Aarhus Light Rail System Claus Rehfeld Moshøj Aarhus Letbane Measuring Robustness of Railway Operations Lars Wittrup Jensen DTU Transport Taking a new angle on train operations: A future with dynamic rescheduling Felix Laube Emch+Berger Approaches to reduce passenger delays and improve travel time Jens Parbo DTU Transport Tra ikplan Dorte Wadum Tra ikstyrelsen Visioner for de jyske baner Anders H. Kaas Atkins Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne Annette Christensen DI The Signalling Programme European Framework Trusler og muligheder Morgendagens marked Letbaner i tæt by Strategier for vedligehold Passengers How do we learn from the Signalling Programme Jens Holst Møller ERTMS Project Experiences for use in the Signalling Programme Thales The 4th Railway Package Transportministeriet The overall framework Richard Lockett European Railway Agency (ERA) En kundes behov Blue Water Shipping Mere gods på banen: muligheder og barrierer Steen Deleuran Carlsberg Leverandør til banebranchen Per Bredesgaard Balfour Beatty Rail Rådgivernes dilemma: Ingeniørmangel og stigende priskonkurrence Henrik Garver F.R.I. Virtuelle miljøer til dokumentation og design Mai Git Heinsen og Morten Hertz Knudsen COWI Letbanetraktion tradition og fornyelse Niels Thougård Pedersen Trailc Bedre vedligehold - lavere livscyklusomkostninger Bo Nielsen Hvordan bliver projektet færdig til tiden og til budgettet? Niels Henrik Andersen How to become a customerdriven railway operator? Mark van Hagen NS How Light Rail can contribute to Public Transport Growth in Copenhagen Otto Anker Nielsen DTU Transport Højhastighed Virkelighedens realiteter Future freight Fremtidens jernbane Future Light Rail Attractive timetables Hvordan opnås vækst? Udfordringen med højere hastighed Niels Fischer-Nielsen Spor til 250 km/t Martin Schwartz Atkins Danmark Kørestrøm til 200+ km/t Jesper Henrichsen Vectura En infrastrukturforvalters oplevelse af rammebetingelserne Johnny Restrup-Sørensen Sund & Bælt En operatørs oplevelser af rammebetingelserne Rådgiverens erfaring med rammebetingelser Pernille Thorup Adler Rambøll Point of view from a great international freight undertaker Gottfried Eymer DB Schenker Modulvogntog og gods på jernbanen venner eller jender? Rune Noack DI Transport Intermodal transports could the Swedish Intermodal Success story be transferred to Denmark? Fredrik Bärthel Vectura New way of electri ication for 1000 km Great Western Mainline GWML Beat Furrer Furrer+Frey Fremtidens tog - DSB s nye el-materiel Valdemar Troelsø DSB Nye rammer for drift på banen Thomas Øster Arriva Light rail in an international perspective Ulrich Gahl & Christian Algreen-Ussing Alstom TramTrains Rolf Alm Bombardier SPIS - Light rail in Skåne Marcus Horning SPIS 16:30 PAUSE 16:45 Minister of Transport Henrik Dam Kristensen: The transport policy of the future CEO Jesper Hansen, : Organising the future railway 17:30 Hanne Nybo Johansen & Peter Sonne, BaneBranchen: Afrunding/Closing 18:15- Netværksmiddag / Network Dinner The Swiss one-hour-model for improved service and reduced cost Thomas Graffagnino SBB Improving the Swedish timetabling process Malin Forsgren & Hans Dahlberg SICS & Tra ikverket Improved timetable attractiveness with Key Performance Indicators Bernd Schittenhelm Dobbelt op i 2030 Ove Dahl Kristensen DSB Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t Leif Brandt COWI Fælles tra ikinformation i hovedstaden Jens Willars TUS (DSB)

6 BaneBranchen og medarrangører BaneBranchen and co-organisers BaneBranchen BaneBranchen er en organisa tion, der søger at løse jern banens ud fordringer på det lange sigt gennem uddan nelse af ingeniører, som er specialister i jernbane teknologi, og som kan løse de tek niske ud fordringer og arbejde tvær fagligt. Derudover for midler BaneBranchen viden om jern banens ud fordringer og mulig heder til sine med lemmer og varetager jern banens inter esser gen nem oplysning. En gang om året a holder BaneBranchen den Store Danske Banekonference, hvor industri og politikere mødes. Danish Railway Group (DRWG) DRWG, under Eksportforeningen, er et innovativt netværk af danske virksomheder, der fokuserer på eksport til den internationale jernbaneindustri. Gennem videndeling, innovation, medlemsmøder, eksportfremstød og networking er DRWG en betydelig støttefaktor til danske virksomheder, der eksporterer til jernbaneindustrien. DRWG står for den danske fællesstand på Innotrans og Nordic Rail. Selskabet for Jernbane transport () med virker til styrkelsen af jern bane sektoren og dens rolle som national og inter national sam færdsels funktion. er derfor initiativ tager til en række aktivi teter, arrange menter og konfe rencer, hvis formål er at styrke den viden skabelige, tekniske og samfundsmæssige ud vikling inden for jernbane området. Er du ingeniør, stude rende, arbej der inden for jernbane området, eller blot har inter esse i jernbane teknik, så meld dig ind i. TØF TØF Transport øko nomisk Forening er en ua hængig for ening, der på tværs af trans port-formerne er et fagligt forum - hvor viden, erfaringer og ledelses mæssige kompe tencer udveksles og for midles inden for transport politik, logi stik og værdi kæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse. TØF har siden stiftel sen i 1969 opnået en cen tral placering som debat forum og dags orden sætter af en kvali i ceret debat inden for trans portens univers. CenSec CenSec er den primære danske klynge organisation for virksom heder med inter esse i høj tekno logiske brancher. CenSec har næsten 100 medlems virksomheder med kompe tencer i avanceret fabrika tion, elek tronik- og soft ware udvik ling. CenSec arbejder på at skabe innova tion og forretnings muligheder for medlems virksom hederne. CenSec er bl.a. støttet af Ministe riet for Viden skab, Region Midt jylland og EU. DI Transport DI Transport er et branchefælles skab i DI, der arbejder for de bedste ramme vilkår for transport erhvervene. Medlems kredsen består af godt 3000 virksomheder, der arbejder indenfor gods transport, logi stik, luft fart, person transport (bus, jernbane, taxa) og havne relaterede aktivi teter. DI Transport har fokus på trans portens rolle som forud sætning for mobilitet og til gænge lighed i den globali serede verden. NJS NJS, Forum for Nordisk Jernbanesam arbejde, er et net værk af enkeltpersoner og organisa tioner med profes sionel tilknytning til jernbane sektoren i norden. Formålet er at ud vikle de fag lige kompe tencer og kund skaber og fremme et aktivt netværk inden for de nordiske lande. NJS a holder gå hjem møder om aktuelle emner og udgiver NJT, Nordens ledende jernbane tidsskrift. BaneBranchen The Danish Rail Sector Association (BaneBranchen) is an organisation that strives to solve the challenges of the railway in the long term. This is done through education of engineers who are specialists in railway technology and can solve the technical challenges and work interdisciplinary. In addition, BaneBranchen communicates and disseminates knowledge on the railway challenges and possibilities to its members and safeguards railway interests through facts. Once a year, BaneBranchen hosts the Annual Danish Rail Conference where industry, scholars and politicians meet. CenSec CenSec is the prime Danish cluster organization for companies with an interest in high tech industries. CenSec has almost 100 member companies with skills in advanced manufacturing, electronic and software development. CenSec supports innovation and creates business opportunities for member companies. CenSec is supported a.o. by The Ministry of Science, Central Denmark Region and EU. Danish Railway Group Danish Railway Group, a subgroup of Danish Export Association, is an innovative network of Danish companies. The focus is on export to the international railway industry. DRWG supports Danish export companies through sharing knowledge, innovation, members meetings, export campaigns and networking. DRWG is responsible for the joint Danish stand at Innotrans and Nordic Rail. DI Transport DI Transport (Danish Transport Federation) is an association of transport companies under the umbrella of the Confederation of Danish Industries. It comprises app companies within various transport sectors, such as cargo and logistics, aviation, bus and rail and port operations. DI Transport promotes the key role of transport as primer for mobility and accessibility in a globalised world. The Danish railway transport association contributes to a strengthening of the railway sector and its role as national and international traf ic function. For this reason, is initiator of a number of activities, events and conferences strengthening the scienti ic, technical and social expansion within the railway area. Are you an engineer, a student, are you working within the railway area engineer or merely interested in railway technology, then join. NJS NJS, Forum for Nordic Railway Cooperation, is a network of individuals and organisations with professional attachments to the Nordic railway sector. The aim is to develop the members professional skills and knowledge, and promote an active network in the Nordic railway industry. NJS arranges go home meetings on current topics and publishes NJT, the leading Nordic railway journal. TØF TØF The Danish Society of Transport Economics is an independent association that is a professional forum across all modes of transport exchanging and disseminating knowledge, experience and management skills in the areas transport politics, logistics, value changes, transport engineering and transport economics as well as research and training. Since its foundation in 1969, TØF has obtained a central position as a discussion forum and a irst-mover towards an educated debate on transportation.

7 Sponsorer Sponsors Medlemmer Members Guldmedlemmer Gold members Thales er Platinsponsor for Den Danske Banekonference 2013 Thales is Platinum Sponsor for the Danish Rail Conference 2013 Network Lounge Sponsor Siemens sponsorerer network loungen, hvor det er muligt at mødes med kollegaer og samarbejdspartnere over en forfriskning eller få et velfortjent hvil. The network lounge is sponsored by Siemens. Here it is possible to have a refreshment with colleagues and collaborators or have a time-out. Sølvmedlemmer Silver members

8 Praktiske oplysninger Practical information Konferencesprog Både foredrag og slideshows er skandinavisk eller engelsk uden tolkning. Engelske foredrag er markeret med rødt i programoversigten. Konferencerapport Der udgives ikke en konferencerapport, men slideshows vil være tilgængelige på Den Danske Banekonferences hjemmeside (www.banekonference.dk) efter konferencen. Tid Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 8:00-18:00 efterfulgt af middag. Sted Tivoli Congress Center Arni Magnussonsgade København V Danmark Adgang til Tivoli Congress Center Tivoli Congress Center ligger i gåafstand fra Københavns Hovedbanegård, men det er også muligt at benytte buslinje 11A der kører lige til døren fra Københavns Hovedbanegård. Ved ankomst med bil til Tivoli Congress Center, er det muligt at købe en heldags P-billet i Tivoli Congress Centers reception. Overnatning kan reserveres gennem Tivoli Hotel: Tlf.: (+45) WakeUp Copenhagen: Tlf.: (+45) Tilmelding Tilmelding: Tilmelding til konferencen skal ske ved at udfylde tilmelding på Den Danske Banekonferences hjemmeside (www.banekonference.dk ) senest den 30. april. Konferenceafgift Deltagere: kr + moms. Studerende: 250 kr inkl. moms. (gælder ikke ph.d.-stud.) Alle priser er i danske kroner (DKK). Prisen inkluderer morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og middagsarrangement. A bud A bud til konferencen modtages uden beregning til og med 25. april. Herefter er tilmeldingen bindende. Registrering Registrering ved ankomst foregår i Tivoli foyeren, hvor der serveres morgenkaffe. Velkomst er i Tivoli Congress Hall. Conference language Both speeches and slideshows are in Scandinavian or English without interpretation. English sessions are marked red in the conference program. Conference report A conference report will not be published, but slideshows will be available on the conference website (www.railconference.dk) following the conference. Time Tuesday 21 May :00-18:00 followed by a dinner. Place Tivoli Congress Center Arni Magnussonsgade København V Denmark Access to Tivoli Congress Center Tivoli Congress Center is located in walking distance from Copenhagen Central station (København H). However, it is also possible to use bus 11A from Copenhagen Central station to the entrance of Tivoli Congress Center. If arriving by car, it is possible to by a oneday parking ticket at the reception of Tivoli Congress Center Overnight accommodation can be booked via Tivoli Hotel: Tlph.: (+45) / WakeUp Copenhagen: Tlph.: (+45) / Enrolment Enrolment for the conference is mandatory illing out an enrolment application on the website of the conference (www. railconference.dk) at the latest 30 April Conference fee Participants: DKK VAT. Students: DKK 250 VAT included (not PhD students) The price includes morning coffee, lunch, afternoon coffee and dinner. Cancellation Cancellations for the conference are received without calculation until 25 April Hereafter, the enrolment is binding. Registration Registration happens at arrival at the foyer. Morning coffee will be served at the Tivoli foyer. The welcome will be in the Tivoli Congress Hall.

9 Platinsponsor / platinum sponsor 2013 ETCS. Better decisions deliver better outcomes. Capacity enhancements Interoperability Systems integration Energy savings Lifecycle cost Thales, main sponsor of the 2013 Danish Rail Conference To learn more about our ETCS solutions visit thalesgroup.com

Jernbanen. på vej mod 2020

Jernbanen. på vej mod 2020 Jernbanen på vej mod 2020 Banebranchens første jernbanekonference København d. 18. maj 2009 Banebranchens første konference: Jernbanen - på vej mod 2020 Mød blandt andre Lars Barfoed og Tor Nørretranders

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 21 st Probably the largest RFID Events in Scandinavia in 2015 We are very pleased to invite to what is probably

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 3 marts 2012 Ny Nørreport Branchen i forandring Risikostyring Uddannelse med jobgaranti Få morgendagens trafik til at glide De private jernbane -

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 KARRIEREMESSEN 2013 For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst ved Science JobLink, arrangør af Karrieremessen

Læs mere

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL.

TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL. KARRIEREMESSEN 2012 FOR STUDERENDE PÅ SCIENCE AND TECHNOLOGY KARRIEREMESSE 2012 e x @ @ HO 2 e x E=mc 2 HO 2 CO 2 e x @ E=mc 2 HO 2 CO 2 e x @ e x CO 2 e x @ E=mc 2 E=mc 2 CO 2 @ @ e x @ e x HO 2 E=mc

Læs mere

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center B Ø R S E N I T V A L U E 2 014 Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center Årets vigtigste begivenhed for CXO er Husk 14. og 15. maj elkommen til V Børsen sætter den digitale dagsorden for Danmarks

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Verdens bedste til økonomisk kørsel

Verdens bedste til økonomisk kørsel NO. 6 Juni 2014 n www.dtu.dk/dtuavisen n redaktion@dtuavisen.dk n (+45) 45 25 78 78 n AA Regionale projekter kan være med til at videreudvikle ens eget forskningsområde gennem nye partnerskaber. Jakob

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Voksenundervisning & arbejdmarkedsovervågning i Californien en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Skellerupvej 60 DK8600 Silkeborg 8684 1109 fax 8684 1169 jjp@tbc.dk www.tbc.dk Indhold

Læs mere

Magasinet. Årsberetning 2000 06.2001

Magasinet. Årsberetning 2000 06.2001 Magasinet Årsberetning 2000 06.2001 Experimentariums Magasin Årsberetning / Annual Report Juni / June 2001 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editors Oversættelse / Translation Grafisk design /

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere