VA 4 syd Nr. 5 maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VA 4 syd Nr. 5 maj 2010"

Transkript

1 VA 4 syd Nr. 5 maj 2010 Læs referet fra regnskabsbeboermødet med valg på siderne 4 til 7

2 Indhold MENU MAJ I CAFE ØRNEN 3 REGNSKABS BEBOERMØDE REFERAT 4-7 BESIGTIGELSE AF LBF I GÅRDHUSENE 8 NYT FRA MILJØGRUPPEN 9 MÅNEDENS BILLEDE : EN PLADS SYD RESULTAT AF NABOSKABSUNDERSØGELSEN FOR ALBERTSLUND SYD HVAD KAN I BRUGE DE BOLIGSOCIALE VICEVÆRTER I SYD TIL ABC KALENDEREN ALBERTSLUND SYD MAJ VAGTORDNING 18 TUR TIL FRILANDSMUSEET 18 NAVNE OG ÅBNINGSTIDER 19 SOMMERFEST 20 BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Birthe Lunau og Rene Nielsen Næste BETONHJERTE udkommer 1. juni Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. maj 2010 Indlæg skal mærkes Betonhjertet og kan lægges i postkassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som til: Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 2 Betonhjertet maj 2010

3 Ørnen 6. maj HAKKEBØF MED BLØDE LØG OG KARTOFLER 13. maj LUKKET 20. maj RØGEDE FISK SOM WILLY OG JAN LAVER PÅ VORES RØGOVN 27. maj THAI - MAD SOM ULLA OG VIBEKE LAVER DET 11. maj SE SIDE 16 Du tilmelder dig tirsdagen før. eller smid en seddel ind i beboerhuset. Prisen er 35,00 kr. Vi mødes kl IT - morgencafe Hver torsdag kl.: 9:00 Vi mødes til morgenbrød og kaffe. Det er også her, vi løser større computerproblemer Nybegyndere er meget velkomne Genskaber din computer osv. Åben for alle - også jer uden pc-problemer. It nørderne Betonhjertet maj

4 Referat af regnskabsbeboermøde iva afd.4syd d Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referenter 3. Fastlæggelse afforretningsordenen 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af dagsorden. 6. Godkendelse af referat fra Budgetbeboermøde d.22/ Fremlæggelse og godkendelse af regnskab lndkomne forslag A. Vedligeholdelsespolitik for stor beplantning B. Udskiftning af køle- og fryseskabe C. Ansættelse af kombineret beboerhusmedarbejder og afdelingssekretær. 9. Afdelingsbestyrelsens beretning 10. Valg til afdelingsbestyrelsen Medlemmer af afdelingsbestyrelsen som er på valg: Henny Eilersen Vibeke Hansen Dorthe Larsen Supleant til afdelings bestyrelsen som er på valg : Tonni Bodal 11. Valg af lntern revisor Valg til Brugergruppen 13. Valg til Beboerhusudvalget 14. Valg til Miljøgruppen 15. Valg til lt-udvalget 16. Valg til lnformationsudvalget 17. Generalforsamling iva d. 26. Maj 2010 L8. Eventuelt Ad. L: Tove Meyling bød velkommen på afdelingsbestyrelsens vegne. Derefter præsenterede afdelingsbestyrelsen sig selv, og 4 Betonhjertet maj 2010

5 opfordrede nye (og yngre) kræfter til at tage aktivt del i det lokale beboerdemokrati. Derefter foreslog Tove på afdelingsbestyrelsens vegne Henning Bjerre, bestyrelsesmedlem i VA som dirigent. Henning blev valgt. Henning takkede for valget, og konstaterede at beboermødet var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Ad. 2: Lena Kujahn og Søren Mathiesen blev valgt. Ad. 3: Den omdelte forretningsorden blev tiltrådt. Ad. 4: Dirigenten skønnede at fremmødet havde en størrelse der ikke umiddelbart krævede et stemmeudvalg. Der blev derfor ikke valgt et stemmeudvalg. Ad. 5: Dagsordenen som den var uddelt, blev godkendt. Ad. 6: Referat fra Budgetbeboermødet d.22/ blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 7: Michael Willumsen gennemgik regnskabet med de vigtigste/mest interessante konti på "storskærm". Spørgsmål til det manglende fald i ejendomsskatter (i forhold til det private boligmarked). Svar: I forhold til prisfaldet på ejendomsmarkedet halter vi bag efter, og derfor har effekten af de faldene ejendomspriser ikke slået i gennem for vores område endnu. Antenneregnskabet blev derefter gennemgået på "storskærmen" af Flemming Wallin. Konto 119 blev mundtligt gennemgået af Tove Meyling. Flemming og Toves gennemgange afstedkom nogle kommentarer og besvarelser. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad. 8: Forslag A: Forslaget blev begrundet af Jan Halle. Betonhjertet maj

6 Enstemmigt vedtaget. Forslag B: Forslaget blev motiveret af Lena Kujahn. Efter en grundig debat blev forslaget enstemmigt vedtaget (1 undlader at stemme). Forslag C: Vibeke understregede på bestyrelsen vegne, at der er tale om en prøveperiode (året ud), hvor finansieringen tilvejebringes via lønrefusion fra vores "udlån" af Michael Willumsen til VA 4række. Efter en debat blev forslaget sat til afstemning. Et flertal stemte for forslaget som dermed blev vedtaget. Ad. 9: Der blev spurgt til brug af midler til udsmykning af støjmur ved stationen. Pengene er taget af bestyrelsens rådighedsbeløb. Spørgsmål om bevilliget huslejenedsættelse i en tidligere husstandsomdeling fra Landsbyggefonden i januar Tove forklarede at den bevilligede huslejenedsættelse handler om at holde huslejestigningen nede når masterplan 2O2O er gennemført. Bestyrelsen tager kritikken med tilbage. Bestyrelsens beretning blev derefter enstemmigt vedtaget. Ad. 10: På valg er: Henny Eilersen, Vibeke Hansen og Dorthe Larsen er på valg og modtager genvalg. Der var ikke andre kandidater. Henny, Vibeke og Dorthe blev genvalgt. Tonny Bodal blev genvalgt som suppleant. Ad. 11: Willy Andersen modtog ikke genvalg. Forsamlingen accepterede at der ikke blev valgt en intern revisor, da regnskabet i forvejen bliver reveideret af Bo- Vests statsautoriserede revisor. Ad. 12: Tove Jensen blev genvalgt. 6 Betonhjertet maj 2010

7 Ad. 13: Jørgen Hansen, Willy Andersen, Tove Meyling blev genvalgt, Erik Blaase nyvalgt, mens Maja Reutzer genvalgt som suppleant. Ad. 14: Anette Voergård forklarede om udvalgets virke og sammensætning. Lena Kujahn, Anette Voergård og Jan Halle blev valgt. Ad. 15: Jørgen Hansen, Hans Froulund Helle Ravn og Flemming Wallin blev genvalgt. Ad. 16: JørgenHansen, Rene Nielsen, BirtheLunau, DortheLarsen og FlemmingWallin blev genvalgt. Ad. 17: Dirigenten forklarede indledningsvis om den kommende generalforsamlingens væsen og indhold samt forhåndsorienterede om de skriftlige materialer dervil blive udsendt. Der udspandt sig en længere debat, særlig omkring den kommende renovering. Ad. 18: Stor ros til vores ejendomsfunktionærer med snerydningen i vinters. Der bør varsles når carporte skal males. Michael Willumsen orienterede om projekt 2020 for 4række. Herunder hvad Landsbyggefonden vil subsidiere. Henning Bjerre konstanterede herefter at dagsordenen var udtømt. Takkede for god ro og orden. Derefter blev mødet hævet kl Betonhjertet maj

8 Besigtigelse af LBF i gårdhusene Den 13. april 2010 var Landsbyggefonden på besigtigelse i gårdhusene, Det sker som led i støttesagsbehandlingen. Ved besigtigelsen deltog endvidere Borgmester og Kommunaldirektøren fra Kommunen, direktør Danny Andersen, byggechef Jesper Rasmussen samt repræsentanter fra begge boligafdelinger, Besigtigelsen startede med en tur rundt i både VA og ABs afdelinger - inde som ude. Formålet var at se på, hvilke byggetekniske problemer der er i bebyggelsen, Møder i gårdhusene i forår og sommer Besigtigelsen vil danne rammen for hvilke indsatsområder det vil være hensigtsmæssigt at renovere/ når renoveringen går i gang. Den vil tidligst starte op i Dette vil blive drøftet på følgegruppemødet den 20. april, som også vil kigge på den videre proces for renoveringen bl.a. med henblik på beboerinddragelse m,m. I samarbejde med følgegruppen planlægges der i løbet af sommeren at afholde informationsbeboermøder i gårdhusene. Her vil beboerne blive sat ind i renoveringsprocessen samt have indflydelse på, hvordan det videre arbejde skal forløbe. I mellemtiden kan beboerne finde de mest stillede spørgsmål om renoveringen på under gårdhusene og spørgsmål og svar. 8 Betonhjertet maj 2010

9 Nyt fra Miljøgruppen Sluk Lyset arrangementet lørdag d.27.marts. Vi holdt arrangementet sammen med VA afd.5 Kanalen. Her drak vi kaffe, sodavand og spiste hjemmebagt kage. Bagefter gik vi i fakkeltog til Bjerget, hvor vi fik os en øl eller sodavand, mens vi kiggede ud over bydelen. Det var en hyggelig aften. Vi var 20 personer børn, unge og voksne. Det syntes vi var meget godt klaret når vi tænker på at der var X faktorfinale i Parken og at det var gråt, koldt og regnfuldt efter et par dage med solskin. Der var mange, der havde slukket lyset i deres boliger og vi havde jo også slukket udebelysningen. Det så rigtigt godt ud oppe fra Bjerget. Miljøgruppen. Grøn Dag på Materialegården lørdag d.24.april Desværre fik vi ikke opreklameret vores morgenmadsarrangement i børnehaven Spætten. Vi var kun 5 men vi fik en hyggelig morgenmad. Heldigvis så vi en del 4 syd beboere på materialegården. Vejret var jo godt og der skulle hentes planter, kompostorme med meget mere. Det var en hyggelig formiddag. Rundt omkring i afdelingen er beboere ved at gøre forårsrent på fællesarealerne. Det er jo dejligt at se. Miljøgruppen. Næste møde holder vi torsdag d. 6 maj kl 19:00 i beboerhuset alle er velkomne Betonhjertet maj

10 10 Betonhjertet maj 2010

11 Betonhjertet maj

12 Resultat af Naboskabsundersøgelsen for Albertslund Syd Rigtigt gode svarprocenter Som mange sikkert vil kunne huske, gik medarbejdere fra Albertslund Boligsociale Center (ABC) i efteråret 2009 rundt og uddelte spørgeskemaer til Naboskabsundersøgelsen. Heldigvis ville mange beboere gerne besvare dem. Ca. en tredjedel af alle børn, unge og voksne svarede på spørgeskemaerne. Tak til alle jer for det. Det giver nogle pålidelige resultater, som der kan arbejdes videre med. Hvordan ligger Albertslund Syd i forhold til andre områder? Albertslund Syd s resultater er blevet sammenlignet med alle andre undersøgelser, som er foretaget i Danmark det seneste år. Det har vist sig, at de voksne beboere i Albertslund Syd generelt er lidt mere tilfredse end gennemsnittet og har et lidt bedre naboskab end gennemsnittet. Også trygheden er lidt over gennemsnittet, og der er generelt en stor accept af, at der bor forskellige typer af mennesker i området. På et enkelt punkt ligger Albertslund Syd dog under gennemsnittet nemlig de fysiske rammer. Dette tyder på, at det er vigtigt, at der fortsat fokuseres på udviklingen af de fælles ude- og indeområder. Besvarelserne fra børn og unge ligger til forskel fra de voksnes i underkanten af gennemsnittet generelt. Især de unge trækker lidt ned. 9 ud af 10 er glade for at bo i Albertslund Syd 88 % - eller næsten 9 ud af 10 voksne - har skrevet, at de er glade eller meget glade for at bo i området. Det samme gælder stort set alle børn (97 %), og 8 ud af 10 unge (83 % af de årige og 79 % af de årige). 93 % af de voksne føler sig respekteret af de andre beboere, og 3 ud af 4 beboere har generelt tillid til de andre beboere, hvilket er rigtig pæne tal. Til gengæld ser det ud til, at det kan være lidt sværere at være tilflytter, for kun halvdelen af beboerne synes, at de er gode til at tage imod nye beboere. 12 Betonhjertet maj 2010

13 Behov for fokus på de fysiske rammer Når det er de fysiske rammer, det spørges til, ligger Albertslund Syd generelt under gennemsnittet og det ser særligt ud til at være de yngre beboere, som savner nogle ting. Flere og bedre legepladser er et gennemgående ønske fra mange både børn og voksne. Det bekræftes af, at lidt under halvdelen af børnene mellem 6 og 11 år synes, der er en god legeplads i området, og kun 23 % af de unge mellem 12 og 15 år synes, at der er gode udendørs steder, de kan være sammen i i området. De unge savner aktiviteter På ét punkt ligger børns og unges besvarelser noget under gennemsnittet nemlig når der spørges til de sociale aktiviteter. Generelt synes mange børn og unge ikke, der bliver lavet fester og aktiviteter, som er sjove og interessante for dem, og de ser heller ikke ud til at deltage så meget, når der sker noget. Under hver tiende af de unge svarer, at de deltager de fleste gange, der er fester eller arrangementer men halvdelen mener, de ville deltage, hvis de blev opfordret og mellem en tredjedel og halvdelen ville også hjælpe med at arrangere! Et rigtigt godt grundlag at arbejde videre på Ikke kun børnene og de unge viser vilje til at engagere sig (endnu) mere i det sociale liv. Også blandt de voksne ser der ud til at være et potentiale for større engagement i fællesaktiviteterne. Hver femte voksne deltager de fleste gange, der er møder eller arrangementer men hver anden ville deltage, hvis han/hun blev opfordret. Og faktisk svarer endnu flere - nemlig 59 % - at de også ville være med til at arrangere. ABC har også fået en masse gode ideer i spørgeskemaerne - som vi sammen med beboerne i området er i gang med at kigge på. At i alt viser undersøgelsen, at Albertslund Syd er et godt sted at bo med generelt glade, tolerante og aktive beboere. Samtidig er der kommet fokus på nogle områder, der kan gøres noget ved og nogle svar, som tyder stærkt på, at beboerne gerne vil gøre mere for, at Albertslund bliver et endnu bedre sted! Albertslund Boligsociale Center arbejder sammen med beboerne i Albertslund Syd på at gøre bydelen til et endnu bedre sted at bo. Hvis du ligger inde med ideer til aktiviteter, initiativer, arrangementer etc., som du kunne tænke dig at være med til at sætte i gang, er du meget velkommen til at besøge ABC i Kanalens Kvarter 102 og 104. For yderligere information kontakt Grethe Kock på eller på Betonhjertet maj

14 Hvad kan I bruge de boligsociale viceværter i Syd til? Vi, de boligsociale viceværter Grethe, Lam og Lea, har nu været i gang i et år. Vi har i løbet af dette år talt med mange og lært flere af jer at kende. I har måske mødt os til børne-legedagen, sensommerfesten eller julestuen, eller også fået udleveret et spørgeskema af os, da vi var rundt med Naboskabsundersøgelsen. Ind imellem bliver vi spurgt om, hvad det egentlig er, vi laver, og hvad vi kan bruges til? Dette er der ikke bare ét svar på, men én ting er sikker: Vi er her for jer! Her en smagsprøve på det, vi kan tilbyde: Individuel hjælp: Vi hjælper gerne med at skabe kontakt til kommunen og finde ud af, hvem du skal tale med, når du har behov for det. Hvis der er ting, som du har svært ved at overskue, eller udfordringer, som du ikke selv kan finde en løsning på, vil vi gerne prøve at finde hjælp til det. Konflikthåndtering: Har du problemer med en nabo, som du ikke selv kan løse, oplever du at blive generet af støj el.lign., så hjælper vi gerne med at prøve at finde en løsning på situationen. Måske kan vi sammen se flere løsningsveje, måske hjælper det at få andre øjne på situationen eller måske har du brug for noget helt tredje. Du kan kontakte os, så vi sammen kan finde ud af, hvad der kan gøres. Aktiviteter: Har du ideer til, hvad der kunne sætte gang i det sociale liv dér, hvor du bor? Så vil vi meget gerne høre fra dig! Vi hjælper gerne med at arrangere aktiviteter, arrangementer, udflugter mv. i boligområdet i samarbejde med frivillige kræfter. Vi kan også hjælpe med at søge nogle penge til aktiviteter eller hjælpe dig med at danne en forening. Vi er altid 14 Betonhjertet maj 2010

15 åbne for forslag og nye ideer. Kontakt til foreninger: Kunne du tænke dig at spille fodbold, gå til svømning, dyrke kampsport, være spejder, spille guitar eller andre ting? Så vil vi gerne hjælpe dig med at finde en klub eller forening og finde ud af, hvilke muligheder der er lige meget, om du er barn, ung eller voksen. Masterplan Syd: I forbindelse med renoveringen støtter vi op om processen og hjælper med de problemstillinger, der ikke falder ind under byggesagens eller ejendomskontorets område. Dette kan handle om hjælp til at skabe tryghed for de beboere, der har særlige behov og ikke kan klare flytteprocessen alene, etablere netværk mellem beboere i genhusningssituationer el.lign. Sammen med andre kollegaer i ABC kan vi også tilbyde andet: jobvejledning, hjælp til at finde et fritidsjob, praktik mm., aktiviteter kun for kvinder og piger i netværkshuset, beboerferie, sportsaktiviteter, temaarrangementer og meget mere for alle beboere i Albertslund Nord, Syd, Blokland og Kanalens Kvarter. Du er altid velkommen til at henvende dig og høre nærmere om ABC! Sådan kan du komme i kontakt med os: Grethe Kock, Lam Cai Truong, Lea Sørensen Her sidder vi: Kanalens Kvarter 102 & 104. I maj og juni kan du derudover om tirsdagen træffe en af os på ejendomskontorerne i Svanens Kvt.22 og Kanalens Kvarter 100. Her kan du altid orientere dig om arrangementer og tilbud i ABC: Opslag og udhæng i ABC-kontorerne Kanalens Kvarter samt A-skilt foran nr. 104 Beboerblade her vil vi regelmæssigt annoncere aktiviteter og månedens kalender Facebook: facebook-gruppe Albertslund Boligsociale Center, Hjemmesiden vil meget snart være klar til brug. Betonhjertet maj

16 ABC Kalenderen Albertslund Syd Maj 2010 Tirsdags fællesspisningen for alle i Syd fortsætter Tirsdag den 11.maj kl. 18 er der tirsdags fællesspisning i Syd. Det finder sted i beboerhuset Ørnen i Svanens Kvt. 22. Pris: 30 kr. for voksne, 20 kr. for børn (4-15 år). Tilmelding til spisning skal ske til Djanni Skipper, Vibens Kvt. 17A, på (ml & 19) eller senest 4 dage før! Der serveres vand/saft. Medbringe andre drikkevarer, hvis ønskeligt. Planen er at gøre det til en fast månedlig tradition, men der er brug for flere frivillige! Henvendelse til Djanni eller Grethe på I juni er der spisning d. 8/6. Aktivitetslokale Kanalens Kvarter 198 Aktiviteterne i det nye motions- og aktivitetslokale i Kanalens Kvarter 198 fortsætter. Er du mellem 10 og 17 år, og har du lyst til at prøve Wing Tsun som er et kinesisk selvforsvarssystem eller boksetræning, så mød bare op. Der er gratis prøveperiode for Wing Tsun. Boksetræningen er gratis. For flere oplysninger kontakt Lam på Wing Tsun: onsdage kl Boksetræning: torsdage kl Gratis tilbud til voksne og ældre der har lyst til at lave motion Har du lyst til at dyrke motion og være sammen med andre mennesker på en sjov og aktiv måde? Vil du lave gymnatik, rygtræning og udstrækning og dyrke det sociale samvær, så er du velkommen i aktivitetslokaler i Kanalens Kvarter 198 (indgang på bagsiden af bygningen) hver onsdag kl. 10:30-11:30 (første gang d. 5/5) orma Beboerferie Vil du med på ferie i uge 28 (d /7)? Vi skal bo på en lejr v. Hald Sø syd for Viborg og lave sjove ting sammen bl.a. på udflugter. Tilmeldingsfrist d. 1/6. Pris 500kr for voksne og 300kr for børn. Ferien kan kun blive til noget, hvis vores ansøgning til Tips- og Lotto-puljen om støtte bliver 16 Betonhjertet maj 2010

17 tilgodeset (svar medio juni). Yderligere information og tilmelding til Grethe Kock på eller Kom og leg med Legepatruljen Har du lyst til at lege? Så går Legepatruljen i gang! Legepatruljen består af unge på 13 og 14 år. Deres opgave er at sætte sjove, sociale og bevægelsesbaserede udendørs lege i gang for mindre børn. Kom og vær med det er både sundt, sjovt og gratis. Forældre er naturligvis velkomne, sammen med børnene. Vi starter op mandag d. 3. maj kl. 16 i Kanalens Kvarter og Syd. Mødested er plænen v. Ørnens beboerhus, Svanens Kvarter 22. Hver mandag kl. 16 i hele sommerhalvåret kommer Legepatruljen og sætter lege i gang. Hvis du vil vide mere om Legepatruljen, kan du ringe til Stine Udflugt til Frilandsmuseet og Brede Værk Den 30. maj kl. 9 går turen til Frilandsmuseet og Brede Værk. Nødvendig tilmelding senest 20. maj. Se næste side Kom i pigeklub i Netværkshuset, Damgårdsvej 10 Pigeklubben er åben hver mandag og onsdag mellem kl Er du mellem 10 og 18 år, er du velkommen i Netværkshusets Pigeklub, Damgårdsvej 10. Du kan sy, male, lave smykker, bage, få hjælp til lektierne eller deltage i danseundervisning. Har du andre idéer, kan du være med til at bestemme, hvad klubben skal lave. Vil du høre mere, kan du kontakte Stine på eller bare møde op. Netværkshuset Kom og mød andre kvinder i Netværkshuset på Damgårdsvej 10 Netværkshuset er et tilbud til alle kvinder i Albertslund. Du kan besøge caféen eller motionsrummet, som har åben tirsdagfredag kl Caféen byder på kaffe/the og mulighed for at læse aviser m.v. I motionsrummet kan du træne eller nyde en stund i massage-stolen. Der er kreativ café fredag kl og mulighed for at mødes med en jobkonsulent (ring til Anette på ). Desuden er der en netcafé og mulighed for lektielæsning. Den 1. onsdag i hver måned er der indvandrerrådgivning kl Kontakt huskoordinator Inga Andersen på for yderligere information. Betonhjertet maj

18 VAGTORDNING Udenfor Bo-VEST`s åbningstid kan VA`s vagtordning kontaktes på nedenstående telefonnummer MEN HUSK!! Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten: 1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang 2. Svigt i vandforsyningen i større omfang 3. Svigt i el-forsyningen i større omfang 4. Svigt i Tv-forsyningen i større omfang 5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige. 6. Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige Udflugt til Frilandsmuseet og Brede Værk Den 30. maj kl. 9 går turen til Frilandsmuseet og Brede Værk. Har du lyst til en dag i skønne naturomgivelser og samtidig opleve livet på landet i gamle dage og Danmarks udvikling til industrisamfund, så se her! ABC arrangerer en tur for beboere i Syd og Kanalens Kvarter til Frilandsmuseet og Brede Værk. Vi skal på nogle spændende omvisninger og se originale huse og haver fra tallet, høre om dagliglivet på landet, besøge Danmarks ældste industrilandskab og blive klogere på hverdagen i industrisamfundet og meget mere. Efter omvisningerne vil der være mulighed for at opdage området på egen hånd eller tage en tur igennem Frilandsmuseet i hestevogn. Tid: Søndag, den 30. maj, kl. 9 ca. 16. Sted: Vi mødes kl. 9 (sharp!) på Albertslund Station ved DSB-kiosken. Vi sørger for billetter. Forplejning: Du skal selv tage madpakke med vi sørger for en lille forfriskning. Pris: 20 kr. per voksen. 10 kr. per barn. Betales ved tilmelding. Tilmeldingsfrist: Tilmelding skal ske til Svend Erik Jensen / ) eller Lea Sørensen / ), Kanalens Kvarter 102, senest den 20. maj. 18 Betonhjertet maj 2010

19 Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd Bestyrelsesmedlemmer: Tove Meyling Ørnen 17 A Maja Reutzer Uglen 9 C Henny Eilersen Ørnen 26 A Vibeke Hansen Hanen 4 A Dorthe Larsen Ørnen 13 E Lena Kujahn Ravnen 14 B Flemming V. Wallin Ravnen 14 A Suppleant: Tonni Bodal Ørnen 9 E Se mere på hjemmesiden - Ejendomskontor Svanens kvt.. 22 Afdelingsleder: Michael Willumsen Ledende ejendomsfunktionær: Arne Larsen Åbningstider: Telefoniske henvendelser:tlf man-tirs-ons-fredag torsdag Personlige henvendelser: man-tirs-ons-fredag torsdag BO-VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup Genbrugspladstider Alle hverdage kl ,25 Alle torsdage kl Alle søndage kl Betonhjertet maj 2010 Gennbrugsgruppen 19

20 Sæt kryds i Kalenderen sommerfesten er planlagt til lørdag den 26 juni 2010 fra kl 14 og vi slutter som sidste år med fælles spisning kl. 18:00 med alt godt fra grill og røgovn Om eftermiddagen vil der være loppemarked du kan allerede nu bestille bord på Musik: årets kvarterkoncert Lege og konkurrencer Endeligt program i juni nr. 20 Betonhjertet maj 2010

VA 4 syd Nr. 8 august 2011

VA 4 syd Nr. 8 august 2011 VA 4 syd Nr. 8 august 2011 MENS CAFE ØRNEN ER I BÅLHYTTEN ER DER DØMT PAUSE TIL HESTE, CHAUF- FØR OG HANS MEDHJÆLPER -TAK FOR EN GOD TUR FOTO: MARGIT Indhold : CAFE ØRNEN MENU AUGUST 3 KAFFEKLUBBEN SYDSPÆTTERNE.

Læs mere

VA 4 syd Nr. 7 juni 2010

VA 4 syd Nr. 7 juni 2010 VA 4 syd Nr. 7 juni 2010 Indhold MENU JULII CAFE ØRNEN 3 GODT GÅET ALBERTSLUNDER! 4 GRØNT REGSKAB I 4 SYD 5 DRÆBERSNEGL DRÆBEREN 6-7 NYT FRA BRUGERGRUPPEN JUNI 2010 8-9 VAGTORDNING 10 ADRESSER O.LIGN 11

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 7 AUGUST 2013

VA 4 SYD Nr. 7 AUGUST 2013 VA 4 SYD Nr. 7 AUGUST 2013 Aktiv sommer i 4syd Se mere side 3, 4 og bagsiden Indkaldelse til budgetbeboermøde side 5. I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN AUGUST 3 KVARTERSKONCERT MED MUSIKORKESTERET 4 BUDGETBEBOERMØDE

Læs mere

Grillaften på Brogårds Plads. 10 års jubilæum. Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret.

Grillaften på Brogårds Plads. 10 års jubilæum. Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret. Grillaften på Brogårds Plads 10 års jubilæum Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret. VA 4 syd Nr. 7 - juli 2011 fra den kommunale indvielse af pladsen

Læs mere

MENU CAFE ØRNEN APRIL 3. ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13

MENU CAFE ØRNEN APRIL 3. ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13 VA GENERALFORSAMLING 2014 14 FORÅRSRENGØRING D.17.-26.

Læs mere

VA 4 syd Nr. 9 september 2011

VA 4 syd Nr. 9 september 2011 VA 4 syd Nr. 9 september 2011 Seksplettet køllesvinger taget af Sanne Nissen Onsdag 21.september afholdes det årlige budgetbeboermøde se mere side 4, 5 og bagsiden Indhold : CAFE ØRNEN MENU SEPTEMBER 3

Læs mere

VA 4 syd Nr.7 august Grillaften på Brogårds plads se bagsiden

VA 4 syd Nr.7 august Grillaften på Brogårds plads se bagsiden VA 4 syd Nr.7 august 2008 Grillaften på Brogårds plads se bagsiden Betonhjertet august 2008 1 INDHOLD CAFE ØRNEN 3 PARKERING PÅ AFMÆRKEDE FELTER 4 MUREN I SVANEN 4 IT-CAFE TIRSDAG OG TORSDAG 5 VAGTORDNING

Læs mere

VA 4 SYD NR 3 MARTS 2007. Foto Birthe Lunau www.birthe-lunau.dk

VA 4 SYD NR 3 MARTS 2007. Foto Birthe Lunau www.birthe-lunau.dk VA 4 SYD NR 3 MARTS 2007 Foto Birthe Lunau www.birthe-lunau.dk Betonhjertet marts 2007 1 INDHOLD TAG IMOD EN KLIMA UDFORDRING side 3 CAFE ØRNEN 4 HISTORIE, SPIL OG BEUF STROGANOFF 5 PC CAFEEN 5 NØRKLEKLUBBEN

Læs mere

INDHOLD CAFE ØRNEN 3 VEDLIGEH9LDELSE/MASTERPLAN 4-5 UDLEJNING AF BEBOERHUS 5-6 GENBRUG 6 SÅ ER DET AFGJORT 7 KLIMA PÅ MENUEN 8 VAGTORDNING 9

INDHOLD CAFE ØRNEN 3 VEDLIGEH9LDELSE/MASTERPLAN 4-5 UDLEJNING AF BEBOERHUS 5-6 GENBRUG 6 SÅ ER DET AFGJORT 7 KLIMA PÅ MENUEN 8 VAGTORDNING 9 VA 4 syd Betonhjertet juni 2008 Nr. 6 juni 2008 1 INDHOLD CAFE ØRNEN 3 VEDLIGEH9LDELSE/MASTERPLAN 4-5 UDLEJNING AF BEBOERHUS 5-6 GENBRUG 6 SÅ ER DET AFGJORT 7 KLIMA PÅ MENUEN 8 VAGTORDNING 9 KALENDER 9

Læs mere

VA 4 syd Nr. 11 november 2010

VA 4 syd Nr. 11 november 2010 VA 4 syd Nr. 11 november 2010 Indhold : CAFE ØRNEN I NOVEMBER 3 ETERNITPLADER OG MALING 4 ABC KRONER KAN SØGES 5 AFDELINGEN BOLIGNET 6-7 TILBAGE IGEN I BEBOERHUSET 7 ABC-KALENDER ALBERTSLUND SYD NOVEM-

Læs mere

VA 4 syd Nr. 9 oktober 2012

VA 4 syd Nr. 9 oktober 2012 VA 4 syd Nr. 9 oktober 2012 Budgetbeboermøde se side 5 Stille og roligt bliver det efterår I DETTE NUMMER: CAFE ØRNEN OKTOBER 3 FASTE AKTIVITETER I HUSET 2012 4 REFERAT BUDGETBEBOERMØDET 5-7 PLANTE- BYTTEDAG

Læs mere

VA 4 syd Nr. 4-1 april 2011

VA 4 syd Nr. 4-1 april 2011 VA 4 syd Nr. 4-1 april 2011 Indhold : CAFE APRIL MENU 3 REFERAT FRA BEBOERMØDE 4 8 NY AFDELINGBESTYRELSE OG UDVALG 7-8 SÅ TAGER VI CYKLERNE FREM!! 9 ABC KALENDER APRIL 10 GRØNDAG PÅ MATERIALEGÅRDEN 11

Læs mere

VA 4 syd Nr. 1 januar 2011

VA 4 syd Nr. 1 januar 2011 VA 4 syd Nr. 1 januar 2011 SNERYDNING ROS - RIS OG REGLERNE SIDE 4, 5 OG 6 Indhold : CAFE ØRNEN MENU JANUAR 3 SNERYDNING 4-6 SNEBILLEDE 7 ABC KALENDER JANUAR 8-9 VAGTORDNING 10 BRUGTE JULETRÆER 10 NAVNE

Læs mere

VA 4 syd Nr.:4 april 2009

VA 4 syd Nr.:4 april 2009 Vores egen lille historie Tidligere VA formand Stig Erichsen Torsdag den 23. april kl.: 18:00 se side 4 VA 4 syd Nr.:4 april 2009 Beboermøde med Regnskab og valg til Afdelingsbestyrelsen og udvalg tirsdag

Læs mere

4 SYD Afdelingsbestyrelsen

4 SYD Afdelingsbestyrelsen 4 SYD Afdelingsbestyrelsen Referat - Beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 28. april 2009 klokken 19:00 i beboerhuset Ørnen 1. Valg af dirigent Søren Mathiesen 2. Valg af referent Flemming V. Wallin

Læs mere

VA 4 syd Nr. 5-1 maj 2011

VA 4 syd Nr. 5-1 maj 2011 VA 4 syd Nr. 5-1 maj 2011 Nyt fra Genbrugsgruppen Genbrugsgruppen har besluttet at for fremtiden, vil åbningstiden om søndagen være fra kl. 10-12 Dette Betonhjertet træder i kraft maj2011 fra på søndag

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud) og Flemming V. Wallin Suppleanter: Dorthe Larsen

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005 God sommer Arbejde med forskønnelse af Duen Betonhjertet Juni 2005 1 INDHOLD SANKT HANS AFTEN side 3 STUBFRÆSNING 4 RENGØRING AF FACADER 4 1 METER REGET OG VILDSKUD 4 TELEFON OG

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

VA 4 syd Nr. 2 februar 2011

VA 4 syd Nr. 2 februar 2011 VA 4 syd Nr. 2 februar 2011 Betonhjertet februar 2011 1 Indhold : CAFE ØRNEN MENU JANUAR 3 HVAD SKAL VI MED FRIVILLIGT ARBEJDE? 4 SE HER ZZZUMBAAAAJ I SYDJ. 4 ÅRETS ILDSJÆL 5 KOBBER EN KNAP RESSOURCE 8-9

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 REF FRA REGNSKABSBEBOERMØDE 4-7 INVITATION TIL BEBOERINFORMATIONSMØD 7 VOLDTUR STORE BEDEDAG 8 FASTE AKTIVITETER APRIL 2013 9 NYT FRA DRIFTEN

Læs mere

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002 GLÆDELIG JUL VA 4 SYD NR. 8 DECEMBER 2002 1 INDHOLD JULEHYGGE Side 3 ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE 4-5 GLÆDELIG JUL 6 CENTRALVARMESTYRING 7 PAS PÅ VARMEN 8 APOLLO - EFTER LUKKETID 8 ANTENNE 9 VAGTORDNING 10 ADRESSER

Læs mere

VA 4 syd Nr. 6 juni 2010

VA 4 syd Nr. 6 juni 2010 VA 4 syd Nr. 6 juni 2010 Indhold MENU MAJ I CAFE ØRNEN 3 BEBOERHUSET OG BØRNEHUSET SPÆTTEN 4 NU ER FORÅRSRENGØRINGEN I GANG I 4 SYD. 5 CYKEL-GLÆDER! 6 FOTO KONKURRENCE 7 EN VÅD REDELIGHED 8-9 LANDSBYGGEFONDENS

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen (afbud), Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud)

Læs mere

VA 4 SYD NR 5 August 2003. Husk beboermøde med budget 10 September 2003

VA 4 SYD NR 5 August 2003. Husk beboermøde med budget 10 September 2003 VA 4 SYD NR 5 August 2003 Husk beboermøde med budget 10 September 2003 Betonhjertet August 2003 1 INDHOLD BUDGETBEBOERMØDE side 3 VEDR. BEBOERMØDE 19. JUNI 4-5 KOMMENTAR VEDR. BEBOERMØDE 6 ORIENTERING

Læs mere

va 4 syd Nr. 5-1 juni 2011 CAFE ØRNEN FEJRER 5 ÅRS FØDSELSDAG SE SIDE 3

va 4 syd Nr. 5-1 juni 2011 CAFE ØRNEN FEJRER 5 ÅRS FØDSELSDAG SE SIDE 3 va 4 syd Nr. 5-1 juni 2011 CAFE ØRNEN FEJRER 5 ÅRS FØDSELSDAG SE SIDE 3 Betonhjertet juni 2011 1 Indhold : CAFE JUNI MENU side 3 DET SKAL DU NOK OGSÅ LÆSE 3 TID TIL FORÅRSRENGØRING VASK DIT HUS! 4 MILJØTIPS

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

RENGØRINGSMEDARBEJDER TIL BEBOERHUS & EJENDOMSKONTOR

RENGØRINGSMEDARBEJDER TIL BEBOERHUS & EJENDOMSKONTOR VA 4 SYD NR. 5 AUGUST 2005 BUDGETBEBOERMØDE 21. SEPTEMBER SE SIDE 3 RENGØRINGSMEDARBEJDER TIL BEBOERHUS & EJENDOMSKONTOR Da vores nuværende rengøringsmedarbejder har valgt at opsige sin stilling, søger

Læs mere

VA 4 Syd NR 6 juni 2007

VA 4 Syd NR 6 juni 2007 VA 4 Syd NR 6 juni 2007 Betonhjertet juni 2007 1 INDHOLD CAFE ØRNEN side 3 KLIMAUDFORDRING 4 KAN EN PERSON VIRKELIG 5-6 DELEBILER HALVERER 7-8 JUNI KALENDER 8 KONSTITUERING AF NÆVNET 9 DE GRØNNE AREALER

Læs mere

Husk Budgetbeboermøde tirsdag 21. september 2010 kl i beboerhuset Ørnen i Svanens Kvt. 22

Husk Budgetbeboermøde tirsdag 21. september 2010 kl i beboerhuset Ørnen i Svanens Kvt. 22 VA 4 syd Nr. 9 september 2010 Husk Budgetbeboermøde tirsdag 21. september 2010 kl. 19.00 i beboerhuset Ørnen i Svanens Kvt. 22 Indhold : CAFE ØRNEN SEPTEMBER MENU 3 BUDGET 2010 4 BROGRÅRDPLADSAFTEN 5 FARVELSPÆTTEFEST

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

VA 4 syd Nr. 11 november 2009

VA 4 syd Nr. 11 november 2009 VA 4 syd Nr. 11 november 2009 HUSK AT TAGE VASKETØJET IND SØNDAG DEN 8/11 DER ER SIGØJNERJAZZ I BEBOERHUSET SIDE 12. JULELOPPEMARKED JULEBODER SIDE 10 Indhold CAFE ØRNEN OKTOBER MENU 3 KLIMATOPMØDE 4 STORE

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 12 DECEMBER 2012

VA 4 SYD Nr. 12 DECEMBER 2012 VA 4 SYD Nr. 12 DECEMBER 2012 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN DECEMBER 3 NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 4-5 JULESPARETIPS 6-7 IT FOTO OG SYDSPÆTTERNE 8 ABC SLUTTER I SYD 9 MÅNEDENS BILLEDE 10-11 SOLCELLER

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

VA 4 SYD NR 8 dec. 2006 OPRYDNING OG STORSKRALD SE SIDE 5 LYSFEST PÅ BROGÅRDS PLADS SE SIDE 3

VA 4 SYD NR 8 dec. 2006 OPRYDNING OG STORSKRALD SE SIDE 5 LYSFEST PÅ BROGÅRDS PLADS SE SIDE 3 VA 4 SYD NR 8 dec. 2006 OPRYDNING OG STORSKRALD SE SIDE 5 LYSFEST PÅ BROGÅRDS PLADS SE SIDE 3 Betonhjertet dec. 2006 1 INDHOLD LYSFEST PÅ BROGÅRDS PLADS side 3 CAFE ØRNEN 4 NYT FRA DRIFTEN 5-7 DELEBIL

Læs mere

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen VA 4 syd Nr. 4 april 2012 Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen Forårs koncert søndag den 1 april kl 14:00 i Beboerhuset med Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm I DETTE NUMMER: MENU CAFE

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

VA 4 syd Nr. 10 oktober 2010

VA 4 syd Nr. 10 oktober 2010 VA 4 syd Nr. 10 oktober 2010 Stille og roligt snegler vi os hen mod efterår og vinter Se referat fra beboermødet på side 4 Indhold : CAFE ØRNEN OKTOBER MENU 3 BUDGETBEBOERMØDE REFERAT 4 6 DRAGEBYGGERDAG

Læs mere

Betonhjertet er trykt på Torben Larsens bogtrykkeri i Stokkemarke

Betonhjertet er trykt på Torben Larsens bogtrykkeri i Stokkemarke Betonhjertet oktober2007 1 INDHOLD CAFE ØRNEN 3 KLIMA UDFORDRING 4-5 ALTERNATIV TIL BILKØRSEL 5 EL-UNDERLIG OG UUNDVÆRLIG 6-7 OMBYGNING AF BEBOERHUS 7 GENBRUG AF GLAS 8 VAGTORDNING 8 HJEMMESIDER OG EMAIL

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA DRIFTEN 3 PRØVEHUSE, SPØRGESKEMAER OG EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE KONGSHOLMGRUPPEN 9

MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA DRIFTEN 3 PRØVEHUSE, SPØRGESKEMAER OG EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE KONGSHOLMGRUPPEN 9 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA DRIFTEN 3 PRØVEHUSE, SPØRGESKEMAER OG EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE KONGSHOLMGRUPPEN 9 4-8 BYDELSFESTEN I KANALGADEN 10 NYVANG TUR 10 SOMMERLEJR 10 AFTENTUR PÅ

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Læs referat fra Budgetbeboermødet 8-9 2014 på side 4-7

Læs referat fra Budgetbeboermødet 8-9 2014 på side 4-7 Læs referat fra Budgetbeboermødet 8-9 2014 på side 4-7 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN OKTOBER 3 REFERAT FRA BUDGETBEBOERMØDE SEP 2014 4-7 NYT FRA BRUGERGRUPPEN SEP. 2014 8-9 OPSAMLING AF MILJØGRUPPENS

Læs mere

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN FEBRUAR 3 DRYP-DRYP-DRYP-VAND. 4-5 LADER DU MADEN GÅ TIL SPILDE? 6 TV TV TV

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012 Tilstede: Ikke tilstede: Dagsorden sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Finn Stubtoft (FS),

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - CAFE ØRNEN - KALENDEREN JULI - BRUGER- GRUPPENYT - GOD SOMMER

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - CAFE ØRNEN - KALENDEREN JULI - BRUGER- GRUPPENYT - GOD SOMMER INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - CAFE ØRNEN - KALENDEREN JULI - BRUGER- GRUPPENYT - GOD SOMMER I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JULI 3 NYT FRA KLUB SVANEN 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

VA 4 SYD NR. 5 SEPTEMBER 2002. Husk beboermødet Onsdag 11. September PARKERING AF CAMPINGVOGNE

VA 4 SYD NR. 5 SEPTEMBER 2002. Husk beboermødet Onsdag 11. September PARKERING AF CAMPINGVOGNE VA 4 SYD NR. 5 SEPTEMBER 2002 Husk beboermødet Onsdag 11. September PARKERING AF CAMPINGVOGNE Betonhjertet September 2002 1 INDHOLD ANTENNE side 3-5 BEPLANTNINGSGRUPPEN 6-7 FRA DRIFTEN OG LOPPEMARKED 8

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014 Til: Boligtagerne 16. april 2014 bh/- Afd. 4 Gersagerparken. Referat af afdelingsmødet 1. april 2014. 0. Orientering fra Greve Nord Formanden for afdelingsbestyrelsen, Karsten Øbro bød velkommen til 83

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Deltagere: Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Mette Nielsen (MN), Victoria Dahl (VD), Per Zoffmann (PZ), Nina Rytter (NR) og

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg se side 7

Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg se side 7 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg se side 7 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN MARTS 3 NYT FRA DRIFTEN 3 AKTIVITER I BEBOERHUSET MARTS 4 AFDELINGSBESTYRELSENS AFFÆRER 5-6 SYDSPÆTTERNE FORÅRET

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen

Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen 30 lejemål til stede 60 stemmer Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af stemmetællere (3) 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Tlf. 9892 6333 Fax. 9890 9848 Giro 104 1207 CVR-nr. 1892 8817 Arsenalvej 20 9800 Hjørring II NORDJYLLAND E-mail: bonord@bonord.dk Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Mødet påbegyndt: Mødet afsluttet: Mødested:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Velkommen på kursus i 2011-2012

Velkommen på kursus i 2011-2012 Kursusprogram 2011-2012 Velkommen på kursus i 2011-2012 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014 Forår på vej... Det er ganske vist. Dagene bliver længere, lyset får flere nuancer og vi kan mærke, at der er forår på vej. Til jer, der har tænkt på

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 MARTS 2003 HUSK: BEBOERMØDE TIRSDAG 8. APRIL

VA 4 SYD NR 2 MARTS 2003 HUSK: BEBOERMØDE TIRSDAG 8. APRIL VA 4 SYD NR 2 MARTS 2003 HUSK: BEBOERMØDE TIRSDAG 8. APRIL Betonhjertet Marts 2003 1 INDHOLD BEBOERMØDE DAGSORDEN side 3 NÆVNSVALG 4 FORÅRSMARKED 5 ÅRETS GANG I BRUGERGRUPPEN 6 ÅRETS GANG I GENNEMF. GRUPPEN

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Til stede: sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Inge Lise Jørgensen (ILJ), Jens Arne Nielsen

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Fastelavn søndag d. 10/2 se bagsiden

Fastelavn søndag d. 10/2 se bagsiden VA 4 SYD Nr. 2 FEBRUAR 2013 Fastelavn søndag d. 10/2 se bagsiden I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN FEBRUAR 3 FOKUS PÅ VAND BETALER SIG 4 SÆT X I KALENDEREN TORSDAG 5 D.14.FEBRUAR KL.19 SIDSTE NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN.

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park juni 2005. Indhold: Jazz den 9. juni Referat af afdelingsmøde Vold mod pil Flere nye carporte Fest den 18.

Beboerinformation. Måløv Park juni 2005. Indhold: Jazz den 9. juni Referat af afdelingsmøde Vold mod pil Flere nye carporte Fest den 18. Beboerinformation Måløv Park juni 2005 Indhold: Jazz den 9. juni Referat af afdelingsmøde Vold mod pil Flere nye carporte Fest den 18. juni Jazz I Måløv Parks fælleshus torsdag d. 9. juni kl. 19:30 Steamboat

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere